RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB"

Transkript

1 RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig

2 6 kursusmoduler af 2-3 dages varighed RETAIL MANAGER Uddannelsen som Retail Manager er målrettet salgsassistenter, der er ansat som lederaspiranter eller ledere i detailhandlen, og som ønsker at blive bedre til at lede et afgrænset ansvarsområde eller hele butikken. Uddannelsen, som både udvikler kursistens faglige og personlige kompetencer som leder, er bygget op omkring seks undervisningsmoduler af 2-3 dages varighed. Undervisningen indeholder både teoretiske og praktiske opgaver, der sammenkobles med de opgaver, som kursisten har i sin egen butik. Opgaverne løses i samspil med de øvrige kursister, der er derfor gode muligheder for at skabe et stærkt netværk med andre ledende butiksmedarbejdere. Retail Manager forløbet lærer kursisten at analysere egne styrker og svagheder og øge bevidstheden om egen lederstil. Kursisten undervises i kommunikation, teamsamarbejde og coaching samt andre faktorer, der fremmer samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Udover de personlige lederegenskaber får kursisten indsigt i de arbejdsopgaver og rutiner, der kan optimere butikkens kampagner. Endelig vil kursisten blive introduceret til en økonomisk værktøjskasse, der kan bruges i praksis, når kursisten skal arbejde med økonomiske handlingsplaner. Moduler KURSUSFORLØB 2014/2015 Dato 47753: Ledelse og samarbejde 02-04/ : Anvendelse af situationsbestemt ledelse 07-08/ : Coaching som ledelsesværktøj 13-15/ : Rytmer og rutiner til salgsklar butik 17-18/ : Økonomstyring i butikken 17-19/ :Teambuilding for selvstyrende grupper 14-15/ MÅLGRUPPE Nye, kommende eller erfarne ledere i detailhandlen, som ønsker at udvikle sine lederkompetencer.

3 47753-Ledelse og samarbejde MODUL 1: LEDELSE OG SAMARBEJDE HVORDAN ØNSKER DU AT VÆRE SOM LEDER I FREMTIDEN? Har du lysten til at lære dig selv bedre at kende og til at arbejde med både dine styrker og svagheder? Hvem er du, og hvordan opfatter andre dig? Hvor vil du gerne være i fremtiden. og hvad skal der til for at nå dine mål? Ovenstående spørgsmål er et udpluk af de spørgsmål, vi vil arbejde med på dette kursus. Dine personlige adfærdstræk vil blive kortlagt gennem en personlighedsanalyse samt løsning af praktiske opgaver i samspil med andre. Herigennem vil du fremover være i stand til bedre at analysere og forstå forskellige menneskers adfærdsmønstre. Endvidere lærer du at sætte mål, og bliver bedre til at nå målet og gå efter drømmen. Kursusdato: september 2014 Kviknummer: Valgfrit tilbud: På dette modul er det muligt at få foretaget en DISC profilanalyse. Profilanalysen koster 995,- + moms inkl. personlig tilbagemelding. Teambuilding Person- profiler Drømme Visioner Værdier Forventninger Mål for fremtiden Varighed: 3 dage

4 47755-Situationsbestemt ledelse MODUL 2: SITUATIONSBESTEMT LEDELSE DEN MODERNE LEDER Der stilles høje krav til en moderne, succesfuld leder i detailhandlen. Forudsætningen for at kunne udfolde sine ledelseskompetencer og målrette lederstilen til en konkret situation er, at lederen er bevidst om sin egen lederrolle. På kurset lærer deltageren at optimere samarbejdet mellem ledere og medarbejdere og vælge den optimale lederstil i forskellige ledelsesfunktioner. Formålet med kurset er at øge deltagerens bevidsthed om egen lederstil, og lederstilens indflydelse på samarbejdsklimaet. Deltageren lærer også at afdække samarbejdsproblemer og løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau. Kursusdato: oktober 2014 Kviknummer: Lederstil Lederrollen Situationsbestemt ledelse Medarbejder vurdering Assertion Motivation Konstruktiv kritik Feedback Varighed: 2 dage

5 44633-Coaching som ledelsesværktøj MODUL 3: COACHING SOM LEDELSESVÆRKTØJ LÆR AT COACHE DINE MEDARBEJDERE Som leder opnår man en klar fordel, hvis man er i stand til at kommunikere sit budskab på en måde, der er tilpasset modtageren og omgivelserne. Med samtaleteknikker og coaching kan man kommunikere direkte og forståeligt til den enkelte medarbejder og dermed opnå de bedst mulige resultater for butikken og den enkelte medarbejder. Coaching kan ligeledes være med til at få medarbejderen til selv at indse, hvordan der skal handles i konkrete situationer. Kviknummer: Kursisten lærer på et grundlæggende niveau at planlægge og igangsætte coachingaktiviteter i forbindelse med medarbejderintroduktion og -udvikling. Kursisten får desuden kendskab til forskellige coachingmetoder og lærer at afprøve dem i konkrete situationer. Kursisterne vælger selv hvilke udfordringer fra butikken de ønsker at blive coachet på. Kursusdato: / Kommunikation Metoder i coaching Verbalnonverbal Samtaleteknikker Coach sessioner Varighed: 3 dage

6 40335-Rytmer og rutiner til "salgsklar butik MODUL 4: RYTMER OG RUTINER TIL SALGSKLAR BUTIK ER DIN BUTIK KAMPAGNEKLAR? Når den lokale markedsføring i butikken spiller sammen med kædens/butikkens centrale markedsføring, optimeres mulighederne for at gennemføre en succesfuld kampagne. Det kræver imidlertid, at medarbejderne i butikken har kendskab til, hvordan en kampagne planlægges, og hvilke opgaver der skal løses i forbindelse med gennemførelsen af kampagnen. Deltageren lærer at arbejde systematisk og struktureret med de arbejdsopgaver og rutiner der sikrer, at butikken er kampagneklar. Deltageren lærer i den forbindelse at udarbejde et kampagnebudget og en kampagneplan, der giver et overblik over, hvad og hvornår der skal ske noget i butikken herunder at avisvarer sættes op den rigtige dag, at manglende leveringer eller udsolgt situationer skal dækkes ind med erstatningsvarer, at varer skal opbevares korrekt mv. Den nyerhvervede viden afprøves efter modul 4 i en konkret kampagne i butikken og resultaterne heraf præsenteres på modul 5. Kursusdato: februar 2015 Kviknummer: Butikkens salgstragt Planlægning Gennemførelse Opfølgning Hjemmeopgave Varighed: 2 dage

7 46476 Økonomistyring i butikken MODUL 5: ØKONOMISTYRING I BUTIKKEN På kurset afliver vi myten om, at driftsøkonomi enten er vanskeligt eller kedeligt. Jo mere konkret og handlingsorienteret det økonomiske grundlag er, desto nemmere er det at forstå. Vi har derfor valgt at introducere kursisten for en økonomisk værktøjskasse, der kan bruges i praksis. Har du behov for at blive bedre til at forstå et driftsregnskab, og har du brug for at kunne læse økonomiske nøgletal og identificere eventuelle faresignaler i tide? Eller vil du gerne blive bedre til at bruge økonomiske nøgletal som motivationsfaktor? Kursisten lærer de mest grundlæggende økonomiske begreber, så vedkommende bliver i stand til at forstå butikkens driftsøkonomi i sin helhed. På den baggrund vil kursisten være i stand til at forstå et driftsregnskab og tolke og sammenligne nøgletal. Kursisten lærer også at udarbejde handlingsplaner for den økonomiske styring af butikken og inddrage og motivere kolleger, når det handler om at optimere butikkens økonomi. Kursusdato: marts 2015 Kviknummer: Opfølgning på hjemmeopgave Resultatopgørelse Lagerstyring og nøgletal Rabat og kalkulationer Svind Økonomi som ledelsesværktøj Varighed: 3 dage

8 45365-Teambuilding for selvstyrende grupper MODUL 6: TEAMBUILDING FOR SELVSTYRENDE GRUPPER UDFORDRINGERNE VED TEAMSAMARBEJDE I detailhandlen arbejder du sammen med mange forskellige typer af mennesker. Du indgår i forskellige teams, som styres af formelle og uformelle regelsæt. Hvilken rolle indtager du i teamet, og hvilke forventninger har teamet egentlig til dig? Kursusdato: april 2015 Kviknummer: Deltageren får indsigt i hvordan grupper/ teams opbygges, så udbyttet af teamsammensætningen optimeres. Desuden opnår deltageren en indsigt i, hvilke roller personer bevidst/ubevidst indtager i teamsamarbejdet. Endelig får deltageren indsigt i, hvordan man får et samarbejde til at fungere optimalt gennem løsning af praktiske komplekse opgaver. Formelle og uformelle strukturer Grupper Normer Roller Handlingsplaner Varighed: 2 dage

9 PRAKTISKE OPLYSNINGER Vores Retail Manager uddannelse udbydes som et samlet uddannelsesforløb. Når du tilmelder dig modul 1, vil du automatisk blive tilmeldt de øvrige 5 moduler. Løntabsgodtgørelsen søges digitalt på Tilmelding: Foretages på Tilmeldingsfrist: 19. august 2014 Hvis du har behov for hjælp til tilmeldingen, kontakt: Kursuskoordinator Jette Boye Tel eller på Løntabsgodtgørelsen søges senest 4 uger efter afslutning af hvert modul. Befordringsgodtgørelse: Er du berettiget til løntabsgodtgørelse, kan du i tillæg hertil søge befordringsgodtgørelse, hvis du har mere end 24 km mellem bopæl og kursuscentret. Det gældende tilskud (2014) er kr. 1,05 pr. km. Befordringsgodtgørelsen søges sammen med løntabsgodtgørelsen. Tilskud til deltagergebyr: Danske faglærte/ufaglærte lønmodtagere/ selvstændige kan opnå tilskud til deltagergebyret. Deltagere med en videregående uddannelse er ikke berettigede til tilskud til deltagergebyret. Dette gælder uanset om den videregående uddannelse har været anvendt eller ej. Løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse): Danske lønmodtagere/selvstændige kan opnå godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Undtagelse: Hvis du har en videregående uddannelse, som du har anvendt inden for de sidste fem år, eller hvis du er i lære (elev) eller arbejdsledig. Løntabsgodtgørelsen udgør i 2014 kr. 652,- pr. dag for en fuldtidsansat. Tilskud til kost og logi Er du berettiget til løntabsgodtgørelse og har du samtidig mere end 60 km mellem hjem og kursuscenter, kan du søge tilskud til kost og logi mellem kursusdagene under forudsætning af, at du overnatter på skolen/hotel. Er du berettiget til tilskud til kost og logi og har du boet på skolen, modregnes tilskuddet i den pris, som du skal betale for indkvartering på Handelsfagskolen. Indkvartering på Handelsfagskolens Kursuscenter: Med tilskud/uden tilskud Kost 1 dag: 255,- excl middag Kost og logi 2 dage: 515,-/1015- Kost og logi 3 dage: 850,-/ Enkeltværelsestillæg: 300,- pr. overnatning

10 PRAKTISKE OPLYSNINGER Deltagerbetaling Priserne for at deltage på Retail Manager uddannelsen fastsættes af undervisningsministeriet og følger finansåret. De angivne priser fra modul 3 og fremefter kan blive reguleret med vedtagelse af Finansloven for Retail Manager uddannelsen udbydes som et samlet forløb bestående af 6 moduler. Der udsendes faktura i forlængelse af hvert modul. Deltagergebyr Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Berettiget til tilskud Ikke berettiget Tillæg for ekstra underviser/ekstern afholdelse Undervisningssted Undervisningen foregår som udgangspunkt på Kursuscenteret i Odder med mulighed for indkvartering. Ønsker du indkvartering bedes du kontakte Jette Boye En del af undervisningen foregår i øvrigt i den omkringliggende natur. Undervisningsform Undervisningen er tilrettelagt ud fra teoretiske indlæg sammenholdt med praktiske reflekterende øvelser. Der vil ligeledes blive indlagt spændende opgaver mellem uddannelsens moduler, som giver mulighed for at afprøve de nye værktøjer i praksis. Opgaverne har til formål at styrke din evne til bevidst refleksion over din rolle som leder og dit samspil med butikkens øvrige ansatte. KONTAKT: For spørgsmål vedr. uddannelsens indhold kontakt: Jacob Ullerichs Andersen - For spørgsmål vedr. praktiske forhold kontakt: Jette Boye- Tel

for ansatte i detailhandlen

for ansatte i detailhandlen Efteruddannelse for ansatte i detailhandlen Uddannelser der øger salget Bliv klædt på som oplæringsansvarlig Mulighed for at søge tilskud KURSUSCENTER HANDELSFAGSKOLEN førende udbyder af efteruddannelse

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du du godt tænke dig dig at at blive

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere