Ungepakken hvad er det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungepakken hvad er det?"

Transkript

1 UUV den 14. februar 2011 Artikel 1, den første af 7 UUV-artikler om ungepakken Ungepakken hvad er det? En række lovændringer er trådt i kraft i 2010 og senest her ved årsskiftet Lovændringerne har baggrund i en politisk aftale fra 2009 som et stort flertal i folketingen står bag. Målet er, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, således Danmark arbejder sig frem mod målsætningen om, at 95% gennemfører en ungdomsuddannelse i Ungepakken er betegnelsen for den politiske aftale som regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de Radikale indgik den 5. november Ungdomspakken består af forskellige elementer, der samlet skal bevæge Danmarks uddannelsesprofil i den rigtige retning. Vejledningen af de unge i grundskolen skal være prioriteret, således at alle ikke skal have den samme vejledning af UUV. Unge der vurderes af få svært ved at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse skal have vejledningens og skolens særlige bevågenhed. Vejledningen kan iværksætte særlige afklarende forløb med besøg på ungdomsuddannelser, erhvervspraktik og vejledningssamtaler med den unge og den unges forældre. Alle unge i skolen skal have en god kollektiv vejledning om uddannelsessystemet, vejledningsordningerne, uddannelsesguiden, valg og konsekvenser af valg og introduktion til introduktionsforløb på ungdomsuddannelserne og erhvervspraktik. Den 1. januar 2011 gik den nationale evejledningsportal i luften med tilbud om vejledning via telefon, chat, mail og sms. Den nationale virtuelle vejledning er et supplement til den nationale vejledningsportal der giver svar på alle uddannelser i forhold til varighed, optagelse, uddannelseslængde og indhold, job- og videreuddannelsesmuligheder efter ungdomsuddannelsen. evejledningen kan kontaktes dagligt frem til kl. 22 og i weekenden frem til kl. 20. Der er i år etableret en national database, der skal forsyne de kommunale UUV centre med information om de unges uddannelses- og beskæftigelsesprofil, således kommunernes myndighedskrav om uddannelsespligt for gruppen af årige kan overholdes. Uddannelsesparat, -pligt og pålæg Ungepakkens lovgivning har strammet rebet omkring de unge. Efter grundskolen skal eleverne vurderes uddannelsesparate i forhold til enten en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Er den unge ikke vurderet uddannelsesparat skal der laves en plan for den unge. For unge mellem 15 og 17 år er der uddannelsespligt. Det vil sige, at den unge kontaktes at sit lokale UUV center hvis der ikke er indberetning om en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet. Hvis den unge vælger at blive liggende hjemme på sofaen, kan dette valg få konsekvenser for ungeydelsen på ca. 880 kr./mdr. For unge over 18 år, der søger kontanthjælp, kan Jobcenteret pålægge den unge at begynde en ungdomsuddannelse, hvis kontanthjælpsydelsen skal opretholdes. Umiddelbart kan det virke som skrappe sanktioner. Efter UUV s erfaringer gennem de sidste 6½ års vejledning i kommunerne i Køge Bugt, er der skønnet meget få unge og deres forældre, der vil blive berørt af sanktionerne. Ungepakken skal også ses i lyset af, at alle undersøgelser viser, at en ungdomsuddannelse er den rigtige indgang til arbejdslivet, og en af de faktorer, der markant gør en forskel i forhold til et liv som selvforsørgende.

2 UUV s vejledning gives i samråd med den unge og forældrene, og vejledning i Køge Bugt er et dejligt job, da langt, langt de fleste unge, og deres forældre er positivt indstillet overfor uddannelse. Nogle unge har fået nok at skolen i en periode, her kan erhvervspraktik, et fritidsjob eller jobbet som arbejdsdreng/pige være svaret i en periode, og måske den aktivitet der modner ønsket om en uddannelse. UUV s vejledere kan mødes på samtlige 50 grundskoler i Greve, Køge, Solrød og Stevns. Efter grundskolen er der er vejledningstilbud til alle unge op til det 25. år. Vejledningen kontakter dig hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller hvis du afbryder den uddannelse du er i gang med. Kontakten er ledsaget med et tilbud om en vejledningssamtale, så den unge kan komme op på hesten igen Faktabox om evejledning: Spørg en evejleder Man - tors kl ; Fre kl ; Lør - søn kl Ring og SMS Mail døgnet rundt Om evejledning Faktabox om Ungepakken: Ungepakken indeholder - på Undervisningsministeriets område: Tredobling af præmie og bonus til praktikvirksomheder (1.650 ekstra pladser) ekstra skolepraktikpladser ekstra praktikpladser i kommuner og regioner 200 ekstra praktikpladser i staten Alle årige skal være i uddannelse, beskæftigelse mv. og kommunerne skal følge op herpå Alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse skal have vurderet deres uddannelsesparathed, når de søger optagelse på en ungdomsuddannelse Målrettet vejledning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelserne mhp. fastholdelse Kommunale tilbud for årige Kommunerne skal have større frihed i organiseringen af vejledningsindsatsen Etablering af e-vejledning Etablering af ungedatabase Mulighed for 10. klasse på erhvervsskoler Omlægning af gennemførelsesvejledningen på ungdomsuddannelsesinstitutionerne Ungepakken indeholder - på Beskæftigelsesministeriets område: Aktiv indsats til unge Mentorordning Strakstilbud årige på kontanthjælp have et, så snart de træder ind af døren til jobcentret. Jobcentrene fat i alle ledige under 30 år, som hænger fast i ledighed. Tidlig indsats for nyuddannede akademikere. Udvidet mentorordning Jobrettet udslusning af unge fra fængsler Task force med specialviden om unge Fritidsjob til unge Mark Jensen, Centerleder, UUV Køge Bugt Mail: tlf

3 UUV den Artikel 2 Alle unge, der forlader 9. eller 10. klasse skal parathedsvurderes i forhold til uddannelse. Uddannelsesparathed er et helt nyt begreb i lovgivningen. Ikke alle unge har lige gode forudsætninger for at gennemføre den ungdomsuddannelse, de ønsker at begynde på. Det betyder, at en del unge falder fra, fordi de ikke er klar til de udfordringer, som de møder på uddannelsen. Derfor er det blevet besluttet, at alle unge, der efter 9. eller 10. klasse søger en ungdomsuddannelse skal parathedsvurderes. Tidligere har det kun været elever, der søgte en gymnasial uddannelse, der blev vurderet i forhold til deres parathed til at kunne gennemføre deres ønskede uddannelse. Nu er det også gældende for de elever, der søger optagelse på en erhvervsskole. Det er elevens vejleder, der i dialog med skolen, vurderer om eleven er uddannelsesparat. Uddannelsesparathed hvad er det så! At være uddannelsesparat betyder, at eleven vurderes at have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre henholdsvis en erhvervsfaglig eller en gymnasial uddannelse. Det betyder, at eleverne ud over at kunne klare de rent faglige krav bl.a. også skal være motiverede, kunne sætte sig mål og kunne begå sig blandt andre elever og studerende. Hvis forældrene ikke er enige i vejlederens parathedsvurdering skal det uddannelsessted, som den unge søger, foretage den endelige vurdering. En elev, der vurderes ikke uddannelsesparat, skal i samarbejde med en vejleder fra UUV tage beslutning om, hvad der skal sættes ind med for at vedkommende kan blive uddannelsesparat. UUV Køge Bugt pointerer, at det er vigtigt, at uddannelsesparathedsvurderingen ikke ses som et negativt stempel, men som et godt redskab til at sikre, at de unge ikke kommer på en uddannelse, som de ikke er klar til og derfor lider nederlag. Vi ser frem til, allerede fra eleverne går i 8. klasse, at samarbejde med skolerne om at få de måske kommende ikke uddannelsesparate identificeret og få støttet op om den enkelte unge i forhold til faglig støtte, lektiehjælp, ekstra praktik og brobygning. På den måde kan vi sammen med skolen være med til at sikre, at færre unge forlader grundskolen uden at være uddannelsesparate. udtaler Anette Kjærager, UUV Faktabox bekendtgørelsen om uddannelsespaarathedsvurderingen Uddannelsesparathed Vurderingen af uddannelsesparathed er et omdrejningspunkt i Folketingets ungepakke. Vurderingen gennemføres i dag for unge, som ønsker at gå i gymnasiet, men skal udbredes til også at omfatte unge på erhvervsskoler. Kommunerne har via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) fået hovedkompetencen til at foretage vurderingen af uddannelsesparathed. Opgaven træder i kraft den 1. januar Kilde KL notat om Ungepakken juni 2010 Anette Kjærager, Afdelingsleder, UUV Køge Bugt tlf

4 UUV den 14. februar 2011 Artikel 3 evejledning på nettet til alle Som et element i Ungepakken blev der den 3. januar åbnet for vejledningsportalen evejledning hvor alle kan få svar på spørgsmål om uddannelse eller job. Opstår dit behov for vejledning om uddannelse eller job en søndag aften, kan du ringe, sms e, chatte eller e dig til hjælp gennem evejledning.dk. Undervisningsministeriet lancerer et nyt, elektronisk vejledningstilbud, der skal give borgerne let adgang til uafhængig information og vejledning om uddannelse, beskæftigelse og kompetenceudvikling. I forbindelse med lanceringen udtalte Undervisningsminister Tina Nedergaard Med evejledning tager vi et stort skridt i udviklingen af vejledning. Det er et ekstra landsdækkende vejledningstilbud, der målrettet og konsekvent anvender digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende unge og voksne. Tilbuddet er et af initiativerne i Ungepakke II, som skal være med til at hjælpe alle unge i gang med en uddannelse og aflaste især Ungdommens Uddannelsesvejledning, så der frigøres ressourcer til at koncentrere indsatsen om de unge, som har svært ved at vælge og fastholde en uddannelse, siger Tina Nedergaard. Med evejledning.dk tilbydes en bred vifte af kommunikations- og vejledningsværktøjer, og brugerne vælger selv hvilken kanal, der passer bedst. 34 vejledere vil personligt vejlede de borgere, der henvender sig. I Køge Bugt kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns er elever og forældre orienteret om evejledningen på informationsmøder i efteråret. Alle elever og forældre er orienteret om evejledningsmuligheden, dog har vejledningen om den nye elektroniske vejledning lidt under, at vi ikke har kunnet vise i praksis hvordan den fungerer, da portalen først er åbnet her i begyndelsen af januar udtaler Anette Kjærager, afdelingsleder i UUV. I UUV er evejledningen modtaget positivt De elektroniske medier er på de unges banehalvdel og vi har med nogle ressourcerokeringer behov for, at mange af de elever og forældre der selv kan, også selv går på nette og finder den rette ungdomsuddannelse, således vi kan koncentrerer vores ressourcer til de unge, der har behov for UUV s vejledning til at finde den rette uddannelse slutter Anette Kjærager, UUV. Emil Sahin, IT supporter hos UUV og med i rollemodelkorpset Next Step, har afprøvet evejledningen og kan til fulde anbefale unge og deres forældre at gå på nettet : Det er nemt, der er hurtig respons og så kan man få svar på de uddannelsesspørgsmål, som man ikke selv kan finde svaret på, på Uddannelsesguiden så både chatten og mailen til evejledningen kan på det varmeste anbefales ifølge Emil Sahin. Faktabox: evejledning: Med evejledning.dk tilbydes en bred vifte af kommunikations- og vejledningsværktøjer, og brugerne vælger selv hvilken kanal, der passer bedst. 34 vejledere vil personligt vejlede de borgere, der henvender sig. evejledning.dk kan kontaktes direkte på tlf eller Åbningstider: Mandag til torsdag klokken 10:00-22:00, fredag klokken10:00-20:00 og lørdag/søndag klokken 12:00-20:00. Emil Sahin, IT supporter, UUV Køge Bugt tlf

5 UUV den 14. februar 2011 Uddannelsespligt for unge Artikel 4 Fra 1. januar 2011 skal alle unge mellem 15 og 17 år være i gang med en uddannelse eller anden tilfredsstillende aktivitet, der sigter mod, at den unge gennemfører en uddannelse. Anden aktivitet end uddannelse kan f.eks. være rejse, højskole, praktikforløb eller beskæftigelsesforløb udbudt af et jobcenter. Man kan sige, at vi har fået indført, omend ikke 12 års skolepligt så dog, 12 års aktivitetsforpligtelse. På denne måde har vi skabt plads og muligheder for, at unge med knap så boglige interesser og kompetencer, og som umiddelbart ikke ville starte i endnu et skoleforløb, kan få tilbudt en vifte af ligestillede aktiviteter, der på den lange bane kan føre dem på sporet af en ungdomsuddannelse. Omdrejningspunktet for dette vejledningsforløb er den unges uddannelsesplan. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) er tovholder for denne proces og har ansvaret for, at den unge får udfyldt og løbende får revideret sin uddannelsesplan. Den unge følger den uddannelsesplan, der er udarbejdet ved afgangen fra grundskolen eller også udarbejdes der en ny sammen med UUV-vejlederen. Ungdommens Uddannelsesvejledning har pligt til at kontakte den unge senest fem dage efter, at det er registreret, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan. Senest 30 dage efter at UUV har fået kontakt med den unge, er den unge kommet i vejledning og har sammen med sin UUV vejleder tilbyder en ny aktivitet. Hvis en ung ikke overholder pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet kan det medføre, at kommunen, efter en indberetning fra UUV, tilbageholder udbetalingen af ungeydelsen på ca. 880 kr. til forældrene. Men der er også undtagelser. Den unge kan blive fritaget for undervisningspligten, hvis den unge på grund af handicap, sygdom eller væsentlige, sociale problemer midlertidigt eller permanent ikke er i stand til at overholde pligten. Margrethe Tovgaard er afdelingsleder i UUV og ser frem til arbejdet med den nye lovgivning, der ikke ligger langt fra den vejledning UUV indtil nu har bedrevet. Langt, langt de fleste unge og deres forældre i Køge Bugt kommunerne er positivt indstillet overfor at få de unge i gang med en uddannelse eller et arbejde udtaler Margrethe Tovgaard og slutter med Ungepakken indeholder nogle konsekvenser, som kun vil blive anvendt i minimalt omfang, da de fleste unge er klar over, at gennemførsel af en ungdomsuddannelse er indgangsbilletten til morgendagens arbejdsmarked. Faktabox: Pligt til uddannelse for de årige omfatter: Pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. 2. Pligten efter 1, stk. 1, opfyldes, hvis den unge er indskrevet på en fuldtidsuddannelse, der finansieres af driftstilskud fra staten eller kommunerne, herunder: 1) Erhvervsuddannelser, jf. lov om erhvervsuddannelser. 2) Andre erhvervsrettede fuldtidsuddannelser efter regler fastsat i medfør af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 3) Gymnasiale uddannelser, jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven). 4) Erhvervsgrunduddannelse, jf. lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. 5) Maritime uddannelser, jf. lov om maritime uddannelser. 6) Produktionsskole, jf. lov om produktionsskoler.

6 7) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 8) Ungdomsskoler, jf. lov om ungdomsskoler. 9) Fortsat undervisning på 10. klassetrin på frie grundskoler, jf. lov om friskoler, private grundskoler m.v. 10) Almen voksenuddannelse, jf. lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avuloven), i et omfang, der for personer over 18 år er SU-berettigende. 11) HF-enkeltfag, jf. lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), i et omfang, der for personer over 18 år er SU-berettigende. 12) Folkehøjskole- eller ungdomshøjskoleophold, ophold på efterskoler og husholdningsskoler eller håndarbejdsskoler, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. 13) Musikalsk grundkursus, jf. lov om musik. 3. Pligten efter 1, stk. 1, opfyldes, hvis den unge deltager i en privat uddannelse, der for personer over 18 år er SU-berettigende. 4. Pligten efter 1, stk. 1, opfyldes, hvis den unge er i lønnet beskæftigelse, herunder i en uddannelsesstilling. Stk. 2. Beskæftigelsen skal have et omfang på mindst 18 timer om ugen. 5. Pligten efter 1, stk. 1, opfyldes, hvis den unge deltager i: 1) Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder alternative beskæftigelses- eller praktikforløb, der efter en konkret drøftelse er aftalt mellem den unge, forældremyndighedens indehaver og kommunen i uddannelsesplanen. 2) Forpraktik og trainee-aftaler. 3) 80/20-aftaler (integrationsstillinger) efter aftalen mellem Personalestyrelsen og de faglige organisationer. 6. Pligten efter 1, stk. 1, opfyldes, hvis den unge deltager i andre fuldtidsuddannelser i Danmark eller udlandet, er på au pair ophold i udlandet eller er anbragt uden for hjemmet, jf. lov om social service. Stk. 2. Pligten efter 1, stk. 1, opfyldes, hvis den unge deltager i alternative uddannelses- og beskæftigelsesforløb med et forberedende og udviklende formål, herunder tilbud efter 10 eller frivilligt arbejde. Stk. 3. Forløb efter stk. 2 skal konkret være aftalt mellem den unge, forældremyndighedens indehaver og Ungdommens Uddannelsesvejledning, som tilføjer de aftalte aktiviteter i uddannelsesplanen. Margrethe Tovgaard, Afdelingsleder, UUV Køge Bugt tlf

7 UUV den 8. februar 2011 Til uddannelse med IT-rygsæk Artikel 5 Nogle unge har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der gør, at de har brug for støtte for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen. For den gruppe af unge er der mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Den bedst kendte er IT- rygsækken til ordblinde og andre unge med læsestaveproblemer. Der er dog mange andre støttemulighederne til unge. På hjemmesiden kan man hente oplysninger om de mange forskellige støttemuligheder. De senere år har samarbejdet mellem grundskolens vejledning, som forestås af Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV), og ungdomsuddannelserne udviklet sig. Der er nu et tæt samarbejde i forhold til at få etableret den rette støtte til de elever, der har brug for specialpædagogisk støtte for at kunne gennemføre den valgte ungdomsuddannelse. Konsulent for UUV s specialvejledning Tove Tranberg har fulgt udviklingen gennem de senere år, og synes der er tale om en positiv udvikling. Vi kan klart se, at vores lokale ungdomsuddannelser er blevet bedre til at modtage tilmeldte elever og gennem samtaler, inden uddannelsen begynder, at tjekke op på hvilke specialpædagogiske foranstaltninger, der skal søges, således de rette redskaber er til stede, når uddannelsen begynder som oftest til august udtaler Tove Tranberg, og gør samtidig opmærksom på, at det er UUV vejlederen, der sammen med den unge og forældrene, beskriver den unges støttebehov for SPS i uddannelsesplanen. Uddannelsesplanen sendes til uddannelsesstedet den 15. marts. Det er af stor betydning, at man har fokus på de unge, der kommer fra specialklasser/-skoler. De har ofte haft deres skolegang i beskyttede miljøer med tæt voksenkontakt og støtte. For at denne gruppe unge skal få mulighed for at udnytte deres evner optimalt, kan det være altafgørende, at de får den rette støtte og hjælp fra dag ét på det nye uddannelsessted. Som i mange af livets andre forhold gælder det også her, at en god start lægger kimen til en fremtidig succes og dermed gennemførsel af den valgte ungdomsuddannelse. For at intentionerne i Ungepakkerne og 95% målsætningen kan opfyldes i 2015, er det vigtigt, at SPS ordningen udnyttes fuldt ud Vi nået rigtigt langt i kommunerne i Køge Bugt, hvor man de senere år har haft et tæt og frugtbart samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner også på dette centrale felt slutter Tove Tranberg. Vejlederne i UUV har netop nu travlt med at udarbejde uddannelsesplaner for de mange unge, hvis uddannelsesplaner er på vej fra grundskolerne til ungdomsuddannelserne. Der hvor der er behov, beskrives behovet for SPS i elevens uddannelsesplan hvorefter ungdomsuddannelserne tager over og følger op. Faktabox om SPS: Fra hjemmesiden Specialpædagogisk støtte (SPS) SPS skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte administrerer de specialpædagogiske støtteordninger til uddannelser på det statsfinansierede område. Støtteordningerne er funderet i forskellige lovgivninger med betydning for de enkelte ordningers målgrupper, støtteformer mv. Hvert af områderne har en særlig side: Erhvervsuddannelser Gymnasier og hf SOSU og PAU Du kan søge om SPS på dit uddannelsessted, når du er optaget på det særligt kompetenceudvidende forløb. Uddannelsesstedet sender ansøgningen til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, som træffer afgørelse i sagen. Uddannelsesstedet sørger for at skaffe den tildelte støtte. Tove Tranberg, Konsulent/Teamleder, UUV Køge Bugt tlf

8 UUV den 10. februar 2011 UUV den Artikel 6 Elektronisk overgang til næste uddannelse Alle unge der afslutter grundskolen på 9. eller 10.klassetrin skal gennem den nationale IT-platform optagelse.dk for at søge videre i uddannelse eller anden forberedende aktivitet i Det elektroniske samarbejde betyder, at elever og deres forældre arbejder med uddannelsesplanen på optagelse.dk her i Køge Bugt området (Greve, Køge, Solrød og Stevns). På landsplan drejer det sig om ca unge og deres forældre. I dag er det helt afgørende, at elektronikken og dermed IT værktøjerne virker også når det gælder de unges videre færd efter grundskolen. Her i UUV - Køge Bugt er det 6. år vi arbejder på den fælles ansøgningsplatform optagelse.dk som Undervisningsministeriet stiller til rådighed. Første år var i I 2006 var der unge der nationalt brugte optagelse.dk i Køge Bugt området var der fra start en stor del elever - der udarbejdede uddannelsesplan og ansøgning digitalt. Optagelse.dk er indgangen for alle elever fra en grundskole til enten gymnasiet, teknisk Afgangselever på optagelse.dk i UUV Køge bugt Greve kommune 698 elever Solrød kommune 477 elever Køge kommune 940 elever Stevns kommune 261 elever skole, handelsskole, sosu-skole eller 10.klasse. Alle UUV s vejleder og grundskoler har digital signatur, elever har uni-login og forældrene kan underskrive med NemID. På den måde kan alt foregå elektronisk vi mangler dog, at få flere forældre til at anvende deres NemID, men håbet er at det kommer efterhånden som den elektroniske tilmelding udbredes. Optagelse.dk er blevet obligatorisk at anvende, og i disse dage er ca unge i gang på optagelse.dk for at tilmelde sig til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Samarbejdet er tæt og solidt Grundskolerne for sørger at elevernes oplysninger og karakterer er opdateret på optagelse.dk og vejlederne overfører elevernes uddannelsesplan som de har arbejdet med siden 8.klasse. Samarbejdet mellem grundskoler og UUV-vejledere er afgørende for at processen kommer til at køre glat. Ligeledes arbejder vejlederne sammen med forældre og ungdomsuddannelser for at få uddannelsesparathedsvurderingen på plads omkring den unge. Dette samarbejde foregår også på optagelse.dk Et tæt og solidt samarbejde hele vejen rundt, fagligt såvel om elektronisk er afgørende for unges uddannelsesfærd efter grundskolen udtaler Christel Jørgensen, konsulent UUV Køge Bugt. Optagelse.dk I 2006 udgjorde UUV Køge Bugts elever 12,5% af de elektroniske tilmeldinger til ungdomsuddannelserne. I 2011 kommer det til at dreje sig om ca. 2%, da alle nu skal benytte det elektroniske optagelsessystem. FTU * 2010 Antal unge ansøgere *fra 2009 blev det obligatoriske af anvende optagelse.dk for skoler, vejleder og ungdomsuddannelser. Christel, Jørgensen, Konsulent, UUV Køge Bugt tlf

9 UUV den 14. februar 2011 Artikel 7 Ungepakkerne den lange og grundige information KL Kommunernes Landsorganisation har udarbejdet en grundig information om Ungepakkerne i et notat af 30. Juni Notatet er udarbejdet af chefkonsulent i KL Jan Bauditz og medtages herunder til orientering: Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete ændringer, som den får for kommunerne, herunder få et overblik over de økonomiske konsekvenser. Formålet med ungepakken er at understøtte, at alle unge får mulighed for et liv med uddannelse og job. I dag er ca unge mellem 15 og 17 år hverken i gang med uddannelse eller job. Gevinsterne for den enkelte unge og samfundet er store, hvis det lykkes at få flere unge i gang. Unge med uddannelse klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end unge uden uddannelse. De er mere i job, tjener flere penge gennem livet, bliver mindre ledige, og hvis de mister deres job, finder de hurtigere et nyt. Initiativerne i ungepakken skal give kommunerne flere redskaber til at hjælpe de unge i gang og sikre en bedre overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelser. Ungepakken betyder, at der er store forventninger til, at kommunerne leverer resultater på ungeområdet. Der er derfor behov for en fokuseret indsats på tværs af de kommunale forvaltninger. Indholdet i ungepakken Ungepakken indeholder en række initiativer på både Beskæftigelsesministeriets og Undervisningsministeriets område. Blandt de vigtigste kan fremhæves: Vurdering af uddannelsesparathed for alle unge Opfølgning på uddannelsesplan med mulige økonomiske sanktioner Omlægning af børnefamilieydelsen til en ungeydelse for de årige Øget vejledning ved overgang til ungdomsuddannelse Mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til årige Aktiveringstilbud efter 1 måned til årige Særligt tilskud til en aktiv beskæftigelsesindsats over for unge Mere fleksible mentorordninger Der vil være behov for en tæt koordination internt i kommunen i forhold til disse initiativer. Det gælder ikke mindst i samspillet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentret, der begge får nye muligheder i forhold til de unge. Nedenfor gennemgås indholdet af de væsentligste ændringer. 1 Undervisningsministeriets område Opfølgning på uddannelsesplan 1 Ændringerne på Beskæftigelsesministeriets område er gennemført ved lov nr. 431 af 28. april Ændringerne på Undervisningsministeriets område er gennemført ved lov nr. 641 af 14. juni 2010.

10 Det bliver et krav for de årige at overholde deres uddannelsesplan. Uddannelsesplanen kommer til gengæld til at kunne rumme aktiviteter, som kan være af både uddannelsesmæssig, beskæftigelsesmæssig eller almen karakter. Kommunen skal holde øje med, om den unge følger uddannelsesplanen. Hvis det ikke sker, skal kommunen kontakte den unge og forældrene og evt. justere planen. Opgaven træder i kraft den 1. januar Uddannelsesparathed Vurderingen af uddannelsesparathed er et omdrejningspunkt i Folketingets ungepakke. Vurderingen gennemføres i dag for unge, som ønsker at gå i gymnasiet, men skal udbredes til også at omfatte unge på erhvervsskoler. Kommunerne har via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) fået hovedkompetencen til at foretage vurderingen af uddannelsesparathed. Opgaven træder i kraft den 1. januar Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning får en særlig forpligtelse til at følge de unge, der vurderes at være i risiko for ikke at påbegynde den valgte uddannelse efter sommerferien. Det sker gennem vejledning og i et tæt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne og gennem en række aktiviteter, som skal sikre en sikker overgang indtil den unge er på plads i sin ungdomsuddannelse. Opgaven træder i kraft den 1. januar Etablering af øvrige kommunale tilbud Hvis den unge vurderes som ikke-uddannelsesparat, så skal kommunen iværksætte et særligt forløb, som skal gøre den unge uddannelsesparat. Det kan være et forløb med almen faglig kvalificering, personlig udvikling, vejledning, praktik eller lignende, som modner den unge til at begynde på en uddannelse. Opgaven træder i kraft den 1. januar Overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelse Kommunerne får mulighed for at købe 10. klasseforløb på erhvervsskoler samt gennemføre kombinerede 10. klasse og erhvervsuddannelsesforløb i samarbejde med erhvervsskoler efter 20/20-modellen. Sidstnævnte betyder, at 20 uger af 10. klasse gennemføres i kommunen og 20 uger gennemføres på erhvervsskolen som erhvervsuddannelse. Opgaven træder i kraft den 1. august Udvidelse af mentorordningen Mentorordningen for unge i folkeskolen bliver udvidet til at omfatte unge i både 9. og 10. kl. samt på overgangen til en ungdomsuddannelse. Beskæftigelsesministeriets regler for mentorordninger til unge gøres mere fleksible, så de kan spille hensigtsmæssigt sammen med UU-vejledningens mentorordning. Ændringen af UU-vejledningens mentorordning træder i kraft den 1. august Bortfald af krav om vejledning Som led i udmøntningen af ungepakken sker der et bortfald af lovkravet om, at vejledning skal påbegyndes i 6. kl. Kommunerne forudsættes herefter i 6. kl. kun at give vejledning i ganske særlige tilfælde. For så vidt angår 7. klasse forudsættes den individuelle vejledning givet til elever med særligt behov herfor. Det vil være op til kommunen selv at afgøre, på hvilket klassetrin kollektiv vejledning, fx om uddannelsessystemet, skal påbegyndes. Ændringen træder i kraft pr. 1. august Øget målretning af vejledning til elever med særlige behov Kommunerne skal desuden spare penge på vejledningen til unge uden særlige behov for vejledning. Undervisningsministeriet har på grundlag af en undersøgelse forudsat, at kommunerne kan spare 17,5 mio. kr. i 2011 og 35 mio. kr. i 2012 ved at målrette vejledningen til unge som har særlige behov for vejledning i klasse, 10. klasse og unge uden for skolen. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2011.

11 Samtidig opretter staten en e-vejledningsportal, som de kommunale UU-centre kan henvise til, hvis man vurderer, at en ung ikke har særlige behov for vejledning. Besparelsespotentialet skal således bl.a. realiseres på denne måde, hvorfor det er vigtigt, at UU-centret også benytter muligheden for at henvise til den statslige e-vejledningsportal. E-vejledningsportalen skal efter planen være parat pr. 1. januar 2011, jf. ovenfor. Omlægning af børnefamilieydelsen til en ungeydelse. Parallelt med ungepakken, men i en mindre forligskreds, er børnefamilieydelsen for de årige ændret til en ungeydelse. Kommunerne kan tilbageholde denne, hvis den unge ikke følger sin uddannelsesplan. Ordningen er kommunens sanktionsmulighed, hvis den unge ikke overholder sin pligt til at være i uddannelse, arbejde eller lignende. Ordningen træder i kraft pr. 1. januar Videreførelse af vejledningsopgaver i UU Som led i ungepakken har Folketinget besluttet at videreføre de hidtidige initiativer på UUområdet fra globaliseringsaftalen i Det drejer sig om tidlig og differentieret vejledning, mentorordning for særligt udsatte og systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen for unge op til det fyldte 25. år. Beskæftigelsesministeriets område Aktiv indsats til årige Hidtil har der som hovedregel ikke været mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til unge under 18 år bortset fra forsørgere under 18 år, som modtager kontanthjælp og særligt udsatte unge. Kommunerne får nu mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til alle unge årige, der ikke er i uddannelse eller job, og hvor kommunen vurderer, at den unge har behov for en beskæftigelsesrettet indsats. Tilbuddet kan være i form af vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik (efter LAB kap ). Deltagelse i aktivering giver ikke den unge ret til at modtage en offentlig forsørgelsesydelse, men hvis den unge i forvejen har ret til en sådan ydelse, bevares denne ret. De unge kan få udbetalt op til kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse for anslåede udgifter til deltagelse i aktivering. Ordningen træder i kraft den 1. august Bedre datagrundlag for ungeindsatsen Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet etablerer i fællesskab et datagrundlag, der sammenholder oplysninger fra forskellige offentlige registre om de unges uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og deltagelse i aktive tilbud. Etableringen af det fælles grundlag medfører ikke yderligere krav til registreringer i kommunerne. Læse-skrivetest til personer under 30 år Unge under 30 år med folkeskolen som højest fuldførte uddannelse skal med virkning fra den 1. maj gennemgå en læse- og skrivetest, hvis jobcentret vurderer, at de har behov for det. Udeblivelse fra testen skal sanktioneres efter gældende regler på henholdsvis kontanthjælps- og dagpengeområdet. Testen forventes at afdække et behov for opkvalificerende læse- og skrivekurser for de unge. Til det formål er der afsat en statslig pulje på 25 mio. kr. årligt i årene Puljerne administreres af beskæftigelsesregionerne og fordeles efter først-til-mølle-princippet. Midlerne for 2010 er fordelt. Mere fleksibel mentorordning Mulighederne for at jobcentret kan yde mentorstøtte bliver fremover mere fleksible. Tidligere har der kun kunnet ydes mentorstøtte til særligt udsatte unge under 18 år, mens unge mellem 18 og 30 år ikke har kunnet få mentorstøtte til uddannelse på ordinære vilkår.

12 Fremover kan jobcentret yde mentorstøtte til alle unge under 18 år, der får et beskæftigelsesrettet tilbud, jf. afsnittet ovenfor om aktive tilbud til unge årige. Samtidig bliver det muligt at give unge mellem 18 og 30 år, der tidligere har været omfattet af en indsats i jobcentret, tilbud om mentorstøtte til uddannelse på ordinære vilkår, hvis jobcentret vurderer, at de har brug for støtte til at få en god start på uddannelsen. Ordningen træder i kraft den 1. august Strakstilbud til årige Unge årige skal nu i aktivering efter senest 4 ugers ledighed, hvor det tidligere var efter 13 ugers ledighed. Den fremrykkede aktivering er vedtaget ved lov og trådte i kraft den 1. maj Reglen om tidlig aktivering er tidsbegrænset frem til den 31. december Yderligere oplysninger om Ungepakkerne kan indhentes hos UUV s center, Ølbycenter 53, 1. Sal, 4600 Køge.

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området.

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området. 1 Bilag 1: Beskrivelse af enkeltinitiativer i ungepakken på Beskæftigelsesministeriets område kronologisk efter 1. Initiativer, der træder i kraft i 2010 uden nærmere tidsangivelse i forligsteksten landsplan

Læs mere

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag.

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. 2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 093.39D.251 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Notat: Pligten til uddannelse og beskæftigelse sanktionsmuligheder Børne og ungeydelse (15-17 årige).

Notat: Pligten til uddannelse og beskæftigelse sanktionsmuligheder Børne og ungeydelse (15-17 årige). Notat: Pligten til uddannelse og beskæftigelse sanktionsmuligheder Børne og ungeydelse (15-17 årige). I forbindelse med et KB-spørgsmål stillet januar 2016 omkring udnyttelse af sanktionsmuligheder i Frederiksberg

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne,

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, 24-02-14 Vejledningsrelevante perspektiver i aftalen Steffen Jensen

Læs mere

LF /10 Status: Vedtaget

LF /10 Status: Vedtaget Vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og afbureaukratisering m.v. LF 194 09/10 Status: Vedtaget Lovforslag nr. L194 Folketingsåret 2009/2010 Vurdering af uddannelsesparathed,

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole ( ), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole ( ), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2017-18), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne 2017 Personlige oplysninger

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole ( ), 6 7 samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole ( ), 6 7 samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2015-16), 6 7 samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger Fornavn(e):

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Støttemuligheder under uddannelse

Støttemuligheder under uddannelse Uddannelsesforbundet Inklusion af psykisk sårbare unge onsdag d.10.september 2014 Støttemuligheder under uddannelse Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Specialtilbud eller inklusion

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

evejledning erfaringer fra det første år

evejledning erfaringer fra det første år evejledning erfaringer fra det første år Kirsten Hahn Larsen, leder af evejledning Kirsten.hahn.larsen@uni-c.dk 4174 1600 29. november 2011 2 29. november 2011 3 Hvad er evejledning? Et ekstra landsdækkende

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Der skal vederlagsfrit ydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om valg

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job (5. november 2009) Aftaleparterne enige om at fastholde

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere