Fleksibel efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibel efteruddannelse"

Transkript

1 Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring RUC December 2007

2 Kubix ApS Nørre Voldgade København K Tlf

3 Indhold Projektets baggrund og formål... 4 Projektets organisering...4 Læsevejledning...5 Tre forløb... 6 EUC Lolland åbent værksted og fjernundervisning..6 Handelsskolen Sjælland Syd splitforløb og forlagt undervisning...7 CEUS landsdækkende forløb: kombineret tilstedeværelses- og fjernundervisning...9 Virksomhedskontakt At skabe kontakt til virksomheder At tilrettelægge uddannelse fleksibelt At definere behov for uddannelse At lære virksomhedens læringsrum at kende Hvordan blive set som en troværdig partner? Planlægning og gennemførelse af undervisning.17 Afholdelsesformer Tilretning af indhold og undervisningsmaterialer Undervisning af nye målgrupper Plan for lærerkvalificering Erfaringer fra TUP-projektet Fremtidig lærerkvalificering Bilag Oversigt over forløbet Materialer fra skolerne

4 Projektets baggrund og formål Mindre virksomheder har svært ved at deltage i kompetenceudvikling af flere grunde. Det kan eksempelvis være svært for virksomheder at afsætte tid til efteruddannelse eller finde vikardækning. Ligeledes kan det være svært for skolerne at tilrettelægge traditionelle efteruddannelsesforløb til små målgrupper, så de specifikke ønsker altid kan tilgodeses. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) er opmærksom på disse barrierer som kursusudbydere ofte møder i deres arbejde med kompetenceudviklingstilbud til mindre virksomheder, og har derfor igangsat dette TUP-projekt med fokus på udvikling af fleksible uddannelsesforløb. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve modeller for afholdelse af fleksibelt tilrettelagt efteruddannelse i et handelsskolenetværk for medarbejdere i små og mellemstore virksomheder. Mere uddannelse til SMV gennem tre forløb Regionalt netværk gennem seminarer HAKL har dermed haft flere formål med dette projekt. For det første at skabe mere uddannelse til medarbejdere fra små og mellemstore virksomheder (SMV). Medarbejdere i SMV uddannes nemlig mindre hyppigt end medarbejdere fra større virksomheder. En af årsagerne hertil skønnes at være at den måde uddannelsen er tilrettelagt på, i højere grad imødekommer behov og muligheder fra store virksomheder. En større grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen forventes derfor at øge sandsynligheden for at medarbejdere fra SMV kan uddanne sig. Målet med projektet er at hver skole udvikler et forløb rettet mod SMV og har afprøvet det eller har en plan for afprøvning. Herved kan skolerne udvikle nye tilbud som også fremover kan tilgodese behovene i SMV. For det andet har HAKL haft et ønske om gennem projektet at skabe et regionalt netværk af skoler og at give små skoler muligheder for at udvikle deres praksis. Netværksdannelsen er gennem projektet understøttet af et opstartsmøde og tre tematiske netværksseminarer. Oversigt over projektets fælles aktiviteter, se bilag. Deltagere Projektets organisering Projektet er gennemført af Keld Langøe og Mie Madsen fra EUC Lolland, Jan Kanne og Jannie Bojesen fra CEUS og Lisbeth Eichen og Jesper W. Frandsen fra Handelsskolen Sjælland Syd (HS SYD), Niels Warring fra RUC, Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft fra Kubix samt Kristi Maire Rammo fra Uddannelsesnævnet. 4

5 Læsevejledning Denne rapport har til formål at videregive de væsentligste pointer fra forløbet til inspiration for andre skoler der ønsker at gennemføre fleksibel efteruddannelse. I rapporten beskriver vi kort de tre forløb som skolerne har arbejdet med og videregiver derpå tværgående pointer om virksomhedskontakt og pædagogik. Rapporten afsluttes med at opridse vigtige læringspunkter fra undervisere og give forslag til hvordan underviserne kan lære disse kompetencer. 5

6 Tre meget forskellige forløb Tre forløb De tre skoler har arbejdet med fleksibel efteruddannelse på vidt forskellige måder. Her følger en kort præsentation af de tre forløb. I de følgende afsnit uddyber vi nogle af de temaer der blot anslås i det følgende. En generel pointe er til en start at opdyrkning af nye markeder tager tid. Virksomheder som ikke er vant til uddannelse eller ikke kender AMU springer ikke lige ud i det. Erfaringerne viser at der skal mere til end en pjece (selv om den kan være nok så målrettet og indbydende), omtale i kursuskatalog sendt direkte til virksomheden, omtale på hjemmesiden mv. Skolerne har imidlertid tiltro til at virksomhederne gerne vil, når ideen om uddannelse har haft lejlighed til at modnes, der er etableret personlige kontakter mv. Denne modningstid harmonerer dog ikke nødvendigvis med en projektperiode på 1 års tid. Detailhandlen har svært ved at undvære medarbejdere et fleksibelt tilbud kan måske gøre uddannelse mulig Åbent værksted med klippekort EUC Lolland åbent værksted og fjernundervisning Skolen har erfaringer med at det er yderst vanskeligt at motivere såvel medarbejdere som ledere i detailhandlen for at deltage i uddannelse. Det er ikke mindst vanskeligt for de meget små butikker at undvære medarbejdere i åbningstiden. For at imødekomme butikkernes ønske om et fleksibelt tilbud har skolen udviklet et åbent værksted i kombination med fjernundervisning. Idé med forløbet Ideen er derfor at designe uddannelse så fleksibelt at medarbejderne får mulighed for at deltage. Tanken er at hver enkelt deltager får et klippekort til at komme på skolen i mere end halvdelen af undervisningstiden og så i øvrigt kan arbejde med stoffet i resten af undervisningstiden derhjemme eller på arbejdspladsen - med mulighed for at læreren kan give respons på mail fra deltageren. Deltageren kan anvende klippekortet i de uger værkstedet er åbent, når det passer ind i arbejdsdagen. Indhold Tanken er at en lang række fag med relevans for kontorog detailhandelspersonale tilbydes i det åbne værksted: Sprog Økonomi IT Personlig udvikling Detailfaglige emner E-læring med læreren Form og undervisningsmaterialer Deltageren vil arbejde med specielt udviklet materiale som 6

7 som coach og vejleder kan bruges såvel over nettet som på skolen. Der vil i værkstedet være 1-2 undervisere som coacher og vejleder deltageren under forløbet. Udgangspunktet for det åbne værksted er et e-læringsprogram med udgangspunkt i ERFA selvudvikler som skolen har erfaringer med fra EUD. Her kan målbeskrivelse, krav om forudsætninger, lærervejledning, forløbsplan, opgaver og læsestof scannes ind så eleverne kan arbejde hjemmefra med stoffet og sende spørgsmål og opgaver til læreren; fx hvad er et resultatbudget? Hvad kan et resultatbudget bruges til? Lav dit eget budget. Der findes også test, bla. i form af Jeopardy. Det sværeste ved at gennemføre det åbne værksted forventes at være de kurser som kræver et socialt samspil, fx hvordan man omgås kolleger. Her kan teorien placeres i e- udvikler. Når deltagerne er på skolen, kan de sociale læreprocesser gennemføres. Hvis der er flere deltagere fra samme virksomhed, vil de naturligvis kunne øve sig sammen hjemme. Desværre ikke nok deltagere Erfaringer Trods udsendelse af kursuskatalog til samtlige virksomheder i branchen, besøg i butikker, markedsføring i form af pjecer der er uddelt i samarbejde med HK og information på skolens hjemmeside, har det ikke været muligt at afprøve modellen i praksis. Det åbne værksted skulle have været gennemført i uge 36 og 40, men for få har meldt sig til, så det er ikke gennemført. Det vil dog blive søgt gennemført i foråret og er med i skolens næste kursuskatalog. Målretning af tilbud til taxibranchen Første forsøg gav ikke umiddelbart pote Men andet forsøg lykkedes Handelsskolen Sjælland Syd splitforløb og forlagt undervisning Skolen har erfaringer med at udbyde uddannelse for medarbejdere i call-centre. Medarbejdere fra taxi-branchens telefoncentraler har imidlertid ikke deltaget i dem. Skolen har derfor valgt at udvikle undervisning til disse medarbejdere fra taxi-branchen. I første omgang var det tanken at gennemføre et forløb over 4 halve dage i august/september. Underviseren udarbejdede og udsendte en pjece med et forslag til forløb til samtlige firmaer i branchen i hele landet. Forløbet var udarbejdet efter et indledende møde med relevante personer i taxi-branchen. Ved tilmeldingsfristens udløb var der imidlertid ikke tilstrækkelig mange deltagere, så forløbet er ikke gennemført i denne form. Efter en massiv opsøgende indsats med telefonisk kontakt med 70 firmaer er det lykkedes at gennemføre to uddannelsesforløb på hver 2 dage for ansatte i centralen hos 4 x 35. Det første er gennemført i november/december 07. Det næste gennemføres i begyndelsen af Disse forløb forventes at kunne føre til mere uddannelse for medarbej- 7

8 dere og chauffører inden for branchen. Idé med forløbet Praksisnærhed og relevans har været afsættet for design af kurset som har afsæt i de temaer der aktuelt er vanskelige for medarbejderne i centralen at håndtere. Kurset er gennemført i centralens lokaler. Underviser i praktik Målretning af indhold og form Underviseren har i oktober været i praktik en dag i centralen for at få fornemmelse af læringsbehov, faglighed, læringsrum og kommunikationsformer. Disse indtryk er anvendt til at tilrette forløbet og undervisningsmaterialerne til deltagerne. Praktikdagen har givet et solidt indblik i deltagerforudsætninger, omgangstone og kommunikation i kundebetjening. Underviseren har udarbejdet og tilpasset en række materialer ud fra de indtryk hun har fået i praktikken. Indhold og form Indholdet af første undervisningsdag har været Belbins grupperolletest, en fysisk øvelse, Krokodillerne kommer, og et oplæg om kommunikation og aktiv lytning med indlagte gåder samt en opgave om praksisnære situationer. Deltagerne har arbejdet med 3 situationer om det der let går galt og er svært, og har skullet prøve at finde andre måder at kommunikere på. Indholdet af anden undervisningsdag har fokuseret på konflikthåndtering og stresshåndtering. Formen har været oplæg med dialog om egne oplevelser og gruppearbejde med henblik på at finde nye veje til at tackle det der giver konflikter og stress. Erfaringer Skolen har fået kontakt med en ny delbranche og har designet og gennemført praksisnær uddannelse. 8

9 Henvendelse fra brancheorganisation en ny kunde CEUS landsdækkende forløb: kombineret tilstedeværelses- og fjernundervisning Organisationen Danske Museer (ODM) er ny kunde hos CEUS. Organisationen har museer i hele Danmark som medlemmer. Samarbejdet blev indledt kort før TUP-projektet gik i gang. Organisationen henvendte sig til flere kursusudbydere for at indlede et samarbejde. Når det lykkedes CEUS at komme i betragtning som organisationens foretrukne uddannelsespartner, skyldes det bl.a. at CEUS har et forskningscenter for oplevelsesøkonomi, kan tilbyde en bred vifte af uddannelser inden for handel, erhverv og oplevelsesøkonomi, samt er indstillet på at gennemføre uddannelse i hele landet. En konference Museer og turisme som blev gennemført i samarbejde med organisationen i foråret 07, har åbnet museumsverdenens øjne for de uddannelsesmuligheder AMU indeholder. Idé med forløbet Samarbejdet startede med at finde frem til hvilke uddannelsesbehov ansatte på museerne kunne have og derpå designe relevante forløb. For at tilgodese behovene fra deltagere fra hele landet har formen bestået af fælles kurser med overnatning og fjernundervisning. To forløb gennemført Indhold og form CEUS har i foråret gennemført 2 HAKL-forløb for ansatte på museer: Administration og økonomi for administrative medarbejdere, samt Udvikling og markedsføring af museumsoplevelsen baseret på kursusnumrene (Registreringsmetoder ved virksomhedens drift) og A (Salg og Markedsføring). Forløbet Administration og økonomi er blevet gennemført delvis som fjernundervisning. Underviserne har måttet tilpasse deres sprogbrug og indhold til målgruppen, fx var det ikke gangbart at tale om museer som virksomheder. Gode erfaringer og muligheder for justering Erfaringer Efterspørgslen har været overraskende stor på administrations- og økonomikurset. Erfaringerne fra de første forløb har derudover været at Netværksdannelse danner grobund for yderligere ønske om efteruddannelse og afføder kurser. Der er behov for at udvikle mere behovsspecifikke kurser på baggrund af konkrete forespørgsler og prioritere udbuddet. E-learning moduler forudsætter at kursister der ikke har adgang til udstyr, kan deltage på anden vis. E- learning kan fortsat skræmme kursister fra traditionelle miljøer. Det er vigtigt at tage hensyn til sæson. På baggrund af erfaringerne har CEUS besluttet at CEUS skal arbejde som en enstrenget indgang til ud- 9

10 dannelsessektoren for museerne. Udnævne en fast, central kontaktperson. Målrette kurserne mere så fx administration og økonomi deles op. Revision efter første runde CEUS har gennem 2007 haft en del organisatoriske og økonomiske udfordringer. Bl.a. er den gennemgående underviser fra forårets forløb ikke længere ansat på skolen. Skolen har derfor ikke som forventet kunnet gennemføre to andre forløb i efteråret 07. Skolen er nu ved at udvikle de næste forløb og har som led i projektet udarbejdet en beskrivelse af tre nye kurser rettet til museerne som udbydes i 2008, se bilag. 10

11 Virksomhedskontakt I dette afsnit videregiver vi skolernes erfaringer med at skabe kontakt til virksomheder, definere behov for uddannelsen af virksomhedernes medarbejdere, planlægge uddannelsen fleksibelt og skabe forudsætninger for at kunne tilrettelægge undervisningen praksisnært. Vi har på forskellig vis afdækket og arbejdet med de erfaringer og udfordringer som ledere, uddannelseskonsulenter og undervisere har i forhold til kontakten med virksomhederne. Udfordringer i kontakten På første netværksseminar fortalte deltagerne at de største udfordringer i virksomhedskontakten er At afstemme forventninger til hvad der skal ske på første møde: forventer virksomheden et salgsmøde hvor skolen viser hvilke tilbud de har eller forventer virksomheden at skolen undersøger virksomhedens ønsker og behov? At komme til sagens kerne inden en løsning foreslås at give sig tilstrækkelig tid til at afdække behovet og ikke bare tage de første bud fra virksomheden for pålydende. At holde fokus både på de aktuelle behov og på de fremtidige, strategiske behov. At stille krav om at virksomheden samarbejder. At inddrage medarbejderperspektivet i afdækningen og ikke kun forlade sig på ledernes fortolkning. Vi vil vende tilbage til de udfordringer som vi konkret har arbejdet med i forløbene. I det følgende videregiver vi erfaringerne fra de tre forløb i en rækkefølge der kunne give indtryk af tre faser. Sådan vil virksomheder imidlertid ikke altid opleve det. Set fra nogle af de medvirkende virksomheder har indholdet været fastlagt og uddannelsen designet inden kontakten er etableret med dem. Det har gjort det muligt for virksomheden at afgøre om tilbuddet var relevant. Efterfølgende er tilbuddet så tilpasset den konkrete virksomhed. At skabe kontakt til virksomheder De tre forløb har haft forskellige strategier for at skabe kontakt til virksomhederne. Skriftlig information Telefonisk eller personlig henvendelse Direkte kontakt Skolerne har alle udarbejdet pjecer og kataloger med kursusbeskrivelser. Dette materiale er efterfølgende sendt til relevante virksomheder. Desuden har nogle skoler informeret om forløbet på skolens hjemmeside. Derudover har skolerne taget kontakt til konkrete virksomheder for hvem forløbet kunne være relevant. Uddannelseskonsulenter fra EUC Lolland har fx besøgt butikker for at gøre opmærksom på forløbet. Og HS SYD har kontaktet samtlige taxi-selskaber som opfølgning efter pjecen var sendt ud. 11

12 Konference CEUS har gennemført en konference i samarbejde med ODM hvor CEUS har fået mulighed for at informere om uddannelsesmulighederne. Brug af indirekte kontakter Ud over at skolerne selv har taget kontakt til virksomhederne, har de også gjort brug af andre som døråbnere. Indgang til branchen via brancheorganisation faglig organisation eller nøglevirksomhed Organisationen Museer i Danmark har fx formidlet CEUS uddannelsestilbud til deres medlemmer, dels i form af et kursuskatalog, dels ved at arrangere en konference sammen med CEUS. Tilsvarende har HK bistået EUC Lolland med at uddele pjecer om det åbne værksted til deres medlemmer. HS SYD er gået en lidt anden vej. Her har en af branchens virksomheder været med til at indkredse uddannelsesbehovet i branchen - uden dog selv at ende med at gennemføre den uddannelse der blev resultatet af afklaringen, da denne virksomhed i mellemtiden skulle fusionere med en anden. Denne indledende kontakt har været med til at skabe kontakt til branchen som sådan. Trods denne indsats har det vist sig vanskeligt at skabe tilstrækkelig interesse til at gennemføre alle forløb. Det skyldes bl.a. at arbejdspladserne for tiden har svært ved at undvære deres medarbejdere. At tilrettelægge uddannelse fleksibelt Fleksibel tilrettelæggelse har været projektets omdrejningspunkt. Det er også lykkedes at skabe tre forskellige fleksible forløb: Åbent værksted med fjernundervisning Forlagt splitforløb Kombineret tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning Fleksibel form, indhold, tid og sted Skolerne har dermed eksperimenteret med stedet for undervisning (skole eller virksomhed), indhold (fast for et hold eller efter tilvalg fra den enkelte deltager), tid (efter klippekort når det passer deltageren i de uger det åbne værksted har åbent, og split) og form (fjernundervisning og tilstedeværelsesundervisning). Modellerne er forskellige fordi behovene i SMV er det. Det åbne værksted henvender sig til deltagere fra skolens opland, taxiforløbet til medarbejdere fra en bestemt virksomhed, mens museumsforløbet henvender sig til deltagere fra hele landet. At definere behov for uddannelse Skolerne har på forskellig vis defineret hvilke uddannelsesbehov forløbene har skullet imødekomme. Indholdet fastlagt på baggrund af et generelt kendskab til området På EUC Lolland har konsulenterne jævnlig kontakt med SMV og kender på den baggrund deres behov for fleksibel uddannelse. Dette har været afsættet for at udvikle model- 12

13 len med åbent værksted og klippekort. Indholdet er valgt ud fra et generelt kendskab til hvad branchen kunne efterspørge og have brug for. og i samarbejde med konkrete virksomheder Indholdet af taxiforløbet er blevet til i to omgange. Indledningsvis gennem et møde med en virksomhedsleder i ét selskab og derpå tilrettet sammen med en leder fra den virksomhed der har gennemført forløbet. CEUS har fastlagt indholdet af kurserne sammen med ODM. Uddannelsesbehovene er dermed defineret i et samspil mellem skolens konsulenter og undervisere og virksomhedernes ledelse. Derimod har medarbejderne ikke selv været inddraget i at definere deres eget behov for efteruddannelse. At lære virksomhedens læringsrum at kende En af udfordringerne som deltagerne har peget på, er at inddrage medarbejderperspektivet i afdækningen af virksomheden. At få øje på medarbejdernes læremuligheder Vi har derfor arbejdet med begrebet læringsrum der er udviklet af Pernille Bottrup 1. Læringsrum ser på mulighederne for læring på arbejdspladsen og de forhold som spiller ind på mulighederne. Det er fx Motivationen for at lære nyt Forudsætningerne for at lære nyt Mulighederne for at bringe ny viden i spil Skolerne kan få et indtryk af læringsrummet ved at undersøge følgende elementer: Læringsrum Produktionsfelt Arbejdets karakter og organisering Uformelle sociale felt Politikfelt Sociale fællesskaber; normer og værdier Politisk kultur, interessevaretagelse Dette kan gøres ved at interviewe ledere og medarbejdere om disse elementer. Og det kan gøres ved at være i praktik på virksomheden. Praktik kan give vigtige input Underviseren fra HS SYD har været i praktik en dag i taxicentralen forud for kurserne. Underviseren fik herigennem en række vigtige informationer om medarbejdersammensætning, deres arbejdsopgaver og organisation, arbejdspladsens indretning, ledelsesog kommunikationsformer internt og eksternt samt deltagernes forudsætninger, ønsker og forventninger til uddannelsen. 1 Pernille Bottrup: Læringsrum i arbejdslivet- et kritisk blik på Den Lærende Organisation, København: Forlaget Sociologi

14 På baggrund af disse indtryk har underviseren valgt hvordan hun konkret ville tilrettelægge undervisningen. Hvordan blive set som en troværdig partner? Trods denne indsats har det været en udfordring for flere af skolerne at få virksomheder og medarbejdere gjort tilstrækkelig interesserede i de udviklede forløb til at de ville deltage. Vi har derfor på evalueringsseminaret valgt at bruge tid på at reflektere over hvad der skal til for at gøre små og mellemstore virksomheder parate til at deltage i uddannelse. Kristi Maire Rammo præsenterede følgende model: Sammenhæng mellem kontaktform og den reaktion man kan regne med at opnå Information Dialog Involvering Kendskab Accept Motivation Handling Kilde: figuren er udarbejdet af Kristi Maire Rammo efter inspiration fra Pelle Carlo Nilsson, RUC. Figuren viser at hvis man vælger at informere, altså énvejskommunikation, kan man håbe på at øge modtagerens kendskab til det man informerer om, her uddannelse. Vælger man derimod at have en dialog med modtageren, er der større chance for at modtageren både accepterer at man er kvalificeret til fx at gennemføre uddannelse, og modtageren bliver måske også motiveret for at deltage i uddannelse. Som regel handler modtageren dog først efter at være blevet involveret. Alle tre former for kontakt har været anvendt I bakspejlet kan vi se at skolerne har haft alle tre kontaktformer i spil. Skolerne har informeret skriftligt og haft samtaler enten telefonisk eller personligt. Med disse to kontaktformer har de skabt et kendskab til at forløbene findes, og formentlig opnået en accept af at skolen kan være den rette til at stå for disse forløb. Derudover kan de i bedste fald håbe på at nogle bliver motiverede for at deltage. Det er fx lykkedes i taxi-branchen hvor et af selskaberne på baggrund af skriftlig information og telefonisk opfølgning er vendt tilbage for at få uddybet deres viden om hvilke muligheder HS SYD kunne tilby- 14

15 de. Skolerne har også på forskellig vis søgt at involvere virksomheder og medarbejdere. Det nævnte møde med taxiselskabet har fx ført til at taxiselskabet er blevet involveret i at tilpasse indhold og form af den foreslåede kursusmodel. I forhold til museumsforløbene har ODM både været initiativtager og været med til at definere behov og tilrettelæggelsesform. Dette har givetvis øget interessen for uddannelserne blandt museernes ledere og medarbejdere. Involveringen har dermed haft afgørende betydning for at det er lykkedes CEUS og HS SYD at gennemføre de udviklede forløb. At blive opfattet som troværdig samarbejdspartner Fra kunde til partner Det har formentlig også spillet ind at ODM og taxiselskabet har opfattet pågældende skole som fagligt troværdig. ODM har i sin udvælgelse lagt vægt på at skolen har en faglig styrke gennem forskningscentret, og taxiselskabet har lagt vægt på skolens og underviserens erfaringer med en beslægtet branche, nemlig callcentre. Et sådant forhåndskendskab gør samtidig skolen i stand til at stille relevante og præcise spørgsmål. Det øger virksomhedens respekt for skolen og bidrager til at virksomheden bliver mere skarp på hvilke behov den har, både her og nu og på lidt længere sigt. Derved er der større chance for at indhold og form af uddannelsen matcher behovene bedst muligt. Partnerskab Endnu har skolerne ikke udviklet et decideret partnerskab med enkelte virksomheder, men der er muligheder for det både i forhold til ODM og i forhold til taxiselskabet. På et af netværksseminarerne præsenterede Pernille Bottrup erfaringerne fra et socialfondsprojekt om partnerskaber Partnerskab om kompetenceudvikling som fire skoler har gennemført sammen med Kubix 2. Et partnerskab handler om: Fokus på kompetenceudvikling frem for uddannelse. Samarbejde på strategisk niveau. Fokus på arbejdspladsens samlede udviklingsplaner og behov. Gensidigt forpligtende samarbejde over længere tid - løbende dialog. Samarbejde om at bringe forskellige læringsformer i spil. Samarbejde om opfølgning på læringsaktiviteter. kræver at skolen udvikler sin praksis og selvopfattelse Et partnerskab er ikke bare en ny ydelse man sætter i kataloget. For at skolen kan blive opfattet som en ligeværdig og troværdig partner, er det vigtigt at skolen udvikler sit syn på sin rolle og udvikler sin praksis. 2 Se Skolen må Gå fra at være ekspert der sælger kurser, til at blive sparringspartner med strategisk blik. Udvikle et tæt samspil mellem konsulenter og lærere 15

16 på skolen. Udvikle et tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde på skolen gennem intern videndeling. Gøre det attraktivt og prestigefyldt at engagere sig i det som lærer. Gøre det muligt at tænke i andre læringsformer blended learning. Det er uvant for mange. Skabe økonomi i før- og efter-arbejde. TUP-projektet har bidraget til at skabe grundlag for partnerskaber Dette TUP-projekt har bidraget til udvikling hen imod partnerskaber i og med at både konsulenter og lærere har arbejdet sammen i dette projekt, to af skolerne har arbejdet med blended learning og skolerne har i det hele taget arbejdet med deres rolle som samarbejdspartner. Samtidig er det også blevet klart at det tværorganisatoriske samarbejde kan styrkes på skolerne og at kravet om opfyldelse af undervisningsnormer har begrænset lysten hos nogle lærere til at deltage i TUP-projektet. Økonomisk har dette projekt været støttet af TUPmidler. Dermed har skolerne kunnet bruge tid på ydelser der sædvanligvis er vanskelige at finansiere. En anden mulighed fremover vil være at sælge disse ydelser som indtægtsdækket virksomhed. Virksomheder der oplever at få et kvalificeret modspil fra skolen, vil formentlig være parate til det. 16

17 Planlægning og gennemførelse af undervisning Der har ikke været faste skabeloner for afviklingen som skolerne har kunnet kopiere, hvilket har gjort kurserne til egentlige nyplanlagte aktiviteter. Samarbejde med nye arbejdspladser Udvikling af ny afholdelsesform med eksisterende udbud For de to gennemførte forløb på CEUS og HS SYD er der tale om samarbejde med nye arbejdspladser. I disse forløb har skolerne skullet udvikle nye eller tilpasse eksisterende kurser til de nye arbejdspladser. For EUC Lolland har der været tale om en anden form for planlægning, fordi man har satset på at udvikle et multiværksted med en række forskellige eksisterende kurser. Der er altså i højere grad tale om et mere klassisk udbud til en bredere kreds af mulige brugere. Udvikling af fjernundervisning Vekseluddannelse med hjemmeopgaver Forlagt undervisning Åbent værksted Afholdelsesformer På EUC Lolland og CEUS har der været anvendt fjernundervisning som centralt element i uddannelsen. Da kun CEUS har nået at få afviklet forløbet, er der sparsomme erfaringer, men der er en vilje og tro på at fjernundervisning kan lade sig gøre på selv ganske korte kurser af få dages varighed. Det stiller store krav til tilrettelæggelsen og til undervisningsmaterialerne, fordi man skal være sikker på at deltagerne kan anvende materialet på den tiltænkte måde så de ønskede mål kan opnås. Kurserne er planlagt som en veksling mellem tilstedeværelsesundervisning - enten på skolen eller på virksomheden - og fjernundervisning. Denne vekslen kan enten planlægges af rent planlægningsmæssige grunde, fordi det ikke er muligt at afholde alle dagene som tilstedeværelsesundervisning. Eller det kan planlægges ud fra nogle pædagogiske ideer om særlige fordele ved en veksling mellem forskellige læringsmiljøer for eksempel en mulighed for at knytte noget af undervisningsindholdet tættere til praksis. I forløbene har der været tale om forskellige typer af begrundelser hvor muligheden for at knytte an til den daglige praksis viser sig at være den mest motiverende for deltagerne. Vekseluddannelse har også været tænkt ind i taxiforløbet hvor deltagerne har fået hjemmeopgaver som de skulle løse forud for, mellem og efter de to undervisningsdage. Desværre med et begrænset udbytte da deltagerne ikke har fået sig forberedt. Tanken var at deltagerne herved i højere grad kunne præge indholdet og kunne forankre det lærte i dagligdagen. Taxiforløbet er gennemført i centralens egne lokaler. Erfaringerne har været gode. Blandt andet har lederen haft mulighed for at bistå med svar på spørgsmål der er dukket op undervejs i undervisningen. Det planlagte multiværksted på EUC Lolland kræver med sin vifte af kurser stor faglig bredde af lærerne. Det kræver også at lærerne er erfarne, fordi man skal 17

18 springe imellem de forskellige fag i undervisningen. Hvis deltagerne møder sådanne erfarne lærere, giver multiværkstedet deltagerne en god mulighed for at kunne arbejde selvstændigt under vejledning og fordybe sig i det specifikke faglige stof. Klippekort Ideen om at hver deltager får et klippekort som giver adgang til undervisning på skolen når det passer ind i deltagerens arbejdsdag, er desværre ikke prøvet i praksis. Ideen rummer stor grad af fleksibilitet og vil give nye udfordringer for underviserne der ikke ved hvor mange og hvem der vil dukke op hvornår. Balancere mellem virksomhedens behov og uddannelsesmål Tilretning af indhold og undervisningsmaterialer Det tætte samarbejde med virksomheder om planlægning af undervisningsindhold giver nogle særlige muligheder for at få tilrettelagt uddannelse med stor relevans for aftagerne. Samtidig er der jo tale om kurser med beskrevne mål der skal overholdes, så det kan i sig selv være en udfordrende opgave for lærerne at balancere mellem virksomhedens behov og uddannelsesmål. Det har været en stor fordel at være i praktik for den underviser som fik denne mulighed. Praktikken har givet underviseren en uddybet viden om deltagernes forudsætninger og givet ideer til hvordan undervisningen kunne gøres praksisnær samtidig med at målene er omdrejningspunktet. Løbende justeringer Materialer til e-læring De planlagte forløb er nye aktiviteter der skabes i mødet med nye samarbejdspartnere. Og når der er tale om det, betyder det også et behov for fleksibilitet fra skolens/lærernes side i forhold til at justere det faglige indhold efterhånden som forløbene gennemføres. Både museumsforløbet og taxiforløbet er da også ændret efter den første afprøvning. Der er en meget direkte forbindelse mellem valg af afholdelsesform og de nødvendige tilretninger af undervisningsmaterialerne. Når valget er faldet på fjernundervisning og e-læring, kræver det at opgaverne formuleres så deltagerne kan arbejde selvstændig med dem. At være fagligt kompetent At afkode sprogbrug og omgangsformer Undervisning af nye målgrupper Det har vist sig at være vigtigt at underviserne sætter sig ind i specielle regelsæt der gælder for netop det nye brancheområde (fx beskatningsregler for museer). Hvis underviserne ikke er fagligt opdaterede, er der stor risiko for at deltagerne ikke mener de er kompetente. Når undervisere kommer i kontakt med nye grupper af deltagere, er det vigtigt at de afkoder sprogbrug og omgangsformer i branchen. Det kan fx skabe støj på linien hvis underviseren ikke ved hvordan deltagerne opfatter deres arbejdsplads og fag. Det viste sig fx i museumsforløbet: Kan man sige virksomhed om et museum? Kan man omtale museer som en del af tu- 18

19 risterhvervet? Og i taxi-forløbet: Kan man omtale en taxi-central som et call-center? At kunne tackle blandede målgrupper På forløbene hos CEUS og HS SYD har deltagerne haft vidt forskellige forudsætninger. Nogle har masser af uddannelse bag sig. For andre er det næsten første gang de deltager i et efteruddannelsesforløb. De forskellige forudsætninger viser sig tydeligt i undervisningen som forskellige forventninger til underviserens og egen rolle. Og gennem forskellige måder at deltage i undervisningen på hvor nogle er gode til at holde tråden, mens andre ikke er trænet i det. Dette kalder på lærerens indlevelsesevne og evne til at differentiere undervisningen. Den blandede deltagergruppe kan give deltagerne mulighed for at møde andre fra andre arbejdshold (taxi) eller andre lignende arbejdspladser (museer). Det kan derfor være vigtigt at underviseren tilrettelægger sin undervisning så denne mulighed udnyttes. Det kan rumme et særligt potentiale for taxa-selskabet kan kendskabet i sig selv være medvirkende til at forskellige kulturer kommer i spil. For museerne betyder det en erfaringsudveksling på tværs af museerne på medarbejdersiden. De enkelte museer arbejder ofte uden større kontakt med andre museer. Det at kontakten foregår på medarbejdersiden, kan være et særligt plus. At opfange stemninger Det er vigtigt at undervisere opfanger signaler om stemninger blandt deltagerne og forventninger til undervisningen. Det kan være vanskeligere i nye brancher eller virksomheder. Her giver et tæt samarbejde med ledere fra virksomheden underviserne muligheder for at få viden om hvad der kan røre sig blandt deltagerne. Er lederen til stede eller i nærheden, giver det underviseren mulighed for undervejs at drøfte evt. tvivl om deltagernes reaktioner. 19

20 Plan for lærerkvalificering I dette afsnit ser vi på hvad lærerne har lært gennem TUP-projektet og hvordan de har lært det. På baggrund heraf giver vi nogle bud på hvordan lærerkvalificering kan tilrettelægges fremover. Erfaringer fra TUP-projektet På de tre skoler har planlægningen og afviklingen af kurserne involveret lærerne på meget forskellig måde. Lærerne har været med til at få prøvet nye ting, og projektet har dermed bidraget til at de har kunnet udvikle nye kompetencer der vil kunne anvendes i forbindelse med afviklingen af kommende undervisningsforløb. Kompetencerne ligger inden for to overordnede kategorier: Virksomhedskontakten og planlægning og gennemførelse af undervisning. Lærerne har haft forskellig rolle i virksomhedskontakten i projektet Virksomhedskontakt TUP-projektets fokusering på små og mellemstore virksomheder blev blandt andet valgt fordi der fortsat er en del barrierer forbundet med at få små og mellemstore virksomheder til at benytte AMU-kurser. Det kræver ofte en særlig indsats af uddannelsesinstitutionerne at få medarbejdere fra disse arbejdspladser til at tage på uddannelse. Det er en opgave lærerne i forskellig grad bliver involveret i, og skolerne i projektet har også valgt forskellige måder at gribe det an på. EUC Lolland og CEUS har arbejdet med en klar opdeling mellem hvad der var konsulenters og læreres opgave. Konsulenterne er dem der laver det opsøgende arbejde, og har kontakterne med de virksomheder og deltagere der bliver lavet aftaler med. Lærerne bliver koblet på når der er lavet aftaler, og den konkrete planlægning skal sættes i gang. På HS SYD har man i højere grad satset på at lade den deltagende lærer være direkte involveret i kontakten med virksomheden i hele forløbet. Ved det første møde var uddannelseslederen med, men ellers har læreren stået for resten af kontakten med virksomheden, blandt andet i forbindelse med praktikdagen på virksomheden. som afspejler den rolle de sædvanligvis har De forskellige måder at benytte læreren på er udtryk for en almindelig praksis på skolerne hvor man på CEUS og EUC Lolland har en klar opdeling af konsulentog lærerfunktionen, fordi man mener det giver lærerne den bedste mulighed for at koncentrere sig om kerneydelsen: at planlægge og gennemføre undervisning. Samtidig udnytter konsulenterne de kompetencer de løbende udvikler, ved hele tiden at være fokuseret på kontakten med virksomhederne. På HS SYD satser man generelt på at lade lærerne deltage mest muligt i virksomhedskontakten. Der er typisk en uddannelseskonsulent med ude til det første møde, men derefter bruger lærerne den fornødne tid på samarbejdet. Skolen prioriterer at søge efter lærere der har 20

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Uden et mål kan man ikke ramme plet

Uden et mål kan man ikke ramme plet Uden et mål kan man ikke ramme plet Afrapportering af TUP-projektet: Kompetencebaserede læreplaner på vej mod praksisnær kompetenceudvikling. Strategisk uddannelsesplanlægning Indkredsning af mål og planer

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere