Afrapportering Forebyggelse af selvmord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering Forebyggelse af selvmord"

Transkript

1 Afrapportering Forebyggelse af selvmord Afrapportering til Center for Selvmordsforskning på udviklingsprojektet Forebyggelse af selvmord i social- og sundhedshjælper uddannelsen afviklet på Social- og Sundhedsskolen Viborg Amt i foråret Afrapporteringen er udarbejdet af: Projektleder og underviser: Susanne Thomsen Underviser: Lis Reslow Ledelses- og budgetansvarlig: Kursus- og afdelingsleder Lene Dahlgaard Social- og Sundhedsskolen Viborg Amt Skive Afdelingen, Nordbanevej Skive Maj 2003

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Baggrund for projektet 4 Forsøgs- og udviklingsprojektets formål og mål 4 Rammerne for undervisningen 4 Tilrettelæggelse af undervisningen 6 Gennemførelse af undervisningen 6 Indhold, metodeforslag og litteraturliste 6 Undervisningsplan 7 Litteraturliste 18 Evaluering 20 Erfaringsopsamling og forslag til justeringer 23 Plan for implementeringen 24 Sammenfatning i forhold til projektets formål og mål 24 Bilag 25 Side 2

3 Forord Social- og Sundhedsskolen i Viborg Amt har i foråret 2003 afviklet forsøgs- og udviklingsprojektet Forebyggelse af selvmord som et tema i social- og sundhedshjælper uddannelsen. Formålet med forsøgs- og udviklingsprojektet har været at udvikle undervisningsmateriale, som kan være med til at øge elevernes viden, færdigheder og holdninger i forhold til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Afrapporteringen beskriver følgende områder: Rammerne for undervisningen Tilrettelæggelse af undervisningen Gennemførelse af undervisningen Undervisningsmateriale/litteraturliste Evaluering (undervisere og elever) Erfaringsopsamling, herunder forslag til justeringer Plan for implementering i egen institution Social- og sundhedsskolen stiller sig gerne til rådighed for yderligere oplysninger eller uddybning i forhold til afrapporteringen, gennemførelsen og indholdet i udviklingsprojektet. Lene Dahlgaard Kursus- og Afdelingsleder Side 3

4 Baggrund for projektet Antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark er stort. Derfor har Social- og Sundhedsskolen i Viborg Amt anset det for relevant at søge nogle af de forsøgs- og udviklingsmidler som Center for Selvmordsforskning har afsat i forbindelse med Regeringens folkesundhedsprogram (mål 17). Social- og Sundhedsskolen ønsker at være med til at sikre, at der sker varig implementering af selvmordsforebyggende undervisning på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Det er vores ønske, at vi med dette udviklingsarbejde kan være med til at inspirere og give ideer til planlægning og afvikling af undervisning omkring forebyggelse af selvmord. Projektet er tænkt til brug for lærere ved Social- og Sundhedsskoler som inspiration til undervisning af social- og sundhedshjælperelever. Social- og sundhedshjælperen vil i sin praksis dagligt være i kontakt med brugere, som på den ene eller anden måde kan være selvmordstruede. Eleverne kan i deres eget liv blive genstand for stress, sorg eller lignende. Undervisningen er derfor også en bevidstgørelse af egen indflydelse på sit liv. Forsøgs- og udviklingsprojektets formål og mål Projektets formål At udvikle undervisningsmateriale, som kan være med til at øge elevernes viden, færdigheder og holdninger i forhold til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Projektets mål At udvikle og beskrive undervisningsmateriale som kan virke som idebank for alle skolens undervisere At opkvalificere social- og sundhedselevernes viden, færdigheder og holdninger med henblik på forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. At social- og sundhedshjælper eleverne bliver bevidst om deres rolle i forhold til at medvirke til nedbrydelse af myter og tabuer i samfundet indenfor dette faglige felt. (projektansøgning se bilag 1) Rammerne for undervisningen Med hensyn til rammerne for undervisningen i social- og sundhedshjælperuddannelsen beskrives følgende 1) Placeringen af undervisningsforløbet i social- og sundhedshjælperuddannelsen 2) Elevforudsætninger 3) Undervisningens varighed 4) Undervisnings- og læringssyn 5) Undervisningsmetoder 6) Lokaleforhold og Av-midler 7) Teoretiske forkundskaber fra skoleperiode 1 og delvis 2 8) Undervisningsplan Side 4

5 ad 1) Placeringen af undervisningsforløbet Social og sundhedshjælperuddannelsen bliver i Viborg Amt afviklet på følgende måde Skoleperiode 1 10 uger Praktik 1 ca. 16 uger Skoleperiode 2 10 uger Praktik 2 ca. 16 uger Skoleperiode 3 3 uger Undervisningen omkring forebyggelse af selvmord placeres i første halvdel af 2. skoleperiode og indgår som et tema sammen med temaer omkring sorg, krise og døden. Eleverne har på dette tidspunkt erfaringer fra praksis og derfor mulighed for at inddrage praksiserfaringer samt fordybe sig og inddrage relevant teori fra skoleperiode 1. ad 2) Elevforudsætninger Eleverne har aldersmæssigt en stor spredning på social og sundhedshjælperuddannelsen. Typisk fra 17 år til 50 år, hvilket betyder, at der vil være elever, som har mere livserfaring end andre, men ikke nødvendigvis indenfor emnet forebyggelse af selvmord. ad 3) Undervisningens varighed I projektbeskrivelsen foreslåes, at undervisningen har en varighed på lektioner. I den konkrete afvikling af forsøgsprojektet var forløbet på 24 lektioner samt samlet i et temaforløb. Erfaringsmæssigt ved vi, at det er en fordel at samle lektionerne omkring et tema, da det giver en større mulighed for fordybelse og engagement og mindre forvirring, for den enkelte elev. (se under pædagogiske overvejelser). ad 4) Undervisnings- og læringssyn Undervisningssyn Udgangspunktet er problembaseret undervisning, hvor eleven er aktiv i egen læreproces. Der lægges vægt på elevens udvikling af de personlige kompetencer samt evne til at handle på grundlag af etiske overvejelser. Desuden lægges der vægt på det tværfaglige samarbejde samt skole- og praktiksamarbejde. Læringssyn Skolens læringssyn tager udgangspunkt i det konstruktivistiske læringssyn, hvor eleven udfra egne erfaringer og forudsætninger tilegner sig viden, færdigheder og holdninger, samt er skabende udfra egne aktiviteter. (projektansøgning bilag 1) ad 5) Undervisningsmetoder I projektet har vi valgt den deduktive undervisningsmetode med oplæg fra underviserne, klassedialog, videofilm, rollespil udført af lærere, case-/projektarbejde og spillefilmsfremvisning i relation til emnet. Dette giver erfaringsmæssigt stor variation i undervisningen og appellerer til elevernes forskellige læringsstile. Side 5

6 ad 6) Lokaleforhold og AV-midler Undervisningen afholdes i et almindeligt klasselokale med tavle og videofremviser samt overheadprojekter. Det kan være en fordel, hvis der er grupperum til rådighed. Der skal være adgang til bibliotek og IT-lokale. ad 7) Teoretiske forkundskaber fra skoleperiode 1 og delvis 2 Undervisningen på social- og sundhedshjælperuddannelsen indeholder i forvejen enkelte emner på videns niveauet. F.eks. udviklingspsykologi, traumatisk kriseteori samt det normale sorg forløb. Dette inddrages i projekt-/caseundervisningen samt i dialogen/diskussionen på klassen. ad 8) Undervisningsplan (der henvises til bilag 2) Tilrettelæggelse af undervisningen Under temaet Forebyggelse af selvmord tilrettelægges undervisningen på følgende måde: Alle undervisere, der skal have timer på holdet, læser projektbeskrivelsen Sammen udarbejdes undervisningsplanen udfra - Hvad skal eleverne lære? - Hvorfor skal de lære det? - Hvordan skal de lære det? Både områdefag og grundfag integreres i temaet og undervisere med forskellig faglig baggrund fordeler emnerne hensigtsmæssigt (sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut og dansk/engelsklærer var undervisere på projektholdet). Evalueringsskema til eleverne (bilag 2) Gennemførelse af undervisningen Forud for selve undervisningen introduceres eleverne til temaet via udlevering af undervisningsplanen, som også indeholder forslag til litteratur. Undervisningen veksler mellem læreroplæg, dialog på klassen, case-/projektarbejde i grupper, video med efterfølgende debat og til sidst afvikles evaluering af temaet. I alt 24 lektioner. Indhold, metodeforslag og litteraturliste Introduktion til temaet Introduktion til emnerne, herunder formålet og baggrund for temaet. Udgangspunkt i elevernes egne oplevelser fra praksis om emnet. Statistik over unges selvmord. Statistik over ældres selvmord. Dogmer om selvmord og selvmordstrusler. Side 6

7 Emner/temaer i undervisningen Tab, sorg og krise. Normal udviklingspsykologi, udviklingstrappen. Traumatisk krise (Eriksson/ Cullberg). Det normale og det patologiske sorgforløb. Hvilken rolle spiller vores psyke på vores soma. Opskriften på et langt liv. Hvordan vi kommunikerer med den selvmordstruede? Kan selvmord smitte? Optimisten og pessimisten som personlighedskarakter. Hvad er en depression og hvordan kommer eller kan den komme til udtryk? Forebyggelse i handling og redskaber. Hvordan opfanges signalerne på selvmordstrusler af social og sundhedshjælperen? Er der særlige grupper der skal have bevågenhed? Hvad gøres i den konkrete situation? Hvad er vi selv herre over at kunne ændre og hvad har vi med i vores bagage Hvor hentes der akut hjælp? Hvilke forebyggende foranstaltninger kan sættes i værk? Det frivillige netværk i forhold til emnet. Det professionelle netværk i forhold til emnet Videofilm: Det tavse råb Bearbejdning af spørgsmål fra videofilmen. Er der barrierer der forhindrer os i at hjælpe den selvmordstruede? Undervisningsplan Introduktion til emnet, formål og baggrund for projektet. På trods af mange års forebyggende arbejde er selvmord og selvmordstrusler fortsat et stort sundhedsmæssigt problem i DK. De grupper, der er mest selvmordstruede, er de unge teenagere og den ældre generation. Der er en høj hyppighed af selvmord blandt ældre mænd over 80 år. Statistikker viser, at der er lige så mange mænd som kvinder, der vælger selvmord. Hvilke oplevelser har I som social- og sundhedshjælperelever fra jeres praksis eller jeres liv omkring dette emne? Kort diskussion om dette i grupper. Opsummering i plenum. Metodeforslag: Eleverne gruppesummer over emnet ved hjælp af ovenstående spørgsmål, derefter opsamling på klassen. Side 7

8 Generelt om selvmord Danmark ligger på fjerdepladsen i Europa, hvad angår selvmord. I Danmark dør 1000 mennesker årligt af selvmord mennesker forsøger selvmord og 10% af disse vil før eller siden tage deres eget liv. I aldersgruppen 30 til 40 år er selvmord den hyppigste dødsårsag. Der er lige så mange, der mister livet ved selvmord, som ved trafikulykker herhjemme. Selvmord i tal (fakta om selvmord ) som overhead. Metodeforslag: Læreroplæg og klassedialog Statistik Unges selvmord. I løbet af de sidste 10 år er antallet af selvmordsforsøg hos unge (13-19 år) steget fra 1500 til 4700 på landsplan. Kønsfordelingen er ¾ piger i forhold til ¼ drenge. De fleste selvmord sker ofte efter flere selvmordsforsøg. Man taler om en længere proces, hvor den unge taler om selvmord særligt til sine kammerater. Udfra undersøgelser blandt de unge folkeskoleelever svarer 98%, at piger forsøger, hvor 76% af drenge skriver om det. Selvmordsmetoderne er tabletter, for pigernes vedkommende 4,5% - drengene 2,1%. Paracetamol (Pamol) er de mest foretrukne tabletter i denne forbindelse. Disse tabletter er nemme at købe og virker svært levertoxiske. Forgiftningsgrænse for Paracetamol er 12g for voksne (24 tabletter). Symptomerne på forgiftning udvikles med en latenstid på 1-3 døgn. Særlige forsigtighedsregler ved nedsat leverfunktion f.eks. alkohol påvirket lever. Ældres selvmord. Hvad kendetegner ældres selvmord? Mens omfanget af selvmord generelt viser en faldende tendens, er selvmordshyppigheden blandt mænd i aldersgruppen over 80 år tre gange så høj som i den øvrige befolkning. 55% af disse sker ved hængning, resten skud, drukning og udspring. Metodeforslag: Læreroplæg og dialog på klassen Dogmer om selvmord og selvmordstrusler. Mennesker der taler om at begå selvmord, gør det ikke. Mennesker der forsøger at begå selvmord, ønsker at dø. Hvis mennesker ønsker at dø, kan man ikke hjælpe dem. Kun professionelle kan forebygge selvmord. Kun psykisk syge og deprimerede begår selvmord. Selvmordstallet blandt unge stiger hele tiden. Der sker flest selvmord i storbyerne. Der sker flest selvmord i december. Børn begår ikke selvmord eller forsøger på det. Gråvejr er selvmordsvejr. Metodeforslag: Dialog - holdningsdiskussioner Side 8

9 Udviklings- og krisepsykologi Udviklingspsykologi i relation til selvmord. Livskriser - Hvornår er vi mest sårbare i vores liv? Udviklingstrappen og udfordringerne i faserne. Med udgangspunkt i Eriksons udviklingsfaser analyseres der på de forskellige naturlige overgangsfaser, og de krav de stiller til et menneske. Der er ikke i vort nuværende samfund nogen særlig status forbundet med pensionistrollen. Den normale aldring indebærer at man både samfundsmæssigt, biologisk, psykisk og socialt har forskellige mestringsstrategier, afhængige af : opvækstsvilkår og omgivelsernes påvirkning. F.eks. den hændelse det er at gå fra et arbejdsliv til pensionisttilværelse. Cullberg/Eriksons teorier om kriser og udvikling. Cullberg bygger i sin bog krise og udvikling på Eriksons teorier og lægger ligesom Erikson vægt på, hvorledes menneskets styrke og måde at forholde sig til krisesituationer og kriser på, afhænger af den måde, mennesket har gennemlevet udviklingsfaserne på. Cullberg inddeler voksenlivet i følgende perioder: Slutningen af ungdommen ( års alderen ) Tidlig midalder ( års alder ) Midalderen ( års alderen ) Den sene midalder ( 55 alder til døden ) Gail Sheehys teori. Journalisten Gail Sheehy beskriver i sin bog Overgange, at der er ligheder for henholdsvis mænd og kvinder i livets forskellige overgange. G.S. beskriver, at en overgang kan sammenlignes med et krebsdyr med en hård skal, en hummer, som vokser ved at afstøde en række hårde beskyttende pansere. Hver gang hummeren vokser indefra, må den snævre skal aflægges, og den står nøgen og sårbar igen, inden en ny skal efterhånden vokser ud igen. Gail Sheehy lægger vægt på at opdele voksenlivet i syvårsperioder. Som markante overgange har hun: 28 år, 35 år og 42 år. G.S. taler om de eksperimenterende 20 ere, 30 år som dilemmaet, som ofte fører til skilsmisse. Midt i 30 erne kommer vi til en korsvej samtidig med, at vi er nået halvvejs. Vi erkender, at tid ikke er evig og et tab af ungdom. I midten af 40 erne genvindes ligevægten, dog vil 50 års alderen også for nogen være en overgang, et svigt, som f.eks. at børn bliver fremmede, ægtefællen vokser fra en og karrieren bliver blot et job. Om at nå middagshøjde i sit liv. Den danske forfatter John Christian Jørgensen har i sin bog Hamskiftet gennemgået en række mandlige forfatterers beskrivelse af mænds kriser og kritiske overgange. Det er velkendt, at dyr under hamskifte er sårbare, og at dyr kun vokser umiddelbart efter hamskiftet (fra bogen Sorg og Krise). I bogen : Opskriften på et langt liv skriver Bobby Zachariae, at arbejdsløshed kan være selvmordstrussel. Arbejdsløse mænd har dobbelt så høj tilbøjelighed som arbejdsløse kvinder inden for de to første år af arbejdsløsheden. Efter fem og ti år er der ingen sammenhæng. Jo ældre mændene var, jo større er selvmordsrisikoen. På længere sigt er det økonomi, det at bo alene, det at Side 9

10 bo i en storby, som har betydning for risikoen. Dog har det vist sig, at selvmordsrisikoen øges hvis, de havde en lav indkomst, boede alene og var yngre. Metodeforslag: Oplæg og dialog Det normale og det patologiske sorgforløb. Da social- og sundhedshjælper eleverne ofte i deres praksis vil møde mennesket, som har mistet en ægtefælle, vil det være relevant at skitsere, hvordan det normale og det patologiske sorgforløb kunne give sig til udtryk. Et normalt sorgforløb deles op i : Fortid, nutid og fremtid for den, som har mistet. Det normale sorgforløb varer 1 til 2 år, hvor man gerne skulle have nået igennem alle faserne. Hvis sorgen ikke bearbejdes, kan det føre til sygelig sorg. Der kan være mange grunde til, at sorgen ikke bearbejdes. En borger med sygelig sorg vil som regel have brug for professionel hjælp. Hvis sorgen er af længere varighed kaldes den : Undgået sorg. Forsinket sorg. Kronisk sorg. Undgået sorg Ved undgået sorg viser den sørgende ikke tegn på sorg i forbindelse med dødsfaldet, men undgår følelserne. Ofte kan man høre udsagnet Hun tog det meget flot om en person, som holder sammen på sig selv og lever livet videre, næsten som om intet var hændt. Forsinket sorg Forsinket sorg er en sorgproces, som først begynder en tid efter dødsfaldet. Reaktionen og følelserne kommer først på et senere tidspunkt i livet. Måske helt uden anledning eller måske i forbindelse med et andet dødsfald, hvor den sørgende så reagerer meget. Kronisk sorg Ved kronisk sorg er sorgprocessen gået i stå. Den sørgende kan ikke komme videre i livet. Hans energi og tanker bliver ved at kredse om afdøde og fortiden. Han forholder sig ikke realistisk til nutiden og fremtiden. Hvilken rolle spiller vores psyke på vores soma? Vrede aktiverer immunforsvaret. Deprimerede personers immunforsvar er ofte svækket, hvis man sammenligner med ikke deprimeredes immunforsvar. Alderdom svækker immunforsvaret, så derfor er det ekstra vigtigt at observere den ældre borger både fysisk og psykisk, da der hos ældre kan være flere faktorer, som øger risikoen for selvmord eller selvmordsforsøg. Metodeforslag: Case/projektarbejde Video: Når katastrofen rammer og derud fra arbejde med: Hvad er en social og sundhedshjælpers opgave? Side 10

11 Hvad har vi med i vores bagage, og hvad kan vi selv ændre på? I Opskriften på et langt liv gives følgende retningslinier for et langt liv : Hold en normal kropsvægt. Drik alkohol i begrænsede mængder. Drop tobakken. Spis morgenmad regelmæssigt. Lad være med at spise mellemmåltider. Dyrk motion i moderat omfang. Vær aktiv så længe som muligt. Skab positive relationer til andre mennesker. Undersøgelser har vist, at personer, der viser højere grad af negative holdninger og fjendtlighed overfor andre, har en højere dødelighed. Flyt på landet. Tag en længerevarende uddannelse. Lev sammen med en partner. Få et kæledyr. Få en religion. Kør med sikkerhedssele. Overhold hastighedsgrænserne. Stig forsigtig op og ned i badekarret. Brug kondom. Livsstil er som bekendt svær at ændre. Om vi trives og har et godt liv afhænger af mange ting. Nogle af dem er velvære og tilfredshed samt om vi føler, at livet for det meste arbejder med os og ikke imod os. Tilfredse mennesker er mindre selvmordstruede. Metodeforslag: Disse leveregler lægges ud til eleverne som en test (tipskupon) på eget liv. Diskussion i plenum. Samspillet og kommunikationen med andre, forældre/børn relationen. Kommunikation og samspil Hos yngre mennesker kan relationer til forældrene i teenageårene udgøre en risiko for den unge (præstationsangst og mindreværd). Elevernes egne erfaringer er her af stor betydning, vi foreslår derfor en klassedialog her. Respekt for hinanden har stor betydning i mellemmenneskelige relationer. Det har stor betydning at eleverne er bevidste om deres egen kommunikation. Derfor har vi tænkt at præsentere forskellige kommunikationsformer, så eleverne kan skabe sig et overblik over hvilke kommunikative redskaber, det er muligt at gøre brug af hos den selvmordstruede. Joharis vindue kan her analyseres for eleverne med henblik på øget bevidstgørelse, forståelse og frihed omkring egen person. Metodeforslag: Læreroplæg og personlighedsprofil øvelse. Side 11

12 Verbal og nonverbal kommunikation En vellykket verbal kommunikation forudsætter, at man er i stand til at opfatte borgerens nonverbale signaler. Hvordan det sagte bliver sagt, hvad der ikke bliver sagt og i hvilket tonefald, ordvalg og minespil. Der skal være et ligeværdigt forhold imellem samtaleparterne. Samtalen skal foregå i øjenhøjde. Sprogformer (ordvalg, at vælge i forhold til aktuel situation) Girafsprog/ assersionstræning.(klaus Bulov) Et sprog fra hjertet (assertivt) i modsætning til ulvesproget, som er fra hovedet (kognitivt) Ikke voldelig kommunikation udfra at vi foretager handlinger udfra vores egne værdier, ønsker og behov, så vores liv bliver beriget. Med respekt for hvad jeg og den anden observerer, føler, behøver, beder den anden om at gøre. Vi har det bedst når vi giver og modtager af egen fri vilje, ligesom vi er ansvarlig for den egen fri vilje. F.eks.: Jeg føler, fordi jeg. Du føler, fordi du.. Imødekommer aggression, kritik og dom med fokus på bagvedliggende følelser og behov. Når dine behov imødekommes, føler du dig f.eks.: Afklaret, ekstatisk, frejdig, fri, glad, håbefuld optimistisk og opmuntret. En forudsætning for at nå frem til at have en assertiv adfærd er at være sig sine rettigheder bevidst: Grundlæggende personlige rettigheder. Jeg har ret til: - at give udtryk for mine behov - at blive behandlet med respekt - at give udtryk for mine følelser - at give udtryk for mine synspunkter - at sige ja eller nej på egne vegne - at begå fejl - at ændre mening - at sige, når der er noget jeg ikke forstår - at bede om det jeg gerne vil have - at nægte at tage ansvaret for andres problemer Assertions- teknikker: - gør dig klart, hvad det er du vil og sig det uden omsvøb, kort, utvetydigt - hold fast i det du mener, gentag det roligt igen og igen - vær opmærksom på hvad modparten siger : jeg kan godt se, at du er vred, men - udtryk dine følelser: Det er svært for mig at spørge, men. - tag de pauser du har brug for. Sig evt. det vil jeg godt tænke over. Side 12

13 Hvad kan forstyrre kommunikationen? Følsomme områder, tabuemner, mangelfuld indføling, gensidig kemi, usikkerheden angående formål. Aktiv lytning At lytte aktivt = at reflektere på det vi har hørt, til gensidig forståelse og indsigt i hvad borgeren mener og føler. At lytte kognitivt = en lytteteknik, der sikrer, at vi forstår hvad borgeren mener (Facts). At lytte empatisk = at lytte på en måde der sikrer, at vi forstår, hvad borgeren føler. Spørgeteknikker. Åbne spørgsmål er udvidende. Hvad tror du selv, det kan være? Hvad tænker du på? Lukkede spørgsmål er afgrænsende. Har du det godt? Har du ondt? Er det maven? Ledende spørgsmål lægger op til et bestemt svar. Du kan vist ikke lide fisk, det kan jeg heller ikke? Jeg går ud fra, at du har taget medicinen? Kognitiv spørgsmål anvendes til at få informationer. Har du haft mange sygedage? Affektive spørgsmål, anvendes til at få informationer om følelsesmæssige aspekter. Er du bange for at miste dit arbejde? Metodeforslag: Eleverne forbereder sig hjemme udfra udleveret materiale, kort læreroplæg og øvelser i girafsprog med fokus på temaet selvmord Sociologi og psykologi Kan selvmord smitte? Antallet af unge, der forsøger at begå selvmord, er stigende. De nyeste tal viser, at det særligt er unge piger, der forsøger at tage livet af sig. Inden for de sidste år, er der næsten sket en fordobling af selvmordsforsøg blandt unge piger. Antallet af selvmord er ofte en gåde for forskerne. Hvorvidt bestemte grupper af samfundet føler sig mere eller mindre tilskyndet til at begå selvmord, afhænger af mange forhold, så stigninger kan ikke blot forklares med at folk har det dårligt materielt eller fysisk. Sociologiens Fader franskmanden Emile Dürkheim skrev i 1897 bogen Selvmordet, som er blevet et hovedværk i den sociologiske videnskabs historie. Udfra sin undersøgelse mente Dürkheim, at kunne skelne mellem forskellige typer af selvmord. 1. De egoistiske selvmord. 2. De anomiske selvmord. Side 13

14 Egoistiske selvmord er et symptom på, at vi som mennesker er for svagt integreret i samfundet. Anomiske selvmord skyldes derimod, at personen føler sig fremmedgjort, at han eller hun føler sig fremmed i samfundet, at samfundet opleves som noget, der er fremmed og forskelligt fra en selv, samt at man ikke føler sig i overensstemmelse med samfundets normer. Bobby Zachariae henviser i sin bog Opskriften på et langt liv til David Phillips, som er en amerikansk sociolog, og som i en årrække har studeret selvmord. Han begyndte sine studier ved at lave en liste over alle historier om selvmord i 1940 erne og 1960 erne. Formålet med undersøgelsen var at se, om der var en sammenhæng imellem avisoverskrifterne og selvmordsstatistikkerne. Det viste der sig at være. Således kunne man efter Marilyn Monroes død, se en stigning på 12% over hele USA. Phillips konkluderede, at selvmord kunne være smitsomt og inspirere til at gøre noget, man ellers ikke ville have gjort. På denne måde har David Phillips også set på trafikuheld som selvmordsmetode. Det viste sig, at efter en historie om et trafikuheld var bragt i landets store aviser, steg antallet efter fire dage 8%, efter ti dage er antallet tilbage på det normale. Det er formodentligt ikke en egentlig bevidst handling, og Phillips foreslår, at det ligner det, der sker ved en fodgængerovergang. Der er rødt lys, og man står og funderer, om man skal gå over eller ej. Pludselig er der en anden, der gør det, og så følger man efter. Mange af de mennesker, der er deprimerede og ulykkelige, og som har svært ved at beslutte sig for at begå selvmord læser eller hører pludselig om en, der har gjort det, og gør det så selv. Det kunne være nogle af de samme mekanismer, der er på spil, når unge udvikler spiseforstyrrelser eller andre former for uhensigtsmæssig eller helbredsfarlig adfærd. (Fra bogen: Opskriften på et langt liv) Optimisten og pessimisten som personlighedskarakterer Et positivt livssyn har indflydelse på helbredet. Personer med et pessimistisk livssyn har et dårligere fysisk helbred, viser undersøgelser foretaget indenfor de sidste 20 år. Psykologen Martin Seligman har beskrevet tre vigtige træk ved pessimisme. Når pessimisten kommer ud for problemer i tilværelsen, har han en tendens til at tænke, at det er hans egen skyld. Optimisten tænker derimod, at problemerne skyldes ting, der sker i omgivelserne. Pessimisten har en tendens til at opleve, at problemerne varer evigt, mens optimisten forestiller sig, at noget positivt snart vil dukke op. En undersøgelse på Mayo klinikken i Minnesota fra viste, at der er en overdødelighed på 19% højere ved højt pessimistscore, på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, end normalbefolkningen i samme aldersgruppe, samt at optimisterne havde en lavere dødelighed. Man ved ikke, hvad dette skyldes. Er det fordi optimister passer bedre på sig selv? Eller er det optimismen, der indvirker direkte på helbredet? Uanset hvad grunden er, kunne det være en ide at hjælpe pessimistiske borgere til et mere optimistisk syn på deres situation. Metodeforslag: Læreroplæg omkring sociologien. Dernæst udfører lærerne et rollespil med fokus på temaet Forebyggelse af selvmord (10 min.) for at understrege den optimistiske og den pessimistiske personlighedskarakter. Eleverne kommenterer, hvad der er kendetegnende på den ene og den anden karakter i rollespillet. Side 14

15 Depression og selvmord Depression Statistikken viser, at depressive mennesker er de mest selvmordstruede. Men i hvilke situationer er vi mest deprimerede? Depressionens oprindelse. Depression hænger sammen med biokemiske processer i hjernen. Man ved også at forskellige begivenheder, f.eks. at miste en nærtstående person eller sit job, kan udløse en depression. Hvad er forklaringen på, at vi som art har udviklet denne sindstilstand? Dette har evolutionspsykologerne (udgangspunkt i Darwins udviklingslære) beskæftiget sig med. Det menes, at mennesket har udviklet depressionen, fordi det på en eller anden måde var til gavn for os. Udfra dette har evnen til tristhed været en fordel i visse sammenhænge, da det har øget vores chance for overlevelse og for, at vort afkom overlevede tilstrækkeligt længe til, at de kunne forplante sig. Overordnet kan depressionen deles i to. Den første type er den, hvor vi mister et nærtstående familiemedlem. Helt overordnet ville vi desuden have været mindre tilbøjelige til at skabe de fællesskaber, som har været afgørende for vores overlevelse, hvis vi ikke kunne opleve triste følelser ved at blive adskilt fra andre. Dette betyder faktisk, at depressionen er den nødvendige pris for at have udviklet evnen til at elske andre. Den anden type depression hænger sammen med at miste status eller position. I en gruppe vil der altid være vindere og tabere om positionen og højest status i gruppen. De depressive tanker hjælper taberen med at tilpasse sig den lavere status i gruppen og signalere, at vinderen ikke længere har noget at frygte fra taberens side. Depression blandt mænd har ofte sammenhæng med at have mistet status, job eller formue, hos kvinder har det ofte været forbundet med tab af nære relationer. Jule og nytårsdepression. Højtider som jul og nytår kan hos nogle være en følelsesmæssig udfordring. I USA har man undersøgt selvmordsfrekvensen omkring denne højtid og fundet, at den faktisk falder i selve højtidsperioden for derefter at stige umiddelbart efter. Denne undersøgelses resultat gjaldt alle på nær hvide teenagere. Man mener, at det kan skyldes skuffede forventninger, at selvmordene steg efterfølgende, altså at perioden op til højtiden er forbundet med håb og positive forventninger, som skuffes og får den deprimerede til at reagere efter, at højtiden er overstået. Dette mønster for fald ved højtiden og en efterfølgende stigning er også gældende for andre højtider som påske og pinse. Vinterdepression. En af grundbetingelserne for vores planet er overgangen mellem lys og mørke og mellem dag og nat. De fleste levende organismer er særdeles afhængige og påvirkelige af lys. Lyset påvirker en række hormoner og hormonlignende stoffer, som har betydning for vores humør. Den mindre mængde lys i vinterhalvåret kan udløse en depression hos særlig udsatte personer. I USA lider ca. 6% af befolkningen af den såkaldte S.A.D.(sæsonbetinget følelsesmæssig forstyrrelse) Dog med 10% i nord og 2% i syd USA. Denne form for depression kan behandles med lys (op til to timer om dagen, derfor svært at få tid til) da lyset virker ved at påvirke serotonin i hjernen. Lykkepiller har den samme virkning som lys. Side 15

16 Metodeforslag: Test eleverne efter Norman Rosenthals spørgsmål om de tendenser, der er i forhold til vinterdepression. Videofilm om stress og dialog omkring Hvordan undgår jeg at få et stresset arbejdsliv? Signaler Hvordan opfanger vi signalerne på selvmordstrusler? Metodeforslag: De to cases udleveres til mini projektarbejde i grupper. Disse gennemarbejdes ved hjælp af problemløsningsmodellen (bilag 4). Del klassen op i 2 store grupper og lad alle eleverne forholde sig til begge cases, men kun arbejde i dybden med én problemstilling fra casene. Der afleveres et mindre skriftligt produkt gruppevis, som indeholder teoretisk begrundede svar. Fremlægges gruppevis. Case 1. Du er tildelt en ny borger i dag. Opgaverne hos hende lyder på både personlig og praktisk bistand. Det er mørkt og trist i vejret, og du må trække cyklen det sidste stykke på grund af is og sne. Du præsenterer dig, da du træder ind ad døren. Amalia Nielsen er 85 år. Hun fortæller dig, at hun igennem sit liv har haft mange sorger, som hun kun har kunnet klare med en del medicin. Hun har både mistet manden for et år siden og sin elskede datter for et halvt år siden. Du bemærker, at hun har svært ved at have øjenkontakt med dig. Hun siger, at hun ikke synes at livet er værd at leve. Hun fortæller dig, at hun har en del medicin i sit medicinskab, som kunne gøre en hurtig ende på det hele. Case 2. Ole Hansen har du kendt længe. Han er en lidt trist herre, som går sine egne veje, men du får som regel en snak med ham ved det ugentlige besøg, hvor han får praktisk bistand. Ole Hansen har gigt i begge knæ og er bitter over, at han ikke længere kan komme hen i sin kortklub, da ham, der plejede at hente ham, har solgt sin bil. Selv om du skønner, at Ole Hansen er pessimist af natur, så er han alligevel i dag mere trist end sædvanlig, og han har ikke sørget for at få de ting gjort, som I aftalte sidst, og som han for det meste plejer at have i orden. Ole Hansen siger lige pludselig Jeg gider ikke leve mere. Forebyggelse i handling og redskaber Det er vigtigt, at vi ved, hvad vi kan gøre i den aktuelle situation, hvis vi står over for en borger, der er selvmordstruet. Hvor hentes der hjælp? Frivilligt/ professionelt netværk. Hvilke forebyggende foranstaltninger kan sættes i værk? Metodeforslag: Video Det tavse råb dialog efterfølgende omkring Min rolle og mit ansvar Side 16

17 Overvejelser i forhold til metode og tværfaglighed I forebyggelses øjemed vil vi prioritere tværfagligheden højt, idet vi mener, at det er vigtigt at anskue selvmordsproblematikken bredt. Hvordan kan danskfaget bidrage til indsigt og forståelse, samt røre eleverne på følelserne? ( Steen Larsen : Følelsernes blitzlys.) Hvordan kan aktivitetsfaget bidrage til forebyggelse med forslag til kropslige aktiviteter? Barrierer i det at hjælpe en selvmordstruet. Ved hjælp af brainstorm, kan eleverne komme med deres forslag og erfaringer omkring forebyggelses arbejdet. Side 17

18 Litteraturliste Titel Selvmordet Tag dit liv Læring gennem oplevelse, forståelse o.s.v. Sorg og krise Om girafsprog Selvværd selvfølelse Den videnskabende skole Samtalen med patienten Social og sundhedshjælper Forfatter(ere)/forlag Durkheim, Emile Fremads samfundsvidenskabelige serie Gisiger, Charlotte Vadum Dahls Forlag. Hiim,Hilde/Hippe, Else Gyldendal 1997 Hillgaard, Lis/Keiser, Lis Ravn,Lise. Munksgaard 2000 Kaiser, Birte m. fl. CVU vest, Kjeldsen, Birgitte VPK opgave 1994 Larsen, Steen Steen Larsens forlag 1993 Mabeck, Carl Erik. Munksgaard 2000 Møller, Kirsten m. fl. 4. udgave Munksgaard 1995 Problembaseret Læring Petterson, Roar C. Dafolo 1999 Ikke voldelig kommunikation: Girafsprog Rosenberg,Marshall B. Borgen 2002 Fra tabu til myte/ Sørensen, Beri Fakta om selvmordsadfærd Faktaserie nr. 3, 2002 Ældre menneskers selvmord Opskriften på et langt liv Varming, Ole Faktaserie nr. 4, 2002 Zachariae, Bobby. Munksgaard 2002 Side 18

19 Titel Definitioner på selvmord og selvmordsforsøg Unges selvmordsforsøg og Selvmordstanker Videofilm : Det tavse råb (19 min) Når katastrofen rammer Syg af stress (33min) Forfatter(ere)/forlag Zøllner, Lilian Faktaserien nr.1, 2002 Center for selvmordsforskning Zøllner, Lilian Faktaserien nr. 2, 2002 Center for selvmordsforskning Hansen, Rene`Bo Produceret af easy film A/S, Nordstjernen film TV+ sygekassernes helsefond Rasmussen, Crano Produceret af Nobe Film 2001 Spillefilm: Den kroniske uskyld Side 19

20 Evaluering Evalueringen er opdelt i to områder: Undervisernes evalueringer Elevernes evalueringer Undervisernes evalueringer Rammerne Undervisningen blev afviklet samlet over 4 dage med undtagelse af 2 timer, som måtte afvikles i ugen efter p.g.a. praktiske forhold. Det er absolut vigtigt, at temaet afvikles samlet for at skabe helhed og for integrering af fagene. Det er undervisernes oplevelse, at det er vigtigt, at der er to gennemgående undervisere, som kan samle op undervejs og sikre den røde tråd i forløbet. I dette projekt var det undervisere indenfor sundhedsfag og pædagogik med psykologi. Det kunne også have været en social- og sundhedsfagslærer, der havde været én af de gennemgående lærere. Eleverne forberedte sig hjemmefra f.eks. via udleveret artikel Flest forsøger selvmord i april og søgte selv informationer på Internet (Center for selvmordsforebyggelse s hjemmeside) Vi vurderer, at elevernes eget engagement og aktive deltagelse dialog på klassen, case/projektarbejde, fremlæggelse, søgning på nettet og hjemmearbejde (lektier) har været med til at give eleverne gode vilkår for læring. I forsøgsprojektet har vi haft mulighed for at være dobbeltlærer på i alt 18 af de 24 timer, hvilket har været utroligt positivt. Det har givet optimale vilkår i forhold til kontinuiteten i undervisningen, men også i den individuelle vejledning i grupperne i forbindelse med case arbejdet. I forbindelse med rollespillet var det også vigtigt, fordi vi samtidig kunne nå at opfange en del af elevernes reaktioner og bruge det i undervisningen efterfølgende. Det betød også, at vi kunne justere undervisningsplanerne undervejs, hvilket vi også gjorde. En hel del af undervisningen har været holdningsbearbejdende og foregået som dialog på klassen. Her var nogle elever særdeles aktive, mens andre var mere tilbageholdende i forhold til aktiv deltagelse i dialogen. Anvendelsen af videofilm gav anledning til megen debat. Vi kunne godt have brugt lidt mere tid til debat omkring de tre film. Dansklæreren viste spillefilmen Den kroniske uskyld. Eleverne oplevede det meget positivt, at dansk var integreret i temaet. Aktivitetsunderviserens vinkel på motions betydning i forhold til forebyggelse af depression og motionens betydning for psykisk velvære gav eleverne fin forståelse for sammenhængen mellem psyke og motion/fysisk velvære, hvilket mange af eleverne ikke tidligere havde været opmærksom på. Generelt har eleverne været aktive, lyttende og engagerede og temaet har givet mening i forhold til SOSU-hjælper uddannelsen. Eleverne er blevet mere bevidste om deres rolle i forhold til Side 20

Forebyggelse af selvmord. Social- og Sundhedsskolen i Viborg Amt

Forebyggelse af selvmord. Social- og Sundhedsskolen i Viborg Amt Forebyggelse af selvmord Social- og Sundhedsskolen i Viborg Amt Sted Social- og Sundhedsskolen Viborg Amt, afdeling Skive Tidspunkt Forårssemestret 003 Uddannelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb

Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb Formål Formålet med forløbet er at sætte fokus på de unges identitet og selvværd. Mål: Målet med forløbet er, at eleverne skal blive bevidste

Læs mere

AT TALE OM SELVMORDSTANKER V/ CAND.PSYCH. JULIE HOFFMANN JEPPESEN

AT TALE OM SELVMORDSTANKER V/ CAND.PSYCH. JULIE HOFFMANN JEPPESEN AT TALE OM SELVMORDSTANKER V/ CAND.PSYCH. JULIE HOFFMANN JEPPESEN LIVSLINIENS RÅDGIVNINGER Anonym selvmordsforebyggende rådgivning 70 201 201 Åbent alle dage mellem 11-04 Mandag og torsdag kl. 17-21 samt

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Afrapportering af undervisning i selvmordsforebyggelse som del af tilvalget Forebyggelse på socialrådgiveruddannelsens 5. semester.

Afrapportering af undervisning i selvmordsforebyggelse som del af tilvalget Forebyggelse på socialrådgiveruddannelsens 5. semester. DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS 26. januar 2004 Afrapportering af undervisning i selvmordsforebyggelse som del af tilvalget Forebyggelse på socialrådgiveruddannelsens 5. semester. Af: Adjunkt, cand. psyk.

Læs mere

IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede beboere.

IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede beboere. Selvmordsforebyggelse Forside: billedet fra folderen og følgende tekst IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise.

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise. Psykologi Faget psykologi har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 3. semester og 1 teoretisk ECTS point på 4. semester. Der er ingen kliniske ECTS point til faget. Gruppen foreslår, at der sættes fokus

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Ældres selvmordshandlinger og risikofremmende forhold

Ældres selvmordshandlinger og risikofremmende forhold Ældres selvmordshandlinger og risikofremmende forhold Ældrepakken Selvmordsforebyggelse blandt ældre 7. November 2006, Nyborg v/ Jan-Henrik Winsløv, gerontopsykolog & forsker Formål Hvad karakteriserer

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Skal galt gøres normalt?

Skal galt gøres normalt? Skal galt gøres normalt? Camilla-Dorthea Bundgaard kontakt@camilla-dorthea.dk Kort om mig Cand.ling.merc. fra CBS (+ 3 semestre klinisk diætetik) Ekstern lektor, CBS Kommentator, Jyllands-Posten (tidl.

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Ungdom og identitet. CVU-Jelling

Ungdom og identitet. CVU-Jelling Ungdom og identitet CVU-Jelling Sted CVU Jelling Tidspunkt Efterårssemestret 2002 Uddannelse Pædagoguddannelsen Tidspunkt i uddannelsen 5. semester Antal deltagere 25 studerende (1 klasse) Undervisningens

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om depression. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm,

Læs mere

Selvmord tør du tale om det? Viborg-Seminariet

Selvmord tør du tale om det? Viborg-Seminariet Selvmord tør du tale om det? Viborg-Seminariet Sted Viborg-Seminariet Tidspunkt Efterårssemestret 2002 Uddannelse Pædagoguddannelsen Tidspunkt i uddannelsen 4. semester Antal deltagere 40 deltagere Undervisningens

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse Visionen for Trøjborg dagtilbud Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse En udviklingsstøttende metode, i forhold til samspil En metode der tager

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister Trækronerne omsorgsplan september 2006 Når nogen mister Når børn bearbejder sorg Børns sorgproces er anderledes end voksnes. Børn går ofte ind og ud af sorgen og har en naturlig evne til at fortrænge voldsomme

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Rådgivningsmetodik Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Hvad er god rådgivning? To og to Hvad kendetegner god rådgivning?

Læs mere

18-11-2015. Sorg - når ægtefællen dør. Da jeg vågnede på sygehuset og opdagede, at hun ikke trak vejret længere jamen, det var nedstigning til Helvede

18-11-2015. Sorg - når ægtefællen dør. Da jeg vågnede på sygehuset og opdagede, at hun ikke trak vejret længere jamen, det var nedstigning til Helvede Da jeg vågnede på sygehuset og opdagede, at hun ikke trak vejret længere jamen, det var nedstigning til Helvede (Carsten Bruun, Livet uden Lena, Kr. Dagblad, 22.02.2014) Sorg - når ægtefællen dør Jorit

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

Åbenhed om psykisk sygdom giver tættere venskaber

Åbenhed om psykisk sygdom giver tættere venskaber Åbenhed om psykisk sygdom giver tættere venskaber Ofte er unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, nervøse for at fortælle deres venner, hvordan de har det. Det har de dog i mange tilfælde ikke

Læs mere

Selvmordsproblematik

Selvmordsproblematik Selvmordsproblematik V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen 1. Hvad ved vi generelt om selvmordsproblematik? 2. Vurdering af selvmordsrisiko Fakta Selvmord I Danmark i 2012: 661 heraf 494 mænd

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Dage med sorg et psykologisk perspektiv

Dage med sorg et psykologisk perspektiv Dage med sorg et psykologisk perspektiv Sct. Johannes kirke d. 15. januar 2014 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Definitioner på sorg og tab 2. Hvordan kan sorgforløb opleves, akut og på sigt?

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere