Sund Sans over Sundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund Sans over Sundet"

Transkript

1 Sund Sans over Sundet Evaluering 2008

2 BAGGRUND Projektet Sund Sans over Sundet er et 4-årigt tværkommunalt samarbejde mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner. Projektets fokus er at kvalificere børn og unges møde med kunst og kultur som beskuer og som udøver. Udgangspunktet er kunst for, af og med børn i det institutionelle rum. Ved udøvelse af kunst af og med børn har vi haft fokus på processen og ved kunst for børn har vi haft fokus på børnenes møde med den professionelle kunstners produkter værkerne. Denne evaluering er en sammenskrivning af de evalueringer, der er blevet lavet af projektet: Evalueringsmøde med projektgruppen, evalueringsmøde mellem projektlederne, evalueringer fra skolerne og summative evalueringer fra bloggen. PROJEKTETS MÅL I projektets 1. fase (januar 2008-medio 2009) har vi sat os tre mål: Mål 1 At udvikle kulturaktiviteter af høj kvalitet for, af og med børn og unge Mål 2 At udvikle børne-/ungekulturens synlighed, kommunikation og markedsføring Mål 3 At styrke og udvikle netværk på tværs af faglige og kommunale grænser Mål 4 At videregive viden og erfaringer på kulturområdet som bidrag til strategisk udvikling HVORDAN GIK DET SÅ? Mål 1 At udvikle kulturaktiviteter af høj kvalitet for, af og med børn og unge Resultatkrav At udvikle og afholde den første Øjenåbner begivenhed for børn og unge fra skoler og institutioner i samarbejde med kunstnere fra Land Art 2008 og billedskolerne i Lolland og Guldborgsund Kommune. TMFN Side

3 Resultat Resultatkravet er opfyldt. 18 klasser fra 15 skoler, i alt 379 elever, på klassetrin fra Lolland og Guldborgsund Kommuner har deltaget i Øjenåbner 2008 Land Art i børnehøjde./. Deltagerliste, bilag 1. Derudover arrangerede vi aktiviteter for feriebørn på Frilandsmuseet i Maribo 4 lørdage i juli 2008 i samarbejde med Land Art og Frilandsmuseet i Maribo. p Aktiviteterne lå samtidig med at billedkunstner Dorte Wolff Sørensen skabte det 9. Land Art værk på Frilandsmuseets grund. t_1.asp Aktiviteterne var efter sigende ikke så velbesøgte, men da det var drop-in arrangementer i Frilandsmuseets åbningstid, blev det egentlige besøgstal ikke registreret. BØRNE-LANDART FORLØBENE Konceptet for Børne-Land Art forløbet blev udviklet i et tæt samarbejde mellem Mini Blume og Jesper Gram fra Lolland Billedskole, Iben Højlund fra Kulturmejeriet og til dels Bernice Fairbrother og Gitte Hansen, hentet ind til projektet i Guldborgsund af Iben Højlund, samt kunstner Kis Nellemann fra Land Art Lolland-Falster. Temaet for projektet var livet og bestod af tre trin: 1. Kunstnerne, der skulle afholde workshops i skoven, besøgte klasserne på skolerne, hvor de introducerede Land Art. 2. Klasserne arbejde med Land Art i skoven. Klasserne fra Lolland arbejdede ved Frilandsmuseet i Maribo og klasserne fra Guldborgsund arbejdede i Sønder Kohave skov ved Nykøbing. 3. Klasserne fik formidlet den professionelle Land Art on location v/ Kis Nellemann. Værkerne var i år placeret hhv. ved TMFN Side

4 Frilandsmuseet i Maribo og ved Fuglsang Kunstmuseum. De lollandske skoler besøgte værkerne ved Frilandsmuseet og de guldborgsundske børn værkerne ved Fuglsang. Lanceringsarrangement for lærerne Den 27. maj inviterede vi til lanceringsarrangement i Skovpavillonen ved Frilandsmuseet i Maribo for alle lærerne på klassetrin. Vi sendte invitationer til alle folkeskoler i Guldborgsund og Lolland kommuner til ledelse, skolebibliotekaren, lærere på klassetrin, men der kom forbavsende få reaktioner på vores henvendelse. Vi kontaktede skolerne umiddelbart før arrangementet med en reminder, dagen før. Der mødte 6 lærere op til arrangementet. Aftenen bød på introduktion til Land Art læringsforløbet, møde med kunstnerne fra Billedskolerne, møde med projektlederne fra de to kommuner, lancering af Danmarks første undervisningsmateriale om Land Art Land Art en legende og eksperimenterende Øjenåbner, Land Art miniworkshops samt hjemmebagte boller og friskkærnet smør. Det var tydeligt, at arrangementet gav lærerne lyst og motivation til projektet igennem aftenen. Især miniworkshoppen, hvor lærerne fik udleveret små modeller, og arbejdede sammen i to grupper. Det var tydeligt at observere, at workshoppen var med til at give lærerne et tydeligere billede af, hvad projektet drejede sig om, og hvilken tilgang kunstnerne havde til projektet. Snakken gik livligt og vi kunne observere, at lærerne havde gjort sig mange overvejelser undervejs i processen og pludselig kunne se ideen med projektet tydeligere. Alle 6 lærere tilmeldte deres klasser inden de gik hjem og tog undervisningsmaterialet med hjem med det samme. Introforløbet for lærere er vigtigt for at skabe ejerskab i forhold til projektforløbet. En anden gang, skal vi derfor sørge for at følge op på tilmeldingerne tidligere end dagen før, men da den ene projektleder var fraværende fra projektet i en måned af familiære årsager, var der begrænset tid til rådighed. TMFN Side

5 Kunstnerbesøget i klasserne Børnene fik indledende besøg i klassen af Øjenåbnerkunsterne i en time. Børnene blev under besøget kort introduceret til Land Art og lavede en miniworkshop. Besøget blev også brugt af kunsterne til at observere klassens dynamik for at have mulighed for at planlægge forløbet i skoven så målrettet som muligt. Mini Blume fra Lolland Billedskole skrev bl.a. på vores blog: Vores intro-forløb havde fokus på, på en let og legende måde, at introducere Land Art i børnehøjde. Vi koncentrerede os om 4 workshops, med forskellige materialer, der kunstnerisk fagligt, og pædagogisk, gav et så fyldestgørende billede som muligt, af det forestående forløb i skoven ved Frilandsmuseet. Hver gruppe fik udleveret en stor hvid kasse og nogle forskellige materialer og opgaver. I løbet af en time havde eleverne tryllet de smukkeste Land Art tanker frem. At tiden var knap for eleverne, under intro-forløbet, var tilsigtet. Introforløbet var ment såvel som en Land Art øjenåbner som en appetitvækker. Vi oplevede at alle elever, uden undtagelse, fangede Land Art ideen, om at lave historier, i naturen, med naturen. Vores workshops var tilrettelagt, så samarbejdet fik en central rolle, for når man først er i gang i skoven og bygger store ting, er samarbejdet uhyre vigtigt. Afslutningsvis præsenterede eleverne deres Land Art i de hvide kasser. I didaktisk øjemed, havde vi lavet en "guld" ramme (inspireret af den Rolf Nielsen står med i undervisningsmaterialet på side 4), så ideen om "billedet" blev overført til også at kunne være et rumligt fænomen. Det vakte stor begejstring, når eleverne så deres små værker fremhævet med denne ramme, og Land Art blev pludselig, for eleverne, et meget tilgængeligt og let fatteligt kunstnerisk udtryk. Workshops i skoven I skoven deltog børnene i en workshop à 3 timers varighed sammen med kunstnerne, hvor børnene selv var med til at skabe Land Art. Workshops blev afviklet hhv. på Frilandsmuseet i Maribo på Lolland og i Sønder Kohave Skoven i Nykøbing. TMFN Side

6 Workshopforløbene var både øjenåbnere for børn og lærere. Flere lærere var overraskede over at observere, at børnene valgte arbejdsgruppe efter lyst, og ikke efter hvem de normalt var sammen med i skolen. Samtidig observerede de, at grupper, som ikke fungerer i en almindelig hverdag, fungerede udmærket i skoven. Flere lærere gav også udtryk for, at de i løbet af de tre timer i skoven fik øje på nye kompetencer hos børnene, som de ikke viste i hverdagen. Børnene arbejdede koncentreret i de tre timer i skoven og mange valgte spisepausen fra for at arbejde videre. Alle børn gav udtryk for ved dagens slutning, at det havde været en god dag. Klassens lærere har medvirket med mere eller mindre engagement. Halvdelen har deltaget aktivt i projektet og halvdelen, har ikke vist særlig interesse for projektet under forløbet. Et par lærere har ladet sig inspirere så meget af projektet, så de er gået hjem i skolen og sammen med børnene har lavet Land Art på egen hånd på skolens udenomsarealer. En af de ting, som kunstnerne bragte på bane under evalueringen, var, at de tydeligt kunne mærke på lærerne, hvem der havde deltaget i arrangementet for lærere på Frilandsmuseet den 27/5. De lærere, som havde deltaget, havde en meget større klarhed i forhold til deres egen rolle under forløbet end de lærere, der ikke havde deltaget. Projektgruppen anbefalede stærkt, at lærerne en anden gang deltager i lærerarrangementet. De anbefalede, at det skulle være en forudsætning for deltagelse. I skolernes evalueringer er der stor tilfredshed med Land Art forløbene i skoven. Til spørgsmålet i skolernes evalueringer Hvordan forløb forløbet i skoven er kommentarerne: Super og pragtfuld dag med stort elevarrangement. Det var virkelig en succes, at der var aktiviteter både for børn, der har brug for de store armbevægelser og dem som vil nusse. Vi havde en rigtig god dag og vi oplevede, at der var plads til alle og plads til deres forskellige ideer. TMFN Side

7 Forløbet i skoven var rigtig spændende. Eleverne nød det meget og fik alle afprøvet noget, som de end ikke havde haft fantasi til at forestille sig. Super godt Vi havde en god dag i skoven. Tiden var også her knap. Det betød, at kunstnerne styrede forløbet meget. Lidt mere overladt til børnenes egen fantasi, havde været godt. Ellers meget spændende og lærerigt../. Se desuden Mini Blumes rapport med didaktiske overvejelser, metoder og konklusioner om workshopforløbene med børnene i Lolland Kommune (bilag 2). Ferniseringer Der blev afholdt ferniseringer for de to projekter den 21. september på Frilandsmuseet i Maribo for Lollands-projektet, hvor der dukkede omkring 200 børn op med forældre. Der var indgået samarbejde med Frilandsmuseet om gratis adgang for et barn og en voksen til Frilandsmuseet samme dag. Kulturudvalgsformand Hans-Ole Sørensen åbnede udstillingen. Den 10. oktober blev der afholdt fernisering på Land Art projektet i Guldborgsund kommune i forbindelse med Kulturnatten. Der dukkede ganske få børn og forældre op. Kulturudvalgsformand Poul-Henrik Pedersen skulle have åbnet udstillingen, men undlod at holde talen, da der ikke var et publikum. Derimod omtalte Poul-Henrik Pedersen projekt i rosende vendinger om aftenen til åbningen af Kulturnatten og opfordrede folk til at kigge forbi i skoven. FORMIDLING Undervisningsmateriale Undervisningsmaterialet Land Art en legende og eksperimenterende Øjenåbner er skrevet til projektet. Bogen er skrevet til lærere i folkeskolen. Bogens første halvdel omhandler Land Arts historie og den anden halvdel indeholder undervisningsforløb i Land Art tilpasset undervisningen fra 4. klassetrin. Bogens første halvdel om Land Arts historie er skrevet af forfatter Rolf Nielsen, der er en af initiativtagerne bag Land Art begivenhederne, der finder sted på Lolland-Falster hvert år. Bogens anden halvdel er skrevet TMFN Side

8 af Kathrine Olldag Mazanti, som i flere år har arbejdet som lektor i billedkunst på Vordingborg Seminarium. Kathrine har udviklet alle undervisningsforløb specielt til bogen. Selvom bogen er skrevet til lærere, der underviser elever fra 4. klasse, valgte vi at dele bogen ud til alle elever, der deltog i projektet, da vi mente at billedmaterialet i bogen kunne inspirere børnene under forløbet. Bogen er den første undervisningsbog om Land Art i Danmark og er blevet utrolig godt modtaget. Bogen er indregistreret på Aalborg og Vordingborg Seminariums biblioteker, Bibliotekerne på Lolland-Falster og er blevet rekvireret fra hele Danmark af folk, som har hørt om projektet, så de eksemplarer, vi trykte, er revet væk. I skolernes evalueringer skriver lærerne om undervisningsmaterialet: Et flot og gennemtænkt materiale. Super godt. Rigtig godt. Eleverne fik en første appetitvækker. Vi har brugt undervisningsmaterialet til oplæg og derefter arbejdet med små opgaver, hvor eleverne placerede forskellige materialer i vores nær-natur. Det gav dem nogle gode oplevelser med hvad kan man se størrelse, form og farver. Undervisningsmaterialet er meget fyldestgørende og rigtig udmærket som oplæg til et videre forløb, hvilket vi da også brugte det som. Skulle vi imidlertid ikke have deltaget i projektet, er jeg ikke sikker på, at materialet havde fundet vej til min undervisning. Der er rigtig mange gode billeder, men teksten passer ikke til elever. Der har været en klage over et enkelt motiv i undervisningsmaterialet. I kommende kontrakter for produktion af skriftligt materialet er det vigtigt at kontrakten tydeliggør, at det er leverandørens opgave at indhente skriftlige tilladelser i forbindelse med brug af billeder. TMFN Side

9 Formidling af den professionelle land art Børnene har modtaget formidling af den professionelle Land Art v. kunstner Kis Nellemann, der bl.a. er foregangskvinde for de professionelle Land Art begivenheder på Lolland-Falster. Klasserne fra Lolland har fået formidlet de værker, der var placeret på Frilandsmuseet i Maribo og klasserne fra Guldborgsund har fået formidlet de værker, der var placeret ved Fuglsang. Af de 6 evalueringer vi har fået ind er der generel tilfredshed med formidlingsforløbet. På spørgsmålet Hvordan fungerede formidlingen af den voksne professionelle Land Art? har vi fået følgende svar. En skriver, at der var for meget snak og foreslår, at man kunne have lavet nogle opgaver til eleverne, som de skulle løse i grupper for at skærpe deres interesse for det de så. En anden skriver, at klassen havde en dejlig dag, men at eleverne er meget aktive, hvilket gælder generelt for klassen i flere sammenhænge, så det ville have været betydelig lettere, hvis der havde været opgaver, hvor de selv var i centrum og medarbejdende i forhold til at se og lytte. Labyrinten var et hit for klassen (red. Et af værkerne ved Fuglsang, som børnene undersøgte ved at løbe rundt og følge bogstaverne printet i marken). En tredje skriver, at børnene var meget glade for rundvisningen, men at de godt kunne have brugt lidt mere tid, samt at formidlingen fra kunstnere ikke helt var på børnenes niveau, men at det var rigtig godt at se de voksnes værker. En fjerde skriver, at den professionelle Land Art var både spændende at iagttage og opleve samt at klassen havde skrevet og snakket om den hjemmefra, hvilket har givet klassen en fælles kulturoplevelse og et nyttigt erfaringsgrundlag, se de kan dele fremover og som bliver en del af klassens historie. Desværre var kassen i tvivl om hvor mødestedet med kunstnere var. Kunstneren plejer at møde klassen ved bussen, men var den dag forsinket, hvilket skabte en del forvirring og frustration og desværre betød det, at rundvisningen blev lidt presset. En enkelt af de seks har vurderet formidlingen af den professionelle LandArt som meget dårlig og skriver, at kunstneren var ikke i stand til at vurdere sit publikum fange dem og motivere dem TMFN Side

10 SAMARBEJDET Arbejdet i projektgruppen Projektgruppen bestod af Mini Blume og Jesper Gram fra Lolland Billedskole, Iben Højlund og til dels Bernice Fairbrother og Gitte Hansen fra Kulturmejeriet i Nykøbing F samt kunstner Kis Nellemann fra Land Art. Bernice Fairbrother måtte forlade projektet, da hun skulle begynde at studere, hvorfor Gitte Hansen blev hentet ind til projektet af Iben Højlund. Generelt har der været en meget positiv ånd og velvilje i projektgruppen. Udviklingsmøderne har været effektive, energifyldte og sprudlende. Gruppen har været gode til at stille op, også til ting, som ikke har været aftalt på forhånd pga. projektets udviklingsprægede status. Projektgruppen har i høj grad taget ejerskab til projektet og har gjort sig mange overvejelser både kunstneriske og pædagogiske, hvilket har været med til at løfte projektets kvalitet op på et højt niveau. Energien i projektgruppen har betydet, at projektet har haft en god fremdrift i udviklingsfasen. Dette tror vi til dels skyldes, at projektgruppen har haft forholdsvis frie rammer til at bruge deres faglige ekspertise. Det har også betydning af projektgruppen er vant til at arbejde med børn i hverdagen. Vi (projektlederne) har holdt tre møder med projektgruppen undervejs i projektudviklingsfasen og har hver gang observeret, at projektet var i god fremdrift samt at der blev arbejdet på et velovervejet og fagligt højt niveau, hvor kvalitet har været et vigtigt parameter, som blev efterstræbt både i processen som i det endelige forløb. Det lykkedes særdeles flot. Der har nogle gange været tvivl hos projektgruppen om hvor ansvaret for praktiske opgaver lå. Projektledernes samarbejde Projektlederne har fungeret godt sammen og har været gode til sparre, fordele opgaverne og tage over for hinanden i pressede situationer. På trods af at den ene projektleder var fraværende i en måned af TMFN Side

11 familiemæssige grunde, klarede den anden projektleder flot at føre projektet videre i fraværsperioden. Der har ingen konflikter været undervejs. Projektlederne skal blive bedre til at tydeliggøre deres rolle i forhold til projektgrupperne, så projektgrupperne er fuldstændig klare over, hvem der har ansvar for hvad. Dette kan også tydeliggøres ved at udfærdige kontrakterne mere detaljeret. Det tværkommunale samarbejde Samarbejdet er gået fint. Guldborgsund kommune har afsat regnskabsmedarbejdertimer til at styre økonomien mod at Lolland kommune skriver evalueringen en gang om året. I 2008 ligger denne opgave dog hos Guldborgsund Kommune pga. Lolland kommunes projektleders barsel. SYNLIGGØRELSE Hjemmeside Der er oprettet en hjemmeside hvor alle erfaringer bliver samlet. Siden vil udvikle sig over de kommende år. Nyhedsbrev Nyhedsbrevet Sund Sans over Sundet siden sidst bliver udsendt ca. hvert kvartal. Minikonference Den 18. november 2008 indbød vi til minikonference på Fuglsang Kunstmuseum for at fortælle om de erfaringer vi har opsamlet i 2008 og løfte sløret for næste års tema. Desværre måtte konferencen aflyses pga. manglende tilmeldinger. I stedet har vi besluttet at lave et tilbud til vores kulturaftalekommuner i 2009, som p.t. er under udvikling og forventes klar i slutningen af februar Presse Vi indbød til et introducerende pressemøde i maj, hvor kunstnerne og projektledelsen var repræsenteret. Kulturmejeriet var til lejligheden udstyret med små børnestole for at indikere, at kunst i børnehøjde var fokus. Der mødte dog ingen presse op og konklusionen må være, at det TMFN Side

12 i fremtiden er en god idé at afholde det første pressemøde, når projektet er i gang og har mere konkret substans. Undervejs i projektet fra juni-september har vi løbende sendt pressemeddelelser ud og har fået fin presseomtale (se vedlagte presseportefølje bilag 3). DOKUMENTATION DVD Vi har produceret en DVD som dokumentation for projektet. DVD en er produceret i samarbejde med Fønix Film v/finn Brasen. DVD en bliver sendt ud til alle børn, der har deltaget i projektet, til alle relevante kontaktpersoner i aftalekommunerne i Kulturaftale Storstrøm (den politiske styregruppe, den administrative styregruppe, Fagrådet) til alle kulturkonsulenter i Region Sjælland, tilskudsydere mfl. og kan frit bestilles så længe lager haves. På vores hjemmeside præsenterer vi i løbet af februar 2009 en kort netversion af DVD en. I forbindelse med interviews skal der i fremtiden udarbejdes en spørgeramme, der bliver udleveret til alle, der skal interviewes til DVDen. Beslutningen om at producere DVDen skulle have været præsenteret på et tidligere tidspunkt for projektgruppen, da det gav uro i en del af gruppen, at det blev meddelt på et forholdsvis sent tidspunkt. Billeder Der er blevet taget mange billeder undervejs. Billederne samles i et billedarkiv. EVALUERINGSFORM Vi har anvendt både summative og generative evalueringsformer. Projektlederne har holdt evalueringsmøde og projektlederne har holdt evalueringsmøde med Øjenåbner projektgruppen. TMFN Side

13 Skolernes evalueringer Alle klasser fik ved det første besøg på skolerne udleveret en logbog, som de har skrevet i under forløbet. Logbøgerne er elevernes ejendom, så de har et minde om projektet. Der er sendt evalueringsskema til alle lærere fra de 18 klasser, som har deltaget i projektet. Der er indkommet 6 svar. Skolernes evalueringssvar er indarbejdet i denne evaluering. Blog Vi oprettede en Sund Sans over Sundet blog en åben blog, hvor alle kunne skrive og læse skoler, elever, projektgrupper og projektledere samt en lukket blog, forbeholdt projektgruppen og projektledere. Den åbne blog fungerede godt dejligt med øjebliksbilleder og oplevelser. God idé at have bloggen klar ved projektets start. Den lukkede blog er ikke blevet brugt ret meget, men vi tror på ideen og her glæder det, at bloggen skal være klar ved projektets start. Evt. kunne man lægge mødereferater og mødeindkaldelser ind på bloggen, så projektgruppen og projektledere vænner sig til at bruge bloggen som fællesforum. Bloggen giver samtidig et godt grundlag for bl.a. evalueringen. Mål 2 At udvikle børne-/ungekulturens synlighed, kommunikation og markedsføring At udvikle et interaktivt site om kunst og kultur for, af og med børn og unge fra skoler og institutioner, hvor målet er at afprøve brugerdrevet innovation, brugerinddragelse samt at afprøve nye markedsføringsmetoder via børn og unges foretrukne medier. Resultatkrav 2008 Ved udgangen af 2008 er sitet udviklet i sin grundmodel, og de første markedsføringsmetoder er afprøvet og iværksat. Sitet skal være dynamisk, udvikle sig over tid og finde sin egen form. TMFN Side

14 Resultat Resultatkravet er delvist opfyldt. Projektet er igangsat og den første grundmodel til en kommunikationsplatform forventes klar til lancering ultimo februar Projektet er banebrydende ved at inddrage unge fra år i hele udviklingsprocessen. Den første workshop har været afholdt på Kulturfabrikken i Nykøbing i december 2008 og blev flot omtalt i TV2 Øst den 28. december 2008 i udsendelsen kl Den næste workshop afholdes i løbet af januar Se indslaget på TV2Øst hjemmeside Indslaget hedder Elektronisk Ungdomskultur. Projektets proces er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag (bilag?). Mål 3 At styrke og udvikle netværk på tværs af faglige og kommunale grænser At opbygge læringsnetværk på tværs af geografiske og faglige grænser, så kulturaktører kan lære af hinandens erfaringer, dele viden om børneog ungekultur og skabe netværk. Resultatkrav 2008 At afholde én konference på Lolland og én konference på Falster i 2008 med fagligt kulturelt indhold og inspirationsbørs, hvor kulturaktører og formidlere kan præsentere egne projekter. Resultat Resultatet er delvist opfyldt. Land Art projektet Projektet har initieret et samarbejde mellem Lolland og Guldborgsunds billedskoler i forbindelse med projektet. Desuden har SSOS samarbejdet med kunstprojektet Land Art, som har skabt tættere kontakt mellem kommunen, kulturaktører og et af områdets fyrtårne. TMFN Side

15 En konference planlagt til afholdelse på Fuglsang Kunstmuseum den 18. november 2008 blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Projektlederne har dog efterfølgende kontaktet alle tilmeldte og tilbudt dem et møde. Det har resulteret i at børne- og unge kommunenetværket på Fyn, BUNF, besøger Nykøbing den 30. januar 2009 med det formål at høste af vores erfaringer, da BUNF har planer om at afholde Land Art i børnehøjde i Projektet har skabt kontakt til 18 folkeskoler, 9 lollandske og 9 guldborgsundske folkeskoler samt de lærere, der deltog i projektet. Projektet har desuden resulteret i at Guldborgsund Kommune p.t. er ved at nedsætte et Kontaktudvalg med repræsentanter fra skoler, skoleforvaltning og kulturforvaltning, som skal skabe grundlag for et tættere samarbejde i årene fremover. Kommunikationsplatform-projektet Projektet har bragt 20 unge fra Lolland og Falster sammen i et fælles projekt, hvor de arbejder intensivt sammen og lærer hinanden at kende. Det forventes desuden at Kommunikationsplatformen vil skabe et godt grundlag for et virtuelt og fysisk netværk, hvor unge fra de to kommuner kan mødes på kryds og tværs. Mål 4 At videregive viden og erfaringer på kulturområdet som bidrag til strategisk udvikling Resultatkrav 2008: i 2008 forberedes en regional konference, som afholdes i 2009, hvor projektets koncept udbredes til interesserede udkantskommuner i Kulturregion Storstrøm. Resultat Resultatkravet er ikke opfyldt i 2008, men forventes at blive opfyldt i revideret form i 2009 (se nedenfor). Bevillingen til projektet blev først til fulde en realitet i april 2008, hvilket har betydet, at projektlederne har prioriteret planlægning og afvikling af 2008-projektet frem for planlægning af en regional konference. TMFN Side

16 I lyset af konferencen, som måtte aflyses i november 2008 pga. manglende tilmelding, har vi styregruppen og projektlederne besluttet at ændre på konceptet for, hvordan mål 4 nås. I stedet for konferencer ønsker vi at udbrede konceptet ved at sende aktiviteter ud til de kommuner i regionen, som vi samarbejder med på Kulturaftaleområdet. Tilbuddet kommer i 2009 til at bestå af en Øjenåbnerekspres, hvor to kunstnere rejser rundt til kommunerne og afvikler Børne-Land Art forløb i stil med de forløb, vi har afviklet på Lolland-Falster i Tilbuddet bliver sendt ud til kommunerne i løbet af januar/februar 2009 og afvikles i løbet af august/september/oktober 2009, såfremt aftalekommunerne ønsker at modtage tilbuddet. Denne inddragende model har vi intention om at fortsætte i 2010 og 2011 også. RESSOURCER Projektet har modtaget tilskud fra følgende tilskudsmodtagere i 2008: Region Sjælland kr. Kulturministeriet kr. (via Kulturaftale Storstrøm) Kulturaftale Storstrøm kr. Dansk Fødevareerhverv kr. I alt kr. Mandetimer Kommunerne har bidraget med arbejdskraft, som ligger udenfor budgettet, i størrelsesordenen ca timer pr. uge pr. projektleder i perioden januar til december Derudover har Guldborgsund Kommune stillet en regnskabsmedarbejder til rådighed for den daglige drift af projektet betaling af regninger, indhentning af projektmidler fra fondene og aflæggelse af projektregnskaber. TMFN Side

17 Ting vi har lært i 2008: Netværk og ejerskab i forhold til projektet er yderst vigtigt. Derfor er det vigtigt i de kommende år fortsat at udbygge netværket med skolerne i Guldborgsund og Lolland kommuner. Kontrakter med leverandører, skal udspecificeres så meget som muligt. F.eks. med en passage om, at leverandøren er del af et udviklingsprojekt, hvilket betyder at tingene kan ændre retning undervejs, og at leverandøren derfor skal kunne udvise en hvis fleksibilitet under forløbet. Projektlederne skal være meget bevidste om deres rolle i projektet og gøre tydeligt overfor projektdeltagerne, hvilke forventning projektlederne har til projektgruppen og samtidig være gode til at udtrykke deres forventning til projektgruppen. Mange af de rutinemæssige planlægningsopgaver, projektlederne har taget sig af, kan sagtens klares af en studentermedhjælper. Ferniseringen skal ikke ligge i forbindelse med et andet arrangement, især ikke fredag eftermiddag kl Det er en god idé at gå i samarbejde med andre, så ferniseringen byder på en lille gave som fribilletten til Frilandsmuseet. Der har været en klage over et enkelt motiv i undervisningsmaterialet. I kommende kontrakter for produktion af skriftligt materialet er det vigtigt at kontrakten tydeliggør, at det er leverandørens opgave at indhente skriftlige tilladelser i forbindelse med brug af billeder. Projektplanen skal i højere grad bruges som arbejdsredskab. Opfølgning én gang om måneden. Forventninger med projektlederassistent bør afstemmes før hver delopgave og orienteringsgrad skal aftales ad hoc. Vi skal overveje en form for dokumentstyring, da det nogle gange er svært at overskue hvilke dokumentversioner, der er aktuelle og endelige, da vi udveksler dokumenter hen over kommunegrænserne undervejs i processen. Skriv ind i kontrakten at leverandører, skal aflevere en kort skriftlig rapport efter projektets afslutning TMFN Side

18 Bilagsliste: Bilag 1 Deltagerliste Øjenåbner 2008 Bilag 2 Rapport Mini Blume Bilag 3 - Presseportefølje TMFN Side

Sund Sans over Sundet. Evaluering 2009

Sund Sans over Sundet. Evaluering 2009 Sund Sans over Sundet Evaluering 2009 1 BAGGRUND Projektet Sund Sans over Sundet (SSOS) er et 4-årigt tværkommunalt samarbejde mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner. Projektets fokus er at kvalificere

Læs mere

LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser

LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser - Et GRATIS forløb for, af og med førskolebørn i Lolland og Guldborgsund kommuner. - Et Lolland Billedskole-projekt ved billedkunstner Mini Blume med

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Konklusion: Projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektet. Deltagerne

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturministeriet har siden 2008 indgået i et kulturregionalt samarbejde med kommunerne Horsens, Silkeborg og Viborg kaldet Kulturregion

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang.

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang. Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang Skoleåret 2013/14 Udarbejdet af Henrik Lilleholt Smidt Juni 2014 1 Indhold

Læs mere

Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi

Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi Hvorfor skal du arbejde med oplevelser? Skil dig ud fra mængden 2 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi Væksterhverv Værdiskaber i øvrige erhvervsliv Regionaludvikling

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2015

Nyhedsbrev Oktober 2015 Nyhedsbrev Oktober 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse vores statusrapport for 3 kvartal i satspuljeprojektet. Efter sommerferien har der været særdeles

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Glostrup Børnekulturfestival blev afholdt i Egeparken ved Glostrup Idrætspark torsdag 8. september 2011 kl. 10-15.

Glostrup Børnekulturfestival blev afholdt i Egeparken ved Glostrup Idrætspark torsdag 8. september 2011 kl. 10-15. Glostrup Børnekulturfestival 2011 Evaluering og handlemuligheder Glostrup Børnekulturfestival blev afholdt i Egeparken ved Glostrup Idrætspark torsdag 8. september 2011 kl. 10-15. Evalueringen er udarbejdet

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud. 1. marts december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud. 1. marts december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud 1. marts 2009 1. december 2009 Journalnummer: 1-30-76-21-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Manga Crossover: Visuelle skriveværksteder i Helsingør

Manga Crossover: Visuelle skriveværksteder i Helsingør Manga Crossover: Visuelle skriveværksteder i Helsingør Formål og baggrund Formålet med projektet Manga Crossover var at stimulere interessen for kreative skrive og tegneprocesser hos unge samt at fremme

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Sidste nyt... 3 3. Arbejde frem mod bestyrelsesmøde i oktober... 5 4. Kulturtjenestens budget og regnskab... 7 5. Næste bestyrelsesmøde...

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

Drejebog HOP-IN. Hands on Production Innovation New Ideas

Drejebog HOP-IN. Hands on Production Innovation New Ideas Drejebog HOP-IN Hands on Production Innovation New Ideas Indhold Facts om projekt HOP-IN:... 3 1. Projektorganisation... 4 2. Projektplan... 4 3. Skole-/lærerkontakt... 4 3. Lærerforberedelse forud for

Læs mere

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Referat Forum Assens Kunstråd Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00 Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Deltager Jørgen Svenstrup, Elisabeth Rask, Anne Bjørn, Oluf Lund, Peter Tybjerg, Peter Nielsen,

Læs mere

Fremtidsbattle - Fordi din mening er vigtig!

Fremtidsbattle - Fordi din mening er vigtig! Fremtidsbattle - Fordi din mening er vigtig! Pilotprojektet FremtidsBattle blev afprøvet i samarbejde med to 8.klasser på Engskovskolen, Nr. Jernløse, Holbæk kommune. Med projektet ønskede vi at få erfaringer

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals Delrapport Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011 Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals 01.08.2011 31.07.2014 Journalnummer: 1-30-76-29-0040-11 Kontraktens parter

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2010 - Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse, og sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012 APRIL JUNI 2012 2. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Aktiviteter april-juni 2012 1 Alkjærskolen i Ringkøbing

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum Læs om top sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2012 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2012 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. En forestilling fra grunden med 5. x. Skoleåret 2013/14

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. En forestilling fra grunden med 5. x. Skoleåret 2013/14 Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole En forestilling fra grunden med 5. x Skoleåret 2013/14 Udarbejdet af Henrik Lilleholt Smidt Juni 2014 1 Indhold Baggrund... 3 En

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Afslutningsrapport vedr. skolenetværk vedr. formativ evaluering og udvikling af skriftlighed

Afslutningsrapport vedr. skolenetværk vedr. formativ evaluering og udvikling af skriftlighed Afslutningsrapport vedr. skolenetværk vedr. formativ evaluering og udvikling af skriftlighed Projektnummer: 135866 Projektets titel: Skolenetværk formativ evaluering og udvikling af skriftlighed Projektansvarlig:

Læs mere

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data"

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data Afrapportering til GeoSjælland Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data" 2012 Arbejdsgruppe: Søren Breddam, Mark Percy Hansen/Niels Kjøller, Laila Nissen og Aimée Pedersen Sekretær:

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere