Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015"

Transkript

1 Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015 Oversigt over spørgsmålene: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Kan vi ikke bare få en parallelaftale om Europol, hvis vi stemmer nej? Hvorfor siger vi ja til 22 retsakter ved afstemningen og ikke kun Europol? Hvorfor kan Danmark ikke bare få en aftale om Europol som Norge? Hvorfor har vi ikke allerede søgt om en parallelaftale og på den måde vist rettidig omhu? Kan dansk politi ikke bare klare sig uden Europol? Hvorfor er det i Danmarks interesse at overlade suverænitet på de områder, som er dækket af retsforbeholdet? Er tilvalgsordningen i strid med grundloven, som nogle nej-partier hævder? Er det ikke udemokratisk, når Folketinget med tilvalgsordningen ikke længere behøver at spørge befolkningen, før der sker tilvalg på retsområdet? Kan vi være sikre på, at EU ikke skal bestemme vores asyl- og indvandringspolitik, hvis vi stemmer ja? Vil I så ikke bare senere melde Danmark ind i samarbejdet omkring asyl og indvandring? Hvad er konsekvensen for Danmarks Schengen-medlemskab? Er det ikke illusorisk at tro, at Danmark kan stå uden for EU-samarbejdet vedr. asyl og indvandring, når vi deltager i Schengen? Hvad sker det med Danmarks eksisterende parallelaftaler? Er det ikke snyd at sige, at Danmark ikke vil deltage i asyl- og indvandringslovgivning, når I vil tilvælge Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen? Hvordan vil Danmark fremover tage stilling til nye retsakter? Med et ja, kan Danmark vel ikke trække sig fra samarbejdet, hvis det ændrer sig? Kan danske borgere udleveres til andre lande med dårlige retssystemer, hvis vi stemmer ja? Hvad mener civilsamfundet?

2 2 Q: HVAD ER FORDELENE VED, AT DANMARK LØBENDE KAN FORETAGE TILVALG AF EU S REGLER PÅ RETSOMRÅDET MED TILVALGSORDNING? A: Fordelen ved en tilvalgsordning er, at vi fremover frit kan vælge, hvilke retsakter på det strafferetlige og politimæssige område, vi vil være med i, og hvilke retsakter, vi ikke vil være med i. Ingen kan forhindre os i at deltage i noget. Og ingen kan tvinge os til at være med i noget. Vi kan derfor med en tilvalgsordning deltage i det arbejde, der forbedrer danskernes vilkår, og sige nej til de områder, vi er bedst stillet ved at klare selv. Det er en klar fordel. Q: KAN VI IKKE BARE FÅ EN PARALLELAFTALE OM EUROPOL, HVIS VI STEMMER NEJ? A: Nej, det er ikke sikkert. Selvom de partier, der anbefaler et nej, siger, at Danmark kan få en såkaldt parallelaftale om Europol, hvis vi beholder vores retsforbehold, er det langt fra sikkert, at det kan lade sig gøre. Danmark har tidligere søgt om at få seks parallelaftaler på forskellige retsakter, men det er kun lykkedes i fire ud af seks tilfælde. I de sidste to tilfælde er Danmarks ønske om en parallelaftale blevet afvist. Desuden skal man være opmærksom på, at det kan tage flere år at få en parallelaftale, da alle EU s medlemsstater og EU-kommissionen skal blive enige om aftalen. I mellemtiden kan det danske politi ikke deltage effektivt i sager, der kræver Europols hjælp. De tidligere parallelaftaler har taget 4-6 år at få på plads. Hvis den overhovedet kan etableres, vil den altså stille Danmark uden for Europol-samarbejdet i flere år, mens den forhandles. Og parallelaftalen vil være en midlertidig ordning, der kun gælder indtil de øvrige EU-lande igen beslutter sig for at opdatere Europols retsgrundlag. Derudover skal man være opmærksom på, at hvis Danmark endelig fik en parallelaftale om Europol, vil vi stå dårligere, end hvis vi var fyldgyldige medlemmer af Europol. I Norge har man en slags parallelaftale om Europol, og her siger det norske politi, at det stiller dem dårligere, fordi de ikke har samme adgang til fx informationssøgning i Europols registre som fuldgyldige medlemmer. Q: HVORFOR SIGER VI JA TIL 22 RETSAKTER VED AFSTEMNINGEN OG IKKE KUN EUROPOL? A: Europol er anledningen til, at vi skal have en folkeafstemning. Vi har ikke råd til at stå udenfor det samarbejde. Men der er også andre dele af retssamarbejdet, som Danmark har en åbenlys interesse at deltage i. Det skal vi ikke afskære os selv fra. Vi ønsker at tilvælge lovgivning, der ligesom Europol bidrager til danskernes tryghed. Først og fremmest i forhold til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet på tværs af grænserne og indsatsen mod terror. Men også når det kommer til nogle af de udfordringer, som rammer danske borgere og virksomheder hver dag, når de engagerer sig på tværs af grænserne i Europa. Hvis man spørger f.eks. Red Barnet og KFUK, så er det f.eks. vigtigt, at Danmark tilslutter sig den fælles lovgivning, der er om samarbejde i forhold til bekæmpelse af børneporno og kvindehandel.

3 3 Q: HVORFOR KAN DANMARK IKKE BARE FÅ EN AFTALE OM EUROPOL SOM NORGE? A: Norge er ikke medlem af EU, og Norge er heller ikke medlem af Europol. Norge har derimod indgået en operationel aftale med Europol, som bl.a. giver adgang til udveksling af personoplysninger. En aftale som den norske kan ikke sidestilles med et rigtigt medlemskab af Europol. Norsk politi har f.eks. ikke direkte adgang til Europols database. Norge deltager heller ikke i Europols besluttende organer. Det betyder, at de f.eks. ikke er med til at bestemme, hvad Europol skal prioritere sine økonomiske ressourcer på. Skal de gøre i en ekstra indsats for at fange menneskesmuglere, narkokriminelle eller folk, der laver fødevarekriminalitet? Det kan Danmark være med til at bestemme, hvis vi deltager fuldt ud i Europol. Vi ønsker, at Danmark fortsat skal deltage fuldt ud i Europols arbejde ligesom de andre EU-lande. Det sikrer vi bedst gennem en omdannelse af forbeholdet. Ikke gennem en mellemstatslig aftale, som den Norge har. En aftale, som den Norge har, ville forringe dansk politis arbejdsvilkår, sammenlignet med i dag. Det ville føre til et b-medlemskab af Europol. Det er ikke det, vi vil. Q: HVORFOR HAR VI IKKE ALLEREDE SØGT OM EN PARALLELAFTALE OG PÅ DEN MÅDE VIST RETTIDIG OMHU? A: Det er ikke muligt at bede om en parallelaftale på noget, der ikke eksisterer endnu. Med den foreslåede forordning om Europol erstattes det nuværende Europol med et nyt EU-agentur. Det vil i praksis ikke være muligt at indgå en aftale om deltagelse i dette agentur, før retsgrundlaget for agenturet er på plads. Og forhandlingerne er stadig i gang. Q: KAN DANSK POLITI IKKE BARE KLARE SIG UDEN EUROPOL? A: Nej. Hvis retsforbeholdet fastholdes, vil dansk politi svækkes i det internationale samarbejde. Det vil betyde, at Danmark ikke kan indgå i samarbejdet om f.eks. at bekæmpe terror, misbrug af børn og menneskesmuglere. Selvom dansk politi er meget dygtigt, så er det nødvendigt at samarbejde på tværs af grænser i forhold til visse former for kriminalitet. Det danske politi foretog i søgninger i Europols register dagligt, eller ca. én søgning hvert ottende minut. Derfor siger det danske politiforbund også selv, at det er vigtigt at være med i Europol for at stå stærkt i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet. Et godt eksempel er forskellen på Danmark og Norges adgang til den gigantiske database Europol Information System, EIS, som er et af politiets vigtigste våben mod udenlandske kriminelle. I databasen kan man trække oplysninger - herunder navne, biler og våben om udlændinge, som er mistænkt for at begå kriminalitet i Danmark, og som også har været i politiets søgelys i andre EU-lande. Danske betjente brugte sidste år databasen gange. Det er mere end noget andet land. Faktisk er EIS så vigtigt et efterforskningsredskab, at dansk politi står for 19 pct. af alle søgninger i databasen trods vores begrænsede størrelse og kun ca. 5,6 mio. indbyggere oplyser Rigspolitiet. Forklaringen er, at Danmark er et lille åbent land, som udenlandske kriminelle kommer hurtigt ind og ud af. Fordi Norge ikke er direkte med i Europol-samarbejdet, kan de i modsætning til dansk politi ikke søge oplysninger direkte i EIS. I stedet skal norsk politi normalt vente to dage. Det betyder, at Norge i 2014 kun havde søgninger i EIS- altså langt mindre end Danmarks , og det norske Politidirektorat begrunder netop denne store forskel med, at de ikke har direkte adgang til systemet, og dermed at sagsgangen ved søgningerne bliver for lang.

4 4 Q: HVORFOR ER DET I DANMARKS INTERESSE AT OVERLADE SUVERÆNITET PÅ DE OMRÅDER, SOM ER DÆKKET AF RETSFORBEHOLDET? A: Det er ikke muligt for det danske politi at opklare sager om kriminalitet, der er grænseoverskridende uden at samarbejde med andre landes politi. Her hjælper Europol de nationale politistyrker med at udveksle information og koordinere politiaktioner i flere lande på én gang. Hvis retsforbeholdet fastholdes, vil dansk politi svækkes i det internationale samarbejde. Det vil sige, at vi reelt mister suverænitet ift. at bekæmpe f.eks. terror, misbrug af børn og menneskesmuglere, fordi vi bliver magtesløse. Med en tilvalgsordning kan vi fremover frit vælge, hvilke retsakter på det strafferetlige og politimæssige område, vi vil være med i, som f.eks. Europol, og hvilke retsakter, vi ikke vil være med i. Vi overgiver altså kun suverænitet på de områder, hvor der er en klar dansk fordel i, at Danmark deltager i arbejdet på europæisk plan. Områder, hvor danskernes vilkår forbedres. Modsat vil vi ikke overlade suverænitet på den del af EU-lovgivningen, der handler om asyl- og indvandringspolitik. Beslutninger på det område skal træffes på Christiansborg og ikke i EU. Q: ER TILVALGSORDNINGEN I STRID MED GRUNDLOVEN, SOM NOGLE NEJ-PARTIER HÆVDER? A: Nej. Justitsministeriet vurderede allerede i 2007 i forbindelse med tiltrædelsen af Lissabon-Traktaten, at det er muligt på forhånd at gennemføre én samlet 20-procedure på det tidspunkt, hvor Danmark omdanner retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Og det er netop det, ja-partierne foreslår. Q: ER DET IKKE UDEMOKRATISK, NÅR FOLKETINGET MED TILVALGSORDNINGEN IKKE LÆNGERE BEHØVER AT SPØRGE BEFOLKNINGEN, FØR DER SKER TILVALG PÅ RETSOMRÅDET? A: Nej, det er ikke udemokratisk. Tværtimod. Vi lægger spørgsmålet om tilvalgsordningen ud til en folkeafstemning. Aftalen sikrer, at befolkningen kender det grundlag, der bliver stemt om. Der er tale om en åben og demokratisk proces. Og det sker i et fuldt oplyst rum. Efter folkeafstemningen vil beslutningerne blive taget af Folketinget og de partier, som befolkningen har stemt på. Det gælder jo også al anden lovgivning i Danmark. Og det er på ingen måde udemokratisk. Det er dog vigtigt at understrege, at partierne bag aftalen er enige om, at Danmark fortsat ikke skal være en del af den lovgivning på asyl- og indvandringsområdet, som vi i dag står uden for. Q: KAN VI VÆRE SIKRE PÅ, AT EU IKKE SKAL BESTEMME VORES ASYL- OG INDVANDRINGSPOLITIK, HVIS VI STEMMER JA? A: Ja. Aftalepartierne har gennem hele forløbet været enige om, at Danmark ikke skal være en del af den lovgivning på asyl- og indvandringsområdet, som vi i dag står uden for. Sådan vil det også være i fremtiden. En tilvalgsordning vil derfor ikke have indflydelse på Danmarks udlændinge- og asylpolitik. Vi står vagt om, at den bestemmes af Danmark uden indblanding fra EU. Det fremgår også krystalklart af den aftale, der blev indgået mellem partierne, og hvor hvert aftaleparti har vetoret.

5 5 Q: VIL I SÅ IKKE BARE SENERE MELDE DANMARK IND I SAMARBEJDET OMKRING ASYL OG INDVANDRING? A: Nej. Det fremgår krystalklart af Europol-aftalen, at dansk udlændingepolitik også fremover skal fastlægges i Danmark. Det indebærer, at aftalepartierne heller ikke fremadrettet vil støtte tilvalg af retsakter vedrørende asyl og indvandring. Den aftale har danskerne ingen grund til at tvivle på. Som en ekstra garanti har flere af ja-partierne meldt ud, at de lover at afholde en folkeafstemning, hvis det på noget tidspunkt i fremtiden kommer på tale, at Danmark skal tilvælge retsakter på området. Der skal ikke være tvivl om, at vi mener det alvorligt på det her område. Derfor melder vi klart ud, at vi ikke ønsker dansk deltagelse. Q: HVAD ER KONSEKVENSEN FOR DANMARKS SCHENGEN-MEDLEMSKAB? A: Aftalen ændrer ikke på Danmarks Schengen-medlemskab, der er til stor fordel for danskerne. Gennem de seneste 13 år har Danmark fuldt ud gennemført al Schengen-lovgivning. Det er forudsætningen for Danmarks fortsatte Schengen-medlemskab. Derfor vil aftalepartierne også fremover tilvælge alle nye Schengenrelaterede retsakter. Q: ER DET IKKE ILLUSORISK AT TRO, at Danmark kan stå uden for EU-samarbejdet vedr. asyl og indvandring, når vi deltager i Schengen? A: Schengen-samarbejdet er til stor gavn for Danmark og danskerne. Aftalen om Danmark i Europol slår fast, at partierne vil tilvælge al Schengen-relevant lovgivning. Det er der ikke noget nyt i. Det har vi gjort lige siden, vi blev medlem af Schengen. Det ændrer en tilvalgsordning ikke på. Og det er forudsætningen for, at Danmark kan forblive Schengen-medlem. Q: HVAD SKER DER MED DANMARKS EKSISTERENDE PARALLELAFTALER? A: Aftalen indebærer, at vi tilvælger de retsakter, som vi i dag er tilknyttet gennem parallelaftaler. Det drejer sig f.eks. om Dublin III-forordningen om første asylland og Eurodac-databasen med asylansøgeres fingeraftryk. Det er to meget nyttige stykker lovgivning. De sikrer, at asylansøgere kan sendes tilbage til det EU-land, de først rejste ind i, for at få behandlet deres asylansøgning. Og at EU-landene har en fælles database med asylansøgeres fingeraftryk, så de kun skal søge asyl ét sted. Q: ER DET IKKE SNYD AT SIGE, AT DANMARK IKKE VIL DELTAGE I ASYL- OG INDVANDRINGSLOVGIVNING, NÅR I VIL TILVÆLGE DUBLIN III-FORORDNINGEN OG EURODAC-FORORDNINGEN? A: Danmark deltager i dag i Dublin-forordningen og i databasen Eurodac gennem parallelaftaler. Det er to meget nyttige stykker lovgivning, som er til stor gavn for Danmark. De sikrer, at asylansøgere kan sendes tilbage til det EU-land, de først rejste ind i, for at få behandlet deres asylansøgning. Og at EU-landene har en fælles database med asylansøgeres fingeraftryk, så de kun skal søge ét sted. Med en tilvalgsordning vil vi selvfølgelig blive ved med at deltage i Dublin-systemet, som den er nu. Det hverken ønsker Socialdemokraterne eller de andre aftalepartierne at ændre på.

6 6 Q: HVORDAN VIL DANMARK FREMOVER TAGE STILLING TIL NYE RETSAKTER? A: Her må vi skelne mellem på den ene side nye retsakter vedrørende asyl og indvandring og på den anden side andre nye retsakter. For så vidt angår asyl og indvandring, så fremgår det krystalklart af Europol-aftalen, at dansk udlændingepolitik også fremover skal fastlægges i Danmark. Det indebærer, at aftalepartierne heller ikke fremadrettet vil støtte tilvalg af retsakter vedrørende asyl og indvandring. For så vidt angår andre nye retsakter, så følger vi den sædvanlige EU-procedure, som vi kender fra alle andre EU-sager. Det vil sige, at regeringen vil fremlægge et forhandlingsoplæg i Europaudvalget, som alle Folketingets partier så skal tage stilling til. Q: MED ET JA, KAN DANMARK VEL IKKE TRÆKKE SIG FRA SAMARBEJDET, HVIS DET ÆNDRER SIG? A: Jo, det kan Danmark godt. Danmark bliver ikke bundet af fremtidige ændringer til en tilvalgt retsakt. Fremtidige ændringer skal tilvælges selvstændigt. Så hvis et samarbejde udvikler sig i en retning, som vi ikke ønsker at være en del af, kan vi undlade at tilvælge den ændrede retsakt. Q: KAN DANSKE BORGERE UDLEVERES TIL ANDRE LANDE MED DÅRLIGE RETSSYSTEMER, HVIS VI STEMMER JA? A: Der er ikke noget nyt i, at danske statsborgere kan blive dømt af domstole i andre lande, lige så vel som, hvis en udlænding har foretaget sig noget ulovligt i Danmark, kan denne person dømmes i Danmark ved de danske domstole. Sådan er der allerede i dag, og det er helt naturligt. Vi har deltaget i dette samarbejde, som hedder den europæiske arrestordre i 13 år. Det er ikke noget nyt, men derimod en integreret del af EU-samarbejdet mod alvorligere grænseoverskridende kriminalitet. Hvis arrestordren en dag skulle blive ændret, kan vi ikke være med på grund af det nuværende retsforbehold. Med tilvalgsordningen vil vi til gengæld selv kunne beslutte, om vi vil deltage eller ej.

7 7 Q: HVAD MENER CIVILSAMFUNDET? A: Flere foreninger og organisationer, der arbejder med ofre for forbrydelser, siger, at man bør erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning. En af dem er Red Barnet. Jonas Lindholm, konstitueret leder af Red Barnet, siger: Det vil være en styrke, hvis Danmark fuldt ud kan deltage i den fælles europæiske kamp på det område. Det er en anbefaling af et ja til en tilvalgsordning. Det er ganske simpelt i udsatte børns interesse. Også politiforbundet støtter et ja ved afstemningen. Politiforbundets formand Claus Oxfeldt siger: For os er det enormt vigtigt, at vi er en del af Europol. Tag bare terror, narko, cybercrime, menneskehandel og børneporno. Jo tættere samarbejde man har på europæisk niveau, jo stærkere står dansk politi. Han understreger også vigtigheden af fuld adgang til Europols databaser: Danmark kan måske få en parallelaftale ligesom Norge, men jeg tror ikke, at den vil være noget værd. Det taler for sig selv, at Danmark sidste år brugte EIS over gange, mens norsk politi brugte den gange. Det er afgørende, at dansk politi har direkte adgang til informationssystemet. Politiforbundet er partipolitisk uafhængigt, men EIS (Europols Informationssystem) er et rigtigt godt argument for, hvorfor Danmark skal beholde det direkte medlemskab af Europol. Danske Speditørers chefjurist advokat, Rasmus Køie, siger, at der er en række fordele ved en tilvalgsordning for deres medlemmer. Dels bliver det nemmere at inddrive gæld og undgå dårligere betalere i udlandet: Speditører er kendetegnet ved at arbejde på tværs af grænser, og de har mange kunder og underleverandører i andre EU-lande. Derfor er det selvfølgelig interessant, når man bygger effektive logistikkæder til gavn for kunderne, at man har tilsvarende smidige juridiske adgangsveje. Men deltagelse i Europol er også essentielt for dem: Vi er interesseret i et velfungerende europæisk politisamarbejde til opklaring og finde stjålne effekter ved at iværksætte en efterforskning hurtigt.

Q: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning?

Q: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Q&A: Oversigt: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Kan vi ikke bare få en parallelaftale om Europol, hvis vi stemmer nej? Hvorfor

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Afstemning om retsforbeholdet. Hvad stemmer vi om den 3/12?

Afstemning om retsforbeholdet. Hvad stemmer vi om den 3/12? Afstemning om retsforbeholdet Hvad stemmer vi om den 3/12? Det Konservative Folkeparti Oktober 2015 Baggrunden for afstemningen Danmark har, siden vi i 1992 stemte nej til Maastricht-traktaten, haft fire

Læs mere

Aftale om Danmark i Europol

Aftale om Danmark i Europol Aftale om Danmark i Europol Vi er enige om, at Danmarks interesser og værdier varetages bedst gennem et stærkt europæisk samarbejde. Det er gennem medlemskabet af EU, at Danmark får den indflydelse, som

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015?

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Side 1 af 7 Indhold 1. Kort om retsforbeholdet baggrund... 3 2. Hvorfor skal vi til folkeafstemning?... 3 a. Hvad betyder

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET NOTAT DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE

FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE NOTAT FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME I takt med at antallet af flygtninge og migranter,

Læs mere

Notat vedrørende Dansk tiltrædelse af EU s politisamarbejde

Notat vedrørende Dansk tiltrædelse af EU s politisamarbejde Professor dr. Jur. Peter Pagh Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Notat vedrørende Dansk tiltrædelse af EU s politisamarbejde Nedenstående notat er udarbejdet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Husstandsomdelt avis. Oplag: 880.000 eksemplarer. Folkeafstemning 3. december 2015

Husstandsomdelt avis. Oplag: 880.000 eksemplarer. Folkeafstemning 3. december 2015 RETSAVISEN Hvad stemmer vi om? Husstandsomdelt avis. Oplag: 880.000 eksemplarer. Folkeafstemning 3. december 2015 Derfor skal vi til folkeafstemning Et flertal i Folketinget har besluttet at bede vælgerne

Læs mere

Ambitiøs plan for fremtidens retspolitik i EU

Ambitiøs plan for fremtidens retspolitik i EU Executive summary EU-Kommissionen er kommet med et udspil til det politiske program for EU s retspolitik de næste fem år. Det såkaldte Stokholm-program er ambitiøst og sigter grundlæggende mod at normalisere

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

Er Du i Tvivl. TÆNKETANKEN EUROPAS AVIS OM FoLKEAFSTEMNINGEN

Er Du i Tvivl. TÆNKETANKEN EUROPAS AVIS OM FoLKEAFSTEMNINGEN Er Du i Tvivl? TÆNKETANKEN EUROPAS AVIS OM FoLKEAFSTEMNINGEN LÆS OM: EUROPOL FLYGTNINGE FAMILIER FORBRUGERE ARBEJDSMARKED & VIRKSOMHEDER SAMT LARS LØKKE RASMUSSEN & KRISTIAN THULESEN DAHL OM JA / NEJ ANNONCETILLÆG

Læs mere

Spørgsmål om Grønland/Færøerne

Spørgsmål om Grønland/Færøerne Spørgsmål om Grønland/Færøerne Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Færøudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 7. oktober

Læs mere

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ Regeringen mener... ikke, at der er behov for at fortsætte dialogen med Kommissionen om... en eventuel parallelaftale Daværende

Læs mere

Danske virksomheder står bedre med en tilvalgsordning

Danske virksomheder står bedre med en tilvalgsordning Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang opgøret med det danske retsforbehold. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt 03 DEC Af Ulla Lyk-Jensen, ulj@di.dk Seniorchefkonsulent

Læs mere

Hvad skal vi stemme om? om retsforbeholdet

Hvad skal vi stemme om? om retsforbeholdet Nr. 4 70. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE November - December 2015 - Januar 2016 Hvad skal vi stemme om? om retsforbeholdet www.folkevirke.dk Stem ja til tryghed og europæisk

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU-forslag sender Danmark ud af Europol Sammenfatning

Læs mere

NORSK MODEL VIL VÆRE EN HÆMSKO FOR DANSK POLITI

NORSK MODEL VIL VÆRE EN HÆMSKO FOR DANSK POLITI NOTAT NORSK MODEL VIL VÆRE EN HÆMSKO FOR DANSK POLITI Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Euroskeptiske politikere fremhæver ofte Norge som et forbillede

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 6. juni 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Morten Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2013-399-0064

Læs mere

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet BRIEF Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 191 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Et stigende flertal af vælgerne ønsker enten at afskaffe

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

PARALLELAFTALE OM EUROPOL ER EN DÅRLIG LØSNING FOR DANMARK

PARALLELAFTALE OM EUROPOL ER EN DÅRLIG LØSNING FOR DANMARK NOTAT PARALLELAFTALE OM EUROPOL ER EN DÅRLIG LØSNING FOR DANMARK Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Dansk Folkeparti og Enhedslisten mener, at EU s politisamarbejde,

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Europaudvalget den [0. oktober 2015] 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om omdannelse

Læs mere

Analyse. Partiernes (skjulte) tilvalg i Europa-Parlamentet. 11. november 2015. Af Maja Kluger Rasmussen og Julie Hassing Nielsen

Analyse. Partiernes (skjulte) tilvalg i Europa-Parlamentet. 11. november 2015. Af Maja Kluger Rasmussen og Julie Hassing Nielsen Analyse 11. november 2015 Partiernes (skjulte) tilvalg i Europa-Parlamentet Af Maja Kluger Rasmussen og Julie Hassing Nielsen Danmarks nuværende retsforbehold betyder, at Danmark ikke kan sidde med ved

Læs mere

AFTALE OM EUROPOL VIL IKKE FREMTIDSIKRE DANMARK

AFTALE OM EUROPOL VIL IKKE FREMTIDSIKRE DANMARK AFTALE OM EUROPOL VIL IKKE FREMTIDSIKRE DANMARK Kontakt: Jurist, Nadja Schou Lauridsen +45 21 54 87 97 nsl@thinkeuropa.dk RESUME Selvom Danmark skulle få en særaftale om Europol, er Danmarks problemer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48.

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. november 2015 Kontor: Sagsbeh:

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET BRIEF DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME EU har taget kampen

Læs mere

STEM NEJ. 3. december og bevar retsforbeholdet

STEM NEJ. 3. december og bevar retsforbeholdet STEM NEJ 3. december og bevar retsforbeholdet Denne pjece er udgivet af Nødvendigt Forum, et initiativ til bevarelse af dansk selvstændighed, med støtte af: Afstemningen om retsforbeholdet Et folketingsflertal

Læs mere

Forslag. til. Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Forslag. til. Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Forslag til Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning 1. Danmark deltager i Den Europæiske Unions samarbejde om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, jf. tredje del, afsnit

Læs mere

PARTIERNES (SKJULTE) TILVALG I EUROPAPARLAMENTET

PARTIERNES (SKJULTE) TILVALG I EUROPAPARLAMENTET NOTAT PARTIERNES (SKJULTE) TILVALG I EUROPAPARLAMENTET Kontakt: S en iora na lyt ike r, ph.d., M aj a K lu ger Ra sm us s en +45 30 59 55 87 m kr@ th inke uro pa.dk S en iorforske r, p h.d., Julie Hassing

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K jteu@um.dk benera@um.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 29. september 2015 SAGSNR.: 2015-3078 ID NR.: 364853 Høring -

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Besvarelse af Europaudvalgets samrådsspørgsmål C om Bruxelles

Læs mere

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Dato: 3. december 2010 Kontor: Sagsnr.: Dok.: HLL40553 N OT I T S om ophævelse af EU-retsakter

Læs mere

SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK

SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK NOTAT SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske udlændingepolitik

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

13 NEDSLAG I NEJ-SIDENS EGEN SKRÆMMEKAMPAGNE

13 NEDSLAG I NEJ-SIDENS EGEN SKRÆMMEKAMPAGNE NOTAT 13 NEDSLAG I NEJ-SIDENS EGEN SKRÆMMEKAMPAGNE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Tilvalgsordningen - retsakter, cases og argumenter STEM JA 3/12

Tilvalgsordningen - retsakter, cases og argumenter STEM JA 3/12 Tilvalgsordningen - retsakter, cases og argumenter STEM JA 3/12 Forord 03 5 argumenter og 3 myter 05 Tilvalgsordningen 06 Europol, Eurojust & PNR 10 Strafferetligt samarbejde Handelsretligt samarbejde

Læs mere

KLAR ANBEFALING FRA ORGANISATIONERNE: JA TAK TIL TILVALGSORDNINGEN

KLAR ANBEFALING FRA ORGANISATIONERNE: JA TAK TIL TILVALGSORDNINGEN NOTAT KLAR ANBEFALING FRA ORGANISATIONERNE: JA TAK TIL TILVALGSORDNINGEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 28 nsl@thinkeuropa.dk RESUME De danske organisationer i bemærkelsesværdig

Læs mere

FOLKEAFSTEMNING OM RETSFORBEHOLDET UNDERVISNINGS HÆFTE TIL UNGDOMS UDDANNELSERNE

FOLKEAFSTEMNING OM RETSFORBEHOLDET UNDERVISNINGS HÆFTE TIL UNGDOMS UDDANNELSERNE FOLKEAFSTEMNING OM RETSFORBEHOLDET UNDERVISNINGS HÆFTE TIL UNGDOMS UDDANNELSERNE 2 3 TIL UNDERVISEREN NIVEAU DETTE UNDERVISNINGSHÆFTE ER LAVET TIL SAMFUNDSFAGSUNDERVISNINGEN PÅ C-, B- OG A-NIVEAU PÅ TVÆRS

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET STATUS OVER DANSK POLITIS SITUATION I FORHOLD TIL EUROPOL OKTOBER 2017

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET STATUS OVER DANSK POLITIS SITUATION I FORHOLD TIL EUROPOL OKTOBER 2017 Europaudvalget 2017-18 EUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Dato: 16. oktober 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2017-0094-0858 Dok.: 540157 REDEGØRELSE

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 15. oktober 2015 L 29 Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Af udenrigsministeren

Læs mere

position i det europæiske asyl- og grænsesamarbejde

position i det europæiske asyl- og grænsesamarbejde Fire Europaparlamentarikeres syn på Danmarks position i det europæiske asyl- og grænsesamarbejde Tidsskriftet Politik stillede i juni 2011 fi re danske europaparlamentsmedlemmer en række spørgsmål om Danmarks

Læs mere

Tilvalgsordningen og fremtiden efter et ja og et nej

Tilvalgsordningen og fremtiden efter et ja og et nej Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Tilvalgsordningen og fremtiden efter et ja og et nej Lektor, ph.d. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 26. november 2015 Dias 1 At

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Storbritanniens beslutning om forbeholdet

Læs mere

4. møde. Tirsdag den 20. oktober 2015 (D) 1. (Anmeldelse 08.10.2015. Redegørelse givet 08.10.2015. Meddelelse om forhandling 08.10.2015).

4. møde. Tirsdag den 20. oktober 2015 (D) 1. (Anmeldelse 08.10.2015. Redegørelse givet 08.10.2015. Meddelelse om forhandling 08.10.2015). Tirsdag den 20. oktober 2015 (D) 1 4. møde Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 12.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 1: Forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om FN's specialsession

Læs mere

Spørgsmål om asyl/indvandring

Spørgsmål om asyl/indvandring Spørgsmål om asyl/indvandring Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 508 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato:

Læs mere

Retsforbeholdet før og nu

Retsforbeholdet før og nu Retsforbeholdet før og nu Af Poul Skytte Christoffersen Ambassadør Poul Skytte Christoffersen har en lang karriere i det danske diplomati. Han forberedte bl.a. forhandlingerne om EU's udvidelse med 10

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Vi siger ja til Europa

Vi siger ja til Europa Okt. 2015 Vi siger ja til Europa Radikale Venstres gruppeledelse, Morten Østergaard, Sofie Carsten Nielsen og Martin Lidegaard, kæmper for et ja ved folkeafstemningen d. 3. december. 3. december skal danskerne

Læs mere

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN NOTAT DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Indvandring og integration var et af valgkampens store temaer, og en afklaring

Læs mere

UDEN KURSÆNDRING RISIKERER JA-SIDEN AT TABE FOLKEAFSTEMNING

UDEN KURSÆNDRING RISIKERER JA-SIDEN AT TABE FOLKEAFSTEMNING NOTAT UDEN KURSÆNDRING RISIKERER JA-SIDEN AT TABE FOLKEAFSTEMNING Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 18. marts 2010. Europaudvalgets spørgsmål nr. 30 af 20. januar 2010 (EUU alm. del) Spørgsmål nr. 30:

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD TERROR

EUROPÆISK ARRESTORDRE ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD TERROR NOTAT EUROPÆISK ARRESTORDRE ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD TERROR Kontakt: Direktør Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet

Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet Kontakt: Analytiker, Marc Bærentzen +45 50 54 75 74 mtb@thinkeuropa.dk RESUME Organiserede kriminelle omsætter for mere end 4.800 milliarder kroner

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Med aftalen om Danmark i Europol besluttede regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

Indvandring, asylpolitik mv. i EU

Indvandring, asylpolitik mv. i EU Indvandring, asylpolitik mv. i EU Tema: Om etableringen af rettigheder for EU s borgere samtidig med, at grænserne mellem EU s lande gradvis forsvinder. Oversigt 1. Rettigheder er ifølge teorien 2. Hvor

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

TILVALGSORDNING TRUER IKKE MANGFOLDIGHEDEN

TILVALGSORDNING TRUER IKKE MANGFOLDIGHEDEN NOTAT 1. december 2015 TILVALGSORDNING TRUER IKKE MANGFOLDIGHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME Det er stærkt misvisende, når Enhedslisten

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU

BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU NOTAT BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME De danske vælgere positionerer sig ud fra samme højre- venstre akse

Læs mere

EUROPOL ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD BØRNEPORNO

EUROPOL ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD BØRNEPORNO NOTAT EUROPOL ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD BØRNEPORNO Kontakt: Researcher, Sarah Vormsby +45 21 81 56 30 sav@thinkeuropa.dk RESUME I de sidste uger op til folkeafstemningen har flere medier bragt en historie

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Spørgsmål om Dublin/Eurodac

Spørgsmål om Dublin/Eurodac Spørgsmål om Dublin/Eurodac Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget

Læs mere

2015/1 BTL 29 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Betænkning afgivet af Europaudvalget den 6. november Betænkning.

2015/1 BTL 29 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Betænkning afgivet af Europaudvalget den 6. november Betænkning. 2015/1 BTL 29 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Europaudvalget den 6. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om omdannelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Vedr.: Høring over omarbejdet forslag til ændring af Eurodac-forordningen (COM(2012) 254 final)

Vedr.: Høring over omarbejdet forslag til ændring af Eurodac-forordningen (COM(2012) 254 final) Justitsministeriet Det Internationale Kontor ara@jm.dk, lxh@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN 14. november 21 JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +4 21 4 88 21 cas@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +4 23 39 6

Læs mere

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv NOTAT Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Regeringen bør allerede tidligt i efteråret 2014 udskrive en folkeafstem-

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2015 Dok.: 1628593 Skriftlig orientering af Folketingets Europaudvalg om rådsmødet (retlige og

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K lth@sm.dk + familieret@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 12. januar

Læs mere

DANSKERE FORETRÆKKER FÆLLES EU-LØSNINGER OM ASYL OG GRÆNSER

DANSKERE FORETRÆKKER FÆLLES EU-LØSNINGER OM ASYL OG GRÆNSER NOTAT DANSKERE FORETRÆKKER FÆLLES EU-LØSNINGER OM ASYL OG GRÆNSER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Flygtninge- og migrantkrisen i Europa har fået debatten om grænsekon-

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning 1. Danmark deltager i

Læs mere