Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af HB-Møde. 22. april 2011"

Transkript

1 Referat af HB-Møde 22. april 2011

2 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar s beretning Nyt fra Hovedkredsene Status på skak.dk og IT Notat fra novembermødet Status på strukturdebatten fra sidste seminar Divisionsturneringen Udvalg og andre aktiviteter Seniorskak Dommeruddannelsen DM I hurtigskak Økonomi & Regnskab Valg Hæderstegn og initiativpræmier Tid og sted for næste møde Eventuelt Hovedbestyrelsen Deltagere: Lars-Henrik Bech Hansen (LBH) Tom Skovgaard (TS) René Baarup Christensen (RBC) (CHN) Kim Skaanning-Pedersen (KSP) 1. HK: Sigfred Haubro (SH) ** 2. HK: Niels Steen Larsen (NSL) ** 3. HK: Poul Jacobsen (PJA) 4. HK: Kai Bjørnskov (KBJ) 5. HK: Jean B. Mikkelsen (JBM) 6. HK: Aage Olsen (AAO) ** 7. HK: Christian Grubert (CG) 8. HK: Kasper Wilken Damm (KWD) 9. HK: Erik Søbjerg (ES) *)Ikke stemmeberettiget **) Stemmeberettiget med 2 stemmer hver

3 1. Godkendelse af dagsorden Punkt 6 udgår. Dagsordenen blev derefter godkendt. 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011 AAO: LBH: Mener at konklusionen på flytningen af debatforum er misvisende i forhold til de informationer der forelå på mødet. Konklusionen på flytningen af debatforum er i overensstemmelse med det der står i referatet. Referatet blev derefter godkendt. 3. s beretning Mundtlige tilføjelser: Det præciseres at Lars Henrik Bech Hansen ikke er en fast del af eliteudvalget, men kun deltager i udvalgets arbejde, på punkter hvor det er nødvendigt. Dette gælder ligeledes for alle andre rådgivende udvalg at formanden deltager efter behov på udvalgsmøder. Lederudviklingsudvalget har ikke helt afsluttet arbejdet, som der står i beretningen. Der er fundet en struktur, men udvalget skal lige have skubbet arbejdet i gang inden det kan betragtes som fuldført. Der orienteres omkring det mulige samarbejde med DGI. Der er nogle forhindringer der skal ryddes af vejen, inden et samarbejde kan komme på tale. I øjeblikket er betænkelighederne ved ulemperne større end fordelene, og et samarbejde virker ikke muligt i øjeblikket. Der arbejdes dog videre på en løsning, så der kommer et oplæg på et tidspunkt der er til at tage stilling til. Det præciseres at forum, som bekendt ikke er afskaffet, men flyttet til facebook. Det er stadig ikke optimalt, men det er i øjeblikket det bedste alternativ til det tidligere forum. Side 2

4 Samarbejdet med Dansk Skoleskak er kørt lidt af sporet. For lederne i DSU er det vigtigt at få samarbejdet med DSS tilbage på sporet, da der er mange ledere der har ben i begge lejre. På næste dialogmøde med DSS er det vigtigt, at der genoprettes et samarbejde. Begge organisationer kan kun have gavn af et samarbejde. ES: PJA: Mener at man bør undersøge DGI mulighederne meget grundigt for at udnytte den mulighed der eventuelt kan være i så stor en organisation. Mener at det er problematisk med debatforum at når FU debatterer, så underskrives indlæggene som Dansk Skak Union så hvis ikke man husker at sætte sit navn ind, vil man ikke vide hvem der skriver. LBH: Det er ikke muligt at adskille det da alle fra FU er moderatorere / administratorer på forum. Dermed er det blot vigtigt at man husker at underskrive sine indlæg. ES: Finder det problematisk at man er nødt til at have en bruger på facebook, for at kunne debattere skak i DSU. AAO: Mener det at flytte debatforum til Facebook, var en fejl, og at det bør overvejes at finde en anden løsning end Facebook. NSL: Et medlem af hovedkredsbestyrelsen, har trukket sig på baggrund af flytningen af debatforum, og synes også at det er en fejl at benytte facebook. PJA: Hvis man skal bruge et forum, med en moderator, skal HB først have fundet frem til en løsning der kan bruges i længden, således at der opstilles nogle fælles regler for et nyt forum. TS: Redegør for at man skal overholde en masse juridiske problemstillinger, hvis man skal have et forum slået op udenfor et kendt site der tager ansvaret. Side 3

5 LBH: Konkluderer at der er tvivl omkring rigtigheden af flytningen af forum, men at der stadig er flertal for beslutningen. Muligheden for et bedre forum, vil blive undersøgt i fremtiden, når FU skal til at se på en decideret IT strategi. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt 4. Nyt fra Hovedkredsene Netmedlemmer 21 (+2). Dansk Skak Union har i alt et medlemstal på 4608 medlemmer i øjeblikket, hvilket er et tab på 108 medlemmer siden sidste år. 1. Hovedkreds 967 medlemmer (+3) Holdturneringen er afsluttet Juniorundervisning på tværs af klubberne er gennemført med Politikken Cups forberedelser påbegyndt Der er indledt undersøgelse af sammenlægning af 1. og 8. hovedkreds BMS afholder CCC i maj måned 2. Hovedkreds 582 medlemmer (-9) Hovedkredsmøde afholdt med undersøgelse af holdningerne for fusionsplanerne i forhold til DSU s strukturændringer. Nykøbing Falster og Maribo fejrer 100 års jubilæum i Hovedkreds 394 medlemmer (-14) Hovedkredsmøde afholdt med valg af nyt FU medlem, så hovedkredsbestyrelsen igen er fuldtallig. Holdturneringen er afsluttet med en effektiv rating efterfølgende. Derudover er der brugt mange kræfter på at arrangere det nuværende DM, og resultatet er endt med at blive godt. 4. Hovedkreds 223 medlemmer (-14) Holdturneringssamarbejdet med 5. hovedkreds er gennemført og det er forløbet rimeligt smertefrit. Side 4

6 Hovedkredsens medlemmer forholder sig neutralt i forhold til strukturdebatten. 5. Hovedkreds 405 medlemmer (0) Hovedkredsmøde afholdt med genvalg til FU, og der er en positiv indstilling til en sammenslutning af og 5. hovedkreds. 6. Hovedkreds 651 medlemmer (-4) Hovedkredsmøde afholdt med lavt fremmøde Seniormesse i Århus hvor hovedkredsen er repræsenteret med en stand 7. Hovedkreds 293 medlemmer (-4) Hovedkredsmøde afholdt med følgende debat af sammenlægningsstrukturen, dog med lidt tilbageholden holdning fra medlemmerne, da der er tale om lange afstande for klubberne i hovedkredsen. 8. Hovedkreds 531 medlemmer (-9) Ungdoms DM afholdes i Allerød Hovedkredsmøde afholdes i næste uge, og der skal vælges en ny bestyrelse, da flere fra hovedkredsens FU ikke genopstiller. Kasper takker for et godt samarbejde i HB. 9. Hovedkreds 370 medlemmer (-3) Hovedkredsmøde afholdt, og der er i hovedkredsen en positiv stemning for sammenlægningsdebatten. Der har været afholdt møde med skoleskaklederne i hovedkredsen, omkring et samarbejde, som kan komme alle til gavn i området. Hovedkredsen har startet en Grand Prix turnering. 5. Status på skak.dk og IT Der kan snart opgraderes til en ny version med.net 3,5 i stedet for den nuværende. Der arbejdes i den nærmeste fremtid med at give mulighed for at kunne nulstille brugere uden at skulle omkring programmøren hver gang. Dernæst at give mulighed for farvede felter og pile på brættet i forbindelse med kommentering og træning på skak.dk. Livematerialerne fra DSU er flyttet til Fyn, og kontakt vedr. lån af disse kan ske til Poul Jacobsen. Side 5

7 DSU skal have en udførlig IT-strategi, og FU går i gang med at undersøge mulighederne omkring en ny hjemmeside for unionen med mulig integration af diverse nye systemer, og bedre faciliteter. a. Skaktræning på skak.dk Træningen har fungeret godt, med de funktionaliteter der er til rådighed. Sixten Thestrup, Skakforeningen Øbro, og Mads Svendsen, Skakklubben Frem, har meldt fra til at træne på skak.dk. Der er rettet henvendelse til nye folk der kan varetage træningen på skak.dk. Disse har reageret positivt på henvendelsen. I fremtiden arbejdes der på at få nogle af træningssessionerne lagt om eftermiddagen. 6. Notat fra novembermødet TS: Punktet udgår, da han ikke har nået at lave notatet, men redegør for at det indlægget er taget op i eliteudvalget, som behandler det i stedet for. 7. Status på strukturdebatten fra sidste seminar. Status blev gennemgået under pkt. 4, og resume af seminaret er udsendt som bilag. Side 6

8 8. Divisionsturneringen Afstemning om BP eller MP som afgørende faktor i divisionerne: Afstemningsbilag omkring brætpoint vs. matchpoint er faldet ud til fordel for brætpoint før matchpoint. Afstemningen er dog ikke foretaget efter normale afstemningsprincipper, og brugen af denne type afstemning bør overvejes fremover. ES: AAO: KB: Hvis det besluttes at ændre på den afgørende faktor, så man benytter MP før BP, vil det medføre at man er nødt til at udføre flere ændringer i reglementet også, da der er nogle ting her der er bundet op på faktoren. Mener ikke at der er grund til at ændre når klubberne er spurgt, og de har tilkendegivet at der er flertal for BP. Tilslutter sig holdningen fra Aage Olsen Afstemning: For MP: Ingen Der ændres derfor ikke på den afgørende faktor i divisionsturneringen. Reglementsændringer: 2: Ændret som foreslået. 3: Ændret som foreslået. 4: Ændret som foreslået. 5: Ændret som foreslået. 6a: Ændret som foreslået bortset fra 6. a. 2. som slettes. 6b: Ændret som foreslået. 6c: Ændret som foreslået. Side 7

9 6d: Ændres ikke udover at formuleringen indgår i punktopstillingen som 6d. 6e: Ændret som foreslået. 6f-1: FU foreslår følgende ændring: Såfremt begge klubber, er indforstået hermed, kan en kamp afvikles på et andet tidspunkt end den der er fastsat i turneringsprogrammet. Dog således at alle flyttede kampe er færdigspillet inden sidste runde. Dette tilsluttes af det øvrige HB. 6f-2: Ændret som foreslået. 6f-3: Slettes da det ligger i den første sætning. Turneringslederen har bemyndigelse til at flytte kampe 6g: Ændret som foreslået. 7: Ændret som foreslået. 8: Ændret som foreslået. Med en tilføjelse af et punkt 8.c - På divisionsturneringens hjemmeside skal der laves en log over ændringer foretaget i udkastet til turneringsplanen 9: Ændret som foreslået. Plus en ændring sidst i 9 hvor dommeren ændres til turneringslederen. 10: Ændret som foreslået, med ændring af overskriften hvor reserver slettes. ES: LBH: Mener det er farligt at slette det foreslåede, da det giver en urimelig fordel for de store klubber. Foreslår at beholde den nuværende tekst. Mener at det i det mindste vil kunne fungere da det vil medføre at klubberne kan stille med bedre hold til kampene. Side 8

10 KWD: Mener at det er vigtigere at kunne stille et hold end hvor mange kampe man kan spille. Afstemning om ændring jf. bilag: For: JBM, CG, LBH, TS, KB KSP KWD RBC - 8 st. I mod: AAO, SH, ES - 5 st. Uden at stemme: NSL, PJA, CHN - 4 st. 11: Ændret som foreslået. 12: Ændret som foreslået, bortset fra ordet dommer ikke udskiftes med kampleder nogen steder i reglementet. D D s kommentarer ændres ikke. 13: Ændret som foreslået. 14: FU foreslår at den tidligere tekst bibeholdes. Afstemning om bilagets forslag: For: JBM, AAO, ES, KWD -. 5 st. Mod: KSP, LBH, CHN, RBC, SH, TS, CG 8 st. Uden at stemme: KB NSL, PJA - 4 st. 15: Ændret som foreslået. 16: Ændret som foreslået. 17: Ændret som foreslået. Dommerinstruksen ændret som beskrevet i bilag, bortset fra ordet kampleder erstattes af dommer. 9. Udvalg og andre aktiviteter a. Status fra Ungdomslandstræneren Allan Stig Rasmussen er kommet godt i gang som ungdomslandstræner, og har jf. beretningen afholdt et arrangement på Videnscentret i Sorø. ES: Gør opmærksom på at midlerne til ungdomseliten, historisk set er meget højt, selvom der er skåret i Side 9

11 budgettet for i år. Mener derfor ikke at ungdomslandstræneren, skal kritisere DSU for at have skåret i budgettet for ungdomseliten. Spørger hvilke juniorer der arbejdes med KSP: Redegør for en opdelingsmåde for hvilke juniorer der indgår i talentarbejdet, og at der indgår nogle som måske ikke er elitespillere endnu, men at der er potentiale i at træne dem, for at se hvor langt talentet rækker. b. Eliteudvalget Peter Heine Nielsens indlæg fra november er gennemgået for at se om der er ting i indlægget der skal afklares for at opnå en bedre elitepolitik i DSU. Udvalget planlægger at fremstille en overordnet elitepolitik i løbet af 2011, som senere fremsendes til HB, for en godkendelse. Ivan Andersen har trukket sig fra udvalget på baggrund af den holdning der blev fremført af nogle medlemmer fra HB på sidste HB møde. Peter Heine Nielsen har meddelt formanden for eliteudvalget at han ikke ønsker at samarbejde med udvalget med den nuværende sammensætning. c. Skakhåndbogen i. FIDE s Dopingreglement Der henvises til dopingreglementet på DSU s hjemmeside i skakhåndbogen, da det er et langt dokument, i modsætning til en tidligere beslutning om at tilføje det i skakhåndbogen. ii Der vil snart blive udsendt en ny version af skakhåndbogen med diverse opdateringer. Side 10

12 d. Ungdomsudvalget i. Dialogen med Dansk Skole Skak Orienteringen omkring dette var under beretningen. ii. Opfølgning på Tjele Efterskole Kim Skaanning holder møde med Verner Christensen omkring samarbejdet med Tjele Efterskole Forstanderen fra Tjele Efterskole har indtil videre være positiv omkring et fortsat samarbejde med DSU, selvom det vil være på lidt ændrede vilkår iii. U-DM Der er indført en regel om at der skal spille minimum 3 spillere i en gruppe før DM-titlen kan erhverves. 10. Seniorskak Forslaget blev vedtaget. 11. Dommeruddannelsen Der er desværre ingen kandidat til at overtage posten på nuværende tidspunkt. 12. DM I hurtigskak a. Mænd Læseforeningens Skakklub i Odense har ansøgt om at få lov til at afholde turneringen igen. FU foreslår at det fastholdes at turneringen skal i udbud så andre interesserede arrangører kan ansøge. HB tilslutter sig dette. b. Kvinder Reglementet blev godkendt som udsendt. Side 11

13 13. Økonomi & Regnskab Regnskabet er udsendt og offentliggjort med et mindre underskud. Der foreligger endnu ikke et regnskab for Dansk Skaksalg. AAO: RBC: 14. Valg Spørger om der er nyt i sagen om leasingaftalen med printeren der står hos kartoteksføreren. Der er ikke mulighed for at komme ud af aftalen. a. Repræsentation i FIDE og ECU Lars Henrik Bech Hansen genvalgt. b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund Lars Henrik Bech Hansen genvalgt c. Repræsentation i Tankesportsforbundet Ole Block trækker sig fra forbundet, og Tom Skovgaard overtager hans plads i forbundet. Lars Henrik Bech Hansen blev genvalgt. d. Ratingkomiteen Steen Andersen genvalgt & Lars Rasmussen genvalgt som suppleant e. Dansk Skaksalgs bestyrelse FU foreslår genvalg af Lars Henrik Bech Hansen, Rene Baarup Christensen og Henrik Knudsen. Dette tilsluttes af Hovedbestyrelsen. 15. Hæderstegn og initiativpræmier De indstillede blev godkendt, og diplomerne m.v. blev sendt rundt til underskrift. 16. Tid og sted for næste møde Næste møde afholdes søndag d. 28. august 2011 Side 12

14 Næstfølgende møde afholdes søndag d november 2011 Næstfølgende møde afholdes søndag d. 5. februar 2012 Næstfølgende møde afholdes langfredag 6. april Eventuelt Intet til punktet Side 13

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Mødested: Mødedato: Mødeindkaldte: Danmarks lærerforenings kursuscenter

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere