Ugens transport. EU har spildt penge på miljøprogram. Per Fischer har været i Göteborg - og testet nye lette Volvo er. Læs mere på siderne 9 og 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugens transport. EU har spildt penge på miljøprogram. Per Fischer har været i Göteborg - og testet nye lette Volvo er. Læs mere på siderne 9 og 10"

Transkript

1 Ugens transport 1 Fredag 6. september til torsdag 12 september Nummer årgang EU har spildt penge på miljøprogram Læs mere på siderne 9 og 10 Per Fischer har været i Göteborg - og testet nye lette Volvo er Læs mere side 15, 16, 17, 18 og 19 Et sættevognstog kan også være let og smidigt. Læs mere side 21 Transportministeren vil drøfte chaufførdirektiv Læs mere side 4 og 5 Transportjuristerne skrive om droner Læs mere side 12, 13 og 14

2 Side 2 Skal EU blande sig i chaufførforhold? Transportorganisationen ITD har foreslået, at landtransportområdet skal have et chaufførdirektiv, som skal fastlægge nogle rammer for forholdene for chauffører, der arbejder i EU. Den danske transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) vil drøfte idéen med sine EU-kolleger, hvilket får ros fra ITD. Andre organisationer er mere tilbageholdende over for idéen. Uanset om man kan lide det eller ej, har de seneste år - faktisk siden begyndelsen af 1990 erne, hvor EU lukkede op for et mere frit transportmarked - været præget af hård konkurrence mellem chauffører i Øst og Vest - i øjeblikket med østchauffører som vindere, når det gælder om at have et arbejde. Situationen viser også en meget stor forskel på Øst og Vest, når det gælder løn og arbejdsforhold. Nogle østeuropæiske chauffører får en løn, som de knap kan leve for, mens de opholder sig i vest. Manglende kendskab til forholdene på arbejdsmarkedet i Vest kan være en af forklaringer på, at østchauffører lader sig spise af med en løn, de knap kan få noget spise for. Der er også eksempler på, at chauffører er udstyret med ansættelseskontrakter i to forskellige udgaver - en, de skal vise frem, hvis de bliver vinket ind til kontrol - den ser mindre skræmmende ud - og så den, der reelt er ansat efter. Og hvad med chaufførernes liv, når de ikke længere kan køre lastbil. Der er nok af udfordringer at tage fat i, så der er al mulig grund til at være åben over for alle forslag, der kan være med til at forebygge en situation, hvor chaufførjobbet har så ringe løn- og arbejdsforhold, at ingen uden tvang vil arbejde på Europas landeveje. God læselyst. Jesper Christensen, chefredaktør

3

4 Side 4 Transportrammer Transportminister vil drøfte europæisk ideen om et chaufførdirektiv Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) indkalder vejtransportens organisationer til at diskutere ideer, der kan forbedre vilkårene for internationale chauffører i EU-regi Trafikstyrelsen har på Transportministerens opfordring indkaldt vejtransportens danske organisationer til at drøfte mulighederne for, at Danmark kan arbejde offensivt i EU for et såkaldt "chaufførdirektiv". Målet er at sikre internationale lastbilchauffører ordentlige vilkår og acceptabelt arbejdsmiljø, uanset hvor i Europa de kører. Ideen er opstået hos transportorganisationen ITD. Baggrunden er, at europæiske lastbiler siden 1993 frit har kunnet udføre transporter på tværs af EU-landene. Det har resulteret i en stigende trafik med udenlandske lastbiler i Danmark og i de øvrige EU lande. Tilfælde af kritisable chaufførforhold har ind imellem skabt debat i både Danmark og i udlandet. Men da chaufførerne ofte opholder sig i flere forskellige lande i løbet af en enkelt arbejdsdag, og lastbiltrafikken i øvrigt er underlagt EUregler, er det vanskeligt at adressere problemer omkring chaufførernes forhold inden for rammerne af national lovgivning. - Vi kan ikke forhindre trafikken med udenlandske lastbiler i Danmark eller i andre lande. Men vi kan heller ikke leve med, at alle chauffører ikke er sikret ordentligt arbejdsmiljø i det daglige. Derfor er det glædeligt, at transportministeren nu demonstrerer vilje til at gå i offensiven for at få en fælles europæisk bundgrænse for chaufførernes forhold og arbejdsmiljø, siger ITD s administrerende direktør Jacob Chr. Nielsen. Dansk model er udgangspunktet Trafikstyrelsen har indkaldt ITD og otte andre transportorganisationer til at drøfte deres ideer og synspunkter om det såkaldte "chaufførdirektiv" i løbet af de næste to måneder. I invitationen lægger styrelsen vægt på, at en dansk indsats ifølge ministeren skal kunne gennemføres inden for rammerne af den danske arbejdsmarkedsmodel. - Det er klart, at en fælles europæisk indsats for chaufførerne på ingen måde skal erstatte nationale overenskomster eller arbejdsmarkedsforhold. Det handler om at få etableret en fælles regulering af arbejdsmiljøet og få skabt klarhed og enkelhed omkring chaufførernes rettigheder, for eksempel når det gælder udstationering og social sikring, siger Jacob Chr. Nielsen. Læs også kommentar på næste side:

5 Side 5 Transportrammer Arbejdsgiverne i ATL: Vi har allerede regler der beskytter chaufførerne Trafikstyrelsen har på transportministerens opfordring indkaldt vejtransportens danske organisationer til at drøfte mulighederne for, at Danmark kan arbejde offensivt i EU for et såkaldt chaufførdirektiv I den anledning - og i forbindelse med en udmelding fra transportorganisationen ITD, lyder det fra arbejdsgiverforeningen ATL: Umiddelbart lyder det meget sympatisk, at man vil arbejde for at sikre internationale lastbilchauffører ordentlige vilkår og acceptabelt arbejdsmiljø, uanset hvor i Europa de kører. Men alligevel er vi i ATL og DI Transport forbeholdne over for initiativet. Det skyldes, at de elementer vi har hørt omtalt som en del af et kommende chaufførdirektiv allerede er reguleret via gældende EUlovgivning. Det være sig regler om social sikring, lovvalg, ligestilling, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og organisationsfrihed. Spørgsmålet om organisationsfrihed er i øvrigt en del af menneskerettighederne, som er gældende i hele EU, og spørgsmålet om løn og pensions- og diætforhold ligger helt uden for EU s kompetence. I Danmark aftales løn, herunder pensionsforhold, diæter og lignende som bekendt i overenskomsterne mellem arbejdsmarkedets parter. Et chaufførdirektiv med minimumsrettigheder også inden for disse felter vil derfor være et brud på denne tradition og i øvrigt i modstrid med EUprincippet om, at lønforhold er et nationalt anliggende. Alle kan vel blive enige om, at branchen har regler nok. Efter vores opfattelse er der ikke brug for flere, og da slet ikke, når der allerede findes regler både i Danmark og i EU, der regulerer området og yder beskyttelse af lønmodtagerne. Hvis reglerne derimod går på de fysiske forhold såsom forbedring af rastepladser, toiletforhold og lignende, kan der sikkert godt være plads til forbedring, men så lad os få undersøgt det ordentligt og sætte ind, hvis det viser sig, at der er et behov. Trafikstyrelsen er klar til at kontrollere lønog arbejdsvilkår for gods- og buschauffører Fra 1. september begynder Trafikstyrelsen en ny procedure for behandling af nye ansøgninger om gods- og buskørselstilladelser - og for behandling af sager om fornyelse af tilladelser Baggrunden er, at Overenskomstnævnet, der blev indført ved lov i forbindelse med en revision af Godskørselsloven, er blevet etableret og er klar til at afgive udtalelser til Trafikstyrelsen om, hvorvidt gods- og buskørselsvirksomheder følger de løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der er fastsat i de pågældende kollektive overenskomster. Begge grupper af vejtransportvirksomheder skal som hidtil i ansøgningen oplyse om, hvilken overenskomst de vil følge. Ansættelsesaftaler og lønsedler Endvidere skal ansøgerne oplyse, om de er medlem af en arbejdsgiverforening eller har tegnet tiltrædelsesoverenskomst. Transportvirksomheder, der skal have tilladelser fornyet, og som ikke er medlem af en arbejdsgiverforening eller har tegnet tiltrædelsesoverenskomst, skal desuden indsende kopi af ansættelsesaftaler og lønsedler for den seneste lønperiode for 10 procent af virksomhedens chauffører, dog mindst én chauffør. Den nye procedure træder i kraft for nyansøgninger modtaget efter 6. september 2013 og for fornyelse af tilladelser pr. 1. december 2013.

6 Side 6 Transportrammer Udtalelse fra konference: Chauffører vil have respekt for deres arbejde Alle Danmarks chauffører og transportarbejdere opfordres til at skabe initiativer og aktiviteter, der kan sætte respekten for chaufførarbejdet i fokus. Det skal ske i uge seks næste år. Aktiviteterne og initiativerne går ud på, at chauffører og andre transportarbejdere på lokalt plan skal synliggøre, at de udfører et samfundsvigtigt arbejde Opfordringen kommer fra 200 chauffører og repræsentanter for landets chauffører, som var samlet til den årlige chaufførkonference i Horsens fornylig. Chaufførerne mener, at de mangler anerkendelse og respekt for deres arbejdsindsats for nogle af arbejdsmarkeders længste arbejdstider for ofte farlige arbejdsopgaver for bærere af et enormt ansvar uanset om de kører med farligt gods eller mennesker. Chaufførerne vi have respekt nu Fra chaufførkonferencen lyder det, at statsmagten og arbejdsgiverne på den ene side stiller store krav om uddannelse og certificering af chaufførarbejdet, men der på den anden side bliver set stort på det, hvis man kan udføre opgaverne billigere. De initiativer og aktiviteter, som chaufførerne vil have sat i gang i uge seks næste år, bliver lanceret under motto'et "Respekt nu" Respekt nu skal ses i modsætning transportbranchens dyre imagekampagner, der har søgt at popularisere først og fremmest vognmænd og speditører Respekt nu retter sig mod speditører og vognmands/speditionsvirksomheder, der de sidste år har vist totalt mangel på respekt for chaufførerne Respekt nu retter sig også mod politikere og embedsmænd, der umuliggør og undergraver indgåede aftaler og forventninger til anstændighed i personbefordringen Respekt nu retter sig også mod chaufførernes faglige organisation 3F. Chaufførerne forventer at respekten for dem afspejles i overenskomstkrav og i forhandlings- og kampvilje,når forhandlingerne med private og offentlige arbejdsgivere skal afsluttes. Endelig opfordres landets 3F afdelinger til at støtte og hjælpe chauffører og transportarbejdere med at få lokale Respekt nu-initiativer kørt i stilling.

7 Side 7 Transportrammer Transportorganisation: Skat vil droppe beskatning af arbejdsudleje på det internationale transportområde En række transportorganisationer har i nogle måneder presset på for at få Skat til at ændre holdning, når det gælder beskatning af arbejdsudleje. En skrivelse i foråret, hvor Skat skrev til en række transportvirksomheder og forklarede, at de var omfattet af den nye beskatning, satte gang i en række protester Det har nu ført til, at Skat ifølge transportorganisationen ITD er klar til at droppe beskatning af arbejdsudleje i forbindelse med international lastbiltransport. Ifølge et såkaldt styresignal, som Skat har sendt i høring hos en række høringsberettigede organisationer på transportområdet, fremgår det, at Skat er parat til at præcisere, at international lastbiltransport ikke er omfattet af reglerne for beskatning af arbejdsudleje. Siden reglerne blev revideret i september sidste år, har der været tvivl om, hvorvidt internationale lastbiler var omfattet. Efterfølgende sendte Skat 21. maj et informationsbrev til en række virksomheder og brancheorganisationer, hvoraf det fremgik, at transportvirksomhederne faktisk var fuldt omfattet. - Dette brev har ikke givet et fuldt billede af arbejdsudlejereglerne, og brevet har givet anledning til en del tvivl navnlig indenfor transporterhvervet. Skat vil derfor med dette styresignal præcisere reglerne om arbejdsudleje i forhold til de særlige forhold, der gør sig gældende i denne branche, skriver Skat i sit oplæg til styresignal, der er udsendt 2. september. Fortsættes næste side

8 Side 8 Transportrammer Udenlandske undervognmænd undtaget Skat fastslår, at reglerne som udgangspunkt hverken omfatter danske speditionsvirksomheder eller vognmænd, der benytter sig af udenlandske vognmænd. Undtagelserne gælder uanset typen af den transport, som den udenlandske undervognmand udfører. Cabotagekørsel og kombineret transport med udenlandske undervognmænd er således også undtaget reglerne om skat af arbejdsudleje efter Skat's opfattelse. - Det ser ud til, at fornuften har sejret, og det er vi rigtigt glade for. Det er tydeligt, at reglerne fra politisk side ikke har været tiltænkt internationale transportvirksomheder. Vi har siden maj måned talt om en hovsa-lov, for det ville ganske enkelt have været en utilsigtet katastrofe og et bureaukratisk helvede for en række gode danske vognmænd og speditører, hvis SKAT havde fastholdt at anvende reglerne på disse virksomheder, siger Jacob Chr. Nielsen, administrerende direktør i ITD. Arbejdsudlejeskatten gælder stadig for danske vognmænd, der reelt har en udenlandsk lastbil og chauffør til rådighed, og chaufføren arbejder for virksomheden på samme måde som virksomhedens øvrige chauffører og vogne. ITD: Lastbilchauffører er ultra-mobile arbejdstagere Transportorganisationen var en af de organisationer, der gik fuldt ind i sagen om beskatning af arbejdsudleje på området for internationale transporter, da Skat 21. maj sendte et informationsbrev ud om, at internationale chauffører, der kørte i Danmark for danske virksomheder ville være omfattet af reglerne ITD arbejdede blandt andet på at forklare politikere, myndigheder og organisationsfolk det uhensigtsmæssige i at opkræve arbejdsudleje af internationale chauffører. Derfor er Jacob Chr. Nielsen, administrerende direktør i ITD, tilfreds, når han nu kan konstatere, at anstrengelserne efter alt at dømme har båret frugt. - Internationale lastbilchauffører er ultra-mobile arbejdstagere, som ofte kører igennem adskillige lande i løbet af bare en enkelt dag. Det giver selvsagt koks og besvær, hvis vi skulle beskatte disse chauffører efter samme principper som jordbærplukkere eller håndværkere, der opholder sig i landet i ugevis, siger Jacob Chr. Nielsen og fortsætter: - Vi har naturligvis intet som helst imod, at udenlandske chauffører og undervognmænd bliver beskattet. Men af praktiske grunde bør det ske i et enkelt land, og ikke i hvert eneste land, den internationale lastbil kører igennem. Arbejdsudlejeskatten gælder stadig for danske vognmænd, der reelt har en udenlandsk lastbil og chauffør til rådighed, og chaufføren arbejder for virksomheden på samme måde som virksomhedens øvrige chauffører og vogne.

9 Side 9 Transportrammer Den reviderede cabotagevejledning er udgivet på engelsk I juli udsendte Trafikstyrelsen den reviderede cabotagevejledning, der gælder fra 1. september. Nu foreligger vejledningen også i en engelsk udgave Cabotagevejledningen blev revideret blandt andet som følge af en ændring af godskørselsbekendtgørelsen pr. 1. september, hvor der er sket en præcisering af definitionen af en international tur ved cabotagekørsel og af en cabotagetur. Den engelske udgave af cabotage-vejledningen kan hentes her: Den danske udgave af cabotage-vejledningen kan hentes her: EU har støttet ineffektive programmer Stop de "ineffektive" programmer for overflytning af godstransport fra landevej til jernbane, siger EU's revisorer Marco Polo-programmerne, der skulle flytte godstrafik væk fra vejene, har været ineffektive og bør ikke fortsætte i deres nuværende udformning. Det fremgår af en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret. - Programmerne var ganske enkelt ineffektive, fordi de ikke opfyldte deres mål og ikke flyttede ret meget gods væk fra vejene, og fordi der ikke foreligger data, der kan anvendes til at vurdere, om de politiske målsætninger er nået - for eksempel i form af miljømæssige fordele, siger Ville Itälä, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. Siden 2003 har programmerne Marco Polo I og Marco Polo II finansieret transportprojekter, der skulle overflytte godstransport fra landevej til jernbane, indlandsskibsfart og nærskibsfart. Programmerne har været et led i bestræbelserne på at opfylde EU's transportpolitiske mål om at udvikle alternativer til vejtransport af gods.

10 Side 10 Transportrammer Hensigten med det almindeligt accepterede mål er at reducere den internationale vejgodstrafik og dermed gøre godstrafikken mere miljøvenlig, mindske vejbelastningen og øge trafiksikkerheden. Revisionsretten konstaterer: - at der ikke blev indsendt tilstrækkelig mange relevante projektforslag, fordi markedssituationen og programreglerne afskrækkede virksomhederne fra at deltage i ordningen - at halvdelen af de undersøgte projekter var bæredygtigheden begrænset at et af de vigtigste resultater af revisionen var, at der er alvorlige indikationer på "dødvægt" - at nogle projekter også ville være blevet iværksat uden EU-finansiering. 13 af de 16 reviderede støttemodtagere bekræftede, at de også ville have iværksat og drevet transporttjenesterne uden støtte - at der ikke var pålidelige data, der kunne anvendes til at vurdere fordelene i form af mindskelse af godstransportens miljømæssige indvirkninger, aflastning af vejnettet og forbedring af trafiksikkerheden. På baggrund af de nuværende programmers resultater anbefaler Revisionsretten, at man ophører med at yde EU-støtte til godstransporttjenester under en ordning med samme udformning som Marco Polo-programmerne. Fremover bør det ifølge EU's Revisionsret stilles som betingelse for finansiering, at der foretages en forudgående konsekvensanalyse, som dokumenterer, at der er tale om EU-merværdi og i hvilket omfang. Denne bør omfatte en detaljeret analyse af den potentielle efterspørgsel og af bedste praksis i medlemsstaterne. EU's revisionsret: Marco Polo-program bør stoppes EU's revisionsret har leveret en markant kritik af EU's eget støtteprogram til at forbedre godstransportens miljøpåvirkninger, kaldet Marco Polo-programmet I en rapport, der gennemgår 16 støttede projekter, finder revisionsretten at 13 ville være gennemført uden støtte, og at otte førte til en yderst begrænset miljøbesparelse. Der manglede generelt tilstrækkelige data til at efterprøve projekternes betydning, og når der var data, levede projekterne kun i begrænset omfang op til målene. På den baggrund konkluderer Revisionsretten, at Marco Polo-programmet burde stoppes i sin nuværende form.

11 Side 11 Transporopkøb DSV køber op i England SBS Worldwide Holdings Ltd. bliver en del af den danske transportkoncern, DSV A/S. Hvad DSV har givet for SBS Worldwide Holdings Ltd. holder parterne for sig selv SBS Worldwide Holdings Ltd. tilbyder transport og logistikydelser indenfor luft- og søtransport. Selskabets aktiviteter vil efter DSV's køb af den engelske virksomhed blive integreret som en del af DSV's Air & Sea division. SBS Worldwide Holdings Ltd. beskæftiger 220 medarbejdere, har tre kontorer i England og fire kontorer i USA. Aktiviteterne er primært fokuseret på transporter mellem de to lande. I 2012 omsatte SBS for ca. 50 millioner pund fra de aktiviteter, der forventes at fortsætte. - SBS Worldwide Holdings Ltd. komplimenterer glimrende DSV. Det er et veldrevet selskab med gode kunderelationer og et højt serviceniveau. Købet af SBS Worldwide Holdings Ltd. vil styrke DSV s position i USA og England, som begge er vigtige markeder for DSV, siger administrerende direktør Jens Bjørn Andersen. Parterne har aftalt ikke at offentliggøre købsprisen. DSV opkøber Ontime Logistics og fusionerer aktiviteterne Konkurrencemyndighederne har godkendt DSV s opkøb af Ontime Logistics, og fusionen af DSV og Ontime Logistics aktiviteter kan dermed begynde. Integrationen medfører ingen ændringer for DSV s kunder, og alt, herunder kontakt og booking, fortsætter uændret. DSV forventer, at fusionen af aktiviteterne vil afføde flere synergier til gavn for alle parter.

12 Side 12 Transportjuristerne skriver Droner er også andet end et spørgsmål om krudt og kugler I medierne omtales droner - førerløse fly og helikoptere - meget ofte i forbindelse med krigsreportager fra fjerne lande, men dette gængse billede af dronerne, som noget der primært anvendes i forsvarsmæssig henseende, bør nuanceres Af advokat, ph.d., Lissi Andersen Roost og advokat, ph.d., Kenneth Melancton Nielsen Andersen Partners, Kolding Dronerne anvendes nemlig tillige her i Danmark, både i privat og erhvervsmæssig sammenhæng, og det oven i købet til ganske fredelige formål. De små selvflyvende maskiner kan både købes i detailhandlen og på internettet, og ganske forståeligt vækker de interesse hos både privatpersoner og ude i erhvervslivet, hvor man så småt er ved at få øjnene op for dronernes mange anvendelsesmuligheder. Udover at drengedrømmen om at blive pilot (om end i noget mindre skala) kan blive til virkelighed for privatpersoner, byder dronerne på store fordele for en bred vifte af virksomheder, for eksempel inden for landbruget, ved planlægning af større infrastrukturprojekter, ved opgaver vedrørende opmåling og kortlægning af jordarealer, samt ikke mindst inden for redningsberedskabet. Reglerne for at flyve med droner er meget klare, og de skal overholdes, ellers venter der en politianmeldelse og en eventuel straffesag forude. Inden der kastes et blik på reglernes indhold, bør de bagvedliggende formål kort opridses. Selvfølgelig er sikringen af flysikkerheden et af de væsentligste formål bag reglerne, hvilket også kommer til udtryk ved blandt andet regler for minimumsafstanden til nærmeste offentlige og militære lufthavn. Derudover søger reglerne tillige at beskytte hensynet til de folk, der befinder sig på jorden. Det er nu engang sådan, at alt hvad der går op også engang i mellem falder ned, og i bestræbelserne på at undgå for mange surface damages har man blandt andet begrænset adgangen til at overflyve tætbefolkede områder. Også mere overordnede spørgsmål om privatlivets fred har man haft i tankerne, da reglerne om droneflyvninger blev skabt. Reglerne for at flyve med droner findes i luftfartsloven og i Trafikstyrelsens Bestemmelser for Civil Luftfart, de såkaldte BL er. BL erne udstedes af Trafikstyrelsen, hvis hjemmel til at udstede disse særlige regler findes i blandt andet luftfartsloven. Fortsættes næste side.

13 Side 13 Transportjuristerne skriver Hvilket regelsæt man skal kigge i, afhænger i første omgang af vægten på den drone, som man vil flyve med. Er der tale om en drone med en startmasse på over 25 kg, skal flyvningen som udgangspunkt finde sted i overensstemmelse med reglerne i luftfartsloven. Trafikstyrelsen kan dog give konkrete dispensationer fra luftfartslovens regler, når det sker under behørig hensyntagen til luftfartens sikkerhed eller almene interesser i øvrigt. Er der tale om en drone med en startmasse, der ikke overstiger 25 kg, gælder et af de føromtalte BL er, der som sagt er udstedt af Trafikstyrelsen. Flyvning med droner som maksimalt vejer 25 kg, skal ske i henhold til reglerne i BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004, Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg. Trafikstyrelsen kan også for disse lettere droner i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i regelsættet, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. Også for droner, der omfattes af ovennævnte BL, er det vigtigt at kigge på dronens vægt. Hvis man flyver med en drone, der har en startmasse på under 7 kg gælder følgende vilkår: Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så lidt ulempe som muligt. Afstanden til banen/banerne på en offentlig flyveplads, som angivet på Kort & Matrikelstyrelsens kort (kort 25 eller 1:50.000), skal være mindst 5 km. Afstanden til banen/banerne på en militærflyvestation, som angivet på Kort & Matrikelstyrelsens kort (kort 25 eller 1:50.000), skal være mindst 8 km. Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej skal være mindst 150 m. Flyvehøjden må højst være 100 meter over terræn. Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves. De særligt følsomme naturområder, der er nævnt i regelsættet, må ikke overflyves. Hvis man flyver med en drone med en startmasse på mere end 7 kg (men stadig under 25 kg) gælder ovenstående vilkår også, men derudover er der tillige opstillet yderligere krav: Flyvning må kun finde sted fra en godkendt modelflyveplads, og skal finde sted inden for begrænsningerne af det luftrum, der hører til en anmeldt modelflyveplads. Flyvning må ikke finde sted, medmindre der er tegnet ansvarsforsikring. Flyvningen skal udføres under en organisation/ person, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Dronen skal være udstyret med radiostyringsanlæg. Disse særligt strenge regler gælder tillige for droner, der anvender jetturbinemotor(er) til fremdrift. Overtrædelse af reglerne i BL og i luftfartsloven kan straffes med bøde. Visse overtrædelser vurderes dog til at være så grove, at straffen kan være fængsel. Fortsættes næste side.

14 Side 14 Transportjuristerne Den seneste tids megen fokus på flyvning med droner har medført, at reglerne i øjeblikket granskes. Trafikstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere de gældende regler på området og komme med forslag til forbedringer heraf. Derudover er der i EU-regi også iværksat initiativer, der har til formål at undersøge reglerne nærmere. Så selvom dronerne kan være både sjove og nyttige, må det på det kraftigste anbefales, at både ejeren og brugeren af dronen sætter sig grundigt ind i reglerne, inden der meddeles take-off. skriver Alle informationer er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Hverken transportnyhederne.dk eller Andersen Partners påtager sig ansvar for tab som følge af fejlagtige informationer i artiklerne eller brevkassen eller andre forhold i forbindelse hermed. Statistik Lastbilbestanden gik tilbage med 50 Ifølge den seneste månedsstatistik fra De Danske Bilimportører, kørte lastbiler ind i august. Da måneden sluttede var klar til at køre ind i den næste måned Ifølge statistikken blev der nyregistreret 289 lastbiler i løbet af august i år, mens der blev genregistreret 259 lastbiler. Da der samtidigt blev afmeldt i alt 596 lastbiler, faldt bestanden totalt set. Ser man på tallene fra august sidste år, hvor der var indregistreret lastbiler over 3,5 ton ved udgangen af måneden, er lastbilbestanden gået tilbage med 2,5 procent til registrerede lastbiler over 3,5 ton. Der er gennem de seneste seks år blevet længere og længere mellem de danske lastbiler, selvom det bagfra kan se anderledes ud. Det handler om det trækkende køretøj, som oftere og oftere har udenlandske nummerplader på kofangerne og en dansk registreret sættevogn bagefter

15 Side 15 Materiel Volvo har opdateret sine FL og FE distributionsbiler Kort før sommerferien 2006 udvidede Volvo Trucks sit omfattende produktprogram med de to nye lastbilserier FL og FE. Nu er tiden blevet moden til den 2. opdatering af det mellemtunge produktprogram Udover nyudviklede Euro-6 motorer og implementering af I- Shift gearkassen, er de vigtigste nyheder, at førerhusene fremtræder med delvis nyt og opdateret interiør. Hvad angår vægtsegmenter er der ikke sket nogen ændringer. Altså er det stadigvæk FL-modellerne, der dækker segmentet fra 12 til 16 ton, mens FE modellerne strækker sig fra dækker segmentet fra ton. Fortsættes næste side. Den mindste bil i flokken, 12 ton-versionen af FL viste sig at være utrolig let at køre.

16 Side 16 Materiel Udover førerhuse er FL som FE-modellerne monteret med Volvo-komponenter som FM chassisrammer og drivaksler. Derimod har Volvo Powertrain hentet nogle af de i alt fire transmissionerne udenfor egne rammer. Således står ZF - som hidtil - som leverandør af manuelle gearkasser med seks eller otte fremadgående geartrin, og den automatiserede gearkasse I-Sync. Som alternativ - og som hidtil - kan vælges en fuldautomatisk gearkasse fra Allison. Sidst men ikke mindst indeholder transmissionerne - som noget helt nyt - Volvo Powertrains populære I-Shift gearkasse. Der var mulighed for at afprøve, hvordan de nye mellemtunge Volvo lastbiler var at håndterer. Det foregik i et opstillet bymiljø. Her er det en FE der køres til eksamen. I forbindelse med de kommende Euro-6 miljøkrav er der fremstillet et helt nyt motorgram, hvorfra motorblokken kommer fra Indien og den afsluttende samling foretages af Volvo Powertrain i Lyon. Som helhed består motorprogrammet af to nye fem- og otte-liters motorer, der er designet af Volvo. Den nye seks-cylindrede D8-motor har en slagvolumen på 7,7 liter og er tilgængelig i tre forskellige effektstørrelser: 320 hk/1.200 Nm, 280 hk/ Nm og 250 hk/950 Nm. Desuden kan Volvo FL leveres med den kompakte, firecylindrede D5- motor. Den har et slagvolumen på 5,1 liter og fås med en effekt på 240 hk/900 Nm og 210 hk/800 Nm. - Begge motorer yder et højt moment ved lave omdrejninger, så de er ideelle til hurtig, komfortabel og sikker kørsel i større og mindre byer. Deres gode køreegenskaber hjælper chaufførerne med at overholde stramme tidsplaner og klare mange transportopgaver, siger Ruddy

17 Side 17 Materiel Houtmeyers, strategisk produktchef for mellemtunge køretøjer hos Volvo Trucks. Motorerne opfylder de nye Euro 6-miljøkrav, og i følge Volvo - er motorernes brændstofforbrug det samme som for Euro 5-motorernes vedkommende. - Den tekniske løsning på at leve op til Euro 6-kravene er en kombination af SCR (Selective Catalytic Reduction) og variabel turbogeometri, et EGR-system med køling og et partikelfilter, fortsætter Ruddy Houtmeyers. To førerhuse Ved et fornyligt afholdt pressearrangement i Gøteborg blev det også afsløret, at førerhus-udvalget indeholder to modeller: Et almindeligt kort dagførerhus og et langt førerhus med hvileplads. Førerhusenes interiør er opdateret med blandt andet nye og let læselige instrumenter, friske farver og ny komfortabel førerstol. På den front kan både nuværende og fremtidige kunder/brugere glæde sig over en fornyelsesproces, der indeholder kærkomne opdaterede versioner af førerhuse med nogenlunde samme skelet som i en årrække har været brugt til Volvos VM serie i Brasilien. I europæiske versioner er skelettet forstærket - og dermed blevet cirka 30 kg tungere for at kunne indfri de særlige svenske slagprøvetester. Førerhusenes interiør og indretning er i vid udstrækning baserede på samme grundprincipper. Således er det med blandt andet friske farver, et moderne designet instrumentbord med nye og let læselige instrumenter, ideelle

18 Side 18 Materiel adgangsforhold, lykkedes at nå frem til en endnu bedre chaufførarbejdsplads med nye og mere ergonomiske førerstol med integreret nakkestøtte og sikkerhedssele. Derudover byder førerhusene på fine udsigtforhold fra førerstolen. Dels gennem store og lavt placerede rudearealer. Dels i spejle, som er monteret på vibrationsfrie spejlarme. Den lange førerhusmodel kan indrettes med en soveplads. For at give Volvo FL og Volvo FE tydeligt Volvoimage er det klassiske jernmærke blevet flyttet op til en ny position under forruden. Det mørke stykke under forruden får førerhuset til at se lavere ud. Det er med til at skabe et moderne look, der passer godt ind i trafikken. De nydesignede forlygter og det karakteristiske kørelys understreger også tilhørsforholdet til de øvrige nye Volvo-lastvogne. Lygterne er integreret i kofangeren, som er tredelt med hjørnestykker af stål. Det øger holdbarheden og giver billigere reparationer, hvis lastvognen bliver skadet i fronten. Gode all-round lastbiler I forbindelse med nærdistributionskørsel i segmentet fra 12 til 16 ton kan Volvo FL betragtes som et værdig modstykke til de konkurrerende mærkers 4x2 biler. Derimod kan det være lidt svært at finde en egenrådig plads til FE bilerne. Ikke mindst fordi de i visse tilfælde overlapper FM serien og derfor kan skabe utilsigtet konkurrence indenfor Volvos egne mure. FE er udviklet til stort set alle transportopgaver på korte og mellemlange distancer i segmentet fra ton totalvægt. Derfor kan bilerne leveres med stålaffjedring på alle aksler, eller kombineret stål og luftaffjedring. Desuden er der valgmulighed mellem indtil flere akselafstande og akselkonfigurationer som 4x2, 6x2 6x2/4 og 6x4.

19 Side 19 Materiel På baggrund af ganske korte prøvekørsler på lukket vejområde ved Volvo Demo Center i Göteborg, er det svært at skjule begejstring over FL og FE bilernes komfort og køreegenskaber. Ud af en flåde på godt 12 fuldt lastede biler, som var til rådighed, var min koncentration primært rettet mod to eksemplarer. I småtingsafdelingen gik det udover en 12 ton FL-240 4x2 med stålaffjedring og kort førerhus. Modsat var en 26 ton FE-250 6x2 med styrende bogiaksel, langt førerhus og luftaffjedrede bagaksler, genstand for min vurdering af den største model i det nye produktprogram. Eftersom de pågældende bilers motorkraft og gearkasserer er tilpasset bilernes respektive totalvægte, blev der ikke sporet nævneværdig forskel på trækkraft. Da trækkraften i begge tilfælde er tilstrækkelig helt ned fra 900 omdr/min., taler vi her om sjælden god fleksibel motorkarakteristik, der medfører begrænsede gearskift. Derudover kan der kun deles roser ud til førerhusenes lave støjniveau, bilernes lette og neutrale styring. Eftersom jeg også giver roser til de kraftige, men let doserbare bremser, udsynet gennem de store rudearealer og bilernes generelt høje komfortniveau, er der ikke flere roser tilbage.

20 Side 20 Materiel Nordjylland har også en transportmesse i efteråret Grøns Transport Uddannelser - AMU Center - står bag Nordjysk Transportmesse, der løber af stablen for første gang september i Sæby Nordjysk Tranportmesse sætter fokus på transportbranchen og inviterer fagfolk og andre interesserede til et par dage i transporterhvervets tegn. Udstillere har mulighed for at vise produkter og ydelser frem og skabe nye relationer, mens de besøgene kan få et indblik i udviklingen på landtransportområdet og blive klogere på en bred vifte af aktuelle, brancherelaterede emner. - Som uddannelses- og kursusleverandør til transportbranchen vil vi gerne knytte tætte bånd til vognmænd, chauffører og andre leverandører til branchen, siger Karsten Trend Poulsen, der er direktør hos Grøns, der arrangerer den nye messe i det nordjyske. - Det gør vi bedst ved at være en aktiv og nytænkende samarbejdspartner, der er med til at skabe øget opmærksomhed omkring transportbranchen. Med Nordjysk Transportmesse får vi sat fokus på erhvervet og får skabt relationer på tværs af branchen, siger han. Grøns køretekniske anlæg i Sæby kommer til at danne ramme om arrangementet. Anlægget vil blive omdannet til et varieret udstillingsområde med et bred vifte af stande og udstillinger. Udover at man på messen kan besøge de enkelte stande og udstillere, byder arrangementet også på en række brancherelevante foredrag og oplæg, som man, som besøgende på messen frit kan deltage i. Foredragsholderne er fagfolk fra transportbranchen, der deler ud af deres viden og erfaringer og tager aktuelle og relevante emner op til debat. Udstillerlisten, som den så ud onsdag 4. september: Grøns Transport Uddannelser VEU Center Nord Stiholt Hydraulik Stiholt Scania Nordjysk Autolakering A/S Sæby Lastvognsopbygning VOLVO Truck Center VOLVO Entreprenør Renault Trucks Buur & Thomsen, Vraa Bridgestone Dæk Iveco Aalborg Skelhøje Vognfabrik Jøni Aabybro SAWO Hydraulik MAN Last og Bus DTL ITD Højbjerg Maskinfabrik VBG Scan Colour Aalborg Hedensted Ladfabrik A/S FDL 3F Uggerhøj Erhvervsbiler

21 Side 21 Materiel Vognmand Finn Brodersens roser sit nye mini vogntog til skyerne. Sættevognen er blandet andet bygget op med gardinpresenninger, som medvirker til betydelig nemmere og hurtige aflæsning og læsning. Vognmand med specielt sættevognstog: Det bliver bedre dag for dag Efter kun en uges kørsel vurderer vognmand Finn Brodersen sit nye og noget særegne mini-vogntog som et let håndterligt vidunder, der bliver bedre og bedre dag for dag Mini-vogntoget er det første erhvervskøretøj i Danmark, som er kombineret med en Mercedes Benz Sprinter 316 med sovekabine og en nyudviklet banebrydende sættevogn fra Pendelmatics Doggie modulsystem. Med tanke på, at det pågældende køretøj er godkendt til en samlet totalvægt på 7 ton med 2,5 ton nyttelast, og det oven i købet er muligt at veje vogntoget op til 7,5 ton, som så giver 3 tons nyttelast, er der tale om fremtidssikrede køretøjer - I hvert fald med hensyn til kørsel i store danske byer som for eksempel Aarhus.

22 Side 22 Materiel Her er der indført kørselsforbud i bykernen for køretøjer med mere end 7,5 ton totalvægt. Og det forventes at andre store byer vil følge eksemplet fra Danmark næststørste by. For at kunne indfri vognmandens krav til optimalt mulige krav om komfort og lastkapacitet er Sprinteren bygget op med luftaffjedret drivaksel og en drejeskammel, som har en koblingshøjde på sparsomme 82 centimeter, hvilket giver en læssehøjde til sættevognens lad på 96 centimeter. Med hensyn til sættevognen - som er et helt nyt produkt - er der tale om en særlig smart konstruktion, hvori chassiset består af en enkelt-akslet luftaffjedret sættevogn med mekanisk tvangstyret drejefunktion. I korte træk består drejefunktionen af ganske få komponenter, heriblandt en traditionel kuglekobling, med teleskopisk styrestang, der så styrer bagakslens kuglekrans. Dermed bliver drejefunktionen påvirket i samme øjeblik, Sprinteren begynder at dreje. Og netop det der med at dreje, betragter vognmand Finn Brodersen, som en af køretøjets helt stor fordeles. - De første gange blev jeg meget imponeret over, hvor nemt køretøjet egentlig er at håndtere. Både forlæns og baglæns, drejer det nærmest som på en tallerken. Jeg forventer, at det bliver endnu nemmere, efterhånden som jeg lærer køretøjet bedre at kende, fastslår Finn Brodersen, som har kørt last- og varebiler i mere end 45 år. Hvad angår sættevognens lad - der i øvrigt er bygget op i 40 mm aluminium bundprofiler samt flere andre komponenter fra Bevola suppleret med gardinpresenning i begge sider og en kg. Palfinger lift - gør følgende indvendige mål sig gældende: 210 centimeter i højden 220 centimeter i bredden 620 centimeter i længden Det giver bundplads til 12 euro-paller, alternativt 28 kubikmeter rummål. Sættevognen kan også leveres med andre opbygninger - eksempelvis kroghejs og komprimator. Og den trækkende enhed kan byttes ud med en sammenlignelig model fra andre producenter. Den anderledes sættevogn forhandles af Pendelmatic Production A/S.

23 Side 23 Materiel Over besøgende gik igennem tælleapparaterne på Ishøj Truck Show, der blev afviklet i weekenden på Europas største Scaniaanlæg, der ligger i Ishøj Arrangører: Ishøj Truck Show version 2013 var en succes Det blev til ny publikumsrekord med over lastbilinteresserede gæster på Ishøj Truck Show, der blev afviklet i weekenden på Europas største Scania-anlæg i Ishøj. Det var femte år i træk, at truckershowet blev afviklet - denne gang arrangeret af truckerklubben Convoy Buddy i samarbejde med Scania Det var især de mange lastbiler på den tæt pakkede plads omkring Scania-anlægget, der trak publikum til. Også veteranlastbiler, radiostyrede modellastbiler, leverandørudstilling af transportmateriel og serviceydelser tiltrak sig stor interesse. Med til at hæve stemningen var masser af live-musik fra scenen i løbet af weekenden. Størst jubel skabte det dog, da den svenske customkonge Svempas gav opvisning i sin Red Pearl showlastbil. På Scaniaanlæggets store parkeringsplads gav han flere opvisninger med burnout, drifting og dækrøg i store mængder med den hk stærke Scania cabriolet. Socialt samvær Ud over mange besøgende kunne arrangørerne også glæde sig over, at Ishøj Truck Show er ved at udvikle sig til en fast begivenhed for landevejens arbejdende folk. Mange vognmænd og chauffører mødte op med deres lastbiler i firmahold,

24 Side 24 Materiel og dermed opfylder truckshowet sit formål om også at være et hyggeligt fristed, hvor chaufførerne mødes til socialt samvær, lastbilsnak og udveksling af røverhistorier. Blandt de mange leverandører var der også udbredt tilfredshed med Ishøj Truck Show. Blandt de mange besøgende var der stor interesse for det udstillede transportmateriel og de mange serviceydelser, og der blev knyttet mange gode kontakter med interesserede kunder. Både arrangører, udstillere og publikum kan se tilbage på et par hyggelige dage, hvor det nu igen er blevet hverdag på de danske landeveje. Stjernen på Ishøj Truck Show 2013 var den svenske customkonge Svempas, der til publikums jubel gav opvisning med burnout s og dækrøg i rå mængder.

25 Side 16 Få transportnyheder dagligt direkte i din e-postkasse for kun 1.596,00 kroner f o r 1 2 m å n e d e r B e s t i l d i t e g e t a b o n n e m e n t på transportnyhederne.dk ved at klikke her!

26 Side 26 Flydende forbindelser ADP A/S viser stigende overskud Efter årets første seks måneder kan ADP A/S, der driver havnene i Fredericia, Middelfart og Nyborg, vise et driftsresultatet på 34 millioner kroner. Det er 7,6 millioner kroner mere end efter samme periode sidste år. Nettoomsætningen blev på 57,6 millioner kroner mod 50,9 millioner kroner i samme periode sidste år ADP A/S peger på, at resultatet afspejler et stigende aktivitetsniveau og er et godt udgangspunkt for den videre udvikling på ADP-havnene og årets samlede resultat. Succes med projektlast ADP konstaterer øget aktivitet inden for projektlast både i Fredericia og Nyborg. I juni blev der eksempelvis via Fredericia Havn udskibet en komplet vindmølle med ro/ro-færgen»corona Seaways«. Via Nyborg Havn blev otte store vindmølleforme udskibet. Det er først og fremmeste vanddybden, de gode tilkørselsforhold samt store frie arealer, der gør Fredericia og Nyborg havne attraktive for projektlast, men også know-how i forbindelse med specialopgaver er afgørende for kundernes beslutning. ADP har især med Nyborg som udskibningshavn for komplette havvindmølleparker oparbejdet knowhow med nationale og internationale projekter, når det drejer sig om speciallast. Opgradering både i Fredericia og Nyborg For at imødekomme den øgede efterspørgsel på store fleksible arealer vil ADP opgradere kajnære kvadratmeter i Vesthavnen i Fredericia, et projekt, der afsluttes i eftersommeren. Derefter vil et tidligere Banedanmarkareal blive opgraderet, som led i en samlet optimering af arealdisponeringen på havnen.

27 Side 27 Flydende forbindelser I Nyborg får kaj 20 og 21 ny asfaltbelægning, og i efteråret begynder ADP en opgradering af tankskibspieren Avernakke, der udelukkende anvendes af den internationale virksomhed Koppers, der hvert år har omkring 200 anløb på Avernakkekajerne af skibe med tjæreprodukter. Fokus på omkostninger Resultatet for 1. halvår 2013 afspejler først og fremmest, at organisationen fortsat har fokus på omkostningsstyring. - Det gælder hele vejen rundt, intet er for småt til at blive sat i værk, hvis det på den lange bane kan sikre en reduktion i omkostningerne, siger administrerende direktør Jens Peter Peters. Danske Havne vil fortsat arbejde for fornuftige og forståelige moms-regler Selvom Skat fastholder, at havnene skal lægge moms på de fakturaer på havneafgifter, som de udskriver til skibsmæglerne, vil organisationen Danske Havne stadig arbejde på at få momsreglerne ændret til den praksis, der gjalt ind til 1. september Danske Havne fremhæver, at organisationen har arbejdet og fortsat vil arbejde for fornuftige og forståelige regler ud fra den praksis, som har været gældende og virker. Efter Danske Havnes opfattelse bør praksis være, at der ikke pålægges havnene administrative byrder ved at skulle have flere debitorer med mere der ikke rykkes ved mæglernes forpligtelser overfor havnen (indeståelseserklæring) der ikke påføres noget led i kæden en likviditetsmæssig belastning Nogle havne har diskuteret med skibsmæglerne, at de fakturerer skibet c/o mægleren, da de antager, at de dermed ikke skal lægge moms på fakturabeløbet. En sådan praksis vil ifølge Danske Havne sandsynligvis betyde en øget administrativ byrde for havnen i form af flere debitorer. For så vidt angår indeståelseserklæringer fra mæglerne peger Danske Havne på, at det tydeligt på aftales, at den også gælder i disse tilfælde. Ifølge Danske Havne har Skat i sit svar ikke taget stilling til denne fremgangsmåde.

28 Side 28 Flydende forbindelser Aktionær vil sælge sine aktier i DFDS A.P. Møller - Mærsk A/S, som i forbindelse med salget af Norfolk-Line for et par år siden, blev aktionær i DFDS, vil sælge sine aktier i DFDS. Aktieposten udgør 31,3 procent af aktiekapitalen i DFDS I forbindelse med salget meddeler DFDS, at rederiet har givet tilsagn om at købe en del af aktierne - delen svarer til 12,0 procent af DFDS' aktiekapital. Samtidig har Lauritzen Fonden, der er hovedaktionær i DFDS, oplyst, at Fonden vil købe en anden del af aktierne - denne del svarer til 2,0 procent af DFDS' aktiekapital. DFDS oplyser videre, at selskabet har til hensigt at annullere de aktier, som købes i salgsprocessen ved den næste ordinære generalforsamling, dog undtaget aktier til brug for afdækning af DFDS optionsprogram. DFDS generalforsamling bemyndigede i 2012 bestyrelsen til at købe op til 20 procent af DFDS aktiekapital inden 28. marts DFDS nuværende beholdning af egne aktier udgør 2,4 procent. Danske Havne: Vi kan gøre noget selv World Economic Forum giver gode karakterer til danske erhvervshavne. Interesseorganisationen Danske Havne peger på, at noget tyder på, at danske kommuner overser potentialet i havnene, da det ikke er havnekommuner, der topper Dansk Industris rangliste over erhvervsvenlige kommuner i Danmark Onsdag 4. september blev dagen for sammenligninger i konkurrencekraft og erhvervsvenlighed. World Economic Forum offentliggjorde deres årlige konkurrencerapport og DI sin sammenligning af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Internationalt er Danmark på fem år faldet fra en tredje-plads til en femtende-plads i økonomisk styrke ud af 143. Fortsættes næste side

29 Side 29 Flydende forbindelser - I det generelle billede glæder Danske Havne sig over, at de danske havne er med til at trække kvaliteten af den danske infrastruktur op. Havnene er nr. 14 i verden, mens den overordnede danske infrastruktur ligger som nr. 18, siger formand Uffe Steiner Jensen, der er tidligere borgmester i Fredericia. I DI's sammenligning ligger havnekommunerne ikke i top. Det skal ifølge Danske Havne gøres bedre. Esbjerg kommer ind på en ottendeplads blandt de kommuner, hvor virksomhederne synes, at kommunen gør det godt, når de lokale vilkår og betingelser for virksomhederne fastlægges. - Skal Danmark igen have barometeret til at stå på smukt, så bør kommuner og virksomheder være mere opmærksomme på havnenes potentiale. Det kan både være i forhold til regulering i form af lokalplaner, tilladelser og lokal infrastruktur. - Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden, citerer Uffe Steiner Jensen DI s analyse. - Vi skal helt åbenbart gøre det bedre. Vores infrastruktur skal op i gear. Havnene er godt i gang. De udbygger, vedligeholder og afmærker vandvejene, så der kan være effektiv og sikker transport fra søsiden. Udfordringen er at binde det effektivt sammen med landsiden. Vi har brug for, at stat og kommuner aktivt går ind og sikrer gode og effektive adgangsforhold til havnen, påpeger Uffe Steiner Jensen i anledning af DI's sammenligning og World Economic Forum's årlige konkurrencerapport. Skat:Havne skal opkræve moms af skibsafgifter Ifølge Skat er havnenes levering ikke omfattet af momslovens paragraf om momsfritagelse for nødvendigt udstyr og visse ydelser til skibe i udenrigsfart. Derfor ændrer Skat en indarbejdet procedure. Danske Havne peger på, at Skats ændring ikke betyder noget for, hvor mange penge, Skat for hjem i moms Skat har meldt om den ændrede procedure, som har fået organisationen Danske Havne til at reagere sammen med andre organisationer på området. Men Skat fastholder sin beslutning. Derfor må Danske Havne anbefale, at havnene lægger moms på fakturaer, som de udsteder til dansk mægler for skibe i udenrigsfart. Læs også på næste side: Danske Havne vil fortsat arbejde for fornuftige og forståelige moms-regler

30 Vo l v o - d i r e k t ø r springer ud som stuntmand Claes Nilsson, der er administrerende direktør for Volvo Trucks har ageret stuntmand i en reklamefilm for den nye Volvo FMX. I filmen står han på en lastvogn, der hænger mere end 20 meter oppe i luften - Ja, jeg må jo nok indrømme, at jeg havde sommerfugle i maven, og jeg spekulerede mere end én gang over, hvad jeg dog havde indladt mig på. Jeg er ikke bjergbestiger, og jeg bryder mig ikke om højder, men jeg havde lovet at udføre stuntet, så jeg kunne jo ikke så godt bakke ud, siger Claes Nilsson. Han skulle tilbringe næsten to timer med at stå på fronten af en Volvo FMX-anlægslastvogn, der var blevet hejst mere end 20 meter op over vandet i Göteborgs havn. Det skulle selvfølgelig tages om en masse gange, og det tager tid at filme. Det var ret koldt omkring otte grader over frysepunktet - og der blæste en vind på ti sekundmeter, så efter en tid blev mine hænder meget kolde. Men det hele gik rigtig fint. Sikkerheden var i top hele vejen, så jeg var ikke på noget tidspunkt rigtig bange, siger Claes Nilsson. Ideen med filmen, som hedder»the Hook«, er, at Volvo Trucks vil vise, at lastvognens forreste bugseringskrog er dimensioneret til at holde til langt større belastninger, end hvad den normalt bliver udsat for. Ugens transport er udgivet af Ansvarshavende chefredaktør er: transportnyhederne.dk Skolebakken 7, 1. tv Jesper Christensen DK-8000 Aarhus C Redaktionen kan også kontaktes på Telefon:

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk Sendt pr.

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

Kortlægning af Invasive arter med droner

Kortlægning af Invasive arter med droner Kortlægning af Invasive arter med droner Irene Paulsen og Jesper Falk 1 KORTLÆGNING AF INVASIVE ARTER MED DRONER Registrering af Kæmpebjørneklo med droner i Hillerød Kommunen har en indsatsplan for bekæmpelse

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 585 Offentligt J.nr. 13-0196787 Besvarelse af samrådsspørgsmål AZ Spørgsmål AZ: Vil ministeren sikre, at udformningen af de nye skatteregler

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler Reglerne om køre- hviletid blev ændret i april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig er bødestørrelserne

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD 2011 Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD Hvem er ITD? Brancheforeningen Uddannelsesaktiviteter Jeg har i oplægget fået stillet følgende spørgsmål:

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål AK

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Opgaven som fagstyrelse, rådgiver og myndighed på dækområdet

Opgaven som fagstyrelse, rådgiver og myndighed på dækområdet Opgaven som fagstyrelse, rådgiver og myndighed på dækområdet Trafikstyrelsen Center for Biler og Grøn Transport v/ bilinspektør Victor Hollnagel Dæktemadag onsdag den 24. september 2014 Teknologisk Institut,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten.

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten. Kørselsafgifter for lastbiler bliver en dyr affære Resumé Regeringen vil indføre kørselsafgifter for lastbiler, så lastbiler fremover skal betale pr. km på det overordnede vejnet. Dansk Industri har gennemgået

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførselsbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronetegn. Lær de vigtigste regler på 4 minutter

Dronetegn. Lær de vigtigste regler på 4 minutter Dronetegn Lær de vigtigste regler på 4 minutter Bemærk! I det efterfølgende ses en forenklet gengivelse af reglerne i Bekendtgørelse om flyvning med droner udenfor bymæssigt område. Det skal bemærkes,

Læs mere

Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det?

Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det? Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det? Hvad er en drone? Med drone forstås en hanlig arbejdsbi - men er også

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Forberedelse x Gennemførelse x Opfølgning = RESULTAT

Forberedelse x Gennemførelse x Opfølgning = RESULTAT PROGRAM Kl. 10.00 Registrering og velkomst Kl. 10.15 Transport 2015 Kl. 11.30 Lars Hajslund: Gider du? Kl. 12.00 Frokost og networking Kl. 12.45 Jason Watt: Fordi jeg vil! Kl. 13.55 Afrunding HVORFOR KICK

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Erhvervs og Industriforeningens formandsberetning 2016.

Erhvervs og Industriforeningens formandsberetning 2016. Erhvervs og Industriforeningens formandsberetning 2016. Hvis man kort og præcist skal sammenfatte det forløbne år set med Erhvervs og Industriforeningens øjne, må det være: Vi kan selv! Set med formandsbrillerne

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. 1 Borgmester Peter Sørensen (S), tale ved Dyrskuet i Horsens 14. juni 2013 Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. Det er en meget stor glæde for mig at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. februar 2003 PE 319.416/11-18 ÆNDRINGSFORSLAG 11-18 Udkast til udtalelse (PE 319.416) Eija-Riitta Anneli Korhola

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse J.nr.: TS2060103-413 Dato 23. september 2016 Hermed

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Jørgen Christensen,

Jørgen Christensen, Jørgen Christensen, 30-01-14 Aller først vil jeg sige tak for indbydelsen til denne konference. Det er for mig meget vigtigt, at få sat fokus på, hvad der sker i grænseområdet når virksomheder flytter

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Orientering fra DM-branche Passive Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Orientering fra DM-branche Passive Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 3 Februar 2013 DM-eksportudvalg satser på Norge gennem Mascus Danmark Under mottoet Sikker handel med danske maskinhandlere går Dansk Maskinhandlerforening 1. marts 2013 i luften med en kampagne ud

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6693/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 28. februar 2017 til: delegationerne TRANS 82 MAR 47 FIN

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Vinterdækhøringen - processen indtil nu. Dækbranchens temadag onsdag den 28. september 2011

Vinterdækhøringen - processen indtil nu. Dækbranchens temadag onsdag den 28. september 2011 Vinterdækhøringen - processen indtil nu Dækbranchens temadag onsdag den 28. september 2011 Trafikstyrelsen - Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ansvar og opgaver på tværs af

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Chaufførkonference Horsens

Chaufførkonference Horsens Chaufførkonference Horsens 11.5.2015 Lovpligtig efteruddannelse for chauffører En undersøgelse forår 2015 Sådan ser det ud fra branchens side Chefkonsulent Anders Jessen ITD, Padborg Selvstændig konsulent

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere