S y g e p l e j e o g s u n d h e d s v i d e n s k a b S a m f u n d s f a g H u m a n i o r a N a t u r v i d e n s k a b.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S y g e p l e j e o g s u n d h e d s v i d e n s k a b S a m f u n d s f a g H u m a n i o r a N a t u r v i d e n s k a b."

Transkript

1 S y g e p l e j e o g s u n d h e d s v i d e n s k a b S a m f u n d s f a g H u m a n i o r a N a t u r v i d e n s k a b S y g e p l e j e o g s u n d h e d s v i d e n s k a b S a m f u n d s f a g H u m a n i o r a N a t u r v i d e n s k a b D a n s k S y g e p l e j e r å d N y t N o r d i s k F o r l a g A r n o l d B u s c k

2 Forord Dansk Sygeplejeråds bogproduktion indeholder mange titler, som alle er af en sådan standard, at de både henvender sig til studerende på de sundhedsprofessionelle uddannelser og til færdiguddannede sygeplejersker, der gerne vil holde deres viden ajour eller udvide deres felt. I samarbejde med Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck har vi valgt at lancere et nyt, ensartet serielayout, som gælder for alle vores fagbøger inden for kategorierne: sygepleje, sundhedsvidenskab, samfundsfag, humaniora og naturvidenskab. Der har været stor aktivitet på området i det forgangne år med mange involverede forfattere, men indsatsen har båret frugt, og fire nye udgivelser er udkommet i Farmakologi, medicingivning og sygepleje er en gennemgribende revidering af den tidligere udgave af Lægemiddellære og akutte forgiftninger. Som noget nyt indeholder bogen et kapitel om medicinregning med tilhørende opgaver. Gerontologi livet som ældre i det moderne samfund er en antologi med bidrag fra forfattere med specialviden om ældreområdet, og bogen giver et nuanceret billede af, hvordan livet som ældre kan forklares og forstås. Folkesundhed i et kritisk perspektiv, løfter elementer frem, som sjældent bliver diskuteret i håbet om at fremme en udvikling af forebyggelse, sundhedsfremme og pleje inden for folkesundhedsområdet. 2 Psykiatrisk sygepleje tager udgangspunkt i sindslidendes autonomi og potentiale for recovery, og såvel den psykiatriske sygeplejerske som den sygeplejestuderendes vilkår i psykiatrien beskrives. Endelig er vi stolte over at annoncere den første danske fagbog om operationssygepleje med kapitler om bl.a. infektionsprofylakse og hygiejniske principper samt steriliseringsprocedurer og vedligeholdelse af operationsteknisk udstyr, som ikke tidligere er beskrevet i dansk faglitteratur. Bogen er programsat til at udkomme i løbet 1. kvartal Vi ønsker læseren en rigtig god fornøjelse! Grete Christensen formand, Dansk Sygeplejeråd Kataloget er udarbejdet af Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd. Priser i kataloget er vejledende udsalgspriser inkl. 25% moms. Med forbehold for prisændringer og trykfejl. 12/2009. Redaktion: An-Magritt Erdal Layout: Nina Hagen Tryk: AKA Print

3 Sygepleje og sundhedsvidenskab NYHED NYHED GERONTOLOGI Stinne Glasdam og Bente Appel Esbensen (red.), Karen Andersen-Ranberg, Nikolai Banke, Asger Baunsbak-Jensen, Kaare Christensen, Lene Falgaard Eplov, Tine Fristrup, Mia Fatum Henriksen, Ulla Hybel, Dorte Høeg, Mads Haaning, Bernard Jeune, Jesper Jørgensen, Henning Kirk, Tom Kjær, Jens Kofod, Alex Kørner, Tove Lindhardt, Anne Liveng, Marianne Eilsø Munksgaard, Eva Bonde Nielsen, Lis Puggaard, Mette Raunkiær, Tine Rostgaard, Mette Søndergaard og Jan-Henrik Winsløw Bogen sætter fokus på ældre mennesker ud fra flere perspektiver for derved at vise, hvordan tænkning og forståelse af ældre i vores samfund har betydning for måden, sundhedsprofessionelle møder ældre mennesker på. En række forfattere bidrager med deres helt specielle viden inden for ældreområdet, og bogen giver derfor flere forskellige bud på, hvordan vi kan forstå og forklare aldring, ældre mennesker og den livssituation, det enkelte ældre menneske befinder sig i. Bogen er målrettet studerende på Sygeplejerskeuddannelsen, men kan også anvendes på andre uddannelser, som for eksempel ergo- og fysioterapeutuddannelsen samt diplom- og masteruddannelser inden for ældreområdet, og af færdiguddannede, som beskæftiger sig med ældre mennesker. PSYKIATRISK SYGEPLEJE Niels Buus (red.), Phil Barker, Lene Berring, Poppy Buchanan- Barker, Patrick Callaghan, Poul Crawford, Catherine Gamble, Lisbeth Hybholt, Thomas Iversen, Bengt Karlsson, Linda Kragelund, Niels Henrik Krause-Jensen, Lars Merinder, Dorthe Mundbjerg, Rachel Perkins, Julie Repper, Jens Rye-Andersen, Jaakko Seikkula, Alan Simpson, Nelli Øvre Sørensen, Gary Winship, Jørgen Aagaard Med udgangspunkt i respekten for den enkelte sindslidendes autonomi og potentiale for recovery gives her en indføring i en række forskningsbaserede metoder. Bogen inspirerer til nytænkning og til en udvidelse af sygeplejerskers traditionelle rolle i det psykiatriske felt ved blandt andet at fremhæve og eksemplificere, at standardiserede metoder i sygeplejen er et nødvendigt element af en faglig indsats, hvis den unikke sindslidende skal hjælpes optimalt. 1. udg. 2009, 385 sider, dkr. 499,- Svært at få armene ned efter at have læst denne lærebog [...] Bogen er et must i sygeplejeuddannelsen, og erfarne sygeplejersker vil have stor glæde af at læse den (Sygeplejersken 2009;21:62) 3 1. udg. 2009, 418 sider, dkr. 399,-

4 Sygepleje og sundhedsvidenskab NYHED Der skal ( ) lyde et stort, varmt velkommen til en ny dansk udgivelse indenfor folkesundhed [ ] den giver stof til kritisk refleksion ( ) og er et værdifuldt bidrag til et fagområde, der er i stor udvikling (Tidsskrift for sygeplejeforskning 2009;3:37-8). 4 Psykiatri Birgitte Holt Larsen Dybtgående indføring i psykiatrien, som omfatter psykiatriens historie, psykiatriske symptomer (psykopatologi) og psykiatriske diagnoser beskrevet med udgangspunkt i ICD-10-systemet. Forskellige behandlingsformer, både somatiske, psykoterapeutiske og socialpsykiatriske, beskrives. Bogens sidste afsnit handler om retspsykiatri. 1. udg., 2000, 194 sider, indb., dkr. 299,- Neurologi og neurokirurgi Neurologi: Vibeke Olsen, Mette Egelund, Per Hübbe, Helene Meinild, Marianne Schmidt og Lene Werdelin. Neurokirurgi: Lillian Dalsgaard, Vagn Eskesen og Inge Hørning. Neuropsykologi: Anne-Lise Christensen Bogen giver udtryk for et helhedssyn på patienten og lægger op til et tæt samspil mellem symptomer og sygepleje og mellem diagnostik, behandling og rehabilitering. Den neurologiske undersøgelse og sygeplejen til den bevidsthedssvækkede og bevidstløse patient beskrives. Desuden gennemgås en række neurologiske og neurokirurgiske sygdomme, og bogen indeholder også et grundigt afsnit om neuropsykologi og neurorehabilitering, og de psykiske og sociale aspekter inddrages løbende. FOLKESUNDHED I ET KRITISK PERSPEKTIV Stinne Glasdam (red.), Inga Axelsen, Lisa Dahlager, Karen Elmeland, Vibeke Asmussen Frank, Helle Plough Hansen, Nis Johannesen, Lene Koch, John B. Krejsler, Kristian Larsen, Anne-Lise Middlethorn, Rasmus Bysted Møller, Sniff Andersen Nexø, Ulf Ollson, Lene Otto, Anders Petersen, Lars-Henrik Schmidt, Lone Scocozza, Lone Friis Thing, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Signild Vallgårda Bogen går bag om den herskende forestilling om folkesundhed og løfter elementer frem, som sjældent bliver diskuteret, i håbet om at fremme en udvikling af forebyggelse, sundhedsfremme og pleje inden for folkesundhedsområdet. Tanken bag bogen er hermed at skærpe læserens blik på og forståelse af folkesundhed. Bogen kan læses af sygeplejestuderende gennem hele sygeplejerskeuddannelsen og af studerende på mange andre uddannelser, som beskæftiger sig med folkesundhed. Men der er også meget at hente for færdiguddannet sundhedspersonale, som beskæftiger sig med forebyggelse og sundhedsfremme, da bogen byder på en forståelse af, ikke bare hvordan der tænkes sundhed, men også sygdom i vores samfund i dag. 1. udg. 2009, 421 sider, ill., dkr. 349,- 1. udg., 2000, 296 sider, indb., dkr. 339,-

5 Sygepleje og sundhedsvidenskab SPAR 119,- VED KØB AF BEGGE BØGER SAMTIDIGT Sygeplejens fundament, bind 1-2 Jens Bydam og Janet Mary Hansen (red.), Christine Bagger, Bodil Bjørnshave, Jens Bydam, Charlotte Delmar, Karin Brochstedt Dieperink, Jytte Halborg, Elisabeth Hall, Marianne Nord Hansen, Susan Rydahl Hansen, Lisa Bruus Hemmingsen, Lise Hounsgaard, Gerd Johnsen, Birgit Bidstrup Jørgensen, Anne Koblen, Kirsten Kopp, Pia Koustrup, Lis Linow, Iben Lovring, Kirsten Halskov Madsen, Steen Hundborg Martensen, Kirsten Siggaard Mathiesen, Grete Mygind, Anne Elsebet Overgaard, Birthe D. Pedersen, Else Pedersen, Jan Petersen, Ingrid Poulsen, Kirsten Rahbek, Vivi Brandt Rasmussen, Karenlene Ravn, Marianne Schmidt, Lene Sigaard, Agnete Sillesen, Jette Skiveren, Anne Dichmann Sorknæs, Lena Thomsen, Birgit Villadsen og Bodil Winther Sygeplejens vilkår i det danske sundhedsvæsen en debatbog Dorthe Boe Danbjørg (red.), Michael Juhl, Helle Krasnik, Dorthe Knauer, Hanne F. Mortensen, Inger Clausen, Karin Müller, Pia Ramhøj og Kirsten Frederiksen En række sygeplejersker giver deres engagerede og personlige bud på de vilkår og udfordringer, som sygeplejen står over for. Både fagpolitikeren, lederen, historikeren, underviseren, sygeplejersken på gulvet og sygeplejersken, der har forladt faget, kommer til orde. Sygeplejens vilkår fra en etisk vinkel beskrives, og der gives en karakteristik af den kommende generation af sygeplejersker. 1. udg., 2003, 138 sider, dkr. 179,- Kald eller profession? at indtræde i sygeplejerskerollen Feiwel Kupferberg Sætter fokus på, hvad der sker, når en nyuddannet sygeplejerske konfronteres med modsætningen mellem sygeplejen som et kald og en profession. Behandler emner som bl.a. professionssociologi, psykologiske og sociologiske teorier om erhvervsvalg, socialisering under uddannelse, overgangen fra studium til job og forskellige opfattelser af sygeplejeprofessionens vidensbasis. Kan bruges både som en indføring i sociologien og som sociologisk forskningsmetodik. 1. udg., 1999, 200 sider, dkr. 210,- 5 Sygeplejens fundament er et hovedværk, der samlet præsenterer sygeplejerskens kerneviden i form af de teorier og metoder, som sygeplejen tager sit udspring i. Det kan bruges både som grundbog i sygeplejefaget på sygeplejerskeuddannelsen og som det opslagsværk, man vender tilbage til, når man skal genopfriske sin viden. Bogen er tilpasset til professionsbacheloruddannelsen med dens krav om, at de kommende sygeplejersker skal opøve en akademisk kompetence, uden at der gås på kompromis med det praktiske håndelag. Alle kapitler bygger derfor på erfaringsog evidensbaseret viden og omfatter både en klinisk og en akademisk forståelse af sygeplejen. Bogen kan bruges gennem hele studiet som grundbog i sygeplejefaget, og den er også velegnet som opslagsværk på afdelingerne. Bind 1, 1. udg., 2005, 420 sider, indb., dkr. 549,- Bind 2, 1. udg., 2005, 388 sider, indb., dkr. 549,- Bind 1-2, i alt 808 sider, dkr. 979,-

6 Sygepleje og sundhedsvidenskab 6 Vi kan ikke være for grundige i forebyggelsen af fejlmedicinering (Sygeplejersken 2009;10:64) Farmakologi, medicingivning og Sygepleje Iben Lovring, Vivi Brandt Rasmussen, Lene Ørskov Reuther, Gesche Jürgens og Hanne Rasmussen Bogen er inddelt i fire dele, som så vidt muligt bygger på forskningsbaseret litteratur. Første del omhandler de sygeplejefaglige aspekter ved medicingivning. Denne del er struktureret og beskrevet ud fra sygeplejerskens virksomhedsområder at udføre, formidle, lede og udvikle sygeplejen. Anden del præsenterer den almene farmakologi med vægt på lægemiddelinteraktioner, lægemiddelbivirkninger og lægemiddeldosering til risikogrupper, da der i stigende grad er opmærksomhed på kvalitet og sikkerhed ved medicingivning. I tredje del, som omhandler den specielle farmakologi, gennemgås lægemiddelgrupper, der anvendes hyppigt i primærsektoren og hospitalsvæsenet, samt udvalgte nyere lægemiddelgrupper, der primært anvendes på specialeafdelinger, herunder biologiske lægemidler og hiv-midler. Endelig indeholder denne del også et kapitel om lægemiddelforgiftninger. I fjerde del findes et kapitel om medicinregning og et kapitel med opgaver i medicinregning. Bogen henvender sig til sygeplejestuderende i teoretisk og klinisk uddannelse. Ligeledes er bogen tænkt som opslagsbog for sygeplejersker og andre, der varetager medicingivning i professionel sammenhæng. Ergonomi Krop og belastning Maiken Böcher og Marianne Jakobsen Bogen sætter fokus på, hvordan man hjælper et andet menneske med at flytte og bevæge sig. Forfatterne præsenterer viden, principper og løsningsforslag med henblik på at styrke hjælperens fysiske modstandskraft såvel som at fjerne eller ændre risikofaktorer i arbejdet. I første del behandles emnerne dynamik og biomekanik. Her forklares en række begreber, som er nødvendige for at forstå principperne i al forflytningsteknik. Anden del handler om bevægeapparatet, hvordan det reagerer på belastning, og hvordan skader opstår. I tredje og fjerde del præsenteres hhv. forflytningsteknikker og hjælpemidler, og i femte del er der fokus på patienternes behov. Afslutningsvis fremføres udvalgte sygepleje- og radiografproblematikker, og der gives idéer og løsningsforslag til optimale arbejdsstillinger og -bevægelser. Bogen henvender sig til både studerende og færdiguddannet sundhedspersonale. Rigt illustreret. Inkl. tillæg om arbejdsmiljøloven, om anmeldelse af arbejdsskader og om ergonomiens historie. 1 udg., 2006, 327 sider, indb., dkr. 399,- Ernæring og diætetik Lars Ovesen, Lene Allingstrup og Ingrid Poulsen Bogen giver omfattende viden om kostens betydning for både raske og syge menneskers velvære. I det daglige arbejde er bogen desuden et nyttigt redskab i bekæmpelsen af den udbredte underernæring blandt hospitalsindlagte patienter. I bogens første del sættes fokus på ernæringslære. Her gennemgås bl.a. næringsstoffer, kostvaner, den danske gennemsnitskost, forebyggelse af velfærdssygdomme og ernæringspolitik. Bogens anden del omhandler klinisk ernæring, herunder kroppens omsætning under faste og sygdom, forskellige ernæringsformer, naturlægemidler, kosttilskud samt interaktion mellem lægemidler og ernæring. Den nye og ajourførte udgave af bogen tager højde for den seneste forskning på området samt de nyeste anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Den er desuden tilrettelagt efter professionsbacheloruddannelsens krav. 9. udg., 2007, 288 sider, indb., dkr. 339,- Den er uundværlig som litteratur på sygeplejestudiet og som opslagsbog på arbejdspladsen til det uddannede personale (Sygeplejersken 2007;8:59). 11. udg., 2009, 404 sider, ill., dkr. 399,-

7 Sygepleje og sundhedsvidenskab Medicinske sygdomme Sygdomslære og sygepleje Tove Birkebæk Thomsen, Jesper B. Hertz, Bente Scharff-Smith og Jens Bydam (red.), Court Pedersen, Annie Abildtrup, Hanne Agnholt, Lene Rostgaard Andersen, Bent Deleuran, Karin Brochstedt Dieperink, Bente Høllsberg Filstrup, Marianne Gunst-Møller, Charlotte Mose Hansen, Lene Hergens, Ib Abildgaard Jacobsen, Hanne Jensen, Inge Kristiansen, Marie Skov Madsen, Hanne Mikkelsen, Mette Mollerup, Anne Holm Nyland, Solveig Schmidt Pedersen, Steen Hvitfeldt Poulsen, Anne Dichmann Sorknæs og Tove Birkebæk Thomsen Indledningsvist beskrives mestring af kronisk sygdom og den akutte medicinske patient. De følgende kapitler omhandler de store hovedgrupper af medicinske sygdomme. I hvert af disse kapitler omtales først sygdomslæren, og dernæst beskrives sygeplejen til en af de største patientgrupper inden for området. Afslutningsvis er der kapitler om forskellige livsstilsfaktorer, bl.a. rygning, alkohol og spisevaner, og disses indflydelse på helbredet. Behandling og pleje af patienter med kræftsygdomme Birthe Høj (red.), Lena Ankersen, Christian Juul Busch, Bente Appel Esbensen, Helle Gamborg, Hans Henriksen, Helle Høstrup, Poul Knoblauch, Kirsten Kopp, Paul Kristjansen, Lena Krog Specht, Lisbet Due Madsen, Inge Olsen, Annie Rasmussen og Mikael Rørth Markedets mest komplette værk til sygeplejersker og sygeplejestuderende om kræft. Beskriver biologiske, medicinske, sygeplejefaglige, psykologiske, sociale og etiske aspekter ved kræft. Indeholder bl.a. særlige kapitler om eksistentiel og åndelig omsorg i forhold til kræftpatienter, om kræft hos børn samt om omsorg for det døende menneske. Gennem hele bogen sættes tværfagligheden i centrum, når behandlingen og plejen af kræftpatienter skal tilrettelægges, og i denne tværfaglighed har sygeplejersken en central rolle. 1. udg., 2000, 428 sider, indb., dkr. 449,- Obstetrik og gynækologi Obstetrik: Dorthe Dessau, Helle Bowall, Carsten Lenstrup og Dorthe Taxbøl. Gynækologi: Lene Lundvall og Helle Høstrup En grundbog om obstetrik og gynækologi, som omfatter en beskrivelse af både de normale funktioner, sygdomslære og sygepleje. I den obstetriske del gennemgås først det normale svangerskab og den normale fødsel og barselsperiode. Omsorg for mor og barn igennem hele forløbet beskrives, og både fysisk og psykisk pleje omtales. Tillige gennemgås pleje og behandling i forbindelse med kompliceret svangerskab, fødsel og barselsperiode. Den gynækologiske del indledes med generelle kapitler om bl.a. gynækologiske undersøgelsesmetoder og den gynækologiske journal. Herefter følger kapitler om en række gynækologiske sygdomme og tilstande. Bogens sidste kapitler sætter fokus på bl.a. seksuelle overgreb, abort, ekstrauterin graviditet, infertilitet og kontraception. 2. udg., 482 sider, indb., dkr. 549,- Pædiatrisk sygepleje og pædiatri Karsten Kaas Ibsen, Annemette Talbro og Dorte Lykke Aastrup Den pædiatriske sygepleje beskrives i sammenhæng med en systematisk og grundig gennemgang af de mest almindelige pædiatriske sygdomme. Indeholder også afsnit om bl.a. sygeplejerskens oplysnings- og tavshedspligt, det urolige spædbarn, søvnproblemer samt sygelighed og mestring. Her fremhæver forfatterne betydningen af at se barnet som del af en familie og af at styrke familien i relation til det syge barn. 5. udg., 2000, 278 sider, indb., dkr. 425, udg., 2005, 517 sider, indb., dkr. 599,-

8 Sygepleje og sundhedsvidenskab 8 Øjensygdomme Sygdomslære og sygepleje Frank Theodorsen og Lone Mørch Bogen beskriver de sidste nye tiltag inden for det oftalmologiske speciale, både medicinsk, kirurgisk og plejemæssigt. Hovedkapitlet handler om de mest almindelige øjensygdomme og den specielle øjensygepleje, der knytter sig til de enkelte sygdomme. Tillige findes kapitler om bl.a. øjets funktioner og brydning, øjenundersøgelsen, organiseringen af arbejdet i og indretningen af en øjenafdeling, at omgås mennesker med synshandicap og om socialoftalmologi. Inkl. appendiks over øjenmedikamina og en omfattende ordliste. Bogen henvender sig til sygeplejestuderende i praktik på en øjenafdeling og sygeplejersker, som arbejder i øjenspecialet, samt til andre faggrupper, der arbejder med øjenpatienter og synshandicappede. 1. udg., 2005, 152 sider, indb., dkr. 349,- Kirurgi Sygdomslære og sygepleje Jens Krogh Christoffersen og Bente Scharff-Smith (red.), Søren Aggestrup, Jette Aude, Niels Bækgaard, Peer Christiansen, Inge Damsgaard, Cai Frimodt-Møller, Jens Peter Garne, Annemaria Hellebek, Per Herlufsen, Tune Ipsen, Dorthe Hjort Jakobsen, Helle Tjærby Kloster, Mark Krasnik, Henrik Kehlet, Elisabeth Friis Lippert, Jørn Dalsgaard Nielsen, Beth Lilja Pedersen, Lise Munk Plum, Margit Roed, Thomas Andersen Schmidt, Jens Ahm Sørensen og Jørn Wetterslev Udviklingen inden for kirurgien stiller store krav til organisering af patientforløbet og kræver en struktureret og målrettet behandling og pleje. Bogen er skrevet af et team af læger og sygeplejersker, som bidrager med deres specialviden inden for de forskellige områder. Den almene del indeholder kapitler om bl.a. kirurgisk sygepleje, patientsikkerhed og ernæring, og i specialdelen behandles de forskellige kirurgiske specialer. 2. udg., 2005, 457 sider, indb., dkr. 569,- Jeg lader mig rive med fra første side, som var det en bedre spændingsroman Kirurgi 2 Ortopædisk kirurgi Niels Stephensen (Sygeplejersken 2006;10:xx) OPERATIONSSYGEPLEJE Annette Kolding Rørvik og Susanne Sebens (red.), Per Bagi, Laura Bekhøj, Jesper Durup, Annemarie Friis, Solveig Fjordside, Laila Frederiksen, Pia Hilsberg, Ytte Hjert, Per Hølmer, Lene Junker, Esther Krejberg, Jette Kundal, Torsten Lauritsen, Helle Lindved, Hanne Martinsen, Margrethe Meyer, Birgitta Nordenhof, Kirsten Pedersen, Hans- Ulrik Rasmussen, Marianne Rasmussen, Annette Raagel, Vibeke Rischel og Annette Wethje Denne første danske fagbog om operationssygepleje beskriver teorien bag operationssygeplejerskens praksis samt funktionsog kompetenceområder, ligesom den indeholder kapitler om infektionsprofylakse og hygiejniske principper samt steriliseringsprocedurer og vedligeholdelse af operationsteknisk udstyr, som ikke tidligere er beskrevet i dansk faglitteratur. Målgruppen er sygeplejestuderende og operationssygeplejersker på alle kompetenceniveauer og inden for alle grene af operationsspecialet. Bogen er også velegnet som teoretisk opslagsbog for sygeplejersker ansat i ambulatorier, sengeafdelinger, steriliseringscentraler samt opvågnings- og anæstesiafsnit. 1. udg. 2010, 272 sider, ill., dkr. 449, NY UDGAVE udkommer 1. halvår 2010 Bogen giver et solidt grundlag for at kunne forstå, drøfte og deltage i alle aspekter af behandling, pleje, information og rehabilitering i forhold til patienter på en ortopædkirurgisk afdeling. Foruden et grundigt generelt afsnit om den ortopædkirurgiske patient indeholder bogen kapitler om bl.a. frakturlære, senelæsioner, gigtlidelser, ikke-traumatiske ryglidelser, tumorer i bevægeapparatet og børneortopædi. 1. udg., 1997, 244 sider, dkr. 338,- NYHED

9 Sygepleje og sundhedsvidenskab NY UDGAVE udkommer 1. halvår 2010 Intensiv sygepleje Viden og praksis Sheila K. Adam og Sue Osborne Oversat fra engelsk af Lone Burmeister og med redaktionel bearbejdelse af Frans Lærke Bødker og Tom Hartvig Jensen Filosofien i bogen afspejler omsorg, kompetence og kliniske færdigheder i samspil med omfattende viden og evidensbaseret praksis. Bogens indledende kapitler omhandler særlige krav til intensivafdelingen og problemer i forbindelse med kritisk syge patienters behandling og pleje. Herefter beskrives monitorering af den intensive patient, problemstillinger i forhold til de forskellige organsystemer og særlige forhold ved f.eks. traumer, SIRS og MODS. Endelig gennemgås evaluering af plejen. Bogen er tilrettelagt som lærebog i specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Den er ligeledes relevant på intensivafdelinger som et nyttigt redskab og et solidt fundament i forhold til plejen af kritisk syge patienter. 2. udg., 2002, 440 sider, dkr. 559,- Intensiv terapi og sygepleje Jan Bonde, Torsten Faber, Annie Roikjær og Mette Rosendahl-Nielsen Bogen behandler alle relevante områder inden for intensiv terapi og sygepleje og fokuserer på både fysiske og psykiske aspekter i forbindelse med diagnostik, behandling, observation og pleje af den kritisk syge patient. Den indeholder afsnit om medicinadministration, sedation og smertebehandling, ernæring, væske- og elektrolytbehandling, infektioner, respirationsinsufficiens, kredsløbssvigt, hæmatologisk dysfunktion, akutte neurologiske lidelser, gastrointestinal, lever- og pankreasdysfunktion samt akut nyresvigt. Bogen henvender sig til sygeplejestuderende, men kan også bruges af uddannede sygeplejersker, der arbejder med intensivpatienter. 1. udg., 2002, 200 sider, indb., dkr. 269,- Opvågningssygepleje i teori og praksis Anthea Hatfield og Michael Tronson Oversat fra engelsk af Lone Burmeister og forkortet og bearbejdet til danske forhold af Frans Lærke Bødker Personale på opvågningsstuer kan i høj grad bidrage til at reducere postoperative komplikationer og utilsigtede hændelser, hvis plejen tilrettelægges rigtigt. Bogen beskriver de komplikationer, som kan forekomme efter bedøvelse, samt hvordan komplikationerne kan undgås gennem minutiøs monitorering, relevant behandling og årvågen udøvelse af sygepleje. Bogen henvender sig til sygeplejersker og sygeplejestuderende, og den er velegnet til personale på opvågningsafdelinger, kirurgiske afdelinger og klinikker, der udfører ambulant kirurgi. Bogen kan også bruges ved specialuddannelserne i intensiv og anæstesiologisk sygepleje og ved specialkurser for opvågningssygeplejersker. Inkl. ordforklaringsliste og fyldigt register. 1. udg., 2003, 203 sider, dkr. 399,- Transfusionsmedicin og intravenøs væsketerapi Casper Jersild, Hanne Sloth og Lis Dragsted Nogle af de hyppigst forekommende procedurer i patientbehandlingen i dag er blodtransfusion, intravenøs væsketerapi og ernæring samt sygepleje i forbindelse med infusions- og transfusionsbehandling. Denne bog giver en grundig indføring i de grundlæggende principper ved disse procedurer. Blodtypebestemmelse, forligelighedsprøve og sikkerhedsmæssige forholdsregler ved identifikation af patienter er nogle af de emner, der beskrives. Tillige findes afsnit om bl.a. blodets sammensætning og funktioner, blodtypeegenskaber, blodtapning, blodprodukter, principper for transfusionsbehandling og komplikationer ved blodtransfusioner. Endvidere sættes der fokus på sygeplejerskens og den sygeplejestuderendes ansvar ved infusions- og transfusionsbehandling. 2. udg., 1998, 188 sider, indb., dkr. 252,- 9

10 Sygepleje og sundhedsvidenskab 10 Dokumentation og kvalitetsudvikling Ingrid Egerod (red.), Finn Collin, Mette Rosendal Darmer, Ingrid Egerod, Yrsa Andersen Hundrup, Søren Holm, Vibeke Krøll, Henrik Lindholm, Inge Madsen, Jan Mainz, Ingrid Poulsen, Ane Marie Thulstrup, Ruth Truelsen og Birgit Villadsen Ordentlig dokumentation og fortløbende kvalitetsudvikling ses som forudsætninger for det gode patientforløb. Med bogen ønsker forfatterne at medvirke til at optimere sundhedsvæsenets ydelser til patienten. Bogen giver en grundig indføring i en lang række emner, herunder klassifikation, MTV, EBP, EPJ, litteraturvurdering, klinisk epidemiologi, lovgivning og etiske overvejelser i forbindelse med dokumentation. Derudover beskrives helt nye emner som Sundterm-projektet og den internationale klassifikation SnoMed CT. Bogen er skrevet af et tværfagligt team, der alle er specialister inden for det område, de beskriver, og den henvender sig til såvel studerende som færdiguddannede sundhedsprofessionelle. 2. udg., 2007, 205 sider, indb., dkr. 299,- En suveræn kvalitetsbog (Fodterapeuten 2003;11:365) Dokumentation og kvalitetsudvikling er en yderst relevant bog. (Sygeplejersken 2007;22:65) Værdibaseret ledelse i praksis Om ledelse i den offentlige sektor Lise-Lotte Lunde- Jensen Med udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra hverdagen på et plejehjem beskrives det, hvordan ledelse i offentligt regi kan gribes an i praksis. Opbygningen af det politiske system og lederens rolle i forhold til politikerne gennemgås. Desuden præsenteres praktiske værktøjer til bl.a. budgetlægning og normeringskontrol. Endelig gives forslag til, hvordan man i praksis får etik og værdier ind i ledelsen. 1. udg., 2001, 218 sider, dkr. 259,- Evidensbaseret praksis grundbog for sundhedspersonale Susan Hamer, Gill Collinson m.fl. Oversat fra engelsk af Lone Burmeister og bearbejdet til danske forhold af Jens Bydam Definerer, hvad evidens er, og hvordan evidens indsamles med udgangspunkt i et udvidet evidensbegreb, som også omfatter de blødere værdier inden for sygeplejen. Beskriver, hvordan evidens kan bruges i praksis, og fokuserer på, hvilke personlige og organisatoriske ændringer der skal til, for at evidensbaseret praksis kan gennemføres. Henvender sig til studerende såvel som uddannet sundhedspersonale, der har brug for et værktøj til anvendelse af evidens. 1. udg., 2003, 228 sider, dkr. 249,- NY UDGAVE Medicinske Fagudtryk en klinisk ordbog med kommentarer Jan Rytter Nørgaard Bogen er med sine mere end opslagsord et uundværligt opslagsværk for studerende og færdiguddannede sundhedsprofessionelle. Denne tredje udgave er gennemgående ajourført og revideret med bl.a. tilføjelse af en del sygeplejefaglige udtryk. Alle begreber og ord ledsages af en letforståelig, men fagligt funderet forklaring, og der er mange henvisninger til andre relevante opslagsord. Ud over sygdomme, symptomer og farmaka er klinisk relevante emner inden for en række andre discipliner som f.eks. genetik, cellebiologi og immunologi også beskrevet. 3. udg., 2009, 868 sider, dkr. 299,-

11 Samfundsfag Organisering og ledelse af sygeplejen Jens Bydam og Elvi Weinreich (red.), Jens Bydam, Charlotte Delmar, Kirsten Eeg, Hanne Elmelund, Connie Engelund Erichsen, Anne- Mette Janum, Mette Kjerholt, Leila Lindén, Lotte Meilstrup, Vibeke Steenfeldt, Grete Bækgaard Thomsen, Lise Weile og Elvi Weinreich Ledelse af sygeplejen rækker langt ud over de traditionelle ledelsesfunktioner, som varetages af oversygeplejersken eller afdelingssygeplejersken. Denne bog fokuserer på, hvordan sygeplejersken i den kliniske praksis organiserer og leder sygeplejen ved sygesengen og i borgerens hjem. De 13 forfattere giver i hvert deres kapitel et spændende bud på forskellige faktorer, der influerer på organisering og ledelse i sygeplejen. De enkelte kapitler omhandler sygeplejerskens ansvarsområde, funktioner og kompetencer, plejeformer, kompetenceudvikling, stuegang, historisk perspektiv, sygeplejekultur, ledelse i primær sektor, sygeplejerskens organisatoriske indplacering i ledelsesstrukturen, den lærende organisation og etisk regnskab, sundhedsøkonomi, beslutningsprocesser og den kommunikative fornuft. 1. udg., 2003, 199 sider, indb., dkr. 249,- Sundhedsret for sygeplejersker Ulla Hybel Bogen giver en grundig gennemgang af dansk lovgivning på sundhedsområdet. Bogens hovedsigte er en klargøring af de regler, der har relevans for sygeplejersker og andet sundhedspersonale i den daglige omgang med patienterne. Indledningsvis sættes fokus på nogle af de grundlæggende idealer og værdier, som sundhedslovgivningen er bygget op omkring, herunder værdighed, integritet, selvbestemmelse og retssikkerhed. Resten af bogen falder i tre store dele om hhv. pligter, rettigheder og ansvar. Her behandles emner som bl.a. autorisation, omhu og samvittighedsfuldhed, tavshedspligt, journalføringspligt, ret til behandling, informeret samtykke, ret til indsigt i egen journal, tilsynsmyndigheden, Patientklagenævnet og Patientforsikringen. Teksten er løbende suppleret med eksempler på afgørelser fra de forskellige instanser. Bogen henvender sig til studerende på sygeplejerskeuddannelsen og færdiguddannede sygeplejersker, men kan også med stort udbytte bruges af andre faggrupper inden for sundhedsområdet. 1. udg., 2006, 232 sider, indb., dkr. 199,- Bogen er særdeles velskrevet og indeholder en grundig og kompetent fremstilling af en række centrale sundhedsretlige problemstillinger (Mette Hartlev, Ugeskrift for retsvæsen 2006). Ret og regler i sundhedslovgivningen håndbog for sundhedspersonale Finn Jørgensen Et nyttigt opslagsværk til sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale, der har brug for kort og præcis information om sundhedslovgivning med relevans for det daglige arbejde. Bogens formål er at give læseren mulighed for nemt og hurtigt at orientere sig om relevante juridiske bestemmelser samt om den måde, hvorpå sundhedslovgivningen administreres af embedslægerne, Sundhedsstyrelsen og andre offentlige instanser. Endvidere belyses en række retsmedicinske emner, som vedrører patientbehandlingen. I anden udgave af bogen er der taget højde for den seneste udvikling inden for sundhedsområdet med strukturreformen og de følgende lovændringer udg., 2006, 144 sider, dkr. 149,-

12 Humaniora Psykologi 2 Sundhedspsykologi Anne Stokkebæk I bogen beskrives de sundhedspsykologiske temaer: sorg og krise, angst, psykiske forsvarsmekanismer, mestring, stress, kroppen psykologisk set, psykosomatik, smertepsykologi, psykosociale aspekter ved kronisk sygdom, motivation for ændring af vaner, at være pårørende og endelig døden. Emnerne er valgt ud fra, hvilke sundhedspsykologiske temaer der især er relevante i sygeplejen. Bogen er forsynet med et noteapparat og en meget omfattende litteraturliste efter hvert kapitel, som giver rig mulighed for fordybelse i særlige emner. 1. udg., 2002, 256 sider, indb., dkr. 289,- Psykologi 1 Udviklingspsykologi Anne Stokkebæk 12 Bogen formidler solid viden om den nyere udviklingspsykologi på en levende og letforståelig måde og henvender sig til studerende og færdiguddannede sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lærere, pædagoger og andre inden for relationsprofessionerne. Med udgangspunkt i en inddeling af livsforløbet i otte aldre gennemgås dels den psykiske udvikling fra spædbarnsalder til alderdom, dels forskellige udviklingspsykologiske temaer, f.eks. tilknytning, identitet og autonomi. Bogen bygger på moderne teori, men inddrager også tidlige store udviklingspsykologiske teorier. Den nye udgave er gennemgående revideret og væsentligt udvidet med nye kapitler om bl.a. selvet, empati og søskende. Endvidere er den tilrettelagt efter professionsbacheloruddannelsens krav, hvilket betyder, at teorifremstillingerne er mere eksplicitte end i førsteudgaven. 2. udg., 2007, 456 sider, indb., dkr. 369,- Hver livsalder suppleres med kapitler, der tager centrale emner op i forhold til den pågældende livsalder [ ] En rigtig god idé, der i overensstemmelse med forfatterens hensigt, fremhæver relevant og vedkommende temaer i forhold til det pågældende udviklingstrin. Derudover er bogen forsynet med stikordsregister samt fyldige noter og litteraturhenvisninger, der fjerner enhver tvivl om, hvem ophavsmanden til den pågældende teori eller begreb er. Det er et plus, at forfatteren inddrager den kritik, der i tidens løb er fremsat af de store teorier (Birte Glinsvad, Sygeplejersken 2007;24:71) Bogen udmærker sig ikke alene ved at giver overblik over de begreber, der bruges til at karakterisere et lidende menneske: Sorg, krise, angst, smerter og stress for blot at nævne nogle, men også ved respekten for den kompleksitet, de er udtryk for. (Birte Glinsvad, Sygeplejersken 2002;12)

13 Humaniora Sygepleje i fortid og nutid Historiske indblik Stinne Glasdam og Jens Bydam (red.), Merete Bjerrum, Henriette Buus, Jens Bydam, Inger-Marie Børgesen, Ingunn Elstad, Kirsten Frederiksen, Stinne Glasdam, Mari Holen, Jette Steenberg Holtzmann, Ingeborg Ilkjær, Arne Kolsum, Birte Hedegaard Larsen, Susanne Malchau, Anne Mette Olesen og Kirsten Beedholm Poulsen En antologi om sygeplejens og sygeplejefagets historie, hvor det er intentionen at give et kalejdoskopisk blik ind i historien. Hvert kapitel tager fat på et emne og ser fra et valgt perspektiv på udviklingen inden for det valgte område. De emner, der belyses, er bl.a. diakonissernes, de katolske sygeplejeordners og Florence Nightingales betydning for udviklingen af sygepleje, forestillinger om sammenhængen mellem sygepleje og kvindelighed, sygeplejerskers forsøg på at opnå anerkendelse af sygeplejefaget som et selvstændigt fag, sygeplejeprocessens udvikling, udviklingen på uddannelsesområdet, sundhedsplejerskernes historie og meget mere. I alle kapitler præsenteres den metodiske og teoretiske tilgang, som kapitlet bygger på, og i bogens sidste kapitel beskrives udvalgte historiske metoder mere dybdegående. Bogen kan dermed bruges som inspiration, hvis man skal arbejde med sygeplejens historie, f.eks. i professionsbachelorprojekter eller andre opgaver. 1. udg. 2008, ca. 308 sider, indb., dkr. 359,- Religion, eksistens og sygepleje Christian Juul Busch, Tim Jensen og Marie Oved I bogens første del analyseres og diskuteres sygeplejens åndelige og religiøse dimension. Der gives anvisninger til sygeplejerskens medvirken ved religiøse handlinger med vægt på kristendom. Bogens anden del omhandler samtalen i relation til de store eksistenskritiske situationer, som mennesker oplever i forbindelse med alvorlig sygdom og død. Lidelse, døden, mening, skyld, angst og håb er nogle af de temaer, som forfatteren definerer og sætter ind i en samtalesammenhæng. Herved forsynes sygeplejersken med redskaber til at kunne tale med patienten om disse spørgsmål. Bogens sidste del indeholder grundige beskrivelser af de store verdensreligioner, bl.a. jødedom, kristendom og islam, hvor hver enkelt religions historiske, etiske, moralske og kulturelle forhold beskrives udg., 2003, 288 sider, indb., dkr. 399,- Pædagogik Jens Bydam Bogens første del beskæftiger sig med pædagogikken som fag og retter opmærksomheden mod den lærende og underviseren. Klassiske teorier om læring og om undervisning beskrives, og forskellige indfaldsvinkler til undervisningsplanlægning belyses. Bogens anden del har fokus på sundhedspædagogik og sygeplejersken som sundhedsformidler. Emner, der tages op, er sundhedskampagner og sundhedspædagogik i forhold til det enkelte menneske. Her handler det ofte om at hjælpe personen til at mestre sin situation, og derfor beskrives mestringsteorier og samtaleteknikker. I bogens sidste del giver forfatteren råd om udarbejdelse af en fri opgave. 1. udg., 1999, 140 sider, dkr. 172,-

14 Naturvidenskab Anatomi og fysiologi Carsten Palnæs Hansen Illustrationer af Jens Bøgeskov 14 Anatomi og fysiologi Peter Skanning og Lars Voldum Forfatterne har skabt en levende og dynamisk bog, som giver en grundig, men samtidig enkel og forståelig indføring i faget anatomi og fysiologi. Bogen er bygget op, så ny viden hele tiden bygges på trin for trin. Nye begreber og navne introduceres løbende i leksikasser. Første gang et begreb optræder i bogen, vil man således kunne finde det forklaret i en leksikasse. Ved hjælp af et udførligt stikordsregister er bogen også let at anvende som opslagsværk. Bind 1 indeholder afsnit om cellernes opbygning og livscyklus, nervesystemet, kredsløbet, lymfe og immunforsvar, åndedrættet og huden. Bind 2 indeholder afsnit om fordøjelsessystemet, nyrer og urinveje, kønsorganerne, endokrine kirtler, skelet og bevægeapparat, sanserne samt væske-, elektrolyt- og temperaturregulation. Bind 1, 2. udg., 2000, 304 sider, indb., dkr. 449,- Bind 2, 2. udg., 2000, 336 sider, indb., dkr. 449,- Anatomi og fysiologi er en ny bog udviklet til anatomi og fysiologi-undervisningen på sygeplejerskeuddannelsen. Bogen imødekommer de stigende uddannelsesmæssige krav, der stilles inden for sygeplejerskeuddannelsen. Alle kapitler er rigt illustreret med tegninger, der dækker både den anatomiske og fysiologiske del af lærebogsstoffet. Fagudtryk er forklaret i tekstbokse i tilknytning til de enkelte kapitler, og desuden er bogen forsynet med en række tabeller, der giver overblik og understøtter det skrevne. Bogen henvender sig til studerende på sygeplejerskeuddannelsen, men kan også anvendes på andre sundhedsuddannelser, og er desuden velegnet som opslagsværk for færdiguddannede sundhedsprofessionelle, der måtte ønske en opdatering inden for specifikke emner. 1. udg. 2010, ca. 600 sider, pris ca. 749,- NY UDGAVE PÅ VEJ Anatomi og fysiologi Indlæringsopgaver Jette Stanstrup Bogen støtter den første indlæring af anatomien og fysiologien, sådan at forståelsen øges, og det bliver lettere at sortere stoffet i overordnet viden og detaljer. Desuden kan den bruges til at teste, om indlæringen er lykkedes. Inkl. mange instruktive illustrationer og et nyttigt afsnit om eksamensteknik. 2. udg., 2002, 160 sider, dkr. 199,-

15 Naturvidenskab Biokemi Oluf Nielsen og Anni Springborg Gennemillustreret, lærebog i biokemi, som henvender sig til studerende på sygeplejerskeuddannelsen og andre mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Bogen er pædagogisk struktureret, idet den indeholder en basal del og en udvidet del for de særligt interesserede. Desuden er biokemien gennemgående integreret med fysiologien, sådan at den kemiske del bliver lettere at forholde sig til. I bogen gennemgås cellen, hovedgrupper af biologiske stoffer, vitaminer og mineraler samt enzymer, som har fået deres eget kapitel. Herefter følger en række kapitler, hvor biokemien emnemæssigt er inddelt efter fysiologisk funktion. Fjerde udgave er gennemgående revideret, bl.a. har immunforsvaret nu fået sit eget kapitel. Ligeledes er det tidligere afsnit om hormoner udvidet med et afsnit om nervesystemet og hedder nu Styresystemer. Medicinsk mikrobiologi og infektionspatologi Klaus Jensen Grundig og pædagogisk indføring i basal medicinsk mikrobiologi, infektionspatologi og klinisk mikrobiologi. Indledes med et grundlæggende kapitel om mikroorganismer, herunder mikroorganismernes morfologi, forplantning, ernæring og dyrkning. Herefter følger kapitler om infektionsbegrebet og forsvaret mod infektioner både naturligt i form af immunforsvaret og kunstigt i form af vaccination og medicinsk behandling. Desuden gennemgås en lang række mikroorganismer med fokus på de sygdomme, de forårsager, og på sygdommenes diagnose, behandling, epidemiologi og forebyggelse. Endelig indeholder bogen et kapitel om hospitalsinfektioner og -hygiejne. Teksten er illustreret med talrige farvemikroskopibilleder og forklarende tegninger. 12. udg., 2000, 286 sider, indb., dkr. 319,- Embryologi, genetik og medfødte misdannelser Olav Bennedbæk Fostrets normale udvikling samt variationer og anomalier gennemgås i bogens første del. Bogens anden del omhandler genetik, herunder genetisk rådgivning og genteknologi, og beskriver mulighederne for prænatal diagnostik. 1. udg., 1995, 308 sider, dkr. 159,- Klinisk kemi, klinisk fysiologi og radiologi Jørn Dyerberg, Karl Erik Jensen, Jesper Mehlsen og Hans Rovsing Bogen sætter fokus på muligheder og metoder inden for specialerne og på den indbyrdes koordinering af undersøgelserne, så der kan tilrettelægges en overordnet diagnostisk strategi og et samlet undersøgelsesprogram for patienten. Der er lagt vægt på betydningen af god information til patienten og på at forberede patienten til undersøgelserne. Bogen er anvendelig både som lærebog og som supplement ved studiet af forskellige kliniske specialer. 1. udg., 1998, 182 sider, indb., dkr. 208, udg., 2007, 306 sider, indb., dkr. 349,-

16 Titelregister/Bestillingskupon 16 Antal Titel ISBN Side Anatomi og fysiologi, bind Anatomi og fysiologi, bind Anatomi og fysiologi Indlæringsopgaver Anatomi og fysiologi (2010) Behandling og pleje af patienter med kræftsygdomme Biokemi Dokumentation og kvalitetsudvikling Ergonomi Krop og belastning Ernæring og diætetik Evidensbaseret praksis Farmakologi, medicingivning og sygepleje Folkesundhed i et kritisk perspektiv Gerontologi Intensiv sygepleje Intensiv terapi og sygepleje Kald eller profession? Kirurgi Sygdomslære og sygepleje Kirurgi 2 Ortopædkirurgi Klinisk kemi, klinisk fysiologi og radiologi Medicinsk mikrobiologi og infektionspatologi Medicinske fagudtryk Medicinske sygdomme Sygdomslære og sygepleje Neurologi og neurokirurgi Obstetrik og gynækologi Operationssygepleje Opvågningssygepleje Organisering og ledelse af sygeplejen Psykiatri Psykiatrisk sygepleje Psykologi 1 Udviklingspsykologi Psykologi 2 Sundhedspsykologi Pædagogik Pædiatrisk sygepleje og pædiatri Religion, eksistens og sygepleje Ret og regler i sundhedslovgivningen Sundhedsret Sygepleje i fortid og nutid Sygeplejens fundament, bind Sygeplejens fundament, bind Sygeplejens fundament, bind Sygeplejens vilkår i det danske sundhedsvæsen Transfusionsmedicin og intravenøs væsketerapi Værdibaseret ledelse i praksis Øjensygdomme Sygdomslære og sygepleje Navn Boghandlerens stempel Arbejdssted EAN-nr. (udfyldes kun af offentlige arbejdssteder) Adresse Postnr. By Bestil bøgerne hos din boghandler eller send/fax kuponen til: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Landemærket 11, København K Telefon Fax ISBN ISBN

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sårbehandling, behandlingskrævende sår 43461 Juli 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

1-2. Sygeplejens fundament NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK DANSK SYGEPLEJERÅD

1-2. Sygeplejens fundament NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK DANSK SYGEPLEJERÅD 1-2 Sygeplejens fundament NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK DANSK SYGEPLEJERÅD Sygeplejens fundament Redaktionen EN NY GRUNDBOG I SYGEPLEJEFAGET Sygeplejens fundament er en grundbog i to bind om sygepleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med akut medicinsk sygdom 44008 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

OVERSIGT OVER MODULTOVHOLDERE/-SEKRETÆRER

OVERSIGT OVER MODULTOVHOLDERE/-SEKRETÆRER 4.2.202 OVERSIGT OVER MODULTOVHOLDERE/-SEKRETÆRER BACHELORUDDANNELSEN I MEDICIN OG KLINISK BIOMEKANIK Modul Modultovholder Tlf. Sekretær Tlf.. semester: Modul B Modul B2 Ulla Glenert Friis ufriis@health.s

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Nyt begreb? eller hvad? Hvorfor taler vi om klinisk beslutningstagen?

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Fag. Grundbog i sygepleje MUNKSGAARD. Kirsten Frederiksen og Birte Glinsvad (red.)

Fag. Grundbog i sygepleje MUNKSGAARD. Kirsten Frederiksen og Birte Glinsvad (red.) Fag Grundbog i sygepleje Kirsten Frederiksen og Birte Glinsvad (red.) MUNKSGAARD Indholdsfortegnelse Introduktion.... 15 Grunduddannelsen...16 Bogens struktur....16 Del 1 Det senmoderne samfund... 19 Kapitel

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Mette Petersen 1985 b Peter Even Nielsen 1985 b Pia Nielsen 1985 b Preben Pedersen 1985 b Susan Lamprecht 1985 b Søren Pilholm 1985 b Anita Evers

Mette Petersen 1985 b Peter Even Nielsen 1985 b Pia Nielsen 1985 b Preben Pedersen 1985 b Susan Lamprecht 1985 b Søren Pilholm 1985 b Anita Evers Dimitterede 1985 Birgitte H. Hansen 1985 a Christian Dahl 1985 a Claus Brian Andersen 1985 a Dorthe L. Larsen 1985 a Dorthe Schnegelsberg 1985 a Flemming Jespersen 1985 a Gitte B. Hansen 1985 a Helena

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab

Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Idet både Aarhus Universitet og Syddansk Universitet har ansøgt

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Patient. Grundbog i sygepleje MUNKSGAARD. Nina Tvistholm og Dorthe Boe Danbjørg (red.)

Patient. Grundbog i sygepleje MUNKSGAARD. Nina Tvistholm og Dorthe Boe Danbjørg (red.) Patient Grundbog i sygepleje Nina Tvistholm og Dorthe Boe Danbjørg (red.) MUNKSGAARD Indholdsfortegnelse Introduktion.... 15 Grunduddannelsen...16 Bogens struktur....17 Del 1 Patient... 19 Hanne patient...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Introduktion... 13 Lene Falgaard Eplov, Lisa Korsbek, Lone Petersen og Mette Olander

Introduktion... 13 Lene Falgaard Eplov, Lisa Korsbek, Lone Petersen og Mette Olander Indholdsfortegnelse Redaktører... 8 Forfattere... 9 Forord... 11 Poul Nyrup Rasmussen Introduktion... 13 DEL I REHABILITERING I NUTIDENS PSYKIATRI... 17 Kapitel 1. Rehabilitering i et historisk perspektiv...

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Introduktion...15 Grunduddannelsen...16 Bogens struktur...16

Introduktion...15 Grunduddannelsen...16 Bogens struktur...16 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion....15 Grunduddannelsen....16 Bogens struktur....16 DEL 1 Det senmoderne samfund...19 Kapitel 1 Sygeplejersken på arbejde....21 AF ANNE HYTTEL AGERHOLM OG TANJA CHRÆMMER

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere