Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted"

Transkript

1 Målgruppe Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal frivillige Antal brugere Ansøgt 2013 Bevilget 2013 Ansøgt 2014 Bevilget 2014 Alle udsatte Sct. Nicolai Tjenesten, Roskilde (30) Anonym telefonrådgivning, annoncer, foredrag. Til telefonabonnement, uddannelse og foredrag. Ikke tryksager eller annoncer. 50 ca Røde Kors, Roskilde (86) Røde Kors, Gundsø (10) Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen i Roskilde (42) Frelsens Hær Roskilde (84) Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter (44) * Lokalkreds Sjælland (Landsforeningen for efterladte efter selvmord) (68) Besøgstjeneste i hjemmet og på sygehus, Til møder, udflugter, kvindenetværk efter ophold på krisecenter, nørklegruppe, patientbesøg, spiseklubber i ældreboliger, kvindenetværk, besøgstjeneste, Nørklegruppen, patiensstøtte. Der gives ikke til gaver, møder, uforudsete udg, Til besøgstjeneste, ferielejr og materiale til Besøgstjeneste hos nørklere. Årlig udflugt syge/ældre, Røde Kors for de frivillige. Der ferie lejre for Børn/unge, gives ikke penge uspec nørklere, udg Udflugter, kvindecafé, mandecafé, aktiviteter for unge, lektiecafeér, besøg i hjemmene, hjælp med praktiske ting. Sociale aktiviteter for børn og unge, julefest, Bespisning til arrangementer. Der søges til 3 ugentlige børneklubber, udflugter for børnene og kvinderne. Der søges til cafémøder med foredrag og selvhjælpsgrupper. Til aktiviteter - ikke til mødeudgifter og administration Sociale aktiviteter, fællesspisning, Julefest. Ikke til uspecificerede udgifter Der gives til børneklub og udflugter Der gives til cafémøder og selvhjælpsgrupper. Ikke til annoncer og administration. 30 (hvoraf 20 er fra 10 Roskilde)

2 Har ikke søgt i 2014 DFUNK Roskilde (integration af unge uledsagede flygninge år) (78) Der søges til sociale netværksskabende aktiviteter. 25 (hvoraf netværksskabende 20 er fra aktiviteter. 15 Roskilde) Kirkens Korshær Sct Jørgensbjerg Sogns Meninghedspleje Total alle udsatte Fysisk sygdom Parkinsonforeningen (14) Polio, trafik, ulykke - PTU (72) HjerneSagen (74) Scleroseforeningen (77) Osteporoseforeningen (57) Temaaftener, sociale aktiviteter, samvær og erfagrupper Foredrag, liftbus til udflugt, julefest. Sociale aktiviteter, herunder Afasi (tab af sprog) café, kursus for sygdomsramte og pårørende, udflugter. Til temaaftener, foredag, sociale arrangementer og bustransport. Ikke til trykning af medlemsblad. 142 i 14 Roskilde ca. Til foredrag, udflugt og 100 bor i julefest. 7 Roskilde kursus, foredrag, én udflugt og sociale aktiviteter. Ikke til adm Til foredrag, kurser,sociale Kurser og foredrag om aktiviteter. Der gives kost og livskvalitet og ikke til honorar til andre sociale aktiviteter. foredrag, udflugt, arrangementer for borgere med knogleskørhed 12 frivillige. 20 arrangementer og foredrag. Ikke til trykning af afdelingsblade 9 67, hvoraf 47 bor i Roskilde heraf 100 IKKE fra Roskilde (heraf 192 som bor i Roskilde)

3 Hjerteforeningen (9) Hjertestarterkurser, foredrag, planlægning af Tiskud til aktiviteter: hjertestier samt sundhedsfremmende aktiviteter i forbindelse med rehabilitering af hjertepatienter og livredende førstehjælp. Hjertestarter, hjertesti, hjerte café, rehabiliterende aktiviteter. Ikke til uspecificerede aktiviteter Diabetesforeningen, Roskilde Lokalforening (41) Blodsukkermåling, åbent hus, foredrag, motivationsgrupper, virksomhedsbesøg. Til foredrag, åbent hus og motivationshold, virksomhedsbesøg. Ikke til porto samt trykning af programmer 808 (3 ikke fra 17 Roskilde) Danmarks Lungeforening (61) Møder for lungesyge og pårørende, spiomenter og mundstykker, international KOL-dag 2014 i Roskilde kommune, café ånedenød, større arrangementer med foredragsholdere. Til annoncer og materialer. Møder, café åndenød, KOLdag 2014 i Roskilde, Møder for lungesyge og pårørende. Ikke til annoncer og materialer Positivgruppen (HIV smittede Mænd) (102) Der søges til sociale aktiviteter. Der gives til sociale aktiviteter Hospice Sjællands Støtteforening (27) whisplashforeningen (5) Foredrag, sociale aktiviteter for beboere og pårørende, supervision af frivillige.uspecificerede arrangementer. Foredrag og workshops med indhold som relaterer sig til piskesmæld. Foredrag, sociale aktiviteter for beboere og pårørende, supervision. Der gives ikke til uspecificerede arrangementer (hvoraf Der gives til foredrag og workshop. 34 er fra 5 Roskilde)

4 Astma- og allergiforeningen (46) Stomiforeningen COPA (52) Der søges tilskud til sommerlejr til unge børn/unge med astma, allergi, eksem. Deltagerne undervises på lejren i håndtering af deres allergi, fx gennem vejledning i brug af medicinske præparater. Der søges specifikt til udgifter forbundet med frivilligdelen. Sociale aktiviteter og svømmehal. uddannelse af frivillige 70 (heraf 2 fra ledere. 35 Der bevilges det ansøgte beløb til svømmehals ture, udflugter og julestue. 6 Roskilde) (hvoraf 113 IKKE er bosiddend e i Roskilde) Har ikke søgt i 2014 sociale aktiviteter og FAKS, patientforening (smertepatienter) (80) Udflugter, foredrag, sociale aktiviteter. foredrag. Der er uspec. Oplysninger Gigtforeningens Midtsjællandskreds (89) Foredrag, udflugt og tilskud til liftbus. Til foredragsholdere ikke til annoncer Total fysisk sygdom Handicap Foreningen for laryngectomerede i Roskilde kommune (70) Der søges støtte til udflugter og sociale arrangmenter. udflugter og sociale arrangementer. Der gives ikke støtte til transport og administration 24 (hvoraf 6 kommer fra 20 Roskilde) Ordblindeforeningen Midtsjælland (16) * Der gives til uddannelse af frivillige som skal varetage Der søges til Ipads, instruktion og temaaftener, instruktion i temaaftener. Der gives brug af Ipad v. frivillige ikke til Ipads. 7? Døveforeningen af 1866 (104) * Sociale arrangementer, diverse værksteder, foredrag, udflugter arrangementer, værksteder, udflugter og foredrag. 837 (heraf 155 fra 21 Roskilde)

5 Foreningen af danske Døvblinde (4) * Brohusklubben for døve pensionister (91) Bowlingklubben ROAR (71) Høreforeningen Roskilde Lokalafdeling (12) Dansk Blindesamfund, Østsjælland (66) Til erfagrupper. Ikke til Frivillige erfargrupper for administration og 40, heraf 5 fra døvblinde. møder. 1 Roskilde Der søges tilskud til aktiviteter for døve ældre, som ikke kan deltage i kommunens andre tilbud til ældre. Der gives til aktiviteter Baneleje, Ungdomsturnering, sociale arrangementer, træneruddannelse, bowlingskole. (Foreningen har fokus på integration af handicappede unge i foreningslivet med ikkehandicappede.) Udflugter, vedligeholdelse af hyggeklub samt sociale aktiviteter Transport for blinde og svagtseende, sociale arrangementer - foredrag. 185 (hvoraf én er fra Roskilde) bowling for unge, ungdomsturnering og sociale arrangementer Til foredrag, rådgivning, sociale aktiviteter og udflugter. Ikke til administration og kontorartikler transport og aktiviteter til brugere som bor i Roskilde Alzheimerforeningen Østsjælland (31) Neværkscafé, støttegrupper for pårørende, temaaftener, Rådgivningsfunktion, Teaterforestilling, Ferietur for demensramte og pårørende. Til teaterforestilling, temaaftner samt ferietur. Ikke til administration og lokaleleje Den selvejende institution Kultur- og litteratur orientering for læsehandicappede (2) Udvikling og vedligehold af specialbibliotek. Indlæsning af bøger til lydbøger. Der ydes ikke støtte, da foreningens aktiviteter ikke vurderes at høre ind under frivilligt socialt arbejde

6 Dansk Blindesamfunds Mandagsklub (106) Der søges støtte til transport til blinde som ikke kan tage offentlig transport. transport Der søges til kurser og workshops, lokaleleje, administration. Der gives til kurser, workshops og oplægsholdere. Ikke til administration og lokaleleje. 20 (hvoraf 17 er fra 6 Roskilde) Udviklingshæmmedes Landsforbund (85) Har ikke søgt i 2014 Handicap Idrætsforening, Roskilde (14) Total handicap Misbrugere Udflugter, Roskilde Lænken (92) fællesspisning, Kurser for frivillige og temaaftener. Til aktiviteter, udflugter, kursus for frivillige og fællesspisning. 40 (35 fra 7 Roskilde) Det udegående team/dut, Lænken Komptenceudvikling af Der gives ikke støtte til (103) frivillige. kursus for frivillige Total misbrugere Psyksisk sygdom Besøgsvenner i Region Sjælland (97) Der gives til sociale arrangementer, supervision af frivillige. Støtte til sociale aktiviteter og supervision. 50 ca Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) (98) Der søges til rådgivning af brugere telefon, mail og chat, åbne Der gives til rådgivning, 4000 (hvoraf støttegrupper, foredrag i støtte grupper og 110 er fra Roskilde kommune, foredrag i Roskilde. 250 Roskilde) LAP Roskilde (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere) (99) Foredrag, annonce, leje af lokale og administration. Der gives til foredrag. Der gives ikke støtte til annonce lokaleleje og annonce. 24 (hvoraf 4 kommer fra 4 Roskilde) SIND (73 og 108) Der søges til foredrag, museumsbesøg og annoncering. 25, hvoraf udflugter og foredrag. 22 er fra Ikke til annoncering. 8 Roskilde

7 IF - SIR. 98 (sindslidendes idrætsforening) (64) Angstforeningen (101) * Der søges midler til idrætsaktiviteter, kurser til frivillige, nye redskaber, foredragsaftener og informationsmateriale, administration. telefonrådgivning, kampagne og selvhjælpsgrupper Der gives til idrætsfestival og aktiviteter. Der gives ikke til informationsmateriale og administration selvhjælpsgrupper og telefonrådgivning (hvoraf 950 er fra 102 Roskilde) arrangementer, Bedre Psykiatri Samtale- og netværksgrupper med samtale- og netværksgrupper. Ikke lokalafd. Roskilde/Lejre supervision af psykolog, til annoncering og (28) foredragsaftener uspecifiseret forplejning Total psykisk sygdom Udsatte børn/unge Børns vilkår (11) * Thora Center (6)* Jakobskirkens Sociale Arbejde (62 og 81) landsdækkende telefon og chatrådgivning Landsdækkende forening der arbejder med problematikker vedr. seksuselle overgreb. Telefon - Hotline, Støttegrupper, bisidderfunktion, psykologbehandling. Støtte til vanskeligt stillede børnefamilier (sommertur 1 uge), Besøgstjeneste for ældre, aflastning af ældre hjemmeboende som passes af ægtefælle eller familiemedlem, sorggruppe, økonomisk bistand til udsatte, julehjælp, julearrangement. Administration Centralt støttet 8 med bopæl i Roskilde 800 i Roskilde Hotline, bisidderfunktion, psykologbehandling, støttegrupper diverse aktiviteter for udsatte familier. Der gives ikke til økonomisk bistand til udsatte eller økonomisk julehjælp. Ikke til administration

8 Matematikcenter (95) Der søges støtte til at opstarte lektiecafé, som har fokus på at styrke og opstartsmøde. Der hjælpe udsatte unge gives tilskud til besøg med matematik. Den vil på skoler i en have åbent 2 timer om ugen og fysisk være placeret på Roskilde Tekniske Gymnasium. opstartsfase, mhp. Evaluering. Der gives ikke til markedsføring og annoncering Red Barnets familieoplevelsesklub Roskilde (105) Foreningens Børns Voksenvenner Roskilde (100) Der søges tilskud til sociale arrangementer, diverse administration herunder telefon, m.m. Der søges tilskud til formidling af og støtte til venskaber mellem resursestærke voksne og et udsat barn/familie. sociale arrangementer. Ikke til administration, telefon og lignende kursusaktivitet for voksenvenner, sociale aktiviteter og udflugt.ikke til lokaleleje/adm./tryk. 244 (heraf 195 fra 72 RK) Gadespejlet (29) Der søges til aktiviteter ml. mentor og mentee, drift af web, markedsføring, uddannelse/supervision og forplejning. sociale aktiviteter ml. mentor og ung.der gives ikke til drift af web eller markedsføring Mødrehjælpen (96) Børnenes Kontor (83) Der søges støtte til netværksskabende aktiviteter for sårbare og enlige mødre og fædre. sociale 250 (hvor Foredrag, fællesspisning netværksaktiviteter, 225 er fra og udflugter. foredrag og udflugter. 53 Roskilde) Der søges tilskud til sommerudflugt, leje af bus, entreudgifter, frokost og lommepenge til børn. entreudgifter på sommerudflugt, frokost og lommepenge til børnene på sommerudflugt. Til leje af bus

9 Har ikke søgt i 2014 Sociale arrangementer, maddag, aktivitetsgruppe, besøgsture til andre Ventiler, sommertur Sociale netværksaktiviteter, sommertur. Ventilen, Roskilde (24) Dansk præmatur Forening (54) Luftballonen, Astmaallergiforeningen for Odense og Omegn (56) INSP! INSP! Total udsatte børn/unge Ældre dårligt fungerende Indkøbsbussen Roskilde (65) Transport til indkøb og socialt samvær i den aktiviteten indkøb og socialt samvær. Der forbindelse. Til telefoner, gives ikke til telefoner, kontorhold, annoncer, diverse. annoncering og kontorhold Ældresagen, Roskilde (53 og 54) Ældresagen, Ramsø (32) Aktiviteter i forbindelse med digitaliseringsplan. Sikkerhedsopkald til svage borgere, aflastningstjeneste for pårørende til demente, sociale netværksaktiviteter ("Herreværelset" og "Dameværelset"), indkøbs-og besøgstjenesten, Spisevenner. Tryghedsopkald, aflastningstjeneste, aktiviteter ifbm. Digitaliseringsplan. Der gives ikke til erfarmøder, temamøder, spisevenner (afholdes fra anden pulje), indkøbs- og temamøder.lokaleudgift besøgsvennetjenesten er. eller lokaleudgifter Tryghedsopkald, udflugter, julefest, godtgørelse af transportudgifter, telefongodtgørelse, husleje. Støtte til tryghedsopkald, udflugter og julefest.der gives ikke til transport, telefon eller husleje

10 Søgte i ikke i 2014 Foredrag, sommerudflugt, annoncering, gaver v. runde dage, administration og Seniortræf Roskilde (8) forplejning. Tryghedsopkald, besøgsvenner, telefongodtgørelse, årlige møder samt diverse kursusaktiviteter, spisevenner og projekt Ældre Sagen, Gundsø "Ud af busken", mfl. (55) Sociale aktiviteter. Indkøbsbussen for Ågerup og omegn (62) Foredrag og sommerudflugt.der ydes ikke støtte til gaver og blomster ved runde dage, administration Til tryghedsopkald, sociale aktiviteter, besøgsvenner, bisidder, projekt "ud af busken", møder for frivillige Der søges midler til transport Indkøbsbussen Jyllinge Udgifter forbundet med og Gundsømagle (9) delebussen Total dårligt fungerende Hovedtotal Bruger og pårørenderåd (midler til bpr er fordelt i ft. Deres størrelse. Bruger og Pårørenderådet, Sct. Jørgensbjerg (58) Brugerpårørenderåd Toftehøj (3) Bruger- og pårørenderåd, Gundsø Omsorgscenter (20) Bruger- og pårørenderåd, Kastaniehaven (94) Udflugter, foredrag og arrangementer for beboere på plejecentret. arrangementer og 1 Til Blomster, telefon og administration. udflugt. Ikke til blomster administration/telefon Aktiviteter for ældre på Toftehøjen. Grillfest, banko, udflugter, musik Leje af liftbusser, tilskud til entre, mad og omkostninger i forbindelse med udflugter, underholdning, 3 gange klovn. Busleje, udflugter. Grillfest og én udflugt arrangementer og 1 udflugt beboere og daghjems brugere udflugter og underholdning.ikke til blomster eller busleje

11 Plejecenter Oasens Bruger- Pårørenderåd (67) Bruger- og pårørende rådet, Kristiansminde plejecenter (76) Der søges tilskud til musiske arrangementer. musiske aktiviteter Fælles sociale aktiviteter for beboere. Kulturelle arrangementer. Udflugter. Dame/Mandeklub, nytårsarrangement. En udflugt, fælles sociale arrangementer, Nytårsarrangement. (Kristiansmindes venner søger også midler til lignende aktiviteter) Bruger- og pårørenderåd, Asterscentrets (23) Udflugter og sociale aktiviteter arrangementer og 1 udflugt Bruger- og pårørenderåd, Bernadottegården (7) Lørdagscaféer, møder for beboere og deres pårørende. arrangementer. Bemærk: Mangler en udspecificering af hvad lørdagsarrangementern e består af. Bernadottegårdens Venner søger ligeledes tilskud til brugere i samme område Total bruger og pårørenderåd Ældre dårligt fungerende Ældre optimisternes Samvær (tidligere Centerråd Vest) (49) Venneforeningen for borgere på Lokalcentret Kristiansminde (103) Sociale aktiviteter og udflugter, Rolatertræf, sundhedsdag. Der søges penge til sociale arrangementer. Støtteforeningen, Skt. Jørgensbjergs Venner (37) Søndagscafé. Der gives til forårsfest og udflugter sociale arrangementer Søndagscafé (Sociale aktiviteter)

12 Der søges midler til sociale og kulturelle aktiviteter, stolemotion, besøg af LIVA klovn til Kastanjehavens venner demente beboere og (43) udflugter. Toftehøj Vennekreds (75) sociale aktiviteter, besøg af LIVA klovn, stolemotion og én udflugt (hvoraf Udflugter og transport (handicapbusser) Der gives til udflugt 188 bor i 15 Roskilde) Foreningen af den frivillige aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner. Musikalske aktiviteter, Foredrag, Teater. Der gives til musikalske aktiviteter og foredrag F Seniorer Roskildeegnen (82) Sommerfest, julearrangement og udflugter 23, hvoraf arrangementer, 17 er fra udflugter og Juleklip. 14 Roskilde Aktivitetsgruppen Toftehøjen (50) Café Sct. Marias Venner (80) Gundsø Ældreklub og Hobbyklub (18) Underholdning/Sociale aktiviteter, udflugter til mange brugere med kørestol Sociale aktiviteter i café og foredrag Kreative aktiviteter og socialt samvær for pensionister/efterlønner e, udflugter, juleafslutning. Gundsø Pensionistforening (34) Sociale arrangementer Sociale aktiviteter. Eldorado (Henrik Bankkospil, musik, Nielsens Vej) (60) frokoster og quiz. sociale aktiviteter - herunder en årlig udflugt Sociale aktiviteter i caféen og foredrag (heraf 145 fra Roskilde) arrangement og udfllugt. 14 arrangementer. Ikke til rengøring, porto, kontingent for Samvirke, møder, kontorartikler og kopimaskine aktiviteter. Musik og banko

13 Har ikke søgt i 2014 Total ældre dårligt fungerende Ældre fysisk aktivitet/motion Samrådet i Æblehaven lokalcenter (45) Støtteforeningen Lindelundens Venner (17) Seniorklubben Kristianslund (25) Udflugter, foredrag, sociale aktiviteter for borgere der er visiteret Til foredrag, sociale til dagcenter Æblehaven Sommerhustur, temaeftermiddage om recovery. Socialt samvær, foredrag, udflugter, m.m. arrangementer Til sommerhustur, temaaftener og foredrag med fokus på recovery Foredrag og sociale arrangementer Svogerslev Seniorklub Pensionisternes Hobby Klub, Jyllinge Bernadottegårdens Venner Asterscentret Aktivitetsudvalg SENIORbowl (47) I gang hvor du bor (Jyllinge) venskabskamp, udflugt og arrangement arrangementer og 1 udflugt. Bemærk: der er tre bowlingforeninger der søger til lignende målgruppe. 125 (der er 36 som IKKE bor i 6 Roskilde) Gymnastik for ældre +69 årige og socialt samvær Årlig bowlingtur Roskilde Handicap Idrætsforening (109) Viby Idrætsforening (89) Der søges tilskud til lønnede livreddere. Der søges tilskud til foredrag og fysisk aktivitet som kan gavne ældres sociale netværk og holde dem i god fysisk form. lønnede livreddere Der gives til foredrag og fysisk aktivitet

14 Roskilde Ældre Motion (107) Gundsøe senioridræt (48) Gundsø pensionistsvømning (15) Roskilde Efterløns- og Pensionist Bowlingklub (69) Idræt og motion for ældre, uddannelse af frivilligledere. aktiviteter og uddannelse af frivilligledere Til leje af hal samt rekvisitter. Der gives Idrætsaktiviteter med ikke penge til PC, papir, socialt sigte. Badminton, fotokopier og gymnastik, fitness, m.m. brochurer Svømning og socialt samvær for pensionister Bowling og socialt samvær for +60 årige, inkl. Baneleje Til leje af svømmehal. Ikke til kontingent, gaver, kørsel og generalforsamling arrangementer. Bemærk: der er tre bowlingforeninger der søger til lignende målgruppe Club 60, Roskilde Bowling Center (90) til venskabskampe og socialt samvær. 69 (hvoraf Til venskabskampe og socialt samvær. 51 er fra 5 Roskilde) Total ældre motion/fysisk aktivitet Ældre velfungerende Sociale aktiviteter og 1 Jakobskirkens senior (88) udflugter, socialt samvær for ældre udflugt. Ikke til blomster,gaver og administration Aktivitetsklubben Æblehaven/Trehøje (40) Netværket "Det for mænd - såmænd" (63) Mødestedet, Gundsømagle (35) Der søges tilskud til foredrag, sociale aktiviteter, gryder, busdrift. Der søges til workshops, arrangementer, foredragsholder og annoncering. Materialer til hobbyarbejde, aktiviteter, socialt samvær, udflugter for ældre foredrag og sociale aktiviteter. Der gives ikke tilskud til gryder eller sanghæfter Der gives til workshops, arrangementer og foredragsholder. Ikke til annoncering arrangementer og udflugt - ikke til adm/rengøring

15 Roskilde Pensionistforening (38) OK-Klubben (19) Trekanten (56) Onsdagklubben for pensionister i Roskilde (87) Tværfaglig efterløn og Pensionistklub (33) Udflugter, sociale aktiviteter. Bibelkreds, seniordans og andre sociale arrangmenter, sommerhøjskole og udflugter m. handicapbus Udflugter og sociale aktviteter. Der gives ikke til administration, møder og kongres arrangementer og én udflugt. Ikke til administration Busture til personer hvoraf 4 er i kørestol og 7-8 har rollator Til udflugt temamøder, stolemotion, sociale arrangementer for ældre, spisegrupper. bankospil, kortspil, udflugt og julefrokost Roskilde Brandvæsen Seniorklub (22) Sociale arrangementer, udflugter, bowling. Førtidspensionistforeni Foredrag, socialt ngen i Roskilde (51) samvær, PC-kursus, Morgenfruerne - 3F Kulturelle aktiviteter og (21) foredrag Temadage, sociale aktiviteter. Herunder spisegrupper til udflugt og foredrag - ikke til husleje og bestyrelsesmøde Der gives ikke tilskud, da det ikke fremgår af vedtægter at foreningen har et frivilligt socialt formål.?? Til foredrag, socialt samvær og 1 udflugt Tilskud til foredrag og sociale aktiviteter Ældre hjælper Ældre, Sct. Maria Park (36) Tryghedsopkald, besøgstjenesten, computerstuen. Tryghedsopkald, besøgstjeneste, stolemotion. Ikke kontorartikler og administration, internet Senior Vest (13) Foredrag, udflugter, årsmøde, diverse administration, bladudgivelse, indkøb af PC. arrangementer og foredrag, samt 1 udflugt. Der gives ikke midler til administration, bladudgivelse, indkøb af PC Computerklubben Sct. Maria (26) sommer og julefest Til socialt arrangement. Ikke til administration

16 Søgte i 2013 og ikke 2014 Total ældre velfungerende Sociale aktiviteter (kortspil, bowling, banko, teaterstur) og sommerudflugt. til udflugt og arrangementer. Ikke til runde fødselsdage Aktivklubben Vindinge (59) Aktivitetsgruppen Solkær Rødderne Total Total i alt 18 og

Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted

Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted Målgrupp e Alle udsatte Ansøgninger 18 Foreningens navn og hjemsted Sct. Nicolai Tjenesten, Roskilde (44) Røde Kors, Roskilde (43) Røde Kors, Gundsø (67) Indsats, der søges tilskud til Anonym telefonrådgivning

Læs mere

Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted

Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Alle udsatte Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen i Roskilde (50) Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal frivillige udflugter,

Læs mere

18 og 79 fordelt på målgrupper

18 og 79 fordelt på målgrupper 18 Alle udsatte Flygtningevennerne, Dansk Flygtningehjælp (55) Røde Kors Gundsø, Dansk (81) Røde Kors Roskilde, Dansk (90) Kirkens Korshær (11) udflugter for flygtninge og indvandrere til fremme af integration

Læs mere

Ansøgninger 18 Målgruppe

Ansøgninger 18 Målgruppe Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal Antal brugere Ansøgt 2015 Bevilget 2015 Ansøgt Bevilget Alle udsatte Kirkens korshær

Læs mere

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015 Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler Sagsnr. 264769 Sundheds- og Omsorgsudvalget Lukket punkt Resume Der er indkommet 97 ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79 i Serviceloven. På baggrund af

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2012 Side 1 Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. og Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens målgrup.

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2015 beløb i kr. beløb i 2016 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion 1 Alzheimerforeningen Netværkscafé og klub for demensramte og pårørende kr. 12,000.00

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget:

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: 1.683.507 48% til Frivillighedshusene 808083,36 16% til ældreområdet 269361,12 16% til børneområdet 269361,12 16%

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2013 beløb i kr. beløb i 2014 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010

Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010 Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010 Indsatsområder: Misbrug, Integration, Træning og sundhedsfremme på plejecentre, Ældre, handicappede og udsatte grupper Aktiviteter i lokalområdet, Foreninger

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2012 - budgetramme: 882.000 Ansøger Formål Begrundelse Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Overført fra 79 1. Svage ældre a) Ældrecentre o.lign. Optimistforeningen Solgavens Venner Arden Pensionistforening

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Sekretariat Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven

Læs mere

79 tilskudsfordeling 2015

79 tilskudsfordeling 2015 Prioritering: p1: Aktiviteter der gør deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt p2: Aktiviteter der skaber og plejer sociale relationer blandt deltagerne p3: Aktiviteter der skaber viden, oplysning

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014 Nr. Forening Bevilget beløb 2012 Bevilget beløb 2013 Bevilget beløb 2014 Ansøgt beløb 1. runde 2015 Bevilling 1. runde 2015 1. 9220 De Frivillige 21.000 58.533 10.000 2. AF-Aalborg Seniorklub 2.000 2.000

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2013 - budgetramme: 899000 Ansøger 1. Svage ældre Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling a) Ældrecentre o.lign. OK-klubben i Hobro Omsorgsarbejde for svage ældre Holder til

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr. Budget pulje 2016 328.760 24.500 fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling 304.260 Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Frivillighedspuljen

Frivillighedspuljen Beløb til fordeling: 1.076.963 kr. NR Navn på forening Egenkapita 1 Alzheimerforeningen Storstrøm lokalforening Frivillighedspuljen 2018-79 Søger til l 20.373 Foredrag om demens: 10.000 Sociale arrangementer

Læs mere

datastuen, studietur Brugerråd Tilskud til 1) husleje, Socialt samvær, fællessang, virksomhedsbesøg, teater, revy 1) Børns Vilkårs Sorggrupper

datastuen, studietur Brugerråd Tilskud til 1) husleje, Socialt samvær, fællessang, virksomhedsbesøg, teater, revy 1) Børns Vilkårs Sorggrupper beløb ansk Kulturel Forening 70 medlemmer af Afghansk Kulturel Forening itetshusets Brugerråd e Psykiatri Lokalafdeling fyn Pensionister og +60 årige i kommunen Pårørende til sindslidende Fodboldtræning/arrangement

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00 Budget 2012-276.000 Side 1 Samlet oversigt for 2012.xls Nr. Dato Ansøger Hjemmehørende Beløb søgt i 1 24. maj Den Selvejende Institution Kultur- og litteratur for læsehandicappede (KLO) 2 2.feb Dansk Landsforening

Læs mere

Indstillingsskema 18 2014-1. rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2014-1. rundeuddeling Indstillingsskema 18 2014-1. rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

Forslag til fordeling af 18-midler Restpuljen 2012

Forslag til fordeling af 18-midler Restpuljen 2012 Bilag til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. september 2012 SUNDHED OG ÆLDRE Mie Kaastrup Toft Forslag til fordeling af 18-midler Restpuljen 2012 Oplysninger til behandling af ansøgningerne 1 Indsatsområde

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Nr. Mål Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Friv.råds Frivillighedsrådets Gruppe Organisation fra 18-2 år tilbage kr. indstilling i

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Acadre sagsnr. 15/14167

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Acadre sagsnr. 15/14167 om frivilligt socialt arbejde i 2016 Acadre sagsnr. 15/14167 Nr: 1 Alkorådet Rådgivning og oplysning om alkoholens skadelige virkninger 2 Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds 3 Bedre Psykiatri Lokal

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Statistik på 18 ansøgere i

Statistik på 18 ansøgere i Statistik på 18 ansøgere i 2012-2016 Nedenstående tabeller vedrører uddelingen af 18-puljen/Frivillighedsmidler i Sociale Forhold og Beskæftigelse i perioden fra 2012 til 2016. I årene fra 2012 til 2015

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER 1 AIDS-FONDET Sociale aktiviteter 2 ADHD Foreningen Lokalafd. Aktiviteter, kurser m.m. 3 Angstforeningen

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2013 for indsatsområderne for 2014

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2013 for indsatsområderne for 2014 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 1. Syg i Søger om støtte til transportabelt kontor, bestående 1. Bærbar PC og trådløs Printer.

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Bevilgede midler marts 2012

Bevilgede midler marts 2012 Bevilgede midler marts 2012 Ansøger Kontaktperson Målgruppe Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter: Ansøgte midler marts 2012 Bevillinger marts 2012 Aktivitetshuset Dalgården Ernst Hansen

Læs mere

Ansøgninger oktober 2012-18 midler

Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøger Bevilget beløb i april 2012 2012 - Aktivitet Ansøgt beløb i oktober 2012 Lokal forankring Solsikken Værested for førtidspensionister i Hørsholm Kommune. Mødes

Læs mere

Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere, beboere i ældre-/plejeboliger) Modtaget Ansøgt Indstillet

Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere, beboere i ældre-/plejeboliger) Modtaget Ansøgt Indstillet Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2017 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2017 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 om frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 Nr: 1 Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 1a Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 2 Vestfyns Ferieklub, Aarup 3 KLO

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Bilag 1. Ansøgninger til 18-hovedpuljen 2014

Bilag 1. Ansøgninger til 18-hovedpuljen 2014 Foreninger for ældre 2 Besøgs-, Demens- og Aflastningstjenesten (se også ansøgning 31) Søger til annoncering, foldere og rekruttering af besøgsvenner. Søger også til studietur for at udvikle besøgstjenesten

Læs mere

160 medlemmer + beboerne på Sandfeldgården + andre ca. 15-20. personer. 585 medlemmer - 200 brugere. Medlems-antal 7753 137

160 medlemmer + beboerne på Sandfeldgården + andre ca. 15-20. personer. 585 medlemmer - 200 brugere. Medlems-antal 7753 137 Foreninger for ældre 1 Assing-Kibæk 8-10 Pensionistforening personer. De samarbejder med Sandfeldgården og har socialt samvær, bankospil, foredrag og udflugter sammen med plejecentret. tilskud til bustur

Læs mere

Regnskab for 2016 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2016 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2016 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Målgruppe Forening Bevilling i kr. Anvendt til Forbrug i kr. Retur i kr. Forvaltningens bemærkninger 1.1-2016 Børn, unge og

Læs mere

Foreningens navn Bev Søgt 2010 KB CVR-nr. InfoButik Medlem

Foreningens navn Bev Søgt 2010 KB CVR-nr. InfoButik Medlem Foreningens navn Bev. 2009 Søgt 2010 KB CVR-nr. InfoButik Medlem Ældreområdet Aktive Seniorer i Gørlev 88.000 14.000 14.000 3195 0503 20 Aktive Seniorer i Gørlev 3064 8072 Aktive Seniorer i Gørlev - Reservebedste

Læs mere

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00 Ansøgninger og bevillinger vedr. Frivilligt Socialt Arbejde Samlet budget til Frivilligt Socialt Arbejde: Frivillighedshusene 31%: 1.671.000,00 518.010,00 Til brug i april 77% af 1.671.000 = 1.286.670-768660

Læs mere

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje 79 ansøgninger 2012 - budgetramme: 335.000 kr. Ansøger Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. 1. Motionstilbud Hobro vandrene gåture, udflugter 5.000 1.000 32914896 Fruerlundparken

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Skema over ansøgere uddeling vedr. 2017

Skema over ansøgere uddeling vedr. 2017 Skema over ansøgere - 18 1. uddeling vedr. 2017 1. 0 kr. Angstforeningen et foredrag om behandling af angst. Målgruppen er mennesker der lider af angst og deres pårørende. Til afholdelse af foredrag (annoncering,

Læs mere

Unge, med boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Samt ensomme og handicappede.

Unge, med boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Samt ensomme og handicappede. Forenings-ID Foreningens navn Kategori Aktivitetens målgruppe 18Ansøgningens formål 18 bevilling 2015 18 ansøgt 2016 18 Indstilling 2016 Bemærkning Foreninger/aktiviteter på børn, unge og familieområdet

Læs mere

Ansøgte beløb 79-2016 Pulje (Pulje 2016: 1.077.892 kr. + Rest 2015: 52.115 kr.) 1.130.007 Ældremilliard 0. til fordeling: 1.130.

Ansøgte beløb 79-2016 Pulje (Pulje 2016: 1.077.892 kr. + Rest 2015: 52.115 kr.) 1.130.007 Ældremilliard 0. til fordeling: 1.130. Ansøgt i alt Puljen og rest Ansøgte beløb 79-2016 Pulje (Pulje 2016: 1.077.892 kr. + Rest 2015: 52.115 kr.) 1.130.007 Ældremilliard 0 til fordeling: 1.130.007 Foreningen 1 Alzheimerforeningen Storstrøm

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

udarbejdet af Komiteen YKSUMB 27-11-2014 30968 Lær at leve med kronisk sygdom 2012

udarbejdet af Komiteen YKSUMB 27-11-2014 30968 Lær at leve med kronisk sygdom 2012 Ind- og udgåede dokumenter, journaliseret fra d. 01-12-2014 til d. 07-12-2014 Senior- og Socialforvaltningen for Social- og Sundhedsområdet Løbenr. Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsløbenr.

Læs mere

Indstillingsark rundeuddeling. Tidligere bevilget fra 18 (2. år tilbage) Ikke modtaget støtte de sidste 2 år

Indstillingsark rundeuddeling. Tidligere bevilget fra 18 (2. år tilbage) Ikke modtaget støtte de sidste 2 år Indstillingsark 18 2018-1. rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/organisation Ansøgningens formål 1.1-2018 Børn, unge og familier Dansk Præmatur Forening Der planlægges en kampagne til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER Sags 1 AIDS-FONDET Sociale aktiviteter Der søges om tilskud til sociale aktiviteter (opkvalificerings

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 1. Hjerneskadefore ningen afdeling. Aktivitetens titel Liv der reddes skal leves Weekend Kursus

Læs mere