Vestegnens Brandvæsen I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestegnens Brandvæsen I/S"

Transkript

1 Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005

2 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede et større indblik i virksomhedens omfattende arbejde har været et særdeles udviklende år for Vestegnens Brandvæsen I/S. Med udgangspunkt i kontrakten, som virksomheden har indgået med kommunerne, udformede ledelsen og medarbejderne i 2005 en strategi, der kunne sikre opfyldelsen af kontraktens mål og resultatkrav. Ved overgangen til 2006 kan vi konstatere, at strategien har været rigtig, og at det også er lykkedes at omsætte den til handling. Borgmester Søren Enemark Glostrup Kommune Via godt ledelsesarbejde og engagement og omstillingsparathed fra medarbejdernes side er den traditionsrige virksomhed blevet tilpasset nutidens og fremtidens behov. Kompetenceudvikling og en lyst til at se på opgaverne med friske øjne har ført til ændringer i både opgaveløsning og organisation. Resultatet er en bæredygtig effektivitet. Fra både bestyrelse, ledere og medarbejdere skal der lyde en stor tak til borgere, politikere, samarbejdspartnere, kunder og leverandører for et godt Vi glæder os til endnu et år i udviklingens tegn. Vil du vide mere, er du velkommen til at besøge Vestegnens Brandvæsen I/S på brandstationerne og på Med venlig hilsen Søren Enemark formand

3 Indholdsfortegnelse Side : 24 Indholdsfortegnelse: Side Forord...1 Indholdsfortegnelse...2 Vestegnens Brandvæsen I/S Hvem er VB...4 Organisationsplan...6 Uddannelses-/vagtcentrallederen...7 Stationslederne...9 Kontorlederen...10 Lederuddannelse...13 Sikkerhedsarbejde...16 Brandstation og vagtcentral Vagtcentralen...18 Station Glostrup...22 Station Hvidovre...25 Materiel og udrustning Station Glostrup - rullende materiel...28 Station Hvidovre - rullende materiel...31 Brandvæsnets opgaver Brand og redning (se afsnittet i Hvem er VB )...4 Brandslanger...33 Brandmelderanlæg...35 Brand-, sikkerheds- og teatervagter...38 Eftersyn af brandhaner...39 Eftersyn af brandmateriel...42 Eftersyn og servicering af åndedrætsmasker...46 Intern undervisning/uddannelse...47 Opfølgning og vedligeholdelse af kortmateriel...52 Vedligeholdelse af røgdykkerudstyr...54 Autoværkstedet...55 Radioværkstedet...57 Assistance til juletræs pyntning...58 Øvrige opgaver Telefonkæder...59

4 Indholdsfortegnelse Side : 25 Indholdsfortegnelse: Side Kurser og undervisning Grundlæggende førstehjælp...62 Vedligeholdelse førstehjælp...62 Førstehjælp til børn...63 Elementær brandbekæmpelse...63 Øvrige kurser...64 Deltidsbrandmanden...65 Udrykningsstatistikker...74 Udrykninger foto og bemærkninger...77 Arrangementer og opvisning Parkstafetten...79 Åbent hus...81 Kulturnat...83 World Game og Nordiske Mesterskaber...85 Børneprojekt...88 SVB Seniorklubben Redegørelse fra formanden...91 Afslutning...151

5 Vestegnens Brandvæsen I/S Hvem er vi? Side : 26 Vestegnens Brandvæsen I/S er et fælles kommunalt brandvæsen, som i det daglige har slukningspligten i 5 kommuner Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre og som i alt udgør ca indbyggere. Albertslund Brøndby Glostrup Hvidovre Rødovre For at betjene et så stort område, har brandvæsenet 4 slukningstog fordelt på 2 døgnbemandede stationer: Station Glostrup beliggende på Bryggergårdsvej 3 i Glostrup, og Station Hvidovre som er beliggende på Avedøre Havnevej 37 i Hvidovre. Stationerne arbejder i hver deres slukningsområde, benævnt slukningsområde øst og slukningsområde vest. Brandstationen i Hvidovre dækker det østlige og brandstationen i Glostrup dækker det vestlige slukningsområde. De 2 slukningsområder afgrænses af motorringvej III, som går fra syd mod nord og gennemskærer Rødovre Kommune i den nordlige ende ovenfor Jyllingevej langs Vestvolden. Vores udrykningsstyrke er med til at sikre, at der er en effektiv brand- og redningstjeneste i Vestegnens kommuner. Vestegnens Brandvæsen I/S skal leve op til de gældende krav om hurtig, effektiv og korrekt hjælp. Vi har i dag 65 ansatte på fuld tid og 25 deltidsansatte, på årsplan har vi passeret 1300 udrykninger - et tal, der er i stigning. Vores primære opgaver vil altid være indsatser mod brande, forureningsuheld og ulykker. Vi skal redde liv og værdier. Hvad sker der efter der er ringet til brandvæsenet? Ved en alarmering til ildebrand, afsendes der - via alarmcentralen fra stationen et slukningstog bestående af 3 køretøjer (indsatslederbil, automobilsprøjte og stige/vandtankvogn) med 6 brandmænd og 1 indsatsleder. Ved alarmering til forureningsuheld eller færdselsuheld erstattes stige/vandtankvogn af et særligt miljøkøretøj.

6 Vestegnens Brandvæsen I/S Hvem er vi? Side : 27 Slukker vi kun brande? En brandmands hverdag og det daglige stationsarbejde handler om meget andet end brandbekæmpelse, og i denne årsrapport kan du læse meget mere om de mange andre opgaver vi kan løse. Vi bruger en del tid på vedligeholdelse af materiel, servicering af håndslukningsmidler rundt om i byen, røgdykkerøvelser og meget andet. Ofte kan det være svært for borgeren at adskille hvilke opgaver, der udføres og af hvem. Vi varetager brand- og redningsopgaver. Sekundære opgaver. Vi har en Slukkerservice, hvor vi efterser brandslukningsudstyr m.v. Vi tilbyder kurser til virksomheder, institutioner o.a. Det kan handle om elementær brandslukning eller førstehjælp. Måske ønsker/kan kunden ikke tage en masse tid ud af kalenderen, men vil hellere afholde kurser i egne faciliteter. Vore kurser tager afsæt i et enhedskursus, som er standardiseret og dermed det samme fra Skagen til Gedser. Det betyder, at en deltager i vores kursus kan tage næste modul et andet sted i landet uden at skulle starte forfra. Overvågning. Et særligt tiltag hos Vestegnens Brandvæsen I/S er vores tilbud om en telefonkæde til ældre borgere. Det består af et netværk, hvor de ældre hver dag bliver ringet op via en kæde af ældre medborgere. Ved uregelmæssigheder sørger vi for opfølgning. Fremtidens brandvæsen Vestegnens Brandvæsen I/S betjener som nævnt borgerne i de 5 kommuner - ikke kun de fastboende, men også op til 1 mil. pendlere, ligesom det dækker Danmarks mest kompakte industriområde. Tilpasning og en hurtig omstillingsevne er vigtige parametre for Vestegnens Brandvæsen I/S - både nu og i fremtiden. Derfor er brandvæsenet pr. 1. januar 2004 overgået til en virksomhedskontrakt. Kontrakten er udarbejdet på baggrund af et omfattende analysearbejde, og kontrakten er til stadighed under revision. Kun således kan der sikres borgerne fuld valuta for den omkostning, det er at have en aktiv forsikring, som Vestegnens Brandvæsen I/S er for borgerne. Ejerkredsen er kommunerne: Albertslund Brøndby Glostrup Hvidovre Rødovre

7 Vestegnens Brandvæsen I/S Organisationsplan Side : 6 Brandvæsnets organisationsplan ser skematisk således ud: Organisation Vestegnens Brandvæsen Brandchef Kontorleder Stationsleder Hvidovre Stationsleder Glostrup Organisation Station Uddannelses-/ Vagtcentralleder Stationsleder Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Mandskab Mandskab Mandskab Mandskab

8 Vestegnens Brandvæsen I/S Uddannelses/vagtcentralleder Side : 29 Frank Praefke Ansvarsområde: Ekstern uddannelse og kurser. Uddannelses-/vagtcentrallederen indgår i ledelsesgruppen. Stillingens ansvarsområde: Uddannelseslederen: - Afvikling af al intern uddannelse - Afvikling af al ekstern uddannelse - Udarbejde swot analyser for øget kursussalg - Tovholder på virksomhedens personalehåndbog - Tovholder på kursuskataloget - Er budgetansvarlig for udvalgte konti og deltager i budgetlægning for eget ansvarsområde - Er ansvarlig for, at uddannelsesmateriellet er vedligeholdt og indsættelsesklart - Er ansvarlig for instruktørenes motivation, trivsel, informationsniveau, velfærd, udrustning, arbejdsmæssig udvikling og uddannelse - Skal bidrage aktivt til kundebevaring og omsætningsvækst Det viste sig hurtigt at der var behov for kurset i brug af hjertestarter og Vestegnens Brandvæsen I/S har blandt andet stået for uddannelsen af personalet i Glostrup Bio og Glostrup Idrætsanlæg. Dertil kommer en del igangværende projekter med institutioner og virksomheder, hvor vi også er kunden behjælpelig med levering af selve hjertestarteren.

9 Vestegnens Brandvæsen I/S Uddannelses/vagtcentralleder Side : 30 Vestegnens Brandvæsen I/S uddannelsesafdeling har også i det forløbne år fået flere nye kunder, så vi nu blandt andet underviser på nogle sundhedsuddannelser. Og straks i det nye år skal vi stå for en del af undervisningen på et integrationsprojekt, her skal vi blandt andet lære deltagerne noget om Elementær brandbekæmpelse. Vi har også indgået aftale med en lokal virksomhed, hvor vi nu skal stå for uddannelse af ressourcepersoner - inden for brand. Vagtcentralen. Vagtcentrallederen: - udøver ledelse direkte - er ansvarlig for medarbejdernes motivation, trivsel, informationsniveau, velfærd, udrustning, arbejdsmæssig udvikling og i nogen udstrækning uddannelse - er ansvarlig for, at vagtcentralens udstyr er vedligeholdt og operationelt - er ansvarlig for, at vagtcentralen fremstår funktionel og præsentabel - er budgetansvarlig for udvalgte konti og deltager i budgetlægning for egen vagtcentral - bidrager til salg af udvalgte produkter og vedligeholdelse af kunde- og interessent netværk. - ABA-anlæg og telefonkæder serviceres optimalt Vagtcentrallederen er ansvarlig for døgnrapportering. Uddannelses og vagtcentralleder Frank Praefke

10 Vestegnens Brandvæsen I/S Stationsleder Side : 31 Stationslederen på Glostrup Erik Ole Jakobsen Stationslederen på Hvidovre Michael Nyrand Pedersen

11 Vestegnens Brandvæsen I/S Kontorlederen Side : 32 Beretning fra kontorlederen. Kontorleder Jørgen Larsen Denne beretning tager sin begyndelse den 23. januar 1991 for netop den dag udkom Hvidovre Avis med et stillingsopslag som kontorleder ved Vestegnens Brandvæsen. Stillingen blev søgt fordi min daværende arbejdsplads netop var blevet opkøbt og aktiviteterne flyttes til Jylland. Den 19. februar 1991 blev en skelsættende dag, idet jeg var en af flere der kom til jobsamtale hos brandchef Bent Knudsen, overbrandmester Ib Kümmel-Nielsen og økonomichef Bente Messerschmidt fra Glostrup Kommune. Samme dag kl ringede Bent Knudsen og kunne ønske tillykke med jobbet. I jobsamtalen blev der udtrykt ønske om, at jeg skulle medvirke til at bringe brandvæsnet ind i en EDB-tid fra den daværende pen og blæk -teknik. Stillingsopgaverne den var følgende: 1. åbne og sortere dagens post 2. efterregne og kontere indgående regninger med en bilagsmængde på ca. 800 årligt 3. bringe samme materiale til Glostrup Kommunes økonomiafd. for bogføring 4. i rådhusets kælder fotokopiere blanke skemaer og rapporter til det daglige brug (rapportskrivning) 5. udføre lettere brevskrivning for brandchefen (ca. 100 årligt) på skrivemaskine 6. udfakturering til kunder ca. 400 årligt 7. lejlighedsvis passe vagtcentralens telefon og radiomateriel 8. arkivering af ovennævnte materiale 9. lave kaffe og dække bord før møder mv. 10. arbejdsopgave med at finde en EDB-løsning når pengene var til rådighed

12 Vestegnens Brandvæsen I/S Kontorlederen Side : 33 Med en sådan arbejdsbeskrivelse (og der var KUN den) var det noget af en omvæltning at komme fra en virksomhed med fuld knald på hele dagen. Med en meget stor EDB-erfaring i bagagen blev der sat fokus på at få indkøbt EDBudstyr - i første omgang til vagtcentralen. Det lykkedes i efteråret 1991 at få indkøbt en PC er og en printer og så blev der indledt forhandling med KTAS om at påbegynde omlægningen af de ca. 170 APL forbindelser til det dengang Det Offentlige Alarmnet eller DOA, som det hurtigt blev kaldt. Den blev det første anlæg tilsluttet (en KTAS-telefoncentral i Hvidovre) og herefter gik det stærkt med tilslutninger fra virksomhederne i slukningsområdet. Med udgangen af 2005 er der ingen APL forbindelser tilbage og af DOA-anlæg overvåger vi 356 forbindelser. Efter det første EDB køb var det så administrationen, som stod for tur den blev de sidste penge på budgettet brugt til køb af en PC er og en printer. Det må siges at have været en rigtig god investering, idet maskinen først blev slukket omkring 1. oktober 2005! efter næsten 13 års drift de sidste år dog kun til bogføring. Med Peter Wehlers tiltræden som brandchef efter Bent Knudsen i 1998 blev der sat yderlige kræfter ind på at få indført mere EDB og på begge stationer. Den opstart skulle vise sig at blive noget nær en fiasko, idet leverandøren ikke kunne leve op til sine egne forpligtelser, hvorefter brandvæsnet måtte ud i byen for at købe sig til specielt teknisk assistance. Efter en gennemgribende oprydning i maskinerne kom brandvæsnet endelig i gang. Og i dag er brandvæsnet med helt fremme, når det gælder den elektroniske arbejdsplads. Alle medarbejdere har adgang til en PC er og deres egen personlige Outlook. Alle indgående regninger kommer elektronisk og bogføres/registreres direkte i Kommune Data. Alle udgående regninger til offentlige institutioner udsendes ligeledes elektronisk og regninger til øvrige udfaktureres via Glostrup Kommunes faktureringssystem.

13 Vestegnens Brandvæsen I/S Kontorlederen Side : 34 Det vil være for omfattende at beskrive de mange daglige arbejdsopgaver, men blot nævne nogle væsentlige områder: - vedligeholde databaser med ca registreringer - ca udgående regninger - ca indgående fakturaer - administrere kontantkasse, kursusdiæter, rejseudlæg m.v. Dette betyder, at brandvæsnet i dag er blevet en stor og ressource krævende virksomhed. Det er derfor vigtigt, at der fortsat investeres i teknologi som gør hverdagen og rutinerne nemme og enkle. Det er med en vis stolthed, at når jeg ser tilbage fra den og frem til i dag, at jeg har levet op til den forventning, som blev udtrykt ved jobsamtalen for næsten 15 år siden. Da jeg her med udgangen af 2005 har overdraget alle mine administrative opgaver, er jeg samtidig også tryg ved at se Tina, som en værdig afløser på mange af de arbejdsområder, som tidligere var min hverdag. Det har også været mig en stor glæde, at jeg i mit arbejdslivs sidste måned fik lov til at være med til at indsamle koordinere redigere og færdiggøre denne for brandvæsen første årsberetning. Afslutningsvis vil jeg især rette en stor tak til alle i korpset - men også til berørte medarbejdere i Glostrup Kommune - for et dejligt mangeårigt samarbejde. Jørgen Larsen kontorleder

14 Vestegnens Brandvæsen I/S Brandmestre Side : 35 Station Glostrups brandmestre pr. 31. december Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Erik Steen Andersen Jens Meyer Olsen Horst Gregor Nielsen Henrik Dahl Station Hvidovres brandmestre pr. 31. december Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Preben Bjarne Pedersen Børge Astrup Schøn Steen Frithiof Hansen Lars Thomsen

15 Vestegnens Brandvæsen I/S Brandmestre Side : 36 Vestegnens brandvæsen sendte i år 2005 sine 8 brandmestre på ledelseskursus. Selve uddannelsen er på 9 kursusdage, fordelt over 3 moduler. Herudover er der 3 netværksmøder pr. deltager med dertilhørende hjemmeopgaver. Brandmestrene i Vestegnens Brandvæsen er selvfølgelig godt skolet og udrustet til, at udføre sine holdlederroller på diverse brandog skadesteder. I tiden udenfor indsatserne har brandvæsnet jo også en hverdag, der skal fungere. Her er det brandmesterens opgave at lede og fordele dagens arbejdsopgaver således, at det bliver udført tilfredsstillende for alle parter. Dette stiller i stigende grad større og større krav til brandmesteren og dermed også dennes lederegenskaber. For ikke at "tørlægge" brandvæsnet helt for brandmestre, valgte man fornuftigt nok, først at sende 4 mand på kurset. Da tilbagemeldingerne herfra var meget positive, valgte man altså så, allerede i efteråret, at sende de resterende 4 mand af sted. Kurset er en fælleskommunal uddannelse for medarbejdere med ledelsesfunktion. Da der udover brandmesteren, typisk er 6 brandmænd til at varetage de daglige opgaver på stationen, så er kurset mere eller mindre skræddersyet til stillinger som vores. De øvrige kursister var ligesom os, ledere af den ene eller anden slags i en kommunal institution. Jeg kan f.eks. nævne vej- og parkformænd, leder af kulturcafe, leder af svømmehal med mere, så sammensætningen af eleverne på kurserne matchede hinanden rigtig godt. Selve modulerne på kurset er opbygget med en vekselvirkning mellem teori, debat, erfaringsudveksling og gruppeopgaver, alt sammen relateret til vores hverdag. På netværksmøderne mødes man skiftevis på i alt 3 af deltagernes arbejdspladser. Udover hjemmeopgaverne, tages et aktuelt emne op på netværksmøderne, som så bliver drøftet imellem kursisterne. Her gennemgås også den pågældendes arbejdsplads, som afholder mødet, i form af en rundvisning.

16 Vestegnens Brandvæsen I/S Brandmestre Side : 37 Modulernes opbygning kan kortfattes til følgende overskrifter: Modul 1) Egen lederrolle - hvad er ledelse for mig?, kommunikations- og præsentationstekniker, sprog er andet end ord, transaktionsanalyse som kommunikationsmiddel, hvad er assertion?. Modul 2) Adfærds- og motivationsteorier, menneskers psykologiske reaktioner, målstyring, ledelsestekniker og lederroller, situationsbestemt ledelse, feedback. Modul 3) Konflikthåndtering, håndtering af vanskelige situationer, service- og kvalitetsforståelse hos os. Jeg tror roligt jeg kan sige, at vi alle 8 har haft et godt personligt og utroligt lærerigt kursus. Jeg føler mig i hvert fald langt bedre klædt på til de mange og spændende udfordringer i vores hverdag. En del af de værktøjer kurset har givet mig, har jeg allerede taget i brug, mens andre ligger inde bagved, og så forhåbentligt dumper frem til den givende lejlighed. Hermed ikke sagt, at man er blevet en god leder, bare fordi man har været på "ledelseskursus". Men grundelementet er nu lagt til, at man i de kommende år kan videreudvikle sig, på denne spændende arbejdsplads, som i øvrigt er i gang med en rivende positiv udvikling, internt i vores struktur. Henrik Dahl Brandmester

17 Vestegnens Brandvæsen I/S Sikkerhedsudvalg Side : 38 Årsberetning fra Sikkerhedsorganisationen i Vestegnens Brandvæsen I/S Som året 2005 rinder ud er det tid til at gøre status for Sikkerhedsorganisationen og deres arbejde i Vestegnens Brandvæsen. Sikkerhedsorganisationen består i dag af to sikkerhedsgrupper, som rent geografisk er placeret på henholdsvis Glostrup og Hvidovre Brandstation. Disse to grupper består så af hver en sikkerhedsrepræsentant og en stationsleder. De to sikkerhedsgrupper mødes ca. 4 gange årligt i et forum sammen med formanden for udvalget, som er brandchefen samt uddannelseslederen for brandvæsnet. Dette forum udgør tilsammen Sikkerhedsudvalget (SI-udvalget). I dette forum drøftes og ændres de overordnede sikkerhedsproblemer og evt. løsninger på disse. Der udfærdiges referat fra sikkerhedsmødet, som derefter sendes til samtlige ansatte i Vestegnens Brandvæsen samt formanden for bestyrelsen. Det daglige arbejde som sikkerhedsrepræsentant former sig sådan, at man holder et kort møde med de respektive stationsledere i forbindelse med døgnvagtens start, hvor man så følger op på de sikkerhedsspørgsmål, som kræver en opfølgning og samtidig gøres der løbende status på stationens sikkerhed, hvilket gælder såvel arbejdsmiljø samt materiel har været et særdeles givtigt og meget udfordrende år for sikkerhedsrepræsentanterne (SI-repræsentant) i brandvæsnet. Vi har begge måttet videreuddanne os løbende, så derfor var det helt naturligt at vi startede et uddannelsesforløb, som begyndte med en grunduddannelse i FOA-regi, hvor målet var at få en bedre faglig grundviden og et større indblik omkring sikkerhed på arbejdspladsen. Denne uddannelse løb af stabelen med 3 dage hver måned henover var året, hvor SI-udvalget bl.a. tog en endelig beslutning om brugen og indkøbet af sikkerhedsfodtøj til mandskabet. Endvidere har SI-udvalget været en tur på Beredskabsstyrelsens skole i Tinglev for teste nye typer branddragter, da udbuddet er blevet større og som også overholder standard for gældende EU-norm.

18 Vestegnens Brandvæsen I/S Sikkerhedsudvalg Side : 39 At valget faldt på skolen i Tinglev skyldes udelukkende at skolen kunne tilbyde de faciliteter, som Brandvæsnet havde brug for, for at kunne teste disse branddragter under en realistisk varmepåvirkning. Denne facilitet var i sagens natur en container (Ovnen), som kunne tåle en ekstrem varme. Det var erfaringsmæssigt en meget lærerig tur, da SI-udvalget erfarede at de forskellige branddragter ikke opførte sig ens i diverse test og efter 5 ture i Ovnen var meldingen derfor klar. Sikkerhedsrepræsentant Frank Pedersen på køretøjs inspektion Udvalget fandt at branddragten fra firmaet VIKING havde den bedste varmeafledningsevne og at den viser sig at være farveægte, selv ved en høj varmepåvirkning. Det vil sige at branddragten ikke mister farven og går hen og bliver gul i stoffet ved de høje temperaturer. Et meget vigtigt emne fra SI-repræsentanternes side er blevet færdiggjort på begge stationer i Vestegnens Brandvæsen og her tænkes der selvfølgelig på APV (Arbejds- PladsVurdering). Som et supplement til den lovpligtige APV, så har SI-repræsentanterne som noget nyt, valgt også udarbejde en APV for samtlige udrykningskøretøjer i Vestegnens Brandvæsen. En af året sidste store opgaver for SI-repræsentanterne var at bistå med viden omkring udformningen af den nye vagtcentral på Glostrup brandstation. Dette er gjort for at skabe de bedst tænkelige og mest optimale forhold for vagtcentralpersonalet samt sikre, at lovgivningen er overholdt med hensyn til belysning, arbejdsstationer, gulvbelægning, sove/hvilerum samt at køkkenforholdene er i orden. Disse tiltag er udelukkende gjort for at fremtidssikre vagtcentralen, så personalet får det bedst tænkelige arbejdsmiljø samt at brandvæsnet overholder Arbejdstilsynet krav. Vi, i sikkerhedsgruppen, vil ønske alle et godt nytår, mens vi ser tilbage på et vel overstået 2005 og i samme moment ser frem til et forhåbentligt ligeså givtigt 2006, som det forgangne år har været. 49 Frank Pedersen Sikkerhedsrepræsentant Station Glostrup

19 Brandstation og vagtcentral Vagtcentral Side : 40 Vagtcentralen 2005 blev året hvor vi ville forsøge at afdække mulighederne for udvikling af aktiviteterne på brandvæsnets vagtcentral. Året startede med at vi, af Vestegnens Brandvæsen I/S bestyrelse fik tildelt en del af overskuddet fra 2004 til en flytning af vagtcentralens fysiske rammer. Denne flytning har til formål, at give medarbejderne på vagtcentralen nogle bedre og mere tidssvarende rammer. At denne flytning så samtidigt giver os mulighed for at sikre en ny og bedre platform for udviklingen af vagtcentralens fremtidige opgaver, Besøg på vagtcentralen hos Roskilde Brandvæsen ser jeg som en fordel for alle parter. Arbejdet med opbygning og indretning af vagtcentralen i administrationsgangen er fortaget at Vestegnens Brandvæsen I/S egne medarbejdere. Der er lagt mange timer i dette utrolige flotte resultat og arbejdet var fra medarbejdernes side færdigt før jul. Nu venter vi blot på at de eksterne håndværkere, bliver færdige med at udføre de sidste arbejdsopgaver. Sådan ser vagtcentralens teknik rum ud inden flytningen.

20 Brandstation og vagtcentral Vagtcentral Side : 41 I forbindelse med ombygningen har vi besluttet, at udskifte en del gamle kabler m.v. inden selve radiomateriellet bliver flyttet. Vores medarbejdere tilbød selv at trække kablerne, således at vores eksterne håndværk kun skulle montere kablerne. Dette medførte at opgaven nu var økonomisk muligt og at vi ville få et meget bedre resultat når vi var færdige. Der har gennem hele byggefasen været en utrolig stor gå påmod fra medarbejdernes side. Alle tog et stort medansvar og det har bevirket at vi har nået et langt bedre resultat end jeg havde, turde håbe på. Mange kreative forslag har set dagens lys og ved hjælp af disse forslag har De kunnet levere nogle utrolige flotte rammer for den nye vagtcentral. Det blev også hurtigt klar at vi var nødsaget til at udskifte den software som håndterer de automatiske brandalarmerings anlæg. Automatiske Der arbejdes ihærdigt på ombygningen brandalarmerings anlæg som er installeret hos diverse institutioner og virksomheder i vores slukningsområde. Software programmet var et gammelt DOS baseret program, som leverandøren ikke kunde garantere en forsat servicering af. Nu er vi i færd med at udskifte denne software, til et meget brugervenligt Windows passeret software program. Inden det blev beslutte hvilket systemet vi skulle vælger, har jeg indhentet tilbud fra diverse leverandører og vi var på sikkerhedsmesse i Odense for at se det nyeste på markedet. Besøg på vagtcentralen hos Kalundborg Brandvæsen

21 Brandstation og vagtcentral Vagtcentral Side : 42 Foto fra vores besøg på sikkerhedsmessen i Odense. Vagtcentralmedarbejder Jens P. Kempf yderst til højre og vagtcentral- /uddannelsesleder Frank Praefke yderst til venstre. VB caffé au lai Det viste sig hurtigt at Vestegnens Brandvæsen I/S nu er kendt hos mange leverandører til branchen. Da vi besøgte den ene stand blev vi budt på kaffe med vores eget Logo Valget faldt på et vagtcentral system, der dels kan håndtere vores automatiske brandalarmerings anlæg og dels kan håndtere eventuelle nye tiltag. Dette kræver blot af vi tilkøber nogle nye applikationer til håndtering af de disse tiltag. Der vil i starten af det nye år blive arrangeret kurser for de ansatte som skal kunne betjene dette nye system, og vi vil sideløbende køre med det gamle system i ca. 2 måneder. Således at vi tilsikre en gnidningsløs indkøring af det nye system til glæde for såvel vore kunder som vagtcentralens medarbejdere.

22 Brandstation og vagtcentral Vagtcentral Side : 43 Besøg på den gamle vagtcentral hos Gentofte Brandvæsen, som også er i gang med en gennemgribende ombygning af deres vagtcentral. Hvor de også indkøber helt nyt radioudstyr. Deres samlede projekt løber op i mange millioner kr. mod vores projekt til nogle hundrede tusinde kr. Der er ved at blive lagt sidste hånd på værket! Alle disse nye tiltag gør det muligt at udbygge aktivitetsniveauet på vagtcentralen, således at vi nu har mulighed for at tilbyde interessent kommunerne flere ydelser. Der er nu mulighed for mange forskellige nye ydelser som; Håndtering af tekniske alarmer Videoovervågning af skoler eller institutioner m.v. Tryghedsalarmer/ overfaldsalarmer Elevatoralarmer Omsorgs alarmer for hjemmeplejen Døgnbetjent vagtcentral for diverse forvaltninger Tyveri alarmer, dette kræver blot en mindre ændring af lokalerne. Visionerne for vagtcentralen er, at vi om en kort årrække er servicecenter for interessent kommunerne. Uddannelses og vagtcentralleder Frank Praefke

23 Brandstation og vagtcentral Station Glostrup Side : 44 Stationslederen på Glostrup Glostrup Brandstation er bygget i 1949, og var dengang en moderne station med plads til 4 sluknings køretøjer, og fungerede udelukkende med deltids ansatte brandfolk. I 1968 startede man med 1 mand på døgnvagt, han skulle modtage alarmer til brandvæsenet og videresende dem via en alarm modtagere, som brandfolkene havde på sig. Erik Ole Jakobsen Stationsleder Den tidligere alarmering foregik ved klokke ringning installeret i hjemmet, og i dagtimerne via telefonen. I 1972 udvidede brandvæsenet den fastansatte styrke med 6 mand, så der i alt var 12 fastansatte brandfolk tilknyttet stationen i Glostrup. Samtidig med denne tilgang af folk, blev stationen udvidet med en garage mere, og sammenbygget med nabo villaen, og her blev den eksisterende vagtcentral også indrettet. Stationen er løbende ombygget indvendig, for at tilgodese et stigende behov for plads, efterhånden som styrken blev udvidet. Denne indvendige indretning og omforandring, har hele mandskabsstyrken deltaget i, og således haft indflydelse på de indre rammer for stationens brug. I 1975 nærmere bestemt d. 1/8, startede en ny epoke i brandvæsenet, idet der nu blev iværksat et døgnberedskab, bestående af 1 brandmester og 3 brandmænd til øjeblikkelig udrykning, samt yderligere 1 brandmand til pasning af vagtcentralen, i alt et døgnberedskab på 5 mand. På alle hverdage var der udover døgnberedskabet 1 brandchef, 1 Stationsleder og 1 kontormand på stationen. Ved denne overgang måtte der igen omforandres på de indvendige rammer, så der i den gamle afdeling blev indrettet 4 enkelt værelser til udrykningsstyrken. På vagtcentralen var der i forvejen indrettet en hvilebriks. Brandchef, stationsleder og kontormand fik hovedsæde på 1 sal, i villaen. Udover det nævnte døgnberedskab, kunne der yderligere ved alarm, suppleres op med 4 deltidsvagthold af 6 mand, hvor hvert hold havde vagt en uge af gangen. I slutningen af firserne forlod Glostrup Politi deres oprindelige station, ved denne lejlighed lykkedes brandvæsenet at overtage en del af deres hidtidige lokaler. Og således flyttede brandvæsenets administration - igen med div. ombygninger og ved brandfolkenes hjælp - ind i disse lokaler, hvor der blev indrettet 3 kontorer, samt en skolestue, et køkken, to toiletter og et mindre arkiv.

24 Brandstation og vagtcentral Station Glostrup Side : 23 Således fungerede stationen frem til 31/ Pr. 1. januar 1995 skete igen en udvidelse af døgnberedskabet, idet der nu skulle være 7 mand på døgnvagt, og der blev samtidig indviet en ny station i Hvidovre, som også skulle have et døgnberedskab. For at skabe yderligere to døgnværelser, skulle der igen ske en indvendig ombygning, og der blev peget på en løsningsmodel i den gamle afdeling, som hidtil havde fungeret som motionsrum for mandskabet. Her blev nu med mandskabets hjælp, indrettet to værelser et toilet, samt en renovering af det eksisterende baderum. Stationen er i dag indrettet, så der er plads til 5 udrykningskøretøjer i garagen og 7 mand på døgnvagt, hvoraf den ene mand er vagtgørende på vagtcentralen. I skrivende stund er endnu en omforandring i gang, idet vagtcentraldelen i begyndelsen af 2006, bliver flyttet til andre lokaler i den eksisterende administration, også dette, har mandskabet lagt et meget stort arbejde i at få udført. Når den forladte vagtcentral i villaen station Glostrup er rømmet, vil lokalerne blive anvendt til udvidelse af mandskabslokaliteterne, hvor især køkken sektionen trænger til en total renovering. Brandstationens totale mandskabsstyrke er i dag: 4 døgnhold bestående af 1 holdleder 1 underbrandmester og 4 brandmænd i alt = 24 mand. Herudover er der 5 brandmænd som deles om døgnafløsninger og dagvagter, tilsammen 29 fastansatte brandfolk. Deltidsstyrken består af 3 hold, bestående af 1 holdleder 1 underbrandmester og 6 brandmænd i alt = 24 deltidsansatte brandfolk. Stationslederens kontor er i dag placeret i villaen på 1 sal, hvor også brandmesterkontoret er. Det er utrolig vigtigt med direkte kommunikation brandmester og stationsleder imellem, når dagene skal bindes sammen, derfor er denne indretning foretaget. Stationslederens ansvars områder er en koordinering af hele den daglige drift og på denne måde sikre, at stationen samt alt materiel til hver en tid er klar til indsats. Herudover skal han sikre og motivere mandskabets trivsel og velfærd i det daglige samt ved brug af Medarbejder Udviklings Samtaler og Omsorgssamtaler.

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing Ombygning af vagtcentral Der skal ombygges på vagtcentralen og den skal fremtidssikres til SINE. Der skal skabes mere plads, ved at sammenlægge 2 lokaler. Der skal indkøbes yderlig et vagtbord. 2013 Ejendomscenteret

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Beredskabsplan For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Risikoanalyse: Side 2. kælderetage stueetage 1. sal person ulykker Risikoforebyggelse: Side 3. kælderetage stueetage 1. sal Handleplan: Side

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk Årsberetningen 2006 www.vestbrand.dk Forord Side : 1 2006 har været et spændende år for Vestegnens Brandvæsen. Vi har haft stor fokus på øvelser, hvilket er med til både at motivere mandskabet og til at

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:52 Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord Nyt i året

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse)

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse) Handlingsplan i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på VIA UC Psykomotorikuddannelsen, Forløb: Sikkerheds og Samarbejdsgruppen (SSG) på Psykomotorikuddannelsen drøftede resultaterne af APV-spørgeskema

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

Projekt brandkadetter - Blikke udefra

Projekt brandkadetter - Blikke udefra Helle Rabøl Hansen Naja Kinch Sohn 1 Projekt brandkadetter Blikke udefra Highlights fra evaluering af Projekt Brandkadetter i Københavns Brandvæsen. AU AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Er du i tvivl, om hvordan og hvor meget brandfarligt væske du må opbevare i

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere