Indholdsfortegnelse. Elevhåndbog for hhx INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Elevhåndbog for hhx 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND..."

Transkript

1 Elevhåndbog HHX KNORD Frederikssund Sko oleåret

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND... 4 SKOLENS VÆRDIER - DIN INDSATS PÅ SKOLEN... 5 SKOLENS ORGANISATION... 6 HANDELSGYMNASIET... 7 FAGENE PÅ HHX... 8 HANDELSGYMNASIET PEGER MOD VIDEREGÅENDE UDDANNELSE... 9 OBLIGATORISKE FAG OG NIVEAUER: UNDERVISNINGEN OPRYKNING TIL NÆSTE KLASSETRIN STUDIEAKTIV KLAGER OVER UNDERVISNINGEN KLAGER OVER EKSAMEN KONTAKTLÆRERE TIMEBYTNINGER TIMEAFLYSNINGER BEDØMMELSE OG KARAKTERER EVALUERING STATUSSAMTALER INTERNE PRØVER OG EKSAMEN KARAKTERSKALA REGLER FOR AT BESTÅ HHX STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR HANDELSGYMNASIET, HHX GOD ADFÆRD TILSTEDEVÆRELSES OG FRAVÆRSPOLITIK SKOLENS RUSMIDDELPOLITIK Mål: Almindelig politik: Regler om rusmidler på skolen: Henvisning til relevant hjemmeside: SANKTIONER INFORMATION FRA STUDIEVEJLEDNINGEN TRÆFFETIDER: INFORMATION: EKSAMEN: DIN FREMTID: ELEVOPFØLGNING: HENSIGTER: PSYKOLOGHJÆLP SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU) TILSKUD TIL TRANSPORT (UNGDOMSKORT)

3 IT PÅ HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND INTRANETTET PÅ HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND ELEVRÅDET HAR ORDET! VIL DU MED I ELEVRÅDET? LÆRERREPRÆSENTANT I ELEVKONTAKTUDVALGET: ELEVTRIVSEL BOGVÆRKSTEDET STUDIEKORT EGENBETALING PAS PÅ DINE TING OVERFLYTNING TIL HG HVEM SKAL DU HENVENDE DIG TIL I LØBET AF STUDIEFORLØBET? MØDETIDER SKEMAER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. BLOKDAGE FERIEKALENDER

4 Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund. Vi håber, at du må falde godt til på skolen, og at du får nogle lærerige år hos os. Vi lægger vægt på at skolen er et sted, hvor du er glad for at komme, og hvor du har mulighed for at tilegne dig kundskaber og viden, som du kan drage nytte af i et fremtidigt job eller uddannelse. I elevhåndbogen finder du en række informationer, som har med din daglige skolegang at gøre. Hvis du har spørgsmål eller får problemer undervejs, er der nogle, der kan hjælpe. Det bedste er, hvis du selv gør opmærksom på det, enten over for kontaktlærerne eller studievejlederne - de er her for det samme. En skole er andet end undervisning og lektier. For at få en vellykket skolegang er det også vigtigt at engagere sig i fællesskabet, både i klassen og på skolen som helhed. Det håber vi, at du vil. Hilsen og held og lykke med de kommende 3 år! Gustav Paludan Uddannelsesleder Hhx Skolens adresse: Handelsskolen København Nord, Frederikssund Heimdalsvej Frederikssund Tlf Skolens kontor er åbent for personlige henvendelser mandag til torsdag kl og fredag Telefonen er åben mandag til torsdag kl og fredag kl Bemærk at Handelsskolen er en røgfri skole, der må således ikke ryges på campus område. Jfr den nye rygelov, Lov om røgfri miljøer, af august 2012 er Handelsskolen en røgfri skole. Der må således ikke ryges på skolens område. Bemærk, at hele Campusområdet er omfattet af den nye rygelov, hvorfor rygere henvises til fortov udenfor Campusområdet. Tages du i at ryge på skolens område eller på Campusområdet kan du blive hjemsendt. 4

5 Skolens værdier - din indsats på skolen Vi fabrikerer fremtid og vil være Danmarks bedste handelsskole På skolen har vi nogle værdier, som vi har et ønske om at alle lever op til. Det er værdier, som vi finder væsentlige, hvis man skal fungere godt, socialt såvel som fagligt. Fornyelse Man har lyst til forandring og fornyelse. Man er motiveret for udvikling. Man kan nytænke selv og handle. Man viser nysgerrighed. Respekt Man udviser gensidig respekt. Man oplever en god omgangstone. Man viser respekt for forskellighed. Man viser respekt for hinandens tid. Ihærdighed Man holder ud. Man har retten til at prøve og fejle. Man gør sig umage og tør sætte noget på spil. Man går klogere hjem. Vi lægger vægt på Fornyelse: Derfor håber vi, at eleverne vil møde frem med lyst til at prøve noget nyt, ligesom vi som skole hele tiden skal forny os. Vi lægger vægt på Respekt: Derfor ønsker vi at opbygge et godt forhold mellem alle, der har deres gang på skolen, et forhold som bygger på gensidig respekt og tolerance. Vi ønsker at skabe et miljø, hvor alle kan komme til orde og bidrage aktivt og positivt til undervisningen. Vi lægger vægt på Ihærdighed: Derfor vil vi opfordre eleverne til at møde stabilt, præcist og velforberedt. Overholde aftaler omkring afleveringer og gruppearbejde og ikke give op over for faglige problemer, men prøve selv at finde løsninger, inden man søger hjælp. En hhx-uddannelse kræver en daglig indsats både på skolen og hjemme. Disse værdier skulle gerne gøre, at skolen er et sted, hvor alle befinder sig godt, hvor ønsket om at lære noget er i højsædet, og hvor samarbejdet mellem lærere og elever og eleverne indbyrdes bidrager til dette. 5

6 Skolens organisation Handelsskolen København Nord har afdelinger i Frederikssund, Hillerød og Kgs. Lyngby. Skolens direktør René van Laer Rektor for Hhx i Lyngby, Hillerød og Frederikssund Ivar Lykke Ørnby Uddannelseschef, Frederikssund: Heidi Post Dam, Uddannelsesleder Gustav Paludan, Administration: Lotte Slagslunde, hhx Stina Jarmer, hg, Studievejleder SU-Vejled Bolette Møller, tlf: , Pia Skafte Johansen. IT-administration kan kontaktes via: Bogværkstedet:? Praktikpladsservice: Pedel: Jobkonsulent Søren Damving, Trollesmindeallé, Hillerød, tlf , Jobkonsulent Ditte Mikkelsen, Praktikpladskonsulent Lars Kajberg Konradsen, Janus Jensen, tlf Janus træffes dagligt mellem

7 Handelsgymnasiet I Frederikssund har vi to ungdomsuddannelser, nemlig EUD-uddannelsen, EUX og handelsgymnasiet, hhx. Du har valgt handelsgymnasiet, hhx, som beskrives i det følgende. Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens paragraf 1, stk.2, er formålet med hhx: Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. I stk. 3 fremgår det at: Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale. Og endelig i stk. 4 fremgår det at: Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner samt deres kritiske sans. Du kan læse hele bekendtgørelsen på følgende link: Hhx er en treårig gymnasial uddannelse på linje med det almene gymnasium (stx) og det tekniske gymnasium (htx). På skolen går der p.t. 8 hhx klasser, som fordeler sig på 2 første- og 3 anden- og 2 tredje års klasser. På første år vil undervisningen bestå af almindelig undervisning i de obligatoriske fag samt af studieområde 1(SO1). På de efterfølgende år følger så SO2 og SO3 Det overordnede sigte med studieområdet er at understøtte din overgang fra folkeskolen til en gymnasial uddannelse. Det faglige samspil er i grundforløbet bundet til studieområdet. Gennem fagenes samspil vil du erfare, hvordan fagene på hhx er forankret i tre hovedområder: Det kulturelle område Det virksomhedsøkonomiske område Det samfundsfaglige/samfundsøkonomiske område. 7

8 Før juleferien skal du tage endelig stilling til valg af studieretning, som så bliver omdrejningspunktet for undervisningen i de næste ca. 2 ½ år. På 2. år og 3. år af hhx stifter du igen bekendtskab med tværfaglige projekter i form af studieområde 2. Dette består af erhvervscasen og det internationale område. I erhvervscasen på 2. år inddrages fagene virksomhedsøkonomi og afsætningsøkonomi. Undervisningen er case baseret. Det betyder at der tages udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger fra erhvervslivet. Disse bearbejdes med anvendelse af fagenes modeller, metoder og teori. På 2. år skal du desuden skrive en opgave i dansk og samtidshistorie, som også kaldes DSO og en studieretningsopgave (SRO). Inden for det internationale område på 3. år arbejdes der tværfagligt mellem fagene dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, samtidshistorie og international økonomi. I forløbet lægges der vægt på den globale dimension i det internationale samfund, dette både på det kulturelle og det samfundsøkonomiske plan. Inden vi går over til at skrive lidt om fagene på hhx, skal det nævnes, at du på 3. år skal lave et studieretningsprojekt (SRP). Det er en større skriftlig opgave, som skal udarbejdes i 2 eller 3 fag. Projektet tager udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og inddrager et eller to fag blandt de øvrige studieretningsfag og/eller dansk og engelsk. Studieretningsprojektet bliver hermed centralt for faglig fordybelse i et emne, der er særligt relevant for den studieretning, du går på. Til opgaveskrivningen får du 2 uger. I disse uger er der ikke almindelig undervisning. Fagene på hhx På hhx skelnes der imellem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Der henvises til oversigten på side 10 Fagene optræder på forskellige niveauer, afhængig af hvor lang tid du har haft det pågældende fag. 1-årige fag = C-niveau; 2-årige fag = B-niveau og 3-årige fag = A-niveau. Du skal i løbet af uddannelsen have mindst 4 A-fag, 3 B-fag og 1 C-fag. I forbindelse med din beslutning om valgfag, som skal vælges på 1. år, vil du blive orienteret af studievejlederen om f.eks. optagelseskrav til de videregående uddannelser visse uddannelser kræver, at ansøgerne har specielle fag på et bestemt niveau. Du vil endvidere få information om fagenes indhold af faglærerne, så du får et godt grundlag at vælge ud fra. Du skal være opmærksom på, at der skal melde sig et vist antal elever til et hold, før det kan oprettes. 8

9 Handelsgymnasiet peger mod videregående uddannelse Hhx er en studieforberedende uddannelse, som giver mulighed for at læse på kortere eller længerevarende videregående uddannelser efter endt eksamen. Du kan f.eks. vælge at læse videre på landets handelshøjskoler, universiteter eller handelsskoler. Eksempler på kortere videregående uddannelser er datamatiker, markedsføringsøkonom, multimediedesigner og finansøkonom. Af længerevarende uddannelser; 3 5 år, kan fx nævnes de erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige uddannelser på handelshøjskolerne samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. Til sidst skal det nævnes, at en hhx-eksamen også giver mulighed for at få en praktikplads i det private erhvervsliv og inden for den offentlige sektor. Valg af videreuddannelse kan være lidt af en jungle at bevæge sig ind i, men du vil ikke være overladt til dig selv. I løbet af hhx-uddannelsen afholder vi studieorienterende arrangementer, ligesom du kan få personlig vejledning om uddannelsesmulighederne. 9

10 Fagene på handelsgymnasiet Obligatoriske fag og niveauer: Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog, fortsætter- eller begyndersprog hhv. B og A Virksomhedsøkonomi B Afsætning B Samtidshistorie B International økonomi B Matematik C Erhvervsret C Samfundsfag C Studieområde, inkl. erhvervscase Eksempler på valgfag og niveauer: Finansiering C Innovation C Kulturforståelse C Mediefag C Matematik A Psykologi C Markedskommunikation C Undervisningen Alle elever har ifølge loven pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Dette medfører pligt til: at møde til al undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen at aflevere skriftlige opgaver rettidigt at aflevere skriftlige opgaver af en kvalitet og af et omfang, der svarer til kravene i fagene. Der må ikke i forbindelse med skriftlige opgaver anvendes citater uden citationstegn og angivelse af kilde. Decideret afskrift af længere passager eller opgaver er ikke tilladt. at deltage i terminsprøver, årsprøver, ekskursioner m.v. at deltage i undervisning, der indebærer selvstændigt arbejde, og evt. virtuel undervisning 10

11 Oprykning til næste klassetrin Oprykningen til næste klassetrin er betinget af elevens udbytte af undervisningen. Den enkelte elevs udbytte af undervisningen og standpunkt vurderes efter hvert skoleår. En elev har krav på oprykning til næste klassetrin, når han/hun i karaktergennemsnit har opnået 2,0 efter 7-skalaen eller derover ved afslutningen af et skoleår. De krævede prøver skal være aflagt, herunder årsprøver. Større skriftlige opgaver, projektopgaver og lignende skal være afleveret til tiden. En elev kan nægtes oprykning til næste klassetrin, hvis elevens gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0. Studieaktiv En betingelse for at kunne få tildelt Statens Uddannelsesstøtte (SU) er, at eleven er studieaktiv. En elev, der er i gang med en ungdomsuddannelse er pr. definition studieaktiv, når han/hun deltager i undervisningen, de foreskrevne prøver og afleverer opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen. Klager over undervisningen Eleven har følgende muligheder for at løse problemet: 1: Prøv at løse problemet med læreren selv: Dette kan ske ved at du henvender dig personligt til læreren eller ved den løbende evaluering, hvor elev og lærere gensidigt evaluerer hinandens arbejde og undervisningens forløb. Der afsluttes med en vurdering af evalueringens udbytte. Der er ingen faste rammer for evalueringen. Det er op til elever og lærere at vurdere, hvad der giver det bedste resultat. Opstår der problemer på andre tidspunkter end ved den løbende evaluering, kan man bede læreren om en time til at behandle problemet i. Hvis det er muligt så prøv altid selv at løse problemet med læreren. Det skaber som regel tillid mellem lærer og elev, og det vil påvirke undervisningens forløb positivt. 2: Tal med Uddannelseslederen Denne samtale indledes mundtligt eller skriftligt. Enhver henvendelse vil altid blive taget alvorligt. Lederen kan sikre elevens anonymitet, så længe det kun er en snak. Lederen hører om læreren er gjort bekendt med problemet. Er dette ikke tilfældet, vil lederen foreslå eleven at snakke med læreren først. Hvis eleven ikke ønsker at henvende sig til læreren, eller hvis snakken med læreren ikke hjælper, henvender lederen sig til læreren. Lederen og læreren aftaler fremgangsmåden for løsning af problemet. Der lægges stadig vægt på, at der skal skabes et sammenspil mellem lærer og elev. Fx samtale, spørgeskema etc. Efter et stykke tid, kontakter lederen lærer og elev for at høre, om sagen er løst tilfredsstillende. 3: Forældrene henvender sig til lederen 11

12 Her er det elevens forældre, der får en samtale med lederen (som i punkt 2). Her ophører anonymiteten. Lederen henvender sig direkte til læreren og indgår aftaler til løsninger. Lederen kontakter forældrene. 4: Klagesag Hvis det viser sig at den interne "snakke-om-tingene-løsning" ikke fører til et tilfredsstillende resultat, indledes den egentlige klagesag. Denne klage skal være skriftlig og begrundet og sendes til uddannelseschefen. I en sådan sag inddrages tillidsmanden på lærerens side. Det er lederens primære opgave at mægle mellem parterne. Klager over eksamen Se eksamenshåndbogen og eksamensbekendtgørelsen BEK nr 670 af 19/06/2014 Kontaktlærere Til hver klasse er der tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren tager sig af den daglige kontakt til klassen, hvilket bl.a. medfører, at han/hun skal medvirke til, at du som elev udnytter dine faglige og personlige ressourcer på en sådan måde, at din skolegang får et tilfredsstillende forløb. Kontaktlæreren er endvidere den person, som det er naturligt at du opsøger, hvis du støder på problemer i løbet af din skolegang. Kontaktlæreren kan så, hvis han/hun finder det formålstjenligt, henvise til din studievejleder, som du altid er velkommen til at tage en samtale med. Du kan selvfølgelig også gå direkte til studievejlederen. Kontaktlærere i de forskellige klasser er: Hhx 1A Hhx 1B Hhx 2A Hhx 2B Hhx 2C Hhx 3A Hhx 3B Martin Leth Andersen Thomas Bentsen Louise Mikkelsen Torben Laursen Martin Leth Andersen Niklas Hvid Torben Laursen Timebytninger - timeaflysninger I løbet af skoleåret vil nogle af dine lærere skulle på kursus. Der er tale om kurser, som er led i de pågældende læreres arbejde. Vi prøver i disse tilfælde så vidt muligt at lave skemaændringer med mindst muligt tab af timer. Det samme gælder ved læreres sygdom. Her vil vi fremhæve, at det er vigtigt, at alle elever registrerer deres mobilnummer på Bruger Admin, så jeres lærere kan give jer besked pr. sms, hvis de er blevet syge og ikke kan komme til første time. 12

13 Følg i øvrigt med på skolens interne Tv-skærme og Her får du oplysning om ændringer m.m. Bedømmelse og karakterer 2 gange om året får du karakterer i alle fag. Desuden gives der efter hvert skoleår en årskarakter i fagene. Karaktererne bliver fulgt op af mundtlige evalueringer fra lærerne. Med disse tilbagemeldinger får lærerne mulighed for at give dig feedback på din indsats i timerne, og du får samtidig mulighed for at give din mening til kende om undervisningen i det pågældende fag. Derfor er det vigtigt at du forbereder dig til disse samtaler. Ved slutningen af det år, hvor undervisningen i et fag afsluttes - fx virksomhedsøkonomi niveau B (efter 2. år) får du årskarakterer, som vil fremgå på dit eksamensbevis sammen med de karakterer, du får til en evt. eksamen. Et godt slutresultat opnås således via en solid daglig arbejdsindsats samt et tilfredsstillende resultat til eksamen. Evaluering Det er vigtigt at påpege, at det ikke er dig alene, der bliver evalueret via karaktergivning. På hhx skal elever, de enkelte lærere/lærerteams og skolens ledelse løbende foretage en evaluering af undervisningen. Hensigten er både at give eleverne medindflydelse på og medansvar for undervisningens planlægning og gennemførelse. Statussamtaler To gange om året; efterår og forår kan du blive indkaldt til en statussamtale med din kontaktlærer, din studievejleder og evt. uddannelsesleder. Ved disse samtaler vil vi samlet give dig en tilbagemelding på din situation i de enkelte fag på baggrund af skriftlige tilbagemeldinger fra dine lærere. Her vil der blive uddelt ros og ris. Ved disse samtaler får du selvfølgelig også mulighed for at fortælle os din holdning til uddannelsens forløb. Interne prøver og eksamen Uddannelsen omfatter 8 eksamener plus et studieretningsprojekt, jf. BEK nr. 153 af 18/02/2014 ældende(hhx-bekendtgørelsen). Dertil kommer en række interne mundtlige og skriftlige prøver. Elever med ekstra A-niveaufag, (mere end 4) der har påbegyndt eller påbegynder deres sammenhængende gymnasiale uddannelse(stx/hhx/htx) august 2011 eller senere, skal aflægge et tilsvarende antal ekstra prøver. Karakterskala. Du får karakterer efter den såkaldte 7-trinsskala. De 7 karakterer oversættes som følger: 12 Fremragende Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 13

14 10 Fortrinlig 7 Godt 4 Nogenlunde 2 Tilstrækkeligt Fortrinlig præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler. Nogenlunde præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Utilstrækkelig præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad 0 Utilstrækkeligt af opfyldelse af fagets mål. -3 Ringe Den helt uacceptable præstation. Regler for at bestå hhx I henhold til Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse gælder at: Kapitel 4, 17 Hvis der er bestå-krav ved en eksamen, prøve eller en standpunktsbedømmelse, er kravet opfyldt, hvis den uddannelsessøgende opnår mindst karakteren 02 eller bedømmelsen Bestået. Stk. 2. Indgår der flere karakterer, er kravet i stk. 1 opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 2,0. Kravet om et gennemsnit på mindst 2,0 kan ikke opfyldes ved afrunding. På eksamensbeviset optræder for hvert fag kun karakterer for det højeste niveau, eksaminanden har gennemført. I prøvekarakterkolonnen anføres kun karakterer opnået ved de aflagte prøver. Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet: Fag på A-niveau tildeles vægten 2. Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5. Fag på C-niveau tildeles vægten 1. Studieretningsprojektet tildeles vægten 2. Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet, hhx God Adfærd Vi forventer, at alle elever på Handelsskolen København Nord, Frederikssund har en pæn og ordentlig adfærd på skolen. Vi lægger vægt på, at der udvises respekt for hinanden og at der er en god omgangstone på skolen. Vis respekt for hinandens forskelligheder og for hinandens tid. Det er vigtigt, at vi alle 14

15 sammen gør os umage med det vi foretager os, og at vi fra tid til anden tør gå over vores usynlige grænser. Det er vigtigt at vi alle går klogere hjem hver dag. Vi finder det vigtigt, at alle elever får et maksimalt fagligt udbytte af undervisningen, og at der skabes et miljø, hvor den enkeltes udvikling og trivsel tilgodeses. Vi lægger endvidere vægt på at skabe et stimulerende socialt fællesskab i såvel undervisningen som ved at afholde elevcafeer, fester m.v., som i trygge rammer kan være med til at give en skoleidentitet, som vi kan være stolte af. En væsentlig forudsætning for at kunne opfylde de nævnte målsætninger er, at lærere og elever føler et ansvar for hinanden, og at vi handler konstruktivt, hvis der opstår udfordringer, som kan hæmme opfyldelsen af vores målsætninger. Skulle du komme i tvivl om, hvorvidt du udviser god adfærd, så spørg dine klassekammerater. Udviser en elev uacceptabel adfærd vil han / hun komme på skærpet adfærd, hvilket betyder, at eleven vil blive hjemsendt og evt. udmeldt efter følgende principper: 1. Ved første uacceptable adfærd hjemsendes eleven for resten af dagen samt den følgende undervisningsdag. 2. Fortsætter den uacceptable adfærd hjemsendes eleven en uge. 3. Fortsætter den uacceptable adfærd udmeldes eleven af skolen. Der sendes i alle 3 ovenstående tilfælde brev til både elev og forældre, såfremt du er under 18 år. Ud over de ovenstående retningspile for god adfærd, skal der på de følgende sider gøres rede for en lang række regler udstukket af Undervisningsministeriet, som alle bør sætte sig ind i. Tilstedeværelses- og fraværspolitik. Vi ved, at der er en direkte sammenhæng mellem elevernes tilstedeværelse i undervisningen og deres resultater Det betyder, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen forbedres jo mere du deltager i skolens undervisning, og i aktiviteterne på skolen. Det er skolens mål at skabe en kultur, hvor læring er i centrum Det kan kun lade sig gøre, hvis du deltager aktivt i skolens læringsaktiviteter. På den måde er du med til at skabe nogle gode rammer for dig selv og din klasse. Det betyder også, at der er mødepligt til alle lektioner, og du skal aflevere dine afleveringsopgaver til den aftalte tid. Det har konsekvenser, hvis du ikke deltager i skolens læringsaktiviteter og der er indført et sanktionssystem, der træder i kraft, hvis du ikke opfylder kravene om studieaktivitet. Der registreres fravær i starten af timen; læreren registrerer elevenernes tilstedeværelse og skal ikke tage stilling til fraværets årsag. Husk også at du skal angive hvorfor du er fraværende. Dette gøres også på Lectio. Hvis du møder for sent til et modul, noteres du som fraværende uanset årsagen. Hvis det er en dobbeltlektion, og du kommer i pausen får du ikke fravær for 2. modul. 15

16 Du skal aflevere alle skriftlige opgaver; opgaver der ikke er afleveret tæller som skriftligt fravær, og skolen har valgt at følge følgende procedure såfremt du ikke afleverer dine skriftlige opgaver: Step 1 Når en elev ikke overholder afleveringstidspunktet, vil faglæreren, via brev eller mail senest dagen efter afleveringsfristens udløb, informere eleven om et nyt afleveringstidspunkt. Step 2 Såfremt eleven ikke afleverer sin opgave til det fastsatte tidspunkt, afleverer faglæreren 1. skriftlige advarsel til eleven. Eleven skal underskrive for modtagelsen. Step 3 Hvis eleven fortsat ikke har afleveret sine opgaver, som nævnt i 1. skriftlige advarsel informeres uddannelseslederen, der sender 2. skriftlige advarsel til eleven. Eleven hjemsendes samtidig fra undervisningen i en uge og SU vil blive informeret om studieinaktivitet, som resulterer i bortfald af uddannelsesstøtte. Eleven skal underskrive for modtagelsen af brevet og i tilfældet af at eleven er under 18 år, vil en kopi af brevet tilgå elevens forældre. Step 4 Hvis eleven fortsat ikke har afleveret sine opgaver, som nævnt i 2. skriftlige advarsel giver uddannelseslederen eleven et udmeldelsesbrev. Det er vigtigt, at du holder øje med dit fravær på Lectio. Hvis du er under 18 år gælder det, at skolen har pligt til at orientere dine forældre om fraværet. Du finder adgang til Lectio: Studieinaktivitet Hvis fraværet overstiger 10 %, kan skolen indberette til SU, at du ikke er studieaktiv og så mister du retten til at modtage SU indtil dit fravær igen er under 10 %. Dette gælder både for hjemmeboende og udeboende. Fravær er fravær Sygdom af kortere varighed eller andre årsager til fravær så som læge- og tandlægebesøg, kørekort m.m. registreres som fravær, og skal ikke dokumenteres. Dette fravær indgår automatisk i den samlede fraværsopgørelse. Ferie Vi henstiller til, at du ikke holder ferie uden for skolens fastlagte ferier. Hvis dette er tilfældet, vil det blive registreret som fravær. Elever med særlige behov 16

17 Igen; fravær er fravær, men der kan tages hensyn til elever, der har særlige behov. Det kan være årsager, som medfører et stort fravær (f.eks. længerevarende eller kronisk sygdom). Hvis fraværet er kendt på forhånd, skal det dokumenteres fra skoleårets begyndelse. Hvis fraværet ikke er kendt på forhånd (langvarig sygdom eller andet), skal dokumentation afleveres til studievejlederen hurtigst muligt. Dokumentation ved sygdom kan være en lægeerklæring (som du selv skal betale for), men det kan også være anden dokumentation fra lægefagligt eller andet social- og sundhedsfagligt personale. For elever der af forskellige årsager har dokumenteret længerevarende fravær, iværksættes særlige undervisningstilbud, således at den tabte undervisning lægges på andre tidspunkter og på andre måder. Der udarbejdes en kontrakt med den enkelte elev, og når dokumentation og aftale er indgået iværksættes særlige undervisningstilbud. Overholdes denne kontrakt og dermed det tilbudte undervisningstilbud ikke, iværksættes sanktioner på lige fod med de øvrige elever. 17

18 Skolens rusmiddelpolitik Mål: At elevernes rusmiddelforbrug- og mønster ikke kommer til at optræde som en barriere for at opnå et optimalt fagligt- og trivselsmæssigt udbytte af uddannelsen. Almindelig politik: På Handelsskolen København Nord, Frederikssund prioriterer vi højt at alle elever får et maksimalt fagligt udbytte af undervisningen og at der skabes et miljø, hvor den enkeltes udvikling og trivsel tilgodeses. Vi lægger endvidere vægt på at skabe et stimulerende socialt fællesskab ved at afholde elevcafeer, fester m.v., som i trygge rammer kan være med til at give en skoleidentitet, som vi kan være stolte af. En væsentlig forudsætning for at kunne opfylde de nævnte målsætninger er, at lærere og elever føler et ansvar for hinanden, og at vi handler konstruktivt, hvis der opstår problemer, som kan hæmme opfyldelsen af vores målsætninger. Bliver elever eller lærere opmærksomme på en elev, som har problemer med brug af alkohol eller andre rusmidler, kontaktes studievejlederen. Studievejlederen fastlægger i samarbejde med eleven det videre forløb f. eks. inddragelse af misbrugskonsulent. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at studievejlederen har tavshedspligt og at en henvendelse til ham/hende vil blive opfattet som en handling fra en bekymret, god kammerat, der vil hjælpe en klassekammerat med problemer. Regler om rusmidler på skolen: Der må ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler i skoletiden, ligesom elever ikke må møde i skole påvirkede af nogen form for rusmidler. Hvis ovennævnte forbud overskrides, bortvises eleven for resten af skoledagen og indkaldes til en samtale med uddannelseslederen. Herefter tager studievejlederen en samtale med eleven og skønnes det nødvendigt, kan der evt. inddrages en misbrugskonsulent. Det er vigtigt at påpege at vi fra skolens side vil gøre alt for at støtte en elev med misbrugsproblemer i at komme ud af problemet, så eleven kan gennemføre uddannelsen på tilfredsstillende måde. Ved studierejser og ekskursioner træffes der på et tidligt tidspunkt aftaler mellem de involverede lærere og klasser om de nærmere regler for turen. Fester og elevcafeer arrangeres i samarbejde mellem festudvalget/ elevrådet og elevkontaktudvalget. Indkøb aftales mellem disse, og der udskænkes kun breezers og almindeligt øl og vin ved arrangementerne. Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer ved skolens arrangementer. 18

19 Baren bemandes med professionelt barpersonale eller lærere, og der udskænkes ikke til stærkt berusede personer, hvilket barpersonalet og dørmændene gøres opmærksom på at holde øje med. Baren lukkes altid en halv time før festens sluttidspunkt. Det er et fælles ansvar at tage sig af hinanden ved arrangementer af denne art. Euforiserende stoffer må ikke indtages ved skolens fester. Ifølge dansk lovgivning er det ulovligt at sælge, besidde og bruge narkotika herunder hash, hvorfor salg af disse stoffer på skolen vil blive meldt til politiet. Hvis sælgeren er elev på skolen, vil vedkommende blive bortvist og udmeldt med det samme. Ovenstående regler er vedtaget i samarbejde mellem elever og lærere Henvisning til relevant hjemmeside: anonym brevkasse, ung til ung - dialog, facts og viden Sanktioner. Hvis en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og adfærd eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes: henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter bortvisning i særligt graverende tilfælde Alle sanktioner begrundes skriftligt. Kriminel adfærd på skolen medfører sædvanligvis bortvisning. Det gælder bl.a. ved tyveri af effekter tilhørende skolen, de øvrige elever, kantinen eller skolens medarbejdere. Det gælder ligeledes for udøvelse af hærværk eller vold, samt ved salg af euforiserende stoffer. Information fra studievejledningen. Målet med studevejledernes arbejde er at: Yde hjælp til selvhjælp det vil sige, at det primært er op til dig at henvende dig til studievejlederne. Vejlede dig om uddannelsesmæssige forhold under uddannelsesforløbet, så du får mulighed for at gennemføre hhx-uddannelsen på en tilfredsstillende måde. Organisere vejledning om fremtidigt uddannelses- og jobvalg varetages af Claus Lei Hansen fra Studievalg København. SU: Statens Uddannelsesstøtte og Ungdomskort varetages af SU-ansvarlig: Pia Skafte Johansen. 19

20 Træffetider: Du kan træffe studievejlederen Bolette Møller; mandag, onsdag og torsdag, kl Du kan booke en tid hos studievejlederen ved at maile til Bolette på; som så efterfølgende vil kontakte dig med en tid. Information: I løbet af de tre uddannelsesår kommer studievejlederen med jævne mellemrum rundt i klasserne og informerer om eksempelvis valgfag, statens uddannelsesstøtte og regler for eksamen. Er du i tvivl om noget eller har vanskeligheder med at følge med i et fag m.v., er det oplagt at du kontakter din studievejleder. Hvis du eventuelt ønsker at gå ud af skolen eller skifte uddannelse, er det nødvendigt at du får talt med en studievejlederen. Eksamen: En væsentlig studievejlederopgave er at sætte dig ind i reglerne for eksamen. Vi oplyser f.eks. om beståelsesregler, klagemuligheder og muligheder for at gå om. Du skal f.eks. være opmærksom på, at karakterer fra nogle fag på 1. og 2. år indgår i beregningen af dit endelige eksamensresultat. Din fremtid: I løbet af uddannelsen afholder vi nogle vejledningsarrangementer, hvor du vil få en grundig information om videreuddannelsesmulighederne efter hhx. Den personlige vejledning om videreuddannelse varetages af Claus Lei Hansen fra Studievalg København. Claus træffetider vil fremgå af opslag på Lectio og på lysavisen. Elevopfølgning: Det overordnede mål med vores arbejde som studievejleder er, at alle elever gennemfører uddannelsen inden for den normerede tid. I løbet af uddannelsestiden kan der opstå problemer, som kan bevirke, at du forsømmer eller har vanskeligt ved at følge med i undervisningen. Hvis du kommer i en sådan situation, kan du trygt henvende dig til din vejleder. Du skal vide at vi har tavshedspligt, og at du selv bestemmer, hvilke oplysninger, der evt. skal gå videre til f.eks. din kontaktlærer eller til andre lærere. Der er mødepligt på hhx. Og som følge heraf holder vejlederen og kontaktlærerne møder om klasserne. Hvis en elev har for stort fravær, faglige og/ eller adfærdsmæssige problemer, vil vedkommende blive indkaldt til en samtale med studievejlederen. Vi vil i fællesskab tale om årsagerne til problemerne og ikke mindst om, hvordan problemerne kan mindskes i fremtiden. Hensigter: Studievejlederen arbejder efter følgende hensigter: 20

21 Alle elever skal have orientering om tilvalgsfag senest 2 uger før valgsedlen skal være afleveret i januar Ingen elever holder op på skolen uden først at have talt med en studievejleder. Den SU-ansvarlige arbejder efter følgende hensigter: Alle elever skal orienteres om Statens Uddannelsesstøtte og Ungdomskort, på en måde, så de får et godt kendskab til deres rettigheder og pligter herunder ansøgningsfrister. Psykologhjælp Der er tilknyttet en psykolog til skolen. Psykologen yder psykologisk råd og vejledning i forhold til f.eks. personlig krise, herunder angst og sorg, vanskeligheder i forhold til at indgå i sociale relationer, eksamensangst, familieproblemer f.eks. vanskelige relationer i forhold til forældre eller søskende. Der ydes maksimalt 3 samtaler pr. elev. Såfremt psykologerne skønner, at en elev har yderligere behov for psykologisk hjælp, vil de forsøge at finde andre muligheder for hjælp og støtte. Henvendelse om psykologisk hjælp skal rettes til studievejlederne som også vil sørge for at der bliver booket tid til dig, såfremt der måtte være behov. Specialpædagogisk støtte Hvis du har et handikap eller andre vanskeligheder, som gør det svært for dig at følge undervisningen, er der mulighed for at søge om støtte af den ene eller den anden art, så dit studieforløb kan tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Det er vigtigt, at du i starten af skoleåret kontakter din faglærer og din studievejleder og gør opmærksom på, at dine vanskeligheder giver dig problemer i skolegangen og eventuel til eksamen. Måske får du behov for ekstra tid til eksamen. Herefter skal du kontakte din studievejleder og sammen med hende udfylde og indsende et ansøgningsskema med alle de oplysninger om problemets art, der bedes om. Et sekretariat for specialpædagogisk støtte tager derefter stilling til, om du kan komme i betragtning til at få hjælp. Til slut et par eksempler på typer af handikap, hvor det vil være indlysende at søge om støtte: læsevanskeligheder (f.eks. brug af CD-ord tekster indlæst på lydbånd) bevægelsesvanskeligheder (f.eks. særligt udformede undervisningsmaterialer / tekniske hjælpemidler) synsvanskeligheder (f.eks. elektronisk udstyr eller undervisningsmaterialer i punktskrift) hørevanskeligheder (f.eks. tolkehjælp) Statens Uddannelsesstøtte (SU) Alle henvendelser vedr. SU skal ske til Pia Skafte Johansen, 21

22 Du har ret til at modtage SU kvartalet efter at du er fyldt 18 år. Fylder du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan tidligst søge SU en måned, før den dato, du har ret til at få SU. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år. Du søger SU på under minsu, og du skal benytte Nem ID. Indtil du fylder 20 år, er beløbets størrelse afhængig af dine forældres indkomst. Når du har søgt SU og modtaget en støttemeddelelse fra SU-styrelsen, har du mulighed for følgende: hente oplysninger om dine SU-forhold vælge SU fra (hvis du kommer til at tjene for meget, jfr. fribeløb) søge om SU-lån genbestille et lånebevis ændre kontonummer For at kunne anvende selvbetjeningen, skal du gøre følgende.: logge på bestille en pinkode (første gang du logger på, gratis) Tilskud til transport (Ungdomskort) Som elev på en ungdomsuddannelse f.eks. hhx, kan du få tilskud til transport. Du skal selv betale et mindre beløb pr. dag. Resten gives i form af rabat. Benyt dig af selvbetjeningssystemet på adressen: for at bestille dit Ungdomskort. Det er vigtigt, at du søger i god tid. Inden du bestiller Ungdomskortet, er det vigtigt, at du har følgende: Et digitalt foto af dig selv (med lys baggrund) som kan uploades En mailadresse, der er aktiv Navnet på dit uddannelsessted (Handelsskolen København Nord Frederikssund) Herefter skal du finde adressen: på nettet og benytte dig af selvbetjeningssystemet for at bestille dit Ungdomskort. Du er tidligst berettiget til at modtage rabat fra den dag du taster din ansøgning i selvbetjeningssystemet. Du må regne med cirka 2 ugers sagsbehandlingstid fra du har tastet din ansøgning til du modtager en godkendelse fra SU-styrelsen. Herefter er der en vis leveringstid før du får dit ungdomskort fra trafikselskabet. Det er derfor vigtigt, at du søger i god tid, så du kan nå at få Ungdomskortet, før skolestart. Er du for kommet for sent i gang med at søge et ungdomskort og derfor ikke har modtaget kortet før du starter på skolen, kan du købe et månedskort, som du kan få refunderet, når du modtager dit ungdomskort. Du kan ikke få klippekort og billetter refunderet. 22

23 Du skal henvende dig hos dit trafikselskab for at få pengene for månedskortet refunderet. Hør nærmere om tilskudsmulighederne og ansøgningsproceduren hos Pia Skafte Johansen. IT på Handelsskolen København Nord, Frederikssund Det anbefales kraftigt at du medbringer din egen bærbar pc for at følge undervisningen på hhx. Dels fordi du har mulighed for f.eks. at anvende din maskine til notater til undervisningen, til samarbejde med andre elever, til informationssøgning, til udarbejdelse og aflevering af opgaver, og dels fordi du skal medbringe din egen maskine til eksamen. Skolen anbefaler en windowsbaseret pc. Skolen er udstyret med et trådløst netværk i alle lokaler og områder, som kan bære tilslutning af elevernes egne bærbare pc er. Elever og lærere har deres egen login-kode (brugernavn) til netværket. I løbet af den første undervisningsuge vil du få udleveret en login-kode. I øvrigt gælder følgende regler: dit login er personligt, og må ikke lånes til andre du er selv ansvarlig for, hvad der lægges ud på nettet/sendes fra dit login skolens programmer må ikke kopieres du må ikke installere programmer på skolens netværk eller pc'er computerspil er ikke tilladt. Kun programmer på skolens netværk må benyttes ved afsendelse af mails, beskeder og lignende på netværk skal afsenderen identificere sig afsendelse af generelle beskeder, hilsener og lignende til andres skærme er generende og derfor ikke tilladt Overtrædes reglerne kan det medføre midlertidig eller permanent inddragelse af retten til at anvende Handelsskolen København Nords it-systemer, og i særlig grove tilfælde bortvisning fra skolen. Intranettet på Handelsskolen København Nord, Frederikssund Din indgang til Intranettet er Her vil du kun komme videre på Lectio. Skolen bruger elektroniske værktøjer og redskaber som en vigtig del af kommunikationen med eleverne. I forbindelse med undervisning kalder vi det e-læring. Værktøjerne er f.eks. internet, intranet, mail, som kan bruges uafhængigt af tid og sted. Lectio Her har du mulighed for at se dit skema og der også der du vil kunne se eventuelle aflysninger og ændringer i dit skema. Du vil også kunne se dit fravær på Lectio og endelig 23

24 er det også der du skal aflevere dine skriftlige opgavebesvarelser. (Disse rettes og gives ofte tilbage i elektronisk form.) Elevrådet har ordet! Elevrådet er dit talerør på skolen. Vi har mulighed for at præge forholdene på skolen, hvis vi yder en indsats. Det er derfor vigtigt, at du bakker op om elevrådsarbejdet og engagerer dig i skolens sociale liv og deltager i vores arrangementer. Vi tager os af mange forskellige aktiviteter i løbet af skoleåret. Aktiviteterne planlægges i samarbejde med elevrådets kontaktlærer. Sidste års aktiviteter var bl.a.: Elevcafeer Fester Konference om elevrådsarbejdet sammen med andre sjællandske handelsskoler Deltagelse i møder med skolens bestyrelse, det lokale uddannelsesudvalg og markedsføringsudvalget Som du kan se, er vi med i skolens bestyrelse, hvilket giver os god indsigt i, hvad der foregår på højeste niveau, og vi har en god mulighed for at få luftet vores ønsker og ideer om forholdene på skolen. Vil du med i elevrådet? I starten af skoleåret står de gamle elevrødder for at informere om elevrådsarbejdet. Ved et af de første møder i skoleåret, vælges medlemmer til forskellige udvalg. Du kan f.eks. blive medlem af: Festudvalget Sportsudvalget Informationsudvalget Der er nok at tage fat på, og det er derfor vigtigt, at klasserne i starten af skoleåret vælger repræsentanter til elevrådet. Vores erfaring er, at elevrådsarbejdet er vigtigt for trivslen på skolen. Mange af årets aktiviteter har vi allerede sat dato på, og nu er det op til dig at præge indholdet. Vi glæder os til at se dig i elevrådet! Du vil kunne læse mere om elevrådets arbejde, pligter og rettigheder i Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen på limket Lærerrepræsentant i elevkontaktudvalget: Niklas Hvid Andreas Stenbæk Larsen 24

25 Elevtrivsel På skolen gennemfører vi hvert år mindst én trivselsundersøgelse, hvor vi spørger til elevernes mening om en række forhold på skolen. Undersøgelsen er et vigtigt element i samarbejdet mellem elever, lærere og ledelse i forhold vedrørende skolens faglige og sociale liv. Bogværkstedet Skolen benytter sig fortrinsvis af E-bøger. Koderne til at komme ind på den hjemmeside hvor E- bogen kan hentes udleveres af faglæreren. Dog vil der være tilfælde hvor man vil anvende en Disse bøger kan normalt beholdes hele skoleåret. Udlån af bøger registreres via chips og på navn. Du skal kvittere for, at du har modtaget bøgerne. Derudover udlånes der naturligvis ekstra bøger i løbet af skoleåret til dine valgfag og supplerende læsning. Alt udlån finder sted via din faglærer. Du er selv ansvarlig for dine bøger og du vil blive afkrævet erstatning, hvis de er bortkommet. Bogaflevering finder typisk sted umiddelbart før sommerferien. Studiekort Der udstedes hvert år studiekort til nye elever i forbindelse med fotograferingen. Studiekortet er gyldigt, så længe du følger klassen. Kortet anvendes til at: Komme ind til fester Få studierabat i forretninger og på studierejser Mistet studiekort Hvis du mister dit studiekort, skal du er nyt via Et nyt koster 100 kr. Egenbetaling For at kunne tilbyde dig de bedst mulige rammer for undervisningen opkræver skolen i forbindelse med skolestart et gebyr på kr. 250,-. Gebyret dækker 400 kopier/print pr. år, engangsmateriale samt deltagelse i diverse mindre arrangementer ud af huset dog ikke introturen. Beløbet opkræves medio september. Det er ikke muligt at få beløbet tilbagebetalt, hvis man stopper sin uddannelse i løbet af skoleåret. 25

26 I det øjeblik du har kopieret/printet mere end 400 eksemplarer i indeværende skoleår, skal du selv betale via hvor du kan tanke din kopi-konto op. Det er mulighed for at tanke op med beløb fra 50 kr. og op til 500 kr. Kopier/prints koster følgende: A4 25 øre, A3= 50 øre og A4 farve 1 kr., A3 farve = 2 kr. Pas på dine ting. Hvis dine private ting bliver stjålet på skolen er det din egen forsikring, der skal dække. Du får stillet et aflåseligt skab til rådighed, derfor er det dit eget ansvar at passe på dine ting i skoletiden. Generelt er det en god idé at passe meget godt mobiltelefoner, bærbare computer, kontanter, tasker og dyre jakker. Vi oplever af og til, at sådanne ting forsvinder så det er vigtigt, at du er meget opmærksom på dine ting, og ikke lader dem ligge, selvom du kun er væk fra dem i kort tid. Overflytning til hg Hvis du af den ene eller anden årsag finder, at hhx-uddannelsen ikke er noget for dig, kan der være mulighed for at blive overflyttet til EUD. Beslutning vedrørende dette skal træffes inden den 15. september, og du skal kontakte din studievejleder for at få en samtale om muligheden for overflytning. Hvem skal du henvende dig til i løbet af studieforløbet? Så længe du går på skolen og overvejer din studiemæssige - og erhvervsmæssige fremtid, taler du først og fremmest med studievejlederne og studievalgsrepræsentanten. 26

27 Mødetider 1. lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: Blokdage I løbet af skoleåret kan nogle dage blive reserveret til blokdage, det betyder at du kun har ét fag eller en tværfaglig dag, hvor I har mulighed for at fordybe jer i et emne, tage på virksomhedsbesøg eller måske holde prøve. Mulighederne er mange, det er op til den enkelte lærer eller lærere at planlægge disse dage sammen med klassens elever. Hvis du planlægger erhvervsarbejde skal du være opmærksom på, at du så godt som altid har timer frem til Feriekalender Efterårsferie oktober 2015 Juleferie 21. december januar 2016 Vinterferie februar 2016 Påskeferie 21. marts 28. marts 2016 Bededag 22. april 2016 Kr. himmelfarts ferie maj 2016 Grundlovsdag 5. juni pinsedag 16. maj 2016 Translokation 25. juni 2016 Første skoledag i skoleåret 2016/ august

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Elevhåndbog. Skol 201

Elevhåndbog. Skol 201 Elevhåndbog for hg 2014 2015 pr. januar 2015 Elevhåndbog hg KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 14 2015 0 Indholdsfortegnelse Elevhåndbog hg... 0 Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund...

Læs mere

Elevhåndbog HHX Skoleåret

Elevhåndbog HHX Skoleåret Elevhåndbog HHX Skoleåret 2016-2017 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KNORD, FREDERIKSSUND... 3 SKOLENS VÆRDIER - DIN INDSATS PÅ SKOLEN... 4 KNORD S ORGANISATION...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Elevhåndbog EUX og EUD

Elevhåndbog EUX og EUD Elevhåndbog EUX og EUD Skoleåret 2016-2017 02 2 Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Handelsskolen Knord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag på EUD i Frederikssund... 2 Studie- og ordensregler...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere