Aalborg Universitet. Hovedpointer fra telefon survey med D&I kandidater og aftagere Brodersen, Søsser Grith Kragh; Lindegaard, Hanne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Hovedpointer fra telefon survey med D&I kandidater og aftagere Brodersen, Søsser Grith Kragh; Lindegaard, Hanne"

Transkript

1 Aalborg Universitet Hovedpointer fra telefon survey med D&I kandidater og aftagere Brodersen, Søsser Grith Kragh; Lindegaard, Hanne Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Brodersen, S. G. K., & Lindegaard, H. (2010). Hovedpointer fra telefon survey med D&I kandidater og aftagere: Afrapportering 2. Kgs. Lyngby. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: november 15, 2015

2 Afrapportering 2 Hovedpointer fra telefon survey med D&I kandidater og aftagere Udarbejdet af Søsser Brodersen & Hanne Lindegaard Juni 2010

3 Indhold 1 Telefon survey med D&I kandidater & aftagere Hovedpointer fra telefon survey med D&I kandidater Status for kandidaternes arbejdssituation pr. oktober Kandidater uden arbejde Kandidater i arbejde Kandidaternes arbejdsopgaver Kandidaternes forventninger til jobbet Kompetencer anvendt og ikke-anvendt i kandidaternes job Kandidaternes tanker omkring deres fremtidige job Tidligere beskæftigelse Forslag til ændringer i uddannelsen fra kandidaterne Hovedpointer fra telefon survey med aftagere Deltagende virksomheder Virksomhedens erfaringer med D&I kandidater Argumentation for ansættelse af D&I kandidat Indtryk og erfaringer med D&I kandidater D&I kandidatens arbejdsopgaver Karakteristika af D&I kandidater Overraskende kompetencer Manglende kompetencer D&I kandidater i fremtidige job Forbedringsforslag Litteratur Bilag 1: Spørgsmål til Design & Innovation kandidater Bilag 2: Telefon survey med D&I kandidat aftagere:

4 1 Telefon survey med D&I kandidater & aftagere Som en anden fase i D&I evalueringen gennemførtes en telefon survey med alle færdige D&I kandidater (i perioden september til november 2009). Formålet med denne telefon survey var at kortlægge kandidaternes karriereforløb: mønstrer, entre på arbejdsmarkedet og hvor søger de job, beskæftigelsesmønstrer samt hvilke kompetencer de mener at have anvendt og ikke anvendt fra studiet i deres job. Telefon survey formen blev valgt for dermed at få muligheden for at få nogle kvantitative informationer frem. I alt blev 72 D&I kandidater interviewet ud af 78 mulige, dvs. vi opnåede en svarprocent på 92,3 % 1. Spørgsmålene var forberedt på forhånd således at kandidaterne blev stillet de samme spørgsmål. Derudover gennemførtes en telefon survey med 14 aftagere af D&I kandidater (identificeret gennem telefon surveyen med kandidaterne, således at de repræsenterede store virksomheder, mindre virksomheder, produktionsvirksomheder og andre typer virksomheder). Denne undersøgelse fandt sted i april Formålet var at undersøge hvilke forskellige kompetencer/spidskompetencer de konkrete aftagere af D&I kandidater ser kandidaterne har. Som ved interviewene med D&I kandidaterne var spørgsmålene var forberedt på forhånd således at aftagerne blev stillet de samme spørgsmål. Formålet i denne afrapportering er at ridse hovedpointer og problematikker op, som kom frem gennem telefon surveyen, samt at kortlægge D&I kandidaternes karriereforløb. Spørgsmålene som danner baggrund for de to telefon survey s vedlægges som bilag. 2 Hovedpointer fra telefon survey med D&I kandidater I dette afsnit kortlægges D&I kandidaternes karriereforløb, der ses bl.a. på deres arbejdssituation, hvilke typer virksomheder kandidaterne er ansat i, kandidaternes arbejdsopgaver, om hvorvidt deres forventninger til jobbet er blevet indfriet, samt hvilke kompetencer lært gennem uddannelsen som de mener de har anvendt mest i deres nuværende job. Som en del af kandidaternes karrierekortlægning, blev det også undersøgt om kandidaterne har været ansat i andre D&I ingeniør stillinger inden deres nuværende job. Afsnittet afsluttes med kandidaternes forslag til ændringer i uddannelsen. 1 Forklaringen på de sidste 6,7 % er at vi enten ikke kunne opstøve dem, skønt vi gjorde store forsøg gennem deres studiekammerater eller også besvarede de hverken telefonopkald eller s. 3

5 2.1 Status for kandidaternes arbejdssituation pr. oktober 2009 Arbejdssituation Design relevant ingeniør arbejde Antal personer 52 Forklaring Arbejdsløse 20 Heraf er én på barsel og én er i aktivering i design relevant ingeniør arbejde 20 28% I arbejde 52 72% Ja Nej Pr. oktober 2009, hvor telefon surveyen fandt sted, var der en arbejdsløshedsprocent blandt D&I kandidater på 28 %. Sammenlignet med ledighedsprocenten for civilingeniører generelt, som ligger på 3,7 % (IAK, 2010) må det konkluderes at ledighedsprocenten for D&I kandidater er forholdsvist høj. Hvis man derimod ser på ledighedsprocenten for nyuddannede (uddannet inden for de sidste 12 måneder) er ledighedstallet for nyuddannede civilingeniører generelt 44 % (samtale med IAK), hvorimod for D&I kandidater er ledighedstallet inden for samme tidsperiode 19,44 %. Det må der konkluderes at antallet af ledige D&I kandidater (uddannet inden for de sidste 12 måneder) ikke er urimelig højt i forhold til nyuddannede civilingeniører generelt Kandidater uden arbejde Med fokus på de arbejdsløse viser undersøgelsen at halvdelen af de arbejdsløse var kandidater uddannet i foråret 2009, mens kun 2 kandidater som blev færdiguddannede i foråret 2008 er arbejdsløse. Dette tyder på at der må for nogles vedkomne må forventes en ledighedsperiode inden for den første periode efter endt uddannelse. Fordeling ser således ud fordelt på hvornår kandidaterne afsluttede deres uddannelse: 4

6 De 20 ledige D&I kandidater har søgt stillinger indenfor jobtyperne: - Industriel design - Produktionsoptimering - Produktudvikling - Miljørigtig produktion - PhD - Maskiningeniør - Arbejdsmiljø - Konsulent - Projektmedarbejder - Konceptudvikler - Forskning inden for medicin produktion - Teknisk tegner - Underviser HTX 6 af de arbejdsløse kandidater har ikke været til nogle samtaler gennem hele deres ledighedsperiode, mens resten af de ledige (14 kandidater) har været til 2 eller flere samtaler. De 6 arbejdsløse kandidater der ikke har været til nogle samtaler kan karakteriseres således: Ledig siden Kandidatens forklaring på ledighed og ikke at være kaldt til samtale Sep Virksomhederne søger nogle med erfaring og når der er ansøgere ved opfordrede job, så udtages dem uden erfaring ikke til samtale. April 2009 Virksomhederne ved ikke hvad der kan forventes af D&I ingeniører: Vi er i en krise hvor virksomhederne ikke tør satse på noget nyt og ukendt. De vil hellere have én med retningsbetegnelsen mekanikingeniør, fordi de ved hvad er for noget, til forskel fra Design & Innovation, som de ikke ved hvad står for. Virksomhederne kender ikke til uddannelsen og hvad kandidaterne kan. Kandidaten nævner at dette kombineret med at hun har valgt at fokusere på miljø og miljørigtig produktion gør det særlig svært for hende i forbindelse med stillinger i det offentlige, hvor der efter hendes opfattelse skelnes skarpt mellem faggrupper: så man enten er miljøingeniør, eller også er man bare akademiker. 5

7 Ledig siden Juni 2009 Kandidatens forklaring på ledighed og ikke at være kaldt til samtale Den økonomiske krise kombineret med et lavt kendskab til D&I profilen er ifølge kandidaten årsagen til hun er ledig. Hun nævner yderligere at den forklaring hun får når hun søger job er at der ikke ansættes folk i denne tid. Juli 2009 Krisen og manglende erfaring er årsagen til kandidatens ledighed: Der vil hele tiden være helt vildt mange der søger de stillinger der bliver slået op, og så vil der altid være nogen der har mere erfaring. Kandidaten har fået feed-back på ansøgning og her fortæller hun at virksomhedernes argument er, at de får 250 ansøgere pr stilling og i disse situationer vælger de at kalde mere erfarne folk til samtale. Sep Kandidaten mener det er krisen der er årsagen til han ikke har fået job; for mange ledige og for få jobs. Sep Kandidaten mener det er er en kombination af at han ikke er ihærdig i sin jobsøgning og at ikke er nogle spændende jobs at søge. Han forklarer at han hellere vil være ledig end at tage et job der ikke matcher hans ønsker Kandidater i arbejde Med fokus på D&I kandidaterne som var i arbejde da telefon surveyen fandt sted, ses det at den jobtype som flest D&I kandidater ansættes til er som traditionelle produktudviklere: 31 % af kandidaterne som er i arbejde er ansat som produktudviklere. Ydermere har 7 % af kandidaterne valgt at åbne egne virksomheder med fokus på IT, analyse og/eller produktudvikling. Grafen nedenfor viser de forskellige jobtyper som kandidaterne er ansat i. 6

8 Job Type Traditionel produktudviklingsstilling 3 6% 4 8% 3 6% 2 4% 16 31% Ny designorienteret stilling - produktorienteret brugerdreven innovation PhD/Videnskabelig assistent Konsulent Projektleder & koordinering 7 13% 1 2% 5 10% 5 10% 4 8% 1 2% Patentering Selvstændig - IT og konsulent Brugerorientering - brugeranalyser Virksomhedsledelse Miljøvenlig innovation inkl. LCA Programmering & systemudvikling 7

9 Kandidaternes ansættelsesforhold fordeler sig således i forhold til større og mindre private virksomheder samt i offentlige instanser: Private store og internationale virksomheder Nokia Technosolution Novo Nordisk Haldor Topsøe Oticon Grundfos FL Smidt Coloplast Mærsk Valcon Flouwcon International Dansk Industri Private mindre virksomheder Inkassofirma IT firmaer Dansk Teknologi Patentbureau 3Dfacto 2C PA Consulting Group Borghegn Yacht Design Jupiter Group TPU Rådgivende konsulent firma TIA Technology Dansk Returcenter Aasted Microverk Cometas Copenhagen Living Lab Offentlige myndigheder IT & Telestyrelsen Skatteministeriet DSB Med blik på de private virksomheder, kan virksomhederne som kandidaterne er ansat i, opdeles således i forhold til typen af virksomhed: Typer af private virksomheder Medicinal virksomhed IT virksomhed Rådgivningsvirksomhed Produktudviklingsvirksomhed Andet 6; 18% 3; 9% 6; 18% 11; 34% 7; 21% Ansættelsen af kandidaterne i deres nuværende job skete primært med baggrund i en egentlig jobannoncering, dog ses det af nedenstående graf at en del af kandidaterne også fik deres nuværende job gennem deres vejleder eller en bekendt. 8

10 2.2 Kandidaternes arbejdsopgaver Kandidaterne blev også adspurgt om hvilke arbejdsopgaver de udfører i deres nuværende job. Nedenstående graf viser fordelingen i forhold til de arbejdsopgaver som kandidaterne udfører. Det skal bemærkes at kandidaterne i de fleste tilfælde nævnte mere end én arbejdsopgave, hvilket er forklaringen på at antallet af arbejdsopgaver ikke samlet set stemmer ens med antallet af kandidater i arbejde. Grafen viser yderligere at specielt 3 arbejdsopgaver er markante; produktudvikling; bruger og kundeanalyser; og konceptudvikling og generering. 9

11 2.3 Kandidaternes forventninger til jobbet Kandidaterne blev spurgt om deres job indfrier de forventninger som de havde til jobbet som D&I ingeniør under studiet og hertil svarer 46 ja, mens 4 svarer nej. Omregnet i procenter svarer dette til henholdsvis 92 % hvor forventningerne er indfriet, mens det procentvis betyder at 8 % ikke mener deres forventninger er indfriet. De 92 % som sagde deres forventninger var indfriet, nævnte dog at der var visse elementer som ikke helt levede op til deres forventninger eller som kom bag på dem. Disse ses i tabellen nedenfor. Argumenterne fra kandidaterne som ikke følte deres forventninger var indfriet ses også i nedenstående tabel. Forventninger indfriet, men - Jobbet indebærer mindre felt og analysearbejde end forventet - Den forventede lønstigning er ikke sket pga. krisen - Der er en del mere alene-arbejde end først forventet - Vil dog hellere arbejde mere med analysefasen end den sene designproces - Er dog lidt skuffet over virksomhedens manglende interesse for brugerinddragelse Forventninger ikke indfriet - Jobbet er meget anderledes end hvad studiet lagde op til - Opgaverne har ikke ændret sig i forhold til i starten af ansættelsen - Er selvstændig, men havde forestillet sig at skulle arbejde i en virksomhed - Er overkvalificeret til jobbet, men pga. krisen har måttet acceptere dette. 10

12 2.4 Kompetencer anvendt og ikke-anvendt i kandidaternes job Kandidaterne blev spurgt om hvilke kompetencer fra studiet som de mener de anvender og ikke-anvender i deres job. Nedenstående grafer viser kandidaternes svar. Kompetencer anvendt af kandidaterne i deres job udtrykt gennem deres egen ord Som det ses af grafen tyder kandidaternes svar på at de kompetencer de anvender mest ligger inden for det at kunne gå systematisk og analytisk til en problemløsning, samt at kunne tegne og det at kunne interagere med brugere. Kobles kompetencer anvendt af 11

13 kandidaterne med deres jobtype ser fordelingen ud som nedenstående graf. Her skal det bemærkes at nogle af kompetencerne er blevet slået sammen i forhold til grafen ovenfor. Alle kompetencer lært gennem studiet Sociotekniske-fag Helhedsforståelse Den tekniske viden Projektledelse/forandringsledelse Økonomi/marketing Naturfaglige fag Idegenering Produktudvikling ANT Produkt-service systemer Design Workspace design Kreativ syntese At kunne planlægge en opgave Materiale kendskab Miljø Inkasso Miljøvenlig innovation Virksomhedsledelse Brugerorientering Selvvstændig/IT Patentering Projektledelse/koordinering Konsulent Phd/Videnskabelig assistent Ny design stilling Traditionel produktudvikling Projektsamarbejde/tværfaglighed Konceptualisering Brugerinteraktion Præsentation af projekter Konstruktionsfag generelt Tegnefag (både i hånd og computer) Systematisk og analytisk tilgang til problemløsning

14 Ser man på kandidaternes svar i forhold til hvilke kompetencer de mener de har haft mindst brug i deres job, viser undersøgelsen at de tekniske/naturfaglige fag har været mindst anvendt, samt de kompetencer de har fået til at lave socio-tekniske analyser. Dette kan virke lidt bemærkelsesværdigt idet den systematiske og analytiske tilgang til problemløsning er tæt vævet sammen med det at kunne lave socio-tekniske analyser. Kompetencer IKKE anvendt af kandidaterne i deres job Miljø CAD/CAM Bruger alle kompetencer Konstruktion Kreative fag Produktudvikling Procesorienterede fag Naturfaglige fag /tekniske kompetencer/ Industriel design Thermodynamik Materialelære Mekanik Innovationsledelse Java programmering Brugerinvolvering Socio-tekniske kompentencer Styrkeberegning Matematik ANT Laves en kobling mellem de kompetencer kandidaterne IKKE har anvendt og deres jobfunktion ser fordelingen således ud: 13

15 Sociotekniske fag Den tekniske viden Projektledelse/forandringsledelse Engelsk Naturfaglige fag Produktkonfigurering Produktudvikling ANT Organisationsteori Workspace design Kreativ syntese Materiale kendskab Miljø Evnen til at forstå nye Konceptualisering Brugerinteraktion Konstruktionsfag generelt Inkasso Miljøvenlig innovation Virksomhedsledelse Brugerorientering Selvvstændig/IT Patentering Projektledelse/koordinering Konsulent Phd/Videnskabelig assistent Ny design stilling Traditionel produktudvikling Kandidaternes tanker omkring deres fremtidige job 44 af de kandidater der er i arbejde, forstiller sig deres fremtidige job vil indeholde de samme arbejdsopgaver som de har nu, dog i nogles tilfælde med et større fokus på: - Innovation frem for analyse - Projektledelse - Brugerinvolvering - Produktudvikling - Idé-fasen - Konceptfasen 7 kandidater kan ikke forestille sig at de i fremtiden vil sidde i den samme jobfunktion som på nuværende tidspunkt deres ønsker og forestillinger går imod nye arbejdsfunktioner og nye roller. Karakteristikken af de 7 kandidater er: To af kandidater arbejder på nuværende tidspunkt som mekanisk produktudvikler, men ønsker med tiden at komme til at arbejde mindre med den hardcore udvikling og mere med de tidlige konceptfaser. 14

16 En tredje kandidat nævner at det for vedkomne er vigtigt hele tiden at blive stillet overfor nye udfordringer, hvilket han ikke mener man kan hvis man bliver i den samme stilling i længere tid af gangen. En fjerde kandidat nævner at hun har opstillet nogle udviklingsmål for sig selv, hvor hendes mål er at få ansvaret for virksomhedens strategi og ledelse. Dog nævner hun dette kan være i konflikt med hendes ønsker om at stifte familie. En femte kandidat nævner at han gerne vil være selvstændig rådgivende ingeniør, når han har fået nogle års erfaring. Den sjette kandidat arbejder på nuværende tidspunkt med brugerorientering, men vil gerne i fremtiden arbejde med LEAN og bevæge sig over mod account management. Den syvende kandidat som på nuværende tidspunkt arbejder med medarbejderledelse, vil i fremtiden gerne arbejde med konceptuel udvikling og strategiudvikling. 2.6 Tidligere beskæftigelse 19 ud af de 50 kandidater som var i arbejde da telefon surveyen blev udført har været beskæftiget i et andet job før de fik deres nuværende job. De 19 kandidaters arbejdsopgaver i deres tidligere beskæftigelse var: - Marketing og grafiske opgaver - Mekanisk produktudvikling - Administration - Fejlfinding i IT programmer - Fundraising - Software programmering - 3D modelling - Konsulent ydelser - Undervisning - Artikelskrivning Årsagen til kandidaterne skiftede job var følgende: - Dårligt arbejdsmiljø - Levede ikke op til forventningerne - Fik tilbudt et mere spændende job - Oprettede eget firma 15

17 - Ønskede mere ingeniørrelevant arbejde og dermed også mere ansvar - Blev opsagt - Tidsbegrænset stilling 2.7 Forslag til ændringer i uddannelsen fra kandidaterne Som afrunding på telefon surveyen, åbnede vi op for muligheden for at kandidaterne kunne komme med kommentarer eller ændringsforslag til uddannelsen. Kommentarerne som kandidaterne kom med var: - Der bør arbejdes med noget mere konkret gennem uddannelsen dvs. projektopgaverne skal være mere konkrete - De tungere ingeniørfaglige kompetencer bør opprioriteres - De studerende skal i højere grad lære at være selvkørende og kunne definere deres egne arbejdsopgaver - Der uddannes måske for mange kandidater pr år i forhold til arbejdsmarkedets behov - Ledelse og økonomi fag bør opprioriteres - Mere tværfagligt samarbejde med andre retninger, idet det er den situation som kandidaterne står i når de er færdige og her er de ikke klædt godt nok på. 3 Hovedpointer fra telefon survey med aftagere I dette afsnit redegøres der for pointerne fra telefon surveyen med 14 udvalgte aftagere. Udvælgelsesgrundlaget for de 14 aftagere var at vi ønskede repræsentanter fra større virksomheder, hvor kandidaterne var ansat i mere traditionelle produktudviklingsstillinger samt repræsentanter fra mindre private virksomheder eller offentlige instanser, hvor kandidaterne var ansat i lidt mere utraditionelle stillinger, så som f.eks. patentudarbejdelse eller i SKAT 2. Formålet med denne del af undersøgelsen var at undersøge hvilke forskellige kompetencer/spidskompetencer de konkrete aftagere af D&I kandidater ser kandidaterne har. 2 Det skal bemærkes at udvælgelsesgrundlaget ikke har været baseret på aftagere med tilfredse kandidater ansat. Udgangspunkt var at få et så bredt udsnit som muligt at forskellige typer aftagere. Det skal dog nævnes at vi ikke kontaktede aftagere, hvor kandidaterne specifikt bad os ikke kontakte deres arbejdsgivere. Dette blev vi bedt om i 6 tilfælde (kun to af kandidaterne begrundede deres afslag og her var argumentationen at de var nyansatte og ikke ønskede deres nye arbejdsgivere skulle vurdere dem så tidligt i ansættelsesperioden) 16

18 3.1 Deltagende virksomheder Virksomhederne som er repræsenteret i telefon surveyen variere i størrelse såvel som i fokus, i antal ingeniører ansat samt i antal af D&I kandidater ansat. Nedenstående tabel viser variationen. Firma Fokus Antal ingeniører ansat Coloplast Project Management (A) Dansk Returcenter (B) Dansk Teknologi (C) Projektkontor for lean aktiviteter, herunder projektstyring, systemudvikling, ressource allokering og planlægning Miljøvirksomhed der håndterer engangsemballage fra butikker og forbrugere Produktudvikling og konceptualisering for kunder inden for alle slags teknologier Over 300 i DK og over 500 i verden Antal D&I kandidater ansat 3 2 Niras (D) Rådgivende ingeniørfirma Ca Nokia (E) Consumer-based udvikling af mobiltelefoner Ca. 600 i DK 1, men tror måske der er 5 ansat i alt i hele Nokia Novo Nordisk - Device (F) Novo Nordisk Konstruktion (G1+2) Udvikling af inject devices til behandling af diabetes Udvikling af inject devices til behandling af diabetes 200 i device afdelingen Ca 200 i DK 2 1, ved ikke hvor mange flere Oticon (H1+2) Udvikling af høreapparater Ca fordelt i hele virksomheden PA Consulting Management (I) Konsulentfirma med ydelser inden for rådgivning af virksomheder i forbindelse med procesevalueringer og projektgennemførelse Mellem i hele virksomheden SKAT (J) 1 1 Technosolution (K) Produktudvikling for eksterne medico 14 1 virksomheder Zacco (L) Rådgivningsfirma, der beskæftiger sig med eneret og beskyttelse af produkter og designs Ca. 30 i DK Det skal her bemærkes at aftagerne kun havde overblik over de D&I ingeniører de har ansat i deres afdeling, derfor repræsenterer disse tal, hvis andet ikke er angivet, antallet af D&I kandidater i den pågældende afdeling. 17

19 3.2 Virksomhedens erfaringer med D&I kandidater Argumentation for ansættelse af D&I kandidat Aftagerne blev spurgt om deres motiv og tanker omkring ansættelsen af den pågældende D&I kandidat. Deres argumenter kan ses af grafen nedenfor. To interessante argumenter kom frem i denne forbindelse. Dels nævnte en af aftagerne der søgte en person der var innovativ og uprøvet med interesse for change-mangement at årsagen til han valgte netop en D&I kandidat og ikke en kandidat fra design skolen var at kandidater fra design skolen opfattes som for kreative og frie i forhold til at skulle indgår i teams med jurister og økonomer. Her var det aftagerens opfattelse at ingeniører er mere respekterede samtidig med de signaleret seriøsitet og kan levere den varer de sættes til at levere. Det andet interessante argument der blev nævnt at en aftager der søgte en person der kunne indgå i udviklingsopgaver var det netop i de tidlige faser af produktudvikling har D&I ingeniørerne en klar styrke i forhold til de mere konstruktionsrettede ingeniører, idet de er mere brugerorienterede, kreative og ikke så teknisk orienterede. Motivation for ansættelse af D&I kandidaten Søgte én der kunne tale med kunder om produktudvikling 1; 7% 2; 15% Søgte en mekanik og maskin ingeniør 2; 14% Profil opfyldte behovet 2; 14% 1; 7% 6; 43% Søgte én person der var innovativ og uprøvet med interesse for changemangement Søgte én der kunne indgå i udviklingsopgaver Søgte én der kunne tænke frit og kreativt Aftagerne nævnte at udover den uddannelsesmæssige baggrund vægtes er personlighed og personlige interesser meget. Ydermere nævnte to af aftagerne at det som overbeviste dem om to af D&I kandidaterne kompetencer var deres eksamensprojekt, som de udarbejdede i samarbejde med virksomheden. 18

20 I 79 % af ansættelserne gik aftagerne ikke direkte efter D&I kandidater; her var det deres profil der gjorde dem interessante. 21 % af aftagerne gik direkte efter D&I kandidater til den konkrete stilling Indtryk og erfaringer med D&I kandidater Aftagernes indtryk og erfaringer med D&I kandidater er opsummeret i nedenstående tabel 4 : Positivt Negativt Andre kommentarer - Deres kompetencer inden for koncept generering har overasket positivt, her er de meget stærkere end maskiningeniører (F) 5 - De har et åbent mind-set hjælper virksomheden med at tænke i nye baner (A) - Gode til at tænke på kunderne (D+E+I) - Fagligt teknisk kompetente (C+H) - Gode til at præsentere og lave skitser (H) - Er gode til at bidrage til de kreative faser (B) - Kan arbejde uden forud antagelser (B) - Kan se problemstillinger fra mange vinkler (B) - Stor styrke i at analysere brugssituationer (G2) - Meget trænede i konceptudvikling (G1) - God og struktureret tilgang til at forstå problemstillinger - Stærk kultur for teamsamarbejde (H1) - Kandidaterne føler sig misforståede idet titlen ikke signalere deres tekniske kompetencer som de besidder (H2) - Mange som har været til samtale har ikke været ingeniører nok men mere designere (K) - Mangler kompetencer inden for ingeniørfag såsom materialer og styrkelærer (C) - Stort fokus på de første faser i udviklingsprocessen og ikke så detaljeorienteret og konstruktionsorienterede (G1+H1) - Krisen bevirket at kandidaten ikke har haft mulighed for at folde alle sine kompetencer ud som egentlig var tanken ved ansættelsen (L) - Titlen signalere ikke at der faktisk i nogle tilfælde er tale om mekanik ingeniører(g1) 4 Det skal her bemærkes at nogle af disse indtryk og erfaringer går igen både i forhold til hvad der karakteriserede D&I kandidater og i forbindelse med overraskende kompetencer. Det skal yderligere bemærkes at dette er de svar aftagerne gav til dette konkret spørgsmål. Flere positive karakteristika af kandidaterne blev nævnt ved det senere spørgsmål. Her er det valgt at gengive de konkret svar aftagerne havde til de konkrete spørgsmål. 5 Disse bogstaver refererer til den pågældende virksomhed og aftager der har udtalt dette. 19

21 3.2.3 D&I kandidatens arbejdsopgaver De arbejdsopgaver som D&I kandidater har i de udvalgte virksomheder eller offentlige instanser karakteriseres som nedenfor Karakteristika af D&I kandidater Det som aftagerne mener karakteriserede D&I kandidater er følgende: - Teamorienterede men her nævner aftagerne at det er usikkert om det er uddannelsen der giver dem denne egenskab eller om personer der vælger uddannelsen har denne egenskab i sig selv 20

22 - Udadvendte men her nævner aftagerne at det er usikkert om det er uddannelsen der giver dem denne egenskab eller om personer der vælger uddannelsen har denne egenskab i sig selv - Gode til at tænke på kunden og ikke kun på at konstruere som f.eks. maskiningeniører - Stærke til at kommunikere deres ideer - Arbejder meget struktureret - Gode til at sætte sig ind i konkret problemstillinger og tænke i løsninger - Meget kreative - Stort overblik over hele produktudviklingen, men ikke så detaljeorienterede - Kan arbejde uden en facitliste - Stærke inden for brugerinterface mekanik - Gode til at formulere sig på skriftligt og mundtligt Det som karakteriserer D&I kandidater i forhold til designere er: - I forhold til designere, er D&I ingeniører stærke i at oversætte deres arbejde til konkrete politikforslag og konkrete løsninger - Brobygger mellem designere og andre faggrupper - D&I kandidater adskiller sig fra designere ved at kunne sætte mål på tegninger, beregne og forstå konstruktionsprocesserne, hvor designerne kun tegner Det som karakteriserer D&I kandidater i forhold til maskiningeniører: - I forhold til maskiningeniører og andre typer ingeniører har de en styrke i forhold til kompetencer inden for brugerbehov og brugerorientering - I forhold til maskiningeniører har de en styrke i forhold til kompetencer inden for forretningsforståelse 21

23 3.2.5 Overraskende kompetencer Aftagerne blev spurgt om der var nogle kompetencer som D&I besidder eller ikkebesidder som har været overraskende for dem. Hertil svarede de følgende: Positivt - Utroligt gode til at præsentere ideer (F) - Stort gå-på-mod meget engagerede (F) - Hurtige til at tilpasse sig virksomheden (A) - Kunne mere konstruktion end forventet (E) - Evnen til at tænke kreativt (B) - Evner til at se og forstå sammenhænge (B) - De kan fungere som konstruktører (G2) - De er meget stærke i brugerdelen af produktudvikling (H1) - Meget lidt ingeniøragtige går til alle opgaver med åbent sind og kan tænke ud af boksen (D) Negativt - Nogle har for lidt materiale kendskab (C) - At kandidaterne ikke har større kendskab til plast og materiale (H2+K) - For fokuseret på innovationsstadiet og for lille interesse for de senere faser i produktudviklingen (H1) Manglende kompetencer Aftagerne blev yderligere spurgt om de mener D&I kandidaterne mangler nogle kompetencer, kompetencer som uddannelsen skal lægge større vægt på. Heraf svarede 10 ud af 14 aftagere at kandidaterne ikke mangler nogen kompetencer. 4 aftagere nævnte at de oplever at kandidaterne mangler følgende kompetencer 6 : - Ikke nok kendskab til materialer og stykelære (H1) - Ikke mekaniske nok det er som om uddannelsens sætter sig mellem to stole de er ikke gode ingeniører og ikke gode designere (H1) - Uddannelsen vægter design mere end de traditionelle ingeniørkompetencer såsom mekanisk konstruktion (H1) - Kandidaterne mangler en skarp profil på CAD siden og kendskab til ProIng (H2+G2) - Kandidaterne mangler kompetencer inden for dokumentation, dvs. tegning og specifikationer på tegningerne, samt at kunne tegne en målsat tegning (H2+H1) - Kandidaterne mangler kompetencer inden for økonomiske fag (I) - Uddannelsen mangler fokus på fremstilling af produkter (H1) To aftagere nævnte at de virker som om kandidaterne har en opfattelse af de skal ud og bestemme hvad store virksomheder skal lave, hvilket et forkert udgangspunkt hvis det er hvad der læres gennem uddannelsen. 6 Tallet i parentes indikerer hvor mange af aftagerne der nævnte denne mangel i kompetence hos kandidaterne 22

24 3.3 D&I kandidater i fremtidige job Aftagerne blev til sidst spurgt om de kunne forestille sig at ansætte D&I kandidater igen, og hertil svarede 13 af de 14 at de kunne de bestemt, dog kun hvis: - Krisen tillader det og fremtiden bliver lysere (nævnt af 1 person) - Hvis vedkomne har den fornødne tekniske viden (nævnt af 5 personer) - Hvis opgaverne kræver kreativitet og det at kunne tænke alternativt (nævnt af 1 person) En af aftagerne (K) svarede han ville være skeptisk i forhold til at ansætte en D&I kandidat igen, men hvis vedkomne havde høje karakterer samt godt og solidt kendskab til de ingeniørtunge fag, så ville han måske. Som en sidste bemærkning, skal de nævnes at en af aftagerne som ville ansætte en D&I kandidat igen uden forbehold, mener at kandidaterne har en god og fornuftig base til at indgå i organisationer. 4 Forbedringsforslag I dette afsnit præsenteres de forbedringsforslag som D&I kandidaterne har foreslået (dvs. en sammenfatning af forslagene beskrevet i 2.7) samt forslag og bemærkninger fremkommet under telefon-interviewene med aftagerne. Det skal bemærkes at aftagerne ikke blev spurgt direkte om forslag til ændringer. Disse forslag er derfor ikke udtryk for forfatternes forslag til ændringer, men afspejler udelukkende de interviewedes forslag. D&I kandidaterne har forslået følgende: - Der bør arbejdes med noget mere konkret gennem uddannelsen dvs. projektopgaverne skal være mere konkrete - De tungere ingeniørfaglige kompetencer bør opprioriteres - De studerende skal i højere grad lære at være selvkørende og kunne definere deres egne arbejdsopgaver - Der uddannes måske for mange kandidater pr år i forhold til arbejdsmarkedets behov - Ledelse og økonomi fag bør opprioriteres - Mere tværfagligt samarbejde med andre retninger, idet det er den situation som kandidaterne står i når de er færdige og her er de ikke klædt godt nok på. 23

25 Aftagerne har foreslået følgende: - Titlen bør genovervejes, idet titlen signalere design mere end tekniske kompetencer, og dette kan være et problem når kandidaterne skal sælge sig selv til virksomhederne - Kandidaterne virker som om de mest er interesseret i konceptualisering, men virksomhederne har brug for kandidater der har interesse i hele udviklingsprocessen - Overveje at dreje uddannelsen hen mod hvad virksomhederne ønsker og har behov for og ikke kun fokus på at tiltrække studerende til uddannelsen En aftager nævner yderligere at man måske i højere grad kunne motivere de studerende til at dyrke det kreative og æstetiske samtidig med de fastholder et konstruktionsperspektiv, for dette vil styrke deres position i forhold til de mere traditionelle maskiningeniører. 5 Litteratur IAK (2010): download d. 20. April

26 6 Bilag 1: Spørgsmål til Design & Innovation kandidater - kortlægning af karriere forløb (mønster, entre på arbejdsmarkedet, hvor søger de beskæftigelse og hvor er de beskæftiget) Uddannelsesår og retning: 1. Hvilket år blev du færdig som kandidat? 2. Fagretning/specialisering? Nuværende arbejde: 3. Er du i arbejde nu?, a. Hvis ja, hvor? (virksomhed, afdeling, ansættelsesstart) b. Hvis nej, fortsæt til spm Hvilke opgaver udfører du? 5. Hvordan fik du dette arbejde? 6. Lever dit arbejde op til dine forventninger? Hvorfor/hvorfor ikke? 7. Hvilke kompetencer erhvervet under din uddannelse har du haft brug for i dit job? 8. Hvilke kompetencer erhvervet under din uddannelse har du haft mindst brug i dit job? 9. Regner du med at arbejde med de samme opgaver fremover? 10. Hvad er dine planer og forventninger for dit arbejde fremover? Tidligere ansættelser: 11. Har du været i arbejde efter du blev færdig som kandidat? a. Hvis nej, fortsæt til spm 17 b. Hvis ja, hvor (virksomhed, afdeling, ansættelsesstart)? 12. Hvad var dine opgaver? 13. Hvordan gik du jobbet? 14. Hvorfor valgte du at søge væk fra dette job? 15. Hvilke kompetencer erhvervet under din uddannelse havde du mest brug for i dit daværende job? 16. Hvilke kompetencer erhvervet under din uddannelse havde du mindst brug for i dit daværende job? 25

27 Uden arbejde: Kun for dem som svarede nej i spm Hvilke job har du søgt? 18. Hvor mange jobsamtaler har du været til? 19. Hvad er din vurdering af hvorfor det er svært for dig at få job? (profil, dårlige karakter, kemien har ikke været der osv.) Arbejdsgiver: 20. Må jeg kontakte din nuværende arbejdsgiver og interviewe ham/hende omkring D&I ingeniørers kompetencer og profil sammenlignet med andre ingeniører? 21. Kontakt person (navn, telefonnummer, )? Uddybende interview: 22. Må jeg kontakte dig for et uddybende interview i det nye år (1-1½ times varighed)? 26

28 7 Bilag 2: Telefon survey med D&I kandidat aftagere: - Hvorfor D&I ingeniører ansat og hvordan skiller de sig ud fra andre ingeniører. Firmaprofil: 1. Firmaets fokus? 2. Antal ingeniører ansat? 3. Antal D&I ingeniører ansat? D&I ingeniøren arbejdsopgaver: 4. Hvorfor valgte firmaet at ansætte en D&I ingeniør? 5. Hvad er din erfaring med at have D&I kandidater i firmaet? (positivt /negativt) 6. Hvilken type opgaver har D&I ingeniøren? 7. Hvilke opgaver udfører D&I ingeniøren? (tegne, modeller, planlægge, udvikle, teknisk, research, eller...) 8. I en sammenligning mellem de forskellige ansatte, som I har, hvad karakteriserer så D&I ingeniørens arbejdsopgaver? D&I ingeniørens kompetencer: 9. Hvordan adskiller han/hun sig fra andre ingeniører/design kandidater? 10. Hvordan indgår han/hun i samarbejde med andre? (f.eks. mere team orienteret?) 11. Besidder D&I ingeniøren kompetencer som var overraskende?(positivt/negativt) 12. Hvilke kompetencer 'mangler' han/hun i forhold til at kunne varetage jobfunktionen til det yderste? D&I kompetencer: 13. Hvilke D&I kompetencer ser du som de mest centrale for firmaet? (f.eks. tegne, analysere problemstillinger, brugerorientering, teknologisk viden osv.) 14. Kunne firmaet tænkes at ansætte D&I ingeniører igen? Begrund svaret 27

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Hovedpointer fra workshops med D&I kandidater, D&I undervisere og D&I censorer Brodersen, Søsser; Lindegaard, Hanne

Hovedpointer fra workshops med D&I kandidater, D&I undervisere og D&I censorer Brodersen, Søsser; Lindegaard, Hanne Aalborg Universitet Hovedpointer fra workshops med D&I kandidater, D&I undervisere og D&I censorer Brodersen, Søsser; Lindegaard, Hanne Publication date: 2009 Document Version Early version, also known

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Fysik er også for piger

Fysik er også for piger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 27, 2017 Fysik er også for piger Andersen, Katrine Krogh; Fox Maule, Cathrine Published in: Mona Publication date: 2006 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Hvordan kommer "forskningen" i spil

Hvordan kommer forskningen i spil Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Hvordan kommer "forskningen" i spil Martiny, Lars Publication date: 2009 Link to publication Citation (APA): Martiny, L. (2009). Hvordan kommer "forskningen"

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse

Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse Aalborg Universitet Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere