Få bedre møder. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, som indeholder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få bedre møder. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, som indeholder."

Transkript

1 Få bedre møder Dette er et værktøj for dig, som vil - udnytte dine møder bedre - rydde ud i din mødekalender - tilpasse din mødeform til mødeindhold - inspireres til mere kreative møder Dette værktøj indeholder - Beskrivelse af, hvordan du kan effektivisere møder - Fif til mødeforberedelsen - Forskellige rammer for mødet - Forskellige mødetyper - Forskellige møderoller Herunder et arbejdspapir, som indeholder 1. Rationaliseringsskema 2. Fordeling af møderoller 3. Skabelon til mødeindkaldelse 4. Møderegler og rutiner udfordringer og løsninger til mødelederen 6. Huskeliste: Efter mødet 7. Evalueringsskema 8. Kaizen-mødet 9. Er/er ikke-analyse til problemløsning 10. Tjekliste til problemløsning 11. Tjekliste til brainstorm Sidst opdateret

2 Få bedre møder Mødet er den vigtigste arena for den interne kommunikation og rummer derfor et stort potentiale. Dette værktøj byder op til en udnyttelse af dette potentiale ved at inspirere til mere kreative og dermed mere effektive mødetyper, møderoller og rammer for afholdelse af møder. Formålet med dette værktøj er at gøre dig til en bedre (møde)leder ved at gøre dig i stand til at navigere i en palet af forskellige typer af møder. I forlængelse heraf skal værktøjet inspirere til at forbedre møderne i din virksomhed. Hvordan holder man gode møder? Møder tager mange forskellige former. De kan være mere eller mindre formelle og mere eller mindre planlagte. De bedste af den traditionelle slags har dog et klart formål, er forberedte af såvel mødeleder som deltagere og er kendetegnede ved, at de afsluttes med en opsummering og i forlængelse heraf med en handlingsplan, der starter og slutter til aftalt tid. Møder opfylder dog også andre formål end de planlagte. Det sociale aspekt i møder, hvor leder/kolleger mødes ansigt til ansigt, er vigtigt. På et møde er der mulighed for at grine og hygge sammen, samt få diskuteret sidste udvikling på hjemmefronten. Pauserne bliver ofte brugt til at diskutere andre projekter, hvor man ikke har haft muligheden for at mødes ansigt til ansigt. Ergo er der nogle sidegevinster, som skal indregnes og værdsættes i dagligdagen. Når det gælder effektivisering af møder, er der nogle problemstillinger, som går igen. Det er dog problemstillinger, som du nemt kan gøre noget ved, hvis du er opmærksom på dem og har modet til at gøre det lidt anderledes, end du plejer. Nogle af problemstillingerne skal nævnes her: - Møderne omhandler ikke altid de rette ting - Møderne er ofte ensformige og kedelige - Rammerne for mødet matcher ikke formålet - Fordelene ved at mødes udnyttes ikke til fulde - Det er altid de samme, der snakker Værktøjet hjælper dig med at finde inspiration til at imødekomme disse problemstillinger. Sidst opdateret

3 Sådan får du bedre møder Paletten af muligheder er bred. Ud over at give fif til din mødeforberedelse, opfordrer dette værktøj dig til udforske forskellige rammer for dine møder, forskellige mødetyper og møderoller, som beskrevet her. Forskellige rammer til mødeledelse Stå-opmødet Walk-andtalk Forskellige mødetyper Kaizen-mødet Problemløsningsmødet Brainstormmødet Brokkekvarteret Det agendaløse møde Forskellige møderoller Mødeforberederen Agendapersonen Dialogfremmeren Time-outpersonen Opsummereren Fif til mødeforberedelse Møde eller ikke møde Formål Mødetype/rammer Deltagere Mødeindkaldelse Afholdelse af mødet Afslutning Opfølgning Sidst opdateret

4 Fif til mødeforberedelsen 1. Møde eller ikke møde Møder har deres berettigelse, når dialogen er vigtig for at komme videre, og når målet er engagement gennem involvering. Møder kan dog være ressourcekrævende, og det gælder om ikke at bruge din og andres tid på noget, der kunne være løst bedre på en anden måde. Før du beslutter dig for at holde et møde, bør du derfor overveje, om der er andre og bedre alternativer. Fx en telefonsamtale, eller andet. Rationaliseringsskema Et par gange om året er det en god idé at udfylde et rationaliseringsskema. Her skriver du alle de møder op, som du er ansvarlig for. De vigtigste øverst og de mindre vigtige nederst. Når du skal prioritere, hvad der er vigtigt/mindre vigtigt, kan du stille dig selv følgende spørgsmål: - Er dette møde nødvendigt? Kan jeg erstatte det med fx en direkte kontakt face-toface, eller et telefonopkald? - Er der dele af mødet, som kan lægges på andre møder? - Er der nogen, som vil savne mødet, hvis det forsvandt? - Kan jeg skære ned i antallet af møder/mødedeltagere, uden at det går ud over formålet/effektiviteten? - Kan mødedeltagerne blive enige om en mere effektiv mødeafholdelse? Når du har udfyldt skemaet, kan du forsøge at udregne gevinsten. Tæl op hvor mange timer du har sparet på møder det sidste halve år og gang det med antallet af deltagere. Er resultatet, som du forventer? Husk på, at dialogen er nødvendig, og pas derfor på, at du ikke rationaliserer den bort uden at tænke på, hvordan du vil erstatte den. Gå til arbejdspapiret og udfyld 1. Rationaliseringskema 2. Formål Når du vælger at holde et møde, bør du gøre dig klart, hvad formålet med mødet er. Beskrivelsen af formålet med mødet er vigtig for mødedeltagerne, idet de igennem den får en fornemmelse af, hvad der forventes af dem før, under og efter mødet. På baggrund af beskrivelsen af formålet kan du overveje hvilken mødetype og hvilke rammer, som passer bedst til at understøtte netop dette formål. Sidst opdateret

5 3. Mødetype/rammer Nedenfor præsenteres forskellige mødetyper/rammer. Som nævnt bør du vælge den mødetype/ramme, som passer bedst til formålet. Et godt råd er at fortælle mødedeltagerne, hvilken type møde du har planlagt. I lighed med når du fortæller, hvad formålet er, så afklarer du herved, hvilke aktiviteter du forventer af mødedeltagerne. Der kan sagtens forekomme møder, som har flere forskellige mødetyper i sig. 4. Deltagere Hvem skal deltage Alle skal have en funktion på et møde. Hvis der er en person, som ikke har en funktion, så bør du overveje, om vedkommende skal deltage. En god idé er at gennemgå mødedeltagerne med kritiske øjne og finde ud af, hvorfor de er nødvendige på det pågældende møde. Fordeling af roller Som mødeleder er der ting, som skal ordnes både før, under og efter mødet. Du skal skrive mødeindkaldelse, formulere agenda, ordne kaffe, indlede mødet og stimulere til dialog mm. Men der er ingen grund til, at det er en og samme person, der har alle roller. Faktisk kan det være med til at forbedre mødet, hvis der sker en delegering af rollerne blandt mødedeltagerne. Gå til arbejdspapiret under 2. Fordeling af møderoller og skriv hvem, der er ansvarlig for hvad. Send gerne skemaet med mødeindkaldelsen til deltagerne, så de ansvarlige er klar over deres opgave 5. Mødeindkaldelse Mødeindkaldelsen er et godt værktøj til at effektivisere møderne. Her kan du skabe de rette forventninger før mødet. Formål og mødeform/type skal fremgå, samt hvem der er ansvarlig for hvilke roller. Herudover skal deltagerne vide, hvordan de skal forberede sig. Den information, du kan give før mødet, og som deltagerne kan nå at sætte sig ind i inden mødet, er vigtig. Når du har informeret om de emner, som I ikke behøver at have en dialog omkring, slipper du for at informere om dem på selve mødet og du kan i stedet bruge tiden på dialog omkring de emner, hvor det er nødvendigt. Hvis ikke du allerede har en god rutine med mødeindkaldelse, så kan du inspireres af 3. Skabelon til mødeindkaldelse, som du finder i arbejdspapiret Sidst opdateret

6 6. Afholdelse af mødet Møderegler og rutiner Det er en fordel at have nogle regler og rutiner omkring de møder, du mener, er vigtige at holde. Også her handler det om at afstemme nogle forventninger. Du kan selv opstille de regler og rutiner, du mener, er bedst for mødet, men du kan også lade mødedeltagerne komme med input på mødet og på baggrund heraf nå til enighed om dem. Før mødet Dagsorden og mødeindkaldelse skal sendes ud senest tre dage før mødet Under mødet Kom i god tid Hold dig til dagsordenen og bidrag til, at tiden bliver holdt Lyt Deltag i diskussioner når du føler, du har noget, du kan bidrage med Vær åben og positiv overfor nye ideer Vis din vilje til at opnå konsensus Kritiser ideer og ikke mennesker Husk, at alle er lige meget værd på mødet Mødelederen opsummerer, men ikke i mere end fem minutter Afslut mødet til aftalt tid Efter mødet Send et referat fra mødet ud til deltagerne senest to dage efter mødet Følg de beslutninger, som bliver taget inden for den tidsramme, der besluttes Følg op på efterfølgende møder Gå til arbejdspapiret under 4. Møderegler og rutiner Forskellige mødeindslag Du kan med fordel inddrage forskellige mødeindslag. Det skaber variation i mødet. Eksempler på indslag er fx brokkekvarteret, brainstorming, brug af post-it til afstemning osv. 13 udfordringer og løsninger til mødelederen Du kan med fordel læse 13 udfordringer og løsninger til mødelederen i arbejdspapiret. De giver dig inspiration til at løse nogle af de udfordringer, mødeledere ofte står overfor. Gå til arbejdspapiret under udfordringer og løsninger til mødelederen Sidst opdateret

7 7. Afslutning Afslut mødet med at opsummere de vigtigste beslutninger, og hvad I ellers kommer frem til. Repetitionen er vigtig for mødedeltagerne. Det er også godt at kommentere emner, der ikke blev taget op eller emner, der skal tages op på næste møde. - Hvad kom vi frem til, og hvad besluttede vi? - Overskydende punkter - Dette skal tages op på næste møde 8. Opfølgning Med opfølgning menes et resumé af mødet, hvor det fremgår, hvem der har hvilke opgaver indtil næste gang, I skal mødes. Resuméet sendes ud til deltagerne et par dage efter mødet. Gå til arbejdspapiret under 6. Huskeliste: efter mødet 9. Evaluering En god måde at forbedre møderne på er at afslutte mødet med at bruge et par minutters snak om mødets kvalitet. Her er nogle eksempler, som man kan gå ud fra: Eksempler: - Opfyldte vi målet med dagens møde? - Fulgte vi agendaen? - Holdt vi os inden for tidsrammen? - Var alle deltagere tilstrækkeligt forberedt? - Kom vi alle til orde? - Hvad kan vi gøre bedre næste gang? Du kan også aflevere et evalueringsskema til dine mødedeltagere efter mødet og bede dem udfylde det. Det kan evt. gøres anonymt. Svarene vil give dig gode indikationer på kvaliteten af dine møder. Gå til arbejdspapiret. Find 7. Evalueringsskema og udlever det til dine medarbejdere Sidst opdateret

8 Forskellige rammer for mødet Stå-op-mødet Hvem siger, at møder foregår siddende? Stå-op-mødet er en god ide at bruge, når der skal formidles en kort status, når der er brug for en pep-talk, når ideer skal udvikles, eller når det traditionelle møde er kørt fast. Forudsætningen for et stå-op-møde: - At alle står op (fx omkring et cafébord eller helt frit) - At der højst er 5-8 deltagere i en mødegruppe - At mødets dagsorden er printet ud og/eller skrevet op på flip-over - At sammenfatning kan gøres på flip-over Fordele Hurtigt, effektivt og fokuseret Uformelt Gavner dialogen Velegnet til korte møder Fysisk/psykisk nærvær Ingen kan gemme sig Kan spare mange mødetimer Skaber energi Ulemper Egner sig ikke til lange møder. Kan virke støjende, fordi det er mere ustruktureret og uformelt end det traditionelle møde. Inviterer ikke til dybdegående dialog. Kan overskride intimsfære/privatsfære. Walk-and-talk Walk-and-talk-mødet kan bruges, når der skal udveksles ideer, når der skal formidles budskaber, som skal lede til læring, når man ønsker at få inspiration fra andre omgivelser, end dem man er vant til, og når man ønsker at involvere medarbejderen. Forudsætninger for et walk-and-talk-møde - At deltagerne går og taler under mødet (evt. ude i det fri) - At deltagerne har dagsordenen med sig - At der højst er 5-8 deltagere i en mødegruppe Fordele Hurtigt og effektivt Kan holdes kort Andre omgivelser er inspirerende Uformelt Dynamisk mødeledelse God til mindre grupper Ulemper Egner sig ikke til lange møder med mange deltagere. Svært at gøre notater. Kan virke støjende, fordi det er mere ustruktureret og uformelt end det traditionelle møde. Sidst opdateret

9 Forskellige mødetyper Kaizen-mødet Kaizen er Japansk og betyder kontinuerlig forbedring. Ethvert produkt og enhver proces samt ledelsesbeslutning kan forbedres i overensstemmelse med det princip. Udgangspunktet er, at ALT kan forbedres. Der er aldrig noget, som er perfekt. 1. Oprids den gældende situation 2. Opstil alternativer, som kan forbedre eksisterende praksis 3. Vælg det bedste og mest effektive alternativ 4. Beslut handling og udarbejd handlingsplan Du kan evt. lade dig inspirere af Individuel brainstorming (se afsnittet Brainstormingmødet s. 11), hvor du ud for hvert punkt beder deltagerne om at brainstorme for sig i 5 minutter. Derefter skal de selv forsøge at formulere deres oplevelser/idéer for sig selv, inden de deler dem med de øvrige mødedeltagere. Gå til arbejdspapiret, hvor du finder 8. Kaizen-mødet. Print det ud og giv det til mødedeltagerne inden mødets start, så de har mulighed for at bruge det som notat-papir under mødet Problemløsningsmødet Måderne, hvorpå man går til problemløsning, kan være mange. Her beskrives de 5 faser i et problemløsningsmøde. Faserne guider dig igennem den ofte lidt uvisse og turbulente proces omkring problemløsning. 1. Identificér og definér problemet 2. Analysér problemet 3. Udvikl forskellige løsningsmuligheder 4. Udvælg den bedste løsning eller kombination af løsninger 1. Identificér og definér problemet Et problem kan ikke løses, før deltagerne er kommet til en erkendelse af, at der er et problem, og før der er enighed omkring problemets kerne. Du kan nærme dig problemets kerne ved at stille følgende spørgsmål til mødedeltagerne: - Hvad er det specifikke problem? - Hvilke barrierer er der for at løse problemet? - Hvilke begreber har vi behov for at definere, for at vi kan få en fælles forståelse af problemet? - Hvad mener vi faktisk med...? - Hvem berører dette problem? - Hvornår og hvordan ser vi effekterne af problemet? Sidst opdateret

10 Det er vigtigt hele tiden at holde sig til problemets kerne. Der sker tit, at man i denne fase begynder at behandle symptomerne frem for selve problemet. Er/er ikke-analysen hjælper dig og dine mødedeltagere med at skelne mellem problem og symptomer. Er/er ikke-analysen Hvad Symptomer Hvornår Hvor Hvem ER Hvad omhandler problemet? Hvilke symptomer afleder problemet? Hvornår er problemet observeret? Hvor opstår problemet? Hvem er berørt af problemet? ER IKKE Hvad omhandler problemet ikke? Hvilke symptomer er ikke afledt af problemet? Hvornår er problemet ikke observeret? Hvor opstår problemet ikke? Hvem er ikke berørt af problemet? Gå til arbejdspapiret under 9. Er/er ikke-analysen til problemløsning 2. Analysér problemet Bryd problemet ned i årsager, effekt, symptomer og underproblemer Når et problem skal analyseres, er det en god ide at bryde det ned i årsager, effekt, symptomer og underproblemer. Det giver overblik og skaber en følelse af, at det er overkommeligt at løse. I analysen af problemet kan deltagerne overveje følgende spørgsmål: - Hvad er problemets historie? Hvor lang tid har det eksisteret? - Hvor seriøst er problemet? - Hvad er årsagerne til problemet? - Hvad er effekterne af problemet? - Hvad er symptomerne på problemet? - Hvilke metoder har vi allerede, som kan løse problemet? - Hvad er begrænsningerne ved disse metoder? - Hvor stor frihed har vi til at indsamle yderligere oplysninger omkring problemet? - Kan problemet deles ind i nogen underproblemer? Formulér kriterier Et andet element i analysefasen er at formulere kriterier, dvs. standarder eller mål for en acceptabel løsning. En sådan formulering kan foregribe fremtidige diskussioner og misforståelser. Du kan stille mødedeltagerne følgende spørgsmål: - Hvad ønsker vi at opnå? Hvad er vores mål? Sidst opdateret

11 - Hvad skal vi som minimum opnå for at nå til en acceptabel løsning? - Hvilke kriterier er de vigtigste? - Hvordan kan vi bruge disse kriterier, når vi skal evaluere, om vi har løst problemet? Eksempler på kriterier: Løsningen skal ikke koste for meget Løsningen skal være implementeret så hurtigt som muligt Løsningen skal alle deltagere være enige om 3. Udvikl forskellige løsningsmuligheder Efter en grundig analyse og formulering af kriterierne for en løsning kan du opmuntre deltagerne til at lave en liste over alle mulige løsninger. I denne fase kan du hente inspiration fra afsnittet Brainstormingmødet. 4. Udvælg den bedste løsning eller kombination af løsninger Hvordan slanker du din liste af muligheder? En måde, du kan gøre det på, er at henvise til de opstillede kriterier. En anden måde er at starte med at notere fordele/ulemper ved hvert forslag. Her kan du bruge et FORDELE/ULEMPE-SKEMA (se nedenfor). Fordele Ulemper Hvis deltagerne stadig finder det svært at vælge mellem de mange mulige løsningsmuligheder, så kan du bede dem om at prioritere: Fx ved at lave en Top-fem. For at huske alle punkterne på mødet kan du medbringe 10. Tjeklisten til problemløsning, som du finder i arbejdspapiret Brainstormingmødet Undersøgelser viser, at mødedeltagere, som er trænet i at bruge kreative tilgange, er mere deltagende, producerer flere og bedre ideer, er mindre kritiske end andre og generelt mere støttende i forhold til de beslutninger, som bliver taget på mødet, end deltagere, der ikke kender til denne mødetype/mødeelement. 1. Vælg et specifikt problem og/eller definer det område, du ønsker at brainstorme omkring. Du skal være sikker på, at alle deltagere kan identificere sig med problemstillingen/området. 2. Afsæt et afgrænset tidsrum til brainstorming. Sidst opdateret

12 3. Bed deltagerne om for en kort bemærkning at lade være med at vurdere/dømme. Nøglen til god brainstorming er at overkomme vurderinger og kritik. Her er brainstormingens grundregler: - Undgå kritik, som kan underminere kreativiteten - Husk, at alle ideer er tanke-startere - Kritik kan dræbe mange fremtidige ideer - Prøv at tage ALT-ER-MULIGT -brillerne på 4. Bed deltagerne om mundtligt at dele deres ideer med de andre. Overvej følgende: - Jo vildere en ide, jo bedre - Det er lettere at holde en idé nede end at løfte den frem. - Tænk højt og beskriv også de mere atypiske idéer - En vild ide kan generere en god løsning hos en anden deltager, 5. Vær sikker på, at deltagerne forstår, at det ikke er tilladt at nedgøre andres idéer. Det handler om at kombinere idéer, dvs. at tilføje noget til den tidligere idé. Filosofien er: Så snart deltageren har delt en idé med de øvrige deltagere, så er det ikke muligt at eje den. Den tilhører herefter gruppen. 6. Vær sikker på, at du har en person, som hjælper dig med at notere alle ideerne ned. Ideerne kan evt. noteres på en tavle, OH-projektor eller flip-over, så alle kan se dem. Du kan også optage dem på bånd. 7. Evaluer ideerne, når tiden for brainstormingen er slut. Overvej følgende: Forsøg at imødekomme alle ideer positivt og giv dem en fair/konstruktiv bedømmelse. Prøv at gøre ideerne brugbare og handlingsorienterede. Hvis ikke deltagerne følger reglerne for brainstorming, så må du: - Tydeliggøre reglerne - Bede dem om at holde mund - Bede dem om at notere de andres ideer/samle op - Bede dem om at forlade mødet For at huske alle punkterne på mødet kan du medbringe 10. Tjeklisten til brainstormingmødet, som du finder i arbejdspapiret Brainstorming kan suppleres med følgende elementer: Individuel brainstorming Du kan være ude for, at den fælles brainstorming ikke passer til alle deltagere. Nogle deltagere kan være generte og tilbageholdende i en større gruppe, hvilket afholder dem fra at præsentere deres gode ideer. Her kan en individuel brainstorm være en god ide. Hvis du brainstormer med større grupper, er det også en god idé at inddrage individuel brainstorm. Sidst opdateret

13 Bed deltagerne om at brainstorme for sig selv i 5-10 minutter. Derefter skal de hver især forsøge at formulere deres ideer for sig selv, inden de deler dem med de andre deltagere. Brug af post-it-sedler Det kan være en god ide at synliggøre såvel processen som de mange gode ideer. Når deltagerne efter den individuelle brainstorming skal præsentere deres ideer, kan de gøre det på en post-it-seddel, som sættes op på en fælles tavle, som alle kan se. Herfra kan den videre brainstorming fortsætte. Bed deltagerne om at skrive deres ideer ned på post-it-sedler. Der skal være én ide på hver seddel. Afstemning Der kan være mange meninger om ideernes kvalitet. Du kan tvinge deltagerne til at tage stilling og vælge til/fra ved at lade dem prioritere/stemme om ideerne på en skala fra 1-3 (Hvis du fx skal stå tilbage med tre ideer, så er det på en skala fra 1-3). Bed deltagerne prioritere ideerne med deres personlige stemme. Omvendt brainstorming for at løse et problem Denne metode lægger op til, at deltagerne skal brainstorme omkring et problem, hvor løsningen skal gøre problemet værre. Efter at I har lavet en liste med ideer til Sådan gør vi problemet værre, skal I gå listen igennem og punkt for punkt overveje, hvordan I kan gøre det modsatte, og derved opnå en løsning. Videresend-dit-problem-brainstorming Hvis du sidder på et møde, hvor dine deltagere har brug for idéer til et bestemt individuelt problem, de sidder med, kan du lave en videresend-dit-problem-brainstorming: Hver deltager beskriver sit problem på et stykke A4 papir. De skal beskrive det kort, klart og lægge op til noget, vedkommende vil have mere eller mindre af. Fx Jeg vil gerne have en bedre arbejdsplan, så jeg ikke behøver at arbejde hver weekend. Efter at deltagerne har skrevet problemet ned, sender de papiret videre til sidemanden til højre. Hver deltager skal bruge fem minutter på at kommentere, skrive en løsning eller stille gode spørgsmål, der kan lede vedkommende, der har problemet, frem til en løsning. Fortsæt, til papiret har nået bordet rundt. Afslutningsvis kan du evaluere de løsninger, som er kommet op. Hvad er det for en type løsninger? Hvordan hjælper/hjælper de ikke personen? Sidst opdateret

14 Brokkekvarteret Brokkekvarteret giver deltagerne mulighed for at komme af med frustrationer. Dermed sikrer du, at brok og frustrationer ikke overskygger det overordnede mål med mødet. Det agenda-løse møde Det agenda-løse møde er, som navnet indikerer, et møde hvor man ikke på forhånd har planlagt, hvad mødet skal handle om. Et eksempel er, når man samler afdelingen til morgenbrød eller lignende. Fordelen ved dette møde er, at det giver tid og rum til de ting, der kan være et behov for at tale om i afdelingen, men som har haft svært ved at finde vej på de formelle møder - måske fordi du som leder har svært ved at få øje på dem. Desuden er de agendaløse møder meget velegnede til at sammentømre medarbejderne, fordi de får mulighed for en fælles social snak. Sidst opdateret

15 Forskellige møderoller Det er en næsten umulig opgave at varetage alle roller ved et møde samtidig, det er fx de færreste, der evner at være den, der sikrer, at mødet holder sig til agendaen, hvis man samtidig skal skrive referat. En god idé er derfor at uddelegere de forskellige opgaver eller roller til mødedeltagerne. Rollerne kan også gå på tur mellem medarbejderne i afdelingen. Mødeforberederen Ordner forskellige praktiske ting såsom kaffe, booking af mødelokale, computer, mv. Agendapersonen Holder øje med at mødedeltagerne holder sig til agendaen. Dialogfremmeren Påtaler, hvis nogen dominerer, og fanger op på dem, der behøver lidt hjælp til at komme i gang. Dialogfremmeren kan også fortælle ordstyreren, at det er tid til spørgsmål, mv. Time-out-person Giver besked, når vedkommende kan se, at der er behov for refleksion/fælles eller individuel brainstorming. Referenten Skriver referat Opsummereren Sammenfatter og tydeliggør de vigtigste konklusioner og beslutninger. Sidst opdateret

Det gode møde. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Det gode møde. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 1 Det gode møde Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Gode råd til mødeforberedelsen... 4 Formål... 5 Mødetype/rammer... 5 Deltagere... 6 Mødeindkaldelse... 7 Afholdelse af mødet...

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

og jeg gør mig klog på.

og jeg gør mig klog på. Effektive møder og jeg gør mig klog på. Det helt utrolige ringe møde Nye krav til vores mødedisciplin Hvornår er et møde effektivt? Gode råd til at eksekvere effektive møder Er det for hulan da ikke bare

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE

7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE 7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden De 7 grundregler for god mødeforberedelse. Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Møder. Planlægning. Gennemførelse. Opsamling. Mødetyper. Referent. Referat

Møder. Planlægning. Gennemførelse. Opsamling. Mødetyper. Referent. Referat Møder Planlægning Gennemførelse Opsamling Mødetyper Referent Referat Mødeindkaldelsen... 3 Udsendelse... 3 Emner i dagsorden... 3 Før mødet... 4 Under mødet... 5 Mødets opfølgning... 6 Evaluering huskede

Læs mere

Praktiske værktøjer til

Praktiske værktøjer til Praktiske værktøjer til At forberede det konstruktive møde At lede mødet situationsbestemt At arbejde med forståelige dagsordener, der gør det muligt at være aktiv mødedeltager At være klædt på til at

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Det gode og effektive møde Malene Rix Forhandling og Facilitering www.malenerix.dk Program Viden om møder - forskningsresultater og erfaringer Mødeforberedelse - drejebogen som redskab Formål med møder

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

EFFEKTIVE MØDER I ALMEN PRAKSIS

EFFEKTIVE MØDER I ALMEN PRAKSIS 29. januar 2014 EFFEKTIVE MØDER I ALMEN PRAKSIS Program Inspiration til at lede møderne anderledes og få involveret alle I processen Introduktion til principper bag Kaizen Erfaringer fra en praksis der

Læs mere

Praktiske værktøjer til

Praktiske værktøjer til Praktiske værktøjer til At forberede det konstruktive møde At lede mødet situationsbestemt At arbejde med forståelige dagsordener, der gør det muligt at være aktiv mødedeltager At være klædt på til at

Læs mere

Går DU til inspirerende møder?

Går DU til inspirerende møder? Går DU til inspirerende møder? Sover eller dagdrømmer du til jeres møder? Giver jeres afdelingsmøder energi og engagement? Har I mod til at forbedre jeres møder? Et nyt år er startet. Lad 2010 være året,

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Daginstitution Version 4.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med barnet? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede

Læs mere

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen Social kapital Kortlægning af faggruppernes bidrag Drejebog til lederen Fakta Mål: Varighed: Kortlægning: Deltagere: At få en fælles forståelse af kerneopgaven og opgaveløsningen. At få indblik i samspillet

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012 BYENS MØDE Inspirationshæfte Severin Seminar, maj 2012 1 Dette lille hæfte samler et par af de modeller og skabeloner, som vi har brugt på Byens Møde på Severin Seminaret. Den skal gøre det let for dig

Læs mere

SU-medlemmet som mødeleder og mødedeltager

SU-medlemmet som mødeleder og mødedeltager SU-medlemmet som mødeleder og mødedeltager Indledning Ved et møde forstås den situation, at flere mennesker befinder sig samme sted, på samme tidspunkt, for at drøfte samme emne. Mødet er et arbejdsinstrument

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kulturtermometer Finde frem til hvilken

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Velkommen til SLP i P2 Søren Hansen og Jonna Langeland

Velkommen til SLP i P2 Søren Hansen og Jonna Langeland Velkommen til SLP i P2 Søren Hansen og Jonna Langeland I kommer til at arbejde med en del øvelser i jeres egen gruppe. Derfor skal I opstille bordene så I kan sidde sammen gruppevis og så alle kan se tavlen

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen Samarbejde Forbedringsafdelingen Kortlægning af relationel koordinering i grupper Drejebog til lederen Fakta Mål: Forberedelse: At få et billede af samarbejdsevnen i afdelingen, og hvor der bør sættes

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole Version 5.0. August Forberedelse. Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for?

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole Version 5.0. August Forberedelse. Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Skole Version 5.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med eleven? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? Fase

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

DEMOKRATI OG DELTAGELSE

DEMOKRATI OG DELTAGELSE DEMOKRATI OG DELTAGELSE Arne Juul, Slagelse Boligselskab Ønsket om øget inddragelse Mange taler om det, men færre gør noget ved det. Mange har ønsket om det, men færre ved hvordan de skal gøre det. Hvordan

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber

Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber Workshop AM2011 8.11.2011 kl. 8.45 10.15 www.amk.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Lise Bache Arbejdsmiljøkonsulent i (AMK) Master

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen Arbejdsmiljøsektionen, November 2017 ER JERES RUNDERING DIALOGBASERET ELLER DIALOGSKABENDE? I arbejdsmiljøsektionens guide til runderinger beskrives to tilgange

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER

LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER ATTRACTORKURSER ER RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTINGS AFDELING FOR KURSER OG UDDANNELSER. HER SKABER VI BÆREDYGTIGE LÆRINGSFORLØB

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar.

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Bordet rundt Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Efter tur giver eleverne deres svar på arket, og giver pen og papir videre

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 8. december 2016 21:47 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.15 Kl. 14.15 14.25

Læs mere

Det strategiske mål i centrum

Det strategiske mål i centrum Drejebog for Dynamisk Strategirådgivning Baseret på erfaringer fra 2009 & 2010 Det strategiske mål i centrum Fokus på omverdenen Strategisk kompetencekort Visuelle handlingsplaner INDHOLD 1. Rådgivningsforløb

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling Bilag KvalifikationsProfil Fokusområde i handlingsplanen: Indsatsområde: Aktiviteter i den strategiske handlingsplan af betydning for kvalifikationskrav: Nødvendige kvalifikationer til realisering af indsatsområdets

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op ISBN 978-87-92167-15-6 Copyright 2017 Fotografisk, mekanisk eller anden

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration!

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Her får du hjælp og guidelines til at give dine medarbejdere gode og præcise redskaber til at forberede sig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt

Læs mere

Udgiver: Eggersens Forlag Vestermarken 1 5466 Asperup Tlf. 6448 1425 Fax 6448 1925. 5. oplag - år 2000 2. reviderede udgave

Udgiver: Eggersens Forlag Vestermarken 1 5466 Asperup Tlf. 6448 1425 Fax 6448 1925. 5. oplag - år 2000 2. reviderede udgave Udgiver: Eggersens Forlag Vestermarken 1 5466 Asperup Tlf. 6448 1425 Fax 6448 1925 5. oplag - år 2000 2. reviderede udgave Sats og tryk: Mikronik Offset 6971 Spjald Tegninger: Ole Vedby Jørgensen Kerteminde

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere