Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen Sorø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland."

Transkript

1 INDBERETNING OM JORDFORURENING 2013

2 Til: Ibig om jofouig ISBN-umm Ugiv f: Rgio Sjæll, Miljø & Rssouc Ugivlsså: 2014 Allé Soø Fosifoo: Afgvig f fou jo v Røvig, Svs i

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Foo... 5 Rgios opgv m jofouig...6 Guvsiss Msks suh Olibchs miljøpulj Væibsoig...23 Bog opgv Tjk på sgsbhlig Rågivig og kommuikio Uviklig Tvægå pojk og OPI Rssoucvls i Pllg bug fo Bilg 1: Ovsig ov vigå usøgls i Bilg 2: Ovsig ov opsig i Bilg 3: Ovsig ov ifssg i Bilg 4: Ovsig ov ovvågigssg i Bilg 5: Ovsig ov kiv væibssg i Bilg 6: Ovsig ov væibssg på vlis i Bilg 7: So sg

4 4

5 FORORD Ibig gø fo Rgio Sjælls iss på jofouigsomå i 2013 og pl fo iss i Iss i 2014 h væ i høig og ikk komm bmækig. Ibig ubj i ovssmmls m Miljøsylss cikulæ og sk også, på loklisivu, lkoisk ibig f oplysig om jofouig il Miljøsyls vi DK-jo. Rgios føs sgi fo bj på jofouigsomå blv vg i 2007 og ihol iss o omå: R ikkv gulg fo su liv E liv m mis mulig isiko Rgios vi skl offliggøs Kl picipp fo pioiig og pls il sælig hsy Svic og ifomio i højsæ Løsig gm smbj Effkiv opgvløsig Rukio f ugif v iovio og uviklig Sgi og suppl poliisk vg lsgi h sul i ækk go sul, vi sig fokusig f iss og æ og fugb smbj m øvig iss på omå, hu ikk mis kommu og s. Sgi skl vis i 2014, vi pocs ig iss. Som l i visio skl sgisk hligspl fo guvsiss f 2012 og y opgv på ovflvsomå ibjs. Iss ovfo fouig u lvls og uvikligsiss skl fokuss ylig. Vi skl også bgy g bsik f koskvs f komm klimæig, å ksmplvis sk hvvssigig i omå m fou gu og kommu lv lokl sivig f gv i by m mg fouigskil. Sikig f miljø og ssouc fo ll i gio, of y, ilmmfyl og il g fo få, bøs ik. Dfo k øsk fo y sgi væ, Rgio Sjæll b y vj fo sysmisk skb fælls, fokus og fmissik løsig, som gø søs foskl. Sælig fo gios bog og viksomh og fo foskllig p og spcilis, som vi g i glig vil ispi og l os ispi f, m også fo vos mbj. J Huus Vsg Miljøikø 5

6 REGIONENS OPGAVE MED JORDFORURENING D gio, h sv fo iss ov fo jofouig. Rgio kolægg, usøg og ops fou jo. Fomål sik ikkv og msks suh. Sgivisio i 2014 Sgi fo jofouigsomå f 2007 ovo mm fo gios iss ovfo bå guv og msks suh og fo bog opgv. Vi h u i å bj f Sgisk hligspl fo Guvsiss. Ti komm il også fslægg m pæcis pl fo bj m gu m lkoflik, så vi h sml pioiig f hl offlig iss ovfo jofouig. Vi bgy fo i 2013 på fobj il vi sgi, som skl poliisk vgs i V visio skl y opgv på ovflvsomå ibjs, uvikligsiss skl fokuss ylig og vi skl bgy g bsik f vikig f komm klimæig. D hl bl om hv sk, å komm hvvssigig i omå m fou gu og å kommu lv lokl sivig f gv i by m mg fouigskil. Pioiig f iss fo kl gu Gulg fo ku pioi iss ovfo kl gu ll, vi h i bs ov fou lokli. U f bs k vi ækk ifomio om gu, fv iss og pioi m v hjælp f pioiigsvækøj ESP. Pioiig sk bl u f om fou soff, om vigig guv, gologisk bskyls og kull vls f gu. Rgio Sjælls opgv m jofouig k ovo ils i o hovopgv: D offlig iss Bog opgv D offlig iss Rgios bj u offlig iss bså i opspo fou gu og hå isiko, fobu m fouig. Offlig iss omf håig f fouig : u guv, u og i fmi, skl bugs il ikkv ugø isiko fo msks suh foi fouig påvik iklim i fx bolig ll ugø isiko v kok m fou jo Vos bj ils i følg fs: 1. Ismlig f hisoisk oplysig om kivi, k hv fø il fouig. Vu vi, gu k væ fou f kivi, kolæggs jomm på Visivu Gmføsl f il usøgls fo påvis, om fou på gu. E ilfæl kolæggs jomm på Visivu Fo pioi jomm gmføs vigå usøgls, fgæs fouig. 4. Hvis fouig omf f offlig iss ss op. ESP - Excl bs Sysm il Pioiig vigig vækøj il pioiig f bj ESP giv ovblik og sæ os i s il pioi vigigs sg føs. Ihol i ESP æ sig løb i k m vi få y vi. Ny sg komm il og ugå, og fspjls løb i sysm. 6

7 REGIONENS OPGAVE MED JORDFORURENING Kolægig f fouig gus i vos bj m jofouig. Kolægigsiss sik, vi h øvig ovblik ov fouig, og sæ os i s il pioi opsigsiss. På må opss ms kiisk fouig føs. På hv kolægigsi vu vi isiko f fouig og g sillig il om vul fouig omf f vi offlig iss. Loklis gu Ejomm, hvo foløbig oplysig om hvv, giv misk om k væ kil il jofouig. V1 kolg jomm Ejomm, hvo gio h ih hisoisk oplysig og vu, h væ kivi på jomm, k hv foåsg fouig. V2 kolg jomm Ejomm, hvo usøgls h påvis, fouig på jomm. Vi kolægg ll jofouig, også slvom ikk ugø isiko fo guv ll suh. Dfo vil mg gu også fos væ kolg f offlig iss. Kolægig sik, vi k giv ågivig il bog og kommu og fohi fmiig poblm. Bog opgv Rgio løs u ov offlig iss ækk myighsopgv, h fokus på bog i gio. D j sig f.ks. om: Fospøgsl f jomsmægl, bog og vok i fobils m køb og slg f jomm Fospøgsl om kisig på kok sg Rågivig og vjlig il bog om suhsisiko v jofouig Ulls i fobils m byggi og æ vls på fou gu Gokls f piv fisi fouigsusøgls og opsig i fobils m byggi Gokls f sg bl f Olibchs Miljøpulj (OM) Ef kolægig på visivu 2 vu vi, om skl fogs vigå iss i fom f fl usøgls og vul opsig. Fo opim bug f vos mil vigig, vi ku gmfø iss, ilsækklig fo misk isiko il ccpbl ivu. D by, håig f fouig ikk øvigvis mfø, l fouig fjs. 7

8 REGIONENS OPGAVE MED JORDFORURENING Sus fo kolægig V ugg f 2013 kolg m 4700 jomm i Rgio Sjæll på visivu 1 ll 2. Opgø vi jomms sml kolg l sv il 0,5 % f sml l i hl Rgio Sjæll ll l sv il l f hl Solø Kommu. Diss jomm lså kolg m bgu misk om fouig ll m gis fu f fouig. Abj omkig kolægig fø og ikk ku il, y jomm giss som kolg. E so l f vos bj fø il, jomm ugå f kolægig. A jom ugå f kolægig også væiful sul f gios iss, som h so byig fo guj. I 2013 ugik 308 lokli f kolægig. Diss lokli sv il sml l f ø Agsø og Omø i Sobæl. I 2013 l h vi kolg l sv il l f hl Hvup by i Solø Kommu, s figu på mos si. I 2013 h Rgio Sjæll kolg: D ligg sig so opgv fo os. Vi vos pioiigssysm k vi ækk ifomio om, hvo mg lokli vi v, v på vi g f i m og il vos iss, og komm løb y il. 209 lokli på visivu 1 54 lokli på visivu 2 44 lokli på bå visivu 1 og lokli ug f kolægig Så mg pioi lokli v lig u på kolægig: lokli v på bliv vu på visivu lokli v på bliv fkl på visivu 2 Al / Åsl Visivu 1 kolg i l Visivu 2 kolg i l Visivu 1 og 2 kolg i l I l Opgøls f kolg jomm i Rgio Sjæll 8

9 REGIONENS OPGAVE MED JORDFORURENING Figu vis, sml kolg l v ugg f 2013 sv il Solø Kommus l. D ykolg l i 2013 sv il l f Hvup by. D sml l ugå f kolægig i 2013 sv il l f Agsø og Omø. M ugg f 2013 gis æs jomm i vos bs. I vos bj opl vi sg f mikl, jom bså ofs f kl mikl, m k også bså f fl. I 2013 h vi kolg 390 mikl. Til smmligig i l c mikl i Rgio Sjæll. Sus Al Poc folig Loklis u f hisoisk oplysig, m u ikk vu Ugå på hisoisk gulg Kolg på bgu misk (V1 kolg, icl. V1/V2 kolg) Ugå f fysisk usøgls Kolg som følg f fu f fouig (V2 kolg) Ugå f opsig I l Ovsig ov ll f sg og pocvis folig 9

10 GRUNDVANDSINDSATSEN Rgio Sjæll h u bj f Sgisk hligspl fo guvsiss på jofouigsomå i c. 1 å. Pl giv iss gmføs i gogfisk omå, omå så siks ms mulig go guv og såb guv smiig bskys. Pl sik også pls il, gs lokl hsy, hsy og pls il ku sg, hvo huig iss øvig. D gogfisk ilig ss f ko på moså si. Vos guvsbsky iss by vi pioi, vu ms guvsu bch fø bch. Iss fokus i omå m væiful ll såb guv. 10 D ms guvsu bch/kivi Rsi Ovflbhlig f ml Kmisk iusi Gvi Fv- og lkfbikk Mskiiusi Lk i/æimpægig Gsvæk Glsfibiusi Tsfomsio

11 GRUNDVANDSINDSATSEN På figu hov fmgå omå m væiful ll såb guv. Fvko vis i hvilk ækkfølg vi pioi omå. Pioiigsgupp 1 højs pioi og vi gik i gg m kolægig føs, ms pioiigsgupp 4 lvs pioi. 11

12 GRUNDVANDSINDSATSEN Mål visivu 1 kolægig fslu fo ll pioi omå i I 2013 h iss væ fokus i kommu Roskil, Køg og Loll, m vi også s op i kommu m omå i pioiigsgupp D fov isfoløb fo fæiggøls f visivu 1 kolægig i fohol il guv i pioi omå. Pioiigsgupp 1 Pioiigsgupp 2 Pioiigsgupp 3 Pioiigsgupp 4 Tol Il kolægig f fouig k u guv (V1) Føs i i iss fo fobygg guvsfouig pioiig f lokli i vos bs. Vos pioiigssysm sæ os i s il hl i følg m i hvo mg fouig, fv vos iss. Vi isml løb y mil il pioiigssysm, så lis vil væ u kos foig. I øjblikk omf guvsiss 1200 sg, skl vus i fohol il il kolægig. I 2013 h vi i l bhl og kolg 207 sg på visivu 1 f hsy il guv. Af bhl sg kolæggs c. 55 % og s ugå f kolægig. Kommu Fx Gv Gulbogsu Holbæk Klubog Køg Lj Loll Næsv Osh Rigs Roskil Slgls Solø Soø Svs Voigbog Pioiigsgupp 1 V1 Kolægig Pioiigsgupp 2 Pioiigsgupp 3 Pioiigsgupp 4 Afslu I gg Sus fo visivu 1 kolægig i fohol il pioiigsgupp opl p. kommu. Ikk bgy Pioiigsgupp fis ikk 12

13 GRUNDVANDSINDSATSEN Il usøgls (V2) I 2013 h vi bj m 67 il D guvsbsky iss omf guvsusøgls. Dil komm også 429 pioi sg, fv v ylig 30 sg, bå usøg fo om il usøgls.. Dil komm so u guv og lvls. l 56 f l lossplslokli, også skl vus iss sg fslu i Af 56 sg, fo om ugø ussl fo guv. guv fslu, 15 sg ilføj vlis fo Sg pioi i fohol il isiko vigå usøgls. usøgls Rs ugø ovfo guv. D komm løb kolg u offlig iss ll hl ugå f fl il som følg f V1-kolægig kolægig. D kolægig. il usøgls skl fgø om lokli fou, ll om k ugå f kolægig. 56 il guvsusøgls fslu i C. 25 % f sg ovfø il lis, v på vigå offlig iss. 13

14 GRUNDVANDSINDSATSEN Vigå guvsiss Rgios vigå iss sk på lokli, kolg på visivu 2. Fo kllægg omfg f kos fouig og ussl ugø fo guv, gmfø vi vigå usøgls. D vigå usøgls hf bggu fo bsluig om vul opsig og mo fo opsig. Som l i bsluig gios pl gå i ilog m kull kommu og vivi. Afhægig f opsigsmo k væ øvig s op i lg i v hjælp f foskllig yp f opsigslæg. I ogl ilfæl s vi ikk op m smm. I s k fouigs ubls ovvågs v ug pøv f guv. D gø vi f.ks., hvis vi vu, ssyligh fo fouig ikk komm il ugø ussl, m vi vil g s i i læg i. Ovvågig k også bls som fsluig på opsig, hvis opsig ikk h fj l fouig. I 2013 blv 3 y vigå usøgls iggs f hsy il guv og 5 blv fslu. I l blv bj på 26 sg. Vi bj m 8 opsigssg. Af m blv 3 ops i 2013 og 2 sg blv fslu. D opsig, fogå ov lg i, i mg ilfæl vsigslæg, hvo fou guv pumps op og ss i læg ov jo. D skyls, fouig of ikk k gvs væk, foi ybligg. Diss læg fj ypisk ikk fouig, m sik ikk sps ylig. Vligholls f iss læg ugø væslig l f sml bug il vigå iss. Ny sg s Sg ops ilig å Iss fslu Akiv sg i 2013 Vigå Usøgls Opsig Dif f kisk læg Ovvågig Fo 4 f vigå usøgls iss ovfo bå guv og lvls Fo 3 f opsigssg iss ovfo bå guv og lvls Fo 10 f ifssg iss ovfo bå guv og vls Fo 2 f ovvågigssg iss ovfo bå guv og lvls

15 GRUNDVANDSINDSATSEN Gfisk visig f sml vigå guvsiss i 2013 D lig u li ov 700 guvssg, fv vigå usøgls. 13 sg fv opsig. 15

16 GRUNDVANDSINDSATSEN D vigå iss vi gmfø f hsy il guv, h mg viio. H foæll vi om o foskllig yp iss. D ksmpl f yp sg, vi of gmfø. H løsig m blig f fvæglæg, pump fou guv op. D sg ksmpl på, hvo vi k iskæk vos iss, så vi sik ms opiml uyls f vos ssouc. Ny vsigslæg på Jbg i Hslv I s f 90 f vi, øjsi, hv ligg på jomm f 1946 il 1970, hv fou guv m klo opløsigsmil. I 1995 blv fou jo u fo bygig gv op, og blv lg æ i jo il opsml s fouig i ææ guv. Dæv blv s i mi kulfillæg, fø blv l il klok. D fos ovvågig f fouig på jomm y og på, v m fouig føs g. Ny usøgls vis, v ybligg fouig, ikk blv opsml i æ. Rgio bl fo y læg il sik, fouig ikk skull siv il guv. I g oppumps c. 2 m 3 v i im f boig i pimæ guvsmgsi u fouigskil. D sv c. il mæg v løb u, hvis m l køkkvh løb fo ful yk hl i. V ss i læg m s- og kulfil, fø ls ilbg il guvsmgsi vi ijkiosboig. Alægg lkoisk ovvåg m sysysm, som uomisk s bsk il gio, hvis ikk kø opiml. 16

17 GRUNDVANDSINDSATSEN D su m sø Fois sy k of hvk ss ll høs. M bliv hligvis of opg, i sk vos guv. D gæl også Slglsvj 190 i Næsv, hvo lå sømilfbik. Hé lug jo sig sø, å m gv il s f ov 60 å gml sømil. Gologi guv I 2006 gv Sosøms Am so l f fouig væk og bl æ, som skull fohi s f fouig i siv il guv og i ku å æligg vboig il Lill Næsv Vvæk. Nu h Rgio Sjæll bslu sopp if f æ og øjs m ovvåg fouig v g vpøv f vboig. D go gu il gø, vis sig. Poukiosviksomh f åi ilbg, h bug kmisk soff i s fmsillig, h f og il u vi b skil sig f m ffl og s på må, som vi m vos vi i g ikk ku ømm om. I 1950 pouc m sømil, h Dulci, på Slglsvj 190 i Næsv. Usøgls h vis, fbikk fomlig h skil sig f m si spilv il uæ klok. På må fouig ukk lg i jo u æligg gøf. På s h vi fu gifsoff ili og chlobz. D h føh væ mg lmilig bug klokk il skff sig f m bug kmikli. V gml øjsi fi vi of fouig m svæsk lgs klokk, fokl Hik Jup, Chfkosul i Rgio Sjæll. Nop på s hl bsm gologi m lg bsky moæl, gø, guv ikk u. D ys og mg lj usøgls f Rgio Sjæll vis, guv bsky f lg m mg f l, og ilm ovyk f guvsspjl, også m il bsky guv. Dfo k Rgio Sjæll u øjs m ovvåg s fouig og v mil, æ kos, på s fouig, ugø sø ussl mo ikkv. Dulci Dulci v populæ sømil, som v 250 gg sø sukk. Soff blv opg i 1884, gsk ko i f sømil scchi. Dulci blv mssfmsill f 1891 og fm il sluig f 1950 i USA, hvo blv g f mk ll i 1954 på gu f misk om væ kæffmkl. Aili Gifig, fvløs og oligig væsk, pimæ v il fmsillig f skumpls. Også by il fmsillig f fvsoff, psici og lægmil. Chlobz Gifig og ffkiv opløsigsmil, bugs også il fmsillig f psici. 17

18 MENNESKERS SUNDHED Rgio Sjælls iss mo fouig på boliggu D iss vi ufø fo sik msks suh sk i fohol il misk fouig i i hus (iklim) og sik, bog ikk k komm i kok m fouig (kokisiko) på boliggu. D iss kl vi iss ovfo lvls. Rgio Sjæll og ilig m h ll gjo so iss f hsy il op lvls. I komm å bslu, iss ovfo guv skl piois høj iss ovfo lvls. D by, vi ikk ufø mål iss fo opsøg y lokli m iklim- ll kokisiko. Iss ovfo lvls fokus på ls hvls og moig f bog og boligj, ls guvspioi lokli, hvo også bolig på. D by boliggu, uvlg il usøgls fo guvsisiko også usøgs fo isiko fo bolig. D pksis følgs v bå il og vigå usøgls. Il kolægig f l k u boligvls (V1) Rgio Sjæll h bslu hjælp boligj, skl sælg ll blå s jom, m som mgl få fkl om s jom skl kolæggs på visivu 1 ll ugå f kolægig. Il bolig-usøgls (V2) Boligj, h få s gu kolg på visivu 1, h il få fklig fo l f s gu, som vs il boligfomål. Fo få fklig skl boligj fms moig om usøgls il gio. Hf skl gio ifo 1 å ufø usøgls, k fkl om gu fou. Vi h i 2013 mog 45 f iss moig om usøgls på boliggu. Vi h i 2013 bj m 33 il usøgls, hvo iss ku h væ ovfo bolig. Dil komm ylig 30 sg, som bå usøg fo bolig og guv. D i 2013 fslu 41 il usøgls f hsy il boligvls l, ll som l f smiig guvsiss 11 blv kolg på visivu 2 m vi offlig iss 12 blv kolg på visivu 2 u vi offlig iss 18 ugik f kolægig 29 % Kolæggs u offlig iss 44 % Ugå f kolægig 27 % Kolæggs m offlig iss D i 2013 fslu 83 boligsg på visivu 1 37 blv kolg på visivu 1 1 blv kolg på bå visivu 1 og 2 45 ugik f kolægig 54 % f fslu sg kolæggs 46 % f fslu sg ugå f kolægig 18

19 MENNESKERS SUNDHED Nucig f fouig Nå giss fouig på boligjomm, vu gio i hvilk omfg fouig ugø isiko fo boligvls. Vuig kls ucig f fouig. Nucig skl gø mm fo bl.. lågiv vu isiko løb v giv lå i jom. Efig, oig h gjo mm opg lå i fou jomm, hvo fouig ikk ugø isiko fo lvls. Rgio h i 2013 uc 53 gu, fol m 30 gu på Fo, 2 gu på F1 og 21 gu på F2 Boligklæig Nå offlig iss på visivu 2 kolg boliggu fslus, u hl fouig fj, us gio såkl boligklæig. Boligklæig foæll, fl fouig u byig fo uvæ vls f gu il boligfomål. I 2013 h vi us 33 boligklæig. F0 vs ypisk v ybligg fouig, som ikk ugø isiko fo lvls, sm fouig u fs blægig. F1 givs ypisk v kfig fouig, ligg yb sm l fouig i joovfl. F2 givs ypisk i sg m kfig ovflfouig og sg m fouig i iklim. 19

20 MENNESKERS SUNDHED D vigå iss fo sik msks suh Rgios vigå iss f hsy il lvls sk på lokli, kolg på visivu 2 (V2). Fo kllægg omfg f fouig, og ussl ugø fo vls f l, gmfø vi vigå usøgls. D vigå usøgls hf bggu fo bsluig om vul opsig og mo fo opsig. D iggsæs ku få vigå sg f hsy il lvls. Vi h i øjblikk 34 sg hvo kisk læg løb fohi fouig f iklim. Diss læg ypisk bl, hvo ikk h væ mulig fj fouig u bolig. H bl vi of ulufigssysm, sik, ikk æg fouig f jo op i hus. Alægg fj ikk fouig, og skl vbliv kø i mg å fo løb sik, iklim i bolig i o. Vigå Usøgls Opsig Dif f kisk læg Ovvågig Ny lokli s Lokli ops ilig å Iss fslu Akiv lokli i Fo 4 f vigå usøgls iss ovfo bå guv og lvls Fo 3 f opsigssg iss ovfo bå guv og lvls Fo 10 f ifssg iss ovfo bå guv og lvls Fo 2 f ovvågigssg iss ovfo bå guv og lvls 20

21 MENNESKERS SUNDHED Dig blv spo il s-fouig på Svs Af og il so fouig, ikk umilb l sig fokl. Så må vi y il loklkiv og m liv kil. E lvolig fouig m s og bly i Røvig på Svs vis sig hv iss hisoi om p h, vill lv svovlsy. D v ligfm skv ig om hs bif. og mfø mg mislykk poukio og uhl m ulig f sy. D v lså svovlsypoukio, v sy il sfouig. Hu ss gml cmfbik i Røvig, hvo svovlpoukio f s. Opmæksomh omkig s opso v li f ilfæligh, vi v sysmisk gmgg f jomm m mskipoukio f, hv væ fugplg på s. D k, ilig blv bug s i ogl fugplg il bkæmp isk. Dfo blv lv lys f jo fo ihol f s. M usøgls vis, ivu f s v l fo høj il komm f sholig mil, blv bug i fugvl. Kil må lså væ og, og v ig h, fu på Svs Loklhisoisk kiv, bg os på spo f smmhæg. I høj kocio soff ku gifig. I 2013 y Rgio Sjæll fo op f fouig m s og bly på syv boliggu os sholig jo blv fly. D sv c. il, hv k væ på 30 lsbil. D gv i hlv ms yb fo væ sikk på, fj ilsækklig mg jo, så hv fmov k bugs u isiko. D fou jo kø il poig. Og bgf fyl op m jo. Hv og l gbl. Opmæksomh omkig s øg gm s å. Hos Rgio Sjæll s opmæksomh omkig s i 2006, hvo vi f fugplg v kil il sfouig. Omkig 1890 blv poukio f cm i Røvig opgiv. I pio fm il 1912 blv kæmpso højov ombygg, så ku vs il fmsillig f svovlsy. Som fmgå f ig, v poukio kspiml As og mg f s fobils mg sæk gifsoff og k foåsg lvolig suhsffk hos msk. D bs k sfobils sik (AS2O3), h væ k som gifmil si mill. 21

22 OLIEBRANCHENS MILJØPULJE Oig m Olibchs Miljøpulj (OM) blv bl i 1992, m fomål usøg og ops jo- og guvsfouig på lokli, hvo ilig h væ solg bzi. Akivi fisi f ogl få ø f hv li bzi ll isl, solg. D sis y usøgls u oig blv iggs i I puljs i h ilig m og gio ilsmm bhl c sg. Rgio opgv i fobils m sg u olibchs miljøpulj h væ gok usøgls og opsig, fo sik, ikk fls fouig som miljø- ll suhssklig. D by ikk, l fouig fj. Hvis fl fouig jomm kolg f hsy il s gvbj ll joflyig. Olibchs Miljøpulj i sg fslu D mgl sig 6 sg i Rgio Sjælls iss k fslus 22

23 VÆRDITABSORDNINGEN Væibsoig sælig iss fo boligj Rgio miis mil som hv å fsæs på fislov il hholsvis usøgls og opsig u væibsoig. Væibsoigs fomål hjælp boligj, i go o h køb fou gu. Bigls fo væ omf f oig, boligj på ispuk fo køb ikk vis, ll bu hv vis, jomm v fou. Oig k såls bugs il uc vi på fgæs fouig og/ll fj isiko fo vls il bolig i fohol il gios iss. D så 56 sg på vlis il usøgls og ll opsig f væibsoig. D i øjblikk ko vi på usøgls, ms 8-10 ås vi på opsig u oig. Vi fhæg f ålig bvillig på fislov. Iss i 2013 Usøgls: D bj m 2 væibsusøgls Opsig: D bj m 2 væibsopsig Dif: D bj m if på 3 væibssg 23

24 BORGERRETTEDE OPGAVER Byggi og æ vls på fou gu Kommu us illls il bygg- og lægsbj sm il æig f lvls på fou lokli, såkl 8 illls. Tillls skl ss i høig i gio fo sik, kommus illls ikk foy vul s offlig iss ov fo fouig. I pksis bj kommu og gio smm om fomul illls. På må siks, bgg myighs vi om fouig igs i illls. Rgio Sjæll h i 2013 bhl 87 høig f kommu 68 høig v i fobils m bygg- og lægsbj 19 v i fobils m æig f lvls All f 8 sg f pio m kos ivu sg i D isæ ll f sg omkig bygg- og lægsbj sg. Sigig i l sg på 17 % i fohol il Uviklig i l 8 sg ov i Bygg- og lægsbj Æ lvls Tol Usøgls og opsig ufø f piv D gmføs også usøgls ll opsig, som fisis f piv. Åsg k f.ks. væ køb big sig i fobils m hl f jomm ll foi guj øsk æ bug f l. D sk også guj øsk, jomm ikk læg skl væ omf f kolægig. Piv pojk Rgio h i løb f 2013 bhl 230 oplæg og fppoig f hisoisk usøgls, usøgls og opsig is f piv 24

25 BORGERRETTEDE OPGAVER Påbu f jofouigslov Kommu h muligh fo us påbu om usøgls ll opsig il fou, hvis bsm bigls il s og fouig kos ll sk ifo bsm o. Kommu k i giv fl us påbu om hholsvis usøgls og/ll opsig f jofouigslovs 40/41. Pgff bys, hvis l om spil ll uhl. Duov h kommu muligh fo us påbu f 48, hvis fouig smm f villolik. Rgio h i 2013 mog uig om 72 y påbu. Hf 56 us f 40/41 og 16 f 48. Rgio høigsp i iss sg foi gios oll sik, fouig, som k påbys usøg ll ops, ikk ovgå il offlig iss. 12 y lokli blv op i gios gis på bggu f fouig f villolik og 24 blv op på gu f spil f hæls. D s 36 påbu us på lokli, ll v op i gios gis. Hu ss ovsig ov sml l sg vi mog f kommu, fol i fohol il kl kommu. D mg foskllig, hvo mg sg vi mog f kl kommu. To kommu så fo go 34 % f sml l sg vi bhl i D Slgls og Roskil, hv så fo c. 17 % f sml l /41 Al sg Fivillig opsig Fivillig usøgls 8 sg 0 25

26 TJEK PÅ SAGSBEHANDLINGEN I sg om jofouig, fo ksmpl v slg, byggi ll æ lvls, f so væi fo bog vi, hvo lg i gå i sg bliv bhl. Dfo h vi opsill mål fo, hvo lg i vi må bug på sgsbhlig på foskllig yp sg. Vos ssoucfobug il yp opgv fhæg f, hvo mg hvls vi mog f bog. Hvis komm fl hvls fov, k påvik muligh fo opfyl mål, slvom vi løb fosøg ompioi iss. I 2013 moog vi 380 moig om kisig il smmligig hv vi pllg m 300. Mål fo hvls omkig kisig, skl fss kviigssv i 10 g og lig kisig skl væ fs ifo 2 må, 99 % f sg opfyl vos mål sv il 376 u f 380 sg. 41 % f hvls få sv smm g som søg. D opsill mål fo foskllig opgv ky il vos bj. Hu giv hv vos mål h væ fo kl opgv ky smm m, hvo go vi h løs opgv. Opgv Opgv i ilkyig il kolægig Afklig f kolægig på V1 1 ås usøgls Nucig f fouig Opgv i ilkyig il kommu Hskolægig f moig f kommu Svicmål 4 m. f hvls il vsl 1 å f gujs moig 2 må f gujs moig Ops på sg ss 2 ug f mogls Succskii fo målopfylls Målopfylls fo % 94% 100% 88% 80% 40% 80% 84% Høigssv il kommu ( 8) 4 ug 100% 98% Vuig f om fu f fouig v byggi og jobj skl kolæggs ( 71) Vuig f kommul sg om påbu il fou ( 40/41) Vuig f kommul påbussg om vill olik ( 48) Fivillig usøgls og opsig (guj/bygh bl) Ny fouig ib f kommu og sg om joflyig Opgv ky il væibsoig Opsig f væibsoig Sv på om gio vil kolægg ll j Sv ifo f kommu fss fis Sv ifo f kommu fss fis Ops f sg ss 6 ug f mogls Ops f sg ss 6 må f mogls 18 må f mil ispo f Fissyls 80 % i 1 ug og 100 % i 4 ug 76% i 1 ug og 100% ifo 4 ug 90% 97% 90% 100% 80% 83% 80% 80% 100% 100% 26

27 RÅDGIVNING OG KOMMUNIKATION Wbko og ks Vi mog mg fospøgsl om jofouig. Fo ilfssill bhov fo få huig sv vlighol vi oli wbko, hvo m vi gios hjmmsi, slv k søg i vos oplysig og få sv m smm - ll øgs 24 im. På wbko k jomsmægl og iss få isig i vos oplysig. V søg på mikl ll ss k m fi fm il, om gio h oplysig om mulig jofouig, ll om kos jofouig på jomm og sv k pis u. Kommu h også bug fo ku søg oplysig omkig joms jofouigssus, å skl løs s opgv. Dfo h sælig muligh fo søg oplysig v by vos ks, hvo m uyb oplysig. Sviclfo U ov svics på hjmmsi, så h gio også sviclfo il bug fo spøgsmål om jofouig. H si mbj p il hjælp på mg - osg, i isumm kl på umm Ylig ifomio Vi bj løb m fob vos ifomio il m, h bug fo vi og om jofouig. Rgio Sjæll h fo i smbj m øvig 4 gio og Vic fo Jofouig lv o ifomiosfilm. D hl om hholsvis kolægigspocss og gmføsl f il fouigsusøgls og giv sv på ms lmilig spøgsmål om jofouig. Film k ss på vos hjmmsi. 27

28 UDVIKLING Opgv m kolægg og ops E f kivi i pskb, bl fouig i Rgio Sjæll so og h væk f sgu, hvo y løsig k lg ishoiso. D fo vigig, vi fi fpøvs. Rgio Sjæll fov ku må opim iss på. big m ll fl gu il væk. D gm s å gmfø ækk uvikligspojk. I il kok pojk of opså u f kul bhov ll kok bgivh, hvo h væ bug fo uviklig. Uby f pojk h væ so, m så smiig kl, vi k opim ffk f uvikligspojk v fokus iss. M vos uviklig skl vi væ m il g sv fo fmi, så vi bv jos og vs kvli fo vos fkomm. Vi skl hv fokus på, klim fo sig, så vi i fmi k fov sig vs i vshv og ksm bø m ovsvømmls il følg, hvilk i fo vos omå f.ks. vil ku fovæ fouigssiuio f jofouig. D sill so kv il må, vi løs vos opgv på og giv øg bhov fo æ smbj m bl kommu, å skl fø klimilpsigspl u i liv og ksmplvis bl bssi fo sivig f gv, u fovæ spig f fouig, foi guvss sig i omå. Rgio h lg iio m smbj m Dsk Rgios Vic fo Jofouig, Miljøsyls og lg ækk piv kø, ågiv, kologiuvikl og visisiuio, om fi y løsig. Ss Dish Soil Pship bl i 2013, m Vic fo Jofouig som ski. Pskb skl fmm uviklig f kologisk løsig, som h mkspoil i i- og isæ i ul, hvo søs poil. 28 F losspls il figjo gi.

29 UDVIKLING F poblm il pouk Ru om i Dmk fis so l lg losspls. Al i Rgio Sjæll fis fl hu losspls. E so l f ffl, po på gml losspls ogisk ffl. Nå ogisk ffl pkks, og ikk komm il il, s mgs. D gs, poucs i jo, siv op og k ugø poblm fo æligg bolig, foi isiko fo ksplosio. Uggspuk fo uvikligspojk h væ, vi skull sik iklim i hl kok bolig v losspls i gio. D blv uvikl og bygg læg, uvi gss f jo og om il lkici, og v sik bolig mo ksplosio. Hl kok vis fig f lægg, uys b mi l f gss på lg losspls, k poucs lkici sv il fobug i mi lsby på omkig 40 huss. M gs, poucs i jo på gml losspls, k også bgs som ssouc og ikk ku som poblm. Hvis kocio f mgs høj ok, k opsmls og omsæs il lkici. Uviklig og blig f yp læg lægg op il æ smbj m kommu og kø æ losspls. Dsu skl vic ifo klim, gi og miljø igs i uvikligsbj. Mgs E po ivhusgs. Effk på mosfæ c. 20 gg væ hv ilsv mæg CO 2 vil foåsg. Opsmlig og sukio f slv mi mæg mgs f losspls k fo væ f byig i fohol il gll CO 2 -gskb. Rgio Sjæll h som opgv sik msks suh mo jofouig. D gø vi bl.. v bl læg, sik iklim i bolig på, og æ v, gml losspls, så isiko fo ksplosio fjs. Tiiol s h fomål m vos iss blo væ sik iklim i bolig v fj gss. M u k opsmlig og uyls f po ivhusgs vs il i s væ bæygig gikil. Flsiig fol v pojk: Opsmlig f mgs, lls uslipp il mosfæ Nbyig f mgs il CO2 Omls f mgs il lkici, hvis gskocio høj ok Bskyls f ll bygig, ligg på ll æ lg losspls Rukio f vækshæmig på pl og fgø 29

30 TVÆRGÅENDE PROJEKTER OG OPI Rgio Sjæll bj løb m opim og ffkivis iss omkig jofouigsopgv, bå på giol og iol pl. D gø vi v gmfø vægå pojk på foskllig må uvikl vos bjsmo. É sælig ssig h isæ væ m il ops fl vægå pojk og m s iovio og uviklig på gso hos os. Rgioså h gm ss 3 å bvilg 1 mio. k. ålig il bj m Offlig Piv Iovio, OPI, ifo Jofouig. D øsk, smbj m ks kø k fø il, sml ugif il kolægig, usøgls og opsig ucs. V ivolv ks smbjsp uvis muligh fo skb bugb ié og mm fo pojk øgs. I å u gå, bj på 13 foskllig pojk. Gm pojk opbj vi, h væ il so y i bj m fokus fligs uvikligskivi. Vi h m OPI-ssig skb iss fo Rgio Sjælls bj m Jofouig og bl smbj m viksomh, hvof ogl lokl. E p ksmpl f 2013-pojk k ss på mos si. Pojk i 2013 Evull ks smbjsp Fobls f fokus iss ovfo fouig u vls - Håig f psicipukkil - Implmig f sgisk hligspl fo guvsiss - Skis il pl fo ovflvsopgv - Klimæigs byig - Bchlig (Il usøgls, V2-kii og Pioiig) Rgio No, Rgio Mi og Rgio Hovs Nbyig f psici Bkil kivi v simul byig OPI Uviklig f biologisk ko il sig fo psici OPI - Alys f implmig f solgi på fvæglæg OPI - Pocsopimig v. fjls f klo opløsigsmil på fvæglæg OPI - Iklimfob giovig som fvægsgi OPI Dopojk fo usøgls f lossplsgs Miljøsylss Tkologiuvikligspulj Miljøsylss Tkologiuvikligspulj Küg, Go og Vic fo Jofouig Obico og Dsk Solgi Mo & Bøsg Dsk Miljøågivig Nis 30

31 TVÆRGÅENDE PROJEKTER OG OPI Ny ffkiv mo il fj klo opløsigsmil f guv Vcuumsipig f klo opløsigsmil Rsig f guv fo klo opløsigsmil fogå iiol m bug f kiv kul. D fou v ls gm k m kiv kul og fouig hæf sig på kull. M bug f kul y mo og ilm ikk lig ffkiv ovfo ll klo opløsigsmil vi sø på. I OPI-pojk y mo uvikl som k s bug f kul. H ss v i k v kombiio f uyk og gmboblig m luf. Mo mg ffkiv og giv umilb ukio f ihol f ll klo soff på 99,9 % i fohol il opilig ihol. Mo s m pilolæg m kpci på 1,5 m 3 v i im opsill på foskllig ksis læg i gio. Ny mo s guv fo psici v bug f bki Biologisk ko il sig f v Nogl f psici, opæ som fouigskil i guv phoxysy, som vs il ukusbkæmpls. Tiiol sig f fou guv fogå v l fou v igm fil m kiv kul, hvo fouig så hæf sig på. M phoxysy svæ fj m kiv kul, bi ålig il kull. I pojk usøg om phoxysy k bys f bki u bigls. I pojk usøg om ié k omsæs i pksis på fulskllæg. Fosøg gmfø på f gios g lokli. I fosøg fou v l gm ko og sul vis, ulig bki i guv bl sig og by fouig i væslig g. I pojk igik også bkismm, spcil go il by op phoxysy. 31

32 RESSOURCEANVENDELSE OG BUDGET Rssoucvls i 2013 I 2013 h Rgio Sjæll bug 32 mio. k. kskl. løugif og 37,4 åsvæk il jofouigsomå. Nfo ss folig f v ssouc opgjo på ovo omå. D ss i ligh m ilig, søs ssoucvls ligg i vigå kivi, hvo æs hlvl f ugif v. Omgs l åsvæk il ko, hvo åsvæk sv il 0,58 mio. k. fol sml ssoucvls sig såls fo 2013: 22 % på kolægig og il usøgls 47 % på vigå usøgls, opsig, if og uviklig 31 % på bog opgv, lls, IT og vægå pojk Rgskb 2013 Åsvæk Økoomi mio. k.. Lls og Pllægig 5,3 1,4 b. IT og 3,2 1,9 c. Bog opgv 7,8 0,4. Visivu 1 kolægig 4,1 1,5. Il usøgls 5,0 4,8 f. Vigå usøgls* 2,0 9,0 g. Pojkig og blig f opsig* 2,7 7,8 h. Dif og ovvågig 4,4 3,4 i. Tvægå opgv og uvikligspojk*,** 2,5 2,0 Sum ol 37,0 32,2 * Væibsoig og kologiuvikligspojk fisis f S og igå fo ikk u ugif, m ku m åsvæk. ** Ioviospojk sæbvillig på 1 mio. k. 32

33 RESSOURCEANVENDELSE OG BUDGET D h gm s å væ mål syk guvsiss, så søsl f iss sk f hsy il guv. I 2013 sk sigig i sg, gmfø f hsy il lvls. 26 % f sml vigå iss i 2013 blv bug på lvls. D isæ o sg, så fo uviklig, mlig fouigssg på Tujvj i Køg og Hvvj i Røvig. D o sg ugø 2/3 f sml ugif il vigå iss ovfo lvls. 18 % f sml bug fo vigå iss bug på o sg. Vi bug fos hovp f bug på guvsiss. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Guv Alvls Mio k. bug på vigå iss Omkig 40 % f ssouc il jofouig i Rgio Sjæll bug på vigå iss. D bløb sig i gios lvi il 135 mio. k. Vi h hf iss i smlig kommu, m vigå iss fol sig på foholsvis få og of mg omkosigsug klsg, so viio på fobug mil i kl kommu. D ss mg ylig i Holbæk og Gulbogsu kommu. I Holbæk Kommu sg på Vsg 3, Tølløs, h kos mg ssouc. I Gulbogsu Kommu sg på Plvj 19, Nykøbig F., æblplg-sg i Gulboghv og sg på sukkfbikk i Skskøbig, h så fo so l f sml ssouc. Bå Vsg 3, Tølløs og Plvj 19, Nykøbig F. sg, hv i sæ sml h kos ov 10 mio. k. og v fmgå f lis ov so fouig i Rgio Sjæll (bilg 7). 33

34 RESSOURCEANVENDELSE OG BUDGET Bug 2014 Nfo ss ovo folig f bug på hovopgv. E m lj bskivls f hvilk opgv, ligg ifo hovopgv ss f i fsi ovsig ov opgv og kivi. Difsbug fo 2014 ugø 32,2 mio. k. Hil komm 36,3 åsvæk. Bug fo 2014 Åsvæk Økoomi,mio. k.. Lls og Pllægig 5,9 1,4 b. IT og * 3,7 4,0 c. Bog opgv 7,9 1,3. Visivu 1 kolægig 4,6 1,4. Il usøgls 6,3 7,8 f. Vigå usøgls** 1,0 3,3 g. Pojkig og blig f opsig** 2,7 8,0 h. Dif og ovvågig** 2,9 3,0 i. Tvægå opgv og uvikligspojk**,*** 1,3 2,0 Sum ol 36,3 32,2 * Hf vs 1 mio. k. il if f GIS-plfom fælls m IV. ** Væibsoig og kologiuvikligspojk fisis f S og igå fo ikk u ugif, m ku m åsvæk. *** Ioviospojk bvillig på 1 mio. k. Som supplm il ovæv bugmil fov Rgio Sjæll i 2014 mog fusio sv il c. 6 mio. k. f KARA/NOVEREN. D j som om ugif som gio igm åækk h fhol il usøgls og sikig f ækk bolig mo mgsuslip f lg KARA/NOVEREN losspls. 34

35 RESSOURCEANVENDELSE OG BUDGET Ovsig ov opgv og kivi 2014 H ss bskivls f opgv pllg fo Lls og pllægig Lls Skisopgv, juiisk sgsbhlig sm pllægig Big il Vic fo jofouig IT og Dif og vligholls f bs og IT-sysm Uvikligsopgv på IT Kvlissyigsbj Ihig og igilisig f mil f kiv Ibig f fou gu il DKjo Bog opgv Fospøgsl f jomsmægl, sviclfo m.v. Akisig c. 325 Olibchs Miljøpulj (OM), c. 5 sg Høig - kommul påbu i olifouigssg ( 48), c.20 sg Høig - kommul påbu ( 40 og 41) 30 sg 71-sg, c. 20 sg Høig v. 8 - illls il byggi på fou jomm, c. 90 høigssg Fivillig usøgls og fvæg, c. 175 sg Vligholls f i Nvæk m kommu og s Skiflig ibig il Miljøsyls V1 kolægig V1 kolægig f c. 100 boligjomm Guvspioi V1 kolægig f c. 300 sg Il usøgls V2 usøgls (1 ås gl) boligjomm c. 40 sg V2 usøgls guv c. 58 sg Amoig om ucig Kolægig f ib fouig, c. 95 sg EU-ubu f il usøgls Vigå usøgls Vigå usøgls - guv 3 y usøgls, 7 usøgls vifø f 2013 Vigå usøgls fo guv og iklim - 1 y usøgls og 2 usøgls vifø f y usøgls f isiko fo gs v losspls og 1 vifø f usøgls u væibsoig fo boligj viføs f 2013 Pojkig og blig f fvæg Guv - ops f 3 y fvægpojk og viføls f 8 fvægpojk f 2013 Alvls (gs) viføls f 2 fvægpojk f 2013 Bå lvls og guv viføls f 2 fvægpojk f 2013 Afvægpojk u væibsoig fo boligj, 5 y sg og 2 sg viføs f 2013 Dif og ovvågig Dif f 56 læg, hvo opsig i gg Ovvågig f fouig m.v. på c. 18 sg Tvægå pojk, hu uvikligspojk Uviklig f biologisk ko il sig fo psici (OPI ). Dsk Rgio big m fisiig il pojk. Pocsopimig og giopimig v. fjls f klo opløsigsmil i ksis og fmiig fvæglæg (OPI ) Dopojk usøgls fo lossplsgs (OPI 2013) Ny OPI pojk i 2014 Mul gmgg f lokli, k u ovflv og u Pilopojk om opspoig f psicipukkil Fos implmig f pioiigssysm (ESP) Ev. Tkologipojk fisi f Miljøsyls 35

36 Bilg il ibig 2013 Bilg 1: Ovsig ov vigå usøgls i Vigå usøgls iggs i sg Ass Kommu Lok. N. Iss Fou soff Klkgvsvj 20,22 (il. Ovvsvj 105,107) Psupvj 123 (125) Vsbogvj Roskil GV Klo opløsigsmil Loll GV Psici Gøg 2 Gulbogsu GV + AA Lossplsplok Skovvæg 30 Gulbogsu AA Gs Vigå usøgls vifø f sis å 22 sg Ass Kommu Lok. N. Iss Fou soff Hoshvj 3 Lj GV MTBE, oli Roskilvj 37, Tu Gv GV Psici Moogg 10 Gv GV Klo opløsigsmil Tujvj 8,9,10,11,12,14,17,18 og Køg GV, AA Klo opløsigsmil Lbækvj 12,14 Sgås Losspls Roskilvj 17 m.fl. Lj GV Psici Allshøjvj 5 Roskil GV Klo opløsigsmil Solø Byvj 38A,40,42,44 Solø GV, AA Klo opløsigsmil Høs Tglvæksvj 47, Fx GV Klo opløsigsmil Løvg 68 m.fl. Slgls GV Klo opløsigsmil Jbg 14 Slgls GV Klo opløsigsmil Bg 29 Slgls GV Klo opløsigsmil Rusbjgvj 10, Kissup Lj GV Klo opløsigsmil Nøjsomhsvj 1, Skovbøll Loll GV Klo opløsigsmil Kgmosvj 14 Loll GV, AA Klo opløsigsmil Vico Kolbys Vj 15 Loll GV Klo opløsigsmil C.E. Chisissvj 11 Loll GV Klo opløsigsmil Vico Kolbys Vj 9 Loll GV Klo opløsigsmil Mglmvj 48 Loll GV Klo opløsigsmil Plvj 19 m.fl. Loll GV Klo opløsigsmil Slglsvj 187, 190, 191 Næsv GV Klo opløsigsmil T.H. Hssvj Voigbog GV Klo opløsigsmil Søg Voigbog GV Klo opløsigsmil Vigå usøgls fslu i sg Ass Kommu Lok. N. Iss Fou soff Hoshvj 3, Lyby Lj GV Bz, Gsoli Høs Tglvæksvj 47, Fx GV Klo opløsigsmil Høs Rusbjgvj 10, Kissup Lj GV Klo opløsigsmil Nøjsomhsvj 1, Skovbøll Loll GV Klo opløsigsmil C.E. Chisissvj 9A-B og C.E. Chisissvj 11B GV: Guv AA: Alvls Loll GV, AA Klo opløsigsmil

37 Bilg 2: Ovsig ov opsig i 2013 Opsig iggs i sg Ass Kommu Lok. N. Iss Fou soff Tujvj 8,9,10,11,12,14,17,18 og Lbækvj 12,14 Køg GV, AA Klo opløsigsmil Ølsmglvj 50 og 52 Køg GV Klo opløsigsmil Solø Byvj 38A, 40, 42, 44 Solø GV, AA Klo opløsigsmil Hvvj 9, 11, 13, 15 og Losvj 10,12,14,16,18A,20 Svs AA Tugmll Opsig vifø f ilig å 6 sg Ass Kommu Lok. N. Iss Fou soff Roskilvj 32 Lj AA Gs Psupvj 123 Loll GV Psici Jbg 42, 40, Vsg 1F Fx GV Klo opløsigsmil Sc. Bsg 4 Rigs GV + AA Klo opløsigsmil Nøg 39, Vjl Rigs GV Klo opløsigsmil Hllsvj 22 Svs GV Klo opløsigsmil Opsig fslu i sg Ass Kommu Lok. N. Iss Fou soff Jbg 40,42 og Vsg 1F Fx GV + AA Klo opløsigsmil Hllsvj 22 Svs GV Dichloohyl, Disloli, Oli-bzi, Tichoohyl, Viyl Chloi GV: Guv AA: Alvls 37

38 Bilg 3: Ovsig ov ifssg i Difssg kiv i sg Ass Kommu Lok. N. Iss Fou soff Roskilvj 63 M.fl. Gv GV og AA Lossplsgs- og pkol 4000 Roskil Roskilvj Tu Iusihg Tu Iusihg Tu Håvækby Gv Håvækvæg Gv Øsg Tu Huig Svj Gv Luikvj Gv Håvækby Gv Klkgvsvj 20, 3670 Vksø Roskilvj 17, Sgå 4330 Hvlsø Roskilvj Hvlsø Væfsvj 1,3, Collsop 4600 Køg Tujvj Køg Voigbogvj Hfølg Hjøgåsvj 13,14, Ll. Sksv Søg Viby Sj. Købhvsvj Roskil Rblsæ 1 m.fl Roskil Rigsvj Roskil Bækgåsvj Boup Måvæg 1 og Solø S Luofvj Dilu Rusg Rus Vby Alg 18, Gølv Gv GV Lossplspkol, ugmll Gv GV Klo opløsigsmil og oli Gv GV Klo opløsigsmil og oli Gv GV Klo opløsigsmil Gv GV og AA Klo opløsigsmil Gv GV og AA Klo opløsigsmil Gv AA Klo opløsigsmil Gv GV Klo opløsigsmil og ugmll Gv GV og AA Klo opløsigsmil Roskil GV Klo opløsigsmil og lossplspkol Lj GV Oli og phol Lj AA Lossplsgs Køg AA Tjæ og ugmll Køg GV og AA Klo opløsigsmil, oli og cloofom Køg AA Klo opløsigsmil Køg GV Klo opløsigsmil Roskil AA Klo opløsigsmil og oli Roskil AA Oli, jæ, ugmll og losplsgs Roskil AA Oli og Tjæ Roskil AA Klo opløsigsmil Køg GV Oli Solø AA Klo opløsigsmil Soø GV og AA Klo opløsigsmil, oli og jæ Soø GV og AA Klo opløsigsmil Klubog AA Klo opløsigsmil

39 Boksøvj Hslv Vsg Hslv Gsvæksvj 2-4, 4690 Hslv Jbg Hslv Dsvj Slgls Hhlu 4200 Slgls Nyvj 12B 4450 Jyup Møllvj Kis Nyg Fks Svvæksvj Fx Tovg Fx Sog 69 M.fl Sg Øs Allé Gulbogsu Vsg Nykøbig F. Plvj 19, Rco 4800 Nykøbig F. Slglsvj 187 M.fl Næsv Hjoøvj Næsv Øsg 12b 4700 Næsv Alg 109 m.fl Pæsø Sukkvæg 3 Gulbogsu Sukkvæg 5 Gulbogsu Sukkvæg 9 Gulbogsu Hlls Skol 2652 Hålv Hllsvj Hålv Alg So Hig Højupvj So Hig Møllg Subbkøbig Alg Voigbog Fx GV Klo opløsigsmil og oli Fx GV og AA Klo opløsigsmil Fx GV Klo opløsigsmil oli og ugmll Fx GV og AA Klo opløsigsmil Slgls GV Oli, Tjæ og cyi Slgls AA Tugmll og lossplsgs Holbæk GV og AA Klo opløsigsmil Fx AA Klo opløsigsmil Fx GV Klo opløsigsmil Fx GV Klo opløsigsmil og oli Fx GV Klo opløsigsmil og oli Voigbog AA Klo opløsigsmil Gulbogsu AA Lossplsgs Gulbogsu AA Tjæ Gulbogsu GV Klo opløsigsmil Næsv GV Klo opløsigsmil og ili Næsv AA Klo opløsigsmil Næsv AA Klo opløsigsmil Voigbog AA Klo opløsigsmil Gulbogsu AA Oli og fouigskompo Gulbogsu AA Oli og fouigskompo Gulbogsu AA Oli og fouigskompo Svs GV Klo opløsigsmil Svs GV Klo opløsigsmil Svs AA Klo opløsigsmil og oli Svs GV Klo opløsigsmil Gulbogsu AA Klo opløsigsmil Voigbog AA Klo opløsigsmil GV: Guv AA: Alvls 39

40 Bilg 4: Ovsig ov ovvågigssg i 2013 Ovvågigssg kiv i sg Ass Kommu Lok. N. Iss Fou soff Kpplv Lvj 11 Gv GV Klo opløsigsmil og oli Jyllighøj 3 Roskil GV Oli og bzi Lygvj 28 Køg GV Klo opløsigsmil Øsg 33, Boup Køg GV Disloli, Tichloohyl, Whi Spii Luofvj 15,17, Tjøvj 2, Eghv 3, Dilu Soø GV, AA Bzopy, Fyigsoli, Klo opløsigsmil, Tichloohy Rusg 43 Soø GV Klo opløsigsmil Skulløs Eghv 1, Hslv Nyvj 12B, 14, Sølysvj 7, Jyup Fx GV Tichloh, Fyigsoli, Tichlohyl Holbæk GV, AA Klo om, Tchlohy Vsg 3, Tølløs Holbæk GV Klo opløsigsmil Rusbjgvj 10, Hvlsø Poms Kmisk Fbik A/S Usig 1A-K, 3 og Klvhv Sloshøj Losspls Gmmlbogvj 4780 Sg Iusivj og Øs All 95 Lj GV Olipouk, Tichlohyl Voigbog GV Klo opløsigsmil Voigbog GV Lossplspkol Gulbogsu AA Lossplsgs Nø Boulv Gulbogsu AA Lossplsgs, ugmll og cyi Fbiksvj 25, 31, Røbævj 28 m.fl. Gulbogsu AA Lossplsgs Byg 35A Svs GV Klo opløsigsmil og lossplsgs Føslv Byg 9 Svs GV Klo opløsigsmil Møllsæ Gulbogsu AA Mh Skovvæg 30 Gulbogsu AA Lossplsgs Digvj Voigbog AA Lossplspkol, Mh GV: Guv AA: Alvls 40

41 Bilg 5: Ovsig ov kiv væibssg i 2013 Pojkfs if Akiv sg u væibsoig i sg Ass Kommu Lok. ID M. N. Ejlv Blomsvæg 1 Slgls z Vmmløs By, Gimlig Møllvj 1 Holbæk Holbæk Bygu Væg 6, Jbvj 11, 17, 19, Jbg 3-5, 2-8 Væg 6, Jbvj 11, 17, 19, Jbg 3-5, 2-8 Væg 6, Jbvj 11, 17, 19, Jbg 3-5, 2-8 Klubog x Klubog Bygu Klubog u Klubog Bygu Klubog y Klubog Bygu Pojkfs, vigå usøgls Ass Kommu Lok. ID M. N. Ejlv Iusivj 1A Holbæk Tølløs by, Tølløs Suhs G 1-3 Næsv b Mibo Bygu, Mibo Pojkfs blig f opsig Ass Kommu Lok. ID M. N. Ejlv Hjoøvj Smsøvj Vlæsvj Rfæsvj Læsøvj Mosøvj Næsv go Åup, Næsv Jo Byg 34, Oø Holbæk Bybjg by, Bubjg 41

42 Bilg 6: Ovsig ov væibssg på vlis i Vlis il væibsoig 56 sg Ass Kommu Lok. I M. N. Ejlv Blomsvæg 1 Slgls z Vmmløs By, Gimlig Væg 6, Jbvj 11, 17, 19, Jbg 3-5, 2-8 Skibbovæg 1-48, Bhsg 1, 1A Klubog u Klubog Bygu Klubog Klubog Bygu Jugshovvj 41 Voigbog s Ssup By, Jugshov, Pæsø Jugshovvj 41 Voigbog Ssup By, Jugshov, Pæsø S. Siosvj 27 A-F Slgls k Slgls Bygu Gbsvj 256 Gulbogsu Subbup By, Tigs, Nykøbig F. Købhvsvj 84, 86, Somøllvj 73 Køg x Køg Mkjo Vimmlskf Holbæk Holbæk Bygu Siosvj 1 Holbæk m Kik Eskilsup By, Kik Eskilsup Cobvj 2 Klubog Høg By, Fiup Elmvj 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Roskil gg Vsmk, Roskil Jo Byg 9 Soø g Niløs By, Niløs Elmvj 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Vsg, Mksg, Løysg, Lollsg Roskil u Vsmk, Roskil Jo Gulbogsu Nykøbig F. Bygu, Nykøbig F. Jpp Åkjæs Vj 26 Næsv k Ll. Næsv By, Hlufsholm, Næsv Boupvj 4 Holbæk u Ugløs By, Ugløs Boupvj 4 Holbæk bg Ugløs By, Ugløs Boupvj 4 Holbæk h Ugløs By, Ugløs Ksupvj 89 Rigs Allilill By, Hls Væg 6, Jbvj 11, 17, 19, Jbg 3-5, 2-8 Vsg, Mksg, Løysg, Lollsg Klubog v Klubog Bygu Gulbogsu Nykøbig F. Bygu, Nykøbig F. Kvislmkvj 19, 21, 23 og 25 Næsv Kvislmk By, Kvislmk Dgmsg 3 A, B Rigs Rigs Bygu Gulboghv 5-50, og Gulbogvj 197 Gulbogsu y Sosmk By, Mjbøll, Skskøbig Holmsupvj 5 Holbæk i Holmsup By, Holmsup Tofg 25, 25b Roskil b Sk. Jøgsbjg, Roskil Jo Svj 26 Slgls i Kosø Bygu Elmvj 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Roskil gu Vsmk, Roskil Jo Hjoøvj Næsv fy Åup, Næsv Jo, Næsv Fuglsvj 22 Holbæk æ Holbæk Bygu Bvj 38 Soø lf Lyg By, Lyg Tåbogvj 30 Slgls b Kosø Bygu Hssløvj 73 Gulbogsu cø Hsslø By, Væggløs, Syfls

43 Hssløvj 73 Gulbogsu Hsslø By, Væggløs, Syfls Hjoøvj Næsv fp Åup, Næsv Jo, Næsv Vsg, Mksg, Løysg, Lollsg Vsg, Mksg, Løysg, Lollsg Vsg, Mksg, Løysg, Lollsg Vsg, Mksg, Løysg, Lollsg Hjoøvj Smsøvj Vlæsvj Rfæsvj Læsøvj Mosøvj Hjoøvj Smsøvj Vlæsvj Rfæsvj Læsøvj Mosøvj Gulbogsu m Nykøbig F. Bygu, Nykøbig F. Gulbogsu x Nykøbig F. Bygu, Nykøbig F. Gulbogsu b Nykøbig F. Bygu, Nykøbig F. Gulbogsu Nykøbig F. Bygu, Nykøbig F. Næsv go Åup, Næsv Jo, Næsv Næsv gp Åup, Næsv Jo, Næsv Solø Byvj 40 Solø b Solø By, Solø Vsg, Mksg, Løysg, Lollsg Gulbogsu y Nykøbig F. Bygu, Nykøbig F. (Eiksupvj 15)Sigslvvj 6 Svs S. Hig Mkjo, Svs Svj 12, Kysvj 1-12, Svj 10 Voigbog Klvhv Fæggå, Klvhl l. N. Rigg Slgls z Slgls Mkjo N. Rigg Slgls b Slgls Mkjo Vlbygåsvj 26 Slgls ch Holmsup, Slgls Jo Klsflvj 3,5,7 og Tyholm 2,2B,4 Klsflvj 3,5,7 og Tyholm 2,2B,4 Klsflvj 3,5,7 og Tyholm 2,2B,4 Vsg, Mksg, Løysg, Lollsg Løvg 20 A-B, 22, 24-26, Fiksg 17A Mils All (og Mivj 2 + Mils All 32) Subbkøbig b Subbkøbig Mkjo Subbkøbig c Subbkøbig Mkjo Subbkøbig Subbkøbig Mkjo Gulbogsu Nykøbig F. Bygu, Nykøbig F. Slgls Slgls Bygu Slgls u Slgls Mkjo Kog 23 Næsv Næsv Mkjo, Næsv 43

44 Bilg 7: So sg Fouigs v Lok. N. Bggu og åsg fo fouig Fouigskompo Iss Skø omkosig Sbg Lss Æls Losspls Psici GV 12 mio. k. Sgås Losspls Losspls Psici GV og AA 23 mio.k. Fylpls v Sc. Jøgs Skol Fylpls Tugml AA 15 mio.k. Hslv Gsvæk Gsvæk Tjæ og cyi GV 10 mio. k. B. Chisss H Mlsøbi Klo opløsigsmil GV 14 mio. k. Hhlu Losspls Gs AA 12 mio. k. Bkkhv Tæimpægig Phol og s GV og AA 15 mio. k. Sig Rv Mskifbik Klo opløsigsmil GV og AA og cipi 10 mio. k. Pom Kmisk iusi Mg foskllig kmikli GV 34 mio. k. Slglsvj Kmisk iusi Aili og klobz GV og AA og cipi 38 mio. k. Vsg 3, Tølløs Rsi Klo opløsigsmil GV og AA 16 mio. k. Holmsup Mos Fylpls Tugml og jæ GV 10 mio. k. Hllsvj Mskifbik Klo opløsigsmil GV 12 mio. k 44

45 45

46 46

47 47

48 u på N os - Dgb l Køg - Nyhs klip S f si S i 1 søg fu på 3 søg ls so f Jofouig uiific v på gso. Rgio v s ll å i ov svlg mb. bgv 2 KØGE DAGBLADET SEK TION 1 ONSDAG 26. FEBRUAR 2014 Fouig fu i ikkv på Tujvj FORURENING: E y usøgls f ikkv på Tujvj 11 vis, gifig sof m hiil ku h fu i luf også fi i ikkv. vi må g hv vos g bø bo. Vos gu så fou, soff k æg gm mlø. M hvis k, hvofo k så ikk æg op gm bøs b fø, sig Mikkl Kog og fosæ: - Jg k simplh ikk bgib, vil s os ilbg il hus, hvo vi skl hols i liv f pump. Jg ikk sikk på, v hsig, Rgio fik opgv m fouigssg. D Rgio Sjæll h æg køb gu på Tujvj 11, og h i s ops viliossysm, skl sug fouig u f hus. M yopg ikkvsfouig opså u ufoig m skif vlig il hus. Ims så fmili ufoså ovfo, hvo gio vil svsbi m il fou gu. o på o m m fog i so og, sig vil vi Mi. å m i o f g g i h i igvgulsv l. El v o. m G l D Ø å k ålis igg ip50'iosjæ VKi s b 2. Rgio m k k g g om mbslægs hjælp i vi ffl i R o j s i, j o siugcom o b y s s p s g. mo g 8m 6 l K i m k æ k l b o ikgk ogsisåksv sk i y o v f o m K voi hoil o, øg u g s 4 v K V omrur1enisnøgg: lesåf lig Jggu K. i s v ø, hvsosl p, F,Oy uskkovm s, ø g i o v æ 1 i v Tujvj1ig sofmfums ø, p i l y s h gif m i v il ku også v ægg. På h i k f h i lu ik m læs m SåRgio Sjælls bj um i. om jofouig, å m lys il. så f i psh k b l m l. fo m vos hvo u også fi lik il ig i klik i huhjmmsi, ii ibig. l på ovk. l Bhuugll. Hvivhp:// g i o s k,sig h usio sv, cvæ kl g l liggbom l o å k v og sm o h vviæ i bsgv spøg v l m s f s kom mik gli.v i. Af L Ploug Fiks KØGE: Fmili Kog ghus f Rgio Sjæll, foi iklim i s hus på Tujvj 11 fou f Ticloyl, som smm f ilig fbik, lå på gu. Nu vis y usøgls, også fmilis ikkv fou m kæffmkl sof. - D slm ok, iklim fou å vi h sov og bo i hus, m ikkv også fou, fl. D ksof. A ikk soff 1000 gg væ iå. D okum, soff k giv bå lv- og bugspykilkæf, sig Mikkl Bu Ubuglig gum Kog, og fosæ: - Vi h få o f vos bø ms vi h bo i hus. D opgiv følls vi, vi h giv vos spæbø fou v. Så æms lig mg m vos ssg, fo ig gogøls, k gø u fo. Fmili h si bgyls væ skpisk ov fo Rgio Sjælls bhlig f sg. - Jg bgib ikk, vil s os ilbg il gu, i mi øj ubbolig. Vi må ikk hv gplj på gu, m I bv il fmili Kog skiv sgsbhl f Rgio Sjæll, pøv, vis fouig på 11 gg ill væi f Ticloyl i ikkv, g u f»væs æklig siuio«, hvo ku løb fm li v u f h, i pøv g. Dfo h m 20. fbu få ug u pøv, hvo føs lukk 200 li v u. Pøv s il lys, m sv u ikk kl. - Jg v go, gio sig, sul skyls kæffmkl sof fl, f m h lukk 200 li v gm lig.»d mi fomoig, pøv op g i høj g pæs ivu, som fmili v. h ig si 2006 hvo køb hus, m ku fomoig«, skiv hu i bv il mbslæg. ikkv. - Vi h fog målig f ikkv i bå umm 9, 15 og 17 på Tujvj, som ss, hvo fu søs fokoms f Ticloyl i jo, og h vi ikk ku mål og, fokl Sus R. Ps. Rgio fokl, mg fohol, spill smm, fsom ikkvsfouig ku gå u ov Tujvj D vos umilb vuig, fouig f ikv i hus skyls mp f fou klok, ligg på gu, sig J Huus Vs- SEK v h så sill i ø. M jg h l m uvilig igiø, sig, m sl ikk k bug som foklig, sig Mikkl Kog og uyb: - Hæl m gls koc sf i sp v vil kocio væ mi i sp, m mæg f sf sig smm. Hvis i y pøv h væ høj gmsømig f v, sv il, vi h ukk m v. Kocio i hv gls v måsk ok mi, m smm mæg vi ig. Dfo s h Rgio Sjælls foklig som fosøg på osl poblm. - D u fokvkl fosøg på bil os og fok i. I øvig u mig, hvofo gio ikk h usøg ikkv lg ilig. D v føs, vos piv igiøfi m opfo il, jg skull b om usøgls, sg, ll v pllg, sig Mikkl Kog. Koklusio om mæg og kocio fvis Sus R. Ps, mil- jøsgsbhl hos Rgio Sjæll. - I picipp igig, m lså foskl på, om kocio m ikk høj ll lv. Vi bug også v il bå øjvsk og b, og foi bugs mg v, jo ikk sby m, m ikk m o li v i øg. Og så kl foækk m ikk o li m lv kocio, fokl hu. Rsul f pøv fovs foligg s i g. g, miljøchf i Rgio Sjæll. Dfo gio i øjblikk v usøg, om m k ugå mp æg f klok i i hus. Rsul f usøgls fovs fæig i bgyls f æs ug. På Tujvj 11 ligg ifølg Rgio Sjæll yb smlbø umilb v si f mg kfig fou omå. H k fouig æg i i klokk vi smlig, fis i så bø. Fouig k komm i bå som fou guv og måsk også mp. Hf fol mp sig i hl smlbø, som i smlig høj opp i smlbø k siv u i jo, hvo vlig ligg, ll også k sk påvikig f fou uæ klok-siklig som iffu i i vfosyigslig på s vj i i hus. D ikk hul i ikkvslig, m lv f mil ikk k ilbghol fouig. - D jomm, hvo vi h usøg ikkv, m hvo vi h fu ms fouig i jo og guv, og m hvo i giv fl v søs isiko fo ku væ us fo påvikig. Umilb ligg ikkvslig og ov jo og guvsfouig i hl omå hvo vi h påvis fouig, ug på Tujvj 11, fokl Sus R. Ps. Us hv y pøv f v vis, så vu Rgio Sjæll, vlig på Tujvj 11 skl skifs i fobils m vul fvæg i fobils m iklimsikig f hus. TIO N1 g i ikk u Fo i ujvj fu på T v KØGE: Embslæg h i fl ilfæl sv på spøgsmål i fouigssg på Tujvj 11. Nu h Rgio Sjæll på y b om hjælp il vuig f suhsisiko, som fmili h væ us fo, f m h fu ihol f Ticloyl, 11 gg ov ill, i ikkv på ss. I bv il mbslæg b miljøsgsbhl Sus R. Ps om huig sgsbhlig, å mbslæg h få sul f pøv f ikkv, som skl vis om kocio f g s vo hv s g u k o å g. V sof f lø. vi m bo, m vo bø u m, h op o f Ku hus m g k æg, så I mil il DAGBLADET g æ hvis så ikk fø og oplys Rgio Sjæll, ku på Tujvj 11 - og M s b g lså ikk på s f vj, ø k b o o f m h fu kocm lk k h k io f gifig sof i ik g Mik lh s il: Sjæll u sig æ simp o kl gio l sug fo g m s R s s i vi fo g k UDEBLIVER vil o AVISEN: g KØGE REDAKTIONEN: TIP OG sk ufo v v DAGBLADET KØGE. J kl J, us56, h PRESSEMEDDELELSER: Rkø: Ki Wi (Wi) piv m 01,p kl.17-18, løg vil s u v ib htlf. Rkiosskæ: Jsp Fom (Fom) piv f pu fik gio Posbox 70, Tov 10 l i OG vabonnement Tlf Fx. 56 Joulis: Do Ls (l.) å, 4600 Køg ANNONCER: bg65 00s01 i li Kl.k p g iomil: gs Joulis: Tob Thosø (oh) ol siktlf R 01 i Fx s Tlf Mil: HJEMMESIDE: h Joulis: Js Villmos (jv) h u, ikk Slgschf oglø f Joulis: L Fiks (Ploug) g J piv sig v j h v m M. i g i opg. l i s uv um o sg g ili K - m m o lig h ug il fm sgsb ll, s l b U bv v k Sjæ i Mik I sk g io vis : R b æ H : s g f øv, gg yiks æ o 11 s l p l o c F å i o v f p ug c f g uft g, og g jæl Plo å o o i h ø- ui æi, lig o v K S g f b f k v o f i g io i Af L l o v æ i æ K R i h v m ll kk æs ku - v vi h - V ms opg i g iv i i i E: F f klim 1»v m fh KØG hus i i vj 1, ih l hvo u. l j bø D, v fou ig f «, g l g, fo på Tu loy gu. o i li v u vi bø ms o i c s l i s u b l,f si hu f T i. ø v øfm. f s lls s spæ æ ssg b p 2 0 p ø f g u l l, k g å os ls,i vo u m v ø. S fou smm lå på sø ik o h luk f v m gog. y som bik, y u is D ug føs Pøv l mg ig u fo bg v i. f v m s s u få i k o o vi så f m. s v u h m N og h b gø of v, li v lys,. pis fou s i k mili sk ls, 0 io l 0, g s 2 l k il å k l F Kommuikio Si

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 1 Guø. Du. Læ o på. B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: hå. H h å u på u j. øhå. H u å u, o u v. oå hå. H u h ø o å. h u hå. H u o å v. h ø u på. T p på h. Foæ, hv h! Ev ho. 1 1 Guø. Hvo? Du æ. 1 Guø. Hv? S

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

3999,- Superkup. Spring passion. Bemærk 18-105VR zoom!

3999,- Superkup. Spring passion. Bemærk 18-105VR zoom! Sping pssion Nikon D 5200 m/18-105 VR n Fnsisk billkvli m CMOS-snso på 24,1 MP m so ISO-omå n Huig højffkiv uofokus m 39 punk (hf ni f kysypn) n Højopløsnings-vippskæm, gø sjov fin på ny opgvinkl Inkl.

Læs mere

VISION Inden for specialiserede sektorer, vil Frode Laursen være industirens klare valg - som Nordens bedste logistikpartner.

VISION Inden for specialiserede sektorer, vil Frode Laursen være industirens klare valg - som Nordens bedste logistikpartner. 60 Å JBÆ 1948-2008 V fo pcili ko, vil o u væ iui kl vlg - om o b logiikp. Vi vil opbygg ffkiv og kompl kuløig om c om vo lgholl. Vi kl gm pciliig, lgigh og åb pæiooiig å vo mål. Å Vi kl uø vikomhkulu om

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

STOR KONKURRENCE Kæmp mod dine forældre

STOR KONKURRENCE Kæmp mod dine forældre E klsslokl k go væ 5 ækk m bo MULIGHEDERNES LAND. VIDSTE DU, AT DER ER MERE END 100 FORSKELLIGE ERHVERVSUDDANNELSER? Vi js INFOAFTEN g i foæl m Elkikuls v ku sop på vj STOR KONKURRENCE Kæmp mo i foæl www.cophgskills.k

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN

FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN UFT MAG! RET S D E B R O F NY TRÆNGER DIT MENUKORT TIL ET LØFT? Måsk h u p på spsk, ku æ l blv fsk p? Pøv p åb OSCAR F kc på kø ll u u vl sks ku æk fskll M OSCAR F kc

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d...

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d... Julkal Såda gø du! Væsgo! Du sd lg u md ås julkal fa Ko To som ka gø js cmb du sjov fyld md bvægls I å ag julkal udgagspuk 18 gudbvægls som da bass fo bas moosk udvklg D hl kl Ba følg suko I kla l a komm

Læs mere

Kjerulff Slagelse

Kjerulff Slagelse Slgls Svøklu Hy Mikklsn Rings A/S Hslvvj 12 4100 Rings www.h ikklsn.k www.ingsg.k Slgls Tnlægn Isl Tingsg & Eln Mikklsup Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber MODE So opo f H ooo 2010 M A G A Z I N E #2 KARLA SUPERMODEL K j på b A RLA OG JON AS H pv bofp 25 MARTS 2010 WWWKARLA-UNIVERSDK 1 I K o Jo K på y Jo v of, K v K p o å på, K o bv v Jo på bj B bv y, fo

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan! MuliH wwwi-b Dcb 2015 å! Så! T å å 12 i ui M ié bl l Du i u i u f u i MuliH i hå Ku l bløb, MuliH iå l f bl D by i, i hl æ ii yb l i D by hll i, i hl fæll l i Vi fæ f ful ublæi T il ll h ill il iiw l ié,

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

En fælles kommunal rammearkitektur

En fælles kommunal rammearkitektur E fæ kmmu mmkku Kkuc,, kk f P Eu CIO/Pjkkø CEDI væku, 8. fbu 2012 13.02.2012 KOMBIT / Rmmkku 1 Bhv f fæ mmkku D fm kmmu kkumå D, um mmhæ Ufhæh f vø / mbu Dfkkh å væ (å ) f f vø Hu y vv Ikk b f f mm bu

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

Medarbejderdreven innovation

Medarbejderdreven innovation M Vksh, h s, kk ku gl sælg ulg, fx fskgs- g uklgsflg, s k, hf på ll syssk s gg g g s s. 110 s 1/7 MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION Iuk I l æg uzzw. I s f fs s yækg, sk øksk æ. Nå l, fkus fu øksk pl f gså på

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sskæ j,kus,3700 K p s Ss 1407 u m 1 25 D 21 0 201 Bs s V j m mus m - c s mp s m I E m u Væ ssmp 1s L ssp s umm s um s p H s umu s ss -smu, us N b æ sp b us

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere