Organisation og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisation og ledelse"

Transkript

1 3 sfortegnelse Organisation og ledelse... 5 Rådgivning Pædagogik og formidling Personlig udvikling Landbrugsinfo, Database, Fundraising, Kvalitetsstyring Salg Kvægbrug...41 Svineproduktion Planteavl Bygninger og Maskiner Driftsøkonomi BEDRIFTSLØSNING KONTORLØSNING Skat, ES og Landboret Regnskabsassistenter Sekretærer og regnskabsassistenter Tilmeldingskort Praktiske oplysninger tige adresser... bagsiden

2 4

3 5 Organisation og ledelse 5 temadage med fokus på ledelse... 6 Projektledelse... 7 Kursus for formand og centerleder... 8 Medarbejdersamtalen... 9 Trives medarbejderne?... 9 Strategi og mission Spillet om det nye rådgivningscenter Efteruddannelsespolitik? Forandringspres Projekter i udlandet... 12

4 6 5 temadage med fokus på ledelse Dagens ledere er et travlt folkefærd. Driften kræver sit, og det kan være vanskeligt at rykke tid ud af kalenderen for at blive klogere på ledelse i al almindelighed og sin egen lederstil i sær deleshed. Vi har derfor valgt at tilbyde et lederudviklingsforløb, der er tilrettelagt på en sådan måde, at det i mindst muligt omfang griber ind i den travle hverdag. Forløbet er på i alt 5 dage med 2 sammenhængende dage i starten. Mellem de enkelte mo duler arbejder deltagerne med hjemmeopgaver, der giver mulighed for at afprøve forskel lige værktøjer og teorier mellem temadagene. ANETTE HØJGAARD. Personalekonsulent, Landbrugets Rådgivningscenter. At sætte lederne i stand til at: - skabe de bedst mulige rammer for medarbejdernes opgavebesvarelse - finde løsninger på konflikter, som begge parter er tilfredse med - skabe de rammer, der er nødvendige for at skabe personlig udvikling hos medarbejderne og opnå organisationens mål - udøve indflydelse på præstationerne hos den enkelte, teamet og organisationen - skabe en åben og konstruktiv kommunikation i teamet og i forhold til kunderne. Lederen som coach og teambuilder. Ledelsesstil og lederens effektivitet. Følelsesmæssig intelligens. Den kommunikerende leder. Den konfliktløsende og motiverende leder. Mellemledere, projektledere og gruppeledere i rådgivningstjenesten og på landbrugsskolerne. Kurset er også åbent for centerledere, som måtte ønske at deltage. Kursusnr.: A-02 Tid og sted: september 2002 på Kalø Landboskole 9. oktober 2002, 5. november 2002 og 3. december 2002 på Finanssektorens Uddannelsescenter Tilmelding: Senest 6. august til

5 7 Projektledelse I rådgivningstjenesten bliver stadig flere opgaver løst i form af projekter, det vil sige i projektgrupper med tilhørende projektledelse. Projektgrupper er en arbejdsform, der på én gang kan være uhyre kreativ og effektiv. Men det forudsætter, at projektlederen og projektgruppens deltagere ved, hvordan man skal styre henholdsvis agere i en projektgruppe. At give deltagerne viden om, hvordan man leder og arbejder i en projektgruppe. Herunder hvordan man sætter fælles mål for projektet, og hvordan man sikrer sig, at målene nås effektivt og med kvalitet i det produkt, projektgruppen er sat i verden for at frembringe. I løbet af kurset, Modul 1, vil der blandt andet blive fokuseret på emner og spørgsmål som: Om at sætte mål. Hvad er et projekt? Situationsanalyse. Projektets organisering. Projekthåndbog. Milepælsplanlægning. Projektdeltagernes rolle og ressourcer. Projektlederens ledelsesopgaver. Håndtering af usikkerhed i projektet. Arbejds- og ressourceplanlægning. Styring af projektøkonomi. Eksempel på projektarbejde i praksis. der er grundlag for det, vil uddannelsens øvrige moduler (2, 3) også blive gennemført. Rådgivere og andre, der deltager i eller forventer at komme til at arbejde i en projektgruppe. Kursusnr.: A-03 Tidspunkt: oktober 2002 Kursussted: Store Restrup Herregaard Tilmelding: Senest 2. september til Projektledelse på centret Ud over kurser i Projektledelse modul 1, 2 og 3 tilbyder Projektafdelingen individuelle forløb, hvor I på centret lærer grundelementer i projektarbejdsformen og implementering af disse i det daglige arbejde. e DORTE MARCUSSEN. Konsulent i Projektafdelingen, Landbrugets Rådgivningscenter. Organisation og ledelse»projektledelse - modul 1«er første del af en egentlig uddannelse til at blive eksamineret projektleder. Hvis Tid og sted Kontakt Dorte Marcussen, Projektafdelingen, ,

6 8 Kursus for formand og centerleder Som øverste folkevalgte leder og ansat leder har I en helt speciel opgave sammen. Det er jer, der har det afgørende ord. Det er jer, der skal gå foran og skabe retning. Det er jer, der har problemerne, når økonomien skranter, når indtjeningen ikke står mål med omkostningerne. Det er jer, der skal stå til regnskab. På den anden side er det også jer, der kan høste æren, når positive resultater viser sig. Hvis ikke jeres fælles ledelse fungerer optimalt, opstår der før eller siden ubehagelige problemer ikke bare for jer, som personer, men også for rådgivningscenterets og foreningens image. For at kunne agere og handle effektivt, hvor og når det er nødvendigt, er det afgørende, at opgaver og ansvar er klart fordelt mellem folkevalgt og ansat leder. Samarbejdet må ikke foregå på tilfældighedernes præmisser, men bør ske som resultat af gensidige aftaler og fuld tillid til hinanden. Kursusledelse HENRIK SØNKSEN. Konsulent, LOK. ANETTE HØJGAARD. Personalekonsulent, Landbrugets Rådgivningscenter. et med dette kursus er: at deltagerne får ny viden om hensigtsmæssig ansvars- og opgavefordeling mellem folkevalgt og ansat ledelse i en politisk styret organisation at give deltagerne mulighed for at diskutere teori og praksis i forhold til dagligdagen på et rådgivningscenter at bibringe deltagerne viden om, hvordan man skaber et godt samarbejdsklima, hvor det er naturligt at sige det, der skal siges, også selv om det kan medføre konflikter at få deltagerne til at betragte konflikter som naturlige og givtige for udvikling frem for ubehagelige og uhåndterbare at deltagerne parvis får aftalt fremtidig fordeling af ansvar og kompetence for væsentlige ledelsesopgaver. På kurset kommer du til at arbejde med kreativitet og udfordringer i samarbejdet. Fordeling af ansvar og kompetence de 10 vigtigste ledelsesopgaver. Fordeling i praksis hindringer og udfordringer. Det ærlige samarbejde og glæden ved samarbejdet fokus på de menneskelige sider. Hvordan vil vi fremover fordele ansvar og kompetence hos os konkrete aftaler om, hvad der udelukkende er ledelsesopgaver hos ansat leder, og hvad der udelukkende hører under folkevalgt leder. Hermed også en afklaring af, hvad der ligger i gråzonen. Ansat og folkevalgt lederpar fra landøkonomiske foreninger. Kursusnr.: A-54 Tidspunkt: oktober 2002 Kursussted: DanParcs Søhøjlandet, Gjern Tilmelding: Senest 20. september 2002 på mail til

7 9 Medarbejdersamtalen - sådan bliver du en god samtalepartner Medarbejderudvikling kan ikke gennemføres uden de rigtige ledere; og de rigtige ledere vil automatisk satse på udvikling af medarbejderne. Ingen timer er vigtigere end de par timer, man bruger på medarbejdersamtaler. Via medarbejdersamtalerne får lederen et bedre kendskab til sine medarbejdere og får tilbage meldinger på sin egen ledelsesstil. Lederen får endvidere bedre muligheder for at planlægge og gennemføre systematisk og målrettet kompetenceudvikling for medarbejderne. Det kræver forberedelse, gode hjælpemidler og samtalefærdigheder at kunne gennemføre samtalerne til gavn for medarbejderen og for organisationen. Organisation og ledelse At sætte deltagerne i stand til at gennemføre målrettede og udbytterige medarbejdersamtaler. På kurset får du træning i at planlægge og gennemføre medarbejdersamtaler. Der er fokus på samtaleteknikker og metoder til uddannelsesplanlægning koblet til medarbejdersamtalen. Hvad er medarbejderudviklingssamtaler? Hvorfor skal vi have dem? Hvordan skal de gennemføres? Ledere og medarbejdere, der skal i gang med eller lige har påbegyndt medarbejdersamtaler. Bemærk Kurset kan også rekvireres som et internt virksomhedsforløb Kursusnr.: A-45 Tidspunkt: 30. oktober 2002 Kursussted: Finanssektorens Uddannelsescenter Tilmelding: Senest 4. september til BENT VESTERGAARD. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. Trives medarbejderne? Hvis medarbejderne ikke trives står det sandsynligvis også skidt til med produktiviteten, effektiviteten, kvalitet og kundetilfredshed. Få skabt klarhed gennem en trivselsanalyse. At skabe større trivsel blandt medarbejderne. Udarbejdelse af analyser tilpasset det enkelte centers behov og kultur. Gennemførelse af og opfølgning på trivselsanalyser. Ledere og medarbejdere på landbocentre. Tid og sted Efter aftale. Kontakt Anette Højgaard, Personaleafdelingen, , Kursusnr.: A-46

8 10 Strategi og mission "En strategi, som ikke er kendt af medarbejderne, er ikke nogen strategi, sagde tidligere direktør i SAS, Jan Carlzon. Har jeres virksomhed en vision og en strategi, som fortæller medarbejderne i hvilken retning virksomheden ønsker at bevæge sig? Eller styrer I efter en vikingestrategi, hvor I sætter skibet i søen, tager en præst ombord, håber på gudernes hjælp og ser, hvor vinden bringer jer hen? At hjælpe centre eller afdelinger på centre med at skabe og synliggøre retning. Endvidere at iværksætte en proces, hvor medarbejderne er aktive medaktører i skabelse af visionen og strategien. Ledere og medarbejdere på landbocentre. Tid og sted Efter aftale. Kontakt Anette Højgaard, Personaleafdelingen, , Kursusnr.: A-28 Spillet om det nye rådgivningscenter Hvilke processer er i fokus før en evt. sammenlægning af rådgivningscentre? Og hvilke problemstillinger er der behov for at bearbejde efter sammenlægningen? I virksomhedsspillet bliver du en aktiv part af processerne og du får mulighed for at eksperimentere og afprøve problemløsninger, du kan udnytte i din hverdag. At skærpe deltagernes bevidsthed om, hvordan man kan ændre en organisation, så den på kvalificeret vis bliver i stand til at øge kvalitet og indtjening og udvikle kompetencerne. Grundstrukturen i spillet er, at tre rådgivningscentre er blevet sammenlagt. Der er udnævnt en formand og en centerdirektør, men man har ikke udnævnt de nye chefkonsulenter inden for de enkelte fagområder. Spillet handler om at få organisationen på plads: organisationsstruktur, fælles produkter, markedsføring og fælles virksomhedskultur. Til organisationen er der tilknyttet 2-3 organisationskonsulenter, som ledelsen og de ansatte kan trække på under spillet. Undervejs i spillet vil der være timeout, det vil sige, man går ud af spillet, sætter uret i stå og drøfter/ reflekterer over de begivenheder, der måtte være sket i spillet. Der vil være oplæg, små øvelser etc. som en støtte for denne erfaringsbearbejdning og spillet fortsætter. Alle rådgivere. Kursusnr.: A-60 Tidspunkt: 1. del: jan del: 18. feb Kursussted: Vedersø Strandhotel Tilmelding: Senest 20. december 2002 til Undervisning og kursusledelse KJELD STEN IVERSEN. Lektor ved Århus Dag- og Aftenseminarium. JENS OLE THØGERSEN. Landskonsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. CHRISTIAN S.F. JENSEN. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse.

9 11 Efteruddannelsespolitik? Fordi det betaler sig! Vi skal ikke have en efteruddannelsespolitik, fordi alle de andre har det, men fordi det betaler sig. For centret eller skolen betyder det, at de knappe ressourcer kan bruges mere målrettet, og det bliver nemmere at rekruttere og fastholde medarbejdere. For medarbejderne er det vigtigt fortsat at få mulighed for udvikling og dermed få øget værdi på et arbejdsmarked, der er præget af større krav. Organisation og ledelse Hvorfor skal vi have en efteruddannelsespolitik? Hvad skal en efteruddannelsespolitik indeholde? Hvordan formulerer vi en politik, der har praktisk værdi i det daglige arbejde? Hvordan implementerer vi efteruddannelsespolitikken? Faser i arbejdet med efteruddannelsespolitik. Ledere på centre og landbrugsskoler samt folkevalgte. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Bent Vestergaard, Landskontoret for Uddannelse, , Kursusnr.: A-65 Forandringspres - forandringsprocesser og kriser som et godt udgangspunkt for værdifuld læring At være en god arbejdsplads i opgangstider er unægtelig nemmere end i nedgangstider. Når medarbejdere længe har bevæget sig i modvind op ad bakke, bliver de slidte og usikre. Mange bekymringer og spørgsmål melder sig, når leder, bestyrelse og medarbejdere kan se, at organisationen står overfor store forandringer. Presset og udfordringerne kan være mangfoldige, især når arbejdspladsen skal slankes, sammenlægges eller helt nedlægges. Hvilket beredskab kan skabe tryghed, værdighed og fortsat motivation hos medarbejdere og ledere? At forberede sig sammen og personligt kan være en af måderne at komme videre på og udnytte den energi, der er bundet i konflikterne. Du får indsigt i, hvad forandringsprocesser gør ved os, og hvordan der kan arbejdes med det på arbejdspladserne og personligt. Vi tilrettelægger indholdet efter jeres behov. Ledere, medarbejdere, bestyrelser. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Annette Tolsgaard, Landskontoret for Uddannelse, , Kursusnr.: A-66

10 12 Projekter i udlandet Udvikling - planlægning - erfaringsudveksling Flere konsulenter arbejder som korttidsrådgivere i den 3. verden eller østlande. Konsulenterne efterlyser faglig sparring i forbindelse med de problematikker, der knytter sig til at være korttidsudsendt: metoder og værktøjer til udvikling af projekter, anvendelse af in-service-training, sikre ejerskab til projektet, kobling af teori og praksis m.m. n besidder en stor erfaring, som vi gerne vil udnytte. BODIL PALLESEN. Efteruddannelsesansvarlig på Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter. At give deltagerne værktøjer til udvikling, planlægning og gennemførelse af bistandsprojekter og -programmer. Målet er at nå frem til enkle og gennemskuelige projekter for alle involverede parter. Nye metoder og værktøjer til udvikling, planlægning og gennemførelse af bistandsprojekter og programmer inden for landbrugs- og egnsudviklingsprojekter. Metoder til tværfagligt samarbejde og design af enkle og gennemskuelige projektstrukturer. Der lægges op til stor deltageraktivitet. Indlederne er erfarne personer fra projekter, som vil lære metoder fra sig og give deres erfaringer videre fra tidligere projekter. Deltagerne skal forberede en case, de kan benytte og præsentere på kurset. I casen skal indgå positive som negative erfaringer. Disse cases vil danne udgangspunkt for diskussion i grupper. Medarbejdere der arbejder med planlægning af bistandsprojekter og programmer i øst-europa eller 3. verdens lande. Det forudsættes, at deltagerne har erfaring med at arbejde med udvikling af landbrugseller egnsudviklingsprojekter enten fra øst-europa eller fra arbejde i 3. verdens lande. Deltagerne forudsættes også at have kendskab til de mest benyttede planlægningsredskaber så som Logical Framework Analysis. Kursusnr.: A-23 Tidspunkt: august 2002 Kursussted: Dalum Landbrugsskole Tilmelding: Senest 1. juli til Landskontoret for Planteavl, Bodil Pallesen, ,

11 13 Rådgivning Diplomuddannelse i rådgivningslære Kursus for nyansatte rådgivere Kollegial feedback og vejledning i det faglige rådgivningsarbejde Rådgivning til store kvægbedrifter Øvrige relevante kurser Rådgivning med sucess... 46

12 14 Diplomuddannelse i råd givningslære Spark døren op til rådgivningsrummet og bliv bevidst og etisk handlende i dit rådgivningsarbejde. At yde professionel rådgivning er ikke kun et spørgsmål om at have styr på det landbrugsfaglige. Det handler i høj grad også om at kunne sætte sig i landmandens - og sit eget sted! Opgaven for rådgiveren er at kunne se og forstå landmandens ønsker og formidle sin viden på en måde, så den bliver anvendelig for landmanden. At turde magte kommunikationen og samtalen på en professionel og etisk forsvarlig måde er kernen i al rådgivning. Under denne uddannelse får du mulighed for under trygge vilkår at udvikle din egen måde at kommunikere/rådgive på. JENS OLE THØGERSEN. Landskonsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. At give deltagerne systematiske erfaringer med målorientering, forberedelse, gennemførelse og vurdering af rådgivningsforløb. At give den enkelte større erkendelse af og forståelse for egen praksis. At give forudsætninger for at magte vanskelige eller konfliktfyldte samtaler og forebygge stress og udbrændthed i rådgivningsarbejdet. Uddannelsen hviler på princippet om, at der skal være tæt sammenknytning mellem uddannelse og deltagernes rådgivningsarbejde. Brændstoffet til den enkeltes læreproces ligger i de erfaringer og kompetencer, som deltagerne hver især har og bringer i spil i forløbet. Undervisningens opgave er at lade de teoretiske perspektiveringer, øvelser og træning udfordre deltagernes eksisterende forståelser og forklaringer for netop at skabe mulighed for udvikling. Herunder er de andre deltagere og undervisernes erfaringer et kreativt og nødvendigt indspil. Den ny indsigt skal bruges i praksis, og det praktisk-metodiske står i centrum. Uddannelsen bygger på at udvikle problemløsende metoder, strategier og analytiske færdigheder. Rådgivere fra samtlige fagretninger, der har arbejdet med rådgivning i mindst et par år. Bemærk Uddannelsen strækker sig over et år og består af ni moduler. Sammenlagt omfatter modulerne 26 kursusdage. Som deltager skal du regne med et tilsvarende antal dage til studie- og opgaveløsning. Du kan få yderligere information om uddannelsen ved at kontakte kursusleder Jens Ole Thøgersen, tlf , Kursusnr.: U-13 Tidspunkt: Modul 1: november 2002 Kursussted: Vildtforvaltningsskolen, Kalø Tilmelding: Senest 10. oktober 2002 til

13 15 Kursus for nyansatte rådgivere Som nyansat rådgiver står du over for store faglige og personlige udfordringer. Nok har mange studerende en forestilling om, hvad et job som rådgiver indebærer, men alligevl oplever de fleste det som et kulturchok at komme fra studiemiljøet til arbejdet som rådgiver i praksis. På kurset møder du andre, der er i samme situation som dig. Erfaringsudveksling og oprettelse af netværk er eksempler på emner, du kommer til at arbejde med på kurset. Rådgivning At du bliver i stand til at planlægge, gennemføre og følge op på rådgivningssamtaler. Ligeledes får du generelt kendskab til rådgivningstjenestens organisatoriske forhold. På kurset kommer du til at arbejde med rådgiverrollen og rådgivningssamtalen, rådgivning over for forskellige landmandstyper, landbrugets organisationer m.v. Kurset veksler mellem oplæg fra forskellige indledere og arbejde i grupper. Alle rådgivere, der har været ansat i op til ca. 1 år. Kursusnr.: A-53 Tidspunkt: 1. del: nov del: marts 03. Kursussted: 1. del: AgroForum Koldkærgård 2. del: AgroForum Tune Tilmelding: Senest 21. okt. til KRISTIAN SEJERSBØL. Driftsøkonomi-konsulent, LandboCenter Midt, Viborg. Kollegial feedback og vejledning i det faglige rådgivningsarbejde En vej til øget kompetence er at få konstruktiv feedback på ens faglige rådgivningsarbejde, og de nærmeste til at give en sådan feedback er i virkeligheden ens kolleger, som man langt hen ad vejen deler udfordringer og problemstillinger med. Men skal en kollegial feedback og vejledning give mening, kræver det, at man ved noget om, hvad konstruktiv feedback er - og hvordan man giver den. Undervisere JENS OLE THØGER- SEN. Landskonsulent for Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. LEIF VIND. Selvstændig konsulent. At give en introduktion til grundlæggende teorier og metoder inden for kollegial feedback og vejledning. Kurset er tænkt som en appetitvækker for rådgivere, der ønsker at indføre en mere systematisk kollegial feedback og vejledning på egen arbejdsplads. På kurset bliver der arbejdet med følgende temaer: Hvordan rådgivere kan udvikle sig fagligt. Hvordan kolleger kan påvirke hinanden fagligt. God og dårlig feedback. God og dårlig vejledning. Vejledning med og uden observation. Forskelle og ligheder mellem supervision, vejledning, rådgivning og konsultation. Kursets form vil veksle mellem oplæg, øvelser og diskussioner - og der tages i stor udstrækning afsæt i deltagernes egne erfaringer og færdigheder. Der benyttes video til kursets øvelsesdel. Rådgivere inden for alle fagområder. Kursusnr.: A-38 Tidspunkt: oktober 2002 Kursussted: Vildtforvaltningsskolen, Kalø Tilmelding: Senest 16. september til Bemærk Kurset kan også rekvireres som et internt virksomhedsforløb.

14 16 Rådgivning til store kvægbedrifter Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter om der er én eller flere ansatte på kvægbedriften. I modsætning til mindre besætninger kan én person ikke samle alle informationer og tage alle beslutninger. Når flere personer er involveret, kræves ændrede procedurer og mere systematik. Kommunikation, planlægning og personaleledelse bliver væsentlige parametre i det daglige. De ændrede krav til kvægbrugeren medfører også ændrede krav til rådgiveren: din rolle ændres til sparringspartner indenfor management, organisering, ledelse, kommunikation og planlægning. Rådgiverne har viden, men ikke altid metoden til at rådgive ejere af store be sætninger. Det får du på dette kursus blandt andet i form af værktøjer og tjeklister. Kursusledelse og undervisning KIRSTEN HOLST. Chefkonsulent for kvæg i Sønderjysk Landboforening, Vojens. GERARD MULLER. International management konsulent for Hepta Danmark. At afklare, hvilke behov og krav de store kvægbedrifter har til rådgivning samt målrette tilbudene til den enkelte kvægbruger. At prøve at formidle/udveksle viden på en ny måde (sparring). At få indsigt i ledelse, arbejds- og ansvarsfordeling, strategi og beslutningsprocesser samt kommunikation ud fra bearbejdning af relevante cases. At danne netværk. På kurset tilegner du dig viden via nye og spændende indlæringsmetoder. Der er korte oplæg, hvorefter deltagerne opsamler viden, opbygger netværk samt flytter rundt på både egen og andres viden. Der er interview af driftsledere, gruppearbejde, modspil og evaluering fra såvel deltagerne som instruktørerne. Hele kursusforløbet er baseret på arbejde med cases, som deltagerne selv kommer med samt problemstillinger, som driftsledere fra store kvægbedrifter bidrager med. I arbejdet med opgaverne kommer du til at udnytte din viden, samarbejdet med de øvrige deltagere og brugen af netvæ rk. Du får i løbet af kurset viden om ledelse, arbejds- og ansvarsfordeling, strategi og beslutningsprocesser samt kommunikation. Du får indsigt i metoder til at hente, bruge og formidle denne viden. Kurset kører samtidigt med et kursus for driftsledere på større kvægbrug. Deltagerne fra de to kurser samarbejder løbende gennem forløbet. Hermed udnytter vi muligheden for sparring og inspiration mellem gruppen af aktive driftsledere på større kvægbrug og rådgivere, der tager sig af rådgivning til denne målgruppe. Kvægrådgivere, driftsøkonomirådgivere og planteavlsrådgivere, der rådgiver i store kvægbedrifter. Desuden er andre med interesse for rådgivning i store kvægbedrifter - dyrlæger, ansatte i foderstofbranchen og landbrugslærere meget velkomne til at deltage. Kursusnr.: K-45 Tidspunkt: februar 2003 Tilmelding: Senest 20. december 2002 til

15 17 Pædagogik og formidling Pædagogik kan læres! Bliv bedre til at undervise Undervisning i ledelse MS-PowerPoint 2000 og XP Arbejdsmetoder i uddannelsen af landmænd Den nye kursusleder Den erfarne kursusleder Engagement og menneskelige handlinger Få et kærligt spark - lige i sproget Præsentationsteknik... 24

16 18 Pædagogik kan læres! At kunne undervise er en professionel kompetence, der et stykke af vejen kan læres. Det er vigtigt at vide, hvordan man planlægger og gennemfører undervisning, som en væsentlig forudsætning for at få succes som underviser. Når det så er sagt afhænger resten af din faglighed og dit engagement. Undervisere KIRSTEN LUND. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. BENT VESTER- GAARD. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. At du opnår kendskab til og kan bruge forskellige metoder og undervisningsprincipper fleksibelt og differentieret i forhold til deltagerne. Endvidere at du får kendskab til, hvornår og hvordan gruppearbejde med fordel kan bruges for at effektivisere deltagernes udbytte. Endelig træner du, hvordan du engageret og effektivt kan formidle et fagligt budskab. Mål og midler i undervisningen. Undervisningsprincipper. At vælge indhold og organisere det omkring nogle få markante pointer. At åbne og lukke undervisningen. Formidling af et komplekst, fagligt stof. Kurset vil veksle mellem korte oplæg og øvelser. Undervisere og formidlere i rådgivningstjenesten, landbrugslærere samt andre interesserede. Kursusnr.: U-15 Tidspunkt: juni 2003 Kursussted: Kalø Landboskole Tilmelding: Senest 5. maj til Bliv bedre til at undervise - styrk dine kvalifika tioner indenfor kommunikation og formidling Deltagerne får en række værktøjer og en indsigt til bedre at kunne planlægge, gennemføre og evaluere et formidlingsforløb. Kommunikation og formidling - at blive hørt og forstået. Planlægning af formidlingsforløb - principper og metoder. Planlægning af eget formidlingsforløb - udgangspunkt i eget materiale. Styring af formidlingsforløb - spørgeteknik, konstruktiv kritik m.m. Fremlæggelse og kritik. Alle medarbejdere på lokale centre, som skal gennemføre pædagogisk tilrettelagte forløb for landmænd og ansatte. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Henrik Schelde Andersen, Landskontoret for Uddannelse, , Kursusnr.: U-18

17 19 Undervisning i ledelse - et ledelseskursus for landbrugslærere Ledelse er kommet på undervisningens dagsorden og mange landbrugslærere vil fremover få til opgave at undervise i ledelse. Men hvordan underviser man egentlig i ledelse og kan man overhovedet lære at blive en god leder? At give dig en introduktion til den generelle ledelsesteori, herunder værktøjer til konkrete ledelsesopgaver på en landbrugsbedrift. På kurset får du en faglig ballast i ledelsesteori. Du får viden om og idéer til, hvordan man tilrettelægger et undervisningsforløb i ledelse. Målet er, at du efter kurset har en klar opfattelse af, hvad under visning i ledelse kan omfatte, og at du har udviklet mindst et undervisningsforløb i ledelse. På kurset kommer du til at arbejde med emner som: Personlig lederstil. Grundprincipper i ledelse. Situationsbestemt ledelse. Systematisk problembehandling - konfliktløsning. Sådan skaber man korpsånd på en landbrugsbedrift. Motivation, information, kommunikation. Undervisning i ledelse - didaktiske overvejelser. Potentielle ledelsesemner i en landbrugssammenhæng. Ledelsesteori kontra common sense i moti vation af ansatte. Kurset tilrettelægges så deltagerne arbejder med teori, praktiske cases og under vis ningsforløb som supplement til hinanden. Landbrugslærere, der underviser i ledelse. THOMAS BJERG-CHRISTENSEN. Lærer ved Dalum Landbrugsskole. Pædagogik og formidling Kursusnr.: A-30 Tidspunkt: august 2002 Kursussted: Dalum Landbrugsskole Tilmelding: Senest 11. juli til MS-PowerPoint 2000 og XP - teknik og kommunikation med et it-baseret præsentationsprogram Kurset Power Point teknik og kommunikation bygger bro mellem teknik, formidler og modtager, så fokus fastholdes på modtagerens forståelse af budskabet gennem hele forløbet. Mange præsentationer laves på formidlerens og teknikkens præmisser, hvilket ofte betyder, at præsentationen skaber afstand, utroværdighed eller mistillid hos modtageren. På dette kursus får du et grundlag for succes med din præsentation gennem: - Et grundigt kendskab til programmets tekniske faciliteter - En bevidsthed om de pædagogiske og kommunikative overvejelser man som formidler må gøre sig for at sikre at budskabet bliver hørt og forstået. Kurset lægger lige stor vægt på de pædagogiske og kommunikative overvejelser og på de tekniske faciliteter. Rådgivere og andre der skal præsentere et budskab via Power- Point. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Thomas Abildgaard Rasmussen, Landskontoret for Uddannelse, ,

18 20 Arbejdsmetoder i uddannelsen af landmænd - et NJF-seminar At deltagerne bliver mere bevidste om, hvilken betydning valget af undervisningsformer har for arbejdsmetoder og læreprocesser hos eleverne. Endelig er formålet at skabe kontakter blandt landbrugslærere i Norden. På seminaret kommer du bl.a. til at arbejde med emner som: - Hvad er landbrugsskolens opgave? - Hvilket dannelsesideal styrer praksis? - Hvilke undervisnings- og evalueringsformer anvender vi som lærere og hvilke arbejdsformer medfører det hos eleverne? - Hvilke læreprocesser understøtter de enkelte arbejdsformer? - Oplæg om de mange intelligenser og betydningen for lærernes undervisning og tilrettelæg gel sen af elevernes arbejdsformer og læreprocesser. - Ekskursion. Kursusledelse og undervisning CHRISTIAN S. F. JENSEN. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. Landbrugslærere i de nordiske lande Kursusnr.: U-17 Tidspunkt: oktober 2002 Kursussted: Vildtforvaltningsskolen, Kalø Tilmelding: Senest 23. september til Sektion for Efteruddannelse, ,

19 21 Den nye kursusleder I rådgivningstjenestens efteruddannelse satser vi meget på vore kursusledere, og mange konsulenter engageres til at løfte denne opgave. en har stor betydning for hele kursets forløb og for deltagernes oplevelse og udbytte af kurset, og vi ønsker derfor at forberede vore kursusledere bedst muligt til opgaven. At introducere dig til de konkrete opgaver, som hører med til kursuslederfunktionen, dels at give dig idéer til, hvordan du kan styre, inspirere og være igangsætter på et kursus. Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussioner og små øvelser. Emnerne er bl.a.: Efteruddannelsens organisering, sådan bliver et kursus til, kursuslederens opgaver før, under og efter kurset. Den erfarne kursusleder Nye og lidt erfarne kursusledere, som skal være kursusledere i den kommende kursussæson. Kursusnr.: A-16 Tidspunkt: 26. august 2002 Tilmelding: Senest 22. juli til At være kursusleder er en stor udfordring og en lærerig og ansvarsfuld opgave. en er i rådgivningstjenestens efteruddannelse med i både markedsføringen, planlægningen og evalueringen af et kursus og har således væsentlig indflydelse på, om kurset bliver en succes, og om deltagerne får det forventede udbytte af kurset. Undervisere KIRSTEN LUND. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. BENT VESTER- GAARD. Konsulent i Sektion for Efteruddannelse, Landskontoret for Uddannelse. Pædagogik og formidling At gøre dig til en endnu mere professionel kursusleder. Du vil også få nye idéer til at igangsætte, styre, inspirere og håndtere såvel ventede som uventede situationer under selve kurset. På kurset får du udleveret en kursusledermanual, og kurset vil tage udgangspunkt i de emner, der er behandlet heri. Kurset bygger på korte indlæg, diskussioner og øvelser. Der bliver plads til drøftelser med udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser af at være kursusleder. e, som har en del erfaring. Kursusnr.: A-17 Tidspunkt: 28. august 2002 Tilmelding: Senest 22. juli til

20 22 Engagement og menneskelige handlinger - et analyseredskab til at forstå menneskelige reaktionsmønstre I mange sammenhænge kan man som lærer eller leder have svært ved at forstå, hvorfor eleverne eller medarbejderne tilsyneladende ikke er engageret i det, de åbenlyst burde gå ind i med liv og sjæl. For alle skaber det frustrationer, der forstærkes, hvis ikke man magter at tænke bredere og forstår, at når mennesker mødes, vil de hver især have forskellig måde at være del tagere på. Strategierne er nødvendigvis ikke bevidste, men snarere et udtryk for, hvordan den enkelte søger at bevare sin særegenhed og integritet. Kursusdagen indeholder oplæg og praktiske øvelser, hvor tidligere oplevelser og erindringer bliver trukket i arbejdstøjet. Der vil blive præsenteret modeller, der kan skabe indsigt og hjælpe til analyse og forståelse, og dermed muligheden for bevidst at handle. Lærere, ledere og team ansvarlige. Tid og sted Kurset rekvireres som virksomhedsinternt kursus. Kontakt Christian Fredsø Jensen, Landskontoret for Uddannelse, , Kursusnr.: U-19

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Baggrund Spark døren op til rådgivningsrummet og bliv bevidst og

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

raintroduktion til Kollegial Vejledning

raintroduktion til Kollegial Vejledning raintroduktion til Kollegial Vejledning Kollegial vejledning Kollegial vejledning er en enkel og effektiv måde til at sætte fokus på din praksis og dine muligheder for at forbedre din rådgivning. Den kollegiale

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632)

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) PROGRAM for kursus: Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) Udvikling Tid og sted Modul 2: 18.-20. september 2007 på Trinity Hotel og konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Modul

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere