Beskæftigelsesplan udkast, senest opdateret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2009. - udkast, senest opdateret 27.06. 2008"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan udkast, senest opdateret

2 Forsideillustration af Heidi Klentz 2

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING TIL BESKÆFTIGELSESPLAN DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER BEFOLKNINGEN I JAMMERBUGT KOMMUNE Befolkning og ledighed Uddannelsesniveau Brancher i kommunen Ind- og udpendling Flaskehalsområder BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER Antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed skal nedbringes Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skal nedbringes Antallet af ledige unge under 30 år skal nedbringes Øvrige lokale udfordringer MÅL OG STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE INDSATS A-DAGPENGE Redskabssammensætning KONTANT- OG STARTHJÆLP SYGEDAGPENGE LEDIGHEDSYDELSE RETTIDIGHED MÅL OG STRATEGIER FOR DEN VIRKSOMHEDSVENDTE INDSATS MÅL OG STRATEGI FOR AT INDDRAGE ANDRE AKTØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN ANDRE AKTØRER I JOBCENTER JAMMERBUGT Ledige med en længerevarende uddannelse ANDRE AKTØRER I DEN STATSLIGE DEL AF JOBCENTER JAMMERBUGT ANDRE AKTØRER I DEN KOMMUNALE DEL AF JOBCENTER JAMMERBUGT BUDGET FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I JOBCENTERET KILDEFORTEGNELSE

4 1. Indledning til beskæftigelsesplan 2009 De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for det kommende år. I beskæftigelsesplanen skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret opstille mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret står overfor i Udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen sker i et fællesskab mellem kommune og stat, da beskæftigelsesplanen skal være kommunens og statens fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen. Indsatsen tilrettelægges inden for de rammer, som følger af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt af de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget og af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Endvidere vil Beskæftigelsesplanen for Jobcenter Jammerbugt tage udgangspunkt i Beskæftigelsesplanen for 2008, Resultatrevisionen for 2007 samt Det regionale Beskæftigelsesråds Analyserapport Beskæftigelsesministerens mål er de eneste landsdækkede mål, der bliver udmeldt, hvilket giver rum for at Jobcenter Jammerbugt kan indsætte supplerende lokale mål for beskæftigelsesindsatsen i Arbejdsgange vedr. Beskæftigelsesplan 2009: - Jobcentret påbegynder arbejdet med Beskæftigelsesplanen i maj Jobcentret udarbejder udkast til Beskæftigelsesplan med hensyntagen til de ønsker og ideer, som LBR giver udtryk for på LBR mødet den 15. maj Primo juni 2008 sendes udkast til Beskæftigelsesplan 2009 til LBR. - Ultimo juni færdiggøres 1. udkast af Beskæftigelsesplanen. Tidsplan for godkendelse af Beskæftigelsesplan 2009: - Senest 1. juli 2008 sendes 1. udkast af Beskæftigelsesplanen i høring i LBR august 2008 afholdes fælles møde for LBR og Beskæftigelsesudvalget om Beskæftigelsesplanen Senest 31. august 2008: LBR afgiver bemærkninger til Beskæftigelsesplanen. - Senest 15. oktober 2008 godkender kommunen og den statslige beskæftigelseschef Beskæftigelsesplanen. - Senest 31. oktober 2008 sendes Beskæftigelsesplanen med LBR s bemærkninger til RBR. - Endelig beskæftigelsesplan incl. endeligt budget offentliggøres 10. januar I beskæftigelsesplanen gøres der hovedsagligt brug af tal fra som er en hjemmeside Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller til rådighed. Jobindsats.dk udgøres af levende data, som hele tiden opdateres. Data i Jobindsats.dk kommer fra mange forskellige kilder, fx de kommunale økonomi- og sagsbehandlingssystemer, Amanda og Danmarks Statistik. Når der i beskæftigelsesplanen tales om personer eller ledige, vil det altid være fuldtidsledige, der henvises til. 4

5 Når der refereres til kontanthjælpsmodtagere, er det altid både kontant- og starthjælpsmodtagere, der henvises til. Når der refereres til sammenligningsgrundlaget/sammenlignelige jobcentre, menes de jobcentre, der er i klynge med Jobcenter Jammerbugt og dermed har samme som rammevilkår. Disse er: Assens Brønderslev Frederiksværk-Hundested Faaborg-Midtfyn Kerteminde Middelfart Morsø Tønder Vesthimmerland 5

6 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2009 For 2009 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Målet er en videreførelse af samme mål fra sidste år. Af Jobindsats.dk ses, at Jobcenter Jammerbugt fra december 2006 til december 2007 har nedbragt arbejdskraftreserven 1 med 40 % fra 603 til 362 personer. Vi håber på, at kunne fastholde den gode tendens, men er bevidste om, at de gode konjunkturer som beskæftigelsesområdet har været en del af, sandsynligvis ikke forsætter med samme kraft. Prognoser fra Beskæftigelsesregion Nordjylland viser ligeledes et mere afdæmpet fald henover 2008 med mulighed for en svag stigning i forhold til 4. kvartal 2007 (Analyserapport 2008, side 40). For Jobcenter Jammerbugt opstilles følgende mål på dette indsatsområde: Antallet af ledige i arbejdskraftreserven nedbringes med 15 % fra 362 til 308 personer fra december 2007 til december Indsatsområde: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Målet var også med i Jobcenter Jammerbugts beskæftigelsesplan 2008, da sygefraværet er et af jobcenterets store udfordringer og derfor konstant i fokus. Af Jobindsats.dk ses, at sygedagpengeforløb over 26 uger fra december 2006 til december 2007 er steget med 30 % fra 252 til 329 forløb. Omdrejningspunktet for målet i 2009 bliver derfor at opnå et fald. For Jobcenter Jammerbugt opstilles følgende mål på dette indsatsområde: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 25 % fra 329 til 246 forløb fra december 2007 til december Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, 1 Arbejdskraftreserven defineres som forsikrede ledige såvel som ikke forsikrede ledige med mindst 13 ugers sammenhængende bruttoledighed (ledighed og aktivering). I arbejdskraftreserven er det kun fuldtidsledighed, der tæller med i forhold til de 13 uger. 6

7 introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Målet er sammenfaldende med ministerens mål for I løbet af 2007 er denne gruppe faldet med knap 19 %, fra 240 personer til 196 personer. Der skal fortsat være fokus på ungegruppen, således at den relative gode udvikling for målgruppen fastholdes. For Jobcenter Jammerbugt opstilles følgende mål på dette indsatsområde: Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og a-dagpengemodtagere under 30 år nedbringes med 10 % fra 195 til 177 personer fra december 2007 til december fuldtidsledige under 30 år i december 2007: A-dagpenge 70 Kontanthjælp - Arbejdsmarkedsparate 2 50 Kontanthjælp - Ikke-arbejdsmarkedsparate Heraf modtager 1 starthjælp. 3 Heraf modtager 22 introduktionsydelse. 7

8 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3.1. Befolkningen i Jammerbugt Kommune Befolkning og ledighed I Jammerbugt kommune består befolkningen mellem 18 og 65 år af personer. Heraf står udenfor arbejdsstyrken. Tilbage er en arbejdsstyrken på Heraf er henholdsvis i beskæftigelse og 775 ledige. Dette giver en ledighedsprocent på 4 % af arbejdsstyrken. Til sammenligning er ledigheden på landsplan 2,9 % af arbejdsstyrken (Jobindsats.dk, 2007) Uddannelsesniveau 38 % af arbejdsstyrken i Jammerbugt Kommune har ikke en kompetencegivende uddannelse, mod 35,5 % af resten af landet. For de ledige i Jammerbugt Kommune gælder, at 56,5 % ikke har en kompetencegivende uddannelse, til sammenligning er dette tal på landsplan 49 % (Jobindsats.dk) Brancher i kommunen De største 5 brancher i kommunen er i rækkefølge ( 1. Sociale institutioner (2129 arbejdspladser) 2. Bygge og anlæg (1429 arbejdspladser) 3. Landbrug, gartneri og skovbrug (1318 arbejdspladser) 4. Jern og metalindustrien (1234 arbejdspladser) 5. Detail og reperationsvirksomhed undt. biler (1173 arbejdspladser) Af Danmarks Statistiks opdeling på 27 brancher, fordeler arbejdspladserne i Jammerbugt Kommune sig således: Fagområde Antal arbejdspladser 0109 Landbrug, gartneri og skovbrug Fiskeri Råstofudvinding Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Tekstil- og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri Kemisk industri og plastindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Møbelindustri og anden industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Autohandel, service og tankstationer Engroshandel undtagen med biler Detailh. og reparationsvirks. undt. biler Hoteller og restauranter Transport Post og tele Finansiering og forsikring De omfatter blandt andet personer i forskellige typer aktivering uden løn, personer der modtager efterløn, pensionister, kontanthjælpsmodtagere, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke-beskæftigede studerende. 8

9 7009 Udlejning og ejendomsformidling Forretningsservice Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner Foreninger, kultur og renovation Uoplyst aktivitet Ind- og udpendling Jammerbugt Kommune er en typisk udpendler kommune, hvor flere kører ud af kommunen for at arbejde, end der kommer ind i kommunen hver dag. Tal fra Danmarks Statistik viser, er der i 2007 var personer, som pendlede ind i kommunen, mens der var mere end dobbelt så mange, som kørte ud hver dag, nemlig personer. Den største modtagerkommune er Aalborg med personer, herefter kommer Vesthimmerland, Brønderslev og Hjørring der har mellem 600 og 400 arbejdstagere med bopæl i Jammerbugt Kommune ( Flaskehalsområder Det regionale Beskæftigelsesråd i Nordjylland har prioriteret en række fagområder/stillingsbetegnelser, hvor man ønsker at støtte jobcentrenes indsats for at afhjælpe eller løse flaskehalsproblemer i Fagområderne er prioriteret fra arbejdsmarkedsbalancens liste over tværgående, strukturel mangel på arbejdskraft i Nordjylland. Se evt. mere på Beskæftigelsesregionens hjemmeside Administration, HR, økonomi, jura og sprog bankrådgiver lægesekretær Bygge og anlæg alarmmontør bygningsmaler bygningssnedker elektriker specialarbejder, jord og beton (tidligere kaldet betonarbejder) murer specialarbejder, tømrer tømrer tagdækker vvs-montør (inkl. specialer) Hotel, restauration, køkken, kantine kok Industriel produktion maskinreparatør procesoperatør Jern, metal og auto automekaniker cnc-operatør elektromontør finmekaniker industritekniker, maskinarbejder klejnsmed (inkl. rustfast) 9

10 plade- og konstruktionssmed skibsmontør stålmontør Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje anlægsgartner Nærings- og nydelsesmiddel tilsynstekniker Salg, indkøb og markedsføring ekspedient kundeservicemedarbejder (tidligere kaldet handelsmedhjælper) butiksassistent (tidligere kaldet salgsassistent) telemarketingmedarbejder Sundhed, omsorg og personlig pleje social- og sundhedsassistent social- og sundhedshjælper Transport, post, lager- og maskinførerarbejde buschauffør turistbuschauffør chauffør (alle specialer) (tidligere kaldet lastbilchauffør, alle specialer) taxichauffør Træ, møbel, glas og keramik maskinsnedker (Listen er godkendt af Det regionale Beskæftigelsesråd d. 20. december 2007) 3.2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer I dette afsnit skitseres de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Jammerbugt, hvorefter de følgende afsnit vil indeholde konkrete mål og strategier for Jobcenteret i 2009 opdelt efter ydelsesområder. En stor del af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Jobcenter Jammerbugt, kan relateres direkte til ministerens mål: Antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed skal nedbringes I Jobcenter Jammerbugt knytter sig bestemte kendetegn, til de personer der opnår mere end 3 måneders ledighed og dermed bliver en del af arbejdskraftreserven. Disse er skitseret via følgende udfordringer. Udfordring: Mange ledige er over 55 år En særlig udfordring for Jobcenter Jammerbugt er, at en stor del af arbejdskraftreserven udgøres af personer over 55 år. Når man ser på den samlede arbejdskraftreserve for december 2007 er 130 personer eller 36 % mellem 55 og 64 år. Hvis man derudover udelukkende ser på a- dagpengemodtagerne, som repræsenterer 9/10 af alle ledige i kommunen, kan vi se at 128 personer eller 42,5 % af arbejdskraftreserven er over 55 år. Til sammenligning er dette tal på landsplan 32 %. Udfordring: Mange ledige kvinder Samtidig med at der i kommunen er overvægt af ledige over 55, kendetegnes ledigheden i Jobcenter Jammerbugt også ved at have en kønsmæssig slagside. Af hele arbejdskraftreserven på 362 er 72 % kvinder. I resten af landet udgør kvinder 61 % af arbejdskraftreserven. For a- dagpengeledige handler det især om kvinder over 55 år, her er 41 % af alle kvinder i 10

11 arbejdskraftreserven over 55 år. For kontanthjælpsmodtagere handler det derimod om unge kvinder under 30 år, her er 72 % af alle kvinder i arbejdskraftreserven under 30 år 5. Udfordring: Lavt uddannelsesniveau 56,5 % af de ledige i Jammerbugt Kommune ikke en kompetencegivende uddannelse. Det formodes, at tallet er endnu højere, hvis der udelukkende ses på kontanthjælpsmodtagere. Jobcenter Jammerbugt har en udfordring i forhold til at opkvalificere befolkningen, således at så mange som muligt får fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Udfordring: Virksomhederne har rekrutteringsproblemer Mange ledige i Jammerbugt Kommune har ikke de kompetencer, som arbejdsgiverne efterspørger. Via Beskæftigelsesregionens Arbejdsmarkedsbalance for Nordjylland ses, at der er overskud af arbejdskraft indenfor en række ufaglærte områder, mens der er mangel på faglært arbejdskraft. Dvs. at ledige typisk er ufaglærte, mens virksomhederne i høj grad søger faglært og uddannet arbejdskraft Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skal nedbringes Jobcenter Jammerbugt adskiller sig fra jobcentrene i sammenligningsgrundlaget ved at have et større antal sygedagpengeforløb og en gennemsnitlig længere varighed på forløbene. Udfordring: Mange sygedagpengeforløb Antallet af sygedagpengeforløb har været stigende i Jammerbugt Kommune de seneste år der er større tilgang end afgang. Fra december 2006 til december 2007 er antallet af sygedagpengeforløb i Jammerbugt steget fra til 1.421, dvs. med 14 %. Den gennemsnitlige stigning hos sammenligningsgrundlaget var 4 % i den samme periode. I Jammerbugt har antallet af forløb dog været faldende siden december 2007 og er i april 2008 faldet til Udfordring: For lange sygedagpengeforløb Varigheden på sygedagpengeforløb er længere i Jobcenter Jammerbugt, end hos sammenligningsgrundlaget. I 2007 var den gennemsnitlige varighed på afsluttede sygedagpengeforløb 6,2 uge i Jammerbugt, mens den var 5,8 uge hos sammenligningsgrundlaget Antallet af ledige unge under 30 år skal nedbringes Jobcenter Jammerbugt har haft et fald i antallet af ledige under 30 år, som er væsentligt højere end hos sammenligningsgrundlaget. I december 2007 udgør kontanthjælpsmodtagere 63 % af de ledige under 30 år, dermed er det også denne gruppe, der skal være størst fokus på. Udfordring: Ledige a-dagpengemodtagere under 30 år Fra december 2006 til december 2007 er antallet af unge på a-dagpenge faldet med næsten 35 % fra 107 til 70 ledige. Det er fortsat et ønske at sikre, at så få unge som muligt kommer ind i dagpengesystemet, men i stedet går i gang med ordinær uddannelse eller i job. Udfordring: Mange unge på kontanthjælp Fra december 2006 til december 2007 er antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år faldet med 12,3 %, hvilket er et fald, som ligger lidt under sammenligningsgrundlagets fald. I december 2007 udgør unge under 30 år, 59 % af alle kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftsreserven, hvor det på landsplan er 41 %. 5 Jobindsats.dk tager ikke højde for ledige, der er sygemeldt eller på barsel. I 2007 var der fx gennemsnitlig 20 kontanthjælpsmodtagere fra arbejdskraftreserven på barselsorlov hver måned. 11

12 Udfordring: Mange unge er ikke arbejdsmarkedsparate Af alle unge ledige udgør de ikke-arbejdsmarkedsparate 38 % i december Ser vi udelukkende på unge kontanthjælpsmodtagere, udgør de ikke-arbejdsmarkedsparate 60 %, procenten på landsplan er 57 % Øvrige lokale udfordringer Nedenstående skitseres de lokale udfordringer i Jammerbugt, som ikke kan relateres direkte til ministermålene. Udfordring: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Jobcenter Jammerbugt har haft rigtige gode resultater i forbindelse med Ny chance til alle, men der skal fortsat være fokus på gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Fra december 2005 til december 2007 er antallet af borgere i denne gruppe faldet med 13,5 % mens faldet for sammenligningsgrundlaget har været 3,2 % 6. Udfordring: Ledighedsydelse Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er steget med 18 % fra december 2005 til december 2007, men faldet med 8 % fra december 2006 til december Forløbenes varighed er faldet en smule fra 2006 til 2007 og ligger nu lige under sammenligningsgrundlagets varighed. Det er fortsat vigtigt, at have fokus på området. Udfordring: Mange deltidsbeskæftigede Der er et forholdsvist højt antal deltidsbeskæftigede tilmeldt Jobcenter Jammerbugt. De fordeler sig især på jobs inden for social og sundhedsområdet, børnepasning og rengøring. Det er vanskeligt præcist at opgøre, hvor mange deltidsbeskæftigede der er tilmeldt jobcenteret 7. Men da hovedparten er personer på a-dagpenge, kan der trækkes mere eller mindre præcise lister i kontaktmodulet i arbejdsmarkedsportalen. Heraf ses, at der i uge er ca. 72 personer, som har mere end 20 timer om ugen. I forbindelse med, at der i løbet af 2008 implementeres strammere lovgivning på området 8, forventes det, at antallet falder. Udfordring: Rettidighed Rettidighed er opgjort som andelen af forløb, hvor der rettidigt afholdes samtale eller afgives tilbud i overensstemmelse med minimumskravene til kontaktforløb og aktivering i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. At opfylde minimumsrettidighederne er en gennemgående udfordring, i forhold til at kunne give borgerne optimal service. 6 Jobindsats.dk tager ikke højde for ledige, der er sygemeldt eller på barsel. I 2007 var der fx gennemsnitlig 10 ikkearbejdsmarkedsparate borgere på barselsorlov hver måned. 7 Baggrunden for de upræcise opgørelser er, at arbejdsmarkedsportalen er afhængig af hvilke lønindberetninger ledige laver til deres egen a-kasse, og hvornår dette registreres. 8 Det bliver fra august 2008 kun muligt at modtage supplerende dagpenge i 30 ud af 104 uger, mod tidligere 52 ud af 70 uger. 12

13 4. Mål og strategier for den borgerrettede indsats 4.1. A-dagpenge Udfordring: Mange ledige er over 55 år Mål: Antallet af a-dagpengemodtagere over 55 år med mere end tre måneders ledighed skal nedbringes med 25 % fra 128 til 96 personer fra december 2007 til december Strategi: Jobcenteret vil både i forbindelse med jobsamtaler og kontaktforløbskurser give information om den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år. Udlicitering af kontaktforløb og aktiveringsindsats for denne målgruppe til andre aktører, når det er muligt. Se nærmere under kapitel 6. Udfordring: Mange ledige kvinder Mål: Antallet af kvindelige a-dagpengemodtagere med mere end tre måneders ledighed skal nedbringes med 20 % fra 216 til 173 personer fra december 2007 til december Strategi: Iværksættelse af særligt projekt for kvinder over 50 år. Via fokusgruppeinterview med en udvalgt gruppe ledige kvinder, vil vi sammensætte et særligt forløb for kvinder. Projektet vil foregå i samspil med lokale arbejdsgivere, som har jobåbninger for denne gruppe og evt. et privat konsulentfirma. Der vil være fokus på ressourcer, motivation og brug af mentorordning. Udfordring: Ledige under 30 år Mål: Antallet af ledige a-dagpengemodtagere under 30 år nedbringes med 15 % fra 70 til 60 personer fra december 2007 til december Strategi: Unge der ikke er i aktivering eller deltidsbeskæftigelse, indkaldes til personlig samtale hver 14. dag, med henblik på at komme i uddannelse/job. Samtalerne varetages af arbejdsmarkedskonsulenter, der har særlig erfaring med unge. Udfordring: Mange deltidsbeskæftigede Mål: Antallet af deltidsbeskæftigede med timer om ugen, nedbringes med 20 % fra 72 personer til 58 personer fra maj 2008 til december Det kan være problematisk at sætte mål på dette område, da det endnu ikke er muligt at måle, hvor de deltidsbeskæftigede, der forsvinder fra listerne, går hen hvad enten det er til fuld ledighed eller fuld beskæftigelse, hvoraf sidstnævnte naturligvis er målet. 13

14 Strategi: I løbet af sensommeren 2008 starter jobcenteret et særligt kontaktforløb for deltidsledige. Projektet, som kaldes Fra deltid til heltid, er et pilotprojekt, som Jobcenteret udbyder i samarbejde med den private aktør JOBmentor. Det er åbent for både kontanthjælps- og a- dagpengemodtagere og er finansieret af LBR midler 9. Samlet strategi for a-dagpengeområdet: Udover de ovennævnte strategier, iværksætter Jobcenteret i løbet af 2008 og 2009 nedenstående indsatser, som, vi mener, vil påvirke alle ovenstående mål positivt: Maj 2008 iværksatte Jobcenter Jammerbugt et tættere kontaktforløb, hvor der afholdes samtaler med alle ledige hver 6. uge, mod tidligere hver 13. uge. Aktuel erfaring viser, at jo hyppigere kontakt der er med den ledige, jo hurtigere kommer den ledige i job. Dette videreføres i Til kontaktsamtalerne vil der være stærkt fokus på, at ledige ved alle samtaler bliver præsenteret for konkrete jobs, de skal søge. Fokus på udarbejdelse af jobplaner, der retter sig mod flaskehalsområderne. Ved hjælp af det tættere kontaktforløb er det desuden muligt at sikre, at ingen ledige er passive i længere tid, uden der stilles krav og gives tilbud. Der vil i 2009 også blive arbejdet med fremrykket aktivering, hvor der afgives tilbud til ledige i 1. ledighedsperiode, fx i form af praktik og løntilskud, eller uddannelse og vejledning i henhold til 76, når dette er relevant. Jobcenteret påtænker desuden at iværksætte et kontaktforløbskursus for nyledige på 2-3 dage efter 2-3 ugers ledighed, hvor temaerne bliver brug af Jobnet, udarbejdelse af CV bl.a. med henblik på senere godkendelse i A-kassen, brug af min side, rettigheder og pligter, samt elementer omkring jobsøgning Redskabssammensætning I forhold til brugen af redskaber, vil vi for de dagpengeberettigede fortrinsvis benytte os af virksomhedsnær aktivering som løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeordningen. For 2008 ser fordelingen på de enkelte redskaber således ud: Aktivering % af aktiverede helårspersoner Uddannelse & vejledning 44 Andel virksomhedspraktik 5 Andel offentligt løntilskud 28 Andel privat løntilskud 9 Voksenlærling 14 9 Læs evt. mere om projektet på 14

15 Redskabsfordelingen vil for 2009 være lig ovenstående, sandsynligvis med en mindre andel i uddannelse og en større andel i løntilskud/voksenlære. Det skal dog tilføjes, at jobcenteret stadig vil prioritere uddannelse højt. Fra Arbejdsmarkedsstyrelsen udmeldes der hvert år et måltal for, hvor mange helårspersoner i aktivering det enkelte jobcenter skal opnå. For 2008 er dette måltal 235, hvilket kan være problematisk at nå, med det fald ledigheden fortsat er inde i. Det kan altså diskuteres, hvorvidt der er overensstemmelse mellem de teoretiske udmeldinger fra centralt hold, og den virkelighed de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen møder i det daglige arbejde Kontant- og starthjælp Jobcenter Jammerbugt lægger en tidlig og handlingsorienteret indsats i forhold til borgere på kontanthjælp. Dette betyder tidlig afklaring samt en kontinuerlig og målrettet straksaktivering. Alle arbejdsmarkedsparate borgere får minimum 2 jobopslag i hånden ved første henvendelse i jobcentret og til alle kontaktsamtaler. Alle kontanthjælpsmodtagere henvises straks til et 2 ugers afklaringsforløb, hvor den lediges beskæftigelsespotentiale og uddannelsesegnethed vurderes, og der sker matchkategorisering og udarbejdes jobplan. Alle kontanthjælpsmodtagere henvises efter det 2 ugers forløb straks til et 6 ugers vejledning og opkvalificeringsforløb iht. LAB 32, hvor fokus er afhængig af matchkategoriseringen. Match 1-3 deltager i et 6 ugers uddannelses- og jobsøgningsforløb. Match 4-5 deltager i et 6 ugers personligt afklaringsforløb. Udfordring: Mange ledige kvinder Mål: Antallet af kvindelige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år med mere end tre måneders ledighed, skal nedbringes med 10 % fra 33 til 30 personer fra december 2007 til december Strategi: Der sættes fokus på iværksættelse af projekter, som kan få kvindelige kontanthjælpsmodtagere ind på mandearbejdspladser, bl.a. ved hjælp af voksenlærlingeordningen. Afdækning af muligheder for igangsættelse af børnepasningsprojekter, som kan hjælpe enlige mødre med at varetage jobs med skæve arbejdstider, fx indenfor detailhandel. Udfordring: Mange unge på kontanthjælp Mål: Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal nedbringes med 15 % fra 49 til 42 personer fra december 2007 til december Strategi: Der sættes fokus på Jobcentrets opfølgning på jobsøgning, hvor arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i en evt. vente periode før ny start på aktivering skal være aktiv jobsøgende. Hensigten er dog, at der ingen ventetid er mellem perioder med aktivering. 15

16 Udfordring: Mange unge er ikke arbejdsmarkedsparate Mål: Antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år, skal nedbringes med 10 % fra 75 til 68 personer fra december 2007 til december Strategi: Der etableres samarbejde/partnerskab med virksomheder om særlige projekter for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere målrettet flaskehalsområderne. Der sættes fokus på brug af mentorordninger tilknyttet uddannelsesinstitutioner. Udfordring: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Mål: Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes med 20 % fra 195 til 156 personer fra december 2007 til december Strategi: Der er etableret et specielt sygeafklaringsforløb for syge kontanthjælpsmodtagere, med fokus på afdækning af helbredsmæssige barrierer. Der etableres samarbejde/partnerskab med virksomheder om særlige projekter for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere målrettet flaskehalsområderne. Der iværksættes mentorordninger tilknyttet virksomheder indenfor flaskehalsområder. Samlet strategi for unge-området: Igennem henvisning til kommunens ungdomsuddannelsesvejleder, skal så mange unge under 25 år som muligt vendes i døren, og i gang med en uddannelse frem for at modtage kontanthjælp. Aktiveringsindsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år skal motivere til og være målrettet mod uddannelse frem for arbejde. Igennem netværk til ungdoms- og erhvervsuddannelserne sikrer kommunens ungdomsuddannelsesvejleder at relevante aktører involveres i uddannelsesstart og fastholdelse. Unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der ikke er arbejdsmarkedsparate skal, efter 6 ugers afklaringsforløb, straks og kontinuerligt aktiveres. Formålet er, at forbedre deres arbejdsevne og uddannelsesegnethed således, at de på længere sigt kan påbegynde et uddannelsesforløb. Der skal generelt være fokus på at motivere unge mellem 25 og 30 år til at påbegynde uddannelsesforløb som voksenlærling. 16

17 Afklaring af mulighederne for et samarbejde med VUC omkring screening af unge mellem 25 og 30 år med sigte på opkvalificering indenfor områder, hvor den enkelte har svagheder. Den nye ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 10 kan tilbydes alle unge under 25 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes socialpædagogisk støtte Sygedagpenge Jobcenter Jammerbugt lægger vægt på, at sygedagpengemodtagere, der er i job, fastholder tilknytningen til arbejdspladsen og at personer, der er ledige ved sygemeldingen, bibeholder tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der sker tidlig og systematisk opfølgning med fokus på at styrke indsatsen i forhold til arbejdspladsfastholdelse og arbejdsmarkedsfastholdelse. Sygedagpengemodtageren indkaldes til informationsmøde vedrørende rettigheder og pligter, så snart forvaltningen får kendskab til sygemeldingen. Straks efter informationsmødet indkaldes til en individuel samtale. Alle sygedagpengemodtagere i risikogruppen visiteres til et ressourceafklaringsforløb, der ved hjælp af systematisk sagsbehandling afklarer den enkeltes arbejdsevne. Udfordring: Mange sygedagpengeforløb Mål: Antallet af sygedagpengeforløb mellem 26 og 52 uger nedbringes med 10 % fra 151 til 136 fra december 2007 til december Udfordring: Lange sygedagpengeforløb Mål: Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes med 30 % fra 169 til 120 fra december 2007 til december Samlet strategi for sygedagpengeområdet: Arbejdspladsen og de faglige organisationer inddrages i sagen så tidligt som muligt for at støtte op om arbejdsfastholdelse af den sygemeldte, og der etableres partnerskabsaftaler med såvel virksomheder som relevante faglige organisationer. Det undersøges, hvordan der etableres et samarbejde mellem stat og kommune, således at der, inden en sygemeldt dagpengemodtager raskmeldes, holdes et møde om personen, og etableres en handlingsplan på baggrund af oplysninger fra begge systemer. 10 Tilbuddet om den nye ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, vil betyde, at en del unge, som tidligere havde svært ved at komme i gang med en uddannelse, nu har en bedre mulighed. Det betyder, at et stigende antal af unge med særlige behov vil påbegynde uddannelsesforløb. Men denne gruppe vil forsat modtage kontanthjælp under uddannelsesforløbet. I den fremtidige opfølgning på de mål, der er opsat i Beskæftigelsesplanen for 2009, vælger vi at tage højde for denne gruppe. 17

18 Der sættes fokus på samarbejde mellem stat og kommune for at hindre, at a- dagpengemodtagere bliver sygemeldt og overgår til sygedagpengesystemet. Der sættes fokus på mentorordningen både for at sikre fastholdelse og for at sikre integration af ledige sygemeldte på arbejdsmarkedet. Jobkonsulenter skal udbrede kendskabet til brugen af de 5 handicapkompenserende områder 11 blandt virksomhederne i kommunen. Der sættes fokus på en virksomhedsrettet informationskampagne vedrørende regelsættet for arbejdsfastholdelse. For at sikre fastholdelse, sættes der fokus på at bruge delvis raskmelding, som et aktivt redskab. Ved Jobcentrets første samtale med borgeren vurderes muligheden for at vende gradvist tilbage til arbejdspladsen med en delvis raskmelding. Der sættes fokus på at informere virksomheder, faglige organisationer og borgere om kommunens Ambulancetjeneste. Ambulancetjenesten består af sagsbehandler og jobkonsulent, som kan rykke akut ud på arbejdspladsen, og er med til at forebygge udstødning. Etablering af projekt Aktiv igen. Et samarbejde mellem Beskæftigelsesafdelingen og Sundhedsafdelingen for at udvide indsatsen i forhold til sygedagpengemodtagere i Jammerbugt Kommune. I indsatsen bliver der specielt sat fokus på træning og fysisk aktivitet. Kommunens sygedagpengeafdeling tager initiativ til partnerskabsaftale med kommunen som arbejdsgiver. Formålet er, at aftale retningslinier for hvordan kommunen som arbejdsgiver håndterer sygdom. Der sættes fokus på at forbedre samarbejdet med relevante samarbejdspartnere, eksempelvis læger m.fl Ledighedsydelse Jobcenter Jammerbugt stræber mod korrekt visitation med henblik på at skaffe fleksjobvisiterede borgere i beskæftigelse hurtigst muligt. Visitationen sker på baggrund af borgerens ressourcer og beskæftigelsespotentiale. En væsentlig del af indsatsen er således at få belyst og afdækket disse grundigt. Udfordring: Mange på ledighedsydelse Mål: Antallet af personer på ledighedsydelse nedbringes med 25 % fra 121 til 90 fra december 2007 til december Strategi: Alle nye tilkendelse af fleksjob overgår til anden aktør senest en uge efter bevillingen. 11 Tilskud til hjælpemidler, personlig assistance i forbindelse med job, personlig assistance i forbindelse med uddannelse, fortrinsadgang og isbryderordningen. 18

19 Det undersøges, hvordan der mest hensigtsmæssigt tilbydes fleksjob i kommunen til borgere med en varighed på ledighedsydelse på mere end 18 mdr Rettidighed Udfordring: Rettidighed I Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats er der en række minimumskrav til, hvor ofte a-dagpengeog kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler 12 og tilbud om aktivering 13. For at sikre at dette sker til tiden, sætter vi et mål i beskæftigelsesplanen omkring rettidighed. På grund af sammenlægningen til det nye jobcenter i 2007 var rettidigheden henover året ikke optimal. Gennemsnit for 2007 Jobsamtaler Førstegangsaktivering Gentaget aktivering A-dagpenge 76,9 % 71,6 % 76,6 % Kontanthjælp - arbejdsmarkedsparate 63,7 % 72,7 % 64,7 % Kilde: Resultatrevision A-dagpengemodtagere 14 : Mål: 90 % af alle a-dagpengemodtagere får opfyldt deres minimumsrettigheder rettidigt i forhold til jobsamtaler og aktivering i Strategi: Etablere et tættere kontaktforløb med jobsamtaler hver 6. uge igangsat maj Opretholde at hovedparten af indkaldelser foretages af en central indkaldelsesenhed, dvs. at udarbejdelse af lister og indkaldelser foretages af to nøglepersoner. Fortsætte kollektive informationsmøder, med efterfølgende kontaktsamtale. Kontanthjælpsmodtagere 15 : Mål: 75 % af alle arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får opfyldt deres minimumsrettigheder rettidigt i forhold til jobsamtaler og aktivering i Minimum hver 13. uge skal der afholdes jobsamtale/kontaktsamtale med den ledige. 13 Første aktiveringstilbud skal afgives efter senest 6 måneder for ledige under 30 og over 60 år. For 30-60årige er det efter senest 9 måneder. Gentagne aktiveringstilbud afgives senest 6 måneder efter forrige tilbud er afsluttet. 14 De 90 % er et centralt mål fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som jobcenteret skal bestræbe sig på at nå hver måned på alle tre aktiviteter. 15 I Jobindsats.dk er der ikke korrigeret for borgere, som er sygemeldt eller på barsel. Derfor vil rettidigheden på kontanthjælpsområdet ikke kunne blive lige så høj som på a-dagpengeområdet. Når der trækkes tal via Jammerbugt Kommunes eget system ses en højere rettidighed, da der her kan korrigeres for borgere, som er sygemeldt eller på barsel. 19

20 Strategi: Der sættes fokus på rettidig indkaldelse til jobsamtaler. Der sættes fokus på straks og kontinuerlig aktivering. 20

21 5. Mål og strategier for den virksomhedsvendte indsats Det kan være svært at måle succesen på den virksomhedsvendte indsats, derfor sættes der ikke konkrete mål på dette område. I stedet kan nedennævnte fokusområder medvirke til, at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for, og at flere ledige bliver opkvalificeret og herved kommer i job. Udfordring: Lavt uddannelsesniveau Indbyggerne i Jammerbugt kommune, og især de ledige, har et relativt lavt uddannelsesniveau. For at sikre at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for, vil Jobcenter Jammerbugt opkvalificere ledige borgere, når der er mulighed for job indenfor bestemte områder. I 2009 skal Jobcenter Jammerbugt have fokus på opkvalificering af ledige borgere i Jammerbugt Kommune. Strategi: Fokus på flaskehalsområderne. Når det er relevant med uddannelse for en ledig, guides personen mod uddannelse indenfor flaskehalsområderne, fx via voksenlærlingeordningen. Se mere om hvilke uddannelser der ligger på Beskæftigelsesregionens positivliste på Rotationsprojekt med fokus på efteruddannelse af SOSU-medhjælpere. Kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere opkvalificeres gennem varetagelse af opgaver på SOSU-området, mens fastansatte efteruddannes. Erhvervscentret iværksætter projekt, der har til formål at højne kvalitetsniveauet hos lokale virksomheder samt borgernes kompetence- og uddannelsesniveau. Erhvervscentret planlægger screening af virksomheder indenfor forskellige erhvervsgrupper i Jammerbugt Kommune med henblik på vurdering af, hvilke virksomheder, der har behov for en indsats. Udfordring: Virksomhederne har rekrutteringsproblemer I 2009 skal Jobcenter Jammerbugt have fokus på optimal servicering af virksomheder i Jammerbugt Kommune. Etablering af tværgående virksomhedsteams. I løbet af 2008 bliver henholdsvis den kommunale og den statslige indsats i Jobcentret sat sammen i to tværgående teams hvert bestående af kommunale og statslige virksomhedskonsulenter. De to teams dækker henholdsvis den vestlige og den østlige del af kommunen. I løbet af 2009 stræbes der mod at opnå et tættere samarbejde på dette område, hvilket vil gavne de lokale virksomheder, som herved vil opleve en større og ensartet service fra jobcenteret. Systematisk opfølgning på de lokale jobs som lægges på jobnet. Jobcenteret vil yde en bedre service for lokale virksomheder og forventer ultimo 2008 primo 2009 at påbegynde en særlig indsats på dette område. Indsatsen vil bestå i at kontakte arbejdsgivere i Jammerbugt Kommune, som har haft annoncer på jobnet i minimum 14 dage, og spørge ind til, hvorvidt deres rekruttering er lykkedes. Hvis de ikke har rekrutteret den nødvendige arbejdskraft, vil jobcenteret tilbyde at lave en særlig indsats for virksomheden ved at søge cv er ud eller formidle direkte til virksomheden. 21

22 Derudover vil jobcenteret have et øget fokus på opfølgning og formidling på ordinære jobs. Information til de lokale virksomheder omkring international rekruttering. Fra 1. oktober 2008 oprettes tre nye servicecentre/specialenheder i København, Århus og Odense, hvor omdrejningspunktet er rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Udover centrene består specialenheden af en internetportal for international rekruttering og en job- og cv-bank, alt sammen til gavn for virksomheder, der ønsker at rekruttere arbejdskraft fra andre lande. Fokus på særlig indsats rettet mod bestemte brancher. Jobcenteret vil lægge vægt at lave projekter/uddannelsesforløb for ledige i samarbejde med lokale virksomheder som har mangel på arbejdskraft. 22

23 6. Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen 6.1. Andre aktører i Jobcenter Jammerbugt I Jobcenter Jammerbugt er der et begrænset samarbejde mellem stat og kommune på aktørområdet. Der planlægges ikke umiddelbart samarbejde i form af indgåelse af fælles delaftaler eller fælles tilsyn. Dette skyldes blandt andet, at brugen af andre aktører sigter mod forskellige målgrupper. Derudover kører stat og kommune med forskellige betalingsmodeller 16 og forskellige tilsynsmodeller 17. Således er det problematisk at indgå aftale om en fælles målsætning i forhold til andre aktører. Til gengæld eksisterer der i Jobcenter Jammerbugt et fælles projekt omkring intensiv aktivering, hvor staten køber aktivering af Jammerbugt Kommune Ledige med en længerevarende uddannelse Den eneste målgruppe, som stat og kommune er fælles om på selve aktørområdet, er personer med en længerevarende videregående uddannelse (LVU ere). Dette skyldes, at det er obligatorisk for både den statslige og den kommunale del af jobcenteret, at bruge det statslige LVU-udbud om sammenhængende forløb hos andre aktører. Mål: I 2009 henvises alle ledige LVU ere til andre aktører under LVU-udbuddet efter henholdsvis 4 og 7 måneders ledighed. Strategi: Alle fuldtidsledige LVU ere henvises til forløb hos andre aktører, der både forpligter sig til at varetage kontaktforløbet og aktiveringen af de ledige for den periode, de ledige er udliciteret til aktøren. Målgruppen af LVU ere er delt i to: Målgruppe 1: LVU ere med en udsat arbejdsmarkedssituation der har behov for en særlig og tidlig indsats. Målgruppe 2: Alle øvrige LVU ere Se evt. mere om hvad der kendetegner de to målgrupper på Beskæftigelsesregion Nordjyllands hjemmeside under Udbud. Jobcentret har tegnet delaftale med to aktører for begge målgrupper, i alt fire delaftaler. Delaftalerne er tegnet fra 1. maj 2007 frem til 28. februar 2010 med mulighed for forlængelse i op til 1 år Staten benytter den fælles betalingsmodel med drift og bonusudbetaling, der administreres i Arbejdsmarkedsportalen, mens kommunen betaler en fast pris pr. hold. 17 Staten benytter Arbejdsmarkedsstyrelsens manual for tilsyn med andre aktører Kommunen har ikke en fast model for tilsyn, men fører løbende tilsyn gennem jævnlige møder, evalueringer og resultatopfølgninger fra andre aktører. 18 Da der i et jobcenter er skabt offentligt samarbejde behøver en sådan opgave ikke at komme i udbud, og bagatelgrænsen på kr. træder derfor ud af kraft. 23

24 Aktørerne på området er Institut for Karriereudvikling og Job4Gruppen 20. Der har fra 1. maj 2007 til 1. maj 2008 været henvist ca. 20 personer, hvilket svarer til det antal ledige akademikere der bor i kommunen. Heraf har alle været dagpengeberettiget, hvilket sandsynligvis bliver det samme billede vi kommer til at se i resten af 2008 og Andre aktører i den statslige del af Jobcenter Jammerbugt Ligesom 2007 og 2008, vil staten i jobcenteret i 2009 benytte Arbejdsmarkedsstyrelsens Serviceudbud til andre aktører. Serviceudbuddet 21 omfatter ledige indenfor følgende to målgrupper: 22 Ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse, herunder ledige med en mellemlang, videregående uddannelse (MVU) Ledige ledere, der er fyldt 55 år, og andre ledige, der er fyldt 55 år Mål: I 2009 henvises 11 % af alle ledige i den statslige del af jobcenteret til andre aktører. Strategi: For begge målgrupper er der tegnet delaftaler med tre aktører, som ledige kan vælge imellem. Disse er: Institut for Karriereudvikling Job4Gruppen HK Udvikling & Vækst Hvorvidt der fortsat i 2009 vil blive henvist til disse aktører og fra begge målgrupper, afhænger af de resultater aktørerne når i Jobcenter Jammerbugt vil følge aktørernes resultater nøje og føre tilsyn efter Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsynsmanual fra Dette indebærer bl.a. anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, overvågning af de lediges minimumsrettigheder og aktiveringsgrad samt deltagerundersøgelser. Derudover følges der op på sagsbehandling, jobplaner og løntilskud med stikprøver Andre aktører i den kommunale del af Jobcenter Jammerbugt I forhold til brugen af andre aktører i den kommunale beskæftigelsesindsats vil jobcenteret anvende andre aktører, når disse henset til sammenhængen mellem resultater og pris er bedre end kommunens egne tilbud. Jobcentret vil anvende de eksisterende aftaler om uddannelse, vejledning, aktivering etc. med andre aktører. De ledighedsberørte målgrupper, som henvises til andre aktører er: Ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Modtagere af ledighedsydelse 19 Yderligere oplysninger om LVU udbuddet kan ses på Driftsregion Nordjyllands hjemmeside 20 At der er valgt to aktører til en forholdsvis lille målgruppe skyldes, at den ledige skal kunne vælge mellem min. to aktører. 21 Læs evt. mere om serviceudbuddet i Beskæftigelsesplan 2007 eller på Driftsregion Nordjyllands hjemmeside under Anden aktør. 22 Antallet af henvisninger afhænger af ledigheden i 2009, og af hvor mange der befinder sig i ovenstående målgrupper. 24

25 Herudover er der i 2008 i høj grad satset på at bruge anden aktør til at afvikle et efterslæb af svære og lange sygedagpengesager. Samarbejdet med denne aktør forventes afviklet inden udgangen af I 2008 undersøges på hvilken måde vi mest hensigtsmæssigt kan fortsætte med at benytte anden aktør til at varetage specifikke sygedagpengesager, hvilke funktioner der skal varetages af anden aktør, samt hvilken aktør der kan varetage opgaven bedst muligt. I den kommunale del af jobcentret er det besluttet, at opstille mål i forhold til hvor stor en del af aktivitetsmidlerne, der skal bruges på andre aktører frem for at sætte mål i forhold til antallet af personer. Mål: I 2009 anvendes 20 % af aktivitetsmidlerne i den kommunale del af jobcentret til andre aktører. Andre aktører, som Jammerbugt har samarbejdet med i 2008 og fortsat planlægger at samarbejde med i 2009: AS3 Employment SID Job Aps EQ-Consult Aps Der udføres løbende analyse på området for at afdække eventuelle indsatsområder, som kan udliciteres til andre aktører. Endvidere føres der tilsyn i form af statusmøder, evalueringer og resultatopfølgninger. 25

26 7. Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret 26

27 Tillæg 1. Samlet oversigt over jobcentrets mål i beskæftigelsesplan 2009 Ministermål: Antallet af ledige i arbejdskraftreserven nedbringes med 15 % fra 362 til 308 personer fra december 2007 til december Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 25 % fra 329 til 246 forløb fra december 2007 til december Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og a- dagpengemodtagere under 30 år nedbringes med 10 % fra 196 til 177 personer fra december 2007 til december A-dagpenge: Antallet af a-dagpengemodtagere over 55 år med mere end tre måneders ledighed skal nedbringes med 25 % fra 128 til 96 personer fra december 2007 til december Antallet af kvindelige a-dagpengemodtagere med mere end tre måneders ledighed skal nedbringes med 20 % fra 216 til 173 personer fra december 2007 til december Antallet af ledige a-dagpengemodtagere under 30 år nedbringes med 15 % fra 70 til 60 personer fra december 2007 til december Antallet af deltidsbeskæftigede med timer om ugen, nedbringes med 20 % fra 72 personer til 58 personer fra maj 2008 til december Kontanthjælp: Antallet af kvindelige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år med mere end tre måneders ledighed, skal nedbringes med 10 % fra 33 til 30 personer fra december 2007 til december Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal nedbringes med 15 % fra 49 til 42 personer fra december 2007 til december Antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år, skal nedbringes med 10 % fra 75 til 68 personer fra december 2007 til december Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes med 20 % fra 195 til 156 personer fra december 2007 til december

28 Sygedagpenge: Antallet af sygedagpengeforløb mellem 26 og 52 uger nedbringes med 10 % fra 151 til 136 fra december 2007 til december Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes 30 % fra 169 til 120 fra december 2007 til december Ledighedsydelse: Antallet af personer på ledighedsydelse nedbringes med 25 % fra 121 til 90 fra december 2007 til december Rettidighed: 90 % af alle a-dagpengemodtagere får opfyldt deres minimumsrettigheder rettidigt i forhold til jobsamtaler og aktivering i % af alle arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får opfyldt deres minimumsrettigheder rettidigt i forhold til jobsamtaler og aktivering i Andre aktører: I 2009 henvises alle ledige LVU ere til andre aktører under LVU-udbuddet efter henholdsvis 4 og 7 måneders ledighed. I 2009 henvises 11 % af alle ledige i den statslige del af jobcenteret til andre aktører. I 2009 anvendes 20 % af aktivitetsmidlerne i den kommunale del af jobcentret til andre aktører. 28

29 Tillæg 2. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer 29

30 Kildefortegnelse Analyserapport 2008 Det regionale Beskæftigelsesråd Resultatrevision 2007 Jobcenter Jammerbugt 30

31 Til kommunerne I Nordjylland KKR NORDJYLLAND Den 28. juli 2008 Fordeling af flygtninge 2009 I 2009 er den samlede flygtningekvote på 1000 og Udlændingestyrelsen har fastsat fordelingen på de 5 regioner. Kommunerne i Region Nordjylland skal modtage 172 og Kommunekontaktrådet har indtil 10. september 2008 til at give Udlændingeservice besked om evt. frivillig fordeling. Hvis der ikke indgås en frivillig aftale mellem kommunerne i den enkelte region om fordelingen, forventes det, at Udlændingestyrelsen fastsætter fordelingen på grundlag af den såkaldte matematiske model. Den matematiske model tager højde for befolkningstal, andelen af herboende fra andre lande, samt familiesammenførte året før. Evt. centralt fastsat fordeling fremgår af vedhæftede bilag. Jnr P21 Sagsid Ref JAC Dir Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 1/2 Kommunekontaktrådet har drøftet hvorledes der kunne laves en fordelingen som primært sikrede en hurtigere udligning og har besluttet at anbefale kommunalbestyrelserne at tiltræde vedlagte forslag. Grundprincippet i forslaget er At der over en 3-årig periode, så vidt muligt, sikres at alle kommunerne har en ens procentvis andel af flygtninge/indvandrere, At kommuner over regionsgennemsnittet friholdes indtil videre. For 2007 vil dette være Aalborg og Mariagerfjord. Endvidere friholdes Læsø. Forslaget fremsendes hermed til kommunalbestyrelsens behandling. Af hensyn til det videre forløb, skal vi bede om en tilbagemeldingen senest, den 1.

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Forsideillustration af Heidi Klentz www.bricksite.com/heidiklentz 2 Indholdsfortegnelse 3. DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 3.1. BEFOLKNINGEN I JAMMERBUGT

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere