Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf"

Transkript

1 Dato: 5. oktober 2015 Brevid: Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har d. 9 september 2015 indsendt ansøgning til Regionsrådet og Undervisningsministeriet om tilladelse til delvis udlægning af Nakskov Gymnasium og HF s hfkursus til Maribo Gymnasium. I det følgende vil der blive foretaget en redegørelse og vurdering af elevgrundlaget for en udlagt toårig hf på Maribo Gymnasium. Regional Udvikling Alléen Sorø Tlf.: Dir.tlf. Side 1

2 Indhold Baggrund for ansøgningen... 2 Politiske ramme:... 3 Tilgængelighed til uddannelse... 4 Demografi og fakta... 6 Søgning til de gymnasiale uddannelser og søgemønstre på Lolland og Falster... 6 Hvem søger hf:... 8 Høringssvar... 9 Analyse... 9 Baggrund for ansøgningen Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium søger om tilladelse til at udbyde forlagt toårig hf på Maribo Gymnasium fra skoleåret 2016/2017. Ansøger forventer at kunne oprette én hf-klasse i Maribo i første omgang, og at der inden for en kort årrække vil være basis for 2 hf-klasser med et elevgrundlag på mindst 40 kursister i Maribo. Udlægningen af toårig hf vil ske som en del af det tværinstitutionelle samarbejde, som allerede eksisterer mellem de to uddannelsesinstitutioner. De har gennem en årrække samarbejdet om bl.a. udlån af personale og pædagogiske arrangementer, og flere af lærerne på Maribo Gymnasium er kvalificeret til og har erfaring i at undervise hf ere. Med et forlagt udbud af hf på Maribo Gymnasium forventer ansøger, at der således vil være toårigt hf-kursus af et omfang af 3-4 spor i Lolland Kommune. Lolland Kommune støtter ansøgningen ud fra en forventning om, at en delvis udlægning kan bidrage til at skabe et mere sammenhængende uddannelsessystem i Lolland Kommune. Lolland Kommune har omkring 20% unge, der hverken er tilmeldt en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, og det er deres forventning, at forlagt hf i Maribo kan bidrage til, at flere unge, der i dag har vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, vil tage en ungdomsuddannelse. Baggrunden for ansøgningen er til dels et faldende antal hf-ansøgere til Nakskov Gymnasium og HF pga. den demografiske udvikling, samt et ønske om hf-kursus i Maribo fra flere unge i lokalområdet omkring Maribo, der i dag søger andre steder hen bl.a. hf på Nykøbing Katedralskole og stx på Maribo Gymnasium. Ved at udbygge det eksisterende tværinstitutionelle samarbejde mellem de to institutioner med toårig hf-uddannelse i Maribo er tanken, at et forventeligt større antal kursister kan bidrage til at styrke den faglige-pædagogiske udvikling af toårig hf i Nakskov og Maribo og give bedre forudsætninger for et kvalitetsløft. Side 2

3 Politiske ramme: Den nationale målsætning er, at 95% af en ungdomsårgang i 2020 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Profilmodeldata fra 2013 viser andelen af ungdomsårgangen 2013, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse er 89% for Lolland Kommune. Til sammenligning ligger Kalundborg Kommune på 91%. De nyeste profilmodeldata for 2014 viser, at 93% af ungdomsårgangen fra 2014 i hele Region Sjælland vil få mindst en ungdomsuddannelse. Lolland Kommune ligger således 6% fra den nationale målsætning og 4 % fra gennemsnittet i Region Sjælland. Til trods for at Lolland kommune stadig har et stykke vej for at leve op til den nationale målsætning, så viser Beskæftigelsesplan 2015 udarbejdet af Jobcenter Lolland, at der er flere unge, der er under uddannelse end tidligere. I 2009 var 78% af de unge under uddannelse, og i 2013 var det 82%. 1 Figur 1: Unge årige med en igangværende uddannelse 2009 og 2013 i Lolland Kommune Kilde: Beskæftigelsesplan 2015, Jobcenter Lolland. Figuren er baseret på tal fra Danmarks statistik og jobcenter Lollands egne beregninger. Region Sjælland har i Den regionale vækst og udviklingsstrategi en klar målsætning om, at flere unge skal gennemføre en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Der er mange unge i Region Sjælland, der i dag ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kombineret med den forventelige mangel på erhvervsfaglig arbejdskraft har regionen stor fokus på, at flere unge skal tage en erhvervskompetencegivende uddannelse. De nationale målsætninger på dette område er, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020, og med en forøgelse til 30% i Tilgangen til erhvervsuddannelserne har været meget lav gennem flere år. Region Sjælland har sammen med de øvrige regioner en målsætning om at 30% af en ungdomsuddannelse skal vælge en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er også et af fokusområderne 1 Side 3

4 med Ungeindsats i Østdanmark. I 2012 havde 20,9 % af unge mellem år gennemført en erhvervsuddannelse 2. Tallet for unge, der havde valgt en erhvervsuddannelse er formodentlig højere, da ikke alle påbegyndte forløb gennemføres. For at skabe en god kvalitet i hf-undervisningen er der krav fra ministeriel side om oprettelse af mindst to spor. Det fordrer et vist elevgrundlag og ressourceudnyttelse for at kunne oprette og opretholde fagudbuddene. Tilgængelighed til uddannelse Et vigtig kriterium for de unges valg af uddannelse er transporttiden. Erfaringerne viser, at lang transporttid forringer betingelserne for, at de unge vælger og gennemfører en ungdomsuddannelse. Især drenge og uddannelsesfremmede unge er mindre mobile. Lolland Kommune har ligesom Region Sjælland generelt en forholdsvis høj andel af de beskæftigede, der er ufaglærte. Det giver mindre mobilitet og nærmiljøet for de unge på Lolland betyder meget. Transporttiden er derfor en vigtig faktor. Maribo ligger på Midtlolland. I dag er der toårig hf i Nakskov på Nakskov Gymnasium og HF, og i Nykøbing Falster på Nykøbing Katedralskole og VUC Storstrøm (Nykøbing). Tabel 1: Estimeret transporttid med offentlige transportmidler fra byer i oplandet til Maribo og til eksisterende HF-tilbud. Nykøbing Nakskov Fra by/afstand Km. Transporttid Km. Transporttid Bandholm 35, ,1 55 Holeby 32, ,4 57 Maribo 27, ,7 34 Nørreballe 33, ,6 42 Rødby 40, ,9 51 Rødbyhavn 45, ,9 69 Sakskøbing 18, ,3 37 Kilde: Rejseplanen og Krak. Rejsetiden med det offentlige og kilometerlængden er beregnet fra byens station, rutebilstation eller kirke til adressen for uddannelsesstedet med ankomst kl. 8:00. I optagelsesbekendtgørelsen for stx og hf er det fastsat, at de unge maksimalt må have 75 minutters transporttid mellem bopæl og uddannelsesinstitution. Der er generelt gode togforbindelser til både Nakskov og Nykøbing fra store dele af de relevante områder på Lolland. Kortet på næste side viser transporttider og uddannelsesdækningen generelt i hele Region Sjælland. 2 Den regionale vækst og udviklingsstrategi , s. 31. Side 4

5 Figur 2: Kilde: Kortet er udarbejdet af GIS Group, Uddannelsesanalyse 2013, s. 19 Side 5

6 Demografi og fakta Den demografiske udvikling i Region Sjælland peger på færre i den arbejdsdygtige alder og flere seniorer. Lolland Kommune vil i 2020 have 15% færre unge i alderen år, og 16% færre i alderen år. Figur 3: Befolkningsudvikling efter område og tid for de årige i Region Sjælland i Kilde: Uddannelsesanalyse 2014 Tabel 2: Fremskrivningen for unge mellem år i Lolland kommune: Lolland 15 år år år år år år Kilde: Danmarks statistik Søgning til de gymnasiale uddannelser og søgemønstre på Lolland og Falster Der har generelt været faldende søgning til de gymnasiale uddannelser på Lolland og Falster. Tilgangen til hf på Nakskov Gymnasium og HF er næsten blevet halveret fra 2011 til Til gengæld har hf på Nykøbing Katedralskole oplevet en markant fremgang. Det kan bl.a. skyldes, at man på Nykøbing Katedralskole har arbejdet intensivt med at udvikle en stærk hfkultur med fokus på hf-eleverne. Også de tre gymnasier i området har oplevet en tilbagegang. Maribo Gymnasium er gået fra 157 elever i 2011 til 132 i (2015-tallene er ikke med i statistikken, men tallet er oplyst af Maribo Gymnasium i ansøgningsmaterialet.) Side 6

7 Tabel 3: Søgningen til de gymnasiale ungdomsuddannelser opgjort på institutionsplan Hf Lolland Falster Lolland Falster Lolland Falster Lolland Falster Nakskov Gymnasium og HF Nykøbing Katedralskole VUC Storstrøm Stx Nakskov Gymnasium og HF Nykøbing Katedralskole Maribo Gymnasium Htx CELF, Nakskov CELF, Nykøbing Hhx CELF, Nakskov CELF, Nykøbing Total Kilde: UNI-C Statistik (UVM) UU Lolland-Falster har opgjort søgemønstre for Lolland generelt med udgangspunkt i bopæl (tabellen er ikke vist her), og her ser vi også en svag faldende tendens i søgningen på hf. I 2011 var der 61 hf-elever bosiddende på Lolland mod 51 i I dag vælger de unge fra Midtlolland at tage toårig hf enten på Nykøbing Katedralskole eller på VUC Storstrøm i Nykøbing. Der er ifølge UU Lolland-Falster ingen fra Midtlolland, der tager hf i Nakskov. Tabel 4: Aktive hf-kursister på Nykøbing Katedralskole og VUC-Storstrøm fordelt på alder og postnumre Sum Nykøbing Katedralskole 4895 Errindlev Maribo Bandholm Nørreballe Holeby Rødby Sakskøbing VUC Storstrøm - Nykøbing F Maribo Bandholm Rødby Sakskøbing Kilde: UU-Lolland-Falster 3 UU Lolland-Falsters tal er at finde i det supplerende materiale til ansøgningen i bilag 1 Side 7

8 VUC Storstrøm søgte i 2013 om udbudsgodkendelse for toårig hf i Nakskov, men det blev ikke godkendt i ministeriet med den begrundelse, at der allerede var tilstrækkelig kapacitet i området, og et udbud mere kunne betyde stor økonomisk usikkerhed for de omkringliggende institutioner, samt en udhuling af allerede eksisterende hf-tilbud til følge. Hvem søger hf: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udgav i foråret 2015 en rapport om toårig hf. Her undersøgte de blandt andet hvem hf-kursisterne er, og hvor de kommer fra. Undersøgelsen dækkede både hf på gymnasier og på VUC i Den højere forberedelseseksamen (hf) er en almendannende og studieforberedende uddannelse af en varighed på 2 år. Uddannelsen er på linje med de øvrige gymnasiale uddannelser (studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)) og er adgangsgivende til de videregående uddannelser. Hvor kommer hf-kursisterne fra inden start på hf? 34 % kommer direkte fra 10. klasse 48 % har en eller flere afbrudte ungdomsuddannelser bag sig, herunder gymnasiumsog erhvervsuddannelse 12 % fra 10. klasse men med uddannelsespause 7 % har gennemført en erhvervsuddannelse Ovenstående tal gælder hf-kursister på både VUC og hf på gymnasier. Kigger man alene på de elever, der starter på hf på et gymnasium, kommer ca. 41 % direkte fra 10. klasse, og de resterende 59 % kommer andre veje fra. Det er især i de mindre og mellemstore byer, at hfkursister påbegynder en hf direkte efter 10. klasse. Karakteristika af Hf-kursister: 56 % af kursisterne er kvinder og 44 % er mænd 43 % af eleverne der startede på hf i 2013 havde et karaktergennemsnit blandt de 25 % laveste i grundskolen. Tallet er steget fra 32 % i % kommer fra gymnasiefremmede hjem, dvs. hjem hvor forældrene har enten grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse som højst gennemførte uddannelse. 70 % af 2013 hf-årgangen forventes at fuldføre uddannelse (hvorimod 85 % på stx, 81% på htx og 77 % hhx). Hvad sker der efter Hf: 81 % begynder en på uddannelse, o heraf 47 % på en mellemlang uddannelse o heraf 23 % på en erhvervsuddannelse, enten grundforløb eller hovedforløb o heraf 19 % på en lang uddannelse 19 % er ikke påbegyndt en uddannelse direkte efter hf De unges grunde til at vælge hf: Hf som en effektiv vej (både som en hurtig vej til videreuddannelse, samt som noget der kan overstås hurtigere end en 3-årig stx) Side 8

9 HF som et særligt uddannelsesmiljø Hf for at holde døre åbne Hf som socialt mobilitet Hf som svar på sen uddannelsesmotivation (ofte ældre elever med skoletræthed, personlige problemer og rod i livet ) Hf, når uddannelse er et forventningspres Tænketanken DEA har primo oktober 2015 udgivet en analyse vedrørende effekten af hf. Konklusionen i analysen er, at hf har en større succes som social og faglig løftestang for personer fra uddannelsesfremmede hjem og med afbrudte uddannelsesforløb i bagagen end de andre gymnasiale uddannelser. Til gengæld er der en tendens til, at hf-kursisterne har sværere ved at klare en videregående uddannelse bagefter i forhold til stx-studenter. Høringssvar Der er indkommet 3 høringssvar fra berørte institutioner på Lolland og Falster. Nedenfor gengives hovedsynspunkterne i høringssvarene, som i deres helhed også er vedlagt i bilag. CELF: Udbuddet af gymnasiale uddannelser forekommer tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt. Med det politiske fokus på, at flere begynder og afslutter en erhvervsuddannelse er indsatser i den retning mere relevante. VUC Storstrøm: Der er ikke behov for eller elevgrundlag til et yderligere alment gymnasialt uddannelsestilbud i Maribo. Der er ledig kapacitet på hf på VUC. Samtidig er der politisk enighed om at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne, så behovet for faglært arbejdskraft kan dækkes. Nykøbing Katedralskole: Kan ikke støtte ansøgningen. Der er allerede en god dækning af tilbud for hf på Lolland-Falster, og der er stadig ledig kapacitet på hf på Nykøbing Katedralskole. En oprettelse af hf i Maribo vil betyde en klasse mindre på Nykøbing Katedralskole. Analyse Region Sjælland har en udfordring med at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse for at nå de poliske mål om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Hf er en studieforberedende ungdomsuddannelse, der giver adgang til de videregående uddannelser. Analyser fra EVA og tænketanken viser, at en del hf-kursister bagefter tager en mellemlang videregående uddannelse, men at flere af dem ikke klarer sig så godt som stxstudenterne. Samtidig er der 23% af hf-kursisterne, der begynder på en erhvervsuddannelse bag efter hf en. Dvs. de starter forfra på endnu ungdomsuddannelse. Der er generelt faldende ungdomsårgange i hele regionen, og på Lolland forventer man i 2020 en nedgang på 15 % i aldersgruppen årige i forhold til Det har allerede givet sig udslag i en generel faldende søgning til de gymnasiale uddannelser på Lolland og Falster. Side 9

10 Det er med den baggrund, at Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har søgt om delvis udlægning af hf til Maribo Gymnasium. Ansøgningen begrundes bl.a. med, at der i dag er et beskeden hf-miljø i Nakskov, og at man gennem en udvidelse af det tværinstitutionelle samarbejde omkring en udlægning af hf kan styrke det faglige-pædagogiske arbejde og dermed give bedre forudsætninger for et kvalitetsløft. I 2014 var der 33 elever på hf i Nakskov, hvilket er meget lille også set i lyset af Undervisningsministeriets minimumskrav om to spor, ligesom det økonomisk ikke er en rentabel forretning for skolen på længere sigt Elevgrundlaget forventes primært at komme fra oplandet til Maribo. EVAs undersøgelse har vist, at ca. 41 % af de hf-kursister, der starter på hf på et gymnasium kommer direkte fra 10. klasse og i ansøgningsmaterialet forventer man, at ca. 50 % af eleverne vil komme fra 10. klassen på Maribo Borgerskole (der er 77 elever i alt i 10. klasse i år). I dag tager de unge, der vil have en hf enten til Nykøbing Katedralskole, der i dag har 34 aktive kursister fra området omkring Maribo, eller begynder på hf på VUC Storstrøm i Nykøbing Falster, det drejer sig om 12 elever i dag. Begge tilbud i Nykøbing har ledig kapacitet til flere hf-kursister, og det er administrationens vurdering, at en nedgang i antal kursister vil få betydning for begge tilbud. Nykøbing Katedralskole vil formodentlig miste et spor og dermed påvirker det også det sociale og faglige hf-miljø her. Nogle unge vælger også en stx på Maribo Gymnasium for at kunne blive i lokalområdet. Mange af de unge i området har en stærk tilknytning til nærmiljøet, hvilket ofte gør sig gældende i områder med flere uddannelsesfremmede unge. Transporttiden er derfor vigtig. Lovgivningen lægger op til, at der kan være op til 75 minutters transport til en ungdomsuddannelse. Alle oplandsbyer til Maribo kan komme til et hftilbud på under 1 time med offentlige transportmidler. 4 af områderne har under 45 minutters transport. Selvom lidt under 1 times transport kan virke som lang transporttid, så skal den vejes op imod den reelle risiko for at underminere kvaliteten af undervisningen og det fagligepædagogiske miljø, der er på de eksisterende tilbud, hvis elevgrundlaget forringes. Side 10

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium

Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Supplerende oplysninger til ansøgningen udarbejdet af Maribo Gymnasium Elevgrundlaget for den delvise udlægning af hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har ansøgt om en delvis udlægning af hf

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

I det følgende vil der blive foretaget en redegørelse og vurdering af elevgrundlaget for at oprette 2-årigt HF (2HF) i Nakskov.

I det følgende vil der blive foretaget en redegørelse og vurdering af elevgrundlaget for at oprette 2-årigt HF (2HF) i Nakskov. NOTAT Hovednotat 2 Nakskov Analyse af oprettelse af 2-årigt HF i Nakskov VUC Storstrøm har den 8. december 2010 indsendt ansøgning til Regionsrådet om at oprette udbud af 2-årigt HF på VUC Storstrøms afdelinger

Læs mere

Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg

Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg NOTAT Hovednotat 1 Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg Voksenuddannelsescenteret VUC Storstrøm har den 8. december 2010 indsendt ansøgning til Regionsrådet om at oprette udbud af 2-årigt højere forberedelseseksamen

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium.

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Tallene er hentet fra Danmarks Statistik, Ministeriet for Børn og Unge s databaser, rejseplanen og egne

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Analyse af HF-udbuddet i Region Sjælland Afdækning af den eksisterende HF-kapacitet samt tilgængelighed for ansøgerne.

Analyse af HF-udbuddet i Region Sjælland Afdækning af den eksisterende HF-kapacitet samt tilgængelighed for ansøgerne. Analyse af HF-udbuddet i Region Sjælland Afdækning af den eksisterende HF-kapacitet samt tilgængelighed for ansøgerne. Udarbejdet af Center for Vækstanalyse januar 2017. Indholdsfortegnelse Politisk ramme

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2013

Uddannelsesanalyse 2013 kalundborg lolland slagelse Odsherred holbæk sorø næstved roskilde lejre greve solrød ringsted køge stevns faxe vordingborg guldborgsund Uddannelsesanalyse 2013 Ordinære uddannelsestilbud i Region Sjælland

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsparter udover Regionsrådet i Region Nordjylland: - Mariagerfjord Gymnasium - Aalborghus Gymnasium - Aalborg

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning Indledning.............................................................................. 3 Kampen

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Center for Vækstanalyse 2017

Center for Vækstanalyse 2017 Center for Vækstanalyse 2017 Analyse af HF-udbud i Region Sjælland - Executive Summary Center for Vækstanalyse har på vegne af Region Sjælland udarbejdet en analyse af det eksisterende HF-udbud i Region

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Udkast til høringssvar vedr. EUC Nordvests ansøgning om udbud af HTX i Nykøbing

Udkast til høringssvar vedr. EUC Nordvests ansøgning om udbud af HTX i Nykøbing Udkast til høringssvar vedr. EUC Nordvests ansøgning om udbud af HTX i Nykøbing Indledning EUC Nordvest ansøger ministeren for børn, undervisning og ligestilling om retten til at udbyde teknisk studentereksamen

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Grundforløbet Sundhed, Omsorg og Pædagogik Grundforløbet SOP er en uddannelse som eleverne kan starte på efter 9. eller 10. klasse.

Grundforløbet Sundhed, Omsorg og Pædagogik Grundforløbet SOP er en uddannelse som eleverne kan starte på efter 9. eller 10. klasse. Baggrund for ansøgning om etablering af grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik (SOP) i Haslev. SOSU Sjælland har indsendt en ansøgning for at oprette SOP, Grundforløb Sundhed Omsorg og Pædagogik i Haslev.

Læs mere

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den 1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 1 2. Høringssvar fra Viborg Gymnasium og HF Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 Regionsrådet for Region Midt Regionshuset Viborg

Læs mere

Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden

Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sammenfatning November 2013 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. SØGEMØNSTRE 5 3. UDDANNELSESVALGET

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF er tiltænkt rollen som social og faglig løftestang for de personer, der ikke følger den direkte vej gennem ungdomsuddannelsessystemet. I dette notat viser DEA, at hf

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

EUD elevers uddannelses-og bopælsmønstre

EUD elevers uddannelses-og bopælsmønstre Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 35 Offentligt EUD elevers uddannelses-og bopælsmønstre Karin Topsø Larsen, Høring om den geografiske dækning af ungdomsuddannelserne 1. februar 2017 Problemstillinger

Læs mere

Hf profil og funktion. En undersøgelse af hf-kursister på toårig hf

Hf profil og funktion. En undersøgelse af hf-kursister på toårig hf Hf profil og funktion En undersøgelse af hf-kursister på toårig hf HF PROFIL OG FUNKTION 2 Indhold Indledning 4 Perspektiver på hf 6 Hf-kursisterne hvem er de, og hvor kommer de fra? 12 Valget af hf 17

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

UDDANNELSES- ANALYSE 2014

UDDANNELSES- ANALYSE 2014 UDDANNELSES- ANALYSE 2014 1 2 3 Udgivelse: 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 500 stk. Ekstra

Læs mere

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en 9. klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år 1. I dette notat

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Søgning til og fremtidig elevgrundlag for HF i Nordjylland. En analyse af det historiske optag samt en fremskrivning heraf til og med 2020

Søgning til og fremtidig elevgrundlag for HF i Nordjylland. En analyse af det historiske optag samt en fremskrivning heraf til og med 2020 Søgning til og fremtidig elevgrundlag for HF i Nordjylland En analyse af det historiske optag samt en fremskrivning heraf til og med 2020 Søgning til og fremtidig elevgrundlag for HF i Nordjylland Udarbejdet

Læs mere

REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016

REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016 REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016 Uddannelsesanalyse 2016 3 INDHOLD 6 Fakta om Region Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Fakta og myter om det almene gymnasium 2015

Fakta og myter om det almene gymnasium 2015 Fakta og myter om det almene gymnasium 2015 2 Danske Gymnasier Fakta og myter om det almene gymnasium Det fyger med tal og statistikker i tidens uddannelsespolitiske debat. Normalt er det godt med tal,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2014

Uddannelsesanalyse 2014 Uddannelsesanalyse 2014 1 2 Udgivelse: Region Sjælland 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Region Sjælland Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg?

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg? Minianalyse: Hvad påvirker de unges svalg? har i samarbejde med Epinion og Pluss Leadership udarbejdet en analyse af faktorer, der påvirker de unge svalg. Analysen fokuserer særligt på, hvor afstandsfølsomme

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Indsigt om gymnasiale uddannelser

Indsigt om gymnasiale uddannelser DI Den 27. oktober 2014 rada Indsigt om gymnasiale uddannelser 1. Indledning Regeringen har bebudet et udspil, der skal øge den faglige kvalitet i de gymnasiale uddannelser. Dette udspil skal også forholde

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

BILAG: Høringssvar fra udbydere af den 2-årige stx Aalborg d. 12. september 2016 Høringssvar vedrørende udkast til Lov om de gymnasiale uddannelser fra Foreningen af studenterkursusrektorer. 1) Optagelse

Læs mere

Behandling af høringssvar til toårigt hf på VUC Storstrøm

Behandling af høringssvar til toårigt hf på VUC Storstrøm Behandling af høringssvar til toårigt hf på VUC Storstrøm VUC Storstrøm har den 8. december 2010 indsendt ansøgning til Regionsrådet om at oprette udbud af toårigt hf (2hf) på VUC Storstrøms afdelinger

Læs mere

Punkt nr Ansøgninger om HF, HHX og HTX Bilag 1 - Side -1 af 66

Punkt nr Ansøgninger om HF, HHX og HTX Bilag 1 - Side -1 af 66 Bilag 1 - Side -1 af 66 Bilag 1 - Side -2 af 66 Bilag 1 - Side -3 af 66 Bilag 1 - Side -4 af 66 Bilag 1 - Side -5 af 66 Bilag 1 - Side -6 af 66 Bilag 1 - Side -7 af 66 Bilag 1 - Side -8 af 66 Bilag 1 -

Læs mere

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik

Læs mere

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Notat vedrørende EUD-grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Notat, November

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2015

AFBRUDSRAPPORTEN 2015 AFBRUDSRAPPORTEN 2015 Status på afbrud fra ungdomsuddannelser og forløb efter afbrud blandt unge bosat i Aarhus Kommune i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 UU Aarhus-Samsø, Unge & Uddannelse JOBCENTER

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet Elevfremskrivning for STX i Region Sjælland Herunder præsenterer Region Sjælland en elevprognose for årene 2012-2016 fordelt på hver af de 17 kommuner i regionen. Fremskrivningen er udarbejdet med bistand

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Aabybro

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Aabybro Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Aabybro Høringsparter udover Regionsrådet i Region Nordjylland: - Aalborg Katedralskole - Aalborg Handelsskole - Nørresundby

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere