Forsker og blogger: - webbloggen som forsknings- og fællesskabsværktøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsker og blogger: - webbloggen som forsknings- og fællesskabsværktøj"

Transkript

1 Forsker og blogger: - webbloggen som forsknings- og fællesskabsværktøj Lisbeth Klastrup Adjunkt, konst. institutleder Institut for Digital Æstetik og Kommunikation IT Universitetet Lisbeth Klastrup er cand. mag. i Litteraturvidensskab og Medievidenskab. Hun skrev ph.d. afhandling ved IT-Universitetet om online-flerbrugerverdener, med fokus på bl.a. kommunikation og interaktion i disse miljøer. Hun forsker fortsat i online-kommunikation, blandt andet weblogs og brugergenererede fortællinger. Hun har undervist i bl.a. Tekstformidling på Internettet, og er også selv en ivrig online skribent i sin egen weblog, Klastrup s Cataclysms. I 2004 udgav hun med Ida Engholm som medredaktør bogen Digitale Verdener de nye mediers æstetik og design. Baggrund I slutningen af 2004 placerede ordbogsproducenten Meriam-Webster ordet blog øverst på top-ti listen over årets ord. Dette skyldes ikke mindst ordets gennemslagskraft i forbindelse med samme års amerikanske valgkamp. Men også herhjemme er begrebet weblog eller blog (på dansk også af og til oversat til netdagbog ) slået igennem. Ordet og fænomenet er blevet omtalt på både tv, i radio og i den trykte presse og bruges nu ofte uden yderligere forklaring. Der er ingen tvivl om, at f.eks. studerende og folk med en interesse for IT og netmediet har taget genren til sig. Men hvad kan vi som forskere bruge weblogs til? Denne artikel tager primært udgangspunkt i mine egne personlige erfaringer med at bruge webloggen som et værktøj i mit forskerliv. Samtidig er jeg også som forsker generelt interesseret i webloggen som fænomen, ikke mindst fordi den er et interessant eksempel på, hvordan personlig formidling på nettet i stigende grad sker gennem brug af interaktivt socialt software, der gør det muligt for brugeren at skabe og vedligeholde netværk som en integreret del af formidlingen af ens identitet, interesser og viden. Artiklen vil derfor give konkrete eksempler på, hvordan webloggen kan bruges i den daglige forskningspraksis, lige så vel som den mere generelt vil diskutere, hvordan nye netværktøjer er med til at ændre den måde, vi opfatter vores egen rolle som forskere på. Det skal tilføjes, at den praksis-baserede indgangsvinkel til denne artikel også skyldes, at skønt der de senere år er blevet forsket en del i webloggen som mediegenre, er der til dato kun er publiceret meget få videnskabelige artikler om webloggens brug i forskningssammenhæng. Hvad er en forsker-weblog? En weblog defineres generelt som en personlig web-side, der består af små indlæg ( poster ), som er registreret og dateret under hver sin overskrift og i omvendt kronologisk rækkefølge. Stort set alt blog-software inkluderer i dag muligheden for, at læserne kan kommentere et indlæg ved at trykke på det kommentar-link, der findes ud for hvert indlæg. Desuden er der en arkiv-funktion, der gør det muligt for læserne at gå tilbage og læse gamle indlæg, typisk på 1

2 måneds- eller ugebasis. Mange ser kommentar-funktionen som en meget væsentlig del af bloggen som genre den skaber mulighed for konkret og umiddelbar interaktion med bloggens læsere. Der findes mange måder at bruge en blog på. En af de tidlige pionerer inden for området, Rebecca Blood (2002), skelner f.eks. mellem brug af bloggen som: - en logbog/dagbog, - en notesbog, eller - et informationsfilter. I praksis ser man ofte alle tre funktioner integreret i én blog. Forsker-bloggen vil jeg definere som en weblog, der i sit indhold primært fokuserer på skribentens forskningsområde og forskningsinteresser. Den kan både fungere som forskerens dagbog undervejs i et projekt; som en notesbog, hvor forskeren fastholder sine ideer og tanker; og som et sted, hvor forskeren filtrerer og samler relevant information i forbindelse med et konkret forskningsprojekt. På mange måder kan den derfor ses som en forlængelse af de praksisser og arbejdsmetoder, de fleste forskere hyppigt benytter sig af. Mortensen og Walker påpeger da også, at der er en naturlig sammenhæng mellem den akademiske forskning og bloggen som formidlingsgenre: To blog is an activity similar in many ways to the work of the researcher. A weblogger filters a mass of information, choosing the items that interest her or that are relevant to her chosen topic, commenting upon them, demonstrating connections between them and analysing them. (Mortensen & Walker: 250) Det er vigtigt at understrege, at et væsentligt kendetegn ved bloggen er dens personlige indgangsvinkel: en forskerblog ville ikke være en blog, hvis man ikke også fik indsigt i den person, der står bag bloggen. Samtidig er dens fokus forskeren og forskningen, ikke det private og personlige liv. Man kan således sagtens finde forskere, der både skriver en forsknings-blog og personlige blogs om helt andre interesser end de forskningsmæssige. I det følgende vil jeg præsentere de måder, jeg selv har brugt bloggen på som forsker i de år, der er gået, siden jeg i februar 2001 startede min første blog. Ud over at benytte dette som en illustration af de mange måder, man som forsker kan bruge bloggen på, er det samtidig også historien om, hvordan jeg i stigende grad er kommet til at definere mig selv som blogger i lige så høj grad som forsker eller rettere, som en forsker, der også er defineret ved det faktum, at jeg blogger. Jeg er blevet en forsker, der i høj grad vedligeholder og udvider sit netværk ved hjælp af bloggen. Bloggens forskellige brugsformer 1. Bloggen som åben notesbog I 2001 skrev en norsk kollega til mig, at hun havde startet noget, der hed en blog, og hun opfordrede mig til at prøve. Jeg klikkede mig ind på den web-adresse, hun havde opgivet, og fandt her en masse indlæg, der kommenterede spændende web-steder, hun havde fundet på nettet. Da der her var links og artikler, jeg selv kunne have glæde af, slog det mig straks, at her var måske det værktøj, jeg et stykke tid selv havde søgt. Et værktøj, der gjorde det muligt for mig kort at kommentere og gemme en web-adresse eller web-artikel uden at risikere, at de forsvandt i den efterhånden helt uoverskuelige mængde af netbogmærker, jeg som led i mit ph.d.-projekt havde samlet samtidig med, at jeg her så et middel til at dele mine netfund med ligesindede kolleger, der ligesom jeg sad ret isoleret rundt omkring i Norden og kæmpe- 2

3 de med at komme ud i så mange afkroge af nettet som muligt i forbindelse med deres forskning i nye medier. Samtidig så jeg bloggen som en mulighed for at øve mig i at formulere og indfange mine tanker på engelsk, det sprog, jeg vidste, at min afhandling skulle skrives på. Jeg opdagede hurtigt, at der ikke var langt mellem at tænke og blogge, hvilket bloggerne også understregede i etnografen Bonnie Nardis undersøgelse af, hvorfor folk blogger: Alan observed that once having started a blog, it forced him to keep writing, a discipline he deemed important for his work. He said, I am one of those people for whom writing and thinking are basically synonymous. Evan, a graduate student in genetics, echoed this thought in saying he liked blogging because it was thinking by writing. He said he often reacted to what he read in the news or scholarly journals and felt a need to see if he really had anything to say about topics that piqued or intrigued him. Writing in the blog allowed him to test his ideas through the act of writing. (Nardi et al : 9) Den daglige øvelse i at formulere sine tanker og ideer på en forståelig og præcis måde, der også tager hensyn til web- og blogmediets form, er en effektiv måde at træne sig i at formulere og kategorisere ideer, mens man får dem. Blog-genren er kendetegnet ved sin umiddelbarhed, og modsat den traditionelle akademiske formidlingsform, hvor det forventes, at ideerne er tænkt til ende og færdigpolerede, før de præsenteres for et publikum, er dette en formidlingsform, hvor det er udbredt accepteret, at man præsenterer sine tanker, mens de stadig er work in progress. Når man skriver til en blog, er det en konvention, at man giver sine indlæg en overskrift, da læseren gennem dem hurtigt kan orientere sig om en weblogs aktuelle indhold. Visse former for blogsoftware (som f.eks. Movable Type og Wordpress) giver endvidere mulighed for, at ens indlæg kan kategoriseres og ordnes efter tema. Det at blogge sine tanker er derfor ikke kun en proces, hvor man blot nedfælder ideer og indtryk. Det er også en proces, hvor man tvinges til at tænke og præsentere dem i en kontekst og generel tematisk sammenhæng, og derved også får en indsigt i en ellers måske ubevidst forskydning af ens interessefelter (figur 1). Rebecca Blood bemærker i sin tidlige introduktion til feltet The Weblog Handbook (2002), at det at skrive en weblog har hjulpet hende til at blive klar over, hvilke områder og emner, hun egentligt har størst interesse for. På samme måde har jeg selv kunnet konstatere, at hvor jeg startede min weblog med et tænkt fokus på online-verdener og computerspil, er der i typen af blog-indlæg og web-adresser, jeg kommenterer, fundet et skred sted i retning af et voksende fokus på online-kommunikation og formidling generelt. 3

4 Figur 1. Den norske forsker Jill Walker har gennem længere tid sorteret sine indlæg i forskellige kategorier, der på billedet kan ses i en liste i menuen til venstre. Ved at skimme denne liste får man hurtigt indtryk af, hvor hendes forskningsinteresser ligger. I kraft af kategorilisten, er der reelt to indgange til hendes blog: man kan læse blog-forsiden og få alle indlæg med, eller man kan klikke på et link i kategori-listen og gå direkte til de kategorier og emner, der interesserer en. 2. Bloggen som netværksskaber og -vedligeholder Kort tid efter at jeg havde stiftet bekendtskab med min kollegas blog, fik jeg selv en blog op at stå ved hjælp af blog-servicen blogger.com. I løbet af de næste par måneder startede flere og flere af mine danske og nordiske ph.d.-skrivende kolleger også en blog, og i de næste par år brugte både de og jeg bloggen flittigt til at dele ideer, viden og frustrationer over ph.d.- skriveprocessen. Der var tale om kolleger, jeg havde allerede havde mødt ansigt til ansigt, så i tilgift blev bloggen også en måde, hvor vi kunne vedligeholde kontakten med hinanden mellem de årlige konferencer. En amerikansk kollega, Mark Bernstein, begyndte snart at betegne os som the Scandinavian-flavored media cluster, fordi vi hyppigt refererede og linkede til hinanden i vores blogs (figur 2). Someone should take a good look at clustering phenomena in Web logs. For example, consider the interesting and active cluster of media-theory Scandinavian-flavored weblogs from Sjursen, Walker, Klastrup, Frasca, Miles, and others. (Mark Bernstein Blog, , Min blog blev hurtigt til et værktøj, jeg dagligt brugte som en slags notesbog, som jeg i tankerne skrev med mine skandinaviske kolleger in mente. Men jeg oplevede også, at jeg med min online blog-tilstedeværelse nåede et publikum, jeg ikke rigtigt på forhånd havde forestillet mig. Det blev pludselig en hel ny oplevelse at deltage i en konference, for når man endeligt 4

5 mødtes ansigt til ansigt, så kommenterede kolleger, jeg aldrig før havde mødt et indlæg, jeg havde skrevet ugen før, eller spurgte til hvordan det gik med den musearm, jeg på bloggen havde beklaget mig så meget over. Samtidig skete det også oftere og oftere, at jeg i forskellige sammenhænge stødte på folk, der kom hen til mig på et seminar eller efter et foredrag og, som en ny måde at komme i kontakt på, erklærede: Jeg læser din blog! og derved umiddelbart skabte et bånd mellem os. Jeg modtog også af og til s fra ukendte læsere af bloggen, der havde lyst til at kommentere et indlæg eller gerne ville pege på nogle kilder, jeg ikke var opmærksom på. Alt i alt begyndte det derfor at gå op for mig, at min blog-skrivning ikke bare var en måde at dele annoterede bogmærker med mine venner på, men i høj grad var med til at skabe og udvide det netværk af kolleger, jeg havde. En blog kan være et vigtigt socialt instrument, når man står alene med et forskningsområde på ens egen institution eller kun sjældent har mulighed for at mødes med sine kolleger ansigt til ansigt (figur 3). Figur 2. I det tidligere nævnte skandinaviske blogcluster har bloggen en både social og faglig funktion. De nære kollegers faglige og personlige sejre kommenteres og applauderes af de andre bloggere i netværket. Her lykønsker Jill i Bergen Anders i Oslo med hans nye stilling som førsteamanuensis. 5

6 Figur 3. Grandtextauto er en gruppeweblog, skrevet af en lille gruppe forskere rundt omkring i USA, der har en fælles interesse i digital narrative, games, poetry and art. Forskere fra hele verden med lignende interesser læser bloggen, og der finder jævnligt lange og heftige diskussioner om centrale problemstillinger sted i kommentarerne. Men også et spørgsmål som det, skribenten i det viste indlæg stiller, har genereret en del diskussion der er langt fra enighed om, hvorvidt folk skal betale for en digital fortælling, der har kostet forfatterne en masse arbejde, eller om adgangen til værket skal være gratis. 3. Bloggen som værktøj til kollaborativt samarbejde og vidensdeling Da jeg selv havde haft så gode erfaringer med at bruge bloggen som huskeblok, besluttede jeg i 2003 sammen men kollega at starte en lille gruppe-blog i forbindelse med en fælles artikel, der handlede om selvbiografier og biografier på nettet. Vi uploadede interessante pointer fra artikler, vi hver for sig havde læst; vi linkede til relevante web-steder, vi faldt over og 6

7 kommenterede disse, vi gemte citater, som vi skulle huske at bruge i artiklen, vi noterede pointer, vi skulle huske at have med osv. Da vi endelig skulle skrive artiklen færdig, kunne vi hele tiden bruge bloggen som referenceramme og rodekasse, og vi havde begge en oplevelse af, at vi denne gang havde husket at få det hele med. Bloggen eksisterer den dag i dag, og når der er en reference fra den gang, jeg kommer i tanke om, bruger jeg den som en slags opslagsbog (figur 4). Figur 4. Uddrag fra den weblog, en kollega og jeg brugte som værktøj i forbindelse med skrivningen af en fælles artikel om autobiografier og biografier på nettet. Indlæggene bestod både af links til relevante websites og værktøjer online, citater fra tekster vi havde læst på nettet, opsummering af læst litteratur, fakta vi skulle huske at have med i artiklen osv. Især i perioden op til selve skrivningen af artiklen blev der postet en del. Det samme gør sig gældende for den gruppe-weblog, jeg for nylig har brugt i samarbejde med nogle forskerkolleger, der er geografisk fordelt over flere steder i landet. Denne gruppe er sammensat af folk med forskellige fagligheder, og bloggen blev i projektets opstartsfase i høj grad brugt til at dele referencer, links og henvisninger til litteratur, personer og projekter, det var vigtigt, at vi alle fik kendskab til. En erfaring, jeg dog også måtte gøre mig i denne forbindelse, var, at så længe der ikke findes nemt brugbare værktøjer til at informere deltagerne i en gruppe-blog om, at den er blevet opdateret, og så længe nogle deltagere føler sig fremmede over for teknologien, kan det være svært at gøre bloggen til et oplagt samlingspunkt, fordi folk ikke naturligt tænker på bloggen som en kommunikationsmulighed og fordi alt for få bruger den jævnligt. Man kan sørge for, at bloggen også gemmes i f.eks. xml-format, for det gør det muligt for brugerne af den at abonnere på de såkaldte rss-feeds (RSS= Rich Site Summary), der kan gøre det nemt at finde ud af, om en blog er blevet opdateret eller ej. Det kan ske enten ved hjælp af et særligt stykke software (f.eks. en såkaldt newsreader), eller ved at anvende online-opsamlende services som Bloglines.com. Vil man følge med i sine kolle- 7

8 gers skriverier på denne måde, kræver det dog, at man som bruger aktivt anvender denne service. Der mangler stadig et gennemtænkt hjælpeprogram, der kan videresende information om en opdateret blog til forskere, der ikke er særlig aktive web-læsere. 4. Bloggen som blæksprutteindsamler af viden Mit seneste forsøg på at udnytte webloggen som forskningsværktøj fandt sted i forbindelse med valgkampen i januar Da valget blev udskrevet, besluttede jeg at forfølge en interesse, jeg havde længe haft: kunne man ved at studere en særlig gruppe af weblog-brugere sige noget om, hvordan weblog-mediet blev brugt og assimileret i en ren dansk sammenhæng? Studerende er i løbet af de sidste par år begyndt at skrive opgaver og specialer om webloggen, men ingen forskere herhjemme har, så vidt vides, forsket mere dybtgående i det danske weblog-fænomen og den danske weblog-kultur. Valget var en oplagt mulighed for at studere dette fænomen, fordi det hurtigt blev tydeligt, at flere danske politikere havde ladet sig inspirere af den brug af valg-weblogs, der netop havde haft stor betydning i den amerikanske præsidentkampagne, ikke mindst i kraft af Howard Deans succesfulde netbaserede markedsføringsstrategi. Jeg besluttede mig derfor til at prøve at registrere og følge brugen af weblogs i den danske valgkamp, og det syntes oplagt selv at bruge en weblog til at synliggøre dette forskningsprojekt (figur 5). Min egen brug af webloggen som projektformidlingsform viste sig da også følgende at blive en stor succes, ikke mindst fordi jeg meget tidligt var så heldig at få bloggen, Walgblog, omtalt i en artikel i Politiken. I løbet af valgkampen fik både jeg og den specialestuderende, der blev inddraget i projektet, gennem bloggens kommentarfunktion og gennem personlige s mange henvendelser, både fra politikere, webmastere og danske webloggere, der ønskede at gøre os opmærksom på weblogs, vi ikke selv havde opdaget. På den måde fik vi således kendskab til web-dagbøger, vi ikke nødvendigvis selv ville havde fundet, og vi fik etableret en kontakt med mulige interviewemner til den påtænkte opfølgende undersøgelse efter valget. Den heldige annoncering af Walgblog så tidligt i valgkampen gjorde også, at bloggen blev det naturlige referencepunkt for folk, der var interesserede i at læse politiker-weblogs. Det betød, at også flere af de bloggende politikere henviste til den, ligesom bloggen optrådte på flere af de danske blog-metasites som f.eks. overskrift.dk. Det førte til mere trafik til sitet og følgende til endnu flere henvendelser og kommentarer fra læserne. Det er i denne sammenhæng dog vigtigt at gøre opmærksom på, at ønsker man at bruge webloggen som et instrument til at skabe opmærksomhed om et projekt for at få data til det, må man også som forsker være indstillet på at lægge arbejde i at pleje bloggen gennem hyppige opdateringer. Hyppig aktivitet på bloggen er et centralt element i opstarten af den, ikke mindst hvis man fra starten lover sine læsere, at man kan finde aktuel information på den. Opfylder man ikke denne kontrakt med læserne, vil man hurtigt fremstå som utroværdig i de kritiske blog-brugeres øjne. Man skal derfor være indstillet på at lægge en del tid i især opstartsfasen af denne form for blog. 8

9 5. Walgblog blev startet som led i en undersøgelse af brugen af weblogs i den danske valgkamp januar-februar Efter bloggen blev omtalt i Politiken, begyndte folk at bruge kommentarfunktionen til at gøre opmærksom på blogs, vi havde overset eller til at rette på os, hvis vi havde præsenteret en blog med forkerte data på vores blogliste. Hvorfor blogger danskere forskere ikke? Den anonyme person bag websitet spontek.dk vedligeholder en side med en stadig aktuel liste over danske weblogs. I januar 2005 var listen på 416 danske weblogs, skrevet af folk bosat i Danmark og på enten engelsk eller dansk. Baseret på denne liste og på mit personlige kendskab til bloggere i det danske forskningslandskab findes der omkring 10 danske akademikere, involveret i forskning, der i dag (januar 2005) blogger eller har blogget. Man kan undre sig over, hvorfor så få danske forskere har taget bloggen til sig som forskningsværktøj, når man tager i betragtning, at mange danskere forskere, også i kraft af landets størrelse, i høj grad orienterer sig mod og har behov for at relatere sig til et internationalt netværk af kolleger. Det skyldes sandsynligvis en blanding af mangel på kendskab til mediet, mangel på tid, mangel på lyst og mangel på viden om, hvad man som forsker rent faktisk kan bruge blogværktøjet til. Hertil kommer så eventuelle forbehold over for f.eks. at skrive på engelsk som forudsætning for at nå ud til et større publikum. I denne sammenhæng peger Mortensen og Walker (2003), med en terminologi hentet fra Pierre Bordieu, på, at den manglende lyst til at skrive om og offentliggøre sin egen forskning, også før den er færdig, grundlæggende kan bunde i det faktum, at forskernes viden er deres vigtigste symbolske kapital. Angsten for at miste vores mest betydende våben i det akademiske karrieresystem, nemlig vores originale ideer, kan føre til et naturligt forbehold over for at dele disse ideer med andre: 9

10 The current reward system depends on certain formulas of academic publishing that encourage exclusivity and the fear of being robbed of thoughts and ideas. Since the real currency in the trade of academia is originality of thought and imaginative development of theories, there is more to lose than to gain in exposing your own ideas too early. The danger of having thoughts, ideas or questions copied before they have been published is not just a matter of some petty game between jealous professors with too little time on their hands, it's a very real matter of being robbed of the currency which measures academic success. (Mortensen & Walker: 262) I samme åndedrag gør Mortensen og Walker dog også opmærksom på, at webloggen faktisk kan tjene som et sted, hvor man som forsker kan forankre sine ideer med mulighed for at henvise til publicering på bloggen i tilfælde af, at der skulle opstå tvivl om, hvem der fik ideen først. Det er lykkedes både danske og norske forskere at få et ISSN-nummer på deres blog (se f.eks. hvilket kan ses som en slags blåstempling af bloggen som et officielt anerkendt publiceret værk. Blogger man i en gruppe i forbindelse med udviklingen af et forskningsprojekt, er det ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at der findes blog-software, der kan gøre det muligt at begrænse læsningen af en blog til et antal udvalgte læsere, således at den, i lighed med andre netbaserede CSCW-systemer, fungerer som et mere traditionelt værktøj til kollaborativt samarbejde. Det er altså muligt, på forskellige måder, at beskytte ens blogtekst. Samtidig er bloggen en mulighed for at nå et meget bredere forum af læsere end dem, der typisk læser forskningspublikationer. Har man netop publikationer i form af arbejdspapirer, der ikke er klar til eller egner sig til at blive publiceret i et akademisk tidsskrift, er bloggen et oplagt sted at skabe opmærksomhed om disse, og det er et godt forum at få dem dissemineret i. Bloggen som formidlingsværktøj burde derfor også kunne skabe en diskussion om akademiske publiceringskonventioner, og den burde få os til som forskere at overveje, hvilket publikum, det er, vi egentligt vil nå, når vi kommunikerer vores forskning til andre. Hvorfor burde danske forskere overveje at blogge? Som formidlingsform tvinger webloggen os til at gentænke vores forskningspraksisser og vores egen rolle som forskere. Som jeg har prøvet at vise i den ovenstående gennemgang af mine egne erfaringer med genren, giver brugen af bloggen næring til refleksioner over, hvad det er, man egentligt vil som forsker, hvornår man skal publicere, og hvem man skal publicere for og til. Den kan medvirke til at skabe en bevidsthed om ens egen idéudviklingsproces og forskningsmæssige orientering. I tillæg er det at blogge en interessant mulighed for at træne sig i at skrive under andres blikke og i formulere sine ideer forståeligt til andre i en tid, hvor det forventes, at vi stadig oftere skal samarbejde med andre forskere i forskningprojekt-sammenhænge, også på tværs af landegrænser. Bloggen skaber f.eks. mulighed for indgå i og udvikle et socialt netværk og udveksle ideer med ligesindede forskere rundt omkring i verden, når ens eget forskningsområde er marginaliseret i en dansk sammenhæng, og den muliggør videndeling uafhængig af lokalt baserede og dyre professionelle softwaresystemer. Endelig giver bloggen, både i en national og international kontekst, forskeren mulighed for at skabe et netværk, der består ikke blot af andre forskere, men også aktive og opsøgende netbrugere ( amatørforskere ), studerende, journalister, forskningsobjekter mv. Afsluttende er det tankevækkende som led i en mere generel tendens i udviklingen af websoftware at konstatere, at bloggen over tid er blevet raffineret som et værktøj, der gennem funktioner såsom kommentarer og trackback (visning på bloggen af andre blogs, der linker til ens indlæg) visualiserer og inddrager det netværk, af brugere, der læser bloggen, samtidig med at den som udgangspunkt er et personligt vindue ud mod verden og som sådan også en 10

11 form for værktøj til personlig branding. De mange forskellige former for det såkaldte sociale software (der ifølge en af frontpersonerne inden for genren, Clay Shirky (2003), er alle former for software, der støtter kommunikation i en gruppe ) er, ud over det sociale sigte, typisk kendetegnet ved, at softwaren giver mulighed for at skabe en personlig profil, der fortæller om alt fra demografiske og fysiske data til ens interesser og tanker (et lokalt eksempel er det danske Groupcare-værktøj). Bloggen, der også regnes i kategorien socialt software, er et interessant eksempel på, at man i kommunikationen af egen identitet og ansigt på nettet ser en sammensmeltning mellem personlig markedsføring og social interaktion og netværksvedligeholdelse. Vi er, hvordan vi kommunikerer til og med andre, vi er hvem der linker og læser os, og vi er med til at skabe andre som personbrands ved at læse og linke til dem. Bloggen er og kan derfor være både en del af ens formidlingsportefølje og web-tilstedeværelse og en dynamisk måde at netværke på i en netværket verden. Litteratur Blood, Rebecca: The Weblog Handbook. Perseus Publishing, Boyd, Stove: Are You Ready for Social Software? Darwin Magazine, maj Online: < (Læst: ). Mortensen, Torill & Jill Walker: "Blogging thoughts: personal publication as an online research tool," in: Researching ICTs in Context, ed. Andrew Morrison, InterMedia Report, 3/2002, Oslo Online: < 02/docs/Researching_ICTs_in_context-Ch11-Mortensen-Walker.pdf> (Læst: ). Nardi, B., Schiano, D., Gumbrecht, M., Swartz, L. "Why we blog. Communications of the ACM (2004), Tidligere udgave tilgængelig på: < (Læst ). Shirky, Alan: Social Software and the Politics of Groups, < Først publiceret online (Læst: ). Web-steder I forbindelse med arbejdet på denne artikel er påbegyndt en liste over aktive danske forskerweblogs. Den kan findes på: En liste over danske weblogs kan findes på: 11

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Skabelon til artikel om skoleprojektet

Skabelon til artikel om skoleprojektet Skabelon til artikel om skoleprojektet I tilknytning til slutkonferencen og udgivelsen af forskergruppens slutrapport, vil vi udfærdige en artikelsamling med artiklerne. Det er ikke hensigten, at artiklen

Læs mere

Koblede kontekster - om brug af bloggen i praktik. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Sven Gerken (sge@ucsj.dk)

Koblede kontekster - om brug af bloggen i praktik. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Sven Gerken (sge@ucsj.dk) Koblede kontekster - om brug af bloggen i praktik Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Sven Gerken (sge@ucsj.dk) Udfordringen: Kan og evt. hvordan kan bloggen som læremiddel bidrage til koblingen mellem studie

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

HVORDAN BLIVER ELEVERNE BEDRE TIL AT SKRIVE?

HVORDAN BLIVER ELEVERNE BEDRE TIL AT SKRIVE? HVORDAN BLIVER ELEVERNE BEDRE TIL AT SKRIVE? Workshop 2 Sørup Herregård 15. september 2011 Om stilladseret skriveundervisning Ved Sophie Holm Strøm http://sophiestroem.wordpress.com/ Hvad virker så? Stilladseret

Læs mere

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Kilde: tatoosales.com Det Virtuelle Håndtryk Branding online Det virtuelle håndtryk består af det,

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Installation af Wordpress

Installation af Wordpress Kræver et webhotel der kører PHP og database (MySQL) Installation af Wordpress Wordpress-grund-programmet downloades fra WordPress.org det er gratis Fra webhotellet skal man have 4 informationer som skal

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Networking og Jobsøgning med LinkedIn

Networking og Jobsøgning med LinkedIn Foredrag hos Hanne Rude 8. oktober 2012 Networking og Jobsøgning med LinkedIn Morten Vium Find mig på LinkedIn: mortenvium.dk/linkedin Mere om mine foredrag: ModerneJobsøger.dk/foredrag-linkedin-ekspert-morten-vium

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Networking og Personlig branding med LinkedIn

Networking og Personlig branding med LinkedIn Foredrag hos Kost & Ernæringsforbundet 18. september 2012 Networking og Personlig branding med LinkedIn Morten Vium Find mig på LinkedIn: mortenvium.dk/linkedin Mere om mine foredrag: ModerneJobsøger.dk/foredrag-linkedin-ekspert-morten-vium

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1 Scenario of focus group 1: Issac, 13 years old and Oskar, 14 years old Two young boys, recruited at Game practicing basketball together at the court. The interview was conducted in Danish, as they felt

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Rapport om efteruddannelse i New York

Rapport om efteruddannelse i New York Rapport om efteruddannelse i New York Deltagere: Maj Munk, Kevin Walsh, Louise Brodthagen Jensen, Steffan Frandsen og Sune Paarup Odér (Berlingske Media: B.T., bt.dk og Sporten.dk) Formål Den overordnede

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Publikation af artikel. Forskningstræningsmodul 1 Nov 2016

Publikation af artikel. Forskningstræningsmodul 1 Nov 2016 Publikation af artikel Forskningstræningsmodul 1 Nov 2016 At publicere Hvad er jeres erfaringer? Hvornår bør man publicere Om muligt altid Både positive og negative resultater Muligheder for formidling

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

ElevIntras værktøjer. En gennemgang af udvalgte værktøjer. Version: August 2012

ElevIntras værktøjer. En gennemgang af udvalgte værktøjer. Version: August 2012 ElevIntras værktøjer En gennemgang af udvalgte værktøjer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Værktøjer i ElevIntra...4 Læsekontrakt...4 Motionskontrakt...7 Faglig læsning...10 Tip en tekst...12 Gæt

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

"Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS

Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef Guide i at bruge RSS "Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS v/ Kim Elmose, januar 2007 1 Få bedre overblik over nyhederne med RSS Forkortelsen RSS eller ikonet dukker op på stadig flere

Læs mere

SEMINAR OM SELVUDGIVERE PÅ BOGMARKEDET I DAG

SEMINAR OM SELVUDGIVERE PÅ BOGMARKEDET I DAG SEMINAR OM SELVUDGIVERE PÅ BOGMARKEDET I DAG Kulturministeriets Bog- og litteratur panelet/ Århus Universitet & Statens Kunstfond og Center for Litteratur mellem medier på Aarhus Universitet. Velkomst

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug 1 Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål Indhold: Hvorfor en weblog 2 Opret en weblog 3 Det første indhold 5 Et nyt layout 8 Vedligeholdelse og kommentarer 12 Lone Hansen januar 2009

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i gymnasiet Netværksprojekt

Fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i gymnasiet Netværksprojekt Fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i gymnasiet Netværksprojekt Sixtus, 14. september 2011 Hanne Leth Andersen RUC Program 10.00 Hanne Leth: Velkomst og orientering om udvikling, Clbagemeldinger

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Forskellige tekniske apparater kalder på forskellige digetale bruger. Valg af indhold og kontinuitet på en langsigtet

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Startside med basisindstillinger - Wordpress

Startside med basisindstillinger - Wordpress Startside med basisindstillinger - Wordpress Når WordPress er forbundet korrekt til databasen på dit webhotel kommer dette skærmbillede frem. Sidens titel f.eks. : mit testsite Titlen kan nemt ændres senere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere?

Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere? Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere? Hvem er jeg? Manon de Jongh, Organisatorisk adfærd, fra Holland Organisationskonsulent, partner Dr. afhandling

Læs mere

Lav din egen hjemmeside/blog. Dag 1 22-10-2015. Agenda d. 25. oktober 2015. Pc ere på nettet. Præsentation. Hvad er WordPress? Hvad er WordPress?

Lav din egen hjemmeside/blog. Dag 1 22-10-2015. Agenda d. 25. oktober 2015. Pc ere på nettet. Præsentation. Hvad er WordPress? Hvad er WordPress? Agenda d. 25. oktober 2015 Lav din egen hjemmeside/blog Dag 1 Præsentation af underviser og deltagere Pc erepå nettet Hvad er WordPress? Og hvad er forskellen på en blog og en hjemmeside Hej verden Kvik

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

dobbeltliv På en måde lever man jo et

dobbeltliv På en måde lever man jo et Internettet er meget mere end det opslags - værk, de fleste af os bruger det som. Artiklen åbner for en af nettets lukkede verdener: spiseforstyrrede pigers brug af netforums. ILLUSTRATIONER: LISBETH E.

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Reviewprocessen

Forskningsprojekt og akademisk formidling Reviewprocessen + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 20 Reviewprocessen + Læringsmål Forstå reviewprocessen ved videnskabelige artikler Kende til almindelige reviewkriterier Kunne udføre et review (inden for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere