Bydelsplan Foto: Nils Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bydelsplan 2011-15. Foto: Nils Vest"

Transkript

1 Bydelsplan Foto: Nils Vest

2 2 Indholdsfortegnelse OB Forord 3 LUfmd Forord 3 Visionen 4 Tema 1 - Byrum & Kulturarv - Havn og Vand 5 Natur og Vand 6 Torv og Byrum 7 Status - Kulturarv 9 Tema 2 - Byliv - Byliv 10 Børn og Unge 11 Tema 3 - Trafik - Visionen og planen 12 Den Grønne Rute 14 Gode Idéer 15 Konklusion 15 Noter mm 16 Udarbejdet af Christianshavns Lokaludvalg Lokaludvalgets sekretariat træffes på Rådhuspladsen 77, IV, 1550 V. Tlf.: Redaktionen (styregruppen): bestod af: Jane Lytthans, Asbjørn Kaasgaard, Erling Ekegreen og Poul Cohrt (ansvh.)

3 3 OB Forord Nu er arbejdet med Christianshavns bydelsplan for årene ved at være færdigt. Det har været et langt, sejgt træk, siden det første christianshavnermøde om emnet i december 2009, hvor 3 fremragende byudviklingsforskere gav os en grundig introduktion til emnet. Det har også været en glædelig proces. Mange christianshavnere har givet deres besyv med. Mange har ganske frivilligt ydet et stort stykke arbejde for at sikre, at denne plan står på veldokumenterede ben. Det skal de have en hjertelig tak for. Vores sekretariat (fælles med Indre By) har altid været beredvilligt, ligesom mange i forvaltningerne har stillet beredvilligt op. Tak for det. Men al denne velvillighed forpligter: vi har fået mange borgere til at lukke op i håbet om, at det kan nytte, at vore budskaber vil nå indenfor Rådhusets tykke mure. Den tillid forpligter. Og nok er en bydelsplan pt kun rådgivende, men det er vort håb, at man i Borgerrepræsentation og forvaltninger vil tage disse ord højtideligt de er skrevet ud af christianshavnernes varme hjerter, når det gælder deres egen bydel. God Læsning! Poul T. Cohrt Formand Christianshavns Lokaludvalg Bydelsplanens detailarbejde er udført af flg. arbejdsgrupper: Arbejdsgruppen for Byrum Arbejdsgruppen for Vidensbasis Arbejdsgruppen for Trafik Arbejdsgruppen for Byggeri Arbejdsgruppen for Havn og Vand Arbejdsgruppen for Torvet. Herudover har vore stående arbejdsgrupper udført en værdifuld indsats.

4 4 Vision for fremtidens Christianshavn Hvilken type by vil vi have? Hvilken befolkningsammensætning? Forslag: Vi ser Christianshavn som en bydel, præget af forskellighed hvor direktøren og arbejdsmanden kan bo i samme opgang. Vi ser Christianshavn som en bydel præget af fælles omtanke for miljøet, for indbyggerne og for vores fælles arv. Vi ser Christianshavn som en tilgængelig bydel. Vi ser Christianshavn som en bydel, hvor kunst og kultur fortsat skal være en væsentlig faktor. Vi ser Christianshavn som en bydel med et socialt hjerte. Vi ser i kraft af dette Christianshavn som en bydel, der har sin egen, delvist historisk betingede, identitet. Undersøgelse/Vidensbasis: Demografisk undersøgelse på parametrene indkomstfordeling, uddannelse, civilstand, beskæftigelse, boligform (eje, leje, andel), boligstørrelse nu for 15 år side og for 25 år siden. Gerne krydstabuleringer mellem parametrene., Fremadskrivning af demografien ved uændret tendens. Vurdering af, om denne udvikling findes hensigtsmæssig På de punkter hvor udviklingen findes uhensigtsmæssig, hvordan kan udviklingen så påvirkes?

5 Byrum og Kulturarv 5 Havn og Vand Havn og Vand Christianshavn er en Ø en kunstig ø omgivet af vand på alle sider, derfor er vand og det, eller de efterfølgende havneanlæg i bydelen, helt centralt for bydelens identitet saltvandet fra Øresund skiller bydelen fra København, og brakvandet i Stadsgraven skiller bydelen fra Amager. Vandet skiller Christianshavn fra resten fra det øvrige København, men forbinder på samme tid Christianshavn mentalt med resten af Verden. Havnen og duften af vand og hav giver plads til udlængsel, men vandet giver samtidig psykisk velvære, ro og plads til refleksion Christianshavn er Københavns oprindelige kanalby med havn, hvor borgerne får forstærket indtrykkene af døgnets rytme, lys og vejr af reflekserne fra vandet i og omkring bydelen. Bolig på og ved vand På Christianshavn skal der skabes nye måder at bo, arbejde, handle og fordrive fritiden ved og på vandet. Nye livsformer på og ved vand skaber et anderledes og særegent miljø og giver plads til styrkelse af den mangfoldighed som allerede findes og værdsættes på Christianshavn. Her er plads til husbåde (dog ikke i eksisterende kanaler og vandløb). De kræver inddragelse og etablering af ny kajplads. Husbådes dimensioner bør være regulerede, ligesom de ikke bør være permanente.refshaleøen og Christiansholm/ Papirøen er velegnede, med placeringerne yderst mod Øresund og direkte mod Inderhavnen som mindre selvstændig kanalbydele, med nye netværk af kanaler, der har plads til husbåde og forretninger på vandet samt boliger og arbejdspladser langs kanalerne. Kanalbyen på Refshaleøen kan endvidere forlænges mod nord og øst. Nye Broer Nye broer skaber ikke kun nye forbindelser, de kan samtidig medvirke til nye muligheder for bedre vandgennemstrømning og dermed højere vandkvalitet til gavn for mennesker, dyr og planter. På Christianshavn er mange naturlige vandveje spærret af vejdæmninger, som burde erstattes af broer. Nye broer til gennemsejling og miljøforbedringer: Reetablering af Værftsbroen, ny bro i forlængelse af Trangravsvej til Christiansholm, ny bro til forbindelse af Søminegraven og Erdkehlgraven, ny bro til erstatning af Torvegade ved Ravelinen. Fritidsliv og erhverv Fritidsfolket, der omfatter såvel kajak- og jolleroere samt ejere af motor- og sejlbåde tæller mere end 1500 mennesker, nogle af dem bosat udenfor Christianshavn. Der er i undersøgelsen kun i begrænset omfang medtaget ejere af både langs kajerne, ligesom de mange familiemedlemmer, der ofte er tilknyttet det enkelte fartøj, ikke er talt med. Idrætsgruppe,r som f.eks. vandpoloklubben og kajakklubberne på Frederiksholm, er heller ikke blevet spurgt. Så antallet af vandets fritidsbrugere kan med nogen usikkerhed forhøjes en hel del. sociale liv, der knytter sig dertil, er af stor værdi for medlemmerne, både fysisk og psykisk, og ikke mindst gennem kajaksporten er der god kontakt mellem børn/unge og ældre. Sejlklubberne har, gennem deltagelse i kapsejladser for forskellige bådklasser, mange kontakter udadtil. Endvidere bidrager foreningerne til uddannelse og oplysning om navigation og sikkerhed til søs. En del vinteraktiviteter, f.eks. gymnastik, samler også medlemmer i den kolde årstid. Adgangen til vandet, en fastholden af det maritime miljø og en sund rekreativ anvendelse af havnearealerne har høj prioritet i foreningernes arbejde. Ønsker og visioner for fremtiden tegner et ganske ensartet billede hos brugerne. Man ønsker flere gennemsejlingsmulig- heder, jvf. Den blå Rute (se kort), som vil give flere spændende muligheder i rolige vande. Men en broforbindelse over havnen ser man som en hindring for sejladsen. Der er et stort ønske om at bevare det unikke miljø i Christianshavns og Wilders kanaler, hvor sejlbåde kan lægge til helt inde i byens centrum - et i europæisk storbysammenhæng enestående fænomen, hvad også turister fra nær og fjern har lovprist. Og netop de bynære havnemuligheder lokker tillige gæstesejlere. Der findes et lille antal landgangssteder for rofolket i området. Man kunne forestille sig flere af den slags, gerne med anløbsbroer, borde, bænke og grillplads (som det findes og flittigt anvendes på Frederiksholm) - og toilet som på teltpladserne i skovene. De kunne gøre roture til egentlige udflugter. En multihal på Arsenaløen, som også rummer muligheder for vandsport, er et ønske som flere har fremhævet, og i det hele taget er man åbne for samarbejde med andre af vandets brugere. Endvidere har et antal adspurgte borgere givet udtryk for, at en badestrand ved Kongebroen ville være en vældig god ide. Fra byggeselskabet Mogens de Linde er der ønske om etablering af marina for sejlbåde/fritidsbåde i Krudtløbet. Med hensyn til synspunkter fra den del af erhvervslivet, som har vandet som primær arbejdsplads og aktiv, foreligger der udtalelser fra DFDS Canal Tours på Christiansholm. Med 110 ansatte (sommer) og passagerer årligt serverer firmaet, som Danmarks fjerde største turistforretning, Christianshavn med omgivne vande for en betragtelig mængde mennesker. Her er igen det unikke miljø i og omkring kanalerne med huse og sejlbåde, der betager de tilrejsende og lokker dem til et efterfølgende nærstudie af bydelen. Så, hvis der bygges bro over havnen, er det herfra et stærkt ønske, at åbningen af den bliver så fleksibel som muligt, så i den ikke hindrer sejlbådene i kanalerne. Uofficielle kilder angiver Nettobådenes årlige passagerantal til ca Så der er en lille million mennesker på kanalrundfart i København hvert år. Gennemgående for brugerne fremgår det at man samlet set repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen, m.h.t. alder, køn og klasse. Man anser, at aktiviteterne i og omkring fartøjerne og det

6 6 Natur og Vand Torv og Byrum Naturstrategi Christianshavns volde er et stort og sammenhængende naturområde med populære gangstier og legepladser. Naturplejen af voldene har igennem de sidste årtier sigtet mod af fjerne beplantning, døde træer o.l. for at fremhæve det historiske og arkitektoniske aspekt. Et lille skovområde på Arsenaløen er samtidig blevet saneret af kommunen, hvilket især har fjernet buske og krat fra området, hvorved ræv, nattergal, stor flagspætte samt tårnfalk forsvandt fra området. Der skal i bydelsplanperioden ske en drøftelse med myndigheder og bogergrupper, om det er muligt at Sol og hvile ved Kanalen. drive områderne mere varieret for derved at øge naturværdierne i bydelen, dels for at forbedre luftrensningen ved øget plantevækst, del øge biodiversiteten. Vandmiljø Christianshavn har store vandarealer ud mod Københavns Havn fra Refhaleøen og ned til Islands Brygge som i dag har en rimelig vandkvalitet. Dog er flydende affald et stort problem, som der må tages fat på. Bydelens rummer desuden mange kanaler og sidebassiner, som i dag lider under dårlig vandcirkulation. I bydelsplanperioden vil Den Blå Rute forhåbentlig åbne nogle af de dæmninger, der idag blokerer for vandgennemstrømningen. Endelig lider vandet i Stadsgraven periodisk under alge- og bakterievækst i et sundhedsskadeligt omfang, dels pgra en utæt hovedkloakledning, dels på grund af utilstrækkelige tiltag for at sikre vandgennemstrømningen. Stadsgravens problemer må løses hurtigst muligt og i nær dialog med de relevante brugergrupper. Vi mener, at et byrum skal kunne føles som i øjenhøjde for de mennesker, som færdes i det. Byrummet skal føles i overnensstemmelse med en menneskelig skala. Christianshavn har nogle særegne byrum, som skal understøttes langt mere, end de bliver nu. Christianshavn har både det lokalhistoriske byrum og et byrum, som skal fungere som et hverdagsbyrum. Christianshavn har også et vandrum, som bør spille langt mere sammen med det omliggende byrum. De christianshavnske huse er oftest i en rimelig skala/højde, og det vil de fleste steder være en oplevelse i sig selv at færdes i de christianshavnske gader. Christianshavn vil ikke kunne bære høje huse i gaderne eller langs havneområderne, da større højdemassivitet i byggeriet vil dels bryde med den historiske byggestil, som præger bydelen, dels vil den skabe uoprettelige skyggevirkninger både for solen og for bydelens herlighedsværdier. Vi ønsker en mere forgrønnet bydel flere grønne klatreplanter op af husmure, grønne buske og træer igennem gaderne. Mange gader har små områder og hjørner, som med held kunne omdannes til små opholdsteder eller lommeparker nogle eventuelt midlertidige. Vandrummet skal spille bedre sammen med byrummet, således at tilgængeligheden langs kanalerne og havnekajerne langs Inderhavnen ikke bliver begrænset af installationer eller restauranter, men med plads til at færdes og mødes for alle borgere. Mange steder skal det være muligt at komme ned til vandet ad små trapper, til små afsatser eller små terrasser tæt ved vandet. Der skal være mange flere siddemuligheder med bænke, sten eller andet langs vandsiderne, som også gerne må blive grønnere. Parkeringspladserne langs kanalerne skal nedlægges, for at øge tilgængeligheden og give frit udsyn til kanalens særlige herlighedsværdi. Arealet langs Inderhavnen skal give borgerne dels adgang til vandet ad vandtrapper flere steder og anløbssteder for småbåde og småfærger. Vi ønsker et torv, defineret som en central plads i bydelen; Christianshavns Torv fremstår i øjeblikket opløst og opdelt. En rodet, uskøn belysning og uklar plads, trafikalt belastet som gennemfartsgade.torvet har et metroanlæg med adgangstrapper, ventilationsskakte og dagslysanlæg, cykelparkeringer, busstop, uskøn belysning både design- og lysmæssigt. Vi opfatter et byrum som gader, kaj- og kanalgader, gennemfartsog lokale gader, fortove/fortovslommer/hushjørner, husfacader, offentlige/halvoffentlige haver og pladser osv. Det kan ikke pålægges de private husejere/virksomheder at bekoste beplantning eller ander forgrønnelse. Men det bør overvejes at indføre krav til arealer, der indgår som en del af det fælles byrum. Pladser og haver er såvel befæstede som beplantede rum eksempelvis pladsen ved Arkitekternes Hus/Gl. Dok og eksempelvis Kirkehaven ved Frelser Kirke. I begrebet grønne områder indgår de grønne rekreative voldområder bortset fra områder der er indbefattet i Christiania. En del af de nævnte arealer og områder kan være dels offentligt ejet, (kommunalt/ statsligt), halvoffentligt ejet (kirken) eller evt. privatejet. Det kan ikke pålægges private eller privatejede virksomheder, der er etableret, at bekoste midler til forskønnelse eller beplantning. Det bør overvejes at indføre krav til arealer der indgår som en del af det fælles byrum. Torvet: Vi ønsker, at Christianshavns Torv og Torvegade ud for Torvet får en samlet belægning, således at fornemmelsen for en helhed vil præge bybilledet der skal ske en oprydning af unødvendige installationer Torvet trænger til en ny belysning, som

7 kan skabe et trygt byrum, hvor hele Torvet bliver oplyst på en relevant måde - vi ønsker en ordentlig cykelstrategi, som også skal skabe en hensigtsmæssig cykelparkering, hovedsagelig udenfor Torvet vi ønsker siddepladser og opholdsteder i den solrige nordvestlige del af Torvet ud imod kanalen. Pladsen: Christianshavn er tæt bebygget, derfor ønsker vi os bedre fungerende åbne pladser, hvor de kan opnås - f. eks. på pladsen ud for Arkitekternes Hus - på pladserne ønsker vi os aktiviteter for alle aldre der hvor parkering er besluttet, ønsker vi os integreret og grøn parkering, hvor der bliver plantet træer eller buske, som kan skjule bilernes massivitet. Lommeparken: Den grønne oase hvor måske kun et træ og en bænk, en siddesten eller lignende placeres - måske kan der nogle steder også være plads til leg og petanque et eksempel på en lille oase kunne være på hjørnet af Prinsessegade/Chr. havns Voldgade, hvor der er et stort fortov og på Bodenhoffs Plads på et område ud imod kanalen et eksempel på en større centralt beliggende oase er Vor Frelser Kirkes have. Gaden : De Christianshavnske gader er smalle og uegnede til større trafik, derfor ønsker vi, at alle gader omdannes til sivegader gader, hvor al færdsel skal indordne sig hinanden, men hvor gående, cykler, rollatorer, barnevogne m.m. har prioritet vi foreslår, at Sankt Annæ Gade opstartes som pilotprojekt. Gadefacaden: Beplantning på underfacader forskønner gaderummet og forebygger grafitti (her vises et billede af roserne ved Sandkagen som eksempel). Kanalen: Ved bolværkerne langs kanalerne skal man kunne komme ned til vandet, evt. ved små eller større nedgange til vandet med opholdsplateau/afsatser. Siddepladser og bænke skal suppleres betragteligt langs kanalerne - parkering langs vandsiden skal nedlægges, da vi ønsker meget større tilgængelighed for alle langs alle kanalsiderne - tilgængelighed og ophold for alle, som vi ikke ønsker begrænset af det kommercielle rum - det skal ligeledes være muligt at komme uhindret ned til sin båd forankret ved bolværket, da vi opfatter sejlerlivet som en meget vigtig del af de christianshavnske kanalers herlighedværdier. Havnekajerne: Vi ønsker, at adgangen til vandet rundt om Christianshavn bliver optimal der skal være større tilgængelighed ned til vandet ad små trapper, ned til små afsatser tæt på vandet og ad terrasselignende trapper flere anlægspladser for kajakker, småbåde, færger og æbleskuder - langs de brede havnekajområder skal der være plads til lege- og andre aktiviteter - evt. skaterbane, mountainbikebane, petanquebane, legeplads, marked ingen faste installationer eller husbåde, som kan hindre den frie tilgængelighed til vandet og til de mangfoldige aktiviteter, dog ønsker vi flere siddemuligheder. Langs landfæstet mellem Torvegade mod Knippelsbro ønsker vi boder og småbutikker, som kan skabe liv og anden færdsel end den massive bilkørsel ved dette gaderum Volden og det grønne: Vi kunne tænke os Refshalevejen som en rekreativ, parkeringsfri vej kun for cyklende og fodgængere Vi kunne tænke os en grøn oplevelsesrig vandresti fra Langebro til Nyholm Vi kunne tænke os legepladser til børn og boldbaner og petanque til alle - f. eks. På den gamle legeplads ved den østlige side af voldanlægget ved Voldgraven mellem Ravelinen og Vagthuset. Bænken: Christianshavn er en bydel med mange herlighedsværdier, derfor ønsker vi os mange flere steder, hvor man kan opholde sig på f. eks. københavnerbænke, granitsten og lignende vi ønsker flere og mange siddesteder rundt i gaderne, på Torvet, langs kanalerne og langs havnekajerne - Legen: Vi ønsker flere legepladser, større og mindre rundt i bydelen, de må også gerne indeholde petanquebane, en lille bænk o.lign. et godt sted for en integreret legeplads kunne f. eks. være den ovennævnte ved volden mellem Ravelinen og Vagthuset eller i Vor Frelsers kirkehave eller hvor som helst, hvor der er et lille hjørne tilovers - måske bare en plads til en lille karrusel - Bilen: Bilerne er blevet en vanskelig barriere for en tryg færdsel i de smalle, christianshavnske gader Den tætte parkering udgør dels en voldlignende barriere mellem de smalle fortove og de smalle gader, dels udgør de en vanskelighed for en sikker færdsel fra den ene fortov til det modsatte. Vi ønsker derfor flere parkeringskældre til de christianshavnske biler, og flere parkeringspladser nedlagt i de små gader. Ingen parkering langs kanalernes vandside eller langs Christianshavns Vold. Vi foreslår forgrønning og træplantning ved flere parkeringsarealer, f.eks. på den lille parkeringsplads på hjørnet af Langebrogade og Overgaden oven Vandet. Gode råd og vejledning: Vi kunne ønske os at skabe en vidensbase, hvor borgerne selv kan søge eller formidle gode råd til og inspiration om, f.eks. hvor de skal søge hvad, hvis de skal renovere deres bolig osv. en lettilgængelig vidensbase som skal skabes og bruges af borgerne, for at lette adgangen til myndigheder, firmaer osv. På følgende sider vises eksempler på steder der kan forskønnes og indgå til aktiviteter for alle der bor og besøger Christianshavn. Bænke langs kajen. Afslapning på kantstenen.. Hundetrimning. 7

8 8 En slapper på kantstenen ved Frelserkirken Frokost ved Kanalen. - Også en slags parkering...! Op ved Kanalen (eller ned!) - Måske der kunne være et træ her? En solstribe!

9 Status Kulturarv - Arkitektur 9 For at undgå lange monotone facader på Christianshavn, sikres et markant skift i facadeudtrykket på de enkelte facader, og en plan for udfyldning af mellemrum i husrækker bør udføres. Ideer til beplantning af eksisterende og nye facader bør udarbejdes og omdeles, f.eks. som alternativt middel mod graffiti. Adgangsforhold til boliger skal så vidt muligt placeres, så det sociale samvær fremmes. Optimale udearealer som f.eks. store altaner og/eller tagterrasser, samt terrasseområder placeret i halvprivate adgangsarealer i stueplan, indtænkes i nye boligområder og nye områder udføres med adskilt trafik for gående, cykler og biler. Samtidig skal bygningernes 5. facade = tagfacaden, markere sig ved skrå tagflader eller ved tilbagerykket tagetage. Ved udformning af tagflader skal der desuden tages æstetisk hensyn til evt. placering af solfangere og solceller. En plan for de eksisterende Københavnertage, som kan udbygges bør laves. Blandede ejerforhold skal tilstræbes i nye og eksisterende byggerier og en homogen blanding af erhverv og boliger bør tilstræbes, såvel i eksisterende som i nye bebyggelser. Nye bygninger (såvel boliger som institutioner o.l.) skal planlægges så fleksibelt, at der gives mulighed for evt. udvidelser eller skiftende anvendelse. P. pladser udføres decentralt og bør være omgivet af beplantning. På denne side ses en række eksempler på Forgrønnelse. På Refshaleøen fastholdes en etagehøjde på 6 etager og bygningshøjder skal i øvrigt tilpasses nabobygningens højde. Ved allerede eksisterende undtagelser fra denne regel kan der placeres højere bebyggelse og/eller eksperimenterende, højere, lavenergi byggeri. På Margretheholm og Refshaleøen foreslås endvidere opført bygninger til forsyning af alternativ energi, som f.eks. solpaneler, solceller o.l. Det foreslås at følgende frivillige grupper oprettes: Bedre Byggeskik, - Arkitekter som frivilligt og gratis vil bistå med æstetiske og tekniske råd tilpasset bydelens kulturarv, til bydelens borgere. Frednings-/bevaringsrådgivning, - kommunale jurister o.a. som gratis rådgiver bydelens borgere, f.eks. med råd og vejledning vedr. de mange bevaringsværdige og fredede bygninger i bydelen. Kan evt. indgå i gruppen Bedre Byggeskik. Bedre Planteskik, - Landskabsarkitekter/gartnere/etc. som frivilligt og gratis vil bistå bydelens borgere, f.eks. med råd og vejledning til ny beplantning af facader o.a. Endelig er det væsentligt for os, at klimatilpasning indarbejdes i myndighedskrav til byggeriet.

10 10 Byliv Byliv Christianshavn er i borgernes øjne en selvstændig bydel uanset hvad Københavns Kommune beslutter om administrative og forvaltningsmæssige inddelinger af byen. Bydelens ca beboere og de utallige daglige gæster er ikke et sekund i tvivl om at Christianshavn er en unik og selvstændig bydel, hvor borgerne identificere sig med bydelen og dens autonome renommé. Socioøkonomiske forskelle og mangfoldighed fører sjældent til fælles identitet som det er tilfældet på Christianshavn og selv tilflyttede borgere i de mange ny opførte boliger på Holmen og B&W grunden på det indre Christianshavn betragter sig som christianshavnere men også at blive betragtet som christianshavnere af andre. Livet i bydelen skabes i fællesskab af bydelens borgere uanset alder, køn, etnicitet og socioøkonomiske vilkår i den mangfoldige og altid summende bydel, Christianshavn. Målsætningen: udfordringer, udviklingsmuligheder og tryghed optimeres for alle borgere på Christianshavn Børn: Christianshavn er generelt velforsynet med daginstitutioner og 2 grundskoler til de yngste elever. Det er centralt at fastholde elevernes samlede skoleforløb fra 0. klasse til 9. klasse på en skole og relevante daginstitutionstilbud til førskole børn og børn i skolealder. Vi ønsker derfor: 1. Sikre trafikale forhold omkring skoler og daginstitutioner Seniorer: Københavns Kommune centralisere og digitalisere mange tilbud til ældre og handicappede i kommunen. Det skaber vindere og tabere blandt borgerne og de svageste bliver taberne. Vi ønsker derfor: 1. Et pensionistkontor med værested for seniorer og center for hjemmehjælperne 2. Et sundhedshus som bl.a. varetager sundhedsrelaterede rådgivnings-og genoptræningsopgaver 2. Udbygning af tilbuddet om musikundervisning i fritiden 3. Spændende aktivitetstilbud også i weekends og om aftenen for de årige Unge og uddannelse: Christianshavn har et velrenomeret gymnasium som tiltrækker mange unge fra hele Hovedstadsområdet. Det giver liv til bydelen og skal forblive i bydelen. De mange nye uddannelsesinstitutioner med videregående kreative uddannelser på Holmen åbner for et nyt samarbejde mellem borgere og studerende om udvikling af Christianshavn. For unge som ikke er interesserede i eller ikke kan klare kravet i det almene gymnasium og et videregående studium er der ingen alternative tilbud på Christianshavn Vi ønsker derfor: 1. Produktionsskole eller lignende for unge der ikke er i uddannelse eller på arbejde Kirkehaven i Helsinki. 2. Tilfredsstillende fysiske rammer for gymnasiet, så Christianshavns Gymnasium bliver i bydelen. Erhvervsaktive: De mange arbejdspladser på Christianshavn er karaktiseret af videnstungt arbejde suppleret med arbejde indenfor serviceerhvervene. De mange manuelle arbejdspladser indenfor produktion er nærmest helt forsvundet fra bydelen. En del christianshavnere af forskellige personlige grunde svært ved at klare et af de mange ordinære jobs på Christianshavn. Vi ønsker derfor: 1. Alternative arbejdspladser ex. i nedlagte forretninger og forladt industribyggeri I kørestol i New York City. 2. Virksomheder etableret som social kooperation/entreprenørskab for udsatte grupper

11 Børn og Unge 11 Efter at have talt med forskellige fagfolk inden for bydelens børneinstitutioner vil vi pege på nogle områder, hvor man kunne ønske sig nogle forbedringer. Nu er det sådan, at teenagerne kun kan være i juniorklubberne, fra de er 12 til de er 14 år, og ikke som tidligere indtil de er 16 år, og ungdomsklubberne starter først kl. 18. Det betyder, at en del af de 14-17årige driver rundt på gaden om eftermiddagen, hvilket indlysende nok ikke er ønskværdigt i en storby og heller ikke ønskværdigt for de unge. I det omfang institutionerne har plads til dem, får de lov at komme der, men når der er pladsmangel, går det ikke an, da de 17årige ikke skal være i samme rum som de 12-13årige. Derfor er der en del, der befinder sig i et tomrum om eftermiddagen. Hertil kommer, at mens det tidligere var sådan, at teenagerne rykkede fra juniorklubben til ungdomsklubben sammen med deres klassekammerater, så er det nu deres CPR nummer der afgør, hvornår de flyttes, og det er en ekstra årsag til, at nogle af den bemeldte aldersgruppe sejler rundt alene om eftermiddagen. Der er behov for, at Kommunen udtænker en løsning på dette problem. Det kunne eventuelt være i form af mere fleksible regler. Det er utryghedsskabende, at der er en del store børn og unge udefra, som driver frem og tilbage mellem metroen og Christiania, og som laver forskellige former for kriminalitet og har forskellige former for misbrug. Det er ikke store børn og unge fra bydelen, og derfor kan Kommunens børneinstitutioner ikke gøre noget for disse mennesker. Det kunne formodentlig afhjælpe en del af problemet, hvis Kommunen oprettede et hotspot i området med en chef og et par ansatte, der kunne samle aktiviteter, der er fælles for BIF og BUF og SOF. Også her kunne der være behov for en fleksibilitet, der gør det muligt for hotspotfolkene at tage sig af store børn og unge, uanset hvor de har hjemmeadresse. Ungdomsband ved Bogfestivalen Foto: Asbjørn I Sofieklubben er der hver uge ca. 100 børn, der modtager musikundervisning. Ud over selve kvaliteten ved at spille musik, formodes det, at det også virker kriminalpræventivt. Men musikafdelingen har brug for et større lokale, eller også burde Kommunen oprette en selvstændig musikafdeling. For institutionerne på hjørnet af Refshalevej og Prinsessegade er den store bekymring den manglende færdselssikkerhed og utrygheden for forældre, der henter og bringer deres børn. Dette sikkerhedsproblem overskygger alle andre problemer. Boginteresserede unge på Christianshavn. Foto: Asbjørn

12 12 Trafik Visionen og Planen Trafik vision: Ingen uvedkommende, gennemkørende biltrafik på Christianshavn. Fordele for grøn, miljømæssig, effektiv og komfortabelt transport. Det væsentligste trafikproblem på Christianshavn er at få den uvedkommende, gennemkørende biltrafik væk, ved at pege på alternativer og ved at lægge hindringer i vejen. Det skal ske for at fremme grøn transport, fremkommelighed og sundhed. Allerede nu kan man forbedre forholdene for den kollektive transport, for fodgængere og for cyklister. Og der kan formuleres en strategi for omlægningen af den kollektive overfladetrafik, inden metrocityringen er færdig i I Torvegade kører der hver dag i dagtimerne biler og cyklister. Kun en meget lille del af bilerne har et ærinde på Christianshavn. Forslaget er, at busser og cykler og udrykningskørertøjer fortsat må køre over Knippelsbro - men ikke biler. Ved Strandgade/Torvegade krydset lige før Knippelsbro skal der være en spærring for biler ligesom ved Nytorv og Gammeltorv, og der etableres en letbane/sporvogn/højklassificeret busbane fra Indreby over Knippelsbro - Torvegade til Amagerbrogade. Der etableres ligeledes en letbane eller sporvogn, der går fra Christianshavn Torv til Holmen med mulighed for forlængelse til Refshaleøen. Der etableres mere effektiv havnebustrafik. Hurtig af og på stigning. Flere afgange og flere stationer. Der etableres et antal shufflefærger/magnetfærger mellem Indre by og Christianshavn/Holmen fra Kvæsthusbroen og fra Esplanaden i stedet for Nyhavnsbroen. Der laves tunnel under Christianshavns Kanal ved Trangraven i stedet for broer. Der laves flere broer /gennembrud af dæmninger ved Værftbroen, Christiansholm, Krudtløbsvej, som beskrevet i planen om den blå

13 rute. Omlægning af Christmas Møllers Plads, så biltrafikken ikke som nu ledes ind på Christianshavn Trafiksanering af Prinsessegade med vendeplads/ rundkørsel ved Refshalevej. En model kunne være sivegade med letbane. Brolægning eller rødt asfaldt. Parkering på Christiania til Christianias egen bilpark og besøgende. Skt. Annægade m.fl. som sivegader, hvor fodgængere, cyklister og biler må færders sammen. som parallel- strøget herunder ændret belægning på gaden. Flere blomsterkummer og små lommeparker på vejareal Cykelsti fra Langebrogade, Voldgaden og Prinsessegade til Refshalevej. Refshalevej fra Prinsessegade til Frederiks Bastion laves til cykelsti og gangsti uden parkering. Mere cykelparkering og oprydning alle steder især omkring metroen. Max 30 km i gaderne Max lastbiler med 5 tons Jysk analyse spurgte i december 2010 et repræsentativt udsnit af Christianshavns befolkning om følgende: *Den gennemkørende biltrafik i Torvegade ledes uden om Christianshavn 59% god ide 17% dårlig ide * Skal der laves en letbane/busbane med fortrinsret fra Christianshavns Torv til Holmen? *Færgetransporten mellem Christianshavn, Indre By og Østerbro forøges? 53% god ide 13% dårlig ide *Christiania må etablere parkeringspladser til deres egne biler og deres besøgende på Christiania? 53% god ide 23% dårlig ide *Der skal laves en letbane eller busbane fra Christianshavns Torv til Holmen/Refshaleøen? 46% god ide 22% dårlig ide 13 Bump i udvalgte gader Flere gratis bycykler/ladvogne til låns. Forsøg med cykelbaner med borburbånd i de brolagte gader. PÅ længere sigt kunne man arbejde for at alle gader blev brolagte med bordurbånd for cyklisterne. Brolægning sparer på udgifter til kloakering pg.a nedsivning af vand og er kønnere end asfalt. Flere pladser til delebiler, Og der etableres pladser til optankning af el-bilero *På sigt arbejdes der for en metrohavnetunnel fra Østerport med stop på Holmen til Amager? 70% god ide 8% dårlig ide *Cykel- og gangtunnel under Christianshavns Kanal istedet for broer? 57% god ide 28% dårlig ide Fortsat forbedre tilgængeligheden for bevægelseshandicappede på fortove og veje Bevarelse af busslusen ved Holmen Bortgravning af Christiansholmsdæmningen og bro/tunne fra Christiansholm til Grønlandske Handels Plads (Når papirtransporten forsvinder som alternativ til andre bro-tunnelløsninger) Bilparkeringssanering: Underjordisk parkering i stedet for parkering eksempelvis ved vandsiden af kanalerne Bydelstrafikgruppen februar 2011 Bilag : Kort fra Trafikværkstedet Quintii Lynette - her ender Christianshavn

14 14 Den Grønne Rute Den grønne rute Forslag til bydelsplanen for Christianshavn En rekreativ, natur og historisk vandresti Et sammenhængende stisystem på Christianshavns voldanlæg fra Langebro til Refshaleøen Christianshavns Voldanlæg er den bedst bevarede del af den historiske fæstningsring om København fra 1600 tallet. Den er dog gennembudt af gader 3 steder og den yderste bastion er ikke vedligeholdt. Hvis vi havde et uhindret stisystem, hvor man kunne gå eller løbe eller bare slå sig ned, ville vi have et enestående rekreativt om- råde og samtidig ville det historiske anlæg stå mere komplet. Det kræver på sigt at der bl.a. bygges stibroer de steder, hvor volden er gennembrudt af veje. Der fejres Skt. Hans på Kanalen. Den yderste bastion ved siden af Nyholm Qvintus er noget forfalden og er ikke tilgængelig og Qvintus Lynette er nærmest blevet skjult af jordopfyldningerne som gør at bastionen ikke fremstræder som en bastion med vand omkring. Den bør derfor genoprettes. Så man får en fornemmelse af at Christianshavn lå ud til Øresund. Postkort fra den gamle fæstningsby Lucca i Norditalien. Bemærk stisystemet og den varierede bevoksning på voldene.

15 Gode Idéer! 15 1) Et delvist underjordisk grønttorv: Hvorfor ikke lave en indgang fra øverste dæk på Christianshavns metrostation ind til kældrene under Superbrugsen, ligesom der er fra Kongens Nytorvs metrostation ind til Magasins fødevareafdeling? Så vil vi få meget større indkøbsmuligheder og butikken kan udnytte kælderarealet bedre. 2) Seniorboliger/-kollektiver: Danskerne bliver jo generelt ældre. En stor procentdel af 50-ere +50-ere 50-ere 50-ere 50-ere er kommet til bydelen ved udbygningen af Holmen og bor i nyere ejer- eller andelsboliger med elevator. Men en stor del gamle christianshavnere må flytte fra bydelen, hvis ikke de er blandt de «heldige, der med særlige behov kan centralt visiteres til de beskyttede Voldboligerne. Den gamle boligmasse mangler elevatorer. Visionen er at imødekomme behov for beskyttede boliger/plejehjem svage ældre ved at gøre det muligt for ældre at rykke til egnede boliger i tide - inden hoftebrud eller andre svagheder tvinger dem væk fra bydelen. Og måske fra større til mindre boliger og frigive de lidt større til familier. Frivillighedspolitikken er bla. det offentliges forsøg på at lette samfundet for opgaver ved at få mennesker til at hjælpe hinanden i stedet. Det sker sjældent med folk i isolerede enheder, men ofte i fællesskaber. Herunder også i de nybyggede seniorkollektiver i landet. Der er ganske få (og dyre) private, og almene boligselskaber har endnu kun ganske få af slagsen. Så en vision for Christianshavn kunne være at indrette fællesskaber rundt omkring i en eller et par opgange, så ubemidlede ældre ikke tvinges fra bydelen. Opgange med almindelige lejligheder, men hvor man i opgangen(e) deles om visse fælles faciliteter - fx stort fællesrum med køkken til fælles madlavning og spisning; Fælles indkøb kan givetvis spare megen hjemmehjælp... Lejligheder, hvor christianshavnere med problemer i at blive i egen bolig har førsteret til at flytte ind, evt. med indflytningsregler a la dem i almene ældrekollektiver. 3) Bordtennisborde i det fri. Vesterbro har det, Amager Øst og Vest har det - udendørs bordtennisborde som åndehuller, der skaber liv og giver motion. Og det er en stor succes alle steder! Gode steder her i bydelen kunne være foran boldburene ved sportsanlægget på Holmen - eller foran Netto... Samt i bunden af Ovengaden oven Vandet ved Langebrogade, hvor kanalen knækker. Det var vist her, man ikke ville have skurvogne, men folkesundhed vil måske virke mere appellerende. Og hvad med et sted endnu nærmere Torvet? 4) Nyt torv/ stilleplads : For nogle år siden arbejdede mange parter i Benenden sammen om at gøre Bodenhoffs Plads til attraktiv stillegade /torv. Disse planer bør genoplives. Ikke mindst, hvis Mærsks og kommunens broer smadrer det marinahjørne mod kanalen, som Lejerbo-beboerne ejer og betaler for, men som hele den christianshavnske/københavnske offentlighed (og turister) bruger. Konklusion Christianshavn er en bydel i udvikling. For at sikre, at de visionen opstillede målsætninger indfries, er det nødvendigt med en række tiltag fremover. Det bemærkes, at visionen udover at være vedtaget af Lokaludvalget har nydt bred tilslutning ved vore christianshavnermøder, ligesom den gennemførte interviewundersøgelse bekræfter væsentlige elementer af visionen. De væsentligste tiltag vil være - Bevarelse af havnemiljøet, herunder de mange masteskibe, der ligger her fast eller kommer som gæster. Broerne over Kanalen bør derfor seriøst genovervejes! - En betydelig reduktion af den gennemkørende biltrafik, bl.a. ved at gøre Torvegade til sivegade. - En klar og ufravigelig poltik, både hvad angår nybyggeri og ændringer i den bestående boligmasse. Dette omfatter både arkitektoniske krav som krav til diversitet i boligformerne - En forgrønning af bydelen både af miljø- og æstetiske hensyn - Gode muligheder for at bevæge sig omkring i bydelen og gode muligheder fir borgerne til at mødes. Dette stiller krav om at friholde bolværkerne for hindringer i en vis afstand fra kajkanten. Dette stiller også krav om en overordnet og fastholdt planlægning for Torvet. Gode cykleruter i grønne omgivelser vil også fremme dette formål. - Fastholdelse af, at Christianshavn er et sted, hvor alle slags mennesker er velkomne og har mulighed for at bo (mangfoldighed).

16 16 Til grund for udarbejdelsen af nærværende bydelsplan ligger en lang række borgervendte aktiviteter ligesom en lang række borgere har ydet en væsentlig indsats i såvel vore stående arbejdsgrupper som ad hoc-arbejdsgrupperne.. Ikke alt det herved fremkomne materiale ses umiddelbart i dette dokument, men har spillet en væsentlig rolle for de drøftelser, der har ført til den endelige tekst. Her bør især nævnes vidensbasisgruppen, der har bearbejdet et omfangsrigt, statistisk materiale om Christianshavn. Dens slutrapport stilles gerne til rådighed for interesserede. Christianshavns Lokaludvalg gennemførte i december 2010 en omfattende interviewundersøgelse blandt christianshavnerne. Undersøgelsen, der gennemførtes af Jysk Analyse A/S, havde direkte relevans til bydelsplanen og stilles også gerne til rådighed. Endelig bringes nedenfor en oversigt en logbog over de aktiviteter, der er gennemført med henblik på at afdække christianshavnernes meninger bedst muligt. Baggrundsinformation OVERSIGT OVER BYDELS- PLANAKTIVITETER PÅ CHRISTIANSHAVN december 200 : 200 : 2009: Borgermøde om gentrificiering juni 2010 LU beslutter rammerne for bydelsplanarbejdet - 1. september: Temaborgermøde om Bydelsplanen i beboerhuset (ca. 30 deltagere) - 4.september: Christianshavnerdagen, en muffin for din mening. - 6.oktober: Christianshavnermøde med oplæg fra kommunen vedr. bydelsplanprocessen. Bydelsplangrupper etableres - 26.november: Juletræet på Torvet pyntes af 3 børneinstitutioner - 28.november: Juletræet tændes på Torvet og bydelens ønskekiste stilles under træet - December: Meningsundersøgelse, JYSK Analyse januar: Nytårskur på Christianshavn januar: Borgermøde om trafik i Aladdinkvarteret - 20.januar: Trafikmøde med Center for Trafik februar: LU-status på bydelsplanarbejdet februar. Idekortet åbner - 26.februar: ILU og CLU borgermøde om inderhavnen og vandet - 2. marts: Borgermøde, fremlæggelse og debat af forslag til bydelsplan for Christianshavn

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen Ny bro over havnen 1. DEL Oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Realdania. Spørgsmål og svar. 2. DEL Gruppediskussioner Deltagere: ca. 60 1. DEL Om den nye bro over havnen Lokaludvalgsformand, Bent

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplanstrategi 2014 i offentlig høring med svarfrist den 13. oktober 2014.

Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplanstrategi 2014 i offentlig høring med svarfrist den 13. oktober 2014. Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen har sendt forslag til

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Godt nytår og tillykke med valget! Vi i Christianshavns Lokaludvalg ser frem til at arbejde sammen med jer i den kommende valgperiode.

Godt nytår og tillykke med valget! Vi i Christianshavns Lokaludvalg ser frem til at arbejde sammen med jer i den kommende valgperiode. Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Borgerrepræsentationen Kære medlemmer af Borgerrepræsentationen

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNSRUTEN. Oplæg til linjeføring

CHRISTIANSHAVNSRUTEN. Oplæg til linjeføring CHRISTIANSHAVNSRUTEN Oplæg til linjeføring Marts 2010 Udarbejdet af: TMF Center for Anlæg og Udbud Grontmij Carl Bro A/S Marts 2010 Københavns Kommune INDHOLD 1. INDLEDNING FORMÅL 4 BAGGRUND 4 FINANSIERING

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM

BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM Program, 5.3.2009 afd. 7, spor 2, 8. semester Claus Nebelin, stud.: 3027 Forsidebilled: Daytime af Germaine Kruip (2004) INDHOLDSFORTEGNELSE Afdelingsmæssig

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32.

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32. Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Bilag 1 Krøyers Plads Lokalplanforslag 2004

Bilag 1 Krøyers Plads Lokalplanforslag 2004 Bilag 1 Krøyers Plads Lokalplanforslag 2004 Lokalplanforslaget vil fastlægge boligstørrelser og bestemmelser om helårsboliger for hele lokalplanområdet og mere detaljerede bebyggelsesmuligheder i underområde

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr.

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr. Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag til udvalgsindstilling Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti Dette notat har baggrund i, at Borgerrepræsentationen den 29. marts 2007 tiltrådte et medlemsforslag stillet

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 18. december 2013 drøftet sager, som vi ønsker, bliver tilgodeset i kommunens budget for 2015:

Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 18. december 2013 drøftet sager, som vi ønsker, bliver tilgodeset i kommunens budget for 2015: Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Borgerrepræsentationen Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

MED ENHEDSLISTEN CHRISTIANSHAVN

MED ENHEDSLISTEN CHRISTIANSHAVN MED ENHEDSLISTEN CHRISTIANSHAVN Foto: Susanne Mertz FREM MOD KOMMUNEVALGET 2017 Borgerinddragelse i bypolitikken Boliger til alle Mod social ulighed Borgerbudgetter Bedre vilkår for socialt udsatte Bedre

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Her er utrygt som cyklist. Rummet er smalt og man skal være opmærksom hele tiden, da det virker som, at alle har travlt. Særligt

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 28. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Christianshavns Lokalråd

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Fredningsnævnet for København Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby 26. april 2010 Klage over Fredningenævnets

Læs mere

SIDEGADEN Plads til det skæve

SIDEGADEN Plads til det skæve SIDEGADEN Plads til det skæve PÅ EN GADE PÅ VESTERBRO ER EN DRENG I GANG MED AT KLATRE OP AD MUREN UNDER ET VINDUE I HALVANDEN SALS HØJDE. DRENGEN ER MALET AF KUNSTMALER CHRISTIAN HANSEN OG ER SÅ LIVAGTIG,

Læs mere

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved ved Ribe Sejlklub - det maritime Ribe Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie Indledning Området indenfor Ribe Kammersluse har sit eget helt unikke miljø med små hytter på den nordlige kanalvold

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Lys, luft og bevægelighed

Lys, luft og bevægelighed Det sted, vi bor og lever Hvis der er pænt og trygt, hvor vi bor. Hvis der er cykelstier og kort til grønne områder. Hvis der er butikker, skoler og børnehaver i nærheden. Ja, så er der større muligheder

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City Kajplads 24, Islands Brygge, 58 ejerboliger Kidholm, Københavns nye kanalby, 90 ejerboliger Hvem er Sjælsø Gruppen? Sjælsø Gruppen A/S er børsnoteret og har siden 1977 udviklet ejendomme i form af nybyggeri

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning De nye byrum ved Svendborg Havn -konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Svendborg Havn Havnen i Svendborg er et attraktivt

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere