Møder med eleven i centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møder med eleven i centrum"

Transkript

1 Møder med eleven i centrum Inerisaavik

2 Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie på 4 hæfter: Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering/evaluering Møder med eleven i centrum

3 Møder med eleven i centrum

4 Udgivet af: Inerisaavik/Pilersuiffik, 2005 Bearbejdet til folkeskolen i Grønland af Evalueringsafdelingen efter forlæg fra Ministry of Education, British Columbia. Grafisk layout: Inerisaavik/Pilersuiffik Tryk: Inerisaavik/Pilersuiffik Forsidefoto: Toornaq Consulting ApS - Foto Oplag: 2000 Bestillings nr.: ISBN

5 Møder med eleven i centrum Oversat fra Student-Centred Conferences (Assessment handbooks series). Curriculum Development Branch, Ministry of Education, Victoria, British Colombia INDHOLD Baggrund Hvad er møder med eleven i centrum Hvorfor holde møder med eleven i centrum? Gør klar til møder med eleven i centrum Kom i gang Forskellige former for møder med eleven i centrum Deltagernes roller og ansvar Eksempler på møder med eleven i centrum Overvejelser Ordliste Angusakka Møder med eleven i centrum 5

6 Baggrund Atuarfitsialak stiller krav om ændrede metoder til at vurdere og evaluere elevernes arbejde og præstationer. Derfor er denne serie canadiske håndbøger om vurdering af elever blevet oversat og bearbejdet fra engelsk, så de kan medvirke til udviklingen og gennemførelsen af ændrede metoder til bedømmelse og vurdering. Serien omfatter: 1. Elevens egen vurdering/evaluering 2. Møder med eleven i centrum 3. Vurdering af elevpræstationer 4. Vurdering ved hjælp af portfolio Af hensyn til overskueligheden behandler hver håndbog sine vurderingsmetoder, men i praksis kan metoderne selvfølgelig ikke bruges isoleret. For eksempel er personlig vurdering/evaluering en betydningsfuld del af vurderingen af portfolio, og begge dele bidrager til vellykkede møder om og med elever. Hver håndbog indeholder definitioner og baggrunde, overvejelser, ideer til at komme i gang og forskellige typer eksempler. I hver håndbog er der henvisninger til de øvrige bøger i serien for at tydeliggøre forbindelserne mellem de forskellige former for vurdering. 6 Møder med eleven i centrum

7 Hvad er møder med eleven i centrum? Et møde med eleven i centrum forudsætter, at eleven sammen med forældre og lærere deltager aktivt i arbejdet med at beskrive og tænke over egen læring. Mødeformen er forskellig fra almindelige forældremøder og konsultationer, hvor det kun er forældrene og lærerne, der diskuterer elevens skolegang. Afholdelsen af et møde med eleven i centrum er ikke en isoleret begivenhed, men en integreret del af undervisningen. Det giver relevans og mening i det daglige arbejde både før og efter mødet, når eleverne får mulighed for at vise deres færdigheder og viden. Alle parter deltager aktivt i et møde, hvor eleven er i centrum. De forskellige roller skifter, efter hvilken form mødet har. Alle former for møder lægger vægt på at have en åben kommunikation, respektere alle deltagere, fremme positive holdninger og hjælpe eleverne til at forstå deres egen læringsproces og opstille mål for den videre læring. Møder med eleven i centrum 7

8 Hvorfor holde møder med eleven i centrum? Børnene var helt trygge ved at lede mødet. De kunne tale om sig selv med mennesker, der var interesserede i deres læring: Deres forældre. Canadiske lærer Et møde med eleven i centrum får alle parter til at samarbejde om at støtte og fremme elevernes læring og udvikling. Formen opfordrer til en åben, ærlig samtale mellem lærere, elever og forældre. Alle parter får udbytte af processen. For lærere betyder møder med eleven i centrum en bedre forståelse af eleven at ansvaret for at planlægge elevernes udvikling deles med andre støtte til vurderingerne i den daglige undervisning en mulighed for at se, hvordan elever og forældre har det med hinanden en mulighed for at give konstruktiv feedback en styrkelse af kommunikationen mellem skole og hjem Jeg syntes virkelig, jeg var noget, da jeg skulle fortælle om mit arbejde. Jeg sagde lige, hvad jeg mente. I stedet for at fortælle vores forældre om, hvad vi gør, så er det nemmere at vise dem, hvad vi har gjort og kan gøre nu. Canadiske elever For elever betyder møder med eleven i centrum fremme af selvværd fremme af elevens viden om sig selv inddragelse i evalueringen af deres eget arbejde og hjælp til at tage ansvar for egen læring udvikling og fremme af færdighed i at kommunikere og organisere mulighed for at opstille meningsfulde mål for sig selv For forældre betyder møder med elever i centrum anerkendelse af deres egen viden om deres eget barn øget forståelse af deres barns evne til at tage ansvar for egen læring øget forståelse af læringsprocesser, vurdering og evaluering mulighed for at se deres barn arbejde med forskellige ting i klassen mulighed for at se samspillet mellem lærer og barn afmystificering af begreberne vurdering, evaluering og karaktergivning 8 Møder med eleven i centrum

9 Gør klar til møder med eleven i centrum Miljøet i klassen Hvis møder med eleven i centrum skal blive en integreret del af undervisningen, er det nødvendigt, at læreren skaber et miljø i klassen, som fremmer: elevers valg/selvbestemmelse (autonomi) præsentation af læring på mange forskellige måder individuelt arbejde og samarbejde udveksling af ideer at turde tage en risiko for at lave fejl I et sådan miljø kan lærerne sørge for, at der hele tiden er muligheder for eleverne til at vurdere deres eget arbejde, opstille mål og indsamle eksempler på deres arbejder. At øve disse færdigheder forbereder eleverne på deres rolle i et udbytterigt og meningsfuldt møde. Elevens egen vurdering Elevernes egen vurdering er en proces, hvor eleverne gør sig overvejelser over deres egne præstationer, arbejder og resultater, indstilling og læring. Lærerne skal sikre sig, at eleverne bliver undervist i at vurdere deres eget arbejde, og at de hele tiden får mulighed for i forskellige situationer at vurdere deres viden, færdigheder og indstilling til arbejdet. Elevernes egne vurderinger er grundlaget for at opstille mål og lægge handlingsplaner. Møder med eleven i centrum 9

10 Stikord til elevernes egen vurdering til brug for et møde med eleven i centrum Det vigtigste, jeg har lært i denne periode, er...., fordi.... Jeg vil gerne have, I lægger mærke til, at jeg er blevet dygtigere til.... Nu kan jeg... Nu vil jeg gerne lære noget om...., fordi... Jeg har brug for hjælp til... Se også: Elevens egen vurdering /evaluering. 10 Møder med eleven i centrum

11 Elevens egen vurdering Navn: Dato: Elevens bemærkninger: Mine styrkesider: Dokumentation: Fagområder, hvor jeg er blevet bedre: Dokumentation: Andre områder, hvor jeg har forbedret mig: Dokumenter: Handlingsplan: Forældrenes bemærkninger: Møder med eleven i centrum 11

12 Indsamling af eksempler på arbejde En passende samling af elevarbejder er vigtige for et møde. De danner udgangspunkt for samtalen og er dokumentation for elevens indsats, fremskridt og udbytte over en tidsperiode. Samlingen viser også elevens udvikling i forhold til klassen, læreplanen, undervisningen og de personlige mål. Eksempler på arbejder kan udvælges af både lærer og elev efter fælles udarbejdede kriterier. Se også: Vurdering ved hjælp af portfolio. 12 Møder med eleven i centrum

13 Udvælgelse af eksempler Navn: Dato: Jeg har valgt disse eksempler, fordi de viser: Det er sjovt at se tilbage på sine arbejder og se, hvor meget der er forandret, hvor meget man selv er blevet bedre." Canadisk elev Før gjorde jeg: Nu gør jeg: Jeg arbejder hen imod: Oplysninger om de valgte eksempler Navn: Dato: Dette eksempel er: Jeg har valgt det, fordi: Man skal lægge mærke til: Mens jeg arbejdede med det, lærte jeg: Forældrenes kommentarer: Møder med eleven i centrum 13

14 Opstilling af mål Jo mere præcist et mål er formuleret, jo større sandsynlighed er der for, at det nås. Opstilling af mål er at lægge planer for den videre læring. Det er nødvendigt, at eleverne bliver undervist i at opstille personlige mål, som er passende og opnåelige. Eleverne kan forberedes på at opstille gode mål ved at deltage i at planlægge og udvikle aktiviteter og evalueringskriterier. De skal have fået erfaringer i at kontrollere og styre deres arbejde hen mod et mål, og de skal have haft muligheder for at tænke over og revidere deres mål. Et møde med eleven i centrum giver yderligere muligheder for, at eleven, forældrene og læreren i samarbejde opstiller mål for den videre læring. Forslag til en strategi til opstilling af mål på et møde med eleven som centrum. 1. Før mødet formulerer eleverne mål, som de gerne vil nå og skriver dem på et planlægningsskema. 2. På mødet fortæller eleven sine forældre om alle eksemplerne på arbejder og fremhæver, hvad der er godt, og hvilke områder der skal forbedres. 3. Eleverne gennemgår målene med deres forældre ud fra eksemplerne på styrkesider og områder, som skal forbedres. 4. Elev, forældre og lærer arbejder sammen om at gennemgå målene, evt. revidere dem, og om at planlægge, hvordan målene kan nås. Planer og varighed skrives på skemaet. 5. Efter mødet bruger eleven handlingsskemaet i sit arbejde og tilretter målene, hvis det er nødvendigt. 6. Efter den afsatte tid tager eleven stilling til og overvejer, om han/hun har nået de fastsatte mål, og hvad der lykkedes, og hvad der ikke lykkedes. Se også: Angusakka / Elevens egen vurdering/evaluering. 14 Møder med eleven i centrum

15 Kom i gang Lærere, der gerne vil holde møder med eleven i centrum skal tænke på: at tale med kolleger om, hvordan det kan gribes an at planlægge, hvordan deltagerne (elever og forældre) skal forberedes på deres roller og ansvar at stole på sig selv og på deres elever at have tålmodighed Efterfølgende tidsplan er et forslag til, hvordan et skoleår kan planlægges. Begynd i det små Læg planer Der er ingen grund til at opfinde det hele forfra Møder med eleven i centrum 15

16 Eksempel på tidsplan August, september Møde med elever, lærere og forældre (lære hinanden at kende, opstille mål osv.) Input fra forældre (ønsker og bekymringer) Oktober Informationsmøde for forældre med introduktion af mødeformen Forældrene inviteres til at overvære undervisningen Fastlæg mødedato November Eleverne får eksempler på deres arbejde med hjem, så de kan gennemgå dem sammen med deres forældre Vidnesbyrd, karakterer eller anden skriftlig evaluering udarbejdes Møde med eleven i centrum December Vidnesbyrd, karakterer eller anden skriftlig evaluering uddeles til elever og forældre Januar Forældrene er velkomne til at overvære undervisningen Februar Forældrene er velkomne til at overvære undervisningen Fastlæg mødedato Marts Eleverne får eksempler på deres arbejde med hjem, så de kan gennemgå dem sammen med deres forældre Vidnesbyrd, karakterer eller anden skriftlig evaluering udarbejdes Møde med eleven i centrum April, maj, juni Vidnesbyrd, karakterer eller anden skriftlig evaluering uddeles til elever og forældre Forældrene er velkomne til at overvære undervisningen Vidnesbyrd, karakterer eller anden skriftlig evaluering udarbejdes og uddeles til elever og forældre 16 Møder med eleven i centrum

17 Forskellige former for møder med eleven i centrum De to forskellige former for møder, der bliver beskrevet her, er møder med tre parter og elevstyrede møder. Formålet med begge typer er at inddrage eleverne i vurderings- og evalueringsprocessen ved at få dem til at tænke over egen læring og tale om deres overvejelser med forældrene. Hver mødeform har sine egne kendetegn, og deltagerne har hver særlige roller. Det er vigtigt at vælge den mødeform, der bedst dækker behovet hos lærer og elever. Det er også vigtigt, at læreren er forberedt på at ændre mødeformen, hvis det er nødvendigt. Som supplement til møder med eleven i centrum kan læreren have behov for at møde elev og forældre mere individuelt: forældrene for at tale om følsomme områder uden at eleven er til stede elever for at følge op på målsætningen fra et tidligere møde Møder med tre parter elev, forældre og lærer deltager aktivt læreren er en del af processen parterne mødes i en afsat tid (fx 30 eller 45 minutters blokke) eleven er ansvarlig for mundtligt at fremlægge sin læring ved hjælp af eksempler elev, forældre og lærer samarbejder om at se på styrkesider, opstille mål og finde ud af, hvad der skal til for at nå målene læreren tager notater og opsummerer samtalen mødet kan finde sted før eller efter, der er uddelt vidnesbyrd, karakterer eller anden skriftlig evaluering Elevstyrede møder elev og forældre deltager aktivt eleven har ansvaret for at styre mødet lærerens rolle er at fremme og lette processen, men ikke at deltage aktivt eleven er ansvarlig for mundtligt at fremlægge sin læring ved hjælp af eksempler Møder med eleven i centrum 17

18 flere møder kan finde sted samtidig mødet vil oftest finde sted efter der er uddelt vidnesbyrd, karakterer eller anden skriftlig evaluering mål Eksempel på brev til forældre Dato: / - Til forældrene i... I år vil møderne i klassen være planlagt en smule anderledes. I stedet for at kun læreren og forældrene taler om børnenes indlæring og fremskridt, vil eleverne selv tale med forældrene om det. Eleverne vil styre mødet, og jeg vil være til stede som støtte og opmuntring. Der er flere grunde til at holde mødet på denne måde. Når eleverne deltager aktivt vil de: få ansvar for at fortælle om deres skolegang direkte til jer samarbejde med jer og mig med at opstille mål for den videre læring stå til regnskab for det arbejde de laver og kvaliteten af det udvikle færdigheder i at kommunikere og lede vise nogle af de aktiviteter, de deltager i på skolen På mødet vil eleverne: fortælle jer om deres arbejde vise, hvad de har lært for nylig bede jer om at kommentere deres fremskridt byde jer nogle forfriskninger og vise jer rundt i klassen Jeres barn vil skrive en personlig indbydelse til jer. Jeg håber, at det er muligt for alle forældre at deltage. Hvis I ikke kan deltage, håber jeg, at I kan finde en anden person, der kan deltage sammen med jeres barn i dette vigtige møde. Der er en mulighed for børnepasning i lokale nr.... Hvis der er andre ting, I ønsker at tale med mig om mere privat efter mødet, vil jeg meget gerne finde en tid til det. Jeg håber, I glæder jer lige så meget til mødet, som vi gør. Venlig hilsen Læreren 18 Møder med eleven i centrum

19 Deltagernes rolle og ansvar Det er vigtigt, at deltagerne i et møde med eleven i centrum på forhånd er klar over deres særlige roller. Både lærere, elever og forældre skal være forberedt på deres forskellige ansvarsområder både, før, under og efter mødet. Lærerens rolle og ansvar Før mødet skal læreren: vælge den mødeform, der bedst opfylder behovene hos lærer og elever aftale med elever og forældre om deres roller og ansvar forberede de nødvendige breve og skemaer til forældrene sørge for, at eleverne i den daglige undervisning har mulighed for at vurdere sig selv, opstille mål og indsamle eksempler på arbejder sammen med eleverne lave en dagsorden for mødet og give eleverne mulighed for at øve sig på deres fremlæggelse organisere det praktiske med tid, sted og udstyr sørge for at forældrene har mulighed for at komme med input (forventninger og bekymringer) Under mødet skal læreren: hjælpe eleven med at forklare eksemplerne - hvis det er nødvendigt opmuntre, klargøre og lette processen arbejde sammen med elev og forældre om at opstille mål fremme overvejelser, tanker og feedback fra både elev, forældre og sig selv være opmærksom på overkritiske forældre og være klar til at gribe ind, hvis det er nødvendigt Sørg for pasning af mindre søskende. Det kan være andre elever eller frivillige forældre. Sørg for tolk, hvis lærer og forældre ikke taler samme sprog. Sørg for, at samtalen er positiv. Husk at formålet med mødet er at fremme elevens udvikling og læring. Efter mødet skal læreren: gennemlæse, opsummere og videregive elevernes og forældrenes vurderinger og kommentarer tale med eleverne om mødet hjælpe eleverne med deres mål ændre og tilrette mødeformen, hvis det er nødvendigt Møder med eleven i centrum 19

20 Elevens roller og ansvar Hvis en elevs forældre ikke kan deltage i mødet, skal eleven opfordres til at tage en anden voksen person med til mødet. Før mødet skal eleven: samarbejde med læreren om en dagsorden for mødet øve sig på sin fremlæggelse tale med forældrene om skolegangen og de eksempler på arbejder, der er blevet givet med hjem skrive en invitation til forældrene vurdere sig selv, opstille mål og indsamle eksempler på arbejder Under mødet skal eleven: sørge for de nødvendige præsentationer mundtligt fremlægge sin viden og vise eksempler på sit arbejde fortælle om eksemplerne og udpege det vellykkede og det vanskelige samarbejde med forældre og lærer om at opstille mål Tænk på, at ikke alle elever vil føle sig lige trygge ved at skulle styre mødet og vil derfor have brug for opmuntring og hjælp. Efter mødet skal eleven: udfylde et evalueringsskema om mødet arbejde videre med handlingsplanerne arbejde med målene 20 Møder med eleven i centrum

21 Evalueringsskema for møde Elev Navn: Dato: Du har lige deltaget i et møde sammen med dine forældre og dine lærere. Hvad kunne du godt lide ved det, og hvad kunne du ikke lide ved det? Hvordan har deltagelsen i mødet hjulpet dig? Hvilke råd kan du give for at mødet bliver bedre næste gang: Der skal: Der skal ikke: Møder med eleven i centrum 21

22 Forældrenes rolle og ansvar Læreren skal være parat med hjælpespørgsmål, hvis forældrene har problemer med samtalen. Hvis en forælder begynder at dominere samtalen, skal læreren minde vedkommende om, hvad hensigten med mødet er. Før mødet skal forældrene: have fortalt læreren om eventuelle bekymringer, de har om deres barns skolegang have set og kommenteret de eksempler på arbejder, som deres barn har haft med hjem Under mødet skal forældrene: lytte omhyggeligt og stille opklarende spørgsmål se på og komme med opmuntrende bemærkninger til elevens arbejder samarbejde med elev og lærer om at opstille mål Efter mødet skal forældrene: udfylde et evalueringsskema om mødet eventuelt komme med forslag til ændringer til næste møde overvåge og fremme elevens handlingsplan Hvis forældrene ønsker at tale om andre ting, skal der aftales et møde på et andet tidspunkt. 22 Møder med eleven i centrum

23 Evalueringsskema for møde Forældre Hvis både forældre, elever og lærere skal have udbytte af et møde med eleven i centrum, skal alle have mulighed for at komme med feedback. Derfor beder vi om, at I svarer på nedenstående spørgsmål og returnerer skemaet så hurtigt som muligt til læreren. Hvad syntes I om, at jeres barn deltog i mødet? Fik både I og jeres barn mulighed for at sige alt, hvad I gerne ville sige? Hvordan synes du, dit barn havde gavn af at deltage i mødet? Hvad synes I om den slags møder i sammenligning med andre måder skolen meddeler sig (karakterer, vidnesbyrd e. lign.) Andre kommentarer? Tak for, at I tager jer tid til at udfylde dette skema. Møder med eleven i centrum 23

24 Forslag til vejledning til møder Lærer og forældre Elevens navn: Dato: Indledende bemærkninger: Elevens er dygtig til: Elevens er blevet bedre til: Der skal ske forbedringer i: Mål: Eleven skal: Forældrene skal: Læreren skal: Andre bemærkninger: 24 Møder med eleven i centrum

25 Eksempler på møder med eleven i centrum Yngstetrinnet Eksempler på skemaer, der kan bruges som dagsorden til møde med eleven i centrum. Eleverne vælger to ting, de vil fortælle om i hvert felt. Til mødet skal de også fortælle, hvorfor de har valgt netop disse ting. Mig og min skole Navn: Dato: Det bedste i skolen er: Mine fag Navn: Dato: Jeg er dygtig til: I de sidste måneder har jeg lært: Det mest interessante jeg har lært: I grønlandsk: Jeg skal gøre mig umage med: I dansk: I samfundsfag: I religion/filosofi: I naturfag: I personlig udvikling: I andre fag: Møder med eleven i centrum 25

26 Mellemtrinnet og ældstetrinnet Mine fag Navn: Dato: Fortæl om to vigtige ting, du har lært/arbejdet med i hvert fag. Portfolio: Efterhånden som du fortæller om, hvordan du har arbejdet i de enkelte fag, skal du også fortælle, hvorfor du netop valgte de eksempler til din portfolio. Grønlandsk: Dansk: Engelsk: Samfundsfag: Religion/filosofi: Matematik: Naturfag: Personlig udvikling: Andre fag (fx 3. fremmedsprog, lokale valg): 26 Møder med eleven i centrum

27 Enkelte fag Navn: Dato: Fag: Fortæl om de faglige mål, du har sat dig indtil nu: Har du nået dem? Hvorfor? Hvorfor ikke? Gennemgå din portfolio i faget. Fortæl, hvorfor du netop har udvalgt de eksempler på dit arbejde Fortæl om hvilke fremtidige mål, du selv har forestillet dig Arbejd sammen med dine forældre og din lærer om at opstille målene, så de bliver realistiske Udarbejd sammen med dine forældre og din lærer en handlingsplan for, hvordan du skal opnå målene Møder med eleven i centrum 27

28 Overvejelser Lærerne vil forhåbentlig finde ud af, at møder med eleven i centrum ikke er isolerede begivenheder men en naturlig udvikling af den daglige undervisning, som fremmer elevernes udvikling og læring ved at inddrage dem og deres forældre i processen med at planlægge, vurdere og evaluere. Det er vigtigt, at den enkelte lærer gennem samarbejde med kolleger, elever og forældre udvikler sin egen mødeform, som opfylder alle parters behov. 28 Møder med eleven i centrum

29 Ordliste Vurdering Det systematiske arbejde med at indsamle viden om elevers læring, hvad de ved, er i stand til at gøre og hvad de prøver på at gøre. Evaluering At bedømme og træffe beslutninger ud fra fortolkningen af det materiale om elevernes læring, der er indsamlet under vurderingen. Evalueringen kan gennemføres hver for sig af læreren eller eleven eller i samarbejde mellem dem. Vurdering af præstationer En vurdering der bygger på, at eleverne viser, hvad de kan. Udtrykket bliver også brugt i beskrivelsen af vurdering af præstationer ved enkeltopgaver. Mere generelt kan det bruges til at beskrive vurdering af såvel arbejdsproces som resultat. Portfolio En hensigtsmæssig samling af elevarbejde, der afspejler elevens indsats, fremgang og resultater over en tidsperiode. Vurdering af portfolio En metode hvor elevarbejde indsamles med henblik på at evaluere elevers viden og læring. Vidnesbyrd og Karaktergivning Præsentation af bedømmelse og evaluering, der bygger på fastlagte normer og standarder. Dette kan gøres skriftligt, ved et i forvejen planlagt møde eller mere uformelt. Elevens egen personlige vurdering/evaluering Den fortløbende proces hvor eleven lærer om sig selv som elev ved at tænke over sine egne præstationer, arbejder og resultater, indstilling og læring. Møde med eleven som centrum Et møde mellem lærer(e), forældre og elev for at tale om elevens læring. Møder med eleven i centrum 29

30 Se også: Angusakka 30 Møder med eleven i centrum

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Vurdering af elevpræstationer

Vurdering af elevpræstationer Vurdering af elevpræstationer Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie på

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole Meementor & Mentorer Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 MeeMentor og Mentorer Indledning: Mentorer, MeeMentor og Meebook hænger sammen og er alt sammen nye tiltag ved Birkerød

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse Vejledning Emneorienterede opgave i 7. klasse Inerisaavik, Institut for Læring 2014 Udgivet af Inerisaavik 2014 Udarbejdet af Bent Mortensen Forord Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Portfolio i erhvervsuddannelserne

Portfolio i erhvervsuddannelserne Portfolio i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 5 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Portfolio i erhvervsuddannelserne 5 To former for portfolio 6 Portfolio som evalueringsmetode

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skoles formål, målsætning og værdigrundlag. Skolens formål. Øresunds

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Tema Læring: Portfolio som metode

Tema Læring: Portfolio som metode Tema Læring: Portfolio som metode Hvis man ønsker at arbejde med portfolio som metode for derved at styrke elevernes læreproces, er der en lang række forhold, der bør overvejes. Nedenfor gives der et bud

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på. -og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for praktikken på. -og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for praktikken på Han Herreders Ungdomsskole -og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Greb i klasserummet. Greb i klasserummet

Greb i klasserummet. Greb i klasserummet Greb i klasserummet Greb i klasserummet I matematik hjælper feedbacken mig meget. Det er mest i afleveringerne, vi får feedback. Så får vi ofte spørgsmål, der leder hen til svaret, i stedet for svaret.

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd på GF2

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd på GF2 UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd på GF2 Elevnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 Holdnavn: 1 Indholdsfortegnelse: Sådan skal du bruge uddannelsesbogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør hvad side

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN FORMÅL At give barnet de bedste forudsætninger for en god overgang ved at give relevant information om barnets trivsel, udvikling og læring via overgangsskemaet. Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl Retningslinjer for gennemførelse af Trintest 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelle

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Indholdsfortegnelse Elevernes udbytte af undervisningen... 3 Udtalelser... 3 Skriftlig tilbagemelding på selvstændige skriftlige opgaver.... 4 Mundtlig

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

HVOR GOD ER VORES SKOLE?

HVOR GOD ER VORES SKOLE? Hvor god er vores skole evalueringsmodel for Fredensborg Kommune april 2009 s. 1/8 HVOR GOD ER VORES SKOLE? 1 Vores skole opfylder kriteriet til fulde 2 Vores skole opfylder kriteriet i høj grad 3 Vores

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen UNDER turen 1 EFTER turen På tur med skolen - en planlægningsguide Kære lærer Denne guide giver dig ideer til hvordan du i samarbejde med dine kolleger og elever kan planlægge den næste tur med skolen.

Læs mere

ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER. Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG

ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER. Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG Indhold 1. Indledning... 3 2. Visionen... 3 3. Formålet... 4 4. Succeskriterier... 4 5. Udviklingsgrundlaget...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE Grundoplysninger: Navn: Vester Mariendal skole Adresse: Stjernevej 1 Telefon: 99 82 47 20 Mail: vmariendalskolen@aalborg.dk Webadresse: www.vmarieskolen.dk

Læs mere

EVALUERING / FEEDBACK

EVALUERING / FEEDBACK EVALUERING / FEEDBACK ELEVENS SKRIFTLIGE PROGRESSION Lise Aarosin & Helle Villum Christensen 16. April 2015 AGENDA Formålet med evaluering Evalueringsformer Formativ - vs. summativ evaluering Vores erfaringer

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for Redskaber Redskaberne består af fire arbejdspapirer. I kan bruge dem til at udvikle og fastholde jeres fokus når I arbejder med børnenes læring. Brug papirerne på en måde der giver mening for jer: Måske

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Evalueringsfaglighed på spil

Evalueringsfaglighed på spil Evalueringsfaglighed på spil 8. årgang Hvad ville vi?: Udforme et redskab til selvevaluering i alle fag Skabe basis for større bevidsthed hos eleverne om egen læring og arbejdsindsats med henblik på at

Læs mere

De gode overgange. Børnehave - skole. Samtaler med alle kommende skolebørns forældre afvikles i børnehaven i løbet af efteråret inden skolestart.

De gode overgange. Børnehave - skole. Samtaler med alle kommende skolebørns forældre afvikles i børnehaven i løbet af efteråret inden skolestart. Breve til kommende forældre i eget skoledistrikt Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter. Formål: At byde nye forældre velkomne og fortælle om indskrivningen. Ansvarlig: Skolen. Samtaler i børnehaven

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Program & Handouts. 3-timersmøde Hospitalsenheden Vest

Program & Handouts. 3-timersmøde Hospitalsenheden Vest Program & Handouts 3-timersmøde 2014 Hospitalsenheden Vest Indhold Program for 3-timers møde... 2 Instruktion 1... 3 Individuelt arbejdsark... 4 Instruktion 2... 5 Gruppeark... 6 Instruktion 3 (mødeleder)...

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING Om Prøveopgaver i modtagerrettet kommunikation Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere