Organisation og ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisation og ledelse"

Transkript

1 3 sfortegnelse Organisation og ledelse... 5 Rådgivning Pædagogik og formidling Personlig udvikling Landbrugsinfo, Database, Fundraising, Kvalitetsstyring Salg Kvægbrug...41 Svineproduktion Planteavl Bygninger og Maskiner Driftsøkonomi BEDRIFTSLØSNING KONTORLØSNING Skat, ES og Landboret Regnskabsassistenter Sekretærer og regnskabsassistenter Tilmeldingskort Praktiske oplysninger tige adresser... bagsiden

2 4

3 5 Organisation og ledelse 5 temadage med fokus på ledelse... 6 Projektledelse... 7 Kursus for formand og centerleder... 8 Medarbejdersamtalen... 9 Trives medarbejderne?... 9 Strategi og mission Spillet om det nye rådgivningscenter Efteruddannelsespolitik? Forandringspres Projekter i udlandet... 12

4 6 5 temadage med fokus på ledelse Dagens ledere er et travlt folkefærd. Driften kræver sit, og det kan være vanskeligt at rykke tid ud af kalenderen for at blive klogere på ledelse i al almindelighed og sin egen lederstil i sær deleshed. Vi har derfor valgt at tilbyde et lederudviklingsforløb, der er tilrettelagt på en sådan måde, at det i mindst muligt omfang griber ind i den travle hverdag. Forløbet er på i alt 5 dage med 2 sammenhængende dage i starten. Mellem de enkelte mo duler arbejder deltagerne med hjemmeopgaver, der giver mulighed for at afprøve forskel lige værktøjer og teorier mellem temadagene. ANETTE HØJGAARD. Personalekonsulent, Landbrugets Rådgivningscenter. At sætte lederne i stand til at: - skabe de bedst mulige rammer for medarbejdernes opgavebesvarelse - finde løsninger på konflikter, som begge parter er tilfredse med - skabe de rammer, der er nødvendige for at skabe personlig udvikling hos medarbejderne og opnå organisationens mål - udøve indflydelse på præstationerne hos den enkelte, teamet og organisationen - skabe en åben og konstruktiv kommunikation i teamet og i forhold til kunderne. Lederen som coach og teambuilder. Ledelsesstil og lederens effektivitet. Følelsesmæssig intelligens. Den kommunikerende leder. Den konfliktløsende og motiverende leder. Mellemledere, projektledere og gruppeledere i rådgivningstjenesten og på landbrugsskolerne. Kurset er også åbent for centerledere, som måtte ønske at deltage. Kursusnr.: A-02 Tid og sted: september 2002 på Kalø Landboskole 9. oktober 2002, 5. november 2002 og 3. december 2002 på Finanssektorens Uddannelsescenter Tilmelding: Senest 6. august til

5 7 Projektledelse I rådgivningstjenesten bliver stadig flere opgaver løst i form af projekter, det vil sige i projektgrupper med tilhørende projektledelse. Projektgrupper er en arbejdsform, der på én gang kan være uhyre kreativ og effektiv. Men det forudsætter, at projektlederen og projektgruppens deltagere ved, hvordan man skal styre henholdsvis agere i en projektgruppe. At give deltagerne viden om, hvordan man leder og arbejder i en projektgruppe. Herunder hvordan man sætter fælles mål for projektet, og hvordan man sikrer sig, at målene nås effektivt og med kvalitet i det produkt, projektgruppen er sat i verden for at frembringe. I løbet af kurset, Modul 1, vil der blandt andet blive fokuseret på emner og spørgsmål som: Om at sætte mål. Hvad er et projekt? Situationsanalyse. Projektets organisering. Projekthåndbog. Milepælsplanlægning. Projektdeltagernes rolle og ressourcer. Projektlederens ledelsesopgaver. Håndtering af usikkerhed i projektet. Arbejds- og ressourceplanlægning. Styring af projektøkonomi. Eksempel på projektarbejde i praksis. der er grundlag for det, vil uddannelsens øvrige moduler (2, 3) også blive gennemført. Rådgivere og andre, der deltager i eller forventer at komme til at arbejde i en projektgruppe. Kursusnr.: A-03 Tidspunkt: oktober 2002 Kursussted: Store Restrup Herregaard Tilmelding: Senest 2. september til Projektledelse på centret Ud over kurser i Projektledelse modul 1, 2 og 3 tilbyder Projektafdelingen individuelle forløb, hvor I på centret lærer grundelementer i projektarbejdsformen og implementering af disse i det daglige arbejde. e DORTE MARCUSSEN. Konsulent i Projektafdelingen, Landbrugets Rådgivningscenter. Organisation og ledelse»projektledelse - modul 1«er første del af en egentlig uddannelse til at blive eksamineret projektleder. Hvis Tid og sted Kontakt Dorte Marcussen, Projektafdelingen, ,

6 8 Kursus for formand og centerleder Som øverste folkevalgte leder og ansat leder har I en helt speciel opgave sammen. Det er jer, der har det afgørende ord. Det er jer, der skal gå foran og skabe retning. Det er jer, der har problemerne, når økonomien skranter, når indtjeningen ikke står mål med omkostningerne. Det er jer, der skal stå til regnskab. På den anden side er det også jer, der kan høste æren, når positive resultater viser sig. Hvis ikke jeres fælles ledelse fungerer optimalt, opstår der før eller siden ubehagelige problemer ikke bare for jer, som personer, men også for rådgivningscenterets og foreningens image. For at kunne agere og handle effektivt, hvor og når det er nødvendigt, er det afgørende, at opgaver og ansvar er klart fordelt mellem folkevalgt og ansat leder. Samarbejdet må ikke foregå på tilfældighedernes præmisser, men bør ske som resultat af gensidige aftaler og fuld tillid til hinanden. Kursusledelse HENRIK SØNKSEN. Konsulent, LOK. ANETTE HØJGAARD. Personalekonsulent, Landbrugets Rådgivningscenter. et med dette kursus er: at deltagerne får ny viden om hensigtsmæssig ansvars- og opgavefordeling mellem folkevalgt og ansat ledelse i en politisk styret organisation at give deltagerne mulighed for at diskutere teori og praksis i forhold til dagligdagen på et rådgivningscenter at bibringe deltagerne viden om, hvordan man skaber et godt samarbejdsklima, hvor det er naturligt at sige det, der skal siges, også selv om det kan medføre konflikter at få deltagerne til at betragte konflikter som naturlige og givtige for udvikling frem for ubehagelige og uhåndterbare at deltagerne parvis får aftalt fremtidig fordeling af ansvar og kompetence for væsentlige ledelsesopgaver. På kurset kommer du til at arbejde med kreativitet og udfordringer i samarbejdet. Fordeling af ansvar og kompetence de 10 vigtigste ledelsesopgaver. Fordeling i praksis hindringer og udfordringer. Det ærlige samarbejde og glæden ved samarbejdet fokus på de menneskelige sider. Hvordan vil vi fremover fordele ansvar og kompetence hos os konkrete aftaler om, hvad der udelukkende er ledelsesopgaver hos ansat leder, og hvad der udelukkende hører under folkevalgt leder. Hermed også en afklaring af, hvad der ligger i gråzonen. Ansat og folkevalgt lederpar fra landøkonomiske foreninger. Kursusnr.: A-54 Tidspunkt: oktober 2002 Kursussted: DanParcs Søhøjlandet, Gjern Tilmelding: Senest 20. september 2002 på mail til

7 9 Medarbejdersamtalen - sådan bliver du en god samtalepartner Medarbejderudvikling kan ikke gennemføres uden de rigtige ledere; og de rigtige ledere vil automatisk satse på udvikling af medarbejderne. Ingen timer er vigtigere end de par timer, man bruger på medarbejdersamtaler. Via medarbejdersamtalerne får lederen et bedre kendskab til sine medarbejdere og får tilbage meldinger på sin egen ledelsesstil. Lederen får endvidere bedre muligheder for at planlægge og gennemføre systematisk og målrettet kompetenceudvikling for medarbejderne. Det kræver forberedelse, gode hjælpemidler og samtalefærdigheder at kunne gennemføre samtalerne til gavn for medarbejderen og for organisationen. Organisation og ledelse At sætte deltagerne i stand til at gennemføre målrettede og udbytterige medarbejdersamtaler. På kurset får du træning i at planlægge og gennemføre medarbejdersamtaler. Der er fokus på samtaleteknikker og metoder til uddannelsesplanlægning koblet til medarbejdersamtalen. Hvad er medarbejderudviklingssamtaler? Hvorfor skal vi have dem? Hvordan skal de gennemføres? Ledere og medarbejdere, der skal i gang med eller lige har påbegyndt medarbejdersamtaler. Bemærk Kurset kan også rekvireres som et internt virksomhedsforløb Kursusnr.: A-45 Tidspunkt: 30. oktober 2002 Kursussted: Finanssektorens Uddannelsescenter Tilmelding: Senest 4. september til BENT VESTERGAARD. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. Trives medarbejderne? Hvis medarbejderne ikke trives står det sandsynligvis også skidt til med produktiviteten, effektiviteten, kvalitet og kundetilfredshed. Få skabt klarhed gennem en trivselsanalyse. At skabe større trivsel blandt medarbejderne. Udarbejdelse af analyser tilpasset det enkelte centers behov og kultur. Gennemførelse af og opfølgning på trivselsanalyser. Ledere og medarbejdere på landbocentre. Tid og sted Efter aftale. Kontakt Anette Højgaard, Personaleafdelingen, , Kursusnr.: A-46

8 10 Strategi og mission "En strategi, som ikke er kendt af medarbejderne, er ikke nogen strategi, sagde tidligere direktør i SAS, Jan Carlzon. Har jeres virksomhed en vision og en strategi, som fortæller medarbejderne i hvilken retning virksomheden ønsker at bevæge sig? Eller styrer I efter en vikingestrategi, hvor I sætter skibet i søen, tager en præst ombord, håber på gudernes hjælp og ser, hvor vinden bringer jer hen? At hjælpe centre eller afdelinger på centre med at skabe og synliggøre retning. Endvidere at iværksætte en proces, hvor medarbejderne er aktive medaktører i skabelse af visionen og strategien. Ledere og medarbejdere på landbocentre. Tid og sted Efter aftale. Kontakt Anette Højgaard, Personaleafdelingen, , Kursusnr.: A-28 Spillet om det nye rådgivningscenter Hvilke processer er i fokus før en evt. sammenlægning af rådgivningscentre? Og hvilke problemstillinger er der behov for at bearbejde efter sammenlægningen? I virksomhedsspillet bliver du en aktiv part af processerne og du får mulighed for at eksperimentere og afprøve problemløsninger, du kan udnytte i din hverdag. At skærpe deltagernes bevidsthed om, hvordan man kan ændre en organisation, så den på kvalificeret vis bliver i stand til at øge kvalitet og indtjening og udvikle kompetencerne. Grundstrukturen i spillet er, at tre rådgivningscentre er blevet sammenlagt. Der er udnævnt en formand og en centerdirektør, men man har ikke udnævnt de nye chefkonsulenter inden for de enkelte fagområder. Spillet handler om at få organisationen på plads: organisationsstruktur, fælles produkter, markedsføring og fælles virksomhedskultur. Til organisationen er der tilknyttet 2-3 organisationskonsulenter, som ledelsen og de ansatte kan trække på under spillet. Undervejs i spillet vil der være timeout, det vil sige, man går ud af spillet, sætter uret i stå og drøfter/ reflekterer over de begivenheder, der måtte være sket i spillet. Der vil være oplæg, små øvelser etc. som en støtte for denne erfaringsbearbejdning og spillet fortsætter. Alle rådgivere. Kursusnr.: A-60 Tidspunkt: 1. del: jan del: 18. feb Kursussted: Vedersø Strandhotel Tilmelding: Senest 20. december 2002 til Undervisning og kursusledelse KJELD STEN IVERSEN. Lektor ved Århus Dag- og Aftenseminarium. JENS OLE THØGERSEN. Landskonsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. CHRISTIAN S.F. JENSEN. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse.

9 11 Efteruddannelsespolitik? Fordi det betaler sig! Vi skal ikke have en efteruddannelsespolitik, fordi alle de andre har det, men fordi det betaler sig. For centret eller skolen betyder det, at de knappe ressourcer kan bruges mere målrettet, og det bliver nemmere at rekruttere og fastholde medarbejdere. For medarbejderne er det vigtigt fortsat at få mulighed for udvikling og dermed få øget værdi på et arbejdsmarked, der er præget af større krav. Organisation og ledelse Hvorfor skal vi have en efteruddannelsespolitik? Hvad skal en efteruddannelsespolitik indeholde? Hvordan formulerer vi en politik, der har praktisk værdi i det daglige arbejde? Hvordan implementerer vi efteruddannelsespolitikken? Faser i arbejdet med efteruddannelsespolitik. Ledere på centre og landbrugsskoler samt folkevalgte. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Bent Vestergaard, Landskontoret for Uddannelse, , Kursusnr.: A-65 Forandringspres - forandringsprocesser og kriser som et godt udgangspunkt for værdifuld læring At være en god arbejdsplads i opgangstider er unægtelig nemmere end i nedgangstider. Når medarbejdere længe har bevæget sig i modvind op ad bakke, bliver de slidte og usikre. Mange bekymringer og spørgsmål melder sig, når leder, bestyrelse og medarbejdere kan se, at organisationen står overfor store forandringer. Presset og udfordringerne kan være mangfoldige, især når arbejdspladsen skal slankes, sammenlægges eller helt nedlægges. Hvilket beredskab kan skabe tryghed, værdighed og fortsat motivation hos medarbejdere og ledere? At forberede sig sammen og personligt kan være en af måderne at komme videre på og udnytte den energi, der er bundet i konflikterne. Du får indsigt i, hvad forandringsprocesser gør ved os, og hvordan der kan arbejdes med det på arbejdspladserne og personligt. Vi tilrettelægger indholdet efter jeres behov. Ledere, medarbejdere, bestyrelser. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Annette Tolsgaard, Landskontoret for Uddannelse, , Kursusnr.: A-66

10 12 Projekter i udlandet Udvikling - planlægning - erfaringsudveksling Flere konsulenter arbejder som korttidsrådgivere i den 3. verden eller østlande. Konsulenterne efterlyser faglig sparring i forbindelse med de problematikker, der knytter sig til at være korttidsudsendt: metoder og værktøjer til udvikling af projekter, anvendelse af in-service-training, sikre ejerskab til projektet, kobling af teori og praksis m.m. n besidder en stor erfaring, som vi gerne vil udnytte. BODIL PALLESEN. Efteruddannelsesansvarlig på Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter. At give deltagerne værktøjer til udvikling, planlægning og gennemførelse af bistandsprojekter og -programmer. Målet er at nå frem til enkle og gennemskuelige projekter for alle involverede parter. Nye metoder og værktøjer til udvikling, planlægning og gennemførelse af bistandsprojekter og programmer inden for landbrugs- og egnsudviklingsprojekter. Metoder til tværfagligt samarbejde og design af enkle og gennemskuelige projektstrukturer. Der lægges op til stor deltageraktivitet. Indlederne er erfarne personer fra projekter, som vil lære metoder fra sig og give deres erfaringer videre fra tidligere projekter. Deltagerne skal forberede en case, de kan benytte og præsentere på kurset. I casen skal indgå positive som negative erfaringer. Disse cases vil danne udgangspunkt for diskussion i grupper. Medarbejdere der arbejder med planlægning af bistandsprojekter og programmer i øst-europa eller 3. verdens lande. Det forudsættes, at deltagerne har erfaring med at arbejde med udvikling af landbrugseller egnsudviklingsprojekter enten fra øst-europa eller fra arbejde i 3. verdens lande. Deltagerne forudsættes også at have kendskab til de mest benyttede planlægningsredskaber så som Logical Framework Analysis. Kursusnr.: A-23 Tidspunkt: august 2002 Kursussted: Dalum Landbrugsskole Tilmelding: Senest 1. juli til Landskontoret for Planteavl, Bodil Pallesen, ,

11 13 Rådgivning Diplomuddannelse i rådgivningslære Kursus for nyansatte rådgivere Kollegial feedback og vejledning i det faglige rådgivningsarbejde Rådgivning til store kvægbedrifter Øvrige relevante kurser Rådgivning med sucess... 46

12 14 Diplomuddannelse i råd givningslære Spark døren op til rådgivningsrummet og bliv bevidst og etisk handlende i dit rådgivningsarbejde. At yde professionel rådgivning er ikke kun et spørgsmål om at have styr på det landbrugsfaglige. Det handler i høj grad også om at kunne sætte sig i landmandens - og sit eget sted! Opgaven for rådgiveren er at kunne se og forstå landmandens ønsker og formidle sin viden på en måde, så den bliver anvendelig for landmanden. At turde magte kommunikationen og samtalen på en professionel og etisk forsvarlig måde er kernen i al rådgivning. Under denne uddannelse får du mulighed for under trygge vilkår at udvikle din egen måde at kommunikere/rådgive på. JENS OLE THØGERSEN. Landskonsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. At give deltagerne systematiske erfaringer med målorientering, forberedelse, gennemførelse og vurdering af rådgivningsforløb. At give den enkelte større erkendelse af og forståelse for egen praksis. At give forudsætninger for at magte vanskelige eller konfliktfyldte samtaler og forebygge stress og udbrændthed i rådgivningsarbejdet. Uddannelsen hviler på princippet om, at der skal være tæt sammenknytning mellem uddannelse og deltagernes rådgivningsarbejde. Brændstoffet til den enkeltes læreproces ligger i de erfaringer og kompetencer, som deltagerne hver især har og bringer i spil i forløbet. Undervisningens opgave er at lade de teoretiske perspektiveringer, øvelser og træning udfordre deltagernes eksisterende forståelser og forklaringer for netop at skabe mulighed for udvikling. Herunder er de andre deltagere og undervisernes erfaringer et kreativt og nødvendigt indspil. Den ny indsigt skal bruges i praksis, og det praktisk-metodiske står i centrum. Uddannelsen bygger på at udvikle problemløsende metoder, strategier og analytiske færdigheder. Rådgivere fra samtlige fagretninger, der har arbejdet med rådgivning i mindst et par år. Bemærk Uddannelsen strækker sig over et år og består af ni moduler. Sammenlagt omfatter modulerne 26 kursusdage. Som deltager skal du regne med et tilsvarende antal dage til studie- og opgaveløsning. Du kan få yderligere information om uddannelsen ved at kontakte kursusleder Jens Ole Thøgersen, tlf , Kursusnr.: U-13 Tidspunkt: Modul 1: november 2002 Kursussted: Vildtforvaltningsskolen, Kalø Tilmelding: Senest 10. oktober 2002 til

13 15 Kursus for nyansatte rådgivere Som nyansat rådgiver står du over for store faglige og personlige udfordringer. Nok har mange studerende en forestilling om, hvad et job som rådgiver indebærer, men alligevl oplever de fleste det som et kulturchok at komme fra studiemiljøet til arbejdet som rådgiver i praksis. På kurset møder du andre, der er i samme situation som dig. Erfaringsudveksling og oprettelse af netværk er eksempler på emner, du kommer til at arbejde med på kurset. Rådgivning At du bliver i stand til at planlægge, gennemføre og følge op på rådgivningssamtaler. Ligeledes får du generelt kendskab til rådgivningstjenestens organisatoriske forhold. På kurset kommer du til at arbejde med rådgiverrollen og rådgivningssamtalen, rådgivning over for forskellige landmandstyper, landbrugets organisationer m.v. Kurset veksler mellem oplæg fra forskellige indledere og arbejde i grupper. Alle rådgivere, der har været ansat i op til ca. 1 år. Kursusnr.: A-53 Tidspunkt: 1. del: nov del: marts 03. Kursussted: 1. del: AgroForum Koldkærgård 2. del: AgroForum Tune Tilmelding: Senest 21. okt. til KRISTIAN SEJERSBØL. Driftsøkonomi-konsulent, LandboCenter Midt, Viborg. Kollegial feedback og vejledning i det faglige rådgivningsarbejde En vej til øget kompetence er at få konstruktiv feedback på ens faglige rådgivningsarbejde, og de nærmeste til at give en sådan feedback er i virkeligheden ens kolleger, som man langt hen ad vejen deler udfordringer og problemstillinger med. Men skal en kollegial feedback og vejledning give mening, kræver det, at man ved noget om, hvad konstruktiv feedback er - og hvordan man giver den. Undervisere JENS OLE THØGER- SEN. Landskonsulent for Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. LEIF VIND. Selvstændig konsulent. At give en introduktion til grundlæggende teorier og metoder inden for kollegial feedback og vejledning. Kurset er tænkt som en appetitvækker for rådgivere, der ønsker at indføre en mere systematisk kollegial feedback og vejledning på egen arbejdsplads. På kurset bliver der arbejdet med følgende temaer: Hvordan rådgivere kan udvikle sig fagligt. Hvordan kolleger kan påvirke hinanden fagligt. God og dårlig feedback. God og dårlig vejledning. Vejledning med og uden observation. Forskelle og ligheder mellem supervision, vejledning, rådgivning og konsultation. Kursets form vil veksle mellem oplæg, øvelser og diskussioner - og der tages i stor udstrækning afsæt i deltagernes egne erfaringer og færdigheder. Der benyttes video til kursets øvelsesdel. Rådgivere inden for alle fagområder. Kursusnr.: A-38 Tidspunkt: oktober 2002 Kursussted: Vildtforvaltningsskolen, Kalø Tilmelding: Senest 16. september til Bemærk Kurset kan også rekvireres som et internt virksomhedsforløb.

14 16 Rådgivning til store kvægbedrifter Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter om der er én eller flere ansatte på kvægbedriften. I modsætning til mindre besætninger kan én person ikke samle alle informationer og tage alle beslutninger. Når flere personer er involveret, kræves ændrede procedurer og mere systematik. Kommunikation, planlægning og personaleledelse bliver væsentlige parametre i det daglige. De ændrede krav til kvægbrugeren medfører også ændrede krav til rådgiveren: din rolle ændres til sparringspartner indenfor management, organisering, ledelse, kommunikation og planlægning. Rådgiverne har viden, men ikke altid metoden til at rådgive ejere af store be sætninger. Det får du på dette kursus blandt andet i form af værktøjer og tjeklister. Kursusledelse og undervisning KIRSTEN HOLST. Chefkonsulent for kvæg i Sønderjysk Landboforening, Vojens. GERARD MULLER. International management konsulent for Hepta Danmark. At afklare, hvilke behov og krav de store kvægbedrifter har til rådgivning samt målrette tilbudene til den enkelte kvægbruger. At prøve at formidle/udveksle viden på en ny måde (sparring). At få indsigt i ledelse, arbejds- og ansvarsfordeling, strategi og beslutningsprocesser samt kommunikation ud fra bearbejdning af relevante cases. At danne netværk. På kurset tilegner du dig viden via nye og spændende indlæringsmetoder. Der er korte oplæg, hvorefter deltagerne opsamler viden, opbygger netværk samt flytter rundt på både egen og andres viden. Der er interview af driftsledere, gruppearbejde, modspil og evaluering fra såvel deltagerne som instruktørerne. Hele kursusforløbet er baseret på arbejde med cases, som deltagerne selv kommer med samt problemstillinger, som driftsledere fra store kvægbedrifter bidrager med. I arbejdet med opgaverne kommer du til at udnytte din viden, samarbejdet med de øvrige deltagere og brugen af netvæ rk. Du får i løbet af kurset viden om ledelse, arbejds- og ansvarsfordeling, strategi og beslutningsprocesser samt kommunikation. Du får indsigt i metoder til at hente, bruge og formidle denne viden. Kurset kører samtidigt med et kursus for driftsledere på større kvægbrug. Deltagerne fra de to kurser samarbejder løbende gennem forløbet. Hermed udnytter vi muligheden for sparring og inspiration mellem gruppen af aktive driftsledere på større kvægbrug og rådgivere, der tager sig af rådgivning til denne målgruppe. Kvægrådgivere, driftsøkonomirådgivere og planteavlsrådgivere, der rådgiver i store kvægbedrifter. Desuden er andre med interesse for rådgivning i store kvægbedrifter - dyrlæger, ansatte i foderstofbranchen og landbrugslærere meget velkomne til at deltage. Kursusnr.: K-45 Tidspunkt: februar 2003 Tilmelding: Senest 20. december 2002 til

15 17 Pædagogik og formidling Pædagogik kan læres! Bliv bedre til at undervise Undervisning i ledelse MS-PowerPoint 2000 og XP Arbejdsmetoder i uddannelsen af landmænd Den nye kursusleder Den erfarne kursusleder Engagement og menneskelige handlinger Få et kærligt spark - lige i sproget Præsentationsteknik... 24

16 18 Pædagogik kan læres! At kunne undervise er en professionel kompetence, der et stykke af vejen kan læres. Det er vigtigt at vide, hvordan man planlægger og gennemfører undervisning, som en væsentlig forudsætning for at få succes som underviser. Når det så er sagt afhænger resten af din faglighed og dit engagement. Undervisere KIRSTEN LUND. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. BENT VESTER- GAARD. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. At du opnår kendskab til og kan bruge forskellige metoder og undervisningsprincipper fleksibelt og differentieret i forhold til deltagerne. Endvidere at du får kendskab til, hvornår og hvordan gruppearbejde med fordel kan bruges for at effektivisere deltagernes udbytte. Endelig træner du, hvordan du engageret og effektivt kan formidle et fagligt budskab. Mål og midler i undervisningen. Undervisningsprincipper. At vælge indhold og organisere det omkring nogle få markante pointer. At åbne og lukke undervisningen. Formidling af et komplekst, fagligt stof. Kurset vil veksle mellem korte oplæg og øvelser. Undervisere og formidlere i rådgivningstjenesten, landbrugslærere samt andre interesserede. Kursusnr.: U-15 Tidspunkt: juni 2003 Kursussted: Kalø Landboskole Tilmelding: Senest 5. maj til Bliv bedre til at undervise - styrk dine kvalifika tioner indenfor kommunikation og formidling Deltagerne får en række værktøjer og en indsigt til bedre at kunne planlægge, gennemføre og evaluere et formidlingsforløb. Kommunikation og formidling - at blive hørt og forstået. Planlægning af formidlingsforløb - principper og metoder. Planlægning af eget formidlingsforløb - udgangspunkt i eget materiale. Styring af formidlingsforløb - spørgeteknik, konstruktiv kritik m.m. Fremlæggelse og kritik. Alle medarbejdere på lokale centre, som skal gennemføre pædagogisk tilrettelagte forløb for landmænd og ansatte. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Henrik Schelde Andersen, Landskontoret for Uddannelse, , Kursusnr.: U-18

17 19 Undervisning i ledelse - et ledelseskursus for landbrugslærere Ledelse er kommet på undervisningens dagsorden og mange landbrugslærere vil fremover få til opgave at undervise i ledelse. Men hvordan underviser man egentlig i ledelse og kan man overhovedet lære at blive en god leder? At give dig en introduktion til den generelle ledelsesteori, herunder værktøjer til konkrete ledelsesopgaver på en landbrugsbedrift. På kurset får du en faglig ballast i ledelsesteori. Du får viden om og idéer til, hvordan man tilrettelægger et undervisningsforløb i ledelse. Målet er, at du efter kurset har en klar opfattelse af, hvad under visning i ledelse kan omfatte, og at du har udviklet mindst et undervisningsforløb i ledelse. På kurset kommer du til at arbejde med emner som: Personlig lederstil. Grundprincipper i ledelse. Situationsbestemt ledelse. Systematisk problembehandling - konfliktløsning. Sådan skaber man korpsånd på en landbrugsbedrift. Motivation, information, kommunikation. Undervisning i ledelse - didaktiske overvejelser. Potentielle ledelsesemner i en landbrugssammenhæng. Ledelsesteori kontra common sense i moti vation af ansatte. Kurset tilrettelægges så deltagerne arbejder med teori, praktiske cases og under vis ningsforløb som supplement til hinanden. Landbrugslærere, der underviser i ledelse. THOMAS BJERG-CHRISTENSEN. Lærer ved Dalum Landbrugsskole. Pædagogik og formidling Kursusnr.: A-30 Tidspunkt: august 2002 Kursussted: Dalum Landbrugsskole Tilmelding: Senest 11. juli til MS-PowerPoint 2000 og XP - teknik og kommunikation med et it-baseret præsentationsprogram Kurset Power Point teknik og kommunikation bygger bro mellem teknik, formidler og modtager, så fokus fastholdes på modtagerens forståelse af budskabet gennem hele forløbet. Mange præsentationer laves på formidlerens og teknikkens præmisser, hvilket ofte betyder, at præsentationen skaber afstand, utroværdighed eller mistillid hos modtageren. På dette kursus får du et grundlag for succes med din præsentation gennem: - Et grundigt kendskab til programmets tekniske faciliteter - En bevidsthed om de pædagogiske og kommunikative overvejelser man som formidler må gøre sig for at sikre at budskabet bliver hørt og forstået. Kurset lægger lige stor vægt på de pædagogiske og kommunikative overvejelser og på de tekniske faciliteter. Rådgivere og andre der skal præsentere et budskab via Power- Point. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Thomas Abildgaard Rasmussen, Landskontoret for Uddannelse, ,

18 20 Arbejdsmetoder i uddannelsen af landmænd - et NJF-seminar At deltagerne bliver mere bevidste om, hvilken betydning valget af undervisningsformer har for arbejdsmetoder og læreprocesser hos eleverne. Endelig er formålet at skabe kontakter blandt landbrugslærere i Norden. På seminaret kommer du bl.a. til at arbejde med emner som: - Hvad er landbrugsskolens opgave? - Hvilket dannelsesideal styrer praksis? - Hvilke undervisnings- og evalueringsformer anvender vi som lærere og hvilke arbejdsformer medfører det hos eleverne? - Hvilke læreprocesser understøtter de enkelte arbejdsformer? - Oplæg om de mange intelligenser og betydningen for lærernes undervisning og tilrettelæg gel sen af elevernes arbejdsformer og læreprocesser. - Ekskursion. Kursusledelse og undervisning CHRISTIAN S. F. JENSEN. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. Landbrugslærere i de nordiske lande Kursusnr.: U-17 Tidspunkt: oktober 2002 Kursussted: Vildtforvaltningsskolen, Kalø Tilmelding: Senest 23. september til Sektion for Efteruddannelse, ,

19 21 Den nye kursusleder I rådgivningstjenestens efteruddannelse satser vi meget på vore kursusledere, og mange konsulenter engageres til at løfte denne opgave. en har stor betydning for hele kursets forløb og for deltagernes oplevelse og udbytte af kurset, og vi ønsker derfor at forberede vore kursusledere bedst muligt til opgaven. At introducere dig til de konkrete opgaver, som hører med til kursuslederfunktionen, dels at give dig idéer til, hvordan du kan styre, inspirere og være igangsætter på et kursus. Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussioner og små øvelser. Emnerne er bl.a.: Efteruddannelsens organisering, sådan bliver et kursus til, kursuslederens opgaver før, under og efter kurset. Den erfarne kursusleder Nye og lidt erfarne kursusledere, som skal være kursusledere i den kommende kursussæson. Kursusnr.: A-16 Tidspunkt: 26. august 2002 Tilmelding: Senest 22. juli til At være kursusleder er en stor udfordring og en lærerig og ansvarsfuld opgave. en er i rådgivningstjenestens efteruddannelse med i både markedsføringen, planlægningen og evalueringen af et kursus og har således væsentlig indflydelse på, om kurset bliver en succes, og om deltagerne får det forventede udbytte af kurset. Undervisere KIRSTEN LUND. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. BENT VESTER- GAARD. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. Pædagogik og formidling At gøre dig til en endnu mere professionel kursusleder. Du vil også få nye idéer til at igangsætte, styre, inspirere og håndtere såvel ventede som uventede situationer under selve kurset. På kurset får du udleveret en kursusledermanual, og kurset vil tage udgangspunkt i de emner, der er behandlet heri. Kurset bygger på korte indlæg, diskussioner og øvelser. Der bliver plads til drøftelser med udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser af at være kursusleder. e, som har en del erfaring. Kursusnr.: A-17 Tidspunkt: 28. august 2002 Tilmelding: Senest 22. juli til

20 22 Engagement og menneskelige handlinger - et analyseredskab til at forstå menneskelige reaktionsmønstre I mange sammenhænge kan man som lærer eller leder have svært ved at forstå, hvorfor eleverne eller medarbejderne tilsyneladende ikke er engageret i det, de åbenlyst burde gå ind i med liv og sjæl. For alle skaber det frustrationer, der forstærkes, hvis ikke man magter at tænke bredere og forstår, at når mennesker mødes, vil de hver især have forskellig måde at være del tagere på. Strategierne er nødvendigvis ikke bevidste, men snarere et udtryk for, hvordan den enkelte søger at bevare sin særegenhed og integritet. Kursusdagen indeholder oplæg og praktiske øvelser, hvor tidligere oplevelser og erindringer bliver trukket i arbejdstøjet. Der vil blive præsenteret modeller, der kan skabe indsigt og hjælpe til analyse og forståelse, og dermed muligheden for bevidst at handle. Lærere, ledere og team ansvarlige. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Christian Fredsø Jensen, Landskontoret for Uddannelse, , Kursusnr.: U-19

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Baggrund Spark døren op til rådgivningsrummet og bliv bevidst og

Læs mere

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N.

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. KURSUSPROGRAM Rådgivning - et kursus for nyansatte rådgivere Tid og sted 8.-9. oktober 2003 og 27.-29. januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. Baggrund Som nyansat rådgiver står

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård.

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Rådgivning med succes Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Inden for rådgivningsfaget er der i disse år en stærkt stigende opmærksomhed på personlige egenskaber

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Kvæg Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Tid og sted 17.-21. marts og 3. juni 2003 på AgroForum Koldkærgård Modul 2: 1.-3. september og 2. oktober 2003 på AgroForum

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

raintroduktion til Kollegial Vejledning

raintroduktion til Kollegial Vejledning raintroduktion til Kollegial Vejledning Kollegial vejledning Kollegial vejledning er en enkel og effektiv måde til at sætte fokus på din praksis og dine muligheder for at forbedre din rådgivning. Den kollegiale

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

NY LEDER NY VIRKELIGHED

NY LEDER NY VIRKELIGHED NY LEDER NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være forberedt på det nye arbejde. Pludselig har du fået en ny kasket på og med den en helt ny rolle

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Diplomuddannelse i produktionsøkonomisk rådgivning i markbruget Modul 2. Handelsrådgivning

Diplomuddannelse i produktionsøkonomisk rådgivning i markbruget Modul 2. Handelsrådgivning KURSUSPROGRAM Sparringspartner på bedriften Diplomuddannelse i produktionsøkonomisk rådgivning i markbruget Modul 2. Handelsrådgivning Tid og sted 2. modul: d. 23. 24. februar 2004, Konferencecenter Koldkærgård

Læs mere