HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!"

Transkript

1 23. april 35. årgang M ISSN Nr. XXIV MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2002/2003 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Onsdag: MOK nr 24, årgang 35 udkommer Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: MOK's DEADLINE Tirsdag: Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Undervisningslokalerne, bygning 8 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg Denne uges forside: IMCC Denne redaktion

3 Referat 03/2003 af møde i Klinikudvalget Kbh. Amt den kl Tilstede: Formand, overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup, afd.læge, dr.med. Lars Laursen (LL), overlæge, dr.med. Lene Wallin (LW), overlæge Gunnar Lausten, cand.med. Mette Marklund (MM), stud.med. Lotte Colmorn, stud.med. Christopher Schäfer (CS), ekspeditionssekretær Birthe Brogaard (BB), studentersekretær Nina Løth, studentersekretær Marie Bønnelycke. Afbud fra: Overlæge, dr.med. N.E. Bille-Brahe, overlæge, dr.med. Rigmor Jensen, overlæge Poul Helkjær, stud.med. Simon Serbian. 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2.Godkendelse af referat nr. 02/2003: Godkendt med bemærkning, at overlæge Anne Haaber fortsat afventer svar fra SFM vedr. sit lektorat samt stillingtagen til indtræden i Kvalitets Udviklings Udvalget. - LL kontakter overlæge Jan Bonde vedr. pkt. 9a - eksamen akut patient. 3.Meddelelser fra formanden: a) CL byder velkommen til Klinikudvalgets nye studentersekretær Nina Løth. b) Der er fremsendt svar fra medicinsk afd. L, KAS Herlev med kommentarer til studenterbrevet. Afdelingen har ansat ny tutor, og fremover vil være rundvisning og præsentation af afdelingens funktioner/personalegrupper samt planlægning af dagens arbejde for de studerende med evalueringssamtaler. Studenterkritikken er modtaget i positiv ånd - c) Der er afholdt budgetmøde med med økonomichef Bjarne Christensen Københavns Amt har fordelt universitetsmidlerne ligeligt til alle tre sygehusledelser, uden hensyntagen til, hvilke afdelinger, der er mest undervisnings belastede. -CL og LL udfærdiger brev om tingenes tilstand, ligesom der fra sekretariatets side skal laves kompensationsberegninger for Meddelelser fra studenterne: a) Oplæg vedr. oprettelse af LKF i Amtet er på trapperne. CS kontakter ovl. Doris Østergaard fra DIMS for om muligt at have nyt i sagen til næste møde. b) EDBproblematikken. - Der foreligger ingen nye oplysninger om server-status m.v.. Samtlige 9 Pcére er nedslidte og skal udskiftes, idet IT-afdelingen ikke finder det formålstjenligt at reparere på de gamle længere. - Der indrykkes en annonce i MOK vedr. dels studenterrepræsentanter til Klinikudvalget og SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Grete Rossing, lokale , Sekretær Gitte Birkbøll, lokale ( disp. og holdsætning semester) Mette kristensen, lokale (lektionskataloger) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Lisbeth Jensen B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf Styrende organer Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Thielsen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Mikkel Westen og Mads Falk Træffetid: Mandage fra Studentersekretær på Bispebjerg Hospital: Line M. Brixen Onsdage fra kl Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf Sekretær Birthe Brogaard Sekretær Anna-Lise Lindahl Træffetid Man-fre Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester) Studentersekretær Marie Bønnelycke ( semester) Klinikudvalgets hjemmeside: STUDIET dels at finde en IT-interesseret stud.med., der vil stå for oprettelse af hjemmeside og KLU-server. 5.Budgetudvalget: a) Udvalget afventer svar på henvendelse til Sygehusdirektoratet vedr. ny KUaftale, beregningsfaktor for kompensationsberegninger m.v. b) - Det fremlagte budgetoplæg for 2003 ønskes mere detaljeret. 6.Undervisningsplaner: a) Intet nyt om 7. semester, ny studieplan. Forslag fremført om, at Steen Madsbad inviteres til næste møde samt at Grete Rossing kontaktes for indkaldelse til formandsmøde snarest muligt. b) 6. semester afventer, hvor mange rul der skal oprettes. Der er utilfredshed fra lærerside om en urimelig stor undervisningsbyrde ved oprettelse af flere rul. Allerede på nuværende tidspunkt opfyldes flere lektoraters timetal på et enkelt semester. c) Iflg. SFM skal der måske oprettes endnu et 7. semester gl. studieordning. d) På 9. semester planlægges med fri i jule/nytårsugerne af hensyn til undervisningskvaliteten. 7.Universitetssekretariatet: a) Databasen er taget i brug, men kræver stadig visse justeringer. b) Nøglekortsystem på KAS Glostrup er lagt ind på PC er i sekretariatet, afventer instruktion fra leverandør samt endelig opsætning, som finder sted den c) Projektorer leveret til KAS Gentofte, er klar til KAS Glostrup. Kræver instruktion at anvende projektorerne. d) Der er indgået ny aftale med Cafébar, som opsætter to nye kaffeautomater h.h.v. i Universitetssekretariatet og 54N2. 8.Studienævn for Medicin: Referat af omdelt. 9.Eventuelt: a) Der tales om eventuel afskaffelse af turnus. Der er ingen officielle udmeldinger endnu. b) LW: Ny betænkning vedr. turnus indeholder 124 punkter, der hver især skal attesteres for med underskrift af turnuskandidat og vejleder. c) MM forespørger om muligheden for at evaluere 4.semester- studerende på afdelingerne. En sådan mulighed foreligger ikke, men ved for ringe deltagelse/fremmøde kan underskrift nægtes på de obligatoriske ophold. Mødet slut kl Næste møde mandag den 7. april 2003 kl Referent studentersekretær Marie Bønnelycke 3 Referat af møde i Klinikudvalget Rigshospitalet, d. 27. februar 2003 kl Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor Kjeld Lyngborg, overlæge Henrik Permin, overlæge Kjeld Kjeldsen, stud. med. Morten Vester- Andersen (12. sem.), stud. med. Shazia Rana (10. sem), stud. med. Stinus Ancher (9. sem), Michael Hejmadi (8. sem/ras), sekretær Rita Dalhammer, sekretær Lili Hansen, studentersekretær Louise Honoré. Fraværende: Lektor Folmer Elling, overlæge Helle Aggernæs, lektor Henrik Arendrup, overlæge Michael Pedersen, overlæge John Vissing, professor Flemming Gjerris, stud. med. Usman Kahn (13. sem.), Fatima Shah (11.sem), stud. med. Niels Fuglede (8. sem/rh), stud. med. Mette Lenstrup (7. sem/ras). DAGSORDEN: Velkommen til Michael Hejmadi, ny studenterrepræsentant for 8. semester/ras og Shazia Rana, ny studenterrepræsentant for 10. semester. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt En del af studentergruppen udtrykker bekymring over at opfyldning af evt. engelsksprogede hold på 10. semester skal ske ved lodtrækning, hvis ikke frivillig opfyldning af holdet er muligt. Sekretariatet ser dog ikke umiddelbar anden løsning af dette problem henset til antal studerende i forhold til antal holdpladser. Sekretariatet vil fremover få de studerendes e- mails fra universitet. Holdlisterne vil forhåbentlig fra efteråret 2003 komme til at indeholde både telefon numre og adresser på de studerende. 3. Meddelelser fra formanden Jørgen Viby Mogensen udtrykker i en skriftlig henvendelse, som også er rettet til studienævnet bekymring over for lidt undervisning i væske- og elektrolytbehandling samt smertebehandling. Til dette svarer Kjeld Lyngborg at problemet med emnet er at det indgå i stort set alle specialer, men ikke er et kerneområde for nogen af disse. I ny studieordning er der 14 dages ophold på anæstesiologisk afdeling hvorunder undervisning i disse emner må foregå, endvidere er det planlagt at urologisk afdeling skal undervise i elektrolytter. Juridisk sekretariat har svaret på vores forespørgsel om konsekvensen af at studenten indblandes i en klagesag. Efter indførslen af lov om patientforsikring, der trådte i kraft den 1. juli 1992, er der ikke meget realitet i hverken sygehuslægers eller medicinstuderendes personlige erstatningsansvar, idet ansvaret for patientskader reelt alene påhviler sygehuset. Svar fra afdeling U på Rigshospitalet som i en periode ingen studenter får pga. dårlig evaluering af det kliniske ophold på afdelingen. 4. Meddelelser fra studienævn mm Intet. 5. Meddelelser fra sekretariatet Det er ikke muligt at finde tidspunkt, hvor der kan arrangeres erstatningsforelæsning af aflyste introduktionsforelæsninger på 7. semester. Der har været planlægningsmøde og prognosetal for efteråret 2003 er følgende: 8. sem.: 80 studerende, hvilket ikke skaber problemer. 9. sem.: 106 studerende til 60 pladser. 10. sem.: 71 studerende til 72 pladser. 11. sem.: 114 studerende til 72 pladser. 12. sem.: 97 studerende til 72 pladser. 13. sem.: 71 studerende til 54 pladser. Studielederen er gjort opmærksom på de semestre

4 4 STUDIET hvor der ser ud til at blive problemer og der er gjort opmærksom på at Roskilde sygehus kunne være en mulighed for kapacitet udvidelse. Lektionskataloget vil fra efteråret 2003 kun være at finde elektronisk på Københavns Universitets hjemmeside. 6. Meddelelser fra semestrene 7. sem.: Der mangler en studenterrepræsentant fra Rigshospitalet/Frederiksberg hospital. 8. sem.: Evalueringer for efteråret 2002 er blevet sammenfattet. Generel tilfredshed med både ØKONOMI UNDER STUDIET SU OG HVAD SÅ? Er du studerende ved Københavns Universitet, og har du brug for råd og vejledning om økonomi og andre sociale forhold? Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN måske svaret! Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan hjælpe dig med at få overblik over din situation og finde mulige løsninger. Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du bliver ikke registreret i noget system og bliver dermed ikke til en sag. Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til og vi aftaler en tid, hvor du kan få en samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne telefonisk. Du kan også sende en til hvor du fortæller, hvad du ønsker at tale med vejlederen om. klinikophold og klinikundervisning, dog med enkelte undtagelser. Evalueringerne sendes ud til afdelingerne. 12. sem.: Enkelte gange er det sket at klinikpatienter ikke er blevet fundet til kl. 13. Dette anses for at være forglemmelser, men er til gene for de studerende som er meget presset på 12 semester. De studerende må da finde den ansvarlige læge, så patient kan findes hurtigst muligt. Afhentning af klinikpatienter til klinikundervisning sker på undervisende lægens ansvar. De studerende må altså gerne bringe patienten til undervisning, Studievejledningen Studievejledningen for Medicin & Den International Studievejledning TRÆFFETIDER UGE 17 Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED / INT Ons 23/ Ulrik Bodholdt MED Ons 23/ Tina Gottlieb INT Tor 24/ Lone Rasmussen MED Tor 24/ Tina Gottlieb INT TRÆFFETIDER UGE 18 Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED / INT Man 28/ Camilla Grønlund Hiul MED Tir 29/ Ture Karbo MED Ons 30/ Tina Gottlieb INT Ons 30/ Lone Rasmussen MED Tor 01/ Tina Gottlieb INT Tor 01/ Jes Braagaard MED TRÆFFETIDER UGE 19 Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED / INT Man 05/ Ditte M. S. Christensen MED Man 05/ Camilla Grønlund Hiul MED Tir 06/ Ture Karbo MED Ons 07/ Ulrik Bodholdt MED Ons 07/ Tina Gottlieb INT Tor 08/ Lone Rasmussen MED Tor 08/ Tina Gottlieb INT Studievejledningen for Medicin: telefonnummer er: adresse er: træffetidslokale er: a Den Internationale Studievejledningen: telefonnummer er: adresse er: træffetidslokale er: a Der tages forbehold for ændringer. Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale b / tlf Ekspeditionen har åbent mandag til torsdag: og fredag: Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse hvad man gør hvis man vil have SU med til udlandet om man skal søge om SU igen når man kommer på overbygningen, frister, og lignende er det ikke SØ-vejlederen du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret. Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage. MVH SØ-vejlederen EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORDBLIND Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig 25% ekstra tid til skriftlige eksaminer. Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institution. Dette skal du gøre inden 1. marts hvis lægen anser dette for forsvarligt. Tidligere ordninger med at få portører til at hente og bringe patienterne har erfaringsmæssigt vist sig, ikke at fungere på de afdelinger som ikke har faste portører tilknyttet. 7. Evt. Tutorfunktionen forventes at være uforandret under ny studieordning. Eventuelt skal der ske en udvidelse af funktionen på 9. semester. Referent: Studentersekretær Louise Honoré Ved at henvende dig til Studieekspeditionen med dokumentation på din ordblindhed, kan du få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer. Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser. EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRAVID Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksaminer. Du henvender dig på Studieekspeditionen hurtigst muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler, hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at arrangere disse ekstra foranstaltninger, er det vigtigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det ved eksamenstilmeldingen, bedes du meddele det på dette tidspunkt. Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse. GRAVID? Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra studievejledningen derfor denne Invitation til at komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på. Holdsætning Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din nyfødte. Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker om hvor meget du kan overkomme før og efter fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme videre i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester. Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du så sent som 1. august og 10. januar afmelde det kommende semester. Det er under alle omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal på eksamenskontoret. Der gives 1 time ekstra til alle skriftlige eksamener. Du kan søge dispensation såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn under eksamen, f.eks. amning. Det er som hovedregel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener p.g.a. graviditet. Statens Uddannelsesstøtte - Studerende der får barn under en videregående uddannelse, kan få ekstra SU. Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan få 6 klip. Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder: -

5 almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen - dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen - enkeltklip sammen med almindelige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde bruger du af dine normale studieklip og bliver forsinket (med hensyn til klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer. Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen. Fase 1 ORIENTERING OM VALG AF UNDERVISNINGS- STED PÅ FASE II! Er du på 6. semester, og regner du med, at du består alle eksaminerne og således kan starte på 7. semester til efteråret, er tiden kommet til at vælge undervisningssted på Fase II. Traditionen tro, afholder studievejledningen et Orienteringsmøde om valg af undervisningssted på Fase II. På mødet vil der blive orienteret om: - fagene på Fase II - hvordan foregår undervisningen på Fase II - introduktion til de enkelte Klinikudvalg - praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtrækning m.m. Orienteringsmødet afholdes Tirsdag d. 29. april 2003 kl I Lundsgaard auditoriet Du vil få udsendt et prioriteringsskema med eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer. Hvis du ikke har modtaget et skema med dit eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du hente et skema på studienævnskontoret, lokale eller på studie- og eksamenskontoret. OBLIGATORISK SEMESTER- TILMELDING TIL FASE 1, EFTERÅRSSEMESTERET 2003 STUDIET & ANNONCER I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger. Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfribeløbet ,- pr. barn For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejledning i regler omkring udbetaling af fødselsklip. Se mere på www. Su.dk Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen. Tilmelding og medlemskab er ikke nødvendig. Tilmeldingsblanketter skal printes ud fra Arrangementet er gratis Sidste frist for tilmelding for sem. er 10.juni 2003, og for 6. sem. 18. juni Alle tilmeldingsblanketter afleveres i ekspeditionen b Annoncer FORSØGSPERSONER SØGES TIL VIDENSKABELIGT FORSØG MED TOPIKALT LÆGEMIDDEL TIL BEHANDLING AF KONTAKTEKSEM Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside www sund ku dk Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin Studietilbud DANFYT DANSK SELSKAB FOR FYTOTERAPI Medlem af ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy). Sekretariat: Danmarks Farmaceutiske Universitet, afd. for Farmakognosi, Universitetsparken 2, 2100 København Ø, tlf.: Mandag den 19. maj kl i Benzon Auditoriet, Danmarks Farmaceutiske Universitet, Universitetsparken 2, 2100 Kbh. Ø. Direktør Bjarne Knudsen EMPAS Consulting Endelave Medicin A/S Lægeplantedyrkningen i Europa. Som medlem af bestyrelsen af EUROPAM/EHGA har foredragsholderen fået adgang til en ellers vanskelig tilgængelig mængde data angående dyrkningen af lægeplanter i Europa udfra såvel en kvalitativ (GAP,GHP) som en kvantitativ betragtning. Foruden omtalen af EUROPAM/EHGA samarbejdet vil der blive givet en oversigt over lægeplanteproducerende lande, samt hvilke arter og i hvilke mængder de produceres. ALLE ER VELKOMNE Projektet omfatter allergitestning (lappeprøver) med nikkel på huden. Ingen invasive undersøgelser. Forsøgspersonerne skal have kendt nikkelallergi, skal være over 18 år, og må ikke være gravide eller ammende. Deltagelse i projektet omfatter i alt 12 fremmøder af kort varighed på Dermatologisk afdeling, Amtssygehuset i Gentofte, og vil blive honoreret med kr inkl. transportudgifter. Forsøget planlægges udført fra uge 18. Forsøget er støttet økonomisk af LEO Pharma og godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Københavns Amt og af Lægemiddelstyrelsen. OSVAL-2 OPGAVE Emne: Bakteriel meningitis 5 En potentiel OSVAL-2 opgave er mulig / ledig vedrørende de tidlige kliniske forhold ved bakteriel meningitis. Basisdata foreligger, og yderligere dataindsamling og bearbejdning i samarbejde med de involverede læger vil blive nødvendigt sommeren Du vil selv få betydelig indflydelse på den nøjagtig problemformulering. Samtidig er der mulighed for at indgå i en gruppe (DBMG), der har til hovedformål dels at beskrive ætiologi og resistensforhold ved bakteriel meningitis i Danmark, dels at analysere indikatorer for kvaliteten i diagnostikken heraf. Klinisk mikrobiologiske data og i nogen udstrækning infektionsmedicinske kliniske data vil udgøre råmaterialet. Dataindsamlingen vil finde sted sommeren 2003 og strække sig over 2 måneder. OSVAL opgaven vil udgøre en andel af det samlede projekt. Såfremt tidsperspektivet er passende og du er interesseret, er du velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Christian Meyer, 1.res., Lungemedicinsk afd.y, KAS-Gentofte, Tlf: (priv ), BØGER SÆLGES: - Medicinsk Kompendium, 15. udgave (nyeste), en del blyantunderstregninger, kr. 1500,- - Vestergaard og Sørensen: Psykiatri, 1. udgave, en del blyantunderstregninger, kr. 125,- - Thomsen og Skovgaard: Børne- og Ungdomspsykiatri, 1999, en del blyantunderstregninger, kr. 125,- Henvendelse til: Læge Patricia Ortiz Dermatologisk afd. K, Amtssygehuset i Gentofte tlf: / Bent Skov Jensen, Karkirurgi, 1. udgave, FADLs forlag, en del blyantunderstregninger, kr. 150,- Kontakt Alex eller

6 6 VAGTBUREAUET HVAD HAR DU OPLEVET SOM FADL-VAGT??? Kære FADL-vagt! I forbindelse med udarbejdningen af en ny SPV-bog, søger vi historier fra det virkelige vagt-liv til brug i den Case-baserede undervisning på kurset. Arbejdet som FADL-vagt, giver mange oplevelser, gode som mindre gode især oplever mange at stå i en situation hvor man ikke er klar over hvordan man skal handle eller om det man har gjort nu også var det mest rigtige... Flere har oplevet disse dilemmaer eller måske frustrationer, og vi vil nu gerne give de nyuddannede FADL-vagter muligheden for at lære af andres oplevelser. Det behøver ikke være en god historie med høj underholdningsværdi, men blot en situation, du mener kunne give baggrund for en god debat omkring arbejdet som FADL-vagt. Din historie vil selvfølgelig blive behandlet anonymt, ligesom vi forventer at du overholder din tavshedspligt, når du videregiver den til os. Det vil altså sige, at historierne ikke må gengives så det er muligt at kende personerne i eller stedet for hændelsen. Vi håber meget I vil hjælpe os med dette projekt. Vi trækker lod om en flaske vin blandt de indsendte historier. Indlæg kan sendes som eller vedhæftet fil til eller afleveres på Vagtbureauet. På forhånd tak for hjælpen Kristine Sarauw, sundhedsfaglig konsulent. Husk at du kan læse jobannoncer samt andre nyheder på vores hjemmeside på ovenstående adresse. FERIEPENGE 2003/2004 Udbetaling af feriepenge 2003/2004 sker i år på følgende måde. 1. Beløb på under kr ,00 (efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag FL 30 stk. 3) udbetales automatisk i forbindelse med løn kørslen ultimo april Såfremt beløbet er over kr ,- sendes der feriekort ud i løbet af uge 14.03, og beløbet kan først udbetales når der afholdes ferie (FL 29). 3. Udbetalingen kan derfor tidligst finde sted ultimo måneden før afholdelse af ferie, og kun mod at feriekortet indleveres inden den 20 i måneden forud. 4. Der kan ikke udbetales forskud på feriepenge. Med venlig hilsen og god ferie Vagtbureauet OBS! OBS! OBS! KVB s bestyrelse har netop besluttet, at Vagtbureauets ekspedition fremover holder lukket fra kl om fredagen. Første gang 11. april Sundhedsfaglige Konsulenter: Tlf.: Niclas Seierby: Kristine Sarauw: Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . HUSK DE OBLIGATORISKE GENOPLIVNINGSKURSER Kurset er for ALLE og der er ledige pladser i april. Du kan ringe til Tina på tlf og tilmelde dig. HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ AMTSSYGEHUSET I HERLEV SØGER NYE DIALYSEASSISTENTER Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på lige fod med dialysesygeplejeskerne. Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har på den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 25,-/ time mod at vi dækker min. 70 vagter pr. 4-ugers plan. For at opnå rutine i jobbet dækker hver dialyseassistent minimum 8 vagter pr. 4 uger. Når du har arbejdet 600 timer, er der mulighed for at gå ned til 6 vagter og efter 800 timer 4 vagter pr. plan. Oplæring: Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst 12 følgevagter, hvor du følges med en af afdelingens rutinerede dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld løn under din oplæring. Arbejdsplanlægning: Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter. Afdelingen tilbyder os traditionelt et stort antal vagter, og vi kan ofte vælge og vrage mht. arbejdsdage. Arbejdstider: mandag-fredag og lørdag og søndag Krav: Fase II-studerende som enten har bestået eller forventer at bestå farmakologi indenfor et år fra ansættelse. 150 VT-timer eller tilsvarende klinisk erfaring. Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig enten telefonisk eller pr. . Er du i tvivl mht. erfaring og egnethed, så kontakt mig for en uforpligtigende snak. Med venlig hilsen Mette Marie Berg holdleder hold 4202 Tlf: / (telefonsvarer)

7 INDRE ORGANER Fadl ARBEJDERE PÅ PANUM FOREN JER 7 Trods massive protester fra de borgerlige studenterorganisationer, vil det endnu engang lykkedes de Røde Baroner at indtage studenterklubben på 1. maj. Vi starter i Studenterklubben med maoistisk morgenmad, bolsjevistiske brandtaler, socialistiske slagsange, kommunistiske kampråb og leninistiske likører. Herefter vil vi vandre med fanen til Fælledparken og tilslutte os vore revolutionære brødre og søstre. Arrangementer finder sted torsdag d. 1. maj kl i Studenterklubben. Arrangementet er gratis, men forbeholdt FADL medlemmer. Tilmelding sker via til eller via nedenstående blanket. DYKKERTUR TIL LYSEKIL Årets højdepunkt! Vi gentager succesen og inviterer til 8 dages dykkertur til Sveriges dykkermekka, Lysekil, 70km nord for Göteborg. Der dykkes i Gullmarsfjorden, Sveriges eneste rigtige fjord, hvor stejle klippevægge strækker sig ned til dybder på 100m og mere... Dykning i Lysekil stiller dog visse krav til dykkerens kunnen, hvorfor turen kun er åben for AOW, CMAS** eller tilsvarende. Er du i tvivl om du er erfaren nok til at tage med så send os en mail eller ring. Turen strækker sig fra lør. 19. juli. til lør. 26. juli (begge dage inkl.) med infomøde tor 17. juli kl og madinkøb om fredagen. I Lysekil bor vi i lejet sommerhus. Vi regner med, at alle deltagere får mindst 10 dyk hver. Max. antal deltagere på turen er 8. Prisen for turen, inkl. al transport, udstyr m.m., men eks. mad: 3600kr. Med eget ABC-udstyr, komplet dragt og bly: 3300kr. Med eget udstyr bortset fra flaske: 3100kr. Basisgrupper Med komplet eget udstyr: 2850kr. Tilmelding til turen lukker tir. 20. maj. Kun 5 pladser tilbage! Advanced Open Water - Fortsætter dykkerkursus 4 dage på Kullen i Sydsverige, hvor du bliver en suverænt bedre dykker samtidigt med, at du oplever pragtful dykning. Vi bor på campingplads og transporterer os rundt i biler. Tor 17. juli kl : Info, teori og bogudlevering på Panum Søn 27. juli kl : Teori på Panum Man 28. juli - tor 31. juli (Begge dage inkl.): Dykning m.m. på Kullen Sjove lærerige dyk kombineret med en ferie i den skønne svenske natur. Er du Open Water dykker, CMAS* eller tilsvarende er dette turen for dig! Har du ikke dykket et stykke tid er det alle tiders chance til at få genopfrisket din grundviden om dykning, få lavet en del dyk, få lært noget nyt og møde nogle nye mennesker. Pris: 2750kr. (inkl. transport, dykning, udstyr, undervisningsmaterialer m.m. samt LOGI på Kullen og et PADI NITROX kursus!) men eks. mad Tilmelding til kurset lukker tir. 20. maj. OBS! Kun 8 pladser! Tilmelding, Indmeldelse i PUC m m For tilmelding til et arrangement sendes en mail til med flg. opl.: Navn, addresse, , tel.nr (både hjem og mobil), fødselsdato, forventet afslutning af studie, højde, vægt, sko. nr. (til udstyrsleje), certifikattype og antal dyk. Samtidigt indbetales depositum på 600kr (både Lysekil og AOW) på PUCs konto i Skandia Banken: Reg: 6610 Konto: OBS at tilmelding til et arrangement kun er gyldig med betalt medlemskontingent for år 2003 (350kr) og depositum på 600kr. For evt. indmeldelse i PUC se Indmeldelsesgebyr udgør 50kr. Depositum tilbagebetales ikke. Restbeløb kan kun refunderes ved lægeerklæring visende uegnethed til dykning. Restbeløb skal være PUC i hænde senest tir 1. juli. (både Lysekil og AOW) Mere info kan fås ved henvendelse på eller (Chritsian, Formand) og (Erik, Næstformand) SIMS OG PUC PRÆSENTE- RER: Onsdag 30. april kl. 16:15 Foredrag om dykkerfysiologi og -medicin. v. Poul-Erik Paulev, MD, Dr.Med.Sci. Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig Mini aud. lok (i kælderen hos tandlægerne) Onsdag 30. april kl 18:15 Rundvisning i RHs trykkammer med kort orientering om dykkersyge strategien i Danmark. DYKKERMEDICIN og TRYKKAMMER Et arrangement i to dele Alle er velkomne. Tilmelding nødvendig af pladshensyn. Send en mail til med navn og sem. Mødested: forhallen på Panum, kl. 18:00 Er du nysgerrig og vil gerne vide mere om fysiologien bag dykning med flasker? Eller vil du gerne vide, hvordan man kan behandle tilskadekomne dykkere? Eller overvejer du blot, hvordan du skal forholde dig, hvis du som kommende læge bliver vidne til en dykkerskade? Alt det, og mere til, kan du få svar på ved dette arrangement, hvor vi sammen vil udforske de fysiologiske-, medicinske- og behandlinsmæssige aspekter af den yderst populære sport, som vi kalder apparatdykning. Henvendelse vedr. arrangementet kan rettes til: Christian Dobrzanski, , (Formand, PUC) eller Jesper Sommer, , (Formand, SIMS)

8 8 VIL DU GØRE EN FORSKEL? - er du interesseret i interkulturelt samarbejde, projektplanlægning, projektarbejde, ulande, kapacitetsopbygning, miljø, sundhed, landbrug, organisationsopbygning, eller er du bare nysgerrig? Vi er en gruppe nuværende og tidligere studerende, som har erfaring med ovenstående fra et netop afsluttet udviklingsprojekt i Zimbabwe Vi vil gerne videregive vores erfaringer til andre studerende samt inspirere til opstart af nye udviklingsprojekter. I den forbindelse inviterer vi til info-møde den 23. april 2003, kl på Geografisk Institut, Øster Voldgade 10, Auditorium B, 3.sal. Mødet giver mulighed for at høre om vores erfaringer fra projektarbejdet, samt forhåbentlig et møde med andre studerende, der ligesom dig går rundt med en projekt interesse/ ide, eller en drøm om at komme ud. Alle årgange er velkomne. Projektarbejdet har givet os en masse erfaring, bl.a. inden for: Interkulturelt samarbejde Implementering og styring af udviklingsprojekter Samarbejde med nationale og internationale donorer, NGO er mm. Fundraising og meget mere Vi håber på stort fremmøde. Vil du vide mere, så mød op! For eventuelle spørgsmål kontakt: Tina Hansen: Christian Larsen: Med venlig hilsen arrangørgruppen INDRE ORGANER IMCC B*R*C*P -Burmese Refugee Care Project Vidste DU at man som medicin-studerende har muligheden for at deltage i spændende projekter verden over? Ikke?! Burmese Refugee Care Project er en af dem - en oplagt mulighed for dig der vil opleve lægearbejde under noget andre omstændigheder end du er vant til. På grænsen mellem Thailand og Myanmar (tidl. Burma) ligger Dr. Cynthia s Clinic også kaldet Mae Tao Clinic. Klinikken blev grundlagt af frivillige burmesiske læger, for at hjælpe burmesiske flygtninge, som stadig i dag krydser grænsen ind til Thailand for at undslippe militærregimet i Burma. Op mod hundrede tusinde flygtninge er bosat i store flygtninge-lejre i grænseområdet mellem de to lande og er afskåret fra al lægehjælp. Lægerne på klinikken tilser både patienter, der selv henvender sig på klinikken og har mobile teams, der besøger fjerntliggende landsbyer og lejre. Frivillige udenlandske læger arbejde på klinikken i perioder og hjælper med til at uddanne burmesere, der ønsker at arbejde på klinikken. Som medicinstuderende vil du følge lægerne i deres daglige arbejde. Du vil få en enestående mulighed for, at lære hvordan lægearbejde kan praktiseres under noget simplere forhold end herhjemme. Klinikken råder over meget få midler og modtager gerne donationer i form af fx hospitalsudstyr og engelske lærebøger. Hvis du kunne tænke dig at medbringe noget udstyr må du meget gerne kontakte os (på nedenstående mail eller henvend dig på IMCC-kontoret), da IMCC s gruppe Equip har et lager af udstyr, der bare venter på at komme af sted. Opholdets varighed er mellem 4 og 6 uger. Som udgangspunkt skal man have bestået 9. semester (gml. ordning) og 8. semester (ny ordning), men man kan sagtens ansøge om at deltage i projektet før. Ansøgning skal ske 9-12 måneder inden, da der er stor tilslutning til projektet. Hvis du synes projektet har vækket din interesse, kan du læse mere på IMCC s hjemmeside: under gruppen SCORP eller i en mappe på IMCC-kontoret på SCORP s hylde, hvor vi har samlet lidt information og gode råd. I mappen findes også rapporter fra tidligere udsendte. BRCP har desuden deres egen hjemmeside På Forhånd God Rejse! Mvh SCORP Kontakt: IMCC INVITERER Til Café Ramallah I studenterklubben mandag d 28/4 kl Den tidligere direktør for TV2, Jørgen Flindt Pedersen, tog i foråret 2002 til Israel, Vestbredden og Gaza. Gennem sine mange år som journalist har han haft et fast billede af hvordan konflikten er skruet sammen. Men efter sit ophold på Vestbredden og i Gaza har han brat ændret opfattelse. Det er baggrunden for filmen De Besatte. D. 28 april kommer Jørgen Flindt Pedersen og præsenterer filmen om sine oplevelser i de besatte områder. Efter filmen vil der være almindelig caféhygge i en mellemøstlig (men dog fredelig) atmosfære hvor Nassim Al-Dogum vil spille nogle arabiske sange og der er mulighed for at nyde ørkenthe, vandpiber, hjemmelavet kage, arabisk kaffe, øl etc. Derudover fremvises et fotoshow fra de besatte områder. Velkommen til lidt eksotisk stemning fra det ikke altid lige lykkelige Arabien. Filmklubben P8'n præsenterer Torsdag den 24 april klokken VANILLA SKY Vi slutter dette hyggelige semester af med Cameron Crowes interessante film Vanilla sky. Tom Cruise spiller den rige playboy David, der lever livet fuldt ud uden at involvere sig for meget. Pludselig møder han den smukke Sofia (Penelope Cruz) og falder pladask. Julie (Cameron Diaz) som han har haft et seksuelt forhold til bliver jaloux og kører galt med Tom Cruise på passagersædet. Hans ansigt skamferes og han kører psykisk ned. Han er ved at miste Sofia, men pludselig kan lægerne reparere hans ansigt og der begynder at ske mærkelige ting. Meget overraskende film. Kom og hyg en sidste aften i filmklubben inden eksamenslæsningen for alvor går i gang Supertilbud: Går du på 1 semester og har meldt dig ind i Fadl er der gratis adgang Kom glad

9 MSR 9 Det Medicinske Studenterråd Det medicinske studenterråds bestyrelse Bo Biering-Sørensen Formand for MSR 8.semester Henrik Frederiksen Økonomisekretær 8.semester Simon Serbian FSR kontakt 9.semester Helene Hvidman Studienævnskontakt 4.semester Studienævnsrepræsentanter Bjarke Hansen Menig 8.semester Henrik Frederiksen 8.semester Helene Hvidman 4.semester Christina Jensen- Dahm 4.semester Kirstine Fossar Fabritius 5.semester Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet. Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b Kbh. N. Telefon Homepage: Caroline Nielsen 8.semester Her er de så! Repræsentanter i diverse udvalg under studienævnet vil ligeledes blive præsenteret i de næstkommende MOK. Næste Ordinære MSR møde er mandag den 5/5 lokale Er du intesseret i at have indflydelse på hvordan dit studieforløb skal være? Er du interesseret i at være "talerør" og repræsentant for 3000 medicinstuderende i udvalg hvor vi faktisk har en stor indflydelse og hvor vi kan ændre på tingene? Kom da til MSR møderne! Alle kan deltage aktivt i MSR og man vælger selv sin arbejdsbelastning!

10 10 DEBAT Annonce: KÆRE ANDERS! Jeg beklager fejlciteringen. Jeg er bestemt ingen sprogekspert, men har dog aldrig før hørt om en mere kreativ forskelsfortolkning af udtrykkene uden tvivl og hævet over enhver tvivl, end den du lægger for dagen i MOK fra sidste uge. Jeg er dybt imponeret!!!!! Derudover svarer du IKKE på nogen af mine spørgsmål i forhold til det citerede afsnit. Måske er det, fordi du har valgt først at få lagt helt klart, at du i DIT indlæg bestemt ikke har skrevet det ifølge dig nedsættende uden tvivl men derimod det velvalgte og anderledes hævet over enhver tvivl? Det er hermed gjort. Jeg undskylder dig af hele mit hjerte Debat for at have plukket et uden tvivl ud af dit citat i stedet for et hævet over enhver tvivl. Og vil du så ikke være så venlig og besvare mine ganske simple spørgsmål fra sidste Kære Anders! -indlæg? Du er nemlig ikke den første og desværre sikkert heller ikke den sidste mellemøstenkommentator(for det er du sgu i dit indlæg, uanset om det kun er med to sætninger, og uanset om det er med udtrykket hævet over enhver tvivl eller med uden tvivl ), der udtaler sig på lignende måde. Jeg er træt af at høre på disse i øvrigt meget gængse kortfattede kommentarer omkring besættelsen af Palæstina, så derfor finder jeg det aldeles relevant at få klarlagt helt nøjagtigt, hvad du mener med netop disse to sætninger. Tja nu efterlyser du uden tvivl ikke en egentlig debat omkring besættelsen af Palæstina i dit første indlæg, da du hævet over enhver tvivl ikke ved nok om den til at udtale dig nuanceret nok efter egne standarder. Men du vurderer alligevel i dit seneste indlæg, at jeg er på en bestemt side i israelkonflikten (er dette udtryk også valgt med omhu, Anders? og er det efter din mening nuanceret?), så jeg vil tillade mig ganske kort at kommentere din efter min mening i øvrigt malplacerede vurdering af min indstilling til den israelske besættelse af Palæstina: Nej, der skal ikke herske nogen tvivl om, hvilken side jeg er på i forhold til besættelsen af Palæstina, og det er med fare for at fremstå unuanceret- menneskerettighedernes. Med venlig hilsen Anne-Lene

11 KULTUR ICD-10 OG Å9 12 Det er gentaget til bevidstløshed; fremtidens sygehusvæsen vil fungere efter taxameter, hvor behandling honoreres efter patientens lidelse. Næste månedsløn sikres af grundig diagnostik. Grundmorbus og de første bidiagnoser er lette, men derudover kræver det en vis opmærksomhed at finde og rubricere problemstillingerne. Hjælp kan hentes i ICD- 10klassificeringens rubricerering af valide diagnoser. Alle patienter kan påhæftes Ét levendefødt barn (der overraskende? ikke har nr. A1.00). Derefter bliver det mere individuelt, men man bør ihukomme de sjældnere forekommende lidelser, såsom Z61.0 tab af kæledyr, Z76.3 rask ledsager og F98.3 pica i barndommen. I økonomiens hellige navn, forstås. Er patienten plaget af et særpræget udseende eller bare svær at kommunikere med, kan dette også inddrages i de diagnostiske konklusioner som hhv. R46.1 bizart udseende og R46.7 snakkesalig og omstændelig i usædvanlig grad uden at kome til sagen. Den økonomiske betydning heraf er endnu uvis. ICD-10 er kun minded på lidelser, patienterne har. På trods af, at der ikke er tvivl om, at også forhold hos behandleren kan besværliggøre og fordyre behandlingen. Her tænker jeg især på et fænomen, jeg vil klassifcere Å9.12 angst for den hvide kittel uden specifikation: Definition: Angstsymptomer og/eller undvigesymptomer ved det at være iført hvid kittel i lægefaglig funktion, det være sig som stud.med. eller læge. Forekommer også i kittelløs udgave, hvor navneskilte kan have samme effekt; typisk på psykiatriske afdelinger. Symptomer: Debuterer principielt enten indad- eller udadreagerende. Førstnævnte variant domineres af usikkerhed i omgangen med patienter, manifesteret ved angstsymptomer (mundtørhed, uvirkelighedsfølelse og frygt for at miste selvkontrollen) og hyppige grublerier over det at være i klinik/arbejde som læge. Den afficerede er tydeligvis helst fri for at iklæde sig hvid kittel og kæmper dagligt indædt for at iføre sig bemeldte klædningsstykke og tilbehør. Ofte kan alene tanken om at skulle i kittel udløse symptomer. Den udadreagerende variant debuterer med øget fravær, op mod 20%, selektiv udeblivelse fra (morgen)konferencer og højlydt tvivlen på klinikkens/arbejdets indhold og relevans. Kitteleksposition udløser manisk øget talepres med associationsløsnen, således at den manglende logik bliver mere tydelig, desto mere tale og handlinger søges forstået. Til tider optræder neologismer. Karakteristisk endvidere en gradvis forlængelse af frokostpauserne og rationalisering af undvigehandlinger, herunder ferieplanlægning i semestermånederne. Indad-udadreaktionsblandingsformer er hyppige. Hyppighed: Ikke opgjort, men utvivlsomt hyppigere end antaget nok omkring 2%. Stud.med. er med kritisk-filosofisk, observerende livsholdning er overrepræsenterede blandt de lidende. Ætiologi: Epidemiologiske studier tyder på at tvivl om studievalg og livsgerning i specifik eksponeringssituation kan trigge et selvforstærkende angstrespons. Intet tyder på genetisk basis, men miljøet er afgørende i lidelseskaskaden. Paters stilling influerer, lægefædre er beskyttende. Diagnostik:Ingen egentlige diagnostiske tests. Må diagnosticeres på basis af den karakteristiske symptomatologi og ved udelukkelse af andre tilstande, såsom patient- og klinikfobi og karakterologiske særegenheder såsom dependens og dyssocialitet. Ved samtidig forekomst af Z.73.2 mangel på hvile og fritid kan den egentlige lidelse overses. 11 Differentialdiagnoser: Z56.5 ubehageligt arbejde. F60.6 evasiv personlighedsstruktur. F43.24 reactio maladaptiva med adfærdsforstyrrelse. Udadreagerende type: F15.26 disordines mentales ex usu stimulantium aliorum (coffeini inclusi) = coffeinholdig misbrugsproblematik. Forløb: Varierende spontanforløb. Ved udadreagerende variant udvikles typisk lede ved journalskrivning og øget tvivlsniveau med spekulationer om godkendelse af klinikophold. Behandling: Ingen specifik behandling. Erkendelse af situationen og faglig understøttende terapi i form af anerkendelse fra afdelingens side er ofte af stor betydning. Særlig værdifuldt er enestående læger der tager hånd om studenten/den yngre kollega. Forsøg med begrænset kitteleksposition (ved at acceptere situationer hvor den lidende affører sig kitlen eller undlader at medbringe reflekshammer, Medicinfortegnelse og lignende) har ikke haft overbevisende effekt. Alkohol, anxiolytika og beta-blokkere er relativt kontraindicerede grundet den rent symptomatiske virkning. Gradvis reeksponering som ved fobibehandling kan forsøges. Prognose: Varierende. Specifikt gælder at den alvorligste form med generelle anxiøse symptomer og panikanfald ved belastning ofte er uden for terapeutisk rækkevidde. Ved interkurrerende belastende situationer er prognosen ringe, og det kan komme til studieophør/erhvervsskifte. Ved tidlig erkendelse af lidelsen og aktiv stillingtagen hertil er dog ganske god mulighed for at (for)blive fornuftig udøver af den medicinske profession. Nadia Lander Landex, 9.sem. PRÆSENTERER Deltagerne er på plads og kameraerne snurrer Big Mother er årets største mediebegivenhed overhovedet MOK giver dig i 12 uger eksklusiv mulighed for at følge med i de mest dramatiske intriger og mindst intime detaljer når kendte læger isoleret fra omverdenen blotter både sjæl og krop Peter Q TV-læge Jesper Formands-læge Lars Politiker-læge Pernille Studie-læge Niels Mikrobe-læge Peter L Psykiater-læge Kamal Politiker-læge Arne Mad-læge Her er højdepunkter fra DAG 6 i Big Mother huset: Peter Q vågner som den første og starter den dejlige morgen med at tage en velfortjent skålfuld kold havregrød. Jørgen og Kamal er uenige og kaster sig hovedkulds ud i den sjette af mange politiske diskussioner. Husets deltagere chokeres da Lars vågner så sent at han ikke når at få sin morgenpille. Peter L betror Jørgen at han savner sin TV-kontrakt, men Jørgen er god til at trøste og efter få minutter er Peter L "helt klar igen". Niels og Jesper spiller strippoker. Jesper vinder og kalder Niels for en dårlig taber, hvilket Niels ikke umiddelbart kan afvise empirisk. Alle i huset bliver enormt forskrækkede da Arne spytter blod, men Niels kan berolige alle i kraft af sin store viden på feltet. Jørgen Regerings-læge Ralf Dekan-læge Dagens vigtige udfordring for Big Mother deltagerne er at lave basal genoplivning med bind for øjnene. Det er Pernille god til, men Søren snyder og derfor får deltagerne ingen førstehjælpskasse. Hen på eftermiddagen opstår der nærmest tumultagtige scener da Nils og Ralf vil skifte underbukser samtidig. Konflikten løses dog i al fordragelighed. Nils får lov at skifte først. Kl (ca) ryger Jesper en stille fest-vandpibe, mens Nils kigger nærmere på den skjulte kamerainstallation i drivhuset. Samtidig taler Kamal og Peter Q om hvor svært det er at være mediegøgler i dagens Danmark. Til aften laver Arne en super lækker gang røget skotsk laks fyldt med rygeost, syltet citron og purløg, hertil Chianti. Lars leger kokke-elev. Nils Film-læge Søren Holisme-læge Under middagen forsøger Søren at blive venner med Lars. Efter et par flasker vodka bliver stemningen festlig, men da det bliver en lang dag i Big Mother huset i morgen går deltagerne alligevel tidligt i seng. Pernille og Peter L opdager at de har en fælles glæde ved koboltblå neglelak, så mens de andre deltagere sover sniger de sig ind og lakerer Ralfs tæer koboltblå. Følg med i næste uge hvor nye udfordringer skaber nye alliancer. Big Mother - eksklusivt i MOK.

12 12 LANG FREDAG PANUM-MESTERSKABER I ØLSTAFET 2003 De officielle mesterskaber har jubilæum i år, hvor konkurrencen løber af stablen for 5 gang KONGERÆKKEN De tidligere vindere: 1999: Gusten All Stars 2000: Gusten All Stars 2001: Børges Bodega 2002: Truck Drivers Et af de tidligere vinderhold, Gusten All Stars - de hidtil eneste der har vundet med en pige på holdet FREDAG 2/5 KL 16 KR 10,- PR MAND Så er det tid igen Ved semestrets sidste lange fredagsbar vil der traditionen tro blive konkurreret på hurtighed, vestibularfunktion samt antero- og retrograd ventrikeltømning Sidste år udraderede Truck Drivers al modstand undervejs i turneringen, men spørgsmålet er, om de kan stille med samme stærke opstilling igen i år Eller vil de måske vise favoritrollen værdighed ved at stille med et blandet hold, hvor der også deltager piger? Under alle omstændigheder har der de forrige år været garanti for solskin, højt humør og fest, og dette års begivenhed vil bestemt ikke lade noget tilbage at ønske Reglerne Hold á max. 5 mand 5 ture pr. hold Hver mand: - løber over forhindringerne, - bunder en øl, - snurrer 10 gange rundt om øllen med hånden på den, og - løber over forhindringerne og tilbage. - løber en tur til, hvor der ikke drikkes en øl, men snurres rundt om et kosteskaft Hurtigste hold vinder Sjatter straffes Reglerne er de gode, gamle velafprøvede det eneste spørgsmål er bare hvem der styrer øllet vildest ned i ølhalshulsåbningen Øldrikning med stil er vigtig i ølstafet Alt dette kan blive dit På "laaaaang"fredag d 2 maj afholdes de nye mesterskaber Kl starter konkurrencerne Der vil være indledende runder efter behov, og derefter showdowns efter vind-eller-forsvind-princippet Deltagergebyret udgør kr 10,- pr mand, hvorefter alle øl i deltagelsen er gratis Tilmelding foretages i baren og omkring studenterklubben på dagen Aflevér en holdliste med max 5 medlemmer og kr 50,- og I er med!

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Nr. I. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 3. sept. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. I. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 3. sept. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. I 3. sept. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr. XIX 12. mar. 35. årgang 2002-2003 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed:

Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed: Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed: 1. Valg af ordstyrer og referent Sigrún er ordstyrer Sanne er referent 2. Godkendelse af referat og dagsorden Referat er godkendt

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@mok.info

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

københavns universitet

københavns universitet københavns universitet Navn E-mail (SKAL være alumne/ku-mail) Afdeling Oplæringsansvarlig / nærmeste leder I dette arbejdsark finder du fem mailcases, som du skal besvare, som om du besvarer dem pr. mail

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Kære kommende Sundhed og Informatik studerende

Kære kommende Sundhed og Informatik studerende Kære kommende Sundhed og Informatik studerende Først og fremmest STORT tillykke med optagelse på Sundhed og Informatik (tidligere IT og Sundhed). Når nu denne formalitet er af vejen - så videre til noget

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand.

Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand. Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand. Uge 9 Onsdag d. 02.03.11 Kl. 09:00-12:00: Velkomst, kort orientering om program, underskrivelse af erklæring om tavshedspligt, besvarelse

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Nr. XXVII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 14. maj. 35. årgang 2002-2003 ISSN 0907-5658

Nr. XXVII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 14. maj. 35. årgang 2002-2003 ISSN 0907-5658 Nr. XXVII 14. maj 35. årgang 2002-2003 ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

RUSPJECE Portugisisk og Brasilianske Studier 2015

RUSPJECE Portugisisk og Brasilianske Studier 2015 RUSPJECE Portugisisk og Brasilianske Studier 2015 Velkommen! Kære nye studerende, velkommen til Portugisiske og Brasilianske Studier 2015! Hjertelig tillykke med pladsen på studiet og velkommen til Københavns

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Nr. X. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 12. nov. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. X. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 12. nov. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. X 12. nov. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

d. Tysklandstur. Bussen blev dyrere end først antaget. En anden gang skal vi huske at få et skriftligt tilbud!

d. Tysklandstur. Bussen blev dyrere end først antaget. En anden gang skal vi huske at få et skriftligt tilbud! REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 3/12 2012. Tilstede: Susanne Jacobsen (nr. 115), Jonas Espensen (nr. 271), Lene Bech (nr. 181), Thora B. Pedersen (nr. 175) og suppleanterne: Ernst Kaanbjerg (nr. 259)

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Referat af MRs konstituerende møde

Referat af MRs konstituerende møde Referat af MRs konstituerende møde Dato og tid: 08/09/2015 kl. 17-19 Sted: Loungen, Medicinerhuset Referent: Silje Ordstyrer: Peter Tilstede: Peter, Vibeke, Kasper (studenterrådet), Sara, Mai-Britt, Tharsika,

Læs mere

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010 Intro aften for nye medlemmer 2015 www.cmasdivers.dk Revision: 21-08-2010 Bestyrelse og instruktører Formand Næstformand Kasserer Martin Hampen Christensen Tim Jakobsen Kim Winckler Pedersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Region Hovedstaden Psykiatri

Region Hovedstaden Psykiatri Region Hovedstaden Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Opus Valby 3. kvartal 2017 Kære modtager af Opus Valbys nyhedsbrev. Hermed årets 3. nyhedsbrev sommernyhedsbrevet. Jeg håber du får en dejlig sommer,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 INSTITUT FOR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk ÅBNINGSTIDER: MANDAG: 16.30 20.30. ONSDAG: 16.30 20.30. HVER 3. FREDAG 15.00 20.00 MEDLEMSBLAD FOR STJERNESKUDS

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Nr. 88 November 2001

Nr. 88 November 2001 Nr. 88 November 2001 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Kan det virkelig passe, at der ikke skal serveres mad til næste forestilling???? Der er ikke tilmeldt nogle hjælpere. Er det en

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

S t a t s R å d e t S t u d e n t e r r å d e t p å S t a t s k u n d s k a b

S t a t s R å d e t S t u d e n t e r r å d e t p å S t a t s k u n d s k a b Referat af StatsRådsmødet 12. møde, 7. april 2010 Dato: 07-04-2010 Sekretariatet Ref.: Referat møde 07-04-2010 Tilstede: Politologisk Studenterforum: Sarah Kjærgård Pedersen, Kathrine Salomonsen, Troels

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 27 År 2014 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende:

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Aarhus Universitet 9/2007 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Lægevidenskabelige Studienævn. møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn

Aarhus Universitet 9/2007 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Lægevidenskabelige Studienævn. møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Aarhus Universitet 9/2007 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Lægevidenskabelige Studienævn R E F E R A T af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn onsdag den 12. december 2007 kl.15.15 Til stede:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

Dagsorden til MR-møde d. 22/ kl i Frokoststuen på Folkesundhed:

Dagsorden til MR-møde d. 22/ kl i Frokoststuen på Folkesundhed: Dagsorden til MR-møde d. 22/11-2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed: 1. Valg af ordstyrer og referent Dirigent: Agnes Referent: Khoa 2. Godkendelse af referat og dagsorden Rigtig godt referat

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Kirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere