PROJEKTBESØG 2003 PROYECTO SALUD RURAL Y DESARROLLO COMUNAL INTEGRAL DE LA CULTURA JALLQA CIMES-DIALOGOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESØG 2003 PROYECTO SALUD RURAL Y DESARROLLO COMUNAL INTEGRAL DE LA CULTURA JALLQA CIMES-DIALOGOS"

Transkript

1 PROJEKTBESØG 2003 PROYECTO SALUD RURAL Y DESARROLLO COMUNAL INTEGRAL DE LA CULTURA JALLQA CIMES-DIALOGOS UDARBEJDET AF TINA LUND HANSEN OG MARIE BRASHOLT JUNI-JULI 2003

2 INDLEDNING Ifølge projektdokumentet for projektet skal repræsentanter fra Diálogos besøge projektet en gang årligt. Formålet med disse årlige besøg er at: Udarbejde en detaljeret analyse af det udførte arbejde, projektets resultater og problemer. Da det aktuelle besøg er det sidste i indeværende projektperiode har formålet ligeledes været at afklare forhold vedrørende udvidelsen af projektet til Poroma-området og den gradvise udfasning af projektet i Potolo. Projektbesøget fandt sted i dagen 24. juni til 4. juli 2003, og for Tina Lund Hansen og Marie Brasholt repræsenterede Diálogos. For begge var det andet besøg på projektet. Marie Brasholt deltog i darbejdelsen af projektdokumentet i 1999 og Tina Lund Hansen i midtvejsevalueringen i Besøget fandt sted i Sucre og projektområderne Potolo og Poroma. For yderligere detaljer, se bilag 1, (aktivitetsplan). Der var forud for besøget udarbejdet términos de referencias for besøget, se bilag 2. Vi vil gerne takke hele Cimes-holdet for den store indsats, de har ydet under vores besøg. Vi ved, at det ikke er nemt, når Diálogos kommer på besøg og på kort tid skal skabe sig et indtryk af projektet. Denne gang har vi desuden måttet præsentere en række beslutninger i forhold til Potolo-projektet, som er langt fra Cimes egne ønsker og drømme. Det har været svært for alle parter, men ikke desto mindre har vi under hele opholdet kun mødt velvilje fra Cimes side, og alle har været utroligt imødekommende, arbejdsomme og særdels åbne, og der blev derfor hurtigt skabt et konstruktivt arbejdsklima. Vi har et meget godt indtryk af projektet og Cimes personale. Det er arbejdsomme og samvittighedsfulde mennesker, der er meget dedikerede til arbejdet. Det glæder os meget at se det fremskridt, der har fundet sted i projektområdet. Selvom det er små skridt man kan tage i sådan et arbejde er det tydeligt, at projektet har spillet en vigtig rolle i området. GENERELLE OBSERVATIONER For at få et indtryk af, hvordan Cimes ser på projektet, blev der under vores ophold lavet en FODA-analyse (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) med deltagelse af os og hele Cimes projekthold. For detaljer, se bilag 3. Analysens konklusioner blev senere brugt for at vi kunne danne os et overblik over, hvilke problemer der burde diskuteres nærmere. Som styrker (fortalezas) sås bl.a. følgende: De menneskelige ressourcer og organisationer dannet i landsbyerne; 4 års arbejdserfaring; kendskab til området og kulturen; et ungt, arbejdsomt og tværfagligt hold; traditionel medicin; institutionens accept i området. 2

3 Som svagheder (debilidades) identificeredes bl.a. følgende: Mange landsbyer, megen fattigdom og folk med dårlige vaner (i relation til andre projekter); manglende anerkendelse af promotorernes arbejde fra dirigenter og landsbyer; mangel på interinstitutionel koordination; dårlige kvartalsrapporter; meget kortvarig finansiering. Muligheder og trusler (oportunidades y amenazas) blev drøftet men detaljer vil ikke fremgå af det følgende, da dette er forhold, der ikke umiddelbart ligger indenfor projektet. POTOLO-PROJEKTET Da der netop er blevet gennemført en ekstern evaluering af Potolo-projektet har vi ikke haft som formål med vores besøg at gå i detaljer med projektets aktiviteter og resultater. Undervejs har vi dog observeret en række ting, som vi gerne vil kommentere. Sundhedskomponenten Hvad angår sundhedskomponenten havde vi mulighed for at besøge to sundhedspromotorer i landsbyen Quesera (landsbyen udgør en del af selve Potolo). De havde en medicintaske med traditionel og vestlig medicin samt lidt udstyr som termometer og timer. De havde også et kladdehæfte med et meget fint register over de behandlinger, de havde udført. Deres svar på spørgsmål om sygdomme og symptomer var korrekte. De oplyste, at de deltager i hospitalets CAI-møder, der afholdes hver 3. måned. Der er ingen tvivl om, at det er folk, der er meget dedikerede til arbejdet. Det skal dog understreges, at vores besøg var kortvarigt og planlagt, og dette kan ikke give noget godt indtryk af, hvordan hele gruppen af promotorer fungerer i de 5 kantoner. Det synes at være et problem for promotorerne at skaffe de nødvendige medikamenter, da de ofte ikke kan få dem på hospitalet. Det er bekymrende, og vi anbefaler at Cimes analyserer hvordan dette problem kan løses. Under vores ophold i Potolo havde projektets læge adskillige konsultationer med folk, der kom til projekthuset. Han har i projekthuset et lille konsultationsrum, og han råder over såvel vestlige som traditionelle lægemidler. Ifølge sidste kvartalsrapport havde han mellem 81 og 140 konsultationer om måneden. Det er dejligt at se den tillid, som projektets målgruppe har til lægen befolkningen afholdt endda et møde for nylig, hvor de besluttede, at han burde være ansvarlig for sundheden i området i stedet for hospitalets læge! Samtidig er det imidlertid bekymrende, eftersom den tid lægen bruger på patienter ikke kan bruges på projektets egentlige aktiviteter, f.eks. at forberede kurser for promotorerne. Vi anbefaler derfor, at Cimes er forsigtige med ikke at bruge for megen tid på konsultationer men derimod arbejder på at forbedre koordinationen med det officielle sundhedssystem og støtte dette, så det officielle sundhedssystem selv kan yde tilfredsstillende service og man kan henvise patienter dertil. 3

4 Fra projektets begyndelse har Cimes finansieret to sygehjælper-stillinger i området. En stilling er nu overgået til det officielle sundhedssystem, men Cimes har fortsat det økonomiske ansvar for den anden. Selvom vi godt ved, at lønudgifterne er små og at sygehjælperen i Punilla yder et godt stykke arbejde for projektets målgruppe, finder vi det alligevel bekymrende, eftersom Cimes nu skal til at planlægge sin udtrækning fra området. Derfor anbefaler vi, at Cimes påbegynder de nødvendige transaktioner, så denne stilling på længere sigt kan overgå til det officielle sundhedssystem. Der har været en række koordinationsproblemer mellem Cimes og det personale, der repræsenterer det officielle sundhedssystem i området. Dette sås meget tydeligt under vores ophold i Potolo: Personale fra det officielle sundhedssystem afhold et kursus for sundhedspromotorer i området sammen med repræsentanter for organisationen Plan, der arbejder indenfor sundhedsområdet for børn under 5 år. Sundhedspromotorerne er i stor udstrækning de samme som Cimes arbejder med, men arbejdet var på ingen måde blevet koordineret. Der synes at være en god koordinering med sygehjælperne i området og hospitalets sygeplejerske, med hvem man planlægger fælles aktiviteter. Eftersom det bør være hospitalets læge, de koordinerer arbejdet indenfor det officielle sundhedssystem, er det imidlertid et stort problem, at man ikke har kunnet koordinere arbejdet ordentligt med ham. Det er der flere grunde til: Udskiftning af personale, manglende entusiasme fra deres side, fravære etc. Vi gik hen for at besøge lægen for at høre lidt om hans mening om projektets arbejde. Han har allerede været i Potolo i mere end et år, men man har ikke kunnet koordinere arbejdet med ham. Selvom der syntes at være bekymring og tvivl om en mulig koordination fra begge sider kom lægen imidlertid samme aften på besøg i Cimes-huset sammen med en repræsentant fra Plan. De holdt møde med de to tilstedeværende repræsentanter fra Cimes administration i Sucre og med holdets læge, og mødet blev afsluttet med aftale om endnu et møde i Sucre med det formål at koordinere aktiviteter. Vi ser det som et meget vigtigt skridt, der er taget nu, og vi håber at det er begyndelsen på en grundig koordinering ikke bare med hospitalet i Potolo, men også med Plan, der indenfor nogle sundhedsområdet laver arbejde der ligner det Cimes udfører i projektområdet. Det er værd at nævne, at Cimes har besluttet at holdets læge fra nu af skal deltage i CAImøderne hver 3. måned. Han har aldrig været inviteret til disse møder og har aldrig deltaget i dem. Ernæringskomponenten På projektets jord har Cimes lavet et demonstrationsdrivhus med en række forskellige planter inklusive lægeurter. Det er glædeligt at se den mangfoldighed af planter, der produceres. På et møde med en kvindegruppe i Caraviri fik vi mulighed for at se deres urtehave, hvis afgrøder indtil videre bruges til forplejning ved gruppens egne møder og i kvindernes 4

5 familier. Selvom besøget fandt sted om vinteren var der en række forskellige grøntsager i haven. Landsbyen har vandforsyning, hvilket har gjort det muligt at dyrke grøntsager også på denne tid af året. Cimes oplyste, at dette ikke er muligt i alle landsbyer. I Potolo så vi den lille landbrugsforretning som projektet har med pesticider og frø. Eftersom besøget fandt sted om vinteren forekommer det relevant, at forretningen ikke rådede over særlig meget, eftersom behovet på denne tid af året er meget begrænset. I forretningen kan man købe kunstigt fremstillede pesticider og fungicider. Samtidig genindfører projektet imidlertid brugen af organisk fremstillede pesticider og fungicider, hvilket vi ser som noget meget vigtigt, især fordi ønsket er kommet fra målgruppen selv. I nogle landsbyer har de simpelthen ikke ønsket at introducere kunstigt fremstillede pesticider og fungicider. Diálogos har i La Paz departementet et projekt der omhandler brugen af pesticider. Projektet ledes af Instituto Nacional de Salud Obrera (INSO). Vi foreslår, at Cimes udnytter denne mulighed for interinstitutionel koordination indenfor området pesticider, f.eks. gennem kursusdeltagelse og udveksling af undervisningsmateriale. Ifølge oplysninger fra Cimes-holdet er der i hvert kanton i projektområdet en lille landbrugsforretning. Det er mere end der var foreslået i projektdokumentet, men det forekommer fornuftigt, eftersom promotorerne også bliver uddannet kantonvis og der tilmed er store afstande i området. Vi forstår, at forretningerne er under promotorernes ansvar undtagen den i Potolo, som indtil nu er blevet drevet af den ansvarlige for komponenten i Cimes. Når han ikke er tilstede i Potolo overtages ansvaret for butikken af en frivillig, som bor i nærheden. Det er imidlertid vores indtryk, at der mangler retningslinier for driften af butikken, hvilket på længere sigt vil kunne vanskeliggøre promotorernes overtagelse af den. Vi anbefaler derfor, at der udarbejdes sådanne retningslinier. Organisationskomponenten I løbet af vores ophold fik vi ikke lejlighed til at komme i kontakt med organisationspromotorer eller bondeforening. Derimod fik vi ved flere lejligheder et indtryk af, hvordan arbejdet med kvindegrupper og miniprojekter fungerer. Generelt er det vores indtryk, at der i denne komponent ydes et meget fint arbejde. Det er i den forbindelse vigtigt at nævne, at alle miniprojekter/mikrokreditter allerede er overgået til modtagergruppen, som nu selv styrer regnskaber m.m. En af kvindegrupperne har endda åbnet en bankkonto i Sucre. Vi besøgte under vores besøg i Potolo-området landsbyen Cochapata, hvor kvinderne som miniprojekt har lavet en lille købmandsbutik. Derudover havde vi lejlighed til at mødes med en gruppe kvinder, som har deltaget i et sykursus i Potolo af 6-7 måneders varighed, således at de faktisk nu er uddannede syersker. En af dem har efter kurset arbejdet som sådan i Sucre i en periode. Desværre har kun en lille del af kvinderne efter kurset haft 5

6 mulighed for at fortsætte med at sy. Dette skyldes, at de ikke har haft penge til symaskiner, stof og øvrige materialer. Det er ærgerligt, hvis kvinderne ikke kan omsætte deres nyerhvervede kunnen i praksis, hvilket formentlig vil medføre, at det de har lært hurtigt går i glemmebogen igen. Vi anbefaler derfor, at Cimes overvejer, hvordan man kan hjælpe denne gruppe kvinder i gang med at arbejde, f.eks. ved hjælp af penge fra miniprojektkontoen, og vi anbefaler, at man på længere sigt indtænker dette aspekt i lignende aktiviteter. Under vores ophold i Potolo blev der afholdt et stort møde med deltagelse af kvinder fra hele distriktet. Cimes var inviteret til mødet, men mødet var i øvrigt arrangeret af kvinderne selv, og de havde selv inviteret en udefrakommende underviser. Ifølge Cimes er et sådant møde et direkte resultat af Cimes indsats i området. Vi ser det som meget glædeligt, at arbejdet med kvinderne har fået som resultat, at kvinderne nu er blevet styrket i en grad, så de selv kan arrangere møder af denne art. Undervisningen I midtvejsevalueringen konkluderedes det, det undervisningen af målgruppen burde forbedres. Som konsekvens heraf lavede vi en lille workshop under vores ophold om emnet undervisning. Under workshoppen gav Cimes personale fra Potolo udtryk for, at de gerne selv vil uddannes bedre. Følgende konklusioner i form af opgaver og løfter udsprang af workshoppen: Der skal årligt afholdes to interne kurser for Cimes-holdet. Man vil bestræbe sig på at lave udveksling med andre eksterne undervisningsinstitutioner. Holdet fra Potolo bør også have mulighed for at deltage i kurser med emnet capacitación para capacitadores. Cimes administration lover at udvikle og forbedre undervisningsmateriale, guides etc., inden undervisningen starter i Poroma-området. Cimes-personalet lover at forsøge at finde AV-materiale i de forskellige undervisningsinstitutioner (f.eks. rotafolier, videoer, guides, kort). Om nødvendigt lover personalet at tilpasse materialet til brug i projektet. Cimes personale lover at udarbejde undervisningsmateriale. Projektets afslutning i Potolo-området Vi måtte under projektbesøget konkludere, at der i Cimes herskede en betydelig usikkerhed med hensyn til arbejdet de kommende år og den af Dialogos planlagte udfasning af arbejdet i Potolo-området. Dette på trods af at det er Diálogos opfattelse, at 6

7 det er blevet diskuteret under projektbesøget for et år siden, og på trods af at det fremgår af det fremsendte projektdokument. Vi beklager, hvis misforståelsen har bundet i vores manglende forståelse af, hvad der på spansk forstås ved ordet ampliación. For at afklare situationen i Potolo-området er der under vores besøg blevet afholdt flere møder og workshops med Cimes-personalet. De føler sig naturligvis i klemme, idet det nu skal planlægges, at de skal forlade det område, hvor de har arbejdet de sidste 4 år, og hvor de se ha comprometido con la gente. Vi har stor forståelse for dette men må på den anden side fastslå, at der ikke er økonomiske ressourcer til at fortsætte arbejdet med samme intensitet som hidtil i Potolo, samtidig med at der skal startes op i Poroma. Vi har ikke haft indtryk af, at det ville være muligt at få midler fra Danida til endnu en projektperiode i Potolo, hvorfor vi har valgt den model, der er præsenteret i det nye projektdokument, hvor der skal finde en gradvis udfasning sted af aktiviteterne i Potolo. På møder og workshops med Cimes er det blevet diskuteret, hvilke forudsætninger der skal være til stede, for at projektets resultater har mulighed for at overleve, og hvilke aktiviteter der kan understøtte disse resultater. Personalet fra Potolo nåede frem til følgende: Hvordan skal vi gøre landsbyerne bæredygtige? Skabe og forbedre fondos rotatorios Sørge for at de direkte ansvarlige for økonomi og opfølgning er bondeforening, subcentrali og det officielle sundhedssystem Fondos rotatorios bør præsenteres på landsbymøder og indskrives i bondeforeningens bog Styrke promotorernes organisation på distriktsniveau indenfor de tre komponenter, således at deres formandskab bliver referencepunkt for koordinering med forskellige instanser Styrkelse af promotorernes viden indenfor specifikke områder, udvalgt fra deres læseplan afhængig af behovene indenfor hver komponent Opnå interinstitutionel koordinering for at garantere promotorernes kontinuitet. Det er nu Cimes opgave at omsætte dette i praksis. Det vil kræve detaljerede analyser af bl.a. forskellene mellem de forskellige landsbyer og cantoner, så kræfterne kan sættes ind der, hvor de er mest tiltrængt. F.eks. er det vores indtryk, at der stadig mangler en del, før canton Quila Quila er på højde med de øvrige. Af tidsmæssige årsager har det desværre ikke været muligt at færdiggøre disse analyser under vores besøg i Bolivia. Det er kort blevet diskuteret, hvad der på længere sigt skal ske med projekthuset i Potolo (i området kaldet jallq a huasi=jallq aernes hus). Af samarbejdsaftaler fremgår det, at så længe Cimes arbejder i området har de brugsret til huset. Cimes har forklaret os, at eftersom huset er bygget på jord tilhørende byen Potolo by vil det automatisk overgå til denne ved projektets afslutning, og byens beboere vil så tage stilling til, hvad huset skal bruges til, således som det er sket med f.eks. Asurs hus. Vi har foreslået at det overvejes, 7

8 om huset kunne overgå til promotorernes organisation. Denne diskussion er endnu ikke afsluttet. Det er blevet besluttet, at Cimes inden udgangen af august skal have udarbejdet analyser af de enkelte kantoner med henblik på at planlægge de kommende aktiviteter. Det er endvidere blevet besluttet, at Cimes på møder i den kommende tid skal udarbejde detaljerede aktivitetsplaner for arbejdet i Potolo-område, idet det forudsættes, at projektets indsats i Potolo skal være afsluttet med udgangen af 2005, dvs. om 2 år, og idet det forudsættes, at aktiviteterne i området gradvist udtrappes, så personalet i stadig større grad også kan deltage i aktiviteter i Poroma-området. Aktivitetsplanerne vil erstatte den aktivitetsplan, der nu udgør bilag 2 i projektdokumentet. De hidtil eksisterende samarbejdsaftaler for Potolo-området er nu udløbet, og de skal forlænges, eller der skal udarbejdes nye. Cimes har påtaget sig at sørge for at få dette bragt i orden inden udgangen af august. Beskrivelser af de enkelte cantoner, aktivitetsplaner og underskrevne samarbejdsaftaler skal fremsendes til Diálogos inden udgangen af august. Såfremt dette ikke sker ser Diálogos sig nødsaget til at tilbageholde udbetalingen af første rate af finansieringen i den nye projektperiode. Dette er blevet diskuteret på et møde med Cimes, som er indforstået hermed. Cimes har udarbejdet en mere overordnet strategi for, hvordan man på længere sigt kan støtte udviklingen i Potolo-området. Denne strategi er vedlagt som bilag, (se bilag 4). Vi har diskuteret med Cimes, hvordan man kan styrke den interinstitutionelle koordinering i området. Cimes er ikke umiddelbart stemt for selv at tage initiativ til f.eks. at indkalde til interinstitutionelle koordineringsmøder, idet de finder, at ansvaret for dette rettelig ligger i subalcaldiet. Den nuværende subalcalde i Potolo-området er tidligere organisationspromotor i projektet, og denne får fortsat løbende støtte fra Cimes. Cimes har derfor lovet at tage emnet interinstitutionel koordinering op med ham med henblik på, at der snarligt bør indkaldes til interinstitutionelle koordineringsmøder. Ved afslutningen af den nuværende projektperiode skal der til Danida fremsendes en slutrapport. Cimes har under vores besøg fået en diskette med kopi af det dertil hørende skema med relevante punkter oversat til spansk, og skemaet er blevet gennemgået sammen med dem for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål. Da projektperioden nu er forlænget til udgangen af august har vi ikke udarbejdet rapporten under vores ophold i Bolivia, men Cimes har lovet at levere deres bidrag til slutrapporten ved udgangen af november måned. 8

9 Den eksterne evaluering af projektet I et arbejde udført over de sidste 3 måneder er der blevet gennemført en ekstern evaluering af projektet. Evalueringen er udført af Fundación Pasos, en boliviansk NGO. Under vores ophold afklarede vi sammen med Antonio Aramayo, repræsentant for Pasos, kontrakt- og betalingsforhold. Der blev endvidere afholdt et møde med tilstedeværelse af 3 repræsentanter for Pasos, Cimes (alle ansatte i projektet) og undertegnede. På mødet blev de vigtigste konklusioner fra evalueringen præsenteret. Det er vores indtryk, at der er tale om en grundig og kompetent evaluering, hvis konklusioner og anbefalinger med fordel vil kunne anvendes i den nye projektperiode. Vi anbefaler derfor, at Cimes laver en grundig analyse af anbefalingerne, når den endelige evalueringsrapport ligger klar, med henblik på at omsætte disse anbefalingerne i praksis i den kommende projektperiode. POROMA-PROJEKTET Under vores ophold i Bolivia havde vi lejlighed til at besøge det nye projektområde Poroma. Det er uden tvivl et område, hvor behovene er store, og Cimes er den første NGO, der kommer til at arbejde i området. I forhold til, hvad tidligere besøgende fra Diálogos har observeret er der sket synlige fremskridt i området, idet der nu er vej til næsten alle landsbyer, og Poroma by har elektricitet. I Poroma by er der blevet bygget et nyt hospital med ca. 8 senge. Hospitalet er veludstyret, men det er tankevækkende, at vi kun så en enkelt indlagt patient og ligeledes kun en enkelt ambulant under vores besøg på hospitalet. I modsætning til hospitalet i Poroma er lægeklinikken i San Juan de Orcas, som vi også besøgte, i meget dårlig stand. Vi blev under hele turen i Poroma-området ledsaget af Poromas borgmester, Willy Uzeda, som udtrykte stor interesse for projektet. Vi oplever borgmesteren som en særdeles aktiv person, og i forhold til projektet er han meget imødekommende. Vi håber, hans interesse på længere sigt vil udmønte sig i et konkret samarbejde mellem Alcaldiet og projektet, hvilket utvivlsomt vil kunne bidrage til en fremtidig implementering og overlevelse projektet i området. Borgmesteren fik udleveret kopi af projektdokumentet, og idéerne blev derudover mundtligt præsenteret for subalcalder og sundhedspersonale i området. Der var ikke under vores ophold tid til at få underskrevet de relevante samarbejdsaftaler, men der er udarbejdet en fælles samarbejdsaftale mellem Cimes, Diálogos, Poromas borgmester, de berørte cantoners subalcalder og repræsentanter for bondeforening og ayllus. Aftalen er indtil videre underskrevet af Cimes og Diálogos, og Cimes har lovet at fremsende samarbejdsaftalen med de øvrige parters underskrift til Diálogos inden udgangen af august måned. Det er aftalt med Cimes, at første udbetaling af penge for den kommende projektperiode først vil finde sted, når Diálogos har modtaget den underskrevne aftale. 9

10 Det var oprindelig planlagt at projektet skulle starte 1. juni Som konsekvens af, at afslutningen af den tidligere projektperiode er blevet udsat til 31. august er startdatoen udsat til 1. september 2003, og samarbejdsaftalen vil være gældende fra denne dato. På grund af den forsinkede startdato er der behov for at revidere den eksisterende aktivitetsplan for projektet. Cimes har påtaget sig at revidere aktivitetsplanen, der skal fremsendes til Diálogos inden udgangen af august måned. En revideret aktivitetsplan er en forudsætning for, at der kan udbetales penge fra Diálogos, hvilket Cimes er indforstået med. Cimes har tidligere på året fået fremsendt det af Diálogos udarbejdede projektdokument for den kommende projektperiode. Vi må beklage, at vi er kommet til at fremsende en ufærdig version af dokumentet, og vi har lovet at fremsende en revideret version af projektdokumentet til Cimes snarest muligt. Projektdokumentet (i den ufærdige version) blev under vores ophold udleveret til personalet i Cimes og efterfølgende diskuteret. Cimes har under vores ophold påpeget et par ting, som bør rettes i den endelige version af projektdokumentet, hvilket vil blive gjort. I forbindelse med projektstarten i det nye område må det i øvrigt konkluderes, at de påtænkte aktiviteter er nogle som Cimes har erfaring med fra Potolo-området, hvorfor vi ikke har fundet anledning til at diskutere detaljer heri. Vi har dog overfor Cimes påpeget, at det skal sikres, at der finder reel erfaringsoverførsel sted til det nye område, også selvom arbejdet i Potolo fortsættes. Af konkrete ting i øvrigt i forhold til projektstart har vi diskuteret to emner, nemlig projekthus og etablering af projektråd. Cimes har endnu ikke besluttet sig for, hvor det nye projekthus skal ligge eller hvordan det skal se ud. Vi har bedt Cimes om at give os besked, når man har besluttet sig for placeringen af projekthuset, ligesom vi har bedt om at få oplyst, hvilke kriterier der ligger til grund for udvælgelsen af stedet. Med hensyn til husets indretning er personalet i Potolo generelt tilfredse med huset dér, men det har i perioder været svært for dem at få lidt privatliv, hvis der har været kursusaktiviteter i huset, da deres værelser vender direkte ud mod mødelokalet. Det skal desuden bemærkes, at der ikke er noget køkken i huset i Potolo, hvor et badeværelse fungerer som sådant. Ligeledes kan akustikken med fordel forbedres i forhold til huset i Potolo. Med hensyn til projektråd har Cimes under vores besøg udtrykt stor bekymring for den måde, som dette er beskrevet på i projektdokumentet. De finder konstruktionen for kompliceret og foretrækker, at der kun etableres én administrativ enhed i projektet. Derudover har de udtrykt bekymring over den stigende politisering, der har fundet sted i Bolivia det sidste års tid, bl.a. af bondeforeningen. De er imidlertid helt med på, at det er et krav fra Diálogos, at der etableres et projektråd. Cimes har nu lovet at udarbejde forslag til projektrådets sammensætning og arbejdsområder samt komme med forslag til, hvornår første møde skal afholdes. Forslagene skal efter aftale være fremsendt til Diálogos senest med udgangen af august måned. 10

11 PERSONALET I projektet er der p.t. ansat følgende personale: Hugo: direktør José: administrator og planlægger i Sucre, deltager i en del af aktiviteterne i Potolo Martín: ansvarlig for sundhedskomponenten i Potolo, har været ansat siden august 2002 José Luís: ansvarlig for ernæringskomponenten i Potolo Marleni: ansvarlig for organisationskomponenten og kvindegrupperne i Potolo Saturnina: sygehjælper i Punilla (se anbefaling i afsnittet om sundhedskomponenten) Projektet har p.t. ingen chauffør, idet Marcelo af helbredsgrunde har måttet flytte til Sucre. Man søger nu en ny chauffør. Cimes har ytret ønske om at udvide staben i Sucre. Oscar, planlægger for Cimes-Sucre, yder reelt et stort arbejde for projektet i forbindelse med bl.a. indkøb, men hans løn er hidtil blevet betalt af midler fra LED. Cimes ønsker nu at betale f.eks. 30% af hans løn med projektets midler. Umiddelbart ser vi ingen problemer i, at staben i Sucre udvides en smule, idet det er vores indtryk, at holdene i Potolo og Sucre komplementerer hinanden fint og hver for sig yder en god indsats. Der skal nu ansættes mere personale, en advokat og yderligere én tekniker pr. komponent. Det giver mulighed for at ansætte et nyt hold til arbejdet i Poroma og lade det nuværende hold i Potolo fortsætte arbejdet dér i en periode. Vi skal dog på det kraftigste anbefale, at Cimes fra starten sørger for, at de 2 hold til stadighed udveksler ideer og erfaringer og i en vis grad deltager i arbejdet i begge områder. Hvis ikke, vil det blive meget vanskeligt at samle de to hold i ét, når alle til sin tid skal arbejde i Poroma. Vi har i øvrigt anmodet om at få tilsendt en kort beskrivelse af de nye medarbejdere, når disse er blevet ansat. Dette vil gøre det meget lettere for os at forstå de informationer, vi får tilsendt fra Bolivia. Diálogos har været bekymret for den opdeling der har været af projektpersonalet med en gruppe baseret i Sucre (administrationen) og en gruppe i Potolo. Derfor gennemførte vi en workshop for at diskutere potentielle problemer. I workshoppen deltago Oscar og José fra administrationen og hele holdet fra Potolo. De konklusioner der kan drages fra workshoppen er følgende: Generelt fungerer samarbejdet mellem de to grupper tilfredsstillende. Gruppen i Sucre tager sig af mange opgaver i byen som f.eks. indkøb, udarbejdelse af regnskaber etc. og aflaster på denne måde holdet fra landet fra det administrative arbejde, så de 100 % kan hellige sig arbejdet i selve projektområdet. 11

12 Der eksisterer imidlertid også ønsker om forbedringer. Baseret herpå er Cimes personale blevet enige om følgende: For at få mere tid til diskussioner etc. bør holdet fra Potolo komme til de månedlige møder med færdigudarbejdede rapporter. For at forbedre mulighederne for radiokommunikation mellem holdet på landet og administrationen forpligter administrationen sig til at forbedre radioantennen i juli måned SAMARBEJDET MED CIMES-SUCRE Det er vores indtryk, at der eksisterer en tæt kontakt fra projektet til Cimes-Sucre, hvor man jævnligt mødet folk fra projektområdet. Det er glædeligt, at projektets målgruppe på den måde har en base i Sucre, hvor de kan få hjælp, når de kommer til storbyen. Ifølge oplysninger fra Cimes har indbyggerne i projektområdet mulighed for at tegne sygeforsikring hos Cimes for 10 Bs årligt pr. familie mod de sædvanlige 50 Bs. Promotorerne kan få en gratis forsikring. Vi har ikke haft lejlighed til at se nærmere på, hvor mange familier i projektområdet der har tegnet sygeforsikring hos Cimes-Sucre, men vi er glade for, at Cimes på denne måde støtter projektets målgruppe. Cimes-Sucre er i gang med at bygge et hospital bag den oprindelige Cimes-bygning. Der har i Diálogos hersket nogen tvivl om finansieringen af dette. Cimes har nu forklaret os, at bygningen af hospitalet er muliggjort af, at LED (donor fra Liechtenstein) gennem de sidste 8-9 år har finansieret driften af Cimes-Sucre. Man har på denne måde kunnet sætte de penge til side, som er kommet ind via sygeforsikringens nu ca tilmeldte, og det er de penge, der finansierer byggeriet. Projektet har naturligvis ikke mulighed for direkte at støtte hospitalsbyggeriet eller anskaffe udstyr dertil, men Cimes har lovet os en liste over, hvilket udstyr de har brug for til det nye hospital, og vi har lovet at undersøge mulighederne for at skaffe noget af udstyret. ØKONOMI I forbindelse med, at der var usikkerhed om, hvorvidt projektforlængelsen ville blive godkendt af Danida, anmodede Diálogos for nogle måneder siden Cimes om at være tilbageholdende med større udgifter, idet man på denne måde ville kunne sikre projektets overlevelse i en periode uden nye midler fra Danida. Væsentlige planlagte aktiviteter, f.eks. indenfor miniprojekter, er derfor ikke blevet igangsat de seneste måneder. Dette, sammenholdt med at Cimes i hele projektperioden på visse budgetposter har brugt væsentligt mindre end forudset, har betydet at der nu ved afslutningen af projektet er et betydeligt overskud på det bolivianske budget. 12

13 Problemet er blevet diskuteret med Danida, der har givet grønt lys for at forlænge den nuværende projektperiode frem til 31. august Cimes vil derfor frem til 31. august igangsætte en række aktiviteter og foretage de investeringer, som man har været tilbageholdende med. Dialogos mangler endnu at se revideret regnskab for året Det er aftalt med Cimes, at regnskabet for 2002 skal foreligge senest med udgangen af juli måned. Det er endvidere aftalt, at revideret regnskab for resten af projektperioden (dvs. 1. januar 31. august 2003) skal foreligge ved udgangen af november måned. RAPPORTERING Diálogos har været bekymret over de rapporter, Cimes har sendt til Danmark om det gennemførte arbejde. Rapporterne har været meget skematiske, og det har derfor været svært at forstå nøjagtigt hvad der er foregået i projektet. Emnet er blevet diskuteret med Cimes ved tidligere lejligheder, men Diálogos problem i Danmark har altid været at læse bagom tallene og forstå detaljerne i aktiviteterne. Af samme grund har Diálogos ikke kunnet bidrage med sine ideer og holdninger til, hvad der foregik i projektet, og det har været vanskeligt at lave betydningsfulde og fyldestgørende svar til Cimes. Under dette besøg har vi endnu engang diskuteret rapporternes form. Vi er sammen med Cimes nået frem til følgende konklusioner for at forbedre rapporterne og Diálogosgruppens svar til Cimes: En gang om måneden udarbejder holdet på landet en narrativ rapport om sine aktiviteter og de problemer, der er opstået. Rapporten præsenteres og diskuteres på det månedlige møde med administrationen. Rapporterne til Diálogos i Danmark udarbejdes i fællesskab mellem holdet på landet og administrationen, og de sendes hver måned til Diálogos. De bør indeholde oplysninger om de gennemførte aktiviteter, problemer og mulige løsninger, og desuden en kort information om projektets økonomi. Hver tredie måned udarbejdes skematiske rapporter i henhold til aktivitetsplaner og de indikatorer, der er nævnt i projektdokumentet. Der udarbejdes endvidere økonomirapporter. Diálogos lover at kommentere de modtagne rapporter. Vi lover endvidere at tage initiativ til en mere uformel kommunikation via telefon og . Vi lover at ringe en gang om måneden, om muligt en af de sidste dage i måneden hvor holdet fra Potolo er i Sucre. Diálogos lover også snarest at fremsende en revideret adresseliste for gruppens medlemmer i Danmark til Cimes. 13

14 SAMARBEJDE MED PRODECO Diálogos har netop fået midler til finansiering af et 3-årigt biavls-projekt i Prodecos projektområde. Cimes er kort blevet præsenteret for dette projekt og har udtrykt ønske om, at personer fra Poroma-området, hvor der vurderes at være gode muligheder for biavl, kan deltage i projektets kurser. Efter aftale med Prodeco er det derfor blevet indføjet i samarbejdsaftalen for biavlsprojektet, at nogle personer fra Cimes projektområde skal have mulighed for at deltage i biavls-kurserne. Vi ser det som meget positivt, at der på denne måde etableres et konkret samarbejde mellem Dialogos to projekter i Chuquisaca. Det er vores indtryk, at samarbejdet mellem de to projekter hidtil har været meget sporadisk og at det med fordel kunne udbygges yderligere. Vi skal derfor opfordre til, at Cimes overvejer dette, f.eks. i forbindelse med deltagelse i hinandens kursusaktiviteter og i udveksling af undervisningsmateriale. MØDE MED DEN DANSKE AMBASSADE I LA PAZ Under vores ophold i La Paz holdt vi et kort møde med Marianne Peters, ambassadesekretær. Formålet med mødet var fra vores side kort at præsentere Diálogos arbejde i Chuquisaca, drøfte projektforlængelser og det netop godkendte biavlsprojekt samt diskutere et eventuelt samarbejde med ambassaden om en tekstiludstilling i Danmark. Vi præsenterede kort Diálogos arbejde og måtte konstatere, at dette var så godt som ukendt for Marianne Peters. Med hensyn til tekstiludstilling henviste Marianne Peters til konsul Birgit Chang, der er ansvarlig for kulturområdet. Hun var netop kommet fra ferie og havde ikke tid til at mødes med os, men vi er blevet lovet, at hun vil kontakte os. Vi har endnu intet hørt. MØDE PÅ TEKSTILMUSEET I SUCRE Under opholdet besøgte vi Museo Textil Etnográfico i Sucre og bl.a. for at tale med Mercedes renjel, der er ansvarlig for museets udstillinger. Med hensyn til den planlagte udstilling af tekstiler og håndværk i Europa var planerne endnu ikke gennemtænkte og planlagte i detaljer. Udstillingen kommer under ingen omstændigheder til Frankrig før i begyndelsen af 2005 og altså først derefter eventuelt til Danmark. Mercedes Renjel var på vej til La Paz hvor hun skulle til møde med den franske ambassade og hun havde også intentioner om at besøge den danske konsul, Birgit Chang. Museet har nu adresser på Birger, Ninna og Tina. Samarbejdet med Asur er imidlertid ikke helt problemfrit, da flere af de bønder vi talte med i Potolo ikke vil samarbejde med Asur, da de ser dem som et mellemled der betaler for lidt for kunsthånværkerne og scorer fortjenesten. Asur betaler 0.10 boliviano pr. centimeter hvor bøndernes egen sammenslutning betaler 0.11 boliviano. (Denne sammenslutning har kontor i calle Bolívar i Sucre og udsalg i Calle Linares i La Paz). Det er imidlertidigt svært for os at arrangere en udstilling uden om etablerede kanaler, en udstilling der er repræsentativ og som har størrelse og et format til at vandre en tid i 14

15 Danmark. Desuden er det også et spørgsmål om økonomi og Asur-udstillingen ser ud til at blive støttet fra fransk side, hvilket selvfølgelig gør det noget lettere for os at få den til Danmark. Det er ikke en ny problemstilling, men vi bør diskutere den igen. INDSAMLING AF MATERIALE TIL LÆREBOG Tina er ved at skrive en undervisningsbog om Bolivia til højniveau i gymnaiet og lignende uddannelser samt til litteraturundervisningen på universitetet. Det er et materiale der kort præsenterer Cimes-projektet samt ridser den historiske og socioøkonomiske situation op i Bolivia. Derefter bliver der en introduktion til boliviansk litteratur og en samling skønlitterære tekster. Under besøget fik Tina mulighed for at indsamle dele af den nødvendige litteratur samt lave interview med en af de unge fra Potolo. Desuden havde hun møde med en lektor, Elena Zamora, i litteratur fra universitetet i Sucre, der desuden vil bistå med vejledning i skriveprocessen. 15

BESØGSRAPPORT, BIAVLSPROJEKTET, JUNI 2004, MARIE

BESØGSRAPPORT, BIAVLSPROJEKTET, JUNI 2004, MARIE BESØGSRAPPORT, BIAVLSPROJEKTET, JUNI 2004, MARIE Under projektbesøg på Cimes-projektet fik jeg lejlighed til at mødes kortvarigt med Miguel Isola for at drøfte biavlsprojektet. Ca. halvdelen af tiden deltog

Læs mere

Sundhedsprojekt Cultura Jall qa CIMES - Dialogos. Midtvejsevaluering 2002. Ninna Gade, Tina Lund Hansen og Walter Cisnereos Silvetti

Sundhedsprojekt Cultura Jall qa CIMES - Dialogos. Midtvejsevaluering 2002. Ninna Gade, Tina Lund Hansen og Walter Cisnereos Silvetti Sundhedsprojekt Cultura Jall qa CIMES - Dialogos Midtvejsevaluering 2002 18. juni 2002 Ninna Gade, Tina Lund Hansen og Walter Cisnereos Silvetti 1 SUNDHEDSPROJEKT CULTURA JALL QA CIMES - DIALOGOS...1 MIDTVEJSEVALUERING

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

NYHEDSBREV KUBUNEH HEALTH CENTRE

NYHEDSBREV KUBUNEH HEALTH CENTRE NYHEDSBREV KUBUNEH HEALTH CENTRE 1. Besøg i Gambia i februar 2014 Februar 2014 Undertegnede besøgte Kubuneh fra den 5. 12. februar 2014. John Jalving fra bestyrelsen skulle have været med, men John fik

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE

KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE Nedenstående deadlines gælder alle FamilieNets interne kurser. Nogle kurser bliver afholdt i samarbejde med andre organisationer, og her kan der gælde andre deadlines og opgaver.

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE

7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE 7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden De 7 grundregler for god mødeforberedelse. Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

KORT STATUSRAPPORT OVER PLAGBOL PROJEKTET NOVEMBER 2007

KORT STATUSRAPPORT OVER PLAGBOL PROJEKTET NOVEMBER 2007 KORT STATUSRAPPORT OVER PLAGBOL PROJEKTET NOVEMBER 2007 Rapport udarbejdet efter projektbesøg 23/10-12/11 2007, v. Erik Jørs Plagbol projektets fase 2 er nu i gang på tredje år af i alt fire, har opnået

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Université Paris Ouest Nanterre la Défense Land: Frankrig Periode: Fra:04.02.13

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Tilsynsrapporten (hvad har vi skrevet) Socialtilsynets kommentarer (Hvad ændrer vi)

Tilsynsrapporten (hvad har vi skrevet) Socialtilsynets kommentarer (Hvad ændrer vi) Tilbuddets kommentarer (med angivelse af hvor i rapporten, side, tema, kriterium, indikator) Vi undre os over, at Tilsynet finder det nødvendigt i den samlede vurdering at videregive specifikke uddannelsesønsker

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. august 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/ Tryg Forsikring Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 16. december 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed Page 1 of 51 of 5 From: Morten Byrial Sent: 19-01-2016 09:51:48 To: Henrik Elstrup; Jørgen Borregaard Sørensen Cc: 'Tina Toft'; 'Ida Thøgersen'; syddjurs Subject: SV: Angående akt indsigt Hermed mine kommentarer

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013

Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013 Dyrefors øgstilsynet Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013 Denne udgave af nyhedsbrevet sætter fokus på den nye bekendtgørelse om dyreforsøg, der fuldt implementerer det nye EU-direktiv Den 1.

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Notat til dagsordenspunkt

Notat til dagsordenspunkt Notat til dagsordenspunkt Emne Bilag 3 referat af dialogmøde vdr. strandresningslaug Sagsnr. 253-2016-79988 Dokumentnr. 253-2017-31625 Dato 14. februar 2017 Administrativ enhed Center for Teknik & Miljø

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008 Bilag 3: Status Særundersøgelser Enhed Revisionsbemærkning beklageligt: Revisionsdirektoratet finder det beklageligt, at s administration af kommunens registreringer har været mangelfuld, herunder særligt

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere