Vestegnens Brandvæsen I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestegnens Brandvæsen I/S"

Transkript

1 Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005

2 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede et større indblik i virksomhedens omfattende arbejde har været et særdeles udviklende år for Vestegnens Brandvæsen I/S. Med udgangspunkt i kontrakten, som virksomheden har indgået med kommunerne, udformede ledelsen og medarbejderne i 2005 en strategi, der kunne sikre opfyldelsen af kontraktens mål og resultatkrav. Ved overgangen til 2006 kan vi konstatere, at strategien har været rigtig, og at det også er lykkedes at omsætte den til handling. Borgmester Søren Enemark Glostrup Kommune Via godt ledelsesarbejde og engagement og omstillingsparathed fra medarbejdernes side er den traditionsrige virksomhed blevet tilpasset nutidens og fremtidens behov. Kompetenceudvikling og en lyst til at se på opgaverne med friske øjne har ført til ændringer i både opgaveløsning og organisation. Resultatet er en bæredygtig effektivitet. Fra både bestyrelse, ledere og medarbejdere skal der lyde en stor tak til borgere, politikere, samarbejdspartnere, kunder og leverandører for et godt Vi glæder os til endnu et år i udviklingens tegn. Vil du vide mere, er du velkommen til at besøge Vestegnens Brandvæsen I/S på brandstationerne og på Med venlig hilsen Søren Enemark formand

3 Indholdsfortegnelse Side : 24 Indholdsfortegnelse: Side Forord...1 Indholdsfortegnelse...2 Vestegnens Brandvæsen I/S Hvem er VB...4 Organisationsplan...6 Uddannelses-/vagtcentrallederen...7 Stationslederne...9 Kontorlederen...10 Lederuddannelse...13 Sikkerhedsarbejde...16 Brandstation og vagtcentral Vagtcentralen...18 Station Glostrup...22 Station Hvidovre...25 Materiel og udrustning Station Glostrup - rullende materiel...28 Station Hvidovre - rullende materiel...31 Brandvæsnets opgaver Brand og redning (se afsnittet i Hvem er VB )...4 Brandslanger...33 Brandmelderanlæg...35 Brand-, sikkerheds- og teatervagter...38 Eftersyn af brandhaner...39 Eftersyn af brandmateriel...42 Eftersyn og servicering af åndedrætsmasker...46 Intern undervisning/uddannelse...47 Opfølgning og vedligeholdelse af kortmateriel...52 Vedligeholdelse af røgdykkerudstyr...54 Autoværkstedet...55 Radioværkstedet...57 Assistance til juletræs pyntning...58 Øvrige opgaver Telefonkæder...59

4 Indholdsfortegnelse Side : 25 Indholdsfortegnelse: Side Kurser og undervisning Grundlæggende førstehjælp...62 Vedligeholdelse førstehjælp...62 Førstehjælp til børn...63 Elementær brandbekæmpelse...63 Øvrige kurser...64 Deltidsbrandmanden...65 Udrykningsstatistikker...74 Udrykninger foto og bemærkninger...77 Arrangementer og opvisning Parkstafetten...79 Åbent hus...81 Kulturnat...83 World Game og Nordiske Mesterskaber...85 Børneprojekt...88 SVB Seniorklubben Redegørelse fra formanden...91 Afslutning...151

5 Vestegnens Brandvæsen I/S Hvem er vi? Side : 26 Vestegnens Brandvæsen I/S er et fælles kommunalt brandvæsen, som i det daglige har slukningspligten i 5 kommuner Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre og som i alt udgør ca indbyggere. Albertslund Brøndby Glostrup Hvidovre Rødovre For at betjene et så stort område, har brandvæsenet 4 slukningstog fordelt på 2 døgnbemandede stationer: Station Glostrup beliggende på Bryggergårdsvej 3 i Glostrup, og Station Hvidovre som er beliggende på Avedøre Havnevej 37 i Hvidovre. Stationerne arbejder i hver deres slukningsområde, benævnt slukningsområde øst og slukningsområde vest. Brandstationen i Hvidovre dækker det østlige og brandstationen i Glostrup dækker det vestlige slukningsområde. De 2 slukningsområder afgrænses af motorringvej III, som går fra syd mod nord og gennemskærer Rødovre Kommune i den nordlige ende ovenfor Jyllingevej langs Vestvolden. Vores udrykningsstyrke er med til at sikre, at der er en effektiv brand- og redningstjeneste i Vestegnens kommuner. Vestegnens Brandvæsen I/S skal leve op til de gældende krav om hurtig, effektiv og korrekt hjælp. Vi har i dag 65 ansatte på fuld tid og 25 deltidsansatte, på årsplan har vi passeret 1300 udrykninger - et tal, der er i stigning. Vores primære opgaver vil altid være indsatser mod brande, forureningsuheld og ulykker. Vi skal redde liv og værdier. Hvad sker der efter der er ringet til brandvæsenet? Ved en alarmering til ildebrand, afsendes der - via alarmcentralen fra stationen et slukningstog bestående af 3 køretøjer (indsatslederbil, automobilsprøjte og stige/vandtankvogn) med 6 brandmænd og 1 indsatsleder. Ved alarmering til forureningsuheld eller færdselsuheld erstattes stige/vandtankvogn af et særligt miljøkøretøj.

6 Vestegnens Brandvæsen I/S Hvem er vi? Side : 27 Slukker vi kun brande? En brandmands hverdag og det daglige stationsarbejde handler om meget andet end brandbekæmpelse, og i denne årsrapport kan du læse meget mere om de mange andre opgaver vi kan løse. Vi bruger en del tid på vedligeholdelse af materiel, servicering af håndslukningsmidler rundt om i byen, røgdykkerøvelser og meget andet. Ofte kan det være svært for borgeren at adskille hvilke opgaver, der udføres og af hvem. Vi varetager brand- og redningsopgaver. Sekundære opgaver. Vi har en Slukkerservice, hvor vi efterser brandslukningsudstyr m.v. Vi tilbyder kurser til virksomheder, institutioner o.a. Det kan handle om elementær brandslukning eller førstehjælp. Måske ønsker/kan kunden ikke tage en masse tid ud af kalenderen, men vil hellere afholde kurser i egne faciliteter. Vore kurser tager afsæt i et enhedskursus, som er standardiseret og dermed det samme fra Skagen til Gedser. Det betyder, at en deltager i vores kursus kan tage næste modul et andet sted i landet uden at skulle starte forfra. Overvågning. Et særligt tiltag hos Vestegnens Brandvæsen I/S er vores tilbud om en telefonkæde til ældre borgere. Det består af et netværk, hvor de ældre hver dag bliver ringet op via en kæde af ældre medborgere. Ved uregelmæssigheder sørger vi for opfølgning. Fremtidens brandvæsen Vestegnens Brandvæsen I/S betjener som nævnt borgerne i de 5 kommuner - ikke kun de fastboende, men også op til 1 mil. pendlere, ligesom det dækker Danmarks mest kompakte industriområde. Tilpasning og en hurtig omstillingsevne er vigtige parametre for Vestegnens Brandvæsen I/S - både nu og i fremtiden. Derfor er brandvæsenet pr. 1. januar 2004 overgået til en virksomhedskontrakt. Kontrakten er udarbejdet på baggrund af et omfattende analysearbejde, og kontrakten er til stadighed under revision. Kun således kan der sikres borgerne fuld valuta for den omkostning, det er at have en aktiv forsikring, som Vestegnens Brandvæsen I/S er for borgerne. Ejerkredsen er kommunerne: Albertslund Brøndby Glostrup Hvidovre Rødovre

7 Vestegnens Brandvæsen I/S Organisationsplan Side : 6 Brandvæsnets organisationsplan ser skematisk således ud: Organisation Vestegnens Brandvæsen Brandchef Kontorleder Stationsleder Hvidovre Stationsleder Glostrup Organisation Station Uddannelses-/ Vagtcentralleder Stationsleder Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Mandskab Mandskab Mandskab Mandskab

8 Vestegnens Brandvæsen I/S Uddannelses/vagtcentralleder Side : 29 Frank Praefke Ansvarsområde: Ekstern uddannelse og kurser. Uddannelses-/vagtcentrallederen indgår i ledelsesgruppen. Stillingens ansvarsområde: Uddannelseslederen: - Afvikling af al intern uddannelse - Afvikling af al ekstern uddannelse - Udarbejde swot analyser for øget kursussalg - Tovholder på virksomhedens personalehåndbog - Tovholder på kursuskataloget - Er budgetansvarlig for udvalgte konti og deltager i budgetlægning for eget ansvarsområde - Er ansvarlig for, at uddannelsesmateriellet er vedligeholdt og indsættelsesklart - Er ansvarlig for instruktørenes motivation, trivsel, informationsniveau, velfærd, udrustning, arbejdsmæssig udvikling og uddannelse - Skal bidrage aktivt til kundebevaring og omsætningsvækst Det viste sig hurtigt at der var behov for kurset i brug af hjertestarter og Vestegnens Brandvæsen I/S har blandt andet stået for uddannelsen af personalet i Glostrup Bio og Glostrup Idrætsanlæg. Dertil kommer en del igangværende projekter med institutioner og virksomheder, hvor vi også er kunden behjælpelig med levering af selve hjertestarteren.

9 Vestegnens Brandvæsen I/S Uddannelses/vagtcentralleder Side : 30 Vestegnens Brandvæsen I/S uddannelsesafdeling har også i det forløbne år fået flere nye kunder, så vi nu blandt andet underviser på nogle sundhedsuddannelser. Og straks i det nye år skal vi stå for en del af undervisningen på et integrationsprojekt, her skal vi blandt andet lære deltagerne noget om Elementær brandbekæmpelse. Vi har også indgået aftale med en lokal virksomhed, hvor vi nu skal stå for uddannelse af ressourcepersoner - inden for brand. Vagtcentralen. Vagtcentrallederen: - udøver ledelse direkte - er ansvarlig for medarbejdernes motivation, trivsel, informationsniveau, velfærd, udrustning, arbejdsmæssig udvikling og i nogen udstrækning uddannelse - er ansvarlig for, at vagtcentralens udstyr er vedligeholdt og operationelt - er ansvarlig for, at vagtcentralen fremstår funktionel og præsentabel - er budgetansvarlig for udvalgte konti og deltager i budgetlægning for egen vagtcentral - bidrager til salg af udvalgte produkter og vedligeholdelse af kunde- og interessent netværk. - ABA-anlæg og telefonkæder serviceres optimalt Vagtcentrallederen er ansvarlig for døgnrapportering. Uddannelses og vagtcentralleder Frank Praefke

10 Vestegnens Brandvæsen I/S Stationsleder Side : 31 Stationslederen på Glostrup Erik Ole Jakobsen Stationslederen på Hvidovre Michael Nyrand Pedersen

11 Vestegnens Brandvæsen I/S Kontorlederen Side : 32 Beretning fra kontorlederen. Kontorleder Jørgen Larsen Denne beretning tager sin begyndelse den 23. januar 1991 for netop den dag udkom Hvidovre Avis med et stillingsopslag som kontorleder ved Vestegnens Brandvæsen. Stillingen blev søgt fordi min daværende arbejdsplads netop var blevet opkøbt og aktiviteterne flyttes til Jylland. Den 19. februar 1991 blev en skelsættende dag, idet jeg var en af flere der kom til jobsamtale hos brandchef Bent Knudsen, overbrandmester Ib Kümmel-Nielsen og økonomichef Bente Messerschmidt fra Glostrup Kommune. Samme dag kl ringede Bent Knudsen og kunne ønske tillykke med jobbet. I jobsamtalen blev der udtrykt ønske om, at jeg skulle medvirke til at bringe brandvæsnet ind i en EDB-tid fra den daværende pen og blæk -teknik. Stillingsopgaverne den var følgende: 1. åbne og sortere dagens post 2. efterregne og kontere indgående regninger med en bilagsmængde på ca. 800 årligt 3. bringe samme materiale til Glostrup Kommunes økonomiafd. for bogføring 4. i rådhusets kælder fotokopiere blanke skemaer og rapporter til det daglige brug (rapportskrivning) 5. udføre lettere brevskrivning for brandchefen (ca. 100 årligt) på skrivemaskine 6. udfakturering til kunder ca. 400 årligt 7. lejlighedsvis passe vagtcentralens telefon og radiomateriel 8. arkivering af ovennævnte materiale 9. lave kaffe og dække bord før møder mv. 10. arbejdsopgave med at finde en EDB-løsning når pengene var til rådighed

12 Vestegnens Brandvæsen I/S Kontorlederen Side : 33 Med en sådan arbejdsbeskrivelse (og der var KUN den) var det noget af en omvæltning at komme fra en virksomhed med fuld knald på hele dagen. Med en meget stor EDB-erfaring i bagagen blev der sat fokus på at få indkøbt EDBudstyr - i første omgang til vagtcentralen. Det lykkedes i efteråret 1991 at få indkøbt en PC er og en printer og så blev der indledt forhandling med KTAS om at påbegynde omlægningen af de ca. 170 APL forbindelser til det dengang Det Offentlige Alarmnet eller DOA, som det hurtigt blev kaldt. Den blev det første anlæg tilsluttet (en KTAS-telefoncentral i Hvidovre) og herefter gik det stærkt med tilslutninger fra virksomhederne i slukningsområdet. Med udgangen af 2005 er der ingen APL forbindelser tilbage og af DOA-anlæg overvåger vi 356 forbindelser. Efter det første EDB køb var det så administrationen, som stod for tur den blev de sidste penge på budgettet brugt til køb af en PC er og en printer. Det må siges at have været en rigtig god investering, idet maskinen først blev slukket omkring 1. oktober 2005! efter næsten 13 års drift de sidste år dog kun til bogføring. Med Peter Wehlers tiltræden som brandchef efter Bent Knudsen i 1998 blev der sat yderlige kræfter ind på at få indført mere EDB og på begge stationer. Den opstart skulle vise sig at blive noget nær en fiasko, idet leverandøren ikke kunne leve op til sine egne forpligtelser, hvorefter brandvæsnet måtte ud i byen for at købe sig til specielt teknisk assistance. Efter en gennemgribende oprydning i maskinerne kom brandvæsnet endelig i gang. Og i dag er brandvæsnet med helt fremme, når det gælder den elektroniske arbejdsplads. Alle medarbejdere har adgang til en PC er og deres egen personlige Outlook. Alle indgående regninger kommer elektronisk og bogføres/registreres direkte i Kommune Data. Alle udgående regninger til offentlige institutioner udsendes ligeledes elektronisk og regninger til øvrige udfaktureres via Glostrup Kommunes faktureringssystem.

13 Vestegnens Brandvæsen I/S Kontorlederen Side : 34 Det vil være for omfattende at beskrive de mange daglige arbejdsopgaver, men blot nævne nogle væsentlige områder: - vedligeholde databaser med ca registreringer - ca udgående regninger - ca indgående fakturaer - administrere kontantkasse, kursusdiæter, rejseudlæg m.v. Dette betyder, at brandvæsnet i dag er blevet en stor og ressource krævende virksomhed. Det er derfor vigtigt, at der fortsat investeres i teknologi som gør hverdagen og rutinerne nemme og enkle. Det er med en vis stolthed, at når jeg ser tilbage fra den og frem til i dag, at jeg har levet op til den forventning, som blev udtrykt ved jobsamtalen for næsten 15 år siden. Da jeg her med udgangen af 2005 har overdraget alle mine administrative opgaver, er jeg samtidig også tryg ved at se Tina, som en værdig afløser på mange af de arbejdsområder, som tidligere var min hverdag. Det har også været mig en stor glæde, at jeg i mit arbejdslivs sidste måned fik lov til at være med til at indsamle koordinere redigere og færdiggøre denne for brandvæsen første årsberetning. Afslutningsvis vil jeg især rette en stor tak til alle i korpset - men også til berørte medarbejdere i Glostrup Kommune - for et dejligt mangeårigt samarbejde. Jørgen Larsen kontorleder

14 Vestegnens Brandvæsen I/S Brandmestre Side : 35 Station Glostrups brandmestre pr. 31. december Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Erik Steen Andersen Jens Meyer Olsen Horst Gregor Nielsen Henrik Dahl Station Hvidovres brandmestre pr. 31. december Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Brandmester Preben Bjarne Pedersen Børge Astrup Schøn Steen Frithiof Hansen Lars Thomsen

15 Vestegnens Brandvæsen I/S Brandmestre Side : 36 Vestegnens brandvæsen sendte i år 2005 sine 8 brandmestre på ledelseskursus. Selve uddannelsen er på 9 kursusdage, fordelt over 3 moduler. Herudover er der 3 netværksmøder pr. deltager med dertilhørende hjemmeopgaver. Brandmestrene i Vestegnens Brandvæsen er selvfølgelig godt skolet og udrustet til, at udføre sine holdlederroller på diverse brandog skadesteder. I tiden udenfor indsatserne har brandvæsnet jo også en hverdag, der skal fungere. Her er det brandmesterens opgave at lede og fordele dagens arbejdsopgaver således, at det bliver udført tilfredsstillende for alle parter. Dette stiller i stigende grad større og større krav til brandmesteren og dermed også dennes lederegenskaber. For ikke at "tørlægge" brandvæsnet helt for brandmestre, valgte man fornuftigt nok, først at sende 4 mand på kurset. Da tilbagemeldingerne herfra var meget positive, valgte man altså så, allerede i efteråret, at sende de resterende 4 mand af sted. Kurset er en fælleskommunal uddannelse for medarbejdere med ledelsesfunktion. Da der udover brandmesteren, typisk er 6 brandmænd til at varetage de daglige opgaver på stationen, så er kurset mere eller mindre skræddersyet til stillinger som vores. De øvrige kursister var ligesom os, ledere af den ene eller anden slags i en kommunal institution. Jeg kan f.eks. nævne vej- og parkformænd, leder af kulturcafe, leder af svømmehal med mere, så sammensætningen af eleverne på kurserne matchede hinanden rigtig godt. Selve modulerne på kurset er opbygget med en vekselvirkning mellem teori, debat, erfaringsudveksling og gruppeopgaver, alt sammen relateret til vores hverdag. På netværksmøderne mødes man skiftevis på i alt 3 af deltagernes arbejdspladser. Udover hjemmeopgaverne, tages et aktuelt emne op på netværksmøderne, som så bliver drøftet imellem kursisterne. Her gennemgås også den pågældendes arbejdsplads, som afholder mødet, i form af en rundvisning.

16 Vestegnens Brandvæsen I/S Brandmestre Side : 37 Modulernes opbygning kan kortfattes til følgende overskrifter: Modul 1) Egen lederrolle - hvad er ledelse for mig?, kommunikations- og præsentationstekniker, sprog er andet end ord, transaktionsanalyse som kommunikationsmiddel, hvad er assertion?. Modul 2) Adfærds- og motivationsteorier, menneskers psykologiske reaktioner, målstyring, ledelsestekniker og lederroller, situationsbestemt ledelse, feedback. Modul 3) Konflikthåndtering, håndtering af vanskelige situationer, service- og kvalitetsforståelse hos os. Jeg tror roligt jeg kan sige, at vi alle 8 har haft et godt personligt og utroligt lærerigt kursus. Jeg føler mig i hvert fald langt bedre klædt på til de mange og spændende udfordringer i vores hverdag. En del af de værktøjer kurset har givet mig, har jeg allerede taget i brug, mens andre ligger inde bagved, og så forhåbentligt dumper frem til den givende lejlighed. Hermed ikke sagt, at man er blevet en god leder, bare fordi man har været på "ledelseskursus". Men grundelementet er nu lagt til, at man i de kommende år kan videreudvikle sig, på denne spændende arbejdsplads, som i øvrigt er i gang med en rivende positiv udvikling, internt i vores struktur. Henrik Dahl Brandmester

17 Vestegnens Brandvæsen I/S Sikkerhedsudvalg Side : 38 Årsberetning fra Sikkerhedsorganisationen i Vestegnens Brandvæsen I/S Som året 2005 rinder ud er det tid til at gøre status for Sikkerhedsorganisationen og deres arbejde i Vestegnens Brandvæsen. Sikkerhedsorganisationen består i dag af to sikkerhedsgrupper, som rent geografisk er placeret på henholdsvis Glostrup og Hvidovre Brandstation. Disse to grupper består så af hver en sikkerhedsrepræsentant og en stationsleder. De to sikkerhedsgrupper mødes ca. 4 gange årligt i et forum sammen med formanden for udvalget, som er brandchefen samt uddannelseslederen for brandvæsnet. Dette forum udgør tilsammen Sikkerhedsudvalget (SI-udvalget). I dette forum drøftes og ændres de overordnede sikkerhedsproblemer og evt. løsninger på disse. Der udfærdiges referat fra sikkerhedsmødet, som derefter sendes til samtlige ansatte i Vestegnens Brandvæsen samt formanden for bestyrelsen. Det daglige arbejde som sikkerhedsrepræsentant former sig sådan, at man holder et kort møde med de respektive stationsledere i forbindelse med døgnvagtens start, hvor man så følger op på de sikkerhedsspørgsmål, som kræver en opfølgning og samtidig gøres der løbende status på stationens sikkerhed, hvilket gælder såvel arbejdsmiljø samt materiel har været et særdeles givtigt og meget udfordrende år for sikkerhedsrepræsentanterne (SI-repræsentant) i brandvæsnet. Vi har begge måttet videreuddanne os løbende, så derfor var det helt naturligt at vi startede et uddannelsesforløb, som begyndte med en grunduddannelse i FOA-regi, hvor målet var at få en bedre faglig grundviden og et større indblik omkring sikkerhed på arbejdspladsen. Denne uddannelse løb af stabelen med 3 dage hver måned henover var året, hvor SI-udvalget bl.a. tog en endelig beslutning om brugen og indkøbet af sikkerhedsfodtøj til mandskabet. Endvidere har SI-udvalget været en tur på Beredskabsstyrelsens skole i Tinglev for teste nye typer branddragter, da udbuddet er blevet større og som også overholder standard for gældende EU-norm.

18 Vestegnens Brandvæsen I/S Sikkerhedsudvalg Side : 39 At valget faldt på skolen i Tinglev skyldes udelukkende at skolen kunne tilbyde de faciliteter, som Brandvæsnet havde brug for, for at kunne teste disse branddragter under en realistisk varmepåvirkning. Denne facilitet var i sagens natur en container (Ovnen), som kunne tåle en ekstrem varme. Det var erfaringsmæssigt en meget lærerig tur, da SI-udvalget erfarede at de forskellige branddragter ikke opførte sig ens i diverse test og efter 5 ture i Ovnen var meldingen derfor klar. Sikkerhedsrepræsentant Frank Pedersen på køretøjs inspektion Udvalget fandt at branddragten fra firmaet VIKING havde den bedste varmeafledningsevne og at den viser sig at være farveægte, selv ved en høj varmepåvirkning. Det vil sige at branddragten ikke mister farven og går hen og bliver gul i stoffet ved de høje temperaturer. Et meget vigtigt emne fra SI-repræsentanternes side er blevet færdiggjort på begge stationer i Vestegnens Brandvæsen og her tænkes der selvfølgelig på APV (Arbejds- PladsVurdering). Som et supplement til den lovpligtige APV, så har SI-repræsentanterne som noget nyt, valgt også udarbejde en APV for samtlige udrykningskøretøjer i Vestegnens Brandvæsen. En af året sidste store opgaver for SI-repræsentanterne var at bistå med viden omkring udformningen af den nye vagtcentral på Glostrup brandstation. Dette er gjort for at skabe de bedst tænkelige og mest optimale forhold for vagtcentralpersonalet samt sikre, at lovgivningen er overholdt med hensyn til belysning, arbejdsstationer, gulvbelægning, sove/hvilerum samt at køkkenforholdene er i orden. Disse tiltag er udelukkende gjort for at fremtidssikre vagtcentralen, så personalet får det bedst tænkelige arbejdsmiljø samt at brandvæsnet overholder Arbejdstilsynet krav. Vi, i sikkerhedsgruppen, vil ønske alle et godt nytår, mens vi ser tilbage på et vel overstået 2005 og i samme moment ser frem til et forhåbentligt ligeså givtigt 2006, som det forgangne år har været. 49 Frank Pedersen Sikkerhedsrepræsentant Station Glostrup

19 Brandstation og vagtcentral Vagtcentral Side : 40 Vagtcentralen 2005 blev året hvor vi ville forsøge at afdække mulighederne for udvikling af aktiviteterne på brandvæsnets vagtcentral. Året startede med at vi, af Vestegnens Brandvæsen I/S bestyrelse fik tildelt en del af overskuddet fra 2004 til en flytning af vagtcentralens fysiske rammer. Denne flytning har til formål, at give medarbejderne på vagtcentralen nogle bedre og mere tidssvarende rammer. At denne flytning så samtidigt giver os mulighed for at sikre en ny og bedre platform for udviklingen af vagtcentralens fremtidige opgaver, Besøg på vagtcentralen hos Roskilde Brandvæsen ser jeg som en fordel for alle parter. Arbejdet med opbygning og indretning af vagtcentralen i administrationsgangen er fortaget at Vestegnens Brandvæsen I/S egne medarbejdere. Der er lagt mange timer i dette utrolige flotte resultat og arbejdet var fra medarbejdernes side færdigt før jul. Nu venter vi blot på at de eksterne håndværkere, bliver færdige med at udføre de sidste arbejdsopgaver. Sådan ser vagtcentralens teknik rum ud inden flytningen.

20 Brandstation og vagtcentral Vagtcentral Side : 41 I forbindelse med ombygningen har vi besluttet, at udskifte en del gamle kabler m.v. inden selve radiomateriellet bliver flyttet. Vores medarbejdere tilbød selv at trække kablerne, således at vores eksterne håndværk kun skulle montere kablerne. Dette medførte at opgaven nu var økonomisk muligt og at vi ville få et meget bedre resultat når vi var færdige. Der har gennem hele byggefasen været en utrolig stor gå påmod fra medarbejdernes side. Alle tog et stort medansvar og det har bevirket at vi har nået et langt bedre resultat end jeg havde, turde håbe på. Mange kreative forslag har set dagens lys og ved hjælp af disse forslag har De kunnet levere nogle utrolige flotte rammer for den nye vagtcentral. Det blev også hurtigt klar at vi var nødsaget til at udskifte den software som håndterer de automatiske brandalarmerings anlæg. Automatiske Der arbejdes ihærdigt på ombygningen brandalarmerings anlæg som er installeret hos diverse institutioner og virksomheder i vores slukningsområde. Software programmet var et gammelt DOS baseret program, som leverandøren ikke kunde garantere en forsat servicering af. Nu er vi i færd med at udskifte denne software, til et meget brugervenligt Windows passeret software program. Inden det blev beslutte hvilket systemet vi skulle vælger, har jeg indhentet tilbud fra diverse leverandører og vi var på sikkerhedsmesse i Odense for at se det nyeste på markedet. Besøg på vagtcentralen hos Kalundborg Brandvæsen

21 Brandstation og vagtcentral Vagtcentral Side : 42 Foto fra vores besøg på sikkerhedsmessen i Odense. Vagtcentralmedarbejder Jens P. Kempf yderst til højre og vagtcentral- /uddannelsesleder Frank Praefke yderst til venstre. VB caffé au lai Det viste sig hurtigt at Vestegnens Brandvæsen I/S nu er kendt hos mange leverandører til branchen. Da vi besøgte den ene stand blev vi budt på kaffe med vores eget Logo Valget faldt på et vagtcentral system, der dels kan håndtere vores automatiske brandalarmerings anlæg og dels kan håndtere eventuelle nye tiltag. Dette kræver blot af vi tilkøber nogle nye applikationer til håndtering af de disse tiltag. Der vil i starten af det nye år blive arrangeret kurser for de ansatte som skal kunne betjene dette nye system, og vi vil sideløbende køre med det gamle system i ca. 2 måneder. Således at vi tilsikre en gnidningsløs indkøring af det nye system til glæde for såvel vore kunder som vagtcentralens medarbejdere.

22 Brandstation og vagtcentral Vagtcentral Side : 43 Besøg på den gamle vagtcentral hos Gentofte Brandvæsen, som også er i gang med en gennemgribende ombygning af deres vagtcentral. Hvor de også indkøber helt nyt radioudstyr. Deres samlede projekt løber op i mange millioner kr. mod vores projekt til nogle hundrede tusinde kr. Der er ved at blive lagt sidste hånd på værket! Alle disse nye tiltag gør det muligt at udbygge aktivitetsniveauet på vagtcentralen, således at vi nu har mulighed for at tilbyde interessent kommunerne flere ydelser. Der er nu mulighed for mange forskellige nye ydelser som; Håndtering af tekniske alarmer Videoovervågning af skoler eller institutioner m.v. Tryghedsalarmer/ overfaldsalarmer Elevatoralarmer Omsorgs alarmer for hjemmeplejen Døgnbetjent vagtcentral for diverse forvaltninger Tyveri alarmer, dette kræver blot en mindre ændring af lokalerne. Visionerne for vagtcentralen er, at vi om en kort årrække er servicecenter for interessent kommunerne. Uddannelses og vagtcentralleder Frank Praefke

23 Brandstation og vagtcentral Station Glostrup Side : 44 Stationslederen på Glostrup Glostrup Brandstation er bygget i 1949, og var dengang en moderne station med plads til 4 sluknings køretøjer, og fungerede udelukkende med deltids ansatte brandfolk. I 1968 startede man med 1 mand på døgnvagt, han skulle modtage alarmer til brandvæsenet og videresende dem via en alarm modtagere, som brandfolkene havde på sig. Erik Ole Jakobsen Stationsleder Den tidligere alarmering foregik ved klokke ringning installeret i hjemmet, og i dagtimerne via telefonen. I 1972 udvidede brandvæsenet den fastansatte styrke med 6 mand, så der i alt var 12 fastansatte brandfolk tilknyttet stationen i Glostrup. Samtidig med denne tilgang af folk, blev stationen udvidet med en garage mere, og sammenbygget med nabo villaen, og her blev den eksisterende vagtcentral også indrettet. Stationen er løbende ombygget indvendig, for at tilgodese et stigende behov for plads, efterhånden som styrken blev udvidet. Denne indvendige indretning og omforandring, har hele mandskabsstyrken deltaget i, og således haft indflydelse på de indre rammer for stationens brug. I 1975 nærmere bestemt d. 1/8, startede en ny epoke i brandvæsenet, idet der nu blev iværksat et døgnberedskab, bestående af 1 brandmester og 3 brandmænd til øjeblikkelig udrykning, samt yderligere 1 brandmand til pasning af vagtcentralen, i alt et døgnberedskab på 5 mand. På alle hverdage var der udover døgnberedskabet 1 brandchef, 1 Stationsleder og 1 kontormand på stationen. Ved denne overgang måtte der igen omforandres på de indvendige rammer, så der i den gamle afdeling blev indrettet 4 enkelt værelser til udrykningsstyrken. På vagtcentralen var der i forvejen indrettet en hvilebriks. Brandchef, stationsleder og kontormand fik hovedsæde på 1 sal, i villaen. Udover det nævnte døgnberedskab, kunne der yderligere ved alarm, suppleres op med 4 deltidsvagthold af 6 mand, hvor hvert hold havde vagt en uge af gangen. I slutningen af firserne forlod Glostrup Politi deres oprindelige station, ved denne lejlighed lykkedes brandvæsenet at overtage en del af deres hidtidige lokaler. Og således flyttede brandvæsenets administration - igen med div. ombygninger og ved brandfolkenes hjælp - ind i disse lokaler, hvor der blev indrettet 3 kontorer, samt en skolestue, et køkken, to toiletter og et mindre arkiv.

24 Brandstation og vagtcentral Station Glostrup Side : 23 Således fungerede stationen frem til 31/ Pr. 1. januar 1995 skete igen en udvidelse af døgnberedskabet, idet der nu skulle være 7 mand på døgnvagt, og der blev samtidig indviet en ny station i Hvidovre, som også skulle have et døgnberedskab. For at skabe yderligere to døgnværelser, skulle der igen ske en indvendig ombygning, og der blev peget på en løsningsmodel i den gamle afdeling, som hidtil havde fungeret som motionsrum for mandskabet. Her blev nu med mandskabets hjælp, indrettet to værelser et toilet, samt en renovering af det eksisterende baderum. Stationen er i dag indrettet, så der er plads til 5 udrykningskøretøjer i garagen og 7 mand på døgnvagt, hvoraf den ene mand er vagtgørende på vagtcentralen. I skrivende stund er endnu en omforandring i gang, idet vagtcentraldelen i begyndelsen af 2006, bliver flyttet til andre lokaler i den eksisterende administration, også dette, har mandskabet lagt et meget stort arbejde i at få udført. Når den forladte vagtcentral i villaen station Glostrup er rømmet, vil lokalerne blive anvendt til udvidelse af mandskabslokaliteterne, hvor især køkken sektionen trænger til en total renovering. Brandstationens totale mandskabsstyrke er i dag: 4 døgnhold bestående af 1 holdleder 1 underbrandmester og 4 brandmænd i alt = 24 mand. Herudover er der 5 brandmænd som deles om døgnafløsninger og dagvagter, tilsammen 29 fastansatte brandfolk. Deltidsstyrken består af 3 hold, bestående af 1 holdleder 1 underbrandmester og 6 brandmænd i alt = 24 deltidsansatte brandfolk. Stationslederens kontor er i dag placeret i villaen på 1 sal, hvor også brandmesterkontoret er. Det er utrolig vigtigt med direkte kommunikation brandmester og stationsleder imellem, når dagene skal bindes sammen, derfor er denne indretning foretaget. Stationslederens ansvars områder er en koordinering af hele den daglige drift og på denne måde sikre, at stationen samt alt materiel til hver en tid er klar til indsats. Herudover skal han sikre og motivere mandskabets trivsel og velfærd i det daglige samt ved brug af Medarbejder Udviklings Samtaler og Omsorgssamtaler.

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

VESTEGNENS BRANDVÆSEN I/S Prisliste pr. 01. januar 2012

VESTEGNENS BRANDVÆSEN I/S Prisliste pr. 01. januar 2012 Pkt. 6 BilagØU_110614_pkt.07_04 KØRETØJER P Automobilsprøjte / tankvogn pr. time 654,00 Drejestige / redningslift pr. time 940,00 Skafovogn pr. time 388,00 Køretøjer under 3.500 kg pr. time 388,00 Påhængspumpe

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing Ombygning af vagtcentral Der skal ombygges på vagtcentralen og den skal fremtidssikres til SINE. Der skal skabes mere plads, ved at sammenlægge 2 lokaler. Der skal indkøbes yderlig et vagtbord. 2013 Ejendomscenteret

Læs mere

Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner

Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner Aktiver og Passiver HOLSTEBRO Beskrivelse Værdisat Autosprøjte Mercedes 1117 årgang 1990 0 Vandtankvogn Mercedes

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre EB 1. Virksomheden NTG Terminals A/S er en speditionsvirksomhed med lagerfaciliteter for forskellige produkter og varer beliggende på Hammerholmen 47 49 på Avedøre Holme i Hvidovre. Virksomheden modtager,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Velkommen til visuel demo på SOSWEB

Velkommen til visuel demo på SOSWEB Velkommen til visuel demo på SOSWEB SOSWEB er en web- baseret totalløsning til styring af alle de aktiviteter, som nutidens virksomheder skal håndtere indenfor miljø- og sikkerhed. Både når det gælder

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE

BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE Orientering om læringspunkter efter branden på bostedet, Rydsåvej i Odense den 5. januar 2015 Afdelingsleder Michael Timm fra Forebyggende Afdeling ved Odense Brandvæsen

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB Organisering af Hovedstadens Beredskab fase 1 Kære alle Dette ekstraordinære nyhedsbrev handler om ét emne, processen for organiseringen af vores fælles arbejdsplads, Hovedstadens Beredskab. Som jeg sagde

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Ny brandoverenskomst med Beredskab Fyn som hovedaktør

Ny brandoverenskomst med Beredskab Fyn som hovedaktør Ny brandoverenskomst med Beredskab Fyn som hovedaktør 1. Jeg vil på Svendborg Brandmandsforenings vegne, takke for at I vil afsætte tid til at lytte til vores bekymring omkring den usikkerhed og utryghed,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket af Jacob Haugaard, Danwatec Kvalitetssikring af rentvandstanken? I og med, at den nye bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 7. Aftale om vagtcentralordningen. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen

Bilag 7. Aftale om vagtcentralordningen. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen Bilag 7 Aftale om vagtcentralordningen mellem Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen Denne aftale er gældende for perioden: 1. januar 2016 31. december 2017

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2015

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2015 Brand & Redning/FAB Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Brand & Rednings arbejdsopgaver: 4 Organisation 4 Brand & Redning Beredskabsforbundet 5 Sygefravær 6 Økonomi 6

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere