livsnerven i et moderne Godstransporten er samfund køleskabe og tømte skraldespande - forudsætningen for fyldte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "livsnerven i et moderne Godstransporten er samfund køleskabe og tømte skraldespande - forudsætningen for fyldte"

Transkript

1 Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 98 Offentligt Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund - forudsætningen for fyldte køleskabe og tømte skraldespande Dias 1

2 Agenda 1. Præsentation af Dansk Transport og Logistik (DTL) 2. Myterne om godstransporten 3. Drøftelse af Infrastrukturkommissionens rapport, herunder de 6 fokusområder og implementeringen heraf. 4. Situationen i transporterhvervet 5. DTL s arbejde i EU 6. DTL s arbejde med trafiksikkerhed 7. Eventuelt Dias 2

3 Dansk Transport og Logistik i tal 2008 Medlemmer med arbejdsgiverdækning 700 Lastbiler Lokomotiver 50 Ansatte Lønsum 8,3 mia. kr DTLs arbejdsgiverforening 1,8 mia. kr. Dias 3

4 Dansk Transport og Logistik foreningsstruktur DTL Generalforsamling delegerede Bestyrelse - 9 medlemmer DTLa Direkte 6 medlemmer Specialforeninger ERFAgrupper Kredse 14 Enkeltvirk somheder Kran-Blok Levende dyr Lokalforeninger 30 DANAFFALD DF DMF medlemmer - fællesmængde med DTLs arbejdsgiverforening 700 Dias 4

5 Dansk Transport og Logistik Eksterne organisation Dansk Erhverv Interesse Dansk Erhverv Arbejdsgiver DTL (Grønningen) DTLs Arbejdsgiver forening DTL Servicekontorer DTL (Bruxelles) DTL Specialforeninger Dias 5

6 DTLs formål 1. Varetage det danske transporterhvervs politiske og økonomiske interesser 2. Skabe størst mulig kendskab til og forståelse for erhvervets samfundsmæssige betydning 3. Medvirke til at styrke og fremme sammenholdet i branchen Dias 6

7 DTLs vision Professionelt serviceerhverv lederskab virksomhedskultur etik miljø trafiksikkerhed lovlighed kvalitet Erhvervet skal virke på grundlag af sund økonomi indtjening ensartede konkurrencevilkår konkurrencedygtighed Dias 7

8 DTLs indflydelsescirkel Politisk indflydelse Medlemsudvikling Bedre image Dias 8

9 Agenda 1. Præsentation af Dansk Transport og Logistik (DTL) 2. Myterne om godstransporten 3. Drøftelse af Infrastrukturkommissionens rapport, herunder de 6 fokusområder og implementeringen heraf. 4. Situationen i transporterhvervet 5. DTL s arbejde i EU 6. DTL s arbejde med trafiksikkerhed 7. Eventuelt. Dias 9

10 Myte 1: Overflytning af gods fra vej til bane og sø, er svaret på udfordringerne i transportsektoren DTL: Nej det er ikke realistisk i Danmark: Danmark er geografisk for lille Kapaciteten er opbrugt på bane og persontrafikken fylder Godset skal helt frem til kunden og kan ikke gå på egne ben som personer Nationale transport med bane går ned af bakke I international trafik er allerede en fornuftig arbejdsdeling mellem vej, bane og sø: Transittrafikken på bane gennem Danmark vokser 70 pct. af godsmængden i den danske udenrigshandel går med skib Der er kraftig vækst i udenlandske og danske havne Dias 10

11 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Årlig vækst i containergennemløb /2006 Rotterdam Hong Kong Singapore New York/Jersey Antwerp Long Beach Hamburg Los Angeles Shenzhen Port Klang Tanjung Pelepas Dubai Bremerhaven Shanghai Qingdao Tianjin Ningbo Guangzhou Kaohsiung Dias 11 Pusan % increase 2005/2006

12 1000 ton Vækst i transporten af containere gennem de danske havne % vækst i forhold til % vækst i forhold til Kilde : Danmarks Statistik SKIB43 Dias 12

13 Myte 2: Transportsektoren kan som alle andre sektorer reducere sit CO 2 -udslip DTL: Ja Ny teknologi, der nedbringer energiforbruget, modulvogntog Alternative CO 2 -neutrale energiformer, biobrændstoffer Udfordring: Globaliseringen = transport Ændrede forbrugs- og produktionsmønstre har øget transportaktiviteten = mere CO 2 Rulle globaliseringen tilbage? Dias 13

14 Myte 2: Transportsektoren kan som alle andre sektorer reducere sit CO 2 -udslip CO2 fra danske aktiviteter 2004 CO2 fra danske aktiviteter 2005 Øvrige sektorer 56,1% Øvrige sektorer 50,1% Fly 2,7% Skib 28,0% Tog 0,2% Vej, transporterhverv 2,3% Fly 2,5% Vej, øvr. erhverv 4,0% Vej, husholdninger 6,7% Skib 34,9% Tog 0,2% Vej, transporterhverv 2,4% Vej, øvr. erhverv 3,3% Vej, husholdninger 6,4% Kilde: Miljøøkonomisk regnskab for Danmark 2004, Danmarks Statistik Kilde: Miljøøkonomisk regnskab for Danmark 2005, Danmarks Statistik Dias 14

15 Simpel pizza kompleks transport Eksempel på opgaver til skoleelever fra I kan - på et landkort indtegne den rejse pizzaens dele har tilbagelagt helt fra oprindelsessteder over mellemstationer til bestemmelsessted I kan - regne ud, hvor mange kilometer pizzaens dele tilsammen har rejst, før den lander på middagsbordet Dias 15

16 Myte 3: Kørselsafgifter/Road Pricing på lastbiler vil løse problemerne med trængsel og miljø Dias 16

17 Myte 3: Kørselsafgifter/Road Pricing på lastbiler vil løse problemerne med trængsel og miljø DTL: Nej, desværre Godset skal frem, og der er ingen alternativer Derfor er der blot tale en skat, som kun marginalt vil påvirke trængsel og miljø Lastbiler og bussers del af trængselsproblemet især i myldretiden er begrænset I myldretiden udgør de kun 5-7 pct. (kl og kl ) Om natten udgør lastbiler og bussers andel op til 40 pct. En meget dyr måde at opkræve skat på Omkostninger ved opkrævning er 20 pct. for tysk vejskat på lastbiler Omkostninger ved opkrævning er 50 pct. for Congestion Charge i London Dias 17

18 Relativ fordeling af biltyper over tid (Hverdagsgennemsnit uge Retning mod København) 100% Kilde: Vejdirektoratet (Mastra) 80% 60% 40% 20% 0% 00:15 01:15 02:15 03:15 04:15 05:15 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 Person- og varebiler (0-580) Sololastvogne og busser ( ) Lastbiler m. anhænger (1250-) 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 Dias 18

19 Myte 4: Personbiler og lastbiler er individuel trafik i modsætning til bus og tog DTL: Nej, lastbiler er et udpræget kollektivt transportmiddel Lastbiler er en hensigtsmæssig måde, at transportere gods på - en lastbil er en bus til gods Vognmandserhvervet lever af at transporterer gods fra flere afsendere og/eller til flere modtagere - f.eks. som Danske Fragtmænd gør det. Dias 19

20 Agenda 1. Præsentation af Dansk Transport og Logistik (DTL) 2. Myterne om godstransporten 3. Drøftelse af Infrastrukturkommissionens rapport, herunder de 6 fokusområder og implementeringen heraf. 4. Situationen i transporterhvervet 5. DTL s arbejde i EU 6. DTL s arbejde med trafiksikkerhed 7. Eventuelt. Dias 20

21 Infrastrukturkommissionen Dias 21

22 Mobilitet i fokus - 6 fokusområder Ringforbindelserne skal sluttes i Hovedstadsområdet på bane og vej. Samlet plan for udviklingen af infrastrukturen i byregion Østjylland. Effektiv opkobling af de enkelte landsdele til Det store H. Danmarks porte - en central del af et effektivt transportnetværk. Teknologiske løsninger skal effektivisere brugen af infrastrukturen. Intensiv miljø- og klimaindsats. Dias 22

23 Intelligente Trafik Systemer (ITS) - Pluk de lavt hængende frugter Bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur, øget trafiksikkerhed og forbedret miljø. Smidig trafikafvikling. DTL: Det er tid for at samle Ruteplanlægning. kræfterne og aktørerne og afsætte de nødvendige midler til at høste frugter af ITS. Systemerne findes allerede nu skal der handles. Vejdirektoratet bør sættes i spidsen for satsning på ITS. DTL: Tidshorisont kortere end ved vejudvidelser og evt. nye vejprojekter. Kræver ikke VVM-analyser og ekspropriationer. Dias 23

24 ITS-systemer der knytter sig til infrastrukturen: Digitalt vejkort Aktuel trafikinformation Trafikinformation og information i forbindelse med vejarbejder Varslingssystemer Variabel hastighedsregulering Rampedosering Information om alternative ruter Inddragelse af nødspor på motorveje Styring af lyssignaler i byområder Dias 24

25 ITS: Digitalt vejkort Grundlaget for at en intensiveret trafikledelse er etableringen af et digitalt vejkort: Dynamisk rutevejledning, hvor det digitale vejnet knyttes sammen med digitale, dynamiske trafikinformationer Kan effektivisere brugen af GPS, f.eks. om alternativ rute Der kan knyttes en lang række data til det digitale vejkort, f.eks. frihøjder, brovægte, tvangsruter og hastighedsbegrænsninger Effektivisere administrationen af særtransporter Kilde: Infrastrukturkommissionen Dias 25

26 ITS: Trafikledelse på motorveje Styringssystemer på motorveje, som styrer trafikken og varsler trafikanterne, er udbredt i Europa Styring ved hjælp af variable tavler på portaler, som kan advare om kødannelser, ændrede hastighedsgrænser, overhalingsforbud og ændring af kørespor. Erfaringer fra Tyskland viser, at styringssystemerne: Kan reducere antallet af uheld med op til 30%. Giver smidigere afvikling af trafikken og dermed mindre trængsel. Kilde: Infrastrukturkommissionen Dias 26

27 ITS: Rampedosering Trafiksystem, der styrer antallet af køretøjer, der kører ned at motorvejsrampen i forhold til trafikmængden på selve motorvejen.. Smidigere afvikling af motorvejstrafikken. Reduktion af antallet af uheld med op til 10%. Reduktion af rejsetiden med ca. 5%. Systemet kendes fra bl.a. Holland Kilde: Infrastrukturkommissionen Dias 27

28 ITS: Vendbare vognbaner I udlandet er der gode erfaringer: Visse steder er der særlige vognbaner til den tunge trafik (bus og lastbil) Betydeligt potentiale for at øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden samt at gavne miljøet DTL skal pege på at særligt 2+1-veje, giver mulighed for vendbare vejbaner Kilde: Infrastrukturkommissionen Dias 28

29 ITS: Inddragelse af nødspor på motorveje En mulighed for at udvide kapaciteten på motorvejen. Erfaringer fra Holland viser: Kapaciteten forøges med 30-40% på en 4-sporet motorvej. Den gennemsnitlige rejsehastighed reduceres med 10-15% i myldretiden. Hastighedsspredningen, dvs. forskellen mellem den højeste og laveste hastighed, reduceres med ca. 30%, hvilken betyder reduktion i antallet af ulykker. Kilde: Infrastrukturkommissionen Dias 29

30 ITS: Tilpasning af lyskryds Spoler i vejen registrerer trafikken frem mod et signalanlæg. Erfaringer fra Norge viser: Betydelige reduktion i rejsetid i myldretiden på 30-50% for den kollektive trafik og 15-30% for den øvrige trafik. Reduktion i luftforureningen, herunder udledningen af CO2. Kilde: Infrastrukturkommissionen Dias 30

31 ITS: Hændelseshåndtering Hurtig assistance ved trafikuheld, nedbrud og køretøjer og fjernelse af tabte genstande på vejen for at undgå forstyrrelser på trafikafviklingen. Anvendes på det overordnede veje omkring Stockholm og Göteborg og er et samarbejde mellem politiet, byerne, Vägverket og de berørte kommune. Kendes også i et vist omfang i forbindelse med udvidelsen af Motorringvej 3. Ordningen indebærer: Giver færre kødannelser og forstyrrelser i trafikken Reduktion i følgeuheld Kilde: Infrastrukturkommissionen Dias 31

32 Intensiv miljø- og klimaindsats - En bred vifte af forslag - Ikke alt kan vi klare alene Styrkelse af den kollektive trafik og bedre rammer for Parker & Rejs Smidiggørelse af trafikafviklingen (ITS) Fysisk planlægning for at fremme den kollektive trafik og effektivisering af godstransporten Forbedring af indsatsen for at begrænse støjgener Forøgelse af transportens energieffektivitet Brug af miljøvenlige drivmidler og alternative brændstoffer Bedre information om miljø- og CO2-effekter Incitamentsskabende foranstaltninger Infrastrukturkommissionen anbefaler, at der udarbejdes en samlet plan for klima og transport. Dias 32

33 Trafikkens miljøudfordring -Trods øget trafik er de fleste udledninger reduceret - CO2 er den største udfordring Dias 33

34 DTLs og erhvervets miljø- og klimaindsats Den tekniske udvikling Euro-normerne ny Euro 6 på trapperne Tilskudsordning som i Tyskland, Holland og Italien Modulvogntog Biobrændstoffer Miljøzoner DTLs CO2-beregner Chaufføruddannelse miljørigtig kørsel Nedbringelse af trængsel er meget effektiv En lastbil, der kører ujævnt med en gennemsnitshastighed på 40 km/t, bruger 34 pct. mere diesel end med en jævn gennemsnitshastighed på 80 km/t Dias 34

35 Ringene skal sluttes om Hovedstaden - Fingerplanen suppleres med et trafikalt netværk DTL: Det står klart, at trængselsproblemerne er størst og mest akutte i Hovedstadsområdet. En østlig ringforbindelse (havnetunnel) vil særligt bidrage til at løse udfordringerne for den tunge trafik og der må et statsligt engagement til. Et pålideligt og frekvent kollektivt transport system, hvor der er mange mennesker. Unødvendig trafik skal føres uden om det centrale København. Attraktiv cykel- og bilparkering ved stationer. Stationsnærhed. Ring 5 bliver nødvendig, når Femern Bælt åbner, så transittrafikken ledes uden om København. Dias 35

36 Fra trafikproblem til samfundsgavnligt erhverv Effektiv transportkæde til og fra havnene kræver god baglandsinfrastruktur. Dias 36

37 En samlet plan for byregion Østjylland - Rettidig omhu kan fremme væksten i Jylland DTL: Det store H er rygraden i erhvervstrafikken, og kapacitetsproblemer må hindres eller fjernes. Aktuelt er Trekantområdet inkl. Vejlefjord og Lillebælt særligt ramt. Hovedkorridoren Det store H tiltrækker lokal, regional, national og international trafik. Potentiale i kollektiv transport skal udnyttes. Er en jysk Fingerplan løsningen? DTL: Rute 13 fra motorvejen ved Støvring over Viborg til Vejle er en vigtig parallel aflastningsvej til motorvejen for lastbiltrafikken fremkommeligheden må prioriteres og husk rastepladserne. Dias 37

38 Forbindelserne til Det store H - Kompetenceklynger og erhvervscentre skal sikres smidige adgangsforhold DTL: Godset skal helt frem til døren, og på sigt bør modulvogntog kunne køre på hele det overordnede vejnet, dvs. statsvejene og dele af det kommunale vejnet. Den tunge trafik skal helst uden om byerne eller smidigt igennem. (eks. Rute 26) Rastepladser er en naturlig og nødvendig del af det overordnede vejnet f.eks. for hver 25 km også uden for motorvejsnettet. Flaskehalse skal fjernes. Sikre veje for tunge transporter. Modulvogntog kan fremme effektiviteten. Mindre investeringer med stor effekt - hængsler, ombygninger og trafiksaneringer. Trafikken skal ledes uden om byerne. Dias 38

39 Portene til Danmark - En central del af et effektivt transportnetværk DTL: Den internationale godstransport skal effektiviseres, både for at styrke det danske transporterhverv og for at styrke Danmarks konkurrenceevne. Konflikten mellem boliger og erhvervs- aktivitet i havnene måm håndteres. ndteres. Prioritering af adgange til de vigtigste intermodale godsknudepunkter, havne og lufthavne Gods på sø og bane skal styrkes for at aflaste vejene Porte er pladskrævende. Danmark skal udvikle sin position som port til Østersøen og brohoved til Norden. Dias 39

40 Danmark har en central position - Vi er porten til Østersøen - Vi er bindeled fra Norden til resten af Europa DTL: Danmark er et transitland men vi skal være et omladningsland og ikke blot et gennemkørselsland så skaber vi fortsat økonomisk vækst i Danmark. Vi skal blive et handelsmæssigt knudepunkt for gods transporteret med fly, skibe, tog og lastbiler i et fornuftigt samspil. Der er gods nok til både vej, bane og sø i fremtiden. Dias 40

41 Danmarks og Singapores infrastruktur World Economic Forum s Global Competitiveness Index Institute for Management and Developement Jernbane Havne Luftfart Veje Distributionsevne Luftfart Havne og kanaler 1. Schweiz 1. Singapore 1. Singapore 1. Singapore 1. Hong Kong 1. Singapore 1. Hong Kong 2. Japan 2. Holland 2. Tyskland 2. Frankrig 2. Danmark 2. Bayern 2. Danmark 3. Frankrig 3. Hong Kong 3. Hong Kong 3. Schweiz 3. Østrig 3. Hong Kong 3. Singapore 4. Tyskland 4. Tyskland 4. Holland 4. Tyskland 4. Singapore 4. Tyskland 4. Tyskland 5. Hong Kong 5. Belgien 5. Frankrig 5. Danmark 5. Tyskland 5. Danmark 5. Holland 6. Holland 6. Danmark 6. UK 6. Hong Kong 6. Schweiz 6. Finland 6. Finland 7. Belgien 7. Finland 7. F. Arab. Em. 7. USA 7. Bayern 7. Australien 7. Island 8. Danmark 8. Japan 8. Japan 8. Japan 8. Island 8. Østrig 8. Sverige 9. Singapore 9. F. Arab. Em. 9. Danmark 9. Østrig 9. USA 9. Island 9. Norge 10. Finland 10. Frankrig 10. Finland 10. Belgien 10. Finland 10. Holland 10. Estland Dias 41

42 Tværgående indsatser - Prioriteringskriterier Rentabilitet har prioritet Grundlaget for helhedsorienterede beslutninger styrkes gennem øget forskning og udvikling af modeller på transportområdet. Der bør tages hensyn til: Hvor er behovet størst? Hvad er omkostningerne? DTL: Med store behov og begrænsede midler, er det ekstraordinært vigtigt med et solidt fagligt fundament for de politiske valg. Hvor kan udfordringerne afhjælpes mest effektivt? Hvilke projekter hænger bedst sammen med den overordnede planlægning? Hvor vil der først opstå nye behov eller nye muligheder? Hvilke projekter fremmer mindre miljøbelastende transportmønstre? Hvilke muligheder er der for alternativ organisering? Dias 42

43 Tværgående indsatser - Helhedstænkning Intermodalitet Godstransport og persontransport flere flow med mange skift. Langsigtet fysisk planlægning By-, erhvervs- og infrastrukturudviklingen skal ses i sammenhæng. Rettidig omhu arealer bør reserveres i god tid. Omkostningseffektiv organisering og styring Anlæg drift vedligehold skal ses under ét. OPP bør anvendes, regelsættet skal afklares. DTL: Kombiterminalerne i Taulov og Høje Taastrup er nødlidende og en ny organisering skal gennemføres. En ny fremsikres kombiterminal bør samtænkes med Femern Bælt. Ring 5 omkring Hovedstaden bliver aktuel inden OPP skal anvendes men er ikke ensbetydende med brugerbetaling. Dias 43

44 Tværgående indsatser - Selvfølgeligheder Vi skal passe på hinanden Trafiksikkerheden skal være i top forsæt med Færdselssikkerhedskommissionen Mindst på niveau med sammenlignelige lande. DTL: Sortplet-arbejdet bør fortsættes. Fysiske ændringer af kryds vil ofte kunne nedbringe ulykkesrisici, herunder ved at adskille bløde og hårde trafikanter, f.eks. cykler og lastbiler. Vi skal passe på vore værdier Pas på den infrastruktur, vi har bedre vedligeholdelse. Dias 44

45 Agenda 1. Præsentation af Dansk Transport og Logistik (DTL) 2. Myterne om godstransporten 3. Drøftelse af Infrastrukturkommissionens rapport, herunder de 6 fokusområder og implementeringen heraf. 4. Situationen i transporterhvervet 5. DTL s arbejde i EU 6. DTL s arbejde med trafiksikkerhed 7. Eventuelt. Dias 45

46 Udfordringerne og løsningerne for transporterhvervet Analyserapport om vejtransportbranchen april 2007 Vejgodsstrategi vinter 2008 Samlet godsstrategi forår/sommer 2008(?) Dias 46

47 Business-modellen Revenue/cost structures and international competitiveness Product Price Capacity Time Regularity Services Market elements Segments Volumes Distribution/balance Add on sales External changes Productivity Infrast.. capacity/condi condi. Speed restrictions Drw./rest./work legis. Cargo capacity/fleet Terminal operations Legislative limitations Pre-tax profit Revenue Primary source Secondary source Total costs Operations Salaries Fuel Maintenance Insurance & taxes Administrative costs Capital costs Dias 47

48 55% Udviklingen i de enkelte landes markedsandel af lastbiltrafikken over den dansk-tyske grænse 50% 45% Markedsandel 40% 35% Danmark Tyskland 30% 25% 20% 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv Kilde: International Transport Danmark Dias 48

49 Agenda 1. Præsentation af Dansk Transport og Logistik (DTL) 2. Myterne om godstransporten 3. Drøftelse af Infrastrukturkommissionens rapport, herunder de 6 fokusområder og implementeringen heraf. 4. Situationen i transporterhvervet 5. DTL s arbejde i EU 6. DTL s arbejde med trafiksikkerhed 7. Eventuelt. Dias 49

50 EU Hovedopgaver for DTL i EU: vedtagelse af ny lovgivning forberedelse af kommende lovgivning implementering af eksisterende lovgivning Ikke-lovgivnings initiativer Dias 50

51 EU Vedtagelse af ny lovgivning Nye regler for cabotage Nye regler for adgang til erhvervet Skærpede krav til medlemsstaterne om kontrol og overvågning Dias 51

52 EU Forberedelse af kommende lovgivning Infrastruktur afgifter eksterne omkostninger Energi/miljø Terrorsikring/kriminalitet Modulvogntog Social lovgivning/arbejdsmarked Dias 52

53 EU Sikre ens og reel implementering af eksisterende lovgivning Dårlige eksempler: køre- og hviletid, arbejdstid, cabotage Prioriterings problem i EU at lovgive er spændende, at overvåge er kedeligt Brancheorganisationer i EU har en stor opgave Dias 53

54 EU Ikke-lovgivnings initiativer Flaskehalse Bedre logistik i EU Færdselssikkerheds arbejde Mobilitet i byer Dias 54

55 Agenda 1. Præsentation af Dansk Transport og Logistik (DTL) 2. Myterne om godstransporten 3. Drøftelse af Infrastrukturkommissionens rapport, herunder de 6 fokusområder og implementeringen heraf. 4. Situationen i transporterhvervet 5. DTL s arbejde i EU 6. DTL s arbejde med trafiksikkerhed 7. Eventuelt. Dias 55

56 Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed i øjenhøjde Trafiksikkerhed i virksomheden TIV Prisen Sikker på vej DTL samarbejder med en række forskellige organisationer i form af partnerskaber, sponsorater, know how og strategiske alliancer. Diverse kampagneaktiviteter Årets Transportvirksomhed Dias 56

57 Trafiksikkerhed i øjenhøjde Målgruppe forældre og børn fra klasse gennem vores lastbiler på 5 år Skolebesøg med lastbil Trafiksikkerhedsdage Gør det selv til DTLs medlemmer Partnere Dias 57

58 Trafiksikkerhed i virksomheden DTLs trafiksikkerhedscertificeringssystem Alle virksomheder kan certificeres Krav Trafiksikkerhedspolitik, målsætning for trafiksikkerhedsarbejdet og handlingsplan Recertificering efter 12 måneder Selvkørende vognmænd Dias 58

59 TIV Prisen Dias 59

60 Sikker på vej DTLs tilbud til eleverne i klasse Dias 60

61 Kampagneaktiviteter i øvrigt Højresvingsulykker Sikre rastepladser Byens Trafik Skoleevents Dias 61

62 Årets Transportvirksomhed Fokus på den veldrevne transportvirksomhed Trafiksikkerhed har en central plads i ÅTV Mange gode kandidater Præsenterer den gode historie Tilfører stolthed til branchen og den enkelte virksomhed Giver energi til fortsat udvikling Kåres 24. maj 2008 på DTLs generalforsamling i Århus Dias 62

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Digitalt vejnet. Godstransport er livsnerven i et moderne samfund. anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL

Digitalt vejnet. Godstransport er livsnerven i et moderne samfund. anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL Digitalt vejnet anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL Godstransport er livsnerven i et moderne samfund - forudsætningen for fyldte køleskabe og tømte skraldespande Workshop

Læs mere

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund - Transportformernes samarbejde v/cheføkonom Ove Holm Dansk Transport og Logistik Medlemmer 2.900 Lastbiler 17.000 Godslokomotiver 50 Ansatte 20.000 11-05-2010

Læs mere

Transportministeriet. Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur. TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur. TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Den nationale transportpolitik En grøn transportpolitik Fremtidens godstransport

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn.

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Copyright DTU Transport 2008 Hvad er DTU Transport CTT = Center for Trafik og Transport på DTU DTF = Danmarks TransportForskning

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark Mulighederne med ITS Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark ITS er ITS = Intelligente Transport Systemer Fælles betegnelse for computerstøttede teknologier der anvendes inden

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Michael Kavin Afdeling: Strategi og analyse E-mail: Michael.Kavin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/9590 Telefon: 76631958 Dato: 28. august 2008 Justeret bilag

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv

En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv 1 En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv Af Flemming Damgaard Larsen (V), Formand for Folketingets Trafikudvalg Tak, fordi jeg måtte komme her i dag og bidrage med et politisk

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Automatiske biler og infrastrukturen. Automatiske bilers betydning for trafik og veje i dansk perspektiv

Automatiske biler og infrastrukturen. Automatiske bilers betydning for trafik og veje i dansk perspektiv Automatiske bilers betydning for trafik og veje i dansk perspektiv Per Jacobsen Vejdirektør Workshop om fremtidens mobilitet 18. maj 2015 Aktuelle indtryk fra dansk presse 2. Effekter som ofte nævnes i

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og Trængsel og CO 2 Bedre udnyttelse af infrastruktur og køretøjer kræver medspil fra myndigheder og transportkunder

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug 2015/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

En bæredygtig transportplan for Danmark

En bæredygtig transportplan for Danmark En bæredygtig transportplan for Danmark - et idékatalog fra Danmarks Naturfredningsforening En bæredygtig transportplan der omsættes til handling! Trafikarbejdet i Danmark er støt stigende og forårsager

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Trafikudvalget. TRU alm. del - Bilag 336 Offentligt NOTAT. Udkast. Trafikudvalget. Christiansborg 1240 København K

Trafikudvalget. TRU alm. del - Bilag 336 Offentligt NOTAT. Udkast. Trafikudvalget. Christiansborg 1240 København K Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 336 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Dato 23/3-07 J. nr. 005-88 Erhvervs- og Færdselskontoret Mads Røddik Christensen

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Transportminister Lars Barfoed NOTAT. Bussen i trafikinvesteringsplanen. Kære Lars Barfoed

Transportminister Lars Barfoed NOTAT. Bussen i trafikinvesteringsplanen. Kære Lars Barfoed Transportminister Lars Barfoed NOTAT Trafikselskaberne i Danmark 9. januar 2009 Bussen i trafikinvesteringsplanen Kære Lars Barfoed Siden regeringens plan for fremtidige investeringer i den trafikale infrastruktur

Læs mere

Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet

Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet Per Homann Jespersen FLUX Center for Transportforskning ENSPAC Roskilde Universitet phj@ruc.dk Infrastrukturkommissionens og dansk trafikpolitiks

Læs mere

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt - Martin Hellung-Larsen, Trafikstyrelsen, TØF konferencen om Kollektiv Trafik 6.-7. oktober

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Arbejdsliste til eget brug

Arbejdsliste til eget brug Forslag nr. Min prioritering 0-3 Emne 1.1 Metroafgrening til Ny Ellebjerg 1.2 Ny metro over havneafsnittet 1.3 Styrket busservice 1.4 Cykelparkering ved København H 1.5 Nye S-buslinjer 1.6 Metroafgrening

Læs mere

Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET

Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET Trafik Manager skal understøtte VD s mission og vision Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem.

Læs mere

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 313 Offentligt De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften Lars Nørby Johansen Formand for Danmarks Vækstråd Statuskonference for

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Transportinfrastruktur

Transportinfrastruktur Danmarks Transportinfrastruktur 2030 Infrastrukturkommissionen Sammenfatning, januar 2008 Betænkning 1493 Infrastrukturkommissionens medlemmer: Birgit Aagaard-Svendsen (formand), direktør, J. Lauritzen

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER HOVEDPUNKTER Noget om statsvejnettet i Danmark Noget om perspektiv/omverdens analyse Problemstillinger

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET 2 DISPOSITION Baggrund og metode til samfundsøkonomisk analyse Hvad er Effektkataloget og hvorfor har vi det? Værdien af trafikinformation

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg.

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Tale til Transportens dag 2010 Indledning Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Vognen var ofte lastet med svin til slagteriet

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis Aalborg i tidligere internationale projekter The CIVITAS Award for New Mobility Culture Leadership ARCHIMEDES Konsortiet 6

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Citydistribution i ydertimerne Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Transport og Logistik Citydistribution i ydertimerne København, Aarhus, Odense og Aalborg Et projekt, delvis finansieret af Center for

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere