93. årgang nr halvår 2014 Nummer 903

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "93. årgang nr. 2 2. halvår 2014 Nummer 903"

Transkript

1 1264 U D G I V E T A F S L E S V I G - L I G A E N 93. årgang nr halvår 2014 Nummer 903 DEN DANSKE HELSTAT 1863 KONGERIGET DANMARK 1865 Krigen i 1864 gjorde Danmark til et lille land og markeringen af 150-året for denne historiske begivenhed har haft stor mediebevågenhed, og Danmarks Radios store tv-serie»1864«har skabt stor debat. Alt dette har medført en overvældende interesse for krigens baggrund, dens forløb og de skæbnesvangre følger. Man må håbe, at alt dette vil styrke lysten til at besøge Sydslesvig, til at opleve det smukke landskab, der dannede rammen om disse grufulde kampe, og som stadig har mange minder fra denne krig. Læs mere på side Slien ved Mysunde wh 1

2 Formandens spalte Kære medlemmer. Da det er første gang, jeg skal skrive i formandens spalte, vil jeg gerne give en kort præsentation af mig selv. Jeg er 63 år, efterlønner og gift med Jens Rahbek Pedersen, som jeg har 2 voksne børn sammen med. Jeg er uddannet lærer og arbejdede i 13 år som højskolelærer på Snoghøj Nordisk Europæisk Folkehøjskole. Jeg kan i parentes fortælle, at det var her jeg meldte mig ind i Slesvig Ligaen. På det tidspunkt var det Jørgen Gedsted, der var formand. Mange af foreningens ældre medlemmer husker måske Snoghøj som gymnastikhøjskole. Her knyttede de 2 forstanderinder Anna Krogh samt Jørgine Abildgaard tætte bånd til Sydslesvig. Disse bånd fortsatte, da skolen blev Nordisk Europæisk. Bevægelsen Front og Bro var drivkraften bag oprettelsen af skolen. Denne forbindelse fortsatte, da min mand blev forstander på skolen og jeg lærer. Hans Parmann og Marie Tångeberg repræsenterede i repræsentantskabet henholdsvis det danske og det frisiske mindretal. Hvert år tog vi vores vinterelever med til Sydslesvig, hvor de hørte om og mødte repræsentanter fra mindretallene. For mange blev det en stor oplevelse, idet de aldrig tidligere havde hørt om mindretallene. Det siger noget om historieundervisningen. Personligt lærte vi mange af de»gamle kæmper«fra mindretallene at kende. Ud over Parmann, Marie Tångeberg, Carsten og Alfred Boysen, Ernst Meyer med flere. Men tro nu ikke, at jeg først lærte mindretallene at kende på Snoghøj. Min morfar var den navnkundige sønderjyske præst N.P. Nielsen, min mor var i mange år formand for Nordslesvigsk Kvindeforening. Vi havde derfor ofte besøg fra Sydslesvig, og min bror og jeg syntes godt nok, at det var et mærkeligt dansk, de talte. Men nu befinder vi os i Slesvig Ligaen har vigende medlemstal, ikke mindst i Danmark. På landsmødet i september kom der derfor et forslag på bordet, der ville forenkle arbejdet. Thyras Vold vil blive afløst af en skrivelse til medlemmerne, men foreningen vil fortsat bestå. Denne beslutning skal dog vedtages på 2 af hinanden følgende landsmøder. Men foreningen råder som bekendt over en større formue. Afkastet herfra vil før som nu gå til arbejdet for mindretallet. Vi har heldigvis stadig midler til at tilgodese en række af de mange aktiviteter, der foregår. Før som nu skal midlerne ses som hjælp til selvhjælp. Det betyder, at det er meget sjældent, at Slesvig Ligaen giver det fulde beløb. Støtten skal derfor ses som en hjælp for de mange initiativer, der foregår i skoler, fritidshjem, børnehaver og i foreningslivet. Jeg håber, at I fortsat vil støtte Slesvig Ligaen, og jeg vil så godt som jeg formår, føre arbejdet i bestyrelsen videre. Med venlig hilsen Anne-Marie Thorup Flensborg Avis i hastig forvandling Jørgen Møllekær Flensborg Avis chefredaktør og adm. direktør Ååårh, jeg ved nu ikke med de der røde ord i overskrifterne Flensborg Avis har fået rigtig mange kommentarer med på vejen, siden vi den 1. marts har relanceret avisen. Godt hjulpet af Jyllands-Postens designafdeling har avisen fået et markant nyt udtryk, der udstråler kvalitet og modernitet. Tilmed med det nye selvbevidste sydslesvigske slogan om, at vi gør Danmark lidt større. Lige siden har avisen været et centralt debatemne i mange hjem både i Sydslesvig og nord for grænsen. Gennemgående har vi fået rigtig meget ros ikke kun for det visuelle løft. Men også for en skridt for skridt mere dedikeret journalistik. Mens det falder i god jord nord for grænsen, har mange i Sydslesvig det svært med de rødt fremhævede ord i overskrifterne. Men dem holder vi fast i. Avisen ligesom mindretallet i øvrigt skal afspejle dansk kultur, og vores nye design er i høj grad i flugt med moderne dansk aviskultur. 2

3 Aktuel kommentar Vores sammenlægning af de førhen adskilte danske og tyske sider er derimod faldet i god jord hos de allerfleste. Primært tysksprogede læsere får nu hjælp til at forstå de danske tekster med resumeerne. Og sågar rigsdanske læsere har som en utilsigtet sidegevinst fornøjelsen af at få trænet deres tyske. Sidst i maj gik vores nye hjemmeside i luften. Også her med et nyt udtryk, som mange umiddelbart har bifaldet. Desuden med nye funktionaliteter med kommentar mulighed, deling samt integration af Facebook og vores spritnye tiltag Sydslesvigtube avisens egen videokanal på Youtube. Hvad handler alt dette om? Hvis det skal siges kort og kontant: Nye kundegrupper. Flensborg Avis s hidtidige hovedprodukt, printavisen, døjer som alle andre med faldende oplag. Ultimo 2013 på 4800 og dermed for første gang i mange år under Samtidig har vi kunnet notere voldsomt stigende besøgstal allerede på vores gamle hjemmeside med årlige vækstrater på 25 procent. Hjemmesiden har hidtil været gratis, men det slutter nu. Det er slut med at tænke print først. Ikke for dermed at ville lægge print for døden. For den har vi andre udviklingsideer til. Det handler ikke om print eller online først. Det handler om læserne først. En lang række læsere, og ikke kun dem under 40, er storforbrugere af nyheder. Derfor skal vi levere vores nyheder hurtigt og lige dér, hvor vores læsere er. Samtidig er tiden moden til nu med selvbevidsthed at gennemføre et grundlæggende betalingsprincip. Ideen om, at gratis online-artikler kan lokke læsere til at købe papiravisen, er stendød. Også vores læsere vil have bekvemmelighed. Inden længe indfører vi derfor et grundabonnement, der indeholder alle avisens platforme. Ønsker man kun print, behøver man ikke at gå på nettet. Og er man en ren digital forbruger, kan man slippe for at få avisen leveret. Men det koster alt sammen. Og fordi vores journalistik har en værdi, ligegyldig hvordan den bliver konsumeret. Derudover har vi flere nye tiltag. Siden 1. september er vi dagligt udkommet med en BørneNewsside som vi kalder zejt-ung. Det er sejt at være ung og læse en zeitung (= avis). Her er vi på omgangshøjde med avisudviklingen i Danmark. Vores projekt har været omtalt i en lang række danske medier. Det er vi stolte af. Vi er nødt til løbende at være skarpe på nye produkter, der kan ramme vores potentielle målgrupper. Zejt-ung er samtidig i høj grad også et fremragende oplysningsprojekt rettet mod Danmark. Vi har været så heldige at få tildelt projektstøtte i to år fra Folketingets Sydslesvig-udvalg. Ideen er her at stille Zejt-ung til gratis rådighed digitalt og i print til samtlige klasser i alle landets folkeskoler. Via en lang række sydslesvigske børnereporter-teams vil der blive produceret indhold, der på en helt ny og unik måde gør unge i Danmark opmærksomme på eksistensen af den sydslesvigske ungdom. Subsidiært tilbyder vores Zejt-ung også gratis undervisningsmateriale ikke mindst til de 5. og 6. klasser, der fra det kommende skoleår i forbindelse med den nye skolereform skal til at lære tysk. Her kunne sydslesvigske unge eksempelvis indtale små videosekvenser på dansk og tysk. For dermed igen på en indirekte måde at fortælle om mindretallets tilstedeværelse. Flensborg Avis ønsker også på nye måder at udbygge vores kerneopgave, der handler om at skabe den helt afgørende nyhedsmæssige sammenhængskraft for mindretallet. Til det felt hører vores klare ambition om at vores hjemmeside skal udvikle sig til et digitalt sydslesvigsk forsamlingshus. Med vore daglige nyheder som trækplaster vil hjemmesiden fremadrettet indeholde flere incitamenter til gratis deling. På Sydslesvigtube kan borgerne selv uploade deres små videoer fra mindretallets mangeartede begivenheder. Samtidig stiller vi kurser til rådighed for de sydslesvigere, der kunne tænke sig at involvere sig som meddelere fra de mange foreninger og klubber. Et utal af sammenhængskraftskabende fortællinger, som er essentielle. Men som ofte ikke indeholder nyheder i journalistisk forstand. Avisens egne journalister skal fremadrettet langt overvejende koncentrere sig om journalistik fremfor at være et serviceorgan for foreningsnyheder. Vores nye læserundersøgelser dokumenterer, at folk forventer uafhængig kritisk, men også konstruktiv debatskabende journalistik både fra vore egne mindretal, men i høj grad også fra flertalssamfundet. Både de redaktionelle og kommercielle tiltag koster penge. Det er ikke nogen hemmelighed, at Flensborg Avis har kørt helt til kanten i flere år med finanskrise. Med den nye mediestøtte, der blev meddelt i april 2014, har vi fået et lille og særdeles tiltrængt råderum, som investeres i redaktionelle forbedringer. Forandringsprocessen er i fuld gang. Medarbejderne er meget forandringsparate og klar over, at vi skal kæmpe og være dygtige for på lang sigt at fastholde vores mediehus. Jørgen Møllekær 3

4 SLESVIG - LIGAENS LANDSMØDE 13. SEPTEMBER 2014 ÅRSBERETNING ved konstitueret formand Anne-Marie Thorup Det er første gang gennem mange år, at Flemming Radsted Madsen ikke aflægger Slesvig-Ligaens beretning, men som nogle af jer ved, er Flemming ramt af svær sygdom. Som næstformand er jeg derfor konstitueret som formand. Vi håber Flemming kommer i bedring, og han vil heldigvis meget gerne fortsætte i bestyrelsen. Det er vi meget glade for. Flemming har ydet en kæmpe indsats, og vi håber på, at den vil forsætte i årene fremover. Der er nok heller ingen der har et så stort kendskab til Sydslesvig. Bestyrelsen har valgt at give en vingave i øvrigt af en anseelig størrelse, så han i mange år kan fortsætte sit virke og give inspiration til os andre. Året der gik Man kan fristet til at sige: læs beretningerne fra de foregående år. Slesvig-Ligaens formål har jo ikke ændret sig, og dermed bliver beretningerne på mange måder ens. Men da jeg ikke regner med, at I kan huske, hvad der stod om året osv., vil jeg alligevel nævne nogle af de traditionelle begivenheder og senere komme ind på nogle af de områder, der har optaget sindene - i al fald set med det danske mindretals øjne. Men først til det sædvanlige: Slesvig-Ligaen blev sat i verden for at støtte de danske i Sydslesvig ikke mindst syd for Slien. Uden at henfalde til selvovervurdering, er det vel ikke for meget sagt, at skolen i Egernførde og mange andre institutioner i området ikke havde haft samme livskraft som nu, uden Slesvig-Ligaens hjælp. Også i år har Slesvig-Ligaen støttet arbejdet i Sydslesvig, men som årene er gået, har vi også givet tilskud til mange andre aktiviteter i landsdelen. Men det er en forudsætning for at få del i de midler, Slesvig-Ligaen har til rådighed, at der er tale om hjælp til selvhjælp. Vi må desværre hvert år sige nej til en del ansøgninger, og det er kun i få tilfælde, vi yder det fulde beløb. Et af eksemplerne herpå er den kajak, vi gav Flensborg kajakklub. En halv kajak havde nok heller ikke opfyldt foreningens behov. Men vi har i øvrigt støttet en lang række af foreninger, der har søgt: Således Hjort Lorentzen Skolen i Slesvig, Risby danske skole, Kobbermølle Børnehave, Husum Cricket klub, SSF`s kulturhus i List. I alt er der udbetalt kr. Efterfølgende har vi afholdt det årlige møde med de foreninger, der har modtaget penge. Det er spændende at mødes med de engagerede medarbejdere og ikke mindst spændende at høre om, hvad pengene er brugt til og om arbejdet i øvrigt I forbindelse med Landsmødet har Frode Sørensen meddelt, at han af tidsmæssige årsager har set sig nødsaget til at forlade bestyrelsen. Vi har været meget glade for Frode Sørensens arbejde for foreningen og ønsker ham fortsat held og lykke i hans mange gøremål. Tidligere er det besluttet at reducere bestyrelsen fra 7 til 5, så nu trappes bestyrelsen ned til 6. De to øvrige medlemmer af bestyrelsen, der er på valg i år: Flemming Radsted Madsen og Leif Liltorp, som begge er villige til at modtage genvalg Årsmøderne Slesvig Ligaen deltog i tre af de mange årsmøder. Horst i Tønning, Flemming i Askfelt og jeg i Holtenå. Mange steder var vi ganske vist ikke repræsenteret, men vi deltog i al fald fra øst til vest. Som sædvanlig, fristes man til at sige, havde årsmødeudvalget også i 2014 formuleret mødetemaet bredt: Sydslesvig en dansk fortælling. Og det var spændende at læse om og lytte til, hvor forskelligt talerne havde grebet sagen an. For anden gang var jeg taler i Holtenå, og jeg må sige, det for mig er en stor fordel at komme tilbage, jeg kendte 4

5 mange af deltagerne og er imponeret over, hvordan et lille mindretal så langt sydpå dels kan skabe mange aktiviteter og dels kan opretholde skole og børnehave. Forening eller fond Det er jo ingen hemmelighed, at Slesvig-Ligaen får færre og færre medlemmer i Danmark. Ikke på grund af udmeldelser, men fordi de falder fra af naturlige årsager. I Sydslesvig opretholdes status quo. Det faldende medlemstal har fået foreningen til nu kun at udsende Tyras Vold to gange om året mod tidligere fire - det blev simpelthen for dyrt. Men som følge af det svindende medlemstal har der været overvejelser om at gøre Slesvig-Ligaen til en fond. Især forretningsudvalget har været indstillet på det, mens der i den øvrige bestyrelse har været udvist særdeles blandede følelser derom. Resultatet indtil videre er, at Foreningen opretholdes. Det har også med rent skattetekniske spørgsmål at gøre. I al fald skal det undersøges, om fonden stilles ringere, hvis der kun bliver tale om en fond. Ingen - heller ikke forretningsudvalget - er interesseret i at stille fonden ringere ved fx tildeling af arv. Her har kyndige medlemmer af bestyrelsen ment, at arveafgiften bliver større, hvis det ikke er en forening, der modtager arven. Jeg er dog ikke i tvivl om, at hvis medlemstallet forsætter med at dale, må der gribes til drastiske metoder, og det vigtigste er, at fondens midler forsat kan gå til arbejdet i Sydslesvig. Sydslesvig og grænselandet i øvrigt Jeg ved ikke om det er almindeligt, at formandens beretning også berører aktuelle spørgsmål, men jeg vil tillade mig at nævne to: Spørgsmålet angående SSW s berettigelse til at være fritaget for spærregrænsen på 5%. Opstilling af mindesmærket på Dybbøl i anledning af 150-års dagen for nederlaget. Som bekendt fik SSW ved det sidste valg til Landdagen i Kiel et flot valg og tilmed for første gang en minister Anke Spoorendonk. Men for en tid gled der skyer for solen. De unge CDU-er klagede til forbundsdomstolen og stillede spørgsmål til om fritagelsen for spærregrænsen på 5% var lovlig al den stund, at partiet havde hentet en del stemmer i Holsten, der ikke er eller var mindretallets område. Forbundsdomstolen afviste klagen, men mange var i tvivl om udfaldet, idet det jo er rigtigt, at SSW er et mindretalsparti, men at man i Holsten havde hentet stemmerne som et regionalt parti. Det er derfor også særdeles fornuftigt, at SSW har besluttet næste gang ikke at føre valgkamp i Holsten. Det er en klog beslutning. Det betyder netop, at SSW er det danske mindretals parti og ikke et regionalt parti i al fald kun i Sydslesvig. Nederlaget i 1864 er netop blevet mindet man fristes til at sige fejret. Og det er da også sikkert, at aldrig har det tysk/ danske forhold været bedre. Vi er med hinanden og samarbejder i stort omfang over grænsen. Det er også et nødvendigt samarbejde, idet såvel Sønderjylland som Slesvig/Holsten er udkantsområder. I forbindelse med jubilæet blev der foreslået at rejse et fælles mindesmærke på Dybbøl to hænder, tysk og dansk, der hilste på hinanden eller med et hjerteligt håndtryk. Det rejste en voldsom polemik i Sønderjylland, hvor mange protesterede mod ideen. Grænseforeningens lokalafdelinger i det Sønderjyske protesterede voldsomt. Resultatet blev, at mindesmærket ikke blev sat op. Konklusion: Begge eksempler viser, at der stadigvæk er og fortsat vil være mange følelser forbundet med arbejdet såvel syd som nord for grænsen. Det er det arbejde syd for grænsen, som vi i Slesvig-Ligaen støtter og gerne fortsat vil støtte. Til slut vil jeg gerne udtrykke min tak til den samlede bestyrelse. Vi har ikke altid været enige, og det skal en bestyrelse heller ikke være. Men netop gennem diskussioner og gensidig respekt synes jeg, vi har haft et særdeles godt samarbejde. Personligt vil jeg gerne takke for den store hjælp, jeg har fået, her hvor jeg pludselig har skullet overtage formandshvervet. Ikke mindst Jens Hønholt har været en stor hjælp og støtte. I øvrigt en stor tak til Willi Hansen for hans arbejde med at redigere Thyras Vold, så det ikke alene er et indholdsmæssigt, men også synsmæssigt et blad, som vi kan være bekendt. Til slut en tak til advokat Henning Philip Jensen for hans hjælp og bistand. Anne-Marie Thorup 5

6 TILLIDSPOSTER I SLESVIG-LIGAEN SLESVIG-LIGAENS BESTYRELSE Anne-Marie Thorup formand Horst-Werner Knüppel næstformand Jens Hønholt kasserer Leif Liltorp bestyrelsesmedlem Anne Oesterlee bestyrelsesmedlem Tlf.: Flemming Radsted Madsen bestyrelsesmedlem Morten Jensen suppleant Carsten Dalgaard suppleant BESTYRELSE FOR SLESVIG-LIGAENS FOND Anne-Marie Thorup formand Horst-Werner Knüppel næstformand Jens Hønholt kasserer Henning Philip Jensen advokat Flemming Radsted Madsen bisidder THYRAS-VOLD REDAKTION Willi Hansen redaktør Anne-Marie Thorup Anne Oesterlee Tlf.:

7 SLESVIG-LIGAENS LEGAT 2014 tildelt formanden for Slesvig Roklub Birger Kühl Ved landsmødet overrakte Slesvig-Ligaens næstformand, Horst-Werner Knüppel, årets legat til Birger Kühl. I det følgende bringes talen i forbindelse med overrækkelsen. Birger Kühl må siges at være synonym med Slesvig Roklub. Da jeg forleden var i Slesvig for at samle et par indtryk, blev det klart for mig, at det var lige gyldigt om det var Slesvig Roklub, jeg spurgte efter, eller navnet Birger Kühl. Da min vej førte mig over til Slesvig Roklubs nye dejlige klubhus, oplevede jeg det for indbyggerne i Slibyen forunderlige, at Birger ikke var at finde i eller ved klubhuset. Den ene og anden udtrykte på deres egen måde: at jeg måtte have overset ham, han har altså lige været her, du har altså ramt et meget uheldigt tidspunkt, han plejer altså at være her helt frem til omkring kl. 22, osv. Nu var det måske godt, at jeg ikke traf Birger, for mit mål var at finde folk, som kunne fortælle mig et eller andet om denne mand, som på forunderlig måde er smeltet sammen med Slesvig Roklub. Hvad er så det, som kendetegner Birger Kühl i Slesvig og opland? I parentes kan jeg sige, at selvom jeg har været nærmest»brofast«i Sydslesvig igennem fire år, så er Birger ikke kendt i de kredse, jeg befinder mig i på vestkysten, nærmere Tønning. - Birger har forstået at samarbejde med og lige så vigtigt, at afgrænse sig fra den anden traditionsklub i byen Domschulruderclub. Konsekvent, til det nørdede, gentager og praktiserer Birger sin helt klare holdning: Slesvig Roklub er den danske roklub i byen! - Denne klare holdning afspejler sig også i, at det for Birger er grundlæggende og derfor af yderste vigtighed, at klublivet i foreningen foregår på DANSK. Det betyder igen, at omgangsproget er dansk, og der er mange levende og aktive kontakter til roklubber i Danmark. - Ovennævnte skal ses i lyset af, at Birger ikke er opvokset med dansk som hjemmesprog. Til gengæld har han været bevidst om sprogets betydning. På det personlige plan har Birger målrettet og ved en ihærdig indsats udbygget sine egne danske sprogkundskaber, så det er blevet et naturligt omgangssprog for ham i foreningssammenhæng. - Så fik vi sproget på plads. For en forening er det et meget væsentligt fundament, men det er jo kun det ene ben. Det andet ben er aktiviteterne i foreningen. Også her har Birger forstået og formået at være katalysator og er gået forrest for at løse 7

8 opgaven. Han er startet på egen banehalvdel startet i egen familie. Såvel konen og deres to sønner (i dag har de også nået voksenalderen) blev overbeviste om rosportens fortræffeligheder. Nu arbejdet på hjemmefronten var klaret, kunne det informative arbejde udadtil fortsætte. Birger har altid været synlig blandt mindretallets ungdom dette bl.a. ved at møde ungdommen allerede i skolen med gode tilbud, de slet ikke kunne sige nej til. Hvad så med de, som ikke mere er helt så unge? Også her har Birger sit fokus. Han er på pletten og derfor også ganske synlig ved alle mindretalsevents. Når nu Slien ikke kan flyttes med op i byen, så kan Birger da via klubbens ergo-romaskine få de nysgerrige til at få en fornemmelse af rosportens fortræffeligheder. Således har, dette fortæller borgerne i Slesvig i hvert fald, Slesvig Roklub altid haft sin stand på årsmødepladsen i Slesvig, hvor også ikke-roere fortæller, at der altid var plads og tid til en både hyggelig sludder og en faglig snak. - Som eksponent for en forening er der også brug for en ganske afgørende kompetence: arbejde målrettet og resultatorienteret. Her tænker jeg i første omgang ikke på at score et antal ro-kilometer eller mil. Mine tanker går på at få rammerne omkring klubben til at være optimale og ikke mindst at have styr på økonomien. Da klubhuset, som har væg fælles med den tyske sejlklub, var ved at synke i Slien, skaffede Birger på rekordtid midler og støtte til at få bygget et nyt klubhus på den gamle grund et bygningsværk, der i dag pynter og som ser umiskendelig dansk/nordisk ud. Med fløjpladsen på pynten er denne bygning et rigtig godt visitkort for Slesvig Roklub. Da jeg oplevede denne dejlige røde bygning ved solnedgang syntes selv solen at blive kønnere. - Jeg er sikker på, at medlemmerne har fået rammer, de værdsætter og værner om. De har fået et fantastisk sted, hvor de kan dyrke deres idrætsinteresse, og rammer der giver mulighed for socialt samvær. Jeg er sikker på, at de udnytter disse muligheder i huset ved Louisenbad på Strandweg i Slesvig. Måske skulle også I tage ud og besøge dem en gang. I er sikkert mere heldige end jeg er sikker på, at I andre vil møde den samlende figur, Birger Kühl! For dit arbejde i og for Slesvig Roklub og din indsats i og for mindretallet vil jeg på Slesvig Ligaens vegne meget gerne tildele dig Slesvig Ligaens legat for Horst-Werner J. Knüppel 8

9 SLESVIG ROKLUB Klubbens formand Birger Kühl Slevig Roklub er en DANSK FORENING med tryk på dansk. For at understrege dette så det er tydeligt for alle medlemmer, er sproget dansk såvel ved konkurrencerne og det øvrige klubliv. Slesvig Roklub har tætte forbindelser til klubber i Danmark og bruger en del energi på at dyrke disse kontakter på tværs af grænsen. Alle kontakter bidrager også til at udvikle og vedligeholde det danske sprog en sidegevinst klubben er ganske glad for. Sammenhold og fællesskab er et par nøgleord i foreningen. Der er plads til folk uanset alder og køn. Helt fra den første begyndelse har medlemmerne stået sammen, og ved en fælles frivillig indsats har de på den ene eller anden måde altid nået målet. - frit efter Birger Kühls fortælling på landsmødet i Køge af Horst-Werner Knüppel I forbindelse med anlægsarbejder har Birger selv, som lille dreng, haft sine opgaver. Således kan han huske, at han var den, som skulle hente forfriskninger til de voksne, som sled i det. Når så arbejdet var fuldført, blev der kaldt til fest, så man sammen kunne nyde resultatet. Der har dog også været mørke dage, hvor alt syntes håbløst. Når alt det, der blev kæmpet for og alt det, medlemmerne har stået sammen om at bygge op og værnet om, ligger i ruiner, bløder hvert et hjerte. Da medlemmerne stod foran en brandtomt, forsvandt for en kort stund troen på en fremtid. Denne ukærlige og meningsløse gerning, klubben oplevede, kaldte også til sammenhold, som gav fornyet kraft. Ved fælles hjælp og gensidig støtte fik medlemmerne endnu engang rejst et hus, som skulle være centrum for alle aktiviteter og et rigt klubliv. Igen skal det understreges, at der var plads til alle og der var arbejdsopgaver til store og små. Som det er skik og brug i klubben, så skal der 9

10 være plads til at fejre, når målet er nået. I Slesvig Roklub ved de, hvad det vil sige at starte forfra. De kender arbejdsgangen, de ved, hvad det kræver af den enkelte og ved, at de kun når til målet ved at stå sammen og løse opgaven ved fælles hjælp. I forbindelse med en større haveudstilling, hvor der blev foretaget større anlægsarbejder lige op til klubhuset, trak de mørke skyer atter sammen om Slesvig Roklub. Lidt efter lidt kunne de se, at deres kære klubhus var ved at synke ned i Sliens dynd. så endelig tog fat, forsvandt bid for bid den bygning, som havde været rammen om et klubliv, hvor minderne dog står lyslevende tilbage. Takket være støtte fra SDU og især A. P. Møller Fonden blev det muligt at rejse den dejlige nordisk-røde bygning. Heller ikke denne nybygning ville være kommet op og stå uden medlemmernes fælles indsats. Som det hyppigt sker, så kommer der uforudsete udfordringer, som belaster den økonomiske ramme. Som så ofte tidligere så medlemmerne på hinanden og alle kompetencer blev stillet til rådighed. Efter almindelig fyraften mødtes medlemmerne på byggepladsen for at tage en tørn, inden de hjemlige vægge gav ly for natten. Weekendudflugterne for familien blev henlagt til Slien, hvor der altid var plads og rum til hver og en. Der var arbejdsopgaver nok og alle kompetencer kom i spil. Hvert bidrag var af værdi, og alle skulle føle sig lige Mange steder i huset blev de dagligt mindet om, at også denne bygning ikke havde en fremtid. Da den store gravko 10

11 der har formået at samle hele familien om en fælles interesse. Birgers egen udvikling beskrev han som følger: Ved den første nybygning var han til stede som Steppke og havde det ærefulde job at forsyne de hårdtarbejdende med drikkevarer. Den anden bygning blev til i en tid, hvor Birger førte skovlen og under det seneste byggeri fik han revet hammeren ud af hånden! nødvendige i deres fælles projekt. At arbejde på en fælles sag, at støtte hinanden, de fælles pauser, den fælles latter, de bekræftende blikke når det lykkes alt det styrker og bekræfter det klubliv, Slesvig Roklub er kendt for. At stå sammen, når der skal arbejdes og markere de små sejre, når tid er, holder klubben i hævd - Der er tid til slid og tid til fest! Huset ligger flot ved Sliens bred med en fantastisk udsigt mod såvel øst som vest. Dannebrog ved Sliens bred er et synligt tegn på en aktiv dansk forening, en forening Horst-Werner Knüppel 11

12 Ved landsmøde blev SLESVIG-LIGAENS HÆDERSMEDALJE givet til Horst-Werner Knüppel og Leif Liltorp Horst-Werner Knüppel Leif Liltorp Kære Horst Kære Leif Jeg vil gerne sige et par ord til dig. Jeg vil gerne sige et par ord til dig i Du har jo nu i mange år været aktiv dag. Jeg ved ikke om du kan regne i Slesvig Ligaen og du er oven i ud hvorfor. købet så optaget af Sydslesvig, at du er blevet skoleleder på Tønning Du er en utrolig ildsjæl, som i dit liv Skole og dermed har efterladt din har prøvet mange forskellige ting- og søde Lis i Vestjylland. - Du er en altid haft hjertet med. Du har stor ørn til at håndtere en computer og interesse for Sydslesvig og kender programmerne derpå, så derfor håber mange dernede. jeg at du i årene fremover vil være Når jeg siger disse ord, hænger det protokolfører for næppe kan der selvfølgelig først og fremmest sammen findes en bedre dertil. med, at du har gjort et stort arbejde Hvorfor alle disse ord netop til dig for Slesvig Ligaen, og derfor vil jeg jo jeg vil hermed gerne overrække gerne overrække dig Slesvig Ligaens dig Slesvig Ligaens hædersmedalje hæderstegn og håber, at du også i og ønske dig al mulig godt i årene årene fremover vil bruge en del af dine fremover. kræfter på Slesvig Ligaen. Anne-Marie Thorup Ansøgninger om støtte fra Slesvig-Ligaens Fond Foreninger og institutioner, hjemmehørende i Sydslesvig, kan søge støtte fra Slesvig-Ligaens Fond til kulturelt og humanitært arbejde i Sydslesvig. Ansøgningsskema rekvireres hos formanden, hvortil skemaet efter endt udfyldelse returneres inden 31. august hvert år. På det første styrelsesmøde efter ovennævnte ansøgningsfrist vil indkomne ansøgninger blive behandlet, og evt. bevilget støtte vil efterfølgende blive udbetalt. 12

13 NY FORMAND FOR SYDSLESVIGUDVALGET Troels Ravn (S) valgt i Sydjylland efterfølger Henrik Dam Kristensen som formand for Sydslesvigudvalget. Troels Ravn bor i Vejen, han har været medlem af Folketinget fra og igen fra 2011, og han er Medie og Kulturordfører. -Det er en post, som jeg er rigtig glad for. Jeg mener, det er et spændende og rigtig vigtigt område, som har stor betydning for det dansk-tyske grænsearbejde, og hvor jeg kan være med til at sætte det fokus på det danske mindretal, som det fortjener, fortæller Troels Ravn. - Jeg er kulturordfører og tidligere ordfører for børn og undervisning. Områder, som passer som fod i hose i forhold til udvalgets arbejde. Allerede på onsdag d. 29/10 har jeg planlagt at køre til Flensborg og holde mit første møde, og jeg ser således frem til at fortsætte det gode samarbejde i udvalget med de øvrige partier i Folketinget og mødes med repræsentanter fra de mange foreninger i Sydslesvig, som repræsenterer det danske mindretal. Jeg har stor respekt for armslængde princippet, og jeg har ikke intention om, at jeg skal blande mig i detaljerne i driften i mindretallets arbejde, men jeg vil meget gerne være med til at finde løsninger i forhold til informationsopgaven, således at mindretallets arbejde og forhold kan blive bedre kendt i Danmark. Spørgsmålene omkring dobbelt statsborgerskab, og ligestilling mellem karaktererne for de studerende på gymnasierne i Sydslesvig og i Danmark, er andre opgaver, vi skal finde løsninger på. Med venlig hilsen Troels Ravn Flensborg wh 13

14 BRUG TIDENS DEBAT TIL HISTORISK FAMILIETUR Af Karsten Madsen, tidl. chefredaktør og mange års»ven«af Sydslesvig Fire dage til fods, på cykel, med bus eller bil ved Slien kan give udsyn og indblik eller opfriske viden om nogle af historiens vigtigste begivenheder. wh DRs serie 1864 er omstridt med sit dobbelttydige budskab om fortid og nutid. Med fremragende billeder og store skuespilpræstationer. Men måske også en inspiration for mange til at kaste sig over tidligere tiders begivenheder og nationale kamp. Takket være års svigt over for opvoksende generationer, hvor historieundervisningen sjældent blev brugt på at levendegøre dramaet om kampen for fædrelandets overlevelse. Nu fortæller boghandlerne, at litteratur, der handler om de slesvigske krige og tiden før og efter, rives ned fra reolerne. Det giver håb om i den danske befolkning igen at få en fælles arv af viden om fortiden. Der kan også være forældre, der pludselig får øjnene op for, at enhver generation har pligt til at videregive historisk arvemasse til den næste. En overlevering fra forældre til børn er helt nødvendig, hvis nationen fremadrettet skal have en fælles ramme. Med nye medborgere fra andre kulturer er behovet for historisk viden massivt forstærket. Synes børnefamilien, at historieundervisningen i Folkeskolen er en anelse for lemfældig, kan en miniferie, inspireret af tidens TV-serie være en berigende måde at stoppe et par af de alt for mange huller i nuværende skoleelevers viden om tidligere slægters udfordringer. Selv var jeg heldig at have en far, der elskede at fortælle, men også stillede krav om, at vi læste faglitteratur uden for skolens pensum og f.eks. Ingemanns og Carit Etlars romaner, sang fædrelandssange ofte på sengekanten»i natten klam og kold..«og»dengang jeg drog afsted...«eller folkevisen om Ebbe Skammelsøn blande sig med Beatles i vores opgang, Og fik udlagt teksten uanset om det nu var sagntiden, svenskerkrigene, Niels Ebbesen, de slesvigske stridigheder eller besættelsen. Fra barndomshjemmet fik vi altså en uvurderlig kulturel og historisk basisviden. Som otte-ti årig forstod jeg næppe forskellen på virkelige begivenheder og overleveringen om den blinde sagnkonge Vermund, som med angst og bæven fulgte sin søn Uffes tvekamp mod den større og stærkere sachserprins. 14

15 SLIEN SLESVIG FJORD Kappel Angel Arnæs Sønder Brarup Lindaunæs Isted Svans Gottorp slot Slesvig Mågeøen Mysunde Risby Hedeby Louisenlund Egernførde Danevirke wh Vi sad åndeløst og sitrende af spænding, mens vi ventede på om Vermund i skam og sorg måtte kaste sig i Ejderen. Eller kunne sværdet Skræp i sønnens hånd sikre den»retfærdige«udgang på den dansk-tyske strid. Kappel wh Min far kunne fortælle med overbevisning og engagement. Danskernes fortid blev en del af mit arvegods. Siden kunne vi gennem egne studier lægge til og trække fra. Kimen til en omsiggribende interesse for historien var blevet lagt. Der fulgte talrige besøg på Frederiksborg Slot, Bregentved, Gisselfeld og Kronborg, ture i Frederiksberg Have, på Tøjhusmuseet og Frilandsmuseet. I folkeskolen var jeg heldig fra 5. klasse at have en historielærer, der kunne strukturere alle barndomshjemmets efterladte input og styrke min specifikke interesse for sønderjyske spørgsmål. Ikke mindst den komplicerede virkelighed i krydsfeltet mellem dansk og tysk i Grænselandet. Her var tale om den ideelle overlevering fra far til søn og fra lærer til elev. Men med 1864-serien er inspiration åbenbart kommet til familien Danmark. 15

16 Louisenlund Særkendet ved østsiden af den jyske halvø er de mange fjorde opkaldt efter deres købstæder. Vejle fjord, Kolding fjord, Horsens fjord og syd for den nuværende grænse Flensborg fjord, Egernfjord og Slien - Die Schlei. Sidstnævnte er historisk og ud fra et dansk nationalt synspunkt mest interessant. Den er derfor også et perfekt udgangspunkt, hvis man på en lille ekstraferie vil give lidt viden om landets tilblivelse gennem en dramatisk historie videre til den næste generation eller næste igen. For hvis børnene er blevet for gamle til med åben mund at lytte andægtigt til far eller mors udlægning, kunne tilbudet gå videre til børnebørnene næste gang de skal passes, mens deres forældre er på skiferie eller har voksensamvær på egne og ikke børnenes præmisser. Brug en campingplads ved Kappel eller et af byens hyggelige hoteller og lej cykler, Lindaunæs kør i bil eller brug de offentlige transportmidler herunder også færge. Man kan komme Slien rundt - uanset, hvordan en familie vil fragtes. wh Mysunde Arnis wh wh Kappel blev grundlagt i tallet hvor Slien var smallest. Placeringen var ideel for handel og fiskeri. Måske kan man forene besøget med Kappelener Sildedage, der kan føres langt tilbage i historien. Tag sydøst på til Mysunde, hvor danskerne i begge slesvigske krig holdt stand mod overmagten og , hvor den danske sejr jo ikke hjalp meget. Louisenlund blev for Christian 9. og hans mange søskende et sommerfristed, som han hele livet tænkte tilbage på med taknemmelighed. Det fik stor historisk betydning. Den dan- 16

17 ske regering under Monrad kæmpede heroisk ved forhandlingsbordet i London for at få trukket en landegrænse syd for Slesvig fjord. Kongens barndomshjem kunne så komme nord for en ny grænse. Politisk og militært var den grænsedragning umulig. Forhandlingerne brød sammen. Krishandlingerne genoptaget. Slutresultatet: Kongeåen blev ny dansk-tysk grænse og kongens ferieminder fik rod i det tyske kejserrige. Hedeby eller Haithabu er for mange danske skolebørn synonymt med nationens spæde tid. Museet kræver god tid, er pædagogisk tilrettelagt og tager sig bedst ud i solskin. Navne som Ansgar, kejser Otto 2., Harald Blåtand er knyttet til byen, hvis status som Nordens handelscentrum fra ca. 800 til ca ikke kan overvurderes. Danevirke kræver også et besøg. Gå langs Valdemarsmuren, tag god tid i Dannevirkegården, der fortæller inspirerende Gottorp slot wh om de slesvigske krige og om tiden forud og tiden efter. Kør til Isted nord for Slesvig. På heden vandt general von Kroghs soldater over de slesvig-holstenskes Til minde om sejren og de faldne danske soldater skabte Bissen Istedløven, der nu endeligt har fundet et hjem i Flensborg efter et omtumlet liv i både København og Berlin. Isted rummer også museum om de slesvigske krige set med tyske briller. Spændende at besøge, men i stil og status langt fra den danske pendant ved Danevirke. Sydpå igen til Gottorp Slot, hvorfra Frederik 1. regerede Danmark og fra sin nevø, den landflygtige Christian 2. modtog»rigets nøgler«.»den kullede greve«boede her også, mens han var Danmarks reelle magthaver. Frederik 6. mødte sin kommende hustru her og deres nevø, senere Christian 9. voksede op som en del af en kæmpe børneflok. I dag er slottet hjemsted for landsmuseet. Forsæt ind mod Slesvig by, hvor Domkirken bl.a. rummer Frederik 1. grav. Men brug også dagene på en tur på Slien med en af turbådene. Mågeøerne i fjorden var ramme om hertug Abels mord på sin bror, kong Erik Plovpenning. Hans hovedløse lig blev sænket i Slien. Legenden vil vide, at liget flød ovenpå. Erik blev snart helgen! Slien kunne fortælle Danmarks historie fra Hedeby skabt af driftige handelsfolk tvangsflyttet østfra omkring 800, Ansgar, Harald Blåtand, over Knud Lavard, Svend Estridsens sønner (bl.a. Niels), kongemordene på Erik Plovpenning og kong Niels, kirkekamp mellem katolikker og Luthers tilhængere, regentslottet Gottorp, to blodige krige mellem tysk og dansk. Læg dertil det nuværende rige danske kulturliv i hele området med gymnasium, skoler, børnehaver, fritidshjem, kirker, idrætstilbud og foreningsliv. Mon ikke det ville være nok til en miniferie med børn eller børnebørn - eller måske ligefrem begge dele? Og som gevinst. Mange vil få vakt den slumrende interesse for vort folks historie og få redskaber til bedre at se sammenhængen i vor nutid. Karsten Madsen Kappel ved Slien wh 17

18 ONCE UPON THE TIME.. CAROLINE MATHILDE ENGANG FOR LÆNGE SIDEN.. EINMAL VOR VIELEN JAHREN.. den engelske prinsesse Caroline Mathilde en beretning om den danske konge Christian den 7. af Danmark og Norge fortalt af Anne Oesterle den tyske læge Johann Friedrich Struensee Selvom der er skrevet mangt og meget om disse tre personer, kan en lille artikel herom måske alligevel fange visse folks interesse, idet det hele faktisk starter som et eventyr, men ender som en tragedie. Barndommen Den fødte den engelske prinsesse Augusta af Wales, født prinsesse af Sachsen-Gotha, som den sidste af otte børn datteren Caroline Mathilde. Faderen, kronprins Frederick, var afgået ved døden et par måneder inden fødslen, således at dennes broder senere blev hyldet som kong George den 3. Kongefamilien stammer fra hertugdømmet eller kurfyrstendømmet Hannover, (dengang var det, som i dag er forbundsrepublikken Tyskland, delt i utallige mindre lande), idet Caroline Mathildes oldefar George blev valgt som kong George den 1. af England og Irland, da den hidtidige gren af den engelske kongefamilie var uddød. Caroline Mathilde voksede op under beskyttede forhold i slottet tæt på London, lærte fransk og var musikalsk begavet. Vielse uden brudgom 1765 blev der gennem forhandlinger mellem Danmark og Storbritannien besluttet, at prinsesse Caroline Mathilde skulle indgå ægteskab med kronprins Christian (d. 7.), og en medgift på pund måtte betales. De blev forlovet, og den fandt vielsen sted i London, men proforma, idet en af Caroline Mathildes brødre var stedfortræder for kong Christian den 7. Frederik den 5. var afgået ved døden i januar 1766, og dengang kunne man vel ikke sende en ugift pige på en lang rejse gennem fremmede lande, for øvrigt var de fætter og kusine. Frederik den 5. var gift med Louise af England, Caroline Mathildes moster, og grunden til det tidlige bryllup var også, at Christian den 7. var begyndt at føre et lidt udsvævende liv i København. Rejsen til København Men nu til Caroline Mathildes lange, besværlige rejse i efteråret Først sejlads fra England til fastlandet, dernæst 18

19 Kong Frederik 6. og dronning Frederikke (siddende) og deres to døtre på dårlige, hullede veje i karet med følge videre gennem hertug- og fyrstendømmer med mange overnatninger til de nåede Hamborg. Herfra over Elben til Altona, der dengang var den næststørste by i helstaten Danmark, der gik fra Elben til Nordnorge. Hun blev festligt modtaget i Altona som Danmarks nye dronning og opholdt sig her et par dage, før turen gik videre mod København. Det vides ikke, om hun i Altona har mødt Struensee, der siden 1757 arbejdede her som læge. Viet for anden gang Den traf hun Christian den 7. i Roskilde, og sammen kørte de til Frederiksberg Slot, og den 8. november blev de med pomp og pragt ført til Christiansborg Slot, der dengang var kongeresidens, og i slotskirken blev Caroline Mathilde viet for»anden gang«og det med guld og sølv, fløjl og brokade i store mængder, man må jo ikke glemme, at ægtemagen var enevældig konge over lande og fyrstendømmer. Caroline Mathilde 1766 Om bryllupsnatten og samværet bagefter gik der kun rygter, og først den fødte Caroline Mathilde kronprins Frederik (den 6.). Det fortælles, at kongen, der viste ringe interesse ved den svære fødsel, ikke var tilstede og heller ikke bekymrede sig om dem senere. Christian den 7. Nu til Christian den 7.s liv. Han blev født den , søn af Frederik den 5. og dronning Louise og bror til den førstefødte prinsesse Louise, der blev gift med prins Carl af Hessen-Kassel, der senere blev statholder i Slesvig, og deres datter Marie Sophie Frederikke blev Frederik den 6.s hustru. Deres anden datter Louise Caroline blev gift med hertugen af Glücksburg, og en af deres sønner blev i 1863 valgt som kong Christian den 9. af Danmark. Familiesammenhold må man jo kalde dette. Streng opdragelse Den afholdte dronning Louise døde, da Christian (den 7.) var to år, og han blev efter tidens skik opdraget af Elie Reverdil fra Schweiz og Ditlev Reventlow. Sidstnævnte skulle have været hård og brutal mod prinsen, hvilket havde gjort ham nervøs og sky overfor voksne. Endvidere var der to enkedronninger, Sophie Magdalene, gift med Christian den 6. og Juliane Marie, gift med Frederik den 5. efter dronning Louises død, der blandede sig i opdragelsen af ham. Juliane Marie og sønnen, arveprins Frederik, træder senere ind i historien. Den unge konge Christian d. 7. blev efter faderens død hyldet som enevældig konge, og det kun få uger før han fyldte 17 år. Dertil kom det af statens ledere planlagte»politiske«bryllup i samme år med en ukendt prinsesse. Kongen var berygtet for sine angstanfald, men endnu mere for 19

20 voldsomme raserianfald, hvor inventar og møbler blev kastet rundt eller smidt ud ad vinduet. Ud over det var han endnu mere kendt for sine natteture gennem Københavns værste knejper, beværtninger og bordeller. Rigtigt tydeligt blev det i efteråret 1767, hvor dronningen var højgravid. Kongen havde mødt Anne Cathrine Benthagen, bedre kendt som Støvlet-Cathrine, idet hendes mor havde levet af at sy støvletter til soldaterne. Hendes far skulle, som rygtet gik, være en tysk adelsmand, der økonomisk understøttede hende, indtil han afgik ved døden. Derefter måtte Støvlet- Cathrine for at få det daglige brød arbejde som prostitueret, og det blev til mere end det. Hun fik navnet Mylady, da hun var blevet en engelsk gesandts elskerinde. Men nu traf Christian den 7. hende, og hun blev hans maitresse for at bruge det fornemme franske ord. Han viste sig offentligt med hende, tog hende med i teateret, tilbragte det meste af sin tid med hende, men det værste var, at han brød etiketten ved at tage hende med til et hofbal, hvor dronningen også var til stede. Dette blev Geheimekonseilet (regeringen) for meget, og den blev hun forvist til Hamborg, kom i fængsel, blev senere løsladt, giftede sig og fik efter regeringsordre en god årlig pension. Udlandsrejsen Hvordan tog Christian den 7. dette? Hans mentale sygdom blev bestemt ikke bedre efter denne sag, og det blev besluttet, at kongen nu skulle på en større udlandsrejse, hvilket han egentligt altid havde ønsket, og i juni 1768 startede rejsen, selvfølgeligt inkognito, selvom gruppen bestod af 56 personer, herunder Struensee, der var med som rejselæge. Først blev søsteren Louise i Slesvig besøgt, så videre til Holland og Storbritannien og herfra til Frankrig. Christian den 7. havde sine anfald under rejsen, men Struensee sørgede for, at disse ikke fandt sted, når der var fremmede til stede. I Paris blev rejsen, der skulle have fortsat mod syd, af sikkerhedsgrunde ændret til hjemrejse, idet der var fare for krig mod Sverige, der var allieret med Frankrig. Da kongen i og for sig aldrig havde styret landet, havde hans fravær ikke været noget problem. Det eneste arbejde han havde kunnet eller måttet udføre, var at underskrive dokumenter og love, som forskellige embedsmænd eller ministre forelagde ham, hvilket han altid gjorde uden at gennemlæse teksten, og havde kongen ikke lyst den dag, kom de bare igen dagen efter. Regeringsorganerne var dengang Danske Kancelli, der tog sig af Danmarks og Norges sager og Tyske Kancelli, der var ansvarlig for hertugdømmerne og udenrigspolitikken. Endvidere fandtes en række kollegier, der skulle klare de daglige sager. Et Geheimekonseil med kongen som øverste beslutningstager behandlede de vigtige aktuelle emner og kollegierne skulle derefter udføre dem. Også Christian den 7. s far, Frederik den 5., der døde 1766, var ligeledes kendt for ikke at interessere sig ret meget for landets politik, men derimod mere for drukture og affærer med fremmede kvinder, så sønnen har slægtet faderen godt på. Johann Friedrich Struensee Nu til Johann Friedrich Struensee. Han er født i Halle i året Faderen var præst og professor ved universitetet og hørte til den pietistiske bevægelse. Struensee blev færdig som læge i 1757 og blev præget af den tyske oplysningstids opgør mod pietismen blev faderen forflyttet til Altona som pastor primarius og sørgede for, at sønnen fik en stilling som embedslæge i byen. Han var en dygtig læge, tog sig af de fattige, men blev også opsøgt af byens bedre borgere og oplandets adelige, og disse har gjort sit til, at Struensee blev udvalgt som rejselæge på Christian den 7. s tur i Europa i Efter hjemkomsten blev Struensee ansat som kongens livlæge, da denne havde fået tillid til ham, og hans bopæl blev Prinsens Palæ tæt ved Christiansborg, og hver dag var han på slottet. Mødet med Caroline Mathilde Her fik han kontakt med Caroline Mathilde, hvilket skulle være sket ved et maskebal i riddersalen og endvidere ved, at Christian den 7. brugte ham som sendebud til dronningen. Endnu tættere på hinanden kom de i foråret 1770, da kronprin- 20

21 sen som 2-årig blev inokuleret (vaccineret) mod kopper af Struensee og nu lå flere uger med høj feber, hvor dronningen og Struensee konstant vågede over ham. Caroline Mathilde Hvis ikke før begyndte deres forhold her. De foretog mange fælles rideture, hvor dronningen forud for sin tid red med ridebukser, altså ikke i kjole og med damesaddel. Struensee tager magten På dette tidspunkt begyndte hans karriere, som faktisk kun kom til at vare halvandet år. Det gode forhold til den sindssyge konge, der jo underskrev alt, fortsatte, og Struensee fik fjernet indenrigsministeren, J. H. E. Bernstorff, der døde kort tid efter. Andre højere ansatte fik tildelt lavere stillinger, og til sidst havde Struensee tilegnet sig den enevældige magt. Han tildelte sig selv og vennen Enevold Brandt titlen grever. Sidstnævntes arbejde var privat at passe på kongen, hvilket ikke behagede ham, han følte sig kaldet til en politisk karriere, grevetitlen skulle således berolige ham. Hans skæbne blev den samme som Struensees, dømt til døden for drabsforsøg, fordi han havde bidt kongen i fingeren, efter at denne havde chikaneret ham ved at stikke fingeren i øjnene på ham. Utilfredsheden vokser Struensee er kendt for at ville reformere landet med nye love. Blandt dem var trykkefrihed, afskaffelse af tortur og dødsstraffen for visse forbrydelser, forbedring af bøndernes kår, ikke mindst en nedskæring i embedsstanden og i stedet efter prøjsisk mønster oprettelse af et finanskollegium, der skulle klare alle landets juridiske og militære krav og vel meget, meget mere. Struensee var jo kun tysktalende, og alle nye love blev trykt på tysk, højere stillinger overvejende givet til tyskere. Dette forårsagede stor utilfredshed hos danskerne. Først under Frederik den 6., der kom til magten allerede i 1784 og blev konge i 1808 efter faderens død, begyndte den danske lovskrivning. Der blev sparet en masse Rundtur i Celle penge ved disse reformer, men Struensee levede selv i luksus. Ved siden af sin høje årlige løn, fik han kongens underskrift på tildeling af en sum på rigsdaler og samme beløb til Enevold Brandt, en enorm sum dengang, hvor næsten alle Europas lande var i økonomisk krise. Der skulle spares, kun Struensee og hoffet gjorde det ikke. Struensees forhold til dronningen var nu blevet helt intimt, og alle vidste det. På Christiansborg var der en hemmelig trappegang mellem deres gemakker, og denne blev flittigt brugt, men uden tvivl også af andre personer. Slottene Hirschholm på Sjælland og Traventhal i Holsten tjente som fristeder for dem, og her kunne de leve som en familie med kronprins Frederik, også den psykisk syge konge var med. I juli 1771 fødte Caroline Mathilde en datter, Louise Augusta, der senere blev gift med hertugen af Augustenborg. Højst sandsynligt er Struensee faderen, bevises kan intet, men til stede ved fødslen var han i hvert fald. Kuppet Nu kom Struensees stilling i fare. Flere og flere var blevet 21

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE Ligeledes skal hertugdømmet Sønderjylland ikke forenes med Danmarks rige og krone og ikke incorporeres deri, således at en er herre over dem begge. fra Constitutio

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Årsmøderne fejres i år for 90. gang og mottoet denne gang er Sydslesvig en dansk fortælling.

Årsmøderne fejres i år for 90. gang og mottoet denne gang er Sydslesvig en dansk fortælling. Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder SSF s 1. Næstformand Gitte Hougaard-Werner Ved mødet på Store Vi Danske Skole Fredag den 23. Maj 2014 kl. 18.30 Ved mødet på Bøl/Strukstrup

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11)

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930 Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere