MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget"

Transkript

1 MOTIVATION - for ledere i anlægsgartnerfaget Hvad er dét der motiverer, når man vælger, at blive anlægsgartner? Rapporten giver svar på dette spørgsmål og giver lederen nogle regler, som man kan arbejde efter, når man dagligt skal motiverer sine medarbejdere. Så både medarbejdernes og virksomhedens interesser varetages. Casper Rohde Christensen Afsluttende eksamensprojekt for uddannelsen til jordbrugs teknolog ved JU-Beder på linjen Landskab og Anlæg Tl4a

2 RESUMÉ, DANSK Man kan nævne mange ulemper ved anlægsgartnerfaget. Udearbejde i dårligt vejr, stille vinterperioder, hårdt nedslidende arbejde, dårlige arbejdsstillinger, ringe løn osv. Så hvorfor egentligt blive anlægsgartnere, hvad er det der holder dem i gang? Opgavens formål er, at finde nogle grundprincipper lederen kan arbejde efter, når medarbejderne dagligt skal motiveres. Den tager i første omgang fat på de klassiske motivationsteorier i vores moderne velfærdssamfund. Efterfølgende er der lavet spørgeskemaundersøgelser og interviews blandt anlægsgartnere for, at finde ind til hvad der er godt og skidt ved faget. Hvad er det der motiverer dem og hvad demotiverer dem? Efterfølgende har ledere indenfor anlægsgartnerfaget bidraget med deres erfaringer, gode råd og synspunkter. Tilsammen med teorierne og analyserne danner de grundlag for opgavens anden del. Denne del giver et bud på, hvordan man bruger teorien i praksis. Grundlæggende er der vægt på positive menneskelige relationer, såsom tillid og gensidig respekt. Derefter lægges der vægt på dialog for, at komme tættere på hinandens behov, afklare roller og forventninger. Med relationerne som grundlag og dialogen som værktøj, skal medarbejderens behov og lederens styring stemme overens. Til denne del er der udarbejdet en model, som kan hjælpe lederen med, at huske principperne i dagligdagen. SUMMARY, ENGLISH One can cite many disadvantages about the landscape gardening profession. Working in adverse weather conditions, calm winter periods, hard-worn work, awkward posture, poor pay, etc. So why become a landscape gardener, what is it that keeps them going? The scripts purpose is to find some basic principles managers can work for, when employees daily shall be motivated. It will initially address the classic motivation theory in our modern welfare society. Subsequently, there has been made questionnaire researches and interviews among landscape gardeners to find out, what is good and bad in the profession. What motivates them and what demotivates them? Subsequently, managers in the landscape gardening professional contributed, whit their experiences, tips and views. Together with the theories and analysis it forms the basis for the second part. This part gives an idea of how to use the theory in practice. Basically, the emphasis is on positive human relationships, such as trust and mutual respect. Thereafter, the emphasis is on dialogue, to get closer to each other's needs, clarify roles and clarify expectations. With relations as a basis and dialogue as a tool, the employee's needs and the managers managing shall balances. To this part, there has been made a model, that can help the manager to remember the principles in daily life. CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 1

3 FORORD Denne rapport er udarbejdet som det afsluttende eksamensprojekt til uddannelsen som Jordbrugsteknolog, Landskab og Anlæg ved JU-Beder. Den er udarbejdet i tidsrummet d Der var i alt afsat 169 lektioner til løsning af opgaven, hvoraf de 20 af lektionerne lagde før den nævnte periode, til orientering, udarbejdelse af problemformulering og opstart. Formålet med eksamensprojekter er, at bedømme i hvilken grad, den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål og krav, som er fastsat for uddannelsen i uddannelsesbekendtgørelsen, studieordningen m.m. Ydermere til, at bedømme i hvilken omfang den studerende er i stand til, at anvende de i uddannelsen erhvervede kompetencer og kvalifikationer. Jeg har selv udarbejdet problemformuleringen i samråd med vejlederen og opgaven er løst som enkeltmandsprojekt. Det har været op til mig selv, at afgrænse den valgte problemformulering, vælge arbejdsmetode, indsamle og bearbejde data samt udarbejde et skriftligt materiale der dokumenterer, at opgaven er behandlet og løst på kvalificeret vis. Opgaven ses som en forlængelse af fagene kommunikation og organisation og ledelse. Desuden er det en forlængelse af opgaver jeg har lavet under Speciale 1 og Speciale 3. Speciale 1, omhandler personalehåndbøger og Speciale 3, omhandler kropssprog, hvilket var et selvvalgt emne under faget formidling og pædagogik. Rapporten er dels udarbejdet for, at opkvalificere mig selv til et fremtidigt job, som leder i en anlægsgartnervirksomhed. Desuden er den udarbejdet således, at andre ledere eller teknologstuderende, der måtte være interesseret, kan læse den og blive inspireret. Rapporten er delt op i to dele, samt en folder. Første del består af teorier, analyser og gode erfaringer fra ledere i anlægsgartnerfaget. Denne del danner grundlaget for anden del, som beskriver hvordan lederen skal motiverer i dagligdagen. Anden del kan læses separat, men det kan være nødvendigt, at bruge første del som opslagsværk. Med til anden del hører en folder, der skal hjælpe lederen med, at huske det læste stof i dagligdagen. Der rettes en særlig tak til de interviewede ledere, der har brugt deres arbejdstid på, at hjælpe mig. De har vist stor interesse og har været meget behjælpelige. Ikke kun under interviewet, men også efterfølgende. Disse personer var Tor Haddeland, Hans Villadsen, Jeppe S. Vejgaard, Anders Bjørnlund og Tina Kjellerup. En ligeså stor tak, rettes til de interviewede anlægsgartnere, der har brugt deres fritid på, at hjælpe mig med opgaven. Disse personer var Anders Rasmussen, Sara Paasch Æbelø, Ejgil Slot Ravnholdt, Jeppe Daasbjerg Christensen, Jesper Baagøe Søndergaard og Anne Trier Hansen. Til sidst rettes en tak til Malene Mikaelsen for hjælp med korrektur og design samt til Annelise B. Rasmussen for sparring og støtte. Vejlederen var: Annelise B. Rasmussen Dato: Underskrift: Casper Rohde Christensen CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 2

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé, Dansk... 1 Summary, English... 1 Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 6 Problemer i branchen... 7 CASA s konklusion i grove træk... 7 Opsamling... 7 FØRSTE DEL Maslow... 8 Teorien lyder... 8 Teorien i praksis... 9 Behov for motivering Lawlers forventningsteori Herzberg Utilfredshed er ikke det modsatte af tilfredshed Lederens rolle Opsamling Undersøgelse af danskerne i dagens Danmark Tryghed eller udfordring Fokus på individet Trivsel Øget ønske om ansvar og indflydelse Værdier er lige så vigtige som løn Balance og bløde værdier Det selvtænkende menneske Human relations Nye erkendelser Spørgeskemaer og medarbejder interviews Uddeling af spørgeskemaer Spørgeskemaerne Anlægsgartner interviews Der ligger en speciel ånd i det, at være gartner Grundlæggende er der to typer, nyanlæg og pleje De der vil arbejde med nyanlæg De der gerne vil arbejde med pleje CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 3

5 Lønnen er måske ikke så vigtig som graferne antyder Fysisk nedslidning er et stort problem Forholdet til sin nærmeste overordnede er vigtig Arbejdet skal flyde Sociale arrangementer betyder ikke så meget CASA s undersøgelser Interview med ledere i anlægsgartnerfaget Situationsbestemt ledelse Motivation i forhold til situationsbestemt ledelse Sammensætning af hold Opsamling Personlighedsanalyse DISC Personlighedsanalyse Lyskurveteorien Inddrag medarbejderne Trivsels fokus Assertiv ledelse og kommunikation Ledelsesstil Liste over meget demotiverende faktorer Opsamling på første del ANDEN DEL Det store billede Skab positive menneskelige relationer Lederen skal være et forbillede Kollegaerne Dialog Hvad er medarbejdernes behov? Fokus på trivsel Få arbejdet til at flyde Om at sætte mål Anerkend deres indsats via forventninger Hvordan man anerkender Stil forventninger og ros Feedback Tag dem seriøst Fokus på udvikling Nye ansvarsområder Faglig udvikling CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 4

6 Udvikling via coaching Tilpas dosering af ansvar Informer Giv indblik i virksomheden Informere om det store billede Information fører til ansvar som kræver mere information Fokus på nedslidning Folderen Diskussion Konklusion Perspektivering Kildeliste BILAG Bilag 1, Aftaleformular Bilag 2, Analyse af anlægsgartnernes adgang fra faget Bilag 3, Herzbergs to-faktorteori Bilag 4, Spørgeskema Bilag 5, Spørgeskemarapport Quest Bilag 6, Supplerende grafer og information til spørgeskemaundersøgelsen Bilag 7, Udsagn fra spørgeskemaer Bilag 8, De interviewede Bilag 9, Interviewskema til anlægsgartnere Bilag 10, Mindmap - Anders Rasmussen Bilag 11, Mindmap - Sara Paasch Æbelø Bilag 12, Mindmap - Ejgil Slot Ravnholdt Bilag 13, Mindmap - Jeppe Daasbjerg Christensen Bilag 14, Mindmap - Anne Trier Hansen Bilag 15, Mindmap - Jesper Baagøe Søndergaard Bilag 16, Sammendrag fra speciale 1b rapport om god ledelse Bilag 17, Interviewskema til ledere Bilag 18, Besøg hos Tor Haddeland v/ Designhaver ApS - referat Bilag 19, Besøg hos Hans Villadsen v/ HedeDanmark A/S, driftscenter Studsgård - referat Bilag 20, Besøg hos Jeppe S. Vejgaard v/ Kaj Bech A/S - referat Bilag 21, Besøg hos Anders Bjørnlund v/ BUUS anlægsgartner ApS - referat Bilag 22, Besøg hos Tina Kjellerup v/ HedeDanmark A/S, Personaleafdelingen referat Bilag 23, Curt Coffmanns og Marcus Buckinghams 12 spørgsmål Bilag 24, Coaching FOLDEREN På indersiden af rapportens bagside CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 5

7 INDLEDNING Anlægsgartnerfaget er plaget af stor udskiftning af medarbejdere, da mange vælger, at skifte erhverv. Hvad er dét der motiverer, når man vælger, at blive anlægsgartner? Kan man opstille nogle grundregler, som lederen kan arbejde efter, når man dagligt skal motiverer sine medarbejdere, så både medarbejdernes og virksomhedens interesser varetages? Således lyder problemformuleringen og derved udgangspunktet for opgaven. Se aftaleformularen på bilag 1 side 51. Ofte står lederen som lus mellem to negle. Virksomhedens interesser skal varetages, der skal altså produceres for, at få penge i kassen. Samtidigt skal medarbejderne have det godt, uden stress, uden skader og uden for mange sure eller kedelige dage. Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet, men lederen bliver tit set som slavepiskeren der presser medarbejderen til det yderste for, at virksomheden kan tjene penge. Ofte vil problemet opstå i situationer, hvor virksomheden er presset i forhold til tid, eller hvis virksomheden ikke tjener nok penge på en opgave. Ydermere er der mange sure dage med regnvejr, frostvejr, blæsevejr og ofte ingen mulighed for inde arbejde. Arbejdet er fysisk hårdt og arbejdsstillingerne er ringe. Mange vil ikke kunne arbejde hele deres liv igennem som anlægsgartnere, men bliver nødt til, at skifte erhverv, når kroppen siger stop. Så hvorfor egentlig vælge denne branche? Hvad er fordelene? Hvad får anlægsgartner til, at vælge denne branche? Kan man motivere dem på en sådan måde, at virksomheden opnår gode initiativtagende og produktive medarbejdere uden, at det koster meget i frynsegoder og tillæg? Er der yderlige fordele ved, at motiverer dem, så virksomhedens anstrengelser for, at motivere kan betale sig? Rapporten er delt op i 2 dele samt en vedlagt folder. Første del. For, at blive klogere på ovenforstående forhold, undersøges de klassiske motivationsteorier for, at få indsigt i hvad motivation egentligt er. Derefter interviewes ledere og medarbejdere i anlægsgartnerfaget for, at trække på deres erfaringer og opfattelser af faget. Disse interviewes bliver sammenlignet med motivationsteorierne og div. undersøgelser omkring motivation. Anden del. Denne del giver et bud på, hvordan man skal lede anlægsgartnere i dagens Danmark. Den bygger på teorierne, undersøgelserne og analyserne der bliver beskrevet i første del. Samtidig bygger den på ledernes erfaringer og gode råd. Folderen. Den skal hjælpe med, at lederen kan styrer efter udsagnene i hverdagen. Den er en hurtig genvej til, at opfriske det læste stof, i en travl og hektisk hverdag. Folderen kan findes på indersiden af rapportens bagside. CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 6

8 PROBLEMER I BRANCHEN Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, som er BAR Jord til Bords brancheudvalg for det grønne område har set, at der er nogle problemer i anlægsgartnerfaget. Mange forlader faget forholdsvis hurtigt efter, at de er blevet anlægsgartnere. Derfor har de bedt Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) undersøge problemet. CASA udarbejdede en rapport som lå færdig i september Dele af rapporten kan ses på bilag 2 side sammen med en henvisning til den fulde rapport. CASA udsendte spørgeskemaer og interviewede anlægsgartnere i hele Danmark. Både nuværende anlægsgartnere og anlægsgartnere der havde forladt faget. De påviste en markant tilgang til faget, f.eks. blev der indgået 246 uddannelsesaftaler i 2003, hvor der i 2007 blev indgået 537 aftaler. Alligevel er der stadig mange der forlader faget og Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg ser det, som et problem, at der tabes erfaring og ekspertise. Undersøgelse sætter dog ikke direkte antal på, hvor mange der forlader faget igen. Men bunder f.eks. i undersøgelser af udmeldinger af 3Fs medlemmer under anlægsgartneroverenskomsten. Deres spørgeskemaundersøgelse fremhæver årsager til, at de ophørte havde forladt faget: Hensynet til deres helbred (24 %) At de kan få højere løn i andre brancher (22 %) At de gerne selv vil bestemme (22 %) Samtidigt fandt de ud af, at de der ophørte med, at være anlægsgartnere, gennemsnitlig var 40 år. Mange ophørte efter ca. 10 år i faget. CASA S KONKLUSION I GROVE TRÆK Der skal sættes mere fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Dog kommer der flere og flere hjælpemidler til. Udfordringen ligger i, at sætte fokus på de gode arbejdsmetoder. Der skal gøres mere opmærksom på branchens informationsmateriale om, hvordan man bruger redskaber og hjælpemidler og foretager tunge løft, så de belaster mindst muligt. Særligt skal fokus rettes mod instruktion af unge og nyansatte. Derudover skal ledere udfører mere professionel ledelse. Dårlig ledelse og dårlig planlægning er i høj grad et problem. Lederne skal blive bedre til dialog. Herunder ligger mere dialog om arbejdsplanlægning, dialog med medarbejderne om deres behov for faglig udvikling, ros og ris samt behov for hjælpe- og værnemidler. Endvidere dialog om hvordan arbejdet tidsfastsættes og tilrettelægges bedst muligt. Derudover skal medarbejderne have mere indflydelse på deres egen hverdag. OPSAMLING Der er altså nogle problemer i faget. Denne rapports formål er ikke, at rette op på disse problemer men, at opkvalificerer mig selv til opgaven som leder og videregive denne viden til andre. Men, at CASA konkluderer, at faget er præget af dårlig ledelse, gør rapporten relevant. CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 7

9 FØRSTE DEL TEORI MASLOW Marslows behovspyramide er en af de mest grundlæggende og udbredte motivationsteorier. Den beskriver menneskets grundlæggende behov. Ikke i forhold til arbejdssituationen eller ledelse, men i alle livets facetter. Den bruges meget i forbindelse med psykologi, pædagogik, markedsføring og ledelse. Det var den amerikanske psykolog Abraham Maslow, der i 1950 erne gennemførte en række undersøgelser af menneskets behov. På baggrund af disse undersøgelser udarbejdede han Maslows behovspyramide. Maslows behovspyramide Selvrealisering Egobehov Sociale behov Tryghed Fysiske behov - Skabe - Udvikle - Føle et ansvar - Udfordring - Hævde sig - Status - At modtage ros - Selvtillid - Accept - Gruppetilhør - Kontakt til andre - Kærlighed - Foretrækker det kendte - Sikkerhed - Tryghed i jobbet - Kender fremtidsplaner - Mad - Væske - Tøj - Søvn Maslow, fra Organisation s 68 TEORIEN LYDER Nederst ligger de mest basale behov, de fysiske. Maslow mente, at når disse fysiske behov helt eller delvist er dækket, begynder vi, at få interesser for de næste behov i behovspyramiden, behov for tryghed. Han mener altså, at behovene melder sig i en fastsat rækkefølge og at mennesket altid søger at få afdækket nye behov. Det er en grundlæggende drivkraft der ligger i alle os mennesker. CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 8

10 Teorien lyder altså, at når man har fået afdækket et behov helt eller delvist, aktiveres efterhånden et nyt. Når et behov er aktivt betyder det, at der er opstået en uligevægtstilstand. Vi føler, at vi mangler, at få dette behov opfyldt og dette frustrerer os. Denne uligevægtstilstand prøver vi derfor, at rette op på ved, at foretage en handling. Hvis det ikke lykkedes, at opfylde behovet, opstår der en frustration. Mennesket har altså en indre drivkraft til, at opfylde aktive behov. En indre motivation. Mennesket vil stræbe efter, at udvikle sig og udfolde sig konstruktivt i én eller flere sammenhænge. Samtidigt er Maslow dog skeptisk overfor menneskets evne til altid, at kunne skabe motivationen af egen drift til, at opfylde disse behov. Mennesket vil altså gerne opfylde behov, men er ikke altid selv i stand til, at drive sig selv til, at opfylde dem. Derved opstår frustrationen. Denne kan både være svag og stærk. Svage frustrationer Rationalisering (finde en fornuftig forklaring på hvorfor, det ikke gik som man håbede) Fortrængning (forsøger, at glemme behovet) Kompensation (forsøger, at lave andre ting der opfylder behovet helt eller delvis) Projektion (skylder skylden på andre) Stærke frustrationer Aggression Depression Resignation (længerevarende apatisk adfærd) Flugt Psykosomatiske sygdomme Mennesket har altså nogle behov de gerne vil have dækket. Hvilke behov afhænger af situationen. Børn og mennesker i ulande har f.eks. stor behov for mad og drikke. Derfor er disse behov de vigtigste. Det er dem, de fokuserer på og finder selvtilfredsstillelse ved at opfylde. Er det for svært, at nå sine mål, kan det også være for svært, at finde motivationen og dermed opstår en frustration. Man skal dog være opmærksom på, at vi ikke ligger på ét fast behovstrin. Det enkelte menneske kan ligge på forskellige trin, alt afhængig af situationen og hvor personen er i sit liv. Men et tiltag fra lederen om motivation, vil være dømt til, at mislykkedes, hvis behovene på de lavere niveau ikke er opfyldt. Det nytter ikke noget, at fortælle medarbejderne hvor givende deres job er, hvis de kun går og tænker på, at deres løn er så lav, at de ikke har råd til grundlæggende fornødenheder. TEORIEN I PRAKSIS Hvis man skal beskrive Maslows behovsteori i forhold til anlægsgartnerfaget, kan man gøre det med følgende eksempel. Arne har arbejdet som faglært anlægsgartner i ét år efter, at han blev udlært i samme firma. Han føler ikke rigtig, at han er kommet ud af lærlinge rollen og har et egobehov for, at vise hans kollegaer, at han er lige så god en svend som dem. Han har altså et aktivt behov, en uligevægt. Derfor er hans handling, at han går til lederen for, at bede om mere ansvar. Han vil ikke længere arbejde under en anden svend, men have sine egne projekter. Leder lover, at finde nogle projekter til Arne. Da Arne efter nogle måneder stadig ikke har fået CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 9

11 nogle gode projekter, ud over at samle affald omkring byens lokale købmand, bliver han frustreret. Arne bliver sur og bitter (aggression) over lederen og snakker dårligt om ham blandt de andre ansatte (projektion). Det giver et dårligt arbejdsmiljø og Arne bliver demotiveret. Det hele bliver lige meget. Til sidst finder han et nyt arbejde hvor han får hans behov stillet og bliver mere tilfreds med sig selv. Altså en ny handling der opfylder behovet og Arne er ikke længere frustreret og derfor heller ikke demotiveret. BEHOV FOR MOTIVERING Maslow beskriver altså flere faktorer i forhold til motivation. Mennesket har en indre drivkraft, en indre motivation. Men den er ikke altid nok. Der kan være behov for motivation udefra. Under alle omstændigheder bliver man frustreret, hvis man ikke får det aktive behov opfyldt. Dermed er der stor chance for demotivation. Ordet motivation stammer fra det latinske ord motio, der i sin grundform betyder at movere. Motivation er, når man gør noget, fordi man har lyst eller interessere sig for aktiviteten (indre motivation). Motivation står i modsætning til begrebet bevægelse, hvor man ikke gør det fordi man har lyst, men på grund af en belønning eller trussel (ydre motivation). I stort set alle sammenhænge dækker ordet motivation over begge begreber. Maslow giver os en forståelse af andre mennesker. En grundlæggende model for, hvorfor vi mennesker egentligt udvikler og bevæger os. Men modellen stiller også nye spørgsmål i forhold til motivation. Hvis mennesker ikke altid selv er i stand til, at motivere sig, hvad skal der så til? Det er her det ledelsesmæssige perspektiv kommer ind i billedet. Hvad kan vi som ledere gøre for, at hjælpe personen med at flytte sig, så personen ikke bliver frustreret, demotiveret? LAWLERS FORVENTNINGSTEORI Lawlers behovsteori bygger videre på Maslows behovspyramide. Maslow var skeptisk overfor, om mennesket altid kunne skabe motivation af egen drift. Forventningsteorien giver et bud på, hvad der skal til. Den siger grundlæggende, at det ikke er nok at der er et behov. Der skal også være en belønning for, at nå behovet og det skal stå mål med indsatsen. Først da vil man være motiveret. Belønningen kan godt ligge i selve opfyldelsen af behovet, i nogle tilfælde. Men motivationen bliver større, jo større belønningen er. Gartnere skal altså udføre et job. Belønningen er løn, frynsegoder, anerkendelse osv. Hvilket er den ydre motivation. Den enkelte medarbejder beslutter sig så for, om belønning har værdi nok i forhold til arbejdet der skal udføres. Den indre motivation kan være i form af faglig udvikling, selvtilfredsstillelse, at arbejde med noget der har interesse osv. Disse faktorer tæller også med i vurderingen af den samlede værdi af belønningen. Lawlers fortæller også, at alle mennesker er forskellige og belønningen ikke har samme værdi for alle mennesker. Det kommer helt an på, hvor man ligger henne i behovspyramiden. Hvad er vigtig for dem lige nu i situationen? Hvis de har nogle aktive egobehov, betyder anerkendelse mere for dem, end hvis de havde nogle aktive tryghedsbehov. Måske har de svært ved, at få økonomien til at køre rundt, så det vigtigste for dem er, sikkerhed for arbejde. CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 10

12 Trin 1 Lawlers forventningsteori Kan min indsats føre til den forventede præstation? Nej Trin 2 Ja Kan præstationen føre til en belønning? Er værdien tilstrækkelig stor? Nej Nej Ja Motivation tilstede Motivation ikke tilstede Lawlers, Organisation s. 81 Både Maslows og Lawlers teorier er ikke udarbejdet i forbindelse med arbejdspladsen, men i forhold til det hele menneske og dens liv. Teorierne er gode til, at forstå motivationsbegrebet og til, at forstå sine medmennesker. De kan være lidt svære, at bruge i praktisk. Det forudsætter, at man er meget tæt på sine medarbejdere og er i tæt og åben dialog med dem for, at forstå hvor de ligger henne i behovspyramiden. Sidst i 1950 erne, få år efter offentliggørelsen af Maslows behovspyramide, fremlagde den amerikanske Frederick Herzberg, en noget mere operationel teori. HERZBERG Frederick Herzbergs motivations teori hedder to-faktorteorien. Den bygger, ligesom Lawlers videre på Maslows teorier. Den blev udarbejdet på baggrund af en undersøgelse i den amerikanske stålindustri. Ingeniører og regnskabspersonale blev bedt om, at fortælle om situationer i deres arbejde, hvor de enten har følt sig: Usædvanlig godt tilpas Usædvanlig dårlig tilpas Herzberg delte faktorer der var med til at motiverer op i to grupper: Vedligeholdelsesfaktorer Motivationsfaktorer CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 11

13 Herzbergs to-faktorteori Vedligeholdelsesfaktorer: Motivationsfaktorer: Vedrører rammerne for arbejdets udførelse. Vedligeholdelsesfaktorerne er med til at stabilisere opfattelsen af arbejdspladsen, så der ikke opstår utilfredshed. Vedrører selve arbejdets indhold. Motivationsfaktorerne er i stand til at skabe tilfredshed. Herzberg, fra Organisation s 73 Vedligeholdelses faktorer er løn, julefrokoster, fysiske rammer, titler, tryghed i arbejdet osv. Motivationsfaktorer er arbejdets indhold, påskønnelse, udviklingsmuligheder, handlefrihed osv. På bilag 3 side 57 kan man se konkrete eksempler på, hvad Herzberg mente, de to grupper indeholdt af faktorer. Teorien lød på, at vedligeholdelsesfaktorer ikke direkte motiverer medarbejderne. De kan skabe tilfredshed over en kort periode og bliver derefter dagligdag. Hvis vedligeholdelsesfaktorerne derimod fjernes igen, giver det utilfredshed hvilket er demotiverende. Motivationsfaktorerne er dem der virkelig motiverer medarbejderne. Af vedligeholdelsesfaktorer der er oppe i tiden kan nævnes: Frugtordning Sygeforsikring der rummer behandlingsgarantier Fri telefon eller internet Vedligeholdelsesfaktorerne mister som sagt hurtigt deres effekt og man skal finde på nye tiltag. En omkostningsfuld opadgående spiral. Motivationsfaktorerne er ifølge Herzberg de, der virker bedst og længst. Motivationen i virksomheden opretholdes ved, at arbejdet tilføres nye ansvarsområder, giver anerkendelse for indsatsen, muligheder for at yde præstationer osv. (Herzbergs motivationsfaktorer) UTILFREDSHED ER IKKE DET MODSATTE AF TILFREDSHED Det interessante ved Herzbergs teori er, måden han beskriver hvordan nogle faktorer ikke motiverer ret meget, men skaber demotivation hvis de ikke er til stede. Hvis der er utilfredshed i arbejdet, kan man altså ikke skabe tilfredshed Herzberg ved blot, at forbedre disse faktorer, kun mindre utilfredshed. Hvis de faktorer der skaber tilfredshed og motivation ikke er tilstedet, skabes der ikke nødvendigvis utilfredshed. Ifølge Herzberg er utilfredshed altså ikke det modsatte af tilfredshed. Se figur til højre. Jeg forudsætter i denne sammenhæng, at medarbejderne skal være tilfredse for, at være motiverede. Dette vil Ikke tilfreds Ikke utilfreds Tilfreds Utilfreds CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 12

14 nok ikke i alle sammenhæng være korrekt, hvis vi ser det i forhold til Maslows behovsteori. Hvis man nu virkelig mangler mad på bordet, så er lønnen nok af højere prioritet end, at man er tilfreds med arbejdet man udfører. Undersøgelser peger på, at vi i Danmark ikke ligger helt nede på de fysiske behov, ej heller tryghedsbehovet. Nærmere egobehov og selvrealisering. Disse undersøgelser kommer vi nærmere ind på senere. Hvis man sammenligner Maslow og Herzberg vil man opdage, at motivationsfaktorerne primært samler sig om opfyldelsen af egobehov og behov for selvrealisering. Vedligeholdelsesfaktorerne samler sig primært omkring de underlæggende behov behovspyramiden. Derfor mener jeg, det må være rimelig at antage, at medarbejderne skal være tilfredse for, at kunne motiveres til, at yde en god indsats på arbejdspladsen. LEDERENS ROLLE Disse begreber om vedligeholdelsesfaktorer og motivationsfaktorer skal ses sammen med begreberne indre og ydre motivation. Som leder kan man påvirke dem begge. Jo bedre medarbejderens indre motivation harmonerer med lederens ydre motivation, jo større bliver den samlede motivationen. Hvis Arne har behov for, at selvrealiserer sig selv, skal lederen opsætte nogle rammer der gør Arnes selvrealisering muligt. Ydre motivation kan traditionelt beskrives som begreberne pisk eller gulerod. Før finanskrisen var det vigtigt, at fastholde de gode medarbejdere. Hvis de ikke brød sig om tonen, kunne de nemt finde et andet sted at arbejde. Efter finanskrisen er det vigtigt, at fastholde de gode medarbejdere og motivere dem til, at optimerer driften og arbejdsgangene. Finanskrise eller ej, pisk er ikke en effektiv metode i vores moderne samfund. Pisken virker måske på kort sigt, men motivation handler om, at få folk til at gøre noget af egen fri vilje. Gulerodsmetoden er mere velset, men kan hurtig blive dyr for virksomheden. Når gulerødderne bliver hverdag, skal der flere og flere gulerødder til. Det bliver en opadgående spiral. Man kan også frygte at medarbejderne kun gør det absolutte nødvendige for at undgå konsekvenserne eller den lovede belønning. Derfor er det vigtigt, at denne ydre motivation bliver kombineret med medarbejderens indre motivation, hvilket typisk stimuleres gennem motivationsfaktorer. OPSAMLING Herzbergs motivationsteori har været meget populær fordi den er så håndgribelig og der refereres hyppigt til den i bøgerne om motivation. Dog kan man ikke altid dele faktorerne op på Herzbergs måde, det må være individuelt fra person til person og alt efter situationen og hvor man er i livet. Her er Maslow mere dynamisk. Dog mener jeg, Herzberg har nogle gode definitioner på begreberne. Men, at faktorerne lige nøjagtig er delt op som vist på bilag 3 side 57, tror jeg ikke altid man kan tage for givet. Både med hensyn til vedligeholdelsesfaktorer og motivationsfaktorer, handler det om den samlede effekt. Alle tiltagene tæller med og giver tilsammen motivationsniveauet. Det virker forstærkende og giver tilsammen nettoeffekten. Man skal minimere mulighederne for demotivation og optimere mulighederne for motivation. CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 13

15 UNDERSØGELSE AF DANSKERNE I DAGENS DANMARK Motivationsteorierne giver os et godt billede af, hvad motivation er og hvordan det opstår. Men hvordan ser det ud i forhold til vores moderne velfærdssamfund. Der er lavet mange undersøgelser omkring motivation, men ikke om hvordan situationen ser ud i dag i forhold til medarbejderne. Den der kommer tættest på, er en undersøgelse fra Dansk Handel og Service, der prøver, at belyse hvordan man får danskere til, at dele viden og innovation, i vores moderne vidensamfund. De mener motivation er nøglen og de grundlæggende undersøgelser om danskerne kan derfor også bruges i denne sammenhæng. Dansk Handel og Service udarbejdede undersøgelsen i efteråret Menneskers behov i dag er ikke de samme som for 20 år siden. Faktorer som familie, mentalt velvære, arbejdsglæde og fritidsinteresser, har fået stor betydning og det skaber nye krav til arbejdslivet. Én af deres undersøgelser vises herunder. 45 Hvad betyder mest for dit tilhørsforhold til din arbejdsplads? Personer uden børn Personer med børn Fra Dansk Handel og Service Deres konklusion i hovedtræk: Tryghed eller udfordring. Der er i dag to slag mennesker, nogle der søger udfordringer og nogle der søger tryghed Større fokus på individet. Mennesker er forskellige og skal motiveres individuelt Trivsel på arbejdspladsen er alfa og omega Der skal være balance mellem arbejdet og privatlivet Øget ønske om ansvar og indflydelse Værdier er lige så vigtige som løn Herefter beskrives punkterne under hver sin overskrift. CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 14

16 TRYGHED ELLER UDFORDRING Siden 2. Verdenskrig er danskernes velfærd steget betydeligt. Vi har ikke, som i f.eks. dele af Afrika, et stort behov for, at få vores basale behov dækket. Det er en selvfølge, at vi i Danmark har råd til, at forsørge os selv. Samtidigt er der et godt sikkerhedsnet som sørger for, at vi heller ikke har så stor behov for tryghed, i forhold til vores arbejdssituation. Dansk Handel og Services undersøgelse viser, at det er de tre øverste behov i behovspyramiden, der primært er aktive hos danskere i dag. Vi ligger generelt så højt, at disse behov ikke længere har den samme hierarkiske opdeling, men nærmere er ligestillede og aktiveres alt afhængig af situationen. Dog er der også nogle der har et stort tryghedsbehov. Det er især unge børnefamilier hvor økonomien er stram. Denne medarbejder vil have et stort behov for sikkerhed i arbejdet. Der findes altså to typer i dag. De der søger udfordringer, personlig og faglig udvikling, og så dem, der prioriterer tryghed frem for udfordringer. Første nævnte gruppe er dog langt den største. Behovspyramide i velfærdssamfundet Fra Dansk Handel og Service Set i forhold til denne rapport, tages der udgangspunkt i medarbejderne på arbejdspladsen. Hvilket vil sige, at medarbejderne allerede er ansat i virksomheden og har derfor god grundlag for, at have sit tryghedsbehov opfyldt. Så i langt de fleste tilfælde, er det de tre øverste trin i pyramiden der er aktive, når nu medarbejderen har fået arbejde som anlægsgartner. FOKUS PÅ INDIVIDET Det er altså disse behov man skal have fokus på. Men hvilke der lige i situationen er aktive hos medarbejderen, kan være svær at sige. Da de i dag optræder som en slags treenighed. En vigtig konklusion Dansk Handel og Service drog var derfor, at medarbejderne skal motiveres forskelligt. Det er derfor meget vigtigt for lederen, at være tæt på sine medarbejdere, samtidigt med, at der er en god kommunikation. Ellers er det ikke muligt at finde ud af, hvad der betyder noget for lige præcis den person. Derfor kan det være godt givet ud, hvis man giver en sodavand efter fyraften en dag, til nogle af medarbejderne, sådan helt tilfældigt, og på den måde lære dem bedre at kende. Jeg anser metoden vil være bedst hos mindre anlægsgartnere hvor lederen CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 15

17 er tæt på medarbejderen. I større virksomheder kan man lave MUS-samtaler (Medarbejderudviklingssamtaler). De anlægsgartnere jeg har snakket med, holder MUS-samtaler en gang årligt (hvis de holder MUS-samtalerne). De der holder samtalerne, har haft gode erfaringer med dem. Men uanset hvilken metode man bruger, handler det om, at lytte og forstå. TRIVSEL En anden vigtig konklusion er, at trivsel er alfa og omega. Frem til 90 er var der meget fokus på personlig- og faglig udvikling og udfordringer. I dag ser det ud til, at kurven knækker lidt og der i dag lægges mere og mere vægt på bløde Trivselshjulet Retning og mål Arbejds mængden Kultur Feedback Sociale relationer Faglige udfordring Fra Dansk Handel og Service værdier. Såsom balance mellem arbejds- og privatliv og trivsel på arbejdspladsen. Trivsel er alfa og omega, lyder Dansk Handel og Services konklusioner. Der er mange faktorer der har indflydelse på medarbejdernes trivsel. Dansk Handel og Service beskriver det via Trivselshjulet. Det er vigtigt, at pointere, at elementerne både kan være positive og negative. Hvis arbejdsmængden f.eks. ikke er tilpasset, kan det på den ene side resultere i stres. På den anden side kan det resultere i understimulering. Feedback nævnes som en god måde, at komme tæt på sine medarbejdere. Man mødes på samme niveau. Altså lederen med de strategiske briller mødes med medarbejderen der har de operationelle briller på. Man samles om en fælles reference og kan tale sammen om forventninger, mål, værdier osv. ØGET ØNSKE OM ANSVAR OG INDFLYDELSE Hænger meget sammen med, hvor vi i dag ligger i behovspyramiden. Der er mange ego- og selvrealiseringsbehov aktive. Det er også disse faktorer der ifølge Herzberg motiverer mest, så det kan betale sig, at lægge fokus her. Undersøgelsen peger på, at det er mere motiverende, hvis medarbejderne selv kan være med til at planlægge deres arbejdsdag. Hvis man kan skabe sådanne rammer, hvor det er muligt, påvirker man medarbejdernes indre motivation. De bliver selv en del af projektet og føler, at de kan noget og gør noget. VÆRDIER ER LIGE SÅ VIGTIGE SOM LØN Ifølge Dansk Handel og Service lægges mere og mere vægt på virksomhedens værdier og holdninger. Konklusionen kommer ud fra, at 44 % af de adspurgte finder, at værdier og omdømme er lige så vigtig, i forbindelse med jobsøgning, som løn og jobindhold. I forhold til anlægsgartner branchen er der ikke så mange værdier ud ad til. Her er det nærmere virksomhedens image og præstige der er vigtig. Medarbejderne skal være stolte af, at fortælle borddamen som deres arbejdsplads. Det kan også være i form af en arbejdsplads, der har ry for, at have en god persona- CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 16

18 lepolitik eller gør meget for medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. Hvis medarbejderen er stolt af sin arbejdsplads, føler de også et større ansvar for arbejdspladsen. BALANCE OG BLØDE VÆRDIER Så selv om motivationsteorierne er mere end 50 år gamle, er de altså stadig aktuelle. Det er nogle grundlæggende beskrivelser af mennesket. Det kommer altså også an på trenden i samfundet. Hvad har vi fokus på? I dagens Danmark, er det altså de bløde værdier, det hele menneske. Hvor det frem til 90 erne var mere populært, at have fokus på personlig- og faglig udvikling. Disse ting er stadig vigtige, men nu ses en tendens til, at også de bløde værdier bliver mere og mere vigtige. Disse værdier vil, ifølge Herzberg, være vedligeholdelsesfaktorer, hvorimod ønskerne om faglig og personlig udvikling vil være motivationsfaktorerne, altså dem, der virkelig motiverer. Konklusionen lyder derfor, at man bliver nødt til, at have større fokus på trivsel på arbejdspladsen. Man kan ikke alene fokusere på motivationsfaktorerne, de vil ikke hjælpe meget, hvis medarbejderne er utilfredse med deres arbejdssituation. Vedligeholdelsesfaktorerne bliver en slags motivationsfaktorer i form af selvrealisering. Menneskelige værdier i stræben efter, at realiserer sig selv som det hele, afbalancerede menneske i et mere og mere holistisk samfund (holisme, at se tingene som en helhed). DET SELVTÆNKENDE MENNESKE HUMAN RELATIONS Begrebet stammer tilbage fra 1920 erne. Før dengang, fokuserede man meget på det fysiske arbejdsmiljø og den organisatoriske opbygning af virksomhederne og organisationer. I 1924 ville man i USA lave en undersøgelse der skulle påvise, ved hvilken lysmængde mennesket arbejdede bedst. Efter 5 år havde man ikke fundet en konklusion, forsøget mislykkedes. Til gengæld fandt man ud af, at det nærmere var en social faktor, der kunne øge motivationen og derefter udviklede man begrebet Human relations eller Den Humanistiske Skole. Forsøget blev skelsættende og alle efterfølgende motivationsteorier og ledelsesteorier bygger på denne viden. Ideen var, at lægge vægten på mellemmenneskelige relationer på en sådan måde, at medarbejderne følte sig værdsat og relationerne blev forpligtende. Man ville skabe en positiv gensidig afhængighed, der kunne medvirke til, at parterne ud fra følelsen af samhørighed, respekt og loyalitet, i højere grad involverede sig i arbejdet og dermed ydede en større indsats. NYE ERKENDELSER Man har mange gange prøvet, at sætte medarbejderne i kasser og tabeller for, at kunne styrer efter dem. Videnskaben er senere kommet til den erkendelse, at mennesket er et selvstændigt, lukket system, der kun åbner sig efter eget ønske, selvreflekterende. Yderligere har man fundet ud af, i videnskaben for mikroverdenens dynamiske processer, at hovedparten af alt, hvad der sker i dynamiske processer, er baseret på tilfældigheder. Ud fra dette synspunkt er man kommet frem til, at man ikke kan styrer andre mennesker, ud fra teorier, tabeller og diagrammer. Det handler om, at forstå andre mennesker. Dette betyder ikke, at teorierne ikke passer. Det betyder, at man ikke udelukkende kan gå ud fra disse teori- CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 17

19 er. I stedet skal man søge at forstå andre mennesker via teorierne og lede efter nogle grundlæggende menneskelige principper (Human relations). Disse beskriver Stephen R. Covey i sin bog, 7 gode vaner. Stephen er grundlægger af en af verdens førende virksomheder indenfor ledelses- og organisationsudvikling, FranklinCovey Company. De grundlæggende principper lyder: Retfærdighed Integritet og ærlighed Menneskelige værdier (alle er skabt lige) Evner (alle har muligheden for at udvikle sig) Hjælpsomhed Principperne er ikke religion eller ledelsesteorier, men grundlæggende principper der går igen i alle stærke religioner, stærke samfundsfilosofier og etiske systemer. Samtidigt skal man huske, at det også gælder om at tjene penge. Forsøg først at forstå dine medarbejdere, derefter skal du handle ud fra disse grundprincipper og virksomhedens interesser. På den måde opbygger man menneskelige relationer. SPØRGESKEMAER OG MEDARBEJDER INTERVIEWS Motivationsteorierne giver os et bud på, hvad motivation er og hvordan det opstår. Herzberg giver nogle bud på, hvad det er der motiverer og Dansk Handel og Service giver et bud på, hvordan motivationsteorierne fungerer i vores moderne samfund. Men for, at komme det lidt nærmere, er det vigtigt at forstå anlægsgartnere. Hvad er drivet i faget? Hvorfor valgte disse personer, at blive anlægsgartnere? UDDELING AF SPØRGESKEMAER Mens jeg har været ude og snakke med div. ledere i anlægsgartnerfaget omkring emnet, har jeg delt spørgeskemaer ud. Spørgeskemaerne skulle hjælpe med, at belyse de positive og negative sider af branchen. Samtidigt skulle de hjælpe med, at få en forståelse for, hvad der er vigtigt for anlægsgartnerne, i forbindelse med vedligeholdelses og motivationsfaktorer. Spørgeskemaer er også delt ud blandt JU-Beders anlægsgartnerelever. Eleverne gik på 4. Hovedforløb og var derfor i gang med at udarbejde deres afsluttende opgaver. Ydermere er skemaet sendt elektronisk ud på nettet, via Facebook, til relevante grupper og netværk. Papirudgaven af spørgeskemaet kan se på bilag 4 side 58. I alt har 94 personer svaret på spørgeskemaet. Resultatet fra undersøgelsen er blevet brugt til uddybende interviews af anlægsgartnere for, at få den rigtige forståelse. Man skal være skeptisk overfor spørgeskemaer, men det var et godt udgangspunkt for samtalerne og har da også vist sig, at give et godt billede på en anlægsgartner. Spørgeskemarapporten kan ses på bilag 5 side SPØRGESKEMAERNE Spørgeskemaet er opbygget således, at det starter med nogle spørgsmål omkring personen, til efterfølgende segmentering. Derefter er stillet tre hovedspørgsmål, Hvorfor blev du gartner? Hvad er de største ulemper ved at arbejde som gartner? Hvad kunne du i fremtiden bedst tænke CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 18

20 dig i dit job? Spørgsmålene var alle på nær et, udarbejdet som lukkede kvantitative spørgsmål. Hvilket vil sige, at de fik nogle valgmuligheder hvor de skulle prioriterer nogle udsagn. Dog var der til hvert af de tre hovedspørgsmål, tre rubrikker med feltet andet. Her kunne de adspurgte selv tilføje udsagn. Eneste åbne spørgsmål var en opfølgning på spørgsmålet, vil du helst arbejde indenfor nyanlæg eller pleje? Dette skulle også hjælpe med en forståelse af fordele og ulemper ved faget. Grundlæggende tegnede der sig to billeder. Det skal pointeres, at 60 % af de adspurgte, er gartnere der har været i faget under 5 år, inklusiv deres uddannelse. Mange af disse var gartnerne fra 4. Hovedforløb, altså forholdsvis nye i faget. Hvorfor valgte du at blive anlægsgartner? Dette spørgsmål skulle hjælpe med en forståelse for, hvad fordelene i faget er. Når nu der er så mange ulemper ved, at være anlægsgartner, som nævnt i indledningen, hvorfor så vælge dette fag? Hvad er plussiderne? Som det ses på grafen nedenfor, Hvorfor valgte du at blive anlægsgartner, kan man se, at udendørs arbejde er det vigtigste af de nævnte udsagn. Anden prioritering hos de grå er, at få afvekslende arbejde. Hvor de grønne finder det vigtigere at arbejde med planter og skabe rum der gør folk glade. 600 Hvorfor valgte du at blive anlægsgartner? Pleje Nyanlæg Hvad er de største ulemper ved faget? Denne graf ses på næste side. Selv om, at 60 % af de adspurgte ikke har været i faget mere end 5 år, er det arbejdsstillinger og det fysiske hårde arbejder, de ser som de største ulemper. Lønne prioriter de som den næst største ulempe, ud af de nævnte udsagn. De grå stemmer stille vinterperioder ind som nr. 3 hvor de grønne stemmer sure tjanser ind som nr. 3. Umiddelbart fortæller grafen ikke så meget ud over, at det fysiske arbejdsmiljø er vigtig, men den har været god at snakke ud fra. CASPER ROHDE CHRISTENSEN, TL4A-09 19

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Stina Low Holdnummer: RO123279A4-E 19-06-2014

Stina Low Holdnummer: RO123279A4-E 19-06-2014 2014 Implementering af sensorisk metode, til vurdering af færdige producerede retter hver dag. Implementation of sensory methodology for assessing the finished produced menus every day Afsluttende eksamensprojekt

Læs mere

Et medarbejderperspektiv på hvordan man motiverer den kreative medarbejder med henblik på trivsel på arbejdspladsen

Et medarbejderperspektiv på hvordan man motiverer den kreative medarbejder med henblik på trivsel på arbejdspladsen Et medarbejderperspektiv på hvordan man motiverer den kreative medarbejder med henblik på trivsel på arbejdspladsen An employee perspective on how to motivate the creative employee for job satisfaction

Læs mere

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk CO-industri Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere