Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing"

Transkript

1 Til medlemmerne af stiftsrådet 12. maj 2015 i Lolland-Falsters Stift Dok.nr HNN/tabs Beretning fra stiftsrådsmøde i Lolland-Falsters Stift torsdag d. 7. maj 2015 kl i Bispegårdens mødelokale A og B Deltagere Gejstlige medlemmer: Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup (OO) Maribo Domprovsti Provst Anne Birgitte Villadsen (ABV) Lolland Østre Provsti Sognepræst Per Møller (PM) Maribo Domprovsti Læge medlemmer: Falster Provsti Niels Reinhold Nielsen (NRN) Nykøbing F. Sogns Menighedsråd Steen Henriksen (SH) Tingsted Sogns Menighedsråd Lolland Vestre Provsti Mette Tangaa Jensen (næstformand) (MT) Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd Susan Rasmussen (SR) Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd Lolland Østre Provsti: Ebbe Balck Sørensen (EBS) Herritslev Sogns Menighedsråd Knud Erik Rasmussen (KER) Våbensted-Engestofte Sognes Menighedsråd Maribo Domprovsti Bent Normann Olsen (formand) (BNO) Maribo Domsogns Menighedsråd Susanne Møller (SM) Vejleby Sogns Menighedsråd Fra stiftsadministrationen deltog: konstitueret stiftskontorchef Henrik N. Nielsen (HNN, ref.) bispesekretær Tanja B. Sørensen (TABS, møderef.) Afbud fra: Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing

2 Der var forinden møde udsendt følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Økonomi Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Henrik N. Nielsen og Knud Erik Rasmussen Status for Gias og KAS v/henrik N. Nielsen og Steen Henriksen Bevilgede lån 1. januar -25. april 2015 (bilag) Årsrapport for stiftsmidlerne 2014 (bilag) Status for det bindende stiftsbidrag pr. 25. april 2015 (bilag) Godkendelse af samarbejde med Stege-Vordingborg Provsti om Skoletjeneste SYLF (bilag) Ansøgning fra Bibelselskabet om støtte til bibler til danske hospitaler (bilag) Ansøgning om støtte til projekt om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads Ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd om støtte til den kirkelige filmpris Gabriel (bilag) Ansøgning fra Susan Rasmussen om 4.567,- kroner til deltagelse i Folkekirkens Nødhjælps rejse til Israel og Gaza maj Orientering ved formanden 3.1. Henvendelse fra landsforeningen drøftelse af dåbstal (bilag) 3.2. Invitation kirken på landet, seminar for en række indbudte (bilag) 4. Orientering ved biskoppen 4.1. Evaluering af Landemodet/årsmødet herunder tid og navn og indhold 4.2. Fastlæggelse af placering af provstestillinger/-boliger 4.3. Opslag af stillingen som domprovst i Maribo 4.4. Strukturændringer (Holeby-Errindlev-Fuglse) 4.5. En udmelding vedr. stiftskontorchefstillingen efterspørges 5. Udvalgene 5.1. Orientering fra stiftsrådsmedlemmerne i udvalgene 5.2. Jubilæumsudvalget for domkirkens 600 år 5.3. Forslag om at Innovationsudvalget tildeles kompetence til at uddele Initiativprisen uden forelæggelse for stiftsrådet 5.4. Kørselsgodtgørelse til medlemmer af stiftsrådet 6. Henvendelse om adgang til bilagene fra stiftsrådsmøderne i forbindelse med udsendelse af referat 7. Nyt fra Præsteudveksling med Mecklenburg (bilag) 8. Eventuelt Side 2 af 6

3 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 2. Økonomi Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ HNN og KER. Møde hvor ministeren deltog. Hun vil deltage i fremtidige møder. Pensionsområdet er udfordret. Bidraget skal være højere. Landskirkeskatten vil følge den normale udvikling. Der afholdes et tema møde i nærmeste fremtid. HNN oplyste at kontorchef Jørgen Lützau fra Aalborg Stift har overtaget Helle Samsons plads i budgetfølgegruppen Status for Gias og KAS v/hnn og EBS. EBS: Referater udsendes og kan findes via nettet. 40 mio. fortsat. Renterne er stigende. Afkastet vil være mindre næste gang, da obligationernes kursværdier er pressede. Der er lovet maksimalt 0,5 1 % afkast fra eksperterne et meget moderat afkast. Der arbejdes med andre investeringsmuligheder end de traditionelle. EU-udbud er under overvejelse. Kammeradvokaten er meget dyr, og man har derfor valgt et andet advokatfirma i Aalborg til at styre EU-udbuddet. Pligtig til at udbyde servicekontrakter ca. hvert 4. år Bevilgede lån 1. januar april 2015 (bilag). Ingen bemærkninger Årsrapport for stiftsmidlerne 2014 (bilag). Den underskrevne udgave var lovet udsendt til stiftsrådsmedlemmerne. Den kan hentes via stiftsrådets dagsorden på intranettet Status for det bindende stiftsbidrag pr. 25. april 2015 (bilag). Kr ,- i frie midler. Ændring vedr. årsberetning, Lolland-Falsters Stifts temahæfte, kr ,- pga. genoptryk af postille Godkendelse af samarbejde mellem LOF og Stege-Vordingborg Provsti om Skoletjeneste SYLF (bilag). Det er første gang at man arbejder tværstiftsligt på denne måde, derfor skal der godkendes en vedtægt og udfærdiges en samarbejdsaftale. Der er sket ansættelse af 1 lærer, hvor provstiet i Stege-Vordingborg skal være ansættende myndighed. 1 medlem af religion pædagogisk udvalg og 1 fra stiftsrådet i LOF skal udpeges. Formelle rammer skal på plads. Side 3 af 6

4 Vedtægten skal godkendes og underskrives af stiftsrådet, som også skal være medfinansierende. Vedtægt og samarbejdsaftale sendes samtidigt ind til Kirkeministeriet. BNO udpeges som repræsentant for stiftsrådet. Vedtægter blev godkendt Ansøgning fra Bibelselskabet om støtte til bibler til danske hospitaler (bilag). Bevilget kr , Ansøgning om støtte til projekt om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads. Der meddeles afslag på støtte til projektet Ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd om støtte til den kirkelige filmpris Gabriel (bilag). Afslag iht. tidligere behandlet ansøgning om samme emne Ansøgning fra Susan Rasmussen om 4.567,00 kroner til deltagelse i Folkekirkens Nødhjælps rejse til Israel og Gaza maj SR orienterer om rejsens formål hvorefter hun forlod mødet. Ansøgningen blev bevilget. SR fortæller om rejsen når hun kommer hjem. 3. Orientering ved formanden Henvendelse fra landsforeningen drøftelse af dåbstal (bilag). SSK orienterede vedr. tal for Lolland-Falsters Stift. Emnet blev taget op af kirkeminister Marianne Jelved på seneste bispesamråd. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) er inddraget i håndteringen af dåbstal og initiativer i den forbindelse. Emnet er med på programmet ved Landsforeningens årlige møde. Pt. er der ikke videre stiftslige initiativer vedr. arbejdet med en forhøjelse af dåbstal. Drøftelse: tidligere har stiftsrådet været søgt om støtte til et initiativ til foldere vedr. dåb for voksne som blev afslået. Opfordring til dåb vil evt. blive drøftet ved stiftspræstestævne i august 2015: Er du i tvivl, så døb dit barn. SSK vil følge op på emnet med henvendelse til pressen. BNO svarer landsforeningen Invitation kirken på landet, seminar for en række indbudte (bilag). SM og sognepræst Henrik Gade Jensen har takket ja til at deltage i seminaret efter opfordring fra SSK. 4. Orientering ved biskoppen Evaluering af Landemode herunder tid og navn og indhold. Landemode er fastlagt til onsdag d. 10. juni 2015, foredrag ved Massoud Fouroozandeh. Nyhed lagt på DAP og på stiftets hjemmeside. Bemærk tilmelding. Side 4 af 6

5 4.2. Fastlæggelse af placering af provstestillinger/-boliger. Domprovst Ole Opstrup tiltræder pr. 1. august 2015 en retrætestilling i Halsted- Avnede Pastorat som sognepræst. Biskoppens tanke er, at Halsted-Avnede skal være fremtidigt provsteembede med boligpligt. Provsteembedet i Lolland Østre ligger fast i Radsted-Tårs. Falster Provsti i Nykøbing F. Maribo Domprovsti i Maribo. SSK bemærkede at der dermed er en lige fordeling mellem by- og landsogne Opslag af stillingen som domprovst i Maribo. Stillingen slås op i efteråret til besættelse pr. 1. januar Regler for ansættelsen medsendes referatet (bilag). Tidsplan for ansættelsesforløbet er under udarbejdelse Strukturændringer (kommende Holeby-Errindlev-Fuglse pastorat). SSK orienterede om kommende ændringer som er blevet relevante grundet vakance i Fuglse. Der afholdes møde i juni måned 2015 med menighedsrådene i de 8 sogne. Der er ikke befolkningsmæssigt grundlag for at videreføre pastoraterne som hidtil. Der vil være 2 sognepræster ansat i det kommende pastorat med ca indbyggere. SSK bemærkede at der er gang i sammenlægning af menighedsråd flere steder i stiftet En udmelding vedr. stiftskontorchefstillingen efterspørges. SSK oplyser at en meddelelse om ansættelse af den ny stiftskontorchef udsendes snarest. 5. Udvalgene Orientering fra stiftsrådsmedlemmerne i udvalgene. MT orienterer fra diakoniudvalget. Ragna Lollike er udtrådt pr. 1. maj Stiftsrådet skal udpege et nyt medlem Jubilæumsudvalget for Maribo Domkirke 600 års jubilæum 24. maj Opdatering fra BNO. Rammerne er fastlagt. Arrangementet er pt. skrevet i H.M. Dronningens kalender. Hoffet vender tilbage med endeligt tilsagn eller frafald. 3 møder afholdt i jubilæumsudvalg. Næste møde afholdes d. 17. juni Forslag om at Innovationsudvalget tildeles kompetence til at uddele Initiativprisen uden forelæggelse for stiftsrådet. Godkendt. 6. Orientering fra stiftsadministrationen Kørselsgodtgørelse til medlemmer af stiftsrådet. Præcisering af reglerne. Det er kørsel til lav takst. Der kommer en skriftlig udmelding fra stiftsadministrationen til stiftsrådsmedlemmerne. Side 5 af 6

6 7. Henvendelse om adgang til bilagene fra stiftsrådsmøderne i forbindelse med udsendelse af referat. Forslag om at lægge bilag ud til offentligheden, da referaterne bliver mere læsevenlige. Det blev indtil videre vedtaget, at hvis man som udefrakommende er interesseret i bilag til referater, så kan man rette henvendelse til stiftsadministrationen for at få aktindsigt. Der skal gøres opmærksom på i forbindelse med udlæggelse af referater på stiftets hjemmeside, at man kan rette henvendelse til medlemmer af stiftsrådet eller stiftsadministrationen for at få udleveret bilag. Man skal huske på at der er regler for hvilke sager man kan udlevere bilag til. Personsager kan man ikke udlevere bilag til. Det er ikke muligt at lægge samtlige bilag ud på stiftets hjemmeside. Stiftsadministrationen undersøger mulighederne og sender svar i forbindelse m. henvendelsen. 8. Nyt fra Præsteudveksling med Mecklenburg (bilag). Præsteudveksling foregår i Idestrup med indkvartering hos private. NRN foreslog at de besøgende kommer på tur i Klosterkirken og ser den Mecklenburgske anetavle som lige er blevet restaureret. HNN giver besked til sognepræst og tovholder Jette Walther Birk om muligheden. 9. Eventuelt. 1. Det nye krematorie. Bedemændene kører til de billigste krematorier. NRN oplyser at problematikken er ved at løse sig via sænkning af provenu på brug af køleanlæg oplyser NRN. 2. SSK erindrede om, at der d. 18. maj 2015 er temadag i Sognets Hus i Maribo vedr. Pilgrimshuset. Tilmelding til pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith (nyhed på stiftets hjemmeside). Side 6 af 6

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere