Nicolai. FO-Aarhus.dk. Ordet. bliver i fremtidens. Om visioner og fordele ved. 16. årgang nr. 1 februar 2008 Fjernundervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nicolai. FO-Aarhus.dk. Ordet. bliver i fremtidens. Om visioner og fordele ved. 16. årgang nr. 1 februar 2008 Fjernundervisning"

Transkript

1 Nicolai 16. årgang nr. 1 februar 2008 Fjernundervisning Om visioner og fordele ved Fjernundervisning Side 3 Side 6 Af undervisningsminister Bertel Haarder Ordet fremmedsprog bliver i fremtidens samfund afløst af ordet sprog Af pæd. konsulent og underviser Karin Coles FO-Aarhus.dk Fordi netværk handler om mennesker

2 Nicolai AftenskoleKlubbens blad Udgives af Frit Oplysningsforbunds medlemsforening Guldsmedgade 25, Postbox Århus C. Tlf.: Ansvarshavende redaktør Torben Dreier Redaktion Henrik Gram Inge Madsen Lone Jørgensen Torben Dreier Oplag 4600 Layout & tryk Opsætning & layout: Sputnik Reklame tlf: Tryk: Zeuner Grafisk Trykt på miljøpapir Forsidefoto Ingram Nicolai udkommer 4 gange om året. Bladet postbesørges til FO s kursusdeltagere samt lægges frem på biblioteker og offentlige kontorer. Denne form for undervisning er rimelig anderledes end det folkeoplysningen ellers har været kendt for, nemlig dialog, samtale og ikke mindst samvær. Denne åbning i loven, kaldet fleksible tilrettelæggelsesformer, har FO-Århus taget til sig og vi er derfor i gang med at afprøve nye muligheder, hvor vi kombinerer de gamle dyder i folkeoplysningen med det moderne menneskes travle DEBAT Gamle dyder og nye muligheder Torben Dreier Skoleleder hverdag. I dette nummer af Nicolai kan man læse om forskellige typer af fjernundervisning og i hvilke forskellige fag og sammenhænge samt for hvilke målgrupper, den har sine helt klare fordele, frem for den traditionelle aftenskole. For mange er det en stor fordel at kunne tilegne sig teoretisk viden og færdigheder derhjemmefra via computeren, lige præcist når man har tid og er KONKURRENCEn Fra 1. jan har Folkeoplysningsloven givet mulighed for at gennemføre fjernundervisning motiveret. Fjernundervisningen træder selvfølgelig ikke i stedet for den traditionelle aftenskole, men er et godt supplement i visse situationer. Vores udfordring bliver at få det bedste fra folkeoplysningen med i fjernundervisningen og bevare muligheden for at indarbejde stemningen, nærværet og den gode face-toface-diskussion i et nyt set-up. Søgeknap på På FO-Århus hjemmeside er der en søgeknap, hvor du kan søge på konkrete fag i aftenskolen, f.eks. japansk, tai chi, stenhugning, mavedans med mere. Når du markerer at søgningen skal foregå i kurser og foredrag, får du alle match frem i samtlige de aftenskoler vi har med på hjemmesiden (f.eks. Den rytmiske Aftenskole, Dansk Husflid, ES-sprog m.fl.). Søgeknappen kan også bruges til at finde frem til generelle oplysninger om os, f.eks. vores værdier, hvilke arrangementer vi har lavet om demokrati, hvem der sidder i bestyrelsen og lignende. Her skal man huske at afkrydse at søgningen skal foregå på hele websitet. Svarkuponen sendes/afleveres til FO-Århus, Guldsmedgade 25, 8000 Århus C. Du kan også sende dit svar via til Send din besvarelse senest 10. marts Søgning Vi trækker lod om en billet til kaffesalon med Lone Dybkjær på Kvindemuseet den 27. april 2008 kl Tai Chi Kurser og foredrag Hele sitet AftenskoleKlubben AftenskoleKlubbens formål er at udbrede folkeoplysning indenfor almene, økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner; samt at arbejde for de idealer som De Forenede Nationer står for, samt at sikre medlemmernes indflydelse på FO s virke. Ved tilmelding til et af FO s kurser bliver man automatisk medlem af FO s medlemsforening for 10 kr., som overføres fra tilmeldingsgebyret. 1) Hvad hedder vores nuværende undervisningsminister? 2) Hvad hedder delprojektet under Projekt TegnKom? 3) Hvad benytter solsorte cykelkurve til? Vinder af sidste nummers konkurrence: Marianne Nørmose, Århus C Navn: Adresse: Svarene på konkurrencen i Nicolai nr. 4, Peter Thyssen 2. F.eks. Oles nye autobil, Hjulene på bussen, Take a ride in my car etc. 3. Folkeoplysningens Hus

3 Om visioner og fordele ved fjernundervisning Af undervisningsminister Bertel Haarder I dette nummer af Nicolai stiller vi skarpt på fjernundervisning, det vil sige undervisning, der giver mulighed for at arbejde og lære hvor som helst og når som helst via egen PC. Fjernundervisningen er således ikke baseret på et fast fysisk klasselokale eller fysisk tilstedeværelse af lærer og elev. Vi indleder dette tema med en artikel af undervisningsminister Bertel Haarder her på denne side. Videreuddannelse er vejen frem Hvert år forsvinder omkring arbejdspladser ud af Danmark. Det er de lette og ikke mest spændende job, der forsvinder. Heldigvis opstår der et tilsvarende antal nye arbejdspladser, men de kræver flere kvalifikationer end dem, der forsvandt. For at Danmark skal kunne klare globaliseringens udfordringer, kræver det, at flere videreuddanner sig. Derfor vil mange voksne, der er kommet i vej på arbejdsmarkedet, opleve, at de på et eller andet tidspunkt får behov for ny viden for at få opfrisket og udbygget deres eksisterende kvalifikationer. Og der er mange muligheder for at lære nyt for eksempel gennem offentligt betalte efteruddannelsestilbud, tilbud i folkeoplysningsregi eller tilbud fra private uddannelsesudbydere. Mange af uddannelsestilbuddene gennemføres som fjernundervisning. Det giver en række fordele. Undervisningen kan gennemføres på tidspunkter, der passer ind deltagerens program: om morgenen inden arbejdstid, i frokostpausen, på vej hjem i toget, eller når børnene er lagt i seng. Deltageren vælger selv det sted, hvor undervisningen skal gennemføres, for eksempel på arbejdspladsen, i hjemmet eller på biblioteket. Og deltageren kan ugeneret gennemføre undervisningen i eget tempo. Kvalificeret fjernundervisning Den teknologiske udvikling betyder, at der fremover kommer bedre fjernundervisningstilbud. På markedet findes en række it-værktøjer, som gør det enkelt og billigt at producere fjernundervisningsmateriale, ligesom mange deltagere gennem internettet kan modtage fjernundervisningsmateriale og kommunikere med underviseren på arbejdspladsen, i hjemmet eller for eksempel på biblioteket. Fjernundervisningen skal være kvalificeret. Et worddokument eller en mail er for eksempel ikke i sig selv et fjernundervisningsmateriale. Det gode fjernundervisningsmateriale forudsætter, at der foretages en vurdering af, hvordan et uddannelsesmål kan nås med fjernundervisning, inden materialet bliver udarbejdet. Fjernundervisning er heller ikke det samme som lærerfri undervisning. Tværtimod bør kompetente lærere medvirke ved forberedelsen af fjernundervisningsmaterialet, og deltagerne i fjernundervisningen bør motiveres, vejledes og bedømmes af fjernunderviserne. Undervisning når det passer dig I Undervisningsministeriet er vi ved at undersøge, hvordan fjernundervisning kan være et tilbud blandt andre tilbud til voksne med manglende basale færdigheder i dansk og regning. Vi har ladet os inspirere af England og af programmet LearnDirect. Her kan voksne melde sig direkte til et fjernundervisningsforløb, som hjælper dem til at forbedre deres basale færdigheder. I England har målgruppen især været motiveret af, at undervisningen kan foregå i en periode, på steder og i et tempo, der passer netop dem. 3

4 Ordet fremmedsprog bliver i fremtidens samfund afløst af ordet sprog Af pæd. konsulent og underviser Karin Coles 4 Det bliver naturligt at anvende andre sprog end modersmålet i den daglige samtale. Om ES SPROG ES sprog udbyder sprogtræning både som nær- og fjernundervisning. Hos ES sprog er undervisningsmaterialet, herunder de nye elektroniske læringsprodukter (E-learning se faktaboks på modsatte side), udviklet i eget hus med udgangspunkt i kursisternes behov. Foreløbig tilbydes der sprogundervisning via disse nye produkter indenfor engelsk og tysk. Undervisningskvaliteten for den enkelte kursist sikres gennem en undervisningsjournal. Der hvor kursisten slap sidst, tages tråden op, når han/ hun møder næste gang. ES-metoden Kursisterne gruppedeles efter forkundskaber. På det enkelte hold kan læreren således have 3-4 grupper. Mens læreren arbejder med den ene gruppe i klassen, træner holdets øvrige deltagere i sproglaboratoriet. Her arbejder kursisterne 100% individuelt med et træningsprogram, der er relevant for den enkelte. Efter laboratoriearbejdet og gruppearbejde efterbehandler læreren det trænede stofområde i klassen i samtaleform. Således deltager kursisten i optimalt omfang aktivt i hele undervisningsforløbet. ES semesterplan spænder over 10 trin, fra begyndertrin over samtaletrin og konversationstrin til højt forhandlingsplan. Den pædagogiske struktur og tankerne bag ES Sprog er, at passive færdigheder udvikles under introduktion af nyt stof, hvorefter man bevæger sig trinvist mod at forstå eller genkende det præsenterede stof. De aktive færdigheder etableres, når kursisten træner det nye stof, hvorefter man spontant kan anvende det aktuelle stof. Det er nu en aktiv færdighed. AKTIV PASSIV Ubekendt Der skal dog almindeligvis kvalitetsgentagelser til, fordelt over et tidsrum på 3-6 uger, for at man kan påregne, at et trænet stofområde forbliver aktivt ud over en periode på 6-12 måneder. Netop denne træningsindsats er E-læring med til at sikre. Læring af sprog er netop en proces med 2 hovedelementer, der begge er lige vigtige: dels indlæring, dels træning. Læringsprocessen løber over følgende stadier: Først giver indlæringen indblik og den videre træning fører til indsigt, kundskab, færdighed, rutine og endelig refleks. Sprogundervisning uden en reel træningsmulighed er ineffektiv, hvis man ønsker at lære

5 Fotos: Potemkin REFLEKS RUTINE FÆRDIGHED KUNDSKAB INDSIGT INDBLIK at tale sproget. Det er meget begrænset, hvad man i klasseundervisningen lærer af at lytte til andre. Aktiv og nærværende fjernundervisning Sproglæring gennem multimedie-produkter garanterer en høj kvalitet i indlæringen. Kursisten har begge hænder og alle sanser dybt begravet i processen. Det giver resultat. Kursisten kan læse, lytte, indtale, lytte til egen indtaling og korrigere. Fordelen er, at kursisten hjemme kan gå til og fra øvelserne, som tiden tillader det. Man får en mere regelmæssig træning og kan inden for licensens løbetid gentage øvelsesprogrammet så mange gange, man ønsker. ES sprogs træningsprogrammer varierer fra tekster og øvelser til stimulering af såvel mundtlig som skriftlig sprogtræning. Læs mere på Om fodboldtræning (og sprog): Også de nemme ting skal man blive ved med at træne igen og igen. Ellers bliver de ikke vedligeholdt. Det er vigtigt at gøre, mens man lærer nye færdigheder. Citat af Michael Laudrup (TV udsendelse i efteråret 1999). Hvad er E-learning? E-learning eller elektronisk læring er en effektiv uddannelsesmetode, der passer til et stigende her-og-nu-behov. Man tilegner sig ny viden, når behovet opstår på et tidspunkt, hvor man selv er motiveret for at lære. Denne læringsform er således meget fleksibel. E-læring dækker over to centrale begreber. Det elektroniske står for, at elektronikken på en eller anden måde indgår i læringsfasen. Elektronikken kan bestå af formidling af fagstof gennem video, cd-rom, Internet, Intranet og kan være kombineret med kommunikation gennem elektroniske konferencesystemer, , fax eller telefon. Kommunikationen foregår dog oftest i såkaldte asynkrone konferencesystemer, hvilket vil sige, at den lærende og underviseren ikke er koblet på systemet på samme tid. Det andet centrale begreb er læring. Læringen står for vidensforøgelse hos modtageren. Den lærende er sat i centrum, og det centrale er denne persons behov for at kunne øge sin viden. Formidlingen af viden er i et vist omfang individualiseret, og undervisningen er blevet til vejledning og konsulentbistand. (Kilde: htm). I 2005 overtog FO-Århus ES-Sprog og i 2007 lød startskuddet til brugen af multimedie i forbindelse med sprogundervisning primært som fjernundervisning i samarbejde med LOF-Alssund, LOF Øresund og FOCUS Ålborg. Læs mere på 5

6 Kommunikationseksperimentariet Af Ingelise Isak, Projekt TegnKom Kommunikationseksperimentariet er et projekt, der er tilrettelagt for hørehæmmede og døvblevne i den erhvervsaktive alder, der har ønske og behov for at forbedre deres kommunikation med omverdenen både i hverdagen og i arbejdslivet. Der er tale om hørehæmmede og døvblevne, som ikke længere har tilstrækkeligt udbytte af høreapparater og andre høretekniske hjælpemidler, men som har brug for at få visualiseret eller billedliggjort det talte ord ved hjælp af såkaldt tegnstøttet kommunikation (TSK). Tegnstøttet kommunikation er en anden måde at udtrykke og forstå sit danske modersmål på. Æbleopskrift Det bærende element er det danske sprogs grammatik, som gøres synligt eller visualiseres ved hjælp af bl.a. tegn, mundaflæsning, mimik og kropssprog. Fjernundervisning i Tegnstøttet Kommunikation: Æblesmoothie I projektet arbejdes der med fjernundervisning via videotelefon. Fjernundervisningen indeholder blandt andet tegnstøttet kommunikation, vejledning, træning i at kommunikere med andre. Undervisningen er individuel tilrettelagt og der tages udgangspunkt i hver enkelt deltagers niveau. I praksis foregår fjernundervisningen ved, at underviser har en videotelefon i undervisningsstudiet i Århus eller hjemme privat. Hver enkelt deltager har også en videotelefon hjemme privat og kan i princippet sidde hjemme i stuen og modtage undervisning. I undervisningsforløbet indgår også kommunikationstræning deltagerne imellem. Underviser planlægger TSK øvelser, som deltagerne gennem videotelefonen skal træne med hinanden. Undervisningsmaterialet er p.t. baseret på henholdsvis skriftligt materiale som udsendes til deltagerne, samt live tegnmateriale. Det digitaliserede undervisningsmateriale er tilgængeligt for deltagerne på projektets hjemmeside. Projektet vil i 2008 bl.a. arbejde målrettet med yderligere digitalisering af undervisningsmaterialet. På projektets hjemmeside kan du se flere oplysninger om fjernundervisning i Tegnstøttet Kommunikation, bl.a. videoklip om, hvorledes undervisningen foregår i praksis. Undervisningen udføres i samarbejde med FO-Århus. Tegnkom Tegnkom under Arbejdsmarkedscenter Nord i Århus arbejder med kommunikation for døve tegnsprogsbrugere, hørehæmmede og døvblevne. Projektet arbejder med fjerntolkning og fjernundervisning via videotelefon. Projekt Tegnkom har den 7. december 2007, af Arbejdsmarkedsstyrelsen under Beskæftigelsesministeriet, fået tilsagn om finansiel støtte til at fortsætte implementeringen af de positive resultater opnået i (grønne) æbler 3 dl. æblejuice 3 dl. letmælksyoghurt Evt. lidt flormelis Pynt: yoghurt og kokosmel Æblerne skæres i tern og blendes sammen med juice og yoghurt. Smages til med flormelis. Fordeles i glas og pyntes.

7 Sjove historier om byens dyr Af grøn guide Sussie Pagh Rede i cykelkurv Foto: Inge Madsen Måge-tagrede Foto: Sussie Pagh Projekt StenbroNatur, som sætter fokus på oplevelser med byens dyreliv, har nu været i gang i knap et år. Projektet er kommet i stand ved et samarbejde mellem FO- Århus, Naturhistorisk Museum og Århus kommune. I løbet af 2007 har der været afholdt ture rundt om i Århus, hvor der er blevet fortalt om bydyrene bl.a. mus og ugler i Risskov, om flagermus i Botanisk have, om kirkegårdens- og havnens fugle m.m. Turene har været godt besøgt, flere gange over 100 deltagere. For mange byboere, som ikke har bil har bynatur-turene været en oplagt mulighed for naturoplevelser indenfor rækkevidde. Der har desuden været en ivrig mail-korrespondance mellem mig og byboere ikke bare fra Århus, men fra hele landet omkring bydyr. Mange har villet have svar på spørgsmål, om de dyr de havde i haven eller havde set i byen. Desuden har der været rigtig mange sjove henvendelser, hvor folk har fortalt om deres oplevelser med byens dyr. F.eks. fortæller en kvinde, at hun en dag, hvor hun sad og ventede på en parkeringsplads lagde mærke til, en krage der indsamlede ihjelkørte insekter, som var klistret fast på bilernes nummerplader. Hun var benovet over, at kragen åbenbart vidste, at det kun var på bilernes frontnummerplader, der var gevinst. Når kragen havde tjekket forsiden af en række biler, vandrede den hen til forsiden af den næste række af biler og fortsatte sin indsamling. Flere har set solsorte benytte cykelkurve, som en moderne form for redestativ og en bybo fra Århus fortæller om sine gåture i Botanisk have, hvor hun både ser fiskehejre, harer og ræve. Der har især været mange historier om ræve og måger i Århus. Dels fordi der har været sat særlig fokus på disse dyr, men sandsynligvis også fordi, det er store dyr, som med deres adfærd på nogen, kan virke både skræmmende og irriterende, men også fordi mange mennesker syntes, det er spændende og fascinerende, at have disse dyr på tæt hold. En medarbejder fra en stor lagerplads i Århus fortæller f.eks., at en rævemor med to hvalpe ofte blev set på lagerpladsen sammen med en lagerpladsarbejder. Rævene så ud til lige at tjekke, hvad han lavede, men ellers fortsatte både manden og rævene hver deres gøremål. I sommerens løb har der været flere henvendelser om ræve, som havde bosat sig under villaer eller under kolonihavehuse i Århus. Nogle af stederne har man måtte fjerne rævene pga. lugtgener, men i både Åbyhøj og i Højbjerg er der i sommeren 2007 opfostret et kuld hvalpe hvert sted under huse i villahaver. Mågerne, som i medierne, var blevet udråbt til sommerens byplage nr. et, viste sig, at have mange uofficielle beundrere og tilhængere. Mange Århusianere fulgte med i mågernes liv, og syntes det var fascinerende at følge med i, hvordan mågerne byggede rede og opfostrede deres unger på hustagene. Hvis du har lyst til, at læse de mange historier om byens dyr, så klik ind på: htm og se under Historier. Jeg modtager også gerne flere historier fra dig om byens dyr på mail: Udstillingen Byens Vilde Væsner, som er lavet i forbindelse med projekt StenbroNatur, er at finde i Rådhushallen fra den februar

8 FRIT OPLYSNINGSFORBUND Fordi netværk handler om mennesker Husk! Generalforsamling i FO-Århus aftenskoleklub mandag den 25. februar 2008 kl i Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, i Café Nicolai. Generalforsamlingen indledes i år af lektor i samfundsfag og historie, fotograf og foredragsholder Finn Christensen, der holder foredraget: Afghanistan efter Taliban : Efter flere ophold i Afghanistan under Taliban-styret var foredragsholderen igen i Afghanistan i efteråret Det nye foredrag giver derfor et billede af, hvordan udviklingen har været efter Talibans fald. Trods mange problemer er der også mange fremskidt - især i den vestlige del af landet. Foredragsholderen bringer os tæt ind på almindelige menneskers liv og dagligdag. Og via fremtrædende politikere, militærfolk og religiøse ledere også nært ind på de politiske og sikkerhedsmæssige forhold. Foredraget kommer bag om nyhederne. Der er gratis adgang, men dørene lukkes når brandmyndighederne ikke tillader flere i lokalet. Forhåndstilmelding hos FO-Århus på eller på (hold nr ) eller medbring nedenstående tilmeldingsblanket. På generalforsamlingen er man stemmeberettiget, hvis man har været tilmeldt mindst ét arrangement eller kursus hos FO-Århus indenfor de seneste 5 år. Generalforsamlingen afholdes efter foredraget ud fra følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til kurser, foredrag og aktiviteter til FO-Århus kursusprogram. 3. Valg af 1 repræsentant til FO-Århus bestyrelse, der sidder i et år ad gangen. 4. Eventuelt. Tilmeldingskupon til selve generalforsamlingen. Medbring denne kupon såfremt du ønsker at stemme på generalforsamlingen: Navn Adresse Fødselsdato DANMARK PP Magasinpost B Jeg bekræfter med min underskrift, at jeg har været tilmeldt mindst ét af FO-Århus arrangementer indenfor de sidste 5 år. Underskrift FRIT OPLYSNINGSFORBUND Guldsmedgade Århus C Tlf.: ID-nummer Afsender: Frit Oplysningsforbund Guldsmedgade 25 Postbox Århus C

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Undervisningen på Klikstart-kurserne Generelt Pædagogikken, der bliver brugt ved Klikstart-kurserne er udviklet og gennemtestet i forbindelse med det første Klikstart-forløb,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Nicolai. FO-Aarhus.dk. i FO-byen: Vind 100.000. 18. årgang nr. 1 februar 2010. Fordi netværk handler om mennesker

Nicolai. FO-Aarhus.dk. i FO-byen: Vind 100.000. 18. årgang nr. 1 februar 2010. Fordi netværk handler om mennesker Nicolai 18. årgang nr. 1 februar 2010 Konkurrencer i FO-byen: Vind 100.000 Udsmykningskonkurrencen Festugeplakaten er i år lavet af Søren Behnckes Arkitekt- konkurrence: Hængende have FO-Aarhus.dk Fordi

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Lærerevaluering november 2007 Side 1 af 8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Nedenstående er en sammenfatning af den første lærerevaluering, der er gennemført i

Læs mere

Østjysk. naturkalender 2011

Østjysk. naturkalender 2011 Østjysk naturkalender 0 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen året rundt Med støtte fra Friluftsrådet og Dansk Magisterforening har vi i år mulighed for at omdele Østjysk Naturkalender

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

læring - i aftenskolen Manual til undervisere

læring - i aftenskolen Manual til undervisere læring - i aftenskolen 110 101001001 000100 111 011010 1101 00011 011010100 Manual til undervisere 110 110101001001 101001001 0001001101 000100 01101000110110 111 10100 011010 1101 110 00011 011010100

Læs mere

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter Fleksibel Fleksibelworkshopdag workshopdag 14. 14.jan. jan.kl.10.00-20.00 kl.10.00-20.00 Hornstrup Hornstrupkursuscenter kursuscentervejle Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance En E-bog fra Peak Balance Trin 1: Gør dig klar Hvorfor vil du lave digital læring? Der kan være mange årsager til at gå digitalt. En årsag kan være, at du gerne vil forankre viden hos modtagerne, så det

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre ipad introduktion ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt

Læs mere

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen?

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen? Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i uddannelsestilbudene... fra København og Århus til Gedser og Skagen? Hør mere om Global Classroom og deltag

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget!

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Som medlem af FOA Vendsyssel får du tilbud om deltagelse i forskellige kurser. Det koster

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Nicolai. 17. årgang nr. 2 juni 2009. Side 3. Side 4. FO-byen. Side 6. Af Peter Schultz. FO-Aarhus.dk. Fordi netværk handler om mennesker

Nicolai. 17. årgang nr. 2 juni 2009. Side 3. Side 4. FO-byen. Side 6. Af Peter Schultz. FO-Aarhus.dk. Fordi netværk handler om mennesker Nicolai 17. årgang nr. 2 juni 2009 Side 3 Side 4 Side 6 FO-byen FO-Aarhus.dk Fordi netværk handler om mennesker Nicolai AftenskoleKlubbens blad DEBAT Torben Dreier Skoleleder 2 Udgives af Frit Oplysningsforbunds

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Kursusprogram - Mavedans Efterår 2014

Kursusprogram - Mavedans Efterår 2014 Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram - Mavedans Efterår 2014 Tilmelding og forespørgsel på www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk Dans VerdensKulturCentret,

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Lærer: Michael Krakus Generelt: Det har været et spændende år, at være dansk-, historie- og klasselærer i DD for første gang. Det har været en stor

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Nicolai. FO-Aarhus.dk. Den sociale. netværk. menneskelighed. 17. årgang nr. 1 februar 2009. Fordi netværk handler om mennesker.

Nicolai. FO-Aarhus.dk. Den sociale. netværk. menneskelighed. 17. årgang nr. 1 februar 2009. Fordi netværk handler om mennesker. Nicolai 17. årgang nr. 1 februar 2009 Det sociale netværk Den sociale folkeoplysning Af Peter Schultz Side 3 Historien om menneskelighed Af Peter Schultz Side 4 Klima Klima og atter Klima Af Grøn guide

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer?

Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer? Blackboard og andre digitale værktøjer 1 Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer? Som led i Aarhus BSS blended learning strategi tilbyder Center for Undervisning

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING Formål og værdier VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING KERNEFORTÆLLING At have nogenlunde styr på foreningens/aftenskolens formål og værdier er på mange måder helt grundlæggende og en forudsætning for megen anden

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 2014 Kursusplan for 2014 i kreds 4. Så er uddannelsesudvalgets kursusplan for 2014 kommet på plads. TRÆNERWEEKENDEN ER DESVÆRRE BLEVET AFLYST!!! Alt var ellers klappet og tilrettelagt,

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE Side 2 I Politi Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles politilinje kan hjælpe dig med at få drømmen om politiskolen til at gå i opfyldelse. En fremtid ved politiet? Vejle Idrætshøjskoles

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Kursusprogram Mavedans Efterår 2015

Kursusprogram Mavedans Efterår 2015 Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram Mavedans Efterår Efterår 2015 Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE Kære forældre

ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE Kære forældre ipad introduktion 2 Kære forældre Vi er nu klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt værktøj i elevernes læring

Læs mere

HK UNGDOM HOVEDSTADENS

HK UNGDOM HOVEDSTADENS HK UNGDOM HOVEDSTADENS KURSUSKATALOG 2016 * Tilmeld dig via www.mithk.dk * Er du over 30 år, skal du tilmelde dig via mail: ungdom.hovedstaden@hk.dk FAGPRØVEKURSUS 9. februar kl. 17.00-21.00 15. februar

Læs mere

MSP Programme management

MSP Programme management MSP Programme management Managing Successful Programmes Deltag på et inspirerende og effektivt læringsforløb inden for programledelse. På forløbet får du et højt fagligt udbytte, og der er fokus på at

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om:

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om: Læs om: Vores nye setup, FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. År 2012-2013 Vi skaber billeder med meget mere indhold og til den rette tid Nyt setup, billeder med

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag BRUUNBIZ idérig kommunikation 2016 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag sosusilkeborg.dk Billedunivers i Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er skabt af fotograf Lisbeth Barfoed Skolens pædagogiske

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven. Lov

Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven. Lov Undervisning tilrettelagt fleksibelt Fleksible tilrettelæggelsesformer 1 Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni 2004. Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven.

Læs mere

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge Nyhedsbrev Piareersarfiit eftera r 2013 Så er året 2013 snart allerede ved at være slut, og der er sket en masse ting i de respektive Piareersarfiit i hele landet. Det vigtigste er, at der er nogle borgere

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT ERFARING MED IMPLEMENTERING AF MI Ældre- og handicapforvaltningen, (ÆHF) Odense 3.500 medarbejdere

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere