Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder"

Transkript

1 DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr Kbh. K Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse af sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder. I bekendtgørelsen fremgår det at: Jernbanevirksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer, der sikrer at behovet for uddannelse og træning bliver identificeret. Medarbejderen opnår de nødvendige færdigheder der er hensigtsmæssige eller krævede for udførelsen af deres arbejde. Denne standard definerer indhold og uddannelsesniveau for uddannelse af sikkerhedsoperatører hos jernbanevirksomheden DSB.. Generelt Standarden beskriver moduler inden for områderne: Niveau 1 Modul 1.xx Niveau Modul.xx.xx Moduler til "Grunduddannelser" Moduler til "Certifikatuddannelser" Uddannelser som definerer de krav til uddannelse som DSB stiller til en sikkerhedsoperatør der skal arbejde under DSB s operatøransvar Definerer de krav der stilles for at kunne udstede certifikat til en sikkerhedsoperatør inden for områderne: Infrastrukturkendskab Litrakendskab Niveau Modul.xx Moduler til "Specialuddannelser" (personlige kompetencer) Definerer de krav til uddannelse der stilles for at opnå personlige specialkompetencer. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 1 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

2 . Gyldighed Standarden er gyldig fra udstedelsesdatoen. 4. Ansvar Opdatering af denne standard foretages af DSB Jernbanesikkerhed. 5. Krav Ingen. 6. Dispensation DSB Jernbanesikkerhed kan i særlige tilfælde og inden for rammerne af sikkerhedscertifikatet dispensere fra standardens bestemmelser. Dispensationen kan kun opnås, såfremt det ved en risikovurdering kan dokumenteres at sikkerhedsniveauet efter dispensationen er det samme eller højere. 7. Referencer Reglementer fra Banedanmark: Sikkerhedsreglement af 1975 SIN TIB ATC instruks Reglementer fra DSB: ODI SIN DSB Sikkerhedsledelsystemet i DSB Reglementer fra DSB : Driftsinstruktion SA/SE Trafikstyrelsen: BEK 1116 Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

3 Denne standard indeholder følgende bilag til DSB og DSB s uddannelsesstandarder. Moduler i forbindelse med grunduddannelser 1.01 Færden på banen 1.0 Ledsagelse af personer 1.0 Introduktion til uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold 1.04 Grundmodul i infrastruktur 1.05 Klargøring og bremser 1.06 Rangering 1.07 Grundlæggende Eluddannelse 1.08 Signaler og mærker - togkørsel 1.09 Togs afgang fra togekspeditionssted 1.10 Togfremførsel Evakuering af tog 1.1 Prøvetogsleder 1.1 Den digitale rygsæk 1.14 GreenSpeed 1.15 Vagtpost 1.16 Arbejde ved spor 1.17 Arbejds og placeringskørsel 1.18 Togkontrolanlæg Moduler i forbindelse med certifikatuddannelser Litra MG.01.0 Litra MP.01.0 Litra MF Litra ER Litra MQ Litra MR Litra EA Litra ME Køff-traktor Litra Abs, B & Bk (DD) Litra RIC- Vogne.01.1 Litra BR Litra SA/SE Litra MK Litra MZ.0.01 strækning strækning.0.0 strækning.0.04 strækning strækning strækning strækning strækning strækning strækning 1.0. strækning.0.4 strækning strækning 5 Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

4 .0.6 strækning strækning strækning strækning strækning 1.0. strækning.0. strækning.0.4 strækning strækning strækning Krav til attestkørsler for Lokomotivførere.0.0 Krav til attestkørsler for Togførere.0.0 Krav til køreprøver for elbiler Moduler til "Specialuddannelser" (personlige kompetencer).01 Lokomotivfører kørelærer til test- og prøvekørsler.0 Lokomotivfører kørelærer.0 Praktikindøver til passagersikkerhedsuddannelser.04 Lærer i infrastruktursikkerhed.05 Lærer i materielsikkerhed.06 Risikoanalyse 1.07 Risikoanalyse.08 Risikoanalyse.09 Brændoliesystemer.10 Hjul og aksler Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 4 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

5 I beskrivelsen af fagene anvendes følgende taksonomier: 0. Orientering Eleven bliver orienteret om hvor stoffet forefindes, og hvad det anvendes til 1. Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en kendt kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder samt kompetencer til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.. Rutineret niveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig/kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.. Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i alle situationer alene eller i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. I standarden er der anvendt følgende forkortelser: IR = Ikke relevant for denne kategori af sikkerhedsoperatør. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 5 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

6 Bilag 1.01 Færden på banen Færden på banen Tekst Stk DSB DSB Generelt Personer der færdes tættere end 4 meter på nærmeste skinne på steder hvor der ikke normalt er offentlig adgang skal gennemgå en uddannelse der sikrer at medarbejderen kender til regler for: At kunne færdes alene Advarselsbeklædning Legitimationskort At kunne læse og forstå en instruktion At kende til helbredskrav for at måtte færdes SR Banestrækningens inddeling SR Uregelmæssigheder 7 SR Personers færdsel i eller ved 8 trafikerede spor SR Banedanmarks undersøgelsesvagt - 5, Stationsbestyrer SR Sikkerhedsafstande for personer 9 SR 1 Signaler på tog og køretøjer 1 >.. SR 15 Giv agt samt Fare 1.1, 1. SR 17 Kilometermærke 9 SR 18 Håndsignal "stop" fare 7 SR 7 Kørestrøm Hel SR 70 Færden.1 SR 85 Kørestrøm - fejl og uregelmæssigheder SR 90 Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser 4 > 4. 1>1,,1 Bilag 1.0 Ledsagelse af personer Ledsagelse af personer Tekst Stk DSB DSB SR Personers færdsel i eller ved 8 trafikerede spor Brug af logbog, eller skriftlig instruktion i forbindelse med ledsagelse. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 6 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

7 Ledsagelse af personer Tekst Stk DSB DSB Instruktion af personer der skal ledsages. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 7 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

8 Bilag 1.0 Introduktion til uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold Introduktion til uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold Tekst Stk DSB DSB Introduktion til DSB s 1 1 modulopbyggede uddannelsessystem SR 1 Sikkerhedsreglement indledning 1>4 1 1 SR Personalets kompetence og ansvar Hel 1 1 SIN DSB og ODI opbygning 1 1 Rettelsesmetodik for papir 1 1 reglementer Introduktion til Den Digitale Rygsæk 1 1 Hvad er DDR Hvad præsenteres på DDR DSB`s forventninger til en sikkerhedsuddannet medarbejder. Sikkerhedskultur Overholdelse af regler Indmelding af fejl og mangler Indmelding af hændelser Forvaltning af ansvar SR 90 Uheld ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser DSB s sikkerhedspolitik 1 1 Jernbanesikkerhedsoriganisationens opbygning. EU Trafikstyrelsen Jernbaneoperatøren 1 1 SR Afsnit 9 Bilag 1 O O SR Forklaringer O O SIN DSB.5 Togpersonalets håndtering af fejl på Hel ins IR materiellet SIN DSB 1.1 Lokomotivpersonalets ansvar og Hel ins IR anvendelse af sikkerhedsmæssigt instruktionsstof SIN DSB 1. Togpersonalets ansvar og Hel ins IR anvendelse af sikkerhedsmæssigt instruktionsstof SIN DSB. Brug af mobiltelefon under Hel ins IR togfremførsel og rangering SIN DSB.8 Dør mellem førerrum og Hel ins IR passagerafdeling SIN DSB.10 Ophold i førerrum Hel ins IR SIN DSB.4 Lokomotivpersonalets håndtering af Hel ins IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 8 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

9 Introduktion til uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold Tekst Stk DSB DSB fejl på materiellet Bilag 1.04 Grundmodul i Infrastruktur Grundmodul i Infrastruktur Tekst Stk DSB DSB SR Almindelige bestemmelser 1>4 SR Stationsbestyrer 7.1 SR Personalets udkig 8.1. SR 5 Banestrækningens hastighed 1 > > 7 SR 5 Banestrækningens hastighed 5 > SR 90 Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser SR 90 Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser SIN DSB 5.1 Indmelding af fejl på intern TVskærme og spejle på perroner Bilag 1.05 Klargøring og bremser Klargøring og bremser 1..1 > 5 Hel ins IR Tekst Stk DSB DSB S- tog SR 18 Håndsignaler 9 >1 SR 61 Togenes størrelse Hel SR 6 Bremser Hel SR 66 Bremseprøver Hel Banedananmark Stationært togforvarmeanlæg- IR Beskrivelse og betjeningsvejledning SIN DSB.4 Udfærdigelse af bremseseddel S 1 IR for lokomotivtrukne tog. SIN DSB.1 Bremseprøver Hel ins IR SIN DSB.1 Dødmandsanlæg og nødbremse Hel ins IR SIN DSB.16 Belastning af trækkraftenheder Hel ins IR TIB Trafikal information om 1 banestrækningen SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.11 > IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 9 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

10 Bilag 1.06 Rangering Tograngering Tekst Stk DSB DSB SR Lokomotivfører 8..1 SR Lokomotivføreren som rangerleder 8..4 SR Rangerpersonale 10 SR 6 Hovedsignaler > SR 6 Hovedsignaler IR SR 8 Dv. Signaler Hel SR 9 Sporstopper med rødt lys og refleks Hel SR 10 Sporskiftesignaler og Hel sporspærresignaler SR 16 Standsignaler 1.,. SR 17 Mærker 9 > > 48 SR 18 Håndsignaler 1 > SR Sikkerhedsmeldinger Hel SR Sikring af køretøjer Hel SR 4 Forstyrrelser i sikringsanlæg 1.4 > 1.4. SR 4 Forstyrrelser i sikringsanlæg 1.4. > SR 4 Forstyrrelser i sikringsanlæg SR 6 Rangering Hel SR 44 Rangertogveje Hel SR 5 La Hel SR 85 Kørestrøm - fejl og uregelmæssigheder 1 > > SIN Ø/V 11 Sporskifteomstillingsanlæg Hel ins SIN DSB.1 Supplerende forholdsregler for Hel ins IR rangering SIN DSB. Fordeling af LA Hel ins IR SIN DSB 5.4 Betjening af omstillingsanlæg Hel ins IR SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.6 > ATC Ins 1 Indledning og almindelige 1 > + bestemmelser 6 > 9 IR IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 10 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

11 Tograngering Tekst Stk DSB DSB ATC ins Opstart af ATC 1 IR ATC ins.4 Kørsel under normale forhold på strækninger med faste ATC anlæg 1 IR Bilag 1.07 Grundlæggende Eluddannelse Grundlæggende Eluddannelse Tekst Stk DSB DSB S- tog Indhold: Hvad er el Elektromagnetisme (tommelfingerreglen H.C. Ørsted) Hvordan frembringes det og hvordan kan det opbevares Ohms lov herunder serie/parallel forbindelser Forskellige former for El (jævnstrøm DC/vekselstrøm AC) Sikkerhed ved EL (kortslutningsfare, fare for stød og berøring af spændingsførende dele, samt sammenhæng mellem spænding og strøm) Personlig sikkerhed ved betjening af elsystemer Personlig sikkerhed ved betjening af el systemer 5 kw udrustning togsæt/lokomotiver Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser 1650 v udrustning Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser 1,5 kw energiforsyning Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser 80 v forsyning Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 11 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

12 Grundlæggende Eluddannelse Tekst Stk DSB DSB S- tog Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser Manøvrestrøm Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser Sikring af el-systemer Formål Opbygning Funktion Overvågning Sikkerhedsbestemmelser Bilag 1.08 Signaler og mærker - togkørsel Signaler og mærker der bruges ifbm togkørsel Tekst Stk DSB DSB SR 6 Hovedsignaler Hel SR 7 Forsignalering af hovedsignaler Hel SR 8 DV-signaler samt hvide lys i VI-, PU- Hel, VU-, VM- og VM/DS-signaler SR 11 Signaler for automatiske Hel overkørsler SR 16 Standsignaler Hel SR 17 Mærker 17.1 > > SR 5 TU-signaler Hel SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.4 > SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.9 > 8.9. IR IR Bilag 1.09 Togs afgang fra togekspeditionssted Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 1 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

13 Togs afgang fra togekspeditionssted Tekst Stk DSB DSB SR Togenes inddeling 6 SR Personalets kompetence og ansvar SR 1 Afgangssignaler Hel IR SR 15 Lydsignaler Hel SR 45 Hovedtogveje 7 SR 50 Togenes standsning på og afgang Hel fra togekspeditionssteder SR 55 Ekstratog 1 > 1. SR 84 Aflysning af tog Hel SIN Ø/V 5 Retningslinjer for optagelser i 1 Tjenestekøreplan og toganmeldelser SIN Ø/V 18 Lys i dørmeldelampe og Hel ins åbentstående døre i personførende tog SIN Ø 1.9 København H. Signalanmodning Hel ins IR SIN DSB.6 Brug af PC-udstyr under Hel ins IR togfremførsel og rangering SIN DSB 4. Tog med togfører - Hel ins IR Afgangsprocedure i litra MF, ER og Et/X1 SIN DSB 4.4 DSB s interne bestemmelser Hel ins IR vedrørende kørsel med knuste ruder SIN DSB 4.8 Beskiltning af døre der aflåses eller Hel ins IR afspærres SIN DSB 4.1 Supplerende afgangssignaler og Hel ins IR reaktionstider i forbindelse med afgangsprocedure SIN DSB 4.14 Bemanding af tog med togfører Hel ins IR Bilag 1.10 Togfremførsel Togfremførsel Tekst Stk DSB DSB SR Fremførsel af tog 5 SR Personalets udkig 8.1. SR Lods 8..5 SR 1 Kørsel uden slutsignal SR 5 Betjening af togeskpeditionssteder Hel 1 1 SR 41 Sporbenyttelser og togfølge på den fri bane 1 >. Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 1 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

14 Togfremførsel Tekst Stk DSB DSB SR 41 Sporbenyttelser og togfølge på den fri bane SR 4 Krydsning og overhaling 1 > 4 SR 4 Krydsning og overhaling 5 > 6 SR 4 Af- og tilbagemelding af tog 1 >. SR 45 Hovedtogveje 1 > 6 + Plan 45.1 > 45.6 SR 46 Kørsel ind på, ud af og gennem en 1 > 6 station, når signalgivning ikke kan eller ikke må anvendes SR 46 Kørsel ind på, ud af og gennem en station, når signalgivning ikke kan eller ikke må anvendes SR 47 Linjeblok 1 > SR 47 Linjeblok SR 55 Ekstratog 1. >. SR 68 Togenes hastighed Hel SR 81 Forlægning af krydsning SR 8 Forandret togrækkefølge SR 87 Enkeltsporsdrift > 6 SR 89 Togenes ekstraordinære standsning. Nedbrudte tog og hjælpetog Hel SR Afsnit 9 Bilag 1,,5,6,8,9 1 1 SIN Ø/V 8 Manglende kortslutning af sporisolationer 1 >. IR SIN Ø/V 10 Sikringsanlæg på fjernstyrede Hel ins 1 1 stationer SIN Ø/V 1 Vending af plan- eller særtog på den Hel ins fri bane SIN Ø/V 14 Anvendelse af radiokanal C45 Hel ins SIN Ø/V 15 Uorden ved automatisk sikret Hel ins overkørsel. Manuel betjening SIN Ø/V 16 La og "rettelse til La". Retningslinjer Hel ins for optagelse af forhold SIN Ø/V 17 Stræknings- og stationsradio Hel ins SIN DSB.14 Kørsel med fejl på styreledning Hel ins SIN DSB.15 Fejl på trykluftsbremsen under kørsel SIN DSB. Eftersyn af tog efter alarm fra profilkontrol/vognkontrolanlæg SIN DSB 4. Tog uden togfører - afgangsprocedure for litra MQ, MR, Hel ins Hel ins Hel ins Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 14 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

15 Togfremførsel Tekst Stk DSB DSB MF, ER og ET/X1 TIB Trafikal information om -4 banestrækningen SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.8 > 8.8. IR SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.10 > SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.1 > 8.1. SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 8.1 > 8.1. Bilag 1.11 Uheld, ulykker og evakuering af tog Uheld, ulykker og evakuering af tog IR IR IR Tekst Stk DSB DSB SR 90 Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser SIN Ø 1.4 Storebæltsforbindelsen. Hel ins IR Sikkerhedsbestemmelser SIN Ø 1.5 Storebæltsforbindelsen. Uheld og Hel ins IR ulykker SIN Ø 1.6 Storebæltsforbindelsen. Hel ins IR Redningsindsats i tunnel SIN Ø 11.1 København H / Vigerslev - Hel ins IR Peberholm, Sikkerhedsbestemmelser SIN Ø 11. Uheld i tunneler København H - Hel ins IR Peberholm, Stationsbestyrerens forhold SIN Ø 11.4 Uheld i tunneler København H - Hel ins IR Peberholm, Lokomotivførerens forhold SIN Ø 11.5 Uheld i tunneler København H - Hel ins IR Peberholm, togpersonalets forhold SIN Ø 8 Kørsel på S-banen 7. IR SIN Ø København H -Østerport. Nedbrud, uheld og ulykker i Boulevardtunnelen SIN Ø 10.1 København H -Østerport. Nedbrud, uheld og ulykker i Boulevardtunnelen Generel Forhold der skal afklares inden et evakuering tog tømmes eller evakueres. tømning eller evakuering aftalt med stationsbestyreren Hel ins IR Hel ins IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 15 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

16 Uheld, ulykker og evakuering af tog Generel evakuering Tekst Stk DSB DSB arbejdsfordeling aftalt mellem personalet aftaler om intern evakuering i togsæt, eller vogne køreledningsanlæggets tilstand I hvilken side evakueringen skal ske I hvilken retning de evakuerede skal ledes, og præcisere vigtigheden af at evakueringen foregår i den rigtige retning, og konsekvenser af hvis evakueringen ikke sker i den rigtige retning. Øvelser i tømning eller evakuering i virkelige omgivelser Nødåbning af døre i alle materieltyper Psykologiske, menneskelige relationer, der opstår i en evakueringssituation og kontrol over folkemængder. Synliggørelse under evakueringen Den kritiske kommunikation under evakueringen Evakueringens Ledelse Hvad må medtages fra toget i forbindelse med evakueringen. Krisehåndtering af passagerer Information, vejledning og sikring af personer under evakueringen. Generel evakuering Den enkelte kursist skal igennem realistiske øvelser trænes i evakuering. Øvelserne skal foregå i realistiske omgivelser. Tømningen og evakueringens afslutning: Har alle passagerer, der har mulighed for det, forladt toget og sporområder. Underretninger til relevante myndigheder, redningsmandskab og stations bestyrere om at evakueringen er gennemført, og om der er Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 16 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

17 Uheld, ulykker og evakuering af tog Tekst Stk DSB DSB personer tilbage i det evakuerede tog samt tilbud om krisehjælp til passagerer Generel evakuering Tunnelbesigtigelse Etablering af, og friholdelse af flugtveje Fysisk besigtigelse af tunnel. Gennemgang og besigtigelse og sikkerhedsudstyr. IR Bilag 1.1 Prøvetogsleder Prøvetogsleder Tekst Stk DSB DSB SR Prøvetogsleder 8..6 SR 55 Ekstratog. SIN Ø/V 19 Bestemmelser for prøvekørsel af Hel ins materiel SIN V 6. Vojens - Rødekro - Tinglev. Hel ins Afprøvning af samspil mellem materiel og akseltællere SIN V 6.4 Vojens - Rødekro - Tinglev. Hel ins Afprøvning af materiel SIN V 8. Tinglev - Gråsten. Afprøvning af Hel ins samspil mellem materiel og akseltællere SIN V 8. Tinglev - Gråsten. Afprøvning af materiel Hel ins Bilag 1.1 Den digitale rygsæk Formål med modulet At kvalificere medarbejdere til at kunne bruge Den Digitale Rygsæk som opslagsværk af sikkerhedsbærende information der vedrører medarbejderens daglige arbejde. Modulet afsluttes med en test som skal bestås for at man må bruge DDR som sikkerhedsbærende redskab. Målgruppe Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 17 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

18 medarbejdere der jævnfør SIN DSB skal anvende DDR som sikkerhedsbærende instruktionsmateriale. Forud for kurset kræves et vist kendskab til daglig brug af PC og DSB intranet. Kompetence Kende nødprocedure hvis opdatering af DDR ikke er mulig. Fået kendskab til DSB,s IT politik, kendskab til virke måder i DDR, samt basal viden om søgning i pdf. filer, Word og Outlook Den digitale rygsæk Tekst Stk DSB DSB DSB,s IT regler 1 IR Windows brugerflade - installation af printer - helpdesk - PDF søgefuktion. - oprette genveje DDR fuktion - procedure/nødprocedure Words brugergrænseflade - menu linjer - værktøjer - skrive notat - lave tabel Outlook - visninger - vedhæfte fil (Cc - Bcc) - autoarkiverer - offline - kontaktperson - distributionsliste - sende gruppeprofil - kalender - tilladelse - mødeindkaldelser - accepter, afslå mv.. Intranet 1 SIN DSB.7 Brug af bærbar PC og den digitale rygsæk for lokomotivførere SIN DSB.11 Brug af bærbar PC og den digitale rygsæk for ranger- og klargøringspersonale Hel ins IR Hel ins IR Bilag 1.14 Green Speed Formål med modulet At kvalificerer medarbejder til at kunne anvende "Greenspped" kørebilledet som sikkerhedsbærende informationskilde under fremføring af tog. Modulet er opbygget i kørsels-senarier, hvor lokomotivføreren trænes i brugen af "Greenspeed" i en simulator. De enkelte del-senarier afsluttes med en test som skal bestås. Målgruppe Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 18 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

19 medarbejdere der skal anvende "Greenspeed" som sikkerhedsbærende informationskilde under togfremførsel. Kompetence Anvende "Greenspeed" under togfremførsel, kende nødprocedure hvis opdatering af Greenspeed ikke er mulig. Green Speed Introduktion til uddannelse i betjening af "green speed" Tekst Stk DSB DSB S- tog Baggrundsorientering 1 IR Præsentation af faste og midlertidige hastighedsnedsættelser. Lokomotivføreren der kører toget, og har ansvaret. Uregelmæssige situationer Energirigtig kørsel. Præsentation af "GREEN- SPEED" komponenter og dataveje Præsentation af Systemets: Komponenter land Komponenter i toget Dataveje og data leverancer Sikkerheden i systemet "IR" Beskrivelse af uddannelse "Scenarier" Opstart af systemet (indtastning) Skærmens funktioner Opslag i data (køreplaner, LA, TIB) Rangering Afgang fra togekspeditionssted Følge anbefalet hastighed Ankomst til station Skift sporvisning Afløsning af lokomotivfører når kørslen fortsætter i samme kørselsretning Ny sporbenyttelse (fra land) Ny LA Ændret standsemønster lysning af ekstratog Afslutning af tur Afslutning af "Green-Speed" Kørsel på nødprocedure "IR" Prøver Hvert scenarie afsluttes med en test der er indarbejdet i "e" learning systemet. Prøven skal bestås inden næste scenarie kan opstartes. "IR" Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 19 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

20 Green Speed Tekst Stk DSB DSB S- tog Bilag 1.15 Vagtpost Vagtpost Tekst Stk DSB DSB SR Sikkerhedsmeldinger Hel SR 70 Generelle forhold vedrørende.1 >. infrastrukturarbejder SR 7 Planlægning af infrastrukturarbejder SR 7 Udførsel med infrastrukturarbejder samt Vagtpostens forhold og Fremskudt vagtpost. >.6,.8 >.9 SR Afsnit 9 Bilag Bilag 1.16 Arbejder ved spor Tekst Stk DSB DSB SR Trafikal regelansvarlig -7.1, Trafikal driftsansvarlig Teknisk driftsansvarlig Banedanmarks undersøgelsesvagt Togleder Stationsbestyrer SR-arbejdsleder 11. > SR 16 Standsignaler for sporspærring 1-1. SR Sikkerhedsmeldinger Hel SR 70 Generelle forhold vedrørende infrastrukturarbejder 1 + > 9 SR 7 Planlægning af infrastrukturarbejder 1 > > >.4 Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 0 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

21 Tekst Stk DSB DSB SR 7 Udførsel af infrastrukturarbejder 1 >. +.7 > 6 SR 75 Arbejder i og ved kørestrømsanlæg Hel SR 86 Spærring af spor 1 > + 5 > 6. SR 86 Spærring af spor 4 > 4. SR Afsnit 9 Bilag 10 Bilag 1.17 Arbejds og placeringskørsel Arbejds og placeringskørsel Tekst Stk DSB DSB SR 71 Arbejds- og placeringskørsel Hel SR 78 Arbejdskøretøjer Hel Bilag 1.18 Togkontrolanlæg Togkontrolanlæg Tekst Stk DSB DSB SIN Ø/V 1 Ekspedition af tog uden virksomt Hel ins 1 1 mobilt togkontrolanlæg på strækninger med fast togkontrolanlæg SIN DSB.5 DSB`s interne melde og Hel ins IR disponerings procedurer SIN Ø 8 Kørsel på S-baner 1 > 7. IR SIN Ø 8 Kørsel på S-banen Plan IR ATC ins Opstart af ATC > 5 IR ATC ins.1 Kørsel under normale forhold på strækninger med faste ATC anlæg ATC ins. Kørsel under normale forhold på strækninger med faste ATCtogstopanlæg ATC ins. Kørsel under normale forhold på strækninger uden faste ATC anlæg ATC ins 4 Kørsel med ATC under ureglelmæssigheder ATC ins 7.1 Særligt for tog med dansk og svensk ATC anlæg 1 > 7 IR 1 > 7 IR 1 IR 1 > 5 IR 1 > 5 IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side 1 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

22 Togkontrolanlæg Tekst Stk DSB DSB ATC ins 7. Særligt for tog med dansk ATCanlæg 7. IR og tysk Indusi ATC ins 9 Oversigt over strækninger 1 > IR ATC ins 10 Stikordsregister 1 IR Status Udsendt USTD 9-1 Myndighedsgodkendt Kontrolleret af Godkendt af Side / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

23 Bilag Sikkerhedsbestemmelser Litra MG ODI MG TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 0 Generelle Sikkerhedsinstrukser 0.1 Generelle Sikkerhedsinstrukser A B C 1 Materieloplysninger 1.1 Materieloplysninger 1 Klargøring og førerrumsskift.1 Ibrugtagning af førerrum. Klargøring >K<. Afslutning af førerrum Bremseprøver.0 Valg af instruks for bremseprøver.1 Automatisk bremseprøve. Ledig. Ledig.4 Ledig.5 Bremseprøve ved transport af materie.6 IP Bremseprøve 4 Kørselsteknik og forhold under kørsel Afgangsprocedure: Tog med togfører (A lkf pkt C) 4.1. Ledig 4. Forhold under kørsel 4. Forhold under bremsning 4.4 Dørfrigivning - Dørlukning 4.5 Kørsel i tunneler 4.6 Ophold på stationer og depoter 4.7 Betjening af IDU 4.8 Forhold ved passager nødbremsning 4.9 Handikapalarm / nødkald 4.10 Overstropning af traktionsspærring 5 og afkobling 5.1 Udfoldning/Indfoldning af kobling 5. kobling med hastighedsautomatik 6 Parkering og henstilling 6.1 Forsyning Side / 89 MKJE Søren Andersen

24 ODI MG TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 6. Parkering med 400 v fremmedforsyning 6. Parkering uden 400 v fremmedforsyning under 4 timer 6.4 Parkering uden 400 v fremmedforsyning over 4 timer 7 Ind og udstigning 7.1 Aflåsning af døre 8 Suspendering af traktion og bremser 8.1 Suspendering af bremsesystemer 8. Fejl på traktionsanlæg Luftaffjedring 9 Transport af materiel 9.1 Klargøring af togsæt til transport i tog med fødeledning 9. Afslutning af togsæt efter transport i tog med fødeledning 9. Montering af nødkobling 10 El Sikkerhed 10.1 Sikringer 11 Evakuering 11.1 Evakuering og flugtveje Nødåbning af døre 1 Brand 1.1 Brand 1 Nødhjælps- og sikkerhedsudstyr 1.1 Nødhjælps- og sikringsudstyr 14 Indmelding af fejl 14.1 Indmelding af fejl 15 Forkortelser 15.1 Forkortelser og symboler Side 4 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

25 Bilag.01.0 Sikkerhedsbestemmelser Litra MP ODI MP TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 0 Generelle Sikkerhedsinstrukser 0.1 Generelle Sikkerhedsinstrukser A B C 1 Materieloplysninger 1.1 Materieloplysninger 1 Klargøring og førerrumsskift.1 Ibrugtagning af førerrum. Klargøring >K<. Afslutning af førerrum Bremseprøver.0 Valg af instruks for bremseprøver.1 Automatisk bremseprøve. Ledig. Ledig.4 Ledig.5 Bremseprøve ved transport af materie.6 IP Bremseprøve 4 Kørselsteknik og forhold under kørsel Afgangsprocedure: Tog med togfører (A lkf pkt C) 4.1. Ledig 4. Forhold under kørsel 4. Forhold under bremsning 4.4 Dørfrigivning - Dørlukning 4.5 Kørsel i tunneler 4.6 Ophold på stationer og depoter 4.7 Betjening af IDU 4.8 Forhold ved passager nødbremsning 4.9 Handikapalarm / nødkald 4.10 Overstropning af traktionsspærring 5 og afkobling 5.1 Udfoldning/Indfoldning af kobling 5. kobling med hastighedsautomatik Side 5 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

26 ODI MP TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 6 Parkering og henstilling 6.1 Forsyning 6. Parkering med 400 v fremmedforsyning 6. Parkering uden 400 v fremmedforsyning under 4 timer 6.4 Parkering uden 400 v fremmedforsyning over 4 timer 7 Ind og udstigning 7.1 Aflåsning af døre 8 Suspendering af traktion og bremser 8.1 Suspendering af bremsesystemer 8. Fejl på traktionsanlæg Luftaffjedring 9 Transport af materiel 9.1 Klargøring af togsæt til transport i tog med fødeledning 9. Afslutning af togsæt efter transport i tog med fødeledning 9. Montering af nødkobling 10 El Sikkerhed 10.1 Sikringer 11 Evakuering 11.1 Evakuering og flugtveje Nødåbning af døre 1 Brand 1.1 Brand 1 Nødhjælps- og sikkerhedsudstyr 1.1 Nødhjælps- og sikringsudstyr 14 Indmelding af fejl 14.1 Indmelding af fejl 15 Forkortelser 15.1 Forkortelser og symboler Side 6 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

27 Bilag.01.0 Sikkerhedsbestemmelser Litra MF ODI MF TAS - TGF Klargøring LKF Kat "A" LKF Kat "B" Instruks Pkt. Tekst 0 Generelle Sikkerhedsinstrukser 0.1 Generelle Sikkerhedsinstrukser 1 Materieloplysninger 1.1 Materieloplysninger 1 Klargøring og førerrumsskift.1.1 Ibrugtagning af førerrum.1. Ibrugtagning af førrerrum - Second Master/Sort skærm. Klargøring >K<. Afslutning af førerrum.4 Ledig.5.1 Ombordkørsel på færge.5. I landkørsel fra færge Bremseprøver.0 Valg af instruks for bremseprøver.1 Automatisk bremseprøve...4 Bremseprøve - Second Master/Sort skærm.5 Manuel bremseprøve.6 IP Bremseprøve - Hjælpetog MF/ER 4 Kørselsteknik og forhold under kørsel Afgangsprocedure: Tog med togfører (A lkf pkt C) 4.1. Afgangsprocedure: Tog uden togfører 4. Forhold under kørsel (tgf. Kun pkt. K og L) 4. Forhold under bremsning 4.4 Dørfrigivning - Dørlukning 4.5 Kørsel i tunneler 4.6 Ophold på stationer og depoter 4.7 Ledig 4.8 Forhold ved passager nødbremsning 5 og afkobling 5.1 kobling med hastighedsautomatik 5. kobling uden hastighedsautomatik 5. Afkobling under kørsel 5.4 Afkobling ved stilstand 5.5 Afkobling fra midt Side 7 / 89 Morten Kjellerup Søren Andersen

Fører af arbejdskøretøj grundmodul

Fører af arbejdskøretøj grundmodul INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset...2.1 Uddannelse...2.2 Personprofil...2. Helbredskrav...2 Vurdering

Læs mere

Uddannelse af personale til evakueringsassistent

Uddannelse af personale til evakueringsassistent DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-15 1349 Kbh. K Uddannelse af personale til evakueringsassistent 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold. Midtjyske Jernbaner SIN. Sikkerhedsinstrukser Generelle forhold

SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold. Midtjyske Jernbaner SIN. Sikkerhedsinstrukser Generelle forhold SIN. Odder - Aarhus. Vemb - Thyborøn Havn. Sikkerhedsinstrukser. Generelle forhold Midtjyske Jernbaner SIN Sikkerhedsinstrukser Odder - Aarhus Vemb - Thyborøn Havn SIN - Mjba Nummeret på sidst indsatte

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

Sikkerhedsuddannelse for tyske lokomotivførere, der skal køre ind og ud af Padborg station

Sikkerhedsuddannelse for tyske lokomotivførere, der skal køre ind og ud af Padborg station INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe... 2 2 Mål... 2 3 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset... 2 4 Beskrivelse af uddannelsen... 2 4.1 Generelt... 2 4.2 Varighed... 2 4.3 Undervisningsmateriale...

Læs mere

Uddannelse af lærer i materielsikkerhed

Uddannelse af lærer i materielsikkerhed DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-04 1349 Kbh. K Uddannelse af lærer i materielsikkerhed 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse

Læs mere

Uddannelse af lokomotivfører til kørelærer

Uddannelse af lokomotivfører til kørelærer DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-13 1349 Kbh. K Uddannelse af lokomotivfører til kørelærer 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 20/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 31.08.2017 Gyldig fra: 05.09.2017 Gyldig til: 15.01.2018 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

Målbeskrivelse AIS arbejdsleder.

Målbeskrivelse AIS arbejdsleder. Målbeskrivelse AIS arbejdsleder. 5 5 5 5 5 AIS I Målbeskrivelse AIS Arbejdsleder I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Dag 1 Lektion 1 Kl. 08.00 08.45 Byd kursisterne velkommen. At kursisterne lærer hinanden

Læs mere

Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s

Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s Lokal Rangerinstruks Servicecenter Køge bugt - SKB - Hundige 1-1 Lokal rangerinstruks for depotområdet på Servicecenter Køge Bugt - SKB Hundige DSB S-tog a/s 1 Lokal Rangerinstruks Servicecenter Køge bugt

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 15/2016 Fordeling: Som SR 24.11.2016 Gyldig fra: 28.11.2016 Gyldig til: 31.03.2018 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gentofte - Lyngby. Teknisk og reglementarisk grænse mellem HKT og CBTC

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 29/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 08.11.2017 Gyldig fra: 08.11.2017 Gyldig til: 30.09.2018 SSB 28/2017 ophæves TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og

Læs mere

banedanmark Drift Sikkerhedsreglement

banedanmark Drift Sikkerhedsreglement banedanmark Drift Sikkerhedsreglement Banedanmark Sikkerhedsreglement af 1975 24.04.2005 1355 banedanmark Trafiksikkerhed 11.09.2007 E-mail: mkh@bane.dk Oversigt over rettelsesblade til gyldige fra 24.09.2007

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse....2 Personprofil.... Helbredskrav... Vurdering

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 26/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 13.10.2017 Gyldig fra: 23.10.2017 Gyldig til: 05.11.2017 SSB 18/2017 ophæves TIB 25, Hjørring-Frederikshavn. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1.

Læs mere

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler banedanmark Trafikale regler 22.01.2018 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr. 05.02.2018 ATC-instruks De første køretøjer med indbygget mobilt ETCS-anlæg og DK-STM er nu

Læs mere

Redegørelse. Brand i IC tog 821 HCLJ 619-2012-81 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 15.09.2012 Tidspunkt: 07:05

Redegørelse. Brand i IC tog 821 HCLJ 619-2012-81 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 15.09.2012 Tidspunkt: 07:05 20.03.2013 Side 1 af 10 Redegørelse Brand i IC tog 821 HCLJ 619-2012-81 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 15.09.2012 Tidspunkt: 07:05 Sted: Ringsted Infrastrukturforvalter: Banedanmark Jernbanevirksomhed:

Læs mere

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s Lokal Rangerinstruks Taastrup 1-2 Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s 13.07.2007 1 Lokal Rangerinstruks Taastrup 2-1 Fordeling: DSB S-tog a/s Trafiksikkerhed DSB

Læs mere

Trafiksikkerhed. Rettet dato ddmmåå. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad:

Trafiksikkerhed. Rettet dato ddmmåå. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad: for kørende personale Rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad: Rettelses- Rettet dato Rettelsesblad nr. ddmmåå blad nr. R0000-0000 R0001-0032 01.06.2010 R0033-0079 01.04.2012 R0080-0092

Læs mere

Redning jernbane. Print selv version

Redning jernbane. Print selv version Redning jernbane Print selv version Arbejdsjording: Er der skader på køreledninger eller brand i eller omkring toget skal kørestrømmen afbrydes og ledningerne arbejdsjordes. Brug af vand til slukning nærmere

Læs mere

Sikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSTRATEGI 2008-2011. April 2008. Version 1.0

Sikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSTRATEGI 2008-2011. April 2008. Version 1.0 Sikkerhedsledelsen Version 1.0 SIKKERHEDSSTRATEGI 2008-2011 Indhold 1. Indledning og resumé... 3 2. Vison og overordnet målsætning... 4 3. Strategiske udfordringer... 4 4. Strategisk beslutning... 5 5.

Læs mere

SIN Vestbanen. Udgivet juli 2007. Udgivet af: Drewsensvej 1 8600 Silkeborg

SIN Vestbanen. Udgivet juli 2007. Udgivet af: Drewsensvej 1 8600 Silkeborg SIN Vestbanen Udgivet juli 2007 Udgivet af: Drewsensvej 1 8600 Silkeborg Side 2 Fordeling Efter behov: Administrationen FC-Vestbanen Baneafdelingen Værkstedet Banedanmark, FC Esbjerg Trafikstyrelsen Vejdirektoratet

Læs mere

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år.

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år. Sys 021 DVF - side 1 af 10 1.0 Gyldighedsområde Nærværende instruks vedrører alene forhold ved ikke erhvervsmæssig jernbanedrift i forbindelse med veterantogskørsel og drift af veteranbane på normalsporede

Læs mere

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed Banedanmark SR-information I Udgivet af Trafiksikkerhed Indførelse af daglig La Gyldighed Fra den 15.01.2007 vil La kun have gyldighed i ét døgn ad gangen fra kl. 00.00 til kl. 24.00. Redaktionen afsluttes

Læs mere

banedanmark SIN SIN (Ø/V) Generelle instrukser Drift

banedanmark SIN SIN (Ø/V) Generelle instrukser Drift banedanmark SIN Drift SIN (Ø/V) Generelle instrukser banedanmark Trafiksikkerhed 19.11.2007 E-mail: mkh@bane.dk Oversigt over rettelsesblade til SIN (Ø/V) gyldige fra 01.12.2007 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

SR-information. »Arbejde i spor«bliver en del af SR. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 3, december 2007

SR-information. »Arbejde i spor«bliver en del af SR. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 3, december 2007 SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 3, december 2007»Arbejde i spor«bliver en del af SR Den 21. januar 2008 bortfalder»arbejde i spor«som selvstændigt reglement, og reglerne for infrastrukturarbejder

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Trafiksikkerhed, Teknik og Uddannelse

Trafiksikkerhed, Teknik og Uddannelse Nyt om Betjeningsvejledning Nyt om Betjeningsvejledning for litra SA og SE pr. 01.09.2013 Rettelsesblade R0010 R0085 Rettelsen omhandler en del mindre korrektioner. En del instruktionsstof der findes i

Læs mere

Retningslinjer for ny- eller generhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder

Retningslinjer for ny- eller generhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder Retningslinjer for ny- eller generhvervelse samt vedligehold af - Lokomotivfører/rangerleder Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig Niels Kristian Lundberg Jensen (NKJ) Godkendt af:

Læs mere

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Sikkerhedsledelse AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder nr. 14 I medfør af 21 h, 21 u og24 stk. 4, i lov om jernbane,

Læs mere

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr.

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 2, september 2007 Arbejde mellem stations og rangergrænse I dag står der i SR 86 pkt. 1 blandt andet: Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på

Læs mere

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksikkerhedsforskrift Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksikkerhedsforskrift Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28 TF Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28 29 49 50 51 58 59 72 73 74 75 106 107 117 118 122 123 153 154 163 164 190 191 196 197 199 200 227 228 229 230 231 247 248 251 01.10.2016 Nummeret på sidste

Læs mere

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8 SB ORS 02/2017 Hi01 SSB ORS 02/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 02/2017 24.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldig fra 2.01.2017 Gyldig til: 30.01.2017 Gyldiggøres

Læs mere

Sikkerhedsmæssigt instruktionsstof drift. AIS I Sikkerhedsmæssig instruktion I 5. januar 2010 I version 1.00 I 1 I

Sikkerhedsmæssigt instruktionsstof drift. AIS I Sikkerhedsmæssig instruktion I 5. januar 2010 I version 1.00 I 1 I Sikkerhedsmæssigt instruktionsstof drift 6 6 6 AIS I Sikkerhedsmæssig instruktion I 5. januar 2010 I version 1.00 I 1 I I DSB tager vi ansvaret for hele kundens rejse - I DSB tager vi ansvaret for hele

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Spørgsmål 649 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Spørgsmål 649 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Spørgsmål 649 Offentligt Sikkerhedsmæssige og tekniske aspekter ved enmandsbetjening på Kystbanen I forbindelse med kritikken af den forestående indførelse af enmandsbetjening

Læs mere

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder Vejledning til BJ 5-2-2014 Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder 1. januar 2014 2 Vejledning til BJ 5-2-2014 3 Vejledning til BJ 5-2-2014 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Formål 4 1.2

Læs mere

Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog

Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog 02.11.2012 Side 1 af 9 Redegørelse Gadstrup station, to personer blev påkørt af tog HCLJ611-2012-93 Ulykke Personpåkørsel Togkørsel Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:02 Sted: Gadstrup station Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Nyt om Trafiksikkerhedsforskrift (TF)pr

Nyt om Trafiksikkerhedsforskrift (TF)pr København, den 08.02.2013 Tlf. +45 3341 6499 tla@oresundsbron.com Nyt om (TF)pr 11.02.2013 Indførelse af GSM-R på dansk systemdel Da Banedanmark indfører GSM-R den 11.02.2013, har Øresundsbro Konsortiet

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ

Bestemmelser for Jernbane BJ Bestemmelser for Jernbane BJ 5-3-2015 Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet BEK nr 9908 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. 10201-00005 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Lokomotivfører/rangerleder Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig Niels Kristian Lundberg Jensen (NKJ) Godkendt

Læs mere

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab

Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig, Lars Veiler (LTVJ) Godkendt af: Områdechef for Organisationsudvikling, Katrine Jensen (KATJ)

Læs mere

Trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger

Trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger rafikcirkulærer ORS CBTC strækninger 13.11.2017 Hi03 Ly01 Trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger banedanmark Gyldige trafikcirkulærer ORS CBTC-strækninger Listen er opdateret pr. 13.11.2017 Gyldighedsområde

Læs mere

erg sta mellem Redegørelse Side 1 af 9 Ulykke Esbjerg station Banedanmark Omkomne Togkørsel 10:25 ation DSB Lettere kvæstede

erg sta mellem Redegørelse Side 1 af 9 Ulykke Esbjerg station Banedanmark Omkomne Togkørsel 10:25 ation DSB Lettere kvæstede 11.06.2014 Side 1 af 9 Kollision m HCLJ611-2013-204 Dato: Sted: Infrastrukturforvalter: Personskade: Passagerer: Personale: Personer i overkørsel: Andre: mellem Ulykke 09.12.2013 Esbjerg station Banedanmark

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af litrauddannelse

Retningslinjer for godkendelse af litrauddannelse Retningslinjer for godkendelse af litrauddannelse Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Lars Veiler (LTVJ), Fagansvarlig Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ), Sektionschef HR Udvikling Version Dato

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af litrauddannelse

Retningslinjer for godkendelse af litrauddannelse Retningslinjer for godkendelse af litrauddannelse Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig Lars Veiler (LTVJ) Godkendt af: Områdechef for Organisationsudvikling Katrine Jensen (KATJ) Version

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1)

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1) BEK nr 11034 af 16/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10000-00088 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af SB ORS 03/2017 Hi01 SSB ORS 03/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 03/2017 19.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gyldig

Læs mere

Alle trafikale regler, som er gældende for køretøjer med mobilt ATC-anlæg, gælder også for køretøjer med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM.

Alle trafikale regler, som er gældende for køretøjer med mobilt ATC-anlæg, gælder også for køretøjer med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM. banedanmark Trafikale regler 22.1.218 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr. 5.2.218 ATC-instruks De første køretøjer med indbygget mobilt ETCS-anlæg og DK-STM er nu klar

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af litrauddannelse

Retningslinjer for godkendelse af litrauddannelse Retningslinjer for godkendelse af litrauddannelse Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig, Lars Veiler (LTVJ) Godkendt af: Områdechef for Organisationsudvikling, Katrine Jensen (KATJ)

Læs mere

SR-information. Banedanmark. Overkørsler. Udgivet af Trafiksikkerhed. Nr. 1, april 2007

SR-information. Banedanmark. Overkørsler. Udgivet af Trafiksikkerhed. Nr. 1, april 2007 Fredericia Banedanmark SR-information I Udgivet af Trafiksikkerhed Overkørsler Langt de fleste af de automatisk sikrede overkørsler hos Banedanmark er ældre anlæg opbygget med relæer. De fungerer generelt

Læs mere

Husk stationsbestyrerens sikkerhedsmæssige rolle

Husk stationsbestyrerens sikkerhedsmæssige rolle Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 1, januar 2017 Husk stationsbestyrerens sikkerhedsmæssige rolle Personale, der deltager i sikkerhedstjenesten på stationen, er underordnet en enkelt person, der benævnes

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 12/09 2016 19-09-2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko

Læs mere

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse SR-arbejdsleder INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe... Målbeskrivelse....1 Formål.... Mål... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse og erfaring.... Helbredskrav.... Personprofil....

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af legitimationskort

Retningslinjer for udstedelse af legitimationskort Retningslinjer for udstedelse af legitimationskort BAGGRUND 1 Baggrunden for disse retningslinjer er, at personer, der skal færdes eller arbejde tættere end 4 meter fra nærmeste skinne i områder, hvor

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Redegørelse. Brand i Lyn 50 HCLJ 619-2012-66 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: Kl. 18:57

Redegørelse. Brand i Lyn 50 HCLJ 619-2012-66 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: Kl. 18:57 14.03.2013 Side 1 af 8 Redegørelse Brand i Lyn 50 HCLJ 619-2012-66 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: Kl. 18:57 Sted: Borup station Infrastrukturforvalter: Banedanmark Jernbanevirksomhed:

Læs mere

Lokomotivfører Efteruddannelse (EUSR) / Prøver / Opfølgning på kompetence

Lokomotivfører Efteruddannelse (EUSR) / Prøver / Opfølgning på kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Generelt... 2 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Fagligt ansvar... 2 1.3 Lærere og censorer... 2 2 Teoretisk efteruddannelse (EUSR)... 2 2.1 Mål... 2 2.2 Forudsætninger for deltagelse...

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Redegørelse Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 7226 7075 Fax 3338 1439 lfu@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vurdering

Læs mere

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1 Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF Udgivet den: 18.september 2016. Erstatter alle tidligere LGB-BOSF Side: 1 01 Ansvar. Ukendskab til regler og bestemmelser i disse forskrifter, fritager ikke for

Læs mere

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st.

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 72-2 SIN LB Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 1.0 Almindelige bestemmelser Forbindelsessporet mellem Grønnehave og Helsingør station er et Lukket blokafsnit, som via gentagelsspærren registrerer

Læs mere

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Odder - Aarhus

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Odder - Aarhus SIN. Sikkerhedsinstrukser. Lokale forhold. Midtjyske Jernbaner SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold SIN - Mjba Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 1-2 3-4 5-13 14-18 09.12.2012 Nummeret på sidst

Læs mere

Opsamling på dialogmøde med entreprenører

Opsamling på dialogmøde med entreprenører Opsamling på dialogmøde med entreprenører Afholdt tirsdag d. 24. marts 2015 hos Banedanmark Dagsorden 1) Formål med dialogmøde 2) Hvilke bekendtgørelser sætter rammerne for Banedanmarks håndtering af uddannelse

Læs mere

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder mv.

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder mv. Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder mv. Jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere, veteranbaner og veterantog

Læs mere

Banedanmark - ATC-instruks

Banedanmark - ATC-instruks Banedanmark - -instruks 1.1.21 Banedanmark -instruks.9.2 -instruks Rettelsesblade Nummeret på det sidst udsendte rettelsesblad: 1 - - 1 11-1 1 16-18 19-21 22-2 26 27 28 29-2 29.8.216 Nummeret på det sidst

Læs mere

Lokomotivfører licens og certifikatuddannelser

Lokomotivfører licens og certifikatuddannelser INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Introduktion til uddannelser med sikkerhedsmæssigt indhold...9 1.1 Målgruppe...9 1. Mål...9 1..1 Jernbanens historie...9 1.. Jernbanen og sikkerhed...9 1.. Jernbanernes organisering...9

Læs mere

SR-information Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 2, juni 2015

SR-information Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 2, juni 2015 SR-information Udgivet af Jernbanesikkerhed nr. 2, juni 2015 Gennemrevideret paragraf om automatisk sikrede overkørsler SR 11,»Automatisk sikrede overkørsler«, er kun blevet sporadisk rettet, siden SR

Læs mere

Nyt om Trafiksikkerhedsforskrift (TF) pr

Nyt om Trafiksikkerhedsforskrift (TF) pr København, den 25.04.2013 Tlf. +45 3341 6499 tla@oresundsbron.com Nyt om (TF) pr 06.05.2013 Tekst om dansk strækningsradio Beskrivelsen for kørsel med strækningsradio STR er optaget i TF igen, da det har

Læs mere

Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120.

Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120. Havarikommissionen Redegørelse Sagsbehandler: DDS Journal nr.: 06-610/28 9. august 2006 Skagen den 21. januar 2006: Tog og bil kollideret i overkørsel 120. 1 Undersøgelser 1.1 Hændelsen 1.2 Fakta 1.2.1

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af legitimationsskort, der giver adgang til færden og arbejde på Banedanmarks infrastrukturområder

Retningslinier for udstedelse af legitimationsskort, der giver adgang til færden og arbejde på Banedanmarks infrastrukturområder 1 BAGGRUND Baggrunden for disse retninglinjer er, at personer, der skal færdes eller arbejde tættere end 4 meter fra nærmeste skinne i områder, hvor der normalt ikke er offentlig adgang, skal være i besiddelse

Læs mere

Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens

Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens 11-12 og 18-19 Krav til personer December 2011 3 Vejledning til vetetanbanebekendtgørelsen Indledning Generelt Bekendtgørelse nr. 1354 af 2. december 2010 om

Læs mere

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v.

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. Jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere, veteranbaner og veterantogsorganisationer skal indberette

Læs mere

Branchenormer for faglærere

Branchenormer for faglærere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Generelle forhold... 1.1 Pædagogisk uddannelse... 1. Personlige krav... 1. Faglige krav... 1..1 Særligt for kørelærere... 1.. Særligt for teorilærere... 1.. Særligt for eksaminatorer...

Læs mere

ATC. Drift. ATC-instruks

ATC. Drift. ATC-instruks Drift -instruks Banedanmark -instruks.9.2 banedanmark Trafiksikkerhed 26.9.27 E-mail: mkh@bane.dk Oversigt over rettelsesblade til -instruks gyldige fra 8.1.27. Afsnit Side 87c - Præcisering punkt.6.1.

Læs mere

Lokomotivfører. Efteruddannelse (EUSR) / Prøver / Opfølgning på kompetence. HR sikkerhedsuddannelser Side 1

Lokomotivfører. Efteruddannelse (EUSR) / Prøver / Opfølgning på kompetence. HR sikkerhedsuddannelser Side 1 Lokomotivfører Efteruddannelse (EUSR) / Prøver / Opfølgning på Lokomotivfører - Efteruddannelse (EUSR)/ Prøver/Opfølgning på HR sikkerhedsuddannelser 19.01.2017 Side 1 Version Dato Udarbejdet af Godkendt

Læs mere

Uddannelsesordning for lokomotivføreruddannelsen

Uddannelsesordning for lokomotivføreruddannelsen Uddannelsesordning for lokomotivføreruddannelsen Udstedelsesdato: 13. juli 2010 Udstedt af Undervisningsministeriet i henhold til 2, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 689 af 22/06/2010 om uddannelse af lokomotivførere.

Læs mere

1 Ændrings log... 3. 2 Forord... 3. 3 Indledning... 3. 4 Afstemning af 100 KHz kredsløbet... 4. 4.1 Punktantenne A... 4. 4.2 Punktantenne B...

1 Ændrings log... 3. 2 Forord... 3. 3 Indledning... 3. 4 Afstemning af 100 KHz kredsløbet... 4. 4.1 Punktantenne A... 4. 4.2 Punktantenne B... Indholdsfortegnelse 1 Ændrings log... 3 2 Forord... 3 3 Indledning... 3 4 Afstemning af 100 KHz kredsløbet... 4 4.1 Punktantenne A... 4 4.2 Punktantenne B... 5 5 Afstemning af 50 KHz-kredsløb.... 5 5.1

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08)

Bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08) BEK nr 639 af 24/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, j.nr. T142-000025

Læs mere

Signalprogrammets to jernbaner

Signalprogrammets to jernbaner Signalprogrammets to jernbaner S-bane og Fjernbane 17.05.2016 Præsenteret for Banebranchen af Jens Holst Møller 1 Agenda Erfaringer fra forberedelse til udrulning af projekterne Etablering af nye trafiktårne

Læs mere

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Lars Veiler (LTVJ), Fagansvarlig Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ), Sektionschef HR Udvikling

Læs mere

Redegørelse om signalforbikørsler

Redegørelse om signalforbikørsler Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 11 Offentligt 16.08.11 Redegørelse om signalforbikørsler 1. Indledning og sammenfatning På baggrund af en række artikler i Berlingske Tidende d. 29. juli 2011

Læs mere

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad SIN-L Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 1 19 20 31 32 45 46 50 51 53 54 61 62 63 64 65 67 68 69 71 72 75 76 77 78 81 82 83 86 87 89 90 98 99 100 101 102 105 106

Læs mere

Uddannelseskompendium for instruktionen Pas på, på banen

Uddannelseskompendium for instruktionen Pas på, på banen o Uddannelseskompendium for instruktionen Pas på, på banen Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig Lars Veiler (LTVJ) Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ) Version Dato Udarbejdet af Godkendt

Læs mere

Retningslinjer for Banedanmarks Kørelæreruddannelse

Retningslinjer for Banedanmarks Kørelæreruddannelse Retningslinjer for Banedanmarks Kørelæreruddannelse Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Pædagogisk konsulent i HR Udvikling Lasse Bundgård Kristensen (LBKI) Godkendt af: Sektionschef i HR Udvikling

Læs mere

25. Juni 2001 BN-00-00-06-01-00. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel BN-00-00-06-01-00. Banenorm.

25. Juni 2001 BN-00-00-06-01-00. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel BN-00-00-06-01-00. Banenorm. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel BN-00-00-06-01-00 Banenorm Stadie: 53 / Godkendt: >dato N:\BN-00-00-06-01-00 250601.doc side 1 (26) Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 REFERENCER...

Læs mere

Lokomotivfører Efteruddannelse (EUSR) Retningslinjer for efteruddannelse (EUSR) for lokomotivførere. Side 1

Lokomotivfører Efteruddannelse (EUSR) Retningslinjer for efteruddannelse (EUSR) for lokomotivførere. Side 1 Retningslinjer for efteruddannelse (EUSR) for lokomotivførere Side 1 Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig, Lars Veiler (LTVJ) Godkendt af: Områdechef for Organisationsudvikling, Katrine

Læs mere

Lokomotivfører med B-certifikat Retningslinier for efteruddannelse og prøve i infrastrukturkendskab

Lokomotivfører med B-certifikat Retningslinier for efteruddannelse og prøve i infrastrukturkendskab INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gyldighed... 2 2 Kategorier... 2 3 Mål... 2 3.1 Efteruddannelse... 2 3.2 Prøve... 2 4 Generelle forhold vedrørende gennemførelsen af kurserne... 2 4.1 Forudsætninger for deltagelse...

Læs mere

Banedanmark - SIN-L SIN-L. Lokale instrukser

Banedanmark - SIN-L SIN-L. Lokale instrukser Banedanmark - 02.10.2017 Lokale instrukser Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 1 19 20 31 32 45 46 50 51 53 54 61 62 63 64 65 67 68 69 71 72 75 76 77 78 81 82 83

Læs mere

BANEDANMARK SPORFORNYELSE

BANEDANMARK SPORFORNYELSE BANEDANMARK SPORFORNYELSE INDLEDNING Nærværende notats formål er at udstikke retningslinjerne for jernbanesikkerhedsarbejdet i forbindelse med Banedanmarks projekter. Notatet beskriver ikke alle detailforhold

Læs mere

BANETEKNIK. o Sikring. o Kørestrøm. o Sporskiftevarme. o Omstillingsanlæg med SMUTO. o Passagerinformation. o Videoovervågning

BANETEKNIK. o Sikring. o Kørestrøm. o Sporskiftevarme. o Omstillingsanlæg med SMUTO. o Passagerinformation. o Videoovervågning Baneteknik BANETEKNIK Sikring Kørestrøm Sprskiftevarme Omstillingsanlæg med SMUTO Passagerinfrmatin Videvervågning Højspænding g returstrømskabe Røgdetekteringsanlæg Drift & vedligehldelse Skinnekørende

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev 29.09.2017 Side 1 af 5 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev HCLJ611-2017-265 Ulykke Kollision Togkørsel Dato: 18.08.2017 Tidspunkt: 14:53 Sted: Tinglev - Kliplev Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Uddannelse af letbaneførere - m.v.

Uddannelse af letbaneførere - m.v. Uddannelse af letbaneførere - m.v. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den danske banekonference 14. maj 2014 - Jernbanen i fokus Krav til letbaneførere og andet driftspersonale - Trafikstyrelsen

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere