Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 42. driftsår ( ) Karsten Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 42. driftsår (1971-2014) 250215 Karsten Sørensen"

Transkript

1 Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 42. driftsår ( ) REFERAT Dato: Ref.: Karsten Sørensen Formanden Per Offersen bød velkommen til den 42. generalforsamling i Horsens Golfklub og foreslog Advokat Michael Bach Jensen som dirigent af generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Advokat Michael Bach Jensen blev efter bestyrelsens forslag valgt som dirigent. Michael Bach jensen kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig (sket 30. januar) og lovlig (3 ugers varsel til afholdelse i februar) indvarslet. Michael gennemgik herefter dagsordenens punkter. 88 stemmeberettigede medlemmer var mødt. 2. Beretning om klubbens virksomhed. (Formand Per Offersen - mundtlig fremlæggelse til GF ) Beretning om klubbens virksomhed 2014 Referat Generalforsamling d

2 Jeg henviser til den skriftlige beretning som blev offentliggjort på vores hjemmeside d.6. februar. Jeg håber at I har haft lejlighed til at læse beretningen, men hvis ikke følger her et resume af beretningen. Vi har afsluttet 2014 og skal gøre status på år nummer 42 i Horsens Golfklub historie. For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub, fik overrakt medalje og trofæ, som Danmarksmester i hulspil for juniorer. Et stort tillykke til Kamilla Samfundet omkring os forandrer sig, og golfsporten møder som aldrig før konkurrence fra andre individuelle former for motion. Løb, cykling, triatlon og mange andre former for motion er golfsportens konkurrenter. Det påvirker tilgangen til golfsporten, og er en af klubbens store udfordringer. Horsens Golfklub klager ikke og påtager sig udfordringen, som klubben altid har gjort. Klubbens økonomi er fortsat sund og robust og vi klarer os fint i konkurrencen, under de markedsvilkår der nu engang eksistere. Horsens Golfklub gør det godt, og klarer sig fint i konkurrencen på alle parametre, som en golfklub måler sig på. Vores medlemmer har god grund til at ranke ryggen, og føle sig stolt af at være medlem i Horsens Golfklub. Bestyrelsen ser positivt på året, der er gået, og ligeså på fremtiden der venter Horsens Golfklub har haft et rigtigt godt år, hvor jeg specielt vil fremhæve: Vi fik vores første officielle Danmarksmester, Kamilla Bang Vi har fået 88 nye medlemmer, hvilket er det højeste antal siden før 2007 Vi har haft mange prøvemedlemmer, og vi er blevet bedre til at fastholde prøvemedlemmerne når indskuddet skal betales. Vi oplever stor vækst i Østjysk Golfring, Danmark hurtigst voksende greenfee ordning. Fra 2015 kommer Aarhus Golf Klub med Vi har præsteret et resultat, bedre end budget Vi har fortsat en god sund økonomi, med en god likviditet. Bestyrelsen har gennem hele sæsonen haft speciel fokus på følgende områder: Fokus på økonomi Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter. Fokus på forskønnelse og forbedring af banen. Fokus på at skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter. Referat Generalforsamling d

3 Medlemmerne Velkommen til 88 nye medlemmer af Golfklubben. Det er det højeste antal nye medlemmer vi har haft siden før 2007 og er en utrolig positiv udvikling. Desværre valgte et stort antal medlemmer i løbet af 2014 at melde sig ud af golfklubben af den ene eller anden årsag. Dette betød at vi fik en nettoafgang på 28 medlemmer svarende til ca. 3% Det er ikke et dårligt resultat, tiderne taget i betragtning, men ikke en udvikling som er holdbar på sigt. Konkurrencen er hård for at tiltrække og ikke mindst fastholde, de betydeligt færre potentielle nye golfspiller der findes. I løbet af året har vi haft en pulje på 70 prøvemedlemmer hvoraf de 34 har meldt sig ind i klubben i løbet af året. 26 prøvemedlemmer har endnu ikke taget stilling til medlemskab. I de sidste 7 år har klubben ikke været i stand til at generere en netto vækst i antal medlemmer, eller blot kunne præstere en neutral udvikling. Vi har været tæt på de sidste 2 år og vi har fortsat tiltro til at det på et tidspunkt vender. Par 3 medlemskab kan måske betyde at vi evner at fastholde et antal medlemmer til nedsat kontingent, hvor alternativet havde været en udmeldelse. Ved årets udgang havde vi 25 medlemmer med et Par 3 medlemskab. Gennem de sidste 8 år har golfklubben mistet netto mere end 250 seniormedlemmer. Et resultat af primær ændrede fritids adfærds mønstre men også en større kapacitet af antal golfhuller i Horsens til rådighed, sammenlignet med tidligere. 250 seniormedlemmer repræsentere en kontingent indtægt på ca. 1,5 m.kr som ville have været rart at kunne disponere over i dag. Men Horsens Golfklub er fortsat begunstiget af en solid medlemsskare, der har kunnet bidrage til at fastholde indtægterne på et niveau, der kan modsvare de omkostninger, vi har for at kunne drive klubben. Måske skal der mere til at sikre nye medlemmer og sikre at vi arbejder hen mod neutral eller i bedste fald positiv medlemsvækst. Bestyrelsen vil drøfte hvordan dette kan realiseres og måske kan det være en løsning med mere involvering af medlemmerne for at skaffe nye medlemmer. Horsens Golfklub har, som mange andre golfklubber, en udfordring i medlemmernes aldersprofilering. 34% af vore medlemmer er over 65 år. Det er den hurtigst voksende aldersgruppe i klubben og hvor andelen i 2007 var blot 20 % Kun 6% af medlemmerne er under 35 år. Antallet af medlemmer i denne aldersgruppe er mere end halveret siden Det er således ikke kun ændring i adfærdsmønstre og fritids interesser, der giver Horsens Golfklub udfordringer, men også en begyndende aldersgenerationsskifte giver udfordringer. Referat Generalforsamling d

4 Det kan nævnes, at for 40% af vore faktiske udmeldelser, passive som aktive, er medlemmerne ældre end 60 år, og er et udtryk for begyndende alderdoms udfordringer som gør at golfspillet ikke kan udøves. Ved udgangen af 2014 var vi 843 seniormedlemmer mod 876 i 2013 Totalt set var vi ved årets udgang i alt 1156 medlemmer inklusiv 167 passive og 12 medlemmer under 10 år. Ved udgangen af 2013 var vi 1162 medlemmer inklusiv 161 passive og 16 medlemmer under 10 år. I øvrigt kan jeg henvise til beretningen, hvor der en udførlig statistik oversigt for bevægelserne inden for de enkelte medlemskategorier, samt oversigt over medlemmernes alderssammensætning og handicap udvikling. Golfspilleren i Centrum Horsens Golfklub har tilmeldt sig Golfspilleren i Centrum, hvilket giver os mulighed for at øge opmærksomheden på den enkelte golfspillers oplevelse i vores golfklub, og på at stræbe mod at skabe flest mulige positive ambassadører blandt klubbens medlemmer og gæster. Som medlem af Horsens Golfklub har du mødt Golfspilleren i Centrum, dels gennem spørgeskemaer udsendt med spørgsmål vedrørende egen klub, dels som opfølgning af greenfee runde. Som afslutning på 2014 har vi modtaget resultaterne fra undersøgelsen i form af bestyrelsesrapporter, som viser scoren på de væsentligste områder vi arbejder med. Som vi tidligere har gjort, vil vi ud fra resultaterne udarbejde handleplaner til videreudvikling af klubben. Bestyrelse og sekretariat vil i løbet af vinteren bearbejde årsrapporten for 2014 og kommunikere de foreløbige konklusioner herunder bestyrelsens anbefaling til forbedringer. Vi takker de medlemmer som har givet sig tid til at besvare spørgeskemaerne og vil generelt opfordre medlemmerne til at besvare spørgeskemaerne også i den kommende sæson Greenfee og Østjysk Golfring I både 2012 og 2013 oplevede vi en stigning i antal greenfee gæster, som i 2014 desværre er afløst af et mindre fald på 3 %. Vejret har selvfølgelig haft en betydning, og specielt i 2. halvdel af sæsonen, men vi er ærgerlig over eventuelle følgevirkninger, fra til tider en meget våd bane med vanskeligheder i klipning og græsafklip samt opkørte stier. Dette giver ikke tilfredse medlemmer eller gode ambassadører, uanset om der er gode årsags forklaringer. Referat Generalforsamling d

5 På trods af nedgangen i antal gæster formåede vi at øge vores greenfee indtægter i forhold til året før med 2 % på 18 huls banen. Den gennemsnitlige greenfee per betalende runde formåede vi ligeledes at forbedre med 6 % i forhold til Antal gæster på Par 3 banen er på samme niveau som i 2013 men den samlede indtægt er forøget med 20 % i forhold til året før. Ligeledes er den gennemsnitlige greenfee per betalende runde forøget med 20 %. En meget positiv udvikling som bidrager fornuftigt til golfklubbens samlede økonomi. Attraktive medlemsfordele, konkurrence dygtige medlemsformer og vilkår, gode faciliteter og ikke mindst gode sociale rammer skabt af glade og tilfredse medlemmer, er parametrene for at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Horsens Golfklub har det hele og det er et af bestyrelsens vigtigste opgaver, fortsat at kunne udvikle klubben og skabe den nødvendige tilvækst. Et af de mest synlige medlemsfordele er fritspilsordningen i Østjysk Golfring. Mere end halvdelen af vore seniormedlemmer havde et fritspilskort i Østjysk Golfring er den hurtigst voksende greenfee ordning i golf Danmark, med en vækst på salg af fritspilskort på 7%, samt en vækst på 19% i totalt antal besøgende i de 6 klubber. Væksten er aftaget en smule i 2014, men fortsat en ordning som værdsættes af medlemmerne i de 6 klubber. I 2015 udvider vi samarbejdet ved at optage Aarhus Golf Klub som ny samarbejdsklub i Østjysk Golfring, hvor vi nu kan tilbyde 7 klubber i fritspilordningen, og til samme pris som i Vi har store forventninger til 2015 og glæder os til at byde Aarhus Golfklub velkommen, når sæsonen startes i gang. Der er ingen andre steder i Danmark, hvor medlemmer i 7 golfklubber kan spille frit, mod en mindre betaling, i sit lokal område. Danmarks golfmekka skal findes, lige her, i Østjylland! BANEN Banerapporten, som blev udarbejdet i 2003, er fortsat bestyrelsens styringsværktøj til allokering af ressourcer. For første gang siden 2010 har vi gennemført investeringer i banen, defineret i Banerapporten fra Nye teesteder på hul 3, hul 14 og hvid tee på hul 10 blev taget i brug i august måned. Den samlede investering for disse 3 nye teesteder blev på ca.kr Ifølge planen mangler vi fortsat 6 nye greens og et antal nye teesteder. Den resterende investering er anslået til ca. 3,3 mio. kr. På Par 3 banen har vi renoveret 6 bunkers, da slidtagen blev for tydelig. Den samlede investering for renovering af 5 bunkers blev på ca. kr Referat Generalforsamling d

6 Vi havde en mild vinter 2014 og dermed ikke de sædvanlige skader på greens efter vinteren. Vinteren var våd, hvilket betød at en del greens stod og soppede det meste af vinteren. Det gav Hede Danmark problemer med græskvaliteten i starten af sæsonen. Der var et par kraftige storme henover vinteren, som betød en del stormfald, og specielt hul 6 og 7 blev hårdt ramt, med markante visuelle ændringer til følge. Reparation af vandingsanlægget blev afsluttet med en ny rørføring mellem hul 8 og hul 9. Sommeren var fin og banen stod i en rigtigt flot stand henover sommeren. I august og oktober kom der en del nedbør, betydeligt over gennemsnittet, hvilket gav løbende problemer med græsklipning og græsafklip på banen. Sommergreens blev åbnet allerede 30. marts og lukkede ned igen d. 17. november. Boldfremføring og boldautomat på Driving Range blev udskiftet i løbet af foråret og fungere nu igen efter hensigten. Investeringen beløb sig til kr inkl. et antal nye måtter. De nye miljøregler, som trådte i kraft i 2013, medfører skærpede krav til danske golfklubbers brug af pesticider og ukrudtsmidler. Det betyder at der er begrænsninger, i forhold til at bekæmpe ukrudt på spilarealer. Vi skal derfor vænne os til en større tilstedeværelse af ukrudt på fairways og semirough. Vores bane har et godt udgangspunkt for, at imødekomme de nye begrænsninger, og undgå større forekomster af ukrudt. Der er en sund og tæt græsvækst, som kan konkurrerer med ukrudt væksten, samtidig med at baneplejen i flere år har taget hensyn til miljøet med et lempeligt forbrug. Miljøstyrelsen besøgte Horsens Golfklub i oktober, på et rutinemæssigt tilsyn, med fokus på opbevaring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Tilsynet gav ingen anledning til bemærkninger fra tilsynsførende. Bestyrelsen har fornyet aftalen med Hede Danmark til også at gælde for Vi er tilfredse med Hede Danmarks arbejde og indsats, hvor de gør et godt stykke vedligeholdelses og forebyggelses arbejde på golfbanen. Hede Danmark er en professionel og kompetent virksomhed, som vi har et rigtigt godt samarbejde med til gensidigt gavn. SPORT Sæsonen har givet flere flotte sports resultater og specielt fra nogle af de helt unge spillere. Som tidligere nævnt fik klubben vores første Danmarksmester, Kamilla Bang som vandt hulspil for Juniorer Ud over et Danmarksmesterskab vandt Kamilla hele 3 rangliste turneringer og ikke at forglemme klubmesterskabet i Horsens Golfklub. Kamilla er nr. 11 på AON juniorrangliste De mange gode resultater i 2014 har hjulpet Kamilla ind i landsholdstruppen. Stephanie Amalie Astrup fortsatte også de gode takter fra 2013, hvor hun blev en fast del af landsholdet, Referat Generalforsamling d

7 Stephanie deltog i mange internationale turneringer og vandt 2 danske rangliste turneringer. Stephanie er nr. 5 på AON Juniorranglisten Det er 2 dygtige piger som golfklubben har opfostret og som vi er stolte af. Men også den lidt yngre Mathilde Milo Laursen har vist gode takter i 2014 hvor Mathilde vand Junior Cup landsfinalen i suveræn stil. Alle 3 piger har i løbet af sæsonen deltaget på dameholdet i 3. division som i suveræn stil vandt rækken og efterfølgende oprykningspillet. Pigerne skal således spille 2. division i Et stort tillykke til vore dygtige piger. Klubbens øvrige turneringshold klarede sig rimeligt: Klubbens højest rangerende hold 2. division Senior Mix, sluttede på en 2. plads efter en tæt slutkamp. Klubbens andet 2. divisionshold Veteran Mix havde ikke en god sæson og sluttede sidst i rækken 3. divisions herre, indfriede ikke forventningerne om oprykning til 2. division og fortsætter også i 2015 i 3. division. Begge kvalifikationshold herre vandt deres puljer og deltog i oprykningsspil men kom ikke videre. Det ene hold sluttede som nr. 5 lige uden for oprykning men da Juelsminde trak deres 4. divisionshold i 2015 fik Horsens Golfklub pladsen. Klubbens bedste dame og herre spiller blev i år Kamilla Bang og Jimmy Augustesen, som dermed kan disponere over deres private parkeringsplads. Der er afholdt 7 klubturneringer i sæsonen, og 2 måtte aflyses da der var for få deltagere tilmeldt. Antallet af deltagere til vore turneringer er faldende, og har været det de sidste mange år. Det er som om at medlemmerne ikke er parat til at bruge den tid det tager at spille turnering. Tid er dyrebar i dag og der prioriteres med hård hånd for at få plads til det hele. Måske skal vi blot acceptere denne udvikling og lade det hvile i sig selv. MEDARBEJDERE-SAMARBEJDSPARTNERE-SPONSORER-FRIVILLIGE Det kan ikke undgås at bestyrelsen gentager sig selv år efter år, når vi skriver om vores medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere. Uden dygtige medarbejdere, mange frivillige og professionelle samarbejdspartnere, vil Horsens Golfklub ikke fungere på samme måde, som den gør i dag. Klubbens to medarbejdere, Susanne og Karsten, holder sammen om klubben og varetager mange forskellige funktioner. Klubbens administration, medlemspleje, kundepleje, sponsorpleje, pleje af vores frivillige, pleje og koordinering med vores samarbejdspartnere og leverandører er alle sammen områder som varetages på bedste og professionelt vis. Referat Generalforsamling d

8 Bestyrelsen er glad for samarbejdet med Susanne og Karsten, og anerkender deres professionelle og faglige kompetencer. Graham Oakley kan 1. maj 2015 fejre 35 år som Pro i Horsens Golfklub. En uovertruffen milepæl og som ikke set før i nogen dansk golfklub. Else kom til og siden Steffen, sammen udgør de et familieteam, som er omdrejningspunkt for medlemmer og gæster i Horsens Golfklub. Proshoppen er et værdifuldt aktiv for Horsens Golfklub. En stor tak til familien Oakley for deres engagement i Horsens Golfklub. Der skal også lyde en stor tak til Jan Rasmussen som gør en stor indsats med at sluse vores yngste medlemmer sikkert ind i golfspillets finesser. En anden familie med stor og lang tilknytning til Horsens Golfklub, er familien Astrup, som går ind i sæson 11 sammen med Horsens Golfklub. Modsat mange golfklubber, er Horsens Golfklub begunstiget af en velfungerende cafe, som har formået at supplere og udvikle deres forretning med Catering aktivitet i et omfang, som kommer alle golfklubbens medlemmer til gavn. Danmarks bedste Golf Cafe med åbent alle årets dage. Hvor finder man det andet sted i Danmark? En stor tak til Henrik, Pernille og deres team for indsatsen. Det er vigtigt med gensidig fleksibilitet, så det gode samarbejde mellem klub og cafe kan udvikles til fælles bedste. Der skal ligeledes lyde en tak til Hede Danmark for et godt samarbejde. Vores samarbejde med Hede Danmark går nu ind i sin 9. sæson i Horsens Golfklub har rigtig mange frivillige, der udfører et stort arbejde for Horsens Golfklub. Uden alle disse frivillige ville klubben have svært ved at opretholde det aktivitetsniveau, som vi har i dag. I 2014 fik vi en ny dimension af frivillig arbejdsindsats i Horsens Golfklub, da endnu flere arbejdsopgaver blev defineret og sat i system. Mange opgaver fra generel oprydning, til skiltevask, skovning, finish ved klubhus, driving range og skilte, boldvask, rengøring af starterhus og buggies samt oprydning terrasseområde og oliering af møbler og bænke. Hertil kommer hjælp til de mange forskelligartede opgaver i klubben: Prøvemedlemmer, regelundervisning, baneservice, handicapregulering, juniorugen, juniorer, eliten, boldopsamling, salgsarbejde og turneringsafvikling. En stor tak fra bestyrelsen til alle vores frivillige, som sammen gør en stor forskel I 2015 vil vi forsøge med en turnering for vores frivillige med efterfølgende barbecue, som en simpel anerkendelse af en stor indsats. Der skal også lyde en tak til Ladies' Section, Mens' Section og Senior Section, hvis ledelse yder en stor indsats til gavn for alle dens medlemmer. Vi har haft et rekord højt bidrag fra vores sponsorer i 2014, og der skal ligeledes lyde en stor tak for jeres villighed, og lyst til at hjælpe og støtte Horsens Golfklub. Referat Generalforsamling d

9 Det er ikke en selvfølge at I er der, men vi har brug for jeres støtte og er glade og taknemmelig for jeres store engagement. AFSLUTNING-FREMTID Afslutningsvis vil jeg kort resumere bestyrelsens generelle holdning til den nære fremtid. Der er udfordringer, som i enhver anden branche. Udfordringer løses, eller man forsvinder i recession med deraf afledte konsekvenser. Bestyrelsen ser positivt på fremtiden, og føler at golfklubben er i en god udvikling. Specielt de sidste par års formindsket fald i nettoafgang af medlemmer, samt en god udvikling i greenfee aktivitet og andre indtægter, har bestyrket vores tro på at vi kan vende udviklingen. Vi skal fortsat gøre os mere konkurrence dygtige, og dermed tiltrække nye golfspillere Vi skal bruge lidt af vores opsparede midler til at holde kontingentet i ro. Vi skal gøre det mere fleksibel for nye medlemmer i at blive medlem af Horsens Golfklub. Vi skal fortsætte med at investere i banen igen, gerne hver andet år. Rettidig omhu er fortsat vigtig for bestyrelsen i vores prioriteringer for allokering af omkostninger og investeringer. Kun dermed kan vi bevare vores uafhængighed og fortsætte med at være en velkonsolideret golfklub som en del af det at være attraktiv. Både for medlemmer, nye medlemmer og samarbejdspartnere. Klubben har gennem de sidste 7 år haft en konstant nettoafgang af medlemmer. Senior kontingent er klubbens største indtægt og en væsentlig forudsætning for golfklubbens drift. Medlemstilgangen har været stigende de sidste 3 år, men er for lille til at kunne modstå den naturlige afgang, som vi ved kommer, ligesom den ændrede fritidsinteresse adfærd, generelt i samfundet, øger risikoen for tab af medlemmer. Bestyrelsen anser nettoafgangen, som den største trussel for at fastholde en fornuftig økonomi, og vil derfor fortsat følge medlemsudviklingen intensivt. Såfremt nettoafgangen fortsætter den samme udvikling, som de sidste 7 år, vil bestyrelsen endnu engang vurdere fremtidig korrektion af medlemsbetingelserne. Ved generalforsamlingen i 2014 blev klubhusets indretning, og til tider mangel på plads til klubaktiviteter drøftet. Bestyrelsen har i løbet af året arbejdet mere konkret med at vurdere mulighederne, og har i den anledning, fået et mere detaljeret kendskab til en eventuel udvidelse af klubhuset. Udvidelsen vil opfylde vores behov, med hensyn til yderligere plads, ligesom det opfylder vores krav til at fastholde det arkitektoniske udseende som klubhuset har i dag. Referat Generalforsamling d

10 En eventuel udvidelse af klubhuset vil minimum omfatte en investering på 6,0 mio. kroner. Finansiering af dette vil inkludere betydelige ekstra årlige medlemsbidrag i en 3 årig periode, en reduktion af klubbens frie reserver samt en generel usikkerhed om nødvendig låneoptagelse. Resultatet vil være en meget stram økonomi som ikke efterlader den nødvendige fleksibilitet i vores fremtidige budgetter i årene frem. Bestyrelsen har ligeledes vurderet risici i relation til fremtidige udfordringer i golfsporten og har konkluderet at vi ikke kan anbefale at arbejde videre med projektet. Vi vil i løbet af foråret forsøge med en alternativ indretning af lokalet som forhåbentlig vil afhjælpe manglerne. Horsens Golfklub er en attraktiv golfklub, som har sin berettigelse, og hvor der er plads til alle. En golfklub med mange medlemsfordele, og hvor jeg for god ordens skyld blot vil nævne Vi har en god, udfordrende og afvekslende bane som fortsat kan forbedres Vi har et spændende og velfungerende golfanlæg med alle nødvendige faciliteter Vi har en P&P bane med høj kvalitet Vi har en god Proshop med et stort udvalg Vi har en god Cafe som altid har åben og med et stort, varieret udvalg. Vi har dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere Vi har en god og robust økonomi Vi har et konkurrence dygtigt kontingent niveau Vi har adgang til tilkøb at et fritspilskort til 6 af vore naboklubber Vi er en forening med et godt socialt fundament og med medlemsdemokrati Bestyrelsen vil i 2015 fokusere og prioritere, i hovedtræk som de foregående år. Fokus på økonomi Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter Fokus på forskønnelse og forbedring af banen Fokus på Golfspilleren i Centrum Vi glæder os til en ny sæson, 2015, og byder velkommen til standerhejsning søndag d. 22. marts kl Tak for jeres opmærksomhed Referat Generalforsamling d

11 Årets Juniorpokal Traditionen tro blev årets juniorpokal uddelt på dette tidspunkt af generalforsamlingen. Årets junior 2014 Kamilla Bang Junior og Elitechef Hans Lomholt motiverede valget således: Første Danmarksmester i klubbens historie. Vinder af ranglisteturneringer i Himmelbjerg, Bravo Tours Backtee Open. AON junior girls og ikke at forglemme Klubmesterskabet. Dit talent, din vilje af stål og dit hårde arbejde kan bringe dig langt i golfens verden. Du er engageret, stædig, motiveret og flittig på træningsbanen. Du er en god kammerat for dine medspillere og stiller gerne op, når klubben har brug for dig. Vi håber, du må bevare din glæde ved golfsporten og ønsker dig mange gode oplevelser samt held og lykke fremover. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Økonomichef Steen Funch fremlagde regnskabet. Da regnskabet var udsendt i forvejen gennemgik Steen ikke hele regnskabet, men knyttede kommentarer til enkelte punkter. Årets resultat blev et underskud på 156 tkr. Mod et budgetteret underskud på 286 tkr. 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent. Økonomichef Steen Funch fremlagde budgettet for Budgettet er også for 2015 lagt ud fra et forsigtigt udgangspunkt på grund af markedssituationen og konkurrenceforholdene i øvrigt. Der budgetteres med et overskud på 27 tkr. Der er ikke budgetteret med kontingentstigninger i Referat Generalforsamling d

12 Kontingent Nuværende Pr. rate Forslag Pr. rate Sandkasse Juniorer Ynglinge Yng. Stud.ord Seniorer Senior u/indskud Sen. Stud.ord Par 3 medlemskab Passive/Fleks Long-distance Greenfeemedlemskab Indskud Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til budget, kontingent og indskud. Hermed er budget, kontingent samt indskud for 2015 vedtaget. 5. Forslag fra bestyrelsen Der foreligger ingen forslag. 6. Forslag fra medlemmerne. Der foreligger ingen forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Steen Funch, medl. nr. 35 (villig til genvalg) Karen Grøn, medl. nr (villig til genvalg) Jan Rye, medl. nr. 991 (villig til genvalg) De 3 ovenstående blev enstemmigt valgt. Per Hald, medl. nr. 17 fratræder uden for tur. Bestyrelsen foreslår Henrik Nielsen medl. nr valgt til bestyrelsen. Enstemmigt valgt. Bestyrelsen foreslår Jens Peter Nielsen, medl. nr og René Behnsen, medl. nr valgt som suppleanter (begge er villige til valg) De 2 ovenstående blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen består herefter af: Per Offersen, Steen Funch Hansen, Henrik Nielsen, Jan Rye, Hans Lomholt og Karen Grøn. Referat Generalforsamling d

13 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter Bestyrelsen foreslår valg af Revisor Helle Lorentzen, medl.nr Bestyrelsen foreslår valg af Erling Walther Madsen, medl. nr.764 som revisorsuppleant. Begge ovennævnte blev valgt. 9. Eventuelt Der blev spurgt til bedre pleje af vintergreen og finish på par 3 banen i vinterperioden: Per Hald lovede at forbedre dette. Der blev rejst et ønske om at slå fra græs på DR evt. fra modsatte ende. Bestyrelsen tager spørgsmålet op til vurdering. Der blev spurgt til remindere om tilmelding op til klubturneringer for at fylde turneringerne op og sikre gennemførelse. Jan Rye tager opfordringen med i det videre arbejde. Der blev opfordret til ikke at lave flere turneringer fredag eftermiddage. Dirigenten takkede for en stille dag på kontoret og overgav ordet til Formand Per Offersen: Per Offersen takkede bestyrelseskolleger for godt samarbejde og lykønskede de genvalgte samt nyvalgte. Per Offersen rettede en stor TAK til Per Hald for det store arbejde han havde ydet i bestyrelsen igennem 9 år som banechef. Til slut stor tak til dirigent Michael Bach Jensen for suveræn ledelse af generalforsamlingen. Per Offersen takkede yderligere Michael Bach Jensen for hans store velvillighed til at lede Horsens Golfklubs generalforsamling. Referat Generalforsamling d

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 43. driftsår (1971-2015) 290216 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 43. driftsår (1971-2015) 290216 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2016 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 43. driftsår (1971-2015) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 40. driftsår ( ) Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 40. driftsår ( ) Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2013 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 40. driftsår (1971-2012) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2009 HUC Holmboes Allè 2, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) REFERAT Dato: Ref.: 230209 Karsten

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 45. driftsår ( )

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 45. driftsår ( ) Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling 2018 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 45. driftsår (1971-2017) REFERAT Dato: Ref.: 260218

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2012 klubbens 40. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2012 klubbens 40. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2012 klubbens 40. driftsår Endnu et år er gået og nummer 40 i rækken. Et år, der har lignet de foregående år. Et år med nødvendige økonomiske prioriteringer, med fokus på

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2016 klubbens 44. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2016 klubbens 44. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2016 klubbens 44. driftsår Endnu et år med en Danmarksmester til Horsens Golfklub. Stephanie Amalie Astrup vandt sit andet danske mesterskab, da hun forsvarede sit mesterskab

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø Sorø den 18. december 2014 Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø 1. Valg af dirigent. Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

REFERAT af ekstraordinær generalforsamling i Horsens Golfklub d. 6. dec

REFERAT af ekstraordinær generalforsamling i Horsens Golfklub d. 6. dec REFERAT af ekstraordinær generalforsamling i Horsens Golfklub d. 6. dec. 2010. Formand Per Offersen bød velkommen til de 60 fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Advokat

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Generalforsamling Skive Golfklub 29. november 2016

Generalforsamling Skive Golfklub 29. november 2016 Generalforsamling Skive Golfklub 29. november 2016 Spar Nord Jeg har et godt tilbud i dag Tirsdag den 29. november 2016 - kl. 19.00 Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Leth Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Jørgensen Dagsorden:

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/5-17.00 Dato: 13. maj 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Odense Eventyr Golf Klub CVR nr. 18342103

Odense Eventyr Golf Klub CVR nr. 18342103 År 2012, den 13. marts afholdtes ordinær generalforsamling i Odense Eventyr Golf Klub CVR nr. 18342103 Generalforsamlingen startede kl. 19.00. Formanden Harry Pape Henriksen bød velkommen til Odense Eventyr

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev holdt 1 min. stilhed for at mindes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Stensballegaard Golfklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00. hos

Stensballegaard Golfklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00. hos Stensballegaard Golfklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 hos Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70, 8700 Horsens Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Velkomst. Kære medlemmer. Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts måned. Det plejer at være omkring det tidspunkt,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i forhold til budgettet.

Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i forhold til budgettet. HORSENS GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2008 36. regnskabsår Kommentarer til årsregnskabet for 2008 Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i

Læs mere

Medlemsmøde 20. Oktober 2015

Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Velkomst & Dagsorden Velkomst & Orientering v/michael Svendsen Medlemstal & kategorier samt MGP status Økonomi pr. 30.09 og forecast årsregnskab Tidsbestilling & turntider

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Klubbens formand Poul Christensen bød de 66 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1: Valg

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

1. Valg af dirigent 21 04 2014 3

1. Valg af dirigent 21 04 2014 3 1. Valg af dirigent 21 04 2014 3 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 21 04 2014 4 Baneudviklingsprojektet Grundig information. Godt beslutningsgrundlag. Oplæg vedtaget med stor tilslutning.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 26.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 26. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2012 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014. Til stede var: Benny Larsen Michael Svendsen Peter Norskov Kristensen Johnny Haugaard Jens Erik Poulsen Afbud: John Friis Per B. Nielsen.

Læs mere

Allan Larsen bød velkommen og indledte dagsordenens punkt 1. med at foreslå Bodil Damkjær som dirigent.

Allan Larsen bød velkommen og indledte dagsordenens punkt 1. med at foreslå Bodil Damkjær som dirigent. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2012 Afholdt 27. november 2012 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 91 stemmeberettigede tilstede. Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner. Horsens Golf Klub 2010

Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner. Horsens Golf Klub 2010 Tilfredshedsundersøgelse Konklusioner Horsens Golf Klub 2010 Side: 1 Baggrund for tilfredshedsundersøgelse - Det blev i løbet af foråret 2010 besluttet, at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2009 klubbens 37. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2009 klubbens 37. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2009 klubbens 37. driftsår Horsens Golfklub kan se tilbage på et år, med flotte sportslige resultater som vi normalt ikke er forvendt med. Vi klarer os flot i et stærkt lokalt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Lørdag den 10. januar 2009. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Turneringsansvarlig - Peter

Læs mere

Til medlemmerne i Horsens Golfklub! Horsens, den 3. nov. 2010

Til medlemmerne i Horsens Golfklub! Horsens, den 3. nov. 2010 Til medlemmerne i Horsens Golfklub! Horsens, den 3. nov. 2010 Herved indkaldes til Horsens Golfklubs ekstraordinære generalforsamling Mandag den 06. december 2010 kl. 19.00 i Cafe Golfert, Silkeborgvej

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling

Referat fra Ordinær Generalforsamling Referat fra Ordinær Generalforsamling Sorø d. 23. november 2017 Den ordinære generalforsamling blev gennemført i klubhuset d. 16. november 2017 kl. 19 efter denne dagsorden, der var udsendt d. 2. november:

Læs mere