DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER"

Transkript

1 DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER Efterår 2008

2 Danmarks Biblioteksskole Birketinget 6, 2300 København S Frederik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg tlf tlf fax fax Danmarks Biblioteksskole er ansvarlig for uddannelse, videreuddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for biblioteks-, dokumentations- og informationsområdet (BDI). Danmarks Biblioteksskoles Kursus og konsulentafdeling udfører konsulent- og Rådgivningsopgaver inden for det samlede BDI-område og har ansvaret for tilrettelæggelse og koordinering af skolens kursusvirksomhed. Konsulentafdelingens hjemmeside: Omslagsgrafik og layout: Bruno Kjær. Billedet på forsiden er fra Bruno Kjærs udstilling De lyttende, 2007 Foto: Niels Fabæk Tryk: Arco Grafisk A/S

3 Gitte Larsen, chefkonsulent Velkommen til Danmarks Biblioteksskoles kursussæson efterår 2008 Danmarks Biblioteksskole står midt i en krævende udviklings- og omstillingsproces. En ny bacheloruddannelse træder i kraft til september med nye undervisningsformer. Forskningen er blevet organiseret i nye programmer og nye samarbejdsrelationer omkring uddannelse og forskningsrelaterede aktiviteter med eksterne parter skal finde deres form. I Kursus- og konsulentafdelingen har vi selvfølgelig også søgt at bidrage til nytænkning af skolens faglige tilbud.vi har i januar 2008 gennemført en stor tilfredshedsundersøgelse blandt chefer i alle bibliotekstyper og taget en pejling på, hvad bibliotekslederne vil satse på i udvikling af medarbejdernes kompetencer.vi har desuden afholdt inspirationsmøder med forskellige interessenter.tak til alle, der har medvirket i spørgeskemaundersøgelsen eller har deltaget i møderne og givet feedback, konstruktiv kritik og masser af gode idéer til fortsat udvikling af kursusvirksomheden. I udbudet af kurser for efteråret 2008 søger vi i en del af udbudet at knytte an til den nationale strategi for biblioteksudvikling og vægte tilbud, der understøtter den fortsatte udvikling af det fysiske bibliotek, udvikling af bibliotekstilbud til børn, markedsføring og digital borgerbetjening. Vi har udviklet nye teoretisk baserede kursustilbud indenfor temaet Web 2.0/Bibliotek 2.0, der går i dybden med emner som Wikipedia, Kulturarv 2.0, Kort mashup og kildekritiske vinkler på f.eks. de sociale mødesteder på nettet og blogs. Efteråret byder på mange temadage, der emnemæssigt har en meget stor faglig spredning.vi fokuserer på temaer som Integrated Search, nye integrationskoncepter, oplevelsesøkonomi, bibliotek og uddannelse i vidensamfundet, årets musik, årets børnebøger samt tendenser i og teorier om brugeradfærd. Vi håber, kursustilbudene er inspirerende og at rigtig mange vil finde vej til Danmarks Biblioteksskole. Kurser efterår 2008 skal ses som et idékatalog og som inspiration til bibliotekerne i planlægningen af de lokale og regionale kursusaktiviteter. Danmarks Biblioteksskole bestræber sig på fortsat at positionere sig som bibliotekssektorens centrale samarbejdspartner på efteruddannelsesområdet.vi ser frem til et travlt men inspirerende efterår med fortsat godt samspil og god dialog med bibliotekerne og den enkelte kursist om udvikling af nye kompetencer for alle medarbejdergrupper og den samlede organisation. 3

4

5 Indholdsfortegnelse Nyt fra Danmarks Biblioteksskole Nye bøger og projekter Nye afhandlinger fra Danmarks Biblioteksskole Ny bacheloruddannelse Master i biblioteks- og informationsvidenskab Diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer Informationssøgning kilder og værktøjer Integrated search samsøgning i alle kilder Fremtidens søgemaskiner Websøgning Google er ikke gud! Web 2.0 søgeredskaber: tips og trends Google Scholar og videnskabelig information på 18 Bedre søgning i DanBib: når quick & dirty ikke er nok Emnesøgning faginformation og kilder Patenter Introduktion til patenter og patentinformationssøgning Jura Lov og ret på Internet (Danmark) EU EU-ret kilder på nettet Slægtsforskning Jagttegn for anejægere kilder og arbejdsformer til slægtsforskning Vidensorganisation og design af informationssystemer Begrebsmodellering principper og metoder Social tagging i virksomheder Læs og forstå oplysningerne i bibliotekets katalog DK Kildekritik Kildekritik på internettet evaluering af internetressourcer Historisk kildekritik for bibliotekarer

6 Indholdsfortegnelse Web 2.0 og sociale teknologier Bag om Wikipedia Lav dit eget kort mashup få dit bibliotek på landkortet Lad nyhederne komme til dig Nyhedsovervågning Bliv bedre til at blogge Kulturarv Whats in it for me? om Bibliotek 2.0 og brugermotivering Musikbibliotek 2.0 nye formidlingsformer i fremtidens musikbibliotek Forskningsevaluering Introduktion til forskningsevaluering (I) Forskningsevalulering (II) Børn og unge Børnegeneration.com på biblioteket Digital børnekultur Fremtidens børn på fremtidens biblioteker Årets børnebøger Computerspil Computerspil for bibliotekarer Litteratur og litteraturformidling Bøger skal læses, så alle hører dem formidling af litteratur på bibliotekerne Den nye faglitteratur Musik Årets nye musik Publikumsbetjening i nye rammer Den professionelle borgerbetjening Besværlige personer sådan håndterer du dem! Kunden vil selv og kan selv hvad kan personalet? Pædagogik og læring Bibliotek og uddannelse i vidensamfundet hvordan kan vi samarbejde? Sidemandsoplæring den moderne mesterlære Borger.dk målret din undervisningsindsats Lær fra dig, så det virker teknikker og værktøjer Turbo på undervisningen formidlerens virkemidler

7 Kommunikation og formidling Appreciative Inquiry (AI) Bliv set bliv hørt bliv forstået! formidling, gennemslag og personlig stil Ud over rampen med effektiv præsentationsteknik Skriv så det fænger! Skriv til nettet Indholdsfortegnelse Markedsføring Markedsføring af e-tjenester i biblioteket Elektroniske ressourcer sæt turbo på formidlingen Markedsføring og profilering at forstå, tiltrække og fastholde brugerne Bibliotekerne organisation og opgaver Den nye medarbejder i folke- og forskningsbibliotekerne Biblioteksudvikling folkebiblioteker Nye integrationskoncepter aktuelle udviklinger og praktiske eksempler Sælg dit bibliotek eller luk bogsamlingen Hybridbiblioteket det fysiske og virtuelle bibliotek i forandring Brugerdreven innovation kan det bruges på bibliotekerne? Scenarieteknik lær at forbedre dit biblioteks performance Oplevelsesøkonomi Brugeradfærd Looking for information tendenser, teorier og metoder indenfor brugeradfærd Brugernes hverdagspraksis eller: Hvad kan et bibliotek? Fjernlån Fjernlån og dokumentlevering introduktionskursus Ledelse og medarbejderudvikling Troværdighed dit vigtigste aktiv som leder Møder der rykker! mødeteknik i teori og praksis Medarbejder i det 21. århundrede Gå gladere hjem fra arbejde end du kom Konstruktiv magt og indflydelse få større handlerum og gladere medarbejdere! Myter og tabuer på arbejdspladsen Organisationsudvikling i praksis fra god til fremragende Fra hierarki til teams en spændende og krævende omstilling Arbejdsglæde er et valg Introduktion til Lean nå mere på kortere tid, med mindre plads og færre penge

8 Indholdsfortegnelse Personlige kompetencer i arbejdslivet Idémageren slip kreativiteten løs! NLP-baseret selvcoaching Synlighed og gennemslag bliv set og hørt som den du er Overleverens værktøjer til hverdagens hændelser Mindmap og notatteknik skab overblik Styr på tiden arbejder du rigtigt? Kursusinformation Undervisere på kurser efterår Praktiske oplysninger Skræddersyede kurser og konsulentydelser

9 Nyt fra Danmarks Biblioteksskole

10 Nyt fra Danmarks Biblioteksskole Nye bøger og projekter Biblioteksledere ønsker netværk og synliggørelse Bibliotekarforbundet har i foråret 2008 udgivet professor Niels Ole Pors nye undersøgelse om biblioteksledere og biblioteksledelse. Ifølge undersøgelsens resultater, kan man i bogen Ledere og ledelse i danske biblioteker 2007 læse, at én af de vigtigste lederegenskaber er at kunne optræde som ambassadør for sin organisation. 98 % af lederne mener, at de skal være i stand til at skabe politiske kontakter, og 95 % er enige om, at synliggørelse af biblioteket er vigtigt. De mange biblioteksfusioner er ikke gået ud over biblioteksledernes jobtilfredshed, der er lige så høj som i tidligere undersøgelser. Det skyldes blandt andet, at lederne (og deres personale) har haft medindflydelse på processerne, og der er også enighed om, at fusionerne vil komme til at gavne brugerne. Undersøgelsen viser også, at biblioteker er arbejdspladser, der er præget af en god omgangstone og et godt forhold mellem de forskellige personalegrupper. Niels Ole Pors er ikke i tvivl om, hvad han finder væsentligt i undersøgelsen: Det er tydeligt, at lederne som helhed er blevet mere fokuserede på udvikling og behovet for strategisk tænkning samtidig med, at der tegner sig en stor forståelse for, at klimaet på arbejdspladsen skal geares til at spille sammen om udviklingen. Kompleksiteten giver sig udtryk i flere forhold: ledernes arbejdsbyrde er stigende, arbejdsopgaverne bliver vanskeligere og de bliver mere sammensatte. Generelt dokumenterer undersøgelsen, at bibliotekslederne har et meget professionelt og til tider fremsynet forhold til ledelsesopgaven. Bestil et eksemplar af bogen her: -ledelse2007.htm Eksperimentarium for integration 10 Eksperimentarium for Integration er et samarbejdsprojekt mellem Odense Centralbibliotek og Danmarks Biblioteksskole, hvorfra Hans Elbeshausen deltager som projektlektor. Formålet med projektet er at videreudvikle og forbedre folkebibliotekernes tilbud til nydanskere og etablere et aktivt læringsmiljø inden for integrationsarbejdet med særligt fokus på evaluering af læreprocesser. Vollsmose Bibliotek og Læringscenter skal fungere som levende værksted for udvikling og afprøvning af nye initiativer for nydanskere. Meningen er, at bibliotekspersonale i samarbejde med mange andre faggrupper kan arrangere workshops, kurser og praktikforløb med henblik på at eksperimetere og videndele. Af konkrete aktiviteter kan allerede nævnes indfødsretskurser for nydanskere, der skal bestå indfødsretsprøven samt en sprogcafé. Efteråret 2008 afholdes workshop om sprogtilegnelse og sprogstimulering samt medborgerskab på bydelsplan. Programmet for 2009 byder på emner som kulturel læring i dialog og kreative udtryksformer. Læs mere:

11 Nye afhandlinger fra Danmarks Biblioteksskole Børnelitteraturens nye fortolkningsfællesskab Helene Høyrups ph.d.-afhandling tager udgangspunkt i studier af børn og børnelitteratur og kommer med en vision for videnssamfundets barndomsforskning som en interdisciplinær og multimedial barndomsforskning, der rummer både teori og praksis. Afhandlingen indleder med at tage afsked med Rousseau og det romantiske (uskyldige) barn. Dernæst følger betragtninger over barnets oplysning og dannelse, moderne og senmoderne definitioner af børnelitteratur, læring og formidling, barndomsforskningens kulturelle praktikker, børnelitteraturens produktion, oplevelseskvaliteter og æstetik. Det næste trin i afhandlingen er en afdækning af kanonbegrebet med emner som børnelitteraturens kanon, den historiske kanon og interferens mellem leg, kunst og læring. Helene Høyrup vælger at forholde sig historisk og analytisk til kanonbegrebet. Det centrale for hende er den refleksivitet, der hele tiden opstår i samspil med teorien. Den sidste og tredje del af afhandlingen hedder slet og ret Viden, og her opstilles visionerne for en barndomsforskning for videnssamfundet blandt andet på baggrund af en diskussion om sociale behov for refleksive samspil mellem teori og profession. Afhandlingen kan downloades på Nyt fra Danmarks Biblioteksskole Hvordan finder medieforskere tv-udsendelser fra før 2006? Brian Kirkegaards afhandling tager afsæt i Statsbibliotekets nationale samling af tv-udsendelser og består af en kortlægning af medievidenskabelige forskeres informationsbehov samt et bud på, hvordan man designer et hensigtsmæssigt søgesystem. Statsbiblioteket har i dag ikke et online søgesystem, så kun hvis man kender titel, dato og tidspunkt for tv-udsendelsen, kan den bestilles hjem. Brian Kirkegaard identificerer en række karakteristika ved medieforskernes informationsbehov: De er både verifikative, faktuelle og emnerelaterede. På baggrund af sine undersøgelser har Brian Kirkegaard identificeret relevante søgeindgange og relevanskriterier og opstillet 24 metadataelementer: titel, deltagere, forfatter, produktionsdato, produktionsansvarlig, produktionsland, længde, kanal, dato for transmissionen, transmissionstidspunkt, transmissionsmønster, programsætning, resumé, genre, emneord, det talte sprog, klip, billeder, lånebetingelser, ventetid på lån, medium, placering i serie, indholdsfortegnelse samt seertal. Det vil være en naturlig tanke at anvende al den information om udsendelserne, der allerede er tilgængelig i de tekstuelle tv-programoversigter, og det er generelt også en god idé, når der skal foretages en deskriptiv indeksering, konkluderer Brian Kirkegaard. Men programoversigterne er til gengæld ikke altid anvendelige, når det gælder emneindeksering. Afhandlingen kan downloades på 11

12 Nyt fra Danmarks Biblioteksskole Ny bacheloruddannelse med fokus på videndesign og vidensmedier Danmarks Biblioteksskole har moderniseret sine uddannelser og kan fra september 2008 tilbyde de nye studerende en bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab med fokus på videndesign og vidensmedier. Uddannelsen bygger videre på en bibliotekstradition, hvor organisering, søgning og formidling af viden er grundelementet. Med udbredelsen af de nye medieteknologier hænger strukturering af viden sammen med, hvordan man producerer viden viden forstået som både information og kultur og det har Danmarks Biblioteksskole nu taget konsekvensen af og opgraderet ikke bare sin bacheloruddannelse men også kandidatuddannelsen. Den ekstra dimension består i, at de studerende fremover lærer at udvikle viden i samspil med brugere og institutioner i forhold til både trykte men især digitale medier. En viden der findes i både litteratur, leksika, bibliografier, tidsskrifter, databaser, webportaler, blogs, billedarkiver, musiksamlinger mv. Gennem projektarbejde og tilvalgsfag får de studerende mulighed for at skræddersy deres egen uddannelse inden for biblioteks- og informationsvidenskab og lægge fokus på enten medier, kultur eller informationsarkitektur. - Den nye uddannelse afspejler den udvikling, der er sket i hele samfundet, udtaler uddannelsesleder Trine Schreiber. Den bibliotekariske faglighed anvendes flere og flere steder i samfundet, og det vi ser er, at de færdiguddannede integreres i mange forskellige arbejdsmiljøer. Så hvad enten fokus ligger på nye medier, kulturformidling eller opbygning af virksomhedsportaler, så er det den form for videnshåndtering, den nye uddannelse sigter mod. Danmarks Biblioteksskole har netop gennemført en kortlægning, der viser, at bibliotekarer har mange forskellige jobtitler og jobfunktioner som for eksempel Business Intelligencekonsulent, Database- og webudvikler, Informationsarkitekt, IT-konsulent, Kulturformidler, Mediebibliotekar, Usability- og brugervenlighedskonsulent mv. bibliotekar.nu Yderligere information på: 12

13 Nyt fra Danmarks Biblioteksskole MASTER I BIBLIOTEKS- OG INFORMATIONSVIDENSKAB ny inspiration til bibliotek og medarbejdere. konkrete projekter med baggrund i relevant teori og opdaterede værktøjer. kompetenceudvikling, der understøtter strategisk udvikling. Masteruddannelsen er en deltidsuddannelse på 2½ år og består af to moduler og et afgangsprojekt. Undervisningen foregår på fredage og lørdage. MODULER TIL EFTERÅRET gentages fremover hvert andet år Informationsarkitektur (IA) i virksomheders informationssystemer Informationskompetence og læring MODULER TIL EFTERÅRET gentages fremover hvert andet år Kultur, oplevelse og nye partnerskaber Brugeradfærd og interaktiv informationsformidling LÆS MERE PÅ 13

14 Nyt fra Danmarks Biblioteksskole Diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer Kompetenceprofil: at sætte de studerende i stand til i deres daglige praksis at anvende teorier og metoder inden for informationssøgning og vidensorganiserende systemer at udvikle de studerendes faglige og personlige kompetencer til at varetage mere komplekse opgaver i biblioteker, arkiver og museer samt inden for offentlig forvaltning at kvalificere de studerende til selvstændigt og aktivt at indgå i de omfattende forandringsprocesser, der finder sted i arkiver, biblioteker og museer samt i den offentlige forvaltning Omfang og varighed: Uddannelsen vil have et omfang på 60 ECTS svarende til et års studier på fuld tid. Uddannelsen gennemføres som deltidsstudium og vil kunne gennemføres på 2 år. Målgruppe: Biblioteksassistenter (samt andre inden for bibliotekssektoren med tilsvarende forudsætninger), kontorpersonale på arkiver og museer, der ønsker et teoretisk-metodisk kompetenceløft inden for informationssøgning, vidensorganiserende systemer og forvaltning. Uddannelsen svarer til en mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse. Det første hold studerende på den nye diplomuddannelse startede i februar 2008 og er kommet godt fra start. Næste hold starter februar Læs mere på 14

15 Kursusbeskrivelser

16 Informationssøgning kilder og værktøjer NYT Integrated Search samsøgning i alle kilder Mange taler om at vi skal udvikle vores systemer så de kan understøtte søgning i mange forskellige kilder samtidig, også kendt som Integrated Search. Det kunne f.eks. være bibliografiske poster, fuldtekstartikler m.v. Enkelte systemer er allerede i drift f.eks. Statsbibliotekets Summa og Det Kongelige Biblioteks Primo, men hvad betyder det så for vores eksisterende systemer? Kan eksisterende biblioteksstandarder leve sammen med Integrated Search? På temadagen vil vi give et overblik over de nyeste tiltag og forskning indenfor Integrated Search og vi berører tendenser og problemstillinger som: National og international udvikling Biblioteksstandarder og Integrated Search Z39.50 og fuldtekst? Erfaringer med eksisterende løsninger Temadagen afholdes i samarbejde med Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Målgruppe: IT-bibliotekarer, systemadministratorer og andre med interesse for emnet Kursustype: Temadag Dagen annonceres yderligere Pris: Kr Deltagerantal: : Den 22. januar 2009 Kursusledelse: Haakon Lund NYT Fremtidens søgemaskiner fra tekniske til humanistiske dimensioner Med internettet kom uhyre effektive systemer som fx Google, der med simple teknikker revolutionerede informationssøgning og efter sigende truer behovet for informationsspecialister. Men ikke alle problemer er løst med Google. Det er nødvendigt at få afklaret, hvad mennesker og maskiner skal kunne for at søge information. Der er brug for grundlæggende forståelse for, hvordan viden produceres og organiseres i domæner, genrer, sprog, traditioner osv. Denne viden er basis for såvel videreudviklingen af maskiner som af professionelle informationssøgere. Målet er at give deltagerne et brush-up om relationen mellem vidensorganisation og informationssøgning. Kurset introducerer nyeste begrebsteorier i forhold til det at søge information. Logikken i traditionelle søgemaskiner Hvad maskinerne endnu ikke kan Introduktion af begreber og perspektiver for videreudvikling af informationssøgning Hvad skal maskiner og mennesker kunne for at søge information? Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister, der er interesseret i informationssøgningens grundlag (Andre interesserede faggrupper er velkomne) Forudsætninger: Kendskab til søgning i databaser, boolesk logik, feltafgrænsninger, citationer o.lign. er en fordel. Pris: Kr Deltagerantal: : Den 6. november Kursusledelse: Birger Hjørland

17 Websøgning Google er ikke gud! Google er blevet de flestes foretrukne og ofte eneste søgemaskine på nettet. Men set med professionelle øjne er Google ikke altid det oplagte valg, og der er mange gode grunde til at udvide værktøjskassen med andre redskaber. Formålet med kurset er at understrege vigtigheden af at anvende flere forskellige redskaber ved seriøs informationssøgning på internettet samt at introducere en række alternativer/supplementer til Google. Styrker og især svagheder hos Google vil blive illustreret, og deltagerne vil få en grundig introduktion til de andre store søgemaskiner, foruden nyere interessante søgemaskiner som fx. Ask og Exalead. Også et udvalg af nye eksperimenterende redskaber vil blive diskuteret. Deltagerne vil opnå praktiske færdigheder i flere redskaber samt indsigt i hvilke redskaber, der egner sig bedst til hvilke typer søgninger. Googles styrker og svagheder I dybden med Yahoo og MSN Live Ask, Exalead og andre nye søgemaskiner kan de det, vi savner hos de store? Semantiske og visuelle søgemaskiner Tips og tricks til bedst mulig udnyttelse af redskaberne Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister Kursustype: Kombination mellem oplæg, demonstrationer og øvelser Pris: Kr Deltagerantal: : Den 9. september 2008 Web 2.0 søgeredskaber: tips og trends Kursets formål er at opdatere og uddybe deltagernes viden om informationssøgning på internet med henblik på bedre udnyttelse af de tilgængelige redskaber. I kølvandet på de mange nye Web 2.0 teknologier er der kommet en række forskellige søgeredskaber med fokus på nye typer indhold. Deltagerne vil få overblik over disse og vil få en grundig introduktion til et udvalg af de i bibliotekssammenhænge mest brugbare redskaber samt opnå avancerede færdigheder i brugen af disse. Andre nye trends og redskaber vurderes og analyseres, og deltagerne bliver ført ajour med den seneste udvikling inden for informationssøgning på internettet. Nyeste trends indenfor websøgning Web 2.0 Bibliotek 2.0 Web 2.0 søgeredskaber video, lyd, fotos, weblogs, wikis etc. Udnyttelse af brugergenererede metadata Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister Kursustype: Kombination af oplæg, demonstrationer og øvelser Pris: Kr Deltagerantal: : Den 6. oktober : Den 4. december 2008 Kursusledelse: Benno Jensen Informationssøgning kilder og værktøjer : Den 13. november 2008 Kursusledelse: Benno Jensen 17

18 Informationssøgning kilder og værktøjer Google Scholar og videnskabelig information på WWW Med Google Scholar er der for alvor kommet fokus på de videnskabelige informationer på WWW. Kursets formål er at give deltagerne en grundig forståelse for den videnskabelige publicering på nettet, hvad der er tilgængeligt, og hvordan det findes. Deltagerne sættes i stand til at foretage kvalificerede søgninger i de tilgængelige redskaber og lærer at evaluere resultaterne. Styrker og svagheder demonstreres, og forskellen fra traditionelle redskaber vil blive grundigt belyst. Google Scholar grundig analyse af indhold og funktionalitet Øvrige redskaber til videnskabelig information på WWW Scirus m.fl. Google Scholar i bibliotekssammenhæng Integration med bibliotekssystemer (OpenURL) Google Scholar & Scirus vs. traditionelle betalingsdatabaser Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister med interesse for videnskabelig informationssøgning Kursustype: Kombination af oplæg, demonstrationer og øvelser Pris: Kr Deltagerantal: : Den 23. september : Den 25. november 2008 Bedre Søgning i DanBib: når quick & dirty ikke er nok DanBib er et søgeværktøj, der er udarbejdet til professionelle. Det er en database der indeholder mange poster med forskelligt informationsniveau fra mange forskellige dataleverandører, og som repræsenterer mange forskellige dokumenttyper, der dækker over meget forskellige tidsperioder. Det er derfor ikke overraskende, hvis en quick & dirty-søgning ikke giver det ønskede resultat. Kurset tager afsæt i 7 almindelige synder ved online-søgning. Målet er, at kursisterne bliver bevidste om dem og får redskaber, så de bagefter kan én, flere eller måske ligefrem dem alle! Opbygning Indhold = afgrænsning Indhold = format & data Søgefaciliteter Anvendelse til verifikation, emnesøgning og lokalisering Målgruppe: Kurset henvender sig til bibliotekarer og andre informationsmedarbejdere, der gerne vil kunne lidt mere eller som har behov for et brush-up på det, de allerede ved Kursustype: Redskabskursus med oplæg, diskussioner og praktiske øvelser Forudsætning: Praktisk erfaring med søgning i DanBib Pris: Kr Deltagerantal: : Den 20. oktober Kursusledelse: Benno Jensen : Den 30. oktober 2008 DB Aalborg Kursusledelse: Birger Larsen

19 Introduktion til patenter og patentinformationssøgning Flere og flere bibliotekarer og cand. scient.bibl. er beskæftiger sig med patentinformation, og kendskab til patentområdet er en eftertragtet færdighed hos mange arbejdsgivere. Kurset vil give deltagerne indblik i juraen omkring patenter og grundigt kendskab til de forskellige dokumenttyper, der er tilgængelige. Forskellige anvendelser af patentinformation vil blive belyst med fokus på informationsspecialistens typiske opgaver. Deltagerne vil blive introduceret til en række forskellige gratis og betalingsbaserede systemer og opnå grundlæggende færdigheder i benyttelsen af disse. Informationsspecialistens arbejde med patenter Jura og konventioner Dokumenttyper og terminologi USpto.gov, Google Patents og andre gratis redskaber Derwent World Patents Index og andre betalingsbaserede systemer Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister med interesse for patentinformationssøgning Kursustype: Oplæg, demonstrationer og øvelser Forudsætninger: Grundigt kendskab til online informationssøgning Pris: Kr Deltagerantal: : Den 3. november 2008 Lov og ret på Internet (Danmark) Formålet med kurset er dels at give en introduktion til juridisk informationssøgning og dels at gennemgå og sammenligne et udvalg af danske kilder til juridisk informationssøgning på internet. Kurset vil lægge særlig vægt på Retsinformation og Folketingets hjemmeside. Desuden giver kurset et indblik i ministerier/styrelser på internet med særligt henblik på disses dækning af lovstof. Andre udbydere af juridisk information og rådgivning på internet vil også blive gennemgået. Onlineversioner af Ugeskrift for Retsvæsen og Karnov præsenteres. Hvordan en lov bliver til Retsinformation Folketingets hjemmeside Ugeskrift for Retsvæsen Karnov Ministerier/styrelser Juridisk rådgivning på internet Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister i alle bibliotekstyper Kursustype: Oplæg, demonstrationer og øvelser Forudsætninger: Grundlæggende kendskab til søgning på internet Pris: Kr Deltagerantal: : Den 13. november 2008 DB Aalborg : Den 20. november 2008 Kursusledelse: Karen Nedergaard Emnesøgning faginformation og kilder Kursusledelse: Benno Jensen 19

20 Informationssøgning kilder og værktøjer Hella Møller Rasmussen Specialist i EU-retlige kilder Hella Møller Rasmussen arbejder til daglig som bibliotekar og videnmedarbejder i advokatfirmaet Jonas Bruun. Indtil september 2007 var Hella ansat som fuldmægtig ved Folketingets EU-Oplysning. Her har hun i en årrække svaret på alskens spørgsmål om EU fra almindelige borgere, studerende, journalister, advokater, politikere m.v. og har derved opnået et solidt kendskab til de EU-retlige kilder. Hella er uddannet som cand.scient.bibl. fra Danmarks Biblioteksskole i København, hvor hun har skrevet speciale om søgetesaurussens potentiale ved EU-informationssøgning på internettet. På baggrund af sin store viden om EU-ret, udbyder Hella efteråret 2008 kurset , EU-ret kilder på nettet, der giver en grundig introduktion til EU-informationssøgning og de mange gratis kilder, der findes på internettet NYT EU-ret kilder på nettet Formålet med kurset er at give deltagerne en introduktion til EU-informationssøgning med udgangspunkt i de mange gratis kilder, der er tilgængelig på internettet. Kurset vil fokusere på kilder til juridisk informationssøgning, men også kilder til aktuelle emner såsom reformtraktaten, de danske forbehold m.v. vil blive berørt. Den primære kilde til EU-lovstof, Eur-Lex, vil blive gennemgået, ligesom du vil blive præsenteret for databaser, hvorved du kan følge EU-beslutningsprocessen. Dokumenttyper og kilder der kan give en hurtig og letforståelig indgang til konkrete EU-sager vil desuden blive berørt. Sådan følger du et forslag til retsakt: Prelex, OEIL, statusblade Folketingets behandling af EU-sager Eur-Lex EU-institutionernes hjemmesider EU-institutionernes dokumentregistre Folketingets EU-Oplysnings hjemmeside Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister i alle jobfunktioner, der forudsætter viden om relevante EU-kilder Kursustype: Oplæg, demonstrationer og øvelser Forudsætninger: Grundlæggende kendskab til søgning på internet Pris: Kr Deltagerantal: : Den 21. oktober 2008 DB København Kursusledelse: Hella Møller Rasmussen 20

21 Jagttegn for anejægere kilder og arbejdsformer til slægtsforskning Det er kursets formål at introducere til slægtsforskning generelt, kilder/metoder samt give overblik over de muligheder, som nettet tilbyder for slægtsforskeren, herunder debatfora, foreninger m.m. Kursisterne introduceres til kilder, metoder og arbejdsformer herunder de virtuelle med det formål at kunne vejlede bibliotekets brugere med slægtshistorisk interesse. Informationssøgning kilder og værktøjer Desuden redegøres for de forskellige typer af arkivinstitutioner, der gives en kort introduktion til ressortområder og særlige forcer for de respektive arkivtyper. Slægtsforskernes motivation Slægtsforskerens kompetencebehov Grundkilder (kirkebøger/folketællinger og skifteprotokoller) Arkivinstitutioner, deres styrker og svagheder Netbaserede kilder og hjælpemidler (herunder immigrantgenealogi) Det slægtshistoriske miljø foreninger, m.m. Tilmeldingsfrist 15. august 2008 Målgruppe: Bibliotekarer, arkivmedhjælpere m.m. på bibliotekstilknyttede lokalarkiver Kursustype: Kurset veksler mellem oplæg og enkelte øvelser/opgaver på nettet Pris: Kr Deltagerantal: : Den 22. september 2008 Kursusledelse: Charlotte S. H. Jensen 21

Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer

Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer I vinteren 2007/08 inviterede Kursus- og Konsulentafdelingen ved Danmarks Biblioteksskole forskellige interessegrupper til en dialog om

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg

Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Birketinget 6, 2300 København S Fredrik Bajers Vej

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

KURSER FORÅR 2011. Temadage - åbne kurser - takeaway og skræddersyede arrangementer - kompetencegivende forløb - konsulentydelser - lokaleudlejning

KURSER FORÅR 2011. Temadage - åbne kurser - takeaway og skræddersyede arrangementer - kompetencegivende forløb - konsulentydelser - lokaleudlejning Det Informationsvidenskabelige Akademi KURSER FORÅR 2011 Temadage - åbne kurser - takeaway og skræddersyede arrangementer - kompetencegivende forløb - konsulentydelser - lokaleudlejning Det Informationsvidenskabelige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for uddannelsen til bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for uddannelsen til bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole, august 2008 1 Indholdsfortegnelse Forord...4 Formål og kompetenceprofil...5 Den faglige kompetence...5

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006)

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) 0. Indledning 1. Organisering af egne dokumenter a. Skal vi have samlinger på åbne hylder b. Hvis fortsat samlinger

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Didaktikkens forandring Nye udfordringer for dansklæreren Multimodalitet

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere