Mikrolegater investering i Danmarks fremtid -en temaanalyse af Mikrolegater med fokus på beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikrolegater investering i Danmarks fremtid -en temaanalyse af Mikrolegater med fokus på beskæftigelse"

Transkript

1 Mikrolegater investering i Danmarks fremtid -en temaanalyse af Mikrolegater med fokus på beskæftigelse

2 2 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE Udgiver Fonden for Entreprenørskab Forfatter Tilde Reffstrup Redigering og korrektur Tilde Reffstrup, Pernille Berg & Berit Bader Ulriksen Dataindsamling og behandling Casper Jørgensen & Tilde Reffstrup Foto Rasmus Degnbol Layout Kindly Udgivet Oktober 2015 Der tages forbehold for trykfejl!

3 3 Indhold Executive Summary Indledning Om denne undersøgelse og respondenterne Resultater Mikrolegater påvirker positivt overlevelsesraten af unge startups Iværksættererfaring er vigtig Mikrolegater skaber arbejdspladser Vækstkapital - det næste skridt

4 4 Executive Summary The Danish Foundation for Entrepreneurship has awarded Micro Grants to students with entrepreneurial ambitions since 2011, initial as a pilot project and since 2014 as a larger initiative. From June 2014 till May 2015 the Foundation for Entrepreneurship has received 389 applications from students in five rounds of applications, equal to approx. 12 million DKK. The Danish Foundation for Entrepreneurship has in that same period awarded 101 micro grants totally to 3.3 million DKK. The micro grant should be viewed as a catalytic initiative and thus as a continuation of entrepreneurial education and the competences which the students obtain through their education. The objectives of the Micro Grant Initiative are to enhance growth and employment in Denmark. By supporting student startups the long-term objective is to create growth companies that can contribute with more jobs, export incomes and societal growth. The objectives with the thematic analysis is to present the impact of the Micro Grant Initiative in light of employment and to present whether the Micro Grant Initiative is an effective means to create employment. 329 student startups have, in the four rounds of applications forming the background for this report, applied for a micro grant. Of these 89 applicants have completed the latest questionnaire distributed in June Of the 89 respondents 50 have received a micro grant and 39 were declined (these form our control group). The main findings in this report are the following: Micro grants positively affect the survival rate of young startups The analysis indicates that the lack of financial support in the early startup phase affects the survival rate of the students startups. After 4-12 months with a received micro grant 96% of the recipients are still active with their startup. In the control group the percentage is considerably smaller; namely 64%. A large part of the control group attributes lack of financial support as the primary reason to why their start up is no longer active. Entrepreneurial experience matters The analysis documents that entrepreneurial experience influences the quality of the micro grant applications and thus increases the probability of receiving a micro grant. 40% of the micro grants recipients have previous experience with starting their own company compared to 26% in the control group. Our analysis indicates that micro grants play a pivo tal part in ensuring students startups experience pertinent to their future entrepreneurial endeavours, potential growth entrepreneurs and job creators in Denmark. Micro grants create jobs The analysis shows that the Micro Grant Initiative has a catalytic effect and contributes to enhancing employment in Denmark. The initiative is also an effective way to employment; 73% of the recipients in the survey have employed one or more full time, part-time staff members or students assistants. In total 79 full time positions have been created in 4-12 months by 50 startups. In comparison the startups in the control group have generated considerably fewer full time positions; namely jobs equating 11 full time positions. A quick calculation shows that the funding spent on micro grants to the 50 startups (near 1.8 million DKK) is equivalent to investing 22,688 DKK per created full time position. Put bluntly; the Micro Grant Initiative has gene rated 44 full time positions per million DKK invested. Next steps Growth Capital A further effect of the Micro Grant Initiative is the positive effects regarding to the student startups increased chances of obtaining growth capital. This again affects job creation. The analysis shows that the student startups, which have not received a micro grant, have in average created 0.3 fulltime positions per startup within the time period. The startups in this analysis, which have received a micro grant, have in average created 1.6 fulltime positions per startup. If you address the startups, which have received both a micro grant and subsequent growth capital, alone, these startups have created 2.8 fulltime positions per startup in average. This means that apart from the fact that the Micro Grant Initiative in itself contributes to job creation, the effect of the micro grant regarding to the student startups chances of obtaining growth capital is also of significant importance when it comes to job creation.

5 5 Indledning I 2011 søsatte Fonden for Entreprenørskab et pilotprojekt med uddeling af Mikrolegater til studerende med iværksætterambitioner. Erfaringerne herfra viste, at et Mikrolegat havde en betydelig kulturel effekt på de studerendes lyst til iværksætteri som en karrierevej. Derfor besluttede Fonden for Entreprenørskab i vekslende samarbejder med Erhvervsstyrelsen, Innovationsfonden og Grøn Omstillingsfond at videreføre og skalere projektet op i 2014 og Fra juni 2014 til maj 2015 har studerende og ph.d.-studerende fra de videregående uddannelser samt elever fra ungdomsuddannelser i Danmark indsendt 389 ansøgninger til et Mikrolegat svarende til en værdi af lidt over 12 mio. kr. Fonden for Entreprenørskab har i samme periode uddelt i alt 101 legater svarende til 3,3 mio. kr. Formålet med Mikrolegatordningen er at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark. Ved at yde en mindre finansiel støtte til studerendes spæde opstart af egen virksomhed, er det formålet, på sigt, at skabe vækstvirksomheder, der kan bidrage med flere arbejdspladser, eksportindkomster og vækst i samfundet. Mikrolegatet skal ses som en katalyserende indsats i forlængelse af entreprenørskabsundervisning, og de kompetencer de studerende opnår derigennem. Samtidig er det formålet med ordningen at skabe positiv opmærksomhed omkring iværksætteri og iværksættertalenter på de danske uddannelsesinstitutioner, hvor legatmodtagerne fungerer som rollemodeller for deres medstuderende. Mikrolegatet giver desuden de studerende mulighed for at opnå en værdifuld erfaring med iværksætteri en erfaring, vi ved fra effektmålinger af entreprenørskabsundervisning, kan have stor betydning for deres iværksætterlyst 1. Den studerendes udfordring Mikrolegater Effekt for den studerende Effekt for samfundet En studerende med iværksætterdrømme har en innovativ iværksætteridé, men mangler tidlig kapital til at nå proof of concept stadiet for at få adgang til privat vækstkapital. Med Mikrolegatordningen tilbyder Fonden for Entreprenørskab legater til studerende på op til kr., som kan bruges til at dække de helt tidlige opstartsomkostninger. Den studerende får erfaring med iværksætteri, og dennes startup realiseres og når et modenhedsstadie, hvor der kan hentes privat finansiering i form af lån eller ejerskabskapital. Mikrolegater skaber først og fremmest startups startet af studerende og disse skaber arbejdspladser - og alt dette for meget få udgifter. Figur 1: Mikrolegaternes effektkæde En effektmåling foretaget i februar 2015 på de første uddelte Mikrolegater viste blandt andet, at blot tre måneder efter at have modtaget et legat skabte 25% af legatmodtagerne arbejdspladser. 12 måneder efter de første legater blev givet, har vi igen undersøgt, hvorvidt ordningen skaber vækst og bidrager til flere arbejdspladser i Danmark. 1

6 6

7 7 Om denne undersøgelse og respondenterne Med henblik på at vurdere hvilke effekter et Mikrolegat har på en ung startup sammenlignet med, hvis man ikke modtager et Mikrolegat, har Fonden for Entreprenørskab siden juni 2014 indsamlet data fra Mikrolegatansøgerne. Formålet med netop denne temaanalyse er at anskueliggøre effekterne af Mikrolegatordningen set i forhold til beskæftigelse, og hvorvidt Mikrolegatordningen kan være en effektiv vej til beskæftigelse. Beskæftigelsesordninger er der mange af, og undersøgelsen her ønsker ikke at sammenligne Mikrolegatordningen med de respektive beskæftigelsesordninger (eksempelvis jobpraktik, mentorordning m.v.). Det er dog interessant og relevant at se nærmere på, om Mikrolegatordningen på nogen måde bidrager til øget beskæftigelse, da vi ved, at iværksættere for sidenhen at kunne vækste virksomheden, skal have erfaring med det at rekruttere, ansætte og lede medarbejdere. Ligeledes er det interessant set i en kontekst af jobskabelsesmønstre, der viser, at nye jobs skabes af gazellevirksomheder 2. De erfaringer, studenteriværksætterne erhverver sig gennem deres virksomheder, er dyrebare, både ift. nuværende, samt fremtidig virksomhedsudvikling. Der er i alt givet et legat til 26% af de 389 ansøgninger, der er kommet ind siden juni 2014, hvilket svarer til 101 legater. Det vurderes, at kvaliteten af ansøgningerne har været på et niveau hvor man, hvis man havde flere midler at uddele, ville kunne tildele legater til op til 1/3 af ansøgningerne, det vil sige cirka 29 flere legater i samme periode. Dermed ville vi have kunnet uddele op til 130 legater. Det betyder også, at der kan være startups i kontrolgruppen, som ville have modtaget et legat, hvis der havde været midler til det. I denne undersøgelse anvendes data fra fire forskellige ansøgningsrunder i 2014 og 2015, hvilket betyder, at Mikrolegatansøgerne i undersøgelsen siden ansøgningstidspunktet har været i gang med deres idé/startup fra 4 måneder op til et år. 3 Nærværende undersøgelse er derfor udelukkende et øjebliksbillede af de ansøgere, der indgår i undersøgelsen, og ikke en effektmåling af ansøgerne over tid. I alt 329 studerende har i de fire ansøgningsrunder ansøgt om et Mikrolegat. Heraf har 89 ansøgere svaret på det seneste spørgeskema udsendt i juni Af de 89 respondenter har 50 modtaget et Mikrolegat og 39 har fået afslag (kontrolgruppe). Af de 89 ansøgere i undersøgelsen kommer 63 ansøgninger fra universitetsstuderende, 14 ansøgninger fra studerende på de korte og mellemlange videregående uddannelser og 12 ansøgninger fra elever på ungdomsuddannelserne ansøgere har været i gang i ét år, 17 ansøgere i 9 mdr., 16 ansøgere i 8 mdr. og 33 ansøgere i 4 mdr.

8 8

9 9 Resultater/ Mikrolegater påvirker positivt overlevelsesraten af unge startups 96% af legatmodtagerne er, her 4-12 måneder efter modtagelse af et legat, stadig aktive. I kontrolgruppen er andelen væsentlig mindre, nemlig 64%. Det vil sige, at hele 36% i kontrolgruppen ikke længere er aktiv med deres startup sammenlignet med kun 4% i gruppen af startups, der har modtaget et legat. På spørgsmålet om, hvad der er årsagen til, at deres startup ikke længere er aktiv, svarer en overvejende del i kontrolgruppen manglende kapital som den primære årsag. Vi mangler økonomiske midler Mangel på kapital desværre Virksomheden gik under på grund af for store omkostninger Der skal bruges penge til at udvikle app en Analysen indikerer således, at studerendes idéer og startups i større udstrækning realiseres og overlever, hvis de modtager en mindre økonomisk støtte i deres spæde opstart og omvendt i mindre grad, hvis de ikke modtager økonomisk hjælp. 100,0 % Aktive Startups 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Mikrolegatmodtagere Kontrolgruppe Figur 2: Aktive startups siden ansøgningstidspunkt

10 10 Resultater/ Iværksættererfaring er vigtig Analysen indikerer, at iværksættererfaring har betydning. Dette ses også i Toft-Kehler, Wennberg & Kim s undersøgelse (2013), hvor de gennem deres analyser viser, at iværksætteres erfaring kan være både positiv for en virksomheds udvikling og mindre positiv. Iværksætteres erfaring har stor betydning for virksomhedens succes. Men iværksætteren skal have mere end en virksomhed bag sig for at kunne anvende sin erfaring positivt ift. virksomhedens performance. Dette grundet iværksætterens læring i forhold til at sondre mellem en opgaves indhold og konteksten for opgaven (branchebestemt m.v.) Med andre ord; en iværksætter skal kunne kontekstualisere sine beslutninger for, at dette påvirker virksomhedens performance positivt. I begge respondentgrupper ser vi, at lidt over ¼ af de adspurgte driver minimum én anden virksomhed ud over den virksomhed, de har søgt et legat til (parallel entreprenør). For legatmodtagerne er det en smule højere (30%) end i kontrolgruppen (26%). Ser vi på, hvem der har erfaring med at starte virksomhed fra tidligere (serie entreprenør), er der hele 40% i legatmodtager-respondentgruppen og kun 26% i kontrolgruppen. Analysen viser, at erfaring som iværksætter gør en forskel i forhold til de studerendes evne til at sikre sig et Mikrolegat. I forhold til virksomhedens performance ligger nuværende analyse tidsligt for tæt på selve uddelingen af legater til at kunne vise noget om dette. Men med Mikrolegatordningen kan man med få midler hjælpe studerende med at opnå den vigtige erfaring, der skal til for på sigt at kunne opnå succes med en virksomhed, og dermed er Mikrolegatet alt andet lige med til at skabe erfaring for potentielle vækstiværksættere og jobskabere i Danmark.

11 11

12 12 Resultater/ Mikrolegater skaber arbejdspladser Følgende analyseresultater er baseret på de deltagende startups svar på Antal medarbejdere i virksomheden, hvor de har skullet angive antal ansatte fuldtidsmedarbejdere, deltidsmedarbejdere og studentermedhjælpere i deres virksomhed (ekskl. sig selv) samt antal ulønnede praktikanter i deres virksomhed (ekskl. sig selv). I de 50 legatmodtageres startups er der skabt det, der svarer til 79 fuldtidsstillinger 4. Til sammenligning er der skabt betydeligt færre jobs i kontrolgruppen, nemlig det der svarer til 11 fuldtidsstillinger 5. Derudover har både de startups, der har modtaget et legat og dem i kontrolgruppen, haft ulønnede praktikanter (hhv. 15 og 14 praktikanter) i perioden. Antallet kan vise sig at være endnu højere, da der er spurgt ind til antal ansatte eksklusiv den studerende, der har ansøgt legatet og svaret på spørgeskemaet. Et hurtigt regnestykke viser, at midlerne brugt på Mikrolegater til de 50 startups (knapt 1,8 mio. kr. 6 ) svarer til, at der er investeret kr. per skabt fuldtidsstilling. Eller sat lidt på spidsen; i Mikrolegatordningen er der skabt 44 jobs (fuldtidsstillinger) per mio. kr. investeret. Blot 4-12 måneder efter at have modtaget et Mikrolegat har hele 72% (36 ud af 50) af legatmodtagerne ansat én eller flere fuldtidsmedarbejdere, deltidsmedarbejdere eller studentermedhjælpere. I kontrolgruppen er andelen 21% (8 ud af 39). Samtidig er forventningen om at skulle ansætte personale inden for det næstkommende år signifikant højere hos legatmodtagerne (56%) sammenlignet med dem, der ikke har modtaget et legat (28%). Antal ansatte Antal skabte fuldtidsstillinger 79 Mikrolegatmodtagere Figur 3: Antal skabte fuldtidsstillinger 11 Kontrolgruppe Antal skabte fuldtidsstillinger

13 13 mere end 35 timer Mikrolegatmodtagere Kontrolgruppe Skabte fuldtidsstillinger per startup 3 2, timer timer 1-10 timer Fuldtidsstillinger 2 1,5 1 0,5 0 Ikke modtaget Mikrolegat Modtaget Mikrolegat Skabte fuldtidsstillinger per 4-12 mdr. efter legatansøg ning (gennemsnit) Modtaget Mikrolegat og vækstkapital Figur 4: Ansøgers antal arbejdstimer brugt på sin startup om ugen Figur 5: Skabte fuldtidsstillinger i gennemsnit per startup En analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Akademikernes A-kasse 7 viser, at lidt mere end hver femte nyuddannede akademiker går direkte ud i mindst 26 ugers sammenhængende ledighed. Hvis alternativet til at starte en virksomhed for den studerende efter endt studie er dagpenge, og med en dimit tendsats før skat i gennemsnit på kr. om måneden 8, betyder det alt andet lige, at investeringen har tjent sig ind for samfundet allerede efter cirka 1 ½ måned. Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse viser desuden, at studiearbejde reducerer ledighedsrisikoen, og at mindst 16 timers studiearbejde om ugen er noget af det, der reducerer ledighedsrisikoen mest. Derudover reducerer praktikansættelse også ledighedsrisikoen. 46% af legatmodtagerne svarer i vores undersøgelse, at de bruger 21+ timer om ugen, eller det der svarer til et studiejob, på deres startup. Hos kontrolgruppen er der cirka 1/5 (21%) som bruger mere end 21 timer om ugen på deres startup. har en klar katalyserende effekt og er med til at styrke beskæftigelsen i Danmark. Det kan også konkluderes, at ordningen er en meget effektiv vej til beskæftigelse. Set fra en samfundsøkonomisk vinkel giver et Mikrolegat den studerende en vigtig men omkostningsminimal erfaring med iværksætteri. Man kan argumentere for, at unge menne sker, der modtager et legat, i forvejen er driftige unge, som sandsynligvis alligevel ville finde sig et job efter endt studietid, hvis de ikke var blevet iværksættere. Vi mener dog stadig, at disse unge mennesker er vigtige, når vi taler jobskabelse, da iværksættere netop ikke kun skaber et job til sig selv men også for andre, som denne undersøgelse også viser. På sigt er disse unge legatmodtagere også oplagte kandidater til at blive vækstiværksættere. Mikrolegatordningen har endnu en positiv effekt: De studerendes chance for at opnå vækstkapital stiger og dette har igen en effekt på jobskabelsen. Analysen viser, at de studenter-startups, der ikke har modtaget et legat, i gennemsnit har skabt 0,3 fuldtidsstillinger per startup i perioden. Blandt de startups i undersøgelsen, der har modtaget et Mikrolegat, er der blevet skabt 1,6 fuldtidsstillinger per startup. Ser man isoleret på de startups, der både har modtaget et Mikrolegat og efterfølgende opnået vækstkapital, så har de skabt 2,8 fuldtidsstillinger per startup. Det vil sige, at ud over at Mikrolegatet i sig selv er med til at skabe arbejdspladser, så er legatets effekt på de studerendes chance for at opnå vækstkapital også vigtig set i jobskabelses-sammenhæng. At mikrolegatmodtagerne efter blot 4-12 måneder skaber arbejdsplader i den størrelsesorden indikerer, at Mikrolegatordningen 4 Fordelt på 61 fuldtidsstillinger, 30 deltidsstillinger og 13 studentermedhjælper stillinger. 5 Fordelt på 8 fuldtidsstillinger, 1 deltidsstilling og 9 studentermedhjælper stillinger ,35 kr

14 14 Vores CVR-nummer er ikke ældre end et 1 år, og vi er stadig studerende på Aarhus Universitet. Det be- tyder dog ikke, at produktionen, som er i Danmark, ikke allerede er startet, at vi ikke allerede har skaffet ordrer, eller at eksporteventyret ikke er begyndt faktisk det modsatte og jeg kan personligt takke Fonden for Entreprenørskab, som har været fundamentet for vores succes, siger Christian Toft Jakobsen, der sammen med Josefine Østerby ejer den danske produktionsvirksomhed Plinthit ApS. Plinthit Aps modtog et Mikrolegat i september 2014.

15 15

16 16 Resultater/ Vækstkapital - det næste skridt Mikrolegaterne er ikke en substitut for private investeringer (fx business angels), banklån eller andre offentlige tilbud om støtte til iværksættere, men derimod en kapitalindsprøjtning til studerende med en idé på så tidligt et stadie, at de ikke har mulighed for at hente opstartskapital andre steder. Legatordningen skal ses som en økonomisk støtte, der netop får den unge startup fra idé til proof of concept og i visse tilfælde også proof of business, så fx de private investorer og venture-miljøer kan se potentialet og vil investere. Flere Mikrolegatmodtagere har kort tid efter brug af legatet kunnet vise, at der findes et marked for deres produkt eller service. Et naturligt skridt for de ambitiøse startups har derfor efterfølgende været at fremskaffe yderligere kapital eller indgå samarbejder med store organisationer og virksomheder for at skabe hurtig vækst eller beholde markedsandele. 2/3 af legatmodtagerne (67%) angiver, at de har kontaktet og påbegyndt eller færdiggjort dialogen med private investorer siden modtagelse af legatet. I respondentgruppen er andelen, der har kontaktet og været i dialog med private investorer, 27% siden ansøgningstidspunktet. Ser man på andelen, der direkte har søgt vækstkapital (via en skriftlig ansøgning), er det noget lavere; 28% for legatmodtagerne og 8% i respondentgruppen. I alt ni startups i undersøgelsen har opnået yderligere vækstkapital i perioden, og de er alle ni legatmodtagere. Det vil sige, at 18% af legatmodtagerne har opnået yderligere vækstkapital efter 4-12 måneder med et Mikrolegat. Ingen i kontrolgruppen har opnået yderligere vækstkapital i perioden. Af de ni startups, der har hentet yderligere vækstkapital, har fire af legatmodtagerne hentet privat vækstkapital. To af dem har derudover også hentet offentlig vækstkapital, så antallet af legatmodtagere, der har hentet offentlig vækstkapital i alt er syv. De typer af private investeringer, legatmodtagerne har modtaget, er primært fra private fonde og organisationer og i størrelsesordenen kr. til kr. Derudover har en enkelt startup modtaget ca amerikanske dollars fra en række Business Angels. De offentlige investeringer, som mikrolegatmodtagerne har modtaget, spænder fra det at være en del af Innovationsfondens Iværksætterpilotordning til SOUL-FI, Finodex og Styrelsen for Forskning og Innovation via Syddansk Teknologisk Innovation. Beløbene er i størrelsesordenen kr. til cirka 2,3 mio. kr. 7 ud af 89 ansøgere har efterfølgende ansøgt om et banklån. Vi ser dog ikke noget, der indikerer, at et Mikrolegat fører til, at flere unge startups søger et lån i banken. Af de 7, der har søgt, er fire af dem legatmodtagere og tre fra KidUp Seneste kendte private investering i en startup som har modtaget et Mikrolegat (ikke med i denne undersøgelse) blev for nylig givet for åben skærm i programmet Løvens Hule på DR1. Her opstod der budkrig blandt løverne om at få lov til at investere i den unge startup KidUp. Det endte med en investering på kr. fra iværksætter og investor Jesper Buch. KidUp modtog i februar 2015 et Mikro legat på kr. som de blandt andet brugte på at udvikle en prototype, så de kunne nå proof of concept stadiet. KidUp udtaler: Vi var meget taknemmelige for at blive taget seriøst af teamet bag Mikrolegater. Vi fik både feedback og et mindre legat, som vi kunne bruge til den fremtidige udvikling. Vi brugte pengene til nogle af de mindre udgifter, vi havde tidligt i processen. Pengene var én ting, men blåstemplingen af vores idé og vores mission; det at den var god nok til at nå igennem nåleøjet, og at de kunne se potentialet og behovet hos forbrugerne, var også virkelig værdifuldt for projektet.

17 17 Feedback fra de deltagende startups Veloplagte investorer, som virkerede seriøse og interesserede. Flere potentielle investorer end til andre arrangementer. Super godt at være i et miljø med seriøse mennesker, som agerer på det internationale marked. Meget begejstret. Sjov leg med argos-dollars, som fungerede godt som ice breaker. Super godt arrangement, dog med få fra biotek-branchen. Men dem som arbejdede med biotek var meget interesserede og kompetente. Sindssygt godt arrangement, masser af interessante mennesker. Stor ros fra vores side til arrangementet. Stort hit. Deltaget i andre angementer også arrangeret af FFE, men det her var det bedste. Fik at vide, at vi ikke havde brug for kapital, men bare skulle tage os sammen. Det er feedback, som vi har kunnet bruge til noget. Vi fik god respons på vores produkt fra en bred skare af mennesker. Super godt arrangement. Vi fik indblik i, hvor mange startups der er i Københavnsområdet. Vores første gang til et arrangement af den slags, så en super god erfaring, som vi kan bruge i fremtiden. kontrolgruppen. Til gengæld har alle 7 fået det banklån, de har ansøgt om. At 18% af legatmodtagerne og ingen i kontrolgruppen har opnået vækstkapital efter blot 4-12 måneder vidner om, at Mikrolegatordningen har en tydelig positiv effekt på de studerendes chancer for at opnå vækstkapital. Med få midler (op til kr.) er det muligt for en studerende at få erfaring med iværksætteri og fx udvikle en prototype og nå et modenhedsstadie, hvor der kan hentes finansiering. Jeg fandt flere mulige investeringsobjekter blandt de 16 selskaber, som jeg nu er i dialog med Tommy Andersen, kåret til Årets Business Angel Men i Danmark mangler der en kultur for at opnå vækstkapital - især for studenteriværksættere. Og det er ikke nemt at finde de muligheder, man som studenteriværksætter har, når det kommer til både lånekapital eller ejerskabskapital ej heller har ret mange den rette forståelse for, hvad det kræver. De studerendes mangel på viden om vækstkapital og netværk til at opnå privat vækstkapital bremser det fulde potentiale for effekten af et Mikrolegat. Derfor initierede Fonden for Entreprenørskab i 2015 et samarbejde med Finansrådet og den Amerikanske Ambassade, hvor formålet har været at optimere studenteriværksætteres vækstpotentiale, udvikling og overlevelse gennem træning og matchmaking med investorer og internationale virksomheder. Gennem Startup Growth Academy er studenteriværksættere blevet trænet i forretningsforståelse og forskellige strategier, som kan bringe deres virksomhed tættere på vækstkapital. De har fået opkvalificeret deres investormateriale og trænet deres investor-pitch og forhandlingskompetencer. Træningen er blevet faciliteret af Keystones, en virksomhed der har mange års erfaring med blandt andet formidling af kapital og kompetencer fra et netværk med mere end 1000 risikovillige private investorer i ind- og udland. Til det efterfølgende Student Startup Investor Ball hos den amerikanske ambassadør har studenteriværksætterne fået en unik adgang til en imponerende skare af risikovillige investorer. Vi håber på at kunne videreføre denne træningsmulighed for de studerende og samtidig give dem adgang til risikovillige investorer ved lignende arrangementer, da vi kan se effekterne både for de unge startups men også for investorerne. Knapt en måned efter 16 unge startups fik mulighed for at pitche over for og møde cirka 80 investorer til Student Startup Investor Ball, har fire af de deltagende startups fået 11 konkrete aftaler med investorer og flere er i sigte. To startups ligger allerede nu i forhandlinger med deltagende investorer. Det har været en stor oplevelse at være med. Vi har fået meget god feedback, og så fik vi nogle rigtig gode kontakter i dag faktisk flere end vi næsten havde tid til at tale med. Det var, hvad vi håbede på, og nu går vi i gang med at planlægge møder med alle de interesserede investorer. Lasse Benn Nørregaard og Petar Zaykov, der sammen med Philip Kaare Løventoft står bag en af de deltagende startups, Daybuilder.

18 18

19 19 Case: REW STRAP fra idé til realisering Ingeniørstuderende Jens Kjærulff fortæller: Før tildeling af Mikrolegatet havde vi én enkelt prototype af REW STRAP The Rewinder, og vores fokus lå udelukkende på produktudviklingen af denne. Legatet havde vi tiltænkt skulle bruges til at producere få prototyper til test hos brugere og validering af markedets potentiale, samt feedback på produktet og derved få den vigtigste ingrediens i iværksætteri med, markedsanalyse. For legatets beløb (plus ca kr i egenfinansiering udover den obligatoriske egenfinansiering) blev der produceret otte stk. REW STRAP The Rewinder. Seks af disse blev sendt til test hos henholdsvis to vognmænd, to teltudlejere og to maskinstationer. Disse tests er stadig kørende. Foreløbig har feedback på produktet været udelukkende positivt. Hertil skal det nævnes, at en indledende screening var gjort ved flere af selvsamme virksomheder, hvor de ikke udtrykte et nævneværdigt behov over telefon eller . Det har efterfølgende vist sig, at når de får produktet i hånden og prøver det, så er de yderst begejstrede. Vores læring af dette er, at når produktet er abstrakt, skal man tvinge brugere til at prøve det for at få den bedste fornemmelse af markedspotentialet. Under den igangværende testperiode, er der taget kontakt til flere distributører (produktet sælges igennem distributører, da surringsbånd og andet udstyr i forvejen bliver købt af brugerne her). Finansieringsmæssigt har Mikrolegatet hjulpet til at styrke troværdigheden af vores virksomhed og dens eksistensberettigelse. Det har blandt andet betydet, at banken allerede har udtrykt, at der ikke er problemer med at få en kassekredit på til opstart (mod personlig kaution selvfølgelig). Ligeledes har legatet indirekte, med udvikling af prototyper, hjulpet til opmærksomhed omkring produktet idet flere af brugerne betegnes som promotors for REW STRAP. Da de er nøje udvalgt på flere grundlag, såsom at de er meget synlige i hver deres industri, har det skabt omtale og feedback fra flere brugere udover dem, som tester prototypen. På den måde får vi skabt et pull på produktet indtil den planlagte lancering primo Dette kunne ikke være sket uden legatet. Til sidst kan det nævnes, at modtagelsen af Mikrolegatet gav os blod på tanden. Mikrolegatet har gjort en verden til forskel for at sparke virksomheden i gang og vil gerne takke Fonden for Entreprenørskab rigtigt meget for støtten til, at få gang i dette projekt for alvor og hjælp til starten på vores iværksætterkarriere. Vi kan love jer for, at det ikke bliver det sidste I kommer til at se til os.

20 Contact MIKROLEGATER EN DEL AF F ONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB CHRISTIAN VINTERGAARD tlf.: TILDE REFFSTRUP tlf.:

Mikrolegater. Investering i Danmarks fremtid. -en temaanalyse af Mikrolegater med fokus på beskæftigelse

Mikrolegater. Investering i Danmarks fremtid. -en temaanalyse af Mikrolegater med fokus på beskæftigelse Mikrolegater Investering i Danmarks fremtid -en temaanalyse af Mikrolegater med fokus på beskæftigelse 2017 www.ffe-ye.dk 2 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE Udgiver Fonden for Entreprenørskab

Læs mere

MIKROLEGATER. Effekter og værdiskabelse

MIKROLEGATER. Effekter og værdiskabelse MIKROLEGATER Effekter og værdiskabelse Indholdsfortegnelse Executive Summary 3 Introduktion.4 Om undersøgelsen 6 Effekter af Mikrolegatordningen. 7 Mikrolegatmodtagere driver deres start-up hurtigere frem

Læs mere

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Orientering omkring Fondens aktiviteter, v/christian Vintergaard Global Entrepreneurship Week (GEW): 160 deltagende lande 10 millioner deltagere

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Godt syv ud af ti af de ca. 88.000 virksomheder oprettet i perioden 2005-2009 er skabt af enten faglærte eller ufaglærte iværksættere. Udover det høje antal

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Innovation - en styret proces

Innovation - en styret proces Copenhagen School of Innovation - en styret proces Entrepreneurship Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) Entrepreneurship in prac4ce - Innovation & Entrepreneurship in practice Innovation en styret

Læs mere

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus: Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Formålet er at skærpe konsulenter

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Effektmåling af fælles eksportfremstød

Effektmåling af fælles eksportfremstød Når Viden skaber resultater--- Danmarks Eksportråd Effektmåling af fælles eksportfremstød Spørgeskemaundersøgelse Maj 2008 Danmarks Eksportråd Effektmåling af fælles eksportfremstød Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer 31.10.2016 Motivation I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi Indledning Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER.

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER. CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER www.youtube.com/watch?v=hljnd1kjrss EU KRIDTER BANEN OP SMV-instrumentet kort fortalt: Partnerskab: Ingen partnerkrav, men projekter involverer ofte kunder og underleverandører

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Nordic Startup Manager Skanderborg, 29. april 2015

Nordic Startup Manager Skanderborg, 29. april 2015 Nordic Startup Manager Skanderborg, 29. april 2015 En af de store dealbreakers i screening processen er når teamet er ufuldstændigt Introduction Initial Screening Due Diligence Negotiating Screening kriterier

Læs mere

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Støtte og stimuering af talenter med henblik på at skabe en ny generation af vækstorienterede entreprenører og intraprenører Pål Fernvall, Projektleder,

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Temadag om socialøkonomi. BL 22 januar 2015 Lars Jannick Johansen

Temadag om socialøkonomi. BL 22 januar 2015 Lars Jannick Johansen Temadag om socialøkonomi BL 22 januar 2015 Lars Jannick Johansen Hvorfor er vi her? Den Sociale Kapitalfond Management ApS 23/01/15 1 Den Sociale Kapitalfond Management ApS 23/01/15 2 Den Sociale Kapitalfond

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger www.pwc.dk Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger Agenda Revisors rolle ved valg af finansieringsformer Hvilke finansieringsformer er relevante

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk fodbold

Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk fodbold Fremtidens stadion i Helsingør Marienlyst d. 25. november 2015. Analyse- og Forskningsleder, Ph.d. Rasmus K. Storm @rasmuskstorm Foto: Pathfinder77 Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække og fastholde international kvalificeret arbejdskraft Hvorfor International House? Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

værksætterindblikket Tager temperaturen på iværksætteri og entreprenørskab i Danmark

værksætterindblikket Tager temperaturen på iværksætteri og entreprenørskab i Danmark værksætterindblikket Tager temperaturen på iværksætteri og entreprenørskab i Danmark Januar 2017 OM IVÆRKSÆTTERINDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Medico Bazar 2016 har fået vokseværk - kom og vær med

Medico Bazar 2016 har fået vokseværk - kom og vær med MedTech Innovation - Nyhedsbrev februar 2016 View this email in your browser NYT FRA MEDTECH INNOVATION Medico Bazar 2016 har fået vokseværk - kom og vær med Vil du opleve den nyeste medikotekniske udvikling

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 Vækstforum Region Hovedstaden Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 www.danskebank.dk/finanscenter Finanscenter København din regionale sparringspartner Finanscenter København Holbergsgade 2 1090 København

Læs mere