Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser"

Transkript

1 Meddelelsesimplementeringsvejledning til MEDPRE-meddelelser Vejledning og noter til implementering af Meddelelser til EDI-recepter Sundhedsstyrelsens MEDPRE-gruppe version maj 1999

2

3 Forord EDI-transmission af recepter har allerede en lang tradition i Danmark, hvor den nationalt udviklede RECEPTmeddelelse er benyttet siden Det aktuelle grundlag for implementeringen er EDI-Håndbog for elektronisk receptudveksling, version 2.0 fra oktober 1991 med senere tillæg Brug af EDIFACT-recept version 2.0, kaldet version 2.1 fra 19. januar De justeringer, som blev foretaget i version 2.1, var strengt nødvendige for at få brugen af meddelelsen gjort ensartet. Men den af Sundhedsstyrelsen gennemførte godkendelsesprocedure og de via en enquete indsamlede kommentarer har vist, at der stadig er problemer af forskellig art. Disse kan henføres til, at der ikke er tilstrækkelig eller entydig vejledning til systemhusene mht. mapning og dataindhold. Det er samtidig konstateret, at en stor procentdel af samtlige EDI-recepter volder problemer pga. usikker identifikation, idet varenummer og præparatnavn ikke stemmer overens. Dette problem - samt et ønske om øget mulighed for automatisk produktion af etiketter på apoteket - kan kun løses ved, at alle parter benytter en fælles database, som opdateres på ensartet måde og som indholder koder for tekster i videst mulige omfang. Det er derfor hensigten, sideløbende med introduktion af MEDPRE, at skabe praktiske (incl. økonomiske) muligheder for hyppig opdatering af medicindatabaserne hos de praktiserende læger og sygehusene, så de afsendende parter råder over samme datagrundlag som apotekerne. Sundhedsstyrelsen, Danmarks Apotekerforening og Praktiserende Lægers Organisation har på denne baggrund ønsket via Sundhedsstyrelsen at implementere en ny receptmeddelelse baseret på MEDPRE. I forbindelse med denne proces har en arbejdsgruppe formuleret krav til implementering af MEDPRE, mens en anden arbejdsgruppe har beskæftiget sig med koordinering af de eksisterende medicindatabaser og evt. justeringer af receptbekendtgørelsen. Standardiseringsorganisationen CEN/TC 251 har udarbejdet en række syntaxuafhængige standarder for medicinsk kommunikation, som i samarbejde med EBES/EEG9 implementeres som EDIFACT-meddelelser. EBES/EEG9 har dog også udviklet meddelelser i eget regi, afregningsmeddelelsen MEDRUC og denne meddelelse - MEDPRE - er eksempler herpå. Den praktiske udformning af Meddelelsesimplementeringsguideline n er udført af undertegnede med medlemmer af ovennævnte arbejdsgrupper som reviewere. Det kan ikke undgås, at der i en så omfattende dokumentation er fejl og mangler. Alle kommentarer, rettelser og forslag til forbedringer - indholdsmæssigt og præsentationsmæssigt - modtages med tak. De sendes til: Læge Jesper Theilgaard Kirkely 1 Bramdrupdam 6000 Kolding Telefon: eller Internet: Fax: eller (sidstnævnte er kun åben efter aftale) På vegne af Sundhedsstyrelsens MEDPRE-Gruppe Jesper Theilgaard Version Side 1

4 Version Side 2

5 Sundhedsstyrelsens MEDPRE-gruppe består af: Thomas Hensing, Dan Net, Birkerød Anne Høegh-Christensen, Datapharm, Lyngby Stig Korsgaard, Sundhedsstyrelsen, 6. kontor for Medicinsk Informatik Jesper Theilgaard, almen praksis, konsulent, Kolding Søren Thygesen, Søren Thygesen Data, Gladsaxe Version Side 3

6 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION REFERENCER GENERELLE NOTER OM MEDDELELSESDOKUMENTATION Meddelelsesdefinitioner EDIFACT implementering af GMD er Konkret implementering Notation i MIG Mapning af objekter/attributter i MIG Forekomst af dataelementer, segmenter og segmentgrupper Repræsentation af information Identifikation af kodelister Koder Diverse ANVENDELSESOMRÅDE Anvendelsesområde internationalt Udvidelser i anvendelsesområde i EBES/EEG9 s forslag til status Anvendelsesområde i Danmark MEDDELELSESSTRUKTUR OG INDHOLD Meddelelsens indhold Meddelelsesstruktur Meddelelsessubset MEDDELELSESSPECIFIKATION HEADER...18 UNH Meddelelseshoved...18 BGM Begyndelse på meddelelse...20 DTM Dato/tid/periode DETAILSEKTION...22 SG001 Sundhedsfaglig partner: Udsteder/apotek...22 PNA Partsnavn...23 ADR Adresse...25 COM Kommunikationskontakt...26 SPR Serviceyder...27 QUA Kvalifikation...28 EMP Ansættelsesdetaljer...29 SG002 Recept...30 DTM Dato/tid/periode...31 RFF Reference...32 ICD Beskrivelse af forsikringsdækning...33 INP Instruktion af partnere...34 FTX Fri tekst...35 SG003 Patient og relaterede parter...36 GIS Generel indikator...37 PNA Partsnavn...38 ADR Adresse...40 DTM Dato/tid/periode...42 PDI Persondemografisk information...43 CCI Karakteristik/klasse ID...44 Version Side 4

7 SG004 Ordinerede lægemidler...45 LIN Liniepost...46 IMD Varebeskrivelse...47 MEA Måling...48 PGI Produktgruppeinformation...49 QTY Kvantitet...50 PNA Partsnavn...51 ALC Rabat eller pris...52 CIN Klinisk information...53 SG006 Iteration...54 EQN Enhedsantal...55 DTM Dato/tid/periode...56 SG007 Doseringsanvisning...57 DSG Dosering...58 DTM Dato/tid/periode...60 FTX Fri tekst...61 SG008 Leveringsinformation...62 TOD Leveringsbetingelser eller transport...63 ADR Adresse...64 PNA Partsnavn MEDDELELSESTRAILER...67 UNT Meddelelsesafslutning...67 APPENDIKS 1. KONSENSUSDATALISTE...68 FORORD...68 Læsevejledning - MEDPRE...68 Databeskrivelsen...68 Implementeringsregler...69 APPENDIKS 2. STRUKTURDIAGRAM FOR MEDDELELSEN...85 APPENDIKS 3. DOMÆNEINFORMATIONSMODEL OG GENERELLE MEDDELELSESBESKRIVELSER FOR RECEPT...88 A3.1 Domæneinformationsmodel (DIM) for recept...88 A3.2 Generel meddelelsesbeskrivelse (GMD) for Ny Recept...90 A3.3 Generel meddelelsesbeskrivelse (GMD) for Recept Annullering...91 A3.4 Subjektmodel for subjekt patient...92 A3.5. Subjektmodel for subjekt ordination...93 APPENDIKS 4. OBJEKTER...94 A4.1. Apotek...94 A4.2. Betaler...94 A4.3. Betalingsinformation...95 A4.4. Brugsanvisning...95 A4.5. Dyr...95 A4.6. Dyreejer...96 A4.7. Iteration...96 A4.8. Leveringsinformation...96 A4.9. Ordineret lægemiddel...97 A4.10. Pakning...98 A4.11. Patient...98 A4.12. Patienttilknyttet person...99 A4.13. Recept A4.14. Substitution A4.15. Udsteder A4.16. Varighed af behandling A4.17. Specifikation af fælles attributgrupper (CAG) Version Side 5

8 APPENDIKS 5. DATATYPER APPENDIKS 6. EKSEMPLER APPENDIKS 7. MAPNING AF MEDICINDATABASEFELTER VERSION 2.0 TIL EDIFACT-MEDDELELSE Version Side 6

9 1. Introduktion Denne Meddelelsesimplementeringsguide (MIG) version 1.2 for meddelelsen MEDPRE beskriver hvorledes recepter skal overføres elektronisk i Danmark. Den beskrevne meddelelse bygger på internationalt udviklingsarbejde i CEN/TC251 EBES/EEG9 og CoCo af MEDPRE - en EDIFACT-meddelelse til medicinske recepter (Medical Prescription). Meddelelsesimplementeringsguiden beskriver en delmængde (et subset) af MEDPRE. Den fulde meddelelse er beskrevet i Appendiks 2. Meddelelsen indeholder adskillige nye koder (vist med + foran koden). Disse koder kan med tiden blive erstattet af andre (officielle UNCL-koder) senere. Det tilrådes løbende at holde sig orienteret om det aktuelle sæt af koder via Sundhedsstyrelsen. Version Side 7

10 2. Referencer Dette dokument bygger på og refererer til følgende dokumenter: 1. EBES/EEG9 MEDPRE version 0, release 7, draft (ref. MD9/95/78). 2. UN/EDIFACT directory, version D.96B 3. UN/EDIFACT Guidelines for MIG 4. CoCo MEDPRE MIG, draft version 1.0, UN/EDIFACT Brazil JRT, JTAG conclusions (ref. EEG9/96/25) Version Side 8

11 3. Generelle noter om meddelelsesdokumentation 3.1. MEDDELELSESDEFINITIONER De følgende kapitler beskriver implementation af MEDPRE ved hjælp af EDIFACT standard syntaks. Domæneinformationsmodel (DIM) og generelle meddelelsesbeskrivelser (GMD) er ikke indeholdt i MEDPRE-forlægget fra EBES/EEG9, hvorfor udviklingen af CoCo s MIG for MEDPRE også har omfattet disse modelleringer. DIM og GMD er er kopieret fra CoCo s MIG og oversat til dansk, findes i Appendiks 3 og EDIFACT IMPLEMENTERING AF GMD ER Denne MIG er i overensstemmelse med CoCo s MIG f or MEDPRE, udgør en delmængde af denne. Meddelelsen har status 0 og vil som andre meddelelser blive behandlet af UN/EDIFACT organisationen m.h.p. at opnå status 1, senere status 2. Det må forventes, at denne behandling vil medføre detaljeændringer, men vil ikke medføre begrænsninger i meddelelsens evne til at understøtte de GMD er, der er angivet i Appendiks 4. Efter behandling i UN/EDIFACT organisationen vil meddelelsen blive en UN/EDIFACT standard. Den vil sandsynligvis også blive tiltrådt af CEN som en CEN standard i henhold til de samarbejdsaftaler, der findes mellem CEN og UN/EDIFACT KONKRET IMPLEMENTERING For denne konkrete implementering af MEDPRE er beskrevet et subset af den totale meddelelse. Dette subset er udfyldt med alle nødvendige beskrivelser af attributter, brug, afhængighedsregler, koder og eksempler, som muliggør udvikling af applikationer baseret på MEDPRE i Danmark. Som supplement er udarbejdet en Konsensusdataliste, som meget konkret beskriver hvilke attributter, der er krævet og hvilke, der er optionelle. Attributter, der ikke findes i Konsensusdatalisten, må ikke anvendes. Subset er dannet på basis af generelle EDIFACT regler for dannelse af subsets. Disse regler indebærer i hovedtræk:?? Mandatoriske segmenter/segmentgrupper må ikke udelades?? Konditionelle segmenter/segmentgrupper kan ændres til krævede?? Antal repetitioner for segmenter/segmentgrupper kan reduceres?? Specifikke kodelister kan foreskrives eller foreslås?? Specifikke koder kan angives Det specifikke subset identificeres entydigt af kommunikationsparterne ved dataelement 0057 i UNHsegmentet. Version Side 9

12 3.2. NOTATION I MIG Dokumentationen er i overensstemmelse med de gældende UN/ECE anbefalinger i Guide for Guidelines MAPNING AF OBJEKTER/ATTRIBUTTER I MIG Hvert meddelelsesobjekt starter på en ny side med en bred, skyggelagt boks indeholdende navn på objektet, dets anvendelse, definition, kommentarer og eksempler. I enkelte tilfælde er flere GMD-objekter samlet til ét meddelelsesobjekt eller et objekt delt over 2 segmentgrupper. Boksen, der indleder objektet, fortsætter som en skyggelagt skakt til venstre på de følgende sider. Et objekt er normalt repræsenteret ved ét eller flere segmenter. Skakten indeholder alle attributter, som tilhører det aktuelle objekt. Til højre for attributnavnet findes det dataelement, som attributten er mappet til. Hvis attributten kan repræsenteres som både kode og kodebetydning, som begge er indeholdt i et sammensat dataelement, er begge former af attributten mappet for at få anledning til at angive afhængighedsregler for hver del (dette er en afvigelse fra den rekommanderede dokumentation, men mere effektiv). Hver segmentgruppe startes med et mandatory segment, som kun kan forekomme én gang - dette er triggersegmentet for segmentgruppen FOREKOMST AF DATAELEMENTER, SEGMENTER OG SEGMENTGRUPPER. Den konkrete brug af hver segmentgruppe, hvert segment, sammensat og simpelt dataelement vises med en anvendelsesindikator i henhold til UN/EDIFACT forslag til MIG er: M (Mandatory) Defineret som mandatory i meddelelse/segment => SKAL bruges i henhold til denne MIG. R (Required) Defineret som konditional i meddelelse/segment => SKAL bruges i henhold til denne MIG. D (Dependent) Defineret som konditional i meddelelse/segment => SKAL bruges i bestemte situationer i henhold til denne MIG. A (Advised) Defineret som konditional i meddelelse/segment => ANBEFALES brugt i henhold til denne MIG. O (Optional) Defineret som konditional i meddelelse/segment => KAN bruges i henhold til denne MIG. N (Bruges ikke) Defineret som betinget i meddelelse/segment => BRUGES IKKE i henhold til denne MIG, men MÅ bruges (fordrer udvekslingsaftale). X (Bruges ikke) Defineret som betinget i meddelelse/segment => MÅ IKKE BRUGES i henhold til denne MIG. Modtagelse af denne information skal resultere i applikationsfejl. X er ikke brugt i denne MIG. Hvis et segment, et dataelement eller en segmentgruppe optræder flere gange, specificeres dette med et antal repetitioner (1, 9 eller 99, etc.) efter indikatoren. M 9 specificerer at dette dataelement, dette segment eller denne segmentgruppe skal optræde mindst én og højst 9 gange. I EDIFACT implementationen er tildelt specifikke grænser for antal af repetitioner af dataelementer, segmenter og segmentgrupper. Værdierne af disse antal er valgt så høje, at der reelt ikke bør være begrænsninger i det praktiske liv. Version Side 10

13 + foran en segment-tag, et dataelement eller en kode viser, at dette er et nyt element. * indikerer et modificeret led, sammenlignet med EDIFACT 96B-directory. + foran en anvendelsesindikator angiver, at værdien afviger fra den generiske IMS REPRÆSENTATION AF INFORMATION Attributterne er hver tildelt en bestemt datatype i datamodellen. Hver datatype er normalt repræsenteret på samme måde i EDIFACT meddelelsen. En information kan imidlertid være repræsenteret af mere end ét dataelement i meddelelsen. Information kan ofte udtrykkes som både en kode, en kodebetydning og nogle gange tillige som fri tekst. Hvis både kode og kodebetydning for en bestemt information er anvendt, skal kodebetydningen svare til koden. Supplerende fri tekst repræsenteres normalt ved hjælp af et FTX-segment. Den konkrete repræsentation af information kan veksle, afhængigt af det konkrete informationsindhold IDENTIFIKATION AF KODELISTER Identifikation af kodelister er normalt nødvendigt. Hvis generelle kodelister anvendes i en meddelelse (fx EDIFACT) eller kun en enkelt kodeliste er angivet som mulig, kan identifikation af kodelisten udelades KODER MIG en indeholder dels eksempler på koder, som kan bruges og dels koder som skal eller bør bruges. For eksterne kodelister er følgende notation brugt:? <Kodebetydning> Eksempel på mulige kodebetydninger, ingen kodeværdi præsenteret. For EDIFACT kodelister er følgende notation brugt: "<kodeværdi>" = <Kodebetydning> Kodeværdier og kodebetydninger vist med normal skrift er kun eksempler på koder, som kan bruges. "<kodeværdi>" = <Kodebetydning> Kodeværdier og kodebetydninger vist med fed skrift er rekommanderede (preferred) koder. Brugen af andre koder er ikke udelukket. "<kodeværdi>" = <Kode betydning> Kodeværdier og kodebetydninger vist i fed kursiv består af en komplet liste af tilladte værdier, ingen andre koder skal/kan bruges. [dette lader sig ikke p.t. gøre i EdiView, men kan håndtilrettes i den endelige udgave] DIVERSE I segmentet DTM - Dato/tid/periode - benyttes følgende notation: Kode Betydning CC = Århundrede YY = År MM = Måned DD = Dag HH = Timer MM = Minutter SS = Sekunder Version Side 11

14 4. Anvendelsesområde 4.1. ANVENDELSESOMRÅDE INTERNATIONALT I Draft MEDPRE version 0, release 7 er det generaliserede anvendelsesområde specificeret som følger:?? To pass information on drugs or other products from authorized health care persons to a pharmacist, other drug dispenser or another recipient that are issued either to a patient /animal or for use in the issuer s own practice. Oversat til dansk og splittet op i dets bestanddele:?? At videregive informationer?? om lægemidler eller andre produkter?? fra autoriserede medicinalpersoner?? til en farmaceut, anden medicinudleverer eller anden modtager?? som er udstedt enten til en patient/et dyr eller til brug i egen praksis UDVIDELSER I ANVENDELSESOMRÅDE I EBES/EEG9 S FORSLAG TIL STATUS 1. Det har i nogen tid været kendt, at forskellige regioner i Verden har haft ønsker om udvidelser i anvendelsesområde (og scenarier) i forhold til MEDPRE status 0. 1) I nogle lande må EDI-recepter ikke sendes direkte fra udsteder til et apotek. I stedet skal recepten sendes til en central database, hvorfra recepten kan hentes af det apotek, som patienten vælger. Kommentar: Dette kræver ikke egentlige ændringer, blot udgår apotek som sundhedsfaglig partner. 2) I nogle lande skal recepten sendes til apoteket via et selskab, som skal godkende tilskud. Recepten kan herfra sendes videre til apoteket (eller en central database) med tilføjet information om godkendelse - eller recepten kan returneres til udstederen med angivelse af årsag til afvisning. Kommentar: Hvis recepten er bestemt for et specificeret apotek, er der ikke tale om ændringer i meddelelsen. Fremgangsmåden kan dog give anledning til nogen bekymring: Den meddelelse, som ankommer til apoteket er ikke den samme, som udstederen afsendte. Der kan opstå problemer mht. hvem, der er ansvarlig for indholdet af meddelelsen. Det ville være at foretrække, hvis recepten blev videresendt urørt, ledsaget af en separat godkendelse. Problemer vil også opstå, hvis dele af recepten godkendes, andre afvises. 3) Receptmeddelelsen kan benyttes til rapportering fra apotek til udsteder i særlige situationer. Dette kan omfatte, at apoteket har ekspederet et andet lægemiddel end ordineret, en afvigende mængde, eller at medicinen ikke er afhentet. Kommentar: Dette kræver kun mindre ændringer i meddelelsen (kode for ny funktion: Ny receptrapport). Problemet er, at både udsteder og apotek må være i stand til både at sende og modtage receptmeddelelser. Hvem ønsker det? 4) Receptmeddelelsen kan benyttes som anmodning fra apotek til udsteder om receptfornyelse. Udstederen kan svare ved at sende en ny meddelelse indeholdende de samme ordinationer eller alternativer - eller nægte fornyelse. Kommentar: Dette kræver kun mindre ændringer i meddelelsen (kode for ny meddelelsesfunktion og kode for afvisning af fornyelse). Konsekvenserne for parterne er imidlertid store: Begge må være i stand til både at sende og modtage meddelelser, og anvendelsesmåden kræver store ændringer i applikationer. Hvem ønsker denne funktionalitet? Apoteker? Sikkert. Patienter? Måske. Udstederne? Næppe! De tre første udvidelser af anvendelsesområdet er inkluderet i CoCo s MIG for MEDPRE-meddelelser, men implementeres ikke i Danmark. Version Side 12

15 4.3. ANVENDELSESOMRÅDE I DANMARK I Danmark benyttes følgende funktioner:?? Forsendelse af recept?? indeholdende en eller flere ordinationer af varer med varenummer optaget i Lægemiddelstyrelsens elektroniske medicintakst eller frihandelsvarer med varenummer?? fra?? én læge (praktiserende læge/speciallæge med ydernummer eller sygehusansat læge) eller?? én tandlæge (med ydernummer) eller?? én dyrlæge (praktiserende dyrlæge med autorisationsnummer)?? til ét apotek?? udstedt til?? én patient (menneske eller dyr) eller?? eget brug (læger, tandlæger) eller?? brug i praksis eller?? brug i erhverv (kun dyrlæger)?? med evt. oplysninger om levering på anden måde end afhentning på apoteket. Der er en række funktioner, som hermed er undtaget:?? Medicinrekvisitioner fra fx jordemødre, sygeplejersker og redere.?? Recepter fra udstedere, der ikke har ydernummer, autorisationsnummer eller er ansat på hospitalsafdeling med sygehusklassifikationsnummer,?? Ordination af lægemidler, mærkevarer eller andre produkter, der ikke har varenummer i det fælles datagrundlag. Dette gælder bl.a. magistrelle ordinationer. Andre begrænsninger, som skyldes bestemmelser i receptbekendtgørelsen:?? Der kan ikke via EDIFACT-recept angives, at den ordinerede mængde ikke må fraviges?? Der kan ikke via EDIFACT-recept angives understregning af indikation?? Der kan ikke via EDIFACT-recept gives anvisning om markering af pakning med advarselssymbol?? Der kan ikke via EDIFACT-recept ordineres metadon til langtidsbehandling Version Side 13

16 5. Meddelelsesstruktur og indhold Mapning af det komplette indhold af datamodellen er dokumenteret som en UN/EDIFACT strukturtabel i Appendiks MEDDELELSENS INDHOLD Meddelelsen består af følgende hoveddele:?? Information om involverede partnere i sundhedsvæsenet?? Information om selve recepten?? Information om patienten (menneske, dyr)?? Information om patientrelateret person (pårørende, dyreejer)?? Information om ordinationer?? Information om genudlevering?? Information om brugsanvisning?? Information om levering Meddelelsen er dokumenteret med objekterne i den rækkefølge, hvori de findes i meddelelsen MEDDELELSESSTRUKTUR Den funktionelle struktur i meddelelsen er følgende:?? En meddelelse kan kun indeholde én recept?? En meddelelse relateres til ingen eller én patient?? En meddelelse kan indeholde én eller flere ordinationer?? Hver ordination kan have ingen eller én iteration?? Hver ordination kan have ingen eller én brugsanvisning?? Hver recept kan have ingen eller én leveringsinformation 5.3. MEDDELELSESSUBSET Subset for meddelelsen er dannet, så det opfylder behovet ved overførsel af recepter i Danmark. Meddelelsesstruktur og mapning af subsettet er vist på de følgende sider. Version Side 14

17 Strukturdiagram for subset Information om meddelelsen: UNH M 1 - Meddelelsesreferencenummer - Meddelelsestype BGM M 1 Begyndelse på meddelelsen - Meddelelsesnavn - Meddelelsesfunktion - Ny meddelelse - Annullering - Kopi DTM M 1 Dato/tid/periode - Dato/tid meddelelsen er dannet Sundhedsfaglige partnere (udsteder/apotek): SG1 M 9 PNA M 1 Partnernavn - Partnertype - ID for registrering i sundhedsvæsen - Navn på sundhedsfaglig part - Udsteder - Apotek - Navn på udsteders organisation - Praksis navn - Hospitalsafdeling ADR C 1 Adresse - Adresse på sundhedsfaglig partner. COM C 9 Telekommunikationskontakt - Telefonnummer for udsteder SPR C 1 Organisationsklasse - Speciale (neurologi, almen praksis etc.) QUA C 3 Kvalifikation for sundhedsfaglig medarbejder - Speciallægekvalifikation EMP C 1 Sundhedsfaglig medarbejder - Stilling for medarbejder (læge, dyrlæge, tandlæge) Recept SG2 M 1 DTM M 1 Dato/tid/periode - Receptdato RFF C 9 Referencer - Reference til tidligere meddelelse, som skal annulleres - Databaseversion ICD C 2 Beskrivelse af forsikringsdækning - Medlem af sygeforsikring/medicinkort INP C 2 Instruktion til parter - Til brug i praksis - Til eget brug - Til brug i erhverv FTX C 99 Information vedrørende hele meddelelsen Fortsættes Version Side 15

18 Patient/pårørende/dyr/dyreejer Lægemiddel/materiale SG3 C 9 GIS M 1 Generel indikator PNA M 1 Partnernavn - Rolle - Identifikation af person/organisation - Navn på part ADR C 1 Adressedetaljer - Adresse, postnummer - Bopælsamt DTM C 1 Dato/tid/periode - Fødselsdato (ingen CPR-nummer) PDI C 1 Demografisk information - Køn CCI C 9 Dyr - Dyreart - Dyrets aldersklasse SG4 C 99 LIN M 1 Linieelement - Ordinationsnummer på recepten - Varenummer IMD C 3 Produktbeskrivelse - Præparatnavn - Dispenseringsform MEA C 3 Måling - Styrke - Pakningsstørrelse PGI C 2 Produktgruppeinformation - Substitutionsmarkering QTY C 1 Mængde - Antal pakninger pr. udlevering PNA C 1 Partnernavn - Importør ALC C 5 Rabat eller pris - Varig lidelse - Pensionist - Klausuleret tilskud CIN C 1 Klinisk information - Indikation i kodet form - Indikation i tekstform Fortsættes Version Side 16

19 Iteration Doseringsanvisning Levering Meddelelsesafslutning SG6 C 1 EQN M 1 Enhedsantal - Antal genudleveringer DTM C 1 Dato/tid/periode - Udleveringsinterval SG7 C 99 DSG M 1 Dosering og administration - Doseringsanvisning i kodet form - Doseringsanvisning i tekstform - Dyreart/aldersklasse i kodet form - Dyreart/aldersklasse i tekstform DTM C 3 Dato/tid/periode - Behandlingsvarighed FTX C 9 Fri tekst - Supplerende tekst SG8 C 1 TOD M 1 Leverings-/transportbetingelser - Leveringsmåde ADR C 1 Adresse - Adresse for levering PNA C 3 Partnernavn - Navn på person, der kan modtage leverancen UNT M 1 Meddelelsesafslutning Version Side 17

20 6. Meddelelsesspecifikation 6.1. Header UNH BGM DTM 001 PNA ADR COM CTA Nedenstående attributer er mappet UNH MEDDELELSESHOVED? Forekomst: M 1 Funktion: Brug: Kommentar: Et service segment, som starter og identificerer en meddelelse unikt. Kode for meddelsestypen Receptmeddelelse er MEDPRE. Bemærk: Receptmeddelelser som overholder dette dokument skal indeholde følgende data i UNH-segmentet, sammensat dataelement S009: Data element 0065=MEDPRE, 0052=0, 0054=962, 0051=RT. Meddelelse eksisterer ikke som objekt i GMD'en. Bemærk stavemåde. Listen ændres løbende. Eksempel: UNH+57AE00017+MEDPRE:0:962:RT:SST011+APEX' Meddelelsens referencenummer Meddelelsestype identifikator Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t 0062 MEDDELELSE, an..14 M Meddelelsens reference nummer. Unik reference for REFERENCENUMMER meddelelsen, dannet af EDI-programellet. S009 MEDDELELSE, M IDENTIFIKATOR 0065 Meddelelsestype, identifikator an..6 M Identifikation af meddelelsestype. +MEDPRE Receptmeddelelse Katalogtype 0052 Meddelelse, versionsnummer an..3 M 0 Katalog 0054 Meddelelse, releasenummer an..3 M 962 subversion Ansvarlig 0051 Kontrollerende myndighed an..2 M Ansvarlig myndighed, kodet. Rapporteurs myndighed RT UN/ECE/TRADE/WP.4/GE.1/EDIFACT Teams MIG version 0057 Myndighedstildelt kode an..6 R Kode, der angiver det nationale subset som er beskrevet i Meddelselsesimplementerings Guideline'n (MIG). Består af en 3-tegns kode for myndigheden og tre cifre for versionen. Fx.: SST012 (denne version) Version Side 18

21 Afsendersystem 0068 FÆLLES TILGANGSREFERENCE an..35 R Identifikation af det afsendende system. Identifikationen tildeles af Sundhedsstyrelsen ved godkendelse af systemet til receptforsendelse. P.t. ( ) findes følgende:: Docbase Ganglion Vagt 30 MEDWIN Multimed PC-praxis Medex ipraksis MediCare Æskulap EMAR PLC Darwin NOVAX S010 STATUS FOR OVERFØRSLEN N Bruges ikke Version Side 19

22 UNH BGM DTM 001 PNA ADR COM CTA RFF Nedenstående attributer er mappet BGM BEGYNDELSE PÅ MEDDELELSE? Forekomst: M 1 Funktion: Brug: Kommentar: At indikere typen og funktionen af en meddelelelse. Koderne benyttes på følgende måde: 1 (annullering): Annullering af tidligere afsendt meddelelse. 7 (kopi): Gensendelse af uændret meddelelse.. 9 (original): Ny meddelelse. Eksempel: BGM+PRS:SKL:SST++9' Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t C002 DOKUMENT- R /MEDDELELSESNAVN 1001 Dokument-/meddelelsesnavn, an..3 R Dokumentnavn, kodet. kodet +PRS Recept Dokumentnavn Meddelelsesfunktion 1131 Kodeliste kvalifikator an..3 R Kodeliste, kodet. +SKL Sundhedsvæsenets kodelister 3055 Kodelisteansvarlig myndighed, kodet an..3 R Ansvarlig myndighed, kodet. +SST Sundhedsstyrelsen 1000 Dokument-/meddelelsesnavn an..35 N Bruges ikke C106 DOKUMENT/MEDDELELSE, IDENTIFIKATION N Bruges ikke 1225 MEDDELELSESFUNKTION, an..3 R Meddelelsesfunktion, kodet. Anvendes til at indikere KODET meddelelsestype (GMD). 1 Annullering 7 Kopi 9 Original 4343 RESPONSTYPE, KODET an..3 N Bruges ikke Version Side 20

23 UNH BGM DTM 001 PNA ADR COM CTA RFF SPR Nedenstående attributer er mappet DTM DATO/TID/PERIODE? Forekomst: M 1 Funktion: Brug: Kommentar: Eksempel: At specificere dato/tid for dannelse af meddelelse. DTM+137: :204' Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t C507 DATO/TID/PERIODE M Dato/tid 2005 Dato/tid/periode kvalifikator an..3 M Type af dato. funktion 137 Dokument/meddelelse dato/tid Dato/tid for dannelse af meddelelse 2380 Dato/tid/periode an..35 R Dato/tid for dannelse af meddelelse (format CCYYMMDDHHMMSS) Dato/tid/periode format an..3 R Dato/tid/periode format kvalifikator. kvalifikator 204 CCYYMMDDHHMMSS Version Side 21

24 6.2. Detailsektion UNH BGM DTM 001 PNA ADR COM CTA RFF SPR QUA SG001 Sundhedsfaglig partner: Udsteder/apotek Forekomst: M 9 Funktion: At specificere en sundhedsfaglig partner. Brug: 2 repetitioner er krævet: Udsteder og apotek. Kommentar: Følgende segmenter og/eller segmentgrupper er indeholdt: Tag Navn Status Rep. Brug Beskrivelse PNA Partsnavn M 1 M At levere identifikation og navnedetaljer for en sundhedsfaglig partner (receptudsteder eller apotek) ADR Adresse C 1 D At specificere adressedetaljer for sundhedsfaglig partner. COM Kommunikationskontakt C 9 D At angive telefonnummer for receptudsteder CTA Kontaktinformation C 1 N Bruges ikke RFF Reference C 9 N Bruges ikke SPR Serviceyder C 1 D At identificere en afdelingstype. QUA Kvalifikation C 3 C At specificere udstederens formelle kvalifikation som speciallæge i et bestemt speciale. EMP Ansættelsesdetaljer C 9 R At specificere udstederens profession i relation til recepten. Version Side 22

25 UNH BGM DTM 001 PNA ADR COM CTA RFF SPR QUA EMP Nedenstående attributer er mappet PNA PARTSNAVN? Forekomst: M 1 Funktion: Brug: Kommentar: At levere identifikation og navnedetaljer for en sundhedsfaglig partner (receptudsteder eller apotek) Krævet ved ordination af afhængighedsskabende præparater. Krævet hvis 7402 er anvendt. Bruges ikke, hvis EAN anvendes, skal bruges ved øvrige kodelister. Krævet, hvis kodeliste er benyttet i 3039, samt ved EAN. Skal udfyldes for udsteder, må udelades for apotek. Navn på udsteder er krævet. Skal udfyldes for udsteder, må udelades for apotek. Eksempel: PNA+PO :YNR:SFU+++US:Læge Jesper Theilgaard+US:Lægerne Theilgaard og Kallerup' PNA+SE ::9' PNA+PO :CPR :SKS:SST+++US:Læge Bjarne Olesen+US:Kolding Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling' Sundhedsfaglig partners rolle Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t 3035 PART, KVALIFIKATOR an..3 M Sundhedsfaglig partners rolle. PO Receptudsteder (ordering party) SE Sælger (apotek) C206 IDENTIFIKATIONSNUMMER D Identifikationsnummer (cpr-nummer) for udsteder, skal udfyldes, når dette kræves af den givne ordination. CPR-nummer 7402 Identitetsnummer an..35 M CPR-nummer (10 cifre uden bindestreg) Type af 7405 Identitetsnummer, kvalifikator an..3 R Type af identifikator. identifikator +CPR CPR-nummer 4405 Status, kodet an..3 N Bruges ikke C082 PARTNERIDENTIFIKATION, R ID for registrering i sundhedsvæsen.. DETALJER Sundhedsvæsen ID 3039 Partner ID, identifikation an..35 M ID for registrering i sundhedsvæsen ved brug af extern kodeliste (nationale koder). Skal bruges. - Alment praktiserende læger/speciallæger/tandlæger benytter ydernummer (6 cifre). - Dyrlæger benytter autorisationsnummer (6 cifre). - Sygehusafdelinger benytter kode iht. den officielle Sygehusklassifikation (7 cifre uden punktum) - Apoteker angives vha. EAN-lokationsnummer (13 cifre). Kodeliste for partnere i sundhedsvæsen 1131 Kodeliste kvalifikator an..3 D Kodeliste, kodet. +SKL Sundhedsvæsenets kodelister +SKS Sundhedsvæsenets Klassifikations System +VKL Veterinærdirektoratets kodelister +YNR Ydernummer Version Side 23

26 Ansvarlig myndighed for kodeliste for partnere 3055 Kodelisteansvarlig myndighed, an..3 D Ansvarlig myndighed, kodet. kodet 9 EAN (International Article Numbering association) +SFU Sygesikringens Forhandlingsudvalg +SST Sundhedsstyrelsen +VDI Veterinærdirektoratet 3403 NAVNETYPE, KODET an..3 N Bruges ikke 3397 NAVNESTATUS, KODET an..3 N Bruges ikke C816 NAVNEKOMPONENT D Navnekomponent # 1. DETALJER Navneformat 3405 Navnekomponent kvalifikator an..3 M Format for navnekomponent, kodet. +US Ustruktureret navn Stilling og navn på udsteder Navn på apotek 3398 Navnekomponent an..70 R Stilling og navn på læge, dyrlæge eller tandlæge, der udsteder recepten Navnekomponentstatus, kodet an..3 N Bruges ikke Navn på apotek, der skal ekspedere recepten Navnekomponent, original an..3 N Bruges ikke repræsentation, kodet C816 NAVNEKOMPONENT D Navnekomponent DETALJER # 2. Navneformat 3405 Navnekomponent kvalifikator an..3 M Format for navnekomponent, kodet. +US Ustruktureret navn Navn på praksis Navn på hospital og afdeling 3398 Navnekomponent an..70 R Navn på udsteders praksis, identificeret ved ydernummer i 3039 (krævet) Navnekomponentstatus, kodet an..3 N Bruges ikke 3295 Navnekomponent, original an..3 N Bruges ikke repræsentation, kodet C816 NAVNEKOMPONENT N Bruges ikke DETALJER C816 NAVNEKOMPONENT N Bruges ikke DETALJER C816 NAVNEKOMPONENT DETALJER N Bruges ikke Navn på sygehusafdeling (sygehus og afdeling), identificeret ved sygehusklassifikationsnummer i 3039 (krævet). Version Side 24

27 UNH BGM DTM 001 PNA ADR COM CTA RFF SPR QUA EMP 002 Nedenstående attributer er mappet ADR ADRESSE? Forekomst: D 1 Funktion: Brug: Kommentar: Eksempel: At specificere adressedetaljer for sundhedsfaglig partner. Adresse skal angives for receptudsteder, er optional for øvrige partnere. ADR++1:Kirkely ' Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t C817 ADRESSEANVENDELSE N Bruges ikke C090 ADRESSE, DETALJER R Sundhedsfaglig partners adresse. Adresseformat 3477 Adresseformat, kodet an..3 M Adresseformat, kodet. 1 Gade-/vejnavn efterfulgt af nummer, etage etc. Udsteder adresselinie #1 Apotek adresselinie #1 Udsteder postnummer Apotek postnummer 3286 Adressekomponent an..70 M Adressekomponent # Adressekomponent an..70 N Bruges ikke 3286 Adressekomponent an..70 N Bruges ikke 3286 Adressekomponent an..70 N Bruges ikke 3286 Adressekomponent an..70 N Bruges ikke 3164 BYNAVN an..35 N Bruges ikke 3251 POSTNUMMER an..9 R Postnummer IDENTIFIKATION 3207 LAND, KODET an..3 N Bruges ikke C819 LANDSDEL, DETALJER N Bruges ikke C517 LOKATION, N Bruges ikke IDENTIFIKATION Version Side 25

28 UNH BGM DTM 001 PNA ADR COM CTA RFF SPR QUA EMP 002 DTM Nedenstående attributer er mappet COM KOMMUNIKATIONSKONTAKT? Forekomst: D 9 Funktion: Brug: Kommentar: At angive telefonnummer for receptudsteder Telefonnummer skal angives for receptudsteder. Telefonnummer for udsteder er krævet Eksempel: COM :TE' Udsteders telefonnummer Kommunikationskanal Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t C076 KOMMUNIKATIONS- M KONTAKT 3148 Kommunikationsnummer an..512 M Telefonnummer for receptudsteder. Telefonnummer angives med 8 cifre. Telefonnummer med lokalnummer angives som / Kommunikationskanal, an..3 M Kommunikationskanal, kodet. kvalifikator TE Telefon Version Side 26

29 001 PNA ADR COM CTA RFF SPR QUA EMP 002 DTM RFF PTY ICD Nedenstående attributer er mappet SPR SERVICEYDER? Forekomst: D 1 Funktion: Brug: Kommentar: Eksempel: At identificere en afdelingstype. Visse lægemidler må kun ordineres af bestemte speciallæger eller læger ansat på en bestemt specialafdeling. I dette segment angives afdelingens speciale, hvor udstederen er ansat. Kræves kun udfyldt, hvis mindst ét lægemiddel i receptmeddelelsen er klausuleret på denne måde. SPR+HC+1+47:SKS:SST' Organisationssektor Organisationsklasse C844 ORGANISATIONS- R KLASSIFIKATION, DETALJER 3083 Organisationsklasse, an..17 R Relevant speciale for afdelingen, kodet (der kan være identifikation flere), ved anvendelse af ekstern kodeliste (SKS). Afdelingsspeciale Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t 7293 SEKTOR/EMNE an..3 M Sektor/område, som organisationen tilhører. IDENTIFIKATION, +HC Sundhedsvæsen KVALIFIKATOR 3079 ORGANISATIONS- Organisationsklasse, kodet. KLASSIFIKATION, KODET an..3 R 1 Type af afdeling (speciale) 1131 Kodeliste kvalifikator an..3 R Kodeliste, kodet. +SKS Sundhedsvæsenets Klassifikations System 3055 Kodelisteansvarlig myndighed, kodet an..3 R Ansvarlig myndighed, kodet. +SST Sundhedsstyrelsen 3082 Organisationsklasse an..70 N Bruges ikke Version Side 27

30 PNA ADR COM CTA RFF SPR QUA EMP 002 DTM RFF PTY ICD INP Nedenstående attributer er mappet QUA KVALIFIKATION? Forekomst: C 3 Funktion: Brug: Kommentar: Eksempel: At specificere udstederens formelle kvalifikation som speciallæge i et bestemt speciale. Visse lægemidler må kun ordineres af bestemte speciallæger eller læger ansat på en bestemt specialafdeling. I dette segment angives udstederens autorisation som speciallæge ved at angive specialet. Personlig tilladelse til at ordinere et lægemiddel til en bestemt patient kan angives i det fælles FTX-segment (som "bemærkning") QUA+1+60:SPC:SFU' Type af kvalifikation Udsteders speciale Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t 9037 KVALIFIKATION, an..3 M Kode for type af kvalifikation. KVALIFIKATOR 1 Formel professionel kvalifikation C950 KVALIFIKATIONSKLASSIFIK R ATION 9007 Kvalifikationsklassifikation, an..3 R Kode for det relevante speciale ved anvendelse af kodet ekstern kodeliste (SKS) Kodeliste kvalifikator an..3 R Kodeliste, kodet. +SPC Specialeklassifikation 3055 Kodelisteansvarlig myndighed, kodet an..3 R Ansvarlig myndighed, kodet. +SFU Sygesikringens Forhandlingsudvalg 9006 Kvalifikationsklasse an..35 N Bruges ikke 9006 Kvalifikationsklasse an..35 N Bruges ikke Version Side 28

31 ADR COM CTA RFF SPR QUA EMP 002 DTM RFF PTY ICD INP FTX Nedenstående attributer er mappet EMP ANSÆTTELSESDETALJER? Forekomst: D 9 Funktion: Brug: Kommentar: Eksempel: At specificere udstederens profession i relation til recepten. Krævet for udsteder. Det har kun interesse at specificere, om udstederen er læge, dyrlæge eller tandlæge. EMP+4+PHY:SKL:SST' Beskæftigelseskarakteristik Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t 9003 ANSÆTTELSE, an..3 M Beskæftigelseskarakteristik. KVALIFIKATOR 4 Profession C948 ANSÆTTELSESKATEGORI Udsteders profession 9005 Ansættelseskategori, kodet an..3 R Udsteders profession +DEN Tandlæge +PHY Læge +VET Dyrlæge 1131 Kodeliste kvalifikator an..3 R Kodeliste, kodet. +SKL Sundhedsvæsenets kodelister 3055 Kodelisteansvarlig myndighed, kodet an..3 R Ansvarlig myndighed, kodet. +SST Sundhedsstyrelsen 9004 Ansættelseskategori an..35 N Bruges ikke C951 BESKÆFTIGELSE N Bruges ikke C950 KVALIFIKATIONSKLASSIFIK N Bruges ikke ATION 3494 STILLINGSBETEGNELSE an..35 N Bruges ikke 9035 KVALIFIKATIONSOMRÅDE, an..3 N Bruges ikke KODET R Version Side 29

32 COM CTA RFF SPR QUA EMP 002 DTM RFF PTY ICD INP FTX 003 SG002 Recept Forekomst: M 1 Funktion: At specificere fælles oplysninger for en recept. Brug: Kommentar: Følgende segmenter og/eller segmentgrupper er indeholdt: Tag Navn Status Rep. Brug Beskrivelse DTM Dato/tid/periode M 1 M At specificere receptdato (juridisk dato). RFF Reference C 9 C At angive reference til tidligere meddelelse, som annulleres af aktuelle meddelelse, eller reference til databaseversion. PTY Prioritet C 2 N Bruges ikke ICD Beskrivelse af forsikringsdækning C 2 C At angive type af privat forsikring/generelt tilskud. INP Instruktion af partnere C 2 C At specificere (over for apoteket), at recepten har en særlig funktion. FTX Fri tekst C 99 C At meddele fri tekst information relateret til hele meddelelsen. Version Side 30

33 CTA RFF SPR QUA EMP 002 DTM RFF PTY ICD INP FTX 003 GIS Nedenstående attributer er mappet DTM DATO/TID/PERIODE? Forekomst: M 1 Funktion: Brug: Kommentar: Eksempel: At specificere receptdato (juridisk dato). DTM+97: :102' Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t C507 DATO/TID/PERIODE M Dato/tid 2005 Dato/tid/periode kvalifikator an..3 M Kode for funktion af dato/tid/periode. funktion 97 Dato for dannelse af transaktion Receptdato 2380 Dato/tid/periode an..35 R Dato for dannelse af recepten (format CCYYMMDD) Dato/tid/periode format an..3 R 102 CCYYMMDD kvalifikator Version Side 31

34 RFF SPR QUA EMP 002 DTM RFF PTY ICD INP FTX 003 GIS PNA Nedenstående attributer er mappet RFF REFERENCE? Forekomst: C 9 Funktion: Brug: Kommentar: At angive reference til tidligere meddelelse, som annulleres af aktuelle meddelelse, eller reference til databaseversion. Reference til tidligere meddelelse benyttes ved annullering. Referencen skal angives som data element 0062 i UNH i den originale meddelelse. Identifikation af den benyttede, fælles database Krævet i annulleringsmeddelelse Eksempel: RFF+ACW:17AF30013' RFF+CH:199920' Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t C506 REFERENCE M Referencetype ACW Referencenummer til tidligere meddelelse 1153 Reference kvalifikator an..3 M Type af reference. CH Katalognummer Referencenummer ID for database 1154 Referencenummer an..35 R Referencenummer til tidligere recept, som skal annulleres. Versions-ID for den fælles database. Anføres i formatet CCYYWW, som det forefindes i databasen. Krævet i alle meddelelser Linienummer an..6 N Bruges ikke 4000 Reference, versionsnummer an..35 N Bruges ikke Version Side 32

35 QUA EMP 002 DTM RFF PTY ICD INP FTX 003 GIS PNA ADR DTM Nedenstående attributer er mappet ICD BESKRIVELSE AF FORSIKRINGSDÆKNING? Forekomst: C 2 Funktion: Brug: Kommentar: At angive type af privat forsikring/generelt tilskud. Angivelse af forsikringsdækning er en mulig service fra den ordinerende person. Oplysningerne kan ikke forventes at være pålidelige i afsenderens system. Mange læger har oplysning om eksistens af medicinkort (men sjældent refusionsprocent) og kan meddele denne oplysning til apoteket uden forbindende, oplysningerne kan være forkerte eller forældede. Ikke relevant i Danmark. Dataelementet skal udfyldes, da C331 er krævet, med "NA". Eksempel: ICD+DK:SKL:SST+NA:SKL:SST' Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t C330 FORSIKRINGSDÆKNINGS- M Forsikrings- eller tilskudstype. TYPE 4497 Forsikringsdækningstype, an..3 M Dækningstype, kodet. kodet +DK Sygeforsikring Danmark +DYK Dyreforsikring +MK Medicinkort 1131 Kodeliste kvalifikator an..3 R Kodeliste, kodet. +SKL Sundhedsvæsenets kodelister 3055 Kodelisteansvarlig myndighed, an..3 R Ansvarlig myndighed, kodet. kodet +SST Sundhedsstyrelsen C331 FORSIKRINGSDÆKNING, M Forsikringsdækning, detaljer. DETALJER 4495 Forsikringsdækning, an..17 R +NA Ikke relevant identifikation Dækningstype Detaljer vedr. dækning 1131 Kodeliste kvalifikator an..3 R Kodeliste, kodet. +SKL Sundhedsvæsenets kodelister 3055 Kodelisteansvarlig myndighed, kodet an..3 R Ansvarlig myndighed, kodet. +SST Sundhedsstyrelsen 4494 Forsikringsdækning an..35 N Bruges ikke 4494 Forsikringsdækning an..35 N Bruges ikke Version Side 33

36 EMP 002 DTM RFF PTY ICD INP FTX 003 GIS PNA ADR DTM PDI Nedenstående attributer er mappet INP INSTRUKTION AF PARTNERE? Forekomst: C 2 Funktion: Brug: Kommentar: At specificere (over for apoteket), at recepten har en særlig funktion. Segmentet bruges til angivelse af specielt formål (fx til brug i praksis). Hvis ikke segmentet anvendes til angivelse af specielt formål, er recepten udstedt til en patient med komplette oplysninger. Bruges sammen med kode SPP i Segmentgruppe 3 udfyldes. Bruges sammen med kode SPP i Segmentgruppe 3 udfyldes med dyreejer. Bruges sammen med kode SPP i Segmentgruppe 3 udfyldes ikke. Eksempel: INP++SPP:AUP:SKL:SST' Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t C849 PARTNERE AT INSTRUERE N Bruges ikke C522 INSTRUKS Instrukstype 4403 Instruks, kvalifikator an..3 M Kode for type af instruks. +SPP Specielt formål med recepten Instruks 4401 Instruks, kodet an..3 R Instruktion, kodet. +AUP Til eget brug (ad usum proprium) +BUS Til erhverv +UIS Til brug i praksis 1131 Kodeliste kvalifikator an..3 R Kodeliste, kodet. +SKL Sundhedsvæsenets kodelister 3055 Kodelisteansvarlig myndighed, kodet an..3 R Ansvarlig myndighed, kodet. +SST Sundhedsstyrelsen 4400 Instruks an..35 N Bruges ikke C850 STATUS FOR INSTRUKTION N Bruges ikke 1229 ANMODNING/MEDDELELSE an..3 N Bruges ikke OM AKTION R Version Side 34

37 002 DTM RFF PTY ICD INP FTX 003 GIS PNA ADR DTM PDI REL Nedenstående attributer er mappet FTX FRI TEKST? Forekomst: C 99 Funktion: Brug: Kommentar: At meddele fri tekst information relateret til hele meddelelsen. Segmentet kan bruges til at meddele oplysninger, som ikke kan angives i andre segmenter og som vedrører hele recepten. Fx. "Må ikke udleveres før 24. december" eller "Skal identificere sig før udlevering". Denne attribut er i nogle systemer kendt som "Bemærkning til recept". Benyttes endvidere til at angive håndkøbspræparater eller mærkevarer, der ønskes leveret sammen med de ordinerede præparater. Der må kun angives beskrivelse af varen (navn, dispenseringsform og mængde), ikke brugsanvisning. Kan benyttes som supplement til leveringsinformationer i SG8. Eksempel: FTX+ORI+++Må ikke udleveres før 24. december' FTX+DEL+++Helst før kl. 14 FTX+ORI Vitamineral tabletter i håndkøb Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t Tekstfunktion 4451 TEKSTEMNE KVALIFIKATOR an..3 M Tekstfunktion DEL Leverings information ORI Ordreinstruktion 4453 TEKSTFUNKTION, KODET an..3 N Bruges ikke C107 TEKSTREFERENCE N Bruges ikke C108 TEKST LITERALT Bemærkning 4440 Fri tekst an..70 M Bemærkning vedr. recepten. på recept 4440 Fri tekst an..70 N Bruges ikke 4440 Fri tekst an..70 N Bruges ikke 4440 Fri tekst an..70 N Bruges ikke 4440 Fri tekst an..70 N Bruges ikke 3453 SPROG, KODET an..3 N Bruges ikke R Version Side 35

38 DTM RFF PTY ICD INP FTX 003 GIS PNA ADR DTM PDI REL COM SG003 Forekomst: D 9 Funktion: Brug: Patient og relaterede parter At meddele information om patient og relaterede parter. Denne segmentgruppe er krævet, hvis recepten ikke har den specielle funktion "til brug i praksis" med kode UIS i SG2 INP C Ved human patient uden kendt cpr-nummer men med forælder med sygesikringsbevis: 2 repetitioner indeholdende hhv. patient og patientrelateret person. Ved øvrige humane patienter: 1 repetition. Ved recepter til individuelle dyr: 2 repetitioner indeholdende hhv. dyr og dyreejer. Ved recepter til dyr ("erhverv"): 1 repetition indeholdende dyreejer. Sådanne recepter kan indeholde ordinationer til flere grupper af dyr, dyrearten specificeres alene i SG7 DSG. Kommentar: Følgende segmenter og/eller segmentgrupper er indeholdt: Tag Navn Status Rep. Brug Beskrivelse GIS Generel indikator M 1 M Trigger segment. PNA Partsnavn M 1 M At specificere information, der er nødvendig for at identificere en human patient, en patienttilknyttet person (patientens pårørende), et dyr en dyreejer. ADR Adresse C 1 D At specificere adressedetaljer for patient, pårørende eller dyreejer. DTM Dato/tid/periode C 1 D At specificere fødselsdato for patient. PDI Persondemografisk information C 1 C At specificere køn for dyr (eller patient) REL Relation C 1 N Bruges ikke COM Kommunikationskontakt C 9 N Bruges ikke CCI Karakteristik/klasse ID C 9 C At specificere dyreart og aldersklasse LOC Lokationsidentifikation C 1 N Bruges ikke Version Side 36

39 RFF PTY ICD INP FTX 003 GIS PNA ADR DTM PDI REL COM CCI Nedenstående attributer er mappet GIS GENEREL INDIKATOR? Forekomst: M 1 Funktion: Brug: Kommentar: Eksempel: Trigger segment. GIS+ZZZ:SKL:SST' Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t C529 PROCESINDIKATOR M Procesindikator 7365 Procesindikator, kodet an..3 M Procesindikator. ZZZ Gensidigt defineret 1131 Kodeliste kvalifikator an..3 R Kodeliste, kodet. +SKL Sundhedsvæsenets kodelister 3055 Kodelisteansvarlig myndighed, kodet an..3 R Ansvarlig myndighed, kodet. +SST Sundhedsstyrelsen 7187 Procestype identifikation an..17 N Bruges ikke Version Side 37

40 PTY ICD INP FTX 003 GIS PNA ADR DTM PDI REL COM CCI LOC Nedenstående attributer er mappet PNA PARTSNAVN? Forekomst: M 1 Funktion: Brug: At specificere information, der er nødvendig for at identificere en human patient, en patienttilknyttet person (patientens pårørende), et dyr eller en dyreejer. Patient er den person, som ordinationerne er bestemt for.patienttilknyttet person er patientens (et barns) pårørende med sygesikringsbevis, hvis barnet ikke har kendt cpr-nummer. Dyreejer er ejeren af et dyr eller en besætning. Dyreart/-race og aldersklasse identificeres i CCI-segmentet ved ordination til et enkelt dyr eller i DSG-segmentet i SG007 ved erhverv. Kommentar: Krævet for patient med kendt cpr-nummer. Hvis kvalifikator i 3035 = PAT og 7402 ikke er udfyldt med cpr-nummer, kræves fødselsdato angivet i DTM-segmentet i denne segmentgruppe. Eksempel: PNA+PAT :CPR++++SCC:Olsen, Peter' PNA+PAS :CPR++++SCC:Langager, Langager' PNA+ANI+++++US:kat, 6 kg' PNA+AOW+++++US:Carl Andersen' Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t Partens rolle 3035 PART, KVALIFIKATOR an..3 M Partens rolle, kodet. +ANI Dyr +AOW Dyreejer, ejer af besætning +PAS Patienttilknyttet person +PAT Patient C206 IDENTIFIKATIONSNUMMER D Identifikation af part. Officiel identifikation af patient Officiel identifikation af dyr Officiel identifikation af dyreejer Officiel identifikation af patientrelateret person 7402 Identitetsnummer an..35 M Officiel identifikation af patient vha. cpr-nummer. Cpr-nummer angives i meddelelsen som 10 cifre uden bindestreg (printes i formatet ) Officiel identifikation af dyr. Officiel identifikation af dyreejer (CHR-nummer). Officiel identifikation af patientrelateret person ved hjælp af cpr-nummer. Version Side 38

41 Kodeliste for person Kodeliste for dyr Kodeliste for dyreejer 7405 Identitetsnummer, kvalifikator an..3 R Kodeliste, kodet. +CHR Centralt Husdyr Register +CPR CPR-nummer 4405 Status, kodet an..3 N Bruges ikke C082 PARTNERIDENTIFIKATION, N Bruges ikke DETALJER 3403 NAVNETYPE, KODET an..3 N Bruges ikke 3397 NAVNESTATUS, KODET an..3 N Bruges ikke C816 NAVNEKOMPONENT R DETALJER Navneformat 3405 Navnekomponent kvalifikator an..3 M Format for navnekomponent, kodet. +SCC Efternavn fulgt af fornavne, adskilt af komma +US Ustruktureret navn Navn på patient 3398 Navnekomponent an..70 R Patientens navn. (format SCC krævet) Navn på patientrelateret person Navn eller anden identifikation af dyr Navn på dyreejer Patienttilknyttet persons navn. (format SCC krævet) Navn/karakteristika for dyr. Dyreejers navn Navnekomponentstatus, an..3 N Bruges ikke kodet 3295 Navnekomponent, original an..3 N Bruges ikke repræsentation, kodet C816 NAVNEKOMPONENT N Bruges ikke DETALJER C816 NAVNEKOMPONENT N Bruges ikke DETALJER C816 NAVNEKOMPONENT N Bruges ikke DETALJER C816 NAVNEKOMPONENT DETALJER N Bruges ikke Version Side 39

42 ICD INP FTX 003 GIS PNA ADR DTM PDI REL COM CCI LOC 004 Nedenstående attributer er mappet ADR ADRESSE? Forekomst: D 1 Funktion: Brug: Kommentar: At specificere adressedetaljer for patient, pårørende eller dyreejer. Krævet for patient, hvis patientrelateret person ikke er anvendt. Krævet for patientrelateret person, må ikke udfyldes for den tilhørende patient. Krævet for dyreejer. Må ikke udfyldes for dyr I nogle lande er dette det krævede format, således også i Danmark. Bynavn er krævet ved adresse uden for Danmark. Land er krævet ved adresse uden for Danmark. Amtskode skal anføres for humane patienter med bopæl i Danmark. Eksempel: ADR+1+1:Rådhusvej ' [patient] ADR+1+1:Toftevej ' [ikke-patient] ADR+1+1:Hauptstrasse 132+Hamburg+2000+D' [udlænding] Tag Navn på dataelement Forma Brug Beskrivelse t C817 ADRESSEANVENDELSE O Adressefunktion 3299 Adressefunktion, kodet an..3 O Adressefunktion 1 Hjemme (folkeregisteradresse) 3131 Adressetype, kodet an..3 N Bruges ikke 3475 Adressestatus, kodet an..3 N Bruges ikke C090 ADRESSE, DETALJER Adresseformat 3477 Adresseformat, kodet an..3 M Adresseformat, kodet. 1 Gade-/vejnavn efterfulgt af nummer, etage etc. Patient adresselinie #1 Patientrelateret person adresselinie #1 Dyreejer adresselinie #1 R 3286 Adressekomponent an..70 M Adresselinie # 1 for patient, pårørende eller dyreejer. Version Side 40

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar EDIFACT IMS - Laboratoriesvar Meddelelser EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelser til Laboratoriesvar MEDRPT Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse og vejledning

Læs mere

EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition

EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelse til Laboratorierekvisition MEDREQ Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse

Læs mere

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret.09.2009 Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser...

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Henvisningsmeddelelser MEDREF

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Henvisningsmeddelelser MEDREF EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) for Henvisningsmeddelelser MEDREF ver. 2.0 01.12.1996 Dette hæfte indeholder beskrivelse og vejledning til implementering af meddelelser iht. MEDREF.

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser

Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser Fællesvejledning til Implementering af EDREF og EDDIS eddelelser Vejledning og noter til implementering af eddelelser til Henvisning og Udskrivning (Epikriser) edcom EDDIS vers. 2.0 - December 996 Forord

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL)

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) 01.03.2001 7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 5 Dansk tolkning... 6 UNH... 8 BGM... 10 DTM... 12 BUS... 14 Segmentgruppe

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL)

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) 27.06.2001 11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Strukturdiagram...3 Dansk tolkning...5 UNH...6 BGM...8 DTM...10 BUS...12 Segmentgruppe 1 (niveau A)...15 RFF...16 DTM...18

Læs mere

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 i del 1 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 i del 1 EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) for Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver. 2.0 01.12.1996 del 2 MedCom EDI-Gruppen

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

udgangen af 2011 Region Hovedstaden og Sjælland klar kroner Er udbetalt med december 2011 afregning fremadrettede ordinationer

udgangen af 2011 Region Hovedstaden og Sjælland klar kroner Er udbetalt med december 2011 afregning fremadrettede ordinationer FMK-udbredelse Hvad siger overenskomsten? Hvor er vi nu? Flere lægesystemer har ikke tilbudt FMK deres kunder endnu. Hvad gør vi ved det? Hvordan skal den fremtidige udbredelse ske? Hvad med de kommende

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

1 af 10 01/08/

1 af 10 01/08/ Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 436 af 11/05/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-05-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.82. 102 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

8. DEBETADVIS (DEBADV)

8. DEBETADVIS (DEBADV) 01.03.2001 8. DEBETADVIS (DEBADV) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 BUS... 8 DTM... 10 Segmentgruppe 1... 13 RFF... 14 DTM... 16 Segmentgruppe

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

FMK-online's brug af SmartFraming

FMK-online's brug af SmartFraming Side 1 af 9 FMK-online's brug af SmartFraming Version 1.1 2011-11-01 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Initialisering og login...3 Kontekst Properties...4 user.id.authorizationid...4 userorganization.id.number...4

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Begrebslisten er rettet mod de, der skal arbejde med standardsættet, det vil sige fortrinsvis apoteks -personale.

Begrebslisten er rettet mod de, der skal arbejde med standardsættet, det vil sige fortrinsvis apoteks -personale. Side 1 af 5 Bilag 4 Begrebsliste Begrebslisten, der er tilknyttet hele sættet af akkrediteringsstandarder, er udarbejdet for at sikre en fælles forståelse af de anvendte begreber og ord og svarer til anvendelsen

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Sygehusrecepter Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Marts 2012 INDHOLD Indledning 3 Baggrund 3 Sygehusrecepter - korrektioner foretaget på apotek 4 Fra ordination

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR MedCom. Odense d. 27. feb. 2014 Thor Schliemann OID OG INTEROPERABILITET OID er et omdrejningspunktet for interoperabilitet I både teknisk og semantisk interoperabilitet er

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 November 2008. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Politikker - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Politik... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde Referat fra 1. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 30. marts 2011, kl. 10:00 15:00 I National Sundheds it, Islands Brygge 39, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER Tab.navn Indhold Type Antal Fra - til Felt nr. Kar. LMS01 Grunddata, Lægemiddel 01 Drugid N 11 1-11 02 Varetype AN 2 12-13 03 Varedeltype AN 2 14-15 04 Alfabet. sekvensplads

Læs mere

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition D.96A Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S Indholdsfortegnelse REVISIONSHISTORIE...2 INDLEDNING...3 BESKRIVELSEN...4 OPBYGNING...4 PRODUKTNUMRE...4 MOMS...4 KREDITNOTA...5

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere