fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 3. 2014."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen af Produktionsskoleledere mandag den 5. maj 2014, kl på Odense Produktions-Højskole, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent på baggrund af driftsoverslag. 7. Valg. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 21. april P.b.v. Aage Langeland Formand LP Nye lønsatser for ansatte i staten pr. 1. april 2014 Lønnen for statsansatte reguleres pr. 1. april 2014 med 0,41 procent. Danmarks Statistik offentliggjorde lønudviklingen for 3. kvartal 2003 for den private sektor den 29. november Her kom DST frem til at lønudviklingen på årsbasis udgjorde 1,2 procent. Det var lidt lavere end kvartalet før, hvor DST kom frem til 1,3 procent ligesom for 2. kvartal. Inden da havde DST offentliggjort lønudviklingen for 3. kvartal 2013 for staten og nået frem til 0,9 procent. Tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2013 indgår i reguleringsordningen ved beregningen af lønsatserne for ansatte i staten pr. 1. april Lønudviklingen for statsansatte anvendes ikke i reguleringsordningen. Parterne har aftalt et specialudtræk fra DST, som bedre dækker de ansatte i staten. Dette specialudtræk for 3. kvartal kom den 19. december 2013 og det udviser en udvikling for statens område på 1,0 procent. Herved kan reguleringsordningen beregnes. Den vil udmønte -0,39 procent. Dette skal sammenholdes med den generelle udmøntning, der blev aftalt til 0,80 procent fra Herved stiger satserne med 0,41 procent. I forbindelse med folketingets indgreb i lockouten for lærerpersonalet blev aftalen om reguleringsordningen justeret, således at påvirkningen ved ændringen af gymnasielærernes ændring i alders reduktionen skulle neutraliseres i reguleringsordningen, hvorved udmøntningen blev forøget med 0,1 procentpoint. Men det er ikke en foræring. Det er den skønnede påvirkning af indekset, som her er indregnet. Så uden indgreb i overenskomsterne ville lønudviklingen formentlig have været omkring 0,1 procentpoint lavere. Herved slap øvrige ansatte for at skulle betale for denne forringelse. Noget tilsvarende ville formodentlig også være blevet resultatet i fald det havde været muligt at foretage en normal forhandling herom. 1

2 Efter indregning af aftalt generel stigning og udmøntning af reguleringsordningen ender den særlige reguleringsprocent til beregning af lønsatserne på 1,7162 (101,7162 som indekstal). De fastsatte grundbeløb i niveauet ( ) forhøjes således med 1,7162 procent. Skulle man have et grundbeløb fastsat med grundbeløb skal dette tillægges 33,3154 procent pr Tjenestemandspensionerne forhøjes tilsvarende lønsatserne. Reguleringsprocenten til beregning af tjenestemandspensionerne bliver fortsat opgjort i prisniveau. Reguleringsprocenten forhøjes pr. 1. april 2014 fra 134,0301 til 134,5754. Tabellerne med satserne er indlagt på FTF hjemmeside på lønsektionen: FTF s lønkort vil blive sendt til bogtrykkeren og blive udsendt til abonnementerne ultimo februar måned. Tilsvarende er satserne for tjenestemandspension åbnet på lønsektionen: (Moderniseringsstyrelsen) Når kontrol og regler giver gladere medarbejdere Ledelse og styring, som medarbejderne opfatter som understøttende fremfor kontrollerende, styrker den indre motivation. Og motiverede ansatte præsterer bedre på jobbet. Det viser et omfattende forskningsprojekt, som bliver et vigtigt værktøj for det nye Center for Offentlig Innovation. Når det splinternye Center for Offentlig Innovation, som led i tillidsreformen i den offentlige sektor, her i foråret nu går i gang med sit arbejde, vil resultaterne fra et omfattende femårigt forskningsprojekt om styring og motivation i den offentlige sektor, være et vigtigt pejlemærke. FTFs temaside om tillidsreformen Det sagde leder af centeret, Pia Gjellerup, da forskningsprojektet i går blev fremlagt på en temadag hos KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Forskning). Forskningsprojektet er et samarbejde mellem KORA, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og CBS. Hovedkonklusionen fra de fem års forskning blandt forskellige faggrupper i den offentlige sektor, bl.a. folkeskolelærere, socialrådgivere og hjemmehjælpere, er klar: Styring der indrettes, så medarbejderne oplever den som understøttende fremfor kontrollerende, kan sikre, at medarbejderne bibeholder deres indre motivation og den vej rundt medvirker til bedre offentlige ydelser. Glæden ved selve arbejdet Medarbejdernes indre motivation selve glæden ved arbejdet og ønsket om at gøre noget godt for samfundet og andres mennesker udhules omvendt, hvis styring opfattes som kontrollerende. Og når motivationen udhules forringes de offentlige ydelser. Måske havde vi det nok på fornemmelsen men det nye er at få denne sammenhæng dokumenteret så håndfast, som det nye forskningsprojekt gør. Den nye viden vil ifølge Pia Gjellerup være et centralt grundlag for arbejdet i Center for Offentlig Innovation, som skal indsamle og videreformidle nye og bedre måder at gøre tingene på i den offentlige sektor. 2

3 Resultaterne fra forskningen er måske ikke overraskende men det vigtige er, at vi nu kan vi agere på fastere grund. Vi kan komme ud over diskussionerne om holdninger til ledelse og styring ud over hvilken skole, man tilhører. Vi kan gå efter, hvad der rent faktisk virker nemlig tillid og samarbejde mellem medarbejdere og ledere. Vi skal i centeret viser nogle projekter, som er drevet af den motivation hos medarbejderne, siger Pia Gjellerup. Motiveres af at gøre godt Forskerne bag det store forskningsprojekt argumenterer for, at der findes en særlig altruistisk motivationsform, som er forbundet med at levere offentlig service, nemlig Public Service Motivation (PSM). Hvis de offentligt ansatte lægger ekstra energi i arbejdet, fordi de ønsker at gøre noget godt for andre og samfundet, rummer det et potentiale for at øge den offentlige sektors performance, lyder en af konklusionerne. Man går helt fejl af de offentligt ansatte, hvis man tror, de udelukkende vil mele deres egen kage. Det nye i det her projekt er især begrebet Public Service Motivation. Det er folks orientering mod at gøre noget godt for samfundet og andre mennesker gennem offentlig serviceproduktion. Man vil simpelthen gøre en meningsfuld samfundsmæssig forskel, siger professor, Lotte Bøgh Andersen. Hun har sammen med forskningsleder hos KORA, Lene Holm Pedersen, skrevet bogen Styring og motivation i den offentlige sektor på baggrund af forskningsprojektet. Derfor skifter unge uddannelse igen og igen For mange unge tager det tid at vælge en uddannelse, fortæller forsker Peter Koudahl. Mange unge tager en gymnasieuddannelse, fordi de ikke ved, hvad de vil. Men det er fordi, det tager tid at træffe de rigtige valg, fortæller forsker Peter Koudahl. Mens vi venter på, at Christiansborgs politikere afslører deres visioner for erhvervsskolerne, prøver vi på KL.dk at finde ud af, hvorfor mange unge skifter uddannelse flere gange, og hvorfor de fleste unge helst vil gå i gymnasiet. I anledning af KL s ungehøringer den 10. og 12. marts har vi derfor stillet fem spørgsmål til uddannelsesforsker Peter Koudahl. Han er lektor på Aalborg Universitet og har forsket i netop uddannelsesvalg i mange år. Hvorfor vælger mange unge gymnasiet frem for en erhvervsuddannelse? "Det er fordi, det er det lette valg. De udskyder deres erhvervsrettede uddannelse i tre år, og det gør de for at blive klogere på, hvad der er af muligheder, og hvad de har lyst til og kan. Når man vælger en erhvervsuddannelse, er man 15 år. Og det er de færreste, der ved, hvad de kan og vil på det tidspunkt." Hvordan kan vejlederne i UU-centret og på ungdomsuddannelserne blive bedre til at hjælpe de unge? "Man må forstå valg som en proces og ikke en enkeltstående hændelse. Idéen om, at man snakker med en vejleder og så træffer et valg, holder ikke længere. De unge skal have mulighed for at afprøve sig selv. Politisk må man derfor erkende, at det tager tid at vælge." "Alle de tiltag, man har gjort indtil nu, viser med al tydelighed, at pisken ikke virker. Politikerne forstår ikke, hvordan man træffer valg i den virkelige verden." Hvad skal der til for, at de unge vælger erhvervsuddannelserne? "Der skal være en garanti for, at man kan gøre sin uddannelse færdig. Det er det suverænt vigtigste. Og så skal man lave om på systemet for ungdomsuddannelserne. Det kan godt være, at det virkede i 60 erne, hvor det var attraktivt at være håndværker i forhold til at 3

4 være ufaglært, men sådan er det ikke i dag." "Derudover tror jeg ikke, at karaktersnit virker. Mange, der har det skidt i folkeskolen, blomstrer op, når de møder en praktisk tilgang. KORA har lavet en undersøgelse, der viser, at en tredjedel af de færdiguddannede ikke har fået to i både dansk og matematik i folkeskolen." Hvilket ansvar har forældrene? "Forældrene tager ansvar. Den store søgning til gymnasiet er udtryk for det. Hvad skal man sige til sine børn: Tag du en erhvervsuddannelse, som du ikke ved, om du kan blive færdig med. Så vil man hellere sige: Tag du hellere en gymnasieuddannelse og få nogle studiekompetencer, hvis du er i tvivl om, hvad du vil. Det er jo den logiske vejledning." Hvorfor falder mange unge fra den uddannelse, de først har valgt? "Jeg har mødt elever, som var i gang med deres fjerde eller femte grundforløb, fordi de ville afprøve uddannelserne. Men de fleste tager flere forløb, fordi de bliver skubbet ud af systemet, når de ikke kan få en praktikplads. De figurerer i statistikken over frafaldne, fordi de bliver skubbet ud." (KL) Vigtig generalforsamling i LP! LP holder ordinær generalforsamling den 5. maj på Odense Produktions-Højskole. Her er der vigtige spørgsmål på dagsordenen om foreningens fremtidige tilhørsforhold. Det er et spørgsmål, der har været til drøftelse længe, med start på sidste generalforsamling, og efterfølgende debat på to velbesøgte medlemsmøder sidste efterår. Siden har vi i bestyrelsen løbende drøftet spørgsmålet, og haft møder med formanden for LC-Lederforum, Anders Balle, samt møder med DJØF. I hele forløbet har vi haft tæt kontakt til produktionsskolelederne i Uddannelseslederne (UDF). Fra bestyrelsens side vil vi stærkt opfordre medlemmerne til at møde op den 5. maj, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Udførligt materiale vil blive udsendt inden generalforsamlingen. (LP) Nye kurser. Administrativt Lederkursus hold IV. Kursusmaterialet er nu lagt ud på LP s hjemmeside, hvor tilmelding også kan gennemføres. Modul I forventes afviklet i august Tilmeldingsfrist 1. april Trænings- og netværksdannende kursus i Leder til leder coaching. Materiale udsendes i starten af det nye år. Forventes afviklet den maj Tilmelding 1. april Vi har ligeledes besluttet at udbyde et kursus om pension, efterløn og fratrædelsesordninger. Kurset kan både have personlig interesse så vel som interesse som arbejdsgiver. (LP) 4

5 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, næstformand Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, kasserere Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller næstformand. 2. Henvendelse Undervisningsministeriet, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok, forventet i august Tilmeldingsfrist den 1. april Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 02/04-14 Bestyrelsesmøde Odense 05/05-14 Generalforsamling Odense 02/07-14 Bestyrelsesmøde Gravlev Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. 5

6 Udklip. Børnene elsker at få læst højt Vejle Amts Folkeblad HORSENS -En flok unge fra Produktionsskolen i Horsens tager en gang om måneden ind på Horsens Bibliotek for at læse højt for børn.... Initiativet bag ordningen, der nu har kørt i et halvt år, kommer fra Sarah Herskind, som underviser eleverne på Produktionsskolens omsorgslinje.... Lidt efter lidt er jeg blevet mere fortrolig med at læse højt, og jeg har jo fundet ud af, at børnene er helt opslugte af historien og totalt ligeglade med, om jeg laver en fejl, siger Anne Sofie Skovaa, der ud over at have fået mere selvtillid selv er blevet noget af en læsehest: -Jeg har ikke været vant til at gå på biblioteket og låne bøger, men nu er jeg blevet bidt af det og låner masser af krimier. Den næste genre, jeg kaster mig over, skal nok være noget med romantik, siger hun. Skole bliver selvejende GREVE: Landets største produktionsskole, Greve og Høje-Taastrup Produktionsskole, bliver nu selvejende.... Nu kan vi med den samme huslejeudgift betale renter og afskrive vores gæld, siger formand for Greve og Høje-Taastrup Produktionsskole, Jens Ove Nielsen. Alle produktionsskoler har virkelighedsnær produktion som pædagogisk læringsmetode. Men det er helt unikt, at Produktionsskolen i Greve og Høje- Taastrup driver Tune Kursuscenter som en del af skolens undervisningstilbud til de unge. Skole vil skabe liv om aftenen Frederiksborg Amts Avis SKIBBY: Der skal være også være liv på produktionsskolen i Skibby efter skoletid. Derfor åbner Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter i Skibby, også kaldet PFFU, dørene til månedlige arrangementer for offentligheden, typisk i tidsrummet klokken 19-21, hvor der bydes på bankospil, foredrag, gåture og kreative værksteder samt en aften i selskab med skuespilleren Jens Arentzen. Det giver mulighed for at bringe lokalbefolkningen sammen på en ny måde, fortæller Maria Gram Poulsgaard, der underviser på produktionsskolens pædagogiske linje.... I marts fortæller Gitte Gildberg om at bo sammen med en teenager, i april inviteres til»kvinde kend din bil«, ganske vist i produktionsskolens Frederikssund-afdeling, i maj er der gåtur med naturvejleder Erik Thalling i Vesterskov ved Jægerspris, inden Sanne Søndergaard fortæller om»fuck Normal«i juni. Pulsen er her Århus Stiftstidende AARHUS: Det er kun små to måneder siden, Frontløberne rykkede ind på adressen Jægergårdsgade De går på F16, som er et samarbejde mellem Frontløberne og Århus Produktionsskole....»Vi sigter efter at skabe liv for byen. Det skal være en scene, som byen kan bruge 6 -både som publikum og som arrangører.... F16 er et forløb med projektmageri for unge i alderen år i samarbejde med Århus Produktionsskole. Unge finder den rette kurs ROSKILDE: Inden hun begyndte på Base Roskilde Produktionsskoles maritime linje, vidste 19-årige Emily Johansen fra Hedehusene ingenting om søfart, og hun havde knapt nok prøvet at holde på en høvl.... Hvis der er noget, som kan redde min dag, så er det at komme ud at ro, så det er nederen, når der er is på fjorden, siger hun. ahn.... Victoria Skovshoved, 17 år og elev på den maritime linje på Roskilde Produktionsskole. FAKTABase Roskilde Produktionsskole hjælper unge i alderen år med at finde ud, hvilken uddannelse de skal tage. Unge elever bygger båd med de professionelle ROSKILDE: Det er ikke et helt almindeligt byggeprojekt, som Vikingeskibsmuseets bådeværft har gang i for tiden.... Med i projektet er også elever fra Base Roskilde Produktionsskoles maritime linje.... Usikkerhed Samarbejdet mellem den maritime linje og bådeværftet kom i stand, fordi produktionsskolen havde brug for en ny båd til eleverne.... Ole Bønding, faglærer på Roskilde Produktionsskoles maritime linje. Succes med økonomisk kørekort Nordjyske Stiftstidende REBILD: Unge ved for lidt om økonomi og flytter ofte hjemmefra uden at vide nok om lejekontrakter, forsikringer og afbetalingshandler. Det har Rebild Ungdomsskole og Rebild Produktionsskole gjort noget ved og har tilbudt alle elever på produktionsskolen at tage økonomisk kørekort, så de står bedre rustet i de voksnes verden. Eleverne er glade for kurset, der ledes af en ekstern lærer, som også er uddannet bankrådgiver. Næste udspil bliver et økonomisk kursus for konfirmander lørdag 22. marts. Naturen kalder børn og unge HOLBÆK: De følte, at de var rigtig godt forberedt, og de var stolte over den måde, de blev modtaget på. Sådan beskriver Johannes Ambjørnsen, linjeleder på PH Produktionsskolen i Tølløse, det første møde mellem en gruppe elever og børnene i Miniklubben 4300 Agervang. Miniklubben og Produktionsskolen Holbæk har indledt et samarbejde, der skal bringe Agervang-børnene mere ud i naturen.... På torsdagens fisketur til Hove put and take sø får børnene hjælp af to fiskeguider -og ejeren af søen har lovet at sætte ekstra ørreder ud. Mere sundhed på arbejdspladsen Lokalavisen Taastrup SAMARBEJDE: Der er nogen, der fra start er bagud på point, når det handler om sundhed.... Dernæst får eleverne mulighed for at dyrke

7 forskellige aktiviteter i den lokale firmaidrætsforening for eksempel badminton, fodbold og zumba.... De unge får nye oplevelser, successer og kan skabe netværk i de frivillige foreninger, «siger Peder Bisgaard. 70 ud af landets 178 erhvervs-og produktionsskoler er med i projekt ' Sund erhvervsskole'.... Læs mere på erhvervsskoler Læs mere om regeringens nye sundhedsmål på www. sum. dk. En skole med hang til natur og frisk luft By og Land NORDVESTSJÆLLAND: Produktionsskole -det er noget med træ og metal?... Den side af skolens virke får ekstra fokus, når skolen den 25. februar holder naturkonference på Anneberg Vandrehjem i Nykøbing sammen med en række grønne naturforeninger i Holbæk og Odsherred.... Det er Rørvig Fuglestation, NordVestsjællands Naturhistoriske Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Vandrelaug, Holbæk Gangsport, Odsherred Sportsfiskerforening, Vig-Højby Jagtforening og De grønne spejdere i Nykøbing. På konferencen den 25. februar vil der bl. a. være oplæg fra afdelingsleder Jakob Simonsen, Friluftsrådet, og Jacob Flintholm, som er leder af både Holbæk Naturskole og Odsherred Naturskole. Elever er med til at bygge deres egen båd UNGE: Normalt er det kun de professionelle bådebyggere, som arbejder på Vikingeskibsmuseets bådeværft. Men siden efteråret har en gruppe elever fra Base Roskilde Produktionsskoles maritime linje hjulpet til med at bygge den båd, som de selv skal anvende i deres undervisning fremover. Det har været nyt for alle parter, men som billedet viser, skrider projektet fremad, og er nu nået halvvejs.... Roskilde 1. sektion side 4-5. Produktionselever vandt logokonkurrence Kolding Ugeavis KOLDING: IPSO, der står for International Production School Organization, får nu nyt logo.... Stor var glæden i den danske gruppe, da afstemningen pegede på en klar vinder, nemlig forslaget fra Nan, Nicolai og Alexander fra Medie og Designlinjen på Produktionsskolen i Kolding.... Ved overrækkelsen forklarede de tre designere tankerne bag logoet: - De krumme linjer antyder en jordklode, hvor der er produktionsskoler i forskellige lande.... Produktionsskolerne har et budskab, der skal ud, nemlig at de indeholder mulighederfor en række unge mennesker, der har brug for noget andet end den almindelige uddannelsesvej. Eleverne vinder international logokonkurrence Jydske Vestkysten KOLDING: 30. januar var ikke alene den hektiske dag, hvor SF trak sig ud af regeringen, men også dagen, hvor Nan, Nicolai og Alexander, Produktionsskolen Kolding, var på Borgen for at aflevere IPSO's nye logo.... Stor var glæden i den danske gruppe, da afstemningen pegede på en klar 7 vinder, nemlig forslaget fra Nan, Nicolai og Alexander, Medie og Designlinjen, Produktionsskolen Kolding. Logoet var helt klart ved årsskiftet, og blev officielt overdraget til IPSO's præsident, formand for den danske Produktionsskoleforening PSF's bestyrelse, folketingsmedlem Lennart Damsbo-Andersen (S), og formanden for PSF's Internationale Udvalg, Martin Taarup. De tre designere om tankerne bag logoet: De krumme linjer antyder en (jord) klode med produktionsskoler i forskellige lande, men minder også om radiosignaler, der udgår fra I'et i IPSO. hjk. Tre ud af fire elever kom godt videre Århus Stiftstidende HØRNING: Når Skanderborg Hørning Produktionsskole gør status for årets resultater, er succeskriteriet ikke kun sorte tal på bundlinjen.... En bevillingsmæssig grænseen del af forklaringen på, at skolen ikke helt indfriede det ambitiøse mål, skal ifølge forstanderen findes i, at ikke mindre end 17 elever blev udmeldt til ledighed alene af den grund, at de havde opbrugt deres produktionsskoletid, før de var klar til at komme videre i anden uddannelse.»det er bestemt i lovgivningen, at en elev højst kan gå på en produktionsskole i ét år, og selvom vores elever i gennemsnit kun er seks måneder på skolen, har vi i 2013 desværre haft en del elever, der har haft brug for længere tid, end det år vi kunne tilbyde dem,«siger Jan Mørk Johannesen.... Produktionsskole1 Alsidigt stedskanderborg Hørning Produktionsskole tilbyder undervisning, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Idræt på erhvervsskoler hjælper unge i gang Herning Folkeblad Der er nogen, der fra start er bagud på point, når det handler om sundhed. Senere i livet viser det sig for eksempel ved, at buschaufføren dør 10 år før bankdirektøren.... Her bliver hverdagen sundere på erhvervsskoler og produktionsskoler med hjælp fra de lokale idrætsforeninger.... Dernæst får eleverne mulighed for at dyrke forskellige aktiviteter i den lokale firmaidrætsforening -for eksempel badminton, fodbold og zumba. 70 ud af landets 178 erhvervsog produktionsskoler er med i projekt» Sund erhvervsskole «. Kreativiteten kender ingen grænser på PFFU Frederiksborg Amts Avis FREDERIKSSUND: Tøjstativerne flyder næsten over, og der hænger alt fra fjerboaer i alle regnbuens farver til rokokokjoler, veste og indianerkostumer.... Viser vejen videre Produktionsskolen åbnede lokalerne op i Frederikssund sidste sommer, og foruden den kreative linjes butik og værksted ligger produktionsskolens autoværksted også på samme adresse, mens selve produktionsskolen ligger i Skibby.... Hun har tourettes-syndrom, og da hun begyndte på produktionsskolen, håndterede hun utryghed ved, ifølge hende selv, at lukke sig inde, for det meste med høretelefoner i ørerne, men på den kreative linje ændrede det sig.... Det åbnede

8 en helt anden side af mig at få lov til at udfolde mig personligt, siger Rebecca Mortensen, der egentligt ikke er tilknyttet holdet mere, men arbejder frivilligt med på produktionen, der går forud for Ungdomsskolens årlige musical. Elever videre i job og uddannelse Lokalavisen Skanderborg OVERSKUD Eleverne fra Skanderborg-Hørning Produktionsskole klarer sig godt. Den seneste opgørelse viser, at ud af de 277 elever, der sidste år gik på skolen, er de 58 procent i gang med en uddannelse, 12 procent har fået et arbejde, mens tre procent aftjener værnepligt, er på barsel eller lignende. De resterende er 27 procent er ledige. Dilettanter går sammen Lokalavisen Hornsherred HORNSHERRED De senere år har det været småt med opbakningen til de lokale dilettantforestillinger i Ferslev og Skuldelev.... " Vi blev enige om at mødes på midten, altså foregår det i år på Produktionsskolen i Skibby. Vi håber og tror på, at rigtig mange vil være glade for det," siger Lene Jensen, som er glad for forholdene på Produktionsskolen.... " Vi på produktionsskolen er glade for at vores skole bliver brugt bredt både lokalt som kulturelt. Produktionsskolen leverer prima stand til Primo Tours Ringkøbing-Skjern SKJERN-HERNING: Med under 24 timer tilbage, før»ferie for Alle«åbner sluserne for tusindvis af gæster i Messecenter Herning, er der hektisk stemning hos de mange udstillere.... De kommer med idéerne til, hvordan standen skal være, og så finder vi sammen ud af, hvordan det kan lade sig gøre,«forklarer Tommy Lindholt, der er leder af smedeværkstedet på produktionsskolen.... Eleverne på Ringkøbing-Skjern Produktionsskole er unge mellem 16 og 25 år, der er uafklarede i forhold til deres videre uddannelse eller arbejdsliv.... TOMMY LINDHOLT, Ringkøbing-Skjern Produktionsskole. Håndholdt lærlingeuddannelse giver ekstra tryghed GREVE: Det spørgsmål stiller forstanderen på Greve og Taastrup Produktionsskole, Jakúb Heinesen, i forbindelse med, at regeringen her i februar lancerer en reform af landets erhvervsuddannelser kaldet» Faglært til fremtiden «.... Jakúb Heinesen peger i den sammenhæng på produktionsskolernes mulighed for at tilbyde udvalgte elever en Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE), som tilrettelægges i tæt samarbejde med den erhvervsskole, som udbyder hovedforløb i det pågældende fag og afvikles efter samme principper som Ny Mesterlære. -Det er kun produktionsskoleelever, som går på skolen, der kan optages på en PBE, hvis det skønnes, at den pågældende elev vil have vanskeligheder ved at gennemføre et ordinært forløb.... Generelt bliver 8 man nemlig bedre, når man øver sig, indskyder Jakúb Heinesen. Produktionsskolen vil i topform Oplandsavisen SVED PÅ panden, pulsen op og modstand til musklerne.... -Jeg er positiv overrasket - produktionsskolen er et godt sted, smiler han og lader forstå, at han på lokalt rygteplan havde hørt negativ snak om skolen og elevgruppen.... Hårdt og hyggeligtdavid Abonga, 18 år, har gået på produktionsskolen i seks måneder, og hans plan er at søge ind på EUC Nord i Hjørring.... Også Maria Pedersen og Stephanie Nielsen er glade for motionstimerne i produktionsskolens regi. SKOLE Nye veje for at motivere unge til uddannelse Morsø Folkeblad -Samfundet har fokus på uddannelse, siger forstander Ruth Bunk Morsø Produktionsskole i Nykøbing vil i årene 2014 og 2015 gå nye veje for at motivere skolens elever i gang med en uddannelse. Produktionsskolens bestyrelse og forstander Ruth Bunk ønsker, at skolen i endnu højere grad satser på, at eleverne får en ungdomsuddannelse og i mindre grad beskæftigelse.... I 2012 gik 80 procent af eleverne på Morsø Produktionsskole videre i uddannelse eller beskæftigelse.... Morsø Produktionsskole Morsø Produktionsskole har cirka 35 elever, der går på enten trælinje, cafélinje eller grøn linje.... Morsø Produktionsskole er -som landets øvrige produktionsskoler -en statslig selvejende institution. Første elev udlært Frederiksvark Ugeblad UDDANNELSE Kun 20-årige Begitte Panduro Andersen blev den første elev, der kom gennem Produktionsskolens lærlingeprogram, og hun kan nu kalde sig film, tv og produktionsassistent.... Allerede nu er to tømrerlærlinge i gang med deres uddannelse på Produktionsskolen.... FAKTA Produktionsskolen, Nordsjællands Uddannelsescenter, tilbyder undervisningsforløb, baseret på praktisk arbejde og produktion til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Produktionsskolen er godkendt til i alt fem lærepladser: 2 tømrerlærlinge 2 kokkelærlinge 1 film, tv og prod. ass.. Læg produktionsskole i banebyen Viborg Stifts Folkeblad VIBORG: En produktionsskole, der skal samle unge op, som ikke er klar til at gå i gang med en ungdoms -eller erhvervsuddannelse, bliver en realitet i form af en selvejende institution.... SF's Søren Gytz Olesen glædede sig over, at Viborg nu får en sådan skole, men samtidig langede han ud efter sit eget parti i Folketinget, som er med i den forligskreds, som fra 2015 vil kræve, at unge som minimum skal have karakteren 2 i dansk og matematik for at komme ind på en erhvervsuddannelse.»det er helt galt, når man vil have flere unge til at tage en uddannelse. På Mercantec opfylder en fjerdedel af eleverne ikke det

9 krav,«sagde Gytz Olesen, der fik støtte til det synspunkt af socialdemokraten Eva Pinnerup. Bjergbanen får et ansigtsløft Lemvig Folkeblad LEMVIG: En lille upshining, så den er klar til sommersæsonen....»med rendegraveren kan vi klare arbejdet på en enkelt dag. Det ville have krævet mange timers arbejde, hvis vi skulle have udført arbejdet manuelt,«siger Henning Dalgaard. Ud over arbejdet med at shine skinnerne op, har Produktionsskolen Nordvestjylland været i gang med at fælde og beskære træer langs banen. " Sleipner" får frakke på Lolland-Falsters Folketidende NYSTED Multicenter Syd købte sidste år den gamle hajkutter " Sleipner" med henblik på at lade den fungere som et flydende værksted for produktionsskolens elever.... Hajkutteren blev fra starten tænkt ind som et godt værktøj til at åbne for nye veje og muligheder for unge produktionsskoleelever med lyst til at besøge sig i en maritim retning.... Sidste sommer i forbindelse med den årlige hajkutter-regatta i Nysted var borgmester John Brædder (G) og viceborgmester Flemming Jantzen (V) om bord på " Sleipner" og deltog i kapsejladsen til Rostock, og produktionsskolen er således måske godt på vej til at lykkes med at skabe en flydende ambassadør for Guldborgsund Kommune.... Det tip gav han videre til Multicenter Syd, som altså greb chancen for at skabe et anderledes uddannelsesredskab til de unge produktionsskolelever. Firmaidrætten hjælper med at indhente sundheden Frederiksborg Amts Avis Der er nogen, der fra start er bagud på point, når det handler om sundhed.... Dernæst får eleverne mulighed for at dyrke forskellige aktiviteter i den lokale firmaidrætsforening for eksempel badminton, fodbold og zumba.... De unge får nye oplevelser, successer og kan skabe netværk i de frivillige foreninger, siger Peder Bisgaard. 70 skoler er med70 ud af landets 178 erhvervs-og produktionsskoler er med i projekt»sund erhvervsskole«.... Læs mere på erhvervsskoler Læs mere om regeringens nye sundhedsmål på dk. Brandt brænder lystigt for de unges vel HARALDSTED:» Stærkt fagligt engagement.... Jeg er sikker på, at produktionsskolen i mig vil få en forstander, der loyalt kan indgå i et tæt forpligtende fællesskab. «Sådan stod der i en ansøgning fra en eller anden mellem-ung fløs fra Slagelse-egnen til» Natur og Miljøskolen «i Haraldsted.... Og ingen grinede højere end han selv, da viceforstander Palle Plambech i går hev ansøgningen frem af gemmerne og læste den op til Troels Brandts 10 års jubilæums-brunch for ham selv, medarbejdere, bestyrelsen og dem, det hele handler om: Skolens unge elever fra den udsatte side af samfundet.... Driftig10 år senere hedder skolen Ringsted 9 Produktionsskole, men Troels Brandt har sat sine mærker et utal af flere steder end blot i skolens navn. Unge fra Datariet udstiller billeder Vejle Amts Folkeblad VEJLE -Omkring seks ud af ti unge, der falder fra på en ungdomsuddannelse, gør det på grund af psykiske problemer.... Det første hold fra produktionsskolen Datariet har netop afsluttet forløbet, og den 5. marts klokken 14 inviterer holdet til fernisering i Spinderihallerne.... Derfor har de unge hver dag fået den opgave at tage tre billeder af noget positivt i deres liv, som de skulle dele på holdet. Desuden har de lavet fysiske samarbejdsøvelser med det mål at styrke fællesskabet i klassen. Vinterfrakke til " Sleipner" Ugeavisen Guldborgsund I 2013 købte MultiCenter Syd den gamle hajkutter " Sleipner" med henblik på at lade den fungere som et flydende værksted for produktionsskolens elever.... Hajkutteren blev fra starten tænkt ind som et godt værktøj til at åbne for nye veje og muligheder for unge produktionsskoleelever med lyst til at besøge sig i en maritim retning. Med " Sleipner" har de elever fået chancen for at udføre nødvendige opgaver i arbejdet på et skib og herigennem fået lejlighed til at arbejde i træ eller med motorer.... Det tip gav han videre til Multicenter Syd, som altså greb chancen for at skabe et anderledes uddannelsesredskab til de unge produktionsskolelever. Produktionselever har lavet ny skovvogn til børnene Bornholms Tidende - Produktionsskolen har lavet en næsten ny skøn skovvogn til os.... Det er et flot stykke arbejde, de unge på produktionsskolen har udført.... Indvielsesfest- Vi holder en indvielsesfest, hvor produktionsskolen overdrager skovvognen til os, om eftermiddagen fredag 14. marts, hvor børnehaven i forvejen har forældrekaffe-dag, og hvor hyggen ved denne lejlighed altså flyttes til Graamyr.... I skoven siden 1993Ingrid Darre fortæller, at samarbejdet med produktionsskolen, BornPro, blev en realitet, da børnehaven søgte penge til skovvognen via en særlig pulje. Aage Langeland

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Hos formanden Gravlevvej 16B Gravlev 98 39 30 00 Tidspunkt: Mandag den 25. juni 2012, kl. 10.00 til 14.00 Til stede: Aage Langeland (AL) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP!

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP! Nr. 4. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere eller finde en løsning hvis de ikke kan blive enige. Husk at I skal samarbejde ude på skolerne efter konflikten. Tilsyn med eleverne: Det er meget

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 10.00 til 15.00 Fraværende: Dagsorden. Susanne Talbot Jesper Lübbert Leif Jeppesen 1. Orientering og meddelelser.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense Produktions-Højskole Tidspunkt: Den 14. december 2011, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Arne Pallisborg (AP) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen

Læs mere

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Morgensang en god måde at starte dagen på Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festival, hvor hr og fru Danmark kan møde landets politikere og civilsamfundets organisationer

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: LU-sekretariat Frederiksborggade 5A, 3.sal 1360 København K Tlf. 33 93 21 19 Tidspunkt: Onsdag den 2. december kl. 12.30 til torsdag den 3. december kl. 11.00 2015, Til

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Undervisningsledernes Hus Frederiksborggade 5A, 3. sal 1360 København K Tidspunkt: Den 7. november 2011, kl. 10.30 til 14.00. Dagsorden. 1. Nyt fra Undervisningsledernes Hus og SaU

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at sætte et punkt omkring PSF s henvendelse til FK regionerne på under orientering. 2. Godkendelse af referat fra mødet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Nye lønsatser i kommuner og regioner

Nye lønsatser i kommuner og regioner NOTAT 15-0635 - POUL - 02.06.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Nye lønsatser i kommuner og regioner Efter at Danmarks Statistik har offentliggjort kvartalsstatistikkerne for lønudviklingen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011. Nr. 9. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Husk årsmøde og generalforsamling 2012. Tidspunktet er fastsat til den 19. og 20. april 2012. Som oplægsholdere er der pt. aftaler med: Morten

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at evalueringen af folkemødet på Bornholm blev varetaget af folkemødeudvalget, og at dette udvalg udarbejdede en kort skriftlig

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Praktikvejlederkonference

Praktikvejlederkonference FORBUND Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikvejlederkonference 2017 Hvordan kan du arbejde med relationskompetencer

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2010.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2010. Nr.5. 2010. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bestyrelsesformænd jages af Sven-Erik Hørmann I det seneste år har produktionsskolerne oplevet en stadig stigende tendens til, at Uddannelsesforbundet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 Der kommer markant flere ældre over 80 år i de kommende år. Samtidig er der udsigt til, at beskæftigelsen i den offentlige sektor vil blive reduceret

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014. Nr. 1. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (gældende). Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2014

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Produktionsskoleforeningens. Årsmøde 2013. Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret

Produktionsskoleforeningens. Årsmøde 2013. Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret Produktionsskoleforeningens Årsmøde 2013 Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret Faktuelle oplysninger Sted: Tid: Vingsted Centret Vingsted Skovvej 2 7182 Bredsten. Fra torsdag den 18. april

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere