Temperature Difference Controller MTDC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temperature Difference Controller MTDC"

Transkript

1 Temperature Difference Controller MTDC Monterings- og brugs-anvisning Gennemlæses inden montering, igangsætning og betjening

2 Indhold A.1 CE-mærkning 4 A.2 Generelt 4 A.3 Symbolforklaring 4 A.4 Ændringer af apparatet 5 A.5 Garanti og hæftelse 5 B.1 Tekniske data 6 B.2 Temperaturmodstandstabel for PT1000 følere 6 B.3 Styringsinformation 7 B.4 Levering 7 B.5 Recycling og Skadelige stoffer 7 C.1 Vægmontage 8 C.2 Elektrisk tilslutning 9 C.3 Installation af temperaturfølerne 10 D. Klemmetilslutning 11 D.1 Hydrauliske varianter 12 E.1 Visning og Indtastning 14 E.2 Idriftsætnings hjælp 15 E.4 Menu og Menustruktur Måleværdier Analyse Driftstimer Varmeydelse Grafikoversigt Meddelelser Reset/sletning Driftsform Automatik Manuel Off Indstilinger Tmin Prioritering af Lagring T Solar S (X) Tmin Tmax Prioritering af Lagring ΔT Solar S Tmax S Tmax Pool Priority S Δ T Solar S Tmax SB (pool) Tmax S Tmax pool varmeveksler T-Prioritering Opladningstid Stigning Beskyttelsesfunktioner Anlægsbeskyttelse Solfangerbeskyttelse Returkøleanlæg Frostbeskyttelse Nødvendig beskyttelse Solfanger-alarm Specialfunktioner Programvalg Pumpeindstillinger V Type af pumpe Pumpe Udgående Signal V / PWM off V / PWM på V / PWM max Vis signal Styring af hastighed Varianter Skylningstid Styringsstid Max. Omdrejningstal Min. Omdrejningstal Nominel Værdi Set ΔT Relæfunktioner Solar bypass Termostat Køling Forøgelse af returløb Felt køling Anti Legionella Varmeoverførsel Forskel Fastbrændselskedel Fejl meddelelse Booster pumpe Parallel drift R (X) Altid tændt Varmepumpe Mængden af varme Konstant gennemstrømning Fremløb sensor (X) Return sensor Anti fryse type Glycole procentdel Gennemstrømning (X) Offset T Følerjustering Ibrugtagning Fabriksindstillinger Starthjælpfunktion Ur og dato Sommertid Eco visningstilstand Temperatur enhed Netværk Adgangskontrol Ethernet Menuspærre Serviceværdier Sprog 42 Z.1. Tekniske fejlmeddelelser 43 Z.2 Udskiftning af sikring 44 Z.3 Service 45 Z.4 CAN-Bus 46

3 Denne manuel er gældende for hardwaren MTDC version 5, januar 2015 Hvis du er usikker på, hvilken version du har, skal du kontrollere typen af mærkat på siden af controlleren. MTDC Version 5 AC V, 50/60Hz, 460VA Hvis versionen ikke kan læses der, åbnes controllerens Service values fra menuen. Versionen vises i første linje af Service values. 3

4 A.1 CE-mærkning Sikkerhedsbestemmelser Gennem CE-mærkningen erklærer producenten, at Temperatur-Difference-Controller 3, efterfølgende benævnt MTDC, opfylder følgende sikkerhedsbestemmelser: - EC low voltage directive 2006/95/EC - EC electromagnetic compatibility directive 2004/108/EC Conforwithy has been verifi ed and the corresponding documentation and the EC declaration of conforwithy are kept on fi le by the manufacturer. A.2 Generelt Det er meget vigtigt du læser dette! Denne monterings- og driftsvejledning indeholder en grundlæggende vejledning og vigtige oplysninger om sikkerhed, installation, drift, vedligeholdelse og optimal udnyttelse af enheden. Derfor skal disse instruktioner være fuldstændig forstået af den installationens tekniker / specialist, og af den der er står for driften af systemet, før installationen, idriftsættelse og driften af enheden. De gældende regler for forebyggelse af ulykker, VDE-bestemmelser, der fi ndes i reglerne der er gældende for DIN-EN-standarder samt installation og drift instruktion af de ekstra komponenter skal overholdes, controlleren må under ingen omstændigheder erstattes af eventuelle sikkerhedsanordninger, der leveres af kunden! Installation, elektrisk tilslutning, idriftsættelse og vedligeholdelse af enheden må kun udføres af specialister, der besidder den nødvendige uddannelse. Til brugeren: Sørg for, at specialisten giver dig detaljerede oplysninger om funktioner og betjening af controlleren. Opbevar altid brugsanvisningen i nærheden af controlleren. A.3 Symbolforklaring Fare! Fare for elektrisk stød! Fare! Skoldningsfare! Fare for skade på styringen! 4 Særlig vigtig information vedr. optimal drift!

5 A.4 Ændringer af apparatet Sikkerhedsbestemmelser Fare! Ved ændringer i styringen kan sikkerheden forringes betydeligt. Uden skriftlig tilladelse fra producenten, er det ikke tiladt at ændre på apparatet. Det er ikke tilladt at tilføre apparatet komponenter der ikke er afprøvet sammen med apparatet. Hvis der en synlig skade på apparat som påvirker driftssikkerheden, skal det omgående slukkes Dele og tilbehør der ikke virker korrekt i styringen, skal straks udskiftes. Der må kun anvendes originale reservedele fra producenten. Producentens dataplade må ikke fjernes, ændres eller beskadiges. Denne vejledning skal bruges i forbindelse med brug af apparatet. A.5 Garanti og hæftelse Apparatet er fremstillet under høje kvalitets- og sikkerheds-krav. Garantien på apparatet gælder i 2 år efterdatoen for køb af produktet. Garati og hæftelse gælder ikke når: Tilsidesættelse af denne montage- og betjenings-vejledning Uhensigtsmæssig montage, igangsætning,service og betjening. Uhensigtsmæssigt gennemførte reparationer. Selvgjorte ændreiger i apparatet. Installation af fremmede komponenter i apparatet. Alle skader der opstår ved videre brug af apparatet, på trods af fejl i apparate. Mangelfuld brug af originale komponenter. Forkert brug af apparatet. Overskridelse af apparatets tekniske datas grænseværdier. Force Majeure 5

6 B.1 Tekniske data Beskrivelse af styringen Electrical specifications: Netspænding VAC Netfrekvens 50-60Hz Strømforbrug 0,5W - 2,5W Intern sikring Beskyttelse Beskyttelsesklasse Overspændings kategori Grad af forurening kategori 2A/250V slow blow IP40 II II II Mekanisk relæ 460VA for AC1 / 460W til AC3 = 2 (R1) 2 (R1/R2) 0-10V udgang, tolerance 10%, 10 k Ω belastning eller PWM output freq. 1 khz, niveau 10 V 1 (V1) PT1000 input sensor måleområde -40 C til 300 C 4 4 ( - S4) Netværksforbindelser CAN Bus Tilladt ledningslængde for sensorer og apparater: Controller og udendørs sensor <30m Andre PT1000 sensorer <10m CAN <3m PWM / V <3m Mekanisk relæ <10m Real Time Clock RTC med 24 timers power reserve Godkendt omgivelser Omgivelsestemperatur Ved installation Transport/lager 6 0 C...40 C 0 C...60 C Luftfugtighed Ved installation max. 85% rel. Feuchte bei 25 C Transport/lage inge dug tilladt Other specifications and dimensions Særlige data og målinger Chassis 2-delt Kunststof ABS Indbygning Vægmontage - mulighed for tavleindbygning Mål 163mm x 110 mm x 52 mm Indbygningsmål 157 mm x 106 mm x 31 mm Display Grafisk display 128 x 64 LED Flerfarvet Betjening 4 taster B.2 Temperaturmodstandstabel for PT1000 følere C Ω

7 B.3 Styringsinformation Beskrivelse af styringen Temperatur-Difference-Controller MTDC gør det muligt at styre solvarme og varmeanlæg. Apparatets overbevisende og enkelte betjening gør det utroligt funktionelt. Hver enkelt indtastning er simpel og klar. I styringsmenuen står de enkelte funktioner let beskrevet med måleværdier og indstillinger samt hjælpetekster og overskuelig grafi k. TDC3 er en Temperatur-Differens-styring som kan indbygges i mange forskellige anlæg. Dette kan ses i B.5 Vigtige kendetegn: Visning af grafi k og tekst i oplyst display Visning af aktuelle målinger Udlæsning og overvågning med grafi kstatistik Omfangsrige menuer. Menuspærre som hindrer uhensigtmæssig brug Tilbagesætning af valgte værdier og fabriksindstillinger. Diverse ekstrafunktioner. B.4 Levering Temperature Difference Controller MTDC 3 skruer 6 kabelholdere Ekstra sikring 2AT Montage- og betjenings-vejledning Valgfri ekstrabestilling: PT1000 følere og dybderør Ekstraudstyr: PT1000 følere, dybderør, lynsikring, ekstrarelæer Data Logger med Ethernet-forbindelse B.5 Recycling og Skadelige stoffer Apparatet er underlagt ROHS 2011/65/EU. Apparatet må ikke bortkastes, eller komme i husholdningsaffald, men skal deponeres på genbrugsstation under elektroniske apparater. 7

8 Installation C.1 Vægmontage Styringen skal installes i tørre omgivelser og under de i 2.1 tekniske data nævnte betingelser. C Løs skruen på dækslet 2. Løft forsigtigt overdelen fra underdelen. 3. Læg overdelen fra dig uden at berøre elektronikken. 4. Placer underdelen mod væggen og mærk skruehullerne op. 5. Bor tre 6mm huller og sæt dyvler i væggen 6. Sæt den øverste skrue i og fastgør. C Sæt de to underste skruer i og fastgør. 8

9 Installation C.2 Elektrisk tilslutning Fare! Afbryd strømmen inden arbejdet påbegyndes.mål om der er strøm på installation. De elektriske forbindelser må kun tilsluttes af fagfolk og gældende foreskrifter skal overholdes. Lavspændingsførende ledninger, såsom temperaturfølerledninger føres for sig selv. Temperaturfølerledning monteres i styringens venstre side og netspændingskabler føres i styringens højre side. Der skal være monteret en seperat afbryder i forbindelse med styringen. Afi solering af ledningerne der monteres i styringen må max være 55mm 9

10 Installation C Vælg anlægstype/program (se B5 og D1 - D20) 2. Åbn styringshuset 3. Afi soler ledningerne max. 55mm og før ledningerne ind gennem tyllerne 4. Tryk på polklemmen med en passende skruetrækker og indfør ledningen i klemmen. 5. Skru styringshuset på igen. 6. Tænd for strømmen. C.2.2 Instruktioner for klemmer: 1. Sæt skruetrækker ind i det øverste hul. Skub låse klemmen ned. Hold skruetrækker i denne position. 2. Sæt kablet i den nedre åbning. 3. Fjern skruetrækker. Klemmen låser kablet. C.3 Installation af temperaturfølerne Styringen arbejder med PT1000 følere som giver en nøjagtig temperaturmåling for optimal styring af anlægget. Følerledningen skal være mindst 0.75 mm² og kan maximalt forlænges 30 meter. Vær opmærksom på at der hermed ikke forekommer overspændingsmodstand. Anvend passende følerrør i installationen. 10 Temperaturfølerlednidningen og 220V netledningen skal føres i seperate kabel kanaler.

11 Installation D. - Klemmetilslutning Lavvolt max. 12V Fare! Netspænding 230VAC CAN CAN VF VF S4 S4 - V1 S3 S3 PELV R2 N L N R1 N På controllerens Platine: CAN1 CAN2 CAN Bus-forbindelse CAN Bus-forbindelse Lavvolt max. 12V Lavvolt max. 12VAC/DC tilsluttes i venstre klemmerække! Klemme: Ansluttes til: Temperaturføler 1 Temperaturføler 1 (GND) Temperaturføler 2 Temperaturføler 2 (GND) S3 Temperaturføler 3 S3 V1 Temperaturføler 3 (GND) V1 0-10V / PWM hastighed styret udgang til højeffektiv pumper - Hastighed styret udgang til 0-10V GND. / PWM til pumper Høj effektivitets pumper S4 Temperaturføler 4 S4 Temperaturføler 4 (GND) Netspænding 230VAC Fare! Netspænding 230VAC Hz tilsluttes i højre klemmerække! Klemme: Ansluttes til: N Nulleder N R1 Relæ R1 N Nulleder N L Mains faseleder L N Nulleder N R2 Relæ R2 PE beskyttelsesleder skal forbindes til PE metal klemme! 11

12 D.1 Hydrauliske varianter Beskrivelse af styringen De følgende diagrammer er principskitser over mulige anlæg. Styringen erstatter ikke sikkerhedsventiler og andre sikkerhedsmæssige komponenter. Til nedenfor viste anlæg skal der tilføjes sikkerhedsventil, kuglehane, returventil, skoldningssikring etc R1(V1) R1(V1) R1(V1) Solar med opbevaring Solar med pool Brændselsfyrede kedelanlægs lagring R1(V1) R2 R2 Opbevaring overførsel Solar med varmeveksler Termostat ΔT R1 ΔT R2 R1(V1) S4 R1(V1) Universal Delta T. Afspærringsventil Solar med pool og varmeveksler R2 R1(V1) R1(V1) S3 R2 S3 R1(V1) S3 S4 R2 12 Solar med termostat (supplerende opvarmning) Solar med to-zone opbevaring Solar med varmekreds

13 Beskrivelse af styringen Hydrauliske varianter S4 R2 S3 S4 R1(V1) R2 R1(V1) R2 R1(V1) Solar med bypass Solar med varmeveksler Solar med 2 solpanels overflader og skifte ventil S4 R1(V1) R2 R2 R1(V1) S3 R1(V1) R2 S3 Solar med 2 solpanels overflade og 2 pumper Solar med 2 lagre og skifte ventil Solar med 2 lagre og 2 pumper R2 R1(V1) S4 S3 R1(V1) S4 R1(V1) S3 R2 R2 Solar med lagring overførsel Solar med pool og varmeveksler Solar med termostat og skifte ventil R2 R1(V1) S3 R1(V1) R2 Solar med opbevaring og fast brændsel kedel Solar med køling 1 (solpanels køling) R1(V1) R2 Solar med køling 2 (solpanels køling) 13

14 Beskrivelse af styringen Hydrauliske varianter S4 S3 R1(V1) S4 S3 R1(V1) R2 R1(V1) R2 Solar med køling 3 (solpanels køling) R2 Solar med opbevaring og fast brændsel kedel og S4 2x Solar S3 Pumpe Valve 3-vejsventil R2 på Sensor kollektor Radiator ventilator varmeveksler pool opbevaring Fastbrændselskedel supplerende varme gennemstrømningsvarmeren Betjening E.1 Visning og Indtastning Display (1) med et omfangsrigt tekst- og grafikvisning muliggører en enkelt og hurtig betjening af styringen. (2) (1) (3) (4) Eksempler på symboler på displayet: Pumpe (Roterer når ibrug) Ventil (Flowretning sort) Solfanger Beholder Swimmingpool Temperaturføler Varmeveksler Advarsel/Fejlmelding Advarsel / fejlmeddelelse Nye oplysninger Lysdioden (2) lyser grøn når et relæ er tændt. Lysdioden (2) lyser rød når der ikke er aktivitet. Lysdioden (2) lyser langsomt blinkende rød i manuel tilstand. Lysdioden (2) lyser hurtigt blinkende rød når der er fejl i systemet. Indtastning på de 4 taster (3 + 4) bruges i de efterfølgende beskrivelser. ESC-tasten (3) bruges til at forlade menuerne eller for at annullere en indtastning. Ved tryk på ESC, bliver der spurgt om at indstillingerne skal gemmes! De andre tre tasters funktion bliver vist på display et, hvormed den højre tast er en ENTER eller valg-funktion. Eksempler på indtastning: +/- Mindre/Mere / Menu op/ned JA/NEJ Gemme/Slette INFO Information TILBAGE til forrige visning OK Bekræfte valg BEKRÆFT Bekræft indstillinger 14

15 E.2 Idriftsætnings hjælp Parametrisering 1. Indstil sprog, tid og dato. 2.a) Start installationsguiden (menu 6.8.) Guiden i opsætning guider dig gennem de nødvendige og grundlæggende indstillinger i den rigtige rækkefølge. Hver parameter er forklaret kort i displayet. Ved at trykke på esc -tasten kommer du tilbage til den forrige indstilling. Eller 2.b) Opsætning uden installationsguiden: Indstillingerne skal foretages i følgende rækkefølge: Menuen 9. Sprog. Menuen 2. tid, dato og driftsperioder. menuen 3. Varmekreds indstillinger, alle værdier. menu 5. Beskyttelse funktioner (hvis eventuelle justeringer er nødvendigt). menu 6. Specielle funktioner (hvis eventuelle justeringer er nødvendigt). Bemærk: Installationsguiden kan altid vælges i menu 6.8. Overvej forklaringerne for de enkelte parametre på de følgende sider og se om yderligere indstillinger er nødvendige.3. I Menu 3.2 skal operating mode indstilles til, Manual for at teste switch udgange med brugeren tilsluttet og kontrollere sensorværdierne for plausibilitet. Sæt den derefter i automatisk mode. 15

16 E.4 Menu og Menustruktur Betjening Grafi k- og oversigts-visningen vises, når der ikke er blevet trykket på tasterne i 2 min. eller hvis der trykkes ESC i Hovedmenuen. Når styringen er i Grafi k- og oversigts-visningen vil et vilkårligt tastetryk føre til Hovedmenuen. Måleværdier 1. - Måleværdier Menuen 1. Måleværdier viser den aktuelle temperatur. Man går ud af menuen ved at trykke ESC eller ved at vælge 1. Forlad Måleværdier Viser Måleværdier Fejl, betyder det at der er en forkert eller defekt føler monteret. For langt kabel eller dårligt placeret føler, kan give afvigelser i læsningen af temperaturen. I så fald kan der korrigeres for dette. Se anvisningen i pkt Hvilken måleværdi der skal vises er afhængig af det valgte program, den tilsluttede føler eller versionen af styringen. 16

17 Analyse 2. - Analyse Menuen 2. Analyse tjener som funktionskontrol og langtidsovervågning. Man går ud af menuen ved at trykke ESC eller ved at vælge 2. Forlad Analyse For analyse af data er det nødvendigt at klokken er korrekt indstillet. Vær opmærksom på at tiden bliver nulstillet ved afbrydelse af strømmen til styringen og tiden skal genindstilles efter et evt. nedbrud. Ved fejlbetjening eller forkert tidsindstilling kan data gå tabt og forkerte udregninger kan forekomme. Producenten garanterer ikke for tabte data Driftstimer Visning af driftstimer for solvarmepumpen tilsluttes regulatoren; forskellige tids indstillinger (dag-år) er tilgængelige Varmeydelse Visning af systemets varmeydelse Grafikoversigt Her følger der en samlet oversigt fra som bjælkediagram. Der er forskellige tidsintervaller til rådighed.og der kan bladres gennem menuen med to taster Meddelelser Visning af de sidste 10 meddelelser vedr. anlægget med dato og tidspunkt Reset/sletning Tilbagesætning og sletning af den enkelte analyse. Ved valg af Alle Analyser bliver alt slettet med undtagelse af fejlmeldinger. 17

18 Driftsform 3. - Driftsform Menuen 3. Driftsform kan styringen skifte mellem manuel og automatisk drift. Man går ud af menuen ved at trykke ESC eller ved at vælge 4. Forlad Driftsform Automatik Styringen står fast på Automatik. Styringen kan kun køre korrekt ved automatisk drift! Ved strømafbrydelse sættes styringen tilbage til den valgete driftsposition Manuel Relæet og dermed den tilsluttede bruger tændes og slukkes ved at trykke på en tast, uden hensyntagen til de aktuelle temperaturer og de parametre, der er blevet sat. De målte temperaturer er også vist at for at give et overblik og kontrol over funktionerne. Fare! Off I manuel funktion, tilsidesættes de faktiske temperaturværdier og styringen kan betjenes af brugeren. Dog bør dette kun udføres af en fagmand for kortvarige funktionstests. De forskellige relæer kan aktiveres ved tastetryk udenom de faste temperaturmålinger.dog vises temperaturerne i oversigts-display et. Hvis Off vælges er alle styringsfunktioner deaktiveret. Ved længerevarende off-position af styringen bedes man være opmærksom på at temperaturen i solfangerne kan blive meget høj! 18

19 Indstilinger 4. - Indstilinger Menuen 4. Indstilinger kan styringens grundindstillinger indtastes. Bemærk: Styringens sikkerhedsindstillinger ændres ikke. Man går ud af menuen ved at trykke ESC eller ved at vælge 4. Forlad Indstilinger De valgte solvarmesystemer 1-20 kan programmeres til forskellige indstillinger. Menu-nummeret ændrer sig efter det valgte hydraulikskema Tmin Starttemperatur Føler 1 Hvis temperaturen på Føler 1 er over den indtastede værdi starter den tilhørende pumpe/ventil. Når temperaturen på Føler 1 falder til 5 C under den indtastede værdi, så slukkes den tilhørende enhed Prioritering af Lagring Dette bestemmer rækkefølgen af lageret der oplades. Hvis den samme prioritet er indstillet til 2 lagringer, skifter opladningen ikke indtil opladning den aktive opbevaring ikke længere er mulig T Solar S (X) Tænd-on / sluk temperaturforskellen til sensor X: Hvis temperaturforskel mellem reference sensorerne er overskredet, og de øvrige betingelser også er opfyldt, så skifter styringen til det gældende relæ. Når temperaturen falder til T fra, og så slår relæet fra. Hvis den indstillede temperaturforskel er for lille, kan det resultere i ineffektiv drift, afhængigt af systemet og sensor positioner. Særlige vilkårene for hastighedskontrol (se Hastighedskontrol R1 )! 19

20 Indstilinger Tmax Sluttemperatur Føler 2 Hvis temperaturen på Føler 2 opnår den indtastede værdi slukkes den tilhørende pumpe/ventil. Når temperaturen på Føler 2 er over den indtastede værdi, så startes den tilhørende enhed igen. Fare! For høj indtastet værdi kan forårsage skader på anlægget og medføre skoldningsfare! Prioritering af Lagring Dette bestemmer rækkefølgen af lageret der oplades. Hvis den samme prioritet er indstillet til 2 lagringer, skifter opladningen ikke indtil opladning den aktive opbevaring ikke længere er mulig ΔT Solar S3 Indstillinger, se ΔT Solar S (X) Tmax S3 Indstillinger, se Tmax Tmax Pool Afbryd temperatur ved pool-sensor Hvis denne værdi overskrides af den gældende sensor, slår styringen af tilhørende pumpe og / eller ventil fra. Hvis temperaturen falder til under denne værdi igen og de øvrige betingelser også er opfyldt, så skifter styringen pumpen og / eller ventil tilbage igen. Fare! Temperaturværdier, der er indstillet for højt, kan føre til skoldning eller beskadige systemet. Skoldnings beskyttelsen skal leveres af kunden! 20

21 Indstilinger Tmax pool varmeveksler Sluk temperatur med varmeveksler sensor Hvis denne værdi overskrides ved anvendelse af sensor, slår styringen af den tilhørende pumpe og / eller ventil fra. Hvis temperaturen falder til under denne værdi igen og de øvrige betingelser også er opfyldt, så skifter styringen af pumpe fra / eller til igen. Fare! Temperaturværdier, der er indstillet for højt, kan føre til skoldning eller beskadige systemet. Skoldning beskyttelse skal leveres af kunden! T-Prioritering Temperaturniveau for absolut prioritering. I et 2- beholder system skifter enheden aldrig hvis den er under den indtastede værdi Opladningstid Afbrydelse af opladning i den sekundære tank. Ved opladning af den sekundære tank bliver den indstillede tid kontrolleret, dvs. at hvis solfangerens temperatur er høj nok, bliver den primære tank opladet. Hvis det er tilfældet, bliver den ved med at oplade den primære tank. Er det ikke muligt at bibeholde denne temperaturstigning i den angivne periode, vil solfangeren op den sekundære tank Stigning Forlængelse af opladningspause ved temperaturstigning For præcis indstilling af opladningsprioritet for systemer med fl ere tanke er den målte værdi inden for et minut, den krævede minimum temperaturstigning i solfangerne, hvor afbrydelse af opladningen på den sekundære tank er forlænget med et minut. Afbrydelse bliver forlænget, fordi stigningen i temperaturen i solfangeren, forventes snart at kunne være høj nok til at oplade den primære tank. Når *Δ*T indkoblingsbetingelserne er opfyldt, begynder opladningen i den primære tank. Når temperaturstigningen under den indstillede værdi, påbegyndes opladningen af den sekundære tank igen. 21

22 5. - Beskyttelsesfunktioner Beskyttelsesfunktioner Menuen 5. Beskyttelsesfunktioner kan styringen indstilles til diverse beskyttelsesfunktioner. Bemærk: Styringens sikkerhedsindstillinger ændres ikke. Man går ud af menuen ved at trykke ESC eller ved at vælge Forlad Beskyttelsesfunktioner Anlægsbeskyttelse Prioriteret beskyttelsesfunktion Anlægsbeskyttelse beskytter mod overophedning af komponenter, der anvendes på systemet og forhindrer tvungen stop af solfangerpumpen. Hvis værdien er AS Ton på solfangeren overskrides, er pumpen slukket og ikke længere tændt, så solfangeren f.eks kan beskyttes mod kogning og dampstød. Pumpen er kun startet, hvis værdien er AS Toff er under solfangertemperatur. For anlægsbeskyttelse (ON) fører til højere stilstandstemperaturer i Solfangeren og dermed øget tryk i anlægget. Vær opmærksom på hvor høje temperaturer anlægskomponenterne kan tåle Solfangerbeskyttelse Solfangerbeskyttelsen forhindrer overophedning af solfangeren ved høje temperaturer. Nødaktivering af pumpen sikrer, at solfangeren bliver afkølet via tanken. Hvis værdien KS Ton er overskredet i solfangeren, bliver pumpen tændt og solfangeren afkølet. Pumpen er slukket, hvis værdien KS Toff på solfangeren er under værdien eller KS Tmax Sp i tanken eller swimmingpool en overskrides. Fare! Ved solfangerbeskyttelse (ON) er tanken eller swimmingpool en over den justerede værdi i 5.2 Tmax opvarmet, hvilket resulterer i skoldning og kan forårsage skade på anlægget. 22

23 Protective functions Beskyttelsesfunktioner Returkøleanlæg I hydrauliske systemer hvor solfanger og nedkølingsfunktion er aktiveret føres overskydende energi fra lagertanken tilbage til solfangeren. Dette sker kun, hvis temperaturen i lagertanken er højere end værdien i indstillingsværdien og er samlet er mindst 20 C koldere end lagertanken og før lagertankens temperaturen er faldet under værdien i indstillingsværdien. I systemer med to lagertanke gælder indstillingerne for begge. Energi er tabt via solfangeren, når kølingen er aktiv! Køling bør kun være aktiv i perioder med meget lidt efterspørgsel efter varme, f.eks. ved længere fravær / helligdage Frostbeskyttelse En 2-trins frost-beskyttelse kan aktiveres. I trin 1 aktiveres pumpen een gang i timen i 1 minut når solfangertemperaturen når ned under den indtastede værdi i Frost Trin 1. Går solfangertemperaturen længere ned til Frost Trin 2 vil pumpen køre uafbrudt. Hvis solfangertemperaturen stiger til 2 C over værdien af Frost Trin 2, så stopper pumpen igen. Gennem denne funktion sendes varme til solfangeren, hvorved energi går tabt. I solvarmeanlæg med kølervæske er denne funktion normalt ikke aktiveret Nødvendig beskyttelse Hvis nødvendig beskyttelsen er aktiveret, så skifter styringen af relæet fra et pågældende tidspunkt og tilslutter brugeren hver dag kl og på søndage til kl 12:00 i 5 sekunder for at forhindre pumpen og / eller ventilen i at sidde fast efter længere stationær periode Solfanger-alarm Når temperaturen i solfangeren, og pumpen er aktiveret, kommer der en alarm med fejlvisning. Den røde LED blinker og display et viser en advarsel. 23

24 Specialfunktioner 6. - Specialfunktioner Menuen 6. Specialfunktioner kan styringen grundindstilles og andre funktioner kan indstilles i denne menu. Other than the time all settings may only be made by a specialist. Man går ud af menuen ved at trykke ESC eller ved at vælge Forlad Specialfunktioner Programvalg Her vælges det solvarmesystem der er beskrevet på B.5 i denne manual. Ved aktivering af Info bliver den tilhørende grafi k vist. Normalt fortages program indstillingerne kun en gang af en specialist. Forkert programvalg kan føre til uforudsigelige fejl. Programvalg bør kun foretages af fagmand Pumpeindstillinger V1 Denne menu indeholder indstillinger for hastigheds kontrolleret ydelse V Type af pumpe Typen af hastigheds kontrolleret pumpe skal indtastes her. Standard: Hastighedskontrol for standard pumper. 0-10V: Hastighedsstyring af f.eks. Høj effektive pumper med 0-10V signal. PWM: Hastighedsstyring af f.eks. Høj effektive pumper med PWM-signal Pumpe I denne menu kan vælges prækonfi gurerede profi ler for forskellige pumper. Bemærk venligst, at individuelle indstillinger er stadig mulige, selv når en profi l er blevet valgt Udgående Signal Denne menu bestemmer den type pumpe der anvendes: Solar pumper udfører på deres højeste ydeevne strøm, når signalet står på maks., varmepumpen derimod er indstillet til højeste effekt, når styresignalet er på det laveste. Solar = normal, opvarmning = Inverteret. 24

25 Specialfunktioner V / PWM off Denne spænding lukker ned når pumpen er slukket (Pumper, der kan opdage kabelbrud har brug for et minimum spænding) V / PWM på Der er behov for denne spænding for at tænde for pumpen ved minimal hastighed V / PWM max Dette bestemmer udgangsspændingen for den højeste hastighed af pumpen, der bruges f.eks. under rensning eller manuel betjening Vis signal Viser det indstillede signal i tekst i et grafisk diagram 25

26 Styring af hastighed Specialfunktioner Med hastighedsregulering gør MTDC det muligt at variere hastigheden af de forbundne pumper. Denne funktion bør kun aktiveres af en specialist. Afhængigt af pumpen og pumpens anvendte fase, bør den minimale hastighed ikke sættes for lavt, ellers kan pumpen eller systemet blive beskadiget. De oplysninger, som producenten har oplyst skal overholdes! Hvis du er i tvivl om min. hastigheder og indstillinger af pumpen bør der generelt hellere indstilles for højt for end lavt Varianter Følgende omdrejningsvarianter er til rådighed i styringen. OFF: Omdrejningsregulering er slået fra og pumpen kører med fuld hastighed. VARIANT V1: Pumpen starter med 100% og måler temperaturdifferencen *Δ*T mellem solfanger og beholder, og er den under den indtastede værdi, så falder omdrejningstallet Er temperaturdifferencen over den indtastede værdi *Δ*T R1, så reduceres omdrejningstallet. Er temperaturdifferencen mellem følerne med de indstillede værdier *Δ*T R1 forhøjes omdrejningstallet. Hvis styringen af pumpen har skruet ned til den mindste niveau, og *Δ*T mellem følerne er kun lig med TΔoff, så er pumpen slukket. VARIANT V2: Pumpen starter med den indtastede værdi og måler temperaturdifferencen T mellem Solfanger og beholder, og er den under den indtastede værdi, så falder omdrejningstallet Er temperaturdifferencen over den indtastede værdi *Δ*T R1, så reduceres omdrejningstallet. Er temperaturdifferencen mellem følerne med de indstillede værdier *Δ*T R1 forhøjes omdrejningstallet. Hvis styringen af pumpen har skruet ned til den mindste niveau, og *Δ*T mellem følerne er kun lig med TΔoff, så er pumpen slukket VARIANT V3 Pumpen starter med den indtastede værdi og måler temperaturen i solfangeren. Er temperaturen under den indtastede værdi, så falder omdrejningstallet. VARIANT V4 (2-tank anlæg) Er ventilen på den primære tank, så bliver reguleret efter M3. Er ventilen på den sekundære tank, så bliver reguleret efter M2 26

27 Specialfunktioner Skylningstid Ved den indtastede værdi (antal sekunder) kører pumpen med fuld hastighed (100%) Efter indtastede værdi kører pumpen omdrejningreguleret og kører efter den indtastede variant på max omdrejning eller eksempelvis min omdrejninger Styringsstid Med styringstid forståes at der indsættes en træghed i omdrejningstallet, for at forhindre store temperaturudsving. Her skal tidsspændet indtastes for hele tidsforløbet, dvs. fra min. omdrejningstal til max. omdrejningstal Max. Omdrejningstal Her skal det maximale omdrejningtal på pumpen ved Relæ R1 indtastes. Under indstilling af dette, kører pumpen ved en bestemt hastighed og genemstrømningen kan dermed opreholdes. Vær opmærksom på at de indtastede værdier er omtrentlige Min. Omdrejningstal Her skal det minimale omdrejningtal på pumpen ved Relæ R1 indtastes. Under indstilling af dette, kører pumpen ved en bestemt hastighed og genemstrømningen kan dermed opreholdes. De angivne procenter er vejledende værdier, der kan variere i større eller mindre grad afhængigt af systemet, pumpen og pumpens kraft. 100% er den maksimalt mulige spænding / frekvens af varmepanelet Nominel Værdi Denne værdi er styringens nominelle værdi til Variant 3. Hvis værdien i solfangerføleren er lavere, blev omdrejningstallet formindsket.hvis værdien i solfangerføleren overskrides, blev omdrejningstallet forhøjet Set ΔT Denne værdi er den valgbare temperatur forskel mellem modus 1 og 2 (se Speed Mode ). Under denne værdi T mellem reference- sensorerne, er hastigheden reduceret. Overskridelse af hastigheden øges. 27

28 Specialfunktioner Relæfunktioner De her forklarede yderligere funktioner kan tildeles de ubrugte relæer. Hver ekstra funktion kan kun bruges én gang. Vær særlig opmærksom på de tekniske data for relæerne ( B.1 -. Specifi kationer ). Eksempel System 1 + System 1 + System 1 + Solar med opbevaring med ekstra funktion Solar Bypass Solar med varmeveksler med ekstra funktion stigning ved returløb Solar med varmeveksler med ekstra funktion fastbrændselskedel Omregningen svarer ikke til det controllere menuen tælling Solar bypass Brug relæ til at skifte en bypass til en ventil eller til en bypass pumpe.dette kan lade strømmen passere opbevaring, når fremløbstemperaturen på bypass-sensoren er lavere end den oplagring, der skal oplades Variant Denne menu bestemmer, om en pumpe eller ventil bruges til at lede strømmen gennem bypasset Bypass (sensor) Strømmens sensor til bypass-funktionen er valgt i denne menu, og må ikke installeres i returløbet. 28

29 Specialfunktioner Termostat Termostaten anvendes til tids- og temperaturreguleret yderligere opvarmning. Fare!! Temperaturværdier, der er indstillet for højt kan føre til skoldning eller beskadige systemet. Skoldning beskyttelse skal leveres af kunden! I Energibesparende tilstand, kan forskellige indstillinger gælde, se fx T eco Termostat Set Måltemperaturen ved termostat sensoren 1. Under denne temperatur, er yderligere opvarmning tændt, indtil Termostat sæt + hysterese er nået. Relæfunktioner Termostat hysterese Hysterese på nominelle temperatur Termostat T måles med termostat sensor 1. Når termostaten føler 2 er tilsluttet, tænder relæet når T sæt indsprøjtes ved termostat Sensor 1, og slukker når T sæt + hysterese på termostat føler 2 overskrides Termostat 2 Valgfri sluk sensor Når Tset + hysterese overskrides ved den valgfri termostat 2, er relæet slukket T eco Energibesparende tilstand. Når den Energibesparende tilstand er aktiv: Under sol opladning, bruges T eco i stedet for Termostat indstillingen. Når temperaturen falder til under T eco på termostat sensor 1, tænder relæet og varmer op til T eco + hysterese Opbevaring Energibesparende tilstand. Når man loader denne lagring, aktiveres Energibesparende tilstand. Når denne lagring er opladet med solenergi, er yderligere opvarmning kun tændt, når temperaturen er under T eco. 29

30 Specialfunktioner Energibesparende tilstand Den Energibesparende tilstand skifter til opvarmning når T eco køles ned og varmers op til T eco + hysterese, når sol opladning er aktiv Perioder Termostat aktivitet Indstil de ønskede perioder, hvor termostaten skal være aktiv. Der kan indstilles 3 perioder om dagen, og indstillinger kan også kopieres til andre dage. Uden for de indstillede tidspunkter er termostaten er slukket. Relæfunktioner Køling Dette bruges til køle fx lagre ned til et nominelle temperatur ved udstrålende varme Køling Tset Target temperaturen på termostat sensor 1. Køling er over denne temperatur indtil Køling T sæt + hysterese er nået Køling hysterese Hvis temperaturen ved th kommer under Køling Tset + hysterese, slukker relæet Køling (sensor) Henvisning til sensorenes kølefunktionen Perioder Tid hvor kølingen er aktiv Indstil de ønskede perioder, hvor afkølingen skal være aktiv. Kan indstilles 3 perioder om dagen, og indstillinger kan også kopieres til andre dage. Uden for de indstillede tider er kølefunktionen er slået fra Forøgelse af returløb Denne funktion bruges til at hæve temperaturen af fx returløbet ved lagring Returløb Tmax Maksimal temperatur ved returvands måleren. Hvis denne temperatur overskrides, slukker relæet. 30

31 T returnerer Specialfunktioner Tænd-for temperaturforskellen: Når denne forskel overskrides mellem returvands sensoren og lagrings sensoren, Bliver relæet er tændt. Slukker ved temperatur forskel: Når denne forskel overskrides mellem returløb sensoren og lagrings sensoren slukker relæet Afkast strøm (sensor) Sensor bestemmer returløb forøges Lagrings (sensor) Bestemmer lagrings sensor Relæfunktioner Felt køling Denne funktion styrer en ekstern køleenhed til at afkøle panelet Tmax felt Hvis denne temperatur overskrides med henvisningen sensoren, tænder relæet Hys min Når temperaturen falder til under Tmax felt + Hys min, slår relæet fra Hys max For at beskytte køleenheden mod skader, er relæet slået fra, så snart temperaturen med henvisningen tol sensoren når Tmax felt + Hys max Felt køling sensor Henvisning til sensoren kølefunktion af feltet. Denne funktion aktiverer ikke solvarmepumpen at køle solfangeren ned. Derfor henvises til at beskytte solfangeren. 31

32 Specialfunktioner Relæfunktioner Anti Legionella Denne funktion bruges til at opvarme systemet i udvalgte perioder for at eliminere legionella bakterier AL T set Denne temperatur skal påvises den tiden det tager af AL opholdstid på Al sensorer for en vellykket opvarmning AL opholdstid Dette bestemmer tidsrum, som AL T indstillede temperatur skal påvises for en vellykket AL opvarmning Sidste AL varme Dette viser dato og tidspunktet for den sidste succesfulde opvarmning AL sensor 1 Denne temperatur bruges til at måle temperaturen AL AL Sensor 2 Valgfri AL-sensor Når en anden sensor er tilsluttet, skal begge sensorer nå og holde den nominelle temperatur for en vellykket opvarmning Al-tider I løbet af denne periode forøges AL varmen. Denne anti-legionella funktion giver ikke fuldstændig beskyttelse mod legionella, fordi solpanelet er afhængig af tilstrækkelig energi, og det er ikke muligt at overvåge temperaturer i hele spektret af lagertanke og det tilsluttede rørsystem. For at give fuldstændig beskyttelse mod legionellabakterier, skal det sikres, at temperaturen hæves til den nødvendige og samtidig skal der være vandcirkulationen i lagertanken og rørsystemet ved hjælp af andre yderligere energikilder og eksterne styreenheder. Anti-Legionella funktion er slået fra ved levering. Når opvarmningen er blevet udført med anti-legionella funktion slået til, vises en informations-meddelelse med datoen på displayet. 32 Fare! Lagertanken opvarmes under antilegionellafunktionen og når den over den indstillede værdi Tmax S (X), kan det føre til overophedning og beskadige systemet.

33 Specialfunktioner Varmeoverførsel Dette bruges til at overføre energi fra en lagerplads til en anden med en pumpe Shift Tmin Minimumstemperatur i lagringen for at aktivere varmeoverførsel T Varmeoverførsel Temperatur forskelle for funktion varmeoverførsel. Når temperaturforskellen mellem HT Kilde og HT Drain når T Heat Transfer On, er relæet tændt. Så snart forskellen falder til T Heat Transfer Fra, slukkes relæet igen. Relæfunktioner Nominelle værdi Nominelle temperatur af målet lagring Når denne temperatur detekteres i lagerdestination, slukkes varmeoverførselen Varmeoverførsel Kilde (sensor) Denne menu bestemmer sensoren der er placeret i kilden lagring. Relæ funktioner Varmeoverførsel Afløb (target sensor) Denne bestemmer sensoren anbragt i lageret, og som modtager energi fra lageret. 33

34 Specialfunktioner Forskel Relæet er tændt, når en bestemt temperaturforskel (Δ T) er nået. Relæfunktioner Forskel Tmin Minimumstemperatur ved kildens sensor, for at starte de forskellige relæer. Når temperaturen ved kildens sensorer under dette niveau, er forskellen i funktionen deaktiveret T forskel Tænd - forskel: Når denne temperaturforskel er nået, tænder relæet Sluk - forskel: Når denne temperaturforskel er nået, slukker relæet Forskel Tmax Maksimal temperatur sensoren for at aktivere forskel i funktionen. Hvis temperaturen ved sensoren overstiger denne værdi, bliver forskellen i funktionen deaktiveret Forskel kilde (sensor) Varmekilde sensor for Difference funktionen Dette bestemmer sensoren til varmekilden Forskel Afløb (sensor) Afløbs sensor / Mål sensor funktioner Dette bestemmer sensoren for målet lagring. 34

35 Specialfunktioner Fastbrændselskedel Relæet bruges til at styre en ekstra fastbrændselskedel Fastbrændselskedel Tmin Minimumstemperatur i fastbrændselskedlen tænder for pumpen. Hvis temperaturen ved kedel sensoren er under denne temperatur deaktiveres relæet T Fastbrændselskedel Relæfunktioner Tænd og Sluk betingelser for temperaturforskellen mellem kedel og lagring. Tænd for forskel ΔT Fastbrændselskedel. Sluk temperaturforskel ΔT Fastbrændselskedel Fastbrændselskedel Tmax Maksimal temperatur i lageret. Hvis dette overskrides, slukker relæet. Det styres af en sensor, der anvendes som kedel sensor Kedel sensor Denne sensor, bruges som lager sensor Lagring sensor Dette bestemmer sensor, der bruges som lager sensor Fejl meddelelse Relæet er tændt, når en eller flere beskyttende funktioner er aktive eller en meddelelse vises. Denne funktion kan vendes, således at relæet altid er tændt og slukker, når en beskyttende funktion eller en meddelelse vises. Solpanels beskyttelse System beskyttelse, Frostsikring, Returkøleanlæg, Antilegionella beskyttelse, Beskeder, Solpanel alarm Booster pump Ekstra pumpe, der fylder systemet ved starten af hver solcelle opladning Filling time Pumpen tændes Denne indstilling bestemmer hvor lang tid, pumpen er tændt ved starten af en solcelle opladning. 35

36 Specialfunktioner Parallel drift R (X) Relæet er tændt på samme tid, som indstillingen relæ R1 eller R Forsinkelse Denne menu bestemmer, hvor lang tid efter starten af R1 eller R2 det parallelle relæ er tændt Opfølgnings tid Denne menu bestemmer, hvor lang tid efter slukning af R1 eller R2 det parallelle relæ er slukket. Relæfunktioner Altid tændt Relæet er altid tændt Varmepumpe Varme- kreds pumpe styres med en fast hysterese på (+/- 1 for nominelle temperatur). 30 sekunders tænd og sluk forsinkelse er en fast indstilling for at forhindre unødvendige skift af pumpen. RC21 rumregulator kan bruges som rumtemperatur sensor Rum indstilling dag Rummets reference temperatur i dags indstilling. Hvis denne temperatur overskrides vil stuetemperaturs sensoren på indstillede tidspunkter, slukke relæet Rum indstilling nat Rummets referencetemperatur i nat indstilling. Hvis denne temperatur overskrides vil stuetemperaturs sensoren på indstillede tidspunkter, slukke relæet Rum sensor Denne menu indstiller sensor til rumtemperaturen Perioder Indstil de ønskede perioder, hvor varmekredsløbet i dagdriften skal være aktiv. Kan indstilles til 3 perioder om dagen, og indstillinger også kopieres til andre dage. Uden for de indstillede tider til opvarmning arbejder den også med nat indstillinger.

37 Specialfunktioner Mængden af varme Konstant gennemstrømning Når varmemåleren mode Gennemstrømning er valgt, er en tilnærmet varmemængde beregnet ved hjælp af værdierne brugeren indtastet. Disse er typer af glycol / frostvæske, glycol del og gennemstrømningshastighed. Disse værdier er sat i sammenhæng med data fra solfanger sensorer og lagrings sensors temperatur. Hvis der er nødvendigt kan der indstilles en korrektion af værdien for T: Da varmemåleren bruger solfangerens oplagringstemperatur, er der en forskel på den strøm der returnerer til fremløbstemperatur og det kan kompenseres ved at ændre Offset T i overensstemmelse hermed. Eksempel: Ved solfanger temp. 40 C, med målt fremløbstemperatur på 39 C, vises opbevaringstemperatur 30 C, og målt returtemperatur på 31 C = resulterer i en rettelse på -20% (vises T 10K, real T 8K = -20% korrektion) Den varmemængde målt i tilstanden Gennemstrømning er en beregnet. Tilnærmelse til funktionskontrol af systemet Fremløb sensor (X) Denne sensor anvendes til at måle fremløbstemperaturen Return sensor Den sensor, der anvendes til at måle returtemperaturen Anti fryse type Indstil typen af anti frys der anvendes. Hvis det ikke anvendes, bedes den sættes til Glycole procentdel Mængden af anti fryse middel i systemet Gennemstrømning (X) Strømningshastighed, der bruges til at beregne varmemængden Dette bestemmes af gennemstrømningen af liter per minut, og anvendes til beregning af varmen i mængden Offset T Korrektion af værdi for temperaturforskelle Eftersom varmemåleren solfangeren og opbevaringstemperatur anvender strømmen forskelligt men når den returneres kan fremløbstemperatur kompenseres ved at ændre Offset T i overensstemmelse hermed. Eksempel: Viser solfangerens temp. 40 C, og en fremløbstemperatur på 39 C, viser opbevaringstemperatur 30 C, og returtemperaturen er 31 C = resulterer det i en rettelse af værdi på -20% (vises T 10K, real T 8K = -20% korrektion) 37

38 Følerjustering Specialfunktioner Afvigelser i temperatur værdier, for eksempel på grund af kabler som er for lange, eller sensorer, som ikke er placeret korrekt, kan der kompenseres for manuelt. Indstillingerne kan foretages ved hver enkelt sensor i trin på 0,8 C (temperatur) hhv. 0,2% af måleområdet for VFS / RPS sensor (strømningshastighed / tryk) pr skridt. Indstillinger er kun nødvendige i særlige tilfælde, ved første idriftsættelse af en specialist. Forkerte måleværdier kan føre til uforudsigelige fejl Ibrugtagning I Ibrugtagninghjælpen vises den korrekte rækkefølge gennem de nødvendige grundindstillinger, hvor de enkelte parametre i display et forklares. Ved at trykke ESC kommer man tilbage til det forrige display og de valgte punkter kan vælges til eller fra. Ibrugtagning bør kun bruges af fagmand tilat starte styringen op Fabriksindstillinger Styringen kan sættes tilbage til grundindstillingen i denne menu. Vær opmærksom på at alle værdier i styringen ikke gemmes og det er nødvendigt at foretage en ny Ibrugtagning Starthjælpfunktion Ved enkelte anlæg, specielt vacuumrør systemer, kan det ske at måleværdierne fra solfangerføleren er forsinkede, da føleren oftest er placeret på det varmeste sted på solfangeren. Med denne aktive starthjælp kan følgende sættes igang: Stiger temperaturen i solfangerføleren inden 1 minut i den angivede værdi under Stigning bliver pumpen ved den indstillede værdi under Skylningstid aktiveret hvormed væsken bliver transporteret til solfangerføleren. Hvis ikke startbetingelsen er opfyldt opstår der en pause på 5 minutter inden sekvensen gentages. Starthjælpfunktion bør kun bruges af fagmand. Kontakt evt. leverandøren af solfangerne. 38

39 Ur og dato I denne menu indstiles ur og dato. Specialfunktioner Det er vigtigt at tid og dato er korrekt indstillet for at styringens data kan opsamles. Ved strømafbrydelse nulstilles uret og skal genindstilles Sommertid Når denne funktion er aktiveret, ændrer regulatorens ur sig automatisk til og fra DST (DST, sommertid) Eco visningstilstand Når aktiv, bliver displays baggrundslyset slukket efter 2 minutters inaktivitet. Hvis en meddelelse venter, bliver baggrundslyset ikke slukket Temperatur enhed Denne menu bruges til at vælge den temperatur, enhed, der bliver vist Netværk I denne menu er indstillingerne for Ethernet-forbindelsen og dataloggeren indstillet Adgangskontrol I denne menu kan du tilføje eller fjerne fi re brugere, der skal have adgang til dataloggeren. For at tilføje en bruger på listen, skal du vælge <tilføje bruger>. Listen viser dig de sidste 5 brugere, der har forsøgt at oprette forbindelse til dataloggeren. Vælg en bruger med OK, og giv dermed brugeren adgang. For at fjerne brugeres adgang igen, vælg da en af de 4 brugere fra din liste, og vælg <fjern bruger> Ethernet I denne menu kan indstillingerne for Ethernet-forbindelse og dataloggeren indstilles Ethernet Aktiver eller deaktiver Ethernet-funktionen MAC Adresse Viser den enkeltes MAC-adresse i dataloggeren Auto-konfiguration (DHCP) Hvis aktiveret vil dataloggeren anmode om IP adresser og netværks parametre fra en DHCP-server IP-Adresse I denne menu kan IP-adressen på dataloggeren indstilles Subnet I denne menu kan undernetmasken indstilles af dataloggeren Gateway I denne menu kan IP for gateway til dataloggeren indstilles DNS-Server I denne menu kan IP-adressen på DNS-serveren indstilles. 39

40 Menuspærre 7. - Menuspærre I menuen 7. Menuspærre kan styringen låses så indstillingerne ikke kan ændres. Man går ud af menuen ved at trykke ESC eller ved at vælge 7. Forlad Menuspærre De følgende menuer bliver tilgængelige selvom Menuspærre er aktiveret. 1. Måleværdi 2. Udlæsning. 3.Display-visning Ur og dato. 7. Menuspærre 8. Serviceværdier For at spærre de øvrige menuer, vælges Menuspærre On og disse kan frigives igen ved at vælge Menuspærre OFF 40

41 Serviceværdier 8. - Serviceværdier Menuen 8. Serviceværdier kan styringen fjernbetjenes i tilfælde af fejl. Denne menu bruges keún af fagmand. Skriv værdierne fra fejltidspunktet ind i skemaet. Man går ud af menuen ved at trykke ESC. 41

42 Sprog 9. - Sprog Sproget kan vælges i denne menu. Ved første igangsætning, bliver der automatisk spurgt om hvilket sprog styringen skal indstilles til. Der skal gøres opmærksom på at det ikke er alle styringen hvor dette menupunkt er installeret! 42

43 Tekniske fejlmeddelelser Z.1. Tekniske fejlmeddelelser (LED blinker + advarselssymbol) Finder styringen en fejl på anlægget, så blinker den røde LED og advarselstrekanten i display et vises.hvis fejlen forsvinder igen bliver advarselstrekanten ændret til et Info-symbol i display et og den røde LED stopper med at blinke. Nærmere information fås ved at trykke på tasten under advarselstrekanten / Info-symbolet. Fare! Ved sådanne fejlmeddelelser skal fagmand kontaktes. Mulige fejlmeddelelser: Sensor x defekt Solfangeralarm Genstart Ur og Dato Ingen strøm vises Hyppig on / off AL mislykkedes vises Tips til Fagmanden: Betyder fejl på føler, dårlig følertilslutning til styring, eller defekt følerledning. (Resistance tabel se B.2 -.Temperaturmodstandbord til Pt1000 sensorer ) Betyder at temperaturværdien på solfangeren er, eller har været, overskredet. (Se Menu 5.6) Betyder at styringen har været genstartet evt. pga. strømudfald. Check ur og dato! Dette vises efter eventuelt strømudfald. Check ur og dato! når T mellem lagring og solfanger er 50 C eller højere i 5 minutter uden afbrydelse. Et relæ er blevet tændt og slukket mere end 5 gange inden for 5 minutter. Når AL ref -5 C ikke blev målt for den indstillede Al opholdstid på AL-sensoren. 43

SOREL TDC 3. Temperatur-Difference-Controller TDC3. Monterings- og brugs-anvisning. Gennemlæses inden montering, igangsætning og betjening

SOREL TDC 3. Temperatur-Difference-Controller TDC3. Monterings- og brugs-anvisning. Gennemlæses inden montering, igangsætning og betjening Temperatur-Difference-Controller TDC3 Monterings- og brugs-anvisning SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Gennemlæses inden montering, igangsætning og betjening Indhold A.1 CE-mærkning 3 A.2 Generelt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

SPIII DANSK BRUGERMANUAL

SPIII DANSK BRUGERMANUAL SPIII DANSK BRUGERMANUAL SOLVARMESTYRING MED INTERNET & NETVÆRKS ADGANG. Copyright Dansk Sol ApS 2010 Indhold Ⅰ Generel information. 1 Ⅱ Produkt beskrivelse.. 2 Ⅲ Tilslutning af ledninger... 3 Ⅳ System

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Energibesparende cirkulationsvandingsanlæg for mink HW: P052A.0517 SW: P052A.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Opsætning af pumpestationen Pumpestationen monteres med 8mm bolte/skruer

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Styringsmodul fra. til solvarme. Ans Solarenergi Kertemindevej Nyborg Tlf.:

Styringsmodul fra. til solvarme. Ans Solarenergi Kertemindevej Nyborg Tlf.: Styringsmodul fra til solvarme. Ans Solarenergi Kertemindevej 160 5800 Nyborg Tlf.: +45 6536 1219 www.anssolvarme.dk www.anssolenergi.dk Ans Solarenergi styringsmodul til solvarme. Styringsmodulet består

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere