International Aid Services. Land(e): Paraguay Landets BNI per indbygger: 1670 USD Start-dato: Slut-dato: Antal måneder: 12 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International Aid Services. Land(e): Paraguay Landets BNI per indbygger: 1670 USD Start-dato: Slut-dato: Antal måneder: 12 1."

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (Budget < ) Titel på partnerskabsaktivitet: Spredning af CEFIFs arbejde gennem kapacitetsopbygning og netværk Navn på den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): International Aid Services Centro de Formacion Integral Filadelfia (CEFIF) Land(e): Paraguay Landets BNI per indbygger: 1670 USD Start-dato: Slut-dato: Antal måneder: februar januar 2011 Ansøgt beløb Forbrug pr. år: fra Projektpuljen: DDKR (Samlet beløb delt med antal år) DDKR Er der tale om en genansøgning? [ x ] (Til Projektpuljen, Minipuljen eller Udenrigsministeriet)? Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Type: Hvordan vil I overordnet beskrive formålet med denne partnerskabsaktivitet? X Partnerens udvikling af organisation, ledelse og strategi. Den lokale partners evne og kapacitet til at indgå i Partnerens demokratiske strukturer, folkelige forankring nationale eller internationale netværk. og inddragelse af målgruppen. Samarbejdsrelationerne mellem den danske organisa- Partnerens evne til at planlægge og gennemføre fortalervirksomhed og til at medvirke til at udvikle demokratiet i det pågældende land. tion og den lokale samarbejdspartner, herunder strategisk udvikling af partnerskabet og fremtidige indsatser. Mellemfolkelige kontakter, der har styrkelse af eksisterende Andet udviklingssamarbejde som sit mål. (Sæt evt. flere krydser, eller tilføj kategori) Resumé (maks. 10 linier skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) CEFIF og IAS har et langt samarbejde og flere succesfulde projekter bag sig. CEFIF er nu blevet kendt på nationalt plan, og mange kirker og organisationer ønsker at tage ved lære af dem. Derfor vil CEFIF med hjælp fra IAS oprette nye lokalafdelinger i 5 regioner i deres eksisterende kirkenetværk Iglesia Filadefia. Dette indbefatter organisationsudvikling så strukturen kan bære udvidelsen, samt kapacitetsopbygning af de nye lokale forgreninger. Disse skal lære af CEFIF og IAS samarbejde og undervises i bl.a. organisation og ledelse, fundraising og fortalervirksomhed. Det er vigtigt, at afdelingerne opnår tilstrækkelig kapacitet så de kan skabe varige positive forandringer for de fattige lokale i deres egne regioner. Her er det ligeledes afgørende at trække på IAS erfaringer fra Kenya, Tanzania og Somalia med kapacitetsopbygning og organisationsudvikling. 14. december 2009 Dato Ansvarlig person (underskrift) Brande Sted Torben Løbner Madsen, Daglig leder af IAS Ansvarlig person og position (blokbogstaver) PROJEKTPULJEN - Partnerskabsaktivitet

2 2. Ansøgningstekst A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisations historie, formål og erfaringer International Aid Services (IAS) blev stiftet i Danmark i 2000, som en paraplyorganisation for de danske pinsekirker. IAS DK er udsprunget af et samarbejde med IAS Sverige, som blev stiftet i IAS DK blev til for at effektivisere og organisere de indsatser, der blev gjort gennem den enkelte pinsekirkes arbejde i ulandene. IAS formål er at støtte indsatser i form af nødhjælps- og udviklingsprojekter i den tredje verden. Hjertet i IAS er at hjælpe og styrke civilsamfundet uanset race, tro, køn og nationalitet med det håb, at de vil kunne få en bedre selvopretholdelse og værdighed i fremtiden ved at sætte mennesker i stand til at investere i deres fremtid. At hjælpe mennesker til selvhjælp er centralt. IAS arbejder for medlemskirkerne og sørger for en professionel og effektiv implementering af projekterne med de tilhørende rapporter, evalueringer og finansielle kontroller. IAS har ca medlemmer gennem pinsekirkerne. IAS er en hjælpeorganisation, som ledes af en daglig leder. IAS har flg. struktur: Daglig ledelse Bestyrelse Kirkens repræsentanter (har stemmeret på generalforsamling). For en nærmere forklaring af IAS henvises til dennes vedtægter. (Se bilag 7) IAS har siden 2000 arbejdet med flere omfattende projekter i bl.a. Somalia, Kenya, Paraguay, Nigeria og Sudan. Projekterne i Somalia har specielt rettet sig mod svage og marginaliserede grupper i landet, bl.a. krigstraumaramte og mentalt handikappede børn og deres forældre. Igennem disse projekter har IAS opnået erfaring med lobby og fortalervirksomhed i et af verdens fattigste og mest komplicerede lande. IAS har god erfaring med projektstyring fra ovenfornævnte projekter som har været finansieret af EU, Danida, DMR-U og Projektpuljen. IAS har derfor et stort kendskab til rapportering, monitorering og krav fra donorer. Endvidere har IAS deltaget i diverse kurser afholdt af Projektrådgivningen, og er godt kendt med LFA og andre projektstyringsredskaber. IAS har implementeret et toårigt projekt i Paraguay som blev afsluttet i februar 2006, og som pt. er blevet efterfulgt af et opfølgende projekt og en partnerskabsaktivitet med henblik på udvikling af erhvervsfaglig uddannelse i Misiones, Paraguay. IAS har en bred erfaring med kapacitetsopbygning og udvikling af kirkelige organisationers sociale arbejde, hvilket der arbejdes med både i bl.a. Kenya og Tanzania. Endvidere har IAS gennem flere år arbejdet med at udvikle og skabe lokalafdelinger af civilsamfundsorganisationen Somaliland Association for Special Education i Somaliland, hvilket er en kompliceret kontekst for denne slags arbejde. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) A.3 Samarbejdspartnerens historie, formål og erfaringer CEFIF (Centro de Formacion Integral Filadelfia) er en organisation, som til trods for sin unge alder har slået sig fast i samfundet. CEFIF er gennem sin fortalevirksomhed for sårbare familier, kvinder, børn og unge blevet en velkendt organisation, som til og med får støtte og hjælp fra regeringen og flere ministerier, samt flere store virksomheder. Der er flere netværk knyttet til CEFIF: mødregrupper, børn og unges rettigheder og oplysning om HIV/AIDS. CEFIF har en demokratisk styreform med vedtægter, bestyrelse (ledelse), afholdelse af årsmøde og revideret regnskab. Organisationen har en daglig leder, en administrator, en sekretær, en undervisningskonsulent samt lærere og dagplejepersonale. CEFIF er en social afdeling i San Ignacio under kirken Iglesia Evangelica Filadelfia, som blev oprettet i Iglesia Filadefia har 1500 medlemmer fordelt på de forskellige regioner i Syd-paraguay. CEFIF har et tæt samarbejde med kirkerne i alle regionerne, da CEFIF har været fortaler for de fattiges rettigheder igennem kirkens netværk. CEFIFs daglige leder og andre medarbejdere har gentagne gange haft møder og workshops for medlemmerne i Iglesia Filadelfia. Det er vigtigt også at nævne her, at Iglesia Filadelfia gennem mange år har haft små projekter for at hjælpe de fattige, men først efter CEFIF er blevet registreret, har PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 1

3 kirken fået et lokalt center med større langsigtede bæredygtige projekter, som er blevet kendt som en del af Iglesia Filadelfia. Iglesia Filadelfia har haft små projekter med lektiehjælp til børn bl.a. i skriftlig guarani, holdt kurser i almen hygiejne og madlavning, oplyst om familieplanlægning og HIV/AIDS forebyggelse. Eksempelvis har kirken i San Lorenzo hver uge givet mad ud til de fattige børn i området. Økonomien hertil kommer fra lokale virksomheder og støttepersoner. I Santa Rosa er der ligeledes et arbejde med at dele mad ud til børn i fattige familier så de nu kan komme i skole uden at skulle sulte. Formålet med CEFIFs arbejde er: At menneskers livskvalitet bliver højnet, ikke kun gennem kirkelige aktiviteter, men også gennem praktisk hjælp til selvhjælp. At være fortalere for fattiges rettigheder At være et mellemled mellem fattige og rige, så kløften mindskes og ikke eskalerer. At give børn en fremtid uden at de behøver forsørge sig som kriminelle. At videregive kundskab og erfaring til andre, så det skaber tryghed og trivsel i lokalsamfundet. At samarbejde med kommune og amt for at opnå langvarige resultater i det sociale arbejde Desuden har CEFIF gennemført et Danida finansieret minipuljeprojekt på 2 år, som blev afsluttet i februar 2006 og nu er blevet fulgt op med et nyt projekt og en partnerskabsaktivitet. Disse projekter har været med til at hjælpe mange fattige og marginaliserede familier, hovedsageligt enlige forsørgere og deres børn med uddannelse, jobtræning og en mulighed for at blive selvforsørgende. Aktiviteterne har vist sig at være meget vellykkede og har haft en stor spredningseffekt, hvor civilsamfundet har været aktivt involveret. CEFIF har endvidere meget tæt kontakt og samarbejde med den fattige befolkning og oplever deres problemer og udfordringer på nærmeste hold. Implementeringen af de to minipuljeprojekter og partnerskabsaktiviteten har givet CEFIF erfaring med projektstyring, udviklingsprojekter og specielt fortalervirksomhed. CEFIF har i samarbejde med IAS opnået gode resultater og har fået mange vigtige erfaringer gennem implementeringen af de to minipuljeprojekter og partnerskabsaktiviteten, som nu udgør grundlaget for at ansøge om denne partnerskabsaktivitet. Her iblandt kan nævnes: Forskolekoncept Forskolekonceptet er nu implementeret i Santa Maria og San Ignacio og tjener som eksempel for andre institutioner. Da CEFIF har udviklet et undervisningsprogram for forskoler, som nu bliver implementeret i hele Paraguay, har de en del erfaring omkring skole og undervisning. Undervisningsministeriet har godkendt systemet og er ved at videreføre dette til resten af Paraguays skoler. CEFIF har ligeledes erfaring med at etablere kurser og hjælp til selvhjælp, hvor mange som følge deraf, er kommet i arbejde og er selvforsørgende i dag. Denne erfaring gør, at uddannelsesministeriet samt andre erhvervsgrupper og græsrodsorganisationer er meget positivt stemt overfor CEFIF. Fortalervirksomhed Iglesia Filadelfia/CEFIF er blevet i stand til at foretage fundraising og har modtaget den fattige målgruppes accept af, at CEFIF er en fortaler for de fattiges rettigheder. Folk fra forskellige landsbyer bruger CEFIF som kontakt til andre institutioner, pga. det netværk der findes. Der er stor tillid til CEFIF både hos civilsamfundet og myndighederne, og organisationen har fået en central rolle især i forbindelse med uddannelsesspørgsmål og fattiges rettigheder. CEFIF har et nært samarbejde med lokale medier som fortalevirksomhed for fattiges rettigheder. Der er foretaget fundraising hos forskellige store firmaer, såsom teleselskabet Personal, tefabrikken Te guarani, el-selskabet Yacyreta. El-selskabet Yacyreta som er statsligt, har givet gs til et stimulerings program fra CEFIF i San Ignacio, som er fra det tidligere projekt. CEFIF har afholdt offentlige møder med offentlige institutioner og myndigheder med henblik på fortalevirksomhed for lavindkomstfamilier og dialogmøde med myndigheder. Fra alle disse møder er der opnået støtte fra El-selskabet Yacyreta, og CEFIF er kommet på nationalbudgettet med gs. Der er ligeledes afsat flere ressourcer til uddannelse og bekæmpelse af sociale problemer gennem bl.a. FAO og FN. CEFIF har været foregangsmand for identificeringskampagnen i San Ignacio og andre landsbyer, og som følge af denne har staten nu hjulpet med at give fattige personnummer. Hjælpen blev udført af ministeriet for børn og unge, det nationale civilregister, det nationale politi sammen med netværket RPN som også har lavet mange af dokumenterne. I alt er der udarbejdet 2934 dokumenter hvoraf 1286 er personnumre. Til dette har amtet i Misiones givet gs., San Ignacio kommune har lovet gs, CEPAG (Centro de Estudios Antonio Guash) gs. et firma, TORITO II, gs, og andre har givet penge eller benzin. CEFIF er blevet utrolig dygtige til at indgå i dialog med både myndigheder og civilsamfundsorganisationer, involvere de rigtige mennesker og indgå i netværk. De ved hvad der skal prioriteres at bruge tid på for at få en sag igennem. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 2

4 Jobtræning Indtil nu har 264 voksne gennemgået jobtræningskurser med hjælp til selvhjælp i to byer og tre landsbyer. Pt. er der ikke åbnet nye jobtrænings kurser, men der arbejdes for at styrke eleverne til at forme små virksomheder i deres landsbyer for at sælge de produkter som de selv har lavet. Der er allerede blevet formet flere små virksomheder. 95 % af jobtræningskursisterne har indtil videre opnået en øget indkomst efter endt jobtrænings kursus og der arbejdes på nuværende tidspunkt med at etablere samarbejde med henblik på jobtræningsforløb og ansættelse hos firmaer for de kursister, der er færdiguddannede. Der er afholdt en EXPO med varer fra de forskellige jobtræningskursus, hvor alle har solgt af deres ting. Pengene er blevet investeret i nyt materiale. CEFIF samarbejder med alle elever fra landsbyerne for at styrke deres små virksomheder. I dag er der opstartet 11 små virksomheder. Børns rettigheder CEFIF har taget initiativ til at starte et nyt netværk som skal forsvare børns rettigheder i San Ignacio. Dette er nu etableret og møder er afholdt med de implicerede civilsamfundsorganisationer med henblik på at starte et lignende netværk i Santa Maria. Mange børn og unge fra flere skoler i San Ignacio og landsbyerne er blevet undervist i børns rettigheder, og 498 voksne har fået undervisning i En Fars Forpligtelse. CEFIF har også medvirket i et nyt netværk som startede i marts 2009 med et formål om at skaffe computere til børn i skole. CEFIF har undervist 214 lærere fra San Ignacios kommune i 8 måneder. Kurset er godkendt af Undervisningsministeriet. San Ignacios kommune bidrager med USD, Amtet har givet USD, Cepag (NGO) og forældregrupper har også givet donationer. HIV/AIDS CEFIF er fortaler for kirken/centret, som arbejder med HIV/AIDS og underviser om hvordan forholdene for de HIV positive er. Dette er bl.a. sket på et forum for menneskerettigheder, respekt for seksuelle forskelligheder og mennesker med HIVAIDS. Indtil nu er 5 workshops og 3 seminarer gennemført. Et af seminar om HIV/AIDS var for lederne fra kirker og andre civilorganisationer fra Misiones, hvor 73 deltog. Der har også været en workshop for ledere hvor 34 repræsentanter fra forskellige institutioner fra Santa Maria deltog 65 lærere fra San Ignacio og Santa Marias Kommunen er blevet undervist i forebyggelse af HIV/AIDS for at hjælpe med arbejdet som netværket gør for unge i San Ignacio, sammen med PRONASIDA, og Ministeriet for børn og unge. 185 unge fra hele Paraguay har ligeledes været med på et seminar om HIV/AIDS unge er blevet informeret om HIV/AIDS gennem korte møder med frivillige unge fra Projektet 1 x unge er derudover blevet undervist om misbrug og HIV/AIDS, og 90 unge og voksne har modtaget undervisning omkring selvværd. CEFIF har derfor nu rigtig god erfaring både med større projekter støttet af projektpuljen og med helt lokale fortalervirksomhedsindsatser i mange forskellige størrelsesordener. CEFIF er igennem de forskellige aktiviteter stødt på frustrerede fattige mennesker, og mulige samarbejdspartnere blandt kirkerne, som også ønsker at CEFIF skal hjælpe dem i andre regioner. Dette har dog ikke været muligt da CEFIF ikke har været lokalt forankret i de områder hvor de blev efterlyst. Det er en stor styrke, at det kirkelige netværk kan bruges til at udvikle lokalt socialt arbejde, CEFIFs tilhørsforhold i Iglesia Filadefia giver dem et naturligt allerede etableret netværk i de regioner, hvor det indtil nu ikke har været muligt at operere. CEFIF i San Ignacio er det bedst organiserede sociale arbejde i kirkens regi, og det er udtrykt ønske i de andre kirker, at kunne tage ved lære af CEFIF og IAS, og indgå i et mere formaliseret socialt samarbejde. CEFIFs arbejde er et forbillede for andre organisationer og kirker i Paraguay. Alle de steder hvor kirkerne ønsker lave lokalafdelinger af CEFIF, er der i forvejen tætte relationer, og som før nævnt har personer fra CEFIF holdt undervisning og workshops og fortalt om den succes som CEFIFs har opnået gennem bæredygtige projekter. Det er dog vigtigt at fremhæve, at kirkernes først og fremmest ønsker at styrke og formalisere deres sociale arbejde i form af lokal/national fundraising og fortalervirksomhed, så denne aktivitet har ikke til formål at producere en mængde nye ansøgninger til projektpuljen. CEFIFs er ligeledes anerkendt på tværs af landegrænser. Eksempelvis blev den daglige leder og præsten fra San Ignacio inviteret til at undervise om organisation og ledelse, kirkens sociale ansvarlighed og rolle ift. myndighederne og den fattige befolkning, og fortælle om CEFIFs succes er og bæredygtighed på en konference i Columbia for kirkeledere fra Honduras, Peru, Bolivia, Cuba, Argentina, Colombia, Puerto Rico, m.m. CEFIF har derfor også et godt kendskab til at arbejde indenfor kapacitetsopbygning af kirkeledere m. fl. Det er derfor et naturligt næste skridt, at CEFIF i San Ignacio og IAS samarbejder om at sprede CEFIFs arbejde og metoder ved at oprette nye lokale CEFIF er i det eksisterende netværk. A.4 Erfaringer fra tidligere samarbejde og perspektiver for det fremtidige IAS medarbejdere har besøgt den lokale partner CEFIF og området omkring San Ignacio igennem de sidste 15 år. Her har IAS været med til at opbygge det nuværende center, som nu er selvkørende. IAS har også før tiden med projektpuljeprojekter involveret sig meget i den lokale partners arbejde, samt opnået stor kendskab til den lokale kultur. Det første (dengang) minipuljeprojekt var i 2004, hvor IAS og Iglesia Filadelfia fik bevilliget et 2-årigt projekt. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 3

5 Projektets formål var at skabe forbedrede uddannelsesmuligheder for enlige forsørgere i San Ignacio, Paraguay gennem jobtræning, stimulering og førskoleordning for deres børn og fortalervirksomhed overfor myndigheder. Dette projekt blev afsluttet i februar Derefter fik IAS og CEFIF bevilliget et opfølgende projekt omhandlende førskoleuddannelse, uddannelse af voksne samt fortalervirksomhed overfor myndigheder. Projektet implementeres stadig og forventes afsluttet i april Arbejdet i både San Ignacio og Santa Maria er i dag rigtig vellykket, og der opnås til stadighed flere og bedre resultater end det der oprindeligt var planlagt (eksempelvis oprettelse fra minivirksomheder). IAS og CEFIF har fra 1. januar til 31. juli 2009 endvidere implementeret en partnerskabsaktivitet omhandlende udvikling af erhvervsfaglig uddannelse i Misiones blandt andet gennem udveksling, hvor delegationer med fagfolk og nøglepersoner fra både Danmark og Paraguay besøgte begge lande. Denne aktivitet har også været en succes, idet den har medført et samarbejde for at udvikle en specifik erhvervsskole i Misiones med aktiv deltagelse fra alle parter, resulterende i en ansøgning til Danida om et enkeltprojekt. IAS og CEFIF har endnu ikke fået endelig respons fra Danida. Denne partnerskabsaktivitet vil styrke det fremtidige samarbejde mellem IAS og CEFIF, idet CEFIF opnår større kapacitet gennem de nye lokalafdelinger og IAS er med igennem hele denne organisationsudviklingsproces og kender til alle detaljerne. IAS og CEFIF har allerede mange erfaringer sammen, men denne aktivitet som specifikt kommer til at handle om CEFIF som organisation giver en helt ny dybde i samarbejdet og basis og potentiale for at dette virkelig kan blomstre. Endvidere medfører det på sigt et bedre arbejde for at forbedre de fattiges vilkår i flere regioner gennem fortalervirksomhed og effektiv erfaringsopsamling til fremtidig brug. Det forventes, at alle nye lokalafdelinger vil være bæredygtige, ligesom CEFIFs tidligere projekter er det. De vil også kunne implementere deres egne lokale projekter og programmer og netværke og udveksle erfaringer i CEFIF regi vejledt af IAS. B. BAGGRUNDSANALYSE B.1 Relevansen af partnerskabsaktiviteten Hovedtemaet for denne partnerskabsaktivitet er at kapacitetsopbygge CEFIF ved at udvikle nye lokalafdelinger. Dette indbefatter organisationsudvikling så strukturen kan bære udvidelsen, samt kapacitetsopbygning af de nye lokale forgreninger. Disse skal lære af CEFIF og IAS samarbejde og undervises i bl.a. organisation og ledelse, fundraising og fortalervirksomhed. CEFIF i San Ignacio har allerede gode erfaringer med at skaffe lokale donorer gennem effektiv fortalervirksomhed, og det forventes at lokalafdelinger vil udvikle lignende lokalt arbejde i hver region dog af et mindre omfang til at starte med. Det er vigtigt, at afdelingerne opnår tilstrækkelig kapacitet så de kan skabe positive forandringer for de fattige lokale. Her er det ligeledes afgørende at trække på IAS erfaringer fra Kenya, Tanzania og Somalia med kapacitetsopbygning og organisationsudvikling. Denne partnerskabsaktivitet er en naturlig udvikling, idet CEFIFs arbejde vokser, og de tiltagende bliver anerkendt indenfor kommune, amt og endda på regeringsplan, og blandt virksomheder, medier, kirke og den fattige befolkning. Dette skaber en stadig voksende efterspørgsel på CEFIFs assistance og kompetencer, da de har stor succes med deres projekter. Der er et indlysende behov for at strukturere organisationen så denne kan nå længere ud geografisk i flere regioner end Misiones, og også der skabe bæredygtigt socialt arbejde der kan skabe positive forandringer for den fattige befolkning. Ideen er oprindeligt opstået idet CEFIF flere gange er blevet inviteret til Iglesia Filadelfias kirker i andre regioner for at undervise om fattiges rettigheder og hvilke tiltag der kan gøres for at forbedre samfundet, samt kirkens rolle og ansvar i dette (se breve fra kirkerne bilag 6). Under besøg i henholdsvis Paraguay og Danmark under implementeringen af de andre projekter har ideen til denne aktivitet langsomt taget form. Det er væsentligt at dette tema tages op, da CEFIF har et stort potentiale for at kunne skabe forandringer til fordel for de fattige på et nationalt plan, hvis de får hjælp til at udvikle deres organisation på rette måde. Her har IAS mange erfaringer at trække på med kapacitetsopbygning og organisationsudvikling fra Kenya, Tanzania og Somalia. Kirkerne i de regioner hvor CEFIF spredes til, har alle lavet forskellige former for socialt arbejde gennem flere år, men der mangler en samlende organisation som kan forbedre indsatserne i regionerne, yde effektiv fortalervirksomhed og sprede CEFIFs arbejde på en bæredygtig måde. Alle de regioner som CEFIF spredes til har en eller anden form for projekter kørende. Eksempelvis har kirken i San Lorenzo hver uge givet mad ud til de fattige børn i området. Økonomien hertil kommer fra lokale virksomheder og støttepersoner. I Santa Rosa er der ligeledes et arbejde med at dele mad ud til børn i fattige familier så de nu kan komme i skole uden at skulle sulte, og i Yatytay 16 er der flere gange blevet samlet penge ind og tilberedt mad til fattige familier. Dette arbejde er dog ikke struktureret og meget kortsigtet og derfor er der brug CEFIF og for IAS kompetencer og erfaringer fra andre steder i verden. Igennem implementering af tidligere projektpuljeprojekter har IAS løbende mentoreret CEFIF som organisation, og derfor er det nu naturligt, at dette bliver en fokuseret partnerskabsaktivitet i sig selv. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 4

6 Resultatet af aktiviteten bliver en organisation, der arbejder bredere geografisk og regionalt for de fattiges rettigheder. IAS og CEFIF har samarbejdet omkring dette i flere år og har sammen opnået mange gode erfaringer og kompetencer indenfor dette område, og har et stort kendskab til de problemer og udfordringer som er relevante i den Paraguayske kontekst. IAS og CEFIF har kontakt til mange netværk som arbejder for at hjælpe de marginaliserede i samfundet, og har været aktive fortalere overfor myndigheder for at skabe positive forandringer. Det har medført, at projektpuljeprojekterne er blevet bæredygtige, og endvidere er mange aktiviteter og miniprojekter som ikke indgik i projektpulje projekterne, implementeret udelukkende med lokal støtte. CEFIF i San Ignacio har i dag et forskole program for 78 børn, hvor de får undervisning, pasning, tøj, sko, medicin og opfølgning på deres udvikling. Programmet startede som et projekt, og er i dag selvkørende. Derfor er det vigtigt, når CEFIF spreder sig til de andre regioner hvor Iglesia Filadelfia arbejder, at de lokale CEFIF er bliver kapacitetsopbygget for at kunne opnå nogle af de kompetencer der findes i San Ignacio. Læring skal spredes gennem at de lærer at analysere problemerne og lægge strategier for hvordan de løses (ledelse, projektudvikling og management), men samtidig skal de undervises i fundraising på lokalt, regionalt og nationalt plan og lære af IAS og CEFIFs erfaringer. Lokalafdelingerne skal hjælpes til at kunne skabe succes med små projekter. Til sammenligning kendte lokalbefolkningen godt til kirken Iglesia Filadelfias arbejde, men da CEFIF blev oprettet og begyndte at virke fik arbejdet pludselig stor bevågenhed og er nu respekteret hos myndigheder både på lokalt, regionalt og, national plan. IAS og CEFIF har allerede igennem deres samarbejdet opbygget et stort netværk indenfor Iglesia Filadefia, og kender derfor nøglepersoner hvert af de nye steder. Hele formålet med at sprede CEFIF til det eksisterende kirkenetværk er, at kunne lave en større indsats for at forbedre vilkårene for fattige familier i hele Syd Paraguay. Ved at anvende IAS og CEFIF i San Ignacios erfaringer, kan de nye lokalafdelinger begynde at organisere sig til positive forandringer for de fattige i lokalområdet. Dette vil selvfølgelig i starten være tiltag som lokalafdelingerne realistisk vil kunne overkomme med de ressourcer de har til rådighed, men efterhånden som de indgår i netværk med CEFIF, bliver undervist og mentoreret, vil arbejdet vokse og mange flere fattige familier vil kunne blive hjulpet. Før i tiden har kirkerne kun arbejdet med kortsigtede projekter; tøj eller mad-uddeling, men ikke langsigtede løsninger. Derfor er det vigtigt at de også undervises i fortalervirksomhed og fundraising. Eksempelvis formede 8 kvinder som var i jobtræning i løbet af det første projektpuljeprojekt en minivirksomhed. Disse har sammen med CEFIF medvirket i møder med kommunen og andre institutioner for at skaffe donorer til at kunne forbedre deres virksomhed. Dette har resulteret i at kommunen har givet guaranies (ca kr.) til symaskiner og andet materiale. Historier som dette tjener som forbillede for andre fattige og inspirerer dem til at gøre noget lignende. B.2 Hvilken samfundsmæssig og institutionel sammenhæng indgår aktiviteten i? Partnerskabsaktiviteten vil foregå i den Sydlige del af Paraguay. CEFIF har på nuværende tidspunkt bosæde i San Ignacio i regionen Misiones, og her vil intromøde og workshops blive afholdt. Da tanken er, at CEFIF med hjælp fra IAS skal oprette lokalafdelinger flere af de Sydlige regioner, vil opstartskonferencer og mentorering og opfølgning foregå hos de lokale Iglesia Filadefia kirker i regionerne Misiones, Syd-Itapua, Nord- Itapua, Caazapa og Central. Se oversigtskort bilag 5 Paraguay har ca. 6 mio. indbyggere med blandede racer med en overvejende ung befolkning, da hver fjerde person er mellem 15 til 29 år og 40 % af landets befolkning er under 15 år. 54 % af befolkningen er koncentreret i byområder og resten bor i landdistrikterne. Paraguay har en af de højeste fertilitetskvotienter i Latinamerika (4,2), og en overvejende ung befolkningsstruktur. Paraguay har gennem mange år været i politisk ubalance, og der har været militærkup, oprør og korruption. Dette præger landet fra den øverste leder til den nederste mand på gulvet. Banker lukker, politikere myrdes, politi og retsinstanser bliver købt af dem, der har magten. Hele denne usikkerhed præger folket. De rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere. Endvidere har det nylige regeringsskifte med de annulleringer af løfter som den tidligere regering gav, ikke gjort tingene bedre. 10 % af befolkningen ejer ca. 90 % af alt i Paraguay. Inflation præger også det økonomiske liv; arbejdere får ikke deres løn, hvilket medfører store strejker og demonstrationer. Skoler står tomme, fordi man ikke får udbetalt penge fra staten til materialer, men pålægger forældre at betale, hvor de i forvejen ikke har noget at betale af. Den største del af befolkningen består af familier med børn. Det er ikke unormalt, at man i en familie har mellem 6-13 børn. Da flertallet tilhører den katolske kirke, og denne ikke billiger nogen form for prævention, eller oplyser om dette, lever mennesker i uvidenhed med mange børn til følge. De yngste børn i en stor børneflok er ofte uønsket, og der er ligeledes en stor børnedødelighed pga. dårlig ernæring eller fejlernæring. Den paraguayske befolkning består af flere folkeslag, inklusiv indianerstammer. Den største af disse er Guarani-indianerne. Der er to officielle sprog i Paraguay: spansk og guarani (et stammesprog). 95 % af befolkningen taler guarani. Børnene lærer begge sprog i skolen, ligesom de også lærer om kulturen og traditionerne. Det er ikke mange år siden (indenfor de sidste 10 år), at det blev påbudt, at børn også skulle lære skriftsproget guarani PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 5

7 i skolen. Kvindernes rettigheder er ikke store, da hele samfundskulturen er bygget på det patriarkalske mønster, hvor det er mændene, der bestemmer og har førsteprioritet. En af de største udfordringer for regeringen og de private institutioner er konfrontationen med fattigdommen. Over 41 % af landbefolkningen lever under fattigdomsgrænsen, og af disse lever 15,7 % i ekstrem fattigdom. Dette betyder, at indkomsten er lavere end den tilsvarende pris på et nødvendigt fødevareforbrug, hvilket viser, at de fattige ikke selv er i stand til at opfylde deres basale behov. De vigtigste karakteristika for fattige familier i landdistrikterne er: Gennemsnittet af medlemmer af fattige familier er 5.9. Dette gennemsnit stiger i ekstremt fattige familier til 6,8 (landdistrikterne). Dette er næsten 3 familiemedlemmer mere end en almindelig familie der ikke kæmper med fattigdom. 2 ud af10 i fattige i landdistrikter (3 i byområder) er kvindelige Forsørgere. De har mindre end 4 års skolegang. 87 % (94 % af de ekstremt fattige) taler kun Guaraní derhjemme. 98 % mangler sygeforsikring. 94 % af landdistrikternes ekstremt fattige befolkning er beskæftiget i landbruget. I landdistrikterne, er 5 ud af 10 fattige uafhængige, 3 er ulønnede medarbejdende familiemedlemmer, og fire er ulønnede arbejdstagere. Mindre end 12 % af den fattige landbefolkning mangler adgang til drikkevand 37 % af de ekstremt fattige får vand fra private ejendomme. 36 % har ikke elektricitet og telefon. Internationale analyser viser, at den ekstreme fattigdom kommer til at vokse ved den hurtige økonomiske udvikling, og derved øges den store forskel mellem familiernes indkomst (distorted development). Dette er ikke gode udsigter, og det er derfor nødvendigt at finde en strategi, hvorved fattigdommen kan formindskes. De fattige i Paraguay har en meget lav værdi i samfundet på grund af deres sociale status. Dette påvirker især børnefamilierne, som ikke har råd til at sende deres børn i skole, og da forældrene ofte har en meget begrænset uddannelse eller slet ingen, så har de ikke mulighed for at hjælpe deres børn med lektiehjælp eller videreuddannelse og heller ikke forståelse for vigtigheden af uddannelse. De fattige fra 18 år og opefter har gennemsnitligt gået i skole i 6 år. I landområderne og landsbyerne er den gennemsnitlige skolegang kun på 4 år. I byerne er 4 ud af 10 fattige familieforsørgere og på landet har 7 ud af 10 enten ikke gået i skole eller er ikke blevet færdige med grundskolen (6. klasse). Endnu værre står det til blandt de ekstremt fattige. På landsbasis har næsten alle fattige familieforsørgere aldrig færdiggjort 12. klasse (educación secundaria). Mange har aldrig færdiggjort deres skolegang og derfor er der mange semi-analfabeter i Paraguay. I Paraguay i aldersgruppen år er 7,9 % analfabeter og 39,1 % er semi-analfabeter. 1 Generelt set er der et lavt uddannelsesniveau og mangel på faglært arbejdskraft, hvilket også medvirker til den store arbejdsløshed som også gælder for hele landet. Unges eneste mulighed for at få en erhvervsfaglig uddannelse er ved at færdiggøre det der svarer til en teknisk gymnasial uddannelse (12. klasse) efter grundskolen, og dette er stort set ikke en mulighed for fattige familier. Myndighederne har igennem årene gjort meget lidt for at afhjælpe fattigdommen og den håbløse situation blandt lavindkomstfamilier pga. meget begrænsede midler og til dels også korruption, hvorved politikere og den lokale administration har disponeret til anden side, når der blev lagt budget for kommunens økonomi. Igennem de sidste to år er situationen dog blevet forbedret i Misiones, idet myndighederne på virket af CEFIF har støttet de Danida finansierede projekter på de områder, hvor det har været muligt. F.eks. er centeret, Centro de Formacion Integral Filadelfia (CEFIF), som blev opbygget under det første miniprojekt blevet fritaget for at betale skat og afgift til kommunen. De lokale myndigheder er samtidig taknemlige for projekterne, som de omtaler som en model for hele førskole- og jobtræningskonceptet. Desuden erkender de den store nødvendighed af et sådant arbejde. Her følger en kort beskrivelse af de 5 relevante regioner: Misiones Misiones grænser op til Paraguari og Caazapa i nord, Caazapa, Itapua i vest, Ñeembucu i øst og Argentina i syd. På floden Parana er der bygget et stort kraftværk, Yacyreta, mellem Paraguay og Argentina. Floderne fungerer som kommunikation mellem de små byer langs dem. Indbyggertallet i Misiones er på Amtet består af 10 forskellige kommuner eller distrikter, med 99 landsbysamfund. Økonomien har sit støttepunkt i agerbrug og kvægavl og i Paraguay er Misiones kendt for kvægavl og forskellige former for landbrug (bomuld, ris, sukkerrør, majs, mandioca, bønner, tobak og tropiske frugter). Der er fabrikker som producerer mandica-mel og sukker samt tekstil værksteder. En stor procentdel af familierne i Misiones lever i fattigdom og elendighed grundet de skiftende landbrugspolitikker implementeret af skiftende regeringer. 14 % er fejlernærede og 93,3 % er uforsikrede. 1 Undervisningsministeriet 2002 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 6

8 Caazapa 2 Caazapa ligger i den østlige del af Paraguay med et indbyggertal på , fordelt på 10 distrikter og kommuner. Af de husstande er fra byområderne og fra landdistrikterne. Caazapa producerer bomuld, sojabønner, sukkerrør, majs og cassava og kaldes for det østlige kornkammer. Regionens skove lider under følgerne af at udnytte jorden til landbrug og mange af de fattige bønder har ikke nok til at kunne dække deres basale behov. Itapua(Syd og Nord) 3 Itapua har indbyggere fordelt på et areal på km2. Her er 30 kommuner, og Paraguays 4. største by Encarnacion, som har indbyggere. Itapua har en stor kulturel mangfoldighed med mange italienske, tyske, russiske, ukrainske, fransk, japanske, polske, syriske og libanesiske aner. Økonomien i regionen er afhængig af landbrug (majs, bomuld, ris, sojabønner, sukkerrør, frugt ), husdyr (kvæg, svin, fjerkræ) og skovbrug. I hovedstaden og byer som Fram og Forenede Kolonier (Bella Vista- Hohenau-Bound) er der sket en stærk landbrugs-industrialisering ligesom fabrikker i tekstilindustrien og savværker er almindelige. Den internationale handel er vellykket gennem implementering af dæmningen-apipé Yacyretá og tiltag fra de regionale Mercosur se Itapua, også kendt som spisekammeret i det land "af det store antal af siloer til at gemme høsten Central 4 Central har et areal på 2664 km2 og er inddelt i 19 distrikter og kommuner. Befolkningen er på , hvilket gør Central til den højest befolkede region. Central har en varieret og intens industriel aktivitet. Der produceres kokosolie møller, spiselige sojabønner, solsikkefrø, jordnødder, hjul. Endvidere har regionen sukkerrør og alkohol brænderier, sko fabrikker, cigar og cigaret fabrikker, cement, bomuld gin, spinderier, tekstiler og kunsthåndværk af folkelig oprindelse, disse hovedsagelig i byen Itauguá. Byen Ita er karakteriseret ved produktion af keramik. På grund af befolkningstætheden i denne region, er landbrugsproduktionen begrænset til gårde med grøntsager og frugt. De afgrøder der dyrkes i området er hovedsagelig tomater, jordbær, ananas eller ananas, grøn peber, rørsukker og citron. Der findes også i mindre målestok produktionen af kvæg, svin, får, heste og geder. I Syd Itapua og Central er det et stort problem at de fattige familier flytter til de større byer for at søge arbejde som hushjælp elles murerassistent (de mest almindelige jobs fattige kan få) uden at have et sted for at bo. De ekstremt fattige familier som kommer til der større byer bor i pap huse, som de selv bygger på forladte ubenyttede steder. I begge regioner er der ligeledes stor forskel på rig og fattigog nogle fattige er tvunget ud i prostitution og tyveri for at kunne få mad på bordet. Itapua Nord og Caazapa har store landbrug, men her arbejder de velhavende med maskiner og har mindst 1000 Ha hver, og de fattige har havd der svarer til ca. 10 Ha hver. Den fattige befolkning i landbrugsdistrikterne kan lige akkurat overleve, men der er ikke ressourcer til at opbygge økonomien eller sende børnene i skole. I Misiones er situationen stort set den samme da store farme udkonkurrerer de fattige bønder. Partnerskabsaktiviteten vil primært komme i berøring med Iglesia Filadelfia i de 5 regioner. Der findes 63 Iglesia Filadelfia kirker i Paraguay, men der fokuseres på kirkerne i Encarnación (Sud Itapua), Yatytay 16 (Nord Itapua), San Juan (Misiones), San Pedro (Caazapa) og San Lorenzo (Central). Iglesia Filadefia har 1500 medlemmer fordelt på de forskellige regioner i Syd-paraguay og blev oprettet i CEFIF udspringer af Iglesia Filadelfia og har et tæt samarbejde med kirkerne i alle regionerne, da CEFIF har været fortaler for de fattiges rettigheder igennem kirkens netværk. CEFIFs daglige leder og andre medarbejdere har gentagne gange haft møder og workshops for medlemmerne i Iglesia Filadelfia, hvor et forbedret samarbejde er blevet efterspurgt. Ved at anvende CEFIF i San Ignacios erfaringer, kan de nye lokalafdelinger begynde at organisere sig til positive forandringer for de fattige i lokalområdet. Før i tiden har kirkerne kun arbejdet med kortsigtede projekter; tøj eller mad-uddeling, men ikke langsigtede løsninger. Herefter vil aktiviteten komme i berøring med de fattige lokale de steder hvor lokalafdelingerne oprettes, og lokale myndigheder og virksomheder, når lokalafdelinger begynder at fundraise og lave fortalervirksomhed. CEFIF i San Ignacio vil have en projektleder, facilitator/underviser og administrator i partnerskabsaktiviteten, men derudover vil andre medarbejdere fra CEFIF bidrage med erfaringer og assistance når aktiviteterne foregår i San Ignacio. CEFIF medarbejdere vil organisere alt der skal til i de forskellige møder, workshops og den nationale konference. Uden den hjælp og støtte som medarbejdere fra San Ignacio kan give, ville det være umuligt at implementere så stor en indsats. CEFIFs bestyrelse i San Ignacio vil også spille en rolle idet organisationens vedtægter skal revideres så de nye lokalafdelinger kan inkluderes PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 7

9 Herudover vil Iglesia Filadelfia repræsenteres af nationale og lokale ledere, samt socialt engagerede medarbejdere. Den faglige konsulent fra IAS har en afgørende rolle som mentor for CEFIF og underviser i processen, og vil gøre brug af erfaringer fra Kenya, Tanzania og Somalia. B.3 Hvordan er partnerskabsaktiviteten blevet forberedt? IAS og CEFIF har gennem det sidste år løbende talt om, at der ville være et stort potentiale hvis CEFIF kunne nå endnu længere ud end regionen Misiones. Når konsulenter fra IAS er i Paraguay, bliver de ofte spurgt om hvornår det kan lade sig gøre at IAS samarbejder med andre Iglesia Filadelfia kirker. Delegerede fra IAS og CEFIF har mødtes flere gange både i Danmark og Paraguay i forbindelse med implementering af partnerskabsaktiviteten omkring udvikling af en erhvervsfaglig uddannelse, og her er snakken altid kommet ind på en mulig partnerskabsaktivitet, hvor CEFIF ved at trække på IAS erfaringer, kunne oprette lokalafdelinger i andre regioner og dermed hjælpe flere fattige familier. Dette resulterede til sidst i, at CEFIFs leder under sit sidste besøg i Danmark arbejdede intensivt sammen med IAS program manager for at udvikle partnerskabsaktiviteten. Under procesen er Projektrådgivmingens konsulent Johannes Nordentoft blevet indraget i rådgiving. De sidste detaljer er derefter kommet på plads over s. Der har endvidere været holdt møder med CEFIFs bagland og bestyrelse for at sikre sig korrekt fremgangsmåde. Rollefordelingen har været således, at IAS har været rådgivende og CEFIF opsøgende. Partnerskabsaktiviteten er ikke en forlængelse af noget andet projekt. Der har ikke været gennemført specifikke analyser i forbindelse med udarbejdningen af dette projekt, men idet CEFIF allerede er i netværk med de andre Iglesia Filadelfia kirker, og da deres kendskab til fattige familier gennem implementering af de tidligere projekter er meget detaljeret, er det ikke en overdrivelse at konstatere, at CEFIF og IAS har et indgående kendskab til målgruppen og de udfordringer der kunne være i forbindelse med projektet. Dette er der taget højde for i udviklingen af projektet. C. PARTNERSKABSAKTIVITETEN C.1 Formål og forventede processer Overordnet formål med aktiviteten At styrke CEFIFs muligheder for at forbedre/forandre de sociale og økonomiske vilkår blandt den dårligt stillede befolkning i 5 regioner i Paraguay Processer Oprettelse og kapacitetsopbygning af 5 nye lokalafdelinger af CEFIF fordelt på 5 regioner i Syd Paraguay. o o 5 nye CEFIF lokalafdelinger oprettes CEFIFs 5 nye lokalafdelinger får styrket deres kompetencer og muligheder for at lave socialt arbejde af god kvalitet Etablering af CEFIFs nye struktur og netværk o CEFIF opnår en national struktur der muliggør spredning af deres sociale arbejde Positive ændringer CEFIF har 5 velfungerende lokalafdelinger Hver lokalafdeling har gennemført eller er ved at gennemføre mikro-projekter i lokale området CEFIF har fået 500 aktive medlemmer i de 5 regioner Disse medlemmer har gennem mikro-projekter hjulpet 100 fattige familier CEFIF har en bæredygtig national struktur Da hele formålet med partnerskabsaktiviteten er at kapacitetsopbygge og sprede CEFIF så de er repræsenteret i 5 regioner og kan påvirke lokalsamfund og myndigheder til fordel for den fattige befolkning, giver det sig selv, at de lokale partnere vil blive styrket gennem denne aktivitet. Hvordan dette vil ske, kan ses under C.4. For yderligere uddybning se LFA bilag 1, implementeringsplan bilag 3 og konceptpapir for møder, workshops og konference bilag 4. C.2 Målgruppe og deltagere Primær målgruppe PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 8

10 CEFIF. CEFIF i San Ignacio, ledere og frivillige i Iglesia Filadefia der er socialt engagerede i de 5 regioner, og som kan blive en aktiv del af de nye lokalafdelinger i CEFIF. Vi regner med 500 nye medlemmer og har valgt at specificere efter aktiviteterne: Intromøde med Iglesia Filadefia Deltagere: 30 nøglepersoner fra 5 lokale Iglesia Filadelfia kirker. Disse bliver inviteret igennem kirkens netværk, med brev til alle regionale ledelser i Misiones, Syd-Itapua, Nord-Itapua, Caazapa og Central (San Lorenzo). Vi forventer at 70 % mænd og 30 % kvinder deltager. Alle mødedeltagere er en form for ledere i kirken og arbejder med den fattige befolkning indenfor kirkens eksisterende arbejde. Forventninger til deltagerne efterfølgende af relevans for erfaringsspredning: At de videregiver informationerne i deres kirkes netværk, hverver medlemmer til lokalafdelingerne og er fortalere for konceptet At flere er villige til at indgå i samarbejde omkring lokalafdelinger At de er interesserede i at deltage og medvirke aktivt på opstartskonferencerne i hver region At det lokale netværk vil bruge erfaringerne til at arbejde for at forbedre livskvalitet for fattige familier i deres lokalområde. Opstartskonferencer Deltagere: Alle interesserede i lokalsamfundet, specielt Iglesia Filadelfia medlemmerne i den lokale kirke. Vi forventer at der er 90 deltagere i hver by, hvoraf mindst 50 % er kvinder, og mindst 50 % tilhører den lokale fattige befolkning. (450 personer) De 30 nøglepersoner som deltog i intromødet har været ansvarlige for at invitere til mødet og hverve medlemmer. Forventninger til deltagerne efterfølgende af relevans for erfaringsspredning: At de ønsker at tilegne sig viden og kapacitet gennem processen og begynde at arbejde mere organiseret iblandt den fattige befolkning At den nyvalgte lokale bestyrelse bliver stærk og handlekraftig, og aktivt vil gå ind i det det arbejde der ligger foran Workshops Deltagere: 40 repræsentanter (6 fra hver region) fra de lokale Iglesia Filadelfia kirker, og 10 personer fra CEFIF San Ignacio. Kønsfordelingen vil ca. være 70 % mænd og 30 % kvinder. Repræsentanterne er blevet udvalgt på opstartskonferencerne. I alt 50 personer. Forventninger til deltagerne efterfølgende af relevans for erfaringsspredning: At de vil implementere det de har lært i deres lokalafdeling og kirke. At de vil anvende de kompetencer de har fået til at analysere og gennemføre den praktiske udfordring. At de vil færdiggøre udarbejdelsen af et projekt til fordel for den lokale fattige befolkning At de vil arbejde aktivt på at få sat møder i stand og skabe opmærksomhed omkring deres mirko-projekt så de kan opnå økonomisk støtte til projektet fra flere forskellige fronter. At de vil arbejde på at implementere mikro-projektet og dokumentere det fyldestgørende CEFIFs nationale årskonference Deltagere: 100 repræsentanter fra Iglesia Filadelfias lokale netværk som er involverede i CEFIFs lokale arbejde. Ligelig kønsfordeling. Forventninger til deltagerne efterfølgende af relevans for erfaringsspredning: At de vil støtte op om den nye CEFIFs lokalafdelinger At nogle vil være mentorer for andre lokale netværk Sekundær målgruppe 100 fattige familier fordelt på de 5 regioner vil blive hjulpet gennem de nye lokalafdelingers små projekter indenfor projektperioden, men på længere sigt, har lokalafdelinger opnået erfaringer og kompetencer til at kunne hjælpe langt flere familier i deres lokalområder. Endvidere omkring kønsfordeling og erfaringsspredning Da Iglesia Filadefia er fra 1970 hvor der ikke var lige så mange kvindelige ledere repræsenteret i kirken, skinner dette stadig igennem. Dog er kvinderne godt på vej, og det prioriteres at involvere så mange kvinder som muligt i partnerskabsaktiviteten også der hvor beslutningerne træffes i lokale og nationale bestyrelser. Idet lederen af CEFIF i San Ignacio og mange af medarbejderne her er kvinder, vil de også være foregangskvinder på denne front. I projektet vil der endvidere indgå organiseret erfaringsopsamling, da facilitatoren/underviseren besøger hver lokalafdeling efter workshops, følger op på det de har lært og opsamler erfaringer, som bliver præsenteret til næste workshop. Til slut vil erfaringerne fra hele processen blive præsenteret på CEFIFs første nationale konference. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 9

11 C.3 Metode og arbejdsform Hovedaktiviteterne i denne partnerskabsaktivitet indbefatter alle kapacitetsopbygning og netværk. Dette vil ske på følgende måde: Intromøde Dette møde introducerer hele projektforløbet og sikrer opbakning fra de nødvendige steder i Iglesia Filadelfias netværk i forhold til de formelle forandringer der kommer til at ske. De nøglepersoner der inviteres er ansvarlige for at tage tilbage til deres lokale kirke og forberede relevante personer på den næste aktivitet, som er opstartskonferencer i alle 5 regioner. Nøglepersonerne hverver også medlemmer. Det er en forudsætning at det nuværende CEFIF ændrer deres vedtægter så de åbner op for flere lokalafdelinger. Dette vil være på plads inden mødet. Endvidere er det også vigtigt at IAS som partner her har en rådgivende funktion og trækker på deres erfaringer fra Afrika når det store billede skal forklares. Opstartskonferencer Når nøglepersonerne har haft tid til at forberede deres lokalsamfund på konferencen og hverve medlemmer, vil denne/disse blive afholdt lokalt. Dette bliver en forlænget weekend, hvor facilitatoren fortæller om CEFIFs arbejde og det kommende forløb. Endvidere vil CEFIFs nye medlemmer vælge deres lokale bestyrelse og de repræsentanter der skal til San Ignacio og modtage træning på vegne af deres lokalafdeling. Allerede på dette stadie vil der også blive foretaget en kapacitetsanalyse/swot af kirkens sociale arbejde og talt drømme og visioner for fremtiden. Der vil også blive givet inputs omkring bl.a. fortalervirksomhed og hvordan kirkens kan være med til at forandre samfundet for at give medlemmerne blod på tanden. Workshops Her vil repræsentanter fra hver lokalafdeling blive undervist i emner, som er afgørende for at de som organisation kommer til at være velfungerende og kunne udføre effektivt og bæredygtigt socialt arbejde. Temaerne er: 1. Ledelse, kommunikation og organisation, 2. Projektudvikling og management, 3. Fundraising, 4. mikroprojekter. Her vil deltagerne få en grundig indføring i emnerne, samt praktiske opgaver på workshoppen og hjemme i lokalsamfundet. Endvidere vil deltagerne få skabt et naturligt netværk som vil kunne være en styrke at trække på i det fremtidige arbejde. Det er vigtigt at påpege, at lokalafdelingerne ikke trænes til at kunne masseproducere ansøgninger til projektrådgivningen. Målet for fundraising er myndigheder, virksomheder og private i Paraguay på lokalt, regionalt og nationalt plan. Endvidere har vi pt. valgt at kalde projekterne for mikro-projekter, idet vi forventer nogle meget små og enkle projekter til at starte med. Opfølgning og mentorering Erfaringer fra IAS lignende arbejde i Afrika har vist, at det ofte kan være et svært skridt at få gennemført forandringer, ideer og visioner når deltagere fra en workshop vender hjem. Vi har derfor valgt at prioritere mentorering og opfølgning i de lokale områder meget højt. Underviseren/facilitatoren vil besøge hver lokalafdeling efter afholdt workshop og hjælpe dem til at implementere det de har lært og sørge for at repræsentanterne også inddrager og mobiliserer de lokale medlemmer i processerne. Det er også vigtigt, at facilitatoren kommer ud til regionerne for at kunne have forståelse for de udfordringer lokalafdelingerne møder når de skal i gang med arbejdet. Endvidere vil facilitatoren opsamle erfaringer der præsenteres på næste workshop, så workshoppen tilpasses og bliver så relevant som overhovedet muligt, og så de forskellige lokalafdelinger kan lære af og inspirere hinanden. National konference Her vil processen konsolideres og fejres med præsentation af hele forløbet og den læring der er sket. Endvidere har alle bestyrelserne forberedt en national struktur, kommunikationsdiagram og national strategi for CEFIF på 2 bestyrelsesmøder. Disse præsenteres også på konferencen. PÅ konferencen vil der også blive valgt en national bestyrelse for CEFIF. Under partnerskabsaktiviteten har CEFIF i San Ignacios bestyrelse været midlertidig national bestyrelse for at få sat tingene i gang. Det prioriteres at involvere så mange kvinder som muligt i partnerskabsaktiviteten også der hvor beslutningerne træffes: lokale og nationale bestyrelser. Idet lederen af CEFIF i San Ignacio og mange af medarbejderne her er kvinder, vil de også være foregangskvinder på denne front. C.4 Aktivitetsplan og konkrete produkter Aktiviteterne bliver gennemført indenfor et år med start d. 1. februar 2010 og slut d. 31. januar For aktiviteternes sammenhæng og forløb se LFA bilag 1 og implementeringsplan bilag 3 og konceptpapir for møder, workshops og konference bilag 4. Aktiviteter PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 10

12 Oprettelse og kapacitetsopbygning af 5 nye lokalafdelinger af CEFIF fordelt på 5 regioner i Syd Paraguay. Intromøde med Iglesia Filadefia (Kirkebestyrelse), 3 repræsentanter fra kirkerne i Misiones, Syd-Itapua, Nord-Itapua, Caazapá og Central afholdes. Repræsentanterne informerer deres bagland og inviterer til opstartskonferencen Opstartskonferencer (3 dage) i en by i hver region med valg af lokale bestyrelser Workshop ledelse, organisation og kommunikation Facilitator/underviser besøger hver region i 2 dage og følger op på undervisningen Opsamling på fremskridt og udfordringer som præsenteres på næste workshop Workshop projekt udvikling og management afholdes Facilitator/underviser besøger hver region i 4 dage og følger op på undervisningen Opsamling på fremskridt og udfordringer som præsenteres på næste workshop Workshop Fundraising afholdes Facilitator/underviser besøger hver region i 4 dage og følger op på undervisningen Opsamling på fremskridt og udfordringer som præsenteres på næste workshop Workshop Mikro-projekter afholdes Facilitator/underviser besøger hver region i 2 x 2 dage og følger op på undervisningen Opsamling på fremskridt og udfordringer som præsenteres på CEFIFs første nationale årskonference! Etablering af CEFIFs nye struktur og netværk 1 møde for alle CEFIFs lokale bestyrelser. 1 opfølgende møde for alle bestyrelserne CEFIFs nationale årskonference med valg af ny national bestyrelse Konkrete produkter i forbindelse med aktiviteten 1. CEFIFs reviderede vedtægter: Vedtægterne skal revideres så det er muligt at udvide med lokalafdelinger og klart hvordan medlemmer, de regionale og den nationale bestyrelse skal fungere. CEFIF i San Ignacio er tovholder 2. Strukturoversigt og kommunikationsdiagram: Dette er yderst vigtigt for at CEFIF kan fungere optimalt. Der bør være klare kommunikationsveje, klarhed over hvem der står til ansvar overfor hvem og en helt klar forventningsafstemning. CEFIF i San Ignacio er tovholder 3. National strategi for CEFIF: Idet CEFIF vokser geografisk er der behov for en revideret strategi for CEFIFs virke. Denne udarbejdes af repræsentanter fra alle bestyrelserne. CEFIF i San Ignacio er tovholder. 4. Kapacitetsanalyser/SWOT: Et vigtigt udgangspunkt for hver af de nye lokalafdelinger. 5. Mikro projekt beskrivelser: For at kunne dokumentere de lokale afdelingers virke og nye kompetencer skal deres mikro projekter beskrives. De lokale bestyrelser er ansvarlige for udarbejdelsen og CEFIF San Ignacios facilitator og projektleder følger op på det. C.5 Forudsætninger og risici Følgende forudsætninger er nødvendige for succesfuld gennemførsel af partnerskabsaktiviteten: Bevilling af økonomiske midler Gunstige vejrforhold dette ville kunne forsinke tidsplanen. Der er dog allerede taget højde for vejret i de forskellige sæsoner i tidsplanen Samarbejdsvilje fra den nationale ledelse i Iglesia Filadefia. Det er vigtigt at bruge god tid på kommunikation så Iglesia Filadelfia bliver ved med at være begejstrede for ideen. At lokalafdelinger bliver i stand til at fundraise. Der bliver lagt stor vægt på at undervisningen og oprettelse af lokalafdelinger ikke bliver til en sovepude ift. fundraising. Derfor vil facilitator og projektlederen følge tæt op på lokalafdelingerne i deres eget miljø efter hver eneste workshop. D. ORGANISERING OG OPFØLGNING D.1 Erfaringsopsamling undervejs og efter afslutning Der opsamles erfaringer efter hvert eneste større møde. Dette vil CEFIF i San Ignacios faciliator være ansvarlig for. Endvidere vil der ske en uddybende erfaringsopsamling efter hver afholdt workshop, hvor projektleder og facilitator følger op på det der er relevant under besøgene i regionerne. Der korrigeres herefter på næste workshop og erfaringerne præsenteres i plenum. CEFIF i San Ignacio og IAS vil fremlægge alle erfaringerne fra partnerskabsaktiviteten på CEFIFs første nationale konference i slutningen af projektforløbet. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 11

13 Udover dette er der løbende opfølgning af CEFIF San Ignacio og IAS. Facilitatoren vil udarbejde kvartalsrapporter til IAS, og IAS udsender en faglig konsulent 2 gange i projektperioden. Efter partnerskabsaktiviteten er afsluttet, vil der blive arrangeret halvårlige møder, hvor hovedformålet er vidensdeling og erfaringsopsamling. Endvidere vil resultater og udfordringer præsenteres på den årlige nationale konference. De ansvarlige for dette vil være den nationale bestyrelse af CEFIF, som vælges på den første årskonference. Derudover vil projektlederen og facilitatoren sørge for at dette rent faktisk kommer til at ske. D.2 Ansvars- og opgavefordeling i partnerskabsaktiviteten IAS Danmark vil stå for det overordnede ansvar med projektimplementering. IAS vil styre projektet og bistå med mentorering, undervisning, monitorering, rapportering og økonomistyring. IAS vil udsende en faglig konsulent med erfaring i kapacitetsopbygning og organisationsudvikling fra Afrika. Denne vil tilse projektet halvårligt 5. Besøgene vil munde ud i en fyldestgørende rapport til IAS, hvor der vil blive redegjort for arbejdet og fremgangen med projektet. Opgaven vil desuden være mentorering og at tilføre projektet faglig viden specielt omkring spredning af CEFIF og opbygge medarbejdernes kapacitet i forbindelse med gennemførelsen af partnerskabsaktiviteten og med henblik på bæredygtigheden og videreførelsen af projektet. Administratoren i Danmark vil have det overordnede ansvar for projektets økonomi og ca. hvert kvartal følge op på forbruget i modtagerlandet og oftere i Danmark. IAS vil samarbejde om den folkelige forankring i Danmark ved at informere medlemmerne gennem nyhedsbreve og i Pinsevækkelsens månedsmagasin, Domino samt gennem den lokale presse. CEFIF vil stå med det daglige ansvar for implementeringen af projektet og vil sende kvartalsvise rapporter til IAS. En overordnet projektleder vil overse alle vigtige møder, workshops mv., kontrollerer facilitatoren og, sørger for overholdelse af projektplan og budget. CEFIFs daglige leder vil være den endeligt ansvarlige på CEFIFs side som projektleder, og overse alle aktiviteterne og sørge for at den nødvendige dokumentation bliver udarbejdet. CEFIFs daglige leder har stor erfaring indenfor socialt arbejde, undervisning, ledelse, projektmanagement, fortalervirksomhed, aktivitetens målgrupper m.m. Facilitatoren/undervisere vil organisere alle møder og workshops, undervise, vejlede og mentorere, og opsamle viden og udarbejde rapporter til IAS. Denne har også et indgående kendskab til Iglesia Filadelfia, undervisning og facilitering, ledelse og organisation. En administrator vil stå for bogholderi. Derudover vil andre medarbejdere fra CEFIF bidrage med erfaringer og assistance når aktiviteterne foregår i San Ignacio. CEFIF medarbejdere vil netværke og organisere alt der skal til i de forskellige møder, workshops og den nationale konference. Uden den hjælp og støtte som medarbejdere fra San Ignacio kan give, ville det være umuligt at implementere så stor en indsats. E. FOLKELIG FORANKRING OG OPLYSNING E.1 Den danske organisations folkelige forankring International Aid Services (IAS DK) blev stiftet i Danmark i 2000, som en paraplyorganisation for de danske pinsekirker. IAS har ca medlemmer gennem pinsekirkerne. Pinsebevægelses har 49 kirker spredt over hele Danmark. Pinsebevægelses arbejde i udviklingslande har siden begyndelsen af det 20. århundrede haft indflydelse på et stort antal lande og områder i Afrika, Sydamerika, Indien, Østasien og Østeuropa. Det mest af arbejdet er blevet udført at frivillige, og mange penge er blevet indsamlet gennem årene. I 2007 indsamlede de danske pinsekirker 3,2 millioner kr. til udviklingsarbejde. Der er mere ned 30 udviklingsarbejdere og missionærer sendt ud til de ovennævnte kontinenter. Arbejdet er forankret i kirkernes medlemmer og deres kontaktflade. Information omkring udviklingsarbejde bliver regelmæssigt sendt ud, og volontører bliver ofte sendt ud til projekter. Pinsebevægelses efterskoler og højskole i Mariager rejser også ud for at se arbejdet, og de unge bliver involverede igennem deres besøg. Mindst 1000 medlemmer bidrager gennem jævnlige indsamlinger i baglandet. Endvidere bliver der hver sommer indsamlet ca kr. til udviklingsarbejde på Pinsebevægelses sommerstævne. Grundlæggelsen af IAS er et udtryk for en solid base i kirkerne, da det er besluttet at styrke arbejdet i de lande hvor Pinsebevægelsen allerede er repræsenteret. Forankringen er ikke kun i kirkerne eftersom et sti- 5 Der er kun afsat 1 rejse i budgettet, men IAS financierer selv anden tur. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 12

14 gende antal skoler, virksomheder og private modtager information og bliver medlemmer af IAS og/eller specifikke udviklingsarbejdere eller missionærers aktiviteter Informationsarbejde sker igennem magasinet Domino, på Pinsebevægelsens sommer stævne og forskellige temarelaterede kampagner. E.2 Planlægges oplysningsarbejde i Danmark i forbindelse med partnerskabsaktiviteten? Nej 3. Budgetresumé Budgetresumé: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra projektpuljen og bidrag fra andre) Heraf er bidrag fra Projektpuljen Angiv eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta Angiv anvendt kurs Angiv skønsmæssigt, hvor stor en del (i DKK) af Projektpuljens bidrag, der forventes anvendt til indkøb af varer og tjenesteydelser i Danmark valuta d.kr d.kr d.kr USD 5, d.kr Hovedbudgetlinier: Samlet budget Finansieringsplan Heraf Projektpuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere Lokale medarbejdere Lokal administration Tilsyn med aktiviteten Evaluering Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) Budgetmargin (maks 10%, min 6%) Aktivitetsudgifter ialt (1-8) Revision i Danmark Subtotal ( ) Administration i Danmark (maks 7%) Total PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 13

15 4. Kontaktinformationer Basisoplysninger om ansøgende organisation Organisationens navn Adresse Telefon og evt. faxnummer adresse Evt. web adresse Navn og adresse på eventuelle andre deltagende danske organisationer Kontaktperson Kontaktpersons adresse (hvis forskellig fra organisationens hjemadresse) Kontaktpersons International Aid Services Blåhøj Stationsvej 27, 7330 Brande tlf: , fax Torben Madsen Samarbejdspartner i syd Organisationens navn Adresse Land adresse Evt. web adresse Hvis der er tale om flere partnere, skal alle organisationer nævnes. Centro de Formacion Integral Filadelfia (CEFIF) San Ignacio de la Misiones Paraguay Daglig leder Mariana Romero: PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 14

16 5. BILAG OBLIGATORISKE BILAG: Husk at følgende bilag vedr. den danske organisation skal vedlægges: a) organisationens vedtægter, b) seneste årsberetning, c) senest reviderede årsregnskab, d) liste med navne på bestyrelsesmedlemmer og e) liste over organisationens Danida-finansierede projekter (herunder Minipuljen og Projektpuljen) inden for de sidste 5 år. Angiv journal nr., titel, land, bevilliget beløb og projektperiode. Supplerende bilag (maks. 30 sider): Bilagsnr. Bilagstitel: 1 LFA 2 Detaljeret budget 3 Projektimplementeringsplan 4 Konceptpapir 5 Oversigtskort 6 Breve fra Iglesia Filadelfia 7 IAS vedtægter 8 Årsberetning 9 Revideret regnskab 10 IAS bestyrelsesmedlemmer 11 Danida finansierede projekter 12 Budgetformat Bemærk: Alle bilag skal medtages på listen. Alle bilag skal fremsendes i en form, der umiddelbart tillader hurtig kopiering (dvs. ingen blade, bøger, avisudklip men kopi af relevante uddrag af disse). PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 15

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Land(e): Paraguay Landets BNI per indbygger: $2710 (2011) Forbrug pr. projektår: (Samlet beløb delt med antal projektår) Kr. 841.

Land(e): Paraguay Landets BNI per indbygger: $2710 (2011) Forbrug pr. projektår: (Samlet beløb delt med antal projektår) Kr. 841. J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT (mellem 1 og 5 mio. kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT April-Oktober 2015 Med støtte fra: Danmarks Indsamling 2015, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og Hesse-Ragles Fond Introduktion I 2014 bevilligede Medarbejdernes

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev fra Mushemba folket. Det vi gerne vil dele med jer i dette nyhedsbrev, er bare en brøkdel af alt det, der

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 2014 Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 1 Anmodning Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid anmoder om at kunne disponere

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Aftale om partnerskab

Aftale om partnerskab Aftale om partnerskab mellem Danske Baptisters Kvindenetværk og UEBBs Kvindeforbund Dato: 2. december 2012 Sted: Bujumbura, Burundi Indholdsoversigt 1. Indledning... 3 2. Partnerskabets historie... 4 3.

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8)

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr. 1-2611-105/8) Målgruppe Målgruppen er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE Velkommen til Bydelsmødre-indsatsen Kære organisatoriske frivillig, Velkommen til Bydelsmødre! I denne korte manual vil vi give dig nogle overordnede informationer

Læs mere

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Positionspapir nr. 4 Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Projektrådgivningen vil fremme: Partnerskaber mellem aktive eller potentielle civilsamfundsorganisationer i Nord og Syd, hvor: Fundamentet

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4.

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4. Er du mand eller kvinde? Mand 557 50,9 Kvinde 549 49,1 Hvad er din alder? 16-29 år 105 23,4 30-59 år 590 52,9 60 år eller derover 411 23,7 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 337 29,7

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM Kap Verde Alliance KAP VERDE Den lille, klippefyldte ø-republik, Kap Verde, ligger i Atlanterhavet ud for Vestafrikas kyst. Befolkningen på 426.998 mennesker bor fordelt på i alt ni øer, der er af vulkansk

Læs mere

Foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg den 2. september 2014

Foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg den 2. september 2014 Foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg den 2. september 2014 Global Medical Aid v/ Hans Frederik Dydensborg, Vandtårnsvej 38, DK-3460 Birkerød hfd@globalmedicalaid.com Et voldsomt dilemma I Danmark

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Generalforsamling BROEN Danmark

Generalforsamling BROEN Danmark Generalforsamling BROEN Danmark Sted: Byskolen, Fussingsvej 6, 1. sal, 8700 Horsens Dato: 11/3 2015 Klokkeslæt: 19:00 Deltagere: Hans Søgaard, Judith Winther, Peter Poulsen, Jette Madsen, Per Løkken, Henrik

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse.

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse. Strategi 2015-2018 Rettigheder til, i og gennem uddannelse. 1 1. Introduktion AXIS er en organisation, der er vokset ud af et frivilligt engagement og solidaritetsarbejde i 1980 erne og 1990 erne, i primært

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

DM-Aid... når helt ud

DM-Aid... når helt ud DM-Aid... når helt ud DM-Aid 2015 DM-Aid 10 års jubilæum Nadeem Niwaz Bestyrelsesformand 2005-2015 10 år er der gået siden DM-Aid blev stiftet. 10 gode år, hvor vi har lært meget gennem medgang og modgang,

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere