Ingen skal. vokse. fulde. forældre. Årsskrift TUBA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingen skal. vokse. fulde. forældre. Årsskrift TUBA 2012"

Transkript

1 Ingen skal vokse op med fulde forældre 01

2 Fondsstøtten betyder, at vi kan få involveret langt flere frivillige i arbejdet i TUBA og derved hjælpe flere unge end tidligere For de unges skyld Et spændende år er gået, og et endnu mere spændende ligger foran os. TUBA har nu afdelinger i 12 byer. Og hvis alt går vel, kan de unge om et år få hjælp i endnu flere byer. Vi vil under alle omstændigheder kunne hjælpe langt flere i løbet af 2013 takket været et større korps af frivillige terapeuter, som vi får uddannet i løbet af foråret. De mange nye frivillige terapeuter vil først og fremmest være med til at afvikle de lange ventelister på flere hundrede, både til individuel terapi og gruppeterapi i TUBA i Aarhus og København. Uddannelsen af de frivillige er kommet i stand takket være store bevillinger fra en række fonde. Dem er vi meget taknemmelige for. Fondsstøtten betyder, at vi kan få involveret langt flere frivillige i arbejdet i TUBA og derved hjælpe flere unge end tidligere. og slet ikke bevillinger. Navnlig har vi langt færre satspuljemidler end tidligere. Til gengæld har en række kommuner levet op til deres ansvar, så driften blev sikret der i yderligere et år eller to. Det har betydet, at vi trods krisestemning kun har måttet lukke en enkelt afdeling. Desuden har vi fået satspuljemidler til at åbne to helt nye afdelinger og er dermed kommet op på de 12 afdelinger. Henrik Appel, landsleder TUBA Det er vores klare mål at opnå en mere stabil og varig finansiering. TUBA dokumenterer løbende sit arbejde, så vi ved, hvor vigtigt det er, for nogle endda livsvigtigt. Det gør så stor forskel for de unge, at de kan komme til terapi og rådgivning i TUBA, at vi må og skal sikre vores eksistens. For de unges skyld. Henrik Appel landsleder, TUBA Under vejs i 2012 har vi også fået nogle alvorlige påmindelser om, at intet er sikkert i denne verden, TUBA er en selvstændig organisation under Blå Kors Danmark, som har formuleret sine værdier i tre nøgleord nærvær, faglighed og nye muligheder. Hele TUBAs indsats bygger på håb om forandring for de unge. Værdigrundlaget er forankret i et kristent diakonalt menneskesyn, og TUBA møder alle brugere med respekt og velvilje, uanset om de ringer, skriver eller kommer selv. 02 TUBAs bestyrelse Formand: Tidl. generalsekretær f. Blå Kors Danmark, Jens Erik Rasmussen. Næstformand: Leder af Reflecto, Ulla Andersen. Medlemmer: Leder af Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, tidl. MF, René Skau Björnsson, leder af Filipskolen i Aalborg, Stefan Maksten, tidl. formand for Folketinget, Christian Mejdahl, og tidl. MF Charlotte Dyremose. TUBA takker for fondsstøtte fra 15. Juni Fonden, Egmont Fonden, Erik Thunes Legat af 1954, Velux Fonden, Augustinus Fonden, Lauritzen Fonden, Bikubenfonden, TrygFonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Jascha Fonden, Susi og Peter Robinsohns Fond, Direktør, kaptajn J. J. Bahnson og Hustrus Legat, Carl og Esther Christiansens Fond, Foreningen Mødre og Børns Bespisning og PFA. TUBA har aftaler med en række kommuner om afdelinger i Frederikshavn, Hjørring, Aalborg, Aarhus, Kolding, Sønderborg, Aabenraa, Odense, Rønne og København. Afdelingen i Nykøbing F. måtte lukke i Nye afdelinger er åbnet i Næstved og Hobro for satspulje-midler. 03

3 TUBA kræver behandlingsgaranti for misbrugernes børn Børnene er vores allesammens ansvar. Og det er alles og dermed også samfundets ansvar, at de kan vokse op uden at få skader på krop og sjæl. Derfor kræver TUBA, at vi får en behandlingsgaranti for misbrugernes børn. Det er ikke nok at hjælpe de voksne, der har et stof- eller alkoholmisbrug. Deres børn har mindst lige så hårdt brug for hjælp. Børn, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug, får ofte meget store udfordringer med helbred, uddannelse og sociale færdigheder. De har hyppigt brug for sundhedssystemet, de har en høj selvmordsrate, de har problemer med at gennemføre en uddannelse, og de har svært ved at knytte bånd til andre og ved at klare sig på arbejdsmarkedet. uddannelsessystemet samt sundhedsområdet. Det er altså mange dele af det offentlige, der kan få udgifter. Mere eller mindre på én gang. Det er ikke nok at henvise til, at hele familien kan få hjælp. Garantien for, at en voksen kan få behandling, er ikke ensbetydende med, at den voksne modtager tilbuddet om behandling, eller at behandlingen virker. Børnene derimod kan vi nå, hvis vi vil. Men børnene har ikke brug for at blive pålagt endnu et problem ved at skulle behandles sammen med sine forældre. Eller som en ung bruger fra TUBA sagde: Jeg har da ikke lyst til at få hjælp for mine traumer i misbrugscentret, hvor jeg møder min far og de andre alkoholikere. Det er helt urimeligt ikke at garantere hjælp til disse unge. Og helt bortset fra de menneskelige omkostninger kan de blive en kolossal udgift for samfundet. Udgifterne ligger spredt hos flere forvaltninger og instanser. For problemerne berører både børneog ungeforvaltningerne, social- og arbejdsmarkedsforvaltninger, Derfor stiller TUBA krav om en behandlingsgaranti for misbrugernes børn. Det er rimeligt. Og det er nødvendigt. Og det er uklogt at lade være. Det koster kr. i gennemsnit for hver ung, som TUBA hjælper til at kunne håndtere en normal tilværelse. 04 Klip fra filmen Børn skal være børn, der er produceret af Blå Kors Danmark. Se den på Blå Kors sider på YouTube. 05

4 TUBAs indtægter 66 % 20 % 1% 13 % staten Pengene går til de unge TUBA bruger næsten alle sine penge på rådgivning, terapi og undervisning. Hele 82 pct. af alle midler anvendes til det direkte arbejde med de unge. TUBA bruger også penge, tre pct., på dokumentation og forskning, fordi det er vigtigt at vide, at arbejdet er det rigtige for de unge. Evalueringsrapporterne viser glædeligvis, at TUBAs arbejde har en meget stor effekt. Det er således med en solid baggrund, at TUBA beder om penge fra stat og kommuner, fra fonde og private, fordi de allerfleste midler går direkte til rådgivningen og terapien, og fordi der er evidens for, at det virker. Indtægterne steg fra det offentlige TUBAs indtægter kommer for 66 pct.s vedkommende fra satspuljen. Den anden store giver er kommunerne. I løbet af 2012 besluttede kommunale samarbejdspartnere at bevilge TUBA yderligere 1,1 mio. kr., set i forhold til 2011, således at TUBA i alt i 2012 fik 20 pct. af sine indtægter fra kommunale samarbejdsaftaler. 12 kommuner finder det så vigtigt at hjælpe unge borgere, som er vokset op i familier med alkoholproblemer, at de bevilger penge til det. Indtægtsgivende virksomhed står for en pct. af TUBAs indtægter. Store fondsdonationer Hele 13 pct. af TUBAs indtægter kom fra private fonde og organisationer. Det er en stigning på 55 pct. i forhold til Den kraftige stigning i finansieringen skyldes hovedsageligt, at der har været en stor tilslutning fra fonde og kommuners frivilligpulje bl.a. til at uddanne frivillige i TUBA. Dertil kommer en fantastisk opbakning til at udvikle TUBAs webrådgivning og til at etablere samtalegrupper. Alt i alt modtog TUBA en støtte, der var kr. større i 2012 end året før, i tilskud og gaver fra private, organisationer og fonde. indtægtsgivende virksomhed Tusinde kr. Driftsbevillinger Tilskud, satspuljemidler Tilskud og gaver, private organisationer og fonde Indtægtsgivende virksomhed 192 I alt Hvad gik pengene til i 2012? Tusinde kr. Rådgivning, terapi og undervisning Oplysning og formidling af viden 833 Forskning, vidensindsamling og dokumentation 496 Fundraising og forankring 262 Administration, udvikling og ledelse I alt De ikke anvendte penge overføres til TUBAs aktiviteter i TUBAs udgifter 82 % 2% Fundraising og forankring Fonde Hvor kom pengene fra i 2012? Terapi og undervisning 06 Kommuner 8% Administration, udvikling og ledelse 5% Oplysning og formidling af viden 3% Forskning og dokumentation 07

5 38 pct. af de unge, som kommer i TUBA, har aldrig før talt med nogen overhovedet om forældrenes misbrug. TUBAs terapi De unge har i gennemsnit 14 samtaleforløb i TUBA, når man tæller individuel terapi og rådgivningsforløb og møder i gruppeterapi sammen. Det er gratis at få hjælp i TUBA, og den unge kan være anonym. Alle unge, der er vokset op i en familie med stof- eller alkoholproblemer, og som er mellem 14 og 35 år, kan få hjælp i TUBA. Terapi og rådgivning i TUBA Over en tredjedel af de unge har aldrig talt med nogen om deres forældrenes misbrug, før de kommer i TUBA. De fleste andre har ikke talt med ret mange om det. De har alle et stort behov for at få delt de oplevelser, tanker og følelser, som de i mange år har gået med selv. Terapi- og rådgivningsforløb i TUBA tager udgangspunkt i den unges nuværende situation, i den unges tanker, følelser og behov. Generelt ønsker mange af de unge at få luft for deres oplevelser, at forstå sig selv bedre, og at få relevante redskaber til at skabe et mere tilfredsstillende liv. Derudover vil en del af dem også gerne kunne se sammenhængen mellem oplevelserne fra fortiden og deres nuværende situation. Nogle har haft så alvorlige oplevelser, at det er nødvendigt at hjælpe dem ud af deres traumer gennem individuel terapi. Gruppeterapi I gruppeterapi deltager syv til ni unge, og de er ofte opdelt efter alder. Derved får deltagerne i gruppen fælles livstemaer og -vilkår, fx det at bo hjemme eller at være ved at flytte hjemmefra. Det kan også være udfordringerne ved at få familie- 08 livet til at fungere. Oftest mødes grupperne 2-3 timer hver anden uge, nogle grupper oftere. Der er som udgangspunkt to terapeuter til at varetage gruppeforløbene. Der er åbne og lukkede grupper. De åbne grupper har løbende optag af nye deltagere, ligesom de unge også stopper i gruppen på forskellige tidspunkter. De lukkede grupper har et forløb på ca. 20 gange, hvilket svarer til, at de unge kommer i TUBA i ca. et år. De fleste oplever, at det er en forløsning at dele erindringer og bekymringer om livet og fremtiden med andre ligesindede. Gruppen giver de unge muligheder for at møde hinanden uden filter og facade. Ofte er det en udfordring for denne målgruppe at skulle gebærde sig socialt, og mange bliver stille eksistenser i samfundet. Mødet med ligesindede er en værdifuld støtte til at komme ud af isolation og følelsen af at være anderledes. I gruppen er der plads til at snakke om det, der fylder i den unges liv her og nu: Det kan være kontakten til den drikkende forælder eller dét at finde en kæreste, som man tør have tillid til. Det kan også være håndtering af følelsesmæssige og sociale problemer, som tages op i gruppen. De unge bestemmer, hvad indholdet skal være, og det er terapeuternes opgave at sikre, at det bliver en god og konstruktiv proces i gruppen. Ofte er de unge meget aktive og deltager i hinandens forløb og processer, enten med empati eller erfaringsudveksling. På den måde får de unge erfaring og positive oplevelser, både med at lytte til hinanden og med at modtage og give vejledning til hinanden, og det er med til at udvikle de unges sociale kompetencer og til at styrke deres selvværd og selvtillid. At møde ligesindede giver de unge styrke og mod til at klare sig i andre sociale sammenhænge. Individuelle terapiforløb For nogle unge vil det ikke umiddelbart give mening med gruppeterapi. De går i et individuelt terapiforløb. Disse terapiforløb er lige så forskellige, som de unge er. Forløbene har for at bruge en musikalsk metafor - meget forskellige rytmer, tempi og overgange, idet det er helt individuelt, hvor hurtigt det går for den unge at definere sine mål og komme overens med de virkninger, der har haft for ham eller hende at vokse op i en familie med stof- eller alkoholmisbrug. Mange af de unge får i løbet af et individuelt forløb talt om emner som lavt selvværd, håndtering af følelser som flovhed og skyld, dét at tage for meget ansvar på sig og at have svært ved at stole på andre. Terapeuterne bruger tid på, sammen med den unge, at finde frem til, hvilken vej den unge er motiveret for at gå ad, og hvilke skridt som vil være gode at tage for at bevæge sig i den retning, den unge gerne vil. De unge har meget forskellige forestillinger om, hvad et tilfredsstillende liv er, og det er en af grundene til, at TUBA tager afsæt i den enkeltes virkelighedsopfattelse i sit samarbejde med den unge. TUBA ønsker at skabe forløb, som tilpasses lige præcis den unge, der lige nu er i terapi, således at den unge kan nå de mål, som han eller hun finder frem til, er de vigtigste. Rådgivningsforløb Rådgivningsforløbene er af kortere varighed end den individuelle terapi og gruppeterapien. Til et rådgivningsforløb kan de unge komme med en afgrænset problemstilling, som de ønsker hjælp til. Et sådant afgrænset problem kan f.eks. være, hvordan de skal håndtere den drikkende forælder, når vedkommende ringer til den unge. Hvordan griber jeg det an? Hvad skal jeg sige? Og hvordan håndterer jeg den følelse af dårlig samvittighed, som det kan give at sige, at jeg ikke vil tale med mor eller far lige nu? Rådgivning kan også finde sted via TUBAs hjemmeside. 09

6 Rådgivning på nettet Webrådgivningen har vist sig som et godt tilbud. Webrådgivningen når ud til flere unge end de tilbud, der kræver personligt fremmøde, og webrådgivningen når navnlig ud til flere drenge/mænd. Mange flere unge finder vej til TUBAs hjemmeside. I alt besøgte forskellige mennesker Tuba.dk fra lanceringen 15. marts til 31. december. Det er en stigning på 35,7 pct. i forhold til samme periode året før. 550 unge søgte råd og vejledning via brevkassespørgsmål, forumindlæg eller chatrådgivning på tuba.dk i Brevkassen 134 unge har skrevet til brevkassen og fået et personligt svar unge har kigget med og læst spørgsmål og svar i brevkassen. Ung til ung forum 152 unge har spurgt andre unge til råds i forummet, 450 unge har skrevet kommentarer og unge har kigget med. Chat 264 unge har logget ind på chatrådgivningen og talt med en rådgiver. Over halvdelen af disse unge har ikke tidligere været i kontakt med TUBA. Flere drenge og mænd TUBAs hjælp når ud til flere drenge/mænd via chatten, end TUBAs terapeutiske forløb gør. En fjerdedel, 25 pct., af de unge i chatten er drenge/mænd, mens det kun er pct. af de unge i TUBAs terapeutiske forløb, der er drenge/mænd. I sammenligning med andre chatrådgivninger er andelen af drenge/ mænd også lidt højere i TUBA. I andre chatrådgivninger udgør drengenes/mændenes andel typisk mellem 0 og 10 pct. De fleste samtaler handler om håndtering af drikkende forældre, håndtering af følelser og svære personlige problemstillinger som selvmordstanker, angst og ensomhed. Hver 4. samtale handler om fysisk vold, psykisk vold eller seksuelle overgreb. Nem adgang til yderligere hjælp TUBA har henvist 35 pct. af de unge, der besøger chatten, til at 10 søge yderligere hjælp. 20 pct. er blevet opfordret til at kontakte en TUBA-afdeling i nærheden af, hvor de bor. 15 pct. er blevet opfordret til at kontakte andre hjælpemuligheder som f.eks. kommune, egen læge, politi eller andre specifikke rådgivninger. Gjort brug af TUBA 16 % Går i TUBA 9% 56 % Har brugt chatten Ingen kontakt De unge er overvejende tilfredse TUBA lægger vægt på, at de unge føler sig taget alvorligt og chatter om det, de gerne vil chatte om. TUBA er også bevidst om, at de unge ikke nødvendigvis umiddelbart får det bedre af at chatte om svære personlige problemstillinger. Resultater i forhold til målsætning Det er endnu ikke målbart, om de unge, der gennem webrådgivningen henvises til at kontakte en TUBA afdeling, rent faktisk gør det. Først i løbet af 2013 vil TUBA kunne se de første målbare resultater af sin løbende dokumentation og evaluering af henvendelser. 8% 16 % Overvejer På venteliste Webrådgivningen når både flere drenge/mænd og når i det hele taget mange unge, som måske ikke endnu er klare til at søge yderligere hjælp via fysiske tilbud, og som måske slet ikke ville have søgt hjælp, hvis der ikke fandtes en online mulighed. Ni pct. af de unge gjorde brug af chatten mere end en gang. TUBAs rådgivere oplever ikke, at de unge sidder fast i chatrådgivningen, men at de unge f.eks. besøger chatten nogle gange, inden de får samlet mod til at opsøge andre muligheder. Nogle unge besøger chatten flere gange i særligt vanskelige perioder. Andre resultater For at sikre en fortsat stabil rådgivning på chatten, har TUBA uddannet 16 frivillige gennem et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for frivillige chatrådgivere. I januar 2013 er der premiere på TUBAs gruppechat. Gruppechatten er Danmarks første af sin art til unge, som er børn af alkoholmisbrugere. På gruppechatten kan seks unge tale med hinanden og med en rådgiver. I efteråret 2012 var TUBA med til at etablere et netværk for brevkasserådgivning. Her udveksles viden og erfaringer med det særlige ved at rådgive via . TUBA er også aktiv i netværket af chatrådgivninger. Hvad de unge siger efter en chat med TUBA 78 % Jeg har fået en ide om, hvad jeg kan gøre Jeg var tilfreds med chatten 69 % Jeg har fået mere overblik over min situation 92 % 93 % Vi har chattet om det, jeg gerne vil chatte om Jeg følte, jeg blev taget alvorligt 63 % Jeg har fået det bedre 0% 20 % 40 % 60 % 89 % 80 % 100 % 11

7 TUBA er et utroligt fantastisk sted. At komme i TUBA er for mig, som når andre fortæller om det at komme hjem det er trygt. Drop-In møderne minder mig om at jeg ikke er mærkelig, fordi jeg har det svært med nogle ting, og giver mig energi til at kæmpe videre for mig selv. Min kæreste var med til mødet om parforhold, hvilket gav ham en meget bedre forståelse af mig. Jeg var glad for, at han kunne få indsigt i ting, som jeg måske ikke altid selv kan sætte ord på. Drop-In møderne er en god start for at lære TUBA at kende - måske få øjnene op for de udfordringer man står i og få en accept af, at man har brug for hjælp, eller få følelsen af at der rent faktisk er noget at gøre ved det. De emner, der bliver berørt under møderne, har været yderst relevante for mig og min terapi. Blandt andet det at få en forståelse for nogle af de mønstre jeg har haft, og kunne bruge det aktivt i min terapi har været en vigtig brik for mig. Nikolaj G., København Elisabeth S., København Drop-in hos TUBA Hos TUBA i København har der lige været Drop-In, og deltagerne er så småt begyndt at trække i overtøjet for at begive sig ud i byen igen. En ung mand på første række vender sig mod sidemanden og siger: Hvor er det vildt...jeg har ellers altid troet, at jeg var den eneste, der har det sådan, som jeg har det. Det kan have en rigtig stor betydning at finde ud af, at man ikke er den eneste. At andre også kender til de følelser, der måske kan være svære at forstå selv. At finde ud af, at mange andre faktisk også har gået rundt og troet, at ingen vil kunne forstå hvordan de har det. Rundt omkring i landets TUBA-afdelinger bliver der løbende afholdt Drop-In møder. Her fortæller TUBA-medarbejdere om, hvordan dynamikken ofte er i en familie med alkoholmisbrug. Hvordan børnene bliver påvirket af misbruget og på forskellig vis indordner sig under det - og hvordan man senere som voksen typisk kan komme ud for en række udfordringer som følge heraf. At der faktisk er en grund til, at mange børn af alkoholmisbrugere føler sig grundlæggende forkerte og utilstrækkelige - og at grunden ikke er, at der er noget galt med den unge - men at der var noget helt galt med det, de voksede op i. Frivillige gør en stor forskel Emnerne til Drop-In kan bl.a. være Alkoholfamilien og hvad den gør ved dig, Om at blive sig selv og blive bedre til at leve med sin historie, Parforhold og nære relationer, Skyld, skam & tabu etc. TUBA har i mange år anvendt frivillige som co-terapeuter i terapigrupperne for de unge. Ressourcerne fra de frivillige betyder, at der kan være flere grupper i gang og dermed hjælpe flere unge - og reducere ventetiden. De unge bestemmer selv, hvilke af møderne de har lyst til at møde op til. Tonen er uhøjtidelig,og der bliver ofte både grinet og grædt. Og man kan selv bestemme, om man har lyst til at deltage i snakken, eller om man har det bedst med blot at sidde og lytte og lade sig inspirere. De frivillige har en uddannelse som psykolog eller psykoterapeut og arbejder sammen med en fastansat medarbejder. I TUBA kaldes disse faguddannede frivillige for terapeutfrivillige. Nogle bruger Drop-In møderne som en uforpligtende måde at komme ind og føle TUBA lidt på tænderne - hvordan tænker og taler de her om det at vokse op i en familie med alkoholmisbrug? Virker det som et sted, hvor det vil være rart for mig at komme? Andre bruger møderne,mens de står på ventelisten til deres terapi i TUBA eller som supplement, når de er kommet i gang. Takket være en solid økonomisk støtte til TUBAs samtalegrupper, fra blandt andre Lauritzen Fonden, Bikubenfonden og Jascha Fonden, og fra de terapeutfrivilliges arbejdsindsats, er ventetiden på en gruppeplads blevet reduceret markant i løbet af Men ventetiden på individuelle samtaler var og er stadig meget lang. Det er ikke acceptabelt for de hårdt belastede unge, der har brug for hjælp her og nu. For mange er det en ret stor oplevelse at prøve at sidde i et rum sammen med en masse fremmede og tale om de her ting...at bryde tabuet. Og finde ud af at det er ok! TUBA har været meget opsat på at afhjælpe situationen og har derfor søgt og fået støtte fra Egmont Fonden til et projekt, der skal nedbringe ventetiderne på individuelle samtaler. På TUBA s hjemmeside ( kan man se, hvornår der er Drop-in møder i de forskellige afdelinger rundt omkring i landet. Projektets mål er over en periode på to år at uddanne og supervisere 45 nye terapeutfrivillige til selvstændigt at kunne varetage individuelle forløb med unge. I løbet af de to år vil TUBA som følge af projektet kunne yde flere unge et individuelt forløb og reducere ventetiden på individuelle forløb tilsvarende. 12 Kvalitetssikring For at sikre, at hjælpen fra de terapeutfrivillige er af samme høje kvalitet og er båret af de værdier, TUBA står for, er de terapeutfrivillige sikret en grundig oplæring og opkvalificering obligatorisk supervision to gange om måneden løbende sparring med de fastansatte Supervision af terapeutfrivillige i TUBA varetages af erfarne fastansatte terapeuter. Disse kender TUBAs målgruppe indgående, ligesom de kender TUBAs værdier, regelsæt og metoder og kan dermed videregive dette kendskab som en del af supervisionen. En frivillig koordinator vil være til stede og til rådighed for de frivillige på de tidspunkter, hvor terapien foregår. Terapeutfrivillige i TUBA giver udtryk for, at de har en oplevelse af både at give og modtage. De giver hjælp til de unge, de arbejder med, og dermed også til den sag, TUBA kæmper for. Det er der både en stor glæde og tilfredsstillelse ved, siger de terapeutfrivillige. Samtidig får de selv noget. De får erfaring med området, som TUBA er specialiseret i, og de får erfaring med psykoterapi generelt. TUBA indfører i løbet af 2013 et registreringssystem udviklet af CORE IMS i England. Dette integrerer en høj grad af løbende feedback fra de unge i terapi, så TUBA løbende kan følge effekten af samtalerne. 13

8 Olivia og selvværdet Olivia, 17 år, har i mange år deltaget i konkurrencer i jollesejlads. Det er en sport, hun har dyrket sammen med sin far og sine mindre søskende, men især sammen med sin far. Det har været krævende, men det mest krævende var hendes far. Jeg har været på landsholdet, siden jeg var 11 år, og jeg har altid skullet gøre det godt over for min far. Selvom at det var rigtig hårdt nogle gange, så har jeg også været meget optaget af ham. Jeg har altid beundret min far rigtig meget, selvom jeg godt vidste, at han havde et forbrug af alkohol. Alligevel har jeg altid prøvet at få anerkendelse af ham. Olivia havde en klar fornemmelse af, at hendes far i perioder ikke havde det så godt. Far og datter havde et meget tæt forhold og talte meget sammen. Vi minder meget om hinanden, siger Olivia. Og sejlsporten var en stor del af deres fællesskab. Når jeg har haft veninder med hjemme, har de altid sagt, at vi havde noget helt specielt sammen. Det kunne man se. Men jeg tror også, vi var forbundet på en måde, fordi vi vidste nogle ting om hinanden, måske. Men jeg var også flov over ham. Og jeg var ikke vild med, hvis nogen skulle ind i hans bil, for så trådte man bogstaveligt talt oven på ølflasker. Det syntes jeg var rigtig pinligt. Olivias far vidste godt, at hun ikke brød sig om, at han drak. Han kunne ikke give mig noget svar på, hvorfor han drak. Han ville jo ikke indrømme, at han havde drukket rigtig mange øl om dagen, nej nej, to øl eller sådan noget. Det var meget, meget svært for ham at anerkende, at han havde et problem. Olivia tog ansvar for, hvordan faren havde det, og for hvordan familien i det hele taget havde det, i stedet for at tænke på sig selv og sine egne behov. Min mor er sygeplejerske, og de aftener, hvor hun ikke var hjemme, når vi spiste, så ville jeg være der. Det var ikke, fordi jeg var bange for, at der ville ske mine søskende noget. Jeg havde bare et behov for, at jeg var der, hvis der skete noget. Med årene blev farens alkoholmisbrug værre, selvom der ind imellem var gode perioder. Olivias mor bad ham til sidst om at flytte. Vi tog på sommerferie uden ham, og det var virkelig rart. Han flyttede, men det var ikke noget, han gerne ville. Han havde ikke sit firma mere. Det blev solgt. Han havde ikke min mor og os mere. Han ændrede sig og blev aggressiv og ond. Jeg kunne ikke genkende ham. Og han blev tynd og ussel at se på. 14 I julen 2011 prøvede han at begå selvmord, men blev fundet og sendt til udpumpning. Olivia kunne nærmest ikke genkende ham, når hun en sjælden gang tilfældigt mødte ham. Jeg ved ikke, om han ville møde os eller ej. Jeg tror, at han var flov over sig selv. Og da ikke engang jeg kunne acceptere ham eller snakke med ham, tror jeg, at han blev meget ked af det. Jeg har følt rigtig meget skyld over det. Jeg føler, at han var afhængig af os og også af mig, og så gav jeg slip. Det synes jeg stadig er hårdt. I februar 2012 tog Olivia og hendes mor, søskende, morforældre og kusiner på ferie i Egypten. Den sidste dag blev vi ringet op og fik at vide, at min far var død. Han havde begået selvmord hjemme i vores hus. Han var rigtig, rigtig fuld, men jeg tror mest af alt, at han bare ikke kunne klare sig selv mere. Min søster og jeg var begyndt i TUBA et par måneder forinden. TUBA har været et sted, hvor du kommer og så er der bare sådan en god atmosfære. Jeg føler det sådan som et fristed. Det har betydet rigtig meget at gå her. Du siger, hvad du har på hjertet, og du siger det ærligt. I TUBA bliver der lyttet rigtig meget. Man får en god feed back, både fra de andre i gruppen og fra psykologerne. Det er som om, terapeuterne hurtigt kan mærke en og kan sige nogle gode ting. Efter at Olivias far døde, havde hun svært ved at finde sig selv. Hendes selvværd gik i bund. Hun havde ikke noget at kæmpe for mere. I TUBA fik jeg at vide, at jeg er noget, og at det er godt, jeg er her, og godt, at jeg står for noget. Det synes jeg er noget af det mest betydningsfulde, de har sagt til mig. Det er et gigatomrum, når den, man har taget ansvar for, pludselig ikke er der mere. Det er sorg, og det er identitetskrise. Før i tiden var jeg slet ikke i tvivl om, hvem jeg var, og hvad jeg ville. Det har bare været ligesom, at jeg skulle få min fars drømme til at blive mine. Nu føler jeg, at jeg har alt for meget tid til mig selv. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Efter et år i TUBA kom Olivia ind i en sorggruppe i stedet for. Hun har ikke sejlet, siden hendes far døde, selvom hun savner det. Noget af det, jeg har fået ud af at gå i TUBA, er at finde ud af, at der er andet, jeg kan lave. Der er andet, jeg er god til. 15

9 Tubas 2012 Det løgn Online-rådgivning åbnede TUBA udsendte i efteråret 2012 en videoserie, der er baseret på sande løgne - dvs. løgne, som alkoholmisbrugere i virkeligheden har stukket deres børn. 15. marts åbnede TUBAs online-rådgivning i forbindelse med en relancering af TUBAs hjemmeside. I løbet af de resterende ca. ni måneder i 2012 søgte 550 unge råd og vejledning via chat, brevkasse og ung til ung forum. Videoerne kan ses hos TUBA på facebook.com eller YouTube.com brug evt. koden til højre for billederne på din smartphone. Christine Historien om flaskerne, der dumpede ned ikke fra himlen, men fra overboen. Link: med ved Folkemødet TUBA var også i 2012 med ved Folkemødet på Bornholm og fortalte om den hjælp, man kan få, gennem direkte henvendelser og gennem debatter, også med folketingspolitikere. Laura TUBA i Nykøbing F. lukkede + Historien om øldåsen, der havnede i kalalérgangen for det fjerner jo hjerteflimmer, ikk? Link: hobro Rasmus To nye afdelinger kunne takket være satspuljemidler oprettes i Næstved og i Hobro i Mariagerfjord kommune. Begge afdelinger blev etablerede og var klar til den officielle indvielse i januar Næstved Historien om, at det hjælper på hygiejnen, når man tisser i skuffen. Link + Nykøbing F. + Gode nyheder Under efterårets kommunale budgetforhandlinger kom en række gode nyheder til TUBA, idet byråd og kommunalbestyrelser besluttede at give tilskud til driften af TUBA, så arbejdet for de unge kan fortsætte i deres kommune. Viggo Historien om den fordrukne nabo, der tænk engang gemte sine flasker i mit skur. Link: Velkomstreception Den 1. august tiltrådte Henrik Appel (t.v.) som ny landsleder for TUBA. Midt på måneden var der tid til at holde velkomstreception i lokalerne i København. Her deltog tidligere og nuværende medarbejdere, medlemmer af bestyrelsen og samarbejdspartnere. Henrik ses sammen med centerleder ved Blå Kors Behandlingscenter Helle Kjær, TUBAs stifter, psykoterapeut Alex Kastrup Nielsen, designer Klaus Malmgren, Blå Kors Danmarks generalsekretær Christian Bjerre, medlem af Borgerrepræsentationen Taner Yilmaz og overborgmester Frank Jensen. 16 Vicki Historien om sugerørene, der naturligvis bruges til insektbekæmpelse. Link: 17

10 Flere henvendelser til TUBA i 2012 I alt var der nye henvendelser i TUBA i 2012 med et ønske om at komme i et terapeutisk forløb. Antallet af nyhenvendelser steg fra 790 i 2011 til i Det svarer til en stigning på 30 pct. De største afdelinger oplevede den største stigning i nyhenvendelser, nemlig med 38 pct. i København og Aarhus. Der var i 2012 ca. 900 løbende behandlingspladser i TUBA. Gennemsnitslængden for et forløb er 14 samtaler. Det svarer til, at de unge går i det terapeutiske forløb i syv til ni måneder. Da jeg var en halvstor dreng, blev jeg vred, når jeg så, at kammerater, der havde det svært, blev behandlet uretfærdigt af lærerne eller mobbet af deres kammerater. Det var det, der fik mig til at gå ind i politik. Aldersfordelingen blandt de unge, der henvendte sig i 2012, var: Fra 14 til 18 år: 254 Fra 19 til 25 år: 359 Fra 26 til 35 år: 413 Jeg bliver stadig vred, når jeg oplever, at børn og unge, der har det svært, ikke får den hjælp, de har brug for. Nogle af de mest udsatte børn og unge i vores samfund er dem, der kommer fra hjem, hvor far eller mor drikker. De har brug for al den støtte, de kan få, og jeg er glad for, at vi har organisationer som TUBA, hvor de kan henvende sig og få hjælp. Det er godt med støtte i en svær situation. Men det er lige så vigtigt, at vi sætter ind, inden det kommer så vidt. Ingen ønsker at være alkoholiker. Slet ikke forældre. Sker det alligevel, er det, fordi de er havnet i en situation, de ikke kan overskue. Talt op i faktiske antal personer i terapi var der på landsplan unge i et forløb i Der blev i alt i løbet af året afviklet rådgivnings- eller terapeutiske sessioner. Jeg tror, vi kan nå langt, hvis vi i kommunen og de private hjælpeorganisationer samler kræfterne om at hjælpe de forældre, der er truet af misbrugsproblemer. Det er den allerbedste hjælp, vi kan give børnene. Ved udgangen af 2012 stod 611 unge på venteliste. Tak til TUBA for jeres store arbejde. Frank Jensen Overborgmester og TUBA-ambassadør ÅRSSKRIFT TUBA TUBAs ambassadører er alle enige i, at INGEN SKAL VOKSE OP MED FULDE FORÆLDRE 1573 MEDIEGRUPPEN Udgivet af TUBA, Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere Tuba er en del af Blå Kors Danmark Fotos: Lars Bech, Das Büro (side 2) Tommy Verting (side 15) Jasper Carlberg (side 19) Grafisk tilrettelæggelse: Mediegruppen as Tryk: Toptryk Grafisk Ambassadørerne er Thomas Helmig, musiker, Jesper Dahl alias Jokeren, Peter Ingemann, tvvært, Mette Horn, skuespiller, Ida Corr, sanger, Ida Card, sanger, Jens Nørlykke, musiker, Marie Keis Uhre, sanger, Lise Dres, sanger, Lotte Svendsen, filminstruktør, Mads Mouritz, sanger, Peter A.G., musiker, og Frank Jensen, overborgmester. 19

11 HVOR FINDER DU OS... København Bornholm Vesterbrogade 69, 1.tv København V Tlf Snellemark 51, Rønne Tlf / Odense Jernbanegade 9, Næstved Tlf Kong Georgsvej 27, Odense Tlf aarhus Kolding Frederiksgade 75, Aarhus C Tlf Ny Vestergade 3, Kolding Tlf / Hjørring Aabenraa Vendelbogade Hjørring Tlf / Ramsherred 31A, Aabenraa Tlf Frederikshavn Sønderborg TUBA LEDELSE Nytorv Frederikshavn Tlf / Perlegade 44, Sønderborg Tlf / Frederiksgade 75, Århus s: Aalborg MARIAGERFJORD Urbansgade 22, 1.tv Ålborg Tlf Adelgade 4, Hobro Tlf Suensonsvej Silkeborg Tlf CVR nr hvis du har lyst til at snakke TUBA ADMINISTRATION NÆSTVED

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre!

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre! Tuba årsrapport 2010 Ingen skal vokse op med fulde forældre! TUBA bryder tavsheden TUBA står for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere. Har jeg et problem, TUBA? hej.. er en pige

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Flere og flere politikere, på landsplan og lokalt, tænker nu i forebyggelse Henrik Appel, landsleder TUBA

Flere og flere politikere, på landsplan og lokalt, tænker nu i forebyggelse Henrik Appel, landsleder TUBA Årsskrift TUBA 2013 Der har i 2013 været en tendens i samfundet til at ville forebygge frem for bagefter at skulle helbrede. Det er der al mulig grund til at glæde sig over. For den arv, som alkoholmisbrugeres

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN STADIG FLERE OPSØGER TUBA

DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN STADIG FLERE OPSØGER TUBA TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM STADIG FLERE OPSØGER TUBA Den øgede søgning viser, at der er behov for et tilbud som TUBA, og at vores

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Alex Kastrup Nielsen - 19. januar 2015 Om TUBA 1 Nyhenvendelser 2014 1833 Nyhenvendelser 32-14 år 2 % 166 14-17 år 11 % 676 18-25 år 45 % 343 26-30 år 23

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

det betaler sig ...alle ved, at jo tidligere hjælpen sættes ind, jo bedre betaler den sig - menneskeligt og økonomisk

det betaler sig ...alle ved, at jo tidligere hjælpen sættes ind, jo bedre betaler den sig - menneskeligt og økonomisk Årsskrift TUBA 2014 det betaler sig Det betaler sig. Det tør vi sige, fordi vi kan se, at vores hjælp til de unge også er en økonomisk gevinst. Med et effektmålingssystem, der er blevet målrettet til TUBAs

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

TUBAs strategi 2015-2020. Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere

TUBAs strategi 2015-2020. Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere TUBAs strategi 2015-2020 Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere Vision, mission og værdier TUBAs vision: Et samfund, der arbejder på at forhindre, at børn vokser op i hjem, der

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Statusrapport for TUBA

Statusrapport for TUBA Statusrapport for TUBA Hjørring Kommune Indledning Hermed fremsendes det årlige regnskab samt statusrapport i henhold til vores kontrakt. Vi vil gerne starte med at takke Hjørring Kommune for det gode

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016

Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016 Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016 I henhold til partnerskabsaftalen som er etableret mellem TUBA Stevns og Stevns Kommune, sender TUBA Stevns hermed statusrapport pr. februar 2016. TUBA Stevns

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

PS Landsforenings generalforsamling 2009. "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann

PS Landsforenings generalforsamling 2009. At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser Psykolog Susanne Bargmann PS Landsforenings generalforsamling 2009 "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann 1 Forældre-perspektiv: Skyld - hvor er det jeg har fejlet som mor/far?

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24 Arbejds ark 24 Cases Øvelse 1 CASE 1: HVORNÅR ER DER TALE OM PSYKISK SYGDOM? Y K I A T R I F O N D E N 15 S B Ø R N E - Peter på 16 år er for halvanden måned siden blevet forladt af sin kæreste gennem

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA i en nøddeskal: Stor ekspansion med nye afdelinger og fordoblet søgning Evaluering og effekt i 2008: 800 unge hjulpet, 350 på venteliste Partnerskaber sikrer hjælp til de unge:

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 Side 1 af 7 KØB ABONNEMENT Lån penge, 5.000-400.000 Unde Nem udbe Lån u BILLUND André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, ABJ@JV.DK Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 ME 1 2 André

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Nr. 6 - november 2011 Indhold Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Risiko for at miste status som social hjælpeorganisation hos SKAT Børn, Unge & Sorg modtager 60.000

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Fra delebørn til hele børn

Fra delebørn til hele børn Fra delebørn til hele børn Når far og mor bliver skilt kan verden gå i stå. Et væld af nye følelser og tanker overtager barnets verden, og somme tider er de r ikke plads til så meget andet. Projektet Delebørn

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Grooming processer online. Psykolog Kuno Sørensen

Grooming processer online. Psykolog Kuno Sørensen Grooming processer online Psykolog Kuno Sørensen Konvergens Voksne opsøgende online typer De venskabssøgende (Hvor det vigtige er at opbygge og opretholde venskaber, de føler sig på bølgelængde med børn.

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

cyberhus Online rådgivning for børn og unge

cyberhus Online rådgivning for børn og unge cyberhus Online rådgivning for børn og unge Denne folder fortæller om hvordan Cyberhus rådgiver børn og unge via nye medier. Erfaringer opbygget gennem 6 år som en ikke-kommerciel online rådgivning for

Læs mere