DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER"

Transkript

1 DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER Efterår 2008

2 Danmarks Biblioteksskole Birketinget 6, 2300 København S Frederik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg tlf tlf fax fax Danmarks Biblioteksskole er ansvarlig for uddannelse, videreuddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for biblioteks-, dokumentations- og informationsområdet (BDI). Danmarks Biblioteksskoles Kursus og konsulentafdeling udfører konsulent- og Rådgivningsopgaver inden for det samlede BDI-område og har ansvaret for tilrettelæggelse og koordinering af skolens kursusvirksomhed. Konsulentafdelingens hjemmeside: Omslagsgrafik og layout: Bruno Kjær. Billedet på forsiden er fra Bruno Kjærs udstilling De lyttende, 2007 Foto: Niels Fabæk Tryk: Arco Grafisk A/S

3 Gitte Larsen, chefkonsulent Velkommen til Danmarks Biblioteksskoles kursussæson efterår 2008 Danmarks Biblioteksskole står midt i en krævende udviklings- og omstillingsproces. En ny bacheloruddannelse træder i kraft til september med nye undervisningsformer. Forskningen er blevet organiseret i nye programmer og nye samarbejdsrelationer omkring uddannelse og forskningsrelaterede aktiviteter med eksterne parter skal finde deres form. I Kursus- og konsulentafdelingen har vi selvfølgelig også søgt at bidrage til nytænkning af skolens faglige tilbud.vi har i januar 2008 gennemført en stor tilfredshedsundersøgelse blandt chefer i alle bibliotekstyper og taget en pejling på, hvad bibliotekslederne vil satse på i udvikling af medarbejdernes kompetencer.vi har desuden afholdt inspirationsmøder med forskellige interessenter.tak til alle, der har medvirket i spørgeskemaundersøgelsen eller har deltaget i møderne og givet feedback, konstruktiv kritik og masser af gode idéer til fortsat udvikling af kursusvirksomheden. I udbudet af kurser for efteråret 2008 søger vi i en del af udbudet at knytte an til den nationale strategi for biblioteksudvikling og vægte tilbud, der understøtter den fortsatte udvikling af det fysiske bibliotek, udvikling af bibliotekstilbud til børn, markedsføring og digital borgerbetjening. Vi har udviklet nye teoretisk baserede kursustilbud indenfor temaet Web 2.0/Bibliotek 2.0, der går i dybden med emner som Wikipedia, Kulturarv 2.0, Kort mashup og kildekritiske vinkler på f.eks. de sociale mødesteder på nettet og blogs. Efteråret byder på mange temadage, der emnemæssigt har en meget stor faglig spredning.vi fokuserer på temaer som Integrated Search, nye integrationskoncepter, oplevelsesøkonomi, bibliotek og uddannelse i vidensamfundet, årets musik, årets børnebøger samt tendenser i og teorier om brugeradfærd. Vi håber, kursustilbudene er inspirerende og at rigtig mange vil finde vej til Danmarks Biblioteksskole. Kurser efterår 2008 skal ses som et idékatalog og som inspiration til bibliotekerne i planlægningen af de lokale og regionale kursusaktiviteter. Danmarks Biblioteksskole bestræber sig på fortsat at positionere sig som bibliotekssektorens centrale samarbejdspartner på efteruddannelsesområdet.vi ser frem til et travlt men inspirerende efterår med fortsat godt samspil og god dialog med bibliotekerne og den enkelte kursist om udvikling af nye kompetencer for alle medarbejdergrupper og den samlede organisation. 3

4

5 Indholdsfortegnelse Nyt fra Danmarks Biblioteksskole Nye bøger og projekter Nye afhandlinger fra Danmarks Biblioteksskole Ny bacheloruddannelse Master i biblioteks- og informationsvidenskab Diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer Informationssøgning kilder og værktøjer Integrated search samsøgning i alle kilder Fremtidens søgemaskiner Websøgning Google er ikke gud! Web 2.0 søgeredskaber: tips og trends Google Scholar og videnskabelig information på 18 Bedre søgning i DanBib: når quick & dirty ikke er nok Emnesøgning faginformation og kilder Patenter Introduktion til patenter og patentinformationssøgning Jura Lov og ret på Internet (Danmark) EU EU-ret kilder på nettet Slægtsforskning Jagttegn for anejægere kilder og arbejdsformer til slægtsforskning Vidensorganisation og design af informationssystemer Begrebsmodellering principper og metoder Social tagging i virksomheder Læs og forstå oplysningerne i bibliotekets katalog DK Kildekritik Kildekritik på internettet evaluering af internetressourcer Historisk kildekritik for bibliotekarer

6 Indholdsfortegnelse Web 2.0 og sociale teknologier Bag om Wikipedia Lav dit eget kort mashup få dit bibliotek på landkortet Lad nyhederne komme til dig Nyhedsovervågning Bliv bedre til at blogge Kulturarv Whats in it for me? om Bibliotek 2.0 og brugermotivering Musikbibliotek 2.0 nye formidlingsformer i fremtidens musikbibliotek Forskningsevaluering Introduktion til forskningsevaluering (I) Forskningsevalulering (II) Børn og unge Børnegeneration.com på biblioteket Digital børnekultur Fremtidens børn på fremtidens biblioteker Årets børnebøger Computerspil Computerspil for bibliotekarer Litteratur og litteraturformidling Bøger skal læses, så alle hører dem formidling af litteratur på bibliotekerne Den nye faglitteratur Musik Årets nye musik Publikumsbetjening i nye rammer Den professionelle borgerbetjening Besværlige personer sådan håndterer du dem! Kunden vil selv og kan selv hvad kan personalet? Pædagogik og læring Bibliotek og uddannelse i vidensamfundet hvordan kan vi samarbejde? Sidemandsoplæring den moderne mesterlære Borger.dk målret din undervisningsindsats Lær fra dig, så det virker teknikker og værktøjer Turbo på undervisningen formidlerens virkemidler

7 Kommunikation og formidling Appreciative Inquiry (AI) Bliv set bliv hørt bliv forstået! formidling, gennemslag og personlig stil Ud over rampen med effektiv præsentationsteknik Skriv så det fænger! Skriv til nettet Indholdsfortegnelse Markedsføring Markedsføring af e-tjenester i biblioteket Elektroniske ressourcer sæt turbo på formidlingen Markedsføring og profilering at forstå, tiltrække og fastholde brugerne Bibliotekerne organisation og opgaver Den nye medarbejder i folke- og forskningsbibliotekerne Biblioteksudvikling folkebiblioteker Nye integrationskoncepter aktuelle udviklinger og praktiske eksempler Sælg dit bibliotek eller luk bogsamlingen Hybridbiblioteket det fysiske og virtuelle bibliotek i forandring Brugerdreven innovation kan det bruges på bibliotekerne? Scenarieteknik lær at forbedre dit biblioteks performance Oplevelsesøkonomi Brugeradfærd Looking for information tendenser, teorier og metoder indenfor brugeradfærd Brugernes hverdagspraksis eller: Hvad kan et bibliotek? Fjernlån Fjernlån og dokumentlevering introduktionskursus Ledelse og medarbejderudvikling Troværdighed dit vigtigste aktiv som leder Møder der rykker! mødeteknik i teori og praksis Medarbejder i det 21. århundrede Gå gladere hjem fra arbejde end du kom Konstruktiv magt og indflydelse få større handlerum og gladere medarbejdere! Myter og tabuer på arbejdspladsen Organisationsudvikling i praksis fra god til fremragende Fra hierarki til teams en spændende og krævende omstilling Arbejdsglæde er et valg Introduktion til Lean nå mere på kortere tid, med mindre plads og færre penge

8 Indholdsfortegnelse Personlige kompetencer i arbejdslivet Idémageren slip kreativiteten løs! NLP-baseret selvcoaching Synlighed og gennemslag bliv set og hørt som den du er Overleverens værktøjer til hverdagens hændelser Mindmap og notatteknik skab overblik Styr på tiden arbejder du rigtigt? Kursusinformation Undervisere på kurser efterår Praktiske oplysninger Skræddersyede kurser og konsulentydelser

9 Nyt fra Danmarks Biblioteksskole

10 Nyt fra Danmarks Biblioteksskole Nye bøger og projekter Biblioteksledere ønsker netværk og synliggørelse Bibliotekarforbundet har i foråret 2008 udgivet professor Niels Ole Pors nye undersøgelse om biblioteksledere og biblioteksledelse. Ifølge undersøgelsens resultater, kan man i bogen Ledere og ledelse i danske biblioteker 2007 læse, at én af de vigtigste lederegenskaber er at kunne optræde som ambassadør for sin organisation. 98 % af lederne mener, at de skal være i stand til at skabe politiske kontakter, og 95 % er enige om, at synliggørelse af biblioteket er vigtigt. De mange biblioteksfusioner er ikke gået ud over biblioteksledernes jobtilfredshed, der er lige så høj som i tidligere undersøgelser. Det skyldes blandt andet, at lederne (og deres personale) har haft medindflydelse på processerne, og der er også enighed om, at fusionerne vil komme til at gavne brugerne. Undersøgelsen viser også, at biblioteker er arbejdspladser, der er præget af en god omgangstone og et godt forhold mellem de forskellige personalegrupper. Niels Ole Pors er ikke i tvivl om, hvad han finder væsentligt i undersøgelsen: Det er tydeligt, at lederne som helhed er blevet mere fokuserede på udvikling og behovet for strategisk tænkning samtidig med, at der tegner sig en stor forståelse for, at klimaet på arbejdspladsen skal geares til at spille sammen om udviklingen. Kompleksiteten giver sig udtryk i flere forhold: ledernes arbejdsbyrde er stigende, arbejdsopgaverne bliver vanskeligere og de bliver mere sammensatte. Generelt dokumenterer undersøgelsen, at bibliotekslederne har et meget professionelt og til tider fremsynet forhold til ledelsesopgaven. Bestil et eksemplar af bogen her: -ledelse2007.htm Eksperimentarium for integration 10 Eksperimentarium for Integration er et samarbejdsprojekt mellem Odense Centralbibliotek og Danmarks Biblioteksskole, hvorfra Hans Elbeshausen deltager som projektlektor. Formålet med projektet er at videreudvikle og forbedre folkebibliotekernes tilbud til nydanskere og etablere et aktivt læringsmiljø inden for integrationsarbejdet med særligt fokus på evaluering af læreprocesser. Vollsmose Bibliotek og Læringscenter skal fungere som levende værksted for udvikling og afprøvning af nye initiativer for nydanskere. Meningen er, at bibliotekspersonale i samarbejde med mange andre faggrupper kan arrangere workshops, kurser og praktikforløb med henblik på at eksperimetere og videndele. Af konkrete aktiviteter kan allerede nævnes indfødsretskurser for nydanskere, der skal bestå indfødsretsprøven samt en sprogcafé. Efteråret 2008 afholdes workshop om sprogtilegnelse og sprogstimulering samt medborgerskab på bydelsplan. Programmet for 2009 byder på emner som kulturel læring i dialog og kreative udtryksformer. Læs mere:

11 Nye afhandlinger fra Danmarks Biblioteksskole Børnelitteraturens nye fortolkningsfællesskab Helene Høyrups ph.d.-afhandling tager udgangspunkt i studier af børn og børnelitteratur og kommer med en vision for videnssamfundets barndomsforskning som en interdisciplinær og multimedial barndomsforskning, der rummer både teori og praksis. Afhandlingen indleder med at tage afsked med Rousseau og det romantiske (uskyldige) barn. Dernæst følger betragtninger over barnets oplysning og dannelse, moderne og senmoderne definitioner af børnelitteratur, læring og formidling, barndomsforskningens kulturelle praktikker, børnelitteraturens produktion, oplevelseskvaliteter og æstetik. Det næste trin i afhandlingen er en afdækning af kanonbegrebet med emner som børnelitteraturens kanon, den historiske kanon og interferens mellem leg, kunst og læring. Helene Høyrup vælger at forholde sig historisk og analytisk til kanonbegrebet. Det centrale for hende er den refleksivitet, der hele tiden opstår i samspil med teorien. Den sidste og tredje del af afhandlingen hedder slet og ret Viden, og her opstilles visionerne for en barndomsforskning for videnssamfundet blandt andet på baggrund af en diskussion om sociale behov for refleksive samspil mellem teori og profession. Afhandlingen kan downloades på Nyt fra Danmarks Biblioteksskole Hvordan finder medieforskere tv-udsendelser fra før 2006? Brian Kirkegaards afhandling tager afsæt i Statsbibliotekets nationale samling af tv-udsendelser og består af en kortlægning af medievidenskabelige forskeres informationsbehov samt et bud på, hvordan man designer et hensigtsmæssigt søgesystem. Statsbiblioteket har i dag ikke et online søgesystem, så kun hvis man kender titel, dato og tidspunkt for tv-udsendelsen, kan den bestilles hjem. Brian Kirkegaard identificerer en række karakteristika ved medieforskernes informationsbehov: De er både verifikative, faktuelle og emnerelaterede. På baggrund af sine undersøgelser har Brian Kirkegaard identificeret relevante søgeindgange og relevanskriterier og opstillet 24 metadataelementer: titel, deltagere, forfatter, produktionsdato, produktionsansvarlig, produktionsland, længde, kanal, dato for transmissionen, transmissionstidspunkt, transmissionsmønster, programsætning, resumé, genre, emneord, det talte sprog, klip, billeder, lånebetingelser, ventetid på lån, medium, placering i serie, indholdsfortegnelse samt seertal. Det vil være en naturlig tanke at anvende al den information om udsendelserne, der allerede er tilgængelig i de tekstuelle tv-programoversigter, og det er generelt også en god idé, når der skal foretages en deskriptiv indeksering, konkluderer Brian Kirkegaard. Men programoversigterne er til gengæld ikke altid anvendelige, når det gælder emneindeksering. Afhandlingen kan downloades på 11

12 Nyt fra Danmarks Biblioteksskole Ny bacheloruddannelse med fokus på videndesign og vidensmedier Danmarks Biblioteksskole har moderniseret sine uddannelser og kan fra september 2008 tilbyde de nye studerende en bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab med fokus på videndesign og vidensmedier. Uddannelsen bygger videre på en bibliotekstradition, hvor organisering, søgning og formidling af viden er grundelementet. Med udbredelsen af de nye medieteknologier hænger strukturering af viden sammen med, hvordan man producerer viden viden forstået som både information og kultur og det har Danmarks Biblioteksskole nu taget konsekvensen af og opgraderet ikke bare sin bacheloruddannelse men også kandidatuddannelsen. Den ekstra dimension består i, at de studerende fremover lærer at udvikle viden i samspil med brugere og institutioner i forhold til både trykte men især digitale medier. En viden der findes i både litteratur, leksika, bibliografier, tidsskrifter, databaser, webportaler, blogs, billedarkiver, musiksamlinger mv. Gennem projektarbejde og tilvalgsfag får de studerende mulighed for at skræddersy deres egen uddannelse inden for biblioteks- og informationsvidenskab og lægge fokus på enten medier, kultur eller informationsarkitektur. - Den nye uddannelse afspejler den udvikling, der er sket i hele samfundet, udtaler uddannelsesleder Trine Schreiber. Den bibliotekariske faglighed anvendes flere og flere steder i samfundet, og det vi ser er, at de færdiguddannede integreres i mange forskellige arbejdsmiljøer. Så hvad enten fokus ligger på nye medier, kulturformidling eller opbygning af virksomhedsportaler, så er det den form for videnshåndtering, den nye uddannelse sigter mod. Danmarks Biblioteksskole har netop gennemført en kortlægning, der viser, at bibliotekarer har mange forskellige jobtitler og jobfunktioner som for eksempel Business Intelligencekonsulent, Database- og webudvikler, Informationsarkitekt, IT-konsulent, Kulturformidler, Mediebibliotekar, Usability- og brugervenlighedskonsulent mv. bibliotekar.nu Yderligere information på: 12

13 Nyt fra Danmarks Biblioteksskole MASTER I BIBLIOTEKS- OG INFORMATIONSVIDENSKAB ny inspiration til bibliotek og medarbejdere. konkrete projekter med baggrund i relevant teori og opdaterede værktøjer. kompetenceudvikling, der understøtter strategisk udvikling. Masteruddannelsen er en deltidsuddannelse på 2½ år og består af to moduler og et afgangsprojekt. Undervisningen foregår på fredage og lørdage. MODULER TIL EFTERÅRET gentages fremover hvert andet år Informationsarkitektur (IA) i virksomheders informationssystemer Informationskompetence og læring MODULER TIL EFTERÅRET gentages fremover hvert andet år Kultur, oplevelse og nye partnerskaber Brugeradfærd og interaktiv informationsformidling LÆS MERE PÅ 13

14 Nyt fra Danmarks Biblioteksskole Diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer Kompetenceprofil: at sætte de studerende i stand til i deres daglige praksis at anvende teorier og metoder inden for informationssøgning og vidensorganiserende systemer at udvikle de studerendes faglige og personlige kompetencer til at varetage mere komplekse opgaver i biblioteker, arkiver og museer samt inden for offentlig forvaltning at kvalificere de studerende til selvstændigt og aktivt at indgå i de omfattende forandringsprocesser, der finder sted i arkiver, biblioteker og museer samt i den offentlige forvaltning Omfang og varighed: Uddannelsen vil have et omfang på 60 ECTS svarende til et års studier på fuld tid. Uddannelsen gennemføres som deltidsstudium og vil kunne gennemføres på 2 år. Målgruppe: Biblioteksassistenter (samt andre inden for bibliotekssektoren med tilsvarende forudsætninger), kontorpersonale på arkiver og museer, der ønsker et teoretisk-metodisk kompetenceløft inden for informationssøgning, vidensorganiserende systemer og forvaltning. Uddannelsen svarer til en mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse. Det første hold studerende på den nye diplomuddannelse startede i februar 2008 og er kommet godt fra start. Næste hold starter februar Læs mere på 14

15 Kursusbeskrivelser

16 Informationssøgning kilder og værktøjer NYT Integrated Search samsøgning i alle kilder Mange taler om at vi skal udvikle vores systemer så de kan understøtte søgning i mange forskellige kilder samtidig, også kendt som Integrated Search. Det kunne f.eks. være bibliografiske poster, fuldtekstartikler m.v. Enkelte systemer er allerede i drift f.eks. Statsbibliotekets Summa og Det Kongelige Biblioteks Primo, men hvad betyder det så for vores eksisterende systemer? Kan eksisterende biblioteksstandarder leve sammen med Integrated Search? På temadagen vil vi give et overblik over de nyeste tiltag og forskning indenfor Integrated Search og vi berører tendenser og problemstillinger som: National og international udvikling Biblioteksstandarder og Integrated Search Z39.50 og fuldtekst? Erfaringer med eksisterende løsninger Temadagen afholdes i samarbejde med Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Målgruppe: IT-bibliotekarer, systemadministratorer og andre med interesse for emnet Kursustype: Temadag Dagen annonceres yderligere Pris: Kr Deltagerantal: : Den 22. januar 2009 Kursusledelse: Haakon Lund NYT Fremtidens søgemaskiner fra tekniske til humanistiske dimensioner Med internettet kom uhyre effektive systemer som fx Google, der med simple teknikker revolutionerede informationssøgning og efter sigende truer behovet for informationsspecialister. Men ikke alle problemer er løst med Google. Det er nødvendigt at få afklaret, hvad mennesker og maskiner skal kunne for at søge information. Der er brug for grundlæggende forståelse for, hvordan viden produceres og organiseres i domæner, genrer, sprog, traditioner osv. Denne viden er basis for såvel videreudviklingen af maskiner som af professionelle informationssøgere. Målet er at give deltagerne et brush-up om relationen mellem vidensorganisation og informationssøgning. Kurset introducerer nyeste begrebsteorier i forhold til det at søge information. Logikken i traditionelle søgemaskiner Hvad maskinerne endnu ikke kan Introduktion af begreber og perspektiver for videreudvikling af informationssøgning Hvad skal maskiner og mennesker kunne for at søge information? Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister, der er interesseret i informationssøgningens grundlag (Andre interesserede faggrupper er velkomne) Forudsætninger: Kendskab til søgning i databaser, boolesk logik, feltafgrænsninger, citationer o.lign. er en fordel. Pris: Kr Deltagerantal: : Den 6. november Kursusledelse: Birger Hjørland

17 Websøgning Google er ikke gud! Google er blevet de flestes foretrukne og ofte eneste søgemaskine på nettet. Men set med professionelle øjne er Google ikke altid det oplagte valg, og der er mange gode grunde til at udvide værktøjskassen med andre redskaber. Formålet med kurset er at understrege vigtigheden af at anvende flere forskellige redskaber ved seriøs informationssøgning på internettet samt at introducere en række alternativer/supplementer til Google. Styrker og især svagheder hos Google vil blive illustreret, og deltagerne vil få en grundig introduktion til de andre store søgemaskiner, foruden nyere interessante søgemaskiner som fx. Ask og Exalead. Også et udvalg af nye eksperimenterende redskaber vil blive diskuteret. Deltagerne vil opnå praktiske færdigheder i flere redskaber samt indsigt i hvilke redskaber, der egner sig bedst til hvilke typer søgninger. Googles styrker og svagheder I dybden med Yahoo og MSN Live Ask, Exalead og andre nye søgemaskiner kan de det, vi savner hos de store? Semantiske og visuelle søgemaskiner Tips og tricks til bedst mulig udnyttelse af redskaberne Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister Kursustype: Kombination mellem oplæg, demonstrationer og øvelser Pris: Kr Deltagerantal: : Den 9. september 2008 Web 2.0 søgeredskaber: tips og trends Kursets formål er at opdatere og uddybe deltagernes viden om informationssøgning på internet med henblik på bedre udnyttelse af de tilgængelige redskaber. I kølvandet på de mange nye Web 2.0 teknologier er der kommet en række forskellige søgeredskaber med fokus på nye typer indhold. Deltagerne vil få overblik over disse og vil få en grundig introduktion til et udvalg af de i bibliotekssammenhænge mest brugbare redskaber samt opnå avancerede færdigheder i brugen af disse. Andre nye trends og redskaber vurderes og analyseres, og deltagerne bliver ført ajour med den seneste udvikling inden for informationssøgning på internettet. Nyeste trends indenfor websøgning Web 2.0 Bibliotek 2.0 Web 2.0 søgeredskaber video, lyd, fotos, weblogs, wikis etc. Udnyttelse af brugergenererede metadata Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister Kursustype: Kombination af oplæg, demonstrationer og øvelser Pris: Kr Deltagerantal: : Den 6. oktober : Den 4. december 2008 Kursusledelse: Benno Jensen Informationssøgning kilder og værktøjer : Den 13. november 2008 Kursusledelse: Benno Jensen 17

18 Informationssøgning kilder og værktøjer Google Scholar og videnskabelig information på WWW Med Google Scholar er der for alvor kommet fokus på de videnskabelige informationer på WWW. Kursets formål er at give deltagerne en grundig forståelse for den videnskabelige publicering på nettet, hvad der er tilgængeligt, og hvordan det findes. Deltagerne sættes i stand til at foretage kvalificerede søgninger i de tilgængelige redskaber og lærer at evaluere resultaterne. Styrker og svagheder demonstreres, og forskellen fra traditionelle redskaber vil blive grundigt belyst. Google Scholar grundig analyse af indhold og funktionalitet Øvrige redskaber til videnskabelig information på WWW Scirus m.fl. Google Scholar i bibliotekssammenhæng Integration med bibliotekssystemer (OpenURL) Google Scholar & Scirus vs. traditionelle betalingsdatabaser Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister med interesse for videnskabelig informationssøgning Kursustype: Kombination af oplæg, demonstrationer og øvelser Pris: Kr Deltagerantal: : Den 23. september : Den 25. november 2008 Bedre Søgning i DanBib: når quick & dirty ikke er nok DanBib er et søgeværktøj, der er udarbejdet til professionelle. Det er en database der indeholder mange poster med forskelligt informationsniveau fra mange forskellige dataleverandører, og som repræsenterer mange forskellige dokumenttyper, der dækker over meget forskellige tidsperioder. Det er derfor ikke overraskende, hvis en quick & dirty-søgning ikke giver det ønskede resultat. Kurset tager afsæt i 7 almindelige synder ved online-søgning. Målet er, at kursisterne bliver bevidste om dem og får redskaber, så de bagefter kan én, flere eller måske ligefrem dem alle! Opbygning Indhold = afgrænsning Indhold = format & data Søgefaciliteter Anvendelse til verifikation, emnesøgning og lokalisering Målgruppe: Kurset henvender sig til bibliotekarer og andre informationsmedarbejdere, der gerne vil kunne lidt mere eller som har behov for et brush-up på det, de allerede ved Kursustype: Redskabskursus med oplæg, diskussioner og praktiske øvelser Forudsætning: Praktisk erfaring med søgning i DanBib Pris: Kr Deltagerantal: : Den 20. oktober Kursusledelse: Benno Jensen : Den 30. oktober 2008 DB Aalborg Kursusledelse: Birger Larsen

19 Introduktion til patenter og patentinformationssøgning Flere og flere bibliotekarer og cand. scient.bibl. er beskæftiger sig med patentinformation, og kendskab til patentområdet er en eftertragtet færdighed hos mange arbejdsgivere. Kurset vil give deltagerne indblik i juraen omkring patenter og grundigt kendskab til de forskellige dokumenttyper, der er tilgængelige. Forskellige anvendelser af patentinformation vil blive belyst med fokus på informationsspecialistens typiske opgaver. Deltagerne vil blive introduceret til en række forskellige gratis og betalingsbaserede systemer og opnå grundlæggende færdigheder i benyttelsen af disse. Informationsspecialistens arbejde med patenter Jura og konventioner Dokumenttyper og terminologi USpto.gov, Google Patents og andre gratis redskaber Derwent World Patents Index og andre betalingsbaserede systemer Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister med interesse for patentinformationssøgning Kursustype: Oplæg, demonstrationer og øvelser Forudsætninger: Grundigt kendskab til online informationssøgning Pris: Kr Deltagerantal: : Den 3. november 2008 Lov og ret på Internet (Danmark) Formålet med kurset er dels at give en introduktion til juridisk informationssøgning og dels at gennemgå og sammenligne et udvalg af danske kilder til juridisk informationssøgning på internet. Kurset vil lægge særlig vægt på Retsinformation og Folketingets hjemmeside. Desuden giver kurset et indblik i ministerier/styrelser på internet med særligt henblik på disses dækning af lovstof. Andre udbydere af juridisk information og rådgivning på internet vil også blive gennemgået. Onlineversioner af Ugeskrift for Retsvæsen og Karnov præsenteres. Hvordan en lov bliver til Retsinformation Folketingets hjemmeside Ugeskrift for Retsvæsen Karnov Ministerier/styrelser Juridisk rådgivning på internet Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister i alle bibliotekstyper Kursustype: Oplæg, demonstrationer og øvelser Forudsætninger: Grundlæggende kendskab til søgning på internet Pris: Kr Deltagerantal: : Den 13. november 2008 DB Aalborg : Den 20. november 2008 Kursusledelse: Karen Nedergaard Emnesøgning faginformation og kilder Kursusledelse: Benno Jensen 19

20 Informationssøgning kilder og værktøjer Hella Møller Rasmussen Specialist i EU-retlige kilder Hella Møller Rasmussen arbejder til daglig som bibliotekar og videnmedarbejder i advokatfirmaet Jonas Bruun. Indtil september 2007 var Hella ansat som fuldmægtig ved Folketingets EU-Oplysning. Her har hun i en årrække svaret på alskens spørgsmål om EU fra almindelige borgere, studerende, journalister, advokater, politikere m.v. og har derved opnået et solidt kendskab til de EU-retlige kilder. Hella er uddannet som cand.scient.bibl. fra Danmarks Biblioteksskole i København, hvor hun har skrevet speciale om søgetesaurussens potentiale ved EU-informationssøgning på internettet. På baggrund af sin store viden om EU-ret, udbyder Hella efteråret 2008 kurset , EU-ret kilder på nettet, der giver en grundig introduktion til EU-informationssøgning og de mange gratis kilder, der findes på internettet NYT EU-ret kilder på nettet Formålet med kurset er at give deltagerne en introduktion til EU-informationssøgning med udgangspunkt i de mange gratis kilder, der er tilgængelig på internettet. Kurset vil fokusere på kilder til juridisk informationssøgning, men også kilder til aktuelle emner såsom reformtraktaten, de danske forbehold m.v. vil blive berørt. Den primære kilde til EU-lovstof, Eur-Lex, vil blive gennemgået, ligesom du vil blive præsenteret for databaser, hvorved du kan følge EU-beslutningsprocessen. Dokumenttyper og kilder der kan give en hurtig og letforståelig indgang til konkrete EU-sager vil desuden blive berørt. Sådan følger du et forslag til retsakt: Prelex, OEIL, statusblade Folketingets behandling af EU-sager Eur-Lex EU-institutionernes hjemmesider EU-institutionernes dokumentregistre Folketingets EU-Oplysnings hjemmeside Målgruppe: Bibliotekarer og informationsspecialister i alle jobfunktioner, der forudsætter viden om relevante EU-kilder Kursustype: Oplæg, demonstrationer og øvelser Forudsætninger: Grundlæggende kendskab til søgning på internet Pris: Kr Deltagerantal: : Den 21. oktober 2008 DB København Kursusledelse: Hella Møller Rasmussen 20

21 Jagttegn for anejægere kilder og arbejdsformer til slægtsforskning Det er kursets formål at introducere til slægtsforskning generelt, kilder/metoder samt give overblik over de muligheder, som nettet tilbyder for slægtsforskeren, herunder debatfora, foreninger m.m. Kursisterne introduceres til kilder, metoder og arbejdsformer herunder de virtuelle med det formål at kunne vejlede bibliotekets brugere med slægtshistorisk interesse. Informationssøgning kilder og værktøjer Desuden redegøres for de forskellige typer af arkivinstitutioner, der gives en kort introduktion til ressortområder og særlige forcer for de respektive arkivtyper. Slægtsforskernes motivation Slægtsforskerens kompetencebehov Grundkilder (kirkebøger/folketællinger og skifteprotokoller) Arkivinstitutioner, deres styrker og svagheder Netbaserede kilder og hjælpemidler (herunder immigrantgenealogi) Det slægtshistoriske miljø foreninger, m.m. Tilmeldingsfrist 15. august 2008 Målgruppe: Bibliotekarer, arkivmedhjælpere m.m. på bibliotekstilknyttede lokalarkiver Kursustype: Kurset veksler mellem oplæg og enkelte øvelser/opgaver på nettet Pris: Kr Deltagerantal: : Den 22. september 2008 Kursusledelse: Charlotte S. H. Jensen 21

Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer

Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer I vinteren 2007/08 inviterede Kursus- og Konsulentafdelingen ved Danmarks Biblioteksskole forskellige interessegrupper til en dialog om

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Kursusprogram. Forår 2008. Danmarks Biblioteksskole

Kursusprogram. Forår 2008. Danmarks Biblioteksskole Kursusprogram Forår 2008 Danmarks Biblioteksskole DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER Forår 2008 Danmarks Biblioteksskole Birketinget 6, 2300 København S Fredrik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg Øst tlf. 32 58

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 1: Udvikling og ledelse i biblioteker m.v.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 1: Udvikling og ledelse i biblioteker m.v. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 1: Udvikling og ledelse i biblioteker m.v. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...4

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

OM OS &VORES TILBUD. IVA tilbyder efteruddannelse inden for det informationsvidenskabelige

OM OS &VORES TILBUD. IVA tilbyder efteruddannelse inden for det informationsvidenskabelige IVA OM OS TILBUD &VORES IVA tilbyder efteruddannelse inden for det informationsvidenskabelige felt og tilgrænsende områder målrettet bibliotekssektoren og informationsspecialister. Vi har temadage og åbne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Del 1. Viden, medier, vidensmedier 19

Del 1. Viden, medier, vidensmedier 19 Indhold Indledning 11 Hvad forstår vi ved vidensmedier og nye vidensmedier? 11 Et opbrud i opfattelsen af viden 12 Facilitering af videnstilegnelse 14 Nytænkning af formidling, læring og tilegnelse af

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION

Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION Læringsudbytte Den studerende skal opnå professionsrettede kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier og it og tilegne sig

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Informationskompetence i teori og praksis Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Agenda Læring på biblioteket Informationskompetence i ASB Biblioteks optik At arbejde med information og metode teoretisk

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Master i IT Fagpakken It-forandringsagenten Studienævn for It og Læring, AAU. Forår 2014 Evalueringsrapport, It-forandringsagenten, forår 2014 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Sprog SPROG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Skabelon til artikel om skoleprojektet

Skabelon til artikel om skoleprojektet Skabelon til artikel om skoleprojektet I tilknytning til slutkonferencen og udgivelsen af forskergruppens slutrapport, vil vi udfærdige en artikelsamling med artiklerne. Det er ikke hensigten, at artiklen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT Til Vision og strategi for digital daginstitution Indledning For noget tid siden blev der talt meget om it, og om hvilke muligheder

Læs mere

Guidelines og værdier for DDB CMS

Guidelines og værdier for DDB CMS Guidelines og værdier for DDB CMS DDB CMS bygger på visionen om at skabe en fælles og robust ramme for det digitale bibliotek. Det første bibliotek gik i drift på platformen i 2014, og i dag danner platformen

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Velkommen til Selveje Danmarks

Velkommen til Selveje Danmarks Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere