Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet: Retten til at leve i fred:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet: Retten til at leve i fred:"

Transkript

1 Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet: Retten til at leve i fred: Af alle de temaer, som indgå i Aktivitetshæftet, er det nok Retten til at leve i fred, som får de fleste mennesker til at føle sig magtesløs. Hvad kan man gøre for at forebygge krige mellem lande, uvenskab mellem naboer, stridigheder mellem venner og skænderier mellem familiemedlemmer? Alle disse scenarier kan virke skræmmende og vi forsøger at undgå dem, enten for at beskytte os selv eller fordi vi føler os magtesløse. Af og til virker det ubegribeligt at der overhovedet kan være noget vi kan gøre for at stoppe vrede mennesker i at råbe eller skændes, eller at forhindre terrorangreb. På mange måder virker det rigtigst at undgå at blive involveret. Alligevel føler vi os ansvarlige og er bevidste om, at vi ikke bare kan vende ryggen til. Årsagen kan være, at konflikten foregår i vores eget hjem og derfor påvirker os direkte, eller den foregår i vores land og derfor påvirker vores muligheder og frihed eller det kan simpelthen være at konflikten foregår på jorden og påvirker vores globale bevidsthed. Hvordan kan den enkelte, trods alt dette, hjælpe til med at skabe en fredfuld verden og tage deres del af ansvaret for retten til at leve i fred alvorligt? Dette aktivitetshæfte er lavet for at hjælpe jer med at tænke over dette spørgsmål og til at finde en ordentlig måde at sikre jeres rettigheder og til at hjælpe med at beskytte andre mod problemer med vrede, skænderier og krig. Aktiviteterne i dette hæfte underbygger principperne i Retten til at leve i fred. Nogle af aktiviteterne er lavet for at hjælpe lederne med at opfordre pigespejdere til at tænke nærmere over, hvem de er, hvad der har betydning for deres liv, og hvilken rolle de kan og bør have i verden. Andre aktiviteter skal få folk til at tænke nærmere over værdier, eller skal hjælpe folk med at udtænke måder at fremme dem selv og deres fremtidsplaner på. Før I går i gang med at arbejde med aktiviteterne eller sætter andre i gang, bør I se på listen over rettigheder, som findes i Menneskerettighedskonventionen og i FN s børnerettighedskonvention. Hvilke stammer fra Retten til at leve i fred? Måske: Alle har ret til at leve, til frihed og til sikkerhed Ingen bør udsættes for tortur eller for ubarmhjertig, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller afstraffelse. Ingen bør udsættes for vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning. Ingen bør udsættes for vilkårlig indblanding. Alle har ret til bevægelsesfrihed. Alle har ret til at søge asyl. Alle har ret til fuld sikkerhed i samfundet. Alle har ret til samfundsmæssig og international orden, så disse rettigheder kan føres ud i livet. Alle har en samfundsmæssig pligt til at respektere disse rettigheder og frihed i forhold til andre.

2 Alle børn har ret til beskyttelse under krig. Børn bør ikke rekrutteres til væbnede styrker, hvis de er under 15 år. Du synes måske at listen burde være længere og at alle rettighederne på listen kan relateres til Retten til at leve i fred, eftersom de ikke kun angår fred mellem lande og mennesker, men også til den indre tilstand af fred, som er grundlæggende for personlig velvære. Resten af denne indledning undersøger begreberne fred og krig nærmere. Effekten af vold mod børn er alvorlig, lige såvel som unge menneskers rolle som borgere i demokratiske samfund. Til sidst vendes spørgsmålet om, hvordan man opnår fred. Aktivitetshæftet, som følger efter denne indledning, forsøger at samle op på emnerne og foreslår løsninger på, hvordan man rent praktisk kan arbejde nærmere med emnet. Hvad er fred? Når de gamle egyptere skrev hieroglyffen for ordet fred, tegnede de tegnet for et stykke brød på et blad. Dette symbol dækkede både fred, tilfredshed, fredfyldt og løftet om at ofre. Det kinesiske symbol for fred ligner det. Det består af to symboler. Det første betyder harmoni, det andet jævnbyrdig, ligeværdig eller rolig. Sammen beskriver symbolerne begreberne ro og stilhed. TRE SYMBOLER For mange mennesker er fred et aktivt og positivt begreb i forbindelse med tilfredshed og ligeværdig. I en norsk vejledning for lærere i menneskerettigheder (1) står der: Der kan kun være fred på jord hvis alle er lige værdigfulde, alle har tøj på kroppen og et sted at bo og alle har nok at spise og drikke. Hvis dette er tilfældet, så er der store kræfter, der arbejder imod fred, hvilket betyder at vi alle må arbejde hårdt for at opnå den fred vi higer efter. Mange, som skriver og tænker på fred, tror på at retten til fred bør anses for at være en sammenfatning af alle menneskerettigheder, fordi det kræver at samtlige fundamentale rettigheder og frihed kan opfyldes for alle. Det indbefatter fred i kroppen, fred i hjertet, fred i sjælen, fred med sig selv, samfundssind og universel ansvarlighed. Fred i denne forstand anses for både at være en betingelse for at kunne realisere sig selv og en tilstand man søger at opnå via harmoniske forhold. Dette kræver at mennesker har en fælles identitetsopfattelse, samtidig med at man er i stand til at se at vi er selvstændige individer med egne mål og udfordringer. Hvad er en konflikt?

3 Hvis fred handler om harmoni og tilfredshed, så må en konflikt være mangel på samme. Konflikter opstår når to eller flere har modstridende interesser og prøver at tvinge dem igennem. Der er to måder, hvorpå den slags situationer kan løses: Den stærkeste beslutter, hvordan det skal gøres (dvs. den der er stærkest på enten det fysiske, det militære eller det økonomiske område). En løsning hvor man indgår et kompromis (begge parter giver og får). Når en konflikt medfører at begge parter bruger vold for at løse konflikten, betegnes den som en væbnet konflikt. De største væbnede konflikter i verden indenfor de sidste 50 år har været: Krige om frihed eller befrielse i høj grad som afslutning på kolonistyre eller diktatur; Borgerkrige politiske og etniske grupper, som slås indbyrdes i deres eget land; Minoritetskonflikter etniske grupper, der forsøger at sætte en stopper for undertrykkelse, eller sågar selvstændighed; Grænsestridigheder stridigheder om landegrænser. (1) Teaching Human Rights: A Teachers resource Book. Norwegian Refugee Council Erfaringen har dog lært os at årsagerne til væbnede konflikter sjældent er så enkle, som de implicerede parter vil have os til at tro. Der er ofte tale om et sammenfald af flere årsager ideologiske, økonomiske, sociale og psykologiske for at nævne nogle. Skema: Af hensyn til forståelsen før lay-out: The Conflict Cycle: Konfliktcirkel Change for the worse: Forværring af situationen: f.eks. politisk ustabilitet Improvement in conditions: Forbedring af forholdene Underlying..: Uudtalte spændinger Threat..: Truende konflikt Confidence..: Skabe tillid Failure..: Det mislykkes at genopbygge tilliden War: Krig Cease-fire: Våbenhvile Permanent peace: Varig fred Fragile peace: Skrøbelig fred Causes of..: Årsager til uudtalte konflikter Skridtet fra konflikt til fred kan være lang og kompliceret. Hvis der ikke bliver taget hånd om grundlæggende årsag til konflikten, kan situationen blive ved med at fortsætte i en uendelighed, som vist i diagrammet. Men, som diagrammet også viser, er der altid en vej ud af konflikten ->

4 Børn og konflikter Der er mange måder hvorpå en konflikt, uanset hvilken slags der er tale om, påvirker børn. Alle børn har ret til at vokse op i et trygt og sundt miljø, og det er de voksnes ansvar at sørge for dette miljø. Børns behov for beskyttelse og vejledning er afhængigt af voksne. Et barn burde aldrig risikere at blive udsat for noget ondt, hverken hjemme, i skolen, på gaden, eller på arbejdspladsen. Alligevel er der hver dag børn over hele verden, som bliver udsat for dårlig behandling. Børn og krig Krig er blot en af måderne, hvorpå børn lider. Det antages at ca børn er involveret i væbnede konflikter i deres hjemland med tragiske konsekvenser til følge. Endnu flere udsættes for krig og er dermed tvunget til at leve i frygt; må opgive at fortsætte deres uddannelse; nogle mister livet; nogle mister familiemedlemmer; alle mister deres uskyld. Det er aldrig børn, der starter en krig. Børn og arbejde Krig er ikke den eneste form for konflikt, børn udsættes for der er mange andre måder, hvorpå modstridende interesser forringer børns livskvalitet. Der er for eksempel ca. 60 millioner børn i alderen 5-14 år, som udnyttes i den værste form for børnearbejde; ca. 120 millioner arbejder fuld tid næsten 80% af disse børn for ingen løn for deres arbejde. Ingen af disse børn har mulighed for at komme i skole. En sådan form for udnyttelse skal ikke kun ses som et udslag af fattigdom; det fastholder også fattigdommen. Uden uddannelse vil mange børn ikke have andre muligheder senere hen i livet. De fleste af dem vil senere hen bruge deres egne børn til at supplere familiens indkomst. Endnu flere vil komme til skade eller blive smittet med sygdomme, som vil gøre dem uarbejdsdygtige for resten af livet. Misbrug af børn Det er ikke kun fattige børn, som lider og som vokser op under dårlige livsvilkår. Der er en stigende tendens til at vanrøgt, samt følelsesmæssig-, fysisk- og seksuel udnyttelse af børn forekommer i alle samfundslag uanset økonomisk status. Det er chokerende, at de værste tilfælde af misbrug ofte sker i barnets egen familie. Krænkeren kan både være en voksen eller et andet barn. Sandsynligheden for at misbrug forekommer er større i forbindelse med sociale problemer, opsplitning af familien, eller hvis man bor på institution og disse betingelser alene kan ofte ses som en konsekvens af at misbruget i første omgang er startet i hjemmet. Mobning Når et barn udsætter et andet barn for fysisk eller følelsesmæssig vold, er der tale om mobning. Dette forekommer i mange udgaver og især i skolen. Holdningen til at mobning blot er en af livets udfordringer, som bare skal overvindes eller ignoreres, kan være meget nedværdigende for ofret, som i forvejen er meget sårbar og isoleret. Når mobning ikke er henvendt til nogen direkte, vil ofrene føle sig udenfor, at det er deres egen fejl at de ikke kan gøre stoppe mobningen, at de ikke har nogen mulighed for at vinde over mobberen, og de vil konstant leve i frygt for mobberen.

5 Påvirkning af adfærd I alle disse tilfælde vil det være svært for barnet at udvikle en indre ro. Deres frustration vil ofte kunne ses på deres opførsel og ved at lytte til, hvordan de taler. De vil sandsynligvis vise tegn på følgende: mangel på interesse og energi dårlig koncentrationsevne og rastløshed svært ved at lege manglende tillid til voksne frygtsom, trist eller irritabel opførsel fysiske symptomer Selv når årsagerne til problemet forsvinder vil barnet bære rundt på arrene efter misbruget og/eller mobningen i resten af deres liv. Unge, som er i konflikt med loven Børn og kriminalitet Af og til sker det at unge er årsagen til, i stedet for offer for, konflikt. De konflikter, som de skaber, kan meget vel gå længere end mobning, som beskrevet ovenfor. Selvom unge ikke er årsag til krig, begår de alligevel kriminalitet og ungdomskriminalitet er stigende. Ungdomskriminalitet er ikke kun blevet mere almindeligt, men har også skiftet karakter. Berigelseskriminalitet, såsom butikstyveri, hærværk og indbrud, står for mere end 2/3 af ungdomskriminaliteten i mange lande. Derudover er der også en stigning i unges andel af voldelige overfald. Antallet af drab, voldtægter, voldsomme overfald og sager med alvorlig legemsbeskadigelse begået af unge er i det hele taget stigende i mange lande. Børn og gruppepres Hvorfor begår unge kriminalitet? Det lader til at mange unge begår kriminalitet på grund af gruppepres fra den gruppe unge, de går sammen med. Man er med i en gruppe for at føle, at man hører til et sted og for at undgå at være alene. Desværre kan denne form for samfund få unge ud på et skråplan, hvorfra det kan være svært at komme tilbage. Børn og destruktiv adfærd Af og til sker det at unge kommer i konflikt med loven ikke på grund af gruppepres men fordi de enten er vrede eller frustrerede. I de tilfælde kan den rette hjælp på det rette tidspunkt betyde at den unge kommer tilbage på rette spor igen og opnår et mere konstruktivt resultat. Hjælpen kan betyde at de træder et skridt tilbage og lærer at løse problemer uden at skade andre eller komme i konflikt med loven. Hjælp til at generobre kontrollen Teknikken med de fire såkaldte visdomssøjler kan være en metode til at få unge til at komme tilbage på rette spor: 1. At lære at vide: Måske ved du ikke nok, eller også har du ikke set alle vinkler af situationen. 2. At lære at handle: Unge mennesker kan fuldføre sætningen: hvis bare jeg vidste hvordan for at beslutte, hvad de skal gøre for at komme ud af den konflikt de er i.

6 3. At lære at leve sammen: Handler om at finde løsninger, som er baseret på en bedre forståelse for andres behov. 4. At lære at være: Handler om at være i stand til at acceptere, hvem man er og hvad man har gjort; det er ved at lære at acceptere at man kan begå fejl; det handler om at fortsætte, selvom det betyder at man skal indgå et kompromis. Børn og retfærdighed Ligesom alle andre, begår unge også fejl. Et vigtigt krav for at Børnerettighedskonventionen for alvor kan føres ud i livet er indførelse af effektive og humane systemer, når der gælder retssager der involverer unge systemer, der hjælper dem med at ændre adfærd uden at ignorere forbrydelsen og uden at skade barnet permanent. Der opfordres til at man styrker unge i at nægte at deltage i kriminalitet. Man opererer med tre forskellige former for strategi: 1. Første prioritet: Landets politik for at hæve levestandarden og for at forbedre unges muligheder styrkes 2. Anden prioritet: Unge, som er i risikogruppen for at begå kriminalitet, skal tilbydes bedre netværk, rådgivning og andre former for sociale tilbud. 3. Tredje prioritet: Der skal gøres en indsats for at finde alternativer til frihedsberøvelse for unge lovovertrædere. Det overordnede mål for disse strategier er ikke at straffe, men at støtte unge i at blive bedre borgere, hvilket betyder at sikre at de får en forståelse for ikke blot deres egne rettigheder, men også deres eget ansvar. Hvad er borgerskab? Borgerskab og medbestemmelse: Borgerskab er bemyndigende det giver dig rettigheder, såsom adgang til en fødselsattest, lægehjælp, retshjælp og uddannelse. Man skal dog huske på at med rettigheder følger der også ansvar. Dette betyder ikke, at unge skal udelukkes fra at tage beslutninger, eller at de skal overvåges indtil de har lært at opføre sig ordentligt. Der er i dag mange, der mener at den bedste måde at forberede unge på at blive aktive og deltagende borgere er, at opfordre dem til at tage del i enhver beslutningsproces som vedrører deres liv. Som aktiv medborger, der tager del i beslutningsprocesser, kræver det at man er ansvarsbevidst. BESLUTNIGSPROCES At tage andres meninger med i sine egne overvejelser Finde yderligere information Undersøge om informationen er sand eller falsk Ændre eller tilpasse egne meninger, hvis det er nødvendigt for at overveje flere mulige beslutninger Overveje mulige effekter af hvert alternativ Træffe din egen beslutning og tage konsekvensen af den

7 At give udtryk for sine synspunkter og at tage beslutninger er et vigtigt bidrag til at støtte og opretholde demokrati og social retfærdighed. Hvad menes der med demokrati? At lære at leve sammen: De fleste regeringer verden over anser sig selv for at være demokratiske, selvom deres styreform er forskellig. Nogle lande er republikker med en præsident som statsoverhoved, mens andre er konstitutionelle monarkier med enten en konge eller en dronning. De fleste lande har et parlamentarisk system, men der er dog undtagelser, som f.eks. USA og Schweiz. Nogle lande har kun enkelte politiske partier, mens andre har mange. Nogle lande har system hvor afgørelser om vigtige spørgsmål afgøres ved folkeafstemninger, og andre bruger folkevalgte repræsentanter. En del lande er organiserede som føderationer. Det betyder, at de er inddelt i områder, som har en vis form for selvstyre med hensyn til vigtige afgørelser som har betydning for området. Uanset hvilket system der er tale om, er der et gennemgående træk, som er et af de vigtigste demokratiske aspekter, nemlig at leve sammen på en måde, som fremmer fred og harmoni, medmenneskelig forståelse, respekt for menneskeværdighed, retfærdighed, og respekt for andres rettigheder. Den bedste måde at opnå det, og til at forbedre at samfundet på er, at blive en del af det, hvilket gøres ved at være interesseret i og ved at tage aktivt del i, hvad der sker i det område og det samfund, man bor i. En aktiv deltagelse i vores samfundsliv er fundamentalt for vores forståelse for demokrati, fordi det lærer os om ansvarlighed såvel som om rettigheder; det viser at vi ikke kun har ret til at leve i fred, men at vi også har et ansvar for at skabe fred. At skabe fred Fred og værdier: Der er uden tvivl visse universelle værdier, som udgør fundamentet for fred. Den vigtigste er måske anerkendelsen af, at alle mennesker er ligeværdige med hensyn til basale behov og rettigheder. Alligevel har disse værdier deres egne udtryk i hvert eneste samfund og kultur. Derfor kan processen med at skabe en verdensomspændende kultur for fred bedst ske gennem en fortsat proces af mellemfolkelig dialog af sammenhængen af en verdensomspændende menneskerettighedserklæring. Fredsprocessen: Selv i demokratier vil der altid være konflikter uanset hvad man gør. Uanset hvilket samfund, kultur, eller baggrund for konflikten der er tale om, er det gennemgående træk, at konflikterne ofte udvikles efter samme mønster en spiral af mistænksomhed, stolthed, fastlåste holdninger, stereotype indstillinger og fjendtlighed. Det er næppe muligt helt at undgå konflikter, men man kan lære at tackle dem og løse dem på en ordentlig måde. Der er forskellige måder, at gøre det på: To vindere løsninger, som begge parter har glæde af En vinder en taber løsninger, som kun den har glæde af To tabere løsninger, som ingen har glæde af

8 De følgende syv stadier viser en reel og metodisk model til konfliktløsning. AFVÆGRING AF KONFLIKT 1. stadie: Accepter forhandling og overvejelser 2. stadie: Definer problemet 3. stadie: Afgør hvad behovet er 4. stadie: Overvej forskellige løsninger 5. stadie: Diskuter løsningerne 6. stadie: Vælg den bedste løsning 7. stadie: Evaluer processen og beslutningen Det giver mening, eftersom den indbefatter respekt for andre og velvilje til at indgå kompromis. Den universelle menneskerettighedsdeklaration udtrykker klart og tydeligt, at man ikke må bruge sine egne rettigheder til at undertrykke andres. Det er derfor vigtigt, at der er balance i forholdet mellem den enkeltes rettigheder og gruppens. Du kan bruge denne fremgangsmåde til at finde en passende løsning næste gang du er involveret i en meningsudveksling. Eksemplets magt Børns rettigheder bliver ofte ignoreret i forbindelse med konflikter uanset om det er en konflikt i hjemmet, i samfundet, eller en væbnet konflikt i mellem lande. Det er en forfærdelig fejl. Holdningen er, at eftersom de alligevel ikke er i stand til at løse konflikten, er der ingen grund til at involvere eller informere dem. Det har en direkte konsekvens i form af, at deres rettigheder ikke overholdes, men også en indirekte konsekvens i forhold til, hvad børn lærer om ansvarlig opførsel. Dette digt af Dorothy Law Nolte opsummerer den indirekte effekt ved at gøre opmærksom på, at hvis vi forventer at unge yder deres bedste, må vi gøre det samme ved at foregå dem med et godt eksempel, så de oplever, hvordan man bedst lever i fred. BØRN LÆRER AF, HVORDAN DE VOKSER OP Hvis børn vokser op med kritik, lærer de at fordømme Hvis børn vokser op med fjendtlighed, lærer de at slås Hvis børn vokser op i frygt, lærer de at være bange Hvis børn vokser op med medlidenhed, lærer de at have ondt af sig selv Hvis børn vokser op med latterliggørelse, lærer de at være sky Hvis børn vokser op med jalousi, lærer de at være misundelige Hvis børn vokser op med skam, lærer de at føle sig skyldige Hvis børn vokser op med opmuntring, lærer de at være tillidsfulde Hvis børn vokser op med tolerance, lærer de at være tålmodige Hvis børn vokser op med ros, lærer de påskønnelse Hvis børn vokser op med accept, lærer de at elske Hvis børn vokser op med anerkendelse, lærer de at elske sig selv Hvis børn vokser op med påskønnelse, lærer de at det er godt at sætte sig et mål

9 Hvis børn vokser op med at dele, lærer de være gavmilde Hvis børn vokser op med ærlighed, lærer de at være retfærdige Hvis børn vokser op med venlighed og hensynsfuldhed, lærer de at vise respekt Hvis børn vokser op i tryghed, lærer de at tro på sig selv og på andre Hvis børn vokser op med venlighed, lærer de at verden er et rart sted at være WAGGGS bidrag til fred DOROTHY LAW NOLTE Ved at være en del af WAGGGS kan vi alle bidrage til en mere fredfyldt verden fordi vores værdier og arbejdsmetode bygger på en grundlæggende forståelse for omfanget af fred, som tidligere forklaret. Vi er stolte af vores bidrag til mellemfolkelig dialog og læring, til samfundsengagement og harmoni, og mest af alt, til vores fortsatte globale bidrag til at sikre rettigheder og udvise ansvar for andres rettigheder. De følgende aktiviteter er baseret på og udtrykker nogle af de idéer, som indtil nu er kommet frem. Aktiviteterne kan rettes til, så de passer til jeres behov, og andre aktiviteter kan udvikles i forhold til jeres egne behov og lokale forhold. Vi håber, at de vil fungere som et godt udgangspunkt, men brug tid på at udvikle jeres egne aktiviteter. Husk også at Retten til at lære er et ud af seks emner omkring rettigheder I vil sikkert kunne forbinde aktiviteterne i emnerne med hinanden og derved opnå en større sammenhæng mellem rettigheder og ansvar. Held og lykke!

10 AKTIVITETSHÆFTE Vejledning til brug af aktiviteterne Alle aktiviteter kan bruges til selv-hjælp eller til at hjælpe andre. Nogle aktiviteter egner sig bedst til en person ad gangen, andre til en hel gruppe. Nogle aktiviteter opfordrer ril at man arbejder i lokalsamfundet, andre har et mere globalt perspektiv. Aktivitetsarkene vejleder Jer i hver enkelt aktivitets formål. Hver gang I har planlagt og udført en aktivitet, skal I huske Venskab: Kan vi involvere en anden organisation i denne aktivitet? PR: Kan vi bruge denne aktivitet til at gøre opmærksom på vores spejderarbejde? Arkiv: Hvordan kan vi gemme erfaringerne fra vores arbejde, så vi får et personligt udbytte af aktiviteterne? Aktivitetsarkene er lavet til ledere til at blive brugt direkte til WAGGGS medlemmer eller til pigespejdere, som arbejder alene. Bearbejd dem, så de passer til Jeres behov. Arkene kan fotokopieres og delt ud, eller kan bruges i mindre dele, som enten læses højt, skrives på en tavle, eller flipover i løbet af spejdermødet. De forslåede aktiviteter er kun tænkt som et udgangspunkt, som forhåbentlig vil vække jeres interesse. En af ansvarsdelene i hæftet er jo at tænke selv og finde ud af, hvad der er den bedste måde at opnå vores mål. Vi håber, at I vil udvikle nye idéer, som passer bedst til jer og jeres lokale forhold og behov, og dele disse idéer med andre. Vi forventer, at I vil bearbejde aktiviteterne, inklusive sproget, så det passer til lige præcis jeres lokale forhold.

11 RETTEN TIL AT LEVE I FRED INDIVIDUELT ARBEJDE GRUPPEARBEJDE 1. AKTIVITET FORDYBELSE SIKRE EGNE RETTIGHEDER INFORMERE ANDRE LOKALOMRÅDET VERDENSSAMFUNDET PÅVIRKNING AF ANDRE SIKRE ANDRES RETTIGHEDER ANDET FORMÅL At fremme medlemmernes egen forståelse for fred og konflikt. METODE Hvad er fred? 1. Bed alle i gruppen om hver især at skrive ned, hvad de mener med fred. Bed et par frivillige om at læse deres definition op for de andre. 2. Læse nogle af udsagnene fra ark 1 højt for dem. 3. Bed nogle af gruppens medlemmer om at sammenligne disse udsagn med deres egne. Hvilke forskelle/sammenligninger er der? Hvad er en konflikt? 1. Skriv ordet konflikt på midten af et stort stykke papir. I 3-4 minutter beder du pigerne nævne alle de ord, det får dem til at tænke på. Uanset hvad der bliver sagt, skal det hverken diskuteres eller kommenteres. Husk at der hverken er rigtige eller forkerte svar. Skriv alle ordene ned. 2. Kig på ordene sammen med gruppen. Hvad tænker de om konflikt? Er det kun negativt? Kan en konflikt nogensinde være positiv? 3. Vælg nu en eller flere af udsagnene, som I vil se nærmere på. På et nyt stykke stort papir skriver I de valgte udsagn med ordet konflikt i midten. Bed gruppen om at tænke på årsager til hvert af udsagnene. Legen kan udvides ved at tænke på årsagerne til årsagerne (se ark 2). RESULTAT Emnet fred og konflikt er blevet bragt på banen, og medlemmerne er blevet mere opmærksomme på, hvordan folks forskellige livserfaringer påvirker deres opfattelse af begrebet fred. Man kan gentage aktiviteten som afslutning på forløbet for at se i hvilken udstrækning deres holdninger har ændret sig. FORSLAG TIL AT GEMME ERFARINGERNE Før dagbog eller tag notater for at se, hvad der lykkes i denne treårs-periode. Hæng diagrammet op på opslagstavlen i mødelokalet. ALDERSGRUPPE Egner sig til alle aldersgrupper BEMÆRK

12 Gode hjælpemidler og gode visuelle effekter er vigtige for at få denne øvelse til at fungere ordentligt. Brug tuscher i klare farver til at skrive med.

13 RETTEN TIL AT LEVE I FRED 1. AKTIVITET 1. ARK HVAD ER FRED? De følgende udsagn stammer fra unge i alderen år i konflikt-situationer. Peace means gaining..: Fred betyder at vi opnår selvstændighed og frihed til at flytte hvorhen vi vil. When I..: Når jeg tænker på fred, er det mit ønske at begge parter vil gøre en indsats for forandring. Peace means that..: Fred betyder, at vi ikke længere behøver at være bange. True peace..: For mig vil virkelig fred betyde, at vi ikke længere behøver at være bange for hinanden. Vi kunne køre bil med nedrullede vinduer og gå ind og få noget at drikke, hvis vi havde lyst. Peace means loving: Fred betyder at elske. Fred betyder samarbejde. Fred betyder loyalitet. I used to..: Før hen troede jeg på, at fred betød at vi alle ville være venner. Men nu tror jeg på en mere realistisk form for fred, hvor vi bor hver for sig, hvor mit folk og deres folk har hver sit land. Peace is..: Fred er når der er fred og ro uden eksplosioner eller ballade. Det er når man kan gå fra det ene land til det andet uden problemer: når man kan gå udenfor om aftnen uden at være bange for om der kommer nogen og gør dig noget ondt. Det er en tid i fred uden bekymringer. Peace means..: Fred betyder, at du kan gå udenfor uden at være bange for om du bliver skudt eller slået ihjel.

14 RETTEN TIL AT LEVE I FRED Depression skænderier ET NET AF KONFLIKTER lærer 1. AKTIVITET 2. ARK Fysisk vold regler Stoffer Understøttelse Ufaglært Arbejdsløshed Pengemangel Konflikt mobning Nationalitet Eksamener skole Udseende Magtmisbrug Race Hudfarve Skilsmisse Folk, familie venner Lyst til at gå fysisk vold Racisme Politi for få

15 RETTEN TIL AT LEVE I FRED 2. AKTIVITET AKTIVITET: BILLEDER AF EN KONFLIKT INDIVIDUELT ARBEJDE GRUPPEARBEJDE FORDYBELSE SIKRE EGNE RETTIGHEDER INFORMERE ANDRE LOKALOMRÅDET VERDENSSAMFUNDET PÅVIRKNING AF ANDRE SIKRE ANDRES RETTIGHEDER ANDET FORMÅL At vise at der findes mange forskellige former for konflikt. METODE 1. Finde billeder, som viser forskellige former for konflikt. Man kan bede medlemmerne om at tage nogle med til spejdermødet. Opfordre dem til at kigge forskellige steder, såsom tegneserie striber, personer i computerspil, fotografier og tegninger. 2. Del medlemmerne ind i mindre grupper og bed dem om at kigge på og tale om de forskellige billeder. Bed medlemmerne om at skrive ned, hvilke budskaber billederne sender. Vises konflikten som noget sjovt, modigt, smerteligt, voldeligt, ønskværdigt eller uønskværdigt? Vises personerne som værende stærke, svage, gode eller onde? 3. Lad hele gruppen samlet diskutere, hvor realistiske billederne er. Hvilken effekt har billederne på de mennesker, som ser på dem? 4. Man kan bede de ældre børn i gruppen om at se på de overskrifter, som dækker billeder i avisen og diskutere, hvordan overskrifterne kan bruges til at fremme en bestemt fortolkning af billederne. 5. Lav to plakater, hvor man bruger de samme billeder, men forskellige overskrifter. RESULTAT At blive mere bevidst omkring at konflikter vises på mange forskellige måder ikke alle lige negative og at holdningerne til billederne af konflikten kan være ligeså forskellige. Der findes ikke neutrale billeder og der laves ikke overskrifter uden at de har et bestemt formål. UDVEKSLING AF IDÉER OG PR Undersøg om I kan få lov til at udstille jeres plakater på det lokale bibliotek, medborgerhus eller skole. FORSLAG TIL AT GEMME ERFARINGERNE Før dagbog eller tag notater for at se, hvad der lykkes i denne treårs-periode. Plakaten er et glimrende eksempel. ALDERSGRUPPE

16 Egner sig til alle aldersgrupper, bortset fra arbejdet med overskrifter, formål og det at se på emner omkring beskrivelser og fortolkninger, som egner sig bedre til de ældre børn. BEMÆRK Vær opmærksom på at vælge billeder, som er alderssvarende. Der er ingen grund til at overdrive billederne for at opnå en større effekt af denne aktivitet.

17 RETTEN TIL AT LEVE I FRED 3. AKTIVITET AKTIVITET: ÅRSAG OG KONSEKVENS INDIVIDUELT ARBEJDE GRUPPEARBEJDE FORDYBELSE SIKRE EGNE RETTIGHEDER INFORMERE ANDRE LOKALOMRÅDET VERDENSSAMFUNDET PÅVIRKNING AF ANDRE SIKRE ANDRES RETTIGHEDER ANDET FORMÅL At blive opmærksom på personlige erfaringer med konflikter og reaktionerne på dem; at blive opmærksom på skjulte årsager til konflikt; at undersøge forskellige måder hvorpå konflikter kan undgås; at udvikle evnen til at lytte og forstå, hvordan folk føler i konfliktsituationer. METODE 1. Uddel kopier af pyramidediagrammet på ark Bed hver enkelt om at tænke på et eksempel på en konflikt i deres eget liv for eksempel noget de har oplevet i skolen eller derhjemme. De skal kort beskrive, hvad der skete og skrive det i den øverste del af pyramiden. I midten af pyramiden beskriver de selve situationen. 3. Bed dem derefter om, at fortælle om oplevelserne til hinanden to & to. Sammen skal de nu tænke over forskellige årsager til konflikten og skrive deres forslag i den nederste del af pyramiden. 4. Til sidst skal de stadig to & to komme med forslag til, hvordan konflikten kan løses. 5. Diskuter sammen med hele gruppen, hvilke skjulte årsager der kan være til at en konflikt udvikler sig, såsom at føle sig uretfærdigt behandlet, føle at der ikke bliver lyttet til en, eller at der ikke lyttes til andre. Spørg dem hvor vigtigt det er at man forstår hinandens følelser i en konflikt. 6. Hvis man vil arbejde videre med emnet kan man kigge på Toms historie på ark 2. De skal herefter gøre det samme med udgangspunkt i en af Toms oplevelser. Hvilke følelser mon Tom har haft som barn? Hvordan mon de har kunnet hjælpe ham? 7. Ældre børn kan evt. bruge diagrammet over årsager & ansvar på ark 3 som en hjælp til at tænke over årsager og konsekvens til konflikt. RESULTAT En større forståelse for årsager og konsekvens af konflikter, men også at styrke evnen til at se tingene udfra andres synspunkt, og til at forstå at konflikter går ud over begge parter. Evnen til at se konflikter på en mere konstruktiv måde vil også være en færdighed man vil kunne få glæde af senere. UDVEKSLING AF IDÉER & PR

18 Hvis I har en lokal rådgivning, kan I spørge om der er nogen, som har lyst til at komme og fortælle gruppen om processen i at forstå en konflikt og finde frem til en løsning. Eller I kan opfordre en skole til at sørge for at man får en legeplads makker eller et problemknuser -team, som kan hjælpe de yngre elever med at løse konflikter på en venskabelig måde. FORSLAG TIL AT GEMME ERFARINGERNE Før dagbog eller tag notater for at se, hvad der lykkes i denne treårs-periode. Medlemmerne kan lave en lille notesbog med tomme pyramider, som de kan tage med hjem og bruge i forbindelse med konfliktløsning. ALDERSGRUPPE Egner sig til alle aldersgrupper, men især til de ældre medlemmer. BEMÆRK Denne aktivitet kræver god planlægning for at sikre at personlige problemer af alvorlig karakter ikke luftes i fuld offentlighed, hvis det ikke er det personen har til hensigt at gøre. Vær opmærksom på at når man beder gruppen om at tænke på årsager, er det ikke meningen at nogen skal hænges ud.

19 RETTEN TIL AT LEVE I FRED 3. AKTIVITET 1. ARK KONFLIKTPYRAMIDE TEGNING AF PYRAMIDE!

20 RETTEN TIL AT LEVE I FRED 3. AKTIVITET 2. ARK TOM S HISTORIE Tom, 21 år Min far forlod os, da jeg var 12 år gammel, så nu bor jeg alene med min mor. Jeg har boet i denne her by siden jeg var 7 år gammel og nu studerer jeg fredsstudier på universitetet. Mine oplevelser med konflikter hænger sammen med mine forældre. Min far har et heftigt temperament og tyranniserede os andre derhjemme. Det er blevet bedre efter han er flyttet, men lige siden har jeg haft en del konflikter med min mor. I starten var det bare det sædvanlige teenage-oprør om ting som at gå ud og at bruge penge. Hun beskyldte mig hele tiden for ikke at gå nok op i min skole, men i virkeligheden var min holdning til skolen den samme som alle andres.

21 RETTEN TIL AT LEVE I FRED 3. AKTIVITET 3. ARK ÅRSAGER OG ANSVAR Hvad er der indtil videre kommet ud af det? Hvilke forsøg er der blevet gjort for at finde en løsning? Hvordan har resultatet påvirket de involverede Parter? Hvad handler Konflikten om? Hvordan har konflikten påvirket de involverede parter? Hvad skal forandres for at forhindre at konflikten opstår igen? Hvad er årsagen til konflikten?

22 RETTEN TIL AT LEVE I FRED 4. AKTIVTET AKTIVITET: AT VÆRE I EN ANDENS SKO INDIVIDUELT ARBEJDE GRUPPEARBEJDE FORDYBELSE SIKRE EGNE RETTIGHEDER INFORMERE ANDRE LOKALOMRÅDET VERDENSSAMFUNDET PÅVIRKNING AF ANDRE SIKRE ANDRES RETTIGHEDER ANDET FORMÅL At undersøge hvordan det er at være flygtning; at udvikle forståelse for dem, som har oplevet krig; at gøre noget for at øge opmærksomheden for følgerne af krig. METODE 1. Spørg gruppen om, hvordan de forestiller sig det er at være flygtning i et nyt land. Hvordan mon den første dag er? Hvad mon de har efterladt i deres hjemland? Hvilke håb og frygt mon de har for fremtiden? 2. Bed derefter pigerne om to & to at læse udsagnene på ark 1 og 2 igennem og derefter fortælle hinanden om deres følelser omkring det. 3. Bed dem om hver især at skrive et brev til nogen de måtte have forladt i deres hjemland, hvis de var flygtning, hvor de fortæller om deres nye liv og oplevelser. RESULTAT At opnå en større medfølelse overfor flygtninge og end dybere indsigt i de forfærdelige, vidtrækkende og langsigtede følger af krig. UDVEKSLING AF IDÉER OG PR Måske får medlemmerne lyst til at kontakte en velgørende organisation, som arbejder til fordel for flygtninge og her igennem finde en måde, hvorpå de kan tilbyde deres hjælp. FORSLAG TIL AT GEMME ERFARINGERNE Før dagbog eller tag notater for at se, hvad der lykkes i denne treårs-periode. Hæng de imaginære breve op på en opslagstavle, hvis I har en. ALDERSGRUPPE Egner sig bedst til de ældre medlemmer. BEMÆRK Vær sikker på at diskussionen passer til den pågældende aldersgruppe.

23 RETTEN TIL AT LEVE I FRED Mirsada, 15 år 4. AKTIVITET 1. ARK Min familie består af min mor og far. Jeg er det eneste barn. Min far var førhen buschauffør og min mor havde en café, som min far havde bygget med hjælp fra sine venner. Min mor er serber og min far er kroater. I Bosnien var de fleste familier blandede sådan har det altid været. Jeg tænkte aldrig over nationaliteter. Jeg syntes at alle havde den samme det er lige meget om du er serber, muslim eller kroat. Da krigen brød ud, begyndte folk at spørge mig om min nationalitet. Nogle af mine serbiske venner ville ikke længere tale med mig. Jeg turde ikke sige noget, fordi jeg var bange for om de ville slå mig ihjel eller gøre min familie noget. Det værste der kan ske, er at blive fjender med sine naboer; med folk som man har kendt hele sit liv. Da krigen mellem Slovenien og Kroatien brød ud, virkede det bare så fjernt, at ingen rigtig troede at det ville brede sig til Bosnien. En nat i 1992 kom min far meget chokeret og fortalte, at krigen havde bredt sig til en by i nærheden. Vi blev meget bekymrede, fordi vi havde familie der, og telefonerne virkede ikke. Næste dag blev min by besat af serberne og meget hurtigt blev alle kroater og muslimer fyret fra deres job. Fra de nærliggende byer kom der nu grædende flygtninge gående hen ad gaderne i vores by. Så begyndte serberne at flytte kroaterne og muslimerne i koncentrationslejre. I juli kom de og tog min far. Jeg så ham ikke i 373 dage. I de første par måneder vidste vi ikke, hvor han var henne, men så ringede han. Han sagde: I skal ikke være bekymrede for mig, men jeg kunne høre på hans stemme, at han ikke havde det godt. Han nåede at være i syv forskellige lejre, hvor han hele tiden fik tæv og næsten ingen mad. De fleste døde. Livet blev sværere og sværere efter at min far havde forladt os. Min mor fik frataget sin café, fordi hun var gift med en kroat. Jeg hadede at gå i skole. De fleste af mine venner ville ikke tale med mig. Og der kom nye folk i skolen, fordi der var serbere, som var flyttet fra landet ind til vores by. Jeg hadede at gå forbi caféen på vej til skole, fordi den ikke længere var vores. I juli 1993 hørte vi, at min far var kommet ud af lejren. Jeg blev meget glad, men også meget ked af det, fordi det betød at jeg snart skulle forlade min by. Min far kunne ikke komme hjem til os, fordi han ikke var serber, og andre der var kommet tilbage fra lejrene var blevet slået ihjel. Jeg havde aldrig tænkt på at forlade det sted, som jeg elskede for at begynde en nyt liv, men der var ikke noget valg. På vejen til Kroatien skulle vi igennem en masse kontrolsteder. Jeg var meget bange, fordi vi ikke var sikre på at de ville lade min mor tage af sted. Efter to dage kom min far tilbage. Han var så tynd, at jeg var bange for at røre ved ham.

24 Vi boede i Kroatien i fire forfærdelige måneder. Min mor forlod aldrig huset. Jeg blev behandlet rigtig dårligt, fordi jeg talte anderledes. Vi kom til Europa i november Jeg har bygget mit liv op igen her. Jeg savner Bosnien meget. Jeg tror, at mine oplevelser har gjort at jeg er modnet meget hurtigere.

25 RETTEN TIL AT LEVE I FRED Patience, 20 år 4. AKTIVITET 2. ARK Da jeg kun var 11 år, forlod vi vores hjem efter at høsten slog fejl på grund af tørken. Min far deltog i krigen og vi vidste ikke hvor han var henne. Min mor, min storebror, min lillesøster og jeg blev nød til at rejse uden at fortælle ham, at vi var taget af sted. Min familie stammer fra Zambezi provinsen, så for at komme i sikkerhed blev vi nød til at rejse til Malawi. Rejsen til fods var meget hård. Vi havde ikke ret meget mad og vi blev nød til at rejse om natten for at undgå at blive taget til fange af soldaterne. Vi var meget sultne og til sidst blev vi nød til at spise hvad som vi helst vi kunne finde, selv græs. Mange af de vandløb, vi kom forbi, var udtørrede, så vi var også meget tørstige. Min søster blev meget syg. Til sidst nåede vi frem til en flygtningelejr i Malawi. Min søster kom på hospitalet med det samme og heldigvis blev hun rask. Vi flettede måtter af græs og brugte dem til at bygge et hus. Efterhånden som flere og flere flygtninge kom til lejren, blev det sværere og sværere at finde brændsel, som vi brugte når vi skulle lave mad. Jeg blev tit nød til at gå i tre timer for at finde noget. I flygtningelejren fik vi noget mad og et lille bitte stykke jord. I regntiden nåede nødhjælpen dog ofte ikke frem til lejren, fordi vejene var så dårlige. Da vi havde boet i Malawi i seks år, blev der underskrevet en fredsaftale. Vi fik af vide, at vi kunne tage hjem, men kunne vi nu også tro det var rigtigt efter så lang tid? Vi ventede i flere måneder indtil vi var helt sikre på at kampene var stoppet. Jeg ville gerne hjem, men min søster var ikke enig. Hendes hjem var i Malawi. Da vi kom hjem, så vi at vores hus var delvist ødelagt. Skolen og klinikken var ødelagte. Vi skulle passe meget på, hvor vi gik, fordi der var så mange landminer. Vi fik udleveret såsæd og redskaber, og nu venter vi på at kunne høste vores første afgrøder. I alle de år vi var væk har vi intet hørt fra min far, og vi troede derfor, at han var død. Jeg kunne næsten ikke huske, hvordan han så ud. Men til vores store overraskelse boede han i nabobyen. Han vidste ikke, hvad der var sket med os. Han blev meget glad og vi græd alle sammen. Min far var blevet ramt af en landmine og havde derfor tilbragt lang tid på hospitalet. Nu er han ikke længere i stand til at arbejde, så min storebror tog til Maputo og fik et job på en byggeplads. Hver måned sender han os lidt penge, så vi kan købe de mest basale ting som sæbe, sukker, olie og brød.

26 RETTEN TIL AT LEVE I FRED 5. AKTIVITET AKTIVITET: FAKTA, HOLDNINGER, RYGTER! INDIVIDUELT ARBEJDE GRUPPEARBEJDE FORDYBELSE SIKRE EGNE RETTIGHEDER INFORMERE ANDRE LOKALOMRÅDET VERDENSSAMFUNDET PÅVIRKNING AF ANDRE SIKRE ANDRES RETTIGHEDER ANDET FORMÅL At fremme en skelnen mellem fakta, holdninger og rygter, og at forbinde dem med den information, der er tilgængelig under en konflikt. METODE 1. Begynd med at diskutere problemerne ved at bedømme kvaliteten af de informationer, man får under en konflikt. Spørg, hvad de mener, der kan påvirke sandheden eller værdien af informationerne. Definer herefter tre måder, man kan inddele informationerne på udfra fakta, holdninger og rygter. Bed pigerne om at definere de tre ord, eller brug de følgende definitioner: Fakta: En almengyldig sandhed i forhold til tid og sted. Holdning: En persons eller en gruppes mening om et specifikt emne. Rygte: Ubekræftede informationer fra en ukendt kilde. 2. Læs udsagnene på ark 1 og bed hver person om at vurdere hver enkelt udsagn ved at markere med armene. Når udsagnet er: Fakta: løft en arm Holdning: læg hænderne på hovedet Rygte: læg armene over kors foran kroppen 3. Bed medlemmerne om at arbejde sammen to & to om at skrive et nyt udsagn, som er relevant for hele gruppen og som indeholder både fakta, holdninger og rygter. Gentag legen hvor I bruger de nye udsagn. RESULTAT En af konklusionerne skulle gerne være, at det er individuelt, hvordan man dømmer informationer, eftersom den der hører informationen, vil fortolke den udfra egne forudfattede holdninger eller tidligere erfaringer. Dette skærper ofte en konflikt. UDVEKSLING AF IDÉER OG PR I kan for eksempel besøge andre grupper og medbringe jeres egne sedler med fakta holdninger - rygter og fortælle dem om processen med legen, men husk at der også skal være en seriøs side af legen, såsom hvad ved I egentlig om fodbold/elektricitet/månen, etc.

27 ORSLAG TIL AT GEMME ERFARINGERNE Før dagbog eller tag notater for at se, hvad der lykkes i denne treårs-periode. Lav en fakta holdninger rygter bog, som I kan bruge, når I besøger andre grupper. ALDERSGRUPPE Egner sig til alle aldersgrupper punkt 3 vil dog egne sig bedst til de ældre medlemmer. BEMÆRK Diskussionen i denne leg kan også handle om, hvornår information bliver til et faktum, hvordan rygter og holdninger kan uddybes nærmere og hvad der egentlig er med til at skabe vores holdninger.

28 RETTEN TIL AT LEVE I FRED 5. AKTIVITET 1. ARK FAKTA, HOLDNINGER, RYGTER Kunne du tænke dig at høre lidt om vores landsby? Der er 420 husstande (F), to butikker (F), og egnens bedste moské (H). De fleste bønder har ikke nok jord (H/F). De dyrker hirse og jordnødder (F) og majs som en ekstra afgrøde (F). Frugt er meget vigtig (F), men jeg tror at flere og flere vil begynde at dyrke bananer og vandmeloner (H). Prisen er høj (F) og eftersom der næppe falder ret meget regn i år (R) vil prisen fortsat være høj (H). Vi bliver dog nød til at bryde vores tradition med undgå at dyrke nye afgrøder. De siger, at ændringen indtraf uden de store problemer i Kerewan (R), men jeg har hørt at der har været store problemer i Sinchu Madado mellem de gamle og de yngre mænd (R).

29 RETTEN TIL AT LEVE I FRED 6. AKTIVITET AKTIVITET: AT HÅNDTERE MOBNING INDIVIDUELT ARBEJDE GRUPPEARBEJDE FORDYBELSE SIKRE EGNE RETTIGHEDER INFORMERE ANDRE LOKALOMRÅDET VERDENSSAMFUNDET PÅVIRKNING AF ANDRE SIKRE ANDRES RETTIGHEDER ANDET FORMÅL At se på, hvordan mobning i skolen opstår; at se nærmere på en mobbe-situation og hvilke følelser, den er forbundet med både for offeret og for mobberen. METODE 1. Bed pigerne om at tænke over, hvad det vil sige at blive mobbet. 2. Bed dem derefter om at forestille sig, hvordan det ville være at være den, der mobber. 3. Kopier kortene til rollespil på ark 1 og klip dem ud. Inddel gruppen i mindre grupper på tre personer og giv halvdelen af grupperne de tre engelske kort og den anden halvdel de tre brasilianske. 4. Bed de engelske grupper om at læse på deres roller og dernæst at øve sig på en scene, hvor mobberen og ofret bliver kaldt ind på skoleinspektørens kontor efter at de har haft en episode i skolegården. 5. Bed de brasilianske grupper om, at læse på deres roller og dernæst øve sig på en scene, hvor et gadebarn og en politibetjent hver især fortæller en politiker deres side af sagen om et barn, der er død på gaden. 6. Bed grupperne om at opføre deres rollespil. 7. Bed derefter hele gruppen om at gå sammen to & to for at tale om ligheder og forskelle på de to situationer. 8. Lad hele gruppen sammen diskutere, hvilke rettigheder der berøres i rollespillene. Kan alle få overholdt sine rettigheder uden at krænke andres? Hvis ja, hvordan? RESULTAT Opgaven skal opfordre pigerne til at tænke over, hvad der ligger til grund for andres opfattelser. UDVEKSLING AF IDÉER OG PR Bed andre grupper om at invitere jer til at vise rollespillet for dem og få medlemmerne i din egen gruppe til at lave øvelsen med værtsenheden. FORSLAG TIL AT GEMME ERFARINGERNE Før dagbog eller tag notater for at se, hvad der lykkes i denne treårs-periode. ALDERSGRUPPE

30 Egner sig til alle aldersgrupper, bortset fra den brasilianske del, som egner sig bedst til de ældre medlemmer. BEMÆRK Nogle mennesker/kulturer bryder sig ikke om at spille rollespil, hvilket man dog ikke skal tage for givet. Man kan måske forsøge sig med mere passende scener du vil måske oven i købet blive overrasket over reaktionen og deltagelsen!

31 RETTEN TIL AT LEVE I FRED 6. AKTIVITET 1. ARK KORT TIL ROLLESPIL Et brasiliansk gadebarn Du er 13 år. For tre år siden flyttede du hjemmefra, fordi din mor ikke længere havde råd til at have dig boende. Siden da har du boet på gaderne i Rio, ligesom hundredvis af andre børn. Af og til tjener du lidt penge ved at sælge noget eller ved at vaske biler. Ind i mellem stjæler du eller tigger fra turisterne. Du er bange for politiet og for oprydnings-holdet. De tæver tit gadebørnene. Det sker af og til at gadebørn bliver slået ihjel og efterladt i rendestenen. Det synes du ikke er retfærdigt. En brasiliansk politimand Du er 35 år gammel og har to børn. Det er svært at få job i Rio, så du føler dig ret stolt og heldig over at være politimand. Rio er en stor by med mange problemer. Der er nogle meget magtfulde kriminelle bagmænd. Der er også en del småkriminalitet, primært begået af gadebørn. Du får tit ordre på at rydde gaden for børn, især i områder med mange turister. Nogle gange tager tingene overhånd og der er børn, som får tæv eller bliver slået ihjel. Men de er ikke som dine børn det at leve på gaden gør børnene til de rene dyr. En brasiliansk politiker Du er byens leder. Du bliver nødt til at sørge for at Rio er attraktiv for turister og forretningsfolk, fordi de har de penge, som Brasilien har brug for. Fattige er et stort problem. De bor i beskidte områder, deres børn tigger på gaden og generer turisterne. Du udsteder tit ordrer om, at der skal ryddes op. Bagefter bliver du kritiseret, hvis politiet går får vidt og folk kommer til skade. Hvad skal du stille op? Man kan ikke gøre alle tilfredse. Dit job afhænger af folk med penge og indflydelse. Engelsk skoleelev A Du er 12 år gammel. Du har ingen nære venner i skolen. For det meste bliver du holdt udenfor, fordi du ikke har råd til at købe det nyeste tøj og derfor af og til ser lidt luset ud. Nogle af lærerne har heller ikke særlig meget tid til at hjælpe dig. Du klarer dig ikke specielt godt og de bliver utålmodige, når du beder om hjælp. Nogle af eleverne fra klassen over dig er begyndt at vente på dig udenfor skolen. De skubber til dig, forhindrer dig i at komme med bussen, og komme med ubehagelige bemærkninger. Du er bange for at det vil blive værre endnu. Engelsk skoleelev B Du er 14 år gammel. Du synes, det er kedeligt at gå i skole, og du kan ikke rigtigt se formålet med de fleste af timerne. Du kan bedst lide at hænge ud med dine venner. I stjæler i butikkerne og får fat i det tøj, I vil have din far er syg, så han kan ikke give dig de penge, du gerne vil have. Han har også et heftigt temperament, så du er ikke ret meget hjemme. På det sidste har du moret dig lidt med at skræmme livet af ham den lusede knægt fra klassen under dig. Engelsk skoleinspektør

32 Du er 45 år gammel og er netop startet på skolen. Du er meget opsat på at gøre et godt indtryk. Der er masser at tage sig til loftet er utæt, der er mangel på lærere, og der er snart inspektion. Du kan ikke nå det hele på en gang. Det vigtigste er at forbedre skolens ansigt udadtil, især eksamensresultaterne. På den måde vil skolen tiltrække flere elever og dermed også flere penge. Du ved godt, at der også er andre problemer, såsom mobning, men det må vente.

33 RETTEN TIL AT LEVE I FRED 7. AKTIVITET AKTIVITET: HVORFOR UNGE BRYDER LOVEN INDIVIDUELT ARBEJDE GRUPPEARBEJDE FORDYBELSE SIKRE EGNE RETTIGHEDER INFORMERE ANDRE LOKALOMRÅDET VERDENSSAMFUNDET PÅVIRKNING AF ANDRE SIKRE ANDRES RETTIGHEDER ANDET FORMÅL At overveje hvilke typer lovovertrædelser, der begås af unge i det kvarter, hvor du bor og årsagerne til at det sker. METODE 1. lad gruppen samlet lave en liste over alle de forskellige typer lovovertrædelser, som begås i dit kvarter (brug ark 1). 2. Sorter dem efter hvor sandsynligt det er, at unge begår kriminalitet ved at bruge skemaets 1-5 skala. Diskuter hvorfor unge begår de lovovertrædelser, som ligger på 4. og 5. pladsen. 3. Diskuter hvad man kan gøre for at forhindre unge i at begå kriminalitet. 4. Sorter dem igen, men denne gang efter, hvor alvorlig du synes forbrydelsen er. Brug igen 1-5 skalaen. 5. Spørg gruppen om de tror, at deres forældre ville have sorteret forbrydelserne på samme måde, da de var i deres alder. Hvad er forskellen? 6. Diskuter hvad gruppen synes er alvorlig kriminalitet. 7. Forklar hvad de fire visdomssøjler fra introduktionsdelen går ud på og spørg gruppen om der er noget i denne fremgangsmåde, som kunne bruges i forbindelse til at løse nogle af de problemer som opstår, når man kommer i konflikt med loven. RESULTAT En større følelse af kontrol over situationer, hvor unge fristes til at bryde loven. UDVEKSLING AF IDÉER OG PR Hvis det er passende, kan du bede en lokal politibetjent om at besøge gruppen og tale om, hvordan det lokale politi ser på ungdomskriminalitet og afstraffelse. FORSLAG TIL AT GEMME ERFARINGERNE Før dagbog eller tag notater for at se, hvad der lykkes i denne treårs-periode. I kunne gemme arkene med 1-5 skalaerne, så I kan se på dem igen om et års tid for at se om holdningen har ændret sig og i så fald om det er til det bedre eller værre. ALDERSGRUPPE

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: B: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskolingen

Undervisningsmateriale til indskolingen Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak i fællesskab Du kan starte med at (gen)fortælle, at tegnefilmen bl.a. viser, at børn og voksne tit tænker forskelligt. Malthes forældre tror slet

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Under havet mødes alle øer.

Under havet mødes alle øer. Under havet mødes alle øer. En rejse i forståelse af og håndtering af konflikter mellem mennesker. af SSP konsulent i Furesø Kommune, Charlie Lywood. Antagelser om menneskernes adfærd. Vi er alle forbundet

Læs mere

Voldsformerne. Klip arkene med fysisk og psykisk vold ud. Laminer dem eventuelt for genbrug og sæt magneter eller klæbemasse på efter behov.

Voldsformerne. Klip arkene med fysisk og psykisk vold ud. Laminer dem eventuelt for genbrug og sæt magneter eller klæbemasse på efter behov. TIL 4.-7. KLASSETRIN Voldsformerne Formål Begrebet vold leder ofte tankerne hos børn og unge hen på historier fra nyhedsmedierne og til vold i film. Episoder fra skolegården og klubben kan også være noget

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07 Nordvangskolens Mobbepolitik Skoleåret 06/07 Skolebestyrelsen Det er Nordvangskolens politik og målsætning, at ingen på skolen må udsættes for mobning, og at alt tilløb til krænkelse aktivt bekæmpes. Vi

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: A: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Barnets Bedste R D O MK A E T I

Barnets Bedste R D O MK A E T I Barnets Bedste T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse med diskussion i plenum fulgt op af kortere oplæg fra læreren. Med udgangspunkt i en fiktiv forestilling om, at eleverne skal passe en baby, konkretiseres

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg?

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg? PAS PÅ DIG SELV Uddannelse i selvomsorg og kollegial omsorg for Bydelsmødre Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter Center for Socialt Ansvar Hvad er selvomsorg? Når du er god ved dine tanker: så stiller

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Aggression eller Misforståelser?

Aggression eller Misforståelser? Aggression eller Misforståelser? Min hund er pludselig blevet aggressiv! Min hund knurrede ad mig, og bed ud efter mig! Min hund gik til angreb på et barn! Dette er bare noget af det jeg syntes at kunne

Læs mere