Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder"

Transkript

1 DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr Kbh. K Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse af sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder. I bekendtgørelsen fremgår det at: Jernbanevirksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer, der sikrer at behovet for uddannelse og træning bliver identificeret. Medarbejderen opnår de nødvendige færdigheder der er hensigtsmæssige eller krævede for udførelsen af deres arbejde. Denne standard definerer indhold og uddannelsesniveau for uddannelse af sikkerhedsoperatører hos jernbanevirksomheden DSB.. Generelt Standarden beskriver moduler inden for områderne: Niveau 1 Modul 1.xx Niveau Modul.xx.xx Moduler til "Grunduddannelser" Moduler til "Certifikatuddannelser" Uddannelser som definerer de krav til uddannelse som DSB stiller til en sikkerhedsoperatør der skal arbejde under DSB s operatøransvar Definerer de krav der stilles for at kunne udstede certifikat til en sikkerhedsoperatør inden for områderne: Infrastrukturkendskab Litrakendskab Niveau Modul.xx Moduler til "Specialuddannelser" (personlige kompetencer) Definerer de krav til uddannelse der stilles for at opnå personlige specialkompetencer. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 1 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

2 . Gyldighed Standarden er gyldig fra udstedelsesdatoen. 4. Ansvar Opdatering af denne standard foretages af DSB Jernbanesikkerhed. 5. Krav Ingen. 6. Dispensation DSB Jernbanesikkerhed kan i særlige tilfælde og inden for rammerne af sikkerhedscertifikatet dispensere fra standardens bestemmelser. Dispensationen kan kun opnås, såfremt det ved en risikovurdering kan dokumenteres at sikkerhedsniveauet efter dispensationen er det samme eller højere. 7. Referencer Reglementer fra Banedanmark: Sikkerhedsreglement af 1975 SIN TIB ATC instruks Reglementer fra DSB: ODI SIN DSB Sikkerhedsledelsystemet i DSB Reglementer fra DSB : Driftsinstruktion SA/SE Trafikstyrelsen: BEK 1116 Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

3 Denne standard indeholder følgende bilag til DSB og DSB s uddannelsesstandarder. Moduler i forbindelse med grunduddannelser 1.01 Færden på banen 1.0 Ledsagelse af personer 1.0 Introduktion til uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold 1.04 Grundmodul i infrastruktur 1.05 Klargøring og bremser 1.06 Rangering 1.07 Grundlæggende Eluddannelse 1.08 Signaler og mærker - togkørsel 1.09 Togs afgang fra togekspeditionssted 1.10 Togfremførsel Evakuering af tog 1.1 Prøvetogsleder 1.1 Den digitale rygsæk 1.14 GreenSpeed 1.15 Vagtpost 1.16 Arbejde ved spor 1.17 Arbejds og placeringskørsel 1.18 Togkontrolanlæg Moduler i forbindelse med certifikatuddannelser Litra MG.01.0 Litra MP.01.0 Litra MF Litra ER Litra MQ Litra MR Litra EA Litra ME Køff-traktor Litra Abs, B & Bk (DD) Litra RIC- Vogne.01.1 Litra BR Litra SA/SE Litra MK Litra MZ.0.01 strækning strækning.0.0 strækning.0.04 strækning strækning strækning strækning strækning strækning strækning 1.0. strækning.0.4 strækning strækning 5 Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

4 .0.6 strækning strækning strækning strækning strækning 1.0. strækning.0. strækning.0.4 strækning strækning strækning Krav til attestkørsler for Lokomotivførere.0.0 Krav til attestkørsler for Togførere.0.0 Krav til køreprøver for elbiler Moduler til "Specialuddannelser" (personlige kompetencer).01 Lokomotivfører kørelærer til test- og prøvekørsler.0 Lokomotivfører kørelærer.0 Praktikindøver til passagersikkerhedsuddannelser.04 Lærer i infrastruktursikkerhed.05 Lærer i materielsikkerhed.06 Risikoanalyse 1.07 Risikoanalyse.08 Risikoanalyse.09 Brændoliesystemer.10 Hjul og aksler Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 4 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

5 I beskrivelsen af fagene anvendes følgende taksonomier: 0. Orientering Eleven bliver orienteret om hvor stoffet forefindes, og hvad det anvendes til 1. Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en kendt kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder samt kompetencer til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.. Rutineret niveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig/kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.. Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i alle situationer alene eller i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. I standarden er der anvendt følgende forkortelser: IR = Ikke relevant for denne kategori af sikkerhedsoperatør. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 5 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

6 Bilag 1.01 Færden på banen Færden på banen Tekst Stk DSB DSB Generelt Personer der færdes tættere end 4 meter på nærmeste skinne på steder hvor der ikke normalt er offentlig adgang skal gennemgå en uddannelse der sikrer at medarbejderen kender til regler for: At kunne færdes alene Advarselsbeklædning Legitimationskort At kunne læse og forstå en instruktion At kende til helbredskrav for at måtte færdes SR Banestrækningens inddeling SR Uregelmæssigheder 7 SR Personers færdsel i eller ved 8 trafikerede spor SR Banedanmarks undersøgelsesvagt - 5, Stationsbestyrer SR Sikkerhedsafstande for personer 9 SR 1 Signaler på tog og køretøjer 1 >.. SR 15 Giv agt samt Fare 1.1, 1. SR 17 Kilometermærke 9 SR 18 Håndsignal "stop" fare 7 SR 7 Kørestrøm Hel SR 70 Færden.1 SR 85 Kørestrøm - fejl og uregelmæssigheder SR 90 Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser 4 > 4. 1>1,,1 Bilag 1.0 Ledsagelse af personer Ledsagelse af personer Tekst Stk DSB DSB SR Personers færdsel i eller ved 8 trafikerede spor Brug af logbog, eller skriftlig instruktion i forbindelse med ledsagelse. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 6 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

7 Ledsagelse af personer Tekst Stk DSB DSB Instruktion af personer der skal ledsages. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 7 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

8 Bilag 1.0 Introduktion til uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold Introduktion til uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold Tekst Stk DSB DSB Introduktion til DSB s 1 1 modulopbyggede uddannelsessystem SR 1 Sikkerhedsreglement indledning 1>4 1 1 SR Personalets kompetence og ansvar Hel 1 1 SIN DSB og ODI opbygning 1 1 Rettelsesmetodik for papir 1 1 reglementer Introduktion til Den Digitale Rygsæk 1 1 Hvad er DDR Hvad præsenteres på DDR DSB`s forventninger til en sikkerhedsuddannet medarbejder. Sikkerhedskultur Overholdelse af regler Indmelding af fejl og mangler Indmelding af hændelser Forvaltning af ansvar SR 90 Uheld ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser DSB s sikkerhedspolitik 1 1 Jernbanesikkerhedsoriganisationens opbygning. EU Trafikstyrelsen Jernbaneoperatøren 1 1 SR Afsnit 9 Bilag 1 O O SR Forklaringer O O SIN DSB.5 Togpersonalets håndtering af fejl på Hel ins IR materiellet SIN DSB 1.1 Lokomotivpersonalets ansvar og Hel ins IR anvendelse af sikkerhedsmæssigt instruktionsstof SIN DSB 1. Togpersonalets ansvar og Hel ins IR anvendelse af sikkerhedsmæssigt instruktionsstof SIN DSB. Brug af mobiltelefon under Hel ins IR togfremførsel og rangering SIN DSB.8 Dør mellem førerrum og Hel ins IR passagerafdeling SIN DSB.10 Ophold i førerrum Hel ins IR SIN DSB.4 Lokomotivpersonalets håndtering af Hel ins IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 8 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

9 Introduktion til uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold Tekst Stk DSB DSB fejl på materiellet Bilag 1.04 Grundmodul i Infrastruktur Grundmodul i Infrastruktur Tekst Stk DSB DSB SR Almindelige bestemmelser 1>4 SR Stationsbestyrer 7.1 SR Personalets udkig 8.1. SR 5 Banestrækningens hastighed 1 > > 7 SR 5 Banestrækningens hastighed 5 > SR 90 Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser SR 90 Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser SIN DSB 5.1 Indmelding af fejl på intern TVskærme og spejle på perroner Bilag 1.05 Klargøring og bremser Klargøring og bremser 1..1 > 5 Hel ins IR Tekst Stk DSB DSB S- tog SR 18 Håndsignaler 9 >1 SR 61 Togenes størrelse Hel SR 6 Bremser Hel SR 66 Bremseprøver Hel Banedananmark Stationært togforvarmeanlæg- IR Beskrivelse og betjeningsvejledning SIN DSB.4 Udfærdigelse af bremseseddel S 1 IR for lokomotivtrukne tog. SIN DSB.1 Bremseprøver Hel ins IR SIN DSB.1 Dødmandsanlæg og nødbremse Hel ins IR SIN DSB.16 Belastning af trækkraftenheder Hel ins IR TIB Trafikal information om 1 banestrækningen SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.11 > IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 9 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

10 Bilag 1.06 Rangering Tograngering Tekst Stk DSB DSB SR Lokomotivfører 8..1 SR Lokomotivføreren som rangerleder 8..4 SR Rangerpersonale 10 SR 6 Hovedsignaler > SR 6 Hovedsignaler IR SR 8 Dv. Signaler Hel SR 9 Sporstopper med rødt lys og refleks Hel SR 10 Sporskiftesignaler og Hel sporspærresignaler SR 16 Standsignaler 1.,. SR 17 Mærker 9 > > 48 SR 18 Håndsignaler 1 > SR Sikkerhedsmeldinger Hel SR Sikring af køretøjer Hel SR 4 Forstyrrelser i sikringsanlæg 1.4 > 1.4. SR 4 Forstyrrelser i sikringsanlæg 1.4. > SR 4 Forstyrrelser i sikringsanlæg SR 6 Rangering Hel SR 44 Rangertogveje Hel SR 5 La Hel SR 85 Kørestrøm - fejl og uregelmæssigheder 1 > > SIN Ø/V 11 Sporskifteomstillingsanlæg Hel ins SIN DSB.1 Supplerende forholdsregler for Hel ins IR rangering SIN DSB. Fordeling af LA Hel ins IR SIN DSB 5.4 Betjening af omstillingsanlæg Hel ins IR SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.6 > ATC Ins 1 Indledning og almindelige 1 > + bestemmelser 6 > 9 IR IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 10 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

11 Tograngering Tekst Stk DSB DSB ATC ins Opstart af ATC 1 IR ATC ins.4 Kørsel under normale forhold på strækninger med faste ATC anlæg 1 IR Bilag 1.07 Grundlæggende Eluddannelse Grundlæggende Eluddannelse Tekst Stk DSB DSB S- tog Indhold: Hvad er el Elektromagnetisme (tommelfingerreglen H.C. Ørsted) Hvordan frembringes det og hvordan kan det opbevares Ohms lov herunder serie/parallel forbindelser Forskellige former for El (jævnstrøm DC/vekselstrøm AC) Sikkerhed ved EL (kortslutningsfare, fare for stød og berøring af spændingsførende dele, samt sammenhæng mellem spænding og strøm) Personlig sikkerhed ved betjening af elsystemer Personlig sikkerhed ved betjening af el systemer 5 kw udrustning togsæt/lokomotiver Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser 1650 v udrustning Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser 1,5 kw energiforsyning Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser 80 v forsyning Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 11 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

12 Grundlæggende Eluddannelse Tekst Stk DSB DSB S- tog Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser Manøvrestrøm Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser Sikring af el-systemer Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser Bilag 1.08 Signaler og mærker - togkørsel Signaler og mærker der bruges ifbm togkørsel Tekst Stk DSB DSB SR 6 Hovedsignaler Hel SR 7 Forsignalering af hovedsignaler Hel SR 8 DV-signaler samt hvide lys i VI-, PU- Hel, VU-, VM- og VM/DS-signaler SR 11 Signaler for automatiske Hel overkørsler SR 16 Standsignaler Hel SR 17 Mærker 17.1 > > SR 5 TU-signaler Hel SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.4 > SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.9 > 8.9. IR IR Bilag 1.09 Togs afgang fra togekspeditionssted Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 1 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

13 Togs afgang fra togekspeditionssted Tekst Stk DSB DSB SR Togenes inddeling 6 SR Personalets kompetence og ansvar SR 1 Afgangssignaler Hel IR SR 15 Lydsignaler Hel SR 45 Hovedtogveje 7 SR 50 Togenes standsning på og afgang Hel fra togekspeditionssteder SR 55 Ekstratog 1 > 1. SR 84 Aflysning af tog Hel SIN Ø/V 5 Retningslinjer for optagelser i 1 Tjenestekøreplan og toganmeldelser SIN Ø/V 18 Lys i dørmeldelampe og Hel ins åbentstående døre i personførende tog SIN Ø 1.9 København H. Signalanmodning Hel ins IR SIN DSB.6 Brug af PC-udstyr under Hel ins IR togfremførsel og rangering SIN DSB 4. Tog med togfører - Hel ins IR Afgangsprocedure i litra MF, ER og Et/X1 SIN DSB 4.4 DSB s interne bestemmelser Hel ins IR vedrørende kørsel med knuste ruder SIN DSB 4.8 Beskiltning af døre der aflåses eller Hel ins IR afspærres SIN DSB 4.1 Supplerende afgangssignaler og Hel ins IR reaktionstider i forbindelse med afgangsprocedure SIN DSB 4.14 Bemanding af tog med togfører Hel ins IR Bilag 1.10 Togfremførsel Togfremførsel Tekst Stk DSB DSB SR Fremførsel af tog 5 SR Personalets udkig 8.1. SR Lods 8..5 SR 1 Kørsel uden slutsignal SR 5 Betjening af togeskpeditionssteder Hel 1 1 SR 41 Sporbenyttelser og togfølge på den fri bane 1 >. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 1 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

14 Togfremførsel Tekst Stk DSB DSB SR 41 Sporbenyttelser og togfølge på den fri bane SR 4 Krydsning og overhaling 1 > 4 SR 4 Krydsning og overhaling 5 > 6 SR 4 Af- og tilbagemelding af tog 1 >. SR 45 Hovedtogveje 1 > 6 + Plan 45.1 > 45.6 SR 46 Kørsel ind på, ud af og gennem en 1 > 6 station, når signalgivning ikke kan eller ikke må anvendes SR 46 Kørsel ind på, ud af og gennem en station, når signalgivning ikke kan eller ikke må anvendes SR 47 Linjeblok 1 > SR 47 Linjeblok SR 55 Ekstratog 1. >. SR 68 Togenes hastighed Hel SR 81 Forlægning af krydsning SR 8 Forandret togrækkefølge SR 87 Enkeltsporsdrift > 6 SR 89 Togenes ekstraordinære standsning. Nedbrudte tog og hjælpetog Hel SR Afsnit 9 Bilag 1,,5,6,8,9 1 1 SIN Ø/V 8 Manglende kortslutning af sporisolationer 1 >. IR SIN Ø/V 10 Sikringsanlæg på fjernstyrede Hel ins 1 1 stationer SIN Ø/V 1 Vending af plan- eller særtog på den Hel ins fri bane SIN Ø/V 14 Anvendelse af radiokanal C45 Hel ins SIN Ø/V 15 Uorden ved automatisk sikret Hel ins overkørsel. Manuel betjening SIN Ø/V 16 La og "rettelse til La". Retningslinjer Hel ins for optagelse af forhold SIN Ø/V 17 Stræknings- og stationsradio Hel ins SIN DSB.14 Kørsel med fejl på styreledning Hel ins SIN DSB.15 Fejl på trykluftsbremsen under kørsel SIN DSB. Eftersyn af tog efter alarm fra profilkontrol/vognkontrolanlæg SIN DSB 4. Tog uden togfører - afgangsprocedure for litra MQ, MR, Hel ins Hel ins Hel ins Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 14 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

15 Togfremførsel Tekst Stk DSB DSB MF, ER og ET/X1 TIB Trafikal information om -4 banestrækningen SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.8 > 8.8. IR SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.10 > SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.1 > 8.1. SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.1 > 8.1. Bilag 1.11 Uheld, ulykker og evakuering af tog Uheld, ulykker og evakuering af tog IR IR IR Tekst Stk DSB DSB SR 90 Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser SIN Ø 1.4 Storebæltsforbindelsen. Hel ins IR Sikkerhedsbestemmelser SIN Ø 1.5 Storebæltsforbindelsen. Uheld og Hel ins IR ulykker SIN Ø 1.6 Storebæltsforbindelsen. Hel ins IR Redningsindsats i tunnel SIN Ø 11.1 København H / Vigerslev - Hel ins IR Peberholm, Sikkerhedsbestemmelser SIN Ø 11. Uheld i tunneler København H - Hel ins IR Peberholm, Stationsbestyrerens forhold SIN Ø 11.4 Uheld i tunneler København H - Hel ins IR Peberholm, Lokomotivførerens forhold SIN Ø 11.5 Uheld i tunneler København H - Hel ins IR Peberholm, togpersonalets forhold SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 7. IR SIN Ø København H -Østerport. Nedbrud, uheld og ulykker i Boulevardtunnelen SIN Ø 10.1 København H -Østerport. Nedbrud, uheld og ulykker i Boulevardtunnelen Generel Forhold der skal afklares inden et evakuering tog tømmes eller evakueres. tømning eller evakuering aftalt med stationsbestyreren Hel ins IR Hel ins IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 15 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

16 Uheld, ulykker og evakuering af tog Generel evakuering Tekst Stk DSB DSB arbejdsfordeling aftalt mellem personalet aftaler om intern evakuering i togsæt, eller vogne køreledningsanlæggets tilstand I hvilken side evakueringen skal ske I hvilken retning de evakuerede skal ledes, og præcisere vigtigheden af at evakueringen foregår i den rigtige retning, og konsekvenser af hvis evakueringen ikke sker i den rigtige retning. Øvelser i tømning eller evakuering i virkelige omgivelser Nødåbning af døre i alle materieltyper Psykologiske, menneskelige relationer, der opstår i en evakueringssituation og kontrol over folkemængder. Synliggørelse under evakueringen Den kritiske kommunikation under evakueringen Evakueringens Ledelse Hvad må medtages fra toget i forbindelse med evakueringen. Krisehåndtering af passagerer Information, vejledning og sikring af personer under evakueringen. Generel evakuering Den enkelte kursist skal igennem realistiske øvelser trænes i evakuering. Øvelserne skal foregå i realistiske omgivelser. Tømningen og evakueringens afslutning: Har alle passagerer, der har mulighed for det, forladt toget og sporområder. Underretninger til relevante myndigheder, redningsmandskab og stations bestyrere om at evakueringen er gennemført, og om der er Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 16 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

17 Uheld, ulykker og evakuering af tog Tekst Stk DSB DSB personer tilbage i det evakuerede tog samt tilbud om krisehjælp til passagerer Generel evakuering Tunnelbesigtigelse Etablering af, og friholdelse af flugtveje Fysisk besigtigelse af tunnel. Gennemgang og besigtigelse og sikkerhedsudstyr. IR Bilag 1.1 Prøvetogsleder Prøvetogsleder Tekst Stk DSB DSB SR Prøvetogsleder 8..6 SR 55 Ekstratog. SIN Ø/V 19 Bestemmelser for prøvekørsel af Hel ins materiel SIN V 6. Vojens - Rødekro - Tinglev. Hel ins Afprøvning af samspil mellem materiel og akseltællere SIN V 6.4 Vojens - Rødekro - Tinglev. Hel ins Afprøvning af materiel SIN V 8. Tinglev - Gråsten. Afprøvning af Hel ins samspil mellem materiel og akseltællere SIN V 8. Tinglev - Gråsten. Afprøvning af materiel Hel ins Bilag 1.1 Den digitale rygsæk Formål med modulet At kvalificere medarbejdere til at kunne bruge Den Digitale Rygsæk som opslagsværk af sikkerhedsbærende information der vedrører medarbejderens daglige arbejde. Modulet afsluttes med en test som skal bestås for at man må bruge DDR som sikkerhedsbærende redskab. Målgruppe Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 17 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

18 medarbejdere der jævnfør SIN DSB skal anvende DDR som sikkerhedsbærende instruktionsmateriale. Forud for kurset kræves et vist kendskab til daglig brug af PC og DSB intranet. Kompetence Kende nødprocedure hvis opdatering af DDR ikke er mulig. Fået kendskab til DSB,s IT politik, kendskab til virke måder i DDR, samt basal viden om søgning i pdf. filer, Word og Outlook Den digitale rygsæk Tekst Stk DSB DSB DSB,s IT regler 1 IR Windows brugerflade - installation af printer - helpdesk - PDF søgefuktion. - oprette genveje DDR fuktion - procedure/nødprocedure Words brugergrænseflade - menu linjer - værktøjer - skrive notat - lave tabel Outlook - visninger - vedhæfte fil (Cc - Bcc) - autoarkiverer - offline - kontaktperson - distributionsliste - sende gruppeprofil - kalender - tilladelse - mødeindkaldelser - accepter, afslå mv.. Intranet 1 SIN DSB.7 Brug af bærbar PC og den digitale rygsæk for lokomotivførere SIN DSB.11 Brug af bærbar PC og den digitale rygsæk for ranger- og klargøringspersonale Hel ins IR Hel ins IR Bilag 1.14 Green Speed Formål med modulet At kvalificerer medarbejder til at kunne anvende "Greenspped" kørebilledet som sikkerhedsbærende informationskilde under fremføring af tog. Modulet er opbygget i kørsels-senarier, hvor lokomotivføreren trænes i brugen af "Greenspeed" i en simulator. De enkelte del-senarier afsluttes med en test som skal bestås. Målgruppe Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 18 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

19 medarbejdere der skal anvende "Greenspeed" som sikkerhedsbærende informationskilde under togfremførsel. Kompetence Anvende "Greenspeed" under togfremførsel, kende nødprocedure hvis opdatering af Greenspeed ikke er mulig. Green Speed Introduktion til uddannelse i betjening af "green speed" Tekst Stk DSB DSB S- tog Baggrundsorientering 1 IR Præsentation af faste og midlertidige hastighedsnedsættelser. Lokomotivføreren der kører toget, og har ansvaret. Uregelmæssige situationer Energirigtig kørsel. Præsentation af "GREEN- SPEED" komponenter og dataveje Præsentation af Systemets: Komponenter land Komponenter i toget Dataveje og data leverancer Sikkerheden i systemet "IR" Beskrivelse af uddannelse "Scenarier" Opstart af systemet (indtastning) Skærmens funktioner Opslag i data (køreplaner, LA, TIB) Rangering Afgang fra togekspeditionssted Følge anbefalet hastighed Ankomst til station Skift sporvisning Afløsning af lokomotivfører når kørslen fortsætter i samme kørselsretning Ny sporbenyttelse (fra land) Ny LA Ændret standsemønster lysning af ekstratog Afslutning af tur Afslutning af "Green-Speed" Kørsel på nødprocedure "IR" Prøver Hvert scenarie afsluttes med en test der er indarbejdet i "e" learning systemet. Prøven skal bestås inden næste scenarie kan opstartes. "IR" Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 19 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

20 Green Speed Tekst Stk DSB DSB S- tog Bilag 1.15 Vagtpost Vagtpost Tekst Stk DSB DSB SR Sikkerhedsmeldinger Hel SR 70 Generelle forhold vedrørende.1 >. infrastrukturarbejder SR 7 Planlægning af infrastrukturarbejder SR 7 Udførsel med infrastrukturarbejder samt Vagtpostens forhold og Fremskudt vagtpost. >.6,.8 >.9 SR Afsnit 9 Bilag Bilag 1.16 Arbejder ved spor Tekst Stk DSB DSB SR Trafikal regelansvarlig -7.1, Trafikal driftsansvarlig Teknisk driftsansvarlig Banedanmarks undersøgelsesvagt Togleder Stationsbestyrer SR-arbejdsleder 11. > SR 16 Standsignaler for sporspærring 1-1. SR Sikkerhedsmeldinger Hel SR 70 Generelle forhold vedrørende infrastrukturarbejder 1 + > 9 SR 7 Planlægning af infrastrukturarbejder 1 > > >.4 Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 0 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

21 Tekst Stk DSB DSB SR 7 Udførsel af infrastrukturarbejder 1 >. +.7 > 6 SR 75 Arbejder i og ved kørestrømsanlæg Hel SR 86 Spærring af spor 1 > + 5 > 6. SR 86 Spærring af spor 4 > 4. SR Afsnit 9 Bilag 10 Bilag 1.17 Arbejds og placeringskørsel Arbejds og placeringskørsel Tekst Stk DSB DSB SR 71 Arbejds- og placeringskørsel Hel SR 78 Arbejdskøretøjer Hel Bilag 1.18 Togkontrolanlæg Togkontrolanlæg Tekst Stk DSB DSB SIN Ø/V 1 Ekspedition af tog uden virksomt Hel ins 1 1 mobilt togkontrolanlæg på strækninger med fast togkontrolanlæg SIN DSB.5 DSB`s interne melde og Hel ins IR disponerings procedurer SIN Ø 8 Kørsel på S-baner 1 > 7. IR SIN Ø 8 Kørsel på S-banen Plan IR ATC ins Opstart af ATC > 5 IR ATC ins.1 Kørsel under normale forhold på strækninger med faste ATC anlæg ATC ins. Kørsel under normale forhold på strækninger med faste ATCtogstopanlæg ATC ins. Kørsel under normale forhold på strækninger uden faste ATC anlæg ATC ins 4 Kørsel med ATC under ureglelmæssigheder ATC ins 7.1 Særligt for tog med dansk og svensk ATC anlæg 1 > 7 IR 1 > 7 IR 1 IR 1 > 5 IR 1 > 5 IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 1 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

22 Togkontrolanlæg Tekst Stk DSB DSB ATC ins 7. Særligt for tog med dansk ATCanlæg 7. IR og tysk Indusi ATC ins 9 Oversigt over strækninger 1 > IR ATC ins 10 Stikordsregister 1 IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

23 Bilag Sikkerhedsbestemmelser Litra MG ODI MG TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 0 Generelle Sikkerhedsinstrukser 0.1 Generelle Sikkerhedsinstrukser A B C 1 Materieloplysninger 1.1 Materieloplysninger 1 Klargøring og førerrumsskift.1 Ibrugtagning af førerrum. Klargøring >K<. Afslutning af førerrum Bremseprøver.0 Valg af instruks for bremseprøver.1 Automatisk bremseprøve. Ledig. Ledig.4 Ledig.5 Bremseprøve ved transport af materie.6 IP Bremseprøve 4 Kørselsteknik og forhold under kørsel Afgangsprocedure: Tog med togfører (A lkf pkt C) 4.1. Ledig 4. Forhold under kørsel 4. Forhold under bremsning 4.4 Dørfrigivning - Dørlukning 4.5 Kørsel i tunneler 4.6 Ophold på stationer og depoter 4.7 Betjening af IDU 4.8 Forhold ved passager nødbremsning 4.9 Handikapalarm / nødkald 4.10 Overstropning af traktionsspærring 5 og afkobling 5.1 Udfoldning/Indfoldning af kobling 5. kobling med hastighedsautomatik 6 Parkering og henstilling 6.1 Forsyning Side / 89 MKJE Søren Andersen

24 ODI MG TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 6. Parkering med 400 v fremmedforsyning 6. Parkering uden 400 v fremmedforsyning under 4 timer 6.4 Parkering uden 400 v fremmedforsyning over 4 timer 7 Ind og udstigning 7.1 Aflåsning af døre 8 Suspendering af traktion og bremser 8.1 Suspendering af bremsesystemer 8. Fejl på traktionsanlæg Luftaffjedring 9 Transport af materiel 9.1 Klargøring af togsæt til transport i tog med fødeledning 9. Afslutning af togsæt efter transport i tog med fødeledning 9. Montering af nødkobling 10 El Sikkerhed 10.1 Sikringer 11 Evakuering 11.1 Evakuering og flugtveje Nødåbning af døre 1 Brand 1.1 Brand 1 Nødhjælps- og sikkerhedsudstyr 1.1 Nødhjælps- og sikringsudstyr 14 Indmelding af fejl 14.1 Indmelding af fejl 15 Forkortelser 15.1 Forkortelser og symboler Side 4 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

25 Bilag.01.0 Sikkerhedsbestemmelser Litra MP ODI MP TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 0 Generelle Sikkerhedsinstrukser 0.1 Generelle Sikkerhedsinstrukser A B C 1 Materieloplysninger 1.1 Materieloplysninger 1 Klargøring og førerrumsskift.1 Ibrugtagning af førerrum. Klargøring >K<. Afslutning af førerrum Bremseprøver.0 Valg af instruks for bremseprøver.1 Automatisk bremseprøve. Ledig. Ledig.4 Ledig.5 Bremseprøve ved transport af materie.6 IP Bremseprøve 4 Kørselsteknik og forhold under kørsel Afgangsprocedure: Tog med togfører (A lkf pkt C) 4.1. Ledig 4. Forhold under kørsel 4. Forhold under bremsning 4.4 Dørfrigivning - Dørlukning 4.5 Kørsel i tunneler 4.6 Ophold på stationer og depoter 4.7 Betjening af IDU 4.8 Forhold ved passager nødbremsning 4.9 Handikapalarm / nødkald 4.10 Overstropning af traktionsspærring 5 og afkobling 5.1 Udfoldning/Indfoldning af kobling 5. kobling med hastighedsautomatik Side 5 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

26 ODI MP TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 6 Parkering og henstilling 6.1 Forsyning 6. Parkering med 400 v fremmedforsyning 6. Parkering uden 400 v fremmedforsyning under 4 timer 6.4 Parkering uden 400 v fremmedforsyning over 4 timer 7 Ind og udstigning 7.1 Aflåsning af døre 8 Suspendering af traktion og bremser 8.1 Suspendering af bremsesystemer 8. Fejl på traktionsanlæg Luftaffjedring 9 Transport af materiel 9.1 Klargøring af togsæt til transport i tog med fødeledning 9. Afslutning af togsæt efter transport i tog med fødeledning 9. Montering af nødkobling 10 El Sikkerhed 10.1 Sikringer 11 Evakuering 11.1 Evakuering og flugtveje Nødåbning af døre 1 Brand 1.1 Brand 1 Nødhjælps- og sikkerhedsudstyr 1.1 Nødhjælps- og sikringsudstyr 14 Indmelding af fejl 14.1 Indmelding af fejl 15 Forkortelser 15.1 Forkortelser og symboler Side 6 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

27 Bilag.01.0 Sikkerhedsbestemmelser Litra MF ODI MF TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 0 Generelle Sikkerhedsinstrukser 0.1 Generelle Sikkerhedsinstrukser 1 Materieloplysninger 1.1 Materieloplysninger 1 Klargøring og førerrumsskift.1.1 Ibrugtagning af førerrum.1. Ibrugtagning af førrerrum - Second Master/Sort skærm. Klargøring >K<. Afslutning af førerrum.4 Ledig.5.1 Ombordkørsel på færge.5. I landkørsel fra færge Bremseprøver.0 Valg af instruks for bremseprøver.1 Automatisk bremseprøve...4 Bremseprøve - Second Master/Sort skærm.5 Manuel bremseprøve.6 IP Bremseprøve - Hjælpetog MF/ER 4 Kørselsteknik og forhold under kørsel Afgangsprocedure: Tog med togfører (A lkf pkt C) 4.1. Afgangsprocedure: Tog uden togfører 4. Forhold under kørsel (tgf. Kun pkt. K og L) 4. Forhold under bremsning 4.4 Dørfrigivning - Dørlukning 4.5 Kørsel i tunneler 4.6 Ophold på stationer og depoter 4.7 Ledig 4.8 Forhold ved passager nødbremsning 5 og afkobling 5.1 kobling med hastighedsautomatik 5. kobling uden hastighedsautomatik 5. Afkobling under kørsel 5.4 Afkobling ved stilstand 5.5 Afkobling fra midt Side 7 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Sikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSTRATEGI 2008-2011. April 2008. Version 1.0

Sikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSTRATEGI 2008-2011. April 2008. Version 1.0 Sikkerhedsledelsen Version 1.0 SIKKERHEDSSTRATEGI 2008-2011 Indhold 1. Indledning og resumé... 3 2. Vison og overordnet målsætning... 4 3. Strategiske udfordringer... 4 4. Strategisk beslutning... 5 5.

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

banedanmark SIN SIN (Ø/V) Generelle instrukser Drift

banedanmark SIN SIN (Ø/V) Generelle instrukser Drift banedanmark SIN Drift SIN (Ø/V) Generelle instrukser banedanmark Trafiksikkerhed 19.11.2007 E-mail: mkh@bane.dk Oversigt over rettelsesblade til SIN (Ø/V) gyldige fra 01.12.2007 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

SR-information Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 1, januar 2015

SR-information Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 1, januar 2015 SR-information Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 1, januar 2015 Nu er der apps til Android, Apple og Windows Phone Banedanmarks apps til hentning, vedligehold og læsning af sikkerhedsdokumenter findes nu

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

BN2-78-1. Betjening af trafikstyringssystemer

BN2-78-1. Betjening af trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Betjening af trafikstyringssystemer BN2-78-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Trafikstyringssystemer BN1-77-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 23 INDHOLD

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

GTS vognmelding. Arbejdsplanlægning. Vognekspedition. Melding/afvigelser

GTS vognmelding. Arbejdsplanlægning. Vognekspedition. Melding/afvigelser Side 1 af 5 Formål At sikre rettidig togafgang og togankomst. At sikre at produktet opfylder gældende regler, samt vore forpligtelser i DanLink systemet. Gyldighedsområde Proceduren er gældende ved transport

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Rettidigheds-ledelse 14 October 2010 Præsenteret for TØF af Jacob Dorner Baggrund På opfordring af den danske transportminister blev der oprettet

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Rettidighedsorganisationen

Rettidighedsorganisationen Rettidighedsorganisationen g Oplæg til Banekonferencen Rettidighedsenheden Emner jeg vil fortælle om i dag 1. Baggrund 2. Organisering 3. Hvordan går det? o Generelt o Kystbanen o Holdetidssanalyse o Løvfald

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet)

Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet) Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet) Niels Brejnbjerg Buch Projektleder Banestyrelsen, Planlægningsdivisionen Indledning I løbet af 2001 og 2002 har

Læs mere

BN1-74-1b. Endeligt. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel 08.02.2005

BN1-74-1b. Endeligt. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel 08.02.2005 BN1-74-1b Overordnet ansvar: PARE Ansvar for indhold: Godkendt xx/xx/xx Ansvar for fremstilling: SAN JHA, JMF, PLY, JBN, JBH,JHM, JPR, HRC, BJM, MP, OBU, PLD, BW Endeligt 08.02.2005 Udstedelse af overensstemmelseserklæring

Læs mere

Undgå skader det betaler sig

Undgå skader det betaler sig Undgå skader det betaler sig Med fokus på chauffører, biler, gods og bygninger Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE MÅLING AF UDSÆTTELSE FOR ULTRAFINE PARTIKLER BLANDT ANSATTE I DSB

RAPPORT VEDRØRENDE MÅLING AF UDSÆTTELSE FOR ULTRAFINE PARTIKLER BLANDT ANSATTE I DSB 2015 RAPPORT VEDRØRENDE MÅLING AF UDSÆTTELSE FOR ULTRAFINE PARTIKLER BLANDT ANSATTE I DSB Af Gabriela Karottki, ph.d. og Steffen Loft, professor, dr.med. Afdeling for Miljø og Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Sikring. Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe. Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende)

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Sikring. Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe. Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende) Teknisk meddelelse Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende) Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe På Årup station har vi haft en hændelse, hvor 2 sporrelæer frøs fast under vinterens hårde

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0042 Klageren: XX på vegne YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Beijing Metro - Siemens Mobility

Beijing Metro - Siemens Mobility Trainguard MT Sikker og effektiv togkontrol Beijing Metro - Siemens Mobility BaneBranchens årlige jernbanekonference København d. 17. maj 2010 Page 1 BaneBranchens årlige jernbanekonference, København

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Banedanmark. side 1 SODB. Sikringsanlæggene og deres betjening Anlægsbestemmelser for Automatisk sikrede overkørsler

Banedanmark. side 1 SODB. Sikringsanlæggene og deres betjening Anlægsbestemmelser for Automatisk sikrede overkørsler side 1 SODB Sikringsanlæggene og deres betjening Anlægsbestemmelser for Automatisk sikrede overkørsler side 2 Anlægsbestemmelser for automatisk sikrede overkørsler Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser...

Læs mere

SODB Anlægsbestemmelser 1 SODB. Sikringsanlæggene og deres betjening. Anlægsbestemmelser. 10. oktober 2013

SODB Anlægsbestemmelser 1 SODB. Sikringsanlæggene og deres betjening. Anlægsbestemmelser. 10. oktober 2013 SODB Anlægsbestemmelser 1 SODB Sikringsanlæggene og deres betjening Anlægsbestemmelser 10. oktober 2013 SODB Anlægsbestemmelser 2 Redigering af anlægsbestemmelserne, disposition, nyskrivning af tekster,

Læs mere

VEJLEDNING FOR DANSK POLITI

VEJLEDNING FOR DANSK POLITI BN423 VEJLEDNING FOR DANSK POLITI Vejledning vedr. personpåkørsel med tog BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 1 Indledning 3 vejledningens opbygning 3 Strategisk hensigt for vejledningen 3 Afgrænsninger

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

25 kv kørestrømsforsyning i Hovedstadsområdet

25 kv kørestrømsforsyning i Hovedstadsområdet 25 kv kørestrømsforsyning i Hovedstadsområdet The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 2012-10-04 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 14 25 kv kørestrømsforsyning

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 DRIFTS- OG SERVICEVEJLEDNING Dieseldrevet sprinkleranlæg MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 A/S De Smithske Tagholm l, DK-9400 Nørresundby Tlf. +45 96 32 81 11 Fax +45 98 17 54 99 Manual: T1447 Sprog: DK

Læs mere

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering.

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering. Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt National serviceleverandør Fra den 1. april 2009 er F. Bülow & Co. ApS national serviceleverandør for alle Cobra Connex satellitsporingsenheder solgt

Læs mere

IC4 den tekniske udfordring. Den Danske Banekonference 09. Maj 2012

IC4 den tekniske udfordring. Den Danske Banekonference 09. Maj 2012 IC4 den tekniske udfordring Torben Kronstam Torben Kronstam Den Danske Banekonference 09. Maj 2012 Disposition 1 2 DSB s rolle efter forlig med AnsaldoBreda i 2009 Er IC4 en god idé?- Ja, siger Atkins

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen A: Generelle informationer Virksomhedens navn: Adresse: Evt. postboks: Postnr: By: Land: Tlf: Internetadresse: CVR.

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Netredegørelse 2006 Februar 2005

Netredegørelse 2006 Februar 2005 Netredegørelse 2006 Februar 2005 Netredegørelse 2006 Netredegørelse 2006 Version 1 Gyldighedsperiode: 11. december 2005 9. december 2006 Netredegørelse 2006 Februar 2005 Banedanmark Strategisk Planlægning

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Danske togulykker. Toglyde.dk Danske togulykker Side 1. PDF-fil - opdateret: 10. juli 2010. Ver. 2.5

Danske togulykker. Toglyde.dk Danske togulykker Side 1. PDF-fil - opdateret: 10. juli 2010. Ver. 2.5 Danske togulykker PDF-fil - opdateret: 10. juli 2010 Ver. 2.5 Toglyde.dk Danske togulykker Side 1 Denne PDF-fil indeholder informationer om udvalgte togulykker i Danmark. Et såkaldt driftsuheld kategoriseres

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere