Anbefalingen kommer fra en arbejdsgruppe under Hovedbestyrelsen og er et led i at realisere Vision 2025, som vi besluttede på Landsmødet 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalingen kommer fra en arbejdsgruppe under Hovedbestyrelsen og er et led i at realisere Vision 2025, som vi besluttede på Landsmødet 2012."

Transkript

1 Februar 2014 Kære KFUM og KFUK ere VELKOMMEN TIL DEBAT om KFUM og KFUK i Danmarks nye aktivitetsprofiler. Her har I debatoplægget Aktiviteter for flere. Oplægget anbefaler, at vi fremover styrker vores fokus på aktiviteter for at nå ud til flere børn og unge. Den samlede anbefaling er, at vi fremover fokuserer på tre overordnede aktivitetsprofiler: Musik og performance Lokalt engagement Festival og lejr Anbefalingen kommer fra en arbejdsgruppe under Hovedbestyrelsen og er et led i at realisere Vision 2025, som vi besluttede på Landsmødet Frem mod Landsmødet 2014 til efteråret er vi i Hovedbestyrelsen værter for en debat, hvor I er inviteret med til at gøre forslaget om aktivitetsprofiler endnu bedre og muligt at føre ud i livet, når vi sammen har truffet den endelige beslutning på Landsmødet. I kan tage del i debatten her: National debatevent for alle medlemmer, landsudvalg, ansatte og Hovedbestyrelsen 29. marts kl på Silkeborg Højskole Lokale debatmøder for alle medlemmer 29. april kl i Kolding 8. maj kl i Roskilde 13. maj kl i Aulum Send høringssvar, kommentarer og forslag til Hovedbestyrelsen på Frem til 1. juni Kom med kommentarer, billeder og likes på facebook i gruppen KFUM og KFUK for flere Frem til Landsmødet Vi ser frem til en levende og vigtig debat. Ses derude! De bedste hilsner Hovedbestyrelsen KFUM og KFUK i Danmark Har du ikke allerede set filmen, der lancerer forslaget til aktivitetsprofiler, kan du se den på og i Facebookgruppen KFUM og KFUK for flere

2 JANUAR 2014 Aktiviteter for flere Oplæg til KFUM og KFUK i Danmarks Hovedbestyrelse om KFUM og KFUK s nye aktivitetsprofiler: Musik og performance Lokalt engagement Festival og lejr

3 ARBEJDSGRUPPEN BESTÅR AF: Johanne Amalie Lodberg, KFUM og KFUK i Sundbyerne Helene Høg Friis, KFUM og KFUK i Esbjerg Thorkild Specht, KFUM og KFUK i Odense Simon Rasmussen, HB, KFUM og KFUK i Gellerup Henriette Lynderup, HB, KFUK og KFUM s Hovedforening Gitte Boye Sandbjerg, udviklingskonsulent i KFUM og KFUK i Danmark Jørgen Kvist, generalsekretær i KFUM og KFUK i Danmark Nicolai Diemer, ledelsessekretær i KFUM og KFUK i Danmark, har været referent ved møderne. 2

4 Resume I arbejdet med at anbefale aktivitetsprofiler har vi analyseret KFUM og KFUK's situation og nået til to hovedproblemer: 1. Hvad er det, vi gør i KFUM og KFUK? 2. Der er for få børn og unge med i KFUM og KFUK. Vores anbefaling af aktivitetsprofiler skal ses som svar på disse spørgsmål og indeholder derudover en ændret selvforståelse i retning af større fokus og bevidsthed på aktiviteterne. I forlængelse heraf peger vi på, at der er brug for en grundlæggende forståelse af, at ekstern kommunikation drejer sig om aktivitetskommunikation. Ud fra en række kriterier anbefaler vi tre aktivitetsprofiler. En aktivitetsprofil er en ramme for en gruppe af beslægtede aktiviteter. Vores anbefaling af de tre aktivitetsprofiler Musik og performance, Lokalt engagement, Festival og lejr - skal ses som en samlet anbefaling. Idet vi ikke kan forestille os KFUM og KFUK uden kristendom og en international selvforståelse, forstår vi disse som tværgående dimensioner, der gennemsyrer alt i organisationen. Det kan alt sammen kommunikeres sådan: KFUM og KFUK er en frivillig, kirkelig børne- og ungdomsorganisation, der har tre aktivitetsprofiler: Musik og performance, Lokalt engagement, Festival og lejr. MUSIK OG PERFORMANCE LOKALT ENGAGEMENT FESTIVAL OG LEJR DET VI GØR Ten Sing Tween Sing Familiekor YMCA Digital Young Creatives Kampagner Mentorordninger Aktivitetsklubber Måltidsfællesskaber Børnefestival Efterskolefestival Konfirmandfestival Lejre VÆRDIER DET VI VIL VISION FORMÅL 3

5 Indledning OPGAVEN Det har været arbejdsgruppens opgave at give anbefalinger til, hvordan KFUM og KFUK i Danmarks værdibaserede aktivitetsindsatser fremover kan fokuseres strategisk i en række aktivitetsprofiler og anbefale hvilke aktivitetsprofiler, det skal være. Opgaven er beskrevet i gruppens kommissorium (bilag 1). Af kommissoriet fremgår det, at aktivitetsprofilerne skal have flere funktioner: De skal være med til at give KFUM og KFUK en mere afklaret identitet og tydeligere profil De skal indfange, hvad vi mener, vi som organisation kan tilbyde samfundet omkring os De skal være retningsgivende for vores prioritering af indsatser og ressourcer nationalt BAGGRUNDEN Den overordnede baggrund for gruppens nedsættelse og fokus er Vision 2025, der blev vedtaget på Landsmødet 2012: I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv. Det har været arbejdsgruppens opgave at bygge videre på intentionen og ambitionerne i visionen. I forlængelse af visionen vedtog Landsmødet 2012 en strategi på ni målsætninger, der udstikker retning for, hvordan visionen i de næste to-fire år skal udleves i KFUM og KFUK i Danmark. Den mere specifikke baggrund for gruppens nedsættelse og fokus fremgår således af strategiens punkt 1.B: 1.B) KERNEPROGRAMMER Målsætning: KFUM og KFUK skal udmønte visionen i kerneprogrammer, som foreningerne bruger til at møde børn og unges behov lokalt. At iværksætte en samlet programudvikling for kerneprogrammerne At fokusere støtten til foreningsudvikling på at lave lokale tilbud til børn og unge, som tager udgangspunkt i en analyse af relevans i det pågældende område Målepunkter: Inden udgangen af 2014 er der defineret et antal kerneprogrammer og udarbejdet en struktur for organiseringen i KFUM og KFUK omkring disse programmer I 2014 udkommer et idé-materiale til foreningerne, som beskriver muligheder inden for alle kerneprogrammer UDVALGETS ARBEJDE Vi har holdt fem møder, og undervejs hentet input udefra. Forskellige processer er gennemført og har bragt os langt i analysen af KFUM og KFUK og af KFUM og KFUK's omverden; og det har kastet MANGE overvejelser, kommentarer, ideer og forslag af sig. I forlængelse heraf har den sværeste opgave været at skære fra og fokusere vores anbefalinger. Vi er imidlertid overbeviste om, at vi er nået frem til en prioritering, der kan udvikle KFUM og KFUK frem mod Vision I begyndelsen af arbejdet og løbende har vi brugt meget tid på en begrebsmæssig afgrænsning og afklaring af ordet kerneprogrammer. Vi synes ikke det er et klarhedsgivende ord, og har i stedet valgt at bruge ordet aktivitetsprofiler. I det følgende taler vi således om KFUM og KFUK s nye aktivitetsprofiler, som vi forstår som rammer for en gruppe af beslægtede aktiviteter. Vi har tænkt aktivitetsprofilerne ind i den samme tidsramme, som KFUM og KFUK s Vision 2025 opererer med. Vi vil nå dette mål ved: At definere de kerneprogrammer for børn og unge, som landsbevægelsen vil tilbyde: f.eks. uddannelse af frivillige, kristendom, internationale oplevelser, sang og musik, lektiecafé, festivals? 4

6 EN STRATEGISK FOKUSERING: Aktiviteter for flere Vi betragter arbejdet med at udvælge et sæt af aktivitetsprofiler som et strategisk og kommunikativt arbejde. Af kommissoriet fremgår det, at aktivitetsprofilerne skal være med til at give KFUM og KFUK en mere afklaret identitet og en tydeligere profil. Det er vores vurdering, at KFUM og KFUK i forhold til formål og vision (se bilag 2) har formuleret sig ganske præcist og afklaret, mens der er brug for større klarhed på, hvad det er vi gør. Derfor er det et selvstændigt mål at valget af aktivitetsprofiler vil gøre det klarere for både os selv og vores omverden, hvad det er vi gør, og derved gøre vores foreninger og aktiviteter mere åbne for flere. Aktiviteter for flere er derfor den korte overskrift for den ønskede retning for KFUM og KFUK s fremtid. Det er samtidig udtryk for, at vi har tillid til vores formål og vision, og forstår dem sådan at det drejer sig om, at flest mulige skal møde og mærke evangeliet. PROBLEM 1: Hvad LAVER vi egentlig i KFUM og KFUK? I KFUM og KFUK er vi gode til at formulere, hvad vi gerne vil give til børn og unge. Vi vil for eksempel være dem, der gør en forskel for børn og unge lokalt, og vi vil skabe gode fællesskaber og give kristne værdier videre. Vi har også nye visioner og nye slogans. Vi er stærke på formål, vision og værdier. Det er langt vanskeligere præcist at beskrive, hvilke aktiviteter vi udbyder. Ikke desto mindre er det naturligvis ofte det, personer uden for organisationen spørger om og prøver at forstå. OK, I er ikke spejdere, men hvad laver I så? Igennem KFUM og KFUK s historie er der flere gange ud af vores organisation skabt nye, selvstændige organisationer. Lidt karikeret kan man sige, at Spejderne løb med rafterne, Idrætten løb med bolden og det sociale arbejde løb med diakonien. Det er blevet KFUM og KFUK s svaghed, at vi ikke har nogen bestemt aktivitet og dermed heller ingen bestemt form, som omverdenen hurtigt kan identificere sig med. Dette har bragt os i en kommunikationsmæssig vanskelig situation. Ten Sing er imidlertid et godt eksempel på en aktivitet, hvor vi præsenterer en konkret og præcis form. Ten Sing har haft en bred appel og et konkret indhold, der enkelt lader sig kommunikere. SVAR 1: Kommunikér hvad vi gør Vi mener, det er vigtigt, at KFUM og KFUK generelt bliver meget tydelig på aktiviteten, og at der er behov for en vis grad af ensartethed i aktiviteter, hvilket svarer til hele formålet med at udvælge et begrænset antal aktivitetsprofiler. Et forøget fokus på aktiviteten og den eksterne kommunikation heraf må imidlertid IKKE betyde at det gode fællesskab, værdierne og holdningerne forsvinder. Det er tværtimod målet at styrke fællesskabet, værdierne og holdningernes troværdighed. Dvs. at få ord og handling til at hænge tæt sammen. Man kommunikerer og sælger sig på en aktivitet, mens det man husker, er værdierne. Vi har opstillet en model, der viser sammenhængen mellem KFUM og KFUK s værdier og aktiviteter det vi i KFUM og KFUK vil og det vi gør (se næste side). Modellen illustrerer, at formålet, visionen og værdierne er udgangspunktet for KFUM og KFUK og er den måde, hvorpå vi formulerer, hvad vi vil. Formålet leder frem til visionen. Af formålet og visionen vokser vores værdier. Aktivitetsprofilerne er udtryk for det vi gør de er formen, vores aktiviteter. Både formål, vision og værdier er til stede i aktivitetsprofilerne. Men for ofte er vi upræcise og utydelige på aktiviteten, og mange grene af KFUM og KFUK har ikke et fælles tredje, man kan være sammen om. 5

7 FORMÅL DET VI VIL VISION VÆRDIER DET VI GØR AKTIVITETSPROFIL AKTIVITETSPROFIL AKTIVITETSPROFIL Set indefra i KFUM og KFUK aflæser og forstår vi ofte organisationen ud fra følgende rækkefølge: Formål vision værdier aktiviteter. Men står man udenfor er rækkefølgen oftest omvendt: Man starter med at forholde sig til, om man vil være med i aktiviteten. Derfor skal den eksterne kommunikation svare til denne tilgang til KFUM og KFUK. Dvs. at den eksterne kommunikation skal være aktivitetsbaseret kommunikation. Nedenfor er modellen derfor vendt om, og giver nu et bedre udgangspunkt for en fornyet selvforståelse med fokus på aktiviteten og ekstern kommunikation heraf. Fokus på aktiviteter har som konsekvens, at vi anbefaler aktivitetsprofiler der ikke er defineret ud fra aldersmæssige målgrupper. Lidt firkantet kan man måske sige, at vi hidtil har kommunikeret: Vi tror. Vil du være med til det? Fremover må tænkningen og kommunikationen være: Vi gør... Kom og vær med, og mød og mærk vores værdier, tro og tanker. DET VI GØR AKTIVITETSPROFIL AKTIVITETSPROFIL AKTIVITETSPROFIL VÆRDIER DET VI VIL VISION FORMÅL 6

8 PROBLEM 2: For få børn og unge KFUM og KFUK er afhængig af kontingentbetalinger og tilskud på landsplan via DUF (driftstilskud) og på lokalt plan via kommunale tilskud. For at kunne leve op til visionen om at være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper har KFUM og KFUK brug for flere børn og unge. P.t. falder medlemstallet for dem, der er under 30 år. SVAR 2: Skarpere prioritering og profilering af aktiviteter Aktivitetsprofilerne rummer de aktiviteter, som Landsorganisationen understøtter med inspirationsmaterialer, udviklingskonsulenter mv. Aktivitetsprofilerne skal ikke nedlægge de mange gode aktiviteter, der foregår i KFUM og KFUK s 150 foreninger, men inspirere til nye. I øvrigt har vi set vores udvalgsarbejde som en forlængelse af det arbejde, FremtidsForum fremlagde i Her blev der lagt vægt på behovet for at sænke tærsklen og at søge den lokale relevans for at få flere medlemmer. Et helt centralt succeskriterium for valget af aktivitetsprofiler er derfor, at de skal kunne invitere nye målgrupper indenfor, og gøre det lettere for KFUM og KFUK s foreninger at imødekomme lokale behov. Aktivitetsprofilerne skal medvirke til, at vi fornyer os og har de tilbud, som vi tror, at børn og unge i dag og i de kommende år vil efterspørge. Med aktivitetsprofilerne ønsker vi at etablere nye, nødvendige og store porte ind til KFUM og KFUK tilbud med en lav tærskel, der rammer bredt og rammer nye målgrupper. Gennemgående aktiviteter Der er ting ved KFUM og KFUK, som går på tværs og derfor ikke kan rubriceres og reduceres til én aktivitetsprofil. KFUM og KFUK er en del af verdens største ungdomsbevægelse, og har et klart kristent formål. Derfor har vi ikke ment, at det ville give mening at gøre kristendom eller det internationale til aktivitetsprofiler. På tværs af forskellige aktiviteter er vores selvforståelse bundet af det kristne formål og af at vi er medlem af YMCA og YWCA - og dermed grundlæggende internationale. Hverken kristendom eller det internationale kan eller skal reduceres til kun at gælde i en og dermed ikke i de andre aktivitetsprofiler. De skal tænkes på tværs, fordi de er så grundlæggende for KFUM og KFUK, at de vil være til stede i alle aktivitetsprofilerne. I øvrigt forstår vi lederuddannelse og kommunikation som afgørende, tværgående forudsætninger for at drive og udvikle KFUM og KFUK såvel som andre frivillige organisationer. Kriterier for valg af aktivitetsprofiler Rigtigt mange aktiviteter vil kunne laves indenfor KFUM og KFUK s formål, vision og værdier. Vores formål, vision og værdier dikterer ikke én eller nogle bestemte aktiviteter. Det er altså ikke entydigt, hvad vi skal gøre. Valget af aktivitetsprofiler er derfor netop et valg, som kunne være gjort anderledes og stadig være godt KFUM og KFUK-arbejde. I vores anbefaling af aktivitetsprofiler har vi været styret af følgende kriterier: Udfylder aktivitetsprofilen et reelt behov blandt børn og unge (som ikke er dækket af andre foreninger)? Er aktivitetsprofilen enkel at formidle? Skaber den billeder af aktiviteter, man kan gå til/være aktiv i? Tror vi, at aktivitetsprofilen flytter noget? Gør vi noget nyt? Bygger aktivitetsprofilen på noget, vi allerede er gode til? Åbner aktivitetsprofilen porten for nye målgrupper og flere deltagere/medlemmer? 7

9 Det fælles På tværs af de forskellige aktiviteter, aldersgrupper og aktivitetsprofiler er der noget, der er fælles, vores værdier. Det fælles kan formuleres sådan: Vi støtter nye generationer i at gøre en forskel for hinanden i Danmark og internationalt. Vi viser at verden er skæv og at vi i fællesskab kan gøre noget ved det: - sammen Vi skaber gode fællesskaber, præget af rummelighed og tolerance, hvor børn og unge kan udvikle sig, få gåpåmod og givende oplevelser sammen. - frivilligt Vi er båret af frivillighed og oplever, at vi som frivillige skaber værdi for fællesskabet og os selv - for Gud og hvermand Vi står for kristendom i handling. Vi engagerer os i medmennesket, fællesskabet og verden omkring os. Børn og unge skal vide, de kan tro på Gud og at Gud tror på dem. 8

10 FORSLAG TIL AKTIVITETSPROFILER: Musik og performance Musik og performance giver børn og unge mulighed for at udvikle deres kreativitet og talent i fællesskaber gennem musik, drama, dans, scenekunst og digitale medier. KONCEPTER Ten Sing, Tween Sing, Kids Sing Fælles udvikling af opsætninger, der består af musik, drama, dans, teknik Grupper mødes jævnligt og deltager desuden i festivaler/arrangementer med egne produktioner og for at udvikle nyt sammen. På festivalerne finder grupperne inspiration til arbejdet derhjemme. Familiekor Sang- og musikaktiviteter for hele familien. Der arbejdes med kor, musicals mv. YMCA Digital, Young Creatives Giver børn og unge mulighed for at udtrykke sig gennem digitale, kreative og sociale medier. Musik- og Performance-huse med øvelokaler og mulighed for at indspille musik, producere musikvideoer mv. Se: com/the-young-creative, partners/ymca FORTÆLLINGER Musik og Performance har igen været på banen med et nyskabende og interessant koncept. Denne gang er det en flok unge som sammen har skabt hittet Join me. 20 unge, har hver især kommet med en strofe til sangen eller en del af melodien og hen over en weekend har de sammen produceret sangen samt indspillet en video i Musik og performance- house. KFUM og KFUK i Danmark har øvelokaler 5 steder i landet, hvor man altid er velkommen. Grupperne opstår via netværket Young Creatives eller foregår i de permanente Ten Sing grupper som findes 20 steder i landet. Familiekoret giver gode muligheder for at møde andre familier. Som enlig mor er det rart at være et sted, hvor der er plads til alle, og hvor både børn og voksne kan være sammen om den samme aktivitet, fortæller Sigrid som deltager i KFUM og KFUK i Karlslundes Familiekor sammen med sin søn Sylvester på 6 år. Koret mødes en gang om ugen, og alle er velkomne til to timers sang og musik. På nogle af øveaftenerne deles deltagerne op i mindre grupper, enten efter alder eller efter aktivitet. SUCCESKRITERIER DELTAGER-PERSPEKTIV KFUM og KFUK giver børn og unge mulighed for - og redskaber til - at være aktive samfundsborgere gennem medbestemmelse og indflydelse på det de skaber. Der er plads til de udadvendte, der optræder, og de mere stille, der er bag kameraet eller bag skærmen. Deltagerne mærker, at de er en del af fællesskabet, og at de udvikler deres kreative side. Frivillige vælger at bruge deres tid med deltagerne, da det er nemt og overskueligt, og de kan se, de gør en forskel. SUCCESKRITERIER KFUM OG KFUK-PERSPEKTIV KFUM og KFUK bygger videre på erfaringerne fra Ten Sing og når nye målgrupper og bliver kendt for at være en fritidsaktivitet, hvor der er fokus på det gode fællesskab samtidig med at man kan udvikle sine egne musiske og kreative evner. KFUM og KFUK skabe en platform for miljøer af kreative og innovative børn og unge, som kan være med til at udvikle organisationen. KFUM og KFUK får med YMCA Digital et nyt skarpt, profileret fritidstilbud til unge (som Ten Sing). Vi når nye målgrupper af deltagere og frivillige, og vi bliver anerkendt for at ruste unge til at navigere i den digitale verden og udvikle deres evner til at bruge medierne dygtigt. YMCA Digital-klubberne bidrager til øget PR for KFUM og KFUK s øvrige aktiviteter. 9

11 Lokalt engagement Lokalt engagement rummer KFUM og KFUK s involvering i lokalsamfund. Her skaber vi rammer for nærvær og venskaber. KONCEPTER Kampagner Tiltag som Gør noget! giver børn og unge mulighed for at deltage i deres lokale omgivelser med initiativer, som aktiverer andre end KFUM og KFUK s kernemedlemmer. Deltagerne oplever at have indflydelse på deres nærmiljø gennem enkelte happenings eller større forandringsprocesser. En styregruppe, som har mod på projektet, kan opstille udfordring, idéer el. lign., som derefter spredes til alle interesserede i og uden for organisationen. Mentorordninger Børn og unge får gennem mentorordninger mulighed for at møde jævnaldrende eller ældre forbilleder, som de kan lære af og spejle sig i, når disse mangler i deres hverdag. Mentorerne engagerer sig i den enkeltes behov, og der skabes en gensidig positiv relation mellem mennesker af forskellige nationaliteter, etnicitet, familiære baggrunde, køn osv. Aktivitetsklubber KFUM og KFUK s lokale aktivitetsklubber giver skoleelever oplevelser og nye bekendtskaber udenfor deres vante skoleklasser. Gennem værdier og aktiviteter, der er forskellige fra dem i skolen eller til fodbold, skabes der i klubberne et frirum for mange børn og unge, som oplever en øget forskellighed i de mennesker og værdier de møder i løbet af en uge. Her er det sociale samvær i centrum og alle er velkomne. Måltidsfællesskaber Med fokus på madlavning mødes man og danner fællesskaber. Det kan være naboer fra vejen eller opgangen, kollegaer osv. der mødes på tværs af generationer og er fælles om madlavningen. I et flygtigt hverdagsliv har vi brug for at værne om fællesskabet i vores nære relationer. Det sker, når måltidet binder mennesker i et lokalmiljø sammen og der er tid til hinanden. FORTÆLLINGER I oktober måned mødtes en ny klub i Vildbjerg med en usædvanlig sammensætning. Byen har i de seneste år haft en tilgang af ægtepar fra Østeuropa, og indbyggerne har derfor søgt muligheder for at skabe nye internationale bekendtskaber. Og sidste efterår skete der noget som en del af KFUM og KFUK s kampagne Gør noget! tog fire af byens kvinder initiativ til at starte den nye kvindeklub, som mødes en gang om måneden. Vi mødes altid privat, og så laver vi forskellige ting som debataftner, kreative ting, eller måske ser vi en film, som vi snakker om bagefter. Det er meget forskelligt, men altid noget, hvor vi kan udveksle tanker og idéer, fortæller Birgitte Larsen, som har været med fra begyndelsen. En anden af kvinderne fortæller, at det er rigtig spændende at mødes på tværs af kulturer så tæt på ens eget hjem. Det er blevet meget nemmere at være en del af lokalsamfundet, forklarer Dominika Tust fra Polen. Utallige opfordringer på Facebook og Twitter har den seneste tid forsøgt at lokke beboerne i Store Lilleby til at støtte op om den lokale Nabo-dag arrangeret af engagerede personer fra KFUM og KFUK i Store Lilleby. Lørdag eftermiddag løb det hele af stablen, og mange tog imod tilbuddet. Formanden for KFUM og KFUK udtaler: Det er gået over al forventning. Rigtig mange har taget idéen til sig og har inviteret deres naboer indenfor. Også i vores foreningsbygning har vi inviteret indenfor til kaffe, skattejagt mm., og det har været godt besøgt. Vi bor tæt sammen, og alligevel kender vi slet ikke hinanden. Det vil vi gerne gøre op med og det synes vi i høj grad, denne eftermiddag har bidraget til. SUCCESKRITERIER DELTAGER-PERSPEKTIV Deltagerne oplever at kunne øve indflydelse på det nære samfund, de er en del af og forandre det til det bedre. Man mødes om sager frem for værdier; det gør, at flere føler sig inkluderede. Når flere er med, føles det som et stærkere fællesskab. Deltagerne kommer første gang, fordi man kan se det behov, som aktiviteten adresserer, hvad enten det er ens eget behov eller et behov i lokalsamfundet. Man kommer igen, fordi man får opbygget stærke relationer til de andre, frivillige og deltagere. SUCCESKRITERIER KFUM OG KFUK-PERSPEKTIV Koncepterne åbner sig for nye målgrupper gennem deres fokus på mennesker i fællesskaber. Uanset evner og overbevisning kan alle blive en del af disse fællesskaber. Modsat kaffeklubber, der lukker sig om sig selv, fordrer Lokalt engagement en opmærksomhed på omgivelserne. KFUM og KFUK bliver kendt for at engagere sig der, hvor de er og lever. Koncepterne fungerer både på landet og i byen. 10

12 Festival og lejr KFUM og KFUK skaber festivaler og lejre, hvor børn og unge deltager aktivt, mærker store fællesskaber og får oplevelser med voksne, der vil dem. KONCEPTER Børnefestival, TeenEvent, Wonderful Days, Familiefestival De enkelte festivaler er målrettet og tilpasset de pågældende målgrupper. Festivalerne giver deltagerne store oplevelser sammen med mange andre. Deltagerne involveres i festivalens opbygning og aktiviteter. Efterskolefestival Sammen med frivillige og lærere forbereder og opbygger eleverne selv festivalen efterskoler deltager med alle deres elever som en integreret del af skolens undervisning. Konfirmandfestival Sammen med frivillige og præster forbereder og opbygger konfirmanderne selv festivalen. Vi vil gerne bidrage til en ændring, så traditionel konfirmandundervisning suppleres med festivaler og lignende. Familielejre, lokale/regionale weekendog sommerlejre Lejre giver mulighed for sport, løb, badning, bål og sang. Gennem mange forskellige aktiviteter er deltagerne sammen med andre fra deres nærområde og oplever tid til at styrke de nære relationer. FORTÆLLINGER Sommeren har ikke kun givet nye varme-rekorder, men også rekorder på landets KFUM og KFUK-festivaler og camps. Mere end børn, unge og voksne har været engageret i årets festivals. 14 festivaler for konfirmander, mini-konfirmander, Ten Sing, efterskoler og 10 camps for bedsteforældre og børnebørn, singler, familier, og blandt andet mere end 400 børn som landets kommuner har ønsket at give en særlig oplevelse denne sommer. unger. Og samtidig lære en masse andre frivillige at kende, som også brænder for det her. SUCCESKRITERIER DELTAGER-PERSPEKTIV Deltagerne oplever aktiviteterne som en succes, fordi de er involverende og udfordrende og udviklet af frivillige og deltagerne sammen. Deltagerne kommer, fordi aktiviteterne er anderledes og sjove, og de kommer igen, fordi de oplevede at blive set, og fordi aktiviteterne gjorde det let at skabe nye fællesskaber. I det store fællesskab oplever deltagerne samtidig det nære fællesskab. Deltagere med særlige behov deltager på lige fod med øvrige deltagere. De frivillige tiltrækkes af at være en del af et intenst arbejdsfællesskab omkring festivalen og får mulighed for at bidrage med forskellige kompetencer. SUCCESKRITERIER KFUM OG KFUK-PERSPEKTIV Festivalerne er de store og nødvendige porte for at skabe en større volumen i KFUM og KFUK. For mange nye deltagere bliver festivalerne/lejrene indgangen til deres videre KFUM og KFUK-engagement. Vi er kendt for at være den kirkelige organisation, der laver festivaler for børn, unge og familier. Gennem festival-formen lærer vi at praktisere større rummelighed. Frivillige har stået i kø for at hjælpe på KFUM og KFUK s festivaler denne sommer. Lars Bech har været frivillig for første gang på Performance-camp Nord. Jeg har boet på YMCA hostels forskellige steder i verden, men kendte slet ikke til KFUM og KFUK i Danmark. Det har været fedt at være sammen med 120 børn, der kommer fra alle mulige forskellige baggrunde. Nogle her kan det hele, nogle har det svært i skolen, og nogle har måske bare krudt i røven. Jeg synes, det er fedt, at jeg kan bruge mine evner inden for digital produktion til at lave noget fedt for de her 11

13 BILAG 1 Kommissorium for Kerneprogramgruppen Kerneprogramgruppen er navnet på en ad hoc projektgruppe, der nedsættes af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark med følgende opdrag: FORMÅL OG OPGAVE Kerneprogramgruppen har som formål at udvikle en række anbefalinger til, hvordan KFUM og KFUK i Danmark s værdibaserede aktivitetsindsatser fremover kan fokuseres strategisk i en række kerneprogrammer. Kerneprogramgruppen får til opgave at anbefale hvilke kerneprogrammer og at motivere med begrundelse herfor. BAGGRUND Den overordnede baggrund for gruppens nedsættelse og fokus er Vision2025, der blev vedtaget på Landsmødet Kerneprogramgruppens anbefalinger skal bygge videre på intentionen og ambitionerne i visionen. Visionen lyder som følger: I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv. I forlængelse af visionen vedtog Landsmødet 2012 en strategi på 9 målsætninger, der udstikker retning for, hvordan visionen i de næste 2-4 år skal udleves i KFUM og KFUK i Danmark. Den mere specifikke baggrund for gruppens nedsættelse og fokus fremgår således af strategiens punkt 1.B): NB. Den fremhævede tekst relaterer til Kerneprogramgruppens arbejde 1.B) Kerneprogrammer Målsætning: KFUM og KFUK skal udmønte visionen i kerneprogrammer, som foreningerne bruger til at møde børn og unges behov lokalt. Vi vil nå dette mål ved: At definere de kerneprogrammer for børn og unge, som landsbevægelsen vil tilbyde: f.eks. uddannelse af frivillige, kristendom, internationale oplevelser, sang og musik, lektiecafé, festivals? A t iværksætte en samlet programudvikling for kerneprogrammerne At fokusere støtten til foreningsudvikling på at lave lokale tilbud til børn og unge, som tager udgangspunkt i en analyse af relevans i det pågældende område Målepunkter: Inden udgangen af 2014 er der defineret et antal kerneprogrammer og udarbejdet en struktur for organiseringen i KFUM og KFUK omkring disse programmer I 2014 udkommer et idé-materiale til foreningerne, som beskriver muligheder inden for alle kerneprogrammer MOTIVATION Som pejlemærker for Kerneprogramgruppens arbejde ønsker Hovedbestyrelsen at fremhæve, at kerneprogrammer blandt andet kan have som funktion at: Være med til at give os en mere afklaret identitet og tydeligere profil Indfange, hvad vi mener, vi kan tilbyde samfundet omkring os Være retningsgivende for vores prioritering af indsatser og ressourcer nationalt Kerneprogrammer skal afspejle kernen i vores arbejde hjertet af KFUM og KFUK vores værdier. Kerneprogrammer skal være udtryk for mere end blot vores aktiviteter. Med andre ord skal de ikke blot definere, hvad vi gør, men også hvorfor vi gør det. Samtidig ønsker Hovedbestyrelsen, at Kerneprogramgruppen vil arbejde med blik for, hvordan vi skaber dynamik i samspillet mellem nationalt definerede kerneprogrammer og vores stærke fokus på lokal relevans. PRODUKT Hovedbestyrelsen forventer, at Kerneprogramgruppens anbefalinger bliver samlet i en skriftlig rapport, der vil være møntet Hovedbestyrelsen, men som også vil blive læst af ansatte og medlemmer af landsudvalg. Desuden forventes det, at Kerneprogramgruppen fremlægger anbefalingerne mundtligt over for Hovedbestyrelsen for at give mulighed for 12

14 gensidig dialog omkring anbefalingerne. Herefter overtager Hovedbestyrelsen arbejdet med at definere kerneprogrammer frem mod Landsmødet ARBEJDSFORM Kerneprogramgruppen tilrettelægger selv sit arbejde inklusiv metode, mødeformer og mødehyppighed. Hvor det vurderes relevant, kan gruppen invitere eksterne ressourcer for at styrke arbejdet. TIDSRAMME Kerneprogramgruppen nedsættes i foråret 2013 og mødes første gang i forsommeren Senest ved udgangen af 2013 skal gruppen aflevere rapporten til Hovedbestyrelsen, så dette kan drøftes på Hovedbestyrelsens møde i januar Hovedbestyrelsen arbejder herefter videre med anbefalingerne med henblik på at indstille et endeligt forslag til debat og vedtagelse på Landsmødet i november ØKONOMI Kerneprogramgruppen har kr. til rådighed til transport, forplejning og eventuelle eksterne ressourcepersoner. SAMMENSÆTNING Hovedbestyrelsen udpeger medlemmerne af Kerneprogramgruppen, der består af 2 repræsentanter fra Hovedbestyrelsen, 1-2 landsudvalgsmedlemmer, 1-2 frivillige med lokal profil samt 1-2 udviklingskonsulenter med faglige inputs. Generalsekretæren deltager ex officio som sekretær. Dette kommissorium er vedtaget af Hovedbestyrelsen, april

15 BILAG 2 Formål for Landsorganisationen KFUM og KFUK i Danmark KFUM og KFUK er en børne- og ungdomsbevægelse, som har til formål at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. KFUM og KFUKs mission: Forkyndelsen finder sted blandt børn, unge og voksne ud fra Bibelen: Til styrkelse af tro og fællesskab, Til deltagelse i menighedens liv, i mission og tjeneste, og Til ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund. KFUM og KFUK s grundlag er bekendelsen til den treenige Gud. Gud sendte sin Søn for at frelse verden, og Gud sender sin Ånd for at oplyse og vejlede, så mennesker sendes ud med evangeliet. Denne sendelse ser KFUM og KFUK sig som en del af. KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse og bygger på Folkekirkens evangelisk-lutherske lære. KFUM og KFUK i Danmarks vision I 2012 vedtog KFUM og KFUK i Danmark denne vision: I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv. 14

Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025

Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025 Punkt 4.1 Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025 FORSLAG: KFUM og KFUK i Danmark prioriterer frem mod 2025 sine aktiviteter inden for fem aktivitetsprofiler: Musik og Performance Festivaler og lejre

Læs mere

PUNKT 4.1 Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025

PUNKT 4.1 Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025 PUNKT 4.1 Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025 FORSLAG: KFUM og KFUK i Danmark prioriterer frem mod 2025 sine aktiviteter inden for tre aktivitetsprofiler: Lokale aktivitetsmiljøer Festivaler og

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

PUNKT 2 Rapportering på handlingsplan 2012-14

PUNKT 2 Rapportering på handlingsplan 2012-14 PUNKT 2 Rapportering på handlingsplan 2012-14 Hovedbestyrelsens og medarbejdernes tilbagemelding til Landsmødet om, hvad der er sket siden sidste Landsmøde i forhold til de vedtagne målsætninger: 1.a:

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

Gør noget Print-selv-ark til Idéudvikling. Introduktion Kortlægning Idéudvikling Handlingsplan

Gør noget Print-selv-ark til Idéudvikling. Introduktion Kortlægning Idéudvikling Handlingsplan Introduktion Kortlægning Idéudvikling Handlingsplan Varighed ca. 2 timer Gør noget Print-selv-ark til Idéudvikling Vi vil åbne vores fællesskaber og gøre en forskel i lokalsamfundet Introduktion Gør noget

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Landsmøde 2014. PUNKT 7 + 8 Valg til Hovedbestyrelsen

Landsmøde 2014. PUNKT 7 + 8 Valg til Hovedbestyrelsen PUNKT 7 + 8 Valg til Hovedbestyrelsen Til Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark er opstillet følgende kandidater, der præsenteres på de følgende sider. Bjarke Buhl, KFUM og KFUK i Hammerum/Gjellerup

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Velkommen til flere Inspiration til at invitere flere med i KFUM og KFUK

Velkommen til flere Inspiration til at invitere flere med i KFUM og KFUK Velkommen til flere Inspiration til at invitere flere med i KFUM og KFUK Kære bestyrelse I KFUM og KFUK vil vi byde velkommen til flere. Vi har aktiviteter og et budskab, som bare kalder på at blive delt

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Valg til Hovedbestyrelsen

Valg til Hovedbestyrelsen PUNKT 7+8 Valg til Hovedbestyrelsen Til Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark er opstillet følgende kandidater, der præsenteres på de følgende sider. Jens Christian Kirk, KFUM og KFUK i Snejbjerg

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Lokale foreningshuse for børn, unge og familier

Lokale foreningshuse for børn, unge og familier Lokale foreningshuse for børn, unge og familier ISION SAMhuset er nutidige og samfundsrelevante lokale foreningshuse for børn, unge og familier. SAMhuset sætter rammerne for forpligtende fællesskaber,

Læs mere

Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole. Selvevaluering 2004/05

Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole. Selvevaluering 2004/05 Sydvestjyllands Efterskole som kristen efterskole Selvevaluering 4/5 1 Spørgsmål Piger 9.kl. Piger 1. kl. 1 2 3 1 år 2 år 1 år 2 år 29 7 19 4 IM LM KFUM FDF Spejd. IM LM KFUM FDF Spejd. 13 1 9 5 2 15 9

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B)

Læs mere

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt ÅRSTEMA ENGAGEMENT -gør det frivilligt,medmenneskeligt og gør det nu! Engagement kan udleves på mange måder: 1) Nogle yder en stor indsats med at lægge et alsidigt og spændende program for klubmøderne

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013.

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. Fora - læring og kreativitet i fællesskab, 2014 Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. På landsmødet i maj 2014 stemte de delegerede ja

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) x Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.15 Ansvarlig: BSK Overskrift

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det.

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det. Indledning: Dette dokument er udarbejdet af styregruppen bag det tidligere benævnte projekt FDF version 2.0 og skal betragtes som et debatoplæg med henblik på at målrette og styrke FDFs strategiske arbejde.

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark

Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark 1. Respekt for bidragyderes integritet og handlefrihed den glade giver 1.1 Frivillige indsamlere Frivillige indsamlere og indsamlingsprojekter

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres STØTTEFORENINGEN FOR DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER INVITERER JER TIL AT VÆRE EN DEL AF VORES ÅRSPROJEKT OG FEJRINGEN AF DKM S 25 ÅRS JUBILÆUM I 2013 Sigurd Barrett og Danmarks Kirkelige Mediecenter fortsætter

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Vil du være med til at skabe fremtiden?

Vil du være med til at skabe fremtiden? Vil du være med til at skabe fremtiden? UCHANGETHEWORLD VILJE, LYST OG ENGAGEMENT TIL AT GØRE EN FORSKEL Som frivillig i UNGE4UNGE er du en del af et netværk, hvor du vil møde mange unge fra hele Aarhus.

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

Reformationsjubilæet 2017

Reformationsjubilæet 2017 Navn: Efterskolefestival 2017: Individ og fællesskab Fra Luther til 2017 v. Peter Sørensen KFUM/KFUK Emne: Læringsfestival for efterskoleelever. Målgruppe: Efterskoleelever i 8. til 10. klasse. Tid, sted

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere