DET STORE BILLEDE, SIKRING OG FREMTIDSSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET STORE BILLEDE, SIKRING OG FREMTIDSSIKRING"

Transkript

1 AIG CorporateGuard DETTE MATERIALE ER KUN BEREGNET FOR FORSIKRINGSMÆGLERE OG ANDRE FORSIKRINGSFAGFOLK DET STORE BILLEDE, SIKRING OG FREMTIDSSIKRING

2 CorporateGuard: Det store billede, sikkerhed nu og i fremtiden Det nye AIG handler om at se det store billede og opbygge nutidige og fremadrettede løsninger. Vi vil hjælpe vores kunder, så de er rustet til at træde ind i fremtiden og koncentrere sig om at drive deres forretning uden også at skulle tænke på deres personlige økonomi. Ledelsesansvar ligger i vores DNA. Og vores nye ledelsesansvarsforsikringsprodukt, CorporateGuard, er det stærkeste udspil inden for ledelsesansvarsforsikring, vi nogensinde har lanceret. Det bygger på vores langvarige erfaring på området, vores globale netværk, vores tekniske ekspertise og vores erfaring med at håndtere flere erstatningssager mod virksomhedsledelser end noget andet forsikringsselskab. Det er udviklet på baggrund af den viden, vi har opnået ved at lytte til kunderne og få indsigt i deres virksomhed med henblik på at forstå de kritiske områder. Vi ved, at ledelsesmedlemmer er ivrige efter at udnytte mulighederne i it-investeringer, produktinnovation og udvikling af nye markeder. Men vi har også set, at de presses af hidtil uset lovgivningsmæssig - og politisk kontrol, stigende aktivitet fra aktionærside, økonomiske nedgangstider, intens konkurrence om forretningsmuligheder og talentmasse, og en følgelig uundgåelig forøgelse af rejste krav mod ledelsesmedlemmer. Kort sagt: Vi ved, hvad I står over for, og vi siger: Bring on tomorrow! 2

3 Fremtidssikret ledelsesbeskyttelse med holdbare AIG-fordele og skræddersyet dækning af ledelsesmedlemmer fra CorporateGuard AIG og CorporateGuard Strukturelle og holdbare fordele: Globalt netværk: Ledelsesansvarssager håndteres af flere AIG-filialer over hele verden end i noget andet forsikringsselskab 40 års erfaring med ledelsesansvarssager; vi har håndteret alle tænkelige typer af sager før Proaktivitet: Ved hjælp af vores skadeanalyse og forudseenhed med hensyn til risici, kan vi konstant tilpasse vores tilbud til det specifikke behov OVERSIGT OVER PRODUKTET > Direktionsbeskyttelse mod forhøjede skadekrav Dækningen giver - inden for den aftalte forsikringssum - fuld dækning for ethvert krav, uanset hvor mange krav en kunde allerede har anmeldt. Og kunden har altid adgang til vores skadebehandlingsteam Dækningen omfatter proaktiv indsats med henblik på at afværge potentielle krav mod ledelsen Beskyttelse af ledelsesmedlemmer mod stigende lovgivningsmæssig regulering Dækning af omkostninger ved sagsforberedende henvendelser fra myndighederne, samt interne undersøgelser Specifik dækning for enkeltpersoner, der inddrages i undersøgelser Dækning af personlige udgifter, når ejendom bliver konfiskeret, eller aktiver bliver indefrosset Dækning for visse bøder og afgifter Beskyttelse af ledelsesmedlemmer i udenlandske jurisdiktioner En enestående indsigt i international ledelsesansvarspraksis og -procedurer Ekspertise i vækstøkonomier, fx BRIClandene, samt øvrige østeuropæiske og sydamerikanske lande Bedst mulige udenlandske forsikringsdækning, fx gennem en lokal AIG-ledelsesansvarsforsikring, hvis denne er mere fordelagtig end CorporateGuard Adgang til vores nye internationale Passport-program Beskyttelse af ledelsesmedlemmer i nedgangstider og over for kritiske investorer Dækning for ledelsesmedlemmers omkostninger i forbindelse med undersøgelse af en virksomheds konkurs Dækning for ledelsesmedlemmers personlige hæftelse for ubetalte selskabsskatter Dækning for ledelsesmedlemmers personlige involvering iamerikanske konkursretssager Beskyttelse af ledelsesmedlemmer ved aktionæraktioner Dækning for PR-omkostninger ved at skade på ledelsesmedlemmers personlige omdømme og renommé, herunder i sociale medier Bestyrelse- og direktionsrådgivning om procedurer ved gruppesøgsmål i Europa Beskyttelse af ledelsesmedlemmer i tilfælde, hvor retssager bliver mere personrettede Dækning for den enkeltes forsvarsomkostninger og personlige erstatningsansvar i forbindelse med person- og tingskadesager Adskillelse af interesser, således at enkelte ledelsesmedlemmer ikke skades af andre ledelsesmedlemmers handlinger Livslang afløbsdækning for fratrådte ledelsesmedlemmer for deres handlinger mens de var i funktion som ledelsesmedlemmer 3

4 Baggrund CorporateGuard-dækning Antallet af ledelsesansvarsdækning mod bestyrelsesog direktionsmedlemmer vil fortsat stige AIG Financial Lines Skade Stigende antal ledelsesansvarskrav Som et af verdens førende forsikringsselskaber inden for ledelsesansvarsforsikring håndterer vi tusindvis af sager om året. Og vi oplever nogle store forandringer i mønstret af krav. Mellem 2007 og 2011 registrerede vi en 63% stigning i antallet af ledelsesansvarskrav, og vi er overbevist om, at denne stigning vil fortsætte. Over hele Europa opleves mindre tolerance over for, hvad der opfattes som dårlige resultater, og forventningerne til god ledelse skærpes. Myndigheder, der blev kritiseret for deres passivitet efter finanskrisen, ønsker nu at demonstrere årvågenhed og effektivitet. Den offentlige kontrol med virksomhederne vil blive strammet mere og mere, og det vil generere stadig flere retssager mod bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Et højspændt miljø Vi forventer fortsat recessionsrelaterede sager mod ledelsesmedlemmer, flere udslag af aktionæraktivisme og stigende myndighedskrav, efterhånden som virksomhederne forfølger deres internationale vækstmuligheder. Politikere er også blevet mere fremfarende - både gennem kommissioner og lovgivning - i håndteringen af politiske emner. Det ses på det seneste ikke mindst i sager om i bankskandaler og beskyttelse af privatlivets fred. Sidstnævnte vil fortsat være et vigtigt emne, da erhvervslivets konstante teknologiske udvikling har konsekvenser for privatlivets fred i form af brud på databeskyttelse og -sikkerhed. Sideløbende vil vi se en intensiveret personliggørelse af sager mod ledelsesmedlemmer, idet interessenter (fx aktionærer) og lovgivere ser ud til i stigende grad at overføre det juridiske ansvar for virksomhedernes drift til enkeltpersoner. FREMTIDSSIKRET LEDELSESBESKYTTELSE: HVORDAN BESKYTTER AIG LEDELSEN? 4

5 Baggrund CorporateGuard-dækning FREMTIDSSIKRET LEDELSESBESKYTTELSE: HVORDAN BESKYTTER AIG LEDELSEN? Holdbare fordele Nye fordele GLOBALT NETVÆRK Med verdens største kommercielle forsikringsnetværk har vi ledelsesansvarsskadebehandlere på flere kontorer i heleverden end noget andet forsikringsselskab. Vi har en enestående global ekspertise omkring lokal ledelsesansvarsforsikring og -praksis, og vi har den største ekspertise herom i samtlige jurisdiktioner overalt i verden. Vores teams har ubegrænset adgang til lokale eksperter, når det er nødvendigt, så vi kan levere den bedst mulige praktiske forståelse for vores kunder. LEDELSESANSVAR OVER TID Vi har leveret ledelsesansvarsdækning i mere end 40 år, og vi har håndteret flere sager på området end noget andet forsikringsselskab. Den erfaring betyder, at uanset hvilke risici og eksponeringer ledelsesmedlemmer står over for - uanset selskab, branche og kontinent har vi sandsynligvis oplevet noget lignende før. Det betyder også, at vores dækninger er konstant trykprøvet og udviklet efter den aktuelle situation. VIDENSDELING OM LEDELSESANSVAR Vores lange erfaring med skadebehandlingsprocesserne inden for ledelsesansvar betyder, at vi ved mere end nogle andre om tendenser på området. Vores analyser og prognoser er frit tilgængelige for mæglere og kunder som støtte til deres egen strategi indenfor risikostyring. INGEN PER-SKADE- FORSIKRINGSSUMS- BEGRÆNSNING CorporateGuard står til rådighed for ethvert selvstændigt krav Det betyder også, at ledere har adgang til AIGs ledelsesansvarsskadeteams og ikke skal begynde forfra hos excessforsikringsselskabet. RISIKOBEGRÆNSNING CorporateGuard leverer særlige muligheder for risikobegrænsende initiativer i potentielt skadeskabende situationer. Med vores lange erfaring kan vi hjælpe med at vælge de rigtige proaktive foranstaltninger for at afværge potentielle krav mod ledelsesmedlemmer. 5

6 Direktions- og bestyrelsesmedlemmer vil stå over for stigende politisk, lovgivningsmæssig og retslig kontrol AIG Financial Lines Underwriting Den finansielle krise og de økonomiske stramninger driver lovgivningen Som konsekvens af finanskrisen er myndighederne på tværs af grænserne blevet pålagt og har fået en mere effektiv lovgivning til at sikre, at virksomheder opererer anstændigt, samt til at bekæmpe korruption og karteldannelse, med henblik på at beskytte kunderne. Dette vil fortsætte; og samtidig vil statsgældskrisen medføre yderligere regulerende aktiviteter. På baggrund af de økonomiske stramninger, der forstærkes af nedgangstiderne, vil myndighedsundersøgelserne og efterforskningen fra skattemyndighedernes side også tage til. Det er klart, at en sådan undersøgelse og lovhåndhævelse kan føre til retsforfølgelse, bøder, rettighedsfrakendelse eller endda tilbageholdelse, og det kan være en skræmmende oplevelse for de involverede. Hvert enkelt ledelsesmedlem vil selvfølgelig forvente sin egen professionelle juridiske repræsentation, coaching og forberedelse, hvorfor disse sager bliver meget dyre at føre forsvaret for. Hvad mener erhvervslivet om lovgivningsmæssig og politisk årvågenhed? TOP 10 AF GLOBALE FORRETNINGSMULIGHEDER OMFATTER: Øget offentlig involvering i erhvervslivet gennem OPP TOP 10 GLOBALE FORRETNINGSRISICI OMFATTER:! Regulering og tilpasning til lovgivning! Prispres, omkostningstilpasninger og nationale nedskæringsprogrammer! Udvidelse af statens rolle Kilde: Exploring the top 10 risks and opportunities for global organizations, Ernst & Young Politisk motiveret aktivitet Vi ser også en tendens til politisk orienterede kommissioner og forespørgsler, der foregår i offentlighedens søgelys. Rækken af offentlige høringer i Leveson-undersøgelsen fik omfattende tv-dækning, som sammen med negative konsekvenser for omdømme, karriere, bøder og erstatninger var en ubehagelig oplevelse for de involverede. Denne sag understreger behovet for sagkyndig repræsentation under sådanne offentlige undersøgelser. Som et mere kendt dansk eksempel kan nævnes Roskilde Bank-sagen. Myndighederne uddelegerer kontrollen Myndighederne, som selv er stillet over for enorme krav om effektivisering, vil søge at outsource flere af det offentlige apparats arbejdsbyrder til private virksomheder, bakket op af selvrapportering og/eller whistleblowing, efterfulgt af selvundersøgelse og selvovervågning. Ny lovgivning om aftaler om udskudt retsforfølgelse og incitamenter til whistleblowing vil accelerere denne proces. Dette vil medføre et stigende behov for repræsentation af de enkelte ledelsesmedlemmer, som disse interne forundersøgelser er rettet imod. FREMTIDSSIKRING AF LEDELSESBESKYTTELSE: HVORDAN BESKYTTER CORPORATEGUARD LEDELSESMEDLEMMER? 6

7 FREMTIDSSIKRING AF LEDELSES- BESKYTTELSE: CorporateGuard leverer særlig dækning og beskyttelse for ledelsesmedlemmer efterhånden som den lovgivningsmæssige og politisk kontrol vokser SKADEFOREBYGGELSE Dækning for sagsforberedende henvendelser. Dækningen omfatter uformelle henvendelser (fx en telefonisk anmodning om oplysninger). Dækningen udløses af en dokumenteret anmodning fra tilsynsmyndigheder, brancheforeninger, styrelser eller parlamentariske kommissioner om at få visse spørgsmål besvaret. INTERNE UNDERSØGELSER Vores sagsforberedende dækning beskytter ledelsesmedlemmer, der er involveret i virksomhedens interne undersøgelser foranlediget af myndighederne efter selvrapportering eller whistleblowing. INDIVIDUELLE SIGTEDE CorporateGuard er afstemt med den typiske udvikling af et undersøgelsesforløb, der ofte begynder som generelle spørgsmål fra myndighederne, før de udkrystalliserer sig som målrettede undersøgelser mod bestemte personer. Denne kronologi er afspejlet i CorporateGuards definition af et krav, der indeholder specifik dækning for enkeltpersoner udsat for undersøgelse. PERSONLIGE UDGIFTER I TILFÆLDE AF KONFISKATION AF AKTIVER Vi beskytter ledelsesmedlemmer, der står over for konfiskation af ejendom og indefrysning af aktiver. Vi dækker omkostningerne til forsvar, og i tilfælde af konfiskation betaler vi nødvendige omkostninger, herunder skolepenge, terminsydelser, faste udgifter og forsikringspræmier direkte til leverandøren. MYNDIGHEDSHÅNDHÆVELSE CorporateGuard dækker en række lovgivningsmæssige håndhævelsesforanstaltninger, herunder ledelsesmedlemmers personlige hæftelse for selskabsskatter, samt administrative bøder og afgifter, som ledelsesmedlemmet idømmes til at betale. Dette omfatter også en særlig beskyttelse i forbindelse med den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act og den britiske Bribery Act. 7

8 Den internationale vækst vil fortsætte med at udsætte ledelsesmedlemmer for usikre og omskiftelige arbejdsvilkår AIG Financial Lines Underwriting Internationalt: Muligheder og omskiftelighed... Når virksomheder søger mod udenlandske vækstmuligheder på grund af hård konkurrence og træg vækst på hjemmemarkederne, udsætter de sig også for uforudsigelige juridiske og lovgivningsmæssige miljøer. De seneste eksempler herpå er Argentinas krav i forbindelse med virksomhedsgodkendelse, samt den indiske regerings krav på selskabsskat og tvister med det indiske patentankenævn om immateriel ejendomsret på medicinmarkedet. Forskellige landes regler indenfor erstatningsretten afspejler de nationale kulturer og prioriteter, og virksomhedernes internationale ekspansion mangedobler deres engagementer i de forskellige juridiske og lovgivningsmæssige miljøer. Som et førende globalt forsikringsselskab indenfor ledelsesansvarsforsikring har vi meget lang erfaring i at håndtere disse flersidede engagementer på vegne af vores kunder.... udmønter sig i udsathed på direktørniveauet Denne omskiftelighed betyder, at direktørers omhu, når de foretager operationelle beslutninger eller præsenterer virksomhedens internationale udvikling over for markedet i stadig højere grad bliver udfordret. Det udmønter sig også i særlige eksponeringer for direktører, herunder konfiskation af aktiver, udleveringsrisiko eller skattemæssige undersøgelser. Vi ser et stigende antal ledelsesansvarskrav opstå uden for virksomhedernes hjemlige jurisdiktioner, og vi forventer, at denne tendens vil fortsætte, efterhånden som virksomheder inden for forskellige brancher fokuserer på internationale markeder som nye muligheder for vækst. Hvad mener virksomhederne er de største internationale muligheder og risici? TOP 10 AF GLOBALE FORRETNINGSMULIGHEDER OMFATTER: Langsigtede muligheder på vækstmarkeder TOP 10 AF GLOBALE FORRETNINGSRISICI OMFATTER:! Lovgivningsmæssig regulering og compliance Kilde: Exploring the top 10 risks and opportunities for global organizations, Ernst & Young FREMTIDSSIKRING AF LEDELSESBESKYTTELSE: HVORDAN BESKYTTER CORPORATEGUARD LEDELSESMEDLEMMER? 8

9 FREMTIDSSIKRING AF LEDELSESANSVAR: CorporateGuard er konstrueret til at beskytte ledelsesmedlemmer i udviklingslande og udfordrende udenlandske miljøer GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE UDEN SIDESTYKKE Med verdens største kommercielle forsikringsnetværk har vi ledelsesansvarsskadebehandlere på flere kontorer i hele verden end noget andet forsikringsselskab. Vores kunder kan trække på en enorm global viden om lokal ledelsesansvarsforsikring og lokal praksis, og på den bedste ekspertise i jurisdiktioner overalt i verden. Vores teams har ubegrænset adgang til lokale eksperter, når det er nødvendigt, så vi kan skabe den bedst mulige praktiske forståelse for vores kunder. BRIC-landene OG ANDRE VÆKSTØKONOMIER Vi har en mangeårig etableret tilstedeværelse i alle BRIClandene. Vi er også til stede og har ekspertise i håndtering af et stigende antal krav i andre vækstøkonomier, så som Columbia og Argentina (ofte med involvering af delvist statsejede virksomheder), Østeuropa (herunder krav vedrørende valutaudsving), Sydafrika og Tyrkiet. HOLDELSE, KONFISKATION OG UDLEVERING CorporateGuard beskytter ledelsesmedlemmer, som står over for tilbageholdelse, indefrysning eller beslaglæggelse af aktiver, udlevering eller udvisning, og dækker omkostningerne til forsvar ved sådanne sager. Vi finansierer også nødvendige personlige udgifter i tilfælde af konfiskation. BEDST MULIGE UDLANDSDÆKNING Ikke alene leverer CorporateGuard verdensomspændende dækning, men vi giver også den efter lokale forhold bedst mulige dækning. Hvis en lokal AIG-police giver bedre dækning end CorporateGuard, vil disse lokale vilkår være gældende. PASSPORT-PROGRAMMER På baggrund af vores globale tilstedeværelse har vi en uovertruffen mulighed for at etablere internationale programmer med underliggende lokale policer. Sådanne programmer, kombineret med vores ingen-per-skadeforsikringssumsbegrænsning i Masterpolicen, gør det muligt for os at tilbyde den bedste internationale løsning for ledelsesmedlemmer til dato. 9

10 Ledelsesmedlemmer vil fortsat stå over for udfordringer som følge af nedgangstider og en generel skepsis i investeringsverdenen AIG Financial Lines Underwriting Virksomhedskonkurser I en udfordret europæisk økonomi med mange virksomhedskonkurser og et ukendt antal virksomheder i på vej i samme retning, vil adfærden på ledelsesgangen i perioden op til en konkurs blive gransket intens. Kuratorer vil forsøge at maksimere udbyttet ved konkurs, og det kan resultere i krav mod ledelsesmedlemmer for dårlig ledelse eller kriminelle forhold. Enhver mistanke om et ledelsesmedlems adfærd vil blive rapporteret til lokale myndigheder, hvilket igen kan resultere i en undersøgelse, påstand om rettighedsfrakendelse og efterfølgende civile søgsmål fra investorer for at få dækket deres økonomiske tab. Hvad mener virksomheder om risici ved recession og et skeptisk marked? TOP 10 AF GLOBALE FORRETNINGSMULIGHEDER OMFATTER: Muligheder for fusioner og overtagelser TOP 10 AF GLOBALE FORRETNINGSRISICI OMFATTER:! Prispres, omkostningsbesparelser og nationale nedskæringer! Udvikling og fastholdelse af nøglemedarbejdere og -talenter! Langsom økonomisk genopretning og risikoen for en double dip recession! Svært at opnå kredit! Markedsrisici (råvarekriser, svingende ejendomsværdi) Kilde: Exploring the top 10 risks and opportunities for global organizations, Ernst & Young Øgede forventninger til aktieudbytte Et sygt økonomisk miljø med begrænset adgang til kredit har ført til store udstedelser af virksomhedsobligationer og meddelelser fra virksomheden til investorerne. På et omskifteligt marked vil investeringsverdenen konstant have et kritisk øje på virksomhedernes resultater. Dette øger forventningerne til præstationer og udbytte, og det gør virksomhedsledelserne særligt udsatte i lyset af de erklæringer, de har fremsat. Et efterslæb af konkursrelaterede sager Undersøgelser af insolvente virksomheder og af deres ledelsesmedlemmers handlinger kan tage tid, og det har også konsekvenser. Det kan tage flere år, fra en virksomhed går i konkurs, til likvidatorernes rapport om årsagerne til konkursen er afsluttet og en eventuel sag mod enkeltpersoner bliver rejst. Det betyder, at der sandsynligvis (især i en langvarig nedgangstid) kan være en pukkel af latente konkursrelaterede krav mod medlemmer af ledelsen krav, der måske, måske ikke vil blive rejst på kortere eller længere sigt. FREMTIDSSIKRING AF LEDELSESBESKYTTELSE: HVORDAN BESKYTTER CORPORATEGUARD LEDELSESMEDLEMMER? 10

11 FREMTIDSSIKRING AF LEDELSESSMEDLEMMER: CorporateGuard indeholder særlige bestemmelser, der sigter mod at beskytte ledelsesmedlemmer i et hårdt økonomisk miljø DÆKNING AF OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED INSOLVENSSAGER Vi sørger for midler til at sikre, at ledelsesmedlemmer, der er forpligtet til at bistå en kurator, bobestyrer eller likvidator med undersøgelser af virksomheden, er professionelt forberedt og repræsenteret. SKATTEFORPLIGTELSER Vi dækker ledelsesmedlemmers eventuelle personlige forpligtelser for den konkursramte virksomheds ubetalte selskabsskatter, efter at selskabet er erklæret konkurs.us KONKURSSAGER I USA Skræddersyet dækning, der er tilpasset ledelsesmedlemmers potentielle eksponering i amerikanske konkurssager, herunder det brede spektrum af potentielle sagsøgere. PERSONLIGE UDGIFTER I TILFÆLDE AF KONFISKATION AF AKTIVER Vi beskytter ledelsesmedlemmer, der står over for konfiskation af ejendom og indefrysning af aktiver. Vi dækker omkostningerne til forsvar, og i tilfælde af konfiskation betaler vi nødvendige omkostninger forbundet hermed, fx skolepenge, terminsydelser, faste udgifter og forsikringspræmier. DÆKNING AF SAGER VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRER / AKTIER CorporateGuard dækker sager om krav vedrørende værdipapirer, idet produktet er tilpasset de stigende vanskeligheder i forbindelse med at udforme investormeddelelser, og den deraf følgende risiko for de involverede ledelsesmedlemmer. 11

12 Virksomhederne og deres ledelsesmedlemmer vil stå over for en stigende aktionæraktivisme AIG Financial Lines Underwriting Mere pres på ledelsesmedlemmer Vi forventer stigende pres på bestyrelser og direktioner fra interessenter, mere kontrol af ledelsesmedlemmers varetagelse af deres betroede opgaver, stigende udfordringer af virksomhedernes forretningsstrategier og kritiske spørgsmål til effektiviteten i deres udnyttelse af aktiver og deres investeringer i innovation. Dette har forskellige konsekvenser for ledelsesmedlemmer. De kan fx blive gjort til genstand for negative mediekampagner iscenesat af interessegrupper blandt aktionærerne, med henblik på at henlede opmærksomheden på deres synspunkter om virksomhedernes utilfredsstillende resultater. Endvidere kan imagetab hurtigt eskalere i en verden, hvor nyhedsstrømmen flyder online - ikke mindst på de sociale medier. Aktionærernes forår udløst af debatten om cheflønninger var bare begyndelsen Direktions- og bestyrelsesmedlemmer kan stå over for direkte udfordringer I relation til retssager om finansiel genopretning. En af de vigtigste motivationer for aktionæraktivisme på kort sigt, er, at ændre ledelsen. Et spøgelse, der truer i horisonten, er gruppesøgsmål fra europæiske aktionærer, og flere gruppesøgsmål er allerede blevet rejst i Holland, ligesom en aktionsgruppe af bankaktionærer i Storbritanien fører sager på vegne af tusindvis af investorer. I og med at investorerne bliver opmærksomme på denne udvikling, vurderer vi, at vi vil opleve 2013 som et gennembrudsår for aktionærkrav mod ledelsesmedlemmer. Aktionæraktivisme kan omfatte mange af de vigtigste formodede risici for virksomhederne. Den kan også blive drevet af virksomhedernes manglende udnyttelse af givne muligheder. TOP 10 AF GLOBALE FORRETNINGSMULIGHEDER OMFATTER: Bedre strategisk handling Investering i værktøjer til højere produktivitet Investering i IT Produkt- og serviceinnovation Investering i cleantech (miljøvenlig teknologi) Nye afsætningskanaler Muligheder for fusioner og overtagelser TOP 10 AF GLOBALE FORRETNINGSRISICI OMFATTER:! Regulering og tilpasning til lovgivningen! Udvikling og fastholdelse af nøglemedarbejdere og -talenter! Indførelse af nye teknologier! Prispres, omkostningsbesparelser og nationale nedskæringer! Markedsrisici (råvarekriser, svingende ejendomsværdi) FREMTIDSSIKRING AF LEDELSESBESKYTTELSE: HVORDAN BESKYTTER CORPORATEGUARD LEDELSESMEDLEMMER? Kilde: Exploring the top 10 risks and opportunities for global organizations., Ernst & Young 12

13 Fremtidssikring af direktionsog bestyrelsesmedlemmer CorporateGuard leverer særlig dækning for ledelsesmedlemmer, der bliver udsat for aktionæraktivisme UDGIFTER TIL AT BESKYTTE PERSONLIGT OMDØMME CorporateGuard dækker udgifter til professionel PR- assistance. Eksperter vil sammen med det enkelte ledelsesmedlem arbejde for at beskytte hans/hendes omdømme mod negativ presse, negative kampagner på de sociale medier og lignende, der sætter spørgsmålstegn ved vedkommendes troværdighed og uafhængighed. RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KOLLEKTIVE FORLIG VED HOLLANDSKE DOMSTOLE CorporateGuard dækker udgifter til sagkyndig juridisk bistand i relation til de hollandske lovgivningsmæssige rammer for kollektive aktionærsøgsmål. Vi dækker også tiltag med henblik på at foregribe udviklingen, hvis en sag skulle blive forsøgt rejst mod selskabet af grupper af aktionærer hvor som helst i verden. RISIKOBEGRÆNSNING CorporateGuard rummer særlige muligheder for initiativer til at minimere risikoen fra potentielt skadelige situationer. I kraft af vores lange erfaring med ledelsesansvarsforsikring kender vi værdien af proaktive foranstaltninger med henblik på at afværge potentielle krav mod ledelsesmedlemmer. SPECIAL SELVRISIKO FOR EKSTERNE BESTYRELSESMEDLEMMER Vores særligt afgrænsede ansvarsforsikringsdækning for eksterne bestyrelsesmedlemmer, som er garant for god selskabsledelse i de selskabsbestyrelser, de er indvalgt i, giver dem en målrettet beskyttelse. 13

14 Sager mod ledelsesmedlemmer vil blive stadig mere personrettede, da både sagsøgere og myndigheder leder efter syndebukke. AIG Financial Lines Claims Målsøgning Siden statsgældskrisen begyndte, har vi har oplevet en stigende tendens i hele Europa hos både myndigheder og interessenter der har lidt tab, til at gå efter de enkelte ledelsesmedlemmer. Der er flere sager om både økonomisk konsekvens (fx gennem bøder og erstatningskrav) og ikke-økonomisk konsekvens (fx ændringer i bestyrelser, rettighedsfrakendelse og fængsling), samt en tendens til at holde de enkelte ledelsesmedlemmer ansvarlige. 2013: Advokatens år Presset mod direktions- og bestyrelsesmedlemmerne udøves typisk af aktionærer, myndigheder, offentlige anklagere og straffedomstole, som udnytter tendensen via den globale finanskrise til at kræve mere etisk forretningsadfærd og mere gennemsigtighed i virksomhedernes drift. Myndigheder over hele verden er blevet udsat for hård kritik for deres håndtering af krisen. De er derfor meget motiverede for at identificere og straffe enkeltpersoner, der kan gøres ansvarlige for virksomhedernes forseelser. Det tilgodeser et folkekrav om at knalde dem, der gjorde det, og samtidig demonstrerer det handlekraft hos myndighederne. Hvad mener virksomhederne om de stadig mere personrettede sager? TOP 10 AF GLOBALE FORRETNINGSRISICI OMFATTER:! Udvikling og fastholdelse af nøglemedarbejdere og -talenter er en af de fire største globale risici for virksomhederne. FREMTIDSSIKRING AF LEDELSESBESKYTTELSE: HVORDAN BESKYTTER CORPORATEGUARD LEDELSESMEDLEMMER? Kilde: Exploring the top 10 risks and opportunities for global organizations., Ernst & Young 14

15 FREMTIDSSIKRING AF LEDELSESMEDLEMMER CorporateGuard inkluderer en særlig dækning for at øge ledelsesmedlemmers beskyttelse mod stadig mere alvorlige personlige søgsmål. SUNDHED OG SIKKERHED Bestyrelsen - og direktionens ansvar over for sundheds- og sikkerhedslovgivningen er afspejlet i den brede dækning, CorporateGuard yder for personog tingsskade. Den omfatter retsomkostninger og dækning for personligt ansvar, hvis alle andre dækningskilder er udtømt. INDIVIDUEL BEHANDLING AF UNDTAGELSER Enkeltpersoners dækning vil ikke blive belastet af fejl, der er begået af andre forsikrede på policen. Hvis fx en direktør begår en svigagtig handling, der er udtrykkeligt undtaget fra dækning på policen, vil det ikke påvirke den aftalte dækning for andre ledelsesmedlemmer på samme police. LIVSLANG AFLØBSDÆKNING Vi leverer livslang dækning for fratrådte ledelsesmedlemmer. Dette dækker deres handlinger, mens de var i funktion som ledelsesmedlem og forsikret af CorporateGuard, også selvom policen ikke forlænges efter deres fratrædelse. Derfor behøver afgåede ledelsesmedlemmer ikke at bekymre sig om de handlinger, som de nuværende og fremtidige ledelsesmedlemmer foretager i forhold til ledelses- og direktionsansvarsforsikringen. RISIKOBEGRÆNSNING I stedet for at vente på formelle søgsmål mod de forsikrede personer, rummer CorporateGuard særlige muligheder for at iværksætte initiativer til at minimere risikoen fra en potentielt skadelig situation. UDGIFTER TIL AT BESKYTTE PERSONLIGT OMDØMME CorporateGuard dækker udgifter til professionel PR- assistance. Eksperter vil arbejde sammen med det enkelte ledelsesmedlem med henblik på at beskytte hans/ hendes omdømme mod negativ presse, negativ omtale på sociale medier og lignende. SPECIEL SELVRISIKO FOR IKKE-ANSATTE BESTYRELSESMEDLEMMER Vores særligt afgrænsede ansvarsdækning for eksterne bestyrelsesmedlemmer sørger for, at de er forsvarligt dækket uanset hvor mange krav der rejses mod de øvrige sikrede på policen. UOPSIGELIG DÆKNING CorporateGuard yder en uopsigelig dækning. Det betyder, at så længe ledelsesmedlemmet ikke forsætligt har afgivet forkerte risikooplysninger, kan deres d 15

16 AIG Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tel: (+45) Tel: (+45) American International Group, Inc. (AIG) er et af verdens førende forsikringsselskaber med kunder i mere end 130 lande og jurisdiktioner. På verdensplan har AIG et af de bedst dækkende skadeforsikringsnetværk til betjening af erhvervsvirksomheder, institutionelle kunder og privatpersoner. American International Group, Inc s globale skadeforsikrings- og anden forsikringsvirksomhed markedsføres under navnet AIG. For yderligere information henvises til vores hjemmeside på Forsikringsprodukter og -ydelser tegnes og tilbydes af datterselskaber og affilierede selskaber i American International Group, Inc. I Europa er den vigtigste forsikringsgiver AIG Europe Limited. Disse oplysninger er kun at betragte som generel information. Ikke alle forsikringsprodukter og -ydelser er tilgængelige i alle lande, og forsikringsdækningen vil være afhængig af de faktiske forsikringsbetingelser, der er angivet i forsikringsaftalen. Visse forsikringsprodukter og -ydelser kan blive leveret af uafhængige samarbejdspartnere. Forsikringsprodukter distribueres i nogle tilfælde af affilierede selskaber eller uafhængig samarbejdspartnere. AIG Europe Limited, Osvald Helmuthts Vej 4, DK-2000 Frederiksberg, Danmark Tel.: (+45) Fax.: (+45) Dansk filial af Forsikringsselskabet AIG Europe Limited, (CVR ), Registreret i England og Wales. Company number: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom. DK FLS CG AUG14

17 BACK TO BROCHURE AIG Financial Lines CorporateGuard Big Picture, Current and Future Proof Product Summary New AIG is all about seeing the big picture and building current and forward-looking solutions. We want to help our customers face the future, and conduct their business with confidence. D&O is in our DNA and our new CorporateGuard offering is the strongest we have ever produced. It s built on our longevity in the sector, our global franchise, our technical expertise and our experience handling more claims against directors than anyone else. We know that directors are embracing opportunities in IT investment, product innovation or emerging markets, but we ve also seen that they re facing unprecedented regulatory and political scrutiny, mounting shareholder activism, a recessionary environment, intense competition for business and talent, and an irresistible rise in claims. We know what you face and we say... Bring on tomorrow D&O protection that anticipates the future: Why has CorporateGuard evolved? The number of D&O claims against directors will continue to increase We re seeing a growing number of D&O claims across industries and jurisdictions; this trend is set to continue. The 63% increase in claims notification we ve experienced between 2007 and 2011 sets the tone. Directors will face increasing political, regulatory and criminal scrutiny Politically orientated commissions carried out in the public spotlight are on the rise. Self-reporting and whistle-blowing will increase investigation activity as regulators outsource investigations to the businesses themselves. International growth will continue to expose Directors to volatile and uncertain environments Sluggish economic growth drives businesses into overseas expansion particularly into emerging economies, where liabilities may be very different and more uncertainty reigns. Directors will continue to face recessionary exposures and investor scepticism A malign economic environment, sceptical investment community, and prolonged recession will intensify directors exposures in light of market representations they have made and growing insolvencies. Businesses and their directors will face increasing shareholder activism Shareholders are redefining expectations and we re expecting directors to be increasingly challenged, including via social media. Beyond pushing governance changes, stakeholders are also taking legal action to recover financial losses and the spectre of European shareholder class actions is afoot. D&O actions will get more personal as claimants and regulators seek culprits to punish Stakeholders, regulators, state attorneys and criminal courts are demanding transparency, ethical business conduct and individual accountability. Heads must roll. Continued > Page 1 of 2 NEXT

18 BACK TO BROCHURE Future proofing d&o protection: How has the offering evolved? Any One Claim * Pre-Claim Inquiry & individual target investigation Personal Expenses in Asset & Liberty proceedings Enhanced definition of Official Body Tax liabilities Affirmative access to our new Passport solutions Insolvency Hearing cover US bankruptcy carve backs Mitigation costs and prosecution costs to prevent civil liability actions Derivative investigation hearing costs Global Dutch Class action settlement advisory Severability of exclusions (except PPL) Enhanced Bodily Injury and Property damage coverage for directors Enhanced reputation coverage CorporateGuard responds to every unrelated claim and enables clients to benefit from our claims expertise every time. CorporateGuard provides earlier protection and was adapted to how investigations are now evolving. It has enhanced, updated and road-mapped more clearly the coverage provided to individuals in investigations. CorporateGuard provides emergency funding to directors in case of confiscation of property. CorporateGuard makes explicit reference to parliamentary commissions. CorporateGuard provides individual coverage for unpaid corporate taxes generating individual liability. CorporateGuard provides a gateway to our new Passport solutions. CorporateGuard provides legal assistance to directors in insolvency investigations prior to a claim. CorporateGuard has enhanced the protection afforded to directors for claims brought in US bankruptcy proceedings. CorporateGuard provides an extension to enable proactive means to head off potential claims against directors. CorporateGuard provides defence costs for individuals facing a company investigation at the behest of shareholders seeking to bring a derivative suit. CorporateGuard provides access to a law firm to brief the board on the new global class action settlement procedure in the Netherlands in case of securities collective actions brought anywhere in the world. CorporateGuard provides severability of exclusions. CorporateGuard provides full defence costs and last resort coverage for personal liability in bodily injury or property damage litigation. CorporateGuard provides public relations protection for directors in case of press or social media attack on their fiduciary integrity. *Capped for claims brought by or on behalf of the company. Future Proofing D&O protection: Structural, durable AIG advantages Global D&O expertise Our global franchise, and 40 years experience of handling D&O claims, means that no matter what threats directors face; in all types of companies, in all sectors, across every continent in the world, it s likely we will have handled something similar before. It also means that our coverage is constantly road-tested and evolves in-situ. Our knowledge helps clients Our experience means we know more than anyone else about D&O claims trends. Our analysis and forecasts are freely available to our supporting brokers and our clients, to inform and strengthen their own risk management strategies. Looking ahead Combining the analysis of claims we handle across the world, with our forward-looking view of where directors exposures are heading, we constantly seek to evolve our offering to capture relevant change. This material is for the purposes of information only. Full coverage details will be available in the policy documentation. AIG Europe Limited is authorised and regulated by the Financial Services Authority (FSA number ). This information can be checked by visiting the FSA website ( Registered in England: company number Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB. 08/14 Page 2 of 2 BACK

CyberEdge fra AIG Beskyttelse mod følger af cyber-angreb

CyberEdge fra AIG Beskyttelse mod følger af cyber-angreb Erhvervsforsikring THIS INFORMATION IS INTENDED FOR INSURANCE BROKERS AND OTHER INSURANCE PROFESSIONALS ONLY CyberEdge fra AIG Beskyttelse mod følger af cyber-angreb Hvad er cyber-angreb? Cyber-angreb

Læs mere

AIG Construction HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT I QATAR. Bygge- og Anlægsforsikring

AIG Construction HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT I QATAR. Bygge- og Anlægsforsikring AIG Construction HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT I QATAR Bygge- og Anlægsforsikring BYGGEPLADSER Højere bygninger, hurtigere offentlig transport, mere betagende skyline. Uanset om det er i Hongkong, London,

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

CyberEdge. Komplette risikostyringsløsninger mod cyber-risici

CyberEdge. Komplette risikostyringsløsninger mod cyber-risici CyberEdge Komplette risikostyringsløsninger mod cyber-risici I et hurtigt omskifteligt professionelt landskab tilbyder AIG CyberEdge, som sætter vores kunder på forkant med udviklingen inden for cyber.

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Klagevejledning. AIG klageansvarlige

Klagevejledning. AIG klageansvarlige Vores kunder forsikrer sig mod en række risici i hverdagen og har dermed en række forventninger til os som forsikringsselskab. Derfor bestræber vi os altid på at sikre, at vores kunder får en god, ansvarlig

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE FORSIKRINGSBETINGELSER REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 290414, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G TIL P R I V A T E U D E N L A N D S K E E R F A R I N G E R

I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G TIL P R I V A T E U D E N L A N D S K E E R F A R I N G E R H E A L T H W E A L T H C A R E E R I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G TIL P R I V A T E U D E N L A N D S K E E R F A R I N G E R F I N A N S K O N F E R E N C E N 2015 12. november 2015 Maria

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015

2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015 2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015 VELKOMMEN ANNE BIRKELUND, DANSK ERHVERV DAGENS AGENDA 17.00 Ankomst og velkomst / Anne Birkelund, Dansk Erhverv 17.10 Trust Barometer

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024788 (Poul Holm, Kaj Kjærsgaard, Allan Åge Christensen) 16. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024788 (Poul Holm, Kaj Kjærsgaard, Allan Åge Christensen) 16. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024788 (Poul Holm, Kaj Kjærsgaard, Allan Åge Christensen) 16. september 2011 K E N D E L S E Logica Danmark A/S (advokat Henriette Degn, Herning) mod Danmarks Miljøportal

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 060715, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Eversheds Compliance Team Marts 2011

Eversheds Compliance Team Marts 2011 Eversheds Compliance Team Marts 2011 1 Indførelsen samt betydningen af UK Bribery Act 2010 for danske virksomheder Indførelsen samt betydningen af UK Bribery Act 2010 for danske virksomheder Contacts For

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

En guide til Projektansvarsforsikring. Playbook for Projektansvarsforsikring

En guide til Projektansvarsforsikring. Playbook for Projektansvarsforsikring En guide til Projektansvarsforsikring Playbook for Projektansvarsforsikring Projektansvarsforsikring tegnes for et specifikt konstruktion- og anlægsprojekt, og er særlig relevant for designere, arkitekter,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Resultater fra EY s Generationsskiftesurvey ey.com/dk

Resultater fra EY s Generationsskiftesurvey ey.com/dk Resultater fra EY s Generationsskiftesurvey 2017 ey.com/dk 1 2 2017 Ernst & Young P/S, All Rights Reserved. Introduktion At skulle give plads til næste generation er en stor beslutning. Det gælder for

Læs mere

Udvikling i danskernes gæld, RKI og gode råd om kreditvurdering

Udvikling i danskernes gæld, RKI og gode råd om kreditvurdering Collectia Executive Årsdag Udvikling i danskernes gæld, RKI og gode råd om kreditvurdering Henrik Kølle Petersen Experian and the marks used herein are trademarks or registered trademarks of Experian Limited.

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Glasset halvfyldt eller halvtomt?

Glasset halvfyldt eller halvtomt? Glasset halvfyldt eller halvtomt? V/ Tine Choi, Chefstrateg 8. marts 2017 10.000.000,0 1.000.000,0 100.000,0 10.000,0 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 $ Tænk langsigtet Reale afkast (USA) 1802-2014 0,0 1800

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Offentligt tilgængelig land for landrapportering

Offentligt tilgængelig land for landrapportering Offentligt tilgængelig land for landrapportering Endnu mere gennemsigtighed om selskabers skattebetalinger på vej. August 2017 Artikel skrevet af Søren Dalby Seneste nyt om offentliggørelse af land for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

TEKSTIL TIINTELLIGENS

TEKSTIL TIINTELLIGENS TEKSTIL TIINTELLIGENS MAGASINET OM INTELLIGENTE TEKSTILER HANNE TROELS JENSEN -KVINDER BAG TEKSTILER VIETNAM I FORANDRING BLIVER DET NOGENSIDEN DET SAMME AT PRODUCERE I ASIEN ET INTELLIGENT MILITÆR Prospekter

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere