Håndbog for 1. Strib Gruppe, DDS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for 1. Strib Gruppe, DDS."

Transkript

1 Håndbog for 1. Strib Gruppe, DDS. Indhold: 1. Gruppens ledere 2. Gruppens bestyrelse 3. Økonomi 4. Hytte og grund 5. Principper 6. Sorgplan 7. Udviklingsplaner 8. Den røde tråd 9. Årets gang Håndbogen er udarbejdet af gruppens ledere i samarbejde med bestyrelsen. Arbejdet er færdiggjort januar 2013.

2 1. Gruppens ledere: Gruppeleder: Mette Christensen Klanleder: Morten Sten Tropsleder: Vincent Tofterup Juniorleder: Mette Christensen Juniorassistent: Nana Hanghøj Johansen Juniorassistent: Adam Tue Jespersen Minileder: Birgit Tofterup Miniassistent: Anya Tjørnlund Miniassistent: Thomas Kühne Mikroleder: Maitchen Kühne Mikroassistent: Lotte Berg Fundraiser og webmaster: Henrik Debel Blå Vikarer: Lene Hansen, Kirsten Mikkelsen, Bente Hansen, Helle Sørensen, Øvrige: Keld Christensen

3 2. Gruppens bestyrelse: I 1. Strib gruppe er bestyrelsen sammensat således: Forældrerepræsentanter Formand: Har det overordnede ansvar for bestyrelsesmøderne, har løbende kontakt til gruppeleder, korps, kommune, organisationer o.l. og repræsenterer bestyrelsen ved fx grupperåd (generalforsamling). Kasserer: Står for gruppens økonomi internt og eksternt, har ligeledes løbende kontakt til gruppeleder, korps, kommune, organisationer o.l. 4 bestyrelsesmedlemmer: fordeler ansvaret for hytte og grund, sekretærfunktion, støtte- og fondsansøgninger o.l. mellem sig efter kompetencer og interesse. Indgår i praktiske udvalg sammen med lederne om fx hyttearbejdsdag o.l. Lederrepræsentanter 1.Strib gruppe har valgt at alle ledere og assistenter samt ungemedlemmer deltager i bestyrelsesmøderne. Ved en evt. afstemning stemmer dog kun grenlederne, gruppelederen og ungemedlemmerne. Vi lægger vægt på at forældrerepræsentanter og ledere har et godt samarbejde om det fælles projekt: at 1. Strib gruppe er en sund og velfungerende spejdergruppe, hvor alle trives. Der er derfor tradition for at hele bestyrelsen og ægtefæller en gang om året afholder en hyggelig fællesspisning, hvor der er tid til uformelt samvær, hvor man lærer hinanden godt at kende og derigennem styrker det gode samarbejde. Bestyrelsens forældrerepræsentanter valgt 2013: Formand: Lene Kiel Jespersen Kasserer: Arne Tofterup Menigt medlem (sekretær): Menigt medlem (hytteformand): Menigt medlem: Susanne Elman Pedersen Menigt medlem: Lene Glent-Madsen Suppleant:

4 3. Gruppens økonomi: 1. Strib gruppes indtægter kommer fra kontingentet, som fastsættes årligt på grupperådsmødet, fra omdeling af vandværkssedler i januar og fra salg af juletræer i december. Det daglige ansvar for regnskabet ligger hos kasseren, som er fast medlem af bestyrelsen. Beslutninger om økonomi i løbet af året træffes af bestyrelsen og lederne i fællesskab. Før grupperådsmødet gennemgås budgettet og regnskabet af to tilknyttede revisorer. På grupperådsmødet i februar gennemgås regnskab og budget for forældrene, og derefter indsendes det til korpset. 4. Hytte og grund: 1. Strib har til huse Røjlemosevej og råder over en hytte med et stort og to mindre lokaler til hele gruppen, samt køkken, tekøkken, toilet og vindfang. Derudover er der en depothytte med to aflåste rum og et mindre overdækket areal. På grunden, som er niveaudelt og oplyst om aftenen, er der bålpladser, adgang til rafter og brænde, og borde og bænke til udendørs møder. Vedligehold af hytte og grund sker i et samarbejde mellem bestyrelsen, lederne og forældrene. Der afholdes arbejdsdage efter behov. Vedligehold og evt. udbygning finansieres indenfor budgettet, dvs. via indtægter fra aktiviteter i spejdergruppen. Forslag til vedligehold, forbedringer eller forandringer kan stilles til bestyrelsens kontaktperson, eller til lederne. Evt. særlige forælderkompetencer der kan komme hytte og grund til gode registreres ved spejdernes indmeldelse. Vi har altid brug for en handyman ;0)

5 5. Principper 1. Strib gruppe er en del af DDS det danske spejderkorps. Det Dansk Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål. 1. Strib gruppes ledere og bestyrelse har i fællesskab udarbejdet principper på de væsentligste områder for spejderarbejdet i Strib. Rummelighed overfor børn med handicaps: 1. Strib gruppe tager gerne imod børn med handicaps. Grenlederen og forældrene afklarer barnets særlige behov, og de begrænsninger hytte og grund giver. Hvis barnets handicap er mere vidtgående end lederne i grenen kan klare, skal der følge en personlig hjælper med. Grenlederen sørger for at de øvrige spejdere er velinformerede om barnets handicap. Arbejdsfordeling mellem ledere og forældre: Vi tilstræber at flest mulige forældre inddrages i arbejdet omkring vedligehold af hytte og grund, økonomi samt praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer og lejre. Vi inddrager forældre til mikrogrenen i de ugentlige møder. Vi opfordrer forældre til at deltage som hjælpere på lejre hos mikro og mini-grenen. Mobning: I 1. Strib gruppe accepterer vi ikke mobning. Vi forebygger mobning ved at lederne gå foran som gode eksempler gennem adfærd og sprog, og lederne griber ind så snart de oplever at spejderne ikke behandler hinanden med respekt. Lederne inddrager forældrene og forventer også at forældrene henvender sig hvis et barn mistrives. I troppen og klanen, hvor møder og ture foregår i selvstyrende patruljer har spejderne et stort ansvar for også at efterleve dette, og søge hjælp hos lederne efter behov. Ledergruppen støtter og hjælper hinanden i dette. Rygning, Rusmidler og Alkohol: Hytte og grund er røgfrit område. Rusmidler tolereres hverken på møder, ture eller lejre. Spejdere under 16 år må ikke nyde alkohol på hverken møder, ture eller lejre. Ledere og spejdere over 16 år må ikke nyde alkohol når de er sammen med spejdere under 16 år. Det betyder at ledere og spejdere over 16 år gerne på lejre må nyde alkohol når yngre spejdere er gået til køjs. Ved særlige arrangementer hvor forældrene deltager, og dermed har ansvaret for deres børn, må der gerne nydes alkohol (fx grillfesten, arbejdsdagene, spejderfesten o.l.) Alkohol opbevares utilgængeligt for yngre spejdere på både ture, lejre og i hytten.

6 Kost: I 1. Strib gruppe tilbyder vi på ture og lejre spejderne en kost baseret på de otte kostråd: Kilde: Ad frugt og grønt: Børn under 10 år anbefales at spise g frugt og grønt om dagen, mens børn og voksne anbefales mindst 600 g. Mindst halvdelen skal gerne være som grøntsager og variation anbefales til alle. Ad fysisk aktivitet: Børn anbefales at være fysisk aktive mindst 60 min. om dagen, hvilket passer fint ind i mange spejderaktiviteter. Voksne anbefales at være fysisk aktive mindst 30 min. om dagen. Det betyder også at lederne opstiller regler for slik og snacks som skal overholdes af spejderne. På lejre med mulighed for at købe i slikkiosk bestemmer lederne hvor tit og hvor meget. På andre ture og lejre sørger lederne for fælles kage o.l. eller afgrænser, hvornår medbragt slik må nydes.

7 Til de ugentlige spejdermøder må der ikke medbringes slik og andre søde sager, medmindre det er aftalt med lederen. Lederne kan lejlighedsvis vælge at uddele slik el.lign. f.eks. som præmier. Seksuelle overgreb og vold: I 1. Strib gruppe forebygger vi seksuelle overgreb ved at indhente børneattester på alle ledere hvert år i marts. Derudover tilstræber vi at der er ledere af begge køn i grenene, særligt på lejre og ture. Vi accepterer ikke grænseoverskridende seksualiseret sprog eller adfærd fra hverken børn eller voksne. Ledere anvender ikke telefon, sms eller chat til privat kontakt med spejdere. På lejre og ture har den enkelte grenleder ansvaret for at hjælpe spejderne med at fordele sig i telte og sovesale så alle er trygge og godt tilpas. Det er op til grenlederen at vurdere om kønnene skal sove adskilt eller sammen. Ledere som får mistanke om at et barn er udsat for seksuelle overgreb eller vold i gruppens regi eller i andre sammenhænge har pligt til at orientere gruppeleder og formand, som sørger for underretning til socialforvaltningen.

8 6. Sorgplan: Om sorgplanen: Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når "det, der ikke må ske, sker". Når et barn dør. Når en leder dør. Når andre, som står barnet nær, dør. Generelle forhold Planen er bevidst så enkel og overskuelig, så det vigtigste står klart: - at der bliver gjort noget. At barnet, og den voksne for den sags skyld, bliver synlig, at der bliver talt om det, og at de forfærdeligste ting bliver sagt højt. At der bliver taget hånd om barnet, både i den akutte fase og senere. Det er vigtigt, at der altid straks tages kontakt til gruppelederen, der vil sørge for planens ikrafttrædelse. For at tage del kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. Husk! Det værste for en sørgende er, hvis folk omkring dem lader som ingenting. Det tager lang tid at komme over en sorg. Planen findes på gruppens hjemmeside og i håndbogen så alle altid kan finde den, når der bliver brug for den. Når et barn dør Personen, der modtager besked om dødsfaldet/ulykken formidler det til grenlederen og gruppelederen. Grenlederen orienterer skriftligt grenspejdernes forældre om dødsfaldet. Der vælges en person, som er ansvarlig for kontakten til hjemmet, fx grenlederen eller gruppelederen. Gruppelederen er ansvarlig for information af de øvrige grenledere og bestyrelsen. Der flages evt. på halv stang både ved dødsfaldet og på begravelsesdagen. Gruppen sender en buket eller krans til begravelsen.

9 Når en leder dør Personen, der modtager besked om dødsfaldet/ulykken formidler det til formanden og gruppelederen. Gruppelederen eller formanden er ansvarlig for information af de øvrige grenledere og bestyrelsen. Gruppelederen eller formanden orienterer skriftligt alle spejdernes forældre om dødsfaldet. Gruppen flager evt. på halv stang ved dødsfaldet og på begravelsesdagen. Gruppen sender en buket eller krans til begravelsen. Mindestunder På førstkommende spejdermøde sættes tid af til at tale sammen og mindes afdøde. Grenlederen forbereder mindestunden med fx levende lys, materialer til at tegne eller skrive om afdøde, flagning, et digt, en sang eller et fotografi samt informerer om forældrenes evt. ønsker om kontakt efterfølgende. Afholdes mindestunden før begravelsen informeres her om forældrenes ønsker om evt. deltagelse. Det er vigtigt, at børnene placeres, så de kan se hinanden. En voksen sætter mødet i gang, og en anden fungerer som observatør. De voksne skal være opmærksomme på, hvordan børnene reagerer og om de har brug for hjælp og støtte. gruppelederens opgave er at: Børnene må: - informere om situationen - give mulighed for tanker og reaktioner - holde egne meninger tilbage - lytte opmærksomt - acceptere, indgyde tillid. - række hånden op for at få ordet - kun tale, når de har ordet - kun tale om den sag, der er taget op - ikke tale nedsættende om hinandens meninger - acceptere at det, der siges i mindestunden ikke bliver fortalt videre. Det er tilladt ikke at sige noget, men alle skal have mulighed for at tale.

10 Begravelsen Hvis afdødes familie ønsker det, kan børn og voksne fra gruppen deltage. Børn, der deltager i begravelse eller bisættelse, bør have forældre med. Gruppen sender en krans. Når andre, som står barnet nær, dør Personen som modtager besked om dødsfaldet/ulykken formidler det til grenlederen. Grenlederen kontakter hjemmet for informationer om dødsfaldet og hvordan barnet har det. På førstkommende spejdermøde hjælper grenlederen barnet med at fortælle om dødsfaldet efter aftale med forældrene og barnet selv. Grenlederen hjælper børnene med at tale om hvordan det er at have mistet en man elsker. Grenlederen beder om hjælp til denne opgave hos gruppeleder eller bestyrelse efter behov.

11 7. Udviklingsplaner: 1: Spejderudfordring og spejderfastholdelse Vi vil gerne sikre os at spejderne fra mikro til senior g ledere oplever sig udfordrede til spejdermøder, ture og lejre. Vi tror på at udfordrende spejd vil kunne være med til at minimere frafaldet af spejdere fra mikro til senior. Mål: 10% lavere frafald end DDS gennemsnitligt, samt at den gennemsnitlige spejdertid er minimum 3 år. Metoder: Ansvarlige: Den røde tråd i spejderarbejdet. Grenlederne Opfølgende forældrekontakt efter ½ år v. nye spejdere. Grenlederne Trivselsmåling ½årligt Gruppelederen/Bestyrelsen Lederudvikling Grenlederne Se det enkelte barn Grenlederne Periode: August 2011-august Evalueres på førstkommende bestyrelsesmøde efter august : Lederrekruttering og fastholdelse Vi vil gerne sikre os mod udbrændte ledere ved at sørge for at der er ledere nok på alle grene, for dermed at forebygge pludseligt frafald af ledere med ledermangel til følge. Vi tror på at en stor ledergruppe der trives, er det bedste fundament for en sund gruppe med god tilgang af spejdere. Vi sætter lighedstegn mellem ledere og assistenter. Udover voksne ledere vil vi også gerne inddrage ældre spejdere som hjælpere hos de yngste spejdere. Mål: 1 leder pr. bande ved mikro-mini 3 ledere ved junior 3 ledere ved trop 1 gruppeleder uden anden lederfunktion. 1 selvstyrende klan.

12 Metoder: Ansvarlige: Forældreaktivering efter årsplan på mikromøder. Grenlederne Fælles spejderaktiviteter for forældre og børn. Grenlederne Klan og trop inddrages i projekter. Grenlederne Annoncering efter ledere. Bestyrelsen/Gruppelederen Lederfest med Bestyrelsen. Bestyrelsen Periode: August 2011-august Evalueres på førstkommende bestyrelsesmøde efter august : Økonomi Vi vil gerne sikre gruppens økonomiske fundament gennem en stabil indtjening. Dels for at undgå for store kontingentstigninger og dels for at undgå større økonomiske begrænsninger på gruppens udfoldelsesmuligheder, herunder aktiviteter, udstyr og hytte. Vi tror på at en sund økonomi vil styrke mulighederne for udfordrende spejderarbejde. Mål: En fast indtægt på kr. årligt suppleret af fundraising til projekter. Metoder: Ansvarlige: Fundraisingsansvarlig forældregruppe. Gruppelederen/Bestyrelsen Nye Blå Vikarer som tovholdere på indtjening Gruppelederen/Bestyrelsen Salg af juletræer og pyntegrønt ved Brugsen Nye Blå Vikarer Periode: August 2011-august Evalueres på førstkommende bestyrelsesmøde efter august 2013.

13 8. Den røde tråd: Færdighed Mikroer Minier Juniorer Trop Kniv Knive udleveret af gruppen Erhverve knivbevis Erhverve knivbevis Erhverve knivbevis Bruges til træning vi anbefaler juniordolk lære at og lære at vedligeholde egen Har ikke selv kniv Knivens historie samt vedligeholde egen kniv. kniv. Kniven i hverdagen. Økse Erhverve øksebevis Erhverve øksebevis lære at og lære at vedligeholde øksen. vedligeholde øksen. Ikke egne Sav Minier skal erhverve Erhverve savbevis Erhverve savbevis og savmærket. Her fokuseres lære at lære at vedligeholde saven. på sikkerhed, vedlige- vedligeholde saven. holdelse samt korrekt savning. Madlavning Prøve at lave bålmad med Deltage i madlavning på Indgå i faste madhold på Planlægge, indkøbe og selv hjælp fra ledere. lejre - bålmad - med ture/lejre. Det enkelte Mad på ture og over bål. hjælp fra lederne. madhold laver maden, mere Med leder som konsulent eller mindre selvstændigt under vejledning fra en leder. Bål Opbygning af bål. Bålmærke tages. - Etablering af bålplads. Primitiv båltænding Sikkerhed - Bygge pyramide- og Gammelmandsild Opbygning af simpelt pagodebål samt jægerild. pyramidebål -optænding - Tænde bål med brug af og vedligehold. maks. 3 tændstikker uden brug af tændvæske/blokke. sikkerhed - Kunne lave "stearinbomber" og anvende disse som "bålstarter". - Anvende brændebesparende køkken.

14 Færdighed Mikroer Minier Juniorer Trop - Efterleve sikkerhedsbestemmelser for bål. Trangia køkken. Får kendskab til trangia. Under lederopsyn Kunne opstille og tænde køkken (sprit). Kunne lave mindre måltider (primimad) og varme vand m.m. Brand Sikkerhed med hensyn til brugen af ild. Eks. brandspande ved telt og ingen brug af ildpinde udenfor bålområde Sikkerhed med hensyn til brugen af ild. Eks. brandspande ved telt og ingen brug af ildpinde udenfor bålområde. Kunne forstå baggrund for sikkerhedsafstande til åben ild. Kunne slukke ild med vand og branddasker. Vide hvor slukningsmateriel er i en lejr - brandspande og - daskere. Besøg af brandfolk Deltage i brandslukningtræning med juniorer Førstehjælp Erhverve "Klar dig selv mærket" Kendskab til trinvis 1. hjælp; stoppe udbredelse af ulykke, tilkalde hjælp og få ro på situationen. Kunne trinvis førstehjælp. Førstehjælp ved brandsår. Anlægge plaster og enkel trykforbinding, herunder anvende tørklædet. Lært om førstehjælp. Vandring Erhverve 5 km mærke. Erhverve 10 km mærke. Erhverve 20 km Erhverve 30 km Trafik Erhverve "Klar dig selv mærket" i trafik. Knob råbåndsknob Binde sløjfe Otte-tals knob flagknob Tømmerstik Dobbelt halvstik Pælestik Flagknob Dick turpin Firknob-tørklæde Behersker: Råbåndsknob Dobbelt halvstik Tømmerstik Firknob (tørklæde) Otte-tal, pælestik, Tackle-trold Mestre råbåndsknob, dobbelt halvstik, tømmerstik, firknob, takling.

15 Færdighed Mikroer Minier Juniorer Trop Besnørringer Vinkelbesnøring krydsbesnøring Behersker: ottetals- Vinkel-,Kryds og sadelmagerbesnørring. Mestre japansk- og filipinerbesnøring Pioner Simpel pionering under vejledning Spise-køkkenbord Omgang med tovværk Pioner i teori/rafter sikkerhed Deltage i etablering af lejr, herunder bygning af: Spisebord (med hjælp fra ledere). Opvaskebord. Tørrestativ. Fedtfælde. Bålplads. Huggeplads Savbuk Kunne bygge efter en tegning. Simpelt brug af taljer Tømmerflåde Max højde to meter Kulsøkonstruktion Stor pioner Pionerarbejder over to meter Kort + kompas Prøve at følge en rute under brug af kort. Verdenshjørner Indianertegn Introduktion til kompas og kort Vedligeholde/ udvide Verdenshjørner Signaturer Simpel pejling Kortlæsning Gps-kendskab - Selvstændig orientering i terræn (ad stier og veje), under anvendelse af kort og kompas. - Udpege terrængenstande fra kort, under anvendelse af kompas. - Bestemme afstande i terræn, under anvendelse af kort og kompas. - kunne bruge GPS. Lært orientering med alle hjælpemidler. Krydspejling. Gps

16 Færdighed Mikroer Minier Juniorer Trop Signalering og koder - Kendskab til morsenøglen. - Løse morse-opgaver ud fra Morsenøglen Signalering i forskellige varianter op gennem historien. - Kode og udkode ved brug af morsenøglen. - Kendskab til andre kodesystemer. nedskrevne morsekoder. - Flagsignalering Sportegn. Afsendelses og modtagelses opgaver. Udrustning Overnatning Erhverve "Klar dig selv mærket" - pakning af rygsæk. Sove i telt om sommeren. Sove i hytte om vinteren. Basislejrpakning og styring af samme på lejre. Kendskab til patruljens udstyr Sove i telt om sommeren. Sove i bivuak og/eller shelter om sommeren. Sove i - Kan pakke egen rygsæk. - Kontrol og pakning af patruljens udstyr. - Vedligeholdelse af patruljens udstyr. Sove i telt om sommeren. Sove i bivuak og/eller shelter om sommeren. Sove i hytte om vinteren. Hejk Deltage i hejk km med overnatning - vandre med oppakning evt. kombi-neret med kanosejlads. Lært at pakke til vandretur og sommerlejr. Planlægge og afholde en patruljetur (uden ledere). - Været på flere dages vandretur (med ledere). -

17 Færdighed Mikroer Minier Juniorer Trop Lejr Deltage i gruppe/divisonslejre Gennemføre flere egne lejrture Deltagelse i sommerlejr. Hygiejne Teltorden. Simpel Deltage i gruppe/divisionslejre Gennemføre flere egne lejrture Deltagelse i sommerlejr. Hygiejne Teltorden. Simpel Deltage i sommerlejr, normalt varighed 7 dage. Patruljeliv Inddeling i bander Honnør og til/framelding på poster. Til- og framelding udpeget bandeleder og assistent. Opgaveløsning i samme Ømpoteoptagelse/navne Udpeget PL og PA i alle patruljer. Gennemfører aktiviteter og løb i de faste patruljer. Deltage i planlægning af sommerlejr Kan være både ind/ og udland - Selv har planlagt møder. - deltager i Årets Barske Spejderlov/løfte Alle deltager i Sct. Georgsdag og aflægger spejderløftet Spejderloven indarbejdes og efterleves under alle aktiviteter. Spejderloven indarbejdes og efterleves under alle aktiviteter. Alle deltager i Sct. Georgsdag og aflægger spejderløftet Spejderloven indarbejdes i de forskellige aktiviteter. Alle deltager i Sct. Georgsdag og aflægger spejderløftet. Alle deltager i Sct. Georgsdag og aflægger spejderløftet Spejderloven indarbejdes og efterleves under alle aktiviteter. Uddannelse/kursus Deltage i mini bl-ba kurser Deltage pl-pa kurser Deltage i pl-pa division PLAN og andre relevante kurser Mærker Basis Klar dig selv Kultur og samfund Natur Orientering Sø og strand Basis Håndværk Kommunikation Leg og drama Pioner Sø og strand- udvidet udeliv Sø og strand ekspert

18 9. Årets gang: December Uddele aflæsningskort sælge juletræer Januar Lederweekend Bestyrelses møde Februar Fastelavnstur Generalforsamling November Spejderfest Bestyrelse smøde Marts Bestyrelses møde (Indhente børneattester) Oktober PLAN-kurser Årshjul 1. Strib April Sct. Georgsdag Divisionsturnering September Bestyrelses møde /eva. udviklingsplan Hyttedag August Gademarked Oprykning Juli Sommerlejre Juni Bestyrelses møde Grill-aften Maj Hytteudvalgs møde Hyttedag Groggl-jagt Her er en del af de faste tilbagevendende aktiviteter i 1. Strib gruppe. Blå skrift betyder at forældrerepræsentanterne deltager, sort skrift betyder at det er en spejderaktivitet. Derudover er der mange andre weekendtur og løb henover et år, for slet ikke at tale om alle de ugentlige møder arrangeret af lederne eller spejderne selv. Hver gren har således sine egne traditioner og aktiviteter oveni disse fælles traditioner.

19

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

Håndbog for 1. Strib Gruppe, DDS.

Håndbog for 1. Strib Gruppe, DDS. Håndbog for 1. Strib Gruppe, DDS. Indhold: 1. Gruppens ledere 2. Gruppens bestyrelse 3. Økonomi 4. Hytte og grund 5. Principper 6. Sorgplan 7. Udviklingsplaner 8. Den røde tråd 9. Årets gang Håndbogen

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Adresseoversigt: Nr. 2 september 2014 64. ÅRGANG

Adresseoversigt: Nr. 2 september 2014 64. ÅRGANG Adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Færgegårdsvej 70, 4760 Vordingborg Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Amalievej 8, 4760. Senoirerklanen (16-23 år): Tobias

Læs mere

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG Leder og adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Senoirerklanen (16-23 år): Tobias Tønnesen Troppen (Storspejdere) (12-16 år):

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 2 august 2015 65. ÅRGANG Velkommer tilbage efter sommerferien til efterårets aktiviteter. Til jer der var på sommerlejr på Møn kan i se videoklip og billeder på divisionens hjemmeside sgdspejder.dk

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Modulbeskrivelser for Scout College Explorer

Modulbeskrivelser for Scout College Explorer for Scout College Explorer Der vælges moduler, så der booket omtrent 20 moduler pr. person. Banket, Aha-oplevelse og madmoduler er valgt på forhånd og kan ikke ændres. Derudover skal der vælges et tidspunkt

Læs mere

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl Svend Grate Gruppe Det Danske Spejderkorps Grupperådsmøde Onsdag 15. februar 2017 kl 18.30 20.00 Dagsorden Indledning (velkommen, dirigent, referent) Årets gang i Svend Grate Gruppe (formandens beretning,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

(Startopgave) - 0. Karlsvognen D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S A N T V O R S K O V D I V I S I O N

(Startopgave) - 0. Karlsvognen D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S A N T V O R S K O V D I V I S I O N (Startopgave) - 0 Natur Have deltaget i en naturtur og vist, at reglerne for færdsel i naturen er kendte. Kende mindst 5 vilde planter og mindst 5 træer og buske. Kunne følge en rute efter de to (spejder)

Læs mere

Adresseoversigt: Nr. 1 marts 2014 64. ÅRGANG. Foråret er godt i gang og vi har mange spændende aktiviteter på programmet

Adresseoversigt: Nr. 1 marts 2014 64. ÅRGANG. Foråret er godt i gang og vi har mange spændende aktiviteter på programmet Adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Færgegårdsvej 70, 4760 Vordingborg Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Amalievej 8, 4760. Senoirerklanen (16-23 år): Henrik

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 1 januar 2017 67. ÅRGANG Velkommen tilbage efter jul og nytår til dette års forhåbentlig spændende spejderaktiviteter. Årets største begivenhed bliver nok den store sommerlejr Spejdernes Lejr i sønderjylland.

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS Ølstykkespejderne Erik Harefod Gruppe. Forældremøde. 11. oktober 2016 kl

DET DANSKE SPEJDERKORPS Ølstykkespejderne Erik Harefod Gruppe. Forældremøde. 11. oktober 2016 kl Forældremøde 11. oktober 2016 kl. 18.30 20.00 Dagsorden 1 Velkommen 2 3 4 5 At være Spejder At være Spejderleder Spejdermøder de ugentlige møder Spejderture endags eller med overnatning 6 Støtte - Aktiviteter

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1 Stjernekasteren, særnummer janur 2000 Indhold: Stjernegruppens handlingsplan 2000-02 page 1 Odense Fjord Division, Det Danske Spejderkorps Spejderarbejde for børn og unge i Skibhus og Risingekvarteret

Læs mere

Årsprogram 2016/2017. Troppen. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2016/2017. Troppen. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2016/2017 Troppen 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide. Formålet

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS

DET DANSKE SPEJDERKORPS PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Forår 2013 1 Redaktion DET DANSKE SPEJDERKORPS Klarup Gruppe - Klarup Skolevej 17. Hjemmeside: klarup.gruppe.dds.dk Deadline for næste nummer: 10. april 2013

Læs mere

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN April 2015 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formandens beretning Broager Drengegruppe er i den situation, at vi mangler en formand til bestyrelsen. Tirsdag den 17. april,

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere

DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00

DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00 DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00 a. Valg af dirigent og referent. b. Beretning fra bestyrelsen (ledergruppens beretninger er vedlagt som bilag) c. Fremlæggelse af årsregnskab og status

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelseskursus April 2016 { Bestyrelsens opgaver og ansvar DDS formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2015/2016 Ulveflokken 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide.

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog Skanderborg Gruppe Lederdrejebog Indholdsfortegnelse Forord:... 4 DET DANDSKE SPEJDERKORPS... 5 Spejderløftet:... 5 Motto:... 5 Skanderborg Gruppe... 7 Vision:... 7 Hjemmeside:... 7 Historie:... 8 Spejdermetoden:...

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

www.rygruppe.dk Tilmelding betaling Det sker i Gruppen

www.rygruppe.dk Tilmelding betaling Det sker i Gruppen 1 2 DET DANSKE SPEJDERKORPS (DDS) Gudenå DIVISION Galten - Hadsten - Hammel - Hinnerup Hørning - Odder - Ry - Sejs - Silkeborg - Skanderborg GRUPPERÅD 1. Ry Gruppe (Generalforsamling) 1. RY GRUPPE- BESTYRELSEN

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

Spejderloven. Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for:

Spejderloven. Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for: Trane håndbog 2014 Spejderloven Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for: At finde sin egen tro og have respekt for andres At værne om naturen At være en god kammerat At være hensynsfuld

Læs mere

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 Januar - 2012 DDS 2. Lyngby Optaya Referat fra Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 DDS 2. Lyngby Optaya Grupperådsmøde 31. januar 2012 Side 1 Referat

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe Kongslejre Divisionen af Det Danske Spejderkorps Mødereferat onsdag d. 10. februar 2016 Deltagere: Camilla, Kristina, Betina, Sara, Bitten, Henrik, Stine, John, Kirsten

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 18. februar 2013 i Egehytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent. Jannie

Læs mere

Hvilken båltype? A. Pagodebål B. Pyramidebål C. Tårnbål. April og maj 2011. Send løsningen til: jensbangklarup@gmail.com og vind fine præmier!

Hvilken båltype? A. Pagodebål B. Pyramidebål C. Tårnbål. April og maj 2011. Send løsningen til: jensbangklarup@gmail.com og vind fine præmier! PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS April og maj 2011 Hvilken båltype? A. Pagodebål B. Pyramidebål C. Tårnbål Send løsningen til: jensbangklarup@gmail.com og vind fine præmier! Svaret på sidste

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Sommerlejrene Så er vi hjemme igen fra årets sommerlejre. Alle har

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 5. februar Grupperådsmøde Forældre 28. februar 1. marts Gruppetur Alle Mikro Aller først vil

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Kalle Referent: Laura 2. Beretninger a. Formanden: Jakob brugte sin beretning på at fortælle

Læs mere

Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe. Vinter/forå r 2015

Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe. Vinter/forå r 2015 Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe Vinter/forå r 2015 Dage Aktivitet Bemærkning el. mærke: 5. januar 17-18.30 Koder knob spejderloven/kammeratskab Kommunikation + pioner Vi slutter kl. 18.30, da

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Tropsleder: Anders C. Nielsen Rødegårdsvej 59, 3.th. Tropsassistenter: Michael Hansen Juelsmindevej 3 2TH Odense V, 5200

Tropsleder: Anders C. Nielsen Rødegårdsvej 59, 3.th. Tropsassistenter: Michael Hansen Juelsmindevej 3 2TH Odense V, 5200 forside Adresseliste Formand Linda Hjort Brinken 33 5270 Odense NV 66 18 27 33 Kassere: Helle Vibeke Berg Karenvænget 9 5270 Odense NV 66 18 30 40 Gruppeledere Henriette Stæhr Bjarkevej 4 1. tv 5200 Odense

Læs mere

tence-mærker Troppen

tence-mærker Troppen Kompetence tence-mærker for Troppen af De grønne pigespejdere Vejlby gruppe Indholdsfortegnelse Bål 3 Dolk og økse 4 Flaget 5 Knob 6 Kunstner 7 Lejrliv 8 Natur 9 Orientering og iagttagelse 10 Pionering

Læs mere

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden.

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. Patruljeliv En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. INDHOLD 3 intro 4 Mikro 6 Mini 8 Junior 12 Trop 16 Senior 18 Learning by doing 19 Du er rollemodel 20 Ansvar og medbestemmelse der udvikler

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

April 2017 Maj 2017 Juni 2017

April 2017 Maj 2017 Juni 2017 April 2017 Maj 2017 Juni 2017 Tjek også: www.waingunga-stammen.dk Kære forældre og juniorer Møderne er onsdag klokken 18.30-20.30 på Poulholm. Hvis mødet foregår andre steder, vil det fremgå af programmet.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN december 2008 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Broager Drenge ønsker alle Spejdere og forældre en glædelig jul og et godt nytår!

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

Den aktive indsats i den kommende periode skal fokusere på leder/assistent-rekruttering.

Den aktive indsats i den kommende periode skal fokusere på leder/assistent-rekruttering. Cimbrernes udviklingsplan Mål 2015-16 1. Rekruttering af nye ledere og spejdere 2. Understøtning af lederkompetencer 3. Forbedring af de indendørs såvel som udendørs fysiske rammer 4. Bedre intern kommunikation

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 Torsdag 08-jan Vi rytter op ude. Vi flytter resten af juletræerne væk fra græsset og tager stilladset ned. Vi starter på at øve knob og besnøringer. Torsdag

Læs mere

Gruppers brug af arbejdsstof og aldersinddeling og patruljesystem

Gruppers brug af arbejdsstof og aldersinddeling og patruljesystem Gruppers brug af arbejdsstof og aldersinddeling og patruljesystem Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse forår 2016 DDS Program Om undersøgelserne Kvantitativ: Spørgeskema på nettet, ca 40 spørgsmål +

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

Distrikts lejr 2015 (DL2015)

Distrikts lejr 2015 (DL2015) " En forudsætning for en god lejr " En forudsætning for en god lejr, er blandt andet at vi alle følger de almindelige regler for godt spejder arbejde. Dette betyder at vi er gode til at omgås og tager

Læs mere

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Åbent hus Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl. 12 15 hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Vi holder åbent hus for alle interesserede børn og forældre i alle aldre i vores

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Mål: I Aalborghus gruppe vil vi arbejde hen imod disse mål: Vi vil have flere indmeldelser end udmeldelser Vi vil bibeholde flere af de større spejdere Vi vil have

Læs mere

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN januar 2009 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Indkaldelse til grupperådsmøde Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten Tilmelding

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Erik Harefod Junior. Forældremøde. 6. Oktober 2016 kl

Erik Harefod Junior. Forældremøde. 6. Oktober 2016 kl Erik Harefod Junior Forældremøde 6. Oktober 2016 kl. 18.30-20.30 Dagsorden Velkommen At være Spejder At være Spejderleder Spejdermøder de ugentlige møder Spejderlommen Spejderture endags eller med overnatning

Læs mere

Version 1.0 2014 Revideret d. 3. maj. 2014

Version 1.0 2014 Revideret d. 3. maj. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Arbejdsgrundlag... 4 a. Spejder arbejdes ide... 4 b. Formål... 4 c. Bærende principper... 4 d. Spejderloven... 4 e. Ringe gruppes mål:... 5 3. Gruppens opbygning...

Læs mere

Årsprogram 2017/2018. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2017/2018. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2017/2018 Ulveflokken 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide.

Læs mere

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten)

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) Tilstede var: Formand, Gruppeledere, Kasserer, Bestyrelsesmedlemmer, Ledere og Forældre. Gruppeleder Preben Larsen bød fremmødte velkommen

Læs mere

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde GRUPPERÅDSMØDE på Farmen v/klinteby Tonkawa-Stammen Søndag 23. februar 2014 kl. 10-12 (+ frokost kl. 12.30-13.30) (i forbindelse med gruppetur 22.-23.2. 2014 for alle spejderne) Dagsorden 1. Velkomst,

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog Skanderborg Gruppe Lederdrejebog Indhold Forord... 3 Det Danske Spejderkorps... 4 Skanderborg gruppe... 6 Historie... 7 Spejdermetoden... 8 Spejdermetodens 8 elementer... 8 Oplevelser... 8 Learning by

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE Kontaktpersoner for Laksegruppen. Ledere: Gl Pernille Justesen 86981777 23460010 per-pernille@postkasse.com Ga Alex Weinreich 86428424 61616498 alexweinreich@mail.dk Ga Christine Weinreich 86428424 25383022

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere