Europaudvalget 2010 Rådsmøde Almindelige anl. Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2996+2997 - Almindelige anl. Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2010 Rådsmøde Almindelige anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A Den 4. februar 2010 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den februar 2010 SAMLENOTAT 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den marts Iran Ukraine Zimbabwe Sri Lanka

2 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den marts Formandskabets udkast til kommenteret dagsorden KOM-dokument foreligger ikke. Nyt notat. 1. Resumé Formandskabets kommenterede dagsorden forud for mødet i Det Europæiske Råd den marts foreligger endnu ikke. I lyset af formandskabets tidligere tilkendegivelser ventes mødets hovedpunkter at blive håndteringen af den økonomiske krise og i den forbindelse efterfølgeren til Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse, EU2020. Der vil afhængigt af udviklingen kunne komme yderligere emner på dagsordenen, men umiddelbart lægger DER-formand van Rompuy op til en fokuseret dagsorden. 2. Baggrund Mødet i Det Europæiske Råd den marts 2010 er et ordinært møde. I henhold til gældende praksis forbereder Rådet (almindelige anliggender) Det Europæiske Råds møder. 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold Et af hovedemnerne for Det Europæiske Råd den marts 2010 ventes at blive håndteringen af den økonomiske krise og i den forbindelse efterfølgeren til Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse, EU2020. EU-kommissionen igangsatte ultimo november 2009 en konsultationsproces for en ny EUstrategi for vækst og beskæftigelse i det kommende årti efter Lissabon-strategiens udløb i EU2020-strategi er et af hovedtemaerne for det spanske formandskab. I EU-kommissionens konsultationspapir identificeres tre prioriteter: værdiskabelse gennem videnbaseret vækst, bedre jobmuligheder og plads til alle i samfundet samt skabelsen af en konkurrencedygtig, sammenkoblet og grønnere økonomi. Kommissionens konsultationspapir flugter godt med de danske prioriteter. Det ventes, at Kommissionen først fremlægger sit strategiudspil den 3. marts forud for drøftelsen på forårstopmødet den marts, hvorfor det formentlig ikke vil være muligt at vedtage EU2020-strategien på forårstopmødet, der i stedet ventes at udstikke retningslinjerne for det videre arbejde frem mod DER-mødet i juni, hvor EU2020-strategien ventes endelig vedtaget. Der vil afhængigt af udviklingen kunne komme yderligere emner på dagsordenen, men umiddelbart lægger DER-formand van Rompuy op til en fokuseret dagsorden. 2

3 Den kommenterede dagsorden ventes præsenteret i Coreper forud for mødet i Rådet for almindelige anliggender (GAC) den 22. februar Herefter vil der som vanligt blive udarbejdet et udkast til konklusionstekst for DER, der vil blive drøftet inden topmødet på det næstkommende Råd for almindelige anliggender (GAC) den 22. marts Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Ikke relevant. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Det første udkast til den kommenterede dagsorden for Det Europæiske Råd den marts 2010 foreligger endnu ikke. Udkastet til den kommenterede dagsorden indebærer ikke i sig selv statsfinansielle konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget, for samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet. Det er dog muligt, at Det Europæiske Råd vil blive fulgt op af konkrete retsakter, målsætninger, konklusioner eller andet, der vil kunne få sådanne konsekvenser. Disse kan dog ikke vurderes på nuværende tidspunkt. 9. Høring Sagen ventes ikke sendt i høring. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Formandskabets udkast til kommenteret dagsorden foreligger endnu ikke. Regeringen ventes at tage formandskabets orientering om udkastet til kommenteret dagsorden til efterretning. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Idet der endnu ikke foreligger et udkast til kommenteret dagsorden, kendes andre landes holdninger ikke på nuværende tidspunkt. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 3

4 2. Iran KOM-dokument foreligger ikke. Revideret udgave af samlenotat forud for rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den januar Nye afsnit er markeret med en streg i margenen. 1. Resumé Rådet ventes at drøfte situationen i Iran, herunder status og perspektiver i sagen om det iranske atomprogram. 2. Baggrund Spændingerne og sammenstødene mellem styret og oppositionsbevægelsen fortsætter. Senest under og i dagene efter Ashura-højtidligholdelsen den 27. december 2009 med sammenstød i mange byer med dræbte og mange sårede. Det officielle tal for dræbte i urolighederne er otte, men oppositionsbevægelsen hævder, at der er tale om mange flere. Myndighederne har desuden bekræftet, at Mir-Hussein Mousavis nevø, Ali Mousavi, er blevet dræbt af skud den 27. december. Op til og efter urolighederne har styret strammet grebet om oppositionsbevægelsen, bl.a. har mobil og internet været nede i lange perioder og man har forsøgt at jamme satellitkanaler. Styret har desuden anholdt mange kritiske journalister, menneskerettighedsforkæmpere og repræsentanter for oppositionsbevægelsen, samt forsøgt at lægge yderligere pres på Mir-Hussein Mousavi og Mehdi Karroubi og kredsen omkring dem. Den 4. januar 2010 offentliggjorde det iranske Efterretningsministerium en liste over 60 amerikanske og europæiske universiteter og tænketanke, som det nu er ulovligt for iranere at samarbejde eller indgå kontrakter med. Derved gøres det i stigende grad mere risikofyldt for personer fra oppositionsbevægelsen og for den almindelige iraner at have kontakter eller relationer med omverdenen. Menneskerettighedssituationen er fortsat meget bekymrende. Der sker en uforholdsmæssig og hyppig brug af brutal magt overfor demonstranter, udbredt brug af henrettelser (bl.a. af mindreårige), uretmæssige anholdelser, mishandling af arrestanter, krænkelser af mediefolk samt generel intimidering af kritiske røster fra civilsamfundet. EU har ved flere lejligheder fordømt den udbredte brug af vold fra myndighedernes side. Senest den 25. januar 2010 hvor Udenrigsministeriet på linje med de andre EU-lande havde den iranske ambassadør til en samtale i ministeriet om menneskerettighedssituationen. F.s.v.a. atomprogrammet mangler Iran fortsat at levere på dele af de indgåede aftaler fra mødet med EU3+3 den 1. oktober. Iran har afvist en tillidsskabende aftale om videreberigning og forarbejdning i udlandet af iransk uran for efterfølgende anvendelse til medicinske formål i en forskningsreaktor i Teheran. I stedet har den iranske udenrigsminister Mottaki den 2. januar 2010 stillet Vesten et ultimatum om inden januars udløb at genforhandle aftalen, ellers vil Iran selv foretage videreberigning af uran. Ligeledes udestår fastsættelsen af et nyt møde med EU3+3. 4

5 Fra iransk side gav man i oktober 2009 IAEA-inspektører adgang til atomanlægget i Qom. På baggrund af besøget blev udarbejdet en rapport, der ikke er offentlig tilgængelig. Efterfølgende blev der indenfor rammerne af IAEA den 27. november vedtaget en kritisk Iran-resolution. Umiddelbart efter vedtagelsen af IAEA-resolutionen offentliggjorde den iranske regering planer om etableringen af ti nye uranberigningsanlæg, og Iran gennemførte den 16. december 2009 yderligere missiltest. Obama-administrationen har signaleret ønske om direkte amerikansk engagement og dialog med Iran, herunder, at man er parat til at sidde med ved bordet i forhandlinger mellem Iran og EU3+3 (Storbritannien, Frankrig, Tyskland, USA, Rusland og Kina). Samtidig har man gjort klart, at man vil arbejde for betydelige stramninger af FNsanktionsregimet, hvis engagementet slår fejl og Iran ikke viser vilje til at gå konstruktivt ind i forhandlingerne. EU har løbende understreget ønsket om at engagere Iran, herunder i spørgsmålet om Irans atomprogram. Ved seneste rådsmøde (udenrigsanliggender) i januar drøftede man situationen i Iran, herunder udviklingen af det iranske atomprogram og de internationale forhandlinger herom. Der var enighed om, at Irans manglende engagement og forhandlingsvilje måtte have konsekvenser i første omgang gennem vedtagelse af sanktioner fra FN s Sikkerhedsråd. I tilfælde af eventuelle sanktioner er det endnu for tidligt at sige, hvilke mulige områder, der vil kunne opnås enighed om. 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold Rådet ventes at drøfte situationen i Iran, herunder status og perspektiver i sagen om det iranske atomprogram, herunder muligheden for sanktioner i FN-regi. 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Ikke relevant. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Sagen forventes ikke at have konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet. 9. Høring Sagen ventes ikke sendt i høring. 5

6 10. Regeringens foreløbige generelle holdning I atomsagen er Regeringens målsætning en fuldstændig og verificerbar iransk efterlevelse af IAEA s og Sikkerhedsrådets vedtagelser, herunder garanti for det iranske atomprograms udelukkende civile karakter. Der bakkes fra dansk side fuldt op om Obama-administrationens tilgang og EU3+3 kredsens arbejde for at afprøve alle muligheder i forhandlingssporet. Samtidig støttes, at det multilaterale pres over for Iran fastholdes; tiltag vedtaget i FN er førsteprioritet, men man er rede til at støtte EU-sanktioner i et forsøg på at fremme mulighederne i forhandlingssporet. Fra dansk side lægges der vægt på, at EU fortsætter en fælles konsekvent og fast linje i forhold til Iran, herunder på menneskerettighedsområdet. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der forventes samme holdninger i de øvrige EU-lande. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har senest været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 22. januar

7 3. Ukraine KOM-dokument foreligger ikke. Nyt notat. 1. Resumé Rådet ventes at drøfte forløbet af anden runde af præsidentvalget samt EU s muligheder for at støtte Ukraine i den forestående økonomiske og politiske reformproces. Der ventes vedtaget rådskonklusioner. 2. Baggrund Anden runde af det ukrainske præsidentvalg finder sted den 7. februar I første runde, der forløb uden større uregelmæssigheder og med en valgdeltagelse på 67 pct., opnåede tidligere premierminister Janukovitj 36 pct. af stemmerne, mens den nuværende premierminister Timosjenko fik 25 pct. af stemmerne. Meningsmålingerne for anden valgrunde tyder på et meget tæt løb mellem de to kandidater. Valgkampen bærer præg af, at Ukraine befinder sig i en vanskelig økonomisk og politisk situation. Denne situation forventes også at begrænse en ny præsidents manøvrerum. Landet er blevet hårdt ramt under den globale finanskrise med et kraftigt fald i BNP og Ukraines eksport. IMF har valgt at tilbageholde fjerde tranche (3,8 mia. USD) af et lån på 16,4 mia. USD, eftersom Ukraine ikke lever op til IMF s lånebetingelser, herunder krav om reformfremgang. Indtil videre har Ukraine formået at betale sine månedlige gasregninger til Rusland til tiden. I samarbejdet mellem EU og Ukraine fokuseres på forhandling af en associeringsaftale, der omhandler politisk samarbejde og økonomisk integration, inklusiv en omfattende frihandelsaftale. Det forventes, at forhandlingerne vil kunne intensiveres efter en afklaring af den politiske situation i Ukraine. Den langstrakte og intense valgkamp har for en periode i nogen grad flyttet fokus fra gennemførelse af politiske og økonomiske reformer og tilnærmelse til EU. 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold Rådet ventes at drøfte forløbet af anden runde af præsidentvalget samt EU s muligheder for at støtte Ukraine i den forestående økonomiske og politiske reformproces. På baggrund heraf ventes der vedtaget rådskonklusioner om EU s muligheder for at sikre den nødvendige fremdrift i Ukraines økonomiske og politiske reformer. 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 7

8 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Ikke relevant. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Sagen forventes ikke at have konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet. 9. Høring Sagen sendes ikke i høring. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Danmark støtter fortsat bestræbelser på ukrainsk tilnærmelse til EU, som nyder bred støtte i den ukrainske befolkning. En drøftelse af præsidentvalget vil være en god anledning for EU til at gøre status over den politiske og økonomiske situation i Ukraine, samarbejdet mellem EU og Ukraine, samt at se på muligheder for, hvordan EU kan sikre fremdrift i landets politiske og økonomiske reformer. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der forventes generel enighed om synspunkter, som svarer til de danske. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har senest været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 17. november

9 4. Zimbabwe KOM (2010) 0019 Nyt notat. 1. Resumé Rådet ventes at foretage en begrænset lempelse af EU s sanktionsregime over for Zimbabwe i anerkendelse af overgangsregeringens tiltræden og de faktiske om end begrænsede fremskridt i implementeringen af magtdelingsaftalen inden for det seneste år. Som led heri ventes foretaget en mindre reduktion i antallet af zimbabwiske virksomheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, ligesom der vil ske en teknisk opdatering af personog virksomhedslisterne. Med hensyn til de ledsagende foranstaltninger vedrørende fællesskabsbistanden lægges op til åbning for finansiering af projekter, der støtter implementering af magtdelingsaftalen. Det er endnu usikkert, hvorvidt der vil blive vedtaget rådskonklusioner. 2. Baggrund EU s sanktionsregime over for Zimbabwe blev indført i 2002 som en reaktion på den negative udvikling på menneskerettighedsområdet samt den zimbabwiske regerings afvisning af internationale valgobservatører. Sanktionsregimet omfatter dels restriktive foranstaltninger mod en række navngivne zimbabwiske enkeltpersoner og virksomheder med tæt tilknytning til præsident Mugabe (indrejseforbud, indefrysning af aktiver samt forbud mod våbeneksport), dels ledsagende foranstaltninger vedr. fællesskabsbistanden under EU s partnerskabsaftale med AVSlandene (Cotonou-aftalen). Sidstnævnte indebærer bl.a. suspension af budgetstøtte og støtte til projekter, der ikke har humanitær karakter eller direkte kommer befolkningen til gode på områder som fremme af menneskerettigheder og demokratisering. Ved den seneste opdatering af sanktionsregimet primo 2009 (før overgangsregeringens dannelse) vedtog Rådet en substantiel udvidelse af sanktionslisterne. Efter vanskelige forhandlinger underskrev Zimbabwes præsident Robert Mugabe og de to oppositionsledere Morgan Tsvangirai og Arthur Mutambara i september 2008 en politisk magtdelingsaftale, som i februar 2009 resulterede i indsættelse af en ny overgangsregering med Tsvangirai som premierminister og Mutambara som vice-premierminister. Implementeringen af magtdelingsaftalen er underlagt interne magtkampe i overgangsregeringen og skrider langsomt fremad, men der er sket en række reformfremskridt i regeringens første år i form af selve regeringsdannelsen, stabilisering og genopretning af økonomien, genopretning af sociale ydelser, fremskridt i forfatningsrevisionsprocessen og planlægning af nye kommissioner vedr. medier, valg og menneskerettigheder. Omfanget af politisk motiverede overgreb på bl.a. menneskerettighedsaktivister og politiske modstandere er reduceret. Udestående områder omfatter jordreformer, hvor farmovertagelser ikke er fuldstændig ophørt, reformer på sikkerhedsområdet, sikring af retssystemets uafhængighed og mediefrihed. De tre politiske partier, civilsamfundet og privatsektoren er enige om, at magtdelingsaftalen er udgangspunktet for den videre reformproces, og at der ikke er noget politisk alternativ til overgangsregeringen. 9

10 EU's anerkendelse af overgangsregeringens resultater i 2009 er indtil nu primært sket gennem en genåbning af den politiske dialog under Cotonou-aftalen (artikel 8-dialogen). 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold I lyset af de konstaterede fremskridt inden for det seneste år ventes Rådet at vedtage en mindre lettelse af de restriktive foranstaltninger i form af sletning af otte ud af 40 virksomheder fra sanktionslisten. Samtidig foretages en teknisk opdatering af personlisten, som omfatter fjernelse af i alt seks individer samt et firma fra sanktionslisterne (fire personer er afgået ved døden, en person har politisk distanceret sig fra Mugabes parti og en person er sammen med sit firma i sin tid fejlagtigt blevet optaget på listen). For så vidt angår de ledsagende foranstaltninger vedr. fællesskabsbistanden ventes åbnet for finansiering af projekter, der understøtter implementering af den zimbabwiske regerings magtdelingsaftale. Der er således først og fremmest tale om en politisk gestus som udbedt af reformkræfterne. Det er endnu usikkert, om Rådet samtidig vil vedtage rådskonklusioner, hvori det fremhæves, at EU er rede til at se på yderligere lempelser af sanktionsregimet, såfremt udviklingen i reformprocessen tilsiger det. 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Sagen ventes ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Sagen forventes ikke at have konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet. 9. Høring Sagen skal ikke i høring. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter generelt en mere strategisk anvendelse af sanktionsregimet over for Zimbabwe, herunder specifikt den foreslåede lempelse af de restriktive foranstaltninger og videreførelsen af de ledsagende foranstaltninger, i lyset af, at det trods en meget vanskelig politisk situation er lykkedes for overgangsregeringen at opnå en række positive reformresultater. 10

11 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der ventes enighed i EU-kredsen om forslaget. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har senest været forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 23. januar

12 5. Sri Lanka KOM-dokument foreligger ikke Nyt notat. 1. Resumé Rådet ventes at vedtage en forordning om midlertidig tilbagetrækning af EU's særlige handelspræference til Sri Lanka (GSP+). 2. Baggrund Toldpræferencen GSP er EU s handelsinstrument rettet mod 176 udviklingslande, som giver særlig adgang til EU's indre marked for derved at bidrage til fattigdomsreduktion, samt fremme bæredygtig udvikling og god regeringsførelse. Under GSP+, som pt. omfatter 15 udviklingslande, tildeles mere omfattende handelspræferencer, betinget af, at modtagerlandet har implementeret en række internationale konventioner vedrørende menneskerettigheder og arbejdsforhold. Sri Lanka blev i 2005 tildelt GSP+, hvorved landet for langt de fleste varer opnåede told- og kvotefri adgang til EU s marked. Sri Lanka opfyldte da betingelserne for den præferentielle behandling ved at være et lille handelsmæssigt sårbart land, og samtidig oplyste Sri Lanka i sin ansøgning at have ratificeret samt effektivt implementeret 16 konventioner vedrørende menneskerettigheder og arbejdsforhold, hvilket er en betingelse for GSP+. Baseret på kritiske FN-rapporter besluttede Kommissionen i oktober 2008 at undersøge om Sri Lanka efterlevede konventionerne om civile og politiske rettigheder, tortur og børns rettigheder. Kommissionens undersøgelse omfatter perioden fra medio 2005 og fire år frem. Undersøgelsen omfatter ikke De Tamilske Tigre, men alene de forhold, som den srilankanske stat har haft kontrol over. På baggrund af sine undersøgelser konkluderede Kommissionen utvetydig, at Sri Lanka ikke har efterlevet tre internationale konventioner om civile og politiske rettigheder, tortur og børns rettigheder eller sin egen, nationale lovgivning. Krænkelserne omfatter bl.a. tortur og bortførelser. Sri Lanka har haft mulighed for at kommentere rapporten og har indsendt en række indsigelser og dokumenter til Kommissionen. Dette har ikke givet anledning til ændringer af betydning i rapporten. Det srilankanske materiale fokuserer hovedsageligt på konventionernes indarbejdelse i srilankansk lov frem for effektiv implementering af disse. Kommissionen har på denne baggrund udarbejdet forslaget til rådsforordning om midlertidig tilbagetrækning af Sri Lankas GSP+ status. Forslaget omfatter ikke de almindelige og forskelligartede toldpræferencer under GSP-ordningen generelt, hvorfor Sri Lanka fortsat vil have adgang til EU's indre marked på samme vilkår som andre udviklingslande med GSP-status. Kommissionen har oplyst, at man fortsat vil søge en dialog med Sri Lanka på baggrund af de forhold rapporten har beskrevet. Kommissionen håber, at Sri Lanka vil engagere sig konstruk- 12

13 tivt. Kommissionen vil holde medlemsstaterne løbende orienteret om dialogen. Hvis der sker en væsentlig forbedring af situationen i Sri Lanka, kan Kommissionen komme med et nyt forslag til Rådsforordning om genoptagelse af GSP+. 3. Hjemmelsgrundlag Kommissionen har ved KOM (2009) 671 af den 15. december 2009 fremsendt forslag om midlertidig tilbagetrækning af EU's særlige handelspræference til Sri Lanka GSP+. Begrundelsen for Kommissionens forslag er, at Sri Lanka ikke lever op til kravene i Rådsforordning (EC) Nr. 732/2008 af 22. juli 2008 ( GSP-forordningen ), som foreskriver generelle toldpræferencer omfattende perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december GSP-forordningen har hjemmel i Traktaten om Det Europæiske Fællesskabs artikel 133. Kommissionens forslag skal i henhold til artikel 19(4) i GSP-forordningen vedtages med kvalificeret flertal. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold Rådet forventes at vedtage en forordning om midlertidig tilbagetrækning af EU's særlige handelspræference til Sri Lanka (GSP+). 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Ikke relevant. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Danmarks import fra Sri Lanka var i 2008 på ca. 158 mio. kr. svarende til 0,03 pct. af den samlede danske import. Danske importører af srilankanske tekstiler vil som følge af vedtagelse af Rådsforordningen blive berørt af den forhøjede toldsats på 10 pct., hvilket i givet fald vil kunne medføre et fald i importen fra Sri Lanka. Endvidere vil Rådsforordningen medføre en ændring i den danske toldvejledning. 9. Høring Sagen sendes ikke i høring. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Sammen med et flertal af de øvrige EU-medlemslande har man fra dansk side støttet en konsekvent EU-linje, hvor Sri Lanka holdes fast på kravet i GSP+ ordningen om at efterleve menneskerettighedskonventionerne. Samtidig støtter Danmark op om EU's videre dialog med Sri 13

14 Lanka med det formål at få Sri Lankas regering til at fremme god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder. Regeringen kan derfor støtte Kommissionens forslag til Rådsforordning om midlertidig tilbagetrækning af Sri Lankas GSP+ status. Hvis Sri Lankas regering ændrer adfærd og effektuerer de berørte konventioner, vil EU's beslutning på basis af kvalificeret flertal når som helst kunne omgøres. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der ventes at være generel opbakning til Kommissionens forslag. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 14

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2010 3009+3010 Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 3009+3010 Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 3009+3010 Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 16. april 2010 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Nordgruppen Den 2. juni Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den juni Supplerende samlenotat

Nordgruppen Den 2. juni Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den juni Supplerende samlenotat Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, Europaudvalget 2006 UPN Alm.del Bilag 113, FOU Alm.del Bilag 162, URU Alm.del Bilag 195, 2736+2737 - almindelige anl Offentligt UDENRIGSMINISTERIET

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3516 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2017-9 Center for Europa og Nordamerika Den 25. januar 2017 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 6. februar

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2010 UPN Alm.del Bilag 62, Rådsmøde 3004+3005 - almindelige anl. Bilag 1 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2010 UPN Alm.del Bilag 62, Rådsmøde 3004+3005 - almindelige anl. Bilag 1 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2010 UPN Alm.del Bilag 62, Rådsmøde 3004+3005 - almindelige anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Den 10. marts 2010 Rådsmøde (almindelige

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 91 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 91 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 91 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 29. september 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3513 udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3513 udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3513 udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2017-6 Center for Europa og Nordamerika Den 4. januar 2017 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 16.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2010 UPN Alm.del Bilag 65, Rådsmøde almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2010 UPN Alm.del Bilag 65, Rådsmøde almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2010 UPN Alm.del Bilag 65, Rådsmøde 3004+3005 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Den 17. marts 2010 Rådsmøde (almindelige

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3367 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3367 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3367 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-133 Center for Europa og Nordamerika Den 5. februar 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. juni 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 10. november 2010 J. nr. 2010-4249 Internationalt Kontor Supplerende samlenotat: Rådsmødet (Transport,

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3324 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med 1. Udkast til EU s budget for 2014 - Præsentation

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 29. EUROPAUDVAGS MØDE Mødedato: Fredag den 8. april 2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3309 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3309 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3309 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 2. april 2014 Rådsmøde (udenrigsanliggender inkl. forsvar

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-014477Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 099 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 9. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt S AM L E N OT AT Klima- Energi- og Bygningsministeriet Rådsmøde (miljø) den 19. december 2011 8. Klimaforandringer: Afrapportering fra COP17

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 9. december 2009 J.nr. 2505/1232-0004 Ref. LHO/svf Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Enhed INTØK Sagsbehandler BBP Sagsnr. 2014-15113 Doknr. 133997 Dato 08-04-2014 Notat til Folketingets Europaudvalg: Makrofinansiel assistance fra

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3288 - Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3288 - Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3288 - Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 9. januar 2014 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 20.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 28. september 2016 2016-4471 Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-01536/Dep. sagsnr. 15256 Den 20. april 2012 FVM 026 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3288 - Udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3288 - Udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3288 - Udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 13. januar 2014 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 20.

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere