Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder"

Transkript

1 DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr Kbh. K Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse af sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder. I bekendtgørelsen fremgår det at: Jernbanevirksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer, der sikrer at behovet for uddannelse og træning bliver identificeret. Medarbejderen opnår de nødvendige færdigheder der er hensigtsmæssige eller krævede for udførelsen af deres arbejde. Denne standard definerer indhold og uddannelsesniveau for uddannelse af sikkerhedsoperatører hos jernbanevirksomheden DSB.. Generelt Standarden beskriver moduler inden for områderne: Niveau 1 Modul 1.xx Niveau Modul.xx.xx Moduler til "Grunduddannelser" Moduler til "Certifikatuddannelser" Uddannelser som definerer de krav til uddannelse som DSB stiller til en sikkerhedsoperatør der skal arbejde under DSB s operatøransvar Definerer de krav der stilles for at kunne udstede certifikat til en sikkerhedsoperatør inden for områderne: Infrastrukturkendskab Litrakendskab Niveau Modul.xx Moduler til "Specialuddannelser" (personlige kompetencer) Definerer de krav til uddannelse der stilles for at opnå personlige specialkompetencer. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 1 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

2 . Gyldighed Standarden er gyldig fra udstedelsesdatoen. 4. Ansvar Opdatering af denne standard foretages af DSB Jernbanesikkerhed. 5. Krav Ingen. 6. Dispensation DSB Jernbanesikkerhed kan i særlige tilfælde og inden for rammerne af sikkerhedscertifikatet dispensere fra standardens bestemmelser. Dispensationen kan kun opnås, såfremt det ved en risikovurdering kan dokumenteres at sikkerhedsniveauet efter dispensationen er det samme eller højere. 7. Referencer Reglementer fra Banedanmark: Sikkerhedsreglement af 1975 SIN TIB ATC instruks Reglementer fra DSB: ODI SIN DSB Sikkerhedsledelsystemet i DSB Reglementer fra DSB : Driftsinstruktion SA/SE Trafikstyrelsen: BEK 1116 Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

3 Denne standard indeholder følgende bilag til DSB og DSB s uddannelsesstandarder. Moduler i forbindelse med grunduddannelser 1.01 Færden på banen 1.0 Ledsagelse af personer 1.0 Introduktion til uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold 1.04 Grundmodul i infrastruktur 1.05 Klargøring og bremser 1.06 Rangering 1.07 Grundlæggende Eluddannelse 1.08 Signaler og mærker - togkørsel 1.09 Togs afgang fra togekspeditionssted 1.10 Togfremførsel Evakuering af tog 1.1 Prøvetogsleder 1.1 Den digitale rygsæk 1.14 GreenSpeed 1.15 Vagtpost 1.16 Arbejde ved spor 1.17 Arbejds og placeringskørsel 1.18 Togkontrolanlæg Moduler i forbindelse med certifikatuddannelser Litra MG.01.0 Litra MP.01.0 Litra MF Litra ER Litra MQ Litra MR Litra EA Litra ME Køff-traktor Litra Abs, B & Bk (DD) Litra RIC- Vogne.01.1 Litra BR Litra SA/SE Litra MK Litra MZ.0.01 strækning strækning.0.0 strækning.0.04 strækning strækning strækning strækning strækning strækning strækning 1.0. strækning.0.4 strækning strækning 5 Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

4 .0.6 strækning strækning strækning strækning strækning 1.0. strækning.0. strækning.0.4 strækning strækning strækning Krav til attestkørsler for Lokomotivførere.0.0 Krav til attestkørsler for Togførere.0.0 Krav til køreprøver for elbiler Moduler til "Specialuddannelser" (personlige kompetencer).01 Lokomotivfører kørelærer til test- og prøvekørsler.0 Lokomotivfører kørelærer.0 Praktikindøver til passagersikkerhedsuddannelser.04 Lærer i infrastruktursikkerhed.05 Lærer i materielsikkerhed.06 Risikoanalyse 1.07 Risikoanalyse.08 Risikoanalyse.09 Brændoliesystemer.10 Hjul og aksler Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 4 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

5 I beskrivelsen af fagene anvendes følgende taksonomier: 0. Orientering Eleven bliver orienteret om hvor stoffet forefindes, og hvad det anvendes til 1. Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en kendt kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder samt kompetencer til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.. Rutineret niveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig/kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.. Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i alle situationer alene eller i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. I standarden er der anvendt følgende forkortelser: IR = Ikke relevant for denne kategori af sikkerhedsoperatør. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 5 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

6 Bilag 1.01 Færden på banen Færden på banen Tekst Stk DSB DSB Generelt Personer der færdes tættere end 4 meter på nærmeste skinne på steder hvor der ikke normalt er offentlig adgang skal gennemgå en uddannelse der sikrer at medarbejderen kender til regler for: At kunne færdes alene Advarselsbeklædning Legitimationskort At kunne læse og forstå en instruktion At kende til helbredskrav for at måtte færdes SR Banestrækningens inddeling SR Uregelmæssigheder 7 SR Personers færdsel i eller ved 8 trafikerede spor SR Banedanmarks undersøgelsesvagt - 5, Stationsbestyrer SR Sikkerhedsafstande for personer 9 SR 1 Signaler på tog og køretøjer 1 >.. SR 15 Giv agt samt Fare 1.1, 1. SR 17 Kilometermærke 9 SR 18 Håndsignal "stop" fare 7 SR 7 Kørestrøm Hel SR 70 Færden.1 SR 85 Kørestrøm - fejl og uregelmæssigheder SR 90 Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser 4 > 4. 1>1,,1 Bilag 1.0 Ledsagelse af personer Ledsagelse af personer Tekst Stk DSB DSB SR Personers færdsel i eller ved 8 trafikerede spor Brug af logbog, eller skriftlig instruktion i forbindelse med ledsagelse. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 6 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

7 Ledsagelse af personer Tekst Stk DSB DSB Instruktion af personer der skal ledsages. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 7 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

8 Bilag 1.0 Introduktion til uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold Introduktion til uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold Tekst Stk DSB DSB Introduktion til DSB s 1 1 modulopbyggede uddannelsessystem SR 1 Sikkerhedsreglement indledning 1>4 1 1 SR Personalets kompetence og ansvar Hel 1 1 SIN DSB og ODI opbygning 1 1 Rettelsesmetodik for papir 1 1 reglementer Introduktion til Den Digitale Rygsæk 1 1 Hvad er DDR Hvad præsenteres på DDR DSB`s forventninger til en sikkerhedsuddannet medarbejder. Sikkerhedskultur Overholdelse af regler Indmelding af fejl og mangler Indmelding af hændelser Forvaltning af ansvar SR 90 Uheld ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser DSB s sikkerhedspolitik 1 1 Jernbanesikkerhedsoriganisationens opbygning. EU Trafikstyrelsen Jernbaneoperatøren 1 1 SR Afsnit 9 Bilag 1 O O SR Forklaringer O O SIN DSB.5 Togpersonalets håndtering af fejl på Hel ins IR materiellet SIN DSB 1.1 Lokomotivpersonalets ansvar og Hel ins IR anvendelse af sikkerhedsmæssigt instruktionsstof SIN DSB 1. Togpersonalets ansvar og Hel ins IR anvendelse af sikkerhedsmæssigt instruktionsstof SIN DSB. Brug af mobiltelefon under Hel ins IR togfremførsel og rangering SIN DSB.8 Dør mellem førerrum og Hel ins IR passagerafdeling SIN DSB.10 Ophold i førerrum Hel ins IR SIN DSB.4 Lokomotivpersonalets håndtering af Hel ins IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 8 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

9 Introduktion til uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold Tekst Stk DSB DSB fejl på materiellet Bilag 1.04 Grundmodul i Infrastruktur Grundmodul i Infrastruktur Tekst Stk DSB DSB SR Almindelige bestemmelser 1>4 SR Stationsbestyrer 7.1 SR Personalets udkig 8.1. SR 5 Banestrækningens hastighed 1 > > 7 SR 5 Banestrækningens hastighed 5 > SR 90 Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser SR 90 Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser SIN DSB 5.1 Indmelding af fejl på intern TVskærme og spejle på perroner Bilag 1.05 Klargøring og bremser Klargøring og bremser 1..1 > 5 Hel ins IR Tekst Stk DSB DSB S- tog SR 18 Håndsignaler 9 >1 SR 61 Togenes størrelse Hel SR 6 Bremser Hel SR 66 Bremseprøver Hel Banedananmark Stationært togforvarmeanlæg- IR Beskrivelse og betjeningsvejledning SIN DSB.4 Udfærdigelse af bremseseddel S 1 IR for lokomotivtrukne tog. SIN DSB.1 Bremseprøver Hel ins IR SIN DSB.1 Dødmandsanlæg og nødbremse Hel ins IR SIN DSB.16 Belastning af trækkraftenheder Hel ins IR TIB Trafikal information om 1 banestrækningen SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.11 > IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 9 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

10 Bilag 1.06 Rangering Tograngering Tekst Stk DSB DSB SR Lokomotivfører 8..1 SR Lokomotivføreren som rangerleder 8..4 SR Rangerpersonale 10 SR 6 Hovedsignaler > SR 6 Hovedsignaler IR SR 8 Dv. Signaler Hel SR 9 Sporstopper med rødt lys og refleks Hel SR 10 Sporskiftesignaler og Hel sporspærresignaler SR 16 Standsignaler 1.,. SR 17 Mærker 9 > > 48 SR 18 Håndsignaler 1 > SR Sikkerhedsmeldinger Hel SR Sikring af køretøjer Hel SR 4 Forstyrrelser i sikringsanlæg 1.4 > 1.4. SR 4 Forstyrrelser i sikringsanlæg 1.4. > SR 4 Forstyrrelser i sikringsanlæg SR 6 Rangering Hel SR 44 Rangertogveje Hel SR 5 La Hel SR 85 Kørestrøm - fejl og uregelmæssigheder 1 > > SIN Ø/V 11 Sporskifteomstillingsanlæg Hel ins SIN DSB.1 Supplerende forholdsregler for Hel ins IR rangering SIN DSB. Fordeling af LA Hel ins IR SIN DSB 5.4 Betjening af omstillingsanlæg Hel ins IR SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.6 > ATC Ins 1 Indledning og almindelige 1 > + bestemmelser 6 > 9 IR IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 10 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

11 Tograngering Tekst Stk DSB DSB ATC ins Opstart af ATC 1 IR ATC ins.4 Kørsel under normale forhold på strækninger med faste ATC anlæg 1 IR Bilag 1.07 Grundlæggende Eluddannelse Grundlæggende Eluddannelse Tekst Stk DSB DSB S- tog Indhold: Hvad er el Elektromagnetisme (tommelfingerreglen H.C. Ørsted) Hvordan frembringes det og hvordan kan det opbevares Ohms lov herunder serie/parallel forbindelser Forskellige former for El (jævnstrøm DC/vekselstrøm AC) Sikkerhed ved EL (kortslutningsfare, fare for stød og berøring af spændingsførende dele, samt sammenhæng mellem spænding og strøm) Personlig sikkerhed ved betjening af elsystemer Personlig sikkerhed ved betjening af el systemer 5 kw udrustning togsæt/lokomotiver Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser 1650 v udrustning Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser 1,5 kw energiforsyning Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser 80 v forsyning Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 11 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

12 Grundlæggende Eluddannelse Tekst Stk DSB DSB S- tog Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser Manøvrestrøm Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser Sikring af el-systemer Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser Bilag 1.08 Signaler og mærker - togkørsel Signaler og mærker der bruges ifbm togkørsel Tekst Stk DSB DSB SR 6 Hovedsignaler Hel SR 7 Forsignalering af hovedsignaler Hel SR 8 DV-signaler samt hvide lys i VI-, PU- Hel, VU-, VM- og VM/DS-signaler SR 11 Signaler for automatiske Hel overkørsler SR 16 Standsignaler Hel SR 17 Mærker 17.1 > > SR 5 TU-signaler Hel SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.4 > SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.9 > 8.9. IR IR Bilag 1.09 Togs afgang fra togekspeditionssted Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 1 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

13 Togs afgang fra togekspeditionssted Tekst Stk DSB DSB SR Togenes inddeling 6 SR Personalets kompetence og ansvar SR 1 Afgangssignaler Hel IR SR 15 Lydsignaler Hel SR 45 Hovedtogveje 7 SR 50 Togenes standsning på og afgang Hel fra togekspeditionssteder SR 55 Ekstratog 1 > 1. SR 84 Aflysning af tog Hel SIN Ø/V 5 Retningslinjer for optagelser i 1 Tjenestekøreplan og toganmeldelser SIN Ø/V 18 Lys i dørmeldelampe og Hel ins åbentstående døre i personførende tog SIN Ø 1.9 København H. Signalanmodning Hel ins IR SIN DSB.6 Brug af PC-udstyr under Hel ins IR togfremførsel og rangering SIN DSB 4. Tog med togfører - Hel ins IR Afgangsprocedure i litra MF, ER og Et/X1 SIN DSB 4.4 DSB s interne bestemmelser Hel ins IR vedrørende kørsel med knuste ruder SIN DSB 4.8 Beskiltning af døre der aflåses eller Hel ins IR afspærres SIN DSB 4.1 Supplerende afgangssignaler og Hel ins IR reaktionstider i forbindelse med afgangsprocedure SIN DSB 4.14 Bemanding af tog med togfører Hel ins IR Bilag 1.10 Togfremførsel Togfremførsel Tekst Stk DSB DSB SR Fremførsel af tog 5 SR Personalets udkig 8.1. SR Lods 8..5 SR 1 Kørsel uden slutsignal SR 5 Betjening af togeskpeditionssteder Hel 1 1 SR 41 Sporbenyttelser og togfølge på den fri bane 1 >. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 1 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

14 Togfremførsel Tekst Stk DSB DSB SR 41 Sporbenyttelser og togfølge på den fri bane SR 4 Krydsning og overhaling 1 > 4 SR 4 Krydsning og overhaling 5 > 6 SR 4 Af- og tilbagemelding af tog 1 >. SR 45 Hovedtogveje 1 > 6 + Plan 45.1 > 45.6 SR 46 Kørsel ind på, ud af og gennem en 1 > 6 station, når signalgivning ikke kan eller ikke må anvendes SR 46 Kørsel ind på, ud af og gennem en station, når signalgivning ikke kan eller ikke må anvendes SR 47 Linjeblok 1 > SR 47 Linjeblok SR 55 Ekstratog 1. >. SR 68 Togenes hastighed Hel SR 81 Forlægning af krydsning SR 8 Forandret togrækkefølge SR 87 Enkeltsporsdrift > 6 SR 89 Togenes ekstraordinære standsning. Nedbrudte tog og hjælpetog Hel SR Afsnit 9 Bilag 1,,5,6,8,9 1 1 SIN Ø/V 8 Manglende kortslutning af sporisolationer 1 >. IR SIN Ø/V 10 Sikringsanlæg på fjernstyrede Hel ins 1 1 stationer SIN Ø/V 1 Vending af plan- eller særtog på den Hel ins fri bane SIN Ø/V 14 Anvendelse af radiokanal C45 Hel ins SIN Ø/V 15 Uorden ved automatisk sikret Hel ins overkørsel. Manuel betjening SIN Ø/V 16 La og "rettelse til La". Retningslinjer Hel ins for optagelse af forhold SIN Ø/V 17 Stræknings- og stationsradio Hel ins SIN DSB.14 Kørsel med fejl på styreledning Hel ins SIN DSB.15 Fejl på trykluftsbremsen under kørsel SIN DSB. Eftersyn af tog efter alarm fra profilkontrol/vognkontrolanlæg SIN DSB 4. Tog uden togfører - afgangsprocedure for litra MQ, MR, Hel ins Hel ins Hel ins Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 14 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

15 Togfremførsel Tekst Stk DSB DSB MF, ER og ET/X1 TIB Trafikal information om -4 banestrækningen SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.8 > 8.8. IR SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.10 > SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.1 > 8.1. SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.1 > 8.1. Bilag 1.11 Uheld, ulykker og evakuering af tog Uheld, ulykker og evakuering af tog IR IR IR Tekst Stk DSB DSB SR 90 Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser SIN Ø 1.4 Storebæltsforbindelsen. Hel ins IR Sikkerhedsbestemmelser SIN Ø 1.5 Storebæltsforbindelsen. Uheld og Hel ins IR ulykker SIN Ø 1.6 Storebæltsforbindelsen. Hel ins IR Redningsindsats i tunnel SIN Ø 11.1 København H / Vigerslev - Hel ins IR Peberholm, Sikkerhedsbestemmelser SIN Ø 11. Uheld i tunneler København H - Hel ins IR Peberholm, Stationsbestyrerens forhold SIN Ø 11.4 Uheld i tunneler København H - Hel ins IR Peberholm, Lokomotivførerens forhold SIN Ø 11.5 Uheld i tunneler København H - Hel ins IR Peberholm, togpersonalets forhold SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 7. IR SIN Ø København H -Østerport. Nedbrud, uheld og ulykker i Boulevardtunnelen SIN Ø 10.1 København H -Østerport. Nedbrud, uheld og ulykker i Boulevardtunnelen Generel Forhold der skal afklares inden et evakuering tog tømmes eller evakueres. tømning eller evakuering aftalt med stationsbestyreren Hel ins IR Hel ins IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 15 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

16 Uheld, ulykker og evakuering af tog Generel evakuering Tekst Stk DSB DSB arbejdsfordeling aftalt mellem personalet aftaler om intern evakuering i togsæt, eller vogne køreledningsanlæggets tilstand I hvilken side evakueringen skal ske I hvilken retning de evakuerede skal ledes, og præcisere vigtigheden af at evakueringen foregår i den rigtige retning, og konsekvenser af hvis evakueringen ikke sker i den rigtige retning. Øvelser i tømning eller evakuering i virkelige omgivelser Nødåbning af døre i alle materieltyper Psykologiske, menneskelige relationer, der opstår i en evakueringssituation og kontrol over folkemængder. Synliggørelse under evakueringen Den kritiske kommunikation under evakueringen Evakueringens Ledelse Hvad må medtages fra toget i forbindelse med evakueringen. Krisehåndtering af passagerer Information, vejledning og sikring af personer under evakueringen. Generel evakuering Den enkelte kursist skal igennem realistiske øvelser trænes i evakuering. Øvelserne skal foregå i realistiske omgivelser. Tømningen og evakueringens afslutning: Har alle passagerer, der har mulighed for det, forladt toget og sporområder. Underretninger til relevante myndigheder, redningsmandskab og stations bestyrere om at evakueringen er gennemført, og om der er Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 16 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

17 Uheld, ulykker og evakuering af tog Tekst Stk DSB DSB personer tilbage i det evakuerede tog samt tilbud om krisehjælp til passagerer Generel evakuering Tunnelbesigtigelse Etablering af, og friholdelse af flugtveje Fysisk besigtigelse af tunnel. Gennemgang og besigtigelse og sikkerhedsudstyr. IR Bilag 1.1 Prøvetogsleder Prøvetogsleder Tekst Stk DSB DSB SR Prøvetogsleder 8..6 SR 55 Ekstratog. SIN Ø/V 19 Bestemmelser for prøvekørsel af Hel ins materiel SIN V 6. Vojens - Rødekro - Tinglev. Hel ins Afprøvning af samspil mellem materiel og akseltællere SIN V 6.4 Vojens - Rødekro - Tinglev. Hel ins Afprøvning af materiel SIN V 8. Tinglev - Gråsten. Afprøvning af Hel ins samspil mellem materiel og akseltællere SIN V 8. Tinglev - Gråsten. Afprøvning af materiel Hel ins Bilag 1.1 Den digitale rygsæk Formål med modulet At kvalificere medarbejdere til at kunne bruge Den Digitale Rygsæk som opslagsværk af sikkerhedsbærende information der vedrører medarbejderens daglige arbejde. Modulet afsluttes med en test som skal bestås for at man må bruge DDR som sikkerhedsbærende redskab. Målgruppe Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 17 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

18 medarbejdere der jævnfør SIN DSB skal anvende DDR som sikkerhedsbærende instruktionsmateriale. Forud for kurset kræves et vist kendskab til daglig brug af PC og DSB intranet. Kompetence Kende nødprocedure hvis opdatering af DDR ikke er mulig. Fået kendskab til DSB,s IT politik, kendskab til virke måder i DDR, samt basal viden om søgning i pdf. filer, Word og Outlook Den digitale rygsæk Tekst Stk DSB DSB DSB,s IT regler 1 IR Windows brugerflade - installation af printer - helpdesk - PDF søgefuktion. - oprette genveje DDR fuktion - procedure/nødprocedure Words brugergrænseflade - menu linjer - værktøjer - skrive notat - lave tabel Outlook - visninger - vedhæfte fil (Cc - Bcc) - autoarkiverer - offline - kontaktperson - distributionsliste - sende gruppeprofil - kalender - tilladelse - mødeindkaldelser - accepter, afslå mv.. Intranet 1 SIN DSB.7 Brug af bærbar PC og den digitale rygsæk for lokomotivførere SIN DSB.11 Brug af bærbar PC og den digitale rygsæk for ranger- og klargøringspersonale Hel ins IR Hel ins IR Bilag 1.14 Green Speed Formål med modulet At kvalificerer medarbejder til at kunne anvende "Greenspped" kørebilledet som sikkerhedsbærende informationskilde under fremføring af tog. Modulet er opbygget i kørsels-senarier, hvor lokomotivføreren trænes i brugen af "Greenspeed" i en simulator. De enkelte del-senarier afsluttes med en test som skal bestås. Målgruppe Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 18 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

19 medarbejdere der skal anvende "Greenspeed" som sikkerhedsbærende informationskilde under togfremførsel. Kompetence Anvende "Greenspeed" under togfremførsel, kende nødprocedure hvis opdatering af Greenspeed ikke er mulig. Green Speed Introduktion til uddannelse i betjening af "green speed" Tekst Stk DSB DSB S- tog Baggrundsorientering 1 IR Præsentation af faste og midlertidige hastighedsnedsættelser. Lokomotivføreren der kører toget, og har ansvaret. Uregelmæssige situationer Energirigtig kørsel. Præsentation af "GREEN- SPEED" komponenter og dataveje Præsentation af Systemets: Komponenter land Komponenter i toget Dataveje og data leverancer Sikkerheden i systemet "IR" Beskrivelse af uddannelse "Scenarier" Opstart af systemet (indtastning) Skærmens funktioner Opslag i data (køreplaner, LA, TIB) Rangering Afgang fra togekspeditionssted Følge anbefalet hastighed Ankomst til station Skift sporvisning Afløsning af lokomotivfører når kørslen fortsætter i samme kørselsretning Ny sporbenyttelse (fra land) Ny LA Ændret standsemønster lysning af ekstratog Afslutning af tur Afslutning af "Green-Speed" Kørsel på nødprocedure "IR" Prøver Hvert scenarie afsluttes med en test der er indarbejdet i "e" learning systemet. Prøven skal bestås inden næste scenarie kan opstartes. "IR" Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 19 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

20 Green Speed Tekst Stk DSB DSB S- tog Bilag 1.15 Vagtpost Vagtpost Tekst Stk DSB DSB SR Sikkerhedsmeldinger Hel SR 70 Generelle forhold vedrørende.1 >. infrastrukturarbejder SR 7 Planlægning af infrastrukturarbejder SR 7 Udførsel med infrastrukturarbejder samt Vagtpostens forhold og Fremskudt vagtpost. >.6,.8 >.9 SR Afsnit 9 Bilag Bilag 1.16 Arbejder ved spor Tekst Stk DSB DSB SR Trafikal regelansvarlig -7.1, Trafikal driftsansvarlig Teknisk driftsansvarlig Banedanmarks undersøgelsesvagt Togleder Stationsbestyrer SR-arbejdsleder 11. > SR 16 Standsignaler for sporspærring 1-1. SR Sikkerhedsmeldinger Hel SR 70 Generelle forhold vedrørende infrastrukturarbejder 1 + > 9 SR 7 Planlægning af infrastrukturarbejder 1 > > >.4 Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 0 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

21 Tekst Stk DSB DSB SR 7 Udførsel af infrastrukturarbejder 1 >. +.7 > 6 SR 75 Arbejder i og ved kørestrømsanlæg Hel SR 86 Spærring af spor 1 > + 5 > 6. SR 86 Spærring af spor 4 > 4. SR Afsnit 9 Bilag 10 Bilag 1.17 Arbejds og placeringskørsel Arbejds og placeringskørsel Tekst Stk DSB DSB SR 71 Arbejds- og placeringskørsel Hel SR 78 Arbejdskøretøjer Hel Bilag 1.18 Togkontrolanlæg Togkontrolanlæg Tekst Stk DSB DSB SIN Ø/V 1 Ekspedition af tog uden virksomt Hel ins 1 1 mobilt togkontrolanlæg på strækninger med fast togkontrolanlæg SIN DSB.5 DSB`s interne melde og Hel ins IR disponerings procedurer SIN Ø 8 Kørsel på S-baner 1 > 7. IR SIN Ø 8 Kørsel på S-banen Plan IR ATC ins Opstart af ATC > 5 IR ATC ins.1 Kørsel under normale forhold på strækninger med faste ATC anlæg ATC ins. Kørsel under normale forhold på strækninger med faste ATCtogstopanlæg ATC ins. Kørsel under normale forhold på strækninger uden faste ATC anlæg ATC ins 4 Kørsel med ATC under ureglelmæssigheder ATC ins 7.1 Særligt for tog med dansk og svensk ATC anlæg 1 > 7 IR 1 > 7 IR 1 IR 1 > 5 IR 1 > 5 IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 1 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

22 Togkontrolanlæg Tekst Stk DSB DSB ATC ins 7. Særligt for tog med dansk ATCanlæg 7. IR og tysk Indusi ATC ins 9 Oversigt over strækninger 1 > IR ATC ins 10 Stikordsregister 1 IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

23 Bilag Sikkerhedsbestemmelser Litra MG ODI MG TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 0 Generelle Sikkerhedsinstrukser 0.1 Generelle Sikkerhedsinstrukser A B C 1 Materieloplysninger 1.1 Materieloplysninger 1 Klargøring og førerrumsskift.1 Ibrugtagning af førerrum. Klargøring >K<. Afslutning af førerrum Bremseprøver.0 Valg af instruks for bremseprøver.1 Automatisk bremseprøve. Ledig. Ledig.4 Ledig.5 Bremseprøve ved transport af materie.6 IP Bremseprøve 4 Kørselsteknik og forhold under kørsel Afgangsprocedure: Tog med togfører (A lkf pkt C) 4.1. Ledig 4. Forhold under kørsel 4. Forhold under bremsning 4.4 Dørfrigivning - Dørlukning 4.5 Kørsel i tunneler 4.6 Ophold på stationer og depoter 4.7 Betjening af IDU 4.8 Forhold ved passager nødbremsning 4.9 Handikapalarm / nødkald 4.10 Overstropning af traktionsspærring 5 og afkobling 5.1 Udfoldning/Indfoldning af kobling 5. kobling med hastighedsautomatik 6 Parkering og henstilling 6.1 Forsyning Side / 89 MKJE Søren Andersen

24 ODI MG TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 6. Parkering med 400 v fremmedforsyning 6. Parkering uden 400 v fremmedforsyning under 4 timer 6.4 Parkering uden 400 v fremmedforsyning over 4 timer 7 Ind og udstigning 7.1 Aflåsning af døre 8 Suspendering af traktion og bremser 8.1 Suspendering af bremsesystemer 8. Fejl på traktionsanlæg Luftaffjedring 9 Transport af materiel 9.1 Klargøring af togsæt til transport i tog med fødeledning 9. Afslutning af togsæt efter transport i tog med fødeledning 9. Montering af nødkobling 10 El Sikkerhed 10.1 Sikringer 11 Evakuering 11.1 Evakuering og flugtveje Nødåbning af døre 1 Brand 1.1 Brand 1 Nødhjælps- og sikkerhedsudstyr 1.1 Nødhjælps- og sikringsudstyr 14 Indmelding af fejl 14.1 Indmelding af fejl 15 Forkortelser 15.1 Forkortelser og symboler Side 4 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

25 Bilag.01.0 Sikkerhedsbestemmelser Litra MP ODI MP TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 0 Generelle Sikkerhedsinstrukser 0.1 Generelle Sikkerhedsinstrukser A B C 1 Materieloplysninger 1.1 Materieloplysninger 1 Klargøring og førerrumsskift.1 Ibrugtagning af førerrum. Klargøring >K<. Afslutning af førerrum Bremseprøver.0 Valg af instruks for bremseprøver.1 Automatisk bremseprøve. Ledig. Ledig.4 Ledig.5 Bremseprøve ved transport af materie.6 IP Bremseprøve 4 Kørselsteknik og forhold under kørsel Afgangsprocedure: Tog med togfører (A lkf pkt C) 4.1. Ledig 4. Forhold under kørsel 4. Forhold under bremsning 4.4 Dørfrigivning - Dørlukning 4.5 Kørsel i tunneler 4.6 Ophold på stationer og depoter 4.7 Betjening af IDU 4.8 Forhold ved passager nødbremsning 4.9 Handikapalarm / nødkald 4.10 Overstropning af traktionsspærring 5 og afkobling 5.1 Udfoldning/Indfoldning af kobling 5. kobling med hastighedsautomatik Side 5 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

26 ODI MP TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 6 Parkering og henstilling 6.1 Forsyning 6. Parkering med 400 v fremmedforsyning 6. Parkering uden 400 v fremmedforsyning under 4 timer 6.4 Parkering uden 400 v fremmedforsyning over 4 timer 7 Ind og udstigning 7.1 Aflåsning af døre 8 Suspendering af traktion og bremser 8.1 Suspendering af bremsesystemer 8. Fejl på traktionsanlæg Luftaffjedring 9 Transport af materiel 9.1 Klargøring af togsæt til transport i tog med fødeledning 9. Afslutning af togsæt efter transport i tog med fødeledning 9. Montering af nødkobling 10 El Sikkerhed 10.1 Sikringer 11 Evakuering 11.1 Evakuering og flugtveje Nødåbning af døre 1 Brand 1.1 Brand 1 Nødhjælps- og sikkerhedsudstyr 1.1 Nødhjælps- og sikringsudstyr 14 Indmelding af fejl 14.1 Indmelding af fejl 15 Forkortelser 15.1 Forkortelser og symboler Side 6 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

27 Bilag.01.0 Sikkerhedsbestemmelser Litra MF ODI MF TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 0 Generelle Sikkerhedsinstrukser 0.1 Generelle Sikkerhedsinstrukser 1 Materieloplysninger 1.1 Materieloplysninger 1 Klargøring og førerrumsskift.1.1 Ibrugtagning af førerrum.1. Ibrugtagning af førrerrum - Second Master/Sort skærm. Klargøring >K<. Afslutning af førerrum.4 Ledig.5.1 Ombordkørsel på færge.5. I landkørsel fra færge Bremseprøver.0 Valg af instruks for bremseprøver.1 Automatisk bremseprøve...4 Bremseprøve - Second Master/Sort skærm.5 Manuel bremseprøve.6 IP Bremseprøve - Hjælpetog MF/ER 4 Kørselsteknik og forhold under kørsel Afgangsprocedure: Tog med togfører (A lkf pkt C) 4.1. Afgangsprocedure: Tog uden togfører 4. Forhold under kørsel (tgf. Kun pkt. K og L) 4. Forhold under bremsning 4.4 Dørfrigivning - Dørlukning 4.5 Kørsel i tunneler 4.6 Ophold på stationer og depoter 4.7 Ledig 4.8 Forhold ved passager nødbremsning 5 og afkobling 5.1 kobling med hastighedsautomatik 5. kobling uden hastighedsautomatik 5. Afkobling under kørsel 5.4 Afkobling ved stilstand 5.5 Afkobling fra midt Side 7 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalets områdegruppe Lokomotivpersonalets områdegruppe Togpersonalets områdegruppe 1. april 2013 Indholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4 5. 6.

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC Indbygningsforskrift for kombineret dansk / svensk mobil ATC Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Konstruktion Banedanmark Netfunktioner/Systemteknik

Læs mere

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog Toguheld Beredskabsstyrelsen Udviklingsenheden Marts 2003 Forsidefoto: Frontal kollision (Kølkær, 2. marts 2000) af Thorkild Nielsen

Læs mere

Det Blå Blåd. Indholdsfortegnelse. Det Blå Blåd Nr. 1 2015. Side 2. Udgives åf: Lokomotivpersonålets Områ degruppe

Det Blå Blåd. Indholdsfortegnelse. Det Blå Blåd Nr. 1 2015. Side 2. Udgives åf: Lokomotivpersonålets Områ degruppe Indholdsfortegnelse Det Blå Blåd Udgives åf: Lokomotivpersonålets Områ degruppe DSB Henvendelser til Det Blå Blåd: detblååblåd@live.dk Ansvårshåvende redåktør: Søren Måx Kristensen Bernstorffsgåde 20.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk

Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt 01.07.2011 Kontrolleret af: Jbn, svbr, hon 01.01.01 Journalnr. 10-06502/08199 Ansvar for indhold: esk, jor Antal sider i alt: 167 Ansvar for fremstilling:

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI B 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet.... 1-4

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul Studieordning for skibsassistentuddannelsens grundmodul Stiftelsens Georg Stages minde Vedtaget af bestyrelsen 6. marts 2013. Gældende fra 16. april 2013. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere