Vestegnens Brandvæsen I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestegnens Brandvæsen I/S"

Transkript

1 Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005

2 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede et større indblik i virksomhedens omfattende arbejde har været et særdeles udviklende år for Vestegnens Brandvæsen I/S. Med udgangspunkt i kontrakten, som virksomheden har indgået med kommunerne, udformede ledelsen og medarbejderne i 2005 en strategi, der kunne sikre opfyldelsen af kontraktens mål og resultatkrav. Ved overgangen til 2006 kan vi konstatere, at strategien har været rigtig, og at det også er lykkedes at omsætte den til handling. Borgmester Søren Enemark Glostrup Kommune Via godt ledelsesarbejde og engagement og omstillingsparathed fra medarbejdernes side er den traditionsrige virksomhed blevet tilpasset nutidens og fremtidens behov. Kompetenceudvikling og en lyst til at se på opgaverne med friske øjne har ført til ændringer i både opgaveløsning og organisation. Resultatet er en bæredygtig effektivitet. Fra både bestyrelse, ledere og medarbejdere skal der lyde en stor tak til borgere, politikere, samarbejdspartnere, kunder og leverandører for et godt Vi glæder os til endnu et år i udviklingens tegn. Vil du vide mere, er du velkommen til at besøge Vestegnens Brandvæsen I/S på brandstationerne og på Med venlig hilsen Søren Enemark formand

3 Indholdsfortegnelse Side : 24 Indholdsfortegnelse: Side Forord...1 Indholdsfortegnelse...2 Vestegnens Brandvæsen I/S Hvem er VB...4 Organisationsplan...6 Uddannelses-/vagtcentrallederen...7 Stationslederne...9 Kontorlederen...10 Lederuddannelse...13 Sikkerhedsarbejde...16 Brandstation og vagtcentral Vagtcentralen...18 Station Glostrup...22 Station Hvidovre...25 Materiel og udrustning Station Glostrup - rullende materiel...28 Station Hvidovre - rullende materiel...31 Brandvæsnets opgaver Brand og redning (se afsnittet i Hvem er VB )...4 Brandslanger...33 Brandmelderanlæg...35 Brand-, sikkerheds- og teatervagter...38 Eftersyn af brandhaner...39 Eftersyn af brandmateriel...42 Eftersyn og servicering af åndedrætsmasker...46 Intern undervisning/uddannelse...47 Opfølgning og vedligeholdelse af kortmateriel...52 Vedligeholdelse af røgdykkerudstyr...54 Autoværkstedet...55 Radioværkstedet...57 Assistance til juletræs pyntning...58 Øvrige opgaver Telefonkæder...59

4 Indholdsfortegnelse Side : 25 Indholdsfortegnelse: Side Kurser og undervisning Grundlæggende førstehjælp...62 Vedligeholdelse førstehjælp...62 Førstehjælp til børn...63 Elementær brandbekæmpelse...63 Øvrige kurser...64 Deltidsbrandmanden...65 Udrykningsstatistikker...74 Udrykninger foto og bemærkninger...77 Arrangementer og opvisning Parkstafetten...79 Åbent hus...81 Kulturnat...83 World Game og Nordiske Mesterskaber...85 Børneprojekt...88 SVB Seniorklubben Redegørelse fra formanden...91 Afslutning...151

5 Vestegnens Brandvæsen I/S Hvem er vi? Side : 26 Vestegnens Brandvæsen I/S er et fælles kommunalt brandvæsen, som i det daglige har slukningspligten i 5 kommuner Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre og som i alt udgør ca indbyggere. Albertslund Brøndby Glostrup Hvidovre Rødovre For at betjene et så stort område, har brandvæsenet 4 slukningstog fordelt på 2 døgnbemandede stationer: Station Glostrup beliggende på Bryggergårdsvej 3 i Glostrup, og Station Hvidovre som er beliggende på Avedøre Havnevej 37 i Hvidovre. Stationerne arbejder i hver deres slukningsområde, benævnt slukningsområde øst og slukningsområde vest. Brandstationen i Hvidovre dækker det østlige og brandstationen i Glostrup dækker det vestlige slukningsområde. De 2 slukningsområder afgrænses af motorringvej III, som går fra syd mod nord og gennemskærer Rødovre Kommune i den nordlige ende ovenfor Jyllingevej langs Vestvolden. Vores udrykningsstyrke er med til at sikre, at der er en effektiv brand- og redningstjeneste i Vestegnens kommuner. Vestegnens Brandvæsen I/S skal leve op til de gældende krav om hurtig, effektiv og korrekt hjælp. Vi har i dag 65 ansatte på fuld tid og 25 deltidsansatte, på årsplan har vi passeret 1300 udrykninger - et tal, der er i stigning. Vores primære opgaver vil altid være indsatser mod brande, forureningsuheld og ulykker. Vi skal redde liv og værdier. Hvad sker der efter der er ringet til brandvæsenet? Ved en alarmering til ildebrand, afsendes der - via alarmcentralen fra stationen et slukningstog bestående af 3 køretøjer (indsatslederbil, automobilsprøjte og stige/vandtankvogn) med 6 brandmænd og 1 indsatsleder. Ved alarmering til forureningsuheld eller færdselsuheld erstattes stige/vandtankvogn af et særligt miljøkøretøj.

6 Vestegnens Brandvæsen I/S Hvem er vi? Side : 27 Slukker vi kun brande? En brandmands hverdag og det daglige stationsarbejde handler om meget andet end brandbekæmpelse, og i denne årsrapport kan du læse meget mere om de mange andre opgaver vi kan løse. Vi bruger en del tid på vedligeholdelse af materiel, servicering af håndslukningsmidler rundt om i byen, røgdykkerøvelser og meget andet. Ofte kan det være svært for borgeren at adskille hvilke opgaver, der udføres og af hvem. Vi varetager brand- og redningsopgaver. Sekundære opgaver. Vi har en Slukkerservice, hvor vi efterser brandslukningsudstyr m.v. Vi tilbyder kurser til virksomheder, institutioner o.a. Det kan handle om elementær brandslukning eller førstehjælp. Måske ønsker/kan kunden ikke tage en masse tid ud af kalenderen, men vil hellere afholde kurser i egne faciliteter. Vore kurser tager afsæt i et enhedskursus, som er standardiseret og dermed det samme fra Skagen til Gedser. Det betyder, at en deltager i vores kursus kan tage næste modul et andet sted i landet uden at skulle starte forfra. Overvågning. Et særligt tiltag hos Vestegnens Brandvæsen I/S er vores tilbud om en telefonkæde til ældre borgere. Det består af et netværk, hvor de ældre hver dag bliver ringet op via en kæde af ældre medborgere. Ved uregelmæssigheder sørger vi for opfølgning. Fremtidens brandvæsen Vestegnens Brandvæsen I/S betjener som nævnt borgerne i de 5 kommuner - ikke kun de fastboende, men også op til 1 mil. pendlere, ligesom det dækker Danmarks mest kompakte industriområde. Tilpasning og en hurtig omstillingsevne er vigtige parametre for Vestegnens Brandvæsen I/S - både nu og i fremtiden. Derfor er brandvæsenet pr. 1. januar 2004 overgået til en virksomhedskontrakt. Kontrakten er udarbejdet på baggrund af et omfattende analysearbejde, og kontrakten er til stadighed under revision. Kun således kan der sikres borgerne fuld valuta for den omkostning, det er at have en aktiv forsikring, som Vestegnens Brandvæsen I/S er for borgerne. Ejerkredsen er kommunerne: Albertslund Brøndby Glostrup Hvidovre Rødovre

7 Vestegnens Brandvæsen I/S Organisationsplan Side : 6 Brandvæsnets organisationsplan ser skematisk således ud: Organisation Vestegnens Brandvæsen Brandchef Kontorleder Stationsleder Hvidovre Stationsleder Glostrup Organisation Station Uddannelses-/ Vagtcentralleder Stationsleder Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Mandskab Mandskab Mandskab Mandskab

8 Vestegnens Brandvæsen I/S Uddannelses/vagtcentralleder Side : 29 Frank Praefke Ansvarsområde: Ekstern uddannelse og kurser. Uddannelses-/vagtcentrallederen indgår i ledelsesgruppen. Stillingens ansvarsområde: Uddannelseslederen: - Afvikling af al intern uddannelse - Afvikling af al ekstern uddannelse - Udarbejde swot analyser for øget kursussalg - Tovholder på virksomhedens personalehåndbog - Tovholder på kursuskataloget - Er budgetansvarlig for udvalgte konti og deltager i budgetlægning for eget ansvarsområde - Er ansvarlig for, at uddannelsesmateriellet er vedligeholdt og indsættelsesklart - Er ansvarlig for instruktørenes motivation, trivsel, informationsniveau, velfærd, udrustning, arbejdsmæssig udvikling og uddannelse - Skal bidrage aktivt til kundebevaring og omsætningsvækst Det viste sig hurtigt at der var behov for kurset i brug af hjertestarter og Vestegnens Brandvæsen I/S har blandt andet stået for uddannelsen af personalet i Glostrup Bio og Glostrup Idrætsanlæg. Dertil kommer en del igangværende projekter med institutioner og virksomheder, hvor vi også er kunden behjælpelig med levering af selve hjertestarteren.

9 Vestegnens Brandvæsen I/S Uddannelses/vagtcentralleder Side : 30 Vestegnens Brandvæsen I/S uddannelsesafdeling har også i det forløbne år fået flere nye kunder, så vi nu blandt andet underviser på nogle sundhedsuddannelser. Og straks i det nye år skal vi stå for en del af undervisningen på et integrationsprojekt, her skal vi blandt andet lære deltagerne noget om Elementær brandbekæmpelse. Vi har også indgået aftale med en lokal virksomhed, hvor vi nu skal stå for uddannelse af ressourcepersoner - inden for brand. Vagtcentralen. Vagtcentrallederen: - udøver ledelse direkte - er ansvarlig for medarbejdernes motivation, trivsel, informationsniveau, velfærd, udrustning, arbejdsmæssig udvikling og i nogen udstrækning uddannelse - er ansvarlig for, at vagtcentralens udstyr er vedligeholdt og operationelt - er ansvarlig for, at vagtcentralen fremstår funktionel og præsentabel - er budgetansvarlig for udvalgte konti og deltager i budgetlægning for egen vagtcentral - bidrager til salg af udvalgte produkter og vedligeholdelse af kunde- og interessent netværk. - ABA-anlæg og telefonkæder serviceres optimalt Vagtcentrallederen er ansvarlig for døgnrapportering. Uddannelses og vagtcentralleder Frank Praefke

10 Vestegnens Brandvæsen I/S Stationsleder Side : 31 Stationslederen på Glostrup Erik Ole Jakobsen Stationslederen på Hvidovre Michael Nyrand Pedersen

11 Vestegnens Brandvæsen I/S Kontorlederen Side : 32 Beretning fra kontorlederen. Kontorleder Jørgen Larsen Denne beretning tager sin begyndelse den 23. januar 1991 for netop den dag udkom Hvidovre Avis med et stillingsopslag som kontorleder ved Vestegnens Brandvæsen. Stillingen blev søgt fordi min daværende arbejdsplads netop var blevet opkøbt og aktiviteterne flyttes til Jylland. Den 19. februar 1991 blev en skelsættende dag, idet jeg var en af flere der kom til jobsamtale hos brandchef Bent Knudsen, overbrandmester Ib Kümmel-Nielsen og økonomichef Bente Messerschmidt fra Glostrup Kommune. Samme dag kl ringede Bent Knudsen og kunne ønske tillykke med jobbet. I jobsamtalen blev der udtrykt ønske om, at jeg skulle medvirke til at bringe brandvæsnet ind i en EDB-tid fra den daværende pen og blæk -teknik. Stillingsopgaverne den var følgende: 1. åbne og sortere dagens post 2. efterregne og kontere indgående regninger med en bilagsmængde på ca. 800 årligt 3. bringe samme materiale til Glostrup Kommunes økonomiafd. for bogføring 4. i rådhusets kælder fotokopiere blanke skemaer og rapporter til det daglige brug (rapportskrivning) 5. udføre lettere brevskrivning for brandchefen (ca. 100 årligt) på skrivemaskine 6. udfakturering til kunder ca. 400 årligt 7. lejlighedsvis passe vagtcentralens telefon og radiomateriel 8. arkivering af ovennævnte materiale 9. lave kaffe og dække bord før møder mv. 10. arbejdsopgave med at finde en EDB-løsning når pengene var til rådighed

12 Vestegnens Brandvæsen I/S Kontorlederen Side : 33 Med en sådan arbejdsbeskrivelse (og der var KUN den) var det noget af en omvæltning at komme fra en virksomhed med fuld knald på hele dagen. Med en meget stor EDB-erfaring i bagagen blev der sat fokus på at få indkøbt EDBudstyr - i første omgang til vagtcentralen. Det lykkedes i efteråret 1991 at få indkøbt en PC er og en printer og så blev der indledt forhandling med KTAS om at påbegynde omlægningen af de ca. 170 APL forbindelser til det dengang Det Offentlige Alarmnet eller DOA, som det hurtigt blev kaldt. Den blev det første anlæg tilsluttet (en KTAS-telefoncentral i Hvidovre) og herefter gik det stærkt med tilslutninger fra virksomhederne i slukningsområdet. Med udgangen af 2005 er der ingen APL forbindelser tilbage og af DOA-anlæg overvåger vi 356 forbindelser. Efter det første EDB køb var det så administrationen, som stod for tur den blev de sidste penge på budgettet brugt til køb af en PC er og en printer. Det må siges at have været en rigtig god investering, idet maskinen først blev slukket omkring 1. oktober 2005! efter næsten 13 års drift de sidste år dog kun til bogføring. Med Peter Wehlers tiltræden som brandchef efter Bent Knudsen i 1998 blev der sat yderlige kræfter ind på at få indført mere EDB og på begge stationer. Den opstart skulle vise sig at blive noget nær en fiasko, idet leverandøren ikke kunne leve op til sine egne forpligtelser, hvorefter brandvæsnet måtte ud i byen for at købe sig til specielt teknisk assistance. Efter en gennemgribende oprydning i maskinerne kom brandvæsnet endelig i gang. Og i dag er brandvæsnet med helt fremme, når det gælder den elektroniske arbejdsplads. Alle medarbejdere har adgang til en PC er og deres egen personlige Outlook. Alle indgående regninger kommer elektronisk og bogføres/registreres direkte i Kommune Data. Alle udgående regninger til offentlige institutioner udsendes ligeledes elektronisk og regninger til øvrige udfaktureres via Glostrup Kommunes faktureringssystem.

13 Vestegnens Brandvæsen I/S Kontorlederen Side : 34 Det vil være for omfattende at beskrive de mange daglige arbejdsopgaver, men blot nævne nogle væsentlige områder: - vedligeholde databaser med ca registreringer - ca udgående regninger - ca indgående fakturaer - administrere kontantkasse, kursusdiæter, rejseudlæg m.v. Dette betyder, at brandvæsnet i dag er blevet en stor og ressource krævende virksomhed. Det er derfor vigtigt, at der fortsat investeres i teknologi som gør hverdagen og rutinerne nemme og enkle. Det er med en vis stolthed, at når jeg ser tilbage fra den og frem til i dag, at jeg har levet op til den forventning, som blev udtrykt ved jobsamtalen for næsten 15 år siden. Da jeg her med udgangen af 2005 har overdraget alle mine administrative opgaver, er jeg samtidig også tryg ved at se Tina, som en værdig afløser på mange af de arbejdsområder, som tidligere var min hverdag. Det har også været mig en stor glæde, at jeg i mit arbejdslivs sidste måned fik lov til at være med til at indsamle koordinere redigere og færdiggøre denne for brandvæsen første årsberetning. Afslutningsvis vil jeg især rette en stor tak til alle i korpset - men også til berørte medarbejdere i Glostrup Kommune - for et dejligt mangeårigt samarbejde. Jørgen Larsen kontorleder

14 Vestegnens Brandvæsen I/S Brandmestre Side : 35 Station Glostrups brandmestre pr. 31. december Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Erik Steen Andersen Jens Meyer Olsen Horst Gregor Nielsen Henrik Dahl Station Hvidovres brandmestre pr. 31. december Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Preben Bjarne Pedersen Børge Astrup Schøn Steen Frithiof Hansen Lars Thomsen

15 Vestegnens Brandvæsen I/S Brandmestre Side : 36 Vestegnens brandvæsen sendte i år 2005 sine 8 brandmestre på ledelseskursus. Selve uddannelsen er på 9 kursusdage, fordelt over 3 moduler. Herudover er der 3 netværksmøder pr. deltager med dertilhørende hjemmeopgaver. Brandmestrene i Vestegnens Brandvæsen er selvfølgelig godt skolet og udrustet til, at udføre sine holdlederroller på diverse brandog skadesteder. I tiden udenfor indsatserne har brandvæsnet jo også en hverdag, der skal fungere. Her er det brandmesterens opgave at lede og fordele dagens arbejdsopgaver således, at det bliver udført tilfredsstillende for alle parter. Dette stiller i stigende grad større og større krav til brandmesteren og dermed også dennes lederegenskaber. For ikke at "tørlægge" brandvæsnet helt for brandmestre, valgte man fornuftigt nok, først at sende 4 mand på kurset. Da tilbagemeldingerne herfra var meget positive, valgte man altså så, allerede i efteråret, at sende de resterende 4 mand af sted. Kurset er en fælleskommunal uddannelse for medarbejdere med ledelsesfunktion. Da der udover brandmesteren, typisk er 6 brandmænd til at varetage de daglige opgaver på stationen, så er kurset mere eller mindre skræddersyet til stillinger som vores. De øvrige kursister var ligesom os, ledere af den ene eller anden slags i en kommunal institution. Jeg kan f.eks. nævne vej- og parkformænd, leder af kulturcafe, leder af svømmehal med mere, så sammensætningen af eleverne på kurserne matchede hinanden rigtig godt. Selve modulerne på kurset er opbygget med en vekselvirkning mellem teori, debat, erfaringsudveksling og gruppeopgaver, alt sammen relateret til vores hverdag. På netværksmøderne mødes man skiftevis på i alt 3 af deltagernes arbejdspladser. Udover hjemmeopgaverne, tages et aktuelt emne op på netværksmøderne, som så bliver drøftet imellem kursisterne. Her gennemgås også den pågældendes arbejdsplads, som afholder mødet, i form af en rundvisning.

16 Vestegnens Brandvæsen I/S Brandmestre Side : 37 Modulernes opbygning kan kortfattes til følgende overskrifter: Modul 1) Egen lederrolle - hvad er ledelse for mig?, kommunikations- og præsentationstekniker, sprog er andet end ord, transaktionsanalyse som kommunikationsmiddel, hvad er assertion?. Modul 2) Adfærds- og motivationsteorier, menneskers psykologiske reaktioner, målstyring, ledelsestekniker og lederroller, situationsbestemt ledelse, feedback. Modul 3) Konflikthåndtering, håndtering af vanskelige situationer, service- og kvalitetsforståelse hos os. Jeg tror roligt jeg kan sige, at vi alle 8 har haft et godt personligt og utroligt lærerigt kursus. Jeg føler mig i hvert fald langt bedre klædt på til de mange og spændende udfordringer i vores hverdag. En del af de værktøjer kurset har givet mig, har jeg allerede taget i brug, mens andre ligger inde bagved, og så forhåbentligt dumper frem til den givende lejlighed. Hermed ikke sagt, at man er blevet en god leder, bare fordi man har været på "ledelseskursus". Men grundelementet er nu lagt til, at man i de kommende år kan videreudvikle sig, på denne spændende arbejdsplads, som i øvrigt er i gang med en rivende positiv udvikling, internt i vores struktur. Henrik Dahl Brandmester

17 Vestegnens Brandvæsen I/S Sikkerhedsudvalg Side : 38 Årsberetning fra Sikkerhedsorganisationen i Vestegnens Brandvæsen I/S Som året 2005 rinder ud er det tid til at gøre status for Sikkerhedsorganisationen og deres arbejde i Vestegnens Brandvæsen. Sikkerhedsorganisationen består i dag af to sikkerhedsgrupper, som rent geografisk er placeret på henholdsvis Glostrup og Hvidovre Brandstation. Disse to grupper består så af hver en sikkerhedsrepræsentant og en stationsleder. De to sikkerhedsgrupper mødes ca. 4 gange årligt i et forum sammen med formanden for udvalget, som er brandchefen samt uddannelseslederen for brandvæsnet. Dette forum udgør tilsammen Sikkerhedsudvalget (SI-udvalget). I dette forum drøftes og ændres de overordnede sikkerhedsproblemer og evt. løsninger på disse. Der udfærdiges referat fra sikkerhedsmødet, som derefter sendes til samtlige ansatte i Vestegnens Brandvæsen samt formanden for bestyrelsen. Det daglige arbejde som sikkerhedsrepræsentant former sig sådan, at man holder et kort møde med de respektive stationsledere i forbindelse med døgnvagtens start, hvor man så følger op på de sikkerhedsspørgsmål, som kræver en opfølgning og samtidig gøres der løbende status på stationens sikkerhed, hvilket gælder såvel arbejdsmiljø samt materiel har været et særdeles givtigt og meget udfordrende år for sikkerhedsrepræsentanterne (SI-repræsentant) i brandvæsnet. Vi har begge måttet videreuddanne os løbende, så derfor var det helt naturligt at vi startede et uddannelsesforløb, som begyndte med en grunduddannelse i FOA-regi, hvor målet var at få en bedre faglig grundviden og et større indblik omkring sikkerhed på arbejdspladsen. Denne uddannelse løb af stabelen med 3 dage hver måned henover var året, hvor SI-udvalget bl.a. tog en endelig beslutning om brugen og indkøbet af sikkerhedsfodtøj til mandskabet. Endvidere har SI-udvalget været en tur på Beredskabsstyrelsens skole i Tinglev for teste nye typer branddragter, da udbuddet er blevet større og som også overholder standard for gældende EU-norm.

18 Vestegnens Brandvæsen I/S Sikkerhedsudvalg Side : 39 At valget faldt på skolen i Tinglev skyldes udelukkende at skolen kunne tilbyde de faciliteter, som Brandvæsnet havde brug for, for at kunne teste disse branddragter under en realistisk varmepåvirkning. Denne facilitet var i sagens natur en container (Ovnen), som kunne tåle en ekstrem varme. Det var erfaringsmæssigt en meget lærerig tur, da SI-udvalget erfarede at de forskellige branddragter ikke opførte sig ens i diverse test og efter 5 ture i Ovnen var meldingen derfor klar. Sikkerhedsrepræsentant Frank Pedersen på køretøjs inspektion Udvalget fandt at branddragten fra firmaet VIKING havde den bedste varmeafledningsevne og at den viser sig at være farveægte, selv ved en høj varmepåvirkning. Det vil sige at branddragten ikke mister farven og går hen og bliver gul i stoffet ved de høje temperaturer. Et meget vigtigt emne fra SI-repræsentanternes side er blevet færdiggjort på begge stationer i Vestegnens Brandvæsen og her tænkes der selvfølgelig på APV (Arbejds- PladsVurdering). Som et supplement til den lovpligtige APV, så har SI-repræsentanterne som noget nyt, valgt også udarbejde en APV for samtlige udrykningskøretøjer i Vestegnens Brandvæsen. En af året sidste store opgaver for SI-repræsentanterne var at bistå med viden omkring udformningen af den nye vagtcentral på Glostrup brandstation. Dette er gjort for at skabe de bedst tænkelige og mest optimale forhold for vagtcentralpersonalet samt sikre, at lovgivningen er overholdt med hensyn til belysning, arbejdsstationer, gulvbelægning, sove/hvilerum samt at køkkenforholdene er i orden. Disse tiltag er udelukkende gjort for at fremtidssikre vagtcentralen, så personalet får det bedst tænkelige arbejdsmiljø samt at brandvæsnet overholder Arbejdstilsynet krav. Vi, i sikkerhedsgruppen, vil ønske alle et godt nytår, mens vi ser tilbage på et vel overstået 2005 og i samme moment ser frem til et forhåbentligt ligeså givtigt 2006, som det forgangne år har været. 49 Frank Pedersen Sikkerhedsrepræsentant Station Glostrup

19 Brandstation og vagtcentral Vagtcentral Side : 40 Vagtcentralen 2005 blev året hvor vi ville forsøge at afdække mulighederne for udvikling af aktiviteterne på brandvæsnets vagtcentral. Året startede med at vi, af Vestegnens Brandvæsen I/S bestyrelse fik tildelt en del af overskuddet fra 2004 til en flytning af vagtcentralens fysiske rammer. Denne flytning har til formål, at give medarbejderne på vagtcentralen nogle bedre og mere tidssvarende rammer. At denne flytning så samtidigt giver os mulighed for at sikre en ny og bedre platform for udviklingen af vagtcentralens fremtidige opgaver, Besøg på vagtcentralen hos Roskilde Brandvæsen ser jeg som en fordel for alle parter. Arbejdet med opbygning og indretning af vagtcentralen i administrationsgangen er fortaget at Vestegnens Brandvæsen I/S egne medarbejdere. Der er lagt mange timer i dette utrolige flotte resultat og arbejdet var fra medarbejdernes side færdigt før jul. Nu venter vi blot på at de eksterne håndværkere, bliver færdige med at udføre de sidste arbejdsopgaver. Sådan ser vagtcentralens teknik rum ud inden flytningen.

20 Brandstation og vagtcentral Vagtcentral Side : 41 I forbindelse med ombygningen har vi besluttet, at udskifte en del gamle kabler m.v. inden selve radiomateriellet bliver flyttet. Vores medarbejdere tilbød selv at trække kablerne, således at vores eksterne håndværk kun skulle montere kablerne. Dette medførte at opgaven nu var økonomisk muligt og at vi ville få et meget bedre resultat når vi var færdige. Der har gennem hele byggefasen været en utrolig stor gå påmod fra medarbejdernes side. Alle tog et stort medansvar og det har bevirket at vi har nået et langt bedre resultat end jeg havde, turde håbe på. Mange kreative forslag har set dagens lys og ved hjælp af disse forslag har De kunnet levere nogle utrolige flotte rammer for den nye vagtcentral. Det blev også hurtigt klar at vi var nødsaget til at udskifte den software som håndterer de automatiske brandalarmerings anlæg. Automatiske Der arbejdes ihærdigt på ombygningen brandalarmerings anlæg som er installeret hos diverse institutioner og virksomheder i vores slukningsområde. Software programmet var et gammelt DOS baseret program, som leverandøren ikke kunde garantere en forsat servicering af. Nu er vi i færd med at udskifte denne software, til et meget brugervenligt Windows passeret software program. Inden det blev beslutte hvilket systemet vi skulle vælger, har jeg indhentet tilbud fra diverse leverandører og vi var på sikkerhedsmesse i Odense for at se det nyeste på markedet. Besøg på vagtcentralen hos Kalundborg Brandvæsen

21 Brandstation og vagtcentral Vagtcentral Side : 42 Foto fra vores besøg på sikkerhedsmessen i Odense. Vagtcentralmedarbejder Jens P. Kempf yderst til højre og vagtcentral- /uddannelsesleder Frank Praefke yderst til venstre. VB caffé au lai Det viste sig hurtigt at Vestegnens Brandvæsen I/S nu er kendt hos mange leverandører til branchen. Da vi besøgte den ene stand blev vi budt på kaffe med vores eget Logo Valget faldt på et vagtcentral system, der dels kan håndtere vores automatiske brandalarmerings anlæg og dels kan håndtere eventuelle nye tiltag. Dette kræver blot af vi tilkøber nogle nye applikationer til håndtering af de disse tiltag. Der vil i starten af det nye år blive arrangeret kurser for de ansatte som skal kunne betjene dette nye system, og vi vil sideløbende køre med det gamle system i ca. 2 måneder. Således at vi tilsikre en gnidningsløs indkøring af det nye system til glæde for såvel vore kunder som vagtcentralens medarbejdere.

22 Brandstation og vagtcentral Vagtcentral Side : 43 Besøg på den gamle vagtcentral hos Gentofte Brandvæsen, som også er i gang med en gennemgribende ombygning af deres vagtcentral. Hvor de også indkøber helt nyt radioudstyr. Deres samlede projekt løber op i mange millioner kr. mod vores projekt til nogle hundrede tusinde kr. Der er ved at blive lagt sidste hånd på værket! Alle disse nye tiltag gør det muligt at udbygge aktivitetsniveauet på vagtcentralen, således at vi nu har mulighed for at tilbyde interessent kommunerne flere ydelser. Der er nu mulighed for mange forskellige nye ydelser som; Håndtering af tekniske alarmer Videoovervågning af skoler eller institutioner m.v. Tryghedsalarmer/ overfaldsalarmer Elevatoralarmer Omsorgs alarmer for hjemmeplejen Døgnbetjent vagtcentral for diverse forvaltninger Tyveri alarmer, dette kræver blot en mindre ændring af lokalerne. Visionerne for vagtcentralen er, at vi om en kort årrække er servicecenter for interessent kommunerne. Uddannelses og vagtcentralleder Frank Praefke

23 Brandstation og vagtcentral Station Glostrup Side : 44 Stationslederen på Glostrup Glostrup Brandstation er bygget i 1949, og var dengang en moderne station med plads til 4 sluknings køretøjer, og fungerede udelukkende med deltids ansatte brandfolk. I 1968 startede man med 1 mand på døgnvagt, han skulle modtage alarmer til brandvæsenet og videresende dem via en alarm modtagere, som brandfolkene havde på sig. Erik Ole Jakobsen Stationsleder Den tidligere alarmering foregik ved klokke ringning installeret i hjemmet, og i dagtimerne via telefonen. I 1972 udvidede brandvæsenet den fastansatte styrke med 6 mand, så der i alt var 12 fastansatte brandfolk tilknyttet stationen i Glostrup. Samtidig med denne tilgang af folk, blev stationen udvidet med en garage mere, og sammenbygget med nabo villaen, og her blev den eksisterende vagtcentral også indrettet. Stationen er løbende ombygget indvendig, for at tilgodese et stigende behov for plads, efterhånden som styrken blev udvidet. Denne indvendige indretning og omforandring, har hele mandskabsstyrken deltaget i, og således haft indflydelse på de indre rammer for stationens brug. I 1975 nærmere bestemt d. 1/8, startede en ny epoke i brandvæsenet, idet der nu blev iværksat et døgnberedskab, bestående af 1 brandmester og 3 brandmænd til øjeblikkelig udrykning, samt yderligere 1 brandmand til pasning af vagtcentralen, i alt et døgnberedskab på 5 mand. På alle hverdage var der udover døgnberedskabet 1 brandchef, 1 Stationsleder og 1 kontormand på stationen. Ved denne overgang måtte der igen omforandres på de indvendige rammer, så der i den gamle afdeling blev indrettet 4 enkelt værelser til udrykningsstyrken. På vagtcentralen var der i forvejen indrettet en hvilebriks. Brandchef, stationsleder og kontormand fik hovedsæde på 1 sal, i villaen. Udover det nævnte døgnberedskab, kunne der yderligere ved alarm, suppleres op med 4 deltidsvagthold af 6 mand, hvor hvert hold havde vagt en uge af gangen. I slutningen af firserne forlod Glostrup Politi deres oprindelige station, ved denne lejlighed lykkedes brandvæsenet at overtage en del af deres hidtidige lokaler. Og således flyttede brandvæsenets administration - igen med div. ombygninger og ved brandfolkenes hjælp - ind i disse lokaler, hvor der blev indrettet 3 kontorer, samt en skolestue, et køkken, to toiletter og et mindre arkiv.

24 Brandstation og vagtcentral Station Glostrup Side : 23 Således fungerede stationen frem til 31/ Pr. 1. januar 1995 skete igen en udvidelse af døgnberedskabet, idet der nu skulle være 7 mand på døgnvagt, og der blev samtidig indviet en ny station i Hvidovre, som også skulle have et døgnberedskab. For at skabe yderligere to døgnværelser, skulle der igen ske en indvendig ombygning, og der blev peget på en løsningsmodel i den gamle afdeling, som hidtil havde fungeret som motionsrum for mandskabet. Her blev nu med mandskabets hjælp, indrettet to værelser et toilet, samt en renovering af det eksisterende baderum. Stationen er i dag indrettet, så der er plads til 5 udrykningskøretøjer i garagen og 7 mand på døgnvagt, hvoraf den ene mand er vagtgørende på vagtcentralen. I skrivende stund er endnu en omforandring i gang, idet vagtcentraldelen i begyndelsen af 2006, bliver flyttet til andre lokaler i den eksisterende administration, også dette, har mandskabet lagt et meget stort arbejde i at få udført. Når den forladte vagtcentral i villaen station Glostrup er rømmet, vil lokalerne blive anvendt til udvidelse af mandskabslokaliteterne, hvor især køkken sektionen trænger til en total renovering. Brandstationens totale mandskabsstyrke er i dag: 4 døgnhold bestående af 1 holdleder 1 underbrandmester og 4 brandmænd i alt = 24 mand. Herudover er der 5 brandmænd som deles om døgnafløsninger og dagvagter, tilsammen 29 fastansatte brandfolk. Deltidsstyrken består af 3 hold, bestående af 1 holdleder 1 underbrandmester og 6 brandmænd i alt = 24 deltidsansatte brandfolk. Stationslederens kontor er i dag placeret i villaen på 1 sal, hvor også brandmesterkontoret er. Det er utrolig vigtigt med direkte kommunikation brandmester og stationsleder imellem, når dagene skal bindes sammen, derfor er denne indretning foretaget. Stationslederens ansvars områder er en koordinering af hele den daglige drift og på denne måde sikre, at stationen samt alt materiel til hver en tid er klar til indsats. Herudover skal han sikre og motivere mandskabets trivsel og velfærd i det daglige samt ved brug af Medarbejder Udviklings Samtaler og Omsorgssamtaler.

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk Årsberetningen 2006 www.vestbrand.dk Forord Side : 1 2006 har været et spændende år for Vestegnens Brandvæsen. Vi har haft stor fokus på øvelser, hvilket er med til både at motivere mandskabet og til at

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Nr. 4 December 2003 DBI Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Sæson for fest og skader Blinde alarmer skal begrænses Når temperaturen går i selvsving BI Sæson for

Læs mere

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 4 Maj 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forenklinger sparer tid Sammenskrivning af regler og vejledning Side 10-11 BRANDVÆSEN NR. 4 Maj 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang Nr. 2 Marts 2010 33. årgang REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd? 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Ledelse i fællesskab. en offentlig arbejdsplads i bevægelse. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Ledelse i fællesskab. en offentlig arbejdsplads i bevægelse. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Titel:

Læs mere

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik Redderen Nr. 4 Maj 2014 37. årgang Vi besøger Falck Teknik 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere