I øjenhøjde med moden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I øjenhøjde med moden"

Transkript

1 I øjenhøjde med moden

2 Indholdsfortegnelse Executive summary... 2 Indledning og problemstillinger... 3 Problemformuleringen... 4 Metode og afgrænsning... 5 Teknologiens udvikling... 8 Bloggen som medie Modebloggeren & Modebloggen Journalisten vs. Bloggeren Ny udvikling - den Nye modeblogger Nye tider Vejen til bloggernes læsere Til eksamen Konklusion Refleksion Litteraturliste Bilag

3 Executive summary PBA dec Nanna Petersen Communication design This is a thesis about the fashion bloggers and how their great success have changed the communication in the Danish fashion industry. The fashion bloggers have become huge phenomena, because of their ability to connect to their readers through identification. They can present fashion in a way magazines cannot, because the fashion bloggers are normal people like the readers, and they can relate to them. They bring fashion at eye level with the readers in a way magazines do not, and that create a special bond between the blogger and the reader. Some of the element in the reality genre is present when you look at the connection between blogger and reader. Also the appeal of the blog phenomena is comparable with the reality genre. Fashion companies have been interested in cooperating with the bloggers because of their ability to reach the companies costumers through their blog. They have therefore been sending presents to fashion bloggers because they want publicity through their blogs. But the bloggers are no longer willing to corroborate with the fashion company, for small presents, because they know what kind of value they can bring to the company. They feel that the companies only contact them to get fast and free publicity, and they wont stand for that anymore. They want companies to contact them differently. Through this thesis, there will be an analysis about what companies today are doing wrong in their communication with the fashion bloggers and a solution to how they can approach the bloggers differently and thereby create value. 2

4 Indledning og problemstillinger Modeverdenen har altid haft en klang af det ekstravante og har været et lukket land, hvor kun insiders eller kendisser havde adgang. Formidlingen har ligeledes altid været meget elitær, og kommunikationen gik udelukkende fra de glittede modemagasinerne ud til forbrugerne. Men globaliseringen i 1990erne, ændrede moden. Med digitaliseringen og internettet er moden demokratiseret. Trickle down effekten, oppefra og ned er ikke længere gældende og alle kan reel set påvirke moden i dag. Dette kommer til udtryk igennem fænomenet modeblogs. Modeblogs er siden 2009 skudt frem i Danmark. Det startede i sin tid med et par enkelte piger, der ytrede deres meninger om mode på nettet, men med det let tilgængelige medie, er det pludselig gået stærkt. Modebloggerne har vundet indpas i Danmark, også godt hjulpet på vej af den enorme medie dækning, og bliver i dag omtalt som smagsdommere og it girls, og sidder på forreste række til modeshows. Ligeledes har mange virksomheder i det sidste halvanden år sendt gaver til bloggerne, i håb om gratis omtale. På trods af Modebloggernes indtog i modebranchen har det dog ikke vagt begejstring hos alle, særligt ikke hos journalisterne. Pigerne får kritik for deres manglende viden om modens historie og useriøse skriverier og fotos. Mange har ligeledes været uforstående overfor, hvorfor almindelige skolepiger pludselig bør have en stemme. Men de har jo alligevel fået kæmpe succes. Hvad er det de kan, de modebloggere? Den lidt frustrerede tilgang til bloggerne, var også noget jeg bemærkede gennem mit praktik forløb på PR bureau, hvor arbejdet med bloggerne ofte besværliggjorte processerne i forhold til, at integrere dem med resten af branchens spillere, særligt journalisterne. Gennem netværket hørte jeg ofte en modvilje når emnet faldt på bloggerne, og en klar forventning om gratis omtale, hvis folk sendte bloggerne vareprøver. Igennem forløbet undrede denne frustration mig, og konkluderede, at frustrationen måtte bunde i en forkert håndtering af sagen. De må på en eller anden måde tackle kontakten med bloggerne forkert. Efter research 3

5 på nettet faldt jeg over artiklen Guide: Fang modebloggernes opmærksomhed 1 samt De billige bloggere der blev magtfulde 2 på Fashion Forum, som underbyggede min tvivl. Virksomhederne har tidligere sendt bloggerne små gaver i bytte for omtale på bloggen. Men i artiklerne fortælles, at bloggerne i dag er trætte af flere af virksomhedernes måde, at kontakte dem på. Ud fra førnævnte artikler har bloggerne ændret karakter, og siger i dag mere nej til gaver. Med udgangspunkt i mine observeringer, vil jeg gennem dette speciale undersøge hvad det er der har ændret sig og om modevirksomhederne reelt mangler vejledning eller oplysninger om, hvordan de skal håndtere arbejdet med bloggerne. Før jeg kan bekræfte eller afkræfte dette, er jeg nødt til at få afklaret, hvad det er de modebloggere kan. Bloggernes succes er gået meget stærkt. Men hvad udspringer det af, hvorfor er de blevet en succes i Danmark og hvilken indvirkning har det haft på modebranchen. Hvorfor opstår sådan et fænomen som modebloggen i det hele taget? Ydermere vil det være interessant, at afsøge, hvorfor bloggerne ikke længere stiller sig tilfreds med gaver fra virksomheder som ellers tidligere så ud til at virke. Hvad er det for en konflikt der sker i mellem bloggerne og virksomhederne. Hvad gør de galt i deres kontakt med bloggerne, hvorfor virker gave tricket ikke længere? Hvad er det der har ændret sig i blogsfæren? Problemformuleringen Problemformuleringen lyder således: Hvilke faktorer danner baggrund for modebloggens succes, og hvilken betydning har det for modeformidlingen i Danmark Hvilken betydning har modebloggernes ændrede status for virksomhederne, og hvordan kan de skabe et godt forhold til bloggerne som skaber værdi? 1 Guide: Få modebloggernes opmærksomhed, Naja Helene Hertzum, De billige bloggere der blev magtfulde, Katja Moikjær,

6 Metode og afgrænsning PBA dec Nanna Petersen Communication design Rapporten tager udgangspunkt i ovenstående problemformulering og problemstillinger. Jeg vil primært benytte mig af metoden Desk research, og kvalitative metoder, hvor jeg forsøger, at finde frem til grunden for modebloggens succes. Dette vil jeg bl.a. gøre gennem relevante artikler, teori. Derudover vil jeg igennem Field research gennem mit arbejde på PR bureau benytte mig af mine observeringer og erfaringer for at afdække svarene i opgaven. Da bloggernes field er nettet, vil jeg studere og følge med i blogsfæren på nettet, og gennem observationer søge at finde forklaringer på modebloggens succes. Jeg har tilladt mig, at kalde det virtuel field research. Der findes mange artikler om fænomenet grundet den store mediedækning, og jeg vil derfor gennem grundig research udvælge kilder der har relevans for besvarelsen af spørgsmålene. Gennem artikler bragt på dseneste.dk, digitaletanker.dk og modebevægelsen vil jeg ydermere studere dialogen og diskussionen i kommentarfelterne, da jeg i min research opdagede, at eksperter bag artiklerne gik i dialog med sine læsere og derved videregav ny information derigennem. Jeg vil med inspiration fra Dart modellen 3 belyse relevante vinkler for at finde frem til problemformuleringens svar. Opgaven vil være opdelt i to, hvor første del er en analyse med fokus på modebloggen, modebloggeren og fænomenet generelt, som vil danne ramme for besvarelsen af, hvilke faktorer der ligger til grund for modebloggens succes. Anden del af opgaven er en analyse af problematikken i mellem bloggerne og virksomhederne, samt et løsningsforslag der kan hjælpe virksomhederne med, at skabe et godt forhold til bloggerne. Jeg indleder opgaven med et kort oprids af de ændringer internettets indflydelse har haft på kommunikationen. Jeg mener, det er nødvendigt at fremhæve, hvilke elementer der kan forklare, hvorfor bloggen eksistere i dag. Dette er langt fra hele internettets historie, da ikke er relevant i forhold til problemformuleringen. Jeg vil dernæst lave en karakteristik af bloggen som 3 Modeforskning: Nyt værktøj kortlægger din intuituin og giver en skarpere designproces, Moussa Mchangama,

7 medie, da flere af bloggens karaktertræk er med til at belyse, hvorfor modebloggeren med sin blog er blevet populær. Til at tilegne med viden om udviklingen og bloggen, vil jeg benytte teori fra bøgerne, Lyt til elefanterne, Blog kunder i butikken, Weblog og Dit virtuelle håndtryk. I afsnittet efter sættes fokus på modebloggen og modebloggeren, og der vil i dette afsnit søges efter forklaring på hvad det er modebloggeren kan, som kan begrunde modebloggerne succes. Jeg vil søge efter, at afdække hvad det er for et behov modebloggerne opfylder, og hvad de kan kontra den traditionelle modeformidling vi kender fra magasinerne. Jeg vil benytte eksempler, fundet gennem research på nettet, fra kommentarfelterne fundet på Isabella Thordsens blog for, at belyse det særlige bånd der kendetegner forholdet mellem bloggeren og læseren. Valget af Isabellas blog, er truffet på baggrund af den store aktivitet der forgår derinde. Isabella vant ligeledes prisen for året blogger talent i oktober 2011, og på baggrund af min research er hendes blog et godt eksempel på en modebloggers succes. Jeg vil ydermere inddrage svar, fra et interview vist på Go morgen Danmark d. 28/ med Chris Pedersen, moderedaktør på COVER, som tillige giver en forklaring på, hvad det er modebloggerne kan. Da bloggeren igennem bloggen iscenesætter sig selv, har jeg fundet det interessant, at inddrage teori om reality genren, for derigennem at finde forklaringer på, hvorfor modebloggen har vundet indpas hos læseren. Jeg har her benyttet relevant teori af Anne Jerslev, Vi ses på TV, da jeg ligeledes bruger Jerslev igennem opgaven. Jeg bruger hendes teori fra Kap.1 for at belyse, hvorfor læserne tiltrækkes af modebloggen. Afsnittet samarbejde er en kort beskrivelse af den situation virksomhederne har måtte forholde sig til i takt med bloggernes succes. Jeg belyser ligeledes flere faktorer der har indflydelse på bloggernes succes, samt hvilke konsekvenser der spiller ind, når bloggerne indgår samarbejde med en virksomhed. Dette har jeg valgt at belyse, da samarbejdet mellem bloggeren og virksomheden er i fokus i denne opgave. Journalisternes kritik af modebloggerne har jeg valgt at undersøge nærmere, da 6

8 modebloggerne er blevet magasinernes konkurrenter. Det vil være interessant, at få et billede af, hvad det er bloggerne tilbyder deres læsere i forhold til magasinerne med det formål, både at svare på spørgsmålet om modebloggernes succes, men samtidig også hvordan de ændre formidlingen af mode i forhold til journalisterne. Afsnittet ny udvikling, den nye modeblogger, belyser den udvikling modebloggeren har gennemgået de sidste par år. Jeg vil inddrage eksempler fra min research i blogsfæren, som viser bloggernes nye status som idoler. Det er nødvendigt, at belyse da denne udvikling da den ligger til grund for modebloggernes ændrede holdning i forhold til samarbejde. Det er et vigtig aspekt, at have forståelse for, for at kunne analysere sig frem til, hvorfor modebloggerne afviser virksomhedernes henvendelser i dag. I de to sidste afsnit vil jeg søge efter svar på problemformuleringens sidste spørgsmål. Til disse afsnit har jeg benyttet mig af skriftligt interview, hvor jeg har kontaktet Kia Ellegaard, projekt leder på Bloggers delight, samt business redaktør på Fashion Forum, Naja Helene Hertzum. Afsnittet nye tider er en analyse af hele problematikken i mellem virksomhederne og bloggerne. Der bliver i dette afsnit klargjort, hvilke fejl virksomheder begår og hvorfor. Jeg inddrager i dette afsnit, citater fra både bloggere og eksperter, for at få et kart billede af hvad problematikken bunder i. Vejen til bloggernes læsere er mit løsningsscenarie, hvor jeg giver mit bud på, hvordan virksomhederne kan blive vejledt i bedre kommunikationsmetoder i forhold til bloggeren. Dette afsnit tager udgangspunkt i udvalgte dele fra bogen 29 spørgsmål af Jan Krag Jacobsen. Afsnittet kan ligeledes opfattes som en optakt til den mundtlige præsentationen, da selve løsningen og mit produkt vil være omhandlingspunktet dér. Produktet som er udarbejdede guidelines til modebranchen, vil ikke blive uddybet i denne opgave, men er vedlagt som bilag. De uddybes og forklares til den mundtlige eksamen. Disse guidelines, er udearbejdet med udgangspunkt i den viden jeg har tilegnet mig gennem processen via teori, artikler og udtalelser fra de anvendte kilder i opgaven. Med mit løsningsforslag med Fashion Forum som afsender, har jeg valgt at tage udgangspunkt i Fashion forum som værende modebranchens foretrukne medie. Jeg vælger derfor at afgrænse 7

9 mig fra den nye situation de går i møde i 2012, da der er på nuværende tidspunkt er usikkerhed om Fashion Forums overlevelse, da de mister deres finansiering. Det samme gør sig gældende i forhold til Modezonens bevilling fra Erhverv og byggestyrelsen. Valget faldt på dem da det var naturligt i forhold til målgruppe og på baggrund af deres erfaringer fra lignende arrangementer. Derfor har jeg valgt at afgrænse mig for deres kommende situation. Jeg har valgt at afgrænse mig fra kvantitative metoder som spørgeskemaer og brugerundersøgelser, da jeg har fundet det nødvendige materiale igennem artikler og teori i forhold til besvarelsen af min problemformulering. Teknologiens udvikling Internet teknologien er i konstant udviklingen, og der opstår hele tiden nye metoder til at bruge internettet som kommunikationsmiddel. Vidensdeling er internettets dna, og nettet har skabt en demokratiseret adgang til global kommunikation for alle, og har derved givet det almindelige menneske mulighed for at komme til orde. I de første år af internettets levetid havde man endnu ikke opdaget mediets potentiale og begrænsninger. Man brugte mediet på samme måde som man benyttede de trykte medier, og man satte med andre ord kun strøm til papiret. Internettet blev set som et supplement til de traditionelle kommunikationsformer. 4 Kommunikationen på nettet var på linje med alle andre medier, som tv, aviser og radio, og blev opfattet på samme måde af lytterne, seerne - folket. Det var massekommunikation fra en én til mange. Det var den klassiske kommunikations model mellem afsender og modtager, hvor afsender karakteriseres som den aktive og modtageren passivt er målgruppe for afsenderes budskab. Det var nyhedsredaktionerne, der alene til og fravalgte dagens nyheder, og besluttede hvad seerne skal se som den vigtigste information. Udviklingen i teknologien på nettet ændrede mulighederne for kommunikationen online, da det gennem tiden blev tydeligt, at dette medie ikke var beregnet til envejskommunikation, som 4 Blog kunder i butikken 14, Lis Holm,

10 de traditionelle medier var. Dette medie var skabt til tovejskommunikation, fra mange til mange og til interaktivitet og dialog. Dette blev særlig tydeligt i og med at flere og flere blev en del af det store globale netværk. Man indså, at det man publicerede var endimensionelt og på trods af, at man kunne ændre i indholdet på hjemmesiderne var det kun statisk tilstede på nettet. Vidensdeling er key word. Det er her, værdien ligger for den enkelte bruger og her potentialet findes for den professionelle kommunikatør 5 Folk skaber deres eget nyheds univers med en strøm af input og output ved, at opsøge det man interesser sig for. Dialogen spiller en afgørende rolle, da læseren ønsker den interaktion på nettet. De sites der kan få læseren til, at opholde sig længst muligt gennem aktivitet og som tillige sørger for nyt indhold er dem ser de mest besøgte. Nettet er for alle, hvilket betyder, at hierarkiske grænser mellem deltagerne på nettet er ophævet 6 Magtfordelingen er udlignet. Alle har mulighed for at byde ind, og det der gør nettet helt særligt som medie er, at det er et redskab som ophæver skellet mellem afsender og modtager, eller vigtigere gør det irrelevant at skelne imellem de to elementer 7. Med den udligning i magtfordelingen har flere netlæsere gennem årene udtrykt deres behov for, at have medindflydelse. Moderne mennesker gider ikke være passive modtagere af ekspertudvalgt stof. 8 Læserne søger efter autencitet og de vil være aktive. De vil have medbestemmelse i, hvad der produceres af stof, og de vil have mulighed for at komme til orde med deres egne meninger. Og teknologien har gjort det muligt. Den gate- keeper funktion, som journalisterne tidligere havde monopol på er demokratiseret, og med teknologiens udvikling har privat personer fået mulighed for, at dele deres viden og erfaringer med hinanden globalt gennem nettet. Den vidensdeling der sker imellem brugerne på nettet i dag, er i den grad blevet en vanesag. Der foregår et samspil mellem folk på nettet som vi stoler på, hvad enten det er rigtige venner, 5 Lyt til elefanterne, 17, Ebbesen og Haug, Blogkunder i butikken 17, Lis Holm, Blogkunder i butikken 17. Lis Holm, Blogkunder i butikken 19, Lis Holm,

11 virtuelle bekendtskaber eller bloggere. 9 Undersøgelser har vist, at 70 pct. stoler på, hvad fuldstændigt fremmede mennesker skriver på nettet, fordi vi føler, vi kender dem. 10 Med andre ord så lytter vi til hinanden på nettet. I bogen Lyt til elefanterne beskrives der gennem en undersøgelse fortaget er PR giganten Edelman, at forbrugerne opfatter en person som sig selv som den mest pålidelige kilde 11. Og gennem nettet er det blevet nemt at komme i kontakt med en som sig selv. Bloggen som medie Webblog er den elektroniske dagbog på nettet publiceres af bloggeren bag siden. Man kan sige det er en dynamisk hjemmeside der hele tiden ændrer sig når nye indlæg publiceres, set i forhold til den statiske hjemmeside. Gennem bloggens format gøres det let og overskueligt for læseren, da det nye indlæg altid ligger først og er dateret. De mest karakteristiske træk ved webmediet er, at det er interaktivt, dynamisk og levende, og disse træk udgør selve rygraden i bloggen 12 Bloggen er et særdeles hurtigt medie, hvor bloggeren har mulighed for hurtigt og ofte, at opdatere sine læsere med nyheder indenfor en given passion eller interesse, og reagere på eventuelle kommentarer fra læserne. Den hastighed som mediet tilbyder betyder, at dette medie lægger sig mere lig mundtlig kommunikation, end noget andet skriftlig medie 13. Dette aspekt spiller en vigtig rolle set i forhold til, den dialog vi som læsere og brugere ønsker, at have med vores medmennesker på nettet. Adgangen til mediet spiller ligeledes en stor rolle. Alle har mulighed for på få minutter, at oprette en blog helt gratis, hvilket også ligger til grund for de tusindvis af blogs der er skudt frem gennem de sidste par år. Et af de interessante karaktertræk ved bloggen er, at alle pludselig får mulighed for at komme 9 Lyt til elefanterne 17, Ebbesen og Haug, Modebloggerne sidder på første række, Malin Schmidt, Lyt til elefanterne 18, Ebbesen og Haug, Blogkunder i butikken 20, Lis Holm, Blogkunder i butikken 20, Lis Holm,

12 til orde, og kan ytre og dele sine meninger globalt med mange mennesker på samme tid. Dette har skabt kritik af bloggen som bare at være en digital dagbog en sniksnak om bloggerens liv, som ifølge mange bare er unødig fyld på nettet. Dette er dog ikke i alle tilfælde aktuelt. Mange blogs udspringer snarere af et ønsket om, at publicere stof, som ikke findes andre steder. 14 Gennem bloggen deler bloggeren sin viden og personlige holdning som vedkommende ønsker at dele og diskutere med sine læsere. Den personlige vinkel, kommer også til udtryk i skrivestilen og udtrykket på bloggen som er meget uformel. Da bloggens hurtige format ligger op til hyppige opdateringer og til en mere personlig og uformel kontekst, vægtes det æstetiske designs af siden heller ikke i så høj grad som på statiske hjemmesider, da det er indholdet på bloggen der er i fokus. Hjemmesider designes visuelt til, at understøtte en person eller virksomheds brandværdi. Derudover ændre udseende sig ikke fra dag til dag, og fungerer mere som et informativt visitkort for siteejeren 15 eller virksomheden. Netop det personlige aspekt i bloggen har stor indflydelse på, hvorfor blogs er blevet så populære. Webblogs fascinerer, fordi de afspejler vores fælles liv som mennesker 16 Læseren får indblik i sine medmenneskers tanker og handlinger, og får ydermere indsyn i andre menneskers ægte natur, som ofte er redigeret ud af andre genre. Bloggeren står ofte tydeligt frem på bloggen med navn, ansigt, stemme og personlighed. Dette autentiske aspekt, gør det nemt for læseren hurtigt, at identificere sig med læseren, da bloggeren jo bare er et helt almindeligt person, med en tilsvarende tilværelse som læseren selv. Emnet på bloggen er udgangspunktet, men den personlige tilgang og bloggerens personlige holdning er det essentielle. Det er dialog formen som er kendetegnet ved bloggen, da den enkelte bruger oplever sig slev i dialog med andre. Denne relation, at være i øjenhøjde med læseren, er et key element i bloggernes succes. Bloggeren er interesseret i, at dele sine oplevelser, viden køb eller råd med læserne og de er meget interesseret i spørgsmål og dialog. Bloggere er som regel interesserede i andres mening, og på bloggen rækker de ud efter den. 17 Den tovejskommunikation mediet ligger op til mellem bloggeren og læseren betyder at der derved dannes en relation dem i mellem, hvor deres fælles interesse, i dette tilfælde mode, 14 Dit virtuelle håndtryk 58, Abelone Glahn, Dit virtuelle håndtryk 59, Abelone Glahn, Blog kunder i butikken 9, Lis Holm, Weblogs 15, Abelone Glahn,

13 danner baggrund for den første kontakt. Men vælger læseren, at følge bloggen kontinuerligt, styrkes denne relation da der fremadrettet vil være en ongoing kommunikation imellem dem. Det kræver selvfølgelig at bloggeren konstant oploader interessante emner på bloggen og formår at pleje og delagtiggøre sine læsere i det daglige liv på bloggen. Blogsfæren, netværket omkring bloggen, er med til at gøre mediet dynamisk, da andre bloggere gennem links og kommentarer knytter bloggen sammen med andre blogs. Dette er et af de aspekter der gør bloggen interessant at følge. Er indholdet på bloggen spændende nok, vil nyheden sprede sig. Disse faktorer gør bloggen til en langt større kanal, end hvis det bare var endnu en radiostation i mængden 18. Bloggeren, som afsender, bestemmer hvad hvert indlæg skal omhandle, men diskussionen om indholdet via kommentarsporet, gør bloggen til brugernes. På den gode webblog bliver man suget ind i en strøm af samtaler, links og indlæg om et emne. 19 Bloggen ligger op til en masse trafik, og jo mere feedback, samtale og links til andre blogs desto flere besøg vil bloggen have. Bloggerne linker til hinanden og til deres kilder og synliggør derfor deres netværk. På dette punkt adskiller bloggerne sig fra de etablerede nyhedsmedier. De gode bloggere forstår, at anerkendelsen kommer ved, at inddrage netværket og linke til andre og samtale på andre blogs. De der allerede fra starten ved, at man er deltager frem for afsender har forstået pointen. Dette er netop en af forskellene på modebloggerne og på magasinerne som hidtil har stået for modeformidlingen. Modebloggeren & Modebloggen Modebloggen er en af de kategorier af blogs der i den grad har vundet indpas, både i Danmark og særligt også i udlandet. Siden 2009 er de danske modebloggere stormet frem på den danske modebranche, og er I dag populære som aldrig før. Ifølge Anna Ebbesen og Astrid Haug, forfatterne til Lyt til elefanterne, beskriver de, at modebloggene er domineret af kvinder i 20 erne i byerne og læserne typisk er år. Der 18 Lyt til elefanterne 28, Ebbesen og Haug, Weblogs 15, Abelone Glahn, Lyt til elefanterne 31, Ebbesen og Haug,

14 kan selvfølgelig være undtagelser i denne karakteristik. Modebloggen er gået fra at være en fritidsinteresse for modeinteresserede piger til en enorm magtfaktor i modebranchen. På modebloggen udtrykker bloggeren bag, sin holdning til tidens tendenser og ytre sin mening om god stil. Modebloggen indeholder også mange aspekter fra hverdagslivet, da modebloggeren ofte informere sine læsere om, hvad der sker i hendes liv, og hvilken livsstil hun lever. Da mode er en personlig ting lægger de to genre sig meget tæt op af hinanden. Modebloggeren fortæller om sit nyeste køb eller om hvilke tendenser der er på vej. Når nye kollektioner lanceres i butikken, skriver bloggeren om, hvilke ting hun gerne vil eje, og hvordan hun vil sammensætte de forskellige styles. Som læser har man mulighed for, at følge den blogger man bedst kan identificere sig med, hvem hvis stil eller kropsbygning der passer bedst til ens egen, eller den der inspirerer en til nye ting man ikke selv havde tænkt på. Den identifikation der opstår mellem læser og bloggeren, spiller en afgørende rolle, da bloggeren er personlig og i øjenhøjde med læser. På bloggen leveres ærlighed og ægthed, som modemagasinerne ikke kan levere. Bloggerne leverer samtidig en personlighed, som magasinernes redaktioner ikke kan måle sig med. 21 Der forgår en spejling imellem læseren og bloggeren, da hun også bare er en almindelig pige ligesom læseren selv. Det er væsentligt at have i mente, da dette er en af faktorerne til modebloggens succes. Modemagasinerne viser primært mærker, som den normale forbruger ikke har budget til. Bloggeren der er i samme båd som læseren, shopper budgetvenlige mærker, hvor alle kan være med. Når man skimmer de forskellige modeblogs danner der sig et tydeligt billede af, at det er de såkaldte high street mærker der dominere blogsfæren. På modeblog tjenesten Zeitgeist 22, viser søgemaskinen ligeledes, at de mærker der omtales mest på blogs er mærker som H&M, asos, COS og ZARA. Bloggeren taler ikke med samme elitære stemme som magasinerne. De er i øjenhøjde med læseren og sælger ikke bare uopnåelige drømme. Som en slags digital veninde 23 opstår der et bånd imellem bloggeren og læseren der er af stor værdi, fordi dette bånd er umuligt for magasinerne af efterligne. 21 Lyt til elefanterne 34, Ebbesen og Haug, Zeitgeist Lyt til elefanterne 35, Ebbesen og Haug,

15 Det personlige veninde forhold mellem bloggeren og læseren er også et element som Acie, indehaver af modebloggen Agurkeliv, mener kan være svaret på den afhængighedsdannelse modebloggen har skabt for læserne. Det er min fornemmelse, at denne afhængighedsdannelse kan tilskrives flere. Det er meget vigtigt for mig, at der er en personlig tilgang til og vinkel på alt. jeg betragter mine læsere som virtuelle veninder. Jeg fortæller dem meget (men langt fra alt!), laver skæg, viser dem mit nyeste køb og fortæller om de sko, jeg sukker over. Præcis som jeg gør det til mine rigtige veninder, 24 fortæller Acie på dseneste.dk Det personlige forhold bloggeren formår at skabe til sine læsere er helt unikt, da det samspil der forgår imellem dem reelt kan sammenlignes med en rigtig veninde. Gennem den interaktion bloggeren har med sine læsere opretholdes illusionen om, at de rent faktisk er veninder, da læseren følger bloggen kontinuerligt hvilket betyder, at bloggeren er blevet en fast del af læserens hverdag. Det betyder også, at læseren bruger sin blogger veninde i ligeså stor grad som bloggeren indvier læser i sit liv: Michelle december 2011 d. 00:48 Ville lige hører om dine Jeffrey Campell sko også lige skulle gås til inden de var gode at have på? Synes de er meget stramme omkring tæerne Udover, at bloggeren og læseren taler sammen, som var de rigtige veninder har veninde forholdet også et følelsesmæssigt lag, der i den grad må være kernen i modebloggens succes. Den autencitet bloggeren udviser gør, at læser danner en følelsesmæssig relation til bloggeren som betyder, at læser derfor deler både glæder og sorger, ligesom man ville gøre i et rigtig veninde forhold. 24 Modebloggerne kommer om i vil det eller ej, Søren Storm Hansen, Eksemplet fra Isabellathorsen.dk,

16 Henriette Froulund Wybrandt oktober 2011 d. 17:49 Det er rigtig flot gået af dig Er helt stolt på en måde hehe ved ikke rigtig hvorfor, men nok fordi jeg har fuldt din blog så længe at jeg føler at jeg er en del af den som du selv siger. Af dine faste læsere er Ida Nørgaard 28. oktober 2011 d. 18:54 Det er en meget mærkelig følelse, at være så glad på vegne af et menneske, som man egentlig ikke kender? Jeg synes du har fortjent det så meget kære Isabella, du gør det helt fantastisk. Louise Dyhrberg Schwartz 28. oktober 2011 d. 19:20 Mange tusind gange tillykke. Jeg havde fri i dag, men havde alligevel sat mit vækkeur til 06:30, bare for at se dig i TV. Jeg synes du er super sej og det er helt klart fortjent! Marie 28. oktober 2011 d. 19:38 Du fortjener virkelig den pris mere end nogen anden. DU er så knaldhamrende dygtig. Det er ikke hver dag man møder en der er så chic, har så meget overskud, og samtidig er SÅ sød og jordnær at man som læser virkelig ikke kan andet end at være helt vild med dig Ud fra kommentarerne er det tydeligt at se, at læserne udtrykker en oprigtig glæde på Isabellas vegne, selvom de egentlig ikke kender hende, som de også selv påpeger. Disse kommentarer er et fantastisk eksempel på, hvad det er modebloggeren kan. De kan skabe en personlig kontakt til deres læsere og skabe et bånd der gør,at læserne lytter til bloggerne. 26 Eksempel fra Isabellathordsen.dk på baggrund af hendes deltagelse i go morgen Danmark,

17 Mediets hastighed passer perfekt til modebloggen, da bloggerne ofte oploader deres fund mens de stadig står i butikken, og derfor har mulighed for at fortælle præcist hvor mange styles og størrelser der er tilbage. På denne måde guider bloggeren sine læsere til et godt køb ved, at screene butikker og nettet for læseren. Faktoren, at det er gratis, at følge bloggerne spiller en stor rolle. Man kan følge ligeså mange blogs som man har lyst til uden, at bruge så meget som en krone. Anna Ebbesen, uddannet cand. mag i Film- og Medievidenskab fra Københavns Universitet, har gennem sit arbejde som rådgiver på Advice digital, fulgt og studeret modebloggerne i et år. Hun fortæller i et kommentarfelt på digitaletanker.dk at hun fx shopper rundt mellem flere modeblogs som overspringshandling, men ville aldrig købe flere modeblade på samme uge. 27 Denne tendens stemmer ret sandsynligt overens med andre modebloglæseres forbrug, da modemagasinerne er rimelig dyre og man som forbruger derfor har en præference for, hvilke magasiner man køber om måneden. Kasper Bergholt, fra battle and bounce fortæller I artiklen Hvem vil have magten over moden på 28 kommunikationsforum, at det ikke kun er antallet af blogs der er skudt frem med lynets hast de sidste par år. Læserskaren følger eksplosivt med 29. Masser af unge modeforbrugere bruger bloggerne til daglige opdatering og inspiration, og modebloggerne er blevet stil ikoner, som forbrugerne lytter til. Analyser viser, at mange skal have et morgenfix på deres yndlingsblog, værende det sig om musik, mad eller mode ligesom mange kigger forbi avisernes nyhedssektion, fortæller Kasper yderligere i artiklen 30. En faktor som finanskrisens påvirkning på de trykte medier kan også haft indvirkning til bloggernes succes. Der bliver solgt stadig færre modemagasiner ifølge Dansk Oplagskontrol, 27 Danske modeblog på vej mod svensker tilstande, Ebbesen, 2009 kommentar, Hvem vil have magten over moden, Mai Kallehave, Hvem vil have magten over moden, Mai Kallehave, Hvem vil have magten over moden, Mai Kallehave,

18 samtidig daler annoncørernes interesse også for print. 31 Læsere af kvinde og modemagasiner er i forvejen på nettet, og er meget aktive. Både klik adfærd og net køb ligger langt over befolkningens niveau. 32 Man kan sagtens argumentere for, at onlineshopping kan have haft indvirkning på bloggens succes. På bloggen får du nemt anbefalet de nyeste køb og ved et enkelt klik sendes du direkte videre til webshoppen og kassen. Med modebloggen, som leverandør af nyeste varer og tendenser har forbrugeren mulighed for, at blive opdateret flere gange dagligt og ikke kun den enkelte gang om måneden som alle modemagasiner gør i dag. Disse fashionistaer udstikker dermed stildoktriner i nutid og kæmper ikke som magasinerne med deres deadlines for stadig, at være aktuelle ved udgivelsestidspunktet, 33 forklares der i Lyt til elefanterne. Bloggeren har mulighed for, at tilbyde sine læsere indhold og billeder, af alt hvad der sker i modebilledet fra dag til dag, og minut til minut, hvor magasinerne må nøjes med at behandle moden generelt. Det faktum, at magasinerne arbejder fire måneder forud, betyder også at flere tendenser næsten er forældet når det færdige magasin endelig er på gaden. Moden, som er så omskiftelig, er skabt til at blive formidlet gennem et hurtigt medie. Og der kommer magasinerne til kort. Magasinernes fotoserier viser udelukkende kollektioner fra High End fashion brands, som den gængse forbruger og magasinlæser ikke har råd til. Man kan derfor sige, at der var skabt et målgruppe hul, da der har manglet nogen til at formidle mode til målgruppen for high street mærkerne. Denne målgruppe er rent faktisk købestærk, men har ikke råd til tøjkøb i High End prisklasserne. Gennem modebloggernes ændrede modeformidling har den gængse pige også mulighed for at være med. De har taget moden ned i øjenhøjde med forbrugerne og har skabt et mere tilgængeligt modeunivers gennem deres blog. Samtidig forventer den store generation af unge modeforbrugere, at deres verden hele tiden er dynamisk, levende og online 34, da det er sådan de er vokset op. De er vant til at interagere på nettet og forventer den hurtige respons, de er vant til gennem sociale medier, mobiltelefoni 31 Kilde: Gallup index Danmark Kilde: Gallup index Danmark 33 Lyt til elefanterne 35, Ebbesen og Haug, Modekommunikation 2.0, Frederik Bjerregaard,

19 og apps. Der manglede ligesom nogen der kunne formidle mode i det tempo, som denne generation forventer, og der har modebloggerne udfyldt dette hul, da de med bloggens hastighed har mulighed for at imødekomme forbrugeres krav. Chris Pedersen, moderedaktør på COVER, forklarer på go morgen Danmark d. 28/ , at konstellationen mellem modebloggerne med deres day to day nyheder og high street mærkerne,. er virkelig god, nærmest eksplosiv, for når bloggerne ser denne tendens som de måske har set på Kate Moss, så kan den blive udsolgt i løbet af næsten ingen tid 35. Selviscenesættelse og reality Modeblogs og reality er to koncepter der er blevet en fast del af medie billedet i dag. Begge koncepter er utrolig populære og har mange læsere eller seere. Folk i dag, vil gerne helt tæt på, og der er en forøgede interesse for iscenesættelser af det intime rum og enkelt subjektets erfaringer og oplevelser. 36 Folk går op i stil og den individuelle forskellighed. Bloggerne transformerer moden om til det individuelle, og den selviscenesættelse, man ser på blogs, handler netop om, at man adskiller sig fra det almene samtidig med, at man er med på moden, 37 beskriver Anne Jerslev medieforsker ved Københavns Universitet. Det handler om almindelige mennesker og om virkeligheden. Når indholdet formidles af en almindelige person, som du kan identificere dig med, opstår der en slags unik aura af sandhed og autencitet 38 Både bloggen og reality genren er udbydere af dette, da de lader deres seere eller læsere komme helt tæt på. Det største fællestræk må dog være selviscenesættelse. Bloggerne er selviscenesættende, personlige grænsende til det private, uden dog at have reality- genrens selvudleverende og grænseløse udtryk. Der leveres en ærlighed og ægthed på bloggen, som mode magasinerne ikke kan levere. Ydermere leverer bloggerne en personlighed, som magasinerne ikke kan måle sig 35 dyn.tv2.dk/morgentv/id html - D. 28/10 Kl. 06:45 36 Vi ses på tv 15, Anne Jerslev, Vi ses på tv 15, Anne Jerslev, Vi ses på tv 15, Anne Jerslev,

20 med, 39 pointere Anne Ebbesen ligeledes i bogen lyt til elefanterne. Nettet i almindelighed, og bloggen i særdeleshed er de Nye foraer for iscenesættelse 40, mener Jerslev. Reality genrens popularitet kan ses som et udtryk for nogle tendenser, der er karakteriserende for vores samfund i dag. Samme tendenser, som også gør sig gældende i spørgsmålet om, hvorfor modebloggen er blevet så populær. Jerslev nævner til information i august , at det er interessant at drage paralleller mellem mode og reality genren, da det handler om stil og taler til seerens fascination af transformationen, hun påpeger samtidig at reality- tv- formatet - en hybrid mellem fakta og fiktion - er velegnet til at skabe en iscenesat drømme - virkelighed, som modeverdenen og - magasinerne traditionelt er eksponent for. Reality genren lukker seeren helt ind og åbner op for det private og intime. I dag vil den der afslører sine følelser knytte bånd til seeren, og seeren vil få en følelse af, at der er adgang til det mest personlige, 42 forklarer Jerslev i bogen Vi ses på TV. Denne tendens er både interessant og aktuel, da det er denne trend i samfundet der kommer til udtryk, når en stor del af befolkning udviser et behov om, at eksponere sig selv for offentligheden samtidig med, at der er et behov for at blive lukket ind bag privat sfæren hos et andet menneske, man reelt ikke kender. Bloggeren indvier sine læsere i deres liv, gennem deres indlæg, og lader læseren kigge med i deres digitale dagbog. Samtidig inviteres læseren, indenfor gennem billeder, som ofte viser bloggeren i dagen outfit hjemme foran garderobe skabet. De billeder og sammensætning af disse kombineret med tekst er et godt eksempel på den iscenesættelse bloggerne præsentere på bloggen. I kraft af de sociale medier, er den iscenesættelse der sker på nettet blevet tydelig at se, da det at oploade billeder af sig selv er en naturlig del af daglig dagen på nettet. F.eks. på facebook eller på modesiden Stylegallery. 39 Lyt til elefanterne 34, Ebbesen og Haug, Modebloggerne sidder på første række, Malin Schmidt, Modebloggerne sidder på første række, Malin Schmidt, Vi ses på tv 22, Anne Jerslev,

21 Man kan sige forskellen med bloggeren og reality deltageren er, at bloggeren selv kan styre hvor privat man vil være. Det vigtigste er, at have det personlige for øje. Ved at afslører sine følelser, som Anne Jerslev omtaler, skaber modebloggerne et bånd til deres læsere. Disse elementer har mange bloggere styr på. Det har næppe været bevidst da bloggerne startede deres blog i sin tid, men netop det personlig element er jo en faktor der har gjort bloggen som medie og modebloggerne særligt populære. Den tendens der er i tiden, hvor almindelige mennesker har fået et voyeuristisk behov for, at se med bag ved de nedrullede gardiner, ligger til grund for, hvorfor vi følger fremmede menneskers liv, som vi i virkeligheden ikke kender. Dette behov er modebloggerne også med til at dække ved, at lukke deres læsere med ind stuen. Når bloggerne, gennem deres kontinuerlige indlæg hele tiden holder deres læsere opdateret om, hvad de har lavet, eller hvad der står på programmet senere, formår de at fast holde en trofast læserskare. Man kan konkludere, at reality genren og modebloggen har mange fælles træk. Både reality deltager og modebloggerne udtrykker et behov for, at eksponere sig selv. Samtidig udtrykkes det samme behov for voyeurisme fra henholdsvis seere og læsere. Realitygenren har ligesom været forløber for modebloggen og kan være med til at forklare elementer af modebloggens popularitet. Samarbejde Moden er blevet demokratiseret, så der er flere, der kan være med. 43 Den traditionelle hierarkiske og elitære modeformidling er blevet brudt, og moden kommer ikke længere kun oppe fra. Med digitalisering og internet bliver moden ikke længere spredt oppe fra men kommer mange steder fra. Den udvikler - og spreder sig i højere grad horisontalt eller nedefra og op, og alle kan i teorien påvirke moden. 44 Ifølge Maria Mackinney- Valentin, forskningsadjunkt og trendforsker, er det en naturlig udvikling, fordi moden altid er i dialog med samfundet, og hvis noget er»in«i samfundet, 43 Danske modebloggere har fået meget større magt, Martin Finnedal, Mode udvikler sig som skvalderkål, Line Emilie Fedders 20

22 kommer det til udtryk i det store modebillede 45. Den magt som smagsdommere og trendspottere, som bloggerne har fået, er også noget virksomhederne gennem de sidste par år har måttet indse, da forbrugerne reagerer hurtigt på de tips de får fra modebloggerne. Producenterne, har derfor set et kommercielt potentiale i, at samarbejde med bloggerne, 46 nævnes der i Lyt til elefanterne. Mange butikker har udtalt, at de sagtens kan mærke når et bestemt produkt er blevet omtalt på en af de populære modeblogs. I bogen Lyt til elefanterne forklarer Diesels marketing chef Sergei de Candial således: Har vi en modeblogger, der tager en konkret kjole frem og roser den til skyerne, jamen så kan vi se det 47. Modebloggerne kan skabe hype om et enkelt stykke tøj, ved at nævne det på bloggen. Kort tid efter er trøjen, bukserne eller kjolen udsolgt. Læserne lytter til modebloggernes anbefalinger, 48 påpeger Line Dahl, skribent på FRI.DK i artiklen Magtfulde modebloggere bliver modeskabere. Gennem samarbejde med bloggerne, håber virksomhederne derfor på de kan skabe bedre relationer til deres kunder. Nogle af de store brands har accepteret bloggerne i dag og mener at de er vigtigere end stylister og moderedaktører i forhold til at diktere moden. Bloggerne er attraktive, og de skriver ofte indlæg, så brandet hele tiden er opdateret og bliver eksponeret. Denne formidling giver en anden dynamik i forhold til modemagasiner, som kun udkommer en gang om måneden 49 Og med den hurtige udvikling af sociale medier som Facebook og Twitter er der i dag anderledes nye krav om dialog og gennemsigtighed og disse behov kan bloggerne opfylde. De forskellige samarbejder modevirksomhederne og bloggerne imellem, har dog i takt med deres indtog i branchen åbnet op for en debat omkring, i hvilket omfang det er etisk forsvarligt og lovligt at have skjult reklame på bloggen, da bloggerne stort omfang har modtaget gratis produkter, eller har mulighed for at tjene penge ved at omtale en bestemt produkt. Skellet går ved markedsføringsloven, som overtrædes hvis bloggeren modtager penge for at blogge for et 45 Mode udvikler sig som skvalderkål, Line Emilie Fedders 46 Lyt til elefanterne 36, Ebbesen og Haug, Lyt til elefanterne, 35, Ebbesen og Haug, Magtfulde modebloggere bliver modeskabere, Line Dall, Modebloggere giver øget efterspørgsel i butikkerne, Stine Nygaard,

23 firma eller om et specifikt produkt uden at være åben om relationen 50. Netop denne problematik er mange bloggere meget bevidste om i dag. De ved godt hvad deres forcer er i forhold til magasinerne og ægtheden som er bloggernes karakteristikon er vigtig at holde fast i. Modeblogger og projektleder på Bloggers delight, Kia Ellegaard, mener at man som blogger skal forholde sig til virksomhedernes interesse. Hun fortæller i bogen lyt til elefanterne at, Man skal være åben omkring de tilbud og events man deltager i, så der er en gennemsigtighed og troværdighed. Min force som modeblogger er, at jeg ikke skal stå til regnskab for nogen og jeg kan udvælge, hvilke reklamer/events/pr jeg vil deltage i 51 Marie Hedemann, Cand. Mag. i medievidenskab, pointere dog også til Politikken, at der dog stadig er en høj moral i den danske blogsfæren. For som hun siger Der er kontant afregning fra læserne, hvis de glemmer at sige, hvor de har fået tøjet fra. Kommentarerne kan hurtigt blive meget grimme 52. Hedemann skrev i 2010 speciale om netop modebloggen. Med den virale effekt de sociale medier tilbyder forbrugeren i dag, går der ikke mange minutter før læsernes kommentarer kan have en afgørende betydning for bloggen fremtid, hvis læserne opdager, at bloggerne er uærlig omkring evt. samarbejder eller gratis produkter. I forhold til samarbejde mellem virksomhederne og bloggerne mener Anna Ebbesen at det er en god ide. Men hun forklarer samtidig på dseneste.dk, at ægtheden er vigtig at holde fast i. Det gode ved bloggere er jo deres umiddelbarhed, nærvær og personlighed, de er en slags demokratisering af moden, der har udfyldt et tomrum i modeformidlingen. 53 forklarer Ebbesen. Kia Ellegaard Møller mener ligeledes, at bloggernes udfordring i dag er, at bevare det troværdige og det mere forbrugerorienterede blik på moden Lyt til elefanterne 37, Ebbesen og Haug, Lyt til elefanterne 36, Ebbesen og Haug, Danske modebloggere har fået meget større magt, Martin Finnedal, Modebloggere på kant med loven, Søren Storm Hansen, Modebloggere på kant med loven, Søren Storm Hansen,

24 Journalisten vs. Bloggeren PBA dec Nanna Petersen Communication design Ikke alle i modebranchen har været lige begejstret for bloggernes indtog i modeverdenen. Søren Storm Hansen beskriver på dseneste.dk i marts 2010, hvordan modeekspert Uffe Buchard i et interview i Go morgen Danmark, udtrykker sin ringe begejstring for bloggerne og for deres nye magtposition. Han(Uffe) mener, at han som journalist og ekspert, bør have en større stemme end disse blanke duller da han har sin modehistorie i orden 55 beskriver Storm Hansen. Denne reaktion er, som Storm Hansen også påpeger, et godt eksempel på, at eksperter og journalister er frustrerede over den forskydning der er sket i magtbalancen. De tror, at de har krav på autoritet, fordi de er journalister og ansat i etablerede medievirksomheder. 56 Malene Malling, udgiver af Cover konstaterer også på dseneste.dk, at bloggerne ikke leverer dybde, refleksion og perspektiv, og at de er selvudleverende. 57 Hvorimod moderedaktør på ELLE Cecilie Christiansen, anerkender identifikationselementet i bloggen, som hun mener har været med til at gøre bloggen ekstra populær. En god blogger har en personlig stil og en mening om moden, 58 fortæller hun til Urban i januar Men hun er samtidig af samme mening som Buchard og mener, at det de ikke kan er, at tage moden op på et højere niveau, og være eksperter på moden rent generelt 59. Journalisternes håndtering af modenjournalistikken er dog et emne der tit har været til debat. Else Skjold, der forsker i mode hos CBS og Designskolen i Kolding, fortæller til DR Kultur, at hun mener dækningen af moden er enormt utilstrækkelig, og i redaktionerne er der en enorm berøringsangst over for det, der ikke er beskrivende og rosende. Der mangler i den grad mere nuancerede artikler og en kritisk holdning til moden som stofområde Blanke modebloggere truer Uffe og Lisbeth, Søren Storm Hansen, Blanke modebloggere truer Uffe og Lisbeth, Søren Storm Hansen, Modebloggerne har haft deres 15 minutter, Søren Storm Hansen, De blogger sig frem i moden forreste rækker, Karina Edlund Jensen, De blogger sig frem i moden forreste rækker, Karina Edlund Jensen, Forskere: Dansk modejournalistik er for ukritisk, Annegerd Lerche Kristiansen,

25 Et problem med magasinerne er, at ikke differentierer sig meget fra hinanden, samtidig er der en masse reklame gemt imellem siderne. 61 Magasinerne er så afhængig af annoncørerne, da de på ingen måde kan overleve udelukkende på salg til læserne. Det betyder at mange af magasinernes sider af præget af annoncørernes stemme og de fleste modemagasiner indeholder styles og produkter i en prisklasse, hvor den normale forbruger ikke kan være med. På trods af trendforskerne kritik af modejournalisterne tilgang til journalistikken, ændrer det dog ikke på journalisternes ejerfornemmelser over deres hverv. De agerer efter informations hierarkiet, og forsøger at fastholde deres position på toppen og deres rolle som gate keepere. En af deres store fejl er dog, at de insisterer på at tale til og ikke med deres publikum. De har ikke forstået netværket og det, at bruge den fælles viden. Den attitude, Uffe har overfor bloggerne eller brugergenereret journalistik, er et godt eksempel og viser den generelle holdning meget godt. Modebranchen praktiserer ikke tovejs kommunikation, og har altid som gate keepere haft monopol til at diktere trenden (med annoncørernes penge i baghånden). Men med bloggernes fremkomst, er der i dag andre om buddet. Journalisterne føler, at bloggerne bevæger sig ind på deres territorium, da de ikke har samme uddannelse og erfaring, og ikke formår at sætte moden i perspektiv ifølge dem. Dette kan opfattes komisk, da netop det manglende perspektiv, er det journalisterne ligeledes kritiseres for. At anskue bloggerne som professionel modejournalist er dog fuldstændig misforstået. Deres funktion er netop ikke at formidle moden som magasinerne gør, men netop at udfylde det føromtalte målgruppe hul, og formidle den økonomisk tilgængelige mode til den gængse forbruger. Pointen i diskussionen omkring, hvem der er vigtigst, de professionelle journalister vs. de uudannede bloggere, er dog ligegyldig for forbrugerne. Begge parter har en betydning i modebranchen i dag, og det ene medie afløser ikke det andet. De formidler moden, med hver 61 Forskere: Dansk modejournalistik er for ukritisk, Annegerd Lerche Kristiansen,

26 deres forudsætninger. Og journalisternes anklage angående bloggerne amatørisme er jo sådan set reel nok. Det journalisterne bare ikke anerkender er, at udgangspunktet som amatør jo netop er pointen. Bloggerne tager moden ned i øjenhøjde med forbrugeren. Gennem autenciteten som sprog skaber de identifikation og spejling hos forbrugeren, som magasinerne på ingen måde formår. De kan relatere sig til bloggeren, det er en person som mig - og med samme budget. Bloggerne har også flere gange udtalt, at de ikke er eksperter i mode og det heller ikke er det de prøver på at være. At kalde dem selvudleverende er også at skyde forbi målet. De er personlige hvad professionel kommunikation aldrig er. En blogger skriver jeg, hvor en journalist skriver denne signatur, pointere Storm Hansen på dseneste. Han fremhæver samtidig at tiltaleformen jeg er fremtiden frem for denne signatur 62. De er en del af en Google- generation, der er eksperter i selviscenesættelse og i en individuel stil, som de gerne vil dele med andre. De er med andre ord eksperter i et personligt take på virkeligheden, som er svær at kopiere for modebranchen, og som formentlig helt grundlæggende er forklaringen på, at modeblogging er blevet så stort et fænomen, 63 beskrives der på Fri.dk Bloggernes evne til at netværke skal også fremhæves. Bloggerne har forstået, at det er en samtale, forklarer Søren Storm Hansen på dseneste.dk 64 De kan netværke! Journalister tror, at netværk er hemmelige telefonnumre. De tror alle at netværk er noget eksklusivt man skal beskytte og skjule. Bloggerne ved, at netværk er noget inklusivt 65. Bloggerne er som tidligere nævnt åbne omkring deres kilder og linker til hinanden, da de har forstået hvordan de får mest trafik på deres side. For selvom modebloggerne er nytilkommere i branchen som journalister, modeskabere og trendspottere i et så er de bedre positioneret end den gængse, ene journalist. De har et netværk og en fast læserskare, og dermed et levende CV som hele tiden er opdateret. Hele tiden 62 Modebloggerne har haft deres 15 minutter, Søren Storm Hansen, Modebloggere er rykket på første række, Tonie Yde Mørch, Hvem er bedst modeblogger eller journalist, Søren Storm Hansen, Hvem er bedst modeblogger eller journalist, Søren Storm Hansen,

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Tips til Model og Fotograf

Tips til Model og Fotograf Tips til Model og Fotograf af Signe Mørkeberg Sjøstrøm Tips til modeller MÅL For at kunne leve som fashion model i Danmark, er der desværre nogle kropsmål man skal kunne leve op til. Det betyder IKKE,

Læs mere

Guide: Undgå fejlkøb og spar penge

Guide: Undgå fejlkøb og spar penge Guide: Undgå fejlkøb og spar penge En ny undersøgelse viser, at vi oftest fortryder de køb, vi gør på nettet Af Lisa Rybjerg Pedersen, oktober 2012 03 De fleste fejlkøb foregår på nettet 05 Case: Mine

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Bilagsamling 2-4 Bilag 2: Interviewguide til fokusgruppeinterview

Bilagsamling 2-4 Bilag 2: Interviewguide til fokusgruppeinterview Bilagsamling 2-4 Bilag 2: Interviewguide til fokusgruppeinterview INTRO: Velkommen til. Formålet med dette fokusgruppeinterview, er at indsamle date vedrørende kendskab til Primark og generelle opfattelser

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

8.916.000 Sidevisninger pr. måned. 427.500 Unikke brugere pr. måned. 120 blogs Og flere på vej. Danmarks største blognetværk. Marts Mediekit 2012

8.916.000 Sidevisninger pr. måned. 427.500 Unikke brugere pr. måned. 120 blogs Og flere på vej. Danmarks største blognetværk. Marts Mediekit 2012 Danmarks største blognetværk 8.916.000 Sidevisninger pr. måned 427.500 Unikke brugere pr. måned 120 blogs Og flere på vej Marts Mediekit 2012 Om Bloggers Delight Hvem er vi? Bloggers Delight er Danmarks

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Velkommen til. www.vinterfryd.dk

Velkommen til. www.vinterfryd.dk 1 Velkommen til Idéen med denne bog er at sætte fokus på bloganmeldelser og sponserede indlægs denne bog har på ingen måde til formål, at belære jer bloggere om hvordan en bloganmeldelse skal eller bør

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

ELLE Style Awards 2013

ELLE Style Awards 2013 ELLE Style Awards 2013 Tryk play og se trailer af ELLE STYLE AWARD 2013 ELLE Style Awards ELLE Magazine er verdens største modemagasin og udkommer i 43 lande. I år vil Dansk ELLE igen afholde den danske

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Second screen Målgruppe 8-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab Eleven har viden

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

9.070.000 Sidevisninger pr. måned. 463.000 Unikke brugere pr. måned. 141 blogs Og flere på vej. Danmarks største blognetværk. September Mediekit 2012

9.070.000 Sidevisninger pr. måned. 463.000 Unikke brugere pr. måned. 141 blogs Og flere på vej. Danmarks største blognetværk. September Mediekit 2012 Danmarks største blognetværk Danmarks 2. største onlinemedie rettet imod mode- og livsstilsorienterede kvinder 9.070.000 Sidevisninger pr. måned 463.000 Unikke brugere pr. måned 141 blogs Og flere på vej

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Af Stine Josefine Hedemann Hansen og Louise Nørgaard Glud En tendens i forhold til den moderne (for)bruger er, at denne i højere grad er begyndt at forholde sig kritisk

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

København den 1. april 2014. Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014

København den 1. april 2014. Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014 København den 1. april 2014 Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014 Det skal være muligt at læse langt på nettet. Det har altid været kernen i Ugebrevet A4 s strategi på

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Ingen kender byen som os

Ingen kender byen som os HJEM TIL KØBENHAVN Ingen kender byen som os Gennem de sidste 12 år har Siesbye Kapsch været en af byens førende liebhavermægler og er den dag i dag stadig den mest effektive og samtidig den største uafhængige

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Indhold 1. Værdier for information- og kommunikation 2. Mål for information- og kommunikation 3. Formidling af information fra forbund og afdelingsbestyrelse

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Klædt på til Network Marketing

Klædt på til Network Marketing Klædt på til Network Marketing Overvejer du at starte i Network Marketing eller er du netop blevet en del af denne spændende branche? Her finder du et par værktøjer til rygsækken - baseret på mine erfaringer

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Samarbejdsbaseret Problemløsning en metode til inklusion af udfordrede børn i skolen

Samarbejdsbaseret Problemløsning en metode til inklusion af udfordrede børn i skolen Inge Brink Nielsen, konsulent og underviser i kommunikation og konfliktløsning, advanced trainee i Problemløsning, certificeret træner i Ikke voldelig Kommunikation, gymnasielærer på deltid, herunder mentor

Læs mere

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig.

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. BOOST DIN BOLIG Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. DET DANSKE BOLIGMARKED Temperaturen på boligmarkedet i Danmark viser, at 7,5% af den danske befolkning aktivt

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere