Om Aalborg Handelsskole Skolen i tal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Aalborg Handelsskole Skolen i tal"

Transkript

1 Aalborg Handelsskole Årsberetning 2010

2 Indhold 4 Aalborg Handelsskole & erhvervslivet 6 Innovation & iværksætteri 8 Internationale aktiviteter 10 Kursusafdelingen - lederuddannelser 11 Ta en elev - det betaler sig 12 Fysiske rammer gøres klar til fremtiden 14 Bestyrelse, økonomi & regnskab Om Aalborg Handelsskole På Aalborg Handelsskole udbydes stort set alle former for uddannelse inden for det merkantile område. Det gælder både handelsgymnasiale uddannelser (HHX), erhvervsuddannelser (HG) og fl ere typer af efter- og videreuddannelse for unge, voksne og virksomheder. I Kursusafdelingen fi nder du desuden et bredt udvalg af både AMU- og virksomhedstilpassede kurser inden for områder som sprog, IT, regnskab, ledelse etc. Uanset uddannelse vil du på Aalborg Handelsskole opleve en spændende undervisning, der er tilpasset virkeligheden. Samarbejdet med erhvervslivet er en vigtig del af skolens dagligdag. Dette kombineret med et stærkt team bestående af kompetente undervisere og en løbende udvikling af vores tilbud gør os til ét af regionens foretrukne uddannelsessteder. Skolen i tal HHX ca elever HG ca. 900 elever Kursusafdeling ca kursister Årselever i alt 2639 elever Ansatte 284 ansatte Omsætning 204 mio. kr. Afdelinger 4

3 Aalborg Handelsskole uddannelse og erhvervsliv Aalborg Handelsskoles væsentligste strategiske fokusområde er samarbejdet med det lokale erhvervsliv, og netop i disse tider, hvor erhvervslivets bidrag til vækst er ekstra betydningsfuld, intensiverer skolen til stadighed samarbejdet. Således arbejder vi tæt sammen med erhvervslivet med henblik på at kunne tilbyde vore elever og kursister uddannelse og kurser, der tilgodeser erhvervslivets aktuelle og fremtidige kompetencekrav. På de merkantile erhvervsuddannelser er uddannelsesplanerne således udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, der består af lokale repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, og planerne afspejler derfor lokale ønsker og behov. Herigennem sikres også, at undervisningen er særdeles praksisnær og erhvervsrelevant. Også på handelsgymnasiet inddrager vi i udpræget grad det lokale erhvervsliv i den daglige undervisning, som tager udgangspunkt i erhvervsrelaterede emner og anvendelsesorienteret pædagogik. Bl.a. stiller lokale virksomheder ofte materiale til rådighed for konkrete cases, som hhx-eleverne arbejder med gennem gymnasieforløbet. I skolens kursusafdeling er vi løbende i kontakt med lokale virksomheder med henblik på tilbud om kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne. Dette er væsentligt for at fastholde og dygtiggøre den lokale arbejdsstyrke, så den kan bidrage til at sætte yderligere gang i væksten. På de efterfølgende sider vil der være eksempler på, hvordan Aalborg Handelsskoles dagligdag er præget af samarbejdet med erhvervslivet, og også skolens indsats på det internationale område samt undervisningsmiljøet er berørt. God læselyst. Poul Søe Jeppesen Direktør Direktør Poul Søe Jeppesen, Aalborg Handelsskole 3

4 Aalborg Handelsskole & erhvervslivet Aalborg Handelsskole & erhvervslivet Aalborg Handelsskole har igennem mange år haft et fortrinligt samarbejde med erhvervslivet. Det tætte bånd betyder, at såvel elever som kursister dagligt får en undervisning, der afspejler de seneste udviklingstendenser, og som er tilpasset virkeligheden. Herved opnår de mange af de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. På skolen har vi inden for de seneste par år sat yderligere fokus på at skærpe den erhvervsmæssige profil. Det betyder, at vi i dag samarbejder med virksomheder inden for Kompetenceudvikling er en af vores mærkesager: Vi engagerer os i en tilpasning af den samlede uddanforskellige områder det gælder lige fra caseeksempler til virksomhedsbesøg, censorer til eksamen, partnerskabsaftaler etc. Derudover arbejdes der løbende på nye, erhvervsfaglige tiltag. På skolen findes endda en styregruppe, hvis primære formål er at forstærke og udbygge skolens erhvervsrettede aktiviteter og samarbejder. Kort sagt er vores mål at bringe erhvervslivet ind i undervisningen og undervisningen ud i erhvervslivet. Et samarbejde til gavn for samfundet Af formand Anders Hjulmand, Aalborg Industri- & Handelskammer Der er et mere end 100-årigt samarbejde mellem Aalborg Handelsskole og Aalborg Industri- & Handelskammer. Faktisk var vi med til at etablere skolen. Samtidig er vi fortsat repræsenteret i dens bestyrelse, og i fællesskab er vi løbende engageret i sammenhænge af interesse for begge parter. nelsessektor for til stadighed at sikre erhvervslivet den nødvendige kompetence til udvikling og vækst i regionen. I den sammenhæng spiller den nære kontakt til Aalborg Handelsskole en central rolle. Det gode samarbejde tager udgangspunkt i en fælles opfattelse af verden omkring os: At det er afgørende, at vi agerer på baggrund af godt købmandskab uanset om vi driver uddannelsesinstitution, erhvervsorganisation eller virksomhed. Og at det er afgørende, at vi løbende uddanner os, så vi bliver stadig bedre rustede til at udvikle erhvervslivet. 4 Anders Hjulmand, formand for AIH

5 Handelsgymnasiets partnerskabsaftaler Teori og praksis skal hænge sammen. Derfor findes der på Handelsgymnasiet en række klasser, der har indgået et tæt samarbejde med virksomheder i erhvervslivet også kaldet partnerskabsaftaler. Samarbejdet består i, at der i undervisningen i højere grad inddrages konkrete, virkelige eksempler fra virksomhedernes dagligdag. På den måde får eleverne et større indblik i, hvad de teoretiske redskaber kan bruges til i praksis. fremtidig karriere. Enkelte elever benytter ligefrem samarbejdet til at spore sig ind på, hvad de vil arbejde med senere hen, da de får et konkret indblik i en virksomheds arbejdsopgaver. På Handelsgymnasiet arbejdes der intensivt med at udvide antallet af partnerskabsaftaler, så endnu flere elever (og virksomheder) kan få glæde af samarbejdet. På Handelsgymnasiet er der indtil videre indgået partnerskabsaftaler med tre forskellige virksomheder: Beierholm, Spar Nord og Aalborg Universitet. Helt særligt for virksomhedsklasserne gælder det, at der løbende afholdes forskellige erhvervsrettede arrangementer. Det kan f.eks. være et virksomhedsbesøg eller en gæsteundervisning. Samarbejdet giver eleverne et stort kendskab til og forståelse for erhvervslivets forhold, så de rustes til en Det siger eleverne om partnerskabsaftalerne... Som elev i en virksomhedsklasse får vi en masse relevant viden og ikke mindst mange gode oplevelser. I vores klasse er vi tilknyttet revisionsfirmaet Beierholm, hvilket blandt andet har budt på et spændende virksomhedsbesøg. Derudover har vi fået gæsteundervisning af en repræsentant fra virksomheden. Det var to vildt interessante arrangementer, hvor vi fik et godt indblik i de arbejdsopgaver, som et revisionsfirma beskæftiger sig med. Noget af det bedste ved samarbejdet har dog været, at vores kontaktperson hos Beierholm har givet os feedback på én af vores opgaver. Rent fagligt har vi lært rigtig meget af at få en vurdering og tilbagemelding fra en person fra erhvervslivet. Samtidig kan vi også se, at de begreber, som vi lærer om i undervisningen, bliver brugt ude i virksomhederne det er med til at styrke motivationen. Vi kan klart anbefale at være med i en virksomhedsklasse. Det giver både en masse god viden om erhvervslivet og gode kontakter. Faktisk har to fra vores klasse allerede fået elevplads hos Beierholm efter HHX. Maria Sørensen, Pernille Andersen & Christina Salomonsen, 3.L på Turøgade Maria Sørensen, Pernille Andersen & Christina Salomonsen, 3.L 5

6 Innovation & iværksætteri Med innovation og iværksætteri på skemaet En af Danmarks vigtigste råvarer vil i fremtiden være evnen til at være innovativ dvs. tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til virkelighed. På Aalborg Handelsskole har innovation og iværksætteri været en obligatorisk del af undervisningen igennem fl ere år. Eleverne lærer her at arbejde på en anderledes, selvstændig og ikke mindst praktisk måde med fagene. Det sker både i den almindelige undervisning, ved virksomhedsbesøg og gennem større projekter. Både på handelsgymnasiet og HG s erhvervsuddannelser har eleverne bl.a. mulighed for at prøve kræfter med Young Enterprise en landsdækkende organisation, der medvirker til gennemførelse af praktiske iværksætteri- og innovationsprojekter. Eleverne lærer at etablere egen virksomhed, som undervejs bliver vurderet af lokale erhvervsledere. Samtidig deltager eleverne i konkurrencer og på messer på såvel regionalt som nationalt og internationalt niveau. I 2010 blev der på HG s erhvervsuddannelser sat yderligere fokus på iværksætteri med oprettelsen af den nye klasse HG Business Innovation. Her tager undervisningen i langt højere grad fat på hele processen med at ud- vikle de gode ideer til at omsætte dem til salgbare og lønsomme varer og services. Innovation og iværksætteri er således et centralt kerneområde på Aalborg Handelsskole. Vi tror nemlig på, at den bedste indlæring sker ved at kombinere teori med praktiske eksempler og opgaver. Det giver en viden, der senere vil komme både eleverne og ikke mindst erhvervslivet til gode, når eleverne er færdiguddannet og klar til arbejdslivet. Vinderidé: strømbesparende stikkontakter - Vi har ikke et sekund fortrudt, at vi har valgt valgfaget innovation. Tværtimod! Her får vi lov til at være kreative og udtænke nye idéer. Faget har lært os ufatteligt meget ikke mindst igennem vores arbejde med Young Enterprise, hvor vi har opstartet egen virksomhed. Sådan fortæller eleverne Mathias Kirkegaard, Christian Hollensen, Mathias Maagaard og Mathias Caldera, der alle går i 2.f på Handelsgymnasiet i Saxogade. De fi re elever har som et led i undervisningen i innovation oprettet virksomheden STG solutions, der producerer strømbesparende stikkontakter. Formålet med de nye typer kontakter er at mindske den almindelige forbrugers elforbrug for de produkter, der står på standby. - Vi fandt frem til, at en almindelig husstand kan spare adskillige tusinde kroner hvert år på elregningen, hvis blot man husker at slukke for elapparaterne på stikkontakten. Fordelen ved vores kontakter er, at de kan programmeres til at slukke i bestemte tidsintervaller, og det hele kan styres via et bluetoothmodul, fortæller de fi re elever begejstret. For eleverne er der ingen tvivl om, at iværksætterarbejdet giver dem et godt indblik i virkelighedens verden. - Det at få lov til at opstarte egen virksomhed, udtænke idéer, lave forretningsplaner osv. giver os en kæmpe viden. Faktisk er arbejdet med Young Enterprise nok noget af det tætteste, man kommer på det at opstarte en rigtig virksomhed. Vi har endda holdt møde med en bankrådgiver, som gav os råd og vejledning i forhold til vores budget. Det var en kæmpe hjælp, fortæller de fi re iværksættere. Idéen og arbejdet med stikkontakterne resulterede i en fl ot førsteplads i Young Enterprises regionale messe. Præmien var, udover en billet til den nationale messe, en studietur til Hamburg med besøg på en stor salgsmesse. 6 Eleverne bag virksomheden STG solutions

7 Bryd mønstret - tænk innovation som noget bredt I fremtiden vil innovation og iværksætteri i endnu højere grad være centrale fokusområder hos mange virksomheder. For med en arbejdskraft, der er langt billigere i udlandet end herhjemme, er der ingen tvivl om, at danske virksomheder i fremtiden skal lære at tænke ud af boksen og være idéskabende. Professor Michael S. Dahl, der til daglig forsker i iværksætteri på AAU, ser det som et vigtigt fremtidsperspektiv, at virksomheder får indtænkt innovation i bred forstand. - Vi skal lære at bryde mønstre og tænke innovation som noget bredt. Det handler ikke kun om at være innovativ omkring et produkt. Vi skal også være det i virksomhedens øvrige afdelinger - lige fra produktion til markedsføring af produktet. Vi skal lære at tænke innovativt igennem alle processer. På den måde kan vi skabe værdifuld udvikling, fortæller Michael S. Dahl. Ved at sætte innovation og iværksætteri på skoleskemaet, og samtidig inddrage konkrete eksempler og opgaver fra virkeligheden, bliver undervisningen i højere grad rettet mod fremtiden. De unge får en realistisk fornemmelse af virksomhedernes arbejdsområder og lærer, hvad det vil sige at drive virksomhed. Med andre ord får eleverne en større virksomhedsforståelse, som senere kan komme dem til gode, når de bliver ansat i en virksomhed, eller hvis de ønsker at starte op som iværksættere. - At man som elev har modtaget undervisning i iværksætteri og måske ligefrem samarbejdet med en række virksomheder kan også være givtigt i forhold til elevernes CV. Herved kan virksomhederne se, at eleverne er motiverede, og at de allerede har opnået en vis portion erfaring igennem uddannelsen. Omvendt kan undervisningen også skabe større selvtillid hos eleverne, da de fi nder ud af, at det de lærer rent faktisk kan bruges i praksis, fortæller Michael S. Dahl og fortsætter: - Selvom undervisningen ikke gør alle elever til iværksættere, er der nok ingen tvivl om, at mange stadig vil kunne drage nytte af deres viden i den virksomhed, de senere bliver ansat i. For nogle kan undervisningen i innovation eller arbejdet med en realistisk opgave måske ligefrem føre til, at de fi nder frem til lige præcis det arbejdsområde, som de brænder allermest for, slutter Michael S. Dahl. Professor Michael S. Dahl, AAU HG Business Innovation For at sætte fokus på innovation og iværksætteri opstartede Aalborg Handelsskole i 2010 en ny grundforløbspakke på HG. Målet er at give eleverne mulighed for at arbejde intensivt med blandt andet produktinnovation. Samtidig skal eleverne lære om, hvad det vil sige at etablere egen virksomhed processen fra idé til produkt kan nemlig ofte være både lang og svær. På HG2 skal eleverne følge Young Enterprise -programmet, som handler om at etablere egen virksomhed. Med udgangspunkt i en produktidé arbejder eleverne her gruppevis med deres virksomhed, og løbende bliver der arrangeret camps, messer og konkurrencer, hvor de kan dyste mod andre elever fra andre uddannelsesinstitutioner. På HG1 fokuseres der særligt på at tænke innovativt samt det at tage initiativrige og selvstændige beslutninger. 7

8 Internationale aktiviteter Internationale aktiviteter Som elev på Aalborg Handelsskole og Aalborg Handelsgymnasium er der rig mulighed for at opleve andre verdensdele alt sammen som et led i uddannelsen. Eleverne på HG kan bl.a. komme på studieture og i erhvervspraktik i udlandet. Derudover har de mulighed for at deltage i f.eks. studieophold på op til fire ugers varighed eller udvekslingsprogrammer med andre udenlandske skoler. Også på Handelsgymnasiet bliver der sat fokus på det internationale område. Alle klasser kommer derfor på en studietur i løbet af gymnasietiden. Som noget nyt har gymnasiet endda oprettet en speciel international klasse, hvor elevernes tilbydes hele tre studieture én i både 1.g, 2.g og 3.g. 3 studieture på 3 år Eleverne på Handelsgymnasiet kan i fremtiden få en større, international forståelse og erfaring. Som noget nyt lancerer gymnasiet nemlig en såkaldt international klasse, hvor undervisningen kombineres med en årlig studietur. Det vil sige, at eleverne kommer på hele tre studieture i løbet af deres gymnasietid. I 1.g og 2.g går studieturene til europæiske lande, mens turen i 3.g går til enten USA eller Kina. Foruden studieturene vil elevernes undervisning også i højere grad fokusere på internationale forhold, så de rustes til en fremtid i en efterhånden mere og mere globaliseret verden. På den måde kan eleverne blive klogere på verden omkring dem og dermed tilbyde virksomhederne nogle helt særlige internationale kompetencer. Klassen er derfor det perfekte valg for de elever, der sigter mod en uddannelse i udlandet eller en karriere i en international virksomhed. For at komme i den internationale klasse er det en betingelse, at man deltager i alle de planlagte studieture. Det tilstræbes at oprette én international klasse pr. afdeling fra august 2011 i studieretningerne: International Økonomi A, Virksomhedsøkonomi A og Matematik B (Turøgade) Afsætning A, International Økonomi A og Kulturforståelse C (Saxogade). 1.g 2.g 3.g Studietur til en europæisk storby Studietur til London med privat indkvartering. Samtidig vil eleverne modtage undervisning under deres ophold. Studietur til enten USA eller Kina med besøg på en udvalgt uddannelsesinstitution. HHX-klasse på studietur til Berlin 8

9 Studieture, erhvervspraktik, udvekslingsprogrammer... På Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser er der rig mulighed for at få international erfaring. Skolen har nemlig opbygget et solidt netværk af samarbejdspartnere i udlandet. Elever på grundforløbet og hovedforløbet kan komme på ophold i udlandet lige fra 1 dag og op til 4 ugers varighed, og der er stor tilslutning fra eleverne til de mange internationale aktiviteter. Mulighederne varierer mellem studieture i Hamborg, Berlin, Prag eller Bruxelles, studietur til Autostadt, 3 ugers erhvervspraktik i en virksomhed i Tyskland eller England, udvekslingsprogrammer med Almere i Holland, Rendsburg i Tyskland, Rauma i Finland og Frederikstad i Norge, guideskole i Spanien, undervisningsprogrammer i Innsbruck i Østrig, London i England og South Carolina i USA. De internationale aktiviteter er et positivt aktiv på HGelevernes CV, når de søger praktikpladser at have gennemført tre ugers erhvervspraktik i f.eks. Tyskland er nemlig noget, erhvervslivet værdsætter. Eleverne er begejstrede for de mange destinationer, der giver oplevelser for livet med nye venner, anderledes kultur og sjove sproglige forviklinger. Elevudtalelse: South Caroline, USA Turen var 100 gange pengene værd og alt er en oplevelse for livet derovre. Man møder så mange nye mennesker, og nogle af dem vil man have kontakt med resten af livet. Man kommer til en hel anden kultur, som er så skøn. Alle folk er høflige, og der er ingen sure miner. Det er ikke sidste gang, jeg har været i South Carolina! Martin Nielsen, HG Elevudtalelse: South Caroline, USA Min tur til Florence, South Carolina i USA var en helt enestående tur, som jeg aldrig nogensinde vil glemme. Jeg blev helt igennem forelsket i den ægte amerikanske kultur, som vi fik lov til at opleve på tæt hold, da vi boede i en mindre by og gik på et college. Jeg blev helt overrasket over deres venlighed over for andre og deres nysgerrighed omkring vores land. Jeg fik oplevet og lært en masse spændende ting, som jeg altid vil kunne se tilbage på og huske. Turen var bare helt igennem fantastisk, og jeg har ikke et sekund fortrudt, at jeg valgte dette internationale program. Sabina Nymark Madsen, HG 9

10 Kursusafdelingen - lederuddannelser Populære lederuddannelser i Kursusafdelingen I Kursusafdelingen på Aalborg Handelsskole har der i 2010 været fokus på udbredelse af kendskabet til vore lederuddannelser. Mange deltagere har fået brugbare værktøjer med hjem fra lederuddannelsesforløb, og mellem modulerne har de kunnet afprøve disse i praksis i egen virksomhed. Og uddannelserne er succesfulde: - Danmarks Evalueringsinstitut lavede i 2010 en landsdækkende evaluering af én af vores lederuddannelser Den Grundlæggende lederuddannelse. Undersøgelsen viser bl.a., at deltagerne her er særdeles tilfredse med uddannelsesforløbet, og at de kan anvende det, de har lært, fortæller Merete Høgh Jensen, der er kundechef i kursusafdelingen. Hun fortsætter: - Faktisk har mange af vores deltagere oplevet, at uddannelsen har haft en positiv betydning for deres videre karriereforløb, og tre ud af fire har fået styrket deres lyst til fortsat efter- og videreuddannelse. På Aalborg Handelsskole benytter flere og flere virksomheder flittigt lederuddannelserne i deres lederudvikling. AMU-lederkurserne tager nemlig afsæt i deltagernes egne joberfaringer som leder og er med til at ruste deltagerne til fremtidige ledelsesudfordringer. På Aalborg Handelsskole findes fire forskellige lederuddannelser: Den grundlæggende lederuddannelse, Projektlederuddannelsen, Økonomi for ledere samt den helt nye Værdibaseret ledelse, der blev lanceret i Alle forløbene er inddelt i moduler à 2-3 dages varighed, og strækker sig almindeligvis over et halvt år. Lederuddannelserne er godkendt og finansieret af Undervisningsministeriet og udviklet i et tæt samarbejde med Lederne. Lederuddannelse med fokus på teori og praksis Med en medarbejderstab på over 40 medarbejdere er det vigtigt, at man som leder både kan forstå og kommunikere med mange forskellige mennesker. Her har den grundlæggende lederuddannelse virkelig vist sig værdifuld. I uddannelsen har vi bl.a. lært om forskellige ledelsestyper og ledelsesværktøjer, og vi er samtidig blevet meget mere bevidste om kommunikationen mellem leder og medarbejdere. Uddannelsen har givet os et stort indblik i, hvad det vil sige at være en god leder. Vi har lært rigtig meget om os selv men også om, hvordan vi kan udvikle os som ledere. Samtidig har det været et stort plus, at undervisningen har taget udgangspunkt i vores egen dagligdag og virksomhed. Det gør det hele mere nærværende og lærerigt det er altid spændende at relatere det tillærte til sin egen dagligdag og praksis. Det får os til at åbne øjnene, og vi har helt sikkert lært nye måder at gøre tingene på! Et andet stort plus ved uddannelsen har været holdets sammensætning, hvor vi har været blandet med folk på tværs af både alder, branche og erfaring. Det er fedt at få sparring fra andre og på den måde indgå i et bredt netværk. Det betyder også, at vi har fået en masse ny viden inden for forskellige ledelsesverdener alt sammen noget, der er nyttigt i vores egen lederrolle. Vi er derfor heller ikke i tvivl om, at vi i fremtiden vil bygge videre på vores lederuddannelse gevinsten ved at deltage på kurserne er alt for store til at lade være. Administrationschef Catrine Bak Grønhøj & salgschef Susanne Christiansen fra Exakt. 10 Catrine Bak Grønhøj & Susanne Christiansen, Exakt

11 PraktikService hjælper elever og virksomheder PraktikServiceafdelingen er skolens vigtigste serviceorgan, når det handler om at få eleverne ud i praktik. Her kan både elever og virksomheder hente råd og vejledning om alt lige fra at skrive et stillingsopslag eller ansøgning til at udfylde selve uddannelsesaftalen. Skolens praktikkonsulenter hjælper med alt det praktiske i forbindelse med en elevansættelse og fungerer dermed som bindeled mellem elever og virksomheder. - Et af vores hovedområder er at hjælpe eleverne med at få et klart overblik over deres karrieremuligheder og fremtidsdrømme. Vi hjælper både eleverne med at finde praktikplads, udfylde papirer og skrive den helt rigtige ansøgning. Samtidig står vi også til rådighed med vejledning og støtte, når eleverne er kommet ud i praktikken, fortæller Gertrud Sindbjerg, der er én af skolens tre praktikkonsulenter. - Omvendt hjælper vi også gerne virksomhederne med alt lige fra at få kontakt til potentielle elever til det mere administrative med at udfylde uddannelsesaftalerne. Vi er som praktikkonsulenter altid inde i de nyeste regler, og vi kan derfor vejlede om alt inden for praktikregler, løn, tilskudsmuligheder osv. Vores rolle er således at gøre det lettere for virksomhederne at ansætte elever, påpeger Gertrud Sindbjerg. Flere gange om året afholder PraktikService desuden kurser for de oplæringsansvarlige i virksomhederne. Her sættes der fokus på, hvordan virksomhederne får det optimale samarbejde med deres elever. På kurset tages der udgangspunkt i en række tidssvarende værktøjer, som er med til at sikre det bedst mulige uddannelsesforløb til gavn for både eleven og virksomheden. Grundet finanskrise har de sidste par år budt på et stort fald i antallet af praktikpladser, og mange unge har haft svært ved at finde en elevplads. Tilsyneladende vendte kurven i 2010 og er nu igen for alvor på vej op. Alene på Aalborg Handelsskole kom der 128 flere praktikpladsaftaler i hus i 2010 end året før. Det svarer til en stigning på 30%. Og der bliver løbende arbejdet hårdt for at skaffe endnu flere pladser. I skolens PraktikService er der eksempelvis sat et større fokus på det opsøgende arbejde. Faktisk har mere end 385 virksomheder i løbet af det seneste år fået besøg af Aalborg Handelsskoles praktikkonsulenter. Her har de kunnet høre mere om de muligheder, det giver at have en elev ansat. For at skabe større synlighed og flere praktikpladser søsatte de nordjyske erhvervsskoler med hjælp fra regionen Ta en elev - det betaler sig også et netværkssamarbejde i Projektet blev døbt Praktikpladsjagten og fik sloganet Ta en elev det betaler sig. Målet var at få flere elever i praktik, og der blev bl.a. lavet en større brandingkampagne indeholdende både tv- og radiospots, direct mails, brochurer og en elevkonkurrence. - Endelig har det også haft en positiv indflydelse på antallet af indgåede praktikaftaler, at virksomheder nu har mulighed for at få en kontant bonus på op til kr. ved at ansætte en elev. Det er med til at give det sidste skub hos mange virksomheder, fortæller Gertrud Sindbjerg, der er praktikkonsulent på Aalborg Handelsskole. Antal indgåede uddannelsesaftaler de sidste fire år:

12 Fysiske rammer gøres klar til fremtiden Fysiske rammer gøres klar til fremtiden Indlæring er naturligvis ét af de vigtigste nøgleord på Aalborg Handelsskole. For at sikre optimale undervisningsforhold, bliver skolens fysiske rammer derfor løbende forbedret, så de lever op til moderne undervisningsprincipper. Det gælder lige fra indretning af klasselokaler og fællesrum til it-udstyr, elektroniske tavler m.m. For skolen er det centralt, at de fysiske rammer understøtter forskellige læringsformer, som kan variere fra fag til fag. På skolen er der netop igangsat to større projekter, der skal forbedre de fysiske rammer - henholdsvis en udvidelse og større renovering af afdelingen på Saxogade samt en renovering af afdelingen på Turøgade. Saxogade udvides Aalborg Handelsskoles afdeling i Saxogade er en historisk bygning, som blev bygget i I 1999 gennemgik den en større renovering, og nu er afdelingen igen klar til både renovering og udvidelse. Et skolebyggeri fra 1950 erne lever ikke længere op til nutidens undervisningsprincipper. For at imødekomme en nødvendig lovliggørelse af eksisterende forhold og skabe rum for sociale aktiviteter og mere tidssvarende pædagogiske principper, bliver afdelingen nu renoveret og udvidet med ca. 500 ekstra kvadratmeter. Det betyder større klasselokaler, en aula og et nyt lærerområde. I samme ombæring vil klasselokalerne blive renoveret og indrettet specielt i forhold til de enkelte fag. - Med den nye tilbygning har arkitekten formået at skabe et fl ot projekt, der lever op til den veneration, vi selv har for bygningerne. Om- og tilbygningen kommer således fi nt til at matche både bygningen fra 1950 erne og det endnu ældre missionshus, Tabor, fortæller Aalborg Handelsskoles direktør Poul Søe Jeppesen. Byggeprojektet ventes færdigt ved skoleårets start i august Skitse: Saxogades nye facade 12

13 Interaktive tavler giver mange fordele Af underviser Hanne Rasmussen Vi har i Turøgade afprøvet et såkaldt Smartboard siden august Et Smartboard er en interaktiv tavle, hvor man kan skrive og gemme notater, og derudover giver tavlen mulighed for at arbejde med en computers programmer. Byggeri med vægt på studiemiljøet For arkitekterne bag udvidelsen af afdelingen i Saxogade har det været utrolig spændende at være med til at udbygge de eksisterende historiske bygninger med den nye tilbygning. Det er en udvidelse, som skal skabe nyt liv på skolen i Saxogade, og som giver huset et nyt centrum i form af en aula. - Aulaen bliver husets nye hjerte med plads til både gruppearbejde, elevarrangementer og meget mere. Den består af fl ere niveauer, hvor der både laves plads til bibliotek, kantine og rum til studievejledere, fortæller Lars Bjørk fra Arkitekterne Bjørk og Maigård, der står bag tegningerne til den nye bygning. Med den nye tilbygning og den øvrige renovering af skolen bliver lokalerne omdannet, så eleverne ikke længere har faste pladser. Målet er at få eleverne til at fl ytte rundt på skolen, så det pulserende studiemiljø bliver sat i centrum. I den anledning får alle elever deres eget skab med plads til studiebøger o.lign akkurat som man ser det på amerikanske skoler. I byggeplanerne er der også tænkt på det pædagogiske aspekt, så skolen kan leve op til moderne undervisningsprincipper. Derfor er de traditionelle klasselokaler skiftet ud med større faglokaler, da forskellige fag kræver forskellige opstillinger. - Med de større klasselokaler er der lagt op til en fl eksibel indretning, der kan matche det enkelte fags behov. Der kan for eksempel stilles op til traditionel tavleundervisning, gruppearbejde eller en kombination af begge og dette i alle tænkelige afskygninger, fortæller Lars Bjørk. Flere af klasselokalerne får derfor også nye møbler, så de passer til de enkelte fags læringsstile. I ombygningsplanerne er der ikke overladt noget til tilfældighederne. Også lærerne er tænkt nøje ind i de nye rammer. Blandt andet bliver der lavet et større lærerværelse og fl ere forberedelsesrum. At bruge tavlen i undervisningen har vist sig at have mange fordele. Læringen sker i samarbejde med eleverne og med den interaktive tavle som fokuspunkt. Det er min erfaring, at tavlen er mere elevaktiverende end en almindelig tavle, og den øger elevernes engagement i undervisningen. Jeg oplever at have større kontakt med eleverne, når vi arbejder sammen om den samme tekst på tavlen. Her kan vi i fællesskab understrege, skrive noter og se videofi lm på tavlen, som vedrører emnet og teksten. Det, at tavlen er interaktiv, bevirker, at man ikke oplever at stå med ryggen til eleverne, som man normalt gør, når man skriver på en tavle eller fi nder materialer frem på en pc. Et klik med en fi nger på skærmen og du har gang i Smartboards objekter: diasshows, ibøger, opslagsværker, og andre Web 2.0 produkter som Youtube og mindmapping. Fællesdokumenter og håndskrevne noter på tavlen kan desuden gemmes til senere brug. Tavlerne giver således fl ere pædagogiske muligheder og nye måder at indtænke undervisning på. De er derfor oplagte i undervisningen, og samtidig skaber de bedre vilkår i forhold til at inspirere eleverne. 13

14 Bestyrelse, økonomi & regnskab Bestyrelse Arbejdsgiverrepræsentanter: Direktør Bent Jørgensen (formand) Udpeget af: Aalborg Industri- og Handelskammer Direktør, cand. jur. Henning Julin Udpeget af: Aalborg Industri- og Handelskammer Personalechef Nicolai Bo Pedersen Udpeget af: Dansk Erhverv Direktør Inge Møller Udpeget af: Finanssektoren i Aalborg Medarbejderrepræsentanter: Lektor Anna Marie Burholt Handelslærer Astrid Galløe Sindbjerg Arbejdstagerrepræsentanter: Afdelingsformand Ivan Ziegler (næstformand) Udpeget af: HK Lokalrådsformand Knud-Erik Hansen Udpeget af: HK Sektorformand Kate Ziegler Udpeget af: HK Tina Grønlund Jespersen Udpeget af: FTF Regionsrådsmedlem Bente Lauridsen Udpeget af: Region Nordjylland Elektrikerlærling Rasmus K. Jakobsen Udpeget af: Aalborg Kommune Økonomi & regnskab Resultatopgørelse for (kr.) 2009 (kr.) Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Udvikling og markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Særlige tilskud Driftsomkostninger i alt Driftsresultat Elevrepræsentanter: Michala Davidsen (HHX) Mathilde Nielsen (HG) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

15 Balance pr Aktiver 2010 (kr.) 2009 (kr.) Passiver 2010 (kr.) 2009 (kr.) Indretning af lejede lokaler Grunde og bygninger Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Egenkapital pr Egenkapital i øvrigt Egenkapital Kommunal gæld Realkreditgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Likvide beholdninger Gældsforpligtelser Omsætningsaktiver Passiver i alt Aktiver i alt

16 Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX STUDIELIV PÅ. Køge Handelsgymnasium LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Handelsgymnasiet HHX STUDIELIV PÅ. Køge Handelsgymnasium LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Handelsgymnasiet HHX STUDIELIV PÅ Køge Handelsgymnasium LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVORFOR Køge Handelsgymnasium? Vil du ruste dig bedst muligt til videregående studier og

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Årsberetning 2012

Aalborg Handelsskole. Årsberetning 2012 AH Aalborg Handelsskole Årsberetning 2012 2 Om Aalborg Handelsskole På Aalborg Handelsskole udbydes stort set alle former for uddannelse inden for det merkantile område. Det gælder både handelsgymnasiale

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Årsberetning 2013

Aalborg Handelsskole. Årsberetning 2013 AH Aalborg Handelsskole Årsberetning 2013 2 Om Aalborg Handelsskole På Aalborg Handelsskole udbydes stort set alle former for uddannelse inden for det merkantile område. Det gælder både handelsgymnasiale

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Vi kan blive alt det, vi drømmer om

Vi kan blive alt det, vi drømmer om Vi kan blive alt det, vi drømmer om AALBORG HANDELSSKOLE EUX BUSINESS - DEN ERHVERVSFAGLIGE STUDENTEREKSAMEN Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business EUD/EUX-business Grenaa og Rønde VID ERhvervsuddannelser EUD/EUX-Business KICKSTART DIN KARRIERE PÅ 1 + 2 ÅR STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 2 + 2 ÅR HER FÅR DU DEN BEDSTE HANDELSSKOLEUDDANNELSE De elever, der er

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2015 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Der blev gået og løbet

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 Kære brobygningselev Velkommen til brobygning på ZBC i Vordingborg.

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2014 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Skolens store idrætsdag

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden En lille pause på skolens store idrætsdag.

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

INTERNATIONALE AKTIVITETER

INTERNATIONALE AKTIVITETER INTERNATIONALE AKTIVITETER for skoleåret 2017 / 2018 STUDIE- OG PRAKTIKOPHOLD Som elev på EUX Business har du mulighed for at tage et studieophold i England eller USA à 4 ugers varighed. AALBORG HANDELSSKOLE

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 1 Ansøgningsskema 1 Projektets titel Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Vrå højskole har en del erfaring med at samarbejde

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse - den erhvervsfaglige studentereksamen På uddannelse INTRO FÅ DET HELE MED HVAD ER EUX BUSINESS? HVAD ER EUX BUSINESS? EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt op på

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

IBC International Business College

IBC International Business College IBC International Business College e v i l b n a Vi k t, vi e d t l a m o r e m m ø r d Din fremtid er åben Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE

AALBORG HANDELSSKOLE AALBORG HANDELSSKOLE EUX Business kombinerer gymnasiale fag med seriøs erhvervserfaring. Med EUX Business får du dobbelt op på muligheder, uddannelse og faglighed. HAR DU ADGANG TIL EUX BUSINESS? HAR

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Campus Furesø TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Vælg mellem almen 10. klasse, Bæredygtighed og handel (EUX) og Velfærdsteknologi og innovation (EUD) 10. KLASSE I FURESØ ALMEN

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2017-2018 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS 中 国 异 途 I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS KOM TÆT PÅ KINA! Invester i fremtiden og oplev verdens næste supermagt bag facaden på en studietur, der byder

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser

Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser Program 1. Kort oplæg om projektet v. Projektleder Michael Kjær Pedersen 2. Erfaringer set fra et underviserperspektiv v. Underviser Christian

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Erhvervsskolen Nordsjælland s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. august 2014 til 31. juli 2015 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand Thomas Johansen

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2018-2019 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

FRIE FAGSKOLER DEN PRAKTISKE VEJ TIL UDDANNELSE, ARBEJDE OG LIV

FRIE FAGSKOLER DEN PRAKTISKE VEJ TIL UDDANNELSE, ARBEJDE OG LIV FRIE FAGSKOLER DEN PRAKTISKE VEJ TIL UDDANNELSE, ARBEJDE OG LIV Frie Fagskoler er det naturlige valg for unge, der lærer bedst ved at gøre ting i praksis. Vores uddannelsestilbud er opbygget om et kostskole-setup,

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

NEXT EUD FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

NEXT EUD FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE PROJEKTSAMARBEJDET NEXT EUD FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Hovedkonklusioner fra slutevalueringen OM NEXT EUD FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE HVORDAN VAR NEXT EUD TILRETTELAGT? Next EUD Fremtidens erhvervsskole er

Læs mere

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium - i Valby elle r på Østerbro HTX-student HTX-student Htx kort og kontant Htx (teknisk gymnasium) er en af de tre muligheder,

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere