A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 128. ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2012 til 30. september 2013

2

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for regnskabsåret 2012/13 5 Aktionærforhold 6 Corporate governance 7 Produktudvikling 8 Produktion 9 Produkter 10 Historie 12 Miljø 13 Økonomisk beretning 14 ÅRS- OG KONCERNREGNSKAB Ledelsespåtegning 17 Den uafhængige revisors erklæringer 18 Resultatopgørelse for 2012/13 19 Balance pr Egenkapitalopgørelse for 2012/13 22 Pengestrømsopgørelse for 2012/13 23 Note Anvendt regnskabspraksis 31 A/S BRYGGERIET VESTFYEN 3

4 Selskabsoplysninger SELSKAB A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej Assens CVR-nr Hjemstedskommune: Assens Telefon: Telefax: Internet: BESTYRELSESMEDLEMMER Lars Chr. Nielsen, formand Ole Bang Nielsen, næstformand Thomas Augustinus Hans Ole Hansen Henning Nielsen Brian S. Jakobsen (medarbejdervalgt) Jytte M. Andersen (medarbejdervalgt) Christine Tiegel (medarbejdervalgt) DIREKTION Poul Mark, adm. direktør REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tværkajen 5, 5100 Odense C Godkendt på selskabets generalforsamling, den 2. december 2013 Dirigent 4 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

5 Hovedpunkter for Hovedpunkter for regnskabsåret 2012/13 regnskabsåret 2012/13 - Koncernens resultat før skat blev et overskud på t.kr. mod et overskud på t.kr. i 2011/12. - Koncernens resultat før - Bruttoomsætningen skat blev et overskud rundede på for først gang 300 t.kr. mio. mod kr. et overskud Bruttoomsætningen er steget på t.kr. i 2011/12. med 4% til t.kr. mod t.kr. sidste år. - Bruttoomsætningen rundede for først gang 300 mio. kr. Bruttoomsætningen er steget med 4 % til t.kr. mod t.kr. sidste år. - Nettoomsætningen er steget med 8% til t.kr. mod t.kr. sidste år. - Der - er Nettoomsætningen i regnskabsåret gennemførget investeringer med 8 % til for t.kr. t.kr. er ste- mod t.kr. sidste år. - Årets resultat efter skat blev et overskud på t.kr. før minoritetsinteresser - Der er i regnskabsåret mod et overskud gennemført på t.kr. investeringer sidste år. for t.kr. - Årets resultat efter skat blev et overskud på t.kr. før minoritetsinteresser - Udbytte for regnskabsåret foreslås til 10% svarende til 576 t.kr. lig sidste år. mod et overskud på t.kr. sidste år. - Udbytte for regnskabsåret foreslås til 10% svarende til 576 t.kr. lig sidste år. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 5

6 Aktionærforhold Aktionærforhold Aktionærforhold Aktiekapitalen i A/S Bryggeriet I februar I februar blev blev der der indrykket Aktiekapitalen i A/S Bryggeriet præklusivt proklama. Tidligere Vestfyen er Vestfyen er kr fordelt kr. fordelt præklusivt navnenoterede proklama. aktionærer Tidligere har på aktier på á 100 aktier kr. á 100 kr. navnenoterede herefter i overensstemmelse aktionærer har med 63 i Selskabsloven krav på deres i andel overensstemmelse af salgsprovenuet med i op Aktierne er ikke opdelt i aktieklasser. opdelt i aktieklasser. 63 i til Selskabsloven 3 år, hvorefter det krav tilfalder på deres sel- herefter Aktierne er ikke skabet. Hver aktie på 100 kr. giver én andel af salgsprovenuet i op til 3 Hver aktie på stemme. 100 kr. giver én år, hvorefter I alt er der det over tilfalder 650 aktionærer selskabet. i stemme. A/S Bryggeriet Vestfyen. Aktierne har fondskoden DK og handlen foregår enten direkte mellem de I alt er Beholdningen der over 650 af egne aktionærer aktier andrager Vestfyen. aktier, som erhver- i Aktierne i A/S Bryggeriet Vestfyen A/S Bryggeriet handlende eller via Dansk OTC. ves med henblik på salg til eksterne parter. har fondskoden DK og handlen foregår Følgende enten aktionærer direkte har, i henhold til Selskabslovens 55, pr. Beholdningen af egne aktier andrager aktier, som erhverves mellem de handlende 5. november eller 2013 via anmeldt en Dansk OTC. aktiepost, der overstiger 5% med af henblik på salg til eksterne den samlede aktiekapital: parter. Følgende aktionærer - Bryggeriet har, Vestfyens i henhold til Selskabslovens 55, pr. 5. Fond, Assens november Danzigmann anmeldt Holding en A/S, København aktiepost, der overstiger 5% af den samlede aktiekapital: - Bryggeriet Vestfyens Fond, Assens - Danzigmann Holding A/S, København 6 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

7 Corporate governance Grundlaget og de ydre rammer for A/S Bryggeriet Vestfyens corporate governance er baseret på bl.a. Selskabsloven, Årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt andre relevante love, regler og anbefalinger. Bryggeriets aktier er ikke opdelt i klasser, dermed har alle aktier en pålydende værdi på 100 kr. og hver aktie giver én stemme. Aktierne er navneaktier og registreres på navn i Værdipapircentralen. Generalforsamlingen er bryggeriets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første mandag i december. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Bryggeriets ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer, hvor der hvert år afgår to medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Foruden de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer har bryggeriet i henhold til Selskabsloven også medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen afholder årligt mindst fire møder samt et strategimøde, hvor vision, målsætning, strategi m.v. fastlægges. Bestyrelsen og direktionen i A/S Bryggeriet Vestfyen foretager løbende vurderinger af de forskellige forhold, der gør sig gældende for bryggeriets virke. På baggrund heraf fastlægges retningslinier og andre nødvendige tiltag, som skal ruste bryggeriet bedst muligt mod de trusler man måtte stå overfor. A/S Bryggeriet Vestfyen har en ekstern revisor, som vælges efter bestyrelsens anbefaling på den ordinære generalforsamling. Den eksterne, statsautoriserede revisor har fuld adgang til alle forhold i bryggeriet og foretager årligt en kritisk, objektiv gennemgang og vurdering af regnskaberne. Den årlige gennemgang afsluttes med et revisionsprotokollat og et management letter til henholdsvis bestyrelsen og direktionen. A/S Bryggeriet Vestfyen lægger stor vægt på, at selskabets aktionærer og interessenter i øvrigt til enhver tid har adgang til oplysninger om bryggeriets virksomhed. Bryggeriet ønsker en løbende dialog med selskabets aktionærer, hvorfor vi har et mål om at opretholde et tilfredsstillende højt informationsniveau. Bryggeriets hjemmeside opdateres således løbende med investorrelaterede forhold. Åbenhed og gennemsigtighed er afgørende for aktionærers vurderinger. Det er derfor bryggeriets ønske at føre en aktiv dialog og derigennem bidrage med aktuel information, som bl.a. kan anvendes ved vurdering/fastsættelse af bryggeriets aktiekurs og dermed bryggeriets værdi. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 7

8 Produktudvikling På A/S Bryggeriet Vestfyen sørger vi for at opretholde en kontinuerlig produktudvikling. Det er nødvendigt, for at kunne bibeholde vores position på såvel øl- som læskedrikmarkedet, hvor trends og tendenser konstant er med til at bestemme forbrugernes ønsker. ØL - SPECIALØL Vi har gennem de seneste år oplevet en stigende interesse for specialøl blandt de danske forbrugere. A/S Bryggeriet Vestfyen har fulgt denne udvikling tæt allerede fra 00 erne, hvor vi også selv tog skridtet ind på dette spændende delmarked. I dag er vi en af Danmarks absolut førende leverandører af specialøl, og vi centrerer derfor også hovedsageligt vores produktudvikling på ølområdet omkring specialølserierne. Bryggeriets indtræden på specialølmarkedet startede på opfordring fra Coop, som efterspurgte et godt bud på en ny øl, som passede ind i (da)tidens ånd. Det blev starten på den i dag så kendte Willemoes-serie. Markedet for specialøl udvikler sig fortsat, efterspørgslen har flyttet sig i løbet af de seneste 10 år. Forbrugerne efterspørger fortsat god kvalitetsøl, men også gerne mildere øl, der, pga. det lavere alkoholindhold, kan nydes mere bredt end det tungere, alkoholstærke specialøl. Derfor har vi igen på opfordring fra Coop udviklet en specialølserie helt i (nu)tidens ånd, denne serie har vi valgt at kalde Støckel. En specialølserie, der med sin forholdsvis lave alkoholstyrke supplerer de stadig meget populære Willemoes-øl ganske godt. Arbejdet med forskning og udvikling af nye ølprodukter omfatter flere af bryggeriets medarbejdere, hvoraf især brygmesteren, men også laboratoriet, spiller en afgørende rolle. Udviklingen sker naturligvis i tæt samarbejde med direktionen. Det store arbejde med udvikling af nye øl forventer A/S Bryggeriet Vestfyen at fortsætte de kommende år, så vi hvert år vil præsentere forbrugerne for nye, spændende ølprodukter. LÆSKEDRIKKE Udviklingen af vores læskedrikke finder ligeledes sted i takt med de ændringer, der sker på markedet. Denne proces omfatter igen laboratoriet, der desuden arbejder tæt sammen med bryggeriets leverandører af ekstrakter samt bryggeriets direktion. I forbindelse med udviklingen af Privat Label-læskedrikke inkluderes også kunden i udviklings- og udvælgelsesprocessen. BRYGGERIETS SPECIALØL FRA 2004 OG FREM Willemoes Ale (5,2%) Willemoes Stout (6,0%) Willemoes Julebryg (7,5%) Willemoes Strong Lager (8,0%) Willemoes Jule Ale (8,5%) Willemoes Påskebryg (6,5%) Natexpressen Vestfyen (6,0%) Pale Ale Vestfyen (6,5%) Willemoes Påske Ale (8,0%) Willemoes Schwarzbier (7,0%) Willemoes Høstbryg (7,2%) Willemoes Jul 2006 (11,3%) Willemoes Porter (9,8%) Willemoes Classic (4,6%) Willemoes Jul 2007 (10,5%) Willemoes 200 år (6,5%) Schwarzbier Vestfyen (6,5%) Willemoes Jule 2008 (10,5%) Willemoes Jul 2009 (10,5%) Aldi Ale (5,7%) Aldi Stout (6,0%) Aldi Weissbier (5,2%) Aldi Golden Ale (7,0%) Aldi Golden Christmas (7,5%) FY&BI (5,6%) Christmas Ale Vestfyen (6,5%) Vestfyen Maltøl (1,8%) Vestfyen 125 år (5,9%) Willemoes Jul 2010 (10,5%) Willemoes Belgisk Ale (7,0%) Forårsbryg Vestfyen (5,8%) Willemoes Jul 2011 (10,0%) Willemoes Pilsner (4,8%) Red Pale Ale (5,5%) Willemoes Jul 2012 (9,0%) Willemoes Kyst til Kyst (6,0%) Støckel Pale Ale (4,7%) Støckel Mild Ale (4,5%) Støckel Weissbier (4,8%) Støckel Sweet Stout (4,4%) Vestfyen Premium Chocolate Brown Vestfyen Premium Cream Ale (4,5%) Vestfyen Premium Kellerpils (4,8%) Mocha Stout (5,0%) Willemoes Jul 2013 (8,5%) A/S BRYGGERIET VESTFYEN

9 Produktion Siden 1995 har A/S Bryggeriet Vestfyen løbende foretaget store investeringer, der har forstørret såvel produktions- som lagerkapaciteten markant. Derfor breder bryggeriet i Assens sig i dag over fire selvstændige tappekolonner og m2 lager. I alt råder bryggeriet over m2 under tag og et samlet grundareal, der udgør m2. Hertil kommer lejen af et m2 stort fjernlager. Med de fire tappekolonner producerer bryggeriet flaskeøl i tre forskellige størrelser 33 cl, 50 cl og 66 cl; læskedrikke i plastflasker á 50 cl, 150 cl og 200 cl samt dåser i størrelserne 33 cl og 50 cl. Den samlede årlige produktion af dåser og flasker er på over 120 millioner enheder. Hvilket svarer til mere end store vognlæs. TAPPEKOLONNERNE Bryggeriets ølproduktion foregår på tappekolonnerne 1, 2 og 4, mens læskedrikproduktionen foregår på tappekolonnerne 3 og 4. Tappekolonne 1 er den af de i alt fire kolonner, der har været en del af bryggeriet i længst tid. Det er en mindre, men meget fleksibel kolonne, som tidligere stod for at producere alle bryggeriets 33 cl flaskeøl. I dag bruges den netop på grund af sin fleksibilitet til tapning af specialøl på flasker á 50 cl og 66 cl. På tappekolonne 2, der var en del af bryggeriets store udvidelse i 1995, produceres der udelukkende flaskeøl á 33 cl samt fadøl. Kolonnen har en kapacitet på flasker i timen. Tappekolonne 3 anvendes til produktion af læskedrikke i plastflasker á 50 cl, 150 cl og 200 cl. I 2006 foretog man en udvidelse af kolonnen, så man kunne producere engangsflasker i størrelserne 150 cl og 200 cl. Læskedriksortimentet, der produceres på kolonne 3. Tappekolonne 4 er bryggeriets eneste dåsekolonne, samtidig er det også vores nyeste tappekolonne. Denne kolonne blev taget i brug i efteråret 2011, og bruges både i forbindelse med tapning af øl og læskedrikke i størrelserne 33 cl og 50 cl. Kolonnen har en kapacitet på dåser i timen og anvendes blandt andet ved tapning af vores nylancerede specialøl; Støckel og Vestfyen Premium. I alt bliver der på A/S Bryggeriet Vestfyen produceret ca. 60 millioner flaske- og dåseøl om året, hvoraf specialøl udgør en stadig stigende andel. Den nuværende ølproduktion svarer til knap 65% af den maksimale kapacitet. Samtidig sender vi ca. 60 millioner flasker og dåser med læskedrik ud om året. Alle fire tappekolonner vedligeholdes og kvalitetstestes løbende. Der anvendes hvert år ca. 5 millioner kr. til vedligeholdelse, hertil kommer forbedringer af anlæggene. KVALITET OG FØDEVARE- SIKKERHED Hos A/S Bryggeriet Vestfyen arbejder vi struktureret med at sikre en høj kvalitet i forhold til såvel vores produkter som vores ydelser. Derfor bestræber vi os hele tiden på at forebygge fejl og mangler i alle arbejdsprocesser. Til dette formål har vi udviklet et kvalitetsledelsessystem, som er implementeret i alle relevante funktioner på bryggeriet. Systemet er med til at sikre ensartethed i vores produkter; et højt niveau af hygiejne og fødevaresikkerhed; at vores produkter altid opbevares og transporteres hensigtsmæssigt samt at leverancerne sker til rette tid og sted. Forhold, der alle er centrale i vores bestræbelser på et højt kvalitetsniveau, og som vi konstant arbejder med at forbedre, så vi til enhver tid som minimum lever op til den gældende lovgivning. Dette strukturerede arbejde med løbende forbedring af vores kvalitet og fødevaresikkerhed har resulteret i, at vi siden 2011 har haft Fødevarestyrelsens Elitesmiley. Bryggeriet råder over eget laboratorium, hvor vores to laboranter sørger for analyse og dokumentation af vores rå- og færdigvarer. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 9

10 Produkter A/S Bryggeriet Vestfyens sortiment er bredt både inden for øl og læskedrikke. Målt på varianter, mærker og størrelser håndterer vi i alt omkring 70 forskellige ølprodukter og omkring 110 forskellige læskedriksprodukter. ØLSORTIMENTET På ølsiden spreder bryggeriets produkter sig efterhånden ud på en forholdsvis bred vifte af forskellige brands eller ølserier, om man vil. Den klassiske Vestfyen-serie er uændret i variantudbudet, der omfatter i alt 10 forskellige øl; Vestfyen Pilsner, Vestfyen Classic, Prins Kristian, Danish Pride, Vestfyen Light, Vestfyen Maltøl, Vestfyen Mørkt Hvidtøl samt de tre sæsonøl Vestfyen Julehvidtøl, Vestfyen Julebryg og Vestfyen Påskebryg. Serien producers i den klassiske 33 cl ølflaske. Vestfyen Pilsner og Vestfyen Classic findes også på dåse. Det samme gør Vestfyen Julebryg, dog endnu kun på eksportmarkedet. På specialølsiden er først og fremmest de efterhånden veletablerede Willemoes-øl: Willemoes Ale, Willemoes Belgisk Ale, Willemoes Kyst til Kyst, Willemoes Stout, Willemoes Porter, Willemoes Julebryg, Willemoes Jule Ale, Willemoes Påskebryg, Willemoes Påske Ale samt årgangsøllen Willemoes Jul. Willemoes Kyst til Kyst er ny i sortimentet 2013 og har erstattet Willemoes 200 år. Til sortimentet hører også Willemoes Pilsner, som dog udelukkende fås på fad. Støckel-serien blev lanceret i januar 2013 og består af fire varianter; Støckel Weissbier, Støckel Pale Ale, Støckel Mild Ale og Støckel Sweet Stout. Støckel-øllene er som Willemoes lavet på opfordring fra Coop. De adskiller sig fra Willemoes med deres lavere alkoholindhold, hvor de i styrken ligger tæt på en almindelig 10 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

11 pilsner. Smagen er stadig stor og giver serien karakter. Øllene sælges i 50 centiliters dåser. Specialølserien Vestfyen Premium lanceredes i sommeren/sensommeren 2013 og består af tre produkter; Vestfyen Premium Cream Ale, Vestfyen Premium Kellerpils og Vestfyen Premium Chocolate Brown. De tre øl er forholdsvis milde, men har stor smag. Som følge af kraftigt stigende efterspørgsel er der blevet indgået en tappeaftale mellem Bryggeriet Refsvindinge og A/S Bryggeriet Vestfyen. Ale No 16, Mors Stout, HP Bock, Havgassebryg og Røde Mor produceres i dag på bryggeriet i Assens. Endvidere produceres der fortsat et antal Private Label-øl til bl.a. Coop og Aldi. ANERKENDELSER OG PRISER Bryggeriets succes indenfor specialøl har resulteret i flere anerkendelser gennem årene, blandt andet en kåring som Årets Øl tilbage i 2006 (Willemoes Jul 2006). I mange år har bryggeriet haft mindst to produkter med i topti ved kåringen om den bedste øl. Dette vidner klart om, at bryggeriet i løbet af de seneste ti år har rykket sig fra at være en mere eller mindre ukendt leverandør af lavpris- og Private Label-øl til i dag samtidig også at være leverandør af nogle af de bedste og mest anerkendte øl på det danske specialølmarked. En rolle, der gennem flere år har placeret os mellem de allerbedste bryggerier i Danmark. Anerkendelserne af de gode øl begrænser sig ikke kun til Danmark, hvor Willemoes fra starten har høstet mange fine udmærkelser i diverse konkurrencer og tests. To år i streg har Willemoes Porter opnået topplaceringer ved den internationale Brussels Beer Challenge. I efteråret 2012 vandt Willemoes Porter en flot guldmedalje, som i efteråret 2013 blev fulgt op af en sølvmedalje. LÆSKEDRIKSORTIMENTET A/S Bryggeriet Vestfyen har læskedrikke til enhver lejlighed, vores sortiment er bredt på såvel varianter som størrelser. Sortimentet under navnet Vestfyen omfatter blandt andet: Danskvand, Danskvand Citrus, Cola, Cola Light, Appelsin, Appelsin Light, Sporty, Hindbær Light, Abrikos, Ananas samt Æble- og Pærecider. Endvidere produceres der Private Label-produkter til Coop. Til vores store læskedriksortiment hører også den gode, gamle, danske cola-darling jolly cola, som har eksisteret siden I dag består jolly dog ikke kun af cola, men af en række forskellige smagsvarianter: jolly cola, jolly light, jolly time og jolly squash light. Hertil kommer desuden de to energidrikprodukter MadCat Power Drink og MadCat Cola Power, som dog endnu kun udbydes på eksportmarkedet. De fleste jolly-produkter findes både på dåser á 33 cl samt i plastflasker á 50 og 150 cl. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 11

12 Historie A/S Bryggeriet Vestfyens historie strækker sig over en periode på mere end 125 år. Bryggeriet startede som et lille, lokalt bryggeri med blot et par forskellige øl i sortimentet og levede udelukkende af lokalt salg. Et grundlag vi aldrig ville kunne overleve på i dag. Dengang var bryggeriet blot ét af mange små, lokale bryggerier i Danmark i dag er det et af de få selvstændige bryggerier, der er tilbage. Bryggeriet har gennem tiderne gennemgået både større og mindre forandringer og tilpasninger, både hvad angår produkter og materiel, for at kunne følge udviklingen i markedet og omverdenen. Især de seneste 25 år er der sket store forandringer på bryggeriet, der trods den medfølgende vækst stadig formår at bevare den fleksibilitet, der er vigtig i forhold til at kunne imødese både eksisterende og nye kunders ønsker. UDDRAG AF A/S BRYGGERIET VESTFYENS HISTORIE 1885 Møde på Postgården. 232 aktier tegnes, de fleste af lokale borgere. Bryggeriet er en realitet Det første Bayerske øl fra Bryggeriet Vestfyen sendes ud til forbrugerne Den årlige produktion runder, hvad der svarer til 1,9 millioner grønne standard-ølflasker Bryggeriets første køleanlæg installeres Den første Pilsner fra Bryggeriet Vestfyen ser dagens lys Aktiekapitalen udvides; bryggeriets første mineralvandsfabrik anlægges (ca.) Bryggeriets populære guldøl Prins Kristian lanceres. Prins Kristian var indtil højkvalitetsølserien Willemoes kom på markedet halvtreds år senere bryggeriets flagskib og er naturligvis stadig at finde i den klassiske Vestfyen-ølserie Bryggeriet har 75-års jubilæum. Det fejres blandt andet med uddeling af sodavand på lokale skoler Det samlede salg er tredoblet i løbet af de seneste 10 år, og en renovering af bygninger og maskinel er nødvendig for fortsat at kunne følge med efterspørgslen Aktiekapitalen udvides fra til 1,6 mio. kr Aktiekapitalen udvides igen og bryggeriet udvides kraftigt. En ny tappekolonne til standard-ølflasker (Tap 2) samt nye lagerhaller opføres Vestfyen Classic lanceres Ny, stor udvidelse. En tappekolonne til sodavand (Tap 3) med tilhørende lagerhaller opføres A/S Bryggeriet Vestfyen erhverver Dansk Coladrik A/S og relancerer den gamle danske cola-darling jolly cola 2004 Den første Willemoes-øl præsenteres på Ølfetival i København i maj. I juni kommer Willemoes Ale og Willemoes Stout som de første Willemoes-varianter på hylderne i Coop For første gang kan forbrugerne op mod jul finde årgangsøllen Willemoes Jul på hylderne i Coop Aktiekapitalen udvides med 31,8 mio. kr. Bryggeriet er med til at markere 200 året for bysbarnet - og navnebrod til en velkendt, lokal ølserie søhelten Peter Willemoes dødsdag, ved at brygge en særlig øl Willemoes 200 år En ny lagerhal på 5000 m2 opføres og en m2 stor betonbelagt gårdsplads med indkørsel fra Skovvej anlægges, så trafikken i gården ensrettes. Udvidelserne og effektiviseringerne er nødvendige for at kunne dække den øgede efterspørgsel Bryggeriet har 125-års jubilæum. Det fejres med åbent hus med optræden af Frøbjerg Festspil, Assens Harmoniorkester og Assens Folkedansere. Desuden lanceres en særlig jubilæumsøl og et særligt tillæg i Fyens Stiftstidende Ny tappekolonne til tapning på dåse installeres (Tap 4), og yderligere m2 lager tilbygges. Samtidig erhverver man også de gamle Assens Haller Bryggeriet lancerer hele to nye specialølserier; Støckel og Vestfyen Premium. Har du en smartphone, kan du scanne denne kode og se vores nye præsentationsfilm. Når du scanner koden vil du automatisk komme ind på bryggeriets youtube-side, hvor filmen ligger klar til afspilning. Du kan også se filmen ved at gå ind på bryggeriets hjemmeside www. vestfyen.dk og klikke på linket på forsiden. 12 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

13 Miljø Bryggeriet blev bygget tilbage i 1885 og var på daværende tidspunkt placeret uden for byen. I dag over 125 år Miljø senere er bygrænsen udvidet, og bryggeriet ligger derfor inde i Assens i et bebygget område med facade til beboelse og bagside ud til industriområde. Bryggeriet blev bygget tilbage i 1885 og var på daværende tidspunkt placeret uden for byen, men i dag over 125 år senere er bygrænsen udvidet, og bryggeriet ligger derfor inde i Assens i et bebygget område med facade til beboelse og bagside ud til industriområde. For at mindske støjgener er der etableret en støjvold langs bryggeriet ud mod beboelsen. Samtidig sker stort set al industriel transport til og fra bryggeriet ad bagvejen ud mod industri- For at mindske støjgener er der etableret en støjvold langs bryggeriet ud mod beboelsen. område. Samtidig sker stort set al industriel transport til og fra bryggeriet ad bagvejen ud mod industriområde. Bryggeriet er flere gange siden etableringen sidst i 1800-tallet blevet ombygget og udvidet, især de seneste større udvidelser har ændret bryggeriet markant. I 1995 blev der bygget et nyt tapperiområde, og i 1998 kom et nyt lagerområde til. I fik bryggeriet et nyt læskedrikstapperi med tilhørende lagerområde. Læskedrikstapperiet blev i 2006 udvidet til engangsflasker. I 2009 blev lagerområdet udvidet hal i beton elementer og i 2011 kom en yderligere ny hal på m 2. Bryggeriet erhvervede i juni 2011 den tidligere sportshal i Assens med et areal på m 2. Hallen er beliggende midt inde på bryggeriets område og bryggeriet har nu et samlet sammenhængende grundareal på m 2. Miljømæssige parametre i forhold til produk- Bryggeriet er flere gange blevet ombygget og udvidet. I 1995 blev der bygget med et nyt en tapperiområde, og i 1998 kom et nyt m 2 lagerområde til. I fik bryggeriet et nyt læskedrikstapperi med tilhørende lagerområde. Læskedrikstapperiet blev i 2006 udvidet til engangsflasker. tion og omverden I 2009 blev lagerområdet udvidet med en m2 hal i betonelementer og i 2011 kom en yderligere ny hal tappes. på m2. Bryggeriet erhvervede i juni 2011 den tidligere sportshal i Assens med et areal på leverandørerklæringer m2. Bryggeriet har nu et samlet sammenhængende grundareal på m2. A/S Bryggeriet Vestfyens hovedprocesser i forhold til fremstilling af øl er brygning, gæring, lagring, filtrering og tapning. Derudover fremstiller bryggeriet læskedrikke, som blandes og Produktionen kræver forbrug af energi, vand, emballage, vegetabilske råvarer og læskedrikaromaer. Overholdelse af miljøkrav og kvalitetssikring fra leverandører sikres ved hjælp af MILJØMÆSSIGE PARAMETRE I FORHOLD TIL PRODUKTION OG OMVERDEN A/S Bryggeriet Vestfyens hovedprocesser i forhold til fremstilling af øl er brygning, gæring, lagring, filtrering og tapning. Derudover fremstiller bryggeriet læskedrikke, som blandes og tappes. Produktionen kræver forbrug Forsyning. af energi, vand, emballage, vegetabilske råvarer og læskedrikaromaer. Overholdelse af miljøkrav og kvalitetssikring fra leverandører sikres ved hjælp af leverandørerklæringer. Produktionsprocessen medfører udledninger i form af spildevand, fast affald og forurenede stoffer til luften fra forbrænding af gas og olie. Spildevand ledes til det kommunale rensningsanlæg via offentlig kloakledning. I løbet af det kommende år etablerer bryggeriet dog egen kloakledning direkte til Assens Rensningsanlæg efter aftale med Assens Kommune og Assens Forsyning. Affald opdeles i diverse fraktioner, og en stor del genanvendes. A/S Bryggeriet Vestfyens vigtigste miljømæssige bestræbelse er løbende at forbedre udnyttelsen af indgående ressourcer samt at minimere diverse udledninger til omgivelserne. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE FORHOLD Der indgår ikke forurenende stoffer i produktionsprocessen i et omfang, der under normale anvendelsesbetingelser indebærer risiko for de ansattes sundhed. I produktionen benyttes intet, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Produktionsprocessen medfører udledninger i form af spildevand, fast affald og forurenede stoffer til luften fra forbrænding af gas og olie. Spildevand ledes til det kommunale rensningsanlæg via offentlig kloakledning. I løbet af det kommende år etablerer bryggeriet dog egen kloakledning direkte til Assens Rensningsanlæg efter aftale med Assens Kommune og Assens Affald opdeles i diverse fraktioner, og en stor del genanvendes. A/S Bryggeriet Vestfyens vigtigste miljømæssige bestræbelse er løbende at forbedre udnyttelsen af indgående ressourcer samt at minimere diverse udledninger til omgivelserne. For at opretholde en høj hygiejnisk standard, bruges lud- og syrebaserede rengøringsmidler. Til det indirekte arbejde med disse midler udleveres værnemidler til de ansatte. For at minimere de arbejdsmiljømæssige risici, der finder sted i forhold til støv, er der lavet udsugning og der udleveres desuden støvmasker. I tapperierne bruges høreværn. Arbejdsmiljømæssige forhold Der indgår ikke forurenende stoffer i produktionsprocessen i et omfang, der under normale anvendelsesbetingelser indebærer risiko for de ansattes sundhed. I produktionen benyttes intet, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. For at opretholde en høj hygiejnisk standard, bruges lud- og syrebaserede rengøringsmidler. Til det indirekte arbejde med disse midler udleveres værnemidler til de ansatte. For at minimere de arbejdsmiljømæssige risici, der finder sted i forhold til støv, er der lavet udsugning, og der udleveres desuden støvmasker. I tapperierne bruges høreværn. Til sikring af arbejdsmiljøet har A/S Bryggeriet Vestfyen en sikkerhedsorganisation bestående af et arbejdsmiljøudvalg med repræsentanter fra alle afdelinger. Der er gennemført arbejdspladsvurdering (APV), som løbende behandles. Til sikring af arbejdsmiljøet har A/S Bryggeriet Vestfyen en sikkerhedsorganisation bestående af et arbejdsmiljøudvalg med af repræsentanter fra alle afdelinger. Der er gennemført arbejdspladsvurdering (APV), som løbende behandles. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 13

14 Økonomisk beretning KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (T.KR.) 2012/ / / / /09 Bruttoomsætning Nettoomsætning Bruttoresultat EBITA Driftsresultat Resultat af finansielle poster (3.126) (3.866) (2.699) (3.121) (3.813) Koncernens resultat Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeret kapital inklusive goodwill Nettorentebærende gæld Bruttomargin (%) 23,9 24,2 24,2 21,7 19,7 EBITA-margin (%) 3,5 4,7 5,6 5,7 4,3 Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (%) 4,9 6,0 7,3 7,7 6,2 Nettoomsætning/Inv. kapital inkl. goodwill 139,5 126,3 130,8 135,2 143,7 Finansiel gearing 0,8 1,0 0,7 0,6 0,8 Egenkapitalens forrentning (%) 4,9 5,8 7,3 7,7 4,7 HOVEDAKTIVITET Koncernens aktiviteter består i fremstilling og salg af øl og mineralvand. A/S Dansk Coladrik indgår i koncernregnskabet for A/S Bryggeriet Vestfyen. UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Koncernens bruttoomsætning er steget 4% til t.kr. fra t.kr., og nettoomsætningen er steget 8% til t.kr. mod t.kr. sidste år. Resultatet før skat blev et overskud på t.kr. mod sidste års overskud på t.kr. Resultatet må betegnes som tilfredsstillende og i overensstemmelse med ledelsens forventninger, da der i årets løb er indtruffet begivenheder, som har reduceret overskuddet en lille smule i forhold til de foregående års resultater. Det netop afsluttede regnskabsår gav nogle op - og nedture pga. vejret. Februar måned var meget dårlig salgsmæssigt set med det laveste salg i 7 år. I påsken var der snevejr og kulde, som gjorde, at det normalt store påskesalg udeblev. Men den fremragende sommer gjorde, at salget nåede nye højder, og bryggeriet slog omsætningsrekord to måneder i træk. Bryggeriet er således gået ud med den største omsætning nogensinde og endt med et tilfredsstillende resultat, selvom det startede så skidt. I året, der er gået, har den nye dåsekolonne haft sin effekt på afsætningen. Bryggeriet er således rigt præsenteret med dåser ved såvel grænsen som i den danske dagligvarehandel. Det har vist sig at være den helt rigtige beslutning at etablere en dåsekolonne. 2011/12 var året, hvor vi mistede en stor ølordre, så vores samlede flaskeølproduktion faldt drastisk, men vi har pr. 1. januar 2014 fået denne ordre tilbage, så flaskeproduktionen vil igen stige betragteligt, hvilket vil medføre øget beskæftigelse. I 2014 forventer bryggeriet at gå 14 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

15 over til produktion på éngangs 1/2 liters sodavandsflasker, som nødvendiggør en rekonstruktion af sodavandskolonnen. Dette vil medføre, at bryggeriet får nemmere ved at komme ind hos såvel Horeca-sektoren som dagligvarehandelen. Ydermere vil det hjælpe Jolly-brandet, da nu også tankstationer og lignende vil være mere skulle reducere grænsehandlen) har ikke voldt så store problemer som frygtet, men derimod givet et lille mersalg i Danmark. Grænsehandelen er i det forløbne år fortsat med uformindsket styrke, og dette har sammen med dåsernes markante markedsmæssige position i detailhandelen stort set alle detailkæder i Danmark, ydermere er vi repræsenteret ved den dansk-tyske grænse. ANSVARLIGHED FOR MILJØ OG SOCIALE FORHOLD A/S Bryggeriet Vestfyen tager ansvar for sine produkter og produktion, også når det gælder miljø og trivsel. Der har i årets løb været interesserede i produktet, når det Grænsehandelen er i det forløbne år reduceret fortsat med bryggeriets flaskesalg af ANSVARLIGHED afholdt FOR flere MILJØ kurser OG for medarbejderne vedrørende bedre trivsel på SOCIALE uformindsket ikke kræver lager-binding styrke, og dette af tom har sammen pilsnerøl. med FORHOLD dåsernes emballage. markante markedsmæssige position i detailhandelen A/S Bryggeriet Vestfyen arbejdspladsen. tager ansvar for sine pro- I det forgangne reduceret år har bryggeriets flaskesalg Bryggeriets af position som dukter en af og produktion, også når det gælder miljø og pilsnerøl. arbejdet ihærdigt omkring etablering af eget rensningsanlæg, men Danmarks allerstørste trivsel. producenter Der har i årets BEGIVENHEDER løb været afholdt EFTER flere REGNkurser for medarbejderne vedrørende bedre trivsel på arbejdspladsen. Bryggeriets position som en af Danmarks af specialøl allerstørste har producenter mødt del af politisk specialøl mod- er uforandret. re er Yderme- bryggeriets fadølssalg steget Der er fra balancedagen og frem er uforandret. Yderme- SKABSÅRETS AFSLUTNING re stand. er bryggeriets På det seneste fadølssalg er der kommet steget markant, hvilket hvilket ikke mindst skyl- til i dag ikke indtrådt forhold, som mindst en lovændring, skyldes vores som gør specialøl det på des fad. vores specialøl på BEGIVENHEDER fad. rykker EFTER vurderingen REGNSKABSÅRETS af årsrapporten. ikke muligt for bryggeriet at etablere AFSLUTNING SÆRLIGE RISICI Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som rykker vurderingen af årsrappor- egen rørledning til det kommunale SÆRLIGE RISICI FORVENTET UDVIKLING Kapitalgrundlaget er på plads, og kun større produktionsudvidelser spildevandsanlæg, hvilket kræve vil en give udvidelse Kapitalgrundlaget af aktiekapitalen er på ten. plads, og Ledelsen forventer en stigende markante ved årlige nyemission. besparelser på kun større produktionsudvidelser omsætning og et resultat på dette Kundeafhængigheden miljøomkostningerne i arbejdes kommende bryggeriet år. Bryggeriet har gennem og kom- de sidste år kapitalen øget spred- ved nyemission. Ledelsen forventer onsændringer en stigende og omsætning stærkt prispres. og et der løbende vil kræve med, en udvidelse FORVENTET af aktie- UDVIKLING års niveau pga. store produkti- og ningen ved bl.a. at opbygge fadølsdelen, dåsesalget og eksporten. onsændringer og stærkt prispres. Bryggeriet står resultat på dette års niveau pga. store produktimunen har indgået en aftale om Kundeafhængigheden arbejdes der Bryggeriet står qua de seneste Bryggeriet etablering har af den samhandel omtalte rørledning, med stort set løbende alle detailkæder med, og bryggeriet qua de har seneste investeringer stærkt i det kommen- som i Danmark, forventes ydermere at kunne tages er vi repræsenteret gennem de sidste år øget de år, spred- og disse tiltag de år, vil og forbedre disse tiltag produktmixet vil forbedre og ved den dansk-tyske grænse. konkurrenceevnen yderligere. i brug pr. 1. januar Regeringens beslutning om afgiftssænkning på sodavand og øl (som ningen ved bl.a. at opbygge fadølsdelen, dåsesalget og eksporten. Bryggeriet har samhandel med produktmixet og konkurrenceevnen yderligere. Nettoomsætning 12/13 Nettoomsætning 11/12 Nettoomsætning 10/11 Nettoomsætning 09/10 A/S BRYGGERIET VESTFYEN 15

16 Vestfyen Premium Den gode smag kommer indefra CREAM ALE Alk. 4,5% vol. 50 cl Frugtig og intensiv humlearoma på en blød, cremet maltstruktur. En elegant komposition af havrens cremethed og humlens eksotiske duft. KELLERPILS Alk. 4,8% vol. 50 cl Enkeltheden er nøglen til stor smag, en uberørt, smagsstærk pilsner. Ufiltreret og normalt forbeholdt brygmesteren. CHOCOLATE BROWN Alk. 5,2% vol. 50 cl Maris Otter-maltens blødhed, chokolademaltens nuancer og humlens frugtsmag skaber magi. Modnet på kakaobønner. 16 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

17 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2013 for A/S Bryggeriet Vestfyen. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabet aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omfatter. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Assens, den 5. november 2013 DIREKTION Poul Mark administrerende direktør BESTYRELSE Lars Chr. Nielsen, formand Ole Bang Nielsen, næstformand Thomas Augustinus Hans Ole Hansen Henning Nielsen Brian S. Jakobsen Jytte M. Andersen Christine Tiegel A/S BRYGGERIET VESTFYEN 17

18 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i A/S Bryggeriet Vestfyen Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for A/S Bryggeriet Vestfyen for regnskabsåret 1. oktober september 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Odense, den 5. november 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Fl. Heden Knudsen statsautoriseret revisor 18 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

19 A/S Bryggeriet Vestfyen Resultatopgørelse for 2012/13 Moderselskab Koncern 2011/ / / /12 t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Nettoomsætning ( ) ( ) Produktionsomkostninger 1 ( ) ( ) Bruttoresultat (33.337) (38.467) Distributionsomkostninger 1,2 (38.467) (33.337) (7.393) (7.936) Administrationsomkostninger 1,2 (7.954) (7.441) Driftsresultat Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle indtægter (4.110) (3.224) Finansielle omkostninger 3 (3.141) (3.955) Resultat før skat (1.508) (849) Skat af årets resultat 4 (882) (1.552) Koncernens resultat Minoritetsinteressers andel af resultatet (4) (5) Årets resultat Forslag til resultatdisponering 576 Udbytte for regnskabsåret 33 Henlagt til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til næste år A/S BRYGGERIET VESTFYEN 19

20 A/S Bryggeriet Vestfyen Balance pr Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr. 0 0 Erhvervede licenser Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver A/S BRYGGERIET VESTFYEN

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 126. ÅRSRAPPORT

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 126. ÅRSRAPPORT A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 126. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 21 til 3. september 211 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Hovedpunkter for regnskabsåret 21/11 5 Aktionærforhold

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere