som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Bilag 2 Tilbudsbeskrivelser fra Jobcenter Viborgs tilbudsvifte. 4 nye tilbud hos Sports Club / Dit Studie ApS Tilbud nr. 1 Sports Club Basis, motion, motivation, fysisk træning - større fysisk og psykisk overskud til ledige og sygemeldte Sports Club Viborg, LAB kap. 10, 32, stk. 1, 2 Sports Club, St. Sct. Pederstræde 18, 8800 Viborg, Kontaktoperson: Henvisningsadresse, se nedenfor om henvisning OPERA Id Rs Målgruppe Målgruppen er ledige og sygemeldte, som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet som er motiverede for at deltage i motion og fysisk træning som en vej til øget fysisk og psykisk overskud som er relativt selvhjulpne og selv kan disponere deres deltagelse på tilbuddets relativt frie vilkår Formål Formålet med tilbuddet er, at borgeren - gennem en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet - overgår til selvforsørgelse. Som grundlag herfor opstilles som delmål, at borgeren opnår øget fysisk og psykisk velvære mere overskud i hverdagen øget motivation for og bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet viden om, hvordan en sundere livsstil med fokus på kost, motion og fysisk træning kan understøtte en varig tilknytning til arbejdsmarkedet Varighed og timetal Varigheden er i princippet uden begrænsning, men bør som hovedregel ikke bevilges ud over 12 uger ad gangen og må aldrig stå i vejen for en anden relevant indsats tættere på det ordinære arbejdsmarked f.eks. virksomhedspraktik. Tilbuddet er oprettet med 10 timer pr. uge men bevilling fordrer, at borgeren er indstillet på at træne/deltage mindst 3 gange i ugen f.eks. 3 x 1½ - 2 timer. I tilfælde hvor deltagelse kombineres med andre tilbud f.eks. workshops hos work4you kan deltagelse aftales til 1 2 gange i ugen. Indhold og form Tilbuddet er bygget op omkring motion og fysisk træning individuelt såvel som på hold samt tematiseret undervisning og workshops indenfor emnerne motion, motivation, sundhed og livsstil, mestring og forandring.

2 Sports Clubs lokaler i St. Sct. Peders Stræde danner udgangspunkt for aktiviteterne. Her er bl.a. styrketræningsmaskiner samt lokaler til undervisning og holdaktiviteter. Herfra udgår også udetræning, der oftest vil være henlagt til områderne omkring Sønder Sø. Endvidere indgår varmtvandstræning i Viborg Svømmehal som en del af tilbuddet. I indsatsen introduceres også øvelser og træningsformer, som borgeren selv kan benytte uden at have adgang til et motionscenter eller andre særlige faciliteter I forbindelse med borgerens start i tilbuddet modtager borgeren en grundig introduktion herunder om tilbuddets indhold såvel som de forventninger, der stilles til borgerens deltagelse, til- og fravalg af workshops, holdaktiviteter m.v. I forlængelse af introduktionen udarbejdes individuelt træningsprogram, der justeres efter behov. Efter introduktionen forventningsafstemningen og udarbejdelse af det individuelle træningsprogram tilrettelægger borgeren selv et miks af individuel træning, holdtræning og deltagelse i undervisning. Blot skal borgeren træne/deltage mindst 3 gange i ugen f.eks. 3 x 1½ - 2 timer. Alle aktiviteterne tilrettelægges med udgangspunkt i tilbuddets overordnede formål og under hensyntagen til målgruppens forskellighed. Der vil være en løbende dialog mellem borgeren og Sports Clubs medarbejdere, og borgeren vil til en hver tid kunne søge råd og vejledning om træningen og om den mest hensigtsmæssige benyttelse af tilbuddet. Henvisning Henvisning sker som en indskrivning på link Samtidig oprettes aktivitet i OPERA I in4move.dk vælges det ønskede starttidspunkt, hvorefter fremkommer felter til udfyldelse med kontaktoplysninger på sagsbehandler og borger. Borgeren modtager herefter en mail fra Sports Club, der bekræfter det aftalte mødetidspunkt. På de oplyste starttidspunkter gennemføres velkomstmøde for op til 10 borgere. Heri indgår ovennævnte introduktion. Ved indskrivningen kan evt. særlige forhold, som Sports Club skal iagttage, oplyses i bemærkningsfeltet i in4move.dk. I det omfang borgerens aftale med myndigheden ikke kan dokumenteres ved godkendelse af jobplan i Jobnet, udskrives tilbudsblanket fra OPERA, som underskrives af borgeren og myndigheden og lægges på sagen. Denne procedure er alene en sag imellem borgeren og myndigheden og involverer ikke tilbudsstedet. OBS: Såfremt tilbuddet benyttes som led i et ressourceforløb, skal dette af hensyn til korrekt fakturering oplyses i bemærkningsfeltet. Bemærk også, at der skal benyttes særligt id. nr. når tilbuddet indgår i et ressourceforløb Opfølgning Sports Club fremsender hver uge oversigt til jobcenteret over borgernes fremmøde. Sagsbehandleren har ansvar for, at der følges op på borgere, der ikke benytter tilbuddet som aftalt.

3 Sports Club vil, såfremt noget i borgerens deltagelse i tilbuddet giver anledning til det, kontakte sagsbehandleren. F.eks. hvis man konstaterer manglende fremmøde eller der er tvivl om borgerens reelle deltagelse. Skriftlighed Der er ikke som sådan skriftlighed i tilbuddet, men al fremmøde i Sports Clubs og Dit Studies lokaler logges, og loggen vil på forespørgsel kunne fremlægges for sagsbehandleren. Særligt Borgeren modtager ved introduktionen et magnetkort, der giver ubegrænset adgang til at benytte faciliteterne i Sports Club og i Dit Studie samt i Loop-centrene. Konsulent i Arbejdsmarkedsstaben NN.dk Tilbud nr. 2 Sports Club med Fys Erhvervsrettet træningsbaseret fysioterapeutisk indsats for ledige og sygemeldte med særlige udfordringer LAB kap. 10, 32, stk. 1, 2 Sports Club, St. Sct. Peder Stræde 18, 8800 Viborg Kontaktperson: Henvisningsadresse, se nedenfor om henvisning OPERA Id Rs Målgruppe Ledige og sygemeldte med en fysisk eller psykosomatisk problematik, som vurderes gennem en erhvervsrettet, træningsbaseret fysioterapeutisk indsats - at kunne overvinde eller minimere deres udfordringer med henblik på en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet er motiverede for at deltage i motion og fysisk træning som en vej til øget fysisk og psykisk overskud ikke vurderes at kunne profitere af et mere specialiseret og målrettet tilbud tættere på arbejdsmarkedet Formål Formålet med tilbuddet er, at borgeren - gennem en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet - overgår til selvforsørgelse. Som grundlag herfor opstilles som delmål, at borgeren opnår mindskede gener, øget fysisk og psykisk velvære, forbedret livskvalitet og mere overskud øget motivation for og bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet herunder at borgerens ressourcer og kompetencer synliggøres erkendelse af og viden om, hvordan en sundere livsstil med fokus på, motion, fysisk træning og kost kan understøtte en varig tilknytning til arbejdsmarkedet Endvidere at borgerens fysiske og evt. psykiske barrierer afdækkes og dokumenteres i en form, så de kan indgå i jobcenterets fortsatte behandling af sagen.

4 Varighed og timetal Som udgangspunkt kan et forløb vare op til 12 uger, men hvor det findes relevant, vil Sports Club initiere, at borgeren udskrives tidligere. hvis borgeren er parat til et tilbud tættere på det ordinære arbejdsmarked hvis en fortsættelse af den ene eller anden årsag ikke giver mening i forhold til tilbuddets formål og delmål På samme måde vil tilbuddet i særlige tilfælde - hvor det findes relevant - kunne forlænges. Tilbuddet er oprettet med 8 timer, men borgerens deltagelse aftales individuelt i tilbuddet. Alle tilbuddets aktiviteter foregår mandag, torsdag og fredag i tidsrummet Borgere, der ønsker det, kan på individuel basis og efter aftale med Sports Clubs medarbejdere planlægge ekstra træning i Sports Club, i Dit Studie og i Loop-centrene. Indhold og form Som udgangspunkt er tilbuddet en håndholdt fysioterapeutisk indsats bygget op omkring fysisk træning i Sports Club, hvor stedets træningsfaciliteterne under ét stilles til rådighed. Borgeren får med udgangspunkt i sin helbredsmæssige situation udarbejdet et individuelt træningsprogram, som løbende tilpasses. Endvidere indgår undervisning, individuelle samtaler og coachende forløb, hvor fokus vil være på at synliggøre borgerens ressourcer og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet at afdække borgerens fysiske og evt. psykiske barrierer at støtte borgeren i at vende tilbage til arbejdsmarkedet Foruden træning i Sports Clubs lokaler kan deltagelse i varmtvandstræning i Viborg Svømmehal og udetræning i områderne omkring Sønder Sø indgå. I indsatsen introduceres også øvelser og træningsformer, som borgeren selv kan benytte uden at have adgang til et motionscenter eller andre særlige faciliteter. I forbindelse med starten i tilbuddet modtager borgeren en grundig introduktion til tilbuddet, hvor også gensidige forventninger imellem Sports Club og deltageren afstemmes. Henvisning Henvisning sker som en indskrivning på link. Samtidig oprettes aktivitet i OPERA I in4move.dk vælges det ønskede starttidspunkt, hvorefter fremkommer felter til udfyldelse med kontaktoplysninger på sagsbehandler og borger. Borgeren modtager herefter en mail fra Sports Club, der bekræfter det aftalte mødetidspunkt. Heraf vil også fremgå, at borgeren skal møde omklædt. Ved indskrivningen skal evt. særlige forhold, som Sports Club skal iagttage, oplyses i bemærkningsfeltet i in4move.dk. I alle tilfælde skal den oplyste årsag til borgerens sygemelding oplyses lige som evt. aftaler imellem borgeren og sagsbehandleren om deltagelsen i forløbet skal oplyses.

5 I det omfang borgerens aftale med myndigheden ikke kan dokumenteres ved godkendelse af jobplan i Jobnet, udskrives tilbudsblanket fra OPERA, som underskrives af borgeren og myndigheden og lægges på sagen. Denne procedure er alene en sag imellem borgeren og myndigheden og involverer ikke tilbudsstedet. Opfølgning Sports Club vil når som helst en borgers deltagelse i tilbuddet giver anledning til det f.eks. ved uregelmæssigt fremmøde - kontakte sagsbehandleren. Skriftlighed I den 4. og 8. uge udarbejdes der skriftlig status i afklaringsmappen under sagen og sendes link til sagsbehandler. Denne procedure gentages i forbindelse med afslutning af forløbet efter 12 uger. Al fremmøde i Sports Clubs og Dit Studies lokaler logges, og loggen vil på forespørgsel kunne fremlægges for sagsbehandleren. Særligt Det er Sports Club, der er leverandør på tilbuddet, men tilbuddets nøglemedarbejdere har egen arbejdsplads i jobcenteret, hvor de efter en nærmere aftalt plan vil være til stede. Konsulent i Arbejdsmarkedsstaben NN Tilbud nr. 3 Sports Club, Ned i Vægt Erhvervsrettet vejledning og opkvalificering af borgere, som i invaliderende grad lider af overvægt LAB kap. 10, 32, stk. 1, 2 Sports Club, St. Sct. Pederstræde 18, 8800 Viborg Kontaktperson: Henvisningsadresse, se nedenfor om henvisning OPERA Id Rs Målgruppe Ledige og sygemeldte, som i invaliderende grad lider af overvægt, og som vurderes gennem en ændret livsstil - at kunne overvinde eller minimere deres udfordringer med henblik på en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet er motiverede for at deltage i motion og fysisk træning som en vej til vægttab, øget fysisk og psykisk overskud ikke vurderes at kunne profitere af et mere specialiseret og målrettet tilbud tættere på arbejdsmarkedet Formål Formålet med tilbuddet er, at borgeren - gennem en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet - overgår til selvforsørgelse. Som grundlag herfor opstilles som delmål, at borgeren oplever vægttab, øget fysisk og psykisk velvære, der kan motivere til yderligere indsats

6 opnår erkendelse af og viden om, hvordan en sundere livsstil med fokus på kost, motion og fysisk træning kan understøtte en varig tilknytning til arbejdsmarkedet får konkret viden, redskaber og metoder, som kan bruges i en fortsat varig - livsstilsændring får ny energi, øget motivation for og bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet Foruden ovenstående har tilbuddet til formål at bidrage til belysning og dokumentation af borgerens potentialer og barrierer, således at jobcenteret sikres et gyldigt grundlag for tilrettelæggelsen af borgerens evt. videre forløb Varighed og timetal Som udgangspunkt kan et forløb vare op til 12 uger, men hvor det findes relevant, vil Sports Club initiere, at borgeren udskrives tidligere. hvis borgeren er parat til et tilbud tættere på det ordinære arbejdsmarked hvis en fortsættelse af den ene eller anden årsag ikke giver mening i forhold til tilbuddets formål og delmål På samme måde vil tilbuddet i særlige tilfælde - hvor det findes relevant - kunne forlænges. Tilbuddet er tilrettelagt med 10 timers obligatorisk deltagelse i individuelle og holdbaserede aktiviteter fordelt på alle ugens hverdage. Primært i eftermiddagstimerne. Borgere, der ønsker det, kan på individuel basis træne ud over de obligatoriske 10 timer - i Sports Club, i Dit Studie og i Loop-centrene. Indhold og form Tilbuddet er bygget op omkring motion og fysisk træning individuelt såvel som på hold samt tematiseret undervisning, workshops, motivations- og netværksarbejde. Sports Clubs lokaler i St. Sct. Peders Stræde danner udgangspunkt for aktiviteterne. Her er bl.a. styrketræningsmaskiner samt lokaler til undervisning og holdaktiviteter. Herfra udgår også udendørstræning, der oftest vil være henlagt til områderne omkring Sønder Sø. Endvidere indgår varmtvandstræning i Viborg Svømmehal som en del af tilbuddet. I indsatsen introduceres også øvelser og træningsformer, som borgeren selv kan benytte uden at have adgang til et motionscenter eller andre særlige faciliteter. Alle aktiviteterne tilrettelægges med udgangspunkt i tilbuddets overordnede formål og under hensyntagen til målgruppens forskellighed og særlige udfordringer. I forbindelse med starten i tilbuddet modtager borgeren en grundig introduktion til tilbuddet, hvor også gensidige forventninger imellem Sports Club og deltageren afstemmes. Følgende stikord kan illustrere indholdet kost, krop, psyke, energi, motivation målsætning og mentaltræning mestring og forandring styrke- og konditionstræning i Sports Clubs lokaler individuelt og på hold forskellig udetræning

7 varmtvandstræning netværk coaching individuelt såvel som i grupper Tilbuddet er tilrettelagt med 10 timers obligatorisk deltagelse. Borgere, der ønsker det, kan på individuel basis træne ud over de obligatoriske 10 timer - i Sports Club, i Dit Studie og i Loop-centrene. Henvisning Henvisning sker som en indskrivning på link Samtidig oprettes aktivitet i OPERA I in4move.dk vælges det ønskede starttidspunkt, hvorefter fremkommer felter til udfyldelse med kontaktoplysninger på sagsbehandler og borger. Borgeren modtager herefter en mail fra Sports Club, der bekræfter det aftalte mødetidspunkt. På de oplyste starttidspunkter gennemføres velkomstmøde for op til 10 borgere. Heri indgår ovennævnte introduktion. Ved indskrivningen kan evt. særlige forhold, som Sports Club skal iagttage, oplyses i bemærkningsfeltet i in4move.dk. I det omfang borgerens aftale med myndigheden ikke kan dokumenteres ved godkendelse af jobplan i Jobnet, udskrives tilbudsblanket fra OPERA, som underskrives af borgeren og myndigheden og lægges på sagen. Denne procedure er alene en sag imellem borgeren og myndigheden og involverer ikke tilbudsstedet. Opfølgning Sports Club vil når som helst en borgers deltagelse i tilbuddet giver anledning til det f.eks. ved uregelmæssigt fremmøde - kontakte sagsbehandleren. Skriftlighed Når en borger ophører i tilbuddet, udfylder Sports Club et skema, hvor resultatet af forløbet bedømmes. Bedømmelsen tager udgangspunkt i tilbuddets formål og delmål. Af skemaet vil også fremgå Sports Clubs vurdering af borgerens potentialer og barrierer. Borgeren bliver i forbindelse med udfyldelsen af skemaet partshørt, og får mulighed for som en del af skemaet at udtrykke sin eventuelle uenighed i Sports Klubs bedømmelse og vurdering. Al fremmøde i Sports Clubs og Dit Studies lokaler logges, og loggen vil på forespørgsel kunne fremlægges for sagsbehandleren. Særligt Det er Sports Club, der er leverandør på tilbuddet, men tilbuddets nøglemedarbejdere har egen arbejdsplads i jobcenteret, hvor de efter en nærmere aftalt plan vil være til stede. Til tilbuddet er knyttet en hot-line, hvor deltagerne på et fast tidspunkt kan kontakte tilbuddets medarbejdere for personlig støtte og coaching med henblik på at fastholde fokus på indsatsen. Konsulent i Arbejdsmarkedsstaben NN

8 Tilbud nr. 4 Sports Club Fysioterapeutisk screening af sygedagpengemodtagere LAB kap. 10, 32, stk. 1, 2 Sports Club, St. Sct. Peder Stræde 18, 8800 Viborg Dit Studie, Tingvej 7, 8800 Viborg OPERA Id Målgruppe Sygedagpengemodtagere, som ved deres første telefoniske kontakt med jobcenteret oplyser fysiske / bevægeapparatsmæssige udfordringer som årsagen til deres sygemelding som vurderes at kunne profitere af en tidlig indsats i form af en coachende og screenende samtale hos en fysioterapeut Formål Formålet med tilbuddet er, at borgeren - gennem en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet - overgår til selvforsørgelse. Som grundlag herfor opstilles som delmål, at borgeren deltager i en faglig vurdering af de fysiske / bevægeapparatsmæssige udfordringer, som er årsag til sygemeldingen herunder om de er en hindring for at vende tilbage i job uden særlige skånehensyn deltager i en faglig vurdering af de fysiske / bevægeapparatsmæssige udfordringer, som er årsag til sygemeldingen herunder om de er en hindring for med visse skånehensyn i en periode - at vende tilbage i arbejde modtager rådgivning og vejledning om mulighederne for at forebygge gentaget sygemelding på samme baggrund herunder bl.a. muligheden for forebyggende træning og evt. livsstilsændringer Alternativt at evt. særlige behov afdækkes, så borgeren via sin sagsbehandler kan henvises til mere specialiserede tilbud, som er bedre egnede til at understøtte borgerens raskmelding Indhold og form Som udgangspunkt består tilbuddet af én samtale hos en fysioterapeut af 1 til 1½ times varighed. Samtalen er på én gang coachende og screenende og vil have udgangspunkt i, hvad borgeren selv oplyser om sine udfordringer samt afhængig af om borgeren har konsulteret sin egen læge egen læges diagnose og evt. vurdering af mulighed for raskmelding og evt. skånehensyn. Samtalen vil have et tydeligt fokus på borgerens mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet - herunder om der er initiativer, som borgeren uden jobcenterets medvirken - kan tage med henblik på den hurtigst mulige raskmelding. Endvidere vil samtalen søge at afdække, om andre indsatser kan og bør sættes i værk, samt at initiere dette overfor sagsbehandleren. Samtaler afvikles i lokaler hos Sports Club, St. Sct. Peders Stræde 18, eller hos Dit Studie, Tingvej 7. Mødeadressen fremgår ved henvisningen og vil fremgå af bekræftelsesmailen, som sendes til borgeren.

9 Varighed og timetal Samtalen er normeret til 1 1½ time og tilbuddet omfatter som udgangspunkt kun én samtale. Henvisning Tilbuddet gives i henhold til LAB-lovens 32, stk. 1, nr. 2. Henvisning sker som en indskrivning på link Samtidig oprettes aktivitet i OPERA I in4move.dk vælges det ønskede starttidspunkt, hvorefter fremkommer felter til udfyldelse med kontaktoplysninger på sagsbehandler og borger. Borgeren modtager herefter en mail fra Sports Club, der bekræfter det aftalte mødetidspunkt. Heraf vil også fremgå, at borgeren skal møde omklædt. Ved indskrivningen skal evt. særlige forhold, som Sports Club skal iagttage, oplyses i bemærkningsfeltet i in4move.dk. I alle tilfælde skal den oplyste årsag til borgerens sygemelding oplyses lige som evt. diagnose eller andet fra egen læge skal oplyses. Opfølgning Ved udeblivelse vil Sports Club forsøge at kontakte borgeren for at få en ny aftale i stand. Såfremt dette ikke lykkes, vil Sports Club meddele dette til sagsbehandleren og ikke foretage yderligere i sagen. Skriftlighed Sports Club udfærdiger efter samtalen en kort skriftlig status, som sendes til sagsbehandleren i sikker mail. Heraf vil fremgå om borgeren har givet udtryk for at ville raskmelde sig om Sports Club har givet borgeren evt. anbefalinger hvilke yderligere initiativer Sports Club evt. anbefaler sagsbehandleren. Såfremt Sports Club har yderligere anbefalinger til sagsbehandleren skal boregern være informeret herom. Konsulent i Arbejdsmarkedsstaben NN

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Unge forløbet 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Målgruppe: Unge aktivitetsparate under 30 år 2.13 Formålet med forløbet er: Det, der arbejdes med i ungeforløbet, har overskriften Hjælp

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse KropDanmark Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt Aktiv Sygemeldt Processen Indholdsfortegnelse 1 FORLØBET AF EN SAG HOS KROPDANMARK...2 2 RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDET...4 3 AFSLUTNING AF BORGERE...5 4 TILLÆGSPRODUKT:

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. post@sundbynetvaerket.dk Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Indsatsens titel: Nørremarkens Have. Erhvervsrettet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau og

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Beskæftigelsesudbud 2011

Beskæftigelsesudbud 2011 Beskæftigelsesudbud 2011 Læseguide Vurdering af tilbud Tilbudsgiver: 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Processen og tidsplan... 3 3 Udvælgelseskriterier og egnethedsbedømmelse... 4 4 Tildelingskriterier...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

Lovgrundlag. Målgruppen. Formål. Indhold

Lovgrundlag. Målgruppen. Formål. Indhold Lovgrundlag Målgruppen Formål Indhold Aktiveringsindsatsen udføres i overensstemmelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1428 med ændringer gjort til d.d. samt gældende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Det faglige. Det faste 14 FORMAND PÅ TURNÉ TIL FLERE KOMMUNER 18 EN VIGTIG DEL AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 24 NYSKABENDE STILLING VINDER PRIS

Det faglige. Det faste 14 FORMAND PÅ TURNÉ TIL FLERE KOMMUNER 18 EN VIGTIG DEL AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 24 NYSKABENDE STILLING VINDER PRIS Portræt af formand for verdensorganisationen af fysioterapeuter, Emma Stokes, der er bosat i København. 14 FORMAND PÅ TURNÉ TIL FLERE KOMMUNER Værdsætter Danske Fysioterapeuter ikke kommunalt ansatte fysioterapeuters

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter Gentofte

Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter Gentofte Gentofte Maltegårdsvej 1 2920 Charlottenlund Tel +45 39 98 68 00 Fax +45 39 98 05 12 www.jobnet.dk Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Job- og borgerservicechef Michael Maaløe Silkeborg Kommune 1 Krav til alle niveauer Niveau Politisk Organisation Ledelse Faglig Drift vilje og investering

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT Virksomhedsrettet tilbud/praktik Borgere med midlertidige eller varige begrænsninger. Afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til Udvikling og vedligeholdelse af

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Informationsmøde for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Informationsmøde for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander kommunen sig i borgernes sygdom. Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk kompensation

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne:

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne: Forslag til implementering af ny beskæftigelsesstrategi. Dato. 14. april 2008 Acadresagsnr. 07/45075 Int. ACJ Baggrunden for dette forslag er, at der på Erhvervsudvalgets møde d. 17. januar 2008 blev godkendt

Læs mere

Allonge til delkontrakt vedrørende beskæftigelse og uddannelse

Allonge til delkontrakt vedrørende beskæftigelse og uddannelse Allonge til delkontrakt 2013-2016 vedrørende beskæftigelse og uddannelse Mellem Fonden Grantoftegaard (herefter fonden) Pederstrupvej 69, 2750 Ballerup og Ballerup Kommune (herefter kommunen) Hold an Vej

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge Et uddannelsesforberedende tilbud til unge 1 Indhold 1. Baggrund 2. Målgruppe 3. Målsætning 4. Forløb og optagelse 5. Indhold 6. Dokumentation for indsatsen 7. Visitation 8. Organisering. Tilbuddet. Samarbejde

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter Information for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander vi os i borgernes sygdom? Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk

Læs mere

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.:

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.: 1 : 7 INDLEDNING Jobcenter Furesø ønsker at investere i, at flere personer med anden etnisk baggrund end dansk bliver selvforsørgende. Forskellene i selvforsørgelsesgraden imellem personer med dansk og

Læs mere

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig.

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig. RESSOURCE FORLØB hvad er det, og hvad kan det betyde for mig www.jobcenter.randers.dk Når Rehabiliteringsteamet indstiller til, at du får et ressourceforløb, starter det med, at du får tilknyttet en koordinerende

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Serviceinformation Vedtaget december 2013 Gyldighedsperiode 2014 til 2015 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 3 2.

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse < < støtte og hjælp på vejen til ordinær beskæftigelse 2 3 En attraktiv arbejdsplads Beskæftigelsesindsats drevet som socialøkonomisk virksomhed et lærings- og udviklingsmiljø

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen. Driftsstrategi på fleksjobområdet Dato: 1. november 2014 1. Strategisk driftsmål 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af korte mestringsforløb for ny-sygemeldte på sygedagpengeområdet

Konkurrenceudsættelse af korte mestringsforløb for ny-sygemeldte på sygedagpengeområdet Konkurrenceudsættelse af korte mestringsforløb for ny-sygemeldte på sygedagpengeområdet Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune annoncerer hermed en 1 årig kontrakt vedr. korte mestringsforløb for ny-sygemeldte

Læs mere

Uddannelsesporten Indsatsbeskrivelse

Uddannelsesporten Indsatsbeskrivelse DECEMBER 2012 Uddannelsesporten Indsatsbeskrivelse Bornholm Indsatsbeskrivelse for Uddannelsesporten* 2 Indsatsbeskrivelse for Uddannelsesporten* 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Gennemgående

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning Notatark Sagsnr. 88.00.00-Ø54-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 27.11.2014 Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning 1. Kan der gives en nærmere beskrivelse af hvad der ligger i ydelsen psykomotorisk terapi,

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

AFKLARING AF ARBEJDSEVNE PROJEKT

AFKLARING AF ARBEJDSEVNE PROJEKT AFKLARING AF ARBEJDSEVNE PROJEKT R Projektet er et samarbejde mellem Jobcenter København og Plan & Handling. FOTO TEAM BADE VALBY VANDKULTURHUS. FORMÅL Projektet har som udgangspunkt til formål at motivere

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere