Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen"

Transkript

1 KOLDING KOMMUNE 14. NOVEMBER 2011 Styrk Mestring - Bryd Mønstre Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen Nr Bestilling eller afmelding af personligt eksemplar af Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen:

2 Indhold Synspunkt: Sesam,sesam luk dig op... 3 Folkeskolernes fantastisk flotte resultater... 4 Folkeskolerne i Kolding leverer varen... 5 Det er for børn... 6 Fællesbibliotek... 7 Skolebiblioteket er skolens hjerte... 8 Partnerskab... 8 Integrerede forløb for sindslidende... 8 Minidagpleje til for tidligt fødte børn... 9 Flere vuggestuepladser... 9 Skoler arbejder med PALS... 9 Udmøntning af budget Personale Nyttige links

3 Synspunkt: Sesam, sesam luk dig op Husk kodeordene, ellers er der ingen, der regner med dig. Kodeordene omstillingsevne, udviklingsparathed, innovationsevne og præstationsevne er vor tids sesam, sesam luk dig op ord. Skoler og børneinstitutioner bliver bombarderet med krav om udvikling og omstilling. Og der er et behov for, at skoler og daginstitutioner løbende tilpasser sig samfundets behov. Det er der slet ikke tvivl om. Men ind i mellem får man en fornemmelse af, at de mange fremsatte krav og de anvendte buzzwords dækker over, at man tror, der er lette veje til hulen med alverdens rigdomme med sikring af samfundets velfærd og globale konkurrenceevne i fremtiden. Som nævnt er det uomtvisteligt vigtigt, at skoler og daginstitutioner hele tiden arbejder for at være i trit med samfundsudviklingen og dermed børn og unges behov. Men i bestræbelserne på at leve op til disse udfordringer må man ikke glemme de basale værdier i opdragelse og uddannelse. Det er ting som tid, nærvær, selvværd, omsorg for hinanden, basale kundskaber og færdigheder og ikke mindst nysgerrighed og lyst til deltagelse. Hvis man alene fokuserer på, at alt i skoler og daginstitutioner skal forandres og udvikles og specielt, hvis forandringen ønskes i en meget snæver retning, så kan man nemt komme til at smide barnet ud med badevandet. Hvis skole- og daginstitutionsudvikling for eksempel alene bliver til et spørgsmål om konkurrenceevne og uddannelse til erhvervslivet, så er vi ikke nået længere end enevældens konger. Kirkeordinantsen om skolernes formål udsendt af kongen kort tid efter reformationen i 1536 og rytterskoleforordningerne i det 18. århundrede havde som mål for skolerne, at de skulle udvikle gode kristne og nyttige samfundsborgere, der kunne være til gavn for enevoldskongen. Det var et meget snævert sigte. Af og til kan vor tids debat om uddannelse og opdragelse give smag i samme retning. Men vi skal evne at tænke i mennesker og de behov, som hele mennesker vil komme til at stå over for i fremtiden. Selvfølgelig skal børn og unge lære nyttige kundskaber og færdigheder. Og selvfølgelig skal deres kreative, innovative og samarbejdsmæssige færdigheder udvikles. Skoler og daginstitutioner er ikke kun til for samfundslivets eller erhvervslivets eller familielivets eller kultur- og fritidslivets skyld. De er først og fremmest til for at ruste barnet og den unge til det hele liv, de skal leve i fremtidens samfund og dermed selvfølgelig også de før nævnte forskellige aspekter i deres fremtidige liv. Derfor skal man i bestræbelserne på at forandre og tilpasse folkeskolen og daginstitutionerne også huske at sætte fokus på de grundlæggende kerneopgaver. Der skal være tid til at træne de basale færdigheder, tid til opdragelse og dannelse, tid til at lære at søge viden, men også tid til at lære basale kundskaber, som kan danne baggrund for at hægte den fundne viden op på noget. Tid til at være sammen med voksne og ikke mindst voksne der har tid, lyst og evner til at tage sig af det enkelte barns og den enkelte unges udvikling. Når folketing og regering helt berettiget ønsker at fremme kvalitetsudvikling i skoler og daginstitutioner, skal de også huske at sikre kerneopgaverne og tid til at løse dem. Det 3

4 er ikke nok at bruge buzzwords og tro, at de i sig selv lukker op til forbedringer. Når forandringer skal besluttes og gennemføres, skal man huske den rette dosering og den rette afbalancering. Der skal være en passende dosering af både de grundlæggende forudsætninger for børn og unges udvikling og læring og samtidig fokus på, at skoler og daginstitutioner kan medvirke til at give dem personlig udvikling i forhold til de kreative, innovative og samarbejdsmæssige kompetencer, som fremtidens samfund og dermed fremtidens borgere efter al sandsynlighed får brug for. Det skal ske med den rette balancering, så man i iveren for at styrke det ene aspekt ikke glemmer det andet. Allerede den Blå Betænkning for Folkeskolen tilbage i 1960 formulerede det, der også kunne være nutidens ønske til skoler og daginstitutioner i forhold til at ruste børn og unge til fremtidens udfordringer: Det må være et hovedtræk i skolens bestræbelser, at børnene lever sig ind i den tanke, at også de er med til at bygge samfundet op, og at de en skønne dag skal overtage det fulde ansvar for dette samfunds opretholdelse og videreførsel. En sådan formulering sætter trumf på i forhold til nutidens brug af lidt for oppustede buzzwords. Med venlig hilsen Ib Hansen, børne- og uddannelsesdirektør / / Folkeskolernes fantastisk flotte resultater Folkeskoleeleverne i Kolding Kommune opnår flotte resultater, når det gælder deres kreative, problemløsende og samarbejdsmæssige evner. Og ikke nok med det. Samtidig opnår de fantastisk flotte faglige resultater. Det fremgår af en nylig gennemført statusanalyse, der har afdækket, hvordan Kolding Kommunes folkeskoler klarer sig i sammenligning med andre kommuners folkeskoler. Analysen giver samtidig mulighed for at følge, hvordan skolernes resultater har udviklet sig fra 2007 til 2011 i forhold til de udviklingsinitiativer, der er iværksat på folkeskoleområdet i Kolding Kommune og på kommunens enkelte folkeskoler. Statusanalysen er en del af et projekt, hvor Kolding Kommune og 16 andre kommuner har indgået samarbejde om at iværksætte udviklingsinitiativer og samtidig måle resultaterne af disse. Første statusanalyse i forhold til elevernes opnåede resultater blev gennemført i 2007 og er løbende blevet gentaget. Derfor er det nu muligt at lave en sammenligning mellem resultaterne i 2007, hvor udviklingsinitiativerne blev iværksat, og resultaterne i 2011, hvor initiativerne nu har virket i en årrække. Resultatmæssigt viser målingen fra 2011, at Kolding Kommune på alle områder er placeret på eller over gennemsnittet i forhold til de øvrige kommuner. Der er for Kolding Kommunes vedkommende generelt sket en meget positiv udvikling fra 2007 til Statusanalysen viser fremgang på langt hovedparten af målepunkter, på få områder er der status quo, og på ingen områder er der tilbagegang. De største fremskridt er sket i afgangsprøvefag med de laveste karakterer, således at spredningen mellem fag med laveste og højeste karakterer nu er blevet mindre. Der er sket kæmpe fremskridt i læsning, hvor flere end 80 % af eleverne nu i følge statusanalysen er hurtige og sikre læsere i starten af 2. klasse. 4

5 Statusanalysen måler udover læsning i 2. klasse blandt andet afgangsprøverne efter 9. klasse i fagene dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi og projektopgaven. Der er i Kolding i 2011 fremgang på alle fagområder set i relation til Fremgangen i specielt engelsk og fysik/kemi er enorm, nemlig for begge fags vedkommende mere end et helt karakterpoint. Nu er folkeskolen jo ikke kun fag-faglighed, men omfatter også elevernes alsidige udvikling. Statusanalysen måler elevernes evner inden for områder som kreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde. Evner som er særdeles væsentlige og efterspurgte i det moderne samfund. Derfor er det selvfølgelig også meget tilfredsstillende, at statusanalysen 2011 viser fremgang på alle disse områder og det fra et i forvejen højt niveau, hvor eleverne i Kolding Kommune på alle de nævnte områder opnår mere end statusanalysens gennemsnitlige score. Fremgangen er størst på områderne innovations- og problemløsningsevne. Uddannelsesudvalget skal på sit møde den 14. december behandle Statusanalysen 2011 Folkeskolerne i Kolding leverer varen Folkeskolerne i Kolding Kommune lever op til regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en uddannelse. Det fremgår af Kvalitetsrapport for Kolding Kommunale Skolevæsen Skolerne i Kolding Kommune afleverer 95,6 % af eleverne afgangsklasseeleverne til ungdomsuddannelserne. Karaktergennemsnittene ved afgangsprøverne efter 9. klasse i 2011 er stigende i 5 af 8 afgangsprøvefag i forhold til Landsgennemsnittene fra afgangsprøverne 2011 er endnu ikke tilgængelige, men folkeskoleeleverne i Kolding Kommune opnåede ved afgangsprøverne i 2010 i 4 af de 8 afgangsprøvefag gennemsnitligt bedre resultater end landsgennemsnittet. Resultatet i to afgangsprøvefag lå på landsgennemsnittet og to fag lå lidt under landsgennemsnittet. Når der så i 2011 er stigning i Koldingelevernes afgangsprøveresultater i 5 af 8 fag i forhold til de fornemme resultater fra 2010, så er det virkelig bemærkelsesværdigt og særdeles rosværdigt. Lærerne og skolerne fortjener stor anerkendelse for indsatsen. De tosprogede elevers resultater ved afgangsprøverne er ligeledes stærkt stigende. På 6 af de skoler, der har afgangsprøver, og som har tosprogede elever, har de tosprogede elever opnået forbedring i forhold til tidligere år i 5-6 fag ud af de 8 afgangsprøvefag. På nogle af skolerne opnår de tosprogede elever i enkelte afgangsprøvefag endda en bedre gennemsnitlig prøvekarakter end gennemsnittet for skolens samlede antal elever. På et par af skolerne har de tosprogede elever for andet år i træk bedre gennemsnitlige afgangsprøveresultater i faget mundtlig dansk end gennemsnittet for skolens samlede antal afgangsprøveelever i faget. Kolding Kommune tester hvert år blandt andet elevernes læsefærdighed i folkeskolernes 1., 2., 3. og 4. klasse. Testresultaterne viser, at det gennemsnitlige antal hurtige og sikre læsere på alle de nævnte klassetrin i Kolding Kommune ligger markant over de tilsvarende gennemsnitsresultater på landsplan. De mindste to-sprogede elever i Koldings folkeskoler har ligefrem taget et tigerspring i læsefærdighed. Fra 2007 til 2011 er der sket en stigning fra 69 til 82 procent sikre og hurtige læsere i første klasse. I anden klasse er stigningen i sikre og hurtige læsere gået 5

6 fra 68 til 80 procent. De tosprogede elevers resultater i Kolding Kommune ligger over de tilsvarende gennemsnit for alle elever på landsplan. Gode læsefærdigheder er helt afgørende for de to-sprogede elevers videre muligheder i uddannelsessystemet og er med til at sikre dem en god integration i samfundet. Derfor er det selvfølgelig rigtig opløftende, at skoler og daginstitutioner har gjort et så godt arbejde med de tosprogede børnehavebørn og indskolingselever, som det er tilfældet. De flotte resultater har baggrund i en mangeårig bevidst indsats. Læseindsatsen starter med sprogtræning i daginstitutionerne og følges op med målrettet læsetræning i folkeskolerne. Der er grund til at rose pædagoger og læreres arbejde med den røde tråd fra børnehave til skole. Direkte imponerende er det også, at folkeskolerne i Kolding i 2011 er i gang med flere end 200 udviklingstiltag, der relaterer sig direkte til undervisningen og elevernes udbytte af undervisningen. Tilslutningen til SFO er stigende på trods af stigende forældrebetaling. 11 SFO har øget tilslutningen med mere end 10 %, mens 8 SFO har øget tilslutningen med op til 10 %. Kun i 6 SFO er har der været tilbagegang i tilslutningen. Samlet for kommunen er tilslutningen fastholdt på de 81 %, som også var gældende i Skolefritidsordningernes ansatte gør virkelig et fornemt og meget rosværdigt stykke arbejde. Børne- og uddannelsesforvaltningen har i løbet af efteråret 2011 givet en personlig faglig tilbagemelding til skolerne på deres kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten består af en rapport fra hver af kommunens folkeskoler og en samlet rapport for hele Kolding Kommunes folkeskolevæsen. Uddannelsesudvalget skal på sit næste møde den 12. december 2011 foretage en indstilling af Kvalitetsrapport for Kolding Kommunale Skolevæsen 2011 til Byrådets endelige godkendelse. Når Byrådet har godkendt årets kvalitetsrapport vil den blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det er for børn Børne- og uddannelsesforvaltningen er sammen med Kommunale Ejendomme travlt optaget af at gennemføre en lang række byggerier, der markant skal forbedre forholdene for kommunens børn og unge samt de ansatte. Der investeres frem til 2013 cirka 160 mio. kr. og yderligere 30 millioner kr. i Christiansfeld Skole. Projektet omfatter om- og tilbygning af Christiansfeld Skole på Gl. Kongevej inklusive et fællesbibliotek for skolens skolebibliotek og afdelingsfolkebibliotek. Udførelse: oktober 2011 april 2013 Økonomi: kr Kongeåskolen Projektet omfatter ombygning af Kongeåskolen, som en afdeling af den sammenlagte Vamdrup Skole. Ved ombygningen skabes en ren indskolingsafdeling for elever fra årgang med tilhørende SFO. Udførelse: april december 2011 Økonomi: kr

7 Specialskoleafdeling ved Vonsild Skole Projektet omfatter opførelse af en ny specialskole på m 2 som en afdeling af Vonsild Skole. Der er plads til 40 elever. Specialskolen vil udover klasselokaler og multifaglokaler skulle indeholde decentrale personale-, administrations- og servicefunktioner i mindre omfang, idet disse funktioner sammen med anvendelse af specialiserede faglokaler vil blive sammentænkt med allerede etablerede fysiske rammer på Vonsild Skole. Udførelse: oktober 2011 juni 2012 Økonomi: kr Ombygning af Vonsild Skole Vonsild Skole mangler kapacitet og skal derfor udbygges med yderligere to klasselokaler. Endvidere skal der indrettes et nyt tidssvarende natur- og teknikrum, nyt pædagogisk værksted og forberedelsesrum samt ske forbedring af skolens administration. Udførelse: 2012 Økonomi: kr Renovering af Hejls Børnehave Baggrunden for behovet for renovering af Hejls Børnehave er, at der i 2007 blev givet dispensation til at indrette de tidligere SFO lokaler på den nedlagte Hejls Skole til børnehave. Det har efterfølgende ud fra stigning i børnetallet vist sig nødvendigt at tage yderligere lokaler i brug i den tidligere skole. Her mangler der dog en generel godkendelse fra bygningsmyndighederne på anvendelsen til daginstitutionsformål, ligesom der foreligger krav om brand-, lyd-, ventilations- samt APV-forhold, der uopsætteligt skal bringes i orden. Udførelse: Økonomi: kr. Læs mere Midtbyens Børnehave Nybyggeri til afløsning af lejemål til vuggestue i Låsbygård og børnehave i Vifdam. Dermed spares en årlig lejeudgift på kr. Udførelse: Økonomi: kr Ny specialbørnehave Ny specialbørnehave med 30 pladser og mulighed for aflastningsforhold for børn med særlige behov. Nybygningen erstatter eksisterende specialbørnehavepladser i Mælkebøtten og på satellitten Solsikken (tidligere Kolding Højskole). Samtidig bliver der mulighed for at nedlægge børnehaven Seest Gl. Skole med 54 pladser og flytte denne børnegruppe til lokaler i Mælkebøtten. Der er endnu ikke taget stilling til den endelige udformning og placering af projektet. Udførelse: Økonomi: kr Fællesbibliotek Folkebiblioteket i Christiansfeld rykker ind på Christiansfeld Skoles skolebibliotek, når skolen i august 2013 er ombygget og udvidet. Kulturudvalget og Uddannelsesudvalget har besluttet, at arbejdet med og i det nye fællesbibiotek skal følges nøje, så der kan drages erfaringer, som kan nyttiggøres ved kommende samarbejdsprojekter mellem folkebiblioteket og skolernes pædagogiske læringscentre. Uddannelsesudvalget har tidligere besluttet, at skolebibliotekerne skal 7

8 danne kernen i de pædagogiske læringscentre, der i de kommende år skal udvikles på alle skolerne. Læs mere Fællesmøde mellem Kulturudvalget og Uddannelsesudvalget 9. november 2011 Skolebiblioteket er skolens hjerte I skoleåret 2011/12 skal folkeskolerne i Kolding Kommune arbejde med at forandre skolebibliotekerne til at være en central del af læringscentertanken. Det handler om at skabe netværk på skolen omkring skoleudvikling, vejledningsopgaver samt indkøb og udlån af læremidler. Læringscenterpersonalet skal endvidere kunne give undervisningsfaglig rådgivning. Skoleledelsen er det naturlige ledelsesmæssige omdrejningspunkt for det pædagogiske læringscenter. Skolebiblioteket er den bærende udførende og koordinerende søjle i læringscentret. På en lang række skoler er der allerede i sidste skoleår taget indledende skridt til etablering af læringscenter. Skolebibliotekarernes opgave som undervisningsfaglige vejledere er styrket. De er ansvarlige for anskaffelser af læremidler, analoge såvel som digitale og undervisningsfaglig rådgivning i forbindelse hermed. Strukturen på skolebibliotekernes fælles servicecenter, Pædagogisk Center er ligeledes tilpasset, så den matcher udviklingen på skolerne. Partnerskab Kolding Kommune og Syddansk Universitet (SDU) udvikler et endnu tættere samarbejde. Samarbejdet vil fremover blive reguleret af en gensidig forpligtende partnerskabsaftale. Et fællesmøde mellem Kulturudvalget og Uddannelsesudvalget har fremsendt et forslag til partnerskabsaftale til Byrådets endelige beslutning. Læs mere Fællesmøde mellem Kulturudvalget og Uddannelsesudvalget 9. november 2011 Integrerede forløb for sindslidende Kolding Kommune deltager i et stort tværfagligt projekt, der skal skabe større sammenhæng i arbejdet med sindslidende og deres familier. Projektet er forankret i Servicestyrelsen, der har købt IMPLEMENT Consulting Group til at stå for den praktiske gennemførelse af projektet på landsplan. I Kolding er projektet omdøbt til Den trygge vej. Projektets kerne handler om sammenhæng og samarbejde til gavn for børn og familier. Tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om udredning og vurdering af mulige indsatser skal skabe større overblik over muligheder for børn, familier og andre i umiddelbar nærhed af barnet. På den måde skabes der klarhed om, hvilke forventninger man kan have til den særlige indsats. 8

9 Kolding Kommune deltager med personale fra Handicaprådgivningen, Familieafdelingen, Børne- og uddannelsesforvaltningen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Fra Regionen deltager personalet fra Børnepsykiatrien på Kolding Sygehus. Minidagpleje til for tidligt fødte børn Siden 1. august 2011 har seks nye minidagplejere taget sig af børn med behov for en særlig pædagogisk indsats, ofte fordi de er født for tidligt. Tidligere var børnene sammen med andre børn, men med det resultat, at de var utrygge og ofte blev syge, fordi deres immunforsvar er svækket. De seks dagplejere er udvalgt, fordi de har speciel interesse eller erfaring med børn, der har behov for særlig pædagogisk indsats. Ofte er det børn, der har brug for rolige og ens omgivelser. Minidagplejerne har derfor indrettet legeværelserne uden spraglede farver og uden det er fyldt med legetøj, fordi det kan skræmme børnene. Læs mere Minidagpleje til for tidligt fødte børn Flere vuggestuepladser Børneudvalget har besluttet at oprette vuggestuepladser ved tre børnehaver. Udvalget har besluttet at konvertere 30 børnehavepladser til 16 vuggestuepladser i Børnehaven Kastaniegården, Bramdrupdam 20 børnehavepladser til 12 vuggestuepladser i Daginstitutionen Kernehuset, Nr. Bjert 20 børnehavepladser til 12 vuggestuepladser i Børnehaven Firkløveret, Sdr. Bjert Ved at indrette et antal pladser i den enkelte institution, så de også kan anvendes til vuggestuepladser, opnås en fleksibilitet, der muliggør, at pladserne igen vil kunne anvendes som børnehavepladser, hvis behovet skulle opstå. Etableringen af flere vuggestuepladser gør det samtidig muligt i højere grad at leve op til det reelle valg mellem vuggestuepladser og dagplejepladser, som borgerne i det senere år har efterspurgt. Dagplejen er i gang med at tilpasse kapaciteten for 2012, således at det samlede pladsantal for 0 2 årige som udgangspunkt fastholdes. Læs mere Skoler arbejder med PALS Seks af Kolding Kommunes folkeskoler sætter gang i PALS-arbejdet. PALS- Positiv Adfærd i Læring og Samspil er en model til styrkelse af børns sociale kompetencer, samt til forebyggelse og afhjælpning af adfærdsproblemer. 9

10 Målsætninger for PALS: Fremme positiv adfærd gennem et støttende læringsmiljø og samspil i skolen Fremme udvikling af en skolekultur, som støtter elevernes udvikling af sociale og skolefaglige færdigheder Udvikle viden og kompetence i skolen for at forebygge og afhjælpe adfærdsproblemer Øge skolens kapacitet til en vedvarende indsats og opretholdelse af denne kompetence Der er 6 PALS-skoler i Kolding. Munkevængets Skole er i gang med år 2, mens Dronning Dorothea Skolen, Sdr. Stenderup Centralskole, Christiansfeld Skole, Harte Skole og Ødis Skole er i gang med år 1. Børne- og uddannelsesforvaltningen (BUF) har to vejledere på uddannelse. Den ene er ansat i PPR som AKT-konsulent. Den anden er specialkonsulent i BUF. Vejlederne skal koordinere og understøtte arbejdet på PALS-skolerne. Forudsætningen for at skolerne indgår i arbejdet med PALS er, at det samlede personale på skolen har forholdt sig til princippet readiness. Readiness indebærer, at 80 % af alle ansatte skal gå ind for at deltage. Dette kræver et stort forarbejde med orientering og involvering af alle ansatte og ikke blot lærere og pædagoger. Læs mere...uddannelsesudvalgets dagsordener og beslutninger 2011 Udmøntning af budget 2012 Børneudvalget har med udgangspunkt i Byrådets vedtagelse af budget 2012 med overslagsår vurderet de elementer, der vedrører børneområdet. Udvalget har vedtaget en politisk konkretisering af budgettets enkelte elementer med henblik på Børne- og Uddannelsesforvaltningens efterfølgende konkrete udmøntning af de politiske beslutninger. Den politiske konkretisering fremgår af efterfølgende tabeller. Drift- udvidelser: kr. - I alt Ressourcepædagoger i daginstitutioner Vuggestuepladser, Midtbyens Børnehave Pulje til legetøj Timerne tildeles institutionerne ud fra en konkret vurdering af børnene i forhold til børnelinealen. Medio 2013 rapporteres til Børneudvalget om effekten af indsatsen. 10

11 2 3 Driftsudgifterne til 10 vuggestuepladser andrager kr./år. Mankoen på kr./år finansieres ved nedskæring i antallet af dagplejepladser Beløbet anvendes til indkøb af legeredskaber til eventuelt kommende gæstedagplejehuse. Drift reduktioner/merindtægter: kr. - I alt ,2 % s rammebesparelse: (0,2 % i 2012, 0,4 % i 2013, 0,6 % i 2014 og 0,8 % i 2016) Færre dagplejepladser De decentrale enheders andel af besparelsen Mindre forældrebetaling i forbindelse med gennemførelsen af besparelsen under Børnepasningspolitik på kr Justering af budgetramme til vippenormering Etablering af Midtbyens Børnehus, afledt drift Rammebesparelsen udmøntes som en forholdsmæssig andel på de enkelte decentrale enheder med henblik på realisering af effektiviseringer. Børne- og uddannelsesdirektøren har på udvalgets møde den 27. juni 2011 afgivet følgende vurdering: Børne- og uddannelsesdirektøren vurderer, at det allerede fra 2013 vil være umuligt for de decentrale enheders ledere at opnå sparemålet uden reduktion af lønsumsmidler. Dette vil i givet fald indebære en ændring af serviceniveauet. Besparelsen og reduktionen i antallet af dagplejepladser sker som en konsekvens af en konvertering af 60 børnehavepladser til 24 vuggestuepladser i daginstitutionen Nørremarken. Besparelsen udmøntes forholdsmæssigt på de decentrale enheder, således at de lokalt besluttede reduktioner sker ud fra principperne om økonomisk decentralisering, hvor dispositionsret og ansvar følges. Ved udmøntningen skal det sikres, at overenskomstmæssige aftaler og lovgivningsmæssige regler overholdes. Der tages udgangspunkt i den samlede budgetsum, som den 11

12 decentrale enhed har budgetansvar for Anlæg: Besparelsen på kr. på de decentrale enheder medfører en mindreindtægt i forældrebetaling på kr. Der sker en justering af budgetrammen til vippenormering. I forbindelse med etablering af Midtbyens Børnehus er der indregnet en driftsbesparelse på kr. fra 2014, som en besparelse i lejeudgifter ved fraflytningen fra de 2 lejemål: Vifdam og Låsbygård kr. - I alt Midtbyens Børnehus, nybygning Justering af ramme, Midtbyens Børnehave Vuggestue, 10 børn Midtbyens Børnehave, opstart Ny specialbørnehave Der er tale om en fremrykning af nybygning af Midtbyens Børnehus til til erstatning for lejemålene Vifdam og Låsbygård. Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at iværksætte projektudarbejdelse via By- og Udviklingsforvaltningen, idet der i projektet skal tages højde for en beskæring af det afsatte beløb til anlæg i 2012 på 5,0 mio. kr. jf. note 11, ligesom der skal tages højde for, at projektet skal omfatte 10 yderligere vuggestuepladser jf. noterne 2 og Der er tale om en beskæring af de afsatte midler i 2012 til nybygning af Midtbyens Børnehus jf. note 10. Indeholder etableringsudgifterne ved opstart af 10 vuggestuepladser. Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges via By- og Udviklingsforvaltningen at iværksætte projektudarbejdelse for ny specialbørnehave med 30 pladser og mulighed for aflastningsforhold for børn med særlige behov. Nybygningen erstatter eksisterende specialbørnehavepladser i Mælkebøtten og på satellitten Solsikken. Samtidig bliver der mulighed for at nedlægge børnehaven Seest Gl. Skole med 54 pladser og flytte denne børnegruppe til lokaler 12

13 i Mælkebøtten. Den nye specialbørnehave indrettes med mulighed for aflastningstilbud for egen børnegruppe og andre børn med lignende behov. Dette er et område Socialforvaltningen, Handicaprådgivningen, administrerer. Mange aflastningstilbud foregår p.t. i andre kommuner. r optaget i budgettet: Lukkedage og fleksibel børnepasning. Der skal laves en analyse blandt forældrene til børn i Kolding Kommunes daginstitutioner. Analysen skal afdække om de lukkedage, der er i Kolding Kommune giver problemer for familierne og afdække, hvilke der giver størst problemer. Samtidig skal det afdækkes, om åbningstiderne er dækkende for behovet. Det ønskes afdækket, hvor mange, der vil forvente at gøre brug af en evt. modulordning, og hvilket modul der i så fald vil blive valgt. Når analysen fremlægges, skal det også beskrives, hvilke konsekvenser, der er for normering og forældrebetaling ved en evt. modulordning. Ad lukkedage og fleksibel børnepasning. Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren i løbet af 2. halvår 2011 at iværksætte spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i kommunens daginstitutioner med henblik på efterfølgende udarbejdelse af analyse samt konsekvensbeskrivelser til forelæggelse for Børneudvalget i 1. halvår Læs mere Personale Birgitte Aagaard tiltræder pr. 1. december 2011 stillingen som afdelingsleder for tale/høreområdet og AKT-området i PPR. Birgitte Aagaard forbliver i rollen som PALS vejleder. Afdelingsleder for tale/høreområdet Birte Christensen er fratrådt for at blive skoleleder i Herning Kommune. Skolebibliotekskonsulent Hans Radsted fratræder med udgangen januar måned 2012 for at gå på pension. Nyttige links - Inspiration om vigtigheden af, at børn bevæger sig - Elevtalsprognose 2010/ / Forstå kommunal økonomi 13

14 - Tidligere Nyhedsbreve fra Børne- og uddannelsesforvaltningen Skolevision - Den Stolte Skole Frihed i fællesskab (pdf) - Skolevision/skolepolitik for Kolding Kommunale Skolevæsen - Oversigt over Kolding Kommunes skoledistrikter på digitaliserede kort - Beskrivelse af skolebibliotekerne som pædagogiske læringscentre og deres samarbejde med Folkebiblioteket. Vejledning om sikkerhed og kriseberedskab på undervisningsinstitutioner - Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner - Børnemiljøvurdering og undervisningsmiljøvurdering - Kolding Kommunes sundhedsordning for personalet Job Ledige job ved Kolding Kommune - Børne- og Uddannelsesforvaltningens vidensbank Beredskabsplanen - UU- Ungdommens Uddannelsesvejledning, Kolding om Pædagogisk Center og Kolding Naturskole Børne og uddannelsesforvaltningens intranet med administrative oplysninger. Er for ansatte og kræver opkobling til Kolding Kommunes administrationsintranet, Hercules Såfremt nyhedsbrevets links ikke er levende, så prøv at trykke samtidig på Alt og F9 på computeren. 14

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes faglige niveau 5 Kreativitet, innovation,

Læs mere

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget Sidenr. 19 Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Social- og Protokol Mødedato: 21. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:00 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 1.07, 1. sal

Læs mere

Styrk Mestring - Bryd Mønstre. Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Styrk Mestring - Bryd Mønstre. Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen KOLDING KOMMUNE 12.APRIL 2011 Styrk Mestring - Bryd Mønstre Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen Nr.4 2011 1 Bestilling eller afmelding af personligt eksemplar af Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen:

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Kolding Kommune

Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Kolding Kommune 2012 Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Kolding Kommune Afbestilling af Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen kan ske ved at sende mail til ibha@kolding.dk Nr. 3 20. februar 2012 Indhold

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Hedensted har truffet et valg og går all in

Hedensted har truffet et valg og går all in Hedensted har truffet et valg og går all in Syv kompetencer er den røde tråd i Hedensted Kommunes bestræbelse på at gøre alle børn og unge i alderen 0-18 år klar til uddannelse og job, når de forlader

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Styrk Mestring - Bryd Mønstre. Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Styrk Mestring - Bryd Mønstre. Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen KOLDING KOMMUNE 12. SEPTEMBER 2011 Styrk Mestring - Bryd Mønstre Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen Nr.8 2011 1 Bestilling eller afmelding af personligt eksemplar af Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen:

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel Nøgletal for folkeskoleområdet 2016 Kommunernes Landsforening udarbejder udvalgte nøgletal for folkeskoleområdet. Første gang kommunerne fik tilsendt de centrale nøgletal var i december 2015. Nøgletallene

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:40

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:40 Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:40 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 1. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Sekretariatet - Børn, Skole og Kultur Att: Mads Skødt Andersen. Randers Kommune. Laksetorvet 8900 Randers. Stevnstrup, den

Sekretariatet - Børn, Skole og Kultur Att: Mads Skødt Andersen. Randers Kommune. Laksetorvet 8900 Randers. Stevnstrup, den Munkholmskolen Bymarksvej 18, Stevnstrup 8870 Langå Sekretariatet - Børn, Skole og Kultur Att: Mads Skødt Andersen Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Telefon: 89154040 munkholmskolen@randers.dk www.munkholmskolen.skoleintra.dk

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Kolding Kommune

Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Kolding Kommune 2012 Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Kolding Kommune Afbestilling af Nyt fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen kan ske ved at sende mail til ibha@kolding.dk Nr. 6 21. maj 2012 Indhold Synspunkt:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 Center for Børn og Forebyggelse Vi musta jobbe langsigtet Helhedsorienteret og langsigtet indsats inspireret

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2 Sunde unger hele vejen - Kolding s børne- og ungesundhedspolitik Skabelon til institutionernes sundhedsplan Ifølge politikken skal alle institutioner udarbejde en sundhedsplan for alle tre temaer i skoleåret

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion

Regeringen og KL kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og kommer med den første status for kommunernes omstilling til øget inklusion Regeringen og har i Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at der skal ske en årlig afrapportering af status

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere