" # & '% ( ( )*+*% (,!-. ( ! "# $ ( $ ( / ( ' 1 ! ") ' % &' (, 5 / ' + ) # '/ 0% ( '! ". 1 ' 3 )., ' ' 3&4&, / '' 5 ).,!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "" # & '% ( ( )*+*% (,!-. ( ! "# $ ( $ ( / ( ' 1 ! ") ' % &' (, 5 / ' + ) # '/ 0% ( '! ". 1 ' 3 )., ' ' 3&4&, / '' 5 ).,!"

Transkript

1 !" # $% & '% ( ( )*+*% (,!-. (! "# $ ( $ ( /! " # $%& ' "% ( ( ( $0 (, )12!-."3 ( ' 1 ( / 4*0.! "&! "& &)%&! ") ' % &' (, 5 / ' *! ' + ) # ',&)%& # '' -. '/ 0% ( '! ". 1, 60 ( ' 2, ' 3 )., ' ' 3&4&, / '' 5 ).,!

2 '/ 6 %,!, ( 1 (7 ' 7 &))8. # ' 3&4& ( ' + ( '' 9% '1 '/ 6 % '1 '! + ' '#,4 ' ' 5 ). ' '( ' '1 :&4 ' ' ") '' ' " ") '' ' $ ; '/ '' < ). '/ '/ 6 %% '! '! 2 ).=* & '! '# ;) '# ' +) '# '(,%) ' '1 * 9 ' ' * "4 ' ' + '( ' ; ="% >=7 ) '( '' 3 /1 '/ > &4=; % =$ &4 / '! 0 = / '# > " ).=" / ' 0 )=+ & / '( /' '1 3 ). /' ' 2 /' ' ).+ %) // ' ;?" $ " ). /! '' " /# '/ + ). /# '! 0? ; / '# + ).: ). /( ' ;)&4?".? > & /( '( 6% ).!1 ''1! '' $ 0 ).! '' 0 )." 8 /( '' " ).6 %! '' +!

3 '' 6 %! $ ) *' % 9"*11*+: + /, 11*; / ( $11*+ // + (,* -, / /# / / ( ** 7 /, '*11" < 7( / =** 7, / / '1-."" < 7/ / 7 '10< 77 / # > ? +. 7 =+*. + # #( 7 ( A*111*+*11 #( #, 4 ' #, ' # ".& ' 7, 61*10. # 7 +*. +0 #/ 7 / B0*+ # *110 ## ## 5&&4 A&4 ## B 7 # 6*-* ## 7? =: #? 7 C**"0*? 7 *? 7 6*?. &'#* / # A***+?( # +0*?, # ( +0?, (

4 0* *, *' ( B. 1, /!,

5 ), 1 23 ), 4- D1 C +, ( 4,, 8.%, 5-., / %"5-., 7 41, # ",! +,, (,, )'-, $, / 5.%.-, 7 "EA, # ',? 41% 6.%, A0"8, A0"+, ( 4,, 'E.>1E0, C, / '%.-E> +E) +, 7 1"E=E11, # >E8+1",? =E4 -E!0, (, ( C, ( -, (( 4., (, '-;), ( 10, (/ 4, (7 =1;1', (# 4-!, (? ' +;1;%>,, 5.,,,, )=%,,( =%,,, 4-"",, 5.,,/ ==F,,7 9,,# %&,,?, "

6 :* *-;4;C 1*". *;" 1 0*% A0*1 1* "11+ ;110 * ** A 1*. **1;1 *.11* G011-1.E*.* * 1. E*1*.*100* 0* 11+ A- *.-1!!!! 111C + ;414 G * 0*. 6* ".".1)* B*%*. 2. *. * ;"1 )" A0* " +"; )* /

7 +1%%!-. 1+H( -* 1*** $0 1. *;%1% A*% 1 -*.*I: $*. +*" ". 1; 1011": 10 *1; ) + ( 5* - ( )0 4 (, )0 C + : )0 0& 0.. +*I:1 **.0**%.# **.!-.9 C $**%** ; +%1* ** + G**. + %1; 0 -;%* * + )**. 1 8" +%; -1**. -1"" $%%!-. 1+H(;1 (;1 + *11"1 +% 1*.; * 1" %- JJJ 1 7

8 (- A "0*";!!!!!" #! $ %&'( " "!! # 33 )* - "0*." ')#! ( ' # " "! '(!!! ( '!## "! '*! +, ( ' -! #

9 '$ %& # ( ' 11%"*; *1*" 0*+ - A%;111 *% % 1* *% *111 " *;*.11 ;%1*1 0*.*" 5*.* 1*.; *1 0* %"*"-?

10 3 1 %" * %".1111* +CE *.*+1.11 *%1*11** 0;0;-* 1 0 * * +CEK00 1;"100 10* +CEK0;* " % 0 $ 191 *.%"!!!!! &. +* '% *11+*1111*1* ** +" G * ". "; * 9%; 11%;9"0*+ -'%; 6;*). A0".+11 %%:*% + - 1:1 A 1*% ;. *- A*0* -*11-1;1 9*+*+10 %1111*+

11 +CE +CE*.* 0 + *+1 0* * - D 9CE;C "*1; 1;

12 3 7( 1%%!-. 1+H( - * 1***;1 1! G111"*! D"% +"%0 :%; *%1 :0*+! 10*+*! G11-" %- )-" *"%-;11+ 0! G:.1*-1 C*1*%1 1*.; 1.-;1 *"%-JJJ * 1JJJ 1 & &-. 1+;-* 1. #7?*/ -!!!!!! &-.*;-* 1.?(/*,? &0* 1+*%-.;. ;%9 *1 ;-* /,*, - &0*-. 1+;*+; *0 *1 -* 1.,/* -? &***2%& 1. /(/ *??#& * -?3 &1.11*%,/? * -?0& #*7 9?&,#,* - 41.

13 !!! 41. (,*# * 1*0*H; 0*****1 41. #*/ 9??/1*0* *** 41.,,#* 9 7 *-. 1+1(, )- %! )-*!-.+E??? )- 1. *-. 1+1(,! )-*!-.+(E 4* '% 1** 1 "* -*" ; **;*+ -1 * +1 A +1*%0* %* -* 1-11;11111;%1+ 11*1; 1 *" A* *0 +1*11 :.9,%*9 (, %9 (#% 3!' 1%+0: *+ A +;** +1"1";%111*. **;0 11*" IA11";" 011;*"*6 )-*1 %+ 6;( 1+L* "9* (

14 $*101* *-;%1*.; %- :*%%+ 1+* 3% 4 "#( **-.* ; 1; %* -.* =*"1"-. 9*1; 6* 9 " *9111*" 01"-.*110 **1-.*;!!! 11%0-.0 1; 0*+ "0* *%1*011 * *0:;: -. A11" 1+" *11-1*.,

15 ! "# 3 )9*"%. ;.;*-1+"; *111 1#;8-+!-.9C +%*1#% *; -)*;. ;. 1+0*%"*1 ), 1 A"0 ;1%" *.0"!! G."+9*1;% *.&*- G":*1;% *. E11 8");"*;1" **1";0* "*%"*1; 11*1%+-1*%; ;" 1** 0 *0 %*%.- D0;*. * 0 %"0 *.*!-."* *0* %0;0*.! 41111%*. *! A1"9*. *0 *. +01"*0111;% *% A.1*%0*. 1. ;.% ***11"..;0*.! C*%+. -.;* 0*

16 !!.;1; +. 1*J" 1 %11 2*.*0103 D1*1*J99M% *M%+" 1*1*J10;%1 *%." ** " ". A % 8+. %0%1 * "!-.&*-116"0 --0*; +.; ;*.* 0***-**%.- $ + "*.*00*. 0* * 9 (E" 9 (((E" D&*-010**; *0 *10**.****8. 80***1*** 2* * 3;110; ; *. ; + A11 *"*"* /

17 2) * & 33 +** =** 1*0* 2*.*)3 1+1* 11%"0 " %0 *.* 0** 7

18 2) * *"11 2**):83 80**. 110%0* A*1101. * D" 0* * ! #, =*. A *1+. ;*. 1*.* G*. 0M** )*.01*11*+ "0 ). ;1*11*+ "0.9""* #

19 2) :%&7 &)) =.. 41*%**+1*%.**12A)$3 $. * *;. %11 0* A* *0; *" ;. 1 "1* +0** * 11 *+*"0*. A0"*+ $* )* ;%.1. ;%2#3 1* " ; *11"*+ $. 1"10*. *% 1 1* - "0. '*+1*%. "; "011*+ $* 1 %*. -"* -.*%. *-0* -.E1".10 33% 1 G1.%*"0 *) 1.; * *+ A011*8.; * **011 *11 8. " * + 8.".11 $ )*0.11 A*;%?

20 1* *%;%*%***1* 0* "..

21 3 ( A01+0 C0. ;"% 01%!-.9%+"11 01 **0 60** %1, A11 9 **. +1 A*!-.9#?*.+ *1 +01,. #.?;%*"1". 99 $#.010*.. +01!.NE> C + %% ' 011 F5.*E6+" $?.010 * %4..*' 5..* A. 0 %**."1* 010* 0"1*. * *11 C. 10*. *2 *-** %**+***3. *1 *0 $*)*" ;8 11 ;&*-;?. ;%.1*""*+ 9 A)*111 9-, *. 01;0

22 1*11""*+;0 )*%0 * *1- G*1 * "0. *" *);"* 3%!*(:4 "#- (; **)1A1% - +*" * $A1%+0 A$: *.,:* *1 +*";$$ *+* 1*;"11*+"0 $ +$$11 "0*06 G011"1* *1*9* +$ 1"1 1 +$$;.1 *1*1+ )*%1.. ;"*0 "1; "10 "0*+ -.* )!-.9*0 -* 9*"*+ A )*111 '1.11*911 *+* *%0 1;1!-.9-1*0 1*1+**"*+ )*: %1%%0*%:1 1*! 8.! ). -;1";C " 011+" )*1"!-.4+: &1 +%-

23 JJJ 1 JJJ %-1 * *%.* JJJ - 1 % $:*1-1%; 11"*+*" $ * 1 3$ 8,*( ' "* 1+ + *+ ' " * 1+"8;.1101* 1+"%GB $ **% ";%0 011" 1+" G ""&*- ' "%%GBK% 1 *41.* 1+" 1+* 1,#* - 7 0*.H7H#1-1 ** -. 1+H# '+%;-11"1*/ 8:" 0;1 *011*-11" 8:"%+ "0* "0" );-11 1+";111; , #, $**.* 1 *023 *. "1 23*. 23 (

24 A11111;%;11 - %%)1;1*"11*00 $* , A 0 *0" -.*"*" A1 0* 1 "0 A 1 %.-*11 "#$ ()* ()+ %&' "%&' "%&',-./-0 0, & + ) 2 4 =*1*10*1 9 O*1*+0 "#$ ()* ()+ %&' "%&' "%&' 5, , & A1 1%+1 %.-*0 33 +,, #, A1,. *11+ '*(**11?. *. +01"*011 1 %-10* D.*. 0 1+*"* (B. 1 A +-.0*%*..**.! "*0. 0;1**%.- *.. ;1*.*. ; %*. 1. *+*-. A1 "1. *+1;*. +:,

25 !!! D. ** E% D. **0111%1*.;1*.. 6 %10***; 1*.01" 9* 0**%.-. **0+ * C1**. 000**;.0 $**. " * 9*. A1 01;*. ;11* - *. )0 ( E" D1* 2FDA1E"3 =:8 21E"3 21E"3 #7?,(?# # /#,7 0& *& &)%& 0**. 1* 10* -.;9:1 ** 1.0* ** ;;% *. ** *0. **. *&*-11 C *1*%23

26 6 B* 0 D1* 2FDA1E"3 =:8 21E"3 21E"3,(?# # /#,7?7 #7? / ( (( $, /? 7 (, (7? 0&' "& &)%& C* 0"0* %*0*0 $*%0 *&*-11 *0. +0!10110* *%;% +* A +*11" "0.1 *;% 0*.* *** A-* +1 11*."11**011 11;% /

27 &' ( 3 < 33 9 )0*"0**%: :** +* + +0 A11:0 ** 110*1** 0 =0%.1 *1*-0**0 0 +CE"*0**+ 0 C0 G0; -M*-; 0;"0E%* - G )-*0 0;-**-0%." 10 ) * = ' G* ;% *+ $ *011"10*0* *0* +11"+ 0 $*0+*. +01 **0 E9;" %0 ) * =' G ; %**%+; 7

28 %%; ;% 1*% - 1***.2* 1 3*0. 0 6: :09" 9' $*%"1+ 0+; %*"01-*%+: 0*1 A*0.9 #% +CE-00; 01- A0. *" "* *; *: B11.*E. 1%2 3 B" 11*"0*9 11"*110;11. +: A ".*0. * *. ** *09: $ + 9 (? A ** +* A1*%1 A* 1*. *%1% *.* -* 1,? $1 -*1* *0*1;*1 33, #, A8-+C% --; *** ;% 19 ) #

29 :* 6;". 10 *!1:*;1 ". ;%1* 9 A+1. %!!! *0 + 9 *% 11*+1 * "*911*-; $1. *;% *. 8.. ;-0 *0*1.11;11 +1*+ 6D:0%*-;1 "26D: *%-0"* 33% > ( $ *.019 0' 7*$8, 9 7*$8 9! 7*$8 + 7*$8 (7 : 78!!112;*; * *1*3 12***-1103 AA*12 1*-*10*3 88*12 1*-*E1:10*3 0&'1 2 4 $60-* &*- A **.?

30 6/ ( $.) 1115B.? (1C 1C (!A)? D %&.5=9= 94 % &)%&. % % ) %?? &. ).% 2) ',.),.11/ 1++0C $ * +0 0' ;+!< 7*$8 = 0&' 5 3 ). *+0 % " - $*0*11 " -; %"* 0 A9"*.0*0 + 9! , : 6 0&' *C + 60* % 60*.*.* *01 "01**%0 " - A 1"*%.;*%0";* 1 * 0"10 *-60"01* (

31 C0* % 33$ 0# $ 1.* *01 5% *". *01"1- A--;11+ 0;* *. +* %% *01211;P1 13 A9 # %. =.*.%0* $*0.%+% =1*.*0**." A1.*"1;1 *0 =.1* : *+**.*+*1 5-1 %.*;1.;" %* ' *0111.*1**11 1*+ A*.;*;.. *+:;" 010* A*.* +* * 60.1;!!! * * +: 1** %11*-. =.** *- " ;.11% 33 + * * $*. *+0 +;%0 0 "* " 01*"*10 8"111 0;* *.- 1*;% ;+1.9 " 0** %* *.*;-11: (

32 *23%2%%3 1.E1 )+ +. +E* " -; *-111*.11 $ "11; B +%11 01** 9*0 0' ) 5 7*$8, = 9 7*$ = 9! 7*$8 00.0,4!&%= + 7*$8 (7 02./5,!&%= : 78 0./15 = 7( !!112;*; * *1*3 12***-1103 AA*12 1*-*10*3 88*12 1*-*E13 0&' 2 4.D?& D. 0-;C;C 1 0**"* " + 8 >36% 7? 1 >01% ( >/% ( A 2?3 ).?3&4& 5 ) *.16 -/ ( * (

33 + B 8 "C' ( ; 3 %< 1-6 A ) ;%< 56 7? 1" ' ;%< 56 6 % $**.*"1*+0 1!! A * C%119;( 1. *%";%. * 1% 0*.1 ((

34 33 &" ( -60 0C &*- 2,, $ "9 A. *011 *% 19*11* 0 (,

35 33 D C60.*C% &*- 3 ).,,, $ *C60 9 "9? A. *011 *% 19*11* 0 (

36 33 D,', C + 60*41;6+";8.%; 4C +,, $ *C A. *01*% 19*0 (/

37 33% +; ";41%;';5.%.-;$;) '- ; "EA,, $ A. *011 *% 19*11* 0 33$ <"# 5-.60*5-.,, $ *5-.60 A. *01*% 19*0 (7

38 3 ) * B A11 +".9 (,% $'%+ + %*"11 *119*"*"1* * 8 ;B< + ;B< / ? /21 0&'!. D.?). $**.*"11 + 1!!! G1*. *% *1 +; - 1 *1 +; 1. +0;11*+ %* +*0%%1 '% 33 E,)B A.*11 "1-"119 A*" 8;B< 7;+<? 7 B? / ,.5, /13 A1 +**%%0 1 1* %01 "*1 :D1 (#

39 6 &" ( D=%)=%*. + +*-;*;; 4.-+ B- *5.;> ;%;1;' + "-60.1**10 4;=1*';4-!0 6 D C***;4 - =;%*4+ *C'4 =110 *> 1"=.* '%.-) +C60 6 D,', C**4116+";% %*C **8.% 4C + ;%*C + C *! 1**41%'0 *5.%.-$)'- '.**"EA 6 <"# 5-.60*5-. (?

40 33 #, 1C + *"*1 11C + " **011;1111 " C ;B< 7;+<? 7 B? 1./ ,.66- #, 1C + 0/?% %%11 A""0**011111; *0, A. 7*19C + A%*.* 9 9? % % % % ;<!& 0 0 # 0 0 A A : %( 0 0? / 04 D. ** " *110. F.* 33 #, 14*"*1 ( 114 " %*111"11 "C ;B< 7;+<? 7 B? #,,

41 14 09,% 1111, A,. 94 A% *.* 9 9? % % % % ;< ) ) 0 3 5? ) ) % #, 18.%*"*1, 118.% "%*111" 11 "C ;B< 7;+<? 7 B? 0.3, ,4 #, 18.% 09 % 11, A(. (*198.% A%*.* 9 9? % % % % ;< *B 0 0 7! 0 0? $ #, 15-.*"* "* 1111 " ;B< 7;+<? 7 B?,

42 0.6, ,- #, % %%11, A. #*195-. A %*.* 9 9? % % % % ;< ( 0 0 = 3 3 ( 0 0 DE! CE! 0 0 = 0 0 7& 0 0 D? #, 141*"* " **0: "C + ;%" C ;B< 7;+<? 7 B? /63 6 /63 #, % B *11 A1*0** D0*0,, A,. (*1941 A %*.* 9 9? % % % % ;<!& 0 0,

43 ? 0 ) ) 3 5 D. **01116+"*-" *011 A*, * 1 +*" 33 #, 16+"*"*1 # 116+" "* 11 "C ;B< 7;+<? 7 B? 0,0 6 0,0 #, 16+" 01% 11, A. 96+" C*1 60%.*. #, " **0:1111 8;B< 7;+<? 7 B? , #, 09 (,% '*9 # %11, A %*.* 9 9? % % % % ;< * 0 0,(

44 DD 0 0 8& & 0 3 5? / 33/ #, 1"*"*1 11" "* *0:1111 8;B< 7;+<? #, 1" 0(% %%11, A(. *19" A% *.* 9 9? % % % % ;< & 0 0! 0 0 4? 0 ) ) C #, 1! +*"*1 11! + " *1111 " 8;B< 7;+<? 7 B? /36 6 /36 #, 1! + 09 (% 11, A,. 9! + A%*. *,,

45 9 9? % % % % ;<! 5 5? #, 1*"*1 11 " **011;1111 * *. +*10+ 8;B< 7;+<? 7 B? ,66 0.,12 #, 1 01% 11, A(. *19 A %*.* 9 9? % % % % ;< * 0 0 4! 0 0? #, 1 *"*1 ( 11 "**011;1111 8;B< 7;+<? 7 B? /- #, 1 0(;/% 11, A. 9 A% *.*,

46 9 9? % % % % ;<? 0 0 4? !8" #, 1)'-*"*1, 11 )'- "0**011%% 1111 $ *. 8;B< 7;+<? 7 B? #, 1)'- 0% 11, A. 9)'- A %*.* 9 9? % % % % ;< ( ? #, 1$*"*1 11$ %*011 G111 8;B< 7;+<? 7 B? -/, 6 -/, #, 1$ 09 7% :11,/

47 , A. 9$ A%*. * 9 9? % % % % ;< ? $ #, 15.%.-*"*1 / 115.%.- " 0*11 "%% *0 11 8;B< 7;+<? 7 B? #, 15.%.- 0(;7% 11, A. 95.%.- A% *.* 9 9? % % % % ;< ? #, 1"EA *"* "EA "%*11 G1 " 60 8;B< 7;+<? 7 B? 0./,5 6 0./,5 #, A110*. *%*"EA,7

48 , A1-33 #, 1'*"*1 # 11' "* *0:11 A11 1-; 8;B< 7;+<? 7 B? / / #, 1' 0(% 11, A. 9' A%*. * 9 9? % % % % ;<? ? #, 141%*"*1? 1141% " 0*11 G111 *011 8;B< 7;+<? 7 B? 4.10, , #, A110**. *%41%, A/. 941% A%*. * 9 9? % % % % ;<,#

49 7B7 2 2? / #, 16.%*"*1 116.% " 11* ;B< 7;+<? 7 B? 0.3, ,- #, A110*. *%*6.%, 6;". 9 33C #, 1A0"8*"*1 *- $" 0+;%*"01-*%+ 0* ;01-, A. 9;9. * #, 1A0"+*"*1 *- $" 0+;%*"01-*%+ 0* ;01-, A. 9;9. * 0+19 $0+9,,10 +- A*0. 9 #%*9,-,?

50 33 #, 14*"*1 ( 114 "* *011;1111 *4 "C60 8;B< 7;+<? 7 B? /- 3.53/ #, 14 0% A* " +, A.,*194 A %*.* 9 9? % % % % ;< D8 4 4 D ? / #, 1';.>10*"* 1, 11'* $.> * *104"C60 ' 8;B< 7;+<? 7 B? /54 6 /54.>1 8;B< 7;+<? 7 B? #,

51 1' 09 ;(% 11*011 $.>111 *11, A/. *19' A%*.* 9 9? % % % % ;< & 5 5 : C 4 4? A.> ? % % % % ;< C+ 0 0? % #, 1C*"*1 11 C "**0:11 " C60 8;B< 7;+<? 7 B? 5,6 6 5,6 #, 1C 09 #% 11, A(. *19 C A%*.* 9 9? % % % % ;< *.C =8 0 0? $ G,'F8#"F!,'

52 @* #, 1> +;'%.-) +*"*1 / 11> +;'%.-) +11 "C60 > +E'%.- 8;B< 7;+<? 7 B? 5,, 6 5,, ) + 8;B< 7;+<? 7 B? #, A0**. *%> +; '%.-) +, A #, 1=11*"* = "** "C60 = 8;B< 7;+<? 7 B? ;B< 7;+<? 7 B? #, A0**. *%= 11, A=(. 9 A%*. * 9 9? % % % % ;< 0 0

53 4 4? $ #, 1>1"*"*1 # 11> "**011;11 11 A.01" 11-;11 "C60 > 8;B< 7;+<? 7 B? " 8;B< 7;+<? 7 B? /// 6 /// #, 11" 09 %% 11, A(. 9> A% *.* 9 9? % % % % ;< :? A#. 91" A%*. * 9 9? % % % % ;< ? 3 1 / (

54 33. #, 1=4 -*"*1? 11 = "*: "C60 = 8;B< 7;+<? 7 B? -/4 6 -/4 4-8;B< 7;+<? 7 B? #, 1= 0(% %%11 A0**. *%4 -, A. 9= A%*. * 9 9? % % % % ;< : 0 0 4? A ? % % % % ;< D 0 0? / #, 1*"*1 ( 11 " 11*11 "C 60 8;B< 7;+<? 7 B? /-5 6 /-5,

55 #, 1 09 #%11, A111*. 9 33C #, 1C*"*1 ( 11C " 11**011 "C60 8;B< 7;+<? 7 B? #, A110**. *%C, A. C 9 9? % % % % ;< D8 0 0? &" #, 1-*"*1 ( 11- "**0:11111 "-60 8;B< 7;+<? 7 B? /0, 5./36 #, 1-09,?% " 11"0;#%11, A#. (*19- A%*.* 9 9? % % % % ;< : 5 5

56 ? 0 0 4? 4 2 / 33 ) #, 14.*"*1 (( 11 %% * % *4. *. ++*-;%*+" -60 8;B< 7;+<? 7 B? 0/4 6 0/4 4. 8;B< 7;+<? 7 B? #, % 11 $0**. *%, A ? % % % % ;< 0 0? 0 0 0;. 9**. * * ? % % % % ;< 8: 0 0? " #, 1'-;)*"* 1 (, 11'-11 /

57 11 $111 * )11 **(""- 60 '- 8;B< 7;+<? 7 B? ;B< 7;+<? 7 B? ) 8;B< 7;+<? 7 B? #, 1'-09 ;#% #% 11 A0**. *%), A,. (*19'- A% *.* 9 9? % % % % ;< F 0 0 (F 4 4 D F 0 0? 5 5 $). 9 33% #, 110*"*1 ( 1110 " *11 "-60 8;B< 7;+<? 7 /0 6 /0 7

58 #, A110**. *%10, A $ #, 14*"*1 (/ 114 "*1111 " -60 8;B< 7;+<? 7 B? #, ;#% %%11, A. 94 A% *.* 9 9? % % % % ;< ? *=)* 8( #, 1=1;1'*"*1 (7 11= '11 "-60 =1 8;B< 7;+<? 7 B? ;B< 7;+<? 7 B? ' #

59 8;B< 7;+<? 7 B? #, 1=1 09?% %%11 $'0119 (% 11 $10**. *%, A. 9=1 9 9? % % % % ;< AF 0 0? 0 0 $' #, 14-!*"*1 (# 11 4-!11 " ;B< 7;+<? 7 B? ! 8;B< 7;+<? 7 B? 03/ 6 03/ #, 14-09,;7% 11 $!0*119 ;(% 11, A. *4-!9?

60 33. 8,'=+*=) #, 1' +;1;%> *"*1 (? 11' +11 $1111 *011 11%> 11 *' +1%;%. *> ;%*+"- 60 ' + 8;B< 7;+<? 7 B? ;B< 7;+<? 7 B? 04, 6 04, % 8;B< 7;+<? 7 B? 6,6 > 8;B< 7;+<? 7 B? #, $*, +"%0*. *%, $' +. 9 A ? % % % % ;< 0 0? 0 0 $% ? % % % % ;< (C8 0 0? 0 0 /

61 > % ? % % % % ;< C8 4 4? / #, 15.*"*1, 115. " *11111" *10> %; %.*-% '* +"-60 8;B< 7;+<? 7 B? #, ;,% %%11, A,. 95. A%*. * 9 9? % % % % ;< : (8 0 0? %C #, 1*"*1, 11 "* 1111 * *. ++*- '*+* % "-60 8;B< 7;+<? 7 B? /

62 #, 1 09,;% 11, A,. *19 A% *.* 9 9? % % % % ;< : (88 4 4? 5 5 #, 1)=%*"*1, 11) =% "*1111 *) =%%**. ++*- '* +* %"- 60 8;B< 7;+<? 7 B? #, 1)=% 09 ;% 11, A,. (*19) =% A%*.* 9 9? % % % % ;< (B ( D(B 4 4 (B8 0 0 *B8? % 0+ ) #, /

63 1=%F*"* 1,( 11=%F "* 11 )=% *. ++*-;%*+ "-60 =% 8;B< 7;+<? 7 B? 0.6/ /0 F 8;B< 7;+<? 7 B? #, 1=%01 7% 11 )F0* *. *%, 1=%F%. 9 3% 2( B 3%3 #, 1;*%""5-.*"* 1 / *%""5-. "11 A11 "* "- 1 #, 1%""5-.011, A. *" 3%3 #, 14-""*"*1,, A1 ***4-"" /(

64 #, A4-""0**. *%, A %3 #, 15.*"*1, A1 ***5. #, D5.09 #% *, A11. 9 % ) *' %3 +(- * *',' 9"*+!!!!!!!!! 411** *111**+ 11 D" *%-0% 111%" * 111"1* +11**+11; *+*;0;.*0*11111"1 %+% "*011"% "11" $.11"11119%.- 1M%"*011" M%"11" 111*+1*0**% 0*1* +*1111" **1111 A1. *.**1 10 D A1. ""10* *0*.*11*+ /,

65 %3 ) **= +%9 #111-**10 1+ **.% 9 8 #./66. ( + # G #.32. "4-&,' #.003. " ' #.4,. ")' 0&/2 447 &)) 7B!!% '*+*?7K C**" *** 0&/ 4 %3 (* *' A*. *111* *.!!!!! =*11+ A** %E1 69 )--1 /

66 !! >-0 - '+**1;" 0*110 % A11*+"9 (( 1 "11 1*+ "** *. + C + ;414;"* *; +01;11; $ *# 0* //

67 $ + (,* -, $ / ***. *%*-; 11+*. + C*. *% "01* :4 63 D+44601*- A1*;10* , 430, B& 41. /6 9! 4,2.,6? &! 3%& )2 4%&4 /7

68 $3 &, $69;%"011 *+ **-" $ *!" #" $ % !"# 1 41 $%&&"&&'&#( )%*+(,+& (&#./# / 3 -(&#'#&#& 01&, 01 -(&#23#4#& (&# (&#.1& (&# & (&#21+# 05 / -(&#3& (&#5& 02 4/ -(&#!5+6#& (&#$7+& 0/ 0 + -(&#.7*&7+# 1&+ -(&##3( & 0, ) 46 2 /#

69 -(&#2,&# 40 ) -(&# (&#%+# 43 ) -(&#,+4#& 45 ) -(&# 41 ) -(&#! 6# (&#$7# 4- / &'( 0&! 3 & % &. D. EAE.&).). & A11- / ;"19 A -;1%* ;-;% 11*9 G-* 1 * A"1,? A1 01;-*% -*11.*;1* " *%+-1*%;% - 1 A**10*1" + *.** 1 A* 11*.* *1 $* *0**" *.** " *"!" #" )** * +,- ". * 0?? 4?? 3?? /?

70 5??!"# 1?? $%&&"&& '&#( 2?? )%*+(,+& -?? -(&#./# / :? -(&#'#&#& 01& -(&#23# 4#&, :? 06 :? -(&# 00 :? -(&#.1& 04? -(&# & 03 :? -(&#2 1+# 05? -(&#3& $ -(&#5& 02 46? -(&#! 5+6#& 0-56? -(&#$7+& 0/ :? -(&#.7*& 7+#1&+ -(&## 3( & -(&#2,&# -(&# -(&# %+# -(&#,+ 4#& 0, : +& 46 :? 40 : +& 44 :? 43 : +& 45 : +& 7

71 -(&# 41 : +& -(&#! 6# 42 : 0.? 8(?44,. ) & -(&#$7# 4- :? = / (") % &. &? 7 &)) A:*%:* 2.+3;*"1%* ;*.0%0 ;* 68-+C ># B"* *): 8+;%11* )111;.;%* 1*.**. *%*- *%.9*+"; -.01 $3 * ' $9*11 *;11 $ / ( 1*1*11 ' / 0 +,1H,6H,6H,1H?,6H +,6H,6H?,6H?? 1011*1***;111 *1 D 1011*1*;111*1 61*1*** D 61*1* 0&!' ) $ / 1"%10+;*+ "01 )*1" + % 9 7

72 * A (! E.! "+' 0&!/ G-*. 9 1;"*+ $3 + ( G ** A1; *%0*0+ D10 *1 $ / 1 1N** )*1" 2**$ 34% + % * * 7 I G 0&!! F " )2 4 %&4G1H A"** **"* "7Q * *"* ;"1%1 0*"*"0- $3% 8( **( -,I 0*" ;-1 011*-.0* $* *" ;(11 11;10*+ G-*. *%10* 7

73 G-1 **9; % G-1 *11**.9 A11 *.**" ;1- **"0..; -%1"**!*" 1"111; - *111 "+ ( 69;;110* *;.;"0* 911*+ *+1*.1*; %*. *%1-7(

74 $3$ 0, $**. / /**.* * ;%" -1*+1 A1 ( 9 0"!" #" )** +, ! "# $%&& "&&'&#( )%*+(,+& -(&#. /# -(&# '#&#& 01& -(&#2 3# 4#& -(&# -(&#. 1& -(&# & -(&#2 1+# -(&# 3& / 3 ) 4603, 01 ) ) ) ) / ,

75 -(&# 5& -(&#! 5+6#& -(&#$7+& -(&#. 7*&7+# 1&+ -(&# #3( & -(&#2,&# -(&# -(&# %+# -(&#,+ 4#& -(&# -(&#! 6#8( -(&#$ 7# 02 4/ / 0 + ) , ) ) ) 46 2 ) ) ) ) ) ) ) ) 45 ) ) ) 41 ) ) ) / ) &!# 6% &. EAE % =.&) &. *."1 *.**1- A**.**" * 1 *+ $3 8(*"#-(-,I $* " * *. + G-%"(% = 7

76 ' "*;11( "** G-1 ;**1 11 ";"* ;10*0 =.111 '-.1* ** -"01*+;1-*% * C0+*1**/ ( A1*011 " * + A1 ***/ ( '" * 11*;1 -;*%1 %. *.* "*111*.;*% ;11 ( >1"111 *+;. ' *+;.;11("** '.*+" ; 1199 '.+.;1-*%1 "*0111 "1 11. *1*- %**.. G-" *"* *0" - $3 8(* I $ / 70:****1+ 0 ;% *%0*;01 *-*+ =** *01** (:""O =**1 *+M. A10**%;0% 0 A**10+:," 7/

77 *%0**% A*10* *%%(K" $1% A* / 7*; O )*1" )* * -* ).) 8(,9 $ % $ 3,% $ 3,% $ % $ % 0: * / /.666 A / /.666 1/ I , / /.666 (! , R4""* "9 7Q* 23 0&!.A ) ) = / 7;1.11**- "*0**0;0 01 *+ = ; %.+10;1 *;-.11 *+;0 *"0.1 *+ >((* " ( ( ', * * * 3 9* " * ( " &' A 1*%0**% $**.*"0:** (:"* / 7 77

78 2)!.A )./C 1A. * ) 4. & 2 4 $* -0*1;. *;%11 11*- $"*1-0 C* / 7*/ *";"**1 -"*;* *0;"*%%.-0* 1;%*-.1 * $3. G("** 7#

79 &' ( 50**. *%*.;1% +0 A* * 11 * 1 0*.1*+ '011*-.0*;1 1*" * %%!-. 1+H( "1;* -" 11*."*+ -. A*11+ ;1 *01;%11 "*+9 A0"*-; *"* ; %*9 B*"* % 11"*+9;11 1D =*+*11 **.0 *% *01%** D*+1 *01*" (* $*01;" *197 "*111;0 *"*. ;% 7?

80 * 1* 1D;*9 A**1 +*0 *"* $**.* 1" 1*0" 1 0 2)! 5 D.& ". ) &).)." & G.H?.)*. D..4 " 2)!' 5 D.& ".?. &)".&)= %? 2 D D *?. )D?.).&&)?.).4 $" *"-%.;* "-." +: #

81 H(3 &. * 1+ +;+1 1+ B* %;1%"** *01;*.**1.;%18 1+ A1* *;-;% 1+.;1 %0*. *%*%"1 1 B*% E%;11**8 1+; **.%+-1*%;*. *%1*" 0"- #

82 + 3 0 &' #,' * * +1+*. + 1;* -+ *. +;%.+!1%.1+*1-1% ;%* 1;.%- A0*.1*%%1 4*+*. + *1"11. *%0 A1"1* E0* + *0; *.***+*. +; 1*1 C1* 1**1" *0-! 2' 2*%1111"3 A * + *0";%-; +*. +; 1*0 %! 2' 3=121*193 11;-1** 1* '-.1* *;-;" *;0;% 1*% A*"*!-.+- (;4 *0 >* * B*111+*01* -+*. + -"1*2" 11*3+*. + '- ; -;%*** * $ /1 -;+*. + A-; *";011*1 * #

83 +";01" 3 ( & ( ( $*0*+*. +% "*00 '-; %-*01 0;* +*. + A10*011; 1111 )* **001. :-; 0 * &0+". - 1* +0 D"*00*0 *+01" 1 * 2+1** " 3 9* **' ** 4*+*11; 1$AC 1K1* 7 11**. + ;1 ; *; *. +"*10* * 1* % $$AC1K;1* # 6*1 A1+ -2?7?:3;1 /11; 1+"; 1*" *0"* +% %.-* 10 A*111 (O11%0; *$AC1K1*? 01*.*10;# $*.*+*11 +;0 +*+111:O;. * A+*1111% #(

84 .%0" 33 '* ** )*.*+*11*+ 11**+11; *+* ;0;.*0; ;111 %+% "*011"% " 11" D *1101*E +111 "1 **. 0:**;11* ** ** G1111** *+1*1 0111;"%.- %"**..*10 111;"%.- M"; " G** , "011 1 * )1 * * A *0%0*. 0; 1; %1+**. 7 *. #,

85 < ) *? FF3A =S",( =S" 0+?/ 0&# * )%&*) &. < 1C 3 ** ((# $"1*1 B1 1**0 A**0. 1* *1* *. 5-1%1-10.%.-11" *. *10 $1*.*)): 11 T+1*"%+ &-;%1 10*0+0. 1;"*;11. %%*11+ #

86 3 &' #,' $ %* A +CE%* 110*% 8+0;;1 0+*. 0;%11 0*"*1 )0*" * **0;*E +%;1-1%*1* + 0 -"" + +1"* *0:%1 **1* ***11* + $+11"10; -*. *1-; "; *.;%*-" 1 $11"1-*0;* *0-; */;*.; %*-;%%- B*0;*%*-*0* 1-;%0-**-;*% * B*0;*%*-*0* - *%*- + 2)-13 $ %. 1%*-0 % * ' 1*111 A*%0* :*1*111 1" "" #/

87 +1* *1*0 0;0* 3 >&' $*111- **-: *+11;"*.111* 11. G*;-%** :*111*-; 1"*-1;**: *10** 1*** 1 " B10;1111 ;+%*%0*; 1011 A1 ;+* *990 = %2:*30*+;1 *1*0*!! %%-1! +.111*0! +01*11* D%0**0; 1***E*: * ':%0*1*. ;"*";%1-111%1* A 11"%:%0* *- A0 *0*"* + CEK 0*0 3% *( * * #7

88 A ;" ** *11 A." * %+ +E +.; %0 1**"1 A*.*0;11* -*1E- 111:E9 3%3,,',' A %;" *111 A*1 10*1* *-.*; "1 '- 1111: **+ + 1**" 1 A"% +%E +*. 1;:*1** %1- + %*10* % * C+ + **.11 A11*%%%: :*23 ). +* "-; * -111*.11 G11 "011*.*011; A*%00*"; 11**0++ 3$ ("( $* *- +" *;+*. + C* "* -.%.1%111 )-* **-0;%**%* *0%.-* +1" 11*" "*%*"*-* -;%..* -0*1;%+ *. + ##

89 )-+%-**0-1%1-111; +0 =1%* *01";0%011 19;*01"; * ;1;* G*4 11 **-; - ***-*-;1- *0- "* *-*0 +*. +1" A:*-;"*.1* 1;*+- % 1910*.;%"*+1 10*. =0* -;**1 11 ) ; 09 " ) "- * ;-*+*-111.* * * *1* 1 *;%- *9*.%*1 4"+1.*- *. +-% A*0* +- *. + ' =***0 "110*01011* -11; * + 0.*.-* * -*. #?

90 1 -* -+ 0;1**.*11 A0*+0*110" - $%%40*0 ;1- - ;"* "* ; **"1.* 4*"* D( - ( *0* -* 11-1 A*1 9*+*+10 G-;.* 0"0;1*. *01* C -1". A111* *0; +110; "-;11 + A"*;1* 0*; +01; 0 %-"0%"* 1 %; 1*0 D0%-.1* *- "*"*111";1 +%1 * 1*%"1 "*;%-1, G*"*%-(1 01*1 '*0** +1 ;.- G** 1 %-,11* '1;118:! :! C0 - "11" +8:! $%***0*!-. 1+?

91 . '0 "*0% *1"-.*1*%*;% 0%.11**;0 ;1**%0**0" 3/ ( A11* -%+*11* *"%%'%* 1;"*00 *0 8"%)%%!-.";1*1 -% *"*+*1 -*0?

92 &'#* $ -?+*+1%;% *%0** "I* *- : :9" *.O * '%"0 09;+.1%%;" 0*M:"011:% 9 A %"1101;%0 9* 11 " A+1*.;111: *+1101 %11*+ +CE G*11;1* 9%1 +1 9%1+: *002*3*1 *+ +% - 0; + %1 A -+%"1 ;11* +%**0 A01*.;*0; * A +;11*.11%*0 -?

93 3C 9&' '****+*"* # = *;**%** **0 4. ".* 1 ;11 *1 $... (, &* ) 8. )11 D1=*.;.;%:111 D16***:%; 6D:0; ;; A* 1.U?(

94 3 &' A*+ * $ !"!#$$%"& '!&()$%$ * '!&(+&! '!&(+ )&"! *, &!&($ +% -! 0&3) )11 3 &' $0.0* * $0* 10 * +" *** 1+ :%" $0* * ** 10 1* $.*+0"9 1?,

95 !"#"$ % $ $ & "' ()*+, -% # %"# ( %+" "., )* % " $$ /,,$,)*, 0 %/,1,$, #" #$ $$", -&"#% " /,,$,#% )*/,1,$,$#$ #$# $ $$# #",21334,567, * " 138),9,1,7, " # #"( "+!! $#$$$" $# %# $#$#$# $$, :"& &,7;<14,"133/=7, & % &$$ $% "# 8 $ % # %, >$$"&/=7,6, 1, 6, " &? $#% % "# &% #" $% % ", $$#%$# %%, & $# ""%$, % "%$,1 6, A $$ % $$$$" # &$$$# %" $#,-#2133;,14,0 2133;,57,0, $',! B #% $$&%!B ;1,<1",;5,16,- : "0,4;=,"<;5 %, %"&%

96 &$$ #, -% $$ % $'$ $$ &$$ # &", %" $#%,$#" )*,#" $ &$, #%, 1

97 August 2011 Børne- & Familieudvalgets anbefaling

98 Indholdsfortegnelse Indledning side 4 VEDTÆGT Skolebestyrelsen Sammensætning af skolebestyrelsen. side 5 Valg til skolebestyrelsen side 6 Konstituering... side 6 Mødevirksomhed side 6 Forslag til forretningsorden... side 7 Vederlag til skolebestyrelsens medlemmer side 8 Skolebestyrelsens beføjelser side 8 Pædagogisk råd.. side 9 Elevråd.. side 9 Rådgivende organ. side 10 BILAG 1 Målsætninger for skolevæsenet.. side 11 Skolestruktur.. side 13 Organisering Lejrskoler side 15 Svømmeundervisning... side 15 Frivillig undervisning. side 15 Klassedannelse. side 15 Læseplaner. side 15 Afvigelser fra normalskoleåret. side 15 Timefordelingsplan side 16 Kvalitetsrapporter.. side 16 Love og bekendtgørelser. side 16 Undervisningsmiljøvurdering... side 16 Budgetforhold. side 17 Brugerbetaling... side 17 Andre forhold Undervisning.. side 18 Befordring... side 18 SFO/LBO (Skolefritidsordning/Landsbyordning).. side 18 Procedure ved indskrivning... side 18 Øvrige forhold Ferieplan. side 19 SFO/LBO lukkedage.. side 19 Skolebiblioteksordning (pædagogiske servicecentre).. side 20 2

99 Elever med særlige behov Specialundervisning... side 20 Undervisning i dansk som andetsprog side 20 Anden undervisning side 20 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).. side 20 UU-vejledning... side 20 SSP-samarbejdet. side 20 BILAG 2 Kompetencefordelingsoversigt.. side 22 3

100 Indledning Maj 2011 Det følger af Folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, at Kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal altid indeholde bestemmelser om antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen 1 sammensætningen af eventuelle rådgivende organer for kommunens skolevæsen en beskrivelse af eventuelle beføjelser, som Kommunalbestyrelsen har delegeret til skolebestyrelsen i medfør af Folkeskolelovens 40, stk. 5 Såfremt en regel direkte er fastsat i lov eller bekendtgørelse, kan kommunen ikke fravige reglen i styrelsesvedtægten. I de tilfælde, hvor vedtægtens bestemmelser ikke er ens for alle skoler i kommunen, skal dette fremgå af vedtægten. Sammensætningen af den enkelte skoles skolebestyrelse og skolebestyrelsens kompetenceområder, der ligger ud over den kompetence, som skolebestyrelsen umiddelbart er tillagt i henhold til lovgivning, skal derfor fremgå direkte. I bilag til vedtægten optages alle de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v. 2 Hermed foreligger Jammerbugt Kommunes skolestyrelsesvedtægt. den er opdelt i to dele: 1. Vedtægt 2. Bilag 1 Jf. Folkeskolelovens 42, stk Jf. Folkeskolelovens 40, stk. 2. 4

101 V E D T Æ G T 1. Sammensætning af skolebestyrelsen Stk. 1. Alle skoler skal oprette en skolebestyrelse, som består af 7 forældrerepræsentanter på skoler med specialklasser skal mindst 1 forældrerepræsentant være herfra 2 medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt skolens medarbejdere samt to elevrepræsentanter valgt af og blandt skolens elever. Alle de nævnte medlemmer har stemmeret, jf. dog stk. 3. Stk. 2. For skoler og dagtilbud, hvor der er indgået aftale om samdrift efter Folkeskolelovens 24a gælder, at der til skolebestyrelsen skal vælges minimum 1 medlem af og blandt forældrene til børnene i dagtilbudsdelen. Der vælges minimum 1 suppleant for forældrerepræsentant(er). Forældrerepræsentant(er) og suppleant(er) vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 1 medarbejderrepræsentant og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten af og blandt medarbejderne i den samdrevne institution. Medarbejderrepræsentanten vælges efter samme regler som øvrige medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen. Antallet af forældrevalgte fra dagtilbudsdelen i skolebestyrelsen kan øges med 1 for hver institution, hvormed der indgås aftale om samdrift. Antallet af medarbejderrepræsentanter fra dagtilbudsdelen i skolebestyrelsen øges med 1 for hver institution, hvormed der indgås aftale om samdrift. Antallet af forældrerepræsentanter fra skoledelen kan nedsættes fra 7 til 6. Det samlede antal forældrerepræsentanter kan overstige 7. Antallet af medarbejderrepræsentanter fra skoledelen kan nedsættes fra 2 til 1. Det samlede antal medarbejderrepræsentanter kan overstige 2. Stk. 3. Der er ikke fast deltagelse af et kommunalbestyrelsesmedlem fra Jammerbugt Kommune i skolebestyrelsens møder. Stk. 4. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager sekretariatsfunktionen for skolebestyrelsen og deltager i skolens møder uden stemmeret. Stk. 5. Elevrepræsentanterne må ikke overvære eller deltage i afstemning af den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere. 5

102 2 Valg til skolebestyrelsen Stk. 1. Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om valg af repræsentanter til skolebestyrelser, hvortil henvises 3. Valgperioden er 4 år. Stk. 2. Det er muligt at holde forskudt valg hvert andet år. Stk. 3. Medarbejderrepræsentanterne vælges for 1 år ad gangen. Det sker ved, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere er valgbare og kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De to medarbejdere, der har fået henholdsvis flest og næstflest stemmer, er valg. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde 4. Stk. 4. Medarbejdernes valgperiode er 1 år. Valget finder sted i forbindelse med skolens planlægning af det kommende skoleår. Stk. 5. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af elevrådet/elevforsamlingen for 1 år ad gangen. Valget finder sted i august måned 5. 3 Konstituering På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg 6. 4 Mødevirksomhed Stk. 1. Skolebestyrelsens møder er lukkede. Skolebestyrelsen fungerer således kun i møder 7. Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for de pågældende 8. 3 Jf. også Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter m.v. (samdrevne institutioner) 4 Den nævnte valgmetode er anbefalet af Folketingets Uddannelsesudvalg i forbindelse med indførelsen af skolebestyrelser. Kommunalbestyrelsen kan beslutte en anden valgmetode, men der vil ikke kunne fastsættes bestemmelser om, at en særlig personalegruppe sikres repræsentation, eller at ingen personalegrupper besætter begge pladser. Ved medarbejdere forstås personer, der er omfattet af skolelederens ledelseskompetence. De pågældende personers ansættelsesforhold bør ikke have en varighed på under 1 år, fordi medlemmernes valgperiode er 1 år. 5 Ved skoler, hvor der ikke findes elevråd, indkalder skolens leder til en fælles valghandling, hvor valget foretages på samme måde som ved valg af medarbejderrepræsentanter. 6 Skolens leder indkalder den nyvalgte skolebestyrelse til det konstituerende møde. Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af den forældrerepræsentant, der længst har været medlem af skolebestyrelsen. Jf. også Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen) 7 Hverken skolebestyrelsen eller andre kan beslutte, at møderne skal være åbne. 8 Bortset fra gæster, som skolebestyrelsen har inviteret til drøftelse af dagsordenspunkter, der har særlig interesse for disse, kan kredsen af mødedeltagere ikke udvides. Hverken skolebestyrelsen eller andre kan beslutte 6

103 5 Forslag til forretningsorden Stk. 1. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen. Stk. 2. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Stk. 3. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. Stk. 4. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Stk. 5. Formanden udarbejder en dagsorden 9 for møderne og sender den, sammen med eventuelle bilag, til medlemmerne senest 4 hverdage før mødet. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden, senest 8 dage før mødet afholdes 10. Stk. 6. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødes indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. Stk. 7. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til sted. Stk. 8. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse. Stk. 9. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 10. Der udarbejdes til hvert møde et referat, som godkendes og underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt skolebestyrelsens udtalelser og beslutninger. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under mødet en protokol med referat fra mødet 11. Stk. 11. Skolens leder vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje protokollen med referatet sin opfattelse. Stk. 12. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning 12. Stk. 13. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til en drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen Eventuelt i samarbejde med sekretæren (skolelederen). 10 Dagsordenen og det efterfølgende referatet gøres, med de begrænsninger der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden. Både dagsorden og referat bør derfor udformes på en sådan måde, at også personer, der ikke deltager i møderne, kan følge skolebestyrelsens arbejde. 11 Det tidligere krav om, at der føres en beslutningsprotokol, er bortfaldet. Se note 10 om offentlig tilgængelighed til referatet. 12 Jf. folkeskolelovens 44, stk Jf. folkeskolelovens 44, stk

104 Stk. 14. Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden Vederlag til skolebestyrelsens medlemmer Stk. 1. Kommunalbestyrelsen yder ikke fast vederlag til forældre- og elevrepræsentanterne eller erstatning for dokumenterede merudgifter i forbindelse med varetagelsen af deres medlemskab af skolebestyrelsen efter bekendtgørelsen herom. 7 Skolebestyrelsens beføjelser Stk. 1. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, og som fremgår af bilaget til denne vedtægt. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen delegerer til folkeskolerne i Jammerbugt Kommune sin kompetence til at træffe beslutning om at fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder om 15 : 1. Undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser. 2. Samarbejdet mellem skole og hjem. 3. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen. 4. Arbejdets fordeling mellem lærerne. 5. Fællesarrangementer i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. Stk. 3. Skolebestyrelsen godkender skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen. Stk. 4. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler og værdiregelsæt. 16 Stk. 5. Skolebestyrelsen godkender voksnes deltagelse i folkeskolens undervisning i henhold til Folkeskolelovens 3, stk. 5, og fastsætter principper herfor inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier. Stk. 6. Skolebestyrelsen godkender, om skolens virksomhed skal omfatte aktiviteter i henhold til Folkeskolelovens 3, stk. 6 og fastsætter principper herfor inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier. Stk. 7. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til Kommunalbestyrelsen om ansættelse af leder. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til skolelederen om ansættelse af lærere, viceskoleleder, afdelingsleder og leder af skolefritidsordningen/landsbyordningen. 14 Skolebestyrelsens forretningsorden må ikke overskride de rammer, der følger af loven og de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet. Forretningsordenen kan f.eks. indeholde bestemmelser om valg af næstformand, indkaldelse af stedfortrædere og skolebestyrelsens møder med forældrekredsen. 15 Ved en skole med udvidet skolefritidsordning (Landsbyordning) gælder det endvidere, at skolebestyrelsen træffer beslutninger vedrørende denne ud fra de retningslinier, der er givet i henhold til såvel Dagtilbudsloven som fra Kommunalbestyrelsen. 16 Ordensreglerne og værdiregelsættet skal udformes, så det også gælder for fritidsundervisningen, skolefritidsordningen og andre af skolens aktiviteter, og de skal være offentligt tilgængelige på internettet. Jf. Bekendtgørelse nr. 320 af 26. marts 2010 om fremme af god orden i folkeskolen. 8

105 Stk. 8. Skolebestyrelsen udarbejder forslag til Kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner. Skolebestyrelsen afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen om forsøgsog udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, Kommunalbestyrelsen har fastsat. Stk. 9. Skolebestyrelsen kan i øvrigt afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen forelægger den. 8 Pædagogisk råd Stk. 1. Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Skolens leder er medlem af rådet. Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder. Stk. 2. Midlertidigt ansatte har ret, men ikke pligt, til at deltage i rådets møder. Lærerstuderende, der som praktikanter opholder sig på skolen i en midlertidig periode, er ikke ansat på skolen og har derfor ikke umiddelbart ret til at overvære møderne i pædagogisk råd. Stk. 3. Rådet er rådgivende for skolens leder. Det skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges det af skolens leder eller af skolebestyrelsen. Rådet kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for skolen. Rådets udtalelser fremsendes gennem skolens leder. Stk. 4. Rådet vælger selv sin mødeleder og fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 5. Rådets møder afholdes som regel uden for elevernes undervisningstid. Skolens leder fastsætter efter samråd med mødelederen tid og sted for møderne, indkalder medlemmerne samt fastsætter dagsordenen. Skolens leder har altid ret til at få punkter optaget på dagsordenen. Stk. 6. Mødelederen, evt. en valgt sekretær, fører rådets protokol under møderne. Mindretal kan forlange deres opfattelser tilføjet protokollen i kort form og medsendt rådets udtalelser. Stk. 7. Rådets protokol oplæses ved mødets afslutning og underskrives af mødelederen. 9 Elevråd Stk. 1. Skolens elever danner et elevråd 17. Stk. 2. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som skolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse vil stride mod anden lovgivning. 17 Jf. Folkeskolelovens 46, stk. 2. 9

106 Stk. 3. Elevrådet udarbejder forslag til vedtægter, der vedtages på et møde, hvortil alle elever har adgang med stemmeret. Stk. 4. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om: Elevrådets størrelse. Hvordan og hvornår medlemmer af elevrådet vælges samt valgperiodens længde. Endvidere skal det fremgå, hvordan de enkelte klasser er repræsenteret i elevrådet. Valg af suppleanter. Elevrådets økonomi og regnskabsaflæggelse. Fremgangsmåden ved vedtægtsændringer. Afholdelse af et årligt møde, hvortil alle elever har adgang med stemmeret, med faste dagsordenspunkter såsom aflæggelse af beretning, regnskabsgodkendelse, valg, m.v. Vedtægterne kan indeholde yderligere bestemmelser. Stk. 5. Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger selv sin formand. 10 Rådgivende organ Stk. 1. Der oprettes et fælles rådgivende organ for Jammerbugt Kommunes skolevæsen. Det fælles rådgivende organ består af formændene for de respektive skolebestyrelser samt de overordnede skoleledere. Stk. 2. Børne- og Familieudvalget afholder mindst 2 årlige møder med det fælles rådgivende organ. Organets opgave er at rådgive Børne- og Familieudvalget i sager, der vedrører det samlede skolevæsen i Jammerbugt Kommune. Børne- og Familieforvaltningen varetager den sekretariatsmæssige funktion i forbindelse med det rådgivende organs virksomhed. 11 Ikrafttræden og ændringer Stk. 1. Denne vedtægt træder i kraft til skoleåret Ændringer af vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. 10

107 B I L A G 1 Mål og samarbejde 1. Målsætninger for skolevæsenet Målsætning for folkeskolen Folkeskoleloven Lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010 (gældende) 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog 20, stk. 3, 44 og 45, stk. 2, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne og lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. 1, og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. Målsætning for folkeskolen i Jammerbugt Kommune Grundlagsforståelse I Jammerbugt Kommune er der en faglig og menneskelig forståelse for, at de nære voksne er de centrale aktører i opgaveløsningen. De nære voksne er forældre og de professionelle lærere og pædagoger - som barnet møder i det lokalmiljø, hvor det lever sit liv. Hvor forældrene ikke i tilstrækkeligt omfang kan påtage sig ansvaret i forhold til barnet, kan det nære netværk omkring barnet udgøre en vigtig ressource og forudsætning for opgaveløsningen. Dette er grundlagsforståelsen i en opgaveløsning, som ser forældre som en ressource og de nære professionelle som betydningsfulde i relationen til børn, unge og familier med behov for særlig støtte og hensyntagen. Rådgiverne er sekundære i forhold til denne opgaveforståelse, men betydningsfulde i relation til at understøtte de nære 11

108 professionelle i deres løsning af opgaven og i forhold til forældrenes og netværkets aktive medvirken. Grundlagsforståelsen kan illustreres således: Vision Visionen er, at alle børn i Jammerbugt Kommune understøttes i deres grundlæggende behov for og lyst til at lære og udvikles i samspil med andre børn og voksne, således at de kan indgå i forpligtende fællesskaber og medvirke til samfundets udvikling. Indhold Politikområde Undervisning og fritidstilbud omfatter: almenundervisningen specialundervisningen skolefritidsordning udvidet skolefritidsordning (Landsbyordning) samdrift mellem skole og pasningsinstitution Politikområde Undervisning og fritid har følgende lovgrundlag: Folkeskoleloven Dagpasningsloven 12

109 Målsætninger Folkeskoleloven er den overordnede ramme for skolernes virksomhed i Jammerbugt Kommune, og opgaven løses i henhold til Folkeskolelovens formålsformulering. Det betyder, at alle børn skal have mulighed for at lære og udfordres i de sociale og kulturelle sammenhænge, der i lokalmiljøet danner rammen om børnenes udvikling og dannelse. Skolen skal møde børnene med en anerkendende tilgang og i samspil med forældre give hvert enkelt barn mulighed for at kunne opleve sig som værdsat med de ressourcer, som det enkelte barn er i besiddelse af. Dette forudsætter, at skolerne i Jammerbugt Kommune løser deres opgave på et højt fagligt niveau. Skolepolitik Der henvises til folderen Skolepolitik Jammerbugt kommunale Skolevæsen. (kan findes ved søgning på hjemmesiden med ordet skolepolitik ) 2. Skolestruktur Kommunalbestyrelsen har besluttet, at skolevæsenet med virkning fra 1. august 2011 omfatter 14 distriktsskoler, og at undervisning i 10. klasse tilbydes på Aabybro skole (i samarbejde med Jetsmark skole) samt på Brovst skole 18 (i samarbejde med Fjerritslev skole). På dette kort vises skolestrukturen grafisk. 18 Med virkning fra i. august 2012 placeres 10. klasse fysisk i Fjerritslev. 13

110 Følgende skoler fortsætter med uændrede skoledistrikter i forhold til det hidtidige: Pandrup skole, Biersted skole, Nørhalne skole, Gjøl skole 19, Trekronerskolen, Ørebroskolen, Tranum skole, Skovsgårdskolen 20 og Thorup-Klim skole. Følgende 2 skoler, som hidtil har været selvstændige skoler, nedlægges som sådanne og fortsætter som undervisningssteder for klasse: Ulveskov skole som undervisningssted under Åbybro skole 21 og Vester Hjermitslev skole som undervisningssted under Saltum skole. Følgende skole, som hidtil har været en selvstændig skole, nedlægges som sådan og fortsætter som undervisningssted for klasse: Halvrimmen skole som undervisningssted under Brovst skole. Følgende hidtidige skoler nedlægges og ophører med skoledrift 31. juli 2011: Hjortdal skole, Moseby skole, Ingstrup skole og Øland/Langeslund skole. Der etableres 5 nye skoler med hver deres skolebestyrelse. De nye skoledistrikter navngives og afgrænses således: Saltum skole: de hidtidige skoledistrikter for Saltum Centralskole, Vester Hjermitslev skole og Ingstrup skole. Brovst skole: de hidtidige skoledistrikter til Brovst skole, Halvrimmen skole og Øland/Langeslund skole. Jetsmark skole: de hidtidige skoledistrikter til Jetsmark Centralskole og Moseby skole. Åbybro skole: de hidtidige skoledistrikter til Åbybro skole og Ulveskov skole. Fjerritslev skole: de hidtidige skoledistrikter til Fjerritslev skole og Hjortdal skole. Der foretages følgende ændringer af skoledistriktsgrænser: Distriktsgrænsen mellem Ørebroskolen og Fjerritslev skole ændres således, at Lejrmarksvej og Ågaardsvej flyttes til Fjerritslev skoles distrikt. Distriktsgrænsen mellem Trekronerskolen og Fjerritslev skole ændres således, at området øst for Fjerritslev (nord for hovedvejen) flyttes til Fjerritslev skoles distrikt. Distriktsgrænsen mellem skoledistrikterne til Brovst skole og Skovgårdskolen flyttes fra Pakhusvej/Vasen til Torslev Eng/Vasen. 7.-klasserne indflyttes til overbygningsskolerne. Placeringen af specialklasser er uændret i forhold til det hidtidige. Skolernes omfang med hensyn til antal klassetrin, skolefritidsordning mv. fremgår på den enkelte skoles hjemmeside. Se oversigt på 19 Udskolingseleverne fra Gjøl skole går indtil videre til Biersted skole. 20 Med virkning fra skoleåret slås skoledistriktet for Skovsgårdskolen og skoledistriktet for Tranum skole sammen til 1 skoledistrikt med én skolebestyrelse, én ledelse og to undervisningssteder med skolelederen på Skovsgårdskolen som øverste leder. 21 Driften af den hidtidige Ulveskov skole som undervisningssted under Åbybro skole revurderes, når de bygningsmæssige forhold på Åbybro skole er forbedret. 14

111 3. Organisering 3.1. Lejrskoler Den enkelte skole udarbejder principper for lejrskoleophold og ekskursioner. Aktiviteterne skal være i forlængelse af skolens øvrige opgaver og have et fagligt/socialt sigte. Tilrettelæggelsen skal ske i samarbejde med forældre og elever på en sådan måde, at ingen elever afskæres fra at deltage af økonomiske årsager Svømmeundervisning Alle klasser i Jammerbugt Kommune skal tilbydes svømmeundervisning i mindst ét skoleår i løbet af skoleforløbet. Dette skal ligge inden for årgang Frivillig undervisning Jævnfør Folkeskolelovens 3 stk. 3 har den enkelte skole mulighed for at tilbyde eleverne undervisning i fritiden. Denne undervisning kan omfatte andet og mere end folkeskolens fagrække og kan have karakter af mere fritidsprægede aktiviteter. Den enkelte skole har således mulighed for at tilrettelægge frivillig undervisning i det omfang skolebestyrelsen prioriterer den. Det er inden for denne samlede ramme af ressourcer på den enkelte skole, at skolen kan prioritere 3 stk. 3-undervisningen Klassedannelse Skolebestyrelsen fastsætter principper for klassedannelser fra børnehaveklasse til 10. klasse inden for de rammer som Kommunalbestyrelsen har besluttet Læseplaner Jammerbugt Kommunes skoler følger som udgangspunkt de centrale læseplaner, Fælles Mål 2009, udarbejdet af Undervisningsministeriet. Den enkelte skolebestyrelse kan dog fremsende forslag til egne læseplaner eller ændringer/tilføjelser til bestående til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Afvigelser fra normalskoleåret Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter antallet af skoledage og rammerne for skoledagens længde. Skolebestyrelsen fastsætter principper for elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin og skoledagens længde. Der er fastsat en maksimal længde for skoledagen på de yngste klassetrin. Bestemmelsen omfatter elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Eleverne på disse klassetrin må højst blive undervist i 6 timer á 60 minutter pr. dag inkl. pauser. I særlige tilfælde kan skoledagen være længere. Det kan f.eks. ske ved ekskursioner, temadage eller arrangementer på skolen. Begrænsningen på 6 timer betyder, at undervisningen på en normal skoledag for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse ikke må strække sig ud over en tids- 15

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

4. Budgetforhold... 17 5. Brugerbetaling... 17 5.1. Forældrebetaling i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler og skolerejser... 17 6.

4. Budgetforhold... 17 5. Brugerbetaling... 17 5.1. Forældrebetaling i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler og skolerejser... 17 6. 25. august 2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen Redaktionelle ændringer indarbejdet november 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vedtægt for skolebestyrelsen...5 1 Sammensætning af skolebestyrelsen...5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Januar 2007 Indholdsfortegnelse side Vedtægten :... 3 Skolebestyrelse... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Ikast-Brandel 15-11-2011 Forord. Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med Vejledning om udarbejdelse af vedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB Ungetilbuddet på Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Vedtægten er udarbejdet i henhold til

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg.

Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg. ADM0243E3210D esdhscan 18-11-2013 11:24 SEPBARCODE: 40UID Nlkolay Synscentralen Januar 2007 Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg. I medfør af Lov nr. 592 af 24. juni 2005 (Lov om ændring

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle.

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. Vedtægten er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelser nr. 658 af 3. juli

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING Center for Kommunikation og Hjælpemidler, Vestre Engvej 56, 7100 Vejle Center for Rehabilitering

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Indhold: A. Indledning B. Regler for valg til skolebestyrelse C. Fælles rådgivende organ Institutions- og skolerådet D. Bevillinger til skolevæsenet

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere