MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE"

Transkript

1 MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

2 INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet 12 Alder 14 Religion 15 Køn 15 Seksuel orientering 17 Alle Diskriminationsgrunde 17 ANVENDE MANGFOLDIGHEDEN 20 Innovation 20 Trivsel 22

3 INTRODUKTION BEST PRACTICE I dette dokument kan du læse om de erfaringer, som danske virksomheder har gjort sig gennem deres arbejde med mangfoldighedsledelse. Hver beskrivelse indeholder et råd til andre virksomheder. Best practice-kataloget er opdelt i temaer øge, fastholde eller anvende mangfoldighed på arbejdspladsen. Under hvert punkt, har Institut for Menneskerettigheder samlet erfaringerne ind under forskellige kategorier, således at I vil kunne finde information og best practice, som netop passer til jeres virksomheds behov.

4 KAPITEL 1 ØGE MANGFOLDIGHEDEN Her kan du læse best practice omkring tiltrækning af mangfoldige profiler til virksomheden, på baggrund af følgende grupper: Etnicitet Alder Handicap Seksuel orientering Køn Alle Diskriminationsgrunde ETNICITET Novo Nordisk A/S - Mentorordninger skaber inklusion både internt og eksternt i organisationen Med datterselskaber i mere en 80 lande, er det naturligt for Novo Nordisk at have en medarbejderstab med mange forskellige nationaliteter. Derudover støtter Novo Nordisk sine medarbejdere i den samfundsmæssige opgave, det er at hjælpe folk med anden etnisk baggrund end dansk igang på det danske jobmarked. Novo Nordisk har gennem de senere år arbejdet med et mentorprogram hvor en medarbejder påtager sig et mentorskab for en person med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet er ikke at ansætte den pågældende medarbejder på Novo Nordisk, selv om det også sker, men snarere at klæde disse etniske minoriteter på med det kendskab og den indsigt der skal til, for at finde et relevant job i Danmark, eller starte på en meningsfyldt uddannelse. Novo Nordisk har gode resultater med aktiviteterne. Således har mere end 75% af deltagerne fået job, eller er startet på en relevant uddannelse. Programmet hviler på gensidig respekt og forståelse. Novo Nordisk s medarbejdere oplever en øget indsigt og forståelse for etniske minoriteter, og

5 ØGE M ANGFOL DI GHEDE N mentees får en sparringspartner der kan fremme integrationen på arbejdsmarkedet. Metro Cash & Carry Danmark - Benyt de ansattes netværk til at få et bredere rekrutteringsgrundlag Metro Cash & Carry Danmark har stor erfaring med mangfoldigt sammensatte medarbejdere, da 60% af medarbejderne har anden etnisk baggrund end dansk. De forskellige medarbejdere har forskellige kompetencer og ønsker for deres arbejdsliv. Disse ønsker forsøger Metro Cash & Carry at imødekomme, i så vid udstrækning som muligt. F.eks. er der intet tørklædeforbud, og der tages hensyn til de ansattes individuelle ønsker omkring spise ved sociale arrangementer. Ved på den måde at fastholde medarbejderne over længere tid, kan Metro begynde at anvende disse medarbejderes ressourcer i form af bl.a. deres netværk. Det har nemlig vist sig at være en god vej til en større og bredere ansøgerpulje for nye medarbejdere. Ofte behøver Metro Cash & Carry ikke engang at slå en ledig stilling op, fordi de har medarbejdere, der anbefaler venner eller familie jobbet. På den måde har virksomheden god erfaring med at rekruttere medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk via netværk blandt deres nuværende ansatte Odense Kommune - Lad ledelsen tage ansvar! Odense Kommune har gennemført et projekt kaldet Etnisk Management. Projektet gik ud på at afprøve forskellige modeller for ledelse af etniske minoriteter på Odense Kommunes arbejdspladser, med det formål at ledere i kommunen skulle påvirkes til at ansætte mere etnisk mangfoldigt. Med projektet fik kommunen sat mangfoldighed på dagsorden bl.a. ved at stille to personer til rådighed i kommunen. Disse to personer ydede rådgivning og vejledning til kommunens arbejdssteder, samt bistod konkret forbindelse med rekruttering. Odense Kommunes erfaring fra projektet er, at man skal arbejde strategisk for at få mangfoldighedstænkning ind i sit ledelsessystem. Det er ikke nok at arbejde med procentsatser for andelen af en bestemt gruppe medarbejdere. Det er også andre mål der skal sættes. Bl.a. skal der være sat antal på de medarbejdere, som aktivt arbejder med mangfoldighed i kommunen og som kan sætte fokus på dialog og tænkning omkring mangfoldighed. Projektet lærte også kommunen en anden vigtig ting; nemlig at det at skabe en mangfoldig organisation kræver en kulturudvikling. Det er et langt sejt træk, men alle ressourcerne værd i sidste ende som kommunen selv udtaler. 5

6 Toms Gruppen A/S - Lav et opslagsværk om rekruttering til ledere Toms arbejder ihærdigt på at sikre sig, at de kan møde de udfordringer, virksomheder i Danmark har omkring den langsigtede befolkningsændring, som betyder, at der i fremtiden vil være mangel på arbejdskraft. Recruitment Excellence er et udviklingsprojekt, som skal munde ud i et opslagsværk på Toms Gruppens intranet. Det er henvendt til ledere på tværs af koncernen med værktøjer, skemaer og inspiration til rekrutteringsprocessen, heriblandt rekruttering og integration af etniske minoriteter. På den måde kan lederne dele viden og erfaringer på tværs af organisationen, og skabe en fælles holdning og større bevidsthed omkring diversitet og branding i forhold til rekrutteringsprocessen. DSB - Analyse af interne barrierer for at rekruttere etniske minoriteter DSB har en intern togfører uddannelse, hvor de bemærkede, at de ikke havde lige så mange ansøgere og færdig uddannede togfører med anden etnisk baggrund end dansk, sammenlignet med antallet af ansatte i virksomheden som helhed. De begyndte derfor at undersøge baggrunden herfor, og fandt ud af at optagelsesprøven til uddannelsen var en af grundene til at der var færre ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk. DSB valgte derfor at oprette en forskole til togføreruddannelsen hvor mulighed for at blive forberedt til både optagelsesprøven og togføreruddannelsesforløbet efterfølgende. Forskolen løb over 22 uger, inklusiv en praktik, og indeholdt mange forskellige fag, så som, højtaler udkald, geografi, billettering og retskrivning. Alle deltagere i forskolen kvalificerede sig til at bestå optagelsesprøven og derigennem optagelse på togføreruddannelse. Størstedelen af de optagede bestod og er i dag ansat i DSB. Udlændingeservice - udvid forståelsen af kompetencer til rekruttering og teams Udlændingeservice har gennem en længere periode arbejdet med mangfoldighed, specielt i forhold til at afspejle deres brugergruppe. I den forbindelse har Udlændingeservice valgt at rekruttere fuldstændig på baggrund af kompetencer, men har samtidig valgt at anerkende de kompetencer anden etnisk baggrund eller andre menneskelige konstellationer kan give. Det høje fokus på den enkelte medarbejders potentiale er konkretiseret i arbejdet med modellen Whole Brain Thinking, der fokuserer på

7 ØGE M ANGFOL DI GHEDE N medarbejderens kompetencer og præferencer, og ud fra dette sammensættes de enkelte teams, så de supplerer hinanden bedst muligt. Dette klare fokus på kompetencer har givet flotte resultater i forhold til at sikre lige muligheder for alle ansøgere - uanset deres baggrund. Dette har blandt andet betydet at Udlændingeservice har haft mulighed for at optimere deres behandlingstid, fordi de som organisation i dag er så mangfoldigt sammensat, at de indenfor egne rækker dækker et meget bred kompetencefelt Økonomi og digitaliseringscenteret, Høje Taastrup kommune -anerkendelse af udlandske uddannelser ØDC har valgt at tilbyder dansk kurser ved ansættelse i deres organisation, til de medarbejdere, der har kvalifikationerne men lige mangler at kunne det danske sprog tilstrækkeligt. Samtidig ankerkender de papirer fra uddannelsesinstitutioner i udlandet. Dette har betydet, at ØDC har en stor og bred søgning af højt internationalt uddannet arbejdskraft, som måske ellers ville have haft mulighed for at søg stillinger på baggrund af deres udlandske papirer. Dette hjælper både organisationen men også den enkelte medarbejder, da det betyder at ØDC har større mulighed for at tiltrække de bedst kvalificerede. ALDER McDonald's Danmark A/S - Få større aldersspredning med et neutralt rekrutteringsværktøj McDonald s har et fortsat ønske om at fokusere på mangfoldighed rekrutteringsprocessen. Et af indsatsområderne har været, at få en større aldersspredning medarbejdersammensætningen, da det kan være med til at sænke omsætningshastigheden på medarbejderne og samtidig give et bedre arbejdsmiljø. Helt konkret har McDonald s blandt andet set på selve jobsamtalen, og nu bruger de et nyt værktøj kaldet Hire the smile" som er med til at sikre, at alle kandidater vurderes på samme grundlag. Det tager udgangspunkt de grundlæggende kompetencer, en medarbejder hos McDonald s skal have og intet andet! Ydermere lægger McDonald s op til to samtaler med to forskellige personer fra arbejdspladsen for at sikre, at der gives den rigtige information om jobbet, og at de gensidige forventninger er klare. 7

8 Det kan være vigtigt hvert enkelt tilfælde, at se på hvad det præcist er for nogle kompetencer, man søger efter til en given stilling, og så tilpasse ansøgningsprocessen herefter. HANDICAP Ballerup Kommune - Gør plads til medarbejdere med et handikap Den decentrale enhed Krumtappen i Ballerup Kommune er et aktivitets- og samværstilbud for udviklingshæmmede børn, unge og voksne. Lederen af Krumtappen har bl.a. bevidst arbejdet med at få ansat medarbejdere både skånejob og flex-job. Arbejdspladsen har også en handicappet medarbejder ansat på helt almindelige vilkår. Foruden handikap, har arbejdspladsen også fokus på medarbejderes andre forskelligheder såsom køn, alder, etnicitet osv. I Krumtappen har lederen opsat det mål, at når en ansøger med handicap søger en stilling, så tages vedkommende til samtale. Samtidig har kommunen været behjælpelig og vist økonomisk fleksibilitet, når Krumtappen har villet ansætte nogen i flex- og skånejob. Krumtappen har set mange muligheder i at ansætte medarbejdere, der er meget forskellige. I alt adskiller 33% af de faste medarbejdere sig fra flertallet. Fx er der en handicappet medarbejder, der ikke kan deltage i fysiske aktiviteter med brugerne, men til gengæld kan han spille, synge, tegne, spille teater m.m. Det ved de andre medarbejdere, og så tager de sig af de mere fysiske opgaver. På den måde finder medarbejderne ud af at bruge hinandens kompetencer. I Krumtappen ser man ikke på begrænsningerne, men på mulighederne i mennesket! Region Midtjylland - Tilgængelighed for alle - arbejd med både fysiske og mentale barriere Alle mennesker, der kan deltage på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det, også mennesker med funktionsnedsættelse. Dette er Region Midtjyllands filosofi. Region Midtjylland har som arbejdsgiver tilstræbe at skabe et rummeligt arbejdsmarked, som kan medvirke til at sikre mennesker med funktionsnedsættelse en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er Region Midtjyllands mål: at fremme mulighederne for beskæftigelse for personer med handicap at bruge personalepolitikkens muligheder aktivt, herunder Det Sociale Kapitel

9 ØGE M ANGFOL DI GHEDE N at sikre, at der ikke findes fysiske og holdningsmæssig barriere for handicappedes lige adgang til regionens arbejdspladser, bygninger og elektroniske medier. Region Midtjylland har kigget arbejdsbeskrivelser og teamstrukturer grundt efter i sømmene, og er i den forbindelse blevet opmærksomme på, at mange arbejdsfunktioner kunne gøres mere tilgængelige. I dag har Regionen ca personer med funktionsnedsættelse ansat. Dette betyder at arbejdspladsen har arbejdet med fysiske såvel som mentale barrierer i forhold til ansatte med funktionsnedsættelse, som har været nødvendig for at opnå det flotte resultat. Dette er blevet gjort ved at sørge for at alle regionens faciliteter er fuld tilgængelige for alle. Derudover er der blevet gjort et stykke arbejde for at nedbryde mentale barriere og fordomme omkring hvad mennesker med funktionsnedsættelse kan, og ikke kan. Dette har været med til at påvirke hele organisationen og har haft kæmpe gavnlig effekt som i dag kan ses på de flotte resultater. SEKSUEL ORIENTERING DSB - Frihed til at være det hele menneske - også når man er på arbejde DSB har gjort en stor indsats for at deres medarbejdere skal kunne være på arbejde som hele mennesker. Arbejdet med åbenhed omkring seksuel orientering har blandet andet medført at medarbejdere frit kan vælge hvilken uniform de ønsker at klæde sig i, alt efter hvilket køn de identificerer sig mest med. Derudover har DSB gjort et stort stykke arbejde for at ligestille partnere med ægtefæller og der skelnes i dag på ingen måde. DSB har oprettet et LGBT netværk i organisationen, hvor både medarbejdere og ledelse deltager, de planlægger i år at deltage i Copenhagen Pride. Dette er et initiativ som både medarbejdere og ledelse deltager i. KØN Forsvaret - Beskyt medarbejdere mod diskriminerede adfærd Forsvaret er blevet opmærksomt på, at der inden for egne rækker har eksisteret kønskrænkende adfærd. Derfor valgte forsvaret i 2003 bl.a. at oprette en central og uafhængig rådgivning, hvor alle ansatte kan henvende sig anonymt. Dette gælder både enkeltpersoner samt grupper og ledelsen. Rådgivningen arbejder 9

10 individuelt ud fra den tilladelse den/de enkelte giver i forhold til videre konsekvenser. Dog er rådgivningen forpligtiget til at anmelde kriminelle sager. Forsvaret har på mange måder valgt at arbejde bevidst og konsekvent med etik og moral omkring køn og forsvarets hertil hørende image, som f. eks da forsvaret valgte at stoppe et planlagt arrangement på Oksbøl kaserne. Her ønskede en stripper at afholde et arrangement for at promovere en pin up kalender med meget letpåklædte kvinder i militærinspirerede kostumer, hvor overskuddet skulle gå til hjemvendte soldater. Forsvarskommandoen henviste til, at kvinderne idenne forbindelse fremstilles på en måde, der er i strid med forsvarets personalepolitik, og at det ikke er et signal om forsvaret som arbejdsplads, som man ønsker at sende til kvinder der seriøst overvejer en karriere i forsvaret. Forsvaret har i årevis arbejdet på at vende en negativ kønskultur, og få flere kvinder til at søge ind i forsvaret lød det i begrundelsen fra forsvaret. Nyborg kommune - Tiltræk mænd til traditionelle kvinde jobs Nyborg kommune har gennem en længere periode oplevet at der har været en stærk overvægt af kvinder indenfor plejesektoren. Derfor valgt de at gøre et stort og aktivt stykke arbejde for at tiltrække flere mænd til traditionelle kvinde jobs, da man i Nyborg Kommune mener at det giver en styrke at være forskellige. Dette har blandt andet betyder en ændring af sproget i jobopslagne fra traditionelle terme, og til et mere neutralt eller maskulint sprog. Det betyder blandt andet at deres mandlige dagplejere for børn idag hedder dagplejefar i stedet for dagplejemor. På samme måde er der indenfor plejefaget for ældre borgere, lagt vægt på at jobbet også har maskuline sider, og ikke kun er et kvindefag. Indsatsen har også udmøntet sig i blandt andet i en kampagne hvor annoncerne, istedet for at handle om traditionelle værdier i forbindelse med plejepersonale stillinger og dagpleje stillinger ligger vægt på nogle af de mere utraditionelle værdier ved jobbene. I denne kampagne er det forskellige mænd inden for disse plejefag der er vist i dagligdags situationerne. Nyborg kommune har på denne måde haft succes med at tiltrække flere mænd til plejefag hvor kvinder traditionelt har været overrepræsenteret.

11 ØGE M ANGFOL DI GHEDE N ALLE DISKRIMINATIONSGRUNDE Statens Serum Institut (SSI) - Bliv bevidst om hvilke typer mennesker du ansætter SSI's Vaccineudviklingsafdeling har øget diversiteten, ved at integrere mangfoldighedsarbejdet i projektarbejdet, og sikre større diversitet sammensætningen af ansættelsesudvalg. Det gjorde SSI ved at typebestemme hele afdelingen og fokusere på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt, både individuelt og i grupper. SSI brugte endvidere personlighedstypificering som værktøj til jobanalyser og interviewguiden, til at afdække disse typer i jobsamtalen. Dette system er via intranettet, ved at blive udbredt til andre afdelinger på SSI. Toms Gruppen A/S - Giv udsatte grupper en ny chance på arbejdsmarkedet For Toms er det vigtigt, at være en rummelig virksomhed som kan give mennesker, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, en ny chance. Siden maj 2008 har Toms løbende haft op til 10 personer i arbejdsprøvning. Derved får personer med fx et lille handikap, stress, langvarig arbejdsledighed, sprogproblemer osv. mulighed for at afklare deres faglige og personlige ressourcer med henblik på at vende tilbage til arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Til projektet har Toms tilknyttet en konsulent fra Midtsjællands Kursuscenter, som dagligt er til stede på Toms, visiterer programmet og er fast støtte og kontaktpunkt for de 10 medarbejdere. Det har medført meget positive erfaringer i forhold til tidligere individuelle arbejdsprøvninger. Konsulenten muliggør en tæt opfølgning, et tilhørsforhold og tryghed i arbejdsprøvningen, med gode resultater til følge. Samtidig har det lettet de administrative og kommunikationsmæssige opgaver for Toms i forbindelse med arbejdsprøvninger. Mange medarbejdere føler et ansvar og engagement i projektet, og Toms har indtil nu headhuntet en af personerne i arbejdsprøvning til et fast arbejde på fabrikken. 11

12 KAPITEL 2 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN Her kan du læse best practice omkring fastholdelse af mangfoldige profiler i virksomheden, på baggrund af: Etnicitet Alder Religion Køn Alle Diskriminationsgrunde ETNICITET TDC - Lav et karrierevejsprogram TDC arbejder med at få skabt mangfoldighed bredt i sin organisation. Det betyder f.eks., at når TDC har en vis andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, så skal dette også være afspejlet i sammensætningen på leder- og specialistsiden. Derudover skal der også være plads til, at de ansatte kan følge forskellige karriereveje. TDC har haft den udfordring, at det har været svært at fastholde medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i et karriereforløb, der førte til en lederstilling. TDC er dog klar over, at det ikke nødvendigvis er en lederstilling som alle bør arbejde sig frem imod. Der er et lige så stort behov for specialister. Derfor har TDC et karrierevejsprogram, der starter med, at man som almindelig medarbejder kan få den personlige afklaring på, om ens styrker ligger i et kommende lederjob eller et specialistjob. Dette program er blevet meget populært, og stort set alle deltagere forsætter deres karriere på den ene eller den anden måde i TDC.

13 FASTHOL DE M ANG FOL DIG HEDEN Toms Gruppen A/S Vær løsningsorienterede omkring medarbejdernes religion Hos Toms har de mange medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk, og nogle af disse medarbejdere har også en anden religion and flertallet af de danske medarbejdere. Toms er stolte af denne mangfoldighed, men det har til tider været en udfordring for Toms, mht. hvordan religiøse symboler på arbejdspladsen skulle tackles. På et tidspunkt skulle Toms f.eks tage stilling til muslimske tørklæder, da der er en streng hygiejnepolitik på fabrikken, hvor alle medarbejdere på fabriksgulvet skal have alt håret dækket af en hue, der udskiftes hver dag. Toms endte med at designe et specielt Toms tørklæde, så ingen blev udelukket fra ansættelse hos Toms på grund af tørklæder. Dette eksempel viser hvordan Toms hele tiden ser udfordringer i øjnene, og lærer noget nyt om medarbejdernes forskelligheder. McDonald's Danmark A/S Skab fleksible lederprogrammer Generelt set har det været McDonald's erfaring, at mange kvinder med anden etnisk baggrund end dansk stopper med at arbejde, når de stifter familie. McDonald s har i flere tilfælde oplevet, at kvinderne gør det rigtig godt, og derfor har de tilbudt dem ledertræning på lige fod med McDonald s øvrige ledere. Ofte er der dog andre forventninger til kvinderne fra familiens side, selvom kvinderne ønsker en karriere. McDonald's kan støtte kvinderne i deres beslutning og samtidig give fleksible arbejdstider og rammer, som kan imødekomme familiens forventninger. Hos McDonald s har 19% af medarbejderne en anden etnisk baggrund end dansk, og blandt lederne er det 12%. Det ville derfor være naturligt at have en større repræsentation af såvel mandlige som kvindelige ledere med anden etnisk minoritetsbaggrund. McDonald's Danmark A/S Lav retningslinjer der italesætter mangfoldighedsproblematikker I forhold til at fastholde sine medarbejdere, har McDonald s stillet sig selv spørgsmålene: Hvor inkluderende er jeg som leder? Hvor inkluderende er vi som arbejdsplads? I den forbindelse har McDonald s udarbejdet konkrete retningslinjer for, hvordan man behandler hinanden i restauranten. Her er nogle eksempler på McDonald s spilleregler: Medarbejderne skal kunne føle sig velkomne og respekteret uanset deres personlige livsstil 13

14 Arbejdspladsens medarbejdere afspejler sammensætningen I befolkningen Alle grupper medarbejdere bliver hørt på møder Nedsættende tale af etnisk, religiøs, seksuel eller anden karakter tolereres ikke Der eksisterer ikke etniske opdelinger eller andre kliker i restauranten Relationerne mellem medarbejderne er venlige og kollegiale på tværs af forskelle i baggrund og personlig livsstil Der tages hensyn til forskellige religiøse og etniske højtider og traditioner fx ved at bruge højtidskalenderen i planlægningen af vagter Ved møder eller personalefester, hvor der arrangeres mad og drikke, tages der hensyn til personlige og religiøse præferencer Der tages hensyn og vises fleksibilitet i forhold til medarbejdernes personlige fritidsaktiviteter. ALDER Statens Serum Institut (SSI) - Lav en "Senior-MUS" Hos Statens Serum Institut er de opmærksomme og lydhøre over for de ældre medarbejderes behov. På den måde kan de ældre blive længere tid i virksomheden, hvilket er en stor ressource erfaringsmæssigt for arbejdspladsen. For seniorer er der fx fratrædelsesordninger, fleksibilitet med arbejdstider samt et særligt udviklet koncept omkring seniorer og medarbejderudviklingssamtaler. Alle medarbejdere kommer til en 58 års samtale, hvor seniorkarrieren drøftes sammen med mulighederne for benyttelse af diverse seniorordninger. Der er fx mulighed for en fridag om måneden, for de ansatte der er over 62 år gamle. Herudover har SSI en seniorklub der inviterer nuværende samt tidligere medarbejdere til diverse arrangementer af både faglig og social karakter. DSB Giv mulighed for frivillig seniorordning DSB har lavet et specielt system, hvor alle der når hvis alder kommer under en normal senior ordning, men der er også mulighed for en frivillig senior ordning. Den normale senior ordninger giver flere fridage i løbet af året, samt forskellige muligheder for den enkelte til at tage mere fri. Den frivillige senior ordninger giver derimod en større frihed til få en speciel tilpasset stilling permanent, som kan give større frihed i hverdagen, tilpasses fysiske udfordringer, eller mulighed for nedsat tid med fuld pensions opsparing de sidste år. Denne ordning indeholder også mulighed for retræte med overgang i anden stilling inden pensionsalderen, med lønkompensation, så det ikke går udover pensions opsparingen. Dette giver ældre medarbejdere mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet under forhold der kan tilpasses dem individuelt, uden

15 FASTHOL DE M ANG FOL DIG HEDEN økonomisk belastning og virksomheden for mulighed for at beholde deres kompetencer længere. RELIGION Økonomi og digitaliseringscenteret Høje Taastrup kommune Højtider for alle Økonomi og digitaliseringscenteret i Høje Taastrup kommune. Der er på nuværende tidspunkt 59 ansatte som dagligt varetager opgave for kommunen. De har ikke direkte kunde kontakt, men servicere kommunens medarbejdere, byråd og ledelse. Hos Økonomi og digitaliseringscenteret i Høje Taastrup kommune har ledelsen taget initiativ til, at de forskellige medarbejdes religiøse højtider fejres i løbet af året. Dette betyder, at alle medarbejder både har mulighed for at fejre deres højtid og dele glæden med deres kollegaer, endvidere også lære mere om deres kollegaer og andre religioner. Mange medarbejdere har udtrykt stor glæde ved dette initiativ. KØN Nykredit - Afhold kønsneutrale udviklingssamtaler Nykredit har siden midten af 1990 erne gennemført en række barriereanalyser og medarbejderundersøgelser omhandlende køn og karriere. Bl.a. blev samtlige medarbejdere i koncernen udspurgt omkring deres oplevelse af emner og forhold omkring køn og karriere tilbage i 1995/96. Denne undersøgelse viste bl.a., at der var væsentlig forskel på kvinder og mænds oplevelser af de årlige udviklingssamtaler. I konsekvens af denne erkendelse, igangsatte Nykredit et gennemgribende arbejde med at revidere det daværende udviklingssamtalesystem. Alt med det formål at sikre at kvinder såvel som mænd både fik drøftet forhold i nuværende job, samt karriereønsker og muligheder. I dag har Nykredit således et værktøj til udviklingssamtaler, der gør det muligt at målrette dialogen om kompetenceudvikling og karriere for alle medarbejdere m/k, uanset jobtype og kompetenceprofil. Toms Gruppen A/S Hold afstemmende og åbne samtaler med medarbejdere, der skal på barsel Toms har arbejdet meget med at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder. I topledelsen er der lige så mange kvinder som mænd og Toms tilstræber at have en ligelig fordeling mellem køn på talentudviklingshold. 15

16 Kønsmæssig ligestilling er et fokusområde for Toms administrerende direktør. Toms barselsmøder er et konkret initiativ til at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder. Hvert år samles de kvinder, der enten har været eller skal på barsel, til et møde med den administrerende direktør og HR for at drøfte nye initiativer og forbedringer. Det har blandt andet resulteret i en ordning hvor kvinder, der skal på barsel, afholder en samtale med HR og nærmeste chef, både før og efter barselsperioden, for at afstemme forventninger i forhold til jobbet. Toms har ligeledes haft en fremtidsforsker ansat for at undersøge kønsligestilling i virksomheden, hvilket har medført en diskussion og overvejelse omkring en kønskvotering i bestyrelsen. McDonald's Danmark A/S Afløn kønsneutralt Hos McDonald s er 46% af medarbejderne kvinder, og på lederniveau er tallet 48%. Virksomheden har en masse forskellige initiativer for at ligestille mænd og kvinder. Bl.a. har de en forankret mangfoldighedspolitik som giver lige vilkår for mænd og kvinder. Eksempler på denne politik er at lønnen stiger, når den ansatte udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Dvs. at lønnen ikke blot reguleres tilfældigt, som der ses i andre brancher. Desuden mener McDonald's, at der ikke er meget, der tyder på, at mandlige ledere klarer sig bedre end kvindelige. Forsvaret - Tag aktiv afstand fra diskriminerende holdninger Forsvaret er en af de største arbejdspladser i Danmark. Traditionelt set, har Forsvaret været et meget mandsdomineret arbejdsplads - og derfor har det været en af de største prioriteter for Forsvaret at lave om på dette. En af Forsvarets erfaringer inden for arbejdet med at øge antallet af kvinder var da gennem en længere periode blev opmærksom på, at der inden for egne rækker har eksisteret kønskrænkende adfærd. Derfor valgte forsvaret i 2003 bl.a. at oprette en central og uafhængig rådgivning, hvor alle ansatte kan henvende sig anonymt. Dette gælder både enkeltpersoner samt grupper og ledelsen. Rådgivningen arbejder individuelt ud fra den tilladelse den/de enkelte giver i forhold til videre konsekvenser. Dog er rådgivningen forpligtiget til at anmelde kriminelle sager. Forsvaret har på mange måder valgt at arbejde bevidst og konsekvent med etik og moral omkring køn og forsvarets hertil hørende image, som f. eks da forsvaret valgte at stoppe et planlagt arrangement på Oksbøl kaserne. Her ønskede en stripper at afholde et arrangement for at promovere en pin up kalender med

17 FASTHOL DE M ANG FOL DIG HEDEN meget letpåklædte kvinder i militærinspirerede kostumer, hvor overskuddet skulle gå til hjemvendte soldater. Forsvarskommandoen henviste til, at kvinderne i denne forbindelse fremstilles på en måde, der er i strid med forsvarets personalepolitik, og at det ikke er et signal om forsvaret som arbejdsplads, som man ønsker at sende til kvinder der seriøst overvejer en karriere i forsvaret. Forsvaret har i årevis arbejdet på at vende en negativ kønskultur, og få flere kvinder til at søge ind i forsvaret lød det i begrundelsen fra forsvaret. SEKSUEL ORIENTERING DSB - Frihed til at være det hele menneske - også når på arbejde DSB har gjort en stor indsats for, at deres medarbejdere skal kunne være på arbejde som hele mennesker. Med 9200 ansatte kan det ikke undgåes der er forskelle, men de skal omfavnes og ikke gemmes væk Arbejdet med åbenhed omkring seksuel orientering har blandt andet medført, at medarbejdere frit kan vælge, hvilken uniform de ønsker at klæde sig i, alt efter hvilket køn de identificerer sig mest med. Derudover har DSB gjort et stort stykke arbejde for at ligestille partnere med ægtefæller og der skelnes i dag på ingen måde. Dette betyder at partnere har lige mulighed for barsel, bliver inviteret på lige fod med ægtefæller, og har mulighed for benytte sig af DSB rabatter og tilbud gennem den ansatte. DSB har oprettet et LGBT netværk i organisationen, hvor både medarbejdere og ledelse deltager, de deltager blandt andet i Copenhagen Pride. Dette er et initiativ som både medarbejdere og ledelse deltager i. ALLE DISKRIMINATIONSGRUNDE Odense Kommune Stil resultatkrav til alle direktører En af Odense Kommunes største erfaringer med at arbejde med mangfoldighed er, at man skal sikre et ledelsesmæssigt ejerskab om en fælles mangfoldighedsstrategi, men samtidig frirum til forskellig iværksættelse lokalt. Derved sikres nemlig lokalt ejerskab ude på arbejdspladserne. Desuden er det vigtigt, at huske at sætte handling bag ordene, når man har indsamlet viden og lavet nogle målsætninger. Gennem en forpligtelse i ledelsessystemet sikres ressourcer, kontaktpersoner og værktøjer til arbejdet. Som et konkret initiativ har Odense Kommune indført resultatkrav i alle direktørers kontrakter i Det betyder, at direktørerne har ansvaret for at der iværksættes konkrete 17

18 aktiviteter på et antal arbejdssteder i egen forvaltning, med henblik på at fremme arbejdet med mangfoldighed. Dansk Cleaning Service (DCS) - Sænk medarbejderomsætningen og sygefraværet med en strategisk tilgang til mangfoldighedsledelse Dansk Cleaning Service's branche er generelt kendetegnet ved stor udskiftning af personale og højt sygefravær. DCS har arbejdet strategisk med mangfoldighed for at øge trivslen i virksomheden. Da DCS startede med at arbejde med mangfoldighed, var der ikke mange redskaber til rådighed. Virksomheden har derfor udviklet et procesværktøj som kaldes Sammen Blomstrer Vi, som har til hensigt at fastholde en mangfoldighedsudvikling. Det var vigtigt for DCS, at værktøjet var enkelt at anvende, nemt at forstå og at det kunne være en del af den daglige drift. Virksomheden ser på den måde mangfoldighedsledelse som et strategisk værktøj, og DCS har i dag medarbejderne ansat i 1,2 år, hvilket er højt i den branche. De ansattes sygefravær har ikke været over 1% siden mangfoldighedsprogrammet blev iværksat, så DCS har i høj grad haft en økonomisk gevinst ved at få mangfoldigheden til at trives. ISS Facility Services A/S- Lad en ombudsmand være til rådighed for de ansatte ISS har en ombudsmand som alle ledere og medarbejdere kan henvende sig til, hvis de føler sig udsat for chikane eller diskrimination. Ombudsmanden har tavshedspligt, og bliver opsøgt af medarbejderne hvis det ikke har kunnet lade sig gøre, at anvende de sædvanlige kanaler såsom tillidsmanden eller ens egen leder. Fordelen ved at bruge en uafhængig ombudsmand er, at visse ansatte kan føle sig chikaneret eller diskrimineret af deres egen leder. Det vil derfor ikke være en optimal løsning, at bede medarbejderne om at klage til deres egen leder. Her spiller Ombudsmanden en vigtig rolle, da han er en ekstern person, der er upartisk, neutral og ser objektivt på hver enkelt klage. ISS s ombudsmand modtager månedligt 3-5 henvendelser. ISS informerer bredt omkring ombudsmanden gennem personaleblade, tillidsrepræsentanter, medarbejderhåndbøger og medarbejderportaler, således at alle kender ombudsmandens eksistens og ansvarsområder. McDonald s Danmark A/S- Gør mangfoldighed til en del af uddannelsen McDonald s Danmark A/S har oprettet en lederuddannelse, hvor medarbejdere får mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt, og hermed få mere

19 FASTHOL DE M ANG FOL DIG HEDEN ansvar. På denne lederuddannelse bliver kursisterne undervist i mangfoldighed og konflikthåndtering, bl.a. ved undervisning i, hvordan man håndterer chikane fra gæster eller kolleger. Undervisningen foregår bl.a. ved at der vises forskellige træningsvideoer med eksempler fra hverdagen i restauranten, hvorefter de gennemgås med holdet og bliver diskuteret i små grupper. Lederuddannelsen har en god balance af teori og praksis, hvilket er en fordel for de kursister som måske ikke er så gode til dansk. Dette medfører, at alle har en chance for at kunne uddanne sig til leder hos McDonald s. Træningen er baseret på samarbejdsøvelser og billeder, mens undervisningsteksten er skrevet i et letlæseligt sprog. Derudover får medarbejdere med stærke læsekundskaber mulighed for at hjælpe de svagtlæsende. På lederuddannelsen bliver der undervist i emnet Værdsættelse af menneskers forskellighed og Assertion, hvor lederaspiranterne lærer at værdsætte og bruge medarbejdernes individuelle forskelligheder. Udover at lederen får brugt de forskellige medarbejderes kompetencer bedre, giver det også en større selvtillid til de enkelte medarbejdere, hvilket skaber et godt arbejdsklima i restauranten! 19

20 KAPITEL 3 ANVENDE MANGFOLDIGHEDEN Her kan du læse best practice omkring anvendelse af mangfoldige profiler i virksomheden, på baggrund af: Innovation Trivsel INNOVATION Statens Serum Institut - Kortlæg jeres kompetencer I Vaccineudviklingsafdelingen har Statens Serum Institut gennemgået en kortlægning af kompetencer, med henblik på at bruge dem mere målrettet/strategisk. Det kan f.eks være i forhold til projektopstart og sammensætning af teams. Det giver gode forudsætninger for at der opstår anderledes ideer, og dermed et mere innovativt miljø i afdelingen, når man bevidst sætter forskellige mennesker sammen. Værktøjet anvendes ligeledes til at afdække, om alle de kompetencer der er brug for i et projekt, er til stede eller om projektgruppen evt. skal udvides. Nykredit Placer ansvaret for mangfoldighed i en tværorganisatorisk arbejdsgruppe I Nykredit er der nedsat en særlig tværorganisatorisk arbejdsgruppe kaldet Karriere, Køn & Kultur (i daglig tale 3K), hvis faste opgave er at fremme mangfoldigheden i koncernen. Arbejdsgruppen har reference til koncernsamarbejdsudvalget (bestående af Nykredits direktion og faglig organisation) og gruppen fungerer som ildsjæle, eksponenter og idéskabere.

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Ligestillingskonference. 27. september 2007

Ligestillingskonference. 27. september 2007 Ligestillingskonference 27. september 2007 Lidt om Nykredit Nykredits aktiviteter er: Realkredit til Privat Landbrug Erhverv Partnersalg af realkredit til privatkunder i Totalkredit Bank Forsikring Ejendomsmæglervirksomheder

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Mangfoldighed og bundlinje Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Cranet HRM Konferencen 2012 Resultat! 3,7 %-point Kilde: Undersøgelse: PwC, ISS og Innoversity 3 ISS er mere end rengøring ISS er dansk -

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Mangfoldighed i Arriva Danmark Årsmøde Vinsa Arriva Danmark

Mangfoldighed i Arriva Danmark Årsmøde Vinsa Arriva Danmark Mangfoldighed i - Sådan har vi gjort Årsmøde Vinsa 28. november 2012 Tal og strategi for mangfoldighed 89 forskellige nationaliteter i Arriva 3 Mænd/kvinder i Arriva 4 Aldersfordelingen i Arriva 5 strategier

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR nr. 17146815 EAN nr. 5798000033757 www.skm.dk J.nr. Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Miljøministeriets HR-strategi

Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriet Ministeren Departementet Center for Koncernforvaltning Skov- og Naturstyrelsen Miljøstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen Naturklagenævnet

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere