Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen"

Transkript

1 Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2

3 Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

4 Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger. ISBN

5 Appendiks A Skema til lærerseminarier 1

6 Skriv venligst seminariets navn her: Faktuelle oplysninger om studerende på meritlæreruddannelsen Kan besvares af administrationen 1. Hvilke linjefag har de meritlærerstuderende årgang 2004 fået merit for, og hvilke linjefag har de valgt? I forhold til antal givne meritter regnes der med antallet ved optagelsen i 2004, og der ses bort fra eventuelt senere givne meritter. I forhold til antal linjefagsvalg regnes der med valg ved undervisningens start, og der ses bort fra eventuelle senere omvalg. Dansk Dansk som andetsprog Engelsk Fransk Historie Kristendomskundskab/religion Samfundsfag Tysk Biologi Fysik/kemi Geografi Matematik Natur/teknik Billedkunst Hjemkundskab Håndarbejde Idræt Musik Sløjd Antal givne meritter for linjefag ved optagelsen i 2004 Antal linjefagsvalg for meritstuderende årgang

7 2. Hvordan foregår/foregik undervisningen i de enkelte linjefag og pædagogiske fag for de meritlærerstuderende årgang ? Sæt et X i hver række Linjefag På hold kun for meritlærerstuderende På hold med både meritlærerstuderende og øvrige lærerstuderende Årgang 2002 Som fjernundervisning Som kombination af holdundervisning og fjernundervisning Ikke udbudt/oprettet Dansk Dansk som andetsprog Engelsk Fransk Historie Kristendomskundskab/religion Samfundsfag Tysk Biologi Fysik/kemi Geografi Matematik Natur/teknik Billedkunst Hjemkundskab Håndarbejde Idræt Musik Sløjd Pædagogiske fag Almen didaktik Psykologi Pædagogik Skolen i samfundet 3

8 Sæt et X i hver række Linjefag På hold kun for meritlærerstuderende På hold med både meritlærerstuderende og øvrige lærerstuderende Årgang 2003 Som fjernundervisning Som kombination af holdundervisning og fjernundervisning Ikke udbudt/oprettet Dansk Dansk som andetsprog Engelsk Fransk Historie Kristendomskundskab/religion Samfundsfag Tysk Biologi Fysik/kemi Geografi Matematik Natur/teknik Billedkunst Hjemkundskab Håndarbejde Idræt Musik Sløjd Pædagogiske fag Almen didaktik Psykologi Pædagogik Skolen i samfundet 4

9 Sæt et X i hver række Linjefag På hold kun for meritlærerstuderende På hold med både meritlærerstuderende og øvrige lærerstuderende Årgang 2004 Som fjernundervisning Som kombination af holdundervisning og fjernundervisning Ikke udbudt/oprettet Dansk Dansk som andetsprog Engelsk Fransk Historie Kristendomskundskab/religion Samfundsfag Tysk Biologi Fysik/kemi Geografi Matematik Natur/teknik Billedkunst Hjemkundskab Håndarbejde Idræt Musik Sløjd Pædagogiske fag Almen didaktik Psykologi Pædagogik Skolen i samfundet 5

10 3. Hvilken uddannelsesbaggrund har dispensaterne i meritlæreruddannelsen årgang 2004? NB: I skemaet anføres kun antallet af de studerende på meritlæreruddannelsen som er optaget i gruppe 3 (dispensater), og ikke dem der er optaget i gruppe 1 eller gruppe 2. For personer i gruppe 3 der har taget flere af uddannelserne på listen, angives uddannelsen på det højeste uddannelsesniveau. Den enkelte studerende skal kun tælles med én gang. For dispensater med anden uddannelsesbaggrund end vist i forslagene suppleres med oplysninger herom i de tomme felter. Der kan eventuelt vedlægges uddybende bilag. I tvivls- og grænsetilfælde udfyldes skemaet efter bedste skøn. Uddannelsesbaggrund Antal optagne årgang 2004 Akademikere uden relevant linjefag HA, HD, markeds- og akademiøkonomer mv. Diplomingeniører Håndarbejdslærere Personer med voksenunderviseruddannelse Personer med udenlandsk læreruddannelse Sygeplejersker Fysio-/ergoterapeuter Social- og sundhedsassistenter Laboranter Klinikassistenter Socialrådgivere Journalister Korrespondenter Personer med kontoruddannelse (kontorassistenter) Personer med detailhandelsuddannelse (salgsassistenter) Personer med finansuddannelse (bankassistenter) Personer med edb-uddannelse, herunder datamatiker Tekniske designere (teknisk assistent) Grafonomer (grafisk designer mv.) Designere Skuespillere Håndværkere Landmænd, landbrugsteknikere Økonomaer, køkkenassistenter, køkkenledere Administrationen råder ikke over oplysninger herom Optagne dispensater i alt 6

11 4. Hvor mange af dispensaterne i meritlæreruddannelsen årgang 2004 havde undervisningserfaring ved optagelsen? NB: I skemaet anføres kun antallet af de studerende på meritlæreruddannelsen som er optaget i gruppe 3 (dispensater), og ikke de der er optaget i gruppe 1 eller gruppe 2. Undervisningsfunktion Antal fra årgang 2004 Lærer(vikar) på folkeskole, privatskole eller efterskole Andre undervisningsfunktioner Optagne dispensater med undervisningserfaring i alt 5. Hvordan finansierer de meritlærerstuderende på årgang 2004 deres uddannelsesgebyr? I dette skema medregnes alle optagne meritlærerstuderende årgang 2004 (uanset om de er optaget i gruppe 1, 2 eller 3). Referencetidspunkt: 1. oktober Anvist af/ finansieret af AF Finansieringsform Antal studerende årgang 2004 Med finansiel støtte fra en kommune Med finansiel støtte fra en skole Modtager voksenuddannelsesstøtte (SVU) Finansierer uddannelsen selv Ikke oplyst Antal studerende i alt 7

12 Vurderinger af meritlæreruddannelsen Besvares af rektor Vurderinger af regler for dispensation 6. Hvor enig eller uenig er du i hvert af følgende udsagn om bekendtgørelsens regler for optagelse i gruppe 3 (dispensater)? Helt Overvejende Overvejende enig enig uenig Reglerne betyder at der optages personer der ikke burde optages Reglerne betyder at der er personer der burde optages, men som ikke bliver det Det er godt at der er et fast fælles regelgrundlag for optagelse af dispensater i meritlæreruddannelsen Helt uenig 7. Hvordan vurderer du generelt relevansen af de enkelte dispensationskriterier? Meget Overvejende Overvejende relevant relevant irrelevant Er mindst 30 år Vurderes at være studieegnet Har en adgangsgivende eksamen eller færdigheder og kundskaber i dansk, et fremmedsprog og matematik eller et andet fag svarende til mindst hf-fællesfagniveau Har forudgående erhvervsuddannelse eller anden uddannelse på niveau hermed Har mindst to års erhvervserfaring, f.eks. undervisningserfaring eller erfaring med arbejde med børn og unge Meget irrelevant 8. Hvis du mener der er andre kriterier der ville være (mere) relevante at opstille for optagelsen af dispensater til meritlæreruddannelsen, så angiv venligst hvilke og begrund svaret. 9. Hvis du har yderligere kommentarer eller bemærkninger til reglerne om dispensation til optagelse i meritlæreruddannelsen, så skriv dem venligst her: 8

13 Vurderinger af meritregler og optagelsespraksis 10. Hvordan vurderer du generelt reglerne for merit af fag? At bachelorer med uddannelse i to af skolens fag får begge fag godskrevet som de tilsvarende fag i læreruddannelsen? At kandidater med uddannelse i to af skolens fag får begge fag godskrevet som de tilsvarende fag i læreruddannelsen? At bachelorer med uddannelse i ét af skolens fag får dette fag godskrevet og læser yderligere ét linjefag? At kandidater med uddannelse i ét af skolens fag får dette fag godskrevet og læser yderligere ét linjefag? At pædagoger får fuld merit for alle pædagogiske fag? At ernærings- og husholdningslærere får fuld merit for alle pædagogiske fag samt linjefaget hjemkundskab? Meget gode Overvejende gode Overvejende dårlige Meget dårlige 11. Begrund venligst dine svar vedrørende reglerne om merit her: 12. Lærerseminariernes Rektorforsamling har som supplement til bekendtgørelsen aftalt fælles praksis for meritoverførsel og fritagelse fra dele af lærer- og meritlæreruddannelsen. Har dit seminarium derudover fastsat egne regler for hvornår der gives merit for: Linjefag? Pædagogiske fag? Praktik? Ja Nej 13. Hvis dit seminarium har fastsat supplerende regler for hvornår der gives merit for enten linjefag, pædagogiske fag eller (dele) af praktikken, så angiv venligst reglerne her: 9

14 14. Gennemføres der optagelsessamtaler med ansøgerne i de tre optagelseskategorier? Ja, med alle Ja, med nogle Nej Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe Begrund venligst hvorfor seminariet gennemfører eller ikke gennemfører optagelsessamtaler med ansøgerne i de tre optagelseskategorier. Vurdering af andre forhold vedrørende meritlæreruddannelsen 16. Hvilke organisatoriske udfordringer oplever du at meritlæreruddannelsen giver seminariet, i forhold til f.eks. lokaler, tid, fagkombinationer og lignende? 17. Hvordan vurderer du generelt de meritlærerstuderendes engagement i undervisningen sammenlignet med de ordinære lærerstuderendes? Engagementet hos de studerende på meritlæreruddannelsen er generelt højere Engagementet er generelt det samme hos de studerende på meritlæreruddannelsen som hos de studerende på den ordinære læreruddannelse Engagementet hos de studerende på den ordinære læreruddannelse er generelt højere 18. Hvis du har andre kommentarer til forskelle eller ligheder mellem meritlærerstuderende og ordinære lærerstuderende i relation til undervisningen, så skriv dem venligst her: 10

15 19. I hvilken grad vurderer du at det at faget kristendomskundskab og livsoplysning ikke indgår som en obligatorisk del af meritlæreruddannelsen, har betydning for meritlærernes kvalifikationsniveau? I høj grad I nogen grad I lille grad Slet ikke 20. Begrund venligst dit svar her: 21. Hvordan vurderer du generelt de færdiguddannede meritlæreres kvalifikationsniveau sammenlignet med de ordinære læreruddannedes i forhold til deres: Faglige kvalifikationer i de valgte linjefag? Pædagogiske kvalifikationer? Fagdidaktiske kvalifikationer? Højere hos meritlærerne Samme Lavere hos meritlærerne 22. Hvis du har andre kommentarer til forskelle eller ligheder mellem meritlærerstuderendes og ordinære lærerstuderendes kvalifikationer, så skriv dem venligst her: 11

16 23. Angiv venligst de fem forhold som du finder mest positive ved meritlæreruddannelsen: Angiv venligst de fem forhold som du finder mest negative ved meritlæreruddannelsen: Hvis du har yderligere kommentarer til meritlæreruddannelsen som ikke er dækket af spørgeskemaet, så skriv dem venligst her: Tak for hjælpen! 12

17 Appendiks B Skema til dimittender

18

19

20 Bemærk Spørgeskemaet aflæses maskinelt - skriv venligst kun i afmærkede bokse Side 3 af

21 Bemærk Spørgeskemaet aflæses maskinelt - skriv venligst kun i afmærkede bokse Side 4 af

22 Bemærk Spørgeskemaet aflæses maskinelt - skriv venligst kun i afmærkede bokse Side 5 af

23 Bemærk Spørgeskemaet aflæses maskinelt - skriv venligst kun i afmærkede bokse Side 6 af

24 Bemærk Spørgeskemaet aflæses maskinelt - skriv venligst kun i afmærkede bokse Side 7 af

25 Bemærk Spørgeskemaet aflæses maskinelt - skriv venligst kun i afmærkede bokse Side 8 af

26 Bemærk Spørgeskemaet aflæses maskinelt - skriv venligst kun i afmærkede bokse Side 9 af

27 Bemærk Spørgeskemaet aflæses maskinelt - skriv venligst kun i afmærkede bokse Side 10 af

28 Appendiks C Skema til skoleledere

29 Undersøgelse blandt skoleledere om ansættelse af meritlærere - februar Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. sal 2100 København Ø. 1 Telefon Fax

30 Om undersøgelsen Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA 1 ) gennemføre en undersøgelse af meritlæreruddannelsen. Undersøgelsens formål er at gøre status over de hidtidige erfaringer med meritlæreruddannelsen og belyse uddannelsens relevans i forhold til arbejdsmarkedets behov. Denne spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på 700 tilfældigt udvalgte skoler udgør en del af den samlede undersøgelse og har til formål at undersøge forhold vedrørende den nuværende og fremtidige beskæftigelse af meritlærere. Derudover vil besvarelserne blive anvendt til at rekruttere skoleledere til interview. Det er afgørende for den samlede undersøgelse at vi får en generel vurdering af meritlærernes kvalifikationer og et overblik over hvor færdiguddannede meritlærere er beskæftiget. Vi håber derfor meget på at du vil bidrage til undersøgelsen ved at besvare det korte spørgeskema der er vedlagt. Din besvarelse er vigtig uanset om der er ansat meritlærere på din skole eller ej. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt. Vejledning til udfyldelse af skemaet De besvarede spørgeskemaer bliver scannet ind i et computersystem hos Express Fulfilment Services A/S. Det er derfor vigtigt at du afkrydser omhyggeligt inden for felterne. Du besvarer et spørgsmål ved at sætte kryds i feltet ud for det svar der bedst passer til din erfaring, viden og vurdering. Krydset sættes sådan: Korrekt kryds Forkert kryds Hvis du sætter et kryds i et forkert felt eller fortryder et kryds, fylder du bare feltet ud, og sætter krydset det rigtige sted: Rettet Nyt kryds HVIS INTET ANDET ER ANGIVET, SÆTTES KUN ÉT KRYDS VED HVERT SPØRGSMÅL Når du har udfyldt skemaet, vil vi bede dig om at sende det til Express Fulfilment Services i den vedlagte frankerede svarkuvert senest 11. februar Spørgsmål eller kommentarer Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte: evalueringskonsulent Signe Ploug Hansen: eller evalueringskonsulent Anne Kjær Olsen: eller På forhånd tak for din hjælp! Hvem er EVA? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig institution under Undervisningsministeriet. Instituttet arbejder gennem evalueringer med at sikre og udvikle kvalitet i det danske uddannelsessystem - fra folkeskolen og til de videregående uddannelser.

31 Oplysninger om skolens ansættelse af meritlærere 1. 1 Er der ansat færdiguddannede meritlærere på skolen? Nej Ja gå til spørgsmål Har der været færdiguddannede meritlærere til samtale til ledige stillinger på skolen? Nej Ja gå til spørgsmål Hvorfor har der ikke været færdiguddannede meritlærere til samtale til ledige stillinger? Sæt gerne flere kryds Der har ikke været ledige stillinger de seneste to år Der har ikke været færdiguddannede meritlærere blandt ansøgerne De meritlærere der søgte, havde ikke de ønskede pædagogiske kvalifikationer De meritlærere der søgte, havde ikke de ønskede faglige kvalifikationer De meritlærere der søgte, havde ikke den ønskede undervisningserfaring Ved ikke Andet. Skriv gerne hvad: 4. 4 Har skolen haft meritlærerstuderende i praktik? Nej gå til spørgsmål 13 Ja gå til spørgsmål Hvornår ansatte skolen den første færdiguddannede meritlærer? Skriv måned og år (f.eks ): 6. 6 Hvor mange færdiguddannede meritlærere har skolen ansat? Antal fastansatte Antal tidsbegrænset ansatte 7. 7 Hvor mange af de ansatte meritlærere er ansat på fuld tid henholdsvis deltid? Antal fuldtidsansatte Antal deltidsansatte Bemærk Spørgeskemaet aflæses maskinelt skriv venligst kun i afmærkede bokse Side 3 af

32 8. 8 Hvilke(t) trin underviser meritlæreren/ne på? Sæt gerne flere kryds Indskolingen (inklusive børnehaveklasse) Mellemtrinnet Udskolingen 9. 9 Hvilke(t) fag underviser meritlæreren/ne i? Sæt gerne flere kryds for hver meritlærer (M1, M2 etc.) M1 M2 M3 M4 Dansk Dansk som andetsprog Matematik Fysik/kemi Natur/teknik Historie Kristendomskundskab/religion Samfundsfag Biologi Geografi Engelsk Tysk Fransk Billedkunst Musik Idræt Hjemkundskab Håndarbejde Sløjd Bemærk Spørgeskemaet aflæses maskinelt skriv venligst kun i afmærkede bokse Side 4 af

33 10. Hvilke linjefag er meritlæreren/ne uddannet i? Sæt gerne flere kryds for hver meritlærer (M1, M2 etc.) M1 M2 M3 M4 Dansk Dansk som andetsprog Matematik Fysik/kemi Natur/teknik Historie Kristendomskundskab/religion Samfundsfag Biologi Geografi Engelsk Tysk Fransk Billedkunst Musik Idræt Hjemkundskab Håndarbejde Sløjd Bemærk Spørgeskemaet aflæses maskinelt skriv venligst kun i afmærkede bokse Side 5 af

34 Vurderinger af meritlærernes kvalifikationer 11. Hvordan vurderer du samlet kvalifikationerne hos de(n) meritlærer(e) der er ansat på skolen? Sæt ét kryds i hver række Tilfreds- Overvejende Overvejende Utilfredsstillende tilfredsstillende utilfredsstillende stillende Pædagogiske kvalifikationer Faglige kvalifikationer Fagdidaktiske kvalifikationer 12. Hvordan vurderer du samlet kvalifikationsniveauet hos de(n) meritlærer(e) der er ansat på skolen, sammenlignet med de øvrige nyuddannede lærere? Sæt ét kryds i hver række Højere hos meritlærerne Samme Lavere hos meritlærerne Pædagogiske kvalifikationer Faglige kvalifikationer Fagdidaktiske kvalifikationer Forventninger til ansættelse af meritlærere i fremtiden 13. Hvis to personer med samme faglige kvalifikationer ansøger om en ledig stilling på skolen, vil faktuelle forhold som personernes type af læreruddannelse, køn eller alder være afgørende for dit valg mellem de to? Nej gå til spørgsmål 15 Ja 14. Hvis ja, hvilke forhold ville du netop nu vægte positivt i dit valg mellem de to? Meritlæreruddannelse Mand Yngre end 40 år Anden læreruddannelse Kvinde 40 år eller ældre Andet. Skriv gerne hvad: Bemærk Spørgeskemaet aflæses maskinelt skriv venligst kun i afmærkede bokse Side 6 af

35 15. I hvilken grad forventer du at din skole vil opleve mangel på ansøgninger fra personer med en folkeskolelæreruddannelse i fremtiden? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Baggrundsoplysninger om skolen 16. Hvor mange elever er der på skolen? Skriv antal (ca.): 17. Hvor længe har du været skoleleder på skolen? Skriv måned og år (f.eks ): 18. Hvad er din uddannelsesbaggrund? Sæt gerne flere kryds Læreruddannelse Diplomuddannelse Cand.pæd. Anden kandidatuddannelse Andet. Skriv gerne hvad: Som opfølgning på denne spørgeskemaundersøgelse vil der blive gennemført en række interview med skoleledere. Må vi eventuelt kontakte dig i den forbindelse? Ja Nej Tak for din tid og din hjælp! Bemærk Spørgeskemaet aflæses maskinelt skriv venligst kun i afmærkede bokse Side 7 af

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen En undersøgelse blandt lærerseminarier, dimittender og skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Meritlæreruddannelsen En undersøgelse blandt lærerseminarier, dimittender og skoleledere

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Åbent hus Meritlæreruddannelsen Campus Carlsberg

Åbent hus Meritlæreruddannelsen Campus Carlsberg Åbent hus Meritlæreruddannelsen Campus Carlsberg Program Kl. 17.00-17.10: Velkomst ved koordinator for Åben Uddannelse, Mette Marie Gräs Kokholm Kl. 17.10-18.00: Generel information om meritlæreruddannelsen

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Moduludbud til studerende på enkeltfag og meritlæreruddannelsen i efterårssemesteret 2019

Moduludbud til studerende på enkeltfag og meritlæreruddannelsen i efterårssemesteret 2019 Læreruddannelsen Moduludbud til studerende på enkeltfag og meritlæreruddannelsen i efterårssemesteret 2019 Læs mere om enkeltfag på: https://ucc.dk/laerer/enkeltfag/ansoegning-enkeltfag Er du uddannet

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG Program KL. 18.00-18.10: VELKOMST VED STUDIELEDER METTE MARIE GRÄS KOKHOLM KL. 18.10-18.20: OPLÆG VED DANSKUNDERVISER ANETTE

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

MERITLÆRERUDDANNELSEN

MERITLÆRERUDDANNELSEN VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN CAMPUS NORDSJÆLLAND PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Program KL. 17.00-17.10: VELKOMST VED STUDIELEDER METTE MARIE GRÄS KOKHOLM KL. 17.10-17.25: OPLÆG VED UNDERVISER

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 NOTAT Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen På landsplan er den samlede linjefagsdækning på tværs af alle fag og klasser 73 %. På kommuneniveau

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Mangler din skole en dygtig lærer?

Mangler din skole en dygtig lærer? Mangler din skole en dygtig lærer? (eksempler på kandidater kun forsider) Teach First Danmark er nonprofit. Vi giver folkeskoler i hovedstadsområdet mulighed for at rekruttere blandt de mest relationsstærke

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: 1: Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2013 (årgang 2009), Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2013 (årgang 2009), Læreruddannelsen på Fyn. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2013. KAAG Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2013 (årgang 2009), Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (PAU) 2: Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst på siden ved udskrift) *Navn:

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (PAU) 2: Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst på siden ved udskrift) *Navn: 20-11-2012 (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (PAU) 2: Personlige data (felter

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette?

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØBET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER / Trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Læs mere

Folkeskolelærer- og pædagoguddannelse på Færøerne. Fróðskaparsetur Føroya/ Námsvísindadeildin

Folkeskolelærer- og pædagoguddannelse på Færøerne. Fróðskaparsetur Føroya/ Námsvísindadeildin Folkeskolelærer- og pædagoguddannelse på Færøerne 1 Færøernes Seminarium (lærerskole) blev fusioneret med Færøernes Universitet i 2008 Er nu en del af fakultetet for humaniora, samfundsvidenskab og pædagogik

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive 2010 Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive udbyder meritlæreruddannelsen med start i august 2010. Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: 1: Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej

Læs mere

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse 1: Personlige data Navn: Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger?

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen Åben uddannelse 2017

Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen Åben uddannelse 2017 Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen Åben uddannelse 2017 Ansøgningen skal sendes elektronisk til ses@ucsj.dk og være uddannelsesstedet i hænde senest den 1.april 2017 Dokumentation skal vedhæftes

Læs mere

Bilag 1: Aftalebeskrivelse

Bilag 1: Aftalebeskrivelse Bilag 1: Aftalebeskrivelse Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af Nye Fælles Mål Baggrund og formål Folkeskolens Fælles Mål er blevet justeret med den hensigt, at præcisere og forenkle dem,

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever 26. juni 2014 Informationsmøder om Folkeskolereformen på Dybkærskolen og forældremøder i august og september 2014 Alle klasser skal i det kommende skoleår

Læs mere

Bilag om Læreruddannelsen 1

Bilag om Læreruddannelsen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om Læreruddannelsen 1 I. Opgør med enhedsprincippet

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Skolebaseret læreruddannelse

Skolebaseret læreruddannelse Skolebaseret læreruddannelse Kombinationen af teori og praksis på skolen - hver uge under den 4-årige læreruddannelse. phabsalon.dk/skolebaseret Hvad er skolebaseret læreruddannelse? En skolebaseret læreruddannelse

Læs mere

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen Gennemgang af resultater UNI C 24 juni 2009 Undersøgelse af linjefagsdækningen Gennemgang af resultater UNI C 24. juni 2009 Af Lone Juul Hune Direkte tlf.:

Læs mere

København 4. marts 2008. Til : Undervisningsministeren Følgegruppen for ny læreruddannelse

København 4. marts 2008. Til : Undervisningsministeren Følgegruppen for ny læreruddannelse København 4. marts 2008 Til : Undervisningsministeren Følgegruppen for ny læreruddannelse Af: Jesper Juellund Jensen (ph.d., seminarielektor, formand for Seminariernes Musiklærerforening) Steen Lembcke

Læs mere

Ansøgning om optagelse på 2-årigt hf 2014 for ansøgere der ikke kommer direkte fra 10. klasse

Ansøgning om optagelse på 2-årigt hf 2014 for ansøgere der ikke kommer direkte fra 10. klasse 2014 for ansøgere der ikke kommer direkte fra 10. klasse Sidste ansøgningsfrist: 15. marts 2014 Ansøgninger modtaget efter 15. marts 2014 kommer på venteliste Husk underskrift side 3 Skriv tydeligt Navn:

Læs mere

Læs skolens målsætning her: Skolens elevtal er her maj elever og det samlede antal lærere er 22.

Læs skolens målsætning her:   Skolens elevtal er her maj elever og det samlede antal lærere er 22. SKOLENS PROFIL Skolen: Sct. Joseph Søstrenes Skole er en katolsk skole, og dermed adskiller den sig fra de fleste andre skoler. Der undervises i de samme fag som i folkeskolen, men en katolsk skole bygger

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan

Kompetenceudviklingsplan Revideret December 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Ansøgning til PAU Den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til PAU Den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til PAU Den pædagogiske assistentuddannelse Personlige data Navn Personnummer Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Adresse Du skal vedlægge dokumentation

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Studienr.: Forbeholdt skolen 1: Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

Min læreruddannelse. Indhold:

Min læreruddannelse. Indhold: Min læreruddannelse Indhold: Læreruddannelsen..... side 2 Min læreruddannelse.. side 3 Læreruddannelsens fag... side 5 Adgangskrav til linjefag...... side 8 Optagelseskrav side 12 Realkompetencevurdering....

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Revideret december Kompetenceudviklingsplan. for Læring i Skolen. Hedensted Kommune Tofteskovvej Juelsminde T:

Revideret december Kompetenceudviklingsplan. for Læring i Skolen. Hedensted Kommune Tofteskovvej Juelsminde T: Revideret december 2016 Kompetenceudviklingsplan for Læring i Skolen Hedensted Kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelsen. Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

Læreres brug af test i folkeskolen

Læreres brug af test i folkeskolen Læreres brug af test i folkeskolen - En undersøgelse foretaget af Megafon for Danmarks Lærerforening Om undersøgelsen Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Megafon i april 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

MATCH MED BEHOVENE I GRUNDSKOLEN

MATCH MED BEHOVENE I GRUNDSKOLEN MATCH MED BEHOVENE I GRUNDSKOLEN Delanalyse 3 i evalueringen af læreruddannelsen Bilag 1: Tabelrapport fra spørgeskema til dimittender INDHOLD DELANALYSE 3 I EVALUERINGEN AF LÆRERUDDANNELSEN: MATCH MED

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Prioriteringsskema 2004

Prioriteringsskema 2004 Den Koordinerede Tilmelding Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 00 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet sendes til det højest prioriterede uddannelsessted. Personlige

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet - bilagsrapport

Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet - bilagsrapport Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet - bilagsrapport August 2010 Side 1 Indhold Bilag 1 Spørgeskema... 3 Bilag 2 Spørgeguides 6 stk.... 14 2.1 Interview med Skolebestyrelsen...

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. 1 Læreruddannelsen på Fyn, UCL. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2012. Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning 2. Deltagere 3.

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

VIA University College

VIA University College VIA University College ANSØGNING TIL Den Pædagogiske Assistentuddannelse EUV Erhvervsuddannelse for voksne over 25 år. 1. Personlige data - udfold dit talent Navn: Personnummer: Er du dansk statsborger?

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse Hvordan vurderer du pædagoguddannelsen og de nyuddannede pædagogers kompetencer? 1. Vejledning i udfyldning af skemaet Dine svar Du bedes besvare spørgeskemaet

Læs mere

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi...

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

Profil for Idom-Råsted Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Idom-Råsted Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Idom-Råsted Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere